Page 1

Til husstande/virksomheder i Hornsherred. Herunder Jægerspris, Skibby, Kirke Hyllinge samt dele af Kirke såby

I denne uge

TO CHARMERENDE DAMER

KULTURFUGLEN ER PÅ VINGERNE

Side 4

Side 8

4. årgang • Uge 34 20. august 2019

SKIBBY AKTIVE HAR BRUG FOR FRIVILLIGE Side 14

LOKALARKIVET EFTERLYSER FOTOGRAFER Side 15

Special

TRØFFELMAYO

Glæd

dig!

Kampagneperiode 1/8 – 20/11 2019

McDonald’s® Frederikssund Ådalsvej 1, 3600 Frederikssund Vi har åbent når du er sulten. Alle dage 07.00-01.00

SKIBBY RØGERI SALG TIL PRIVATE AF:

// Side 10

Savannen blev officielt indviet

Røget ål Røget laks Røget makrel Røget sild Røget hellefisk Fersk laks Torskerogn Industrivej 6, 4050 Skibby . Tlf. 27 64 22 96 Åbningstider: Mandag - fredag 7 - 13.30, lørdag 9 - 13

Foto: Steen Westh

.dk


l2l

//20. august 2019/

Information fra kommunen

Få indflydelse

Aktuelle høringer mv. i Frederikssund Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af www.frederikssund.dk.

Planstrategi 2019-2023 i høring Planstrategien præsenterer Byrådets vision

• Strategien er i offentlig høring, og sidste

og strategi for udviklingen af byerne, fjord-

frist for høringssvar er den 3. september

landet, grøn omstilling og infrastruktur i

2019. Du finder Planstrategi 2019-2023

Frederikssund Kommune. Det er politisk

under ”Få indflydelse” på forsiden af

besluttet, at strategien skal tage udgangs-

www.frederikssund.dk.

punkt i Byrådets vision om de Gode Forbindelser fra 2015 og FN’s 17 verdensmål.

Lokale kunstnere fejrer Kronprinsesse Marys Bro

Få et røgfrit efterår Bliv røgfri sammen med andre på et rygestopkursus, hvor du bliver inspireret og motiveret til at fastsætte en stopdato, og får redskaber til at fastholde dit rygestop. Kurset starter torsdag d. 5/9-2019 og foregår

venter. I kan drage nytte af hinandens er-

en gang om ugen over 7 uger i tidsrummet

faringer og få støtte og viden om at være i

kl. 16.00 – 18.00. Inden kursusstart skal du

gang med et rygestop. Tilmelding skal ske

til en individuel startsamtale med rygestop-

på tlf. 24 44 60 73.

I Kulturhuset Rejsestalden 21. august – 27. september. Der er fernisering for alle interesserede fredag den 23. august kl. 16-18, hvor Rejsestalden byder på et glas.

instruktøren af ca. 1 times varighed. Startsamtalen og kurset foregår:

Kom og se de spændende og smukke kunstne-

Sammen med de øvrige deltagere bliver du

Østergården, Frederiksborgvej 8,

riske fortolkninger i form af installationskunst,

klædt på til at møde de udfordringer, der

3600 Frederikssund

keramik, fotografi, tegning, papirkunst og maleri.

Det sker på Bibliotekerne i september

Bro forbinder land (Collage med papir) af Gitte Harslev

Lær at tackle kroniske smerter På kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” bliver du præsenteret for redskaber,

Bæredygtighed

Introduktion

Den gode historie om bomuld

Slægtsforskning

Onsdag d. 4. september kl. 19-21.

Torsdag d. 12. september kl. 14-17.

Skibby Bibliotek. Billetter á 30 kr. inkl.

Skibby Fritidscenter, lokale 3. Gratis

kaffe og kage bookes via bibliotekernes

billetter bookes via bibliotekernes

hjemmeside eller på dit lokale bibliotek.

hjemmeside eller på dit lokale bibliotek.

