Page 1

Til husstande/virksomheder i Hornsherred. Herunder Jægerspris, Skibby, Kirke Hyllinge samt dele af Kirke såby

I denne uge

2. årgang • Uge 48 27. november 2018

20 ÅR MED FIRMABOGFØRING

RENOVERING

Side 6

PÅ ESKILSØ

ÅBENT HUS HOS MODELJERNBANEN

JULEMANDEN HENTER GAVER

Side 6

Side 8

Side 22

Initiativrig Skuldelevborger fik kulturprisen // Side 4

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med?

. kel..stor stor fors engøre gøre kan tingting Små Små kan en forskel... Første id ? alt med g er ikke få det hele besø for hvor ...så ...så hvorfor ikke få det hele med? GRATIS så en og du får og is at måneds gr afprøvning.

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Første Og vi kan hjælpe dig med, altid besøÐg er Skruer du højt op for tv’et? at finde den bedste høreIS GR Ð AT Synes du folk mumler? løsning . Du vil altid få en så en og du får og tis svært ved at høre i større forsamlinger? god rådgivning og service Ð ds Har gradu måne g. nin røvhar du muligvis en hørenedsættelse samt løbende opfølgning. afp Så Ring og book en tid til Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. en uforpl igtende snak på Skruer dudu højthøjt op for tv’et? · ÐSkruer op for tv’et? Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.telefon 25 690 600 Ð Synes du folk mumler? · ÐSynes du folk mumler? eller via vores hjemmeside Har du Du svært at få høre forsamlinger? vilved altid eni større god rådgivning og service samt løbende opfølgning. www. · Så Har svært ved at høre i større forsamlinger? har du du muligvis en hørenedsættelse bahc.d k Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600

Så har du muligvis en hørenedsættelse Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. eller via vores hjemmeside www.bahc.dk Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. Klik ind på www.seniorhørelse.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600 og læs mere om hørelse og eller via vores hjemmeside www.bahc.dk medlemsfordele.

Otic o

k lini ek

n

ceret h rtifi Klik ind på www.seniorhørelse.dk ør ce samarbejder og læs mere om hørelse Oticon og medlemsfordele. med Ældre Sagen for

Æ

Otic o

k lini ek

n

ceret h rtifi ør ce

Æ

ld re

Sage

n

ld r e

Sage

n

tryghed hele vejen.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Foto: Frederikssund Kommune

TILBUD VIDSTE DU AT MAN SKAL TØMME OG RENSE SINE SANDFANGSBRØNDE? ISÆR LIGE EFTER LØVFALD Højvang har i november og december tilbud på tømning. Alm. Parcelhus med 2 sandfangsbrønde 895 kr. incl. moms. Kontakt Højvang, så dit regnvandssystem er klar til vinteren. November og december er der 10% rabat på montering af rottespærre.

DIN LOKALE COMPUTER & KONTOR BUTIK Bymidten 5 - 4050 Skibby - Tlf. 34 10 50 74

NYHED

Kontorartikler

BLÆKPATRONER BÆRBAR COMPUTERE MULTIMEDIE STATIONÆR COMPUTER HARD- & SOFTWARE

Support i butikken

Support hos dig

Kr. 125,-

Kr. 275,-

- ingen tidsbestilling Pr. kvarter

- eller fjernsupport Pr. halve time

www.minorsupport.dk

Martin Jensen · Aut. Kloakmester · 4050 Skibby ·Tlf. 23688800 Mail: info@mj-hoejvang.dk · højvang-entreprenør.dk

Tlf. 25 690 600

.dk


l2l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Information fra kommunen

Byrådet

holder møde onsdag 28. november kl. 19.00 i Byrådssalen, Torvet 2, Frederikssund. Interesserede er velkomne. Dagsordenen kan ses på www.frederikssund.dk/politik

Kunstudstilling 8-2018 // Christian Gundtoft

Juletræstænding

Dynamisk motivverden indtager Rejsestalden 14. november - 21. december.

Vil du have indflydelse på udviklingen af Kulturhuset Rejsestalden?

Fællesspisning og åben mikrofon

Der er fernisering i forbindelse med juletræstændingen søndag den 2. december kl. 14-15.30.

· Skibby Fredag den 30. november kl. 16.30 i Bymidten.

Kulturhuset Rejsestalden torsdag

Læs mere om udstillingen på

den 13. december kl. 17.30-19.30.

www.rejsestalden.frederikssund.dk

· Jægerspris Søndag den 2. december. Optakt med julebazar fra kl. 13 i Slotsparkens Fri-

Nu er der igen mulighed for at spise

skole, og julecafé og optræden om

sammen i hyggelige rammer i Kultur-

eftermiddagen. Se programmet på

Der afholdes valg til bestyrelsen tirsdag

huset Rejsestalden. Tag venner, familie

www.rejsestalden.frederikssund.dk.

den 18. december kl. 17.00 i Kultur-

eller naboer med og spis sammen i et

Træet tændes kl. 16.00 foran Kultur-

huset Rejsestalden, Hovedgaden 29A,

par timer. Eller kom alene. Måske møder

3630 Jægerspris.

du én du kender eller får en ny ven? Vi

Ifølge vedtægterne skal der vælges en

huset Rejsestalden. · Slangerup

tænder stearinlys, dækker bord og

Søndag den 2. december kl. 17.00

hygger om jer.

tændes træet på Rådhuspladsen

repræsentant og en personlig suppleant

foran Slangerup Administrations-

for kulturområdet, dvs.: de folkelige,

Du kan også bidrage med lidt under-

center. Pladsen åbner kl. 16.00, og

kulturelle foreninger og grupper samt

holdning. Måske kan du synge, spille,

fra kl. 16.30 underholder julemanden

enkeltpersoner i Frederikssund Kom-

har et band, læse et digt eller andet du

mune. På valg er Lars Brinch.

vil dele med en lille

de små. · I Frederikssund blev træet tændt

sluttet kreds?

den 23. november.

Vedtægterne kan læses på www.rejsestalden.frederikssund.dk Alle interesserede i valg til bestyrelsen

og læs mere på

skal henvende sig til Rejsestalden før

www.rejsestalden.frederikssund.dk

Få indflydelse

valgdatoen. Få indflydelse; mød op og

Det koster 50 kroner at deltage. Prisen

deltag i valget.

Aktuelle høringer m.v. i Frederikssund

inkluderer aftensmad.

Kommune. Du finder materialet under

Tilmeld dig

Sig farvel til oliefyret

punktet ”Få indflydelse” på forsiden af

Har du overvejet, hvad du vil gøre den

www.frederikssund.dk.

dag, dit oliefyr ikke kan mere? Frederikssund Kommune og Energi-

Nye gruppeforløb for pårørende til demensramte Hvis ens ægtefælle eller forældre bliver

Datoer og emner

ramt af demens, er der mange ting, som

1. Introduktion:

ændrer sig. Derfor tilbyder demenskonsu-

2. Demenssygdomme:

lenterne i Frederikssund Kommune vejled-

3. Kommunikation:

ning og støtte til pårørende til demens-

4. At være pårørende:

ramte. To nye gruppeforløb starter op på

5. Jura:

Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund, for henholdsvis ægtefæller

styrelsen inviterer alle oliefyrsejere i

afgørelser m.v.

Frederikssund Kommune til informa-

• Landzonetilladelse til pilerensnings-

tionsaften om grønne opvarmnings-

anlæg på Kvinderupvej 2, 3550 23. januar 2019

2018.

27. marts 2019

Hovedgaden 81, 4050 Skibby. Klage-

21.00 i Rådssalen, Kongensgade 18 i

frist 28. november 2018.

Slangerup.

24. april 2019

Tirsdag den 11. december kl. 19.00-

8. maj 2019

• Landzonetilladelse og dispensation

6. Sorg og tab:

22. maj 2019

til overdækket terrasse ved Tofte-

Du vil blandt andet få ideer til hvilken

7. Kommunens tilbud:

12. juni 2019

gaardsvej 81, Jægerspris. Klagefrist

ny varme, der passer til dig og dit hus,

7. december 2018.

få introduktion til værktøjerne på

• Landzonetilladelse til carport og læ-

Henvendelse vedrørende tilmelding og

skur ved Kvinderupvej 15, Slangerup.

til demensramte, opstart 23. januar

spørgsmål om grupperne rettes til

Klagefrist 12. december 2018.

kl. 10.00-12.00.

demenskonsulenterne

SparEnergi.dk, høre om varmepumper og jordvarme m.v. Tilmelding på

· Birgitte Bruun Sandstrøm tlf. 20 14 03 05

Høringer

· Trine Vejlgaard Nielsen tlf. 30 61 34 57

• Forslag til tillæg til spildevandsplanen:

www.frederikssund.dk/energimode

”Opland 307 – 309 og ændret tracé

til demensramte, opstart 23. januar kl. 16.00-18.00.

Det foregår

27. februar 2019

• Landzonetilladelse til Institution ved

Tilmelding og spørgsmål

· Pårørendegruppe for voksne børn

former.

Slangerup. Klagebefrist 27. november

og voksne børn til demensramte. · Pårørendegruppe for ægtefæller

Tilladelser, dispensationer,

Læs mere om pårørendegrupperne

for spildevandsledning” er i otte ugers

til demensramte på

offentlig høring. Høringsfrist 4.

www.frederikssund.dk/demenstilbud

december 2018.

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK


l3l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Brugserne i Hornsherred Sammen får du mere for pengene!

Brandbjerggaard mælk 1 ltr.

Bland selv slik

Pr. 100 gr.

Frit valg

7

7

95

Messeri

Vi tager forbehold for trykfe jl og udsolgte varer.

Italien

Tilbuddene gælder fra torsdag kl. 14.00 til og med søndag.

Pak m/4-5 stk Vægt i alt 1000 gram

100

189

00

00

SPAR 80,-

SPAR 230,70

Solbakkevej 10 · T: 47 52 10 08 man-lør 7-18.30 søn 7-18

Entrecote

Pr. pakke

6 flasker

Dalby

95

Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 7-19

Skuldelev

Østergade 6 · T: 47 51 03 74 Åbent: man-søn 7-19

Jægerspris

Møllehegnet 2 · T: 47 53 11 30 Åbent: man-søn 7-20


l4l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Initiativrig Skuldelevborger fik kulturprisen FREDERIKSSUND Kommune: Midt i den hektiske Black Friday shopping blev årets kulturpris uddelt. Den gik til Nanny Kragh Morten-

sen fra Skuldelev, for hendes ihærdige arbejde med at bringe og formidle kultur til sit lokalområde. Prisen blev overrakt i Sil-

♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Foto: Frederikssund Kommune

Gudstjenester i Skibby Kirke

december 2018

2/12

Kl. 10.30 Højmesse v. Jakob Holm

9/12

Kl. 9.00

Fromesse v. Mikkel Højholt

16/12 Kl. 10.30 Højmesse v. Jakob Holm 16/12 Kl. 14.00 Koncert med Skibby koret – gratis adgang 23/12 Kl. 10.30 Højmesse v. Jakob Holm 24/12 Kl. 11.00 Børnejulegudstjeneste v. Jakob Holm 24/12 Kl. 14.00 Julegudstjeneste v. Jakob Holm 24/12 Kl. 16.00 Julegudstjeneste v. Jakob Holm 25/12 Kl. 09.00 1. Juledag v. Mikkel Højholt

lebroen Shopping, hvor mange mennesker var mødt op for at se overrækkelsen. Frederikssund Vikingernes lurblæsere spillede, og Kulturcrew’et delte bobler ud til de fremmødte. Det var formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jes-

per Wittenburg, der overrakte blomster, diplom og de 15.000 kroner, der følger med titlen som årets vinder af kulturprisen. - Nanny er en ildsjæl, idemager og igangsætter, som igennem mange år har gjort en afgørende forskel for

26/12 Kl. 15.00 2. Juledag v. Jakob Holm 30/12 Kl. 10.30 Højmesse v. Jakob Holm 1/1

Kl. 15.00 Nytårsgudstjeneste v. Jakob Holm

Det sker i Sognegården: 1. december kl. 14-17

Alle børn, kom til klippe/klistre dag, hvor vi pynter juletræ og Sognegård op mens vi hygger med guf og æbleskiver. Læs mere på vores hjemmeside

24. december kl. 17:30-21:30

Juleaften i Skibby Sognegård Pris 150,- kr. alle er hjerteligt velkommen. Læs mere om tilmelding på vores hjemmeside eller ring til Gitte på tlf: 2224 6040. Kærlig hilsen Skibby Menighedsråd I forbindelse med juleaften i Skibby Sognegård, er et af vores ønsker, at glæde de mange fremmødte med en lille overraskelse en lille julegave, som de skal have, efter vi har danset om juletræet. Hvis du har mulighed for - eller hvis du kender nogen, der vil bidrage med en lille gave, så hører vi rigtig gerne fra dig. Kontakt Gitte på Tlf: 2224 6040 eller mail: gitte@skibbykirke.dk Du er også velkommen til at kigge forbi i kontorets åbningstid.

