Page 1

T I L H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I H O R N S H E R R E D . H E R U N D E R J Æ G E R S P R I S , S K I B B Y, K I R K E H Y L L I N G E S A M T D E L E A F K I R K E S Å B Y

T I R S D A G / O N S D A G 2 8 . / 2 9 . A U G U S T 2 0 18 U G E 3 5 | 2 . Å R G A N G

HornsherredLokalavis

Historien fortsætter HER

W W W.HORNSHERREDLOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / HORNSHERREDLOK AL AV IS

• Rød løber ........................................................................... side 16

SE HER!!!

• Åben brandstation..................................................... side 16

VI HAR INDKØBSTURE TIL FLEGGAARD HVER MÅNED

• Træmasterne skal ned .......................................... side 17

Se info. på www.fjordrejser.dk Ved booking betales 298,- som er turens pris.

• Helhedsplan for Skibby ...................................... side 18

Fjordrejser

Fjordrejser

v/Jens Erlandsen · Hovedgaden 25 · Skibby Tlf.: 2270 0409 / 9133 8100 · fjordrejser@gmail.com www.fjordrejser.dk

DIN LOKALE COMPUTER & KONTOR BUTIK Bymidten 5 - 4050 Skibby - Tlf. 34 10 50 74 BLÆKPATRONER BÆRBAR COMPUTERE MULTIMEDIE STATIONÆR COMPUTER HARD- & SOFTWARE

NYHED

Kontorartikler

Support i butikken

Support hos dig

Kr. 125,-

Kr. 275,-

- ingen tidsbestilling

- eller fjernsupport

Pr. kvarter

Pr. halve time

www.minorsupport.dk

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med? . kel..stor stor fors engøre gøre kan tingting Små Små kan en forskel... Første ? altid med er hele g det få sø ikke be for hvorhvorfor ...så ...så ikke få det hele med? GRATIS

så en og du får og is at måneds gr afprøvning.

t)

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Første Og vi kan hjælpe dig med, altid besøÐg er Skruer du højt op for tv’et? at finde den bedste høreIS GR Ð AT Synes løsning. Du vil altid få en så endu folk mumler? og du får og tis svært ved at høre i større forsamlinger? god rådgivning og service Ð ds Har gradu måne ning.du muligvis en hørenedsættelse røvhar samt løbende opfølgning. afp Så Ring og book en tid til Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at igen. enhøre uforpl igtende snak på Skruer dudu højthøjt op for tv’et? · ÐSkruer op for tv’et? Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.telefon 25 690 600 Ð Synes du folk mumler? · ÐSynes du folk mumler? eller via vores hjemmeside Har du Du svært at få høre forsamlinger? vilved altid eni større god rådgivning og service samt løbende opfølgning. · Så Har svært en ved at høre i større forsamlinger? www.bahc.dk har du du muligvis hørenedsættelse Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600

Generationsskifte i tennisklubben:

Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. Klik ind på www.seniorhørelse.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600 og læs mere om hørelse og eller via vores hjemmeside www.bahc.dk medlemsfordele.

er vedlagt)

DIN NYE TAKE-AWAY

n

Otic o

k lini ek

kibby 29832959

AUTHENTIC THAI FOOD

ceret h rtifi Klik ind på www.seniorhørelse.dk ør ce samarbejder og læs mere om hørelse Oticon og medlemsfordele. med Ældre Sagen for

Æ ificeret h ør

n

rt ce

Otic o

Side 8

k lini ek

To gæve piger

Så har du muligvis en hørenedsættelse Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. eller via vores hjemmeside www.bahc.dk

Æ

ld re

Sage

n

ld re

Sage

n

tryghed hele vejen.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Bymidten 11 · 4050 Skibby Tlf. 29 83 29 59 Åben: Man, tirsdag, fredag-søndag 16.00-20.00 (lukket onsdag+torsdag)


2

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Information fra kommunen

Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner Onsdag den 5. september markeres

og feltpræst Victor Madsen Greve tale for

flagdagen for Danmarks udsendte og

alle fremmødte. Efter talerne er der

veteraner med flaghejsning på Torvet i

rundstykker og kaffe i Byrådssalen på

Frederikssund.

Frederikssund Rådhus.

Er du veteran eller pårørende, er du

Tilmelding senest 3. september på

velkommen til at deltage i markeringen af

byradssekretariatet@frederikssund.dk.

dagen. Flaget hejses kl. 8.00 og herefter

Læs mere på www.frederikssund.dk under

holder borgmester John Schmidt Andersen

nyheder.

Få indflydelse

Byrådet

Aktuelle høringer mv. i Frederikssund

Byrådet holder møde onsdag 29. august kl. 19.00 i Byrådssalen, Torvet 2, Frederikssund.

www.frederikssund.dk.

Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af

• Tilladelse til jordvarmeslanger på Rønøvej

Torsdag den 6. september kl. 19.00 er der borgermøde om Vinge i Frederikssund Hallen (Hal A), Kalvøvej 13, 3600

• §19 tilladelse til midlertidigt oplag af jord

Frederikssund.

på matr. nr. 9c og 9v, Store Rørbæk By,

Tilmelding senest den 3. september på

Snostrup. Klagefrist 30. august 2018.

www. frederikssund.dk/borgermøde.

• Miljøgodkendelse til Søndergaard A/S,

• Landzonetilladelse til nyt hus ved

Frederikssund Frivillighedssted Mandag den 3.: Diabetesforeningen

Østergade 3 C, Frederikssund

Onsdag den 5.: Osteoporoseforeningen Mandag den 10.: Kræftens Bekæmpelse Onsdag den 12.: Dansk Fibromyalgi forening Mandag den 17.: Danske Seniorer Slangerup

sidste lørdag i hver måned

Onsdag den 19.: Syg i Frederikssund

kl. 11.00-12.30

Mandag den 24.: Hjerneskadeforeningen

• Informationsmøde om budgetforslag 2019. Præsentation af forslag til budget 2019.

Viermosevej 9, 3600 Frederikssund.

Der vil være mulighed for dialog med

Klagefrist 3. september 2018.

byrådsmedlemmerne om budgetforsla-

• Landzonetilladelse til bolig med garage,

Aktiviteter på Frivillighedsstedet,

onsdage kl. 11.00-12.30

•Borgermøde om Vinge.

Klagefrist 29. august 2018.

Klagefrist 31. august 2018.

Åbningstider: mandage kl. 14.00-15.30

Borgermøder

Højskolevej 1, 3600 Frederikssund.

Smedetoften 16, Frederikssund.

www.frederikssundfrivillighedssted.dk

Klagefrist 14. september 2018.

afgørelser m.v.

• Landzonetilladelse til koncerter ved

Dagsordenen kan ses på www.frederikssund.dk/politik

4050 Skibby. Klagefrist 14. september 2018. • Landzonetilladelse til ridebane og rotunde ved Sundbylillevej 50, 3600 Frederikssund.

Tilladelser, dispensationer,

11, Gerlev. Klagefrist 28. august 2018.

Interesserede er velkomne.

10. september 2018. • Tilladelse til jordvarme på Vestervej 44,

get.

udhus og overdækket areal ved Sigerslev-

Mødet holdes torsdag den 13. september

østervej 2, 3600 Frederikssund. Klage-

2018 kl. 19.00 – 20.30 i Dansesalen i

frist 5. september 2018.

Frederikssund Hallen, Kalvøvej 13, 3600

• Landzonetilladelse til carport og udhus

Frederikssund.

ved Fagerkærsvej 2, 3630 Jægerspris.

Tilmelding senest den 10. september på

Klagefrist 7. september 2018.

www.frederikssund.dk/tilmelding eller

• Landzonetilladelse til udstykning ved

på tlf. 47 35 12 13.

Søgade 4, 4050 Skibby. Klagefrist

Onsdag den 26.: Hjerteforeningen Aktiviteter på Frederikssund Frivilligheds-

Lørdag den 29.: Lokal SIND

sted i september:

Borgermøde om Vinge Torsdag den 6. september kl. 19.00 er der

På mødet vil der være en gennemgang af

borgermøde om Vinge i Frederikssund

det historiske forløb frem til i dag, og der vil

Nyt IT-system til ældreområdet

Hallen (Hal A), Kalvøvej 13, Frederikssund.

være mulighed for dialog mellem borgere

Visitationen holder lukket for

Borgermødet er det første i en række af

borgerens mål. På den måde er håbet, at

af med en aktuel status på vingeprojektet.

henvendelser fra borgerne mandag

borgermøder om Vinge, som Byrådet har

det nye system kan være med til at

Der vil være sodavand og kaffe/the.

den 3. september.

besluttet skal holdes. Møderne skal

borgerne får en oplevelse af stor sammen-

medvirke til at styrke dialogen mellem

Tilmelding til borgermødet skal ske på

hæng i de tilbud og ydelser, de modtager.

borgere og politikere om Vinge.

www.frederikssund.dk/borgermøde senest

Den 3. september begynder indførelsen af et nyt IT-system for Visitationen, omsorgs-

I overgangsfasen, som ventes at vare et

centrene, døgnplejen af sygeplejen,

par måneder, skal medarbejderne arbejde

daghjemmet af rehabiliteringsafdelingen

med to it-systemer. Derfor kan sagsbe-

samt træningsområdet.

handlingen og kommunikationen mellem

og medlemmer af Byrådet. Mødet rundes

den 3. september.

borgere og ældreområdet være lidt mere Det nye system skal gøre det nemmere for medarbejderne at arbejde tværfagligt med

langsommelig i en periode.

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK


3

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Brugserne i Hornsherred Sammen får du mere for pengene! Pr. pose

6

95

Coop isvafler

pakke med 6 stk

vælg mellem choco, karamel eller jordbær. 415 g/ 720 ml.

15

00

SPAR

SPAR

11

00

1495

Coop kartoffel marked 600-900 gram dybfrost vælg mellem mange varianter

SPAR

40

Vi tager forbehold for trykfe jl og udsolgte varer.

00

Svinekoteletter

Tilbuddene gælder fra torsdag kl. 14.00 til og med søndag.

1 kg.

39

95

vælg mellem middags-, fad-, eller nakkekoteletter.

Dalby

Solbakkevej 10 · T: 47 52 10 08 man-lør 7-18.30 søn 7-18

Meget populære vine!

Spier signature

kasse med 6 flasker

189,-

Sydafrika. Vælg mellem rød, hvid elle rosé. Vejledende pris pr. flaske 79,95

Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 7-21

Skuldelev

Jægerspris

Østergade 6 · T: 47 51 03 74 Åbent: man-søn 7-19

Møllehegnet 2 · T: 47 53 11 30 Åbent: man-søn 7-20 – en del af


4

KONFIRMANDUNDERVISNING I SKULDELEV PRÆSTEGÅRD BEGYNDER onsdag den 5. september kl. 13.15 AAGE KOED MIKKELSEN

HØSTGUDSTJENESTE I SKULDELEV KIRKE søndag den 2. september kl. 10.30

I SELSØ KIRKE søndag den 9. september kl. 10.30

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Weber ruller grillglæden ud sammen med Davidsen VENSLEV: Hvis man elsker at grille – eller drømmer om at lære det – så kommer muligheden nu nærmest rullende lige til døren. Webers grilleksperter rejser nemlig i øjeblikket landet tyndt for at afholde inspirerende hands-on sommergrillkurser og dele grilltips.

Den 7. september er der grillkursus hos Davidsen i Venslev/Skibby. Her kan man blandt andet afprøve nyt grilltilbehør. I år foregår grillkurserne som en blanding af praktik ved grillen og grillkokkenes demonstration af grillteknikker og produkter. Så der bliver rig mulighed for at

Aflysning

Fredagscafé i Ferslev den 31. august er aflyst. den 28. september

2. september ingen gudstjeneste, Trosfestival ved Sæby kirke.

Kursusdeltagerne får mulighed for at prøve kræfter med både gas-, kul- og den nye digitale elgrill, når de går i lag med den menu, som grillkokkene har sammensat. De kan se frem til spændende snacks og fire grillretter: Cote de boeuf, brie/ bacon sandwich, cheesy nachos, oliven- og fetafyldt kyllingebryst samt kokospandekager med grillet ananas. Weber grillkurser afvikles

SKIBBY: Ældre Sagen har fået lov til at låne Snedkeriværkstedet på Skibbyhøj. Derfor tilbyder man at starte et ”mandehold”, da værkstedet rummer maskiner til at lave forskellige træarbejder. Mandeholdet starter mandag den 3. september klokken 9.30 og varer lige til klokken 12:00. Sæsonen slutter til april. Der kan være cirka 12 personer på holdet, der ledes af

SKULDELEV – SELSØ MENIGHEDSRÅD

i Skibby Kirke, september 2018

Fire serveringer

i samarbejde med Weberforhandlere, i alt arrangeres mere end 70 grillkurser i løbet af sæsonen. Tilmelding sker på Weber. com. Der er 48 pladser på hvert kursus. avis-annoncering Kontakt os på 21 44 50 08 og få en professionel annoncesnak. Eller tjek www.hornsherredlokalavis.dk -her finder du alle oplysningeromkring oplag, udgivelsesområde og meget mere.

Det er for mænd

Vi ses

Bedemand

Gudstjenester

suge til sig i løbet af de tre timer, kurset varer.

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser.

Elo Andersen. Deltagerne skal selv indkøbe de materialer, de skal bruge. Elo Andersen vil være behjælpelig med råd og vejledning omkring indkøbet, hvis det ønskes. Ældre Sagens forsikring dækker ikke deltagerne i tilfælde af skader. Det koster 75 kroner for hele sæsonen. Nærmere oplysning og tilmelding til Elo Andersen på telefon 2014 0281.

DØDE

Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

9. september Kl. 09.00 Fromesse v. Mikkel Højholt 16. september Kl. 10.30 Højmesse v. Jakob Holm

Hans Christian Herløv

23. september Kl. 10.30 Højmesse v. Jakob Holm

22. september 1942 - 29. juli 2018 har fået fred.

