Page 1

MÁNFA

ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE

PILLANATOK

SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM A Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templom festői völgyben, a településtől nyugatra található. A mai település Mánfa és Budafa (Pécsbudafa) egyesüléséből jött létre. Nevét az oklevelek Manfa, Márnfa alakban írták. A település birtokosai a Bátmonostori-, Kisvárdai családok voltak, majd a pécsi püspökség birtoka lett. A török időkben is lakott hely volt, azonban lakossága megfogyatkozott. A hódoltság végén csak 12 lakost számoltak össze a településen. 1949-ban hozzácsatolták (Pécs) Budafát, majd 1958-ban Komlóhoz csatolták. 1991ben népszavazáson szakadt el Komlótól. Koppány, amikor Szent István megverte seregeit, fekete lován menekült. István fehér táltos lován vette üldözőbe. Kercseligeten, Oroszlón és Mánfán dobbantva szökkent a ló, így érte utol az árulót. A király ezen a három helyen emeltetett egy-egy templomot a sorsdöntő küzdelem emlékére. A török kiűzése után a mánfaiak új helyen kezdték építeni falujukat. Teheneiket a Meleg-mányi védett völgybe hajtották legelni. A tisztásokat elvadult őserdő zárta körül, ami az elfelejtett régi templomot is benőtte. Amikor egyszer a pásztor felébredt ebéd utáni szunyókálásából, a tehenek között hiába kereste a bikát. Hirtelen harang kondult, elindult a hang irányában. A sűrű bozótban megtalálta az állatot: szarva beakadt a folyondárba, amely körülfonta a kis templom harangját is, és ahogy szabadulni akarva rázta a fejét, megszólalt a harang. A pásztor elmondta a faluban, hogy megtalálta a régi templomot. Aki csak tehette, másnap azon dolgozott, hogy megtisztítsa a templomot és környékét. A templom a XII. században épült román stílusban. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt műemlék festői völgyben, a településtől nyugatra található. Hosszúkás négyszögletű hajóját négyszögű, dongaboltozatos szentély zárja le. A hajó eredeti románkori félköríves ablakai mellett csúcsívesek is láthatók. Tornya román stílusú, ikerablakait oszlopocskák választják el. Sisakja később készült. A XIV. században bővítették a templomot gótikus stílusban. Az északi falát elbontották, északi irányban három méterrel kitolták és támpillérekkel erősítették meg. A templom nyugat felől tagozott, korai kőosztású csúcsíves kaput kapott, felette kis félköríves ablak, az északi oldalon pedig már egyenes záródású, faragott kő betétes ablakocska létesült. A sekrestye XIX. századból való, s ugyanerre az időre tehető a déli kapu barokk keretezésű átalakítása, a déli oldal álcsúcsíves ablaka és négyszögű kórusablaka.


ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE SENTENTIA Amikor tavaly ezen a területen jártam, kellemes érzés töltött el. Egy falusi templom nem a megszokott módon tárul elénk. Ez a templom nem a falu legmagasabb pontjáról tekint arra le. Ez a templom az idő múlásával megmaradt a maga egyedüli, remeteségében, ugyanakkor mintegy védi a községet délről, nyugatról. Hangulata van. Ha egy pár percre leülünk a szabadban, vagy a templom padsorában, akkor hirtelen történelmi személyek, időpontok és képek bukkannak elő. Ezt a hely varázsa váltja ki belőlünk akaratlanul. Érezzük, hogy ez több, mint egy egyszerű tepmlom, holott építészetileg keveset találni nálánál egyszerűbbet. Engem az az egyszerűség vonz, ami a legteljesebb. Nagyon jó példa erre ez az Árpád-kori templom, a környezetével együtt. Ez az összhang a térség, a táj, és a legközelebbi környezetével együtt teljesül ki . Nem feltétlen építészetileg jelentős amit itt látunk, hanem történelme miatt. Itt minden egyes kőnek történelme van. Istennek nem a pompa kell, hanem az egyszerű ember fohásza, imája. Neki nem az épületre van szüksége, hanem ránk, emberekre. Az eukarisztiában jelen lévő krisztusi test és vér, kenyér és bor színében van jelen. Ezeket a legősibb idők óta ugyanúgy állítják elő, csupán a techológia fejlődött. Az elv az a kezdetekből való. A templomot erdők és földek veszik körül. Érdemes megnézni a gabona, és kukorica földek sokszínűségét az évszakok tükrében. A templom egész képét meg tudja változtatni. Ebből az itt elterülő föld különféle képeiből merítettem gondolatokat. Nem szeretnék merészen és vadul hozzányúlni egy gyengéden a maga természetességében jelen lévő egyszerű képhez. Sokkal inkább elő szeretném segíteni azt, hogy aki ide ellátogat, jobban el tudjon mélyülni a gondolataiban, ragadja magával a történelem és a hely szelleme. Mintegy megtisztulva, de mindenképpen megújulva, felfrissülve folytassák a napjukat az ide ellátogatók. Egy olyan családias környezet kialakítása a célom, ami építészetileg nem akar több lenni, mint aminek lennie kell, ami a rendeltetése lesz. Hasonló egyszerűséggel kapcsolódjon a tájhoz és a templomhoz, mint ahogy teszi most is. Elképzeltem ahogy a 2-3 éves kisgyermek jól érzi magát a friss levegőn, a 7-8 éves kissrácok egy jót fociznak és szaladgálnak, a 1415 éves lányok virágot szednek a réten, a 18 éves fiú az egyik randevúra ide hívja el a barátnőjét, a felnőttek és idősebbek pedig bográcsoznak, és egy pohár száraz, testes vörösbor kíséretében beszélgetnek. Ezen elgondolások és célok mellett szeretnék egy megfelelően kialakított, letisztult, használható teret létrehozni.

MÁNFA SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM


MÁNFA

ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE FIGURA

SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

A forma kiválasztásánál megvizsgáltam a helyi természeti adottságokat, a jelen lévő formákat és ebből próbáltam kiindulni. A templom környezete erdős, illetve mezőgazdasági, művelt földek keveredése. Mind az erdő, mind pedig a táj, műveléséből és természetéből eredően változik, képe nem ugyanolyan az egyes évszakokban. Ebből a változatosságból próbáltam egy, az erre a helyre jellemző motívumot kiragadni és annak formájából kiindulni. Ez a forma az aratás után visszamaradt tarlóból, szalmából épített bála. Ahogy a bálákat tömbökbe rakják, és a mezőn hagyják ott, ahol összegyűjtötték, ehhez hasonlóképpen próbáltam én is a templom környezetét kialakítani. Ezt a formai szabályosságot követi egy szabálytalan elrendeződés. A kettősség adja az összhangot, és a teljes képet. A hasábok funkciójukat nézve padok, és asztalok, ahol étkezni lehet, ahol beszélgetni lehet, ahol kártyázni vagy éppen sakkozni lehet. Az egyes tömbök, vagy ha úgy tetszik hasábok úgy vannak kialakítva, hogy egyben kerékpárokat is lehet bennük tárolni. A terület keleti részén egy kisebb domb van, itt a padokat úgy terveztem, hogy azok egyik fele a dombba megy. Ahol a tömbök egymáshoz közelebb vannak, ott a két pad közötti helyen tűzgyújtó terület van kialakítva, szalonnsütésre, vagy éppen bográcsozáshoz. Igaz, hogy északi és déli oldalról sok fa határolja a területet, de túl hosszú a terület ahhoz, hogy ezek a fák elegendő árnyékot nyújtsanak. Egyes padokhoz, és azok közé kisebb fákat telepítenék. Ezek már segítenek abban, hogy ne tűzzön a nap ránk egy forró nyári napon, ha ezt nem szeretnénk. Igaz, hogy a fiatal fák még az első években nem fognak olyan árnyékot adni, mint később, de úgy gondolom, hogy ezt megéri megvárni, hiszen nincs semmi más ami a fánál természetesebb árnyékot, menedéket adna. Vannak olyan elemek a természetben, amit vétek nem kihasználni, és más élettelen tárggyal helyettesíteni azt. Nagyon jó példa erre az erdő, ahol a fák között még nyáron is nagyon kellemes, hűvös az idő.