Livlig Lørdag

Forfatteraften

tidsrummet 10.00-12.30. Første gang er

Lav dit eget kryds og bollespil

med Lotte Kirkeby Hansen

fredag den 13. september 2019.

Lørdag d. 7. september kl. 10-14.

Torsdag d. 19. september kl. 19-21.

Frederikssund Bibliotek. Deltagelse er

Jægerspris Bibliotek, 1. sal. Billetter á 30 kr.

gratis og det er ikke nødvendigt at booke

bookes via bibliotekernes hjemmeside

billet.

eller på dit lokale bibliotek.

Maraton

Byg, tegn og lær

Demenscafé med frokost og sang

Mamma Mia!

Min bro

Mandag d. 9. september kl. 17.30-22.45.

Lørdag d. 21. september kl. 10-12.

Frederikssund Kommunes demenskonsulenter inviterer hjemmeboende borgere,

Parkteatret. Billetter á 159 kr. uden

Kultur-Arkivet, Frederikssund Bibliotek.

spisning eller 284 kr. inkl. græsk buffet

Workshoppen er for børn på 8-12 år.

bookes via parkteatret.dk/biograf/

Billetter á 25 kr. bookes via bibliotekernes hjemmeside eller på dit lokale bibliotek.

Levende lydbog

Menneskedyret

Kulturhistorie

Tirsdag d. 10. september kl. 17-18.

Veje over fjorden

J.F. Willumsens Museum.Deltagelse er

Onsdag d. 25. september kl. 17-18.30.

gratis og det er ikke nødvendigt at booke

Kultur-Arkivet, Frederikssund Bibliotek.

billet.

Gratis billetter bookes via bibliotekernes hjemmeside eller på dit lokale bibliotek.

Foredrag

Sprogets musik v. Christina Englund

som kan medvirke til, at det er dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv. Instruktørerne på kurset lever selv med kroniske smerter og har således personlig kendskab til de udfordringer, som det fører med sig. Tid og sted:

Tilmelding:

De 3 Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris.

Det er gratis at deltage. Hurtig tilmelding

Kurset strækker sig over seks fredage i

på tlf. 24 44 60 73. Læs mere om kurset: på www.frederikssund.dk/smerter

der har en demenssygdom samt deres ægtefæller til demenscafé. Vi spiser en god frokost, snakker og hygger

Pris:

os, og måske synger vi nogle sange. Arran-

100 kr. pr. person for mad, excl. drikkevarer.

gementet varer to timer. Deltagerne sørger selv for transport. Brug Caféen holdes på Gerlev Kro

evt. Flextrafik.

kl. 14.00-16.00 på følgende datoer: Den 29. august 2019

Tilmelding skal ske senest to dage før til:

Den 10. oktober 2019

Berit Sandstrøm, tlf.

Den 31. oktober 2019

Trine Vejlgaard Nielsen, tlf.

20 14 03 05 30 61 34 57

Den 28. november 2019

Broindvielse

Onsdag d. 11. september kl. 17-18.30.

Mød biblioteket til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro

Slangerup Bibliotek. Billetter á 30 kr.

Lørdag d. 28. september.

bookes via bibliotekernes hjemmeside

Kulturteltet og børneteltet. Se hele

eller på dit lokale bibliotek.

programmet på www.festoverfjorden.dk

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK


l3l

20. august 2019// /

Brugserne i Hornsherred Sammen får du mere for pengene!

Premiere børneispinde eller yankie isbarer

Coop kartofler

Dybfrost 800-900 gram,

Flere varianter

Spar op til

Spar

1100

19

95

1 LITER

PR. POSE

19,Skaft koteletter Pakke med 3-5 styk Vægt 1000 gram.

6

95

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG TIL OG MED SØNDAG

½ flæskesteg Vægt 1,7 - 2,3 kg.

Spar

Spar op til

30,-

6177

PR. PAKKE

50,-

99,-

Torres Esmeralda

Gammel Dansk

Hvidvin eller Rosevin, 3 ltr.

70 cl.