Bedemand Byens Bedemand

Skibby

Kører over hele Hornsherred Træffes hele døgnet

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Find os også på facebook

En glad modtager

Ti indstillinger

Nanny Kragh Mortensen blev indstillet til prisen, fordi hun er en aktiv og initiativrig kvinde, som gennem mange år har været drivkraften bag meget kultur i Skuldelev. Hun har blandt andet været initiativtager til en kaffeklub, til arbejdsgruppen bag Pontoppidanruten og til Multikulturforeningen Skuldelev-Selsø. Og så har hun været aktiv deltager i mange flere projekter, alle med fokus på at bringe kultur til Skuldelev og omegn. - Jeg er bare glad og stolt over, at nogen har set og skønnet på den indsats, jeg har gjort. Men det gik aldrig uden dem, der yder alt det, som jeg ikke selv kan. Man har ikke alle evner selv, man bruger de gode ting, man har, og andre supplerer én, sagde Nanny Kragh Mortensen efter at have modtaget prisen. Efter overrækkelsen spillede musikskolens elever,

Fritids- og Kulturudvalget modtog i år 10 indstillinger til kulturprisen, og af dem valgte de at nominere tre, nemlig Morten Ledet, de fire historiske foreninger (Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby) og Nanny Kragh Mortensen. - Det glæder mig meget, at der i år blev indstillet hele 10 kandidater - flere blev indstillet flere gange. Alle var gode og seriøse kandidater, der kunne fortjene kulturprisen. Det gør det naturligvis sværere at udvælge den endelige prismodtager. Men det er kun positivt, sagde Jesper Wittenburg. Kulturprisen blev i år uddelt i samarbejde med det lokale tømrer- og snedkerfirma Chris Kristensen A/S, der dermed har været med til at sikre, at modtageren også i år kunne få en check 15.000 kroner samt en graveret plade på stenene foran Langes Magasin.

Min kære hustru vores kære mor, svigermor, mormor og farmor tidl. graver i Skuldelev Kirke

Sognepræst - Jakob Holm Mail: jh@km.dk · Tlf. 23 99 33 80 Mandag er fridag. Træffes bedst ml. kl. 10.00 og 12.00

Sognemedhjælper - Heidi Eriksen Mail: Heidi@skibbykirke.dk · Tlf.: 29 41 40 12 Kontortid: Tirsdag kl. 9.30 - 13.00 Fredag kl. 9.30 - 12.00 og ellers efter aftale.

Suzan T. Jensen

mens de fremmødte fik snakket sammen og ønsket Nanny Kragh Mortensen tillykke. Derefter var der mulighed for at gå ned til Langes Magasin, hvor Kulturcrew’et stod med fakler og lyste stenene op, så man kunne se den graverede plade med Nanny Kragh Mortensens navn på.

Dødsfald

Mange varme og kærlige hilsner Personalet og Menighedsrådet ved Skibby Kirke

Præstesekretær - Gitte Hovmand Mail: gitte@skibbykirke.dk · Tlf. 2224 6040 Kontortid: Tirsdag kl. 9.30 - 13.00 Fredag kl. 9.30 - 12.00 og ellers efter aftale.

Medlem af brancheforeningen

Skuldelev, Østby, Sønderby, Selsø området, fortalte han. - Det er ganske enkelt imponerende, hvad hun med sin ihærdighed og sit drive har været med til. Sjældent har man set magen til indsats. Man bliver jo helt forpustet, sagde Jesper Wittenburg i sin tale ved prisuddelingen.

Karen Margrethe Christiansen * 16. december 1942

Vi dækker hele Hornsherred

er stille sovet ind den 25. november 2018 Mogens børn, svigerbørn og børnebørn Bisættelsen finder sted fra Skuldelev Kirke lørdag den 1. december kl. 13.00


l5l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Ja til høj gittermast KARLEBY: Lejre Kommune har givet tilladelse til, at der placeres en 36 meter høj gittermast med antennesystem og teknikskabe på ejendommen beliggende på Grønagergårdsvej 9. Tilladelsen er givet på betingelse af, at masten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at ansøger - TDC A/S - har redegjort for. at der er et reelt behov for opstilling af en ny mast for at dækningskravet fra Staten kan opfyldes.

Bingo på Færgegården

Foto: Daniel Tarkan Nacak Rasmussen

JÆGERSPRIS: Der er adventsbingo på Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1 søndag den 2. og 9. december, klokken 11 og 13. Der spilles af to omgange på disse udvalgte adventssøndage, og fuld plade giver en frossen juleand. Undervejs spilles der om gaver fra julens traditioner, som bingoværten kan fortælle vidt og bredt om. Spejderne fra Grevinde Danner Gruppen stiller op på museets gårdsplads og fylder haven med grantræer. Skulle sulten melde sig, kan man også købe æbleskiver og varme drikke til at lunes sig på. Juletræssalget foregår i weekenderne den 1. og 2. december, 8. og 9. december, 15. og 16. december klokken 10 til 16 samt hverdagene i uge 51 indtil udsolgt.

Jul på Ryegaard

Julemarked Juletræssalg Hestevognstur

Korsang i Meny

Lør./søn. 10 –16

fra 1. dec til 23. dec. Se mere på ryegaard.dk Ryegaard og Trudsholm Godser – mellem Roskilde og Holbæk

SKIBBY: Det er ikke spor kedeligt at handle lokalt. Og nu får man oven i købet en mulighed for både at handle og blive underholdt. Jubelkoret, som er et lokalt forankret kor, kommer tirsdag den 4. december og synger kendte tekster hos Meny i Bymidten. Koret, der har 12 medlemmer, synger fra cafehjørnet med front mod indgangen fra klokken 18.30. Det bliver en blandig af festlige sange, og selvfølgelig også et par om julen der står for døren, lover dirigent Karen Nielsen, der sammen med købmand Harly Jacobsen håber, at kunderne har tid til at stoppe op og lytte til en flok glade sangere. Jubelkoret startede som kirkekor i Ferslev Kirke under ledelse af Henrik Husum i 1975. Da han flyttede til Jylland, overtog Karen Nielsen ledelse og dirigentjob.

Advent i Ferslev den 2. december: Historisk Forening for Skibby-egnen inviterer til:

Syng-sammen-aften

• Kl. 12.00 åbner strikkeklubbens julebasar i præstegården. • Kl. 14.30 kommer hestepiger (og drenge?) med kane og julemand kørende fra skolen ned gennem Ferslev by.

fra Højskolesangbogen med Karen Nielsen ved flyglet.

• Derefter tænder vi juletræet og danser rundt om det.

Torsdag d. 29. november kl. 19.30

• Så er der godteposer til børnene

i Skibby Sognegård. Alle er velkomne. Gratis for medlemmer

• Der er æbleskiver og noget varmt at drikke i Birksøhuset • Kl. 16.30 lukker julebasaren i præstegården. Alle er velkomne (og man må gerne lægge et beløb, så vi kan gøre det igen næste år)

Fredagscafé i Ferslev sogn den 30. november kl. 14-16 Leder man efter nogle gode kvalitetstimer en fredag eftermiddag?? Bingo! Så er dette lige stedet (nemlig Birksøhuset). Der er kaffe, te og kage og guddommelig god stemning

Julefamilieaften i Ferslev kirke Onsdag d. 5. december kl. 17.30 Vi mødes i Ferslev kirke og synger noget julet og får en julehistorie. Bagefter går vi over i Birksøhuset og spiser sammen. Var det ikke en god idé? Det koster 15,- kr. pr. næse. Overskuddet går til Iwan og Arnold i Uganda – de kunne nok bruge lidt hjælp. Tilmelding til Mikkel Højholt senest d. 3. december. Venlig hilsen Mikkel Højholt Sognepræst i Ferslev-Vellerup Mejerivej 1 A, 4050 Skibby Tlf. 47 52 90 29


l6l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Bovin Søentreprise er i gang med renoveringen af molen på Eskilsø. Foto: Sam Christensen

Eskilsø får renoveret stier og mole Nye faciliteter skal beskytte øens fugleliv og give muligheder for oplevelser. SKIBBY: Eskilsø er med sine 1,4 kvadratkilometer Roskilde Fjords største ø. Langs øens kyst ligger store sten fra istiden, og på de mange strandenge går græssende kreaturer om sommeren. I den nordlige ende af Eskilsø finder man en ruin af et kanikke-kloster fra 1100-tallet. Og sidst, men ikke mindst, har øen et særdeles rigt fugleliv. Med en omfattende istandsættelse af øens mole og stier ønsker Nationalpark Skjoldungernes Land og Struckmannfonden at styrke den infrastruktur, som fører gæster rundt på øen på en hensigtsmæssig måde. Initiativet skal sikre, at fuglene får fred, selvom øen bliver besøgt.

Stier

Efter ønske fra Struckmannfonden, der ejer Eskilsø, har Nationalpark Skjoldungernes Land fået istandsat cirka tre kilometer stier, der fører gæster rundt

på øen. De gamle pæle, der markerede stierne, var ved at rådne væk, og de er nu udskiftet, sådan at det igen er let at finde vej til de mange dejlige steder på øen. Ved at føre gæster udenom fuglenes vigtigste områder, er stierne med til at beskytte de tusindvis af fugle, der hvert år raster eller yngler på og omkring Eskilsø. Allerede i 1985 blev der lavet en fredning af Eskilsø, der bestemmer, hvor besøgende må færdes. Og i den forbindelse er stierne vigtige, så alle bliver ledt den rigtige vej.

Molen

Et andet vigtigt trafikknudepunkt på Eskilsø er den lille havnemole, man finder på øens vestside. Molen er det eneste sted, hvor der er lovlig adgang til øen. Samtidig er det fra molen, at stierne fører gæster videre rundt på øen. Store dele af den gamle mole var ved at rådne væk.

Struckmannfonden og Nationalpark Skjoldungernes Land er derfor gået sammen om at finansiere en omfattende istandsættelse af molen, som netop nu udføres af Bovin Søentreprise.

Velkommen til øen

Ud over den omfattende istandsættelse af stier og mole er der i samme projekt kommet to nye og seks nyistandsatte borde-bænkesæt ved klosterruinen og tæt ved molen. Og ved molen vil der også blive opsat et skilt, der byder gæster velkommen til øen med små fortællinger om områdets særlige fugleliv, stisystem, klosterruin og landskab – samt hvordan man tager hensyn til fuglene og livet på øen. Derudover vil man ved molen kunne finde foldere om Eskilsø til at tage med videre. Hvis man vil besøge Eskilsø, kan man mod betaling aftale en overfart med øens beboere. Læs mere på www.eskilsø1.dk.