25. september kl. 17.00 Børnegudstjeneste v. Jakob

Aldrig glemt - men i hjertet gemt

Holm + efterfølgende spisning i Sognegården

30. september ingen gudstjeneste i Skibby pga. den årlige sogneudflugt. Vi henviser til Krogstrup kirke kl. 09.00

---------------------------------------------------

Tak for al deltagelse og opmærksomhed ved hans død og bisættelse.

Vi dækker hele Hornsherred

Det sker i Sognegården

På familiens vegne: Elin Herløv

4. september: Tirsdagsklubben kl. 09.30: Tema: Sangdag forslag modtages. 18. september: Tirsdagsklubben. Kl. 09.30 Foredrag med Poul Mortensen Sønderby. Emne: Selsø Gods. Følg med hjemmesiden www.skibbykirke.dk Sognepræst - Jakob Holm Mail: jh@km.dk Sognemedarbejder - Gitte Hovmand Selsøvej 4b, 4050 Skibby · Tlf: 2224 6040 Træffes : Tirsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og efter aftale. Mail: gitte@skibbykirke.dk Find os også på facebook

Begravelsesbinderi

Byens Bedemand

Skibby

Medlem af brancheforeningen

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m.

Kører over hele Hornsherred

Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

Træffes hele døgnet

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Suzan T. Jensen

Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.


5

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Mænd og mad i Skibby Sognegård Kære mænd i Skibby og omegn, -vi skal have gang i en mandemadklub, og tanken er at vi skal mødes hver 14 dag, til uformelt samvær og et godt måltid mad og måske et indlæg fra en, der har noget spændende at fortælle.

TRO - Økologisk kirkefestival SÆBY: Når TRO – økologisk kirkefestival åbner fredag den 31. august er det med et væld af aktiviteter, koncerter og gudstjenester under åben himmel på programmet. Det er syvende år i træk festivalen bliver afholdt, og festivalpladsen ligger igen i år lige nord for Sæby kirke og præstegård, ud mod Hornsherredvej.

Festivalen arrangeres af 10 kirker fra Lejre og Frederikssund kommune. Der er vandretur gennem det smukke landskab ved Sæby og Gershøj. Og der vil være mulighed for at være med til at bygge hule på festivalpladsen sammen med professionelle hulebyggere samt at lave sit eget insekthotel til at tage med hjem.

Koncerter Igen i år har festivalen sit eget borgerkor, der blandt andet optræder sammen med Sys Bjerre ved den store festgudstjeneste i Halmkirken søndag den 2. september. Fredag aften er der jazz på programmet, og lørdag aften kan den kendte rapper og sangskriver Shaka

31. august til 2. september

Så kom mænd og mød op, til orienteringsmøde i Skibby Sognegård, torsdag d. 6 september 2018 kl. 19.00

Loveless opleves i Halmkirken. Søndag formiddag er der show og sjov for hele familien med Chapper lige før den store festgudstjeneste. Hele festivalprogrammet kan læses på www.trofestival.dk.

Tilmelding til Gunde Lundbech, på mobil: 2078 2882 Mail: gunde@lundbech.dk Sognepræst - Jakob Holm Mail: jh@km.dk · Tlf. 23 99 33 80 Mandag er fridag. Træffes bedst ml. kl. 10.00 og 12.00 Sognemedarbejder - Gitte Hovmand Mail: gitte@skibbykirke.dk · Tlf: 22 24 60 40 Træffes : Tirsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og efter aftale. Find os også på facebook

ALLE

ARRANGEMENTER ER

GRATIS

Kom til festival i Hornsherred

og oplev bl.a. Shaka Loveless, Sys Bjerre, Omar Marzouk, Chapper, jazzmusik, udendørs morgengudstjeneste, hoppekirke, Sæby-Gershøj Caminoen, byg hule, lav insekthotel, gå i krea-værkstedet, gospel, køb lækker mad og drikke, mød Bibelselskabet, kunstudstilling, festgudstjeneste i Halmkirken og meget mere.

Chapper Show og sjov med Chapper for hele familien i Halmkirken, søndag den 2. september kl. 10.15

Shaka Loveless

Sangeren og rapperen Shaka Loveless optræder i Halmkirken lørdag den 1. september kl. 21.00

Jazz fredag – den 31. august ”Mads Granum kvartet” spiller nye jazzsalmer, kl. 18.15 i Halmkirken Den lokale jazzkvartet ”Minor 4”, kl. 19.15 i Tapasbaren ”Jazz på dansk” ved Martin Schack, kl. 20.00 i Halmkirken

Den hyggeligste festival for hele familien

trofestival.dk Omar Marzouk Festivalpladsen ligger nord for Sæby kirke, ud mod Hornsherredvej 436

taler om TRO i Halmkirken, lørdag den 1. september kl. 18.00

Sys Bjerre

deltager sammen med Festivalkoret i Festgudstjenesten i Halmkirken søndag den 2. september kl. 11.05


6

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG NU OGSÅ MED D. 30/9 30/9 DISCOUNTD.MATCH Omfatter altid mindst 500 varer.

i iSkSkibibbbyy

1/2 kg.

37

50

30 STK TUBORG 30 STK TUBORG Max. 3 kasser pr. kunde Max. 3 kasser pr. kunde

89 89

39 39

Pr. 1/2 kg

95 95

valg

1/2 kg.

44

99

95

NAKKEKOTELETTER ELLER FORLOREN MØRBRAD Pr. pk. Pr. pk. kun kun

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra fredag d. 31. august til og med torsdag d. 6. september

95 1/2 kg. 95

44

SCALA RØDVIN SCALA RØDVIN 75 cl.

KÆRGÅRDEN 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde

Tilbudet gælder torsdag-Fredag-Lørdag i uge 35 250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

75 cl.

Kun Kun

700 g.

45,-

8,8,-

MED BROCCOLISALAT

BAGT KARTOFFEL M./ CREMEFRAICHE SAMT BRØD OG SMØR

NYHED

Postshop Postshop

6 flasker 6 flasker

200,200,-

24

95

PRINGLES PRINGLES

ugen

funds

Frit valg Frit valg

55

95 95

10,10,95 39 1 kg.

LAMBI PAPIR LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg

MAMMEN OST 45 + MAMMEN OST 45

Pr. pose

MMEN OST 45 +

MENY FOR 2 PERSONER Pr. stk. FYLDT SVINEMØRBRAD Pr. stk.

1/2 kg.

SKAFTKOTELETTER

99 99 50

99 99

99 99

95 95

3 pk.

BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIK

Kun Kun

95 95

rit valg

79 79

+ pant

70 cl.

Frit valg

Max. 3x3 pakker

95 95

+ pant

50

3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

NGLES

10,-

95 95

24

95

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE IS 3-PAK GEVALIA KAFFE FritHANSEN valg Max. 3x3 pakker

FRISKHAKKET SMÅKØD 1,2 kg FRA FRILANDSGRIS 3 pk. 1,2 kg 8-14% FEDT.

TULLAMORE TULLAMORE WHISKEY 70 WHISKEY cl.

SVINEMØRBRAD SVINEMØRBRAD 3 stk. 3 pk.

NAKKEFILET

1/2 kg.

tilbyder tilbyder

HVERDAGS GULLASCH Frit valg 1/2 kg ELLERPr.BANKEKØD Frit valg

NSEN IS

torsdag d. 6. september

i SKIBBY

GAMMELDAWS OKSESTEG

KUN FREDAG D. 30/9

KUN KUN FREDAG FREDAG Tilbuddene gælder fraD. fredag 30/9 d. 31. august til og med D. 30/9

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

12545,45,-

100,100,-

00

700 g. 700 g.

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G 34, 4050 Skibby ÅBENTHovedgaden HELE UGEN FRA KL. 8.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.- 20.00 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

5

95

NYHED NYHE


7

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG NU OGSÅ MED D. 30/9 30/9 DISCOUNTD.MATCH

KUN KUN FREDAG FREDAG Tilbuddene gælder D. 30/9 kun på den D. 30/9

i iSkSkibibbbyy Dagstilbud søndag til torsdag

Omfatter altid mindst 500 varer.

angivne dag/dage

i SKIBBY

Vær opmærksom på, tilbudene kun gælder på

KUN FREDAG D. 30/9

tilbyder tilbyder

SØNDAG

30 STK TUBORG HAKKET 30 STK TUBORG Max. 3 kasser pr. kunde OKSEKØD Max. 3 kasser pr. kunde 4-7% fedt.

Fritgr. valg 400

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kg

2089

89009595

39 39

Frit valg

95 95

NSEN IS

valg

+ pant

+ pant

TULLAMORE SVINEMØRBRAD TULLAMORE SVINEMØRBRAD 3 stk. WHISKEY DANSKE 3 stk. 1,6 -1,9 kg 70 WHISKEY cl.

3 pk.

9995

MANDAG

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra fredag d. 24. august til og med torsdag d. 30. august

10,-

ONSDAG

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE INNOCENT IS 3-PAK GEVALIA KAFFE FritHANSEN valg Max. 3x3 pakker Max. 3x3 pakker

1,2 kg 1,2 kg

79 79

95 95

BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIK

TORSDAG

Pr. pk. Pr. pk. kun kun

Kun Pr. pose

499 99

99 99

Kun

009595

95 95

KÆRGÅRDEN 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3AMANDA pakker pr. kunde

TIRSDAG

SCALA RØDVIN

EL. ROGN

MAKREL SCALA RØDVIN 75 cl.

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

MMEN OST 45 +

Flere varianter. 125-200 gr.

Pr. stk. Pr. stk.

8,8,-

700 g.

45,NYHED

Postshop Postshop

75 cl.

JUICE Frit valg Flere varianter. 900 ml.

Pr. flaske 3 pk.

1299

95 95 99 95 3 pk.

PRINGLES PRINGLES

PROSCIUTTO DI PARMA EL. SKARE CARPACCIO

4-7% fedt.

NGLES

rit valg

SMÅ HURTIGE 70 cl. KARTOFLER

1,6 -1,9 kg

den angivne dag

60-100 gr.

Kun Kun

55

95 95

valg fritFrit valg

10,15, 10,Frit valg

MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR MAMMEN OST 45 LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle PÅGEN GIFLER FritToilet-/køkkenrulle valg Æble med kanel, vanilje eller kanel. 260-280 gr. Frit valg

HELE UGEN

Pr. dåse

5

00

6 flasker 6 flasker

200,200,-

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

100,100,-

700 g.

pr. pose 700 g.

45,5,45,-

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G 34, 4050 Skibby ÅBENTHovedgaden HELE UGEN FRA KL. 8.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.- 20.00 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

5

95

NYHED NYHE


8

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Tasker og smykker på godset

Mød Karsten Hønge

SELSØ: Lørdag den 1. september mellem klokken 11 og 15 kan man se tasker og smykker Event hos Tang.myway på Selsøvej 30 B. Bykjaergaard er et dansk mærke, som tilbyder håndlavede smykker i ædle metaller med ædelsten og ferskvandsperler. Som noget nyt introduceret de også deres tasker, designet sammen med en mindre virksomhed i Italien.

FREDERIKSSUND: Den 4. september klokken 19 til 20.30 er der mulighed for at møde Karsten Hønge og Kira Marie Peter-Hansen, der stiller begge to op for SF til valget til Europa-Parlamentet. Det foregår i Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Her kan man høre om deres visioner for arbejdet i EU og stille spørgsmål.

Generationsskifte i tennisklubben Af Conny Probst

Cecilie Bredahl, Lars Brinch og Veronika Berg

JÆGERSPRIS: - Det er en god historie og to gæve piger, siger Lars Brinch, der for tre år siden startede en ungdomsafdeling i Jægerspris Tennisklub. De gæve piger er Cecilie Bredahl og Veronika Berg. Selv har han spillet tennis fra barnsben og ville for år tilbage gerne introducere sine sønner til ”sin” sport. Da der ikke var ungdomstennis i hjembyen startede de med at spille tennis i Frederikssund - nu spiller de også i Jægerspris. - Der var næsten kun oldboys og veteraner i klubben dengang. Nu har vi en levende klub med over 20 juniorer og arbejder på at

styrke ungdomsafdelingen i klubben. - Jeg stillede forslag om at oprette en ungdomsafdeling på generalforsamlingen for tre år siden og fik grønt lys. Jeg fik også at vide, at der var meget arbejde i det, siger han Blandt juniorerne er Cecilie Bredahl og Veronika Berg. Ikke nok med, at de er

på vej på trænerkursus til september. De er også gået med Lars Brinch ind i klubbens bestyrelse. Så der er også et hårdt tiltrængt generationsskifte i gang. - Det er et generationsskifte ”på den gode måde”. Der er brug for yngre kræfter. De er lige startet i 1.g. Veronika er 15 og Cecilie er 16 år gammel. Jeg skal nok

sørge for, at de ikke blver overbebyrdet med arbejde, lover Lars Brinch. - Jeg har selv stået for træningen indtil nu. Men efter at ungdomsafdelingen har vokset sig til en gruppe på 20 til 22 juniorer, så har jeg virkelig brug for hjælp med træningen.

som tidligere. Men det tror jeg ikke på. - Hvis foreningerne formår at udvikle sig og følge med tiden, så kan jeg se, at de unge stadig gerne vil tilknyttes en forening og involvere sig, fortæller Lars Brinch. - Men hvis ikke de ”gamle” sportsgrene udvikler sig og er åbne over for nye tiltag og åbne over for nye grene af sporten, så får de svært ved at overleve.

- Nu kommer vi til at etablere et ungdomsudvalg i klubben, så ungdommen selv kan komme til at præge ungdomsafdelingen. De vil få til opgave at skabe en levende, spændende, sjov, ungdomsafdeling med tennis, socialt samvær, fester, finde venskabsklubber med mere. - Det er meget vigtigt for mig at skabe et socialt miljø i klubben, så de unge gerne vil bruge den, siger han.

De unge vil gerne Lars Brinch er blevet valgt til ny formand i klubben. - Jeg glæder mig ud over alle grænser over, at de to gæve piger er gået ind i foreningsarbejdet på den måde. Der er megen snak om, at unge ikke gider foreninger på samme måde

SEPTEMBER MENU

Besøg Restaurant Cantinos i hyggelige omgivelser

40 års Jubilæum

Karen har nu været lægesekretær i 40 somre hos lægerne på Birkevej og det skal fejres. Derfor holder vi

RECEPTION

Forret: rejecocktail Hovedret: Kalvefilet med dagens kartofler, garniture

Vælg i mellem sauce: bernaisesauce, champignonsauce og pebersauce.

