Page 1

BrĂŚdstrup Bibliotek Dit lokale bibliotek

BIBLIOTEKERNE


Brædstrup Bibliotek - dit lokale bibliotek i Horsens Kommune Brædstrup Bibliotek er åbent alle ugens dage fra kl. 8 - 22, en del af åbningstiden er dog selvbetjent. På Brædstrup Bibliotek kan du: • Låne og aflevere bøger, blade, lydbøger, film, spil og musik • Læse dagens avis • Gå på nettet enten på bibliotekets pc’er eller bruge din egen pc på vores trådløse netværk • Lege i børnehulen

Personalet er til stede i en del af bibliotekets åbningstid (se bagsiden), og hjælper dig gerne med at blive oprettet som låner, med at finde en god bog, litteratur til din opgave, informationer på nettet eller med at downloade lydbøger, musik eller e-bøger fra nettet. Desuden kan du få udstedt pas eller fornyet dit kørekort på Brædstrup Bibliotek.


Du skal oprettes som låner for at få adgang til det selvbetjente bibliotek, og for at kunne benytte bibliotekets tilbud. Det kan du blive hos personalet på biblioteket - medbring CPR-legitimation. Biblioteket afholder arrangementer, har lektiecafé og i mødesalen

kan du se kunst og få udstillet din egen kunst. Mødesalen kan lånes til arrangementer af almen oplysende karakter og ikke-kommercielle formål. Kontakt os for nærmere information.

Lene Overgaard

Nina Wegner

Jette Holst

Linda Hedegaard

Helle Møller

Jette Madsen

Anne Hansen

Steffen Frandsen


Ko rsb alle vej

Virkefeltet

Fredsbovej

Brokhøjve j

G VE J SILKEBOR

Galgehøj

Mejsevej

Engh

Lærkevej

Fjernvarmevej

Rylevej

Industrivej

gv e Vester- Anemone- j led vej ue n

BRÆDSTR

Drosselvej

Vibevej j avevej ve Snep p e E ngh

Hvedevænget

ri

Sorge nf

Skov bryne t

D Thygee sons - Bjerrega de Allé

Bredga Ba de torvkvkeej

Nygade War thoesv Østervang Kro ej rgade e t s Østerle d e V Sportshaller Rebsla Øster ger- Tinghusg a de haven pladse n Sygehus BorgerservicecenterNie Sygeh l s W o usvej ngesve Skole j Vinkelvej Skolegad e Jernbanega n de Rose n gade estie Stationspladsen Park ban Vester va vej rup ngen Bry Eh ler sve j

Indre Rin gvej

Østergårdsvej Tranevej

Ternevej

Energivej

Svalevej

Solsortevej

aven

B

in nn y Tø

j ve hus

ade

N

dhusgade Rå

j

g rre Nø

stien

bane

up Bryr

L i l l e D av d i n g

rre Nø

Mågevej

e gad

gvej

Klydevej

rre Nø Bredsvej

KE AK

Sønder vang

-

Bøgevang

Skovvejen

Holmegårdsvej

GA D

Brædstrup Kirke

Sø tof ten

jvej Brønshø

GADE SØNDER højvej Kloven

et ng væ j Sø eve kild Sø

Ring Sø

rdeden r

E

en

Damg årds Allé g an Møllet v ofte Søn re v n gå Ha Sportsplads Mølleen g n a Brædstruphallen Ga v r t van nergen Kirkegade Sønde rmarksvej

RIN GB

avdin

Virkelyst

Birkev ej Ahorn vej Popp elvej Rønn eallé

Elmev ej ng va e é Eg l l ea Hotel Lind

Klovenhøj

Kirkegård

Brædstrup Bibliotek Niels Wongesvej 8 8740 Brædstrup Tlf. 7629 2480 bibliotekbraedstrup@horsens.dk www.horsensbibliotek.dk

Ring Skov

Sø mo

sev ej

tte

lo ar

h

C

Åbningstider med betjening: Mandag, tirsdag og fredag kl. 13 - 17 52 Onsdag kl. 10 - 13 Torsdag kl. 13 - 19 HO Lørdag kl. 10 - 13 (I vinterhalvåret) RS

Sillebjerg Skov lle

tru

pl

un

dv ej

bje

Holland

rg

ve j

EN SV E

J

BIBLIOTEKERNE

Kirsebærvej

Si

Ås

Åbningstider: Alle dage kl. 8 - 22

ej sv

Brædstrup Bibliotek  

- dit lokale bibliotek i Horsens KommuneBrædstrup Bibliotek er åbent alle ugens dage fra kl. 8 - 22, en del af åbningstiden er dog selvbet...

Advertisement