20 år med tal og bogføring I næste måned har Jannie Tauby drevet Bramsnæs Bogføring i 20 år.

Af Conny Probst

KIRKE HYLLINGE: Fredag den 14. december serverer bogholder Jannie Tauby gløgg og æbleskiver i sit smukke julepyntede orangeri på Sæbyvej 6. De indbudte er nye såvel som gamle kunder, samarbejdspartnere og venner af huset. Anledningen er, at Jannie Tauby kan se tilbage på 20 år som selvstændig. Siden 1998 har hun hjulpet virksomheder i blandt andet Lejre, Holbæk og Roskilde kommune med deres regnskab. Hun har tidligere været ansat som bogholder i to revisionsvirksomheder, inden hun tog springet og startede Bramsnæs Bogføring.

En del af kunderne har været med alle årene, og har haft Jannie Tauby til at stå for eksempelvis fakturering, løn, bogføring, moms, debitor/kreditorstyring, balancer mv. - Jeg sørger dagligt for, at små og mellemstore virksomheder har styr på økonomien. Jeg er meget pertentlig og sætter en ære i at holde styr på alle detaljer. Så kan virksomhederne fokusere på andre vigtige virksomhedsområder, fortæller jubilaren - og opfordrer gæsterne til at huske den varme trøje, når de kigger forbi hendes orangeri mellem klokken 14 og 17.


l7l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Jul i Skibby Ta´ familien med til julehygge og juletræstænding

FREDAG DEN 30. NOVEMBER

16:00 – 16:15

Julemusik fra Frederikssund musikskole – styret af Jacob Sørensen

16:15 – 16:25

Præsten i Skibby Jacob Holm siger et par ord om julen

16:30

JULEMANDEN TÆNDER JULETRÆET

16:30 – 16:45

Et kor kommer og synger julesange

KOM TIL 3. SØNDAG I ADVENT

manden e l

s

r ut e

Ju

v/Frøken & Frøken som sælger Pulled Pork & lokal øl

Butikkerne holder åben 10 – 14. Vi julehygger ekstra denne dag.

DAGENS PROGRAM

No

SPIS AFTENSMADEN

rdhøj

Bymidt

en

ark

rg Bje m

Skibby ride- og Voltigeklub kører julemanden og hans nissepiger en tur gennem byen og gør på sin vej stop ved Omsorgscenteret Nordhøj, herefter kører julemanden videre til Bjergmark XL-Byg, for til sidst at slutte sin tur i Bymidten, hvor SPEJDERNE, MANDELBODEN og PANDEKAGEMANDEN står klar med lækkerier.

VI FYLDER BØRNENES JULESTRØMPER MED GAVER & LÆKKERIER Fra søndag d. 30. november kan alle børn komme med deres julestrømpe og hænge den op i Meny eller Netto, så vil der løbende i december blive fyldt godter i. Fra søndag d. 16. december kan børnene hente deres strømpe i Meny eller Netto og få ekstra i strømpen af de butikker, der har en Skibby Aktive julestrømpe hængende i vinduet. BUTIKKER DER FYLDER LIDT GODT I STRØMPEN ER:

ORVE

Micro Shoppingcenter Hovedgaden 58A - 4050 Skibby

Vi støtter Skibby Aktive. I ønskes alle en rigtig glædelig jul af:

Frøken & Frøken Skibby Apotek


l8l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Unge Skibby-skytter til DM SKIBBY: DGI har afviklet skoleskydnings-stævne for alle 5 klasser i landet, fortæller Mickey NIelsen fra Kreds 57. Ferslev-Skibby skytteforening. Fjordlandskolen afd. Skibby fik kvalificeret fire hold, til landsdelsfinalen, hvor også Ganløse, Stenløse/Ølstykke, Tikøb og Sigerslevøster deltog. Det ene Skibby-hold vandt og deltager, sammen med andenpladsen fra en skole i Ølstykke, ved Danmarksmesterskaberne.

Modeljernbanens Dag Af Conny Probst

SKIBBY: På Modeljernbanens Dag holder de fleste modeljernbaneklubber åben hus. Det gælder også Modeljernbaneklubben Hornsherred i Skibby, som har til huse på Fjordlandsskolen, Selsøvej 16. Klubben har lokaler ved blok 9 i kælderen, og der er åbent for alle interesserede mellem klokken 13 og 17. - Sidste år havde vi en virkelig festlig dag med mange besøgende. Derfor vil vi holde åben hus igen i år, fortæller Villy Pedersen, der er medlem af bestyrelsen. - Da den 2. december falder på en søndag, er der gode muligheder for en god og spændende eftermiddag for hele familien. Samtidig har vi fået mange opfordringer til at gentage arrangementet, da mange ikke nåede et besøg sidste år. Foreningens medlemmer glæder sig til at vise det store og efterhånden omfattende anlæg frem. Der vil blive kørt med mange forskellige tog dagen igennem.

Mange afsnit

Gennem det sidste år er flere tiltag blevet til virkelighed. Blandt andet er klubbens afsnit med Tyskland ved at være færdiggjort. Og Korsbæk med en del af de gamle kendte bygninger, som huskes fra ”Matador” er blevet helt færdig. - Vi har forsøgt at opbygge en model af det danske landskab med broer, fjorde og byer. Blandt andet Roskilde by med station, Skibby, Korsbæk, som er sammenkoblet via diverse broer, forklarer Villy Pedersen.

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling

Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet Region Hovedstaden offentliggør hermed udkast til regionens planlagte offentlige undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet for 2019. Udkast til oversigt over den planlagte indsats kan ses på regionens hjemmeside www.regionh.dk/jordindsats. Borgere, organisationer og myndigheder opfordres til inden den 26. januar 2019 at kommentere regionens udkast. Kommentarer til den planlagte undersøgelses- og oprensningsindsats skal sendes til Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød eller på miljoe@regionh.dk. Yderligere oplysninger: Carsten Bagge Jensen, Enhedschef, Tlf. 38 66 56 10

På Modeljernbanens Dag holder de fleste modeljernbaneklubber åben hus. Det gælder også Modeljernbaneklubben Hornsherred i Skibby, som har til huse på Fjordlandsskolen, Selsøvej 16. Der arbejdes fortsat på mange nye projekter, herunder en ny computerstyret centralstation og automatisk blokstyring, der giver mulighed for at køre med mange tog samtidig uden risiko for sammenstød og ulykker.

Herudover er man også i gang med opbygningen af en ny skilift til toppen af det højeste bjerg i Tyskland.

Det er om onsdagen

Modeljernbaneklubbens medlemmer mødes hver onsdag til hyggeligt samvær, og der bygges, udvikles og diskuteres livligt. Mange har egne mindre anlæg på hjemmefronten. Medlemmernes problemer og udfordringer diskuteres, og de fleste arbejdsopgaver bliver løst ved fælles hjælp. Passer den 2. december ikke ind i kalenderen, er der generelt åben for besøgende den første onsdag i måneden fra klokken 19 til 21. Det er også muligt at få et lille indblik i herlighederne ved et besøg på klubbens hjemmeside: www.mjkhh.dk


l9l

// 27. NOVEMBER 2018 //

KUN FREDAG IG D I V R E NU GIV MD. ERE30/9

KUN Tilbuddene gælder fra tirsdag FREDAG d. 27. november til og med D. 30/9 søndag d. 2. december

ENDNU

I G O L O KISCOUNT PRIS

i Skibby

i SKIBBY

TIL D

ENTRECOTE 400 gram

2 STK.

KUN FREDAG D. 30/9

49

95

tilbyder

Nem

30 STK TUBORG

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFESlagteren

Max. 3 kasser pr. kunde

Max. 3x3 pakker

tilbyderFrit igen valg lækker hjemmelavet sylte her til jul af kalve/okse eller svin Frit valg

SVINEBRYST I SKIVER

700 GRAM

Pr. 1/2 kg

39

95

NSEN IS

35

00

valg

3 stk.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 27. november til og med søndag den 2. december

+ pant

95

44 95

19

Pr. pk. kun

Kun

99

99

95

Frit valg

10,-

MMEN OST 45 +

125 8,KUN

Pr. stk.

700 g.

45,-

00

95

Forudb rk Delikatessen. Bemæ er on rs minimum 10 pe

6 flasker

200,-

9995

Når nemt skal smage godt

95

HEL LAKSEFILET 450 gram

PRINGLES

PR. STK.

69

r Meny foSCALA RØDVIN er i 2 person75 estil julefrokosten cl.

Broccolisalat 250 g. Max. 3 pakker pr. kunde Bagt kartoffel m/creme fraiche Brød og smør

3 pk.

BLAND SELV SLIK

95

FRIKADELLER MED RØDKÅL ELLER DANSK BØF MED LØG

Kun

Frit valg

5

g i uge 48 a d r ø -L g a d e r -F g a r sd Tilbuddet gælder to FYLDT SVINEMØRBRAD KÆRGÅRDEN

meny

PR. PAKKE

Tilbered retterne på ca. 4- 5 minutter

3 pk.

79

95

PR. 70 cl.1/2 KG.

1,6 -1,9 kg

INGLES

89

1,2 kg

TULLAMORE RIBBENSTEG WHISKEY

SVINEMØRBRAD

9995

Frit valg

10,-

95

Forudbestil MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR julefrokosten i Toilet-/køkkenrulleDelikatessen.Bemærk Frit valg minimum 10 personer JULEFROKOST

Marinerede sild med karrysalat, Stegt fiskefilet med remoulade, Ribbenssteg med rødkål, Sylte med sennep og rødbeder, Julepostej med bacon, Risalamande med kirsebærsauce, Brød og smør.

Ta’ 5 pk. PR. PERSON

100,95 129

700 g.

BESTIL PÅ MENY.DK

45,-

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 SkibbyFREDAGS SLIK

NYHED

10 PR. 100 G ÅBENT HELE UGEN FRA KL.8-20 8.00 lør. - 20.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn. 8-20

Postshop

Tlf. 47 52 80 22

5

95

NYHED


l 10 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

KUN FREDAG IG D I V R E NU GIV MD. U ERE30/9

KUN Tilbuddene gælder fra tirsdag FREDAG d. 27. november til og med søndag d. 2. december D. 30/9

ENDN

I G O L O KISCOUNT PRIS

i Skibby

i SKIBBY

TIL D

Bageren tilbyder

LÓR KAFFEKAPSLER (passer til Nespressomaskinen)

JULEKAGE

PR. STK.

20

00

tilbyder

KUN FREDAG D. 30/9

Max. 3 kasser pr. kunde

PR. GLAS

10

00

1,6 -1,9 kg

99

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 27. november til og med søndag den 2. december

RIBENA

15

00

KÆRGÅRDEN

SCALA RØDVIN

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

75 cl.

MMEN OST 45 +

8,-

45,-

6 flasker

200,-

110

99

95

PRINGLES

10,00

3 LITER BAG IN BOX

110

LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle Frit valg

00 100,Ta’ 5 pk.

3 pk.

Frit valg

595 3 LITER BAG IN BOX

Pr. stk.

700 g.

Kun

99

PR. FLASKE

10,-

BLAND SELV SLIK

95

95

Frit valg

95

70 cl. TABISO Rød eller hvidvin Vinen har en flot rød farve. Den har en frugtig og let krydret duft, delikat. Smagen er fyldig og frugtig med et strejf af peber samt en blød og behagelig eftersmag. Kun

Pr. pk. kun

NGLES

79

95

+ pant

TULLAMORE WHISKEY

SVINEMØRBRAD FRIT VALG 3 stk.

1,2 kg

8900

10

79

95

PR. POSE

SKÆLSKØR MARMELADE 265 gram

9995

Frit valg MØRBRAD 1000 gram

Max. 3x3 pakker

CORONET ÆBLESKIVER Frit valg

39

3 pk.

TULIPHANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE SLOW COOKED

PR. PAKKE

95

valg

15

00

30 STK TUBORG

Pr. 1/2 kg

NSEN IS

PR. PAKKE

MAMMEN OST 45 +

THE YANKEE 700 g. Rød eller hvidvin Yankee Bag er en ukompliceret skøn californisk rødvin.

45,-

Den har en intens frugtduft af mørke frugter som brombær, sorte kirsebær og hindbær.

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 SkibbyFREDAGS SLIK

NYHED

PR. 100 G ÅBENT HELE UGEN FRA KL.8-20 8.00 lør. - 20.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn. 8-20

Postshop

Tlf. 47 52 80 22

5

95

NYHED


l 11 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

KUN FREDAG IG D I V R E NU GIV MD. U ERE30/9

KUN Tilbuddene gælder fra tirsdag FREDAG d. 27. november til og med søndag d. 2. december D. 30/9

ENDN

I G O L O KISCOUNT PRIS

i Skibby

i SKIBBY

TIL D

ØLLINGEGÅRD ØKOLOGISK PISKEFLØDE

ØLLINGEGÅRD ØKOLOGISK SKUMMET -LET ELLER MINIMÆLK

1/2 LITER

8

95

tilbyder

KUN FREDAG D. 30/9

20

00

1 LITER

30 STK TUBORG Max. 3 kasser pr. kunde

3-PAK GEVALIA KAFFE

HANSEN IS

Max. 3x3 pakker

Frit valg

GRØN BALANCE VASK ELLER TABS

Pr. 1/2 kg

89

39

15

1,2 kg

79

95

95

NSEN IS

PR. STK.

GRØN BALANCE Frit valgFLYDENDE HÅNDSÆBE 500 ml.

95

PR. FLASKE

10

+ pant

valg

TULLAMORE WHISKEY

SVINEMØRBRAD 3 stk. 1,6 -1,9 kg

70 cl.

00

00

3 pk.

99

95

BLAND SELV SLIK

PRINGLES

3 pk.

9995

GRØN BALANCE KONCENTRERET Pr. pk. OPVASK

kun PR.

FLASKE

99

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 27. november til og med søndag den 2. december

95

Frit valg

10,-

MMEN OST 45 +

SCALA RØDVIN

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

75 cl.

÷20% PÅ ØKOLOGISK FRUGT OG GRØNT

8,-

700 g.

45,-

6 flasker

200,-

ØKOLADEN Frit valg CHOKOLADE LÆKKER ØKOLOGISK CHOKOLADE Flere varianter

595

95

KÆRGÅRDEN

Pr. stk.

Kun

00 99

10

NGLES

Kun

PR. STK.

25

LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle Frit valg

Ta’ 5 pk.

10,-

100,-

00

MAMMEN OST 45 +

700 g.

45,-

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 SkibbyFREDAGS SLIK

NYHED

PR. 100 G ÅBENT HELE UGEN FRA KL.8-20 8.00 lør. - 20.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn. 8-20

Postshop

Tlf. 47 52 80 22

5

95

NYHED


l 12 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Sangaften i sognegürden SKIBBY: Torsdag den 29. november klokken 19.30 er der sangaften i salen i Skibby Sognegürd. Hvis man gerne vil have sin sangstemme i topform til julens mange sange, sü er der chance for at trÌne den ved en hyggelig sangaften i sognegürden, hvor deltagerne skal synge en blandet buket sange fra den evigt unge Højskolesangbog. Karen Nielsen sidder ved flyglet. Hun indlÌgger lidt konkurrence i programmet. Alle er velkomne til arrangementet, som Historisk Forening for Skibby-egnen stür for.

Flere flotte trĂŚer

NĂĽr Ryegaard Gods 1. december ĂĽbner for Jul pĂĽ Ryegaard er der endnu flere flotte juletrĂŚer, end der plejer at vĂŚre, nĂĽr gĂŚsterne drager i hestevogn ud for at fĂŚlde familiens juletrĂŚ. RYE: Ryegaard Gods har dyrket juletrĂŚer i mange ĂĽr. Og siden 1991 har der vĂŚret salg af juletrĂŚer fra Ryegaard Park til familier, der gerne vil tage en tur i skoven efter juletrĂŚet.

- Vi har altid gjort meget for at dyrke juletrÌer af høj kvalitet, og i ür har vi endnu flere rigtig flotte trÌer, fortÌller godsejer Johan Scheel. Det er ikke alle trÌerne fra

Invitation Jeg har julepyntet mit orangeri i anledningen af mit 20-ĂĽrs jubilĂŚum. Kom og nyd et glas varm gløgg og ĂŚbleskiver fra kl. 14.00 – 17.00 Fredag den 14 december 2018 SĂŚbyvej 6 Kirke Hyllinge Alle er velkommen, nye som gamle kunder, samarbejdspartnere og venner af huset. Jeg glĂŚder mig til at se jer đ&#x;˜Šđ&#x;˜Š PĂĽ gensyn Jannie Tauby

mer i toppen pü hvert enkelt serne her i november. godsets plantager, der bliver trÌ. - Vi ved, at vores gÌstersolgt til juleglade danskere - Hvis vi kke gør det, sü gerne vil have det, som det - mange bliver ogsü eksporrisikerer vi, at der kommer plejer. Men der skal der jo teret. I ür har godset valgt at en fugl og knÌkker de blø- ogsü lidt nyt til, fortÌller beholde flere af de flotteste godsejeren. trÌer til salg til Jul pü RyeI ür bliver der som noget gaard. nyt blandt andet salg af ÌbGenerelt gøres der meleskiver, gløgg og kakao get for, at juletrÌer skal I ür bliver fra en udendørs vogn blive flotte. Et julesom supplement til det trÌ er i ikke noget, der som noget nyt hyggelige Brandsprøjder bare passer sig blandt andet salg af tehus med varme fra selv, fra det bliver brÌndeovnen. plantet. Ìbleskiver, gløgg og kakao fra Der er gratis ad- De juletrÌer, en udendørs vogn som gang og parkering der stür i de fletil Jul pü Ryegaard. ste danske stuer supplement til det hyggelige Disse dage er parken juleaften, er bleBrandsprøjtehus og den lukkede del vet passet og plemed varme fra af skoven üben for ofjet i otte-ti ür, forfentligheden. tÌller Johan Scheel. brÌndeovnen. Jul pü Ryegaard har vaPü trods af, at manen tro übent de sidste fire skinkrÌfterne er store i weekender op mod jul – og moderne skovbrug, skal der süledes helt op til jul i ür, meget hündarbejde til, nür de nye topskud. Og sü har vi nemlig den 22. og 23. dedet gÌlder juletrÌer. ikke lÌngere et juletrÌ, for cember. TrÌerne skal for eksemhvor skal stjernen sü sidde, pel løbende beskÌres for at lyder det fra Johan Scheel. opnü den rette facon. Kommer man forbi en juletrÌsplantage om sommeren, Æbleskiver og kakao kan man se, at der er sat Godset har som sÌdvanlig smü pinde fast med klemfuld gang i juleforberedel-

Stille gudstjeneste JÆGERSPRIS: Søndag den

PS! husk den varme trøje

2. december er der stille- og meditationsgudstjeneste mellem klokken 16 og 17 i Skoven Kirke pü Skovkirkevej 2. Det er første søndag i advent, og deltagerne kan se frem til en lille uhøjtidelig time, hvor prÌst Adrian

Hove-Kreutzfeldt kort introducerer temaerne, som alle kan have godt af at holde in mente, nĂĽr der skal balanceres mellem julefred og julerĂŚ: Liv og nĂŚrvĂŚr, stilhed og fordybelse. Den visuelle del er fremstillet til musikken: En film skabt af kunstner og foto-

graf Mikkel Urup over den HornsHerredske naturstemning. Organist Bettina Friis fortolker vĂŚrket “In A Time Lapseâ€?, skrevet af den italienske komponist Ludovico Einaudi.


// 27. NOVEMBER 2018 //

Julen starter hos - Find os ved rundkørslen - Skibby. Vi holder åbent alle dage i december. Stort udvalg af adventskranse

Pyntet fra 250,-

Spring køen over. - Bestil gavekurvene i god tid, til medarbejderne, kollegaerne, naboen mm.

Køb julekalenderen

Fra MarieA & Co.

Julekalender Tlf 51727787

l 13 l


l 14 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Brochure kan hentes i butikken eller se menuerne på vores hjemmeside www.dallssmorrebrod.dk

NYTÅRS MENU

FORRET Sprød butterdejskurv med røget laks hertil hjemmebagt brød med tomater og rødløg. HOVEDRET Oksemørbrad hertil rødløgstærte, stegte rodfrugter med timian, bagekartoffel med kryddersmør og morkelsauce. DESSERT Chokolademousse-tærte med kirsebær is. NATMAD Kartoffel- porre suppe med sprød bacon hertil hjemmebagt brød. Pris pr. person

350.-

Julen 2018 JULEBORD 1

JULEBORD 2

Kryddersild med løg og kapers

Marineret sild med løg og kapers

Karrysild med løg og kogte æg

Karrysild med løg og kogte æg

Laksepate med urtedressing

Rødspættefilet med remoulade og citron

Rødspættefilet med remoulade og citron

Lakseroulade med rejer og asparges

Tartelet med høns i asparges

Jule-postej med stegte svampe/bacon og syltede rødbeder

Glaseret skinke med grønlangkål og sukkerbrunede kartofler

Medisterpølse med grønlangkål og sukkerbrunede kartofler

Svinekam med rødkål

Svinekam med rødkål

Ostefad med frisk frugt

Blandet ostefad med frisk frugt

Pris pr. pers.

225.-

JULEPLAT TE 1

Ris a la mande med kirsebærsauce og mandelgave

275.-

Pris pr. pers.

JULEPLAT TE 2 Marineret sild med løg og kapers

Karrysild med æg, løg og kapers

Karrysild med kogte æg, løg og kapers

Rødspættefilet med remoulade og citron

Lakseroulade med asparges

Gravede laks med sennepsdressing

Rødspættefilet med remoulade og citron

Svinekam med rødkål

Sylte med rødbeder og sennep

Brie med frisk frugt

Tartelet med høns i asparges

Pris pr. pers.

145.-

2 slags ost med frisk frugt

Pris pr. pers.

175.-

Hovedgaden 70 – 4050 Skibby – Tlf. 47 52 83 22 Mandag til fredag kl. 6.30-17.00 · Lørdag kl. 7-15.00 · Søn.- og helligdage efter aftale


// 27. NOVEMBER 2018 //

Jul

GRATIS TUR MED HESTEVOGN Ta´ med selve julemanden på en dejlig tur…

l 15 l

Som i de gode gamle dage, På Skibby Hovedgade…

GLÆD DIG TIL JULEARRANGEMENT LØRDAG D. 1. DECEMBER KL. 11.00 – 14.00 Dall´s Smørrebrød inviterer alle til en dejlig dag med masser af julehygge. Besøg os og kom i rigtig julestemning. Vi uddeler mandariner, små slikposer, æbleskiver, varm kakao og gløgg.

KOM OG SMAG! Masser af smagsprøver på pålæg, finker, blodpølse, æbleskiver, kakao, gløgg.

Besøg Dall´s Smørrebrød og kom i rigtig julestemning.

Hovedgaden 70 – 4050 Skibby – Tlf. 47 52 83 22 Mandag til fredag kl. 6.30-18.00 · Lørdag kl. 7-14.30 · Søn.- og helligdage efter aftale


l 16 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

STÆRKE PRISER JULE

FRIT VALG

Fra fredag den 30. november

UNDERHOLDENDE FAMILIESPIL

GAMING KONTORSTOL

Giver dig en god gaming oplevelse. God ergonomisk komfort og adskillige indstillingsfunktioner. Sort/grå.