Dessert: Pandekage eller bananasplit 3-retter 199-, 2-retter 179-, Ps.: Bestil bord i god tid.

Tilbuddet gælder fra 1. september.

for Karen den 30/8 fra kl 14-17 Med venlig hilsen

Lægerne på Birkevej

CANTINOS RESTAURANT & PIZZARIA Bygaden 37, Kirke Hyllinge · Tlf. 46403467


9

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG NU OGSÅ MED D. 30/9 30/9 DISCOUNTD.MATCH

i iSkSkibibbbyy

Omfatter altid mindst 500 varer.

VEROSSO VIN

tilbyder tilbyder

KUN FREDAG D. 30/9

NSEN IS

valg

39 T M BLO S39

95 95 ERTILBUD

STORE DAHLIA I 23 cmSVINEMØRBRAD potte

SVINEMØRBRAD 3 stk.

3 pk.

9995

Pr. pk. Pr. pk. kun kun

99 99

95 95

rit valg

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder KUN fredag d. 31. august.

24 DÅSER HEINEKEN

G · SKIBB Y TKILL.A1B 7U -21 D

G · SKIBB Y TKILL.A1B 7U -21 D

30 STK TUBORG 30 STK TUBORG Max. 3 kasser pr. kunde 6 FLASKER

200,-

RØD LØBER FRED

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE24Frit valg Max. 3x3 pakker DÅSER

79,-

Frit valg

Max. 3x3 pakker

Frit valg Frit valg

+ pant

1,2 kg 1,2 kg

3 pk. 3 pk.

95 95 95 95 89 95 99 95 sen tilbyder 99 s79 89 DElikate79 + pant

+ pant

RØD LØBER F R ED TULLAMORE

TKTULLAMORE ILL. 1B7U -21 D WHISKEY AG · SKIB BY

TAPASBLAND ELLER 6 STK SELV SLIK BLAND SELV SLIK USPECIFICERET SMØRREBRØD

RØD LØBER FPRINGLES RED

AG · SKIB BY TKILLPRINGLES .1 B7U -21 D

PR. STK.

NGLES

10,-

RØD LØBER FRED

70 WHISKEY cl. 70 cl.

3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

fredag d. 31. august

i SKIBBY

Max. 3 kasser pr. kunde

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kg

KUN KUN FREDAG FREDAG Tilbuddene på denne D.side30/9 GÆLDER KUN D. 30/9

RØD R LØGB· E BY SKIB

95 95

FRIT FritVALG valg

Kun Kun

99 10,10,95

55

95 Kom og smag 95

Frit valg

kl. 14-18

MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN KÆRGÅRDEN TILBUD PÅ PORTVIN BEGRÆNSET PARTI • TILBUD PÅ PORTVIN BEGRÆNSET PARTI MAMMEN OST 45 LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN Toilet-/køkkenrulle 75 cl. 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde 75 cl. 250 g. Max. 3 pakker pr. kunde FritToilet-/køkkenrulle valg BARÁO DE VILAR COCKBURNS BARÁO DE Frit valg RØD R RØD R 40 års portvin i original æske

D -21 TKILL+. 1B7U MMEN OST 45 A FRED

39, 99 99 Kun Kun

PORTVIN Special Reserve

LØBE

LØBE

Y KIBB AG · S FRED -21

Y KIBB AG · S FRED -21

D TKILL. 1B7U

D

TKILL. 1B7U

1/2 PRIS

Pr. stk. PR. FLASKE Pr. stk.

95 8,8,-49

700 g.

45,NYHED

Postshop Postshop

6 flasker 6 flasker

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

200,200,- 350,100,-100,PR. FLASKE

VILAR

Reserve portvin i skibsflaske

1/2 PRIS

700 g. 700 g. PR. FLASKE

45,95 7945,-

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G 34, 4050 Skibby ÅBENTHovedgaden HELE UGEN FRA KL. 8.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.- 20.00 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

5

95

NYHED NYHE


10

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Rød løber i Skibby 31. august kl. 17-21

Ta´ familien med til en hyggelig aften i Skibby

DELTAG I FIRKLØVERLØBET!

”Vi ruller den røde løber ud og inviterer dig og familien til en hyggelig eftermiddag og aften med mad, drikke, live musik og masser af spændende tilbud og aktiviteter i de enkelte butikker”.

er ld o h r e d n u d r a a g Peter Nør as” g e V s a L in t h ig med “One N kl. 19:00

. RØD LØBER FREDAG · SKIBBY

KL. 17-21

DELTAG I RØDLØBER LØBET Hent et kort hos Profiloptik fra kl. 17, få stempel i hver butik der står på kortet aflever kortet med stempler hos Profil Optik og vær med i konkurrencen om gode præmier. Vinderne udtrækkes kl 20 hos Profil optik. På turen rundt vil I bl.a. møde Skibby brandstation, hvor I kan se en rigtig brandstation, brandmand og brandbil. Herudover vil I møde Retro-shoppen, Bjergmark, Torvet og flere.


11

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

fredag Mad

Musik & underholdning Peter Nørgaard d underholder me s Vegas” “One Night in La kl. 19:00

Rune & Søren spiller og underholder fra 18:00

• Thai Hot Chilli serverer mad som sidste år • Vintergækkens cafe skænker øl, vin, vand og kaffe • Dahls smørrebrød serverer flæskesteg sandwichs, frankfurtere kartoffelsalat, pølsehorn m.m. • Minorsupport sælger Slushice og Iskaffe • Pandekagemanden laver og sælger pandekager i børne og voksenudgave.

Dans 22 friske dansere fra Silverstar Linedancers kommer og viser hvor sjovt det er at danse - og du må gerne være med, så kridt danseskoene og kom og dans med.

Andre aktiviteter

Der vil være telte, borde, stole og musik, så ta familien med og nyd aftensmaden i vores hyggelige by.

Brandbjerggård vil stille op i bymidten, så man kan smage den gode Brandbjerggård mælk. Deltag i ”Firkløverløb” eller ”Rød løber løb” og vind gode præmier

VI SKABER TRADITIONER

Skibby Aktives Detail udvalg står bag dette arrangement og forventer at denne RØDE LØBER FREDAG vil være et af årets højdepunkter frem over, så den kom ogogvær Kig ind fredag 31. august hør om med vores rejsetil til at sparke traditionen i gang. BERLIN I JULEN 2018

Bliv medlem og støt byen og dens aktiviteter – læs mere på www.skibbyaktive.dk Vi har lagt den røde løber ud for dig denne dag fra 17-21, samtidig er byder vi på et lille traktement.

AUTHENTIC THAI FOOD

3 dage til Berlin i december Ta´ med Fjordrejser på en 3 dages julerejse til Tysklands spændende hovedstad, Berlin. Tyskland har en årelang tradition for julemarkeder, og metropolen Berlin med ca. 5 mio. indbyggere, har selvfølgelig en masse at byde på.

1. dag mandag d. 3. december Afgang fra Skibby kl. 10.00 Når vi kommer til Berlin, tjekker vi ind på hotellet. Derefter er der tid på egen hånd og aftensmad i eget regi.

2. dag tirsdag d. 4. december Morgenmad. Derefter mødes vi med en lokal dansktalende guide ved hotellet, der vil tage os med på en byrundtur til hhv. det tidligere øst- og vestberlin hvor man finder Fjordrejser

Dansk rejseleder

THAI

mange spændende seværdigheder, som f.eks. Pergaminmuseet, Neue Wache, Köpernick Altstadt, Marienkirche, Treptow, Gedächtnis Kirche, Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor. Eftermiddagen bliver i eget regi, hvor der kan juleshoppes og hygges i gaderne. Besøg f.eks. KaDeWe, Berlins mest luksuriøse og kæmpe store stormagasin, som har en helt overdådig juleudsmykning. Gå også en tur ned af den berømte Kurfürstendamm, kun 5 min. gang fra hotellet. Aftensmad i eget regi.

CHILI

DIN NYE TAKE-AWAY

ORVE

3. dag onsdag d. 5. december Micro Morgenmad på hotellet. Derefter tjekker vi ud og kl. 10.00 begynder hjemkørslen til Danmark.

Pris pr. person kr. 2.260.-

i dobbeltværelse, kr. 400.- i tillæg for eneværelse.

Fjordrejser

v/Jens Erlandsen · Hovedgaden 25 · Skibby Tlf.: 2270 0409 / 9133 8100 fjordrejser@gmail.com · www.fjordrejser.dk

VISIONSCENTRET I SKIBBY - FJORDFORBINDELSEN FREDERIKSSUND

RØD LØBER FREDAG · SKIBBY

KL. 17-21

Shoppingcenter

i SKIBBY

Butikkerne holder åben til kl. 21 Kom og nyd eftermiddagen og aftenen med familien og mød de lokale virksomheder – vi byder på gode tilbud, konkurrencer, underholdning, mad, drikke dans og meget mere.

Dagens program: Silverstar Linedancers .........kl. 17.00 - 17.30 Søren og Rune ....kl. 18.00 - 19.00 Peter Nørgaard ...kl. 19.00 - 19.45 Silverstar Linedancers .........kl. 19.45 - 20.00 Søren og Rune ....kl. 20.00 - 20.45


12

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

AFTENÅBEN

RØD LØBER FREDAG Den 31. august

Dalls & Vintergækken 1/2 pris på alt Pipstudio

Cafeen tilbyder

r Smagsprøve e d på spænden r specialitete

Fadøl Sodavand Vin Kaffelatte mm. 1/2 pris på alt Greengate

, Musik, mad drikkevarer

s Flæskesteg sandwish re · Frankfurte t la · Kartoffelsa · Pølsehorn

Masser af gode tilbud r på blomste kl. 16-20

r Smagsprøve srid på bl.a. Lak pure-shots Frellse ns fl og cho ødeboller kolade

Vi glæder os til en hyggelig aften med jer alle Hovedgaden 70 - 4050 Skibby - Tlf. 47 52 83 22 Man-fre kl. 6.30-17.00 • Lørdag kl. 7-13.00 Søn. og helligdage efter aftale · www.dallssmorrebrod.dk


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Jakker Ass. modeller

NU KUN 100.-

RØD LØBER FREDAG · SKIBBY

KL. 17-21 Bukser m/striber ass. modeller Før 300.-

NU 150.Rest støvler

NU KUN 100.BYMIDTEN 4 · 4060 SKIBBY · TLF. 47 52 80 02

13


14

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

NORMALPRIS 39.95

KL. 17-21:

KUGLE CHRYSANTEMUM

NORMALPRIS 19.95

20,-

HALV PRIS

KL. 17-21:

LYNG GARDENGIRL

GØR ET KUP I VORES HAVEMØBELAFDELING

10,-

HALV PRIS

4 X SKANDS SPECIAL ØL 0,5 LTR.

KL. 17-21:

4 STK.100,+ PANT

Vi tænder op i den store Weber. Så kom ned og få en lækker grillpølse m/brød

RØD LØBER FREDAG · SKIBBY

KL. 17-21

SE FLERE GODE TILBUD PÅ WWW.BO-GROENT.DK/BUTIKKER/SKIBBY

ÅBNINGSTIDER:

Hovedgaden 1 A · 4050 Skibby · Tlf.: 47 59 00 00 www.bo-groent.dk/butikker/skibby · www.bjergmark.dk havecenter@bjergmark.dk · bjergmark@bjergmark.dk

Mandag - torsdag ...6.00 -17.30 Fredag 31.8.2018 ....6.00 - 21.00 Lørdag, søndag og helligdage ...........9.00-14.00 Følg os på facebook!

Kom ned og få en smagsprøve på vin og øl, Peter og Lars står klar.


15

DE VISTE HAAVEMØBLER ER UDELUKKENDENDE EKSEMPLER OG AFSPEJLER IKKE NØDVENDIGVIS BUTIKKENS SORTIMENT

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

RØD LØBER FREDAG · SKIBBY

KL. 17-21

ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag .... 6.00 -17.30 · Fredag 31.8.2018 6.00 - 21.00 Lørdag, søndag og helligdage ......................................9.00-14.00 Hovedgaden 1 A · 4050 Skibby · Tlf.: 47 59 00 00 www.bjergmark.dk · bjergmark@bjergmark.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK BJERGMARK XL-BYG


16

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Børnegudstjeneste i Gerlev Kirke

GERLEV: Onsdag den 5. september er der høstgudstjeneste for børn klokken 17 i Gerlev Kirke. På denne tid af året er naturen rig på gratis glæder. Alle de gode gaver kan høstes og plukkes fra træer, buske og marker. Kirken omdannes til ”Naturens Tivoli”, hvor der er gevinst til alle. Fortælling ved Sognepræst Frits Gammelgaard Terpet. Sang og leg ved Musikpædagog Lise Theilgaard Ulrikkeholm. Efter Børnegudstjenesten er der mad til alle. Ingen tilmelding.

Bugtaleri på den røde løber Af Conny Probst

SKIBBY: Der bliver knald på underholdningen, når der er Rød Løber Fredag i Skibby, lover Jørgen Christensen fra detailudvalget under Skibby Aktive for Fjordlandet, der har arrangeret aftenen. - Silverstar Linedancers giver opvisning fra klokken 17:00 og Søren og Rune spiller og synger fra klokken 18:00. Klokken 19:00 går entertaineren Peter Nørgaard på scenen med et energisk show med komik, sang, dans og bugtaleri under titlen ”One Night in Las Vegas”. Peter Nørgaard crooner med kendte sange fra de store navne, dans og et

show, hvor bugtaleri indgår som noget helt specielt. Som den eneste i Skandinavien imiterer Peter Nørgaard kendte navne som Louis Amstrong, Elvis Presley og Tina Turner, ja faktisk (bug-)synger han med dukkerne). - Peter Nørgaard fik sitgennembrud, da han (med bugen) sang sig ind i danskerne hjerter i ”Danmark har talent” 2015. I løbet af sit show har Peter Nørgaard også en overraskelse i ærmet; han inddrager en publikummer i sit sceneshow.