MÁNFA

ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE

SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

REGIO

Baranya földrajzilag változatos terület, északi része hegyes, dombos vidék, hatalmas, egybefüggő erdőségekkel, míg déli és keleti részén síkság található. A megye, egyben a Mecsek legmagasabb pontja a 682 méteres Zengő. Másik fontos kiemelkedés a Villányi-hegység. Baranya megye éghajlatában érzékelhető a Földközi-tenger közelsége (mediterrán hatás). A napfényes órák száma magas. A bőséges napsütés hatása a déli fekvésű hegy- és domboldalakon még fokozottabb. A megye ásványkincsekben gazdag. Az ország feketeszénkészletének 98%-a itt található, továbbá a Mecsek fontos uránérc-lelőhely. Termál- és ásványvizek is nagy számban találhatóak. Az eddig feltárt hőforrások közül legjelentősebb a harkányi, a szigetvári és a sikondai. Baranya megye hegységi és dombsági területeit összefüggő erdőségek borítják (Mecsek, Zselic, Geresdi-dombság, Völgység). A kellemes klíma elősegítette az ország más tájain ritka növények megtelepedését. Így a Mecsekben őshonos többek között az illatos hunyor és a legszebb magyarországi vadvirág, a bánáti bazsarózsa. A Zengővárkony feletti hegyoldalban tekintélyes törzsű szelídgesztenyefák díszlenek. A sík részeken gabonatermesztés folyik, míg a délre néző dombok és a napsugaras órák magas száma a szőlőtermesztésnek kedveznek. Ezeken a helyeken találhatóak a Mecsekaljai Borvidék és a Villányi Borvidék legértékesebb termőterületei. A baranyai szőlőkultúra a római kor óta folyamatos.

BARANYA MEGYE

Mánfa olyan Árpád-kori múltra visszatekintő település, amely a Mecsek hegyvonulataival határolva, Pécs és Komló között félúton elhelyezkedik el.

KOMLÓ

Festőien szép község, a megye egyik legszebb települése helye, rendkívül változatos táji adottságokkal és jó közlekedés földrajzi viszonyokkal rendelkezik Mánfa, Komló városhoz való csatolása l958-ban történt meg. E "házasság" 1992-ig tartott, amikor a község népszavazás útján ismét önállóvá lett. Az Árpád-kori templomtól délre elterülő Melegmányi-völgy, mely 1982 óta fokozottan védett természeti érték a Mecsek-hegységben, ezért és a környező túraútvonalai miatt is egyre több turista keresi fel ezt a települést.

MÁNFA ORFŰ

VASAS ABALIGET

Mánfáról kiindulva gyalogosan vagy kerékpárral bebarangolható a Mecsek számos nevezetessége, például a közelben fekvő sikondai és magyarhertelendi gyógyfürdő, az orfűi tavak vagy az Abaligeti Cseppkő-barlang.

MUROM SZABOLCSHEGY

A térképen a település megközelítése látható Pécs felől a 6-os, majd a 66-os számú főközlekedési úton. A 2 település közötti távolság úton, nincs egészen 15 km. Ennek következtében a Pécshez közeli kedvelt és látogatott városok, falvak között van. ÜRÖG

Mánfának egészen más a hangulata, mint Orfűnek, vagy éppen délebbre, a Malomvölgyi-tónak. Itt a jó értelemben vett falusi hangulat lesz úrrá rajtunk.

PÉCS

HIRD


MÁNFA

ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE

SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

ANALYSIS

ELÉRHETŐ

FORGALOM

AUTÓ

PARKOLÓ

GYALOG KERÉKPÁR

PARKOLÓ

TEMPLOM

TEMPLOM

NEMZEDÉK GYERMEK FIATAL

PARK

FELNŐTT

TERMŐFÖLD

IDŐS

HASZNÁLHATÓ MILIŐ

KUKORICAFÖLD

TERMÉSZET HIT

HELY

TERMŐFÖLD

SZERETHETŐ

PARK

ERDŐ

KUKORICAFÖLD


MÁNFA

ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE

SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

AREA

A forma kiválasztával együtt jár, hogy kinek tervezünk, és mit. Ki fogja használni, mennyit és mikor. Figyelembe vettem, hogy akik ide kijönnek, miért jönnek, és mire van szükségük.