Vælg mellem Sequence, Matador eller Speak out kids vs. parents.

149

399

95

KUN 400 STK.

95

,

KAY BOJESEN TURTELDUER

2-PAK.

,

49995

SPAR 400,-

,

KUN 500 SÆT

TEFAL JAMIE OLIVER PANDER KAN ANVENDES PÅ ALLE VARMEKILDER Kvalitetspander fremstillet i stål med non-stick-belægning. Tåler ovn op til 210°C.

BOSCH AKKU SKRUEMASKINE

PSR 1800. 18V 2 gear, borepatrons spændvidde: 1 - 10 mm. Inkl. 3 x 1,5 Ah. Li-ion batterier og kuffert.

STEGEPANDER Ø 26 ELLER Ø 28 CM. WOK 28 CM.

69995 ,

BEGRÆNSET ANTAL

KUN 1000 STK. ASS.

KUN 120 STK.

129

95

,

FRIT VALG

Tilbuddene gælder fra d. 30/11 til og med d. 6/12 2018.

Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl. Priserne er afhentningspriser, inkl. moms. Ved levering skal påregnes leverings- og pallegebyr. Alle mængde begrænsninger i avisen er den samlede mængde for alle Davidsens byggecentre. Tilbuddene er ikke gældende i Kolding og Odense.

SE ADRESSER PÅ WWW.DAVIDSEN.AS


l 17 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

UGENS

KØ-TILBUD MAKS. 2 SÆT PR. KUNDE

ROYAL COPENHAGEN KRUS

899

95

,

KUN 250 SÆT

2-PAK BLÅ MEGA RIFLET Det musselmalede porcelænskrus. 33 cl.

ROYAL COPENHAGEN SKÅLESÆT

HISTORY MIX Smukke skåle fra Royal Copenhagen, bestående af: 1 stk. Musselmalet Riflet 13 cm, 1 stk. Blå Megariflet 15 cm, 1 stk. Hvid Riflet 18 cm.

39995 ,

KUN 500 SÆT

BURNER OPTÆNDINGSPOSER

100 STK. Pr. ks. kr. 39,95

SOUS VIDE KAR

8,5 L Sous vide er fransk og betyder ”under vakuum”. Anvendes af mange kokke, da metoden giver perfekt tilberedt mørt kød. Elektronisk temperaturregulering mellem 45 gr. og 90 gr. C. Karret har indbygget timer og lydvarsler til temperaturer og tider. Låget kan anvendes som drypbakke. 520 W. Max. Kapacitet 6 ltr.

399

9995

95

,

TA’ 3 STK.

,

GERMAN PELLETS TRÆPILLER

6 MM 16 kg. pr. pose. Fugt: maks. 7 - 9%. Aske: 0,2 - 0,5%. Certificeret efter DIN PLUS kvalitetsstandard. Alt smuld sigtes fra pillerne før pakning. 56 ps. pr. palle. Ekskl. fragttillæg og palle- og ekspeditionsgebyr.

VAKUUM PAKKER

29995 ,

NYHED

POSER TIL VAKUUMPAKKER

2995 ,

OBH ACTIFRY

1 KG Sund og lækker mad i en fart. Kun 1 spsk. olie til 1,0 kg sprøde pommes frites. Nem at rengøre. Alle udtagelige dele tåler opvaskemaskine. Kan anvendes til både fisk, kød og grøntsager.

699

95

,

KUN 1 STK. PR. KUNDE

1.999-

Tilbuddene gælder fra d. 30/11 til og med d. 6/12 2018.

,

Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl. Priserne er afhentningspriser, inkl. moms. Ved levering skal påregnes leverings- og pallegebyr. Alle mængde begrænsninger i avisen er den samlede mængde for alle Davidsens byggecentre. Tilbuddene er ikke gældende i Kolding og Odense.

SE ADRESSER PÅ WWW.DAVIDSEN.AS


l 18 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Jule- og Nytårsmenuer Julebuffet - ud af huset

Juletapas - ud af huset (16. november - 23. december)

- Afhentes den 31/12 2018 mellem 11.00-17.00

- hjemmegjort og traditionsfyldt af de bedste råvarer - min 4 personer og mod forudbestilling 2 dage før.

Flot anrettet og lækker tapas med det bedste fra sæsonens lokale råvarer - ud af huset, og min 4 personer og mod forudbestilling 2 dage før.

Flot og nem færdigtilberedt gourmetmenu af de bedste råvarer, hvor vi har gjort alt forarbejdet. Menuen tilberedes og anrettes på et min. af tid efter medfølgende vejledning, foto og video.

Marinerede sild kapers og løg

Varmrøget laks jordskok og creme af grønne tomater

Karrysild æbler og løg

Marinerede tigerrejer brændt juleslat, sylt og crudité af beder og citronmayo

Menu Forretter Cremet Karl-Johan suppe rimmede kammuslinger med jordskokke variation

(16. november - 29. december)

Rejer med æg citron, mayo og karse Pandestegt rødspættefilet kapersremoulade, tyttebær og citron Rillette af confiteret andelår syltede løg, løg pure og grov senneps mayo Lun flødeleverpostej med svampe, bacon og rødbeder fra Lammefjorden Svinebryst karamelisede løg og lokale æbler Julekrydret pølse rørt sennep og hjemmesyltet rødkål Glaseret skinke grønlangkål Fastost julesylt og sprødt Hjemmelavet ris a´la mande kirsebærsauce Koldhævet stenovnsbrød og rugbrød fra eget bageri på mel fra Mejnerts Mølle og smør

Nytårsmenu - ud af huset

Letrøget Nordsøtorsk fra egen ovn rødbedetagiatelle, bacon mayo, peberrodsfløde skilt med urteolie

Ensaladilla kartoffelsalat med tun og syltede rødløg

To slags koldhævet surdejsbrød fra eget bageri

Marineret svinemørbrad svær og broken gel

Hovedret Modnet okse som langtidsstegt højreb og glaseret skank med svampe, karamelliseret gulerod fra Lammefjorden, bagte løgskaller, saltbagt og pure af selleri med mild fermenteret hvidløg.

Kyllingespyd tomatrelish, timian Terrine af and syltede kirsebær Charcuteri af egen import fra Iberico skinke, chorizo, pølse og sylt

Oksesky og rørt kartoffel med trøffel

Lun langtidsstegt okse kålsalat, linser, appelsin og feta Svinekæber braisseret i SuRi Klassik øl bagte løg og svampe

Dessert Mørdejstærte med karamel syltede bær i Madagaskarvanilje og karamelsne

Manchego ost karameliserede nødder og sprødt brød

Chokolademousse med romsyltet ananas bagt marcipan og brændt hvid chokolade

Panna cotta med kirsebær og nøddeknas

Pris pr. pers. 398,-

Brød 2 slags stenovnsbrød med tapenade

Tilkøb af oste Egen import af Manchego og Tomme syltede sveskeblommer og sprødt brød

Pris pr. person 238,Pris pr. person 258,-

Pris pr. pers. 50,-

Julemenu

- serveret i restauranten (15. november - 22. december) Alternativ julefrokost med flot juleinspireret menu, og lækre vine

Hvid Glögg med bobler, eller Champagne med hjemmelavede snacks 4 retters tasting julemenu 4 glas vinmenu tilpasset menuen Vand med og uden bobler Kaffe med sødt Pris pr. person 895,-

Jul på Maskinværkstedet (15. november - 22. december) Der serveres en traditionel julebuffet - Kun mod forudbestilling - serveret på bordene, ”sharing style” Husets DJ spiller lækker lounge/ julemusik hver fredag i perioden

Fredag minimum 4 personer. Ugens øvrige dage minimum 15 personer

Menu Karrysild Marinerede sild Lune stegte sild med søde løg Æg med rejer, mayo og citron Koldrøget laks fra egen ovn Pandestegte rødspættefileter med kapersremoulade og tyttebær Hjemmelavet leverpostej med bacon og svampe Julepølse med sennep og syltede Lammefjordsbeder Andeconfit med grønlangkål Svinebryst med rødkål Camembert ost med flamberede figener og druer Ris a la mande med kirsebærsauce Pris pr. person 325,-

1. & 2. juledag - i og ud af huset

Stort traditionelt julebuffet serveres i restauranten mellem kl. 12 og 15 – ud af huset gennem hele dagen

Læs meget mere på suri.dk og maskinvaerkstedet.dk Havnevej 5 4300 Holbæk 59 44 06 10 info@suri.dk


// 27. NOVEMBER 2018 //

1. Søndag i advent kl 11-16

Velkommen forbi Gyngehesten på denne søndag, hvor du kan gøre en masse jule indkøb, både af likør, snaps og øl - der vil være smagsprøver på disse. Vi får fint besøg af Frøken & Frøken, der kommer med lækre chokolader, nødder mm. Vi har ikke huset fuld af nisser, men fokus på de gode smage og alle produkter er skabt af små selvstændige som brænder for deres produkter, og det vil vi her i Gyngehesten rigtig gerne støtte op om....

Hyggelig gårdbutik med fantastiske loppefund og smukt brugt

Forhandler af: Norliq Likør, Likørhaven,Bykjaergaard, Vintage Paint & Jeanne d’arc Living

Selsø Gods Selsøvej 30 B 4050 Skibby Åbningstider: fredag og søndag 11-16

l 19 l


l 20 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Juletræstænding i Kulhuse Lørdag den 1/12 fra kl. 15 – 17

Foto: FJordforbindelsen

Asfalt på begge sider af Fjordforbindelsen Der bliver musik og sang fra Baunehøj efterskole

Juletræet tændes kl. 15.30

Godtepose til de 50 første børn

FREDERIKSSUND KOMMUNE: En del af den nye motortrafikvej bliver de næste uger ekstra synlig i landskabet, når Fjordforbindelsen asfalterer på begge sider af fjorden. De store asfaltmaskiner og orangeklædte vejmænd er i gang med at forvandle vejen fra brun grusvej til en rigtig asfalteret sort vej.

Salg af gløgg og æbleskiver

Julesok indlevering i Daglibrugsen

Det hele sker på pladsen foran Fantastiske Fund & Dagli´Brugsen

Foto: Steen Westh

Julemanden tænder træet SKIBBY: Der bliver tændt for både juletræ

Julemanden kommer og hilser på børnene Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 7-19

Cirka to kilometer af strækningen skal asfalteres i de kommende uger. Der udlægges asfalt på strækningen mellem Ny Landerslevvej/Mejerigårdsvej og videre frem til Gl. Færgegårdsvej ved Tørslev Hage. Der udlægges også asfalt på den østlige rampe til højbroen og dele af Marbækvej på Frederikssund-siden.

og julehygge i Bymidten fredag den 30. november. Igen i år har detailudvalget i Skibby Aktive for Fjordlandet gjort lidt ekstra ud af dagen og de håber selvfølgelig, at mange kigger forbi for at få pudset julehumøret af. Selveste julemanden bliver hentet af pigerne fra Skibby Ride og Voltigeringsklub, hvorefter han bliver transporteret gennem byen og derefter forbi Omsorgscentret Nordhøj, hvor der bliver sunget et par julesange. Så fortsætter turen til Bjergmark XLByg for til sidst at slutte af i Bymidten, hvor

det store juletræ tændes. Fredagens festligheder starter allerede klokken 16, hvor søde nissepiger uddeler pebernødder. Et kvarter senere - klokken 16.15 - taler præst i Skibby Kirke, Jakob Holm, om julen. Klokken 16.30 tænder en rødklædt herre juletræet, alt imens et kor synger julesange, og der uddeles slikposer fra Visionscentret til de større børn. I juleboderne kan der købes brændte mandler, pandekager samt mad og øl. Spejderne deler gløgg, æbleskiver og saftevand ud


l 21 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med?