Der er masser af tilbud til sultne sjæle og til den søde tand.Og både telte, borde og stole, hvor man kan nyde aftensmaden. Derudover er der konkurrencer for både voksne og børn, der skal samle bogstaver eller stempler i de medvirkende butikker og virksomheder – og på den måde måske være heldige at vinde flotte præmier. Efter Rød Løber fredag kommer lørdag, hvor lopperne igen er klar til marked. Som sædvanligt tilmelder man stande hos Jørgen C på 4046 8935 eller jc101215@hotmail.com.

Mad og konkurrencer Den røde løber er rullet ud fra klokken 17:00 til 21:00, og butikkerne i Bymidten og resten af byen holder åbent.

Kig ind fredag den 31. august og hør om vores rejse til

BERLIN I JULEN 2018 Vi har lagt den røde løber ud for dig denne dag fra 17-21, samtidig er byder vi på et lille traktement.

3 dage til Berlin i december Ta´ med Fjordrejser på en 3 dages julerejse til Tysklands spændende hovedstad, Berlin. Tyskland har en årelang tradition for julemarkeder, og metropolen Berlin med ca. 5 mio. indbyggere, har selvfølgelig en masse at byde på.

1. dag mandag d. 3. december Afgang fra Skibby kl. 10.00 Når vi kommer til Berlin, tjekker vi ind på hotellet. Derefter er der tid på egen hånd og aftensmad i eget regi.

2. dag tirsdag d. 4. december Morgenmad. Derefter mødes vi med en lokal dansktalende guide ved hotellet, der vil tage os med på en byrundtur til hhv. det tidligere øst- og vestberlin hvor man finder Fjordrejser

Dansk rejseleder

Åben brandstation

mange spændende seværdigheder, som f.eks. Pergaminmuseet, Neue Wache, Köpernick Altstadt, Marienkirche, Treptow, Gedächtnis Kirche, Checkpoint Charlie, Brandenburger Tor. Eftermiddagen bliver i eget regi, hvor der kan juleshoppes og hygges i gaderne. Besøg f.eks. KaDeWe, Berlins mest luksuriøse og kæmpe store stormagasin, som har en helt overdådig juleudsmykning. Gå også en tur ned af den berømte Kurfürstendamm, kun 5 min. gang fra hotellet. Aftensmad i eget regi.

3. dag onsdag d. 5. december Morgenmad på hotellet. Derefter tjekker vi ud og kl. 10.00 begynder hjemkørslen til Danmark.

Pris pr. person kr. 2.260.-

i dobbeltværelse, kr. 400.- i tillæg for eneværelse.

Fjordrejser

v/Jens Erlandsen · Hovedgaden 25 · Skibby Tlf.: 2270 0409 / 9133 8100 fjordrejser@gmail.com · www.fjordrejser.dk

RØD LØBER FREDAG · SKIBBY

KL. 17-21

SKIBBY: I forbindelse med Rød Løber-arrangementet fredag en 31. august har brandmændene på stationen i Skibby valgt at holde åben brandstation. - Kom forbi stationen på Selsøvej 5B. I får mulighed for at se vores biler og ud-

styr. Og børnene kan prøve kræfter med brandslangerne og skyde til måls med strålerøret, lyder opfordringen fra brandmændene. Der også gerne svarer på spørgsmål om, hvad det indebærer at være deltidsbrandmand.

De gæve brandsvende over at tage sig godt af de besøgende. Ydermere er der popcorn og slushice til børnene g fadøl og grillpølser til de voksne. Foto: Steen Westh


Af Conny Probst

17

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Kansas City Stompers i forsamlingshuset

Nyt fra Skibby Brugerråd

STORE KARLEBY: Tirsdag den 4 september klokken 18.30 kan man høre Kansas City Stompers i Karleby Forsamlingshus. KCS er europas ældste jazzorkester startet i 1951. Orkestret har også rekorden i plade/cd udgivelser i DK; det er nu 45 udgivelser. I dag er frekvensen nede på cirka 120 job om året.

Høstfest

for kommunens pensionister. Tirsdag, den 18. september 2018 kl. 12.00 på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24. Dørene åbnes først kl. 11.00

3.100 træmaster skal udskiftes 2019: 236 master i dele af Jægerspris og Oppe Sundby. 2020: 189 master i den nordlige del af Skibby. 2021: 169 master i den sydlige del af Skibby. 2022: 173 master i Venslev, Ferslev, Røgerup, Vellerup og Vejleby. 2023: 234 master i Skuldelev, Østby og Sønderby. 2024: 200 træmaster i Kyndby, Valby og Lyngerup. 2025: 212 master i Landerslev, Gerlev og Tørslev. 2026: 178 træmaster i Lille Rørbæk og St. Rørbæk. 2027: 247 master i Frederikssund. 2028: 205 træmaster i Sydvestlige Slangerup samt Sigerslevvester, Græse, Hørup, Sundby og Jørlunde. 2029: 294 master i nordøstlige Slangerup samt 322 master i Jægerspris, Kulhuse og Øvre Dråby.

Der serveres: Gule ærter med flæsk og pølse samt 1 øl eller vand, 1 snaps og kaffe/the med kage Ekstra øl, vand og snaps kan købes.

Pris pr. person kr. 125,-.

Høsttaler: Jens Brogård Jensen fra Maglehøjgaard Underholdning: ”Musvitterne” synger og spiller i ca. 1 time Der vil også være Amerikansk lotteri. Bindende tilmelding fra 29.08 - 13.09.2018 i Centrets åbningstid mandag eftermiddag eller onsdag/torsdag formiddag, eller telefonisk til Inge på tlf. 26 74 86 45 eller Grethe Herltoft på tlf. 47 52 60 63.

OBS! OBS!

Modeshow – Mandag den 10. september 2018 kl. 13 – 15 i Gymnastiksalen Seniorshoppen, Danmarks mobile tøjbutik, fremviser kollektionen af efterårets store udvalg af dame- og herretøj i små og store størrelser samt tilbehør hertil. Der er høflig selvbetjening af kaffe/the og småkager, og tilmelding ikke nødvendig. Skofremvisning Mandag den 17. september 2018 kl.13 – 15.30 i lokale 3 på første sal. Dorte Bille Hansen fremviser sin kollektion af sko og støvler mm. Fremvisningen er gratis, og med købsmuligheder.

Skibby Ældre- og aktivitetscenter Nyvej 7b – 4050 Skibby Telefon 47 35 21 83 / 47 35 21 84 – www.nyvej7b.dk

ÅBNE VÆRKSTEDER

Lejre Kommune 1. og 2. september 2018 16 lokale kunstnere inviterer indenfor kl. 11:00-17:00 i gallerier og på værksteder. Træmasterne i den nordlige del af Skibby foreslås udskiftet i 2021. Foto Steen Westh

Det foreslås, at man starter med udskiftningen af træmaste da de har en begrænset levetid. Træmasterne blev undersøgt for råd i 2010. Cirka en tredjedel var i rådklasse 3, hvilket betyder, at de kun kan anvendes i en kortere årrække. Samtidig med udskiftning af træmasterne kabellægges luftledningerne. De LED-armaturer, der allerede er opsat, kan genanvendes på de nye stålmaster. Udskiftningen af træmaster og kablelægning foreslås opdelt i områder svarende til en landsby. Teknisk Udvalg anbefaler, at moderniseringen bliver prioriteret ved budgetforhandlingerne.

Rækkefølgen Administrationen har foreslået følgende rækkefølge af udskiftning af træmasterne:

Vibeke Buciek Henrik Høyer Christella Bamford Helge Nordstrøm Jørn Hansen

Alison Mitchell

Karen Margrethe Johnsen Henrik Bruun

Pelle Møller Schiødt Lars Holbroe

Morten Plesner Leck Per Weiss Lene Regius Elizabeth R. Berry Joe Pearson Charlotte Hjelholt Herslev Bryghus (en kunstpause)

KUNSTRUNDEN

Der er penge at spare ved yderligere modernisering og effektivisering af belysningsanlægget Derfor har administrationen anmodet om, at der på Budget 2019, kommer en bevilling på fem millioner over de næste 10 år. Pengene skal bruges til udskiftning af 3.100 træmaster med stålmaster, kabellægning af luftledninger i forbindelse med træmaster, kabellægning af luftledninger i forbindelse med gittermaster og udskiftning af de ørnævnte 1.200 lyskilder med LED På den måde får man et belysningsanlæg, der er moderne, og hvor elforbruget er reduceret. Overslaget for modernisering er på 50 millione rkroner. Med et årligt budget på fem millioner kroner er moderniseringen gennemført i 2029.

Gruppen består af en blanding af billedkunstnere, kunsthåndværkere, skulptører, mv:

ÅBNE VÆRKSTEDER

Træmasterne først

i Lejre Kommune

Yderligere effektivisering

3. og 4. maj kl. 11:00-17:00

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I 2015 tilbagekøbte kommunen vejbelysningsanlægget ved DONG og påbegyndte en modernisering, der omfattede udskiftning af en tredjedel af armaturerne til LED-armaturer for at reducere strømforbruget. Der mangler en enkelt vejstrækning, så er opgaven endeligt udført. Der er 11.000 lyspunkter i Frederikssund Kommune, heraf 3.500 armatur med LED og 1.200 armaturer med et forbrug over 70 w. Der er 3.100 træmaster med luftledninger og 355 gittermaster med luftledninger Kommunen bruger tre millioner kroner til strøm, svarende til et gennemsnit på 270 kroner pr. lyskilde.Herudover har man en driftskontrakt med SEAS svarende til 98 kroner pr. lyskilde. Udgiften dækker serie udskiftning af pærer, serviceeftersyn og reparation af belysningsanlæg.

Projektet skal ses som en mulighed for at kombinere en tur i kommunens landskab med en rundtur til værkstederne.

Download en folder og find værkstederne:


18

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Medicinen findes indeni 19. SEPTEMBER 2018

SVEND BRINKMANN

JÆGERSPRIS: Onsdag den 5. september har HAF, Hornsherred Alternative Forening arrangeret foredrag med Marianne Kirkskov fra Stjernebroen. Marianne Kirkskov er uddannet læge og har praktiseret som sådan i mange år. I dag arbejder hun udelukkende i den alternative verden med healing, kinesologi og spirituel vejledning m.m.. Foredraget har titlen: ”Du er kraftfuld - Din medicin i det ny årtusinde findes indeni”.

GÅ GLIP & STÅSTEDER 20. SEPTEMBER 2018

JAN GINTBERG

GINTBERG RED(D)ER VERDEN - EKSTRA SHOW 27. SEPTEMBER 2018

PREBEN ELKJÆR MIT LIV SOM ELKJÆR 4. OKTOBER 2018

PHLAKE

11. OKTOBER 2018

MIKKEL BEHA

MIKKEL OG DEN STORE VERDEN 24. OKTOBER 2018

ULF PILGÅRD MIT LIV SOM ULF

31. OKTOBER 2018

THE SAVAGE ROSE 4. NOVEMBER 2018

SEBASTIAN BAND 6. NOVEMBER 2018

SIMI JAN

PÅ JOB I VERDENS BRÆNDPUNKTER 15. NOVEMBER 2018

LIS SØRENSEN 12. DECEMBER 2018

CHRISTINE FELDTHAUS

HVAD HAR VI DANSKERE EGENTLIG GANG I? 16. DECEMBER 2018

CHRISTMAS GOSPEL MED ANDERS BLICHFELDT 11. JANUAR 2019

RANE WILLERSLEV TÆNK VILDT!

15. FEBRUAR 2019

TV-2

25. APRIL 2019

HELLA JOOF

ET SPRUDLENDE FOREDRAG OM LYKKE - UDSOLGT 9. OKTOBER 2019

HELLA JOOF PAPMACHÉREGLEN

Læs mere og køb dine billetter på

roskildekongrescenter.dk

Møllehusvej 15 · 4000 Roskilde · + 45 46 35 40 72

Byens hus: Et idræts- og kulturcenter ved Marbækhallen SKIBBY: I efteråret 2017 startede arbejdet med en helhedsplan for Skibby. Man skulle se på, hvordan de kommunale bygninger udnyttedes bedst. Kunne man samle aktiviteter i eksisterende bygninger, eller skulle man bygge nyt? Projektets styregruppe valgte i samarbejde med arkitektfirmaet Keingart at foreslå at bygge nyt. Styregruppens medlemmer kommer fra Skibby Aktive, Ældrerådet, idrætten, Kulturrådet, daginstitutioner, skole, samt erhvervslivet i Skibby og lokalpolitikere, fortæller formand Henrik Kyvsgaard på vegne af styregruppen. På trods af en ”nedlukning af projektet” er styregruppen fortsat med arbejdet, og omdeler blandt andet en folder i Skibby og omegn.

som i dag - gerne mere. Det nye hus indrettes med fleksible rum, der kan bruges som mødelokaler, bevægelsesrum og til kreative aktiviteter. Der laves et nyt bibliotek, og der indrettes rum til klubaktivitet for både ældre, voksne, unge og børn. Byens Hus kobler sig på Marbækhallen for enden af Fjordlandsskolen. I midten skabes en unik og karakteristisk bygning der fungerer som hængsel mellem den eksisterende hal og to nye haller. I centrum af bygningen ligger alle fælles funktioner som cafe, klub, undervisning, værksteder, bibliotek, samlingssale og så videre. Den centrale bygning kobler sig til Marbækhallen ligesom den rækker ud til to mulige nye haller. Mod øst en idræts-, kultur-, samlings- og foredragssal og mod vest en svømmehal.

Byens Hus Tanken er, at så mange funktioner som muligt samles under et tag i et fælles ”Byens Hus”, der kan være et varetegn for Skibby og lokalområdet, og som kan samle alle generationer. Der skal som minimum i fremtiden være plads til samme aktivitetsniveau

Etapevis Huset kan opføres i selvstændige etaper med den centrale fællesskabsdannende bygning som første trin. Herefter kan idræt/bold/ kulturhal eller svømmehal kobles på når finansieringen er på plads.