Spar

Spar

3095

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

90,PR. BOKS

1 FLASKE

99,-

Dalby

Solbakkevej 10 · T: 47 52 10 08 man-lør 7-18.30 søn 7-18

PR. STK.

99,-

Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 7-21

Skuldelev

Østergade 6 · T: 47 51 03 74 Åbent: man-søn 7-19

Jægerspris

Møllehegnet 2 · T: 47 53 11 30 Åbent: man-søn 7-20


l4l

//20. august 2019/

Koncert med ”Duo Opera-Charm” SKIBBY: Onsdag aften den 28. august er der festlig sommeropera og operettetoner i Skibbys sognegård. Det bliver et internationalt festfyrværkeri og et dejligt gensyn, når den russiske

sopran Tatiana Kisselova i år optræder sammen med den colombianske mezzosopran Yolanda Mendez Brockdorff. Så sker der noget helt særligt. Ikke mindst på grund af deres fantastiske evne til at

gribe publikum med charme og temperament. De optræder med smukke duetter som for eksempel Blomster-duetten fra operaen Lakmé (Delibes), Barcarola fra Hoffmans eventyr

VICTOR GREVE ER PRÆSTEVIKAR I SKULDELEV OG SELSØ SOGNE Sommerferien er slut, og hverdagen er over os igen. Derfor er tiden også inde til at byde Victor Greve velkommen – officielt.

(Offenbach). Eller hvad med Rossinis Katteduet? Der venter publikum en stor oplevelse, når sæso-

Victors ansættelse markeres i forbindelse med gudstjeneste i Skuldelev kirke søndag den 25. august kl. 10.30, hvor der vil være mulighed for at hilse på Victor Greve og drikke et glas vin eller en kop kaffe i våbenhuset efter Gudstjenesten.

Genvalg af poster til Andersen

Første gudstjeneste ved Victor Greve i Selsø kirke er 8. september kl. 10.30.

På vegne af menighedsrådet Anne Moore

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Det lokale folke-

Her vil der også være mulighed for at drikke et glas vin eller kaffe og hilse på Victor Greve, efterfølgende.

tingsmedlem for Venstre Hans Andersen fortsætter som partiets beskæftigelsesordfører. Det ligger fast, efter at Venstres folketingsgruppe

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser.

SKIBBYKORET

Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Begynder sin sæson

MANDAG DEN 26/8 2019 KL. 19.30 I MUSIKLOKALET, FJORDLANDSSKOLEN AFD. SKIBBY, SELSØVEJ 16. Nye sangere er meget velkommen.

blev konstitueret på partiets sommergruppemøde. Hans Andersen, som har siddet solidt på beskæftigelsesordførerposten gennem en årrække, glæder sig over folketingsgruppens fortsatte tillid: - Jeg er meget glad for, at Venstres folketingsgruppe har genvalgt mig som beskæftigelsesordfører. Jeg ser frem til at fortsætte det vigtige arbejde med at sikre, at det kan betale sig at arbejde og hjælpe flere med i det arbejdende fællesskab, fortæller Hans Andersen og uddyber: - Vi kan jo allerede nu se, at den nye regering er i fuld gang med at bryde valgløfter. For jeg kan forstå, at Mette Frederiksen ønsker at hæve ydelserne eksempelvis til ledige indvandrere.

tiana Kisselova, sopran, akkompagneret af Knud Rasmussen på klaver.

Det er den helt forkerte vej at gå - både for integrationen og for arbejdsudbuddet. Udover posten som beskæftigelsesordfører fastholder Hans Andersen sine udvalgsposter i Sundhedsudvalget og Transport- og Boligudvalget: - Det er to meget vigtige poster, som jeg er glad for at kunne fastholde. For som det står klart efter regeringsskiftet, så er vi desværre ikke færdige med at kæmpe for en bedre infrastruktur i Nordsjælland og ikke mindst i Frederikssund-området. Så jeg vil kæmpe for, at også Socialdemokratiet får øjnene - og ikke mindst pengeposen - op for færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen, lyder det fra Hans Andersen.