.. l. e k s r fo r to s n e e r ø g n ka or ikke få det hele med?

Første besøg er altid

GRATIS

og du får også en måneds gratis afprøvning.

➤ Skruer du højt op for tv´et? ➤ Synes du folk mumler? ➤ Har du svært ved at høre i større forsamlinger?

or tv’et? ler? Så har du muligvis en hørenedsættelse t høre i større forsamlinger? en hørenedsættelse Vi har mange års erfaring som uafhængigt hørecenter. Hos os er du i trygge hænder med den samme hørespecialist under hele forløbet.

d hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Vi har flere forskellige mærker at vælge imellem og vi hjælper dig med at finde den den bedstebedste høreløsninghøreløsning. med fokus på dine behov og ønsker. med, at finde

Klik ind på www.seniorhørelse.dk og læs mere om hørelse og medlemsfordele.

Da det er vigtigt for os, at du hører godt hele vejen, yder vi løbende

ådgivning opfølgning og service samt løbende opfølgning. som naturligvis er gratis. en uforpligtende på 25 690 600 Ring og booksnak en tid til en telefon uforpligtende snak på telefon 25690600 eller via vores hjemmeside www.sundhørelse.dk eside www.bahc.dk

relse.dk g

der n for

Centrumgaden 11 . 2750 Ballerup Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 . 4050 Skibby Hovedgaden • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 . 266525 Vallensbæk Strand

Bækkeskovvej Tlf. 25 690 600 4

• 2665 Vallensbæk Strand

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Jill Larsen indehaver


l 22 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

LyndbyKoret synger på Østergaard LILLE KARLEBY: Tirsdag den 4. december klokken 19.30 inviterer LyndbyKoret til korsang, fællessang og julehygge på Østergaard. Koret byder på et udvalg af kendte og elskede julesange/ salmer og på fællessange. I pausen sælges der gløgg og æb-

leskiver. Der er gratis adgang, og alle er velkomne. Det er korets syvende sæson med dirigent Anne Mette Blædel, der er tidligere organist. LyndbyKoret er nu på næsten 30 medlemmer og har efterhånden en pænt stor herregruppe. Alle stemmer er vig-

tige, men damerne nyder den, bund herrestemmerne giver, ikke mindst fordi koret, ved Anne Mette Blædels start, var tæt på at blive et damekor. Koret øver tirsdag aften på Østergaard Aktivitetscenter, Karlebyvej 58.

Efterfølgende sørger julemanden for, at gaverne bliver bragt ud til børn, der af en eller anden grund, ellers ikke ville få en gave juleaften. - Der var et tilsvarende arrangement forrige år. Jeg har lokalerne og Per er kommet med ideen, fortæller Camilla Lyons. - Jeg handler med genbrug i forvejen. Når jeg er ude og tømme eksempelvis et hjem, bliver alle de elementer, der

ikke passer ind i mit koncept, givet videre, til velgørende formål som eksempelvis til Danmission. - Danmission bliver en af de instanser, som julemandens gaver blivere givet videre til. Vi har også kontakt med Operation julegaver og har tillige lokale børnehjem i tankerne - indtil videre, siger hun. Julemanden tager imod legetøj, bøger, spil eller andet, som børnene ikke bruger mere - men som kan glæde et barn, der ellers ikke vil få julegaver i år.

Julemanden tager imod gaver Det er en anderleds julemand der besøger Skibby den 1. december. Af Conny Probst

SKIBBY: Lørdag den 1. december mellem klokken 10 og 14 kan man møde julemanden i Retro-Shoppen på Hovedgaden 13. Men den rødklædte herre med det hvide skæg er ikke kommet for at uddele gaver; han samler tværtimod gaver ind til børn. Bag initiativet står Camilla Lyons fra Retro-Shoppen og Per G. Jensen fra Bo-Nyt Sjælland. - Det er ikke den Julemand vi ellers kender. Ham der for tiden deler gaver og andet godt ud til børnene. Næ, den her julemand kommer for at samle legetøj, bøger, spil og andet ind - og vi håber, der kommer mange børn og giver ham gaver, fortæller de to initiativtagere.


l 23 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

“Vores Måneds Super Tilbud er altid værd at se lidt nærmere på. Priserne er nemlig super stærke” Mvh. Malene, SPAR Borrevejle

Neutral Storvask 5,270 kg Normalpris 99.-

NU

79

NU

00

65.-

+PANT

Royal X-Mas

BEGRÆNSET PARTI

20-Pak Normalpris 89,95

BEGRÆNSET PARTI

+ pant

6-PAK.

Ceres Julehvidtøl

e varianter. 150-174 g. . kg pris 106,67.

M&M’s, Bites eller Skittles

Royal Greenland Disko Bay Ekstra Store Kutter Rejer eller Ovnklare Fiskefileter 125-400 g. Max. kg pris 200,00. Frost.

Ekspressive og super intense spanske vine

16.-

Thebirkes 16.m/remonce

spressive og super tense spanske vine

Normalpris 6,6, Rio Lindo Royal Greenland Disko Bay Ekstra Store Kutter Rejer eller Ovnklare Fiskefileter 125-400 g. Max. kg pris 200,00. Frost.

Royal Greenland Disko Bay Ekstra Store Kutter Rejer eller Ovnklare Fiskefileter 125-400 g. Max. kg pris 200,00. Frost.

Ekspressive og super intense spanske vine

PR. STK.

2.-

Spanien. Syrah eller

PR. STK.Viera/Chardonnay.

25.25.-3995 PR. STK.

Lindo

AXE Deo

75 cl. Literpris 53,27. Sælges ikke til unge under 16 år.

393995 95

Facebook: Spar Borrevejle

16.-

SUPER TILBUD

Skittles ere varianter. 150-174 g.

PR. POSE

16. -16. 16. 16. 16. 16. -PR. POSE

PR. POSE

varianter. 150-174 g. eller ax. kg prisFlere 106,67. M&M’s, Bites Max. kg pris 106,67.

Skittles Flere varianter. 150-174 g. M&M’s, Bites eller M&M’s, Bites eller Max. kg pris 106,67. Skittles Skittles M&M’s, Bites ellerg. Flere varianter. 150-174

PR. POSE PR. POSE PR. POSE

Flere varianter. Skittles Max. kg pris 106,67.150-174 g. Max. kgvarianter. pris 106,67. Flere 150-174 g. Max. kg pris 106,67.

Ekspressive Ekspressive og superog super intense spanske vine ntense spanske vine

gælder hele november gælder hele

Ekspressive og super Ekspressive og super intense spanske vine

Rio Lindo intense spanske Ekspressive og vine super

Ekspressive og vine super Syrah eller spanske intense io LindoSpanien. Viera/Chardonnay.

intense spanske vine panien. Syrah 75 cl.eller Literpris 53,27. era/Chardonnay. Sælges ikke til unge under 16 Rio år. Lindo 5 cl. Literpris 53,27. Rio Lindo ælges ikke til ungeSpanien. Rio Lindo Syrah eller Spanien. Syrah eller PR. FLASKE Spanien. Syrah eller nder 16 år. Viera/Chardonnay. Viera/Chardonnay.

95 39 3995 39 95 95 95 95 95 39 49 39 49 75 Viera/Chardonnay. cl.Lindo Literpris 53,27. Rio 75 75 cl.cl.Literpris 53,27. Literpris 53,27. Sælges ikke til unge Spanien. Syrah eller Sælges ikke til Sælges tilunge unge under 16 ikke år.

under16 16år. år. Viera/Chardonnay. under Royal Export Heineken PR.eller FLASKE X 33 CL 75 cl. Literpris PR. FLASKE 53,27. 12 X1233 yal Literpris Export12,61. eller Heineken CL PR. FLASKE Sælges ikke til unge rprisAfhentningspris 12,61. under 16 år. Sælges kun i hele rammer entningspris Sælges ikkerammer tilPR. ungeFLASKE under 16 år. + pant. ges kun i hele ges ikke til unge under 16 år. + pant.

95

Ekspressive og super intense spanske vine

november PR. STK. PR. STK. Royal Disko Bay GÆLDER HELE NOVEMBER Royal Greenland Greenland Disko Bay Rio Lindo Ekstra KutterRejer Rejer eller Ekstra Store Store Kutter eller PR. STK. Spanien. Syrah eller Viera/Chardonnay. Ovnklare Fiskefileter Ovnklare Fiskefileter 75 cl.STK. Literpris 53,27. PR. 125-400 g. g. Max. kg 200,00. Frost. Royal Greenland Disko Bay Chokoladebar 125-400 Max. kgpris pris 200,00. Frost. Sælges ikke til unge Flere varianter. 43-57Store g. under 16 år. Ekstra Kutter Rejer eller PR. STK. kg pris 116,28.Disko Bay RoyalMax. Greenland Ovnklare Fiskefileter PR. FLASKE PR. STK. Ekstra Store Kutter Rejer eller Disko Royal Greenland PR. STK.Bay Royal Greenland Disko 125-400 g. Bay Max. kg pris 200,00. Frost. Ovnklare Ekstra Store Kutter Rejer eller Ekstra StoreFiskefileter Kutter Rejer eller Royal Export eller Heineken 12 X 33 CL 125-400 g.Fiskefileter Max. kg pris 200,00. Frost. Ovnklare Ovnklare Fiskefileter Literpris 12,61.

Billigt i hele november

125-400 g. Max. kg pris 200,00. Frost.

BEGRÆNSET PARTI

PR. POSE

MÅNEDENS

Flere varianter. 150-174 g. Max. kg pris 106,67.

M&M’s, Bites eller PR. FLASKE kittles M&M’s, Bites eller

25.-

gælder hele Følg os på november

M&M’s, Bites eller Skittles

75 cl. Literpris 53,27. Sælges ikke til unge FLASKE under 16 år.

NU

15.-

PR. STK.

Normalpris 39,95

PR. FLASKE

nien. Syrah eller a/Chardonnay. Rio Lindo l. Literpris 53,27. Spanien. Syrah eller ges ikke til unge er 16Viera/Chardonnay. år.

R. FLASKE

16.-

GODT TILBUD

Hver torsdag PR. POSE

Flere varianter. 150-174 g. Max. kg pris 106,67.

+ pant

Flere varianter. 150-174 g. Max. kg pris 106,67.

PR. POSE

&M’s, Bites eller ttles

PR. POSE

25. 25. 5. -- - 25.25. 399525. - - 25.

125-400 g. Max. kg pris 200,00. Frost. Afhentningspris Sælges kun i hele rammer Sælges ikke til unge under 16 år. + pant.

4995

SPAR 25. Borrevejle -

Royal Greenland Disko Bay Ekstra Store Kutter Rejer eller Ovnklare Fiskefileter

PR. STK.

125-400 g. Max. kg pris 200,00. Frost.

Hornsherredvej 3 | 4060 Kr. Såby | 46 40 14 40

Åbent mandag-fredag

5.30-22.00 PR. PAKKE

Lør-søn & helligdage 3995

Gestusgælder Hakket Oksekød hele 12-16 % eller Hakket Dansk Svine- og november Kalvekød 8-12 % 800 g. Kg pris 49,94.

7.00-22.00

MÅNEDENS SUPER TILBUD GÆLDER FR A 1. NOVEMBER - 30. NOVEMBER gælder hele november PR. PAKKE Gestus Hakket Oksekød 12-16 % PR. PAKKE gælder hele Gestus Hakket Oksekød 12-16 % PR. PAKKE Daily toiletpapir eller eller Hakket Dansk Svine- og eller Hakket Dansk Svine- og Kalvekød 8-12køkkenrulle % november gælder hele gælder 3 køkkenruller eller 6 ruller hele toiletpapir. 800 g. Kg pris 8-12 49,94. Kalvekød %g/3-6 stk. 416-510 Max. kg pris 24,04. november gælder hele november 800 g. Kg pris 49,94.