Der skabes en stiforbindelse, som forbinder Byens Hus med den nye daginstitution og den nordlige del af Skibby over bymidten.

Økonomien Oprindeligt har projektet været finansieret af midler fra Frederikssund Kommune. Men da den kommunale pengekasse er tom, er der ikke flere penge at hente der. Styregruppen har imidlertid i samarbejde med Skibby Aktive valgt ikke at stoppe processen, og uddybende projektmateriale med mere er indtil videre blevet betalt af private midler fra nogle af gruppens medlemmer. - Det er styregruppens håb, at vi via private donationer kan finde yderligere midler til at arbejde videre med projektet. Så vi kan få udarbejdet det projektmateriale, som er nødvendigt for at kunne søge fonde og kommune om midler til projektet. Styregruppen har også bedt byrådet om at medtage et beløb på næste års budget til den videre projektudvikling. Man kan følge med i udviklingen på skibby.dk.


19

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Gymnastik Vinterhold 2018 – 2019 Alle hold har samlet gymnastikopvisning søndag den 17. marts 2019 kl. 10 – ca. 13.30 BEMÆRK: DER ER GENERELT IKKE TRÆNING I SKOLERNES FERIER* Tilmelding og betaling på vores hjemmeside http://www.ferslevkreds57.dk/Gymnastik.html Fjordlandsskolen afd. Skibby Gymnastiksalen: start uge 36 slut uge 11 i 2019

Skolen i Herredet – Ferslev: Start uge 38 – slut uge 13 i 2019

Puls og styrke Voksne. Pris 400 kr. Mandag: kl. 17.15 – 18.15 Instruktør Britta Isaksen Træning starter først i uge 47

Yoga Voksne. Pris 800 kr. Mandag: kl. 18.30 – 19.50 Instruktør: Britta Isaksen

Voksen/Barn

Alder ca. 2 - 4 år. Pris 600 kr. Tirsdag: kl. 17.00 - 17.50 Bem. 1 voksen til 1 barn Instruktør: Britta Isaksen

Zumba® Voksne. Pris 600 kr. Mandag kl. 18.00 – 18.50 Instruktør. Tine Joost

Bevæg dig glad M/K

Motionshold Springhold

am!

Nyt instruktør-te

Begynder/let øvet Årgang 1. - 3. klasse. Pris 800 kr. Onsdag kl. 17.00 – 18.20 Instruktør. Frederikke Bjerg og Sara Gjaldbæk

am!

Nyt instruktør-te

Let øvet/øvet Årgang 3. - 7. klasse. Pris 800 kr. Onsdag kl. 18.30 – 20.00 Instruktør: Frederikke Bjerg og Sara Gjaldbæk

Zumba®

Voksne. Pris 600 kr. Torsdag kl. 18.00 – 18.50 Instruktør: Tine Joost

Vi går ca. 1 time hver ugedag hele året! Vi har stænger, som man kan prøve at gå med!

Mandag kl. 14.30 • Fra Skibby Hallen Pris 150 kr. for ½ sæson. Instruktør Hanne og Birthe tlf. 47 52 72 44

• Onsdag kl. 14.00 Fra Marbækskolens parkeringsplads Pris 150 kr. for ½ sæson. Instruktør Eva 47 52 00 98

Voksne. Pris 800 kr. Tirsdag kl. 19.45 – 21.15 Instruktør: Britta Isaksen

Voksne. Pris 700 kr. Mandag kl. 19.00 – 20.00 Instruktør. Lone Sode Bergmann *Der trænes også i skolernes ferier

Springhold

VI GÅR STAVGANG NÆSTEN HELE ÅRET!

SE BE AF DE SKRIVELSER PÅ VO ENKELTE HO RES H JEMM LD ESIDE: http://w ww.fer s /Gymn levkreds57.d k astik.h tml

SPØRGSMÅL IK VEDR. GYMNAST

n på Christa Rasmusse 51 tlf. 26 13 59 eller mail l.com christahr@hotmai

VI SØGER INSTRUKTØRER TIL BØRNEGYMNASTIK

Badminton tilbyder baner SKOLEN I HERREDET: FERSLEV SKOLE:

mandag: kl. 20-22 Onsdag: kl. 17-22. Fredag: kl. 17-22. lørdag/søndag: Efter nærmere aftale

MARBÆKHALLEN: Torsdag: kl.18-22 Kontingent: 100,Baneafgift: 150,- pr. person pr. banetime. Familiebadminton: spiller børn/unge under 20 år sammen med deres voksne familiemedlemmer, skal de kun betale kontingent. Tilmelding og spørgsmål til Kjeld Andersen på tlf. 47 52 60 62 eller på mail: badmintonkreds57@godmail.dk Betaling for samtlige spillere pr. bane til Nordea, reg.nr. 1344 kontonr.0440257068 med tydelig angivelse af navne, banetid og sted senest 14 dage efter tilmelding..


20

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Den Levende Lydbog

SKIBBY: Giv hjernen et tiltrængt pusterum, når bibliotekaren læser højt af gode romaner, noveller og digte. Den 4. september: Den afskyelige og alle de andre, klimaet i litteraturen. Klokken 16.30 til 17.30 på Svanholm Gods. Oplæsningerne er gratis, og der er ingen tilmelding.

DEBAT: Et trist jubilæum LÆSERBREV Af Inge og Asger Thomsen Trekroner 3, 4070 Kirke Hyllinge

Her i sommeren 2018 er det 20 år siden, den sidste store kunstudstilling på det fredede Trudsholm fandt sted. Udstillingen hed ”Frihedens

Værksted” og bestod af den store samling af blandt andet COBRA-kunst, der fra det legendariske Drakabygget i Sydhalland var fragtet hertil i lastbiler. Med fulgte også digter-maleren, bror til Asger Jorn, Jørgen Nash, og hustruen billedkunstneren Lis Zwick. Jørgen Nash befandt sig godt

i Trudsholms maleriske forfald, og der blev arrangeret aftener, hvor han læste sine digte højt. Udstillingen blev suppleret med en velbesøgt friluftskoncert med Poul Dissing med sønner. Sommerens arrangementer blev grundigt beskrevet i presse og TV og tiltrak omkring 3.000 gæster, også fra

Hornbeer er solgt

Kirke Hyllinge: Hornbeer, det familieejede gårdbryggeri der blev startet i 2008 af Jørgen og Gunhild Fogh Rasmussen, er blevet solgt. Ægteparret satte bryggeriet til salg i maj og har allerede fundet nye ejere; familien Sandgreen Jensen, der er fra Kirke Hyllinge. For at overgangen bliver så nem som mulig, hjælper bryggerparret de nye ejere året ud, skriver Danske Ølentusiaster.

udlandet. Året før var Trudsholm rammen om en udstilling med Robert Jacobsens skulpturer og grafik samt malerier af Richard Mortensen, og der var planer om en permanent visning af værker af ”Morten fra Ejby”. Koncerten det år stod Lone Kellermann og Niels Sømand for, også et tilløbsstykke. Den første Trudsholmudstilling i 1996 præsenterede den senere så kendte kunstner-

Dalby Idrætsforening · Solbakkehallen Dalby

Velkommen til vores aktiviteter i sæsonen 2018/19 BOWLS Kuglespillet for pensionister og andre der har lyst. Der spilles hver tirsdag kl. 14.15. Første gang 4/9. Pris for hele sæsonen kr. 250 Kontakt evt. Anni Andersen 60573233 STAVGANG Hver onsdag med mødested ved Solbakkehallens P-plads kl. 12.30. Første gang er 5/9. Leder Jytte Møller. ( stave kan lånes ) Pris for sæsonen kr. 300 BORDTENNIS Træningstid hver mandag kl. 18.30. Der er mulighed for at deltage i turneringer og stævner. Kontakt Jens Busk Sørensen 60247107. Pris for hele sæsonen kr. 650 incl. licens til forbundet MOTIONSBADMINTON Der er spilletider på mandage og onsdage. Reservering af tider kan ske hos Martin Haugaard 47521011 Pris for sæsonen kr. 400/spiller Ungdomsbadminton hver tirsdag kl. 16.00. Nærmere om sæsonstart sendes nuværende spillere medens nye henvises til hjemmesiden. ( Træner søges ). GYMNASTIK Spring og rytme 6-9 år Hver mandag kl. 16.30 – 18.00 med start 3/9. Instruktør Malene Tangaa. Pris for sæsonen kr. 400 Voksen/Barn 1-3 år Hver Onsdag kl. 16.30 – 17.30 med start 5/9 Instruktør Jeannette G Jensen Pris for sæsonen kr. 400 Voksenhold 50+ Damer og mænd Hver onsdag kl. 17.30 – 18.30 med start 5/9 Instruktør Jytte Møller. Kontingent for sæsonen kr. 500 Tabata / Crossgym Damer og mænd Hver onsdag kl. 18.30 – 19.30 med start 5/9 Instruktør Lone Sode Bergmann. Pris for sæsonen kr. 500 Tabata trænes som intevaltræning, der virker optimal for hele kroppen og crossgym er en forholdsvis hård træning, men på den fede måde.

Du forbedrer din kondition og styrker balancen og smidigheden. Græshopperne 4-6 år Hver torsdag kl. 16.30 – 17.30 med start 6/9 Instruktør Lotte Andersen Pris for sæsonen kr. 350 Rytmepigerne 8-16 år Hver torsdag kl. 17.30 -18.30 med start 6/9 Instruktør Malene Tangaa Pris for sæsonen kr. 400 Springrødderne 10 – 16 år Hver torsdag kl. 17.30 – 19.30 med start 6/9 Instruktører Lars G Jensen, Jeannette G Jensen og Malene Tangaa Pris for sæsonen kr. 600 Pilates Hver lørdag kl. 9 -10,15.00 med start 1/9 Instruktør Majken Rindholm. Pris for sæsonen kr. 500 Kontakt til gymnastikafdelingen Jeannette Jensen 51275450 FODBOLD for de yngre årgange (Dalby stadion) Drenge U 7 – 8 - 9 Hver tirsdag kl. 17.30 til 18.30 og hver lørdag kl. 10.30 – 11.30 Drenge U 10 – U11 hver tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 17.30 Drenge U 12 – U13 hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 – 19.00 Piger U 11 – U 12 – U 13 hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 – 19.00 Øvrige oplysninger kontakt afdelingen Kontakt til Dalby Idrætsforening : Hjemmesiden www.Dalby1901.dk – Her kan man tilmelde sig de enkelte afdelinger/hold og betale kontingent Mailadresse: Dalby @Dalby1901.dk

gruppe ”De unge vilde”. Senere indgik Trudsholm også i arrangementer omhandlende det nye samarbejde mellem Bramsnæs og Letland og blev skueplads for flere udstillinger, foredrag og koncerter. Trudsholm Kunstcenter fik også sin egen ”nationalmelodi”, en renæssanceparafrase komponeret af den lokale komponist, Kristian Pommer, der i nogle år boede i huset. En udstilling med tegneren Thora Lund resulterede i, at stedet fik sin egen maskot, ”den lille møllermand”, der ifølge et sagn spøgte i voldgraven. En legeplads for de mange børn, der fulgte med deres forældre, blev der også overskud til at etablere. Aktiviteterne, der blev støttet med 300.000 kroner fra Kulturby 96, byggede på en aftale mellem en initiativgruppe og Trudsholms ejer, grev Niels Scheel, og der forelå et fremtidsprojekt i form af moderne udstillingsbygninger, udarbejdet af Bornebusch´ tegnestue og tilpasset terræn og omgivelser. Der var oprettet en støtteforening med over 300 medlemmer, som blev organiseret i forskellige aktive arbejdsgrupper. Hele projektet nød anerkendelse fra det daværende Roskilde Amt. Kulturbystøtten betød, at man kunne sætte glas i de tilskoddede vinduer, renovere den indvendige trappe, lægge nyt gulv i havestuen og lægge elektricitet ind i

hele bygningen. Desuden blev pumpen i ejendommens brønd fornyet, så toilet og køkken kunne fungere. Elever fra Teknisk skole i Holbæk udførte dekorationer i gamle maleteknikker i flere rum, og private sponsorer skænkede en 15 meter høj flagstang og en restaurering af den gamle hoveddør. Den senere afdøde ”oldfrue”, Ketty Petersen, var tilknyttet stedets cafevirksomhed og blev senere landskendt fra Søren Ryges TV-udsendelser. Ved et generationsskifte på Ryegård i 2000 opsagde stedets nye ejer alle de trufne aftaler og ville ikke indgå nye. Det store projekt måtte opgives. Udover ud over de nævnte renoveringer høstede ejeren gevinsten af, at Trudsholm var blevet kendt i vide kredse, og har lige siden drevet stedet som privat udlejning af utraditionelle selskabslokaler. Men havde de lokale myndigheder og stedets ejer kendt deres besøgelsestid, kunne Lejre Kommune i dag have tilføjet et kunstmuseum til sine øvrige attraktioner, som Sagnlandet, Tadre Mølle, Lejre Museum m.fl. og fået en seværdighed, der ville tiltrække sig international opmærksomhed. Men således ville man det ikke. Og de mange frivillige aktører kunne se deres indsats som forgæves, udover at have haft fem berigende år med et fællesskab omkring spændende opgaver og oplevelser.

Badmintoninstruktør

Vi søger en badmintoninstruktør til børn i alderen 8 - 12 år på begynderniveau. Der trænes tirsdag fra kl. 16.00 i Solbakkehallen, Dalby

Henvendelse: dalby@dalby1901.dk Dalby Idrætsforening


“Vores Måneds Super Tilbud er altid værd at se lidt nærmere på. Priserne er nemlig super stærke” Mvh. Malene, SPAR Borrevejle

Casademont Chorizo eller Chorizo grill hot

2

00

20

00

GRØN PRIS

STÆRKT TILBUD

Biferno Rosso

First Price Dawn hundemad Riesling New

Karat eller Gevalia Gold

Rødvin. Normalpris 59.95. (begrænset parti)

Oksekød eller Fjerkræ. 300 g. Kg pris 16,50.