De 3 første øve aftener er gratis.

Byens Bedemand

Skibby

Medlem af brancheforeningen

Kører over hele Hornsherred

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m.

Træffes hele døgnet

Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

nen rundes af med ”Duo Opera-Charm” bestående af Yolanda Mendez Brockdorff, mezzosopran, og Ta-

Dennis Tobiasen

Suzan T. Jensen

Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.

Med mange års erfaring laver vi alt inden for begravelsesbinderi. Med fokus på at gøre det sidste farvel personligt og særligt.

Vi dækker hele Hornsherred

Sommerkoncert i Krogstrup Kirke, søndag den 25. august fra kl. 15.00 Den nu traditionelle og meget festlige og hyggelige sommerbegivenhed med Jubelkoret under ledelse af Karen Nielsen. Korets repertoire er bredt og broget og fantasifuldt. Selve koncerten foregår inde i kirken, og bagefter er der hygge og servering af mad og drikke i klokkerboligens have. Der er gratis adgang og godt vejr.

Med kærlig hilsen Joanna & Britta

Med venlig hilsen fra Kyndby-Krogstrup Menighedsrådet


l5l

20. august 2019// /

LIGE MEGET HVEM DU ER, SÅ HAR VI TIL DIG

hvidevaren

Vidste du, at...

VI TILBYDER FINANSIERING I OP TIL 60 MDR.*

0 KR I OPRETTELSE - 0 KR I RENTE 0 KR I GEBYR

SPAR 701,-**

1299,Støvsuger

Vaskemaskine FBWF71485BWEU

KAPACITET: 7 KG 1400 O/MIN. KULFRI MOTOR

SKARP PRIS**

2222,vaskemaskine

* 0,00% i årlig fast debitorrente og 0,0% i ÅOP. Kreditbeløb = varens kontantpris. Samlede kreditomk. 0 kr. Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering. Finansieringen udbydes i samarbejde med Sparxpres. Der er 14 dages fortrydelsesret. Gælder på udvalgte varer i butikken og kan ikke kombineres med prismatch eller øvrige rabatter. ** Vejledende salgspris er fastsat ud fra et repræsentativt udsnit af salgsprisen i vores 59 butikker de sidste 6 uger.

Tilbuddene gælder fra den 19. august til den 24. august 2019 i Skousen Frederikssund

FREDERIKSSUND

SKOUSEN FREDERIKSSUND Askelundsvej 4 C 3600 Frederikssund Tlf. 47 31 31 35 frederikssund@skousen.dk Find vej på www.skousen.dk

Støvsuger Complete C3 Red Ruby Ecoline

TESTET TIL 20 ÅRS LEVETID BEGRÆNSET ANTAL

ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag: 9.30-18.00 Lørdag: 9.00-14.00 1. søndag i md.: 10.00-15.00

AUG. 2018

Carsten


l6l

//20. august 2019/

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med?

kan gøre en stor forskel... rfor ikke få det hele med?

Første besøg er altid

GRATIS

og du får også en måneds gratis afprøvning.

en is .

Privatfoto

➤ Skruer du højt op for tv´et?

p for tv’et? ➤ Synes du folk mumler? ➤ Har du svært ved at høre i større forsamlinger? umler? Så har du muligvis en hørenedsættelse d at høre i større forsamlinger? is en hørenedsættelse Vi har mange års erfaring som uafhængigt hørecenter. Hos os er du i trygge hænder med den samme hørespecialist under hele forløbet.

ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Vi har flere forskellige mærker at vælge imellem og vi hjælper dig med at finde den den bedstebedste høreløsninghøreløsning. med fokus på dine behov og ønsker. g med, at finde

Klik ind på www.seniorhørelse.dk og læs mere om hørelse og medlemsfordele.