39 3910.9595

november

Premier is eller Yankie isbar Flere varianter. 750 ml 6 stk. Literpris 29,33 Stk. pris 3,67. Frost

PR. STK.

22.-

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby Tlf. 4640 0140 I borrevejle@spar.dk

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 27. november til og med mandag d. 3. december

20

00

M&M’s, Bites eller Skittles


l 24 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Nye buskøreplaner FREDERIKSSUND KOMMUNE: Søndag den 9. december træder en række ændringer i busdriften i kraft. Ændringerne skyldes besparelser i busdriften. Ændringerne blev vedtaget af Teknisk Udvalg den 25. april i år. Buslinje 311 kører fremover kun mellem Græse Bakkeby og Frederikssund Station Buslinje 311 mellem Græse Bakkeby og Haldor Topsøe Park afkortes til Frederikssund Station. Strækningen mellem stationen og Haldor Topsøe Park betjenes fremover af buslinje 313, som tilpasses arbejdstiderne i Erhvervsområdet syd for Strandvangen. Der vil ikke være weekenddrift på linje 313. Borgere der i dag benytter linje 313 i weekenden, vil efter den 9. december blive henvist til at benytte linje 312 eller Flextur. Linje 317 ændres ikke på hverdage, men weekendkøreplanen ophører pr. 9. december. Borgere, der i dag benytter 317 i weekenden, vil efter den 9. december blive henvist Flextur.

Kyndby Huse

Buslinje 315 vil med den ny køreplan fremover ikke køre helt ud til Kyndbyværket på afgangene klokken 05.17 og 12.28 fra Skibby mod Frederikssund station samt afgangen fra Frederikssund station mod Skibby klokken 0 7.53. Borgere henvises til at benytte stoppestedet i Kyndby på de nævnte afgange eller Flextur. Man kan se de nye køreplaner på DOTs hjemmeside.

Det helt store

Julebankospil i Solbakkehallen Dalby Torsdag d. 29. november kl. 19.00 (Dørene åbnes kl. 17:30)

Seriespil – ølspil – 4 ekstraspil og oprydningsspil samt masser af lotterier og flotte sponsorpræmier!!! Solbakkehallens kiosk sælger øl, vand, kaffe og sandwich Arr.: Dalby Idrætsforenings Bankoafdeling

Hvem er fiskeren? KULHUSE: Denne gang er det et foto, som forestiller en fisker på Kulhuse Havn, som lokalarkivet gerne vil have hjælp til Arkivet efterlyser navn og yderligere oplysninger om fiskeren.

Henvendelse til Annemette Aaarøe fra Jægerspris Arkiv på jaegersprisarkiv@frederikssund.dk eller i åbningstiden mandage mellem klokken 13-17 på Møllevej 25.


l 25 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Renault CLIO kampagnemodeller Masser af udstyr, kraftige motorer og nogle af markedets bedste priser!

EKSTRAUDSTYR TIL EN VÆRDI AF

20.000 KR.! MED NAVI+

Renault CLIO ST Navi+ benzin 90 hk

148.990 kr.

Renault CLIO Navi+ benzin 90 hk

138.990 kr.

Masser af topmoderne udstyr: Multimediesystem med 7” touchscreen, navigation og Bluetooth® Aircondition • Varme i forsæder • Læderrat • Cruise control • LED-kørelys • Tågelygter • El-ruder for Hill Start Assist og meget mere. A

-

A+

Brændstoføkonomi 19,6-20 km/l CO2-udledning 113-116 g/km. Bilerne er vist med et højere udstyrsniveau.

Keld Hansen Bil A/S Korshøj 4, 3600 Frederikssund Telefon +45 47 31 05 10

info@khbil.dk www.khbil.dk

renault.dk


l 26 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Sig farvel til oliefyret

GODT NYT ÅR 5. + 6. JANUAR 2019

SALGSBUTIKKEN CUP 2019 ROSKILDE KFUM BOLDKLUB

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Hvis man opvarmer sin bolig eller sit sommerhus i Frederikssund Kommune med oliefyr, så er der gode grunde til at overveje at skifte til en grønnere opvarmningsform. Bor man i et område med naturgas eller fjernvarme, vil det nemlig ikke være muligt at installere et nyt oliefyr, når det gamle giver op. Derfor inviterer Frederikssund Kommune og Energistyrelsen til en gratis informationsaften om grønne opvarmningsformer. Her vil man blandt andet kunne høre om varmepumper og jordvarme, og vil få en in-

troduktion til værktøjerne på SparEnergi.dk. Informationsaftenen holdes tirsdag den 11. december klokken 19 – 21 i Rådssalen, Kongensgade 18 i Slangerup. Tilmelding sker ved at udfylde en formular på kommunens hjemmeside senest den 10. december. Hvis man allerede har skiftet sit oliefyr til en anden varmekilde, så skal man være opmærksom på, at ændringen skal registreres i Bygnings- og Boligregistret. Er man forhindret i at deltage i mødet, kan man læse mere om udskiftning af oliefyr på kommunens hjemmeside.

11. JANUAR 2019

RANE WILLERSLEV TÆNK VILDT!

D E B AT

14. JANUAR 2019

THEIS OG EMIL

JORDEN RUNDT MED THEIS, EMIL OG HAVANA 19. + 20. JANUAR 2019

TEAMGYM

SJÆLLANDSMESTERSKABER 29. JANUAR 2019

GREVINDE ALEXANDRA MIN LYKKELIGE REJSE 15. FEBRUAR 2019

TV-2

2. + 3. MARTS 2019

FINAL INDOOR DBU SJÆLLAND

19. MARTS 2019

PREBEN ELKJÆR MIT LIV SOM ELKJÆR 22. MARTS 2019

NEPHEW (UDSOLGT) 24. APRIL 2019

NILS VILLEMOES

BØVL! UNDERHOLDENDE FOREDRAG OM LEDELSE 25. APRIL 2019

HELLA JOOF

(UDSOLGT) ET SPRUDLENDE FOREDRAG OM LYKKE 30. APRIL 2019

DGI VERDENSHOLDET DANMARKS DYGTIGSTE GYMNASTER 24. MAJ 2019

RONAN KEATING 6. JUNI 2019

KIM WILDE

HERE COME THE ALIENS 20. JUNI 2019

THE BEACH BOYS Læs mere og køb dine billetter på

roskildekongrescenter.dk

Udflytning er sløseri med skattekroner LÆSERBREV Af Rasmus Stoklund, folketingskandidat (S)

Vores velfærdssamfund afhænger af, at vi alle har tillid til, at vores skattekroner bruges på at drive gode skoler, plejehjem, sygehuse og alt det andet, som vi i Danmark ønsker at klare i fællesskab. Den tillid, vi som borgere viser det politiske system, er helt afhængig af, at pengene ikke ødsles væk. Desværre har der de senere år været en række eksempler på, at det er gået galt. Man har truffet useriøse beslutninger, der har handlet om at fiske stemmer i vælgerhavet, frem for at sikre den mest effektive brug af skattekronerne. Udflytningen af statslige arbejdspladser kommer til at koste skatteyderne et endnu ukendt milliardbeløb, når alt tælles med. På usaglig vis har man meddelt styrelser og andre statslige arbejdspladser, at de ikke længere kunne ligge i hovedstadsområdet, men nu skulle spredes udover især Jylland og Fyn.

Helst i de områder hvor Venstre har tabt mange vælgere de senere år. Prisen for flytteomkostninger, rekruttering, fratrædelsesordninger, dobbelt husleje, indretning, konsulenter, produktionstab og meget andet betaler skatteyderne. Medarbejderne oplever, at miste deres arbejdsplads uden nogen saglig begrundelse, og da de fleste jo har børn og ægtefælle, der også arbejder, er det svært at rykke teltpælene op og flytte fra hovedstadsområdet til Hjørring eller Svendborg. Endelig betales prisen af de borgere og virksomheder som styrelserne er sat i verden for at betjene. Senest kunne Altinget (12.11.2018) berette, at udflytningen af Styrelsen for Patientklager vil betyde stærkt forlænget ventetid for uheldige patienter, fordi stort set ingen medarbejdere flytter med styrelsen til Aarhus. Udflytningen af statslige arbejdspladser er gået for vidt. Den har fundet sted uden skelen til, om det giver sagligt mening eller ej, og det er en uværdig måde at håndtere den magt på, som en regering har over den offentlige sektor.

Deltag i debatten og send dit læserbrev til: Møllehusvej 15 · 4000 Roskilde · + 45 46 35 40 72

conny@hornsherredlokalavis.dk Redaktionen forbeholder sig ret til at bringe en forkortet udgave i avisen og i fuld længde på nettet.


// 27. NOVEMBER 2018 //

Tlf. 26100148

by Hovedgaden 13, Skib

l 27 l


l 28 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Mangler du et professionelt logo? Få et logo du er glad for, ligesom Anne . . .

Skibby skal have tryghedsambassadører Af Conny Probst

SKIBBY: Inden udgangen af 2018 udruller Nordsjællands Politi et pilotprojekt i henholdsvis Skibby og Slangerup, der går ud på at udpege særligt udvalgte borgere til tryghedsambassadører. Baggrunden er dansk politis Operative Strategi på Tryghedsområdet (2017-2020), hvori alle politikredse indfører tryghedsambassadører. Konceptet skal styrke politiets relation til lokalområder og øge dialogen mellem borgerne og politiet, så kriminalitet og utryghed kan forebygges bedst muligt.

Ildsjæl med netværk

En tryghedsambassadør er en lokal ildsjæl, som i kraft af sit kendskab og netværk i et givent område har fø-

ling med tryghed og/eller utryghed samt eventuelle kriminalitetsudfordringer. Og som har lyst til at indgå i en løbende dialog med politiets områdebetjente. Formålet med dialogen er at kvalificere politiets indsatser og skabe øget gensidig forståelse. Antallet af ambassadører i et område er en vurderingssag; det afhænger af udfordringerne i det pågældende lokalområde. Det er områdebetjenten for Frederikssund Kommune, der skal varetage den løbende udpegning og kontakt mellem politi og ambassadører, ligesom han skal rådføre sig og søge sparring hos kommunen og andre relevante aktører undervejs.

TIL LEJE

Butik eller kontor, ca. 108 m2 Hovedgaden 4A, Skibby Henv. Niels Carlo Jensen Tlf. 20908131 Mail: NCJ.EL.POST@gmail.com

”Jeg er vildt glad for det logo Trine Frimand har lavet til mig. Imponerende så rent hun er lykkedes med at indkapsle det, jeg står for” Anne Anthon Andersen

Du får : Knivskarp vektorgrafik (skalerbar grafik) Filer til web og tryk (jpg, png, pdf, ai, eps, svg) Designmanual, der beskriver din virksomheds visuelle identitet Normalpris 6.500,- ex. moms TILBUD I HELE DECEMBER

4.500,ex. moms

Strædet 1, Svogerslev 4000 Roskilde Telefon: 6170 1898 Mail: post@trinefrimand.dk www.trinefrimand.dk

Indbrud

Frederikssund Kommune er udvalgt som pilotkommune på grund af et godt eksisterende samarbejde, og fordi kommunen rummer flere mindre spredte lokal- og bysamfund, hvor politiet ønsker at målrette sine indsatser og forebyggelse. Skibby og Slangerup er desuden udvalgt som de første lokalsamfund, hvori der skal findes ambassadører grunden en koncentration af blandt andet indbrudskriminalitet. I løbet af 2019 vil der blive udpeget yderligere tryghedsambassadører i resten af kommunen samt i resten af Nordsjælland. Samarbejdet kommer til at foregå ved, at områdebetjenten jævnligt opsøger ambassadøren telefonisk eller fysisk for at høre, hvordan det går i området – og/ eller ambassadøren kontakter områdebetjenten på baggrund af konkret udfordring. Ambassadøren arbejder frivilligt. Vedkommende er ulønnet og kan ikke modtage anmeldelser - det skal altid ske via de eksisterende kanaler, dvs. 1-1-4 og 1-1-2.