Normalpris 85.- (begrænset parti)

90-100 gram. Normalpris 29.95

PR. STK.

4

95

NU

NU

First Price rengøringssvampe 10 stk. Stk. pris 0,70. First Price trusseindlæg 30 stk. Stk. 0,17. PR.pris PAKKE PR. PAKKE

46 95

First Price universal rengøring 1 liter. First Price trusseindlæg First Price flydende håndsæbe stk. Stk. pris Flydende30 Håndsæbe. 5000,17. ml. Literpris 13,90. PR. FLASKE PR. PAKKE PR. FLASKE

6 47

69

00

First Price hundemad Oksekød eller Fjerkræ. 300 g. Kg pris 16,50.

First Price hundemad PR. STK.

4

Oksekød eller Fjerkræ. 300 g. Kg pris 16,50.

STÆRKT TILBUD PR. STK.

4

95

95

First Price First Price hundemad Oksekød eller Fjerkræ. 300 g. rengøringssvampe Kg pris 0,70. 16,50. 10 stk. Stk.

PR. STK. PR. PAKKE

KE

PR. PAKKE

47.-611

64

10 stk. Stk. pris 0,70.

6

95

47 6

95 15 95

95 95

ice hygiejne bind

First Price universal rengøring

E

PR. FLASKE

pris 0,18.

STÆRKT TILBUD Følg os på Facebook: Spar Borrevejle

1 liter.

Hornsherredvej 3 | 4060 Kr. Såby | 46 40 14 40

Åbent mandag-fredag

5.30-22.00 Lør-søn & helligdage

First Price hundemad Oksekød eller Fjerkræ. 300 g. First Price Kg pris 16,50. First Price universal rengøring rengøringssvampe PR. STK. 1 liter. 10 stk. Stk. pris 0,70. PR. PAKKE PR. FLASKE

First Price Firsttrusseindlæg Price fryseposer 30 stk. Stk. 4 pris liter.0,17. 100 stk. Stk. pris 0,12. First Price bind håndsæbe First hygiejne Price flydende PR. PAKKE 40 stk. Stk. 0,18. PR.pris RULLE Flydende Håndsæbe. 500 ml. Literpris 13,90. PR. FLASKE PR. PAKKE

95

STÆRKT TILBUD

20

00

SPAR Borrevejle First Price 95 95 rengøringssvampe

åndsæbe. 500 ml. Literpris 13,90.

40

00

NU

7.00-22.00 Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby Tlf. 4640 0140 I borrevejle@spar.dk

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 28. august til og med mandag d. 3. september.

BAG IN BOX

15 95 95 ice flydende håndsæbe

5

Normalpris 4.-

NU PR. STK. NU

pris 0,17.

5

Grønne romkugler

300 gram. Normalpris 25.- (begrænset parti)

ice trusseindlæg 95

E

21

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

GRATIS OPMÅLING OG TILBUD HOS DIG!

Opel_381 | Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany | www.ccvision.de

Opel Vivaro Kasten, Heck verglast, L1H1, Heckklappe, 1 Schiebet. (2014) 1:30 L: 4.999 B: 1.956 H: 1.971 R: 3.098

PRIVAT & ERHVERV

TÆPPERIGET GRATIS OPMÅLING

88 33 42 70 info@taepperiget.dk CVR 37328065

SMASH GULVTÆPPE

SPAR NU

50,-

49,95

Før 99,95 pr. m2

FORZA GULVTÆPPE

SPAR NU

60,-

- 5 års PLET VÆK garanti

99,95

Før 159,95 pr. m2

MILANO GULVTÆPPE

SPAR NU

40,-

- Filt bagside - Velegnet til alle rum - 10 års PLET VÆK garanti

TÆPPERIGET HOLBÆK Stenhusvej 50C 4300 Holbæk holbaek@taepperiget.dk www.taepperiget.dk

Der tages forbehold for trykfejl samt så længe lager haves

22

159,00 Før 199,00 pr. m2

ÅBNINGSTIDER: Man-fre:. 10.00 - 18.00 Lørdag: .. 10.00 - 15.00 Kun åbent 1. søndag i mdr. Søndag: . 10.00 - 14.00

BEFAG 3-STAV TRÆGULV LAKERET GULV 3,6 MM SLIDLAG FÅS I EG ASK OG BØG

SPAR NU

100,249,00 Før 349,00 pr. m2


23

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

V I M AT C H E R R I S L A VE S T E N E T P

*

ÅBENT

NU PÅ SØNDAG KL. 10-15

Støvsuger Select BLCL13P08A1 Black • Sugestyrkeregulering • Teleskoprør • Arbejdsradius: 11 meter

Sous Vide Stick AGK-11692 • 1000 Watt • Justerbar temperatur: 0-95º +/- 1,0º

SPAR 900,-

**

FANTASTISK

Nilfisk Støvsuger

Royal Sous Vide

999,-

499,-

Vaskemaskine L6FSK863G • Timer-funktion • Hurtigprogram: 20 min. • ProTex tromle - ekstra skånsom mod tøjet • ProSense® - sparer vand og energi

STOR KAPACITET: 8 KG

IS R P V L A H R E UND

1600 O/MIN. KULFRI MOTOR

AEG vaskemaskine

, 9 9 4 2

20 0 S T K . P Å L A N D S PL A N

SKOUSEN FREDERIKSSUND Askelundsvej 4 C 3600 Frederikssund Tlf. 47 31 31 35 frederikssund@skousen.dk Find vej på www.skousen.dk

5,-** Pris på pricerunner 557

ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag: 9.30-18.00 Lørdag: 9.00-14.00 1. søndag i md.: 10.00-15.00

SE TILBUDSAVISEN PÅ SKOUSEN.DK

PRIS!

Tilbuddene gælder kun fra den 31. august til 2. september 2018

selvfølgelig

* Gælder alle varer på danskejede webshops, som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten. Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet. Gælder ikke demovarer, levering, montering samt lignende serviceydelser. Gælder kun privatkøb og kun ved køb i en fysisk Skousen-butik. ** Prisen er fundet på www.pricerunner.dk den 17. august 2018 og besparelsen er trukket heraf. Prisen kan have ændret sig siden denne dato, og vi opfordrer dig derfor til at tjekke den aktuelle dagspris på www.pricerunner.dk

SeEvaNrer U O K S Ig EvR V ...o i elsker hvid

Frederikssund


24

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

OperetteKompagniet i Skibby Sognegård

SKIBBY: Onsdag den 29. august klokken 19.30 er der igen sommerkoncert med et festligt opera- og operetteprogram i Skibby Sognegård. Det bliver et genhør med Thomas Koppel, tenor & Carol Conrad, klaver. Publikum vil kunne mærke den eufori og livsglæde, der er i italiensk sangkunst helt tæt på, med sange af Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti og Rossini. Koncerten varer cirka to timer, og i pausen vil der være traktement, som er inkluderet i prisen. Billetter kan fås på www.flutist.dk eller telefon 4593 0778.

En hånd til børnene: Læseheste søges KIRKE HYLLINGE: Hvis man gerne vil give en ekstra hånd til små børn og støtte dem i deres videre læring i livet så er der informationsmøde torsdag den 30. august klokken 9:00 til 10:30 på Kirke Hyllinge Bibliotek. Her kan man møde de andre læseheste. Der er allerede 10 frivillige borgere, der har meldt sig som læseheste,. Men der er stadig mange børn, der kunne have gavn af en ekstra hånd og opmærksomhed fra en læsehest. - Højtlæsning for børn stimulerer sproglig udvikling og ruster dem til livet. Vi vil gerne invitere alle, der brænder for at give en ekstra hånd til børn i alderen to til seks år ved at læse for dem og være med dem, for-

søges frivillige blandt Lejres borgere: pensionerede pædagoger og lærere og andre, der brænder for børn. Som ”læsehest” får man uddannelse og vejledning i højtlæsning, småbørnslitteratur med mere. Man bidrager med det, man har lyst til og mulighed for og bliver en del af et bredt fællesskab, som har lyst til at være en ekstra hjælpende hånd for børn og familier, som har brug for sproglig støtte. Hvis man vil vide mere, kan Kari Haugan Engberg kontaktes på kaen@lejre.dk eller på telefon 2479 0312.

tæller kulturkonsulent Kari Haugan Engberg fra Lejre

Bibliotek & Arkiv. I samarbejde med dags-

ROSKILDE GARDEN INVITERER TIL

ÅBENT HUS

Vi søger nye drenge

institutionerne og biblioteket vil de frivillige blive

klædt på til at komme ud på daginstitutionerne. Der

0. klasserne FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Ifølge Danmarks Statistik er andelen af børn i 0. klasser på privatskoler på landsplan steget til knap 17 procent. I Frederikssund Kommune går 20 procent af de nye 0. klassebørnene i privatskoler. Det er en stigning på to procent i forhold til sid-

ste skoleår. Klassestørrelserne i 0. klasserne i kommunen er i gennemsnit på 21,4 elever. I skoleåret 2017/18 var tallet 19,1. På Ådalens skole ligger den gennemsnitlige klassestørrelse på 25,3. På Trekløverskolen er den 25,0.

Fjordlandsskolen har i gennemsnit 15,8 børn i de fire 0. klasser. Slangerup Skole har 20,3 og Jægerspris Skole har henholdsvis en 0. klasse med 23 og 25 elever. I alt er 493 elever startet i 0. klasse, heraf 343 i de kommunale skoler og 98 på privatskoler.

Flagdag for udsendte FREDERIKSSUND

Vi glæder os til at se jer ! Kig forbi Sct. Jørgens Skole SØNDAG D. 2. SEPTEMBER Fra kl. 14.00 – 15.30 Tjek os ud på www.facebook.com/roskildegarden

KOMMUNE:

Onsdag den 5. september flages der i Danmark for at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark. Frederikssund Kommune markerer dagen med flaghejsning på Torvet i Frederikssund klokken otte. Har man været udsendt i international tjeneste eller er pårørende til en udsendt, er man velkommen til at deltage i markeringen af flagdagen. Efter hejsning af flaget holder borgmester John Schmidt Andersen (V) og

feltpræst Victor Madsen Greve tale for alle fremmødte. Derefter er der rundstykker og kaffe i byrådssalen på Frederikssund Rådhus.

Tilmelding senest 3. september på byradssekretariatet@frederikssund.dk

- og du er velkommen!

Foto: Flagdagen 2017 i Frederikssund. Fotograf: Kenneth Jensen


25

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

12 tønder land

NYHED

SOLGT

Bakkegårdsmarken 7, Jægerspris Traditionelt vinkelbygget husmandssted. Spisekøkken, badeværelse, stue med brændeovn, badeværelse, ekstra toilet, 3 værelser. 12 tønder land i et stykke. Vandforsyning via privat vandværk, som forsyner 4 ejendomme på vejen. Tilhørende staldbygning. Fantastisk beliggenhed. Se mere på www.husbo.dk Kontant: .........................................................2.800.000 Udbetaling: .......................................................140.000 Ejerudgift:..............................................................1.354 Brutto: .................................................................12.330 Netto: ..................................................................10.406 Boligareal: ................................................................112 Grundareal: .........................................................65.571 Byggeår:................................................................ 1929 Energimærke: ............................................................ D

Kirkegade 5, Ferslev, 4050 Skibby Villa med garage og hele 4 værelser.! Godt køkken-alrum. Badeværelse med brus. God vinkelstue. Praktisk bryggers samt entre. Fra køkken udgang til en fin udestue, og herfra er igen adgang til dejlig have med frugttræer og drivhus mv. Fra boligen er der direkte adgang til garage med rulleport. Hertil et godt udhus. Se mere på www.husbo.dk Kontant: .......................................................... 995.000 Udbetaling: ....................................................... 50.000 Ejerudgift: ............................................................ 2.142 Brutto: ................................................................. 4.420 Netto: .................................................................. 3.730 Boligareal: .............................................................. 105 Grundareal: ............................................................ 596 Byggeår: ............................................................... 1912 Energimærke: ............................................................ E

Fritidsgrund Vellerup Sommerby Fritidsgrund på 1.203 kvm. Rolig beliggenhed på blind vej. Det naturskønne område har stisystemer med adgang til de store fællesarealer ud til Isefjorden. Området har en velordnet grundejerforening, som tager sig af både vandværk veje. Tæt på offentlig trafik. Der er indlagt vand på grunden.

SOLGT Der var flere interesserede, så ring hvis du vil sælge.! NYHED

husbo

Bo Weiland · Ejendomsmægler & Jurist

Rosenhaven 22, 4050 Skibby Energivenligt rækkehus. Solceller der producerer el. Ny luft-luft varmepumpe. Ovn til træpiller. Der er 3 værelser, Stue, Bryggers, Nydelig køkken-alrum, Badeværelse, Toilet nr. 2. Overdækket terrasse. Kun få minutters gang til indkøb i bymidten. Roligt kvarter uden egentlig væsentlig trafikstøj. Se mere på www.husbo.dk Kontant: ........................................................ 1.499.000 Udbetaling: ........................................................ 75.000 Ejerudgift: ............................................................ 1.735 Brutto: ................................................................. 6.625 Netto: .................................................................. 5.600 Boligareal: .............................................................. 123 Grundareal: ............................................................ 204 Byggeår: ............................................................... 1979 Energimærke: ............................................................ B

Lad juristen klare sagen

www.husbo.dk GRATIS Salgsvurdering

24 60 12 64


26

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Ring til os og få en gratis vurdering. eller send en mail 4060@fbolig.dk SOLRIG FRITIDSGRUND MED UDSIGT. Regulær let skrånende fritidsgrund på lille lukket vej. Ca. 350 m fra sti-indgang til Nordskoven og ca. 900 m til sandstrand ved Isefjorden.

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal

Bakkesvinget 11, 3630 Jægerspris

Grund

295.000 484 kr. 0 m² 1287 m²

Energimærke

Vænget 20, 3630 Jægerspris Kontant Ejerudgift

2.395.000 kr. 3.017 kr.