Da det er vigtigt for os, at du hører godt hele vejen, yder vi løbende d rådgivning opfølgning og service samt løbende opfølgning. som naturligvis er gratis.

til en uforpligtende på 25 690 600 Ring og booksnak en tid til en telefon uforpligtende snak på telefon 25690600 eller via vores hjemmeside www.sundhørelse.dk mmeside www.bahc.dk

hørelse.dk e og

bejder agen for vejen.

Centrumgaden 11 . 2750 Ballerup Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 . 4050 Skibby Hovedgaden • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 . 266525 Vallensbæk Strand

Bækkeskovvej Tlf. 25 690 600 4

• 2665 Vallensbæk Strand

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Jill Larsen indehaver

Markbrand tæt på sommerhuse KIRKE HYLLINGE: Vestsjællands Brandvæsen, Kr. Hyllinge fik i sidste uge . melding om markbrand med fare for spredning til sommerhusområdet Tranehalsen ved Lindenborg. Ved brandvæsenet ankomst var branden nået til sommerhusområdet, hvor flere beboere ihærdigt sprøjtede vand på branden i deres hække og græsplæner for at undgå, at ilden for fat i sommerhusene. Derfor var der også tilkaldt ambulance til tjek for røgforgiftning af flere beboere. Brandvæsenet fik dog hurtigt kontrol over

branden, mens politiet fik evakueret beboerne i sommerhusområdet grundet røgudviklingen. Det var en sommerhusbeboer, der havde afbrændt bål i haven. Den kraftige vind sendt knister til den høstede mark. Efter halvanden times indsats, kunne brandfolkene fra Kirke Hyllinge køre hjem og vaske brandbilerne. Der blev også rekvireret hjælp fra Østsjællands Brandvæsen i Roskilde og stationen i Hvalsø.

Tlf. 25 690 600

INDSTIL DIN KANDIDAT TIL NATIONALPARKRÅD Nationalpark Skjoldungernes Land skal have nyt nationalparkråd. Derfor opfordres foreningsliv, lokalbefolkning, lokale myndigheder og interesseorganisationer nu til at indstille kandidater inden d. 10. september 2019. Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og principielle spørgsmål. For at sikre bred lokal forankring søges der repræsentanter inden for emnerne: Natur, Kulturhistorie, Friluftsliv, Formidling, Undervisning, Lokalsamfund, Erhvev og Turisme. Få mere information og send dit forslag via www.nationalparkskjoldungernesland.dk


l7l

20. august 2019// /

6 skarpe tilbud GRØN BALANCE DANSKE ØKOLOGISKE GULERØDDER Kl. 1. 800 g. Kg pris 12,50.

COCA-COLA ELLER COCA-COLA ZERO

Literpris 9,47. Max. 2 rammer pr. kunde pr. dag. Her-efter er prisen 87,60 + pant pr. ramme. Afhentningspris Sælges kun i hele rammer

75

10

PR. BAKKE

24X33 CL.

00

00 +pant

MERRILD ELLER LAVAZZA Flere varianter. 150-500 g. Max. kg pris 233,33. Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 20. august til og med søndag d. 25. august.

BEAUVAIS SURVARER Flere varianter. 170-380/290-580 g. Max. kg pris 70,59.

PR. STK.

PR.STK.

35

12

00

00

SPAR OP TIL 50,-

SKOVLYST

Flere varianter. 50 cl. Literpris 20,00.

BAILEYS

PR. FLASKE

PR. FLASKE

10

00 +pant

Hovedgaden 34, 4050 Skibby ÅBENT HELE UGEN FRA KL. 8.00 - 20.00

Tlf. 47 52 80 22

70 cl. Literpris 128,50.