66-OS SZÁMÚ FŐÚT

Akik autóvan jönnek ide, azoknak a kaviccsal feltöltött út mellet a templom lábánál parkoló van kialakítva. Ezzel megszüntetve azt, ami most is van, hogy az autók egészen a templom bejáratáig fel tudnak jönni. Ha kerékpárral érkezünk, annak az elhelyezése is megoldott olyamódon, hogy az egyes padok úgy vannak kialakítva, hogy azokban lehet tárolni a kerékpárokat.

PARKOLÓ

TEMPLOM

Tűzrakó helyek olyan módon lettek elhelyezve, hogy a padok szorosabban találhatók egymáshoz, ilymódon lehetővé téve a tűz körbeülését. A kialakított padokon lehet napozni, de ha szeretnénk, árnyékban is tudunk pihenni. El tudunk olvasni egy kötetet, úgy hogy közben friss levegőn vagyunk a természetben és a madarak csicsergését hallgatjuk.

TERMŐFÖLD

KUKORICAFÖLD

ERDŐ

A gyerekek tudnak játszani, szaladgálni, labdázni, virágot szedni. Piknizeni lehet a kialakított padokon, amik egyben asztalok is. Ha túrára indulnánk az erdőbe, szintén érdemes itt letenni az autót vagy kerékpárokat és innen útra kelni, felfedezni az erdőt és annak különleges zegzugos helyeit.


ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE HOMLOKZAT

MÁNFA SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM


MÁNFA

ÉPÜLETREHABILITÁCIÓ 2. HORVÁTH BENCE

SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

STRUCTURA

1. LÉPÉS Az építés első lépéseként elhelyezzük a 10/10 cm keresztemtszeti méretű gerendákat hosszirányban, amelyeket keresztirányban is hasonló méretű talpfákkal merevítünk egymáshoz. A kapcsolatok merőleges kereszteződésű feles lapolásokkal és feles saroklapolásokkal vannak egymáshoz rögzítve. Ezen túl a merevséget sarokvasakkal fokozzuk.

2. LÉPÉS

A funkció, majd a forma megtalálása után ki kellett találni a szerkezetet. Ugye ez lényegében a másodlagos kerékpártároló funkció mellett elsősorban ülő alkalmatosság, tehát ennek a terheit kell viselnie. Számomra nem is lehetett kérdéses, hogy milyen anyagból építsük meg, hiszen már a forma megválasztásánál a helyi adottságokat figyeltem meg. A fa az élet jelképe, a friss levegőt biztosítja, árnyékot, menedéket nyújt, csakúgy, mint a templom. A templom a történelem során mindig is menedék volt. Ezeket a képeket csokorba gyűjtve döntöttem úgy, hogy nem betonból, nem acélból, hanem kizárólag fából építek.

FELÜLNÉZET

60

120

Az építés második lépéseként, illetve majd ezt követően, az első lépésben ismertetett módon ráhelyezzük a következő szintet. Mivel a gerendák 10/10 cm keresztmetszetűek, ezért az utolsó, legfelső szint kivételével mind a 4 szint elhelyezése hasonló módon történik. Továbbá az egyes gerendákat függőleges irányban csavarokkal is egymáshoz kapcsoljuk.

40

3. LÉPÉS

20

40

20

40

20

40

20

40

20

40

40

20

40

20

40

20

40

20

40

Az általam harmadik lépésnek írt a fő tartószerkezet befejező lépése egyben. A legfelső sorban elhelyezett gerendákat úgy fektetjük le, hogy azok hosszirányban legyenek folytonosak, hiszen az erre kerülő burkólólapok iránya keresztirányú, vagyis erre merőleges lesz. A padok oldalán függőleges irányban vannak csavarozva a 1,5/10 cm széles takaró lécek.

50

ELÖLNÉZET

40

20

4. LÉPÉS

50

OLDALNÉZET

60

120

rehabilitation  
rehabilitation  
Advertisement