Bolig areal

165 m²

Grundareal

1379 m²

Energimærke

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal

Humlevænget 3, 4070 Kirke Hyllinge

Villa

Velholdt villa beliggende i attraktivt område meget tæt på Roskilde Fjord. Huset er indrettet med: Entre, bryggers, badeværelse, køkken med spiseplads, 4 gode værelser samt en stor vinklet stue.

Dejligt fritidshus på 79 m2., beliggende på lukket stor grund i 2. række fra Roskilde Fjord. Der er stiadgang ned til stort fællesareal direkte til Roskilde Fjorden. Huset er opført i 1981 og om-/tilbygget i 2007.

Fritidshus

Energimærke

Hornsherredvej 278, 4070 Kirke Hyllinge Ejendommen på 135 m2. + muret garage på 39 m2 er beliggende på stor grund med høj/tæt randbeplantning med den flotteste udsigt over Lejre Vig.

D

1.165.000 1.510 kr. 79 m² 1133 m²

Villa Kontant Ejerudgift

4.200.000 kr. 4.731 kr.

Bolig areal

135 m²

Grundareal

1395 m²

Energimærke

B

Har du sans for kvalitet og skal dit næste hus være et spændende og gennemført byggeri til mindste detajle? Så se her!! Denne velholdte kvalitetsvilla har et boligareal på 178 m2 + 66 m2 carport / værksted / hobbyrum, 25 m2 stor overdækket terrasse samt 10 m2 muret redskabsskur og 29 m2 carport.

Kontant Ejerudgift Bolig areal Grundareal

Gårdager 10, 4070 Kirke Hyllinge

Villa

Energimærke

Hovedgaden 33  |  3630 Jægerspris  |  47 50 33 00  |  Hornsherredvej 25  |  Lejre 46400153

4.395.000 kr. 3.334 kr. 178 m² 902 m² A2010


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Bo-nyt har 20 års fødselsdag – og du er inviteret med til:

Lørdag d. 1. september

Rejsestalden - Hovedgaden 29 - Jægerspris Formålet med løbet er - udover at du får frisk luft, motion og samvær - at vi sammen, samler rigtig mange penge ind til Børne Cancer Fonden! Derfor kom og vær med, enten du er barn eller voksen, du bestemmer selv turen, hvor hurtigt, og hvor langt du vil løbe. Du behøver ikke tilmelde dig. Du møder bare op på dagen - for det gælder her ikke om at vinde, men om at deltage! Du kan stille op som enkelt-person, familie- eller firmahold der gennemfører en tur. Det koster kun 20 kr. at deltage, og derefter lægger jeg op til, at man betaler et beløb pr. løbet kilometer. Find evt. en sponsor! Du modtager efter løbet et diplom, med oplysning om at du har deltaget, og hvor mange kilometer du har løbet! kl. 10.00

Program for lørdag d. 1. september

Anne-Grethe Bjarup Riis fortæller og skyder løbet igang Inden hun skyder løbet igang, vil hun fortælle om, hvordan det er, når der er et barn i familien der er ramt af cancer, og hvordan Børne Cancer Fonden støtter hele familien, og ikke bare det syge barn, men også de raske søskende.

kl. 11.00

Jens Tryl - vores lokale tryllekunstner Han har lovet at lave tryllerier og sjove ballondyr med børnene.

kl. 12.00

Fødselsdag Kagebage Konkurrence Slip fantasien løs, bag en kage og kom med den senest kl. 12.00. Så er du med i konkurrencen om, hvem der har bagt Den Sjoveste kage - den Flotteste kage - og den Bedste kage Efter konkurrencen sælges alle kagerne, med saftevand eller kaffe. Selvfølgelig også til fordel for Børne Cancer Fonden!

Kom og vær med. Jeg håber vi bliver mange, og det bliver til en speciel dejlig dag, hvor der bliver samlet rigtig mange penge ind, da alle indbetalte beløb går helt og ubeskåret til Børne Cancer Fonden.

27


28

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

BEDRE OG BILLIGERE BOLIGHANDEL MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING OG FORMIDLING BOLIGHANDEL MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING OG FORMIDLING

NORDMANDSVÆNGET 4 C SKIBBY Tænker du på at sælge? u på at sælge? NY SAG Få en gratis vurdering af din g af din uafhængige mægler!

Velholdt andelsrækkehus i velordnet forening, og med central beliggenhed i byen. Bolig/grund: 73 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 455.000,og tilstandsraport ikke incl. pr. md: Bemærk - iflg. lovgivning er energimærke, el- og tilstandsraport ikkeBoligydelse incl. 5.535 Energimærke:B INCL. INCL. INCL. INCL. INCL. MOMS MOMS MOMS MOMS MOMS

uafhængige mægler!

mlet lavt Sælg mæglersalær. med et samlet lavt mæglersalær.

nergimærke, el-

SALG!TOTAL SALG! SELV SALG!MED SALG!

SELV SALG!

39.950,29.950,- 19.950,950,19.950,BAKKESVINGET 39 - KYNDELØSE

ød mig til

NT HUS

ENGBAKKEN 14 - SKULDELEV STRAND Hyggeligt fritidshus, beHyggeligt fritidshus, liggende beliggendei naturskønne i naturskønne omgivelser, ved Åsen omgivelser, ved Åsen og og Skuldelev Havn Skuldelev Havn Bolig/grund: 69/1.313 69/1.313 Værelser/stuer: 2/2 2/2 Kontant: 995.000,945.000,Ejerudg.mdr.: 1.208,1.208,Udb.: 50.000,50.000,Br/nt. Br/nt. mdr.: mdr.: ex.ejerudgift mdr. ex.ejerudgift mdr.: 4.869,-/3.970,4.271/3.592,-

Stort helårsanvendeligt fritidshus, i stille område, tæt på vandet! Bolig/grund: 80/805 Værelser/stuer: 2/2 Kontant: 895.000,Ejerudg. mdr.: 1.303,Udb.: 45.000,Br/nt. excl. ejerudg. mdr.: 4.097/3.433,-

g den 24. juni 16 i Skuldelev Hallen ine muligheder, hvis du vil e, leje eller udleje! GEDDESTIEN3 3- GERSHØJ - KULHUSE STRANDHØJ

ndeligt

Megetvelholdt højt og ugenert Meget beliggende fritidshus, fritidshus, i naturskønt på stille 5lukket vej, tæt område, min. fra på vandet og NordskoRoskilde Fjord! ven! Bolig/grund:61/1.156 56/1.413 Bolig/grund: Værelser/stuer: Værelser/stuer:3/1 2/1 Kontant: Kontant:795.000,795.000 Ejerudg.mdr. Ejerudg. mdr.::1.429,1.007,. Udb.: Udb.:40.000,40.000 Br/nt. Br/nt.mdr.: mdr.: ex.ejer udgift mdr.: mdr. ex. ejerudg. 3.643,-/3.045,4.054,-/3.252,-

andet!

805 2/2 0,.698,-

dg. 59,-

SKJOLDBREGNEN 66 -- KYNDELØSE KYNDELØSE SKJOLDBREGNEN

âsthus på ed et

Højtbeliggende beliggende fritidshus, Højt fritidstæt på vandet og stortog hus, tæt på vandet naturområde! stort naturområde!

1.307 2/1 0,40,-

Bolig/grund: 53/ 53/ 992 992 Bolig/grund: Værelser/stuer:2/1 2/1 Værelser/stuer: Kontant:695.000,695.000,Kontant: Ejerudg.mdr. 1.244,1.244,Ejerudg.mdr. Udb.:35.000,35.000,Udb.: Br/nt.excl. excl. ejerudg.mdr. ejerudg.mdr. Br/nt. 3.196,-/2.677,3.196,-/2.677,-

jerudg. 2,-

HVEDEMARKEN 4 - TUSE NÆS BAG SKOVENS BRUGS - SKOVEN

DEGNERVEJ 13 - 60 DALBY HUSE TJØRNEVÆNGET - VELLERUP

830 1/1 0,953,-

dg. ,-

Stort helårsanvendeligt fritidshus, tæt på indkøb og offentlig transport. Bolig/grund: 77/1.075 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 995.000,Ejerudg.mdr.: 1.244,Udb.: 50.000,Br/nt. mdr.: ex.ejerudgift mdr.: 4.064,-/3.252,-

TJØRNEVÆNGET 60 - VELLERUP Fritidshus med god beliggenhed, også mulig som kommende pensionistbolig.

Beliggendemed på lukket Fritidshus god stille vej, og på stor også grund, derbeliggenhed, for udvidelses muligheder! som kommende 29, 1. SALmulig pensionistbolig.

HOVEDGADEN Stort lyst hjørnekontor på 35 kvm. Bolig/grund: 58/1.381 mod hovedgaden, i velordnet kontorBolig/grund: 60/1220 Værelser/stuer: 1/2 Værelser/stuer: afsnit med fælles køkken og toilet. 3/1 Kontant:795.000 795.000,Kontant: Velegnet til kontor, showroom, klinik Ejerudg.mdr. mdr.:1.525,1.241,Ejerudg. eller teorilokale mv. Udb.: 40.000,Udb.: 40.000

Bolig/grund: 60/1220 Værelser/stuer: 3/1 Kontant: 795.000 Ejerudg. mdr. 1.525,Udb.: 40.000 Br/nt. mdr.: ex. ejerudg. mdr. 3.644,-/3.045,-

Br/nt.mdr.: excl. ejerudg. Br/nt. mdr.: 3.616,-/3.040,ex. ejerudg. mdr. 3.644,-/3.045,-

SPURVEVÆNGET 33 - VELLERUP SKJOLDSVEJ 16 - KULHUSE

SKJOLDSVEJ 16 - KULHUSE Meget hyggeligt lille fritidshus, på stille lukket vej, men tæt på vandet!

Meget hyggeligt lille Meget velholdt Vâstfritidshus, stille lukket kust-stuganpå fritidshus på vej, men samt tæt på vandet! 58 kvm., med et 16 kvm. anneks. Bolig/grund: Bolig/grund: 54/860 58/1.307 Værelser/stuer: Værelser/stuer:1/1 2/1 Kontant: Kontant:695.000,695.000,Ejerudg.mdr. Ejerudg. mdr.1.224,1.540,Udb.: Udb.: 35.000,35.000,Br./nt. Br/nt. ecxcl. mdr. :ejerudg. ex. ejerudg. mdr. mdr. 3.196,-/2.986,3.190,-/2.662,-

BAKKESVINGET 28 - KYNDELØSE LÆRKEVEJ 6 - GERHØJ

Meget hyggeligt ogbeGodt lille hyggeligt velholdthus, lille beliggende fristed, på gynder lukket og marker! med kun lige ud ved, til åbne 5 min. til vandet! Bolig/grund: 43/1.009 36/1.358 Bolig/grund: Værelser/stuer 1/1 Værelser/stuer:: 1/1 Kontant: 595.000 495.000 Kontant: Ejerudg. mdr. mdr.:983,1.077,. Ejerudg. Udb.: 30.000 25.000 Udb.: Br/nt.mdr. mdr.:: Br/nt. ex.ejerudg. ejerudg.mdr. mdr.:2.744,ex. 2.278,-/1.913,/2.293,-

e mråde,

BARAKVEJ - 10 KULHUSE

Bolig/grund: 54/860 Værelser/stuer: 1/1 Kontant: 695.000,Ejerudg.mdr. 1.224,Udb.: 35.000,Br./nt. ecxcl. ejerudg.mdr. 3.196,-/2.986,-

BAG SKOVENS BRUGS 3 - SKOVEN

Hyggeligt på lillelukket begynder Fritidshus sted, med 2 små hytter, grund, og med 5 min. tilbeliggende vandet! på naturgrund og ud til åbne marker. Bolig/grund: 55/1.419 Bolig/grund: 23/800 Værelser/stuer: 2/1 Værelser/stuer : 1/1 Kontant: 695.000,Kontant:mdr. 495.000 Ejerudg. 1.540,Ejerudg. mdr.: 1.098,. Udb.: 35.000,Udb.: mdr. 25.000 Br/nt. : Br/nt. mdr.:mdr. ex. ejerudg. ex. ejerudg. mdr.: 3.190,-/2.662,2.278,-/1.913,-

Godt lille og hyggeligt begynderhus, i lille lukket område, og lige ud til åbne marker. Bolig/grund: 43/1.009 Værelser/stuer: 1/1 Kontant: 595.000 Ejerudg. mdr.: 983,Udb.: 30.000 Br/nt. mdr.: ex. ejerudg. mdr.: 2.744,-/2.293,-

Din uafhængige ejendomsmægler

Din uafhængige ejendomsmægler E j e n d o m s m æ g l e r & Va l u a r M D E

E j e n d o m s m æ g l e r & Va l u a r M D E P e r G . J e n s e n , I r i s v e j 4 2 , 4 0 5 0 S k i b b y

Per G. Jensen, Irisvej 42, 4050 Skibby

Fordi du og din bolighandel fortjener Fordi du og din bolighandel fortjener en uvildig og uafhængig rådgivning og formidling en uvildig og uafhængig rådgivning og formidling Sammen er vi bedst og billigst til din bolighandel! Sammen er vi bedst og billigst til din bolighandel!

Ring

96 200 800 alle ugens 7 dage 8.00-20.00 Ring kl. 96 200 800 alle ugens 7 dage kl. 8.00-20.00

www.bo-nyt.dk · info@bo-nyt.dk -et godt alternativ!

www.bo-nyt.dk · info@bo-nyt.dk


29

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

BEDRE OG BILLIGERE BOLIGHANDEL MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING OG FORMIDLING

Tænker du på at sælge?

Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler!

Sælg med et samlet lavt mæglersalær. Bemærk - iflg. lovgivning er energimærke, el- og tilstandsraport ikke incl.

TOTAL SALG!

39.950,-

INCL. MOMS

MED SALG!

29.950,-

INCL. MOMS

SELV SALG!

19.950,-

INCL. MOMS

20 år med et FAST LAVT mæglersalær

- hvorfor betale mere!

Solgt det seneste år -flere handler er på vej Derfor søges nye emner til salg...