Jul & Nytår Indleveringsfrister

Uge 52

Uge 1

Hornsherred Lokalavis

Hornsherred Lokalavis

Udkommer: 24. december + 27. december

Udkommer: 3. januar + 4. januar 2019

Deadline for annoncer: Onsdag d. 19. december kl. 11.00

Deadline for annoncer: Torsdag d. 27. december kl. 12.00

Til h hussta usstand ussta nde/ nd e/vi e/ virk vi rkssomhe hed der i Horns ornshe herrred. Herund he nde er Jægersp spris is,, is Skib Ski bby, Ki Kirrke Hyllin ing ge ssa amt dele a aff Kir irk ke så såb by

Hornsherred Lokalavis l Bymidten 6 l 4050 Skibby Tlf. 4648 0770 l www.hornsherredlokalavis.dk


l 29 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Populært bankospil SKULDELEV: Også denne gang måtte multikulturforeningen i gang med at skaffe ekstra borde og stole til deres årlige bankospil. Sidste år kom der omkring 40 mere end beregnet. Denne gang kom der også mange flere, end man havde regnet med; i alt var der cirka 270 mennesker, der spillede med om alle de fine præmier. 18 bankospil med sidegevinster, mere end 100 lotterigevinster og dertil 10 gevinster på indgangsbilletten, doneret af mere end 65 sponsorer. - Vi kan næsten ikke få

Vaskehal

Kloak

VASKEHAL

BYGNINGSSAGKYNDIG

SKAL HUSET SÆLGES? Tilstandsrapport, energimærke og elrapport kr. 8.800 incl. moms. Energimærke alene kr. 4.000 incl. moms. Udføres hurtigt og effektivt af beskikket bygningssagkyndig.

FRA KR.

49.-

Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

Regnskabsassistance

Ekstern regnskabsassistance -tilbydes til mindre virksomheder

ÅBENT HELE UGEN FRA 7-22 Hanne og Ole Nielsen Vintapperbuen 1A · 4070 Kirke Hyllinge

3

=

7

Tal med5Tine %

4

v/Tine Bruun Petersen, Freelance bogholder Tværvej 3, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge

Tlf. 40 88 12 30 mail: tilsyn96@gmail.com

Tlf.: 51 72 72 27 · www.talmedtine.dk · Talmedtine@outlook.dk

Havemaskiner og Auto

Al vognmandskørsel udføres...

Bredde 1 m., søger nyt hjem grundet pladsmangel. Henv. 26456904

Kontakt

Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

Vaskemaskine og to overdækket puslepladser til dig og din bil.

Agave

Selv en lille annonce i avisen bliver set...

Rodskæring – søgning af rør og TV inspektion

BILVASK

armene ned efter sådan en succes. Vi glæder os til næste år, hvor vi må beregne endnu flere pladser, fortæller Jørgen C, der er medlem af bestyrelsen.

AutoMester Vi står på hove det for dig!

Youcca palmer

Slamsugning & Højtryksspuling

I KIRKE HYLLINGE

Vognmand

Højde ca. 2 m 2 stammet, samt 2 stk.

KLOAKSERVICE

Reparation og salg af: Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres.

Vognmand Knud Nielsen

ER AF: HANDL R O F . T D, AU rna, MT an, Husqva m s ft ra det, C Cub-Ca Texas og , Stiga Klippo

HUSK vintereftersyn

Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

TELEFON 46 40 42 82

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02

Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

Som en tommelfingerregel siger vi, at bilens airconditionanlæg skal tjekkes én gang årligt og serviceres hvert andet år. Kig ind, vi kan servicerer nye som gamle biler…

HUSK

Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti! ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00


l 30 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

K U LT U R

Kulturkalender november I denne måned

I Krig & Kærlighed

Med hensyn til julen / Den Tid på Året Tir. d. 27. november 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Dansk komediedrama af Paprika Steen, hvor Katrine og Mads atter skal forsøge at samle familien til den traditionsrige juleaften med salmesang og andesteg. Men det kommer ikke til at gå helt som planlagt.

Tommelise - Frederikssund Børneteater Ons. d. 28. november 2018, kl. 09.30 & 11. Pris: (Entré: kr. 30,00) Arrangør: Frederikssund Børneteater Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, Jægerspris For børn 3- 99 år Varighed 40 minutter

Med hensyn til julen / Den Tid på Året Ons. d. 28. november 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Tor. d. 29. november 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Dansk drama, der udspiller sig under Første Verdenskrig. Her fingerer Esben sin egen død for at flygte fra krigen og komme hjem til hustruen Kirstine og sønnen Karl. Men alt er ændret i hans fravær

I Krig & Kærlighed

Fre. d. 30. november 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Julemandens Datter

Lør. d. 1. december 2018, kl. 14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Familiefilm om 12-årige Lucia, der bor i Grønland med sin mor Claudia og sin far Julius, kendt som julemanden. Hun vil gerne gå i julemandsklassen, men det må hun ikke, da den kun er for drenge. For at bevise at hun er god nok, bliver hun sat på en prøve.

I Krig & Kærlighed

Lør. d. 1. december 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Gudstjeneste ved Aage Koed Mikkelsen Søn. d. 2. december 2018, kl. 09. Selsø Kirke, Selsøvej 28, Skibby 1. s. i advent.

14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Gudstjeneste ved Adrian Hove-Kreutzfeldt

I Krig & Kærlighed

Søn. d. 2. december 2018, kl. 11-12. Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris

Gudstjeneste ved Frits Gammelgaard Terpet

Gudstjeneste ved Frits Gammelgaard Terpet

Søn. d. 2. december 2018, kl. 09.30-10.30. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris

Søn. d. 2. december 2018, kl. 11-12. Gerlev Kirke, Bygaden 19, Gerlev, Jægerspris

Højmesse ved Aage Koed mikkelsen

Søn. d. 2. december 2018, kl. 10.30. Skuldelev Kirke, Kirkevej 3, Skuldelev, Skibby

Gudstjeneste ved Mikkel Højholt

Søn. d. 2. december 2018, kl. 10.30. Ferslev Kirke, Kirkegade 24B, Ferslev, Skibby

Højmesse ved Ole Hansen

Søn. d. 2. december 2018, kl. 10.30. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris

Højmesse ved Jakob Holm Søn. d. 2. december 2018, kl. 10.30-11.30.

Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby

Juletræstænding i Jægerspris

Søn. d. 2. december 2018, kl. 11-17. Pris: (Fri entré) Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, Jægerspris Juletræstænding og juleaktiviteter for folk i alle aldre

Søn. d. 2. december 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Jul på Selsø

Lør. d. 1. og søn. d. 2. december 2018, kl. 11, 13 og 15. Pris: (Entré: 100 kr. (inkl. gebyr)) Herregaardsmuseet Selsø Slot, Selsøvej 30 A, Skibby

I Krig & Kærlighed

Man. d. 3. december 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

I Krig & Kærlighed

Tir. d. 4. december 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Stille- og meditationsgudstjeneste ved Adrian Hove-Kreutzfeldt Søn. d. 2. december 2018, kl. 16-17. Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris

Julemandens Datter

Søn. d. 2. december 2018, kl.

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

SKIBBY RØGERI

REDAKTION: ............................................... Conny Probst Journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12

ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen Bogholder lone@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 49 11 62 Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred.

SALG TIL PRIVATE AF: Røget ål Røget laks Røget makrel Røget sild Røget hellefisk Fersk laks Torskerogn Industrivej 6, 4050 Skibby . Tlf. 27 64 22 96 Åbningstider: Mandag - fredag 7 - 13.30, lørdag 9 - 13

Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks.

Annonceformat 86 x 50 mm

Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis.dk/ forretningsbetingelser

Bymidten 16, 1. th · Skibby Telefon 21 44 50 08 www.hornsherredlokalavis.dk ............................................................................ Kontoret er åbent hver onsdag fra kl. 12.30 - 14.00

Ønsk tillykke i din lokalavis

SKIBBY KINO Hovedgaden 33, Skibby · Tlf. 4752 8220 www.skibbykino.dk

DEN TID PÅ ÅRET Tirsdag den 27. nov. og onsdag den 28. nov. OBS OBS vises

også i babybio, onsdag den 5.dec. kl. 11.00

I KRIG OG KÆRLIGHED Torsdag den 29. november t.o.m fredag den 7. december

KL. 19.30

KL. 19.30

JULEMANDENS DATTER Lørdag den 1. og søndag den 2. december KL. 14.00

Reserver og køb billet online

KOMMENDE FILM: FANTASTISKE SKABNINGER 2

Pris kr. 100,-

Betales hos Vintergækken på Bymidten Mail billede og tekst til nr@hornsherredlokalavis.dk


l 31 l

// 27. NOVEMBER 2018 //

Foråret’19

KONCERTER PÅ SIDESPORET 11. januar - Rotationen - Entré kr. 250,-

NYTÅRSBAL MED BILLY CROSS ESTER BROHUS

20. januar - Rotationen - Entré kr. 375,-

LEONARD COHEN TRIBUTE

JANUAR

18. januar - Rotationen - Entré kr. 175,-

25. januar - Kælderscenen - Entré kr. 175,-

GRARUP ALLSTARS

LØRDAG DEN 9. FEBRUAR ROTATIONEN

ANNE LINNET JEG ER JO LIGE HER

1. februar - Rotationen - Entré kr. 200,-

LEIF SYLVESTER FAMILY & FRIENDS

9. februar - Rotationen - Entré kr. 300,-

DODO AND THE DODOS

15. februar - Kælderscenen - Entré kr. 250,-

TEITUR

FEBRUAR

DODO AND THE DODOS

FREDAG DEN 22. MARTS ROTATIONEN

22. februar - Rotationen - Entré kr. 325,-

HARDINGER BAND

1. marts - Kælderscenen - Entré kr. 175,-

IMAR (SCO)

8. marts - Rotationen - Entré kr. 200,-

MATILDE FALCH LAURA MO

22. marts - Rotationen - Entré kr. 325,-

SØNDAG DEN 20. JANUAR - ROTATIONEN

LEONARD COHEN TRIBUTE Solister: Steen Jørgensen, Bjørn Fjæstad, Claus Hempler Mike Andersen, Signe Svendsen & Sara Indrio

MARTS

15. marts - Kælderscenen - Entré kr. 175,-

ANNE LINNET

JEG ER JO LIGE HER 29. marts - Rotationen - Entré kr. 275,-

THE KILKENNYS (IRL) 5. april - Kælderscenen

STIG ROSSEN

SYNGER JOHN MOGENSEN (UDSOLGT) 12. april - Rotationen - Entré kr. 225,19. april - Rotationen - Entré kr. 325,-

CAROLINE HENDERSON

APRIL

JULIE BERTHELSEN

26. april - Rotationen - Entré kr. 100,DANSEAFTEN MED

NEW PRETENDERS & JOHNNY AND THE HEARTBEATS

THE KILKENNYS

FREDAG DEN 10. MAJ ROTATIONEN

ANDERS BLICHFELDT

MARIE BERGMAN & LARS ENGLUND (S)

10. maj - Rotationen - Entré kr. 275,-

ANDERS BLICHFELDT SOLO

Køb billetter på: sidesporet.dk/koncerter Ahlgade 1 · Holbæk · Tlf. 59 44 29 19 · info@sidesporet.dk

MAJ

FREDAG DEN 29. MARTS ROTATIONEN

3. maj - Kælderscenen - Entré kr. 225,-


Profile for Hornsherred Lokalavis

Hornsherred Lokalavis uge 48 2018  

Hornsherred Lokalavis uge 48 2018  

Advertisement