Din uafhængige ejendomsmægler E j e n d o m s m æ g l e r & Va l u a r M D E Pe r G . J e n s e n , I r i s v e j 4 2 , 4 0 5 0 S k i b b y

Fordi du og din bolighandel fortjener en uvildig og uafhængig rådgivning og formidling Sammen er vi bedst og billigst til din bolighandel! Ring

-et godt alternativ!

96 200 800 alle ugens 7 dage kl. 8.00-20.00 www.bo-nyt.dk · info@bo-nyt.dk


30

HISTORIEN FORTSÆTTER HER

HornsherredLokalavis

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

KULTURKALENDER AUGUST/SEPTEMBER Sommerkoncert på Selsø: Operaaften Tir. d. 28. august 2018, kl. 19.30. Pris: (Entré: 150 kr. (inkl. gebyr) - Herregaardsmuseet Selsø Slot, Selsøvej 30 A, Skibby. Koncertsæsonen på Selsø afsluttes denne aften. Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot Tir. d. 28. august 2018, kl.

19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby - Amerikansk drama af Gus van Sant baseret på den sande historie Sommerhygge i bibliotekshaven Ons. d. 29. august 2018, kl. 16-18.30. Pris: (Entré: 25 kr.) Skibby Ældre- og aktivitetscenter, Nyvej 7b, Skibby

SKIBBY KINO Hovedgaden 33, Skibby · Tlf. 4752 8220 www.skibbykino.dk

Reserver og køb billet online DON´T WORRY. HE WON´T GET FAR Tirsdag den 28. og onsdag den 29. august.

PREMIERE

KL. 19.30

KL. 19.30

HOTEL TRANSYLVANIA 3 Lørdag den 1. og søndag den 2. september.

SENIORBIO: SÅ LÆNGE VI LEVER Mandg den 3. og tirsdag den 4. september.

KL. 14.00

KL. 13.30

BABYBIO: MAMMA MIA 2 Her we go again onsdag den 5. september

LYKKE-PER Torsdag den 30. august t.o.m. 9. september

KOMMENDE FILM:

DOMMERENS DAG DE LIGE 2

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

KL. 11.00

Underholdning og et let måltid. Tilmelding nødvendig. Operettekompagniet i Skibby Sognegård Ons. d. 29. august 2018, kl. 19.30. - Pris: (Entré: 130 kr) Arrangør: Slotskoncerterne af 1983 Skibby Sognegård, Selsøvej 4B, Skibby Opera- og operette med Thomas Koppel, tenor & Carol Conrad, klaver. Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot Ons. d. 29. august 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Lykke-Per Tor. d. 30. august 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Baseret på Henrik Pontoppidans roman fra 1898. Dans til evergreens Fre. d. 31. august 2018, kl. 17.30-22. Pris: (Entré: 175 kr.) Brugerrådet i Skibby, Nyvej 7b, Skibby Dans m/spisning. Tilmelding nødvendig.

REDAKTION: ............................................... Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 73 87 88 Conny Probst journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12 ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen, bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 43 97 10 51 Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks. Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS. Hornsherred Lokalavis er i tæt samarbejde med Lejre Lokalavis og Paperboy Roskilde og dækker tilsammen 59.000 husstande. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis.dk/ forretningsbetingelser

Bymidten 16, 1. th · Skibby T: 21445008 www.hornsherredlokalavis.dk ........................................................................ Kontoret er åbent hver onsdag fra kl. 12.30 - 14.00

Fjordstien 3. etape: Over Dråby - Dalby Huse med Dansk Vandrelaug Lør. d. 1. september 2018, kl. 12.35. Pris: (Pris: gæster 30 kr, medlemmer og børn gratis) Arrangør: Dansk Vandrelaug Nordsjælland Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris

kl. 09.30-10.30.- Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris - 14. s. e. trin. Højmesse ved Ole Hansen Søn. d. 2. september 2018, kl. 10.30. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris Højmesse ved Aage Koed mikkelsen Søn. d. 2. september 2018, kl. 10.30. Skuldelev Kirke, Kirkevej 3, Skuldelev, Skibby

Herluf Trolle: Manden og myten Lør. d. 1. september 2018, kl. 15. - Pris: (Entré: 80 kr) Arrangør: Folkeuniversitetet i Frederikssund Herregaardsmuseet Selsø Slot, Selsøvej 30 A, Skibby Forelæsning ved universitetslektor, ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen.

Højmesse ved Bettina Niemann Krarup Søn. d. 2. september 2018, kl. 11-12. - Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris

Hotel Transylvania 3: Monsterferie - Dansk tale Lør. d. 1. september 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Animeret familiefilm

Lykke-Per Søn. d. 2. september 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Lykke-Per Lør. d. 1. september 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Højmesse ved Bettina Niemann Krarup Søn. d. 2. september 2018,

Klaus W. Rasmussen Udgiver/ansv. redaktør kwr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 75 08 08 Patrick Holbek Paperboy Roskilde patrick@paperboy.gratis Mobil 40 58 44 37

Lykke-Per Fre. d. 31. august 2018, kl. 13.30.- Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Hotel Transylvania 3: Monsterferie - Dansk tale Søn. d. 2. september 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Lykke-Per Man. d. 3. september 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Lykke-Per Tir. d. 4. september 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

ALARM OG LÅSESEREVICE

Ønsk tillykke i din lokalavis Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr.

100,-

Betales på vores kontor i Bymidten 6. Åben onsdag kl. 12.30-14.00 Mail billede og tekst til

nr@hornsherredlokalavis.dk

AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Røgkanon Adgangskontrol • Video-overvågning • Hundevagt • Gitter Låse • Vagt tilsyn • Porttelefonanlæg • EDB-sikringswire AUTORISERET RUKO-FORHANDELER OG ISO 9001 GODKENDT Godkendt af forskikringsselskaberne, DBI og SKAFOR Hovedkontor: Industrivej 37 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100

www.alarmeksperten.dk DØDSBOER

Dødsboer Tømmes / Opkøbes Vi gør en svær situation lidt nemmere og hjælper gerne med: - Totaltømning / Oprydning - Hele huse, lofter/kældere, garager m.m. - Kontakt formidling til auktionshuse - Transport af arvestykker og personlige effekter

HornsherredLokalavis

Uforpligtende tilbud gives. JBA Antik & Transport Mail: kontakt@jba-antik.dk Tlf: 301 301 47


31

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Så er der folkedans igen

SÆBY: Horns Herreds Folkedansere starter sæsonen den 4 september klokken 19.30 på Sofiehøj Friskole ved Sæby; den tidligere Sæby-Gershøj Centralskole, hvor foreningen startede allerede tilbage i 1973. Det er ganske gratis at prøve hele september. Så hvis man har lyst at prøve, er det bare at møde op. Der startes med lette danse og trinøvelser, så alle kan være med. Folkedansen indeholder mange forskellige trin, blandt andet polka, vals, to-trin, hopsa, menuet m.m. Der danses ikke i folkedraget til træning. Eneste krav er, at man medbringer et par skiftesko. Skulle man have lyst at vide mere, kan foreningens formand Birthe Frydenlund kontaktes på telefon 4752 9443.

ENTREPRENØR

DEBAT: Hvornår er noget en chikane? Af Kenneth Jensen byrådsmedlem (A)

De seneste dage har man i medierne kunnet læse den glædelige historie om, at der ikke kommer chikaner på J.F. Willumsensvej, når Kronprinsesse Marys Bro åbner ultimo 2019. Men at der dog vil ske en regulering af flere af lyssignalerne på strækningen fra hospitalet og frem til Kronprins Frederiks Bro. Det er overordentlig glædeligt, at Teknisk Udvalg anbefaler Vejdirektoratet, at tiltagene til at begrænse fremkommeligheden på J.F Willumsensvej bliver færre end der var lagt op til; ja, man kunne næsten fristes til at tale om en sejr – i hvert fald indtil man nærlæser beslutningen og et par breve fra transportministeren. Så bliver glæden lidt mindre. Sejren er kun halv. Først og fremmest er Teknisk Udvalgs beslutning en anbefaling til Vejdirektoratet, som suverænt har det sidste ord. Grundet den forudgående dialog, så tror jeg nu at

af fremkommeligheden til og fra broen via J.F. Willumsensvej, helt i lovens ånd. Det kan man vel godt kalde chikane? Et trafikregulerende tiltag, som det hedder i loven, er det i hvert fald. Disse trafikregulerende tiltag er blevet til for at presse bilister over på den nye bro, og sikre finansieringen af denne. Den plan består uændret, hvilket ses af et brev fra Transportministeriet til Vejdirektoratet i april i år. Her skriver ministeriet, at Vejdirektoratet efter indførelsen af de første tiltag ”derefter kan følge den trafikale situation, og løbende

KLOAK / SLAMSUGNING

vurdere, om det skulle blive nødvendigt at foretage yderligere justeringer i trafikken.” I svar af 20. august skriver transportministeren da også til mig, at målet er 12.000 biler dagligt, og: ”I denne konkrete sag er Vejdirektoratet blevet pålagt, jf. anlægsloven, at iværksætte et eller flere trafikregulerende foranstaltninger i forbindelse med åbningen af den nye fjordforbindelse.” Den lader vi lige stå, alt imens vi kæmper videre – nå ja, og husker på, at erhvervslivet nok føler sig pænt chikaneret af kun at måtte benytte den nye betalingsbro i deres lastbiler, formedens 41 kroner i bompenge hver vej.

• Slamsugning

• Rodskæring

• Spuling

• Nyanlæg

• Søgning af rør

• Reparation

• TV-inspektion

Martin Jensen · Aut. Kloakmester · 4050 Skibby ·Tlf. 23688800 Mail: info@mj-hoejvang.dk · højvang-entreprenør.dk ENTREPRENØR & ANLÆG

KLOAKSERVICE Slamsugning & Højtryksspuling

Tlf. 20 42 75 97 • www.mjbakkely.dk

Rodskæring – søgning af rør og TV inspektion Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

Brolægning • Anlæg • Aut. Kloakmester••Snerydning Snerydning Brolægning • Anlæg • Kloakservice

VOGNMAND

HAVEMASKINER OG AUTO

Al vognmandskørsel udføres...

AutoMester

Reparation og salg af: Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

find os på facebook Giver du os et ”like”, så får du altid link til nyhederne,først.

Du får også et link til vores E-avis, før papirudgaven lander i din postkasse. Find os på Facebook : hornsherred Lokalavis

• Jord- og Anlægsarbejde

Vi står på hove det for dig!

LÆSERBREV

Vejdirektoratet lytter, men det ændrer ikke på, at det som så anbefales, er etablering af mere grøn-tid for biler fra flg. sideveje til J.F. Willumsensvej: Færgevej, Odinsvej, Kocksvej, Askelundsvej og Ådalsvej. Med andre ord i alle kryds/ fra alle sideveje, bortset fra krydset lige før broen, ved Strandvej. Samtidig etableres der cyklistsignaler med før-grønt ved krydsene. Dermed bliver der mere rød-tid for bilisterne på J.F. Willumsensvej ved disse lyskryds (= længere rejsetid og kø). Så der er stadig tale om en (moderat) forringelse

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres.

Vognmand Knud Nielsen Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

TELEFON 46 40 42 82

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02

: LER AF RHAND AUT. FO arna, MTD, , Husqv ftsman det, Cra Cub-Ca Texas og Stiga, Klippo

HUSK vintereftersyn Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

AutoMester · Forsikringsskader

Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber

· Vi servicerer alle bilmærker Både person- og varebiler

· Klargøring til syn · Autotransport · Køb og salg af biler HUSK Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti!

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00


32

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 35 · 28./29. AUGUST 2018

Hvad er din bolig værd? Bestil en GRATIS salgsvurdering hos home på 46 40 00 84

Gør din bolig klar til Åbent Hus med 52 gode salgsfif

TIL LG SA

Vi holder Åbent Hus i weekenden 22. - 23. september. Her vil køberne tage rundt og lede efter deres nye hjem. Det kan blive din bolig. For at give køberne det bedste indtryk, har home udviklet 52 gode salgsfif, der giver dit hjem mere værdi. Sæt til salg nu, så åbner vi din dør for køberne. Bestil en gratis salgsvurdering på home.dk

NYHED Kirke Såby Havrevænget 15, Kr. Sonnerup Familievilla i flot stand kun 10 min. kørsel fra Roskilde Villa på lukket vej og i børnevenlige omgivelser. Her får du: Et hus med nyt tag, tagrender og gavle fra 2017, nem og billig opvarmning med pilleovn, store rum med dejligt lysindfald, 2 badeværelser og 3-4 værelser.

KfhFdC 175

991

3

2

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01999

1974 Energi

2.195.000 2.256 110.000 9.713/8.209 Tlf: 46400084

NYHED Nordre Ryevej 82 og 84, Rye

KfhFdC

Stor villa på dobbelt grund Lav en god handel og køb 2 matrikelnumre for 1 pris! Det lyder næsten for godt til at være sandt, men du har læst fuldstændig rigtigt. Ved køb af nordre Ryevej nr 82, får man nemlig også grunden på nr 84 med i hatten. Man har derfor en dejlig stor have til det i forvejen skønne hus.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01927

Kirke Såby

169

2216

4

2

2000 Energi

2.495.000 4.602 125.000 11.039/9.329 Tlf: 46400084

NYHED Hyllingeparken 28

KfhdkC

Familievilla med central beliggenhed i Kr. Hyllinge Villaen er opført i 1 1/2 plan og indrettet med bryggers, køkken med åben forbindelse til stuen. I stueplan er herudover et pænt badeværelse med brus/kar, et soveværelse samt entré med trappe til 1. sal. 1. salen er indrettet med en rummelig repos, 3 gode værelser og et disp. rum.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-02129

Kirke Hyllinge

BRAMSNÆS

Michael H. Jørgensen

Lars Grønhøj Hansen

Trine Ryttergaard Madsen

153

825

4

1977

35

Energi

1.895.000 2.905 95.000 8.396/7.095 Tlf: 46400084

Mathias Vestergaard

v/ Michael H. Jørgensen a/s Bygaden 50 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk facebook.com/homebramsnaes Tlf. 46400084

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Profile for Hornsherred Lokalavis

Hornsherred Lokalavis uge 35-2018  

Hornsherred Lokalavis uge 35-2018  

Advertisement