89

95


l8l

//20. august 2019/

Kulturfuglens efterårsprogram FREDERIKSSUND KOMMUNE: I løbet af efteråret inviterer Kulturfuglen – et samarbejde mellem Elværket, Rejsestalden og Frederikssund Bibliotekerne – til en lang række aktiviteter og oplevelser, der bringer mennesker sammen og skaber fællesskaber på tværs af byer og broer. Det kan man læse mere om i Kulturkalenderen for september-december, som netop er udkommet. Kulturfuglen fejrer åbningen af den nye Kronprinsesse Marys Bro med et brotema, og der er spændende tilbud til både store og små broentusiaster. Man kan høre om historiske broforbindelser, bygge en bro, se en broudstilling, og til bibliotekernes læsefestival ORD over FJORD vil det summe af litterære brobyggende oplevelser. Man kan også møde Kulturfuglen ved broindvielsen d. 28. september.

Familie- og børneaktiviteter

Kulturkalenderen byder på et væld af spændende oplevelser for de mindste og deres voksne. I efterårsferien er der aktiviteter hele ugen, hvor man kan lave sin egen stop

Så starter håndbolden SKULDELEV/SKIBBY: SSS Kilden håndbold er så småt ved at tage hul på en ny sæson med tilbud om forskellige former for håndbold for børn og voksne. Som noget nyt tilbydes forældre/barn håndbold for børn i aldersgruppen to til fem år. Med vægt på leg og sjov med og uden bold, motorisk udvikling og socialt samvær. For de lidt ældre børn fra 5 til 11 år tilbydes sjov og lærerig håndbold for alle uanset niveau. På voksensiden 16 år+ tilbydes håndboldfitness, som er en blanding af styrketræning, konditionstræning og sjove boldspil, alle kan være med, da træningen tilpasses deltagerne. Derudover tilbyder vi motionshåndbold i form af five a side håndbold, hvor der spilles små kampe med blødbold så alle kan være med. Klubben træner i Skuldelev og Skibby, og de fleste hold starter i uge 35.

Kulturkalenderens forside, som er illustreret af Theis Christiansen.

motion-film, lave flotte muleposer med kartoffeltryk, og komme med til minidag med minigrise og -heste. Som altid er der Livlig Lørdag, Halloween, Jul i Stalden og andre julerier i december.

Dans og foredrag

I efterårets løb kan man opleve masser af dans, sang og musik. Det sker blandt andet når Rejsestalden åbner

dørene til en tre dages dansefestival. På Frederikssund Bibliotekerne kan der hentes inspiration til læseoplevelser ved bibliotekets bogcaféer, man kan dykke ned i Shakespeares verden med den prisvindende Shakespeare-oversætter Niels Brunse, og komme med ud på landevejen, når Brian Holm fortæller om livet som professionel cykelrytter.

Man kan læse mere om Kulturfuglens fulde efterårsprogram, samt datoer og tidspunkter for de nævnte aktiviteter i Kulturkalenderen for september-december. Kulturkalenderen kan afhentes i Rejsestalden samt på alle fire biblioteker.

Bliv klar til broen Kronprinsesse Marys Bro åbner for trafik mandag den 30. september. Allerede nu kan du registrere dig som kunde på fjordpay.dk og med ganske få klik sikre, at du kører over broen til den laveste pris – hver gang. Har du en bizz, krydser du også fjorden til laveste pris.

Registrer dig på

fjordpay.dk


l9l

20. august 2019// /

VI MANGLER FRIVILLIGE HÆNDER TIL SJOVE OG SPÆNDENDE OPGAVER!

Skibby Aktive for Fjordlandet arbejder på frivillig basis med at udvikle den midterste del af Hornsherred til glæde for beboere og besøgende. www.skibbyaktive.dk / info@skibbyaktive.dk

40 personer til uddeling af 12.000 børnebøger lørdag d. 28. september på brofestpladsen.

KÆRE ALLE I HORNSHERRED

Meld dig til praktiske ad hoc opgaver i festugen.

Men når det er sagt, så er Kronprinsesse Marys Bro den største investering i - og gevinst for - Hornsherred siden Kyndbyværket åbnede i 1940. Med broåbningen får vi en bedre infrastruktur og kortere til hovedstaden, og det giver mange muligheder for at udvikle vores område. Hvis altså Frederikssund Kommune og alle os der bor her forstår at bruge det potentiale, der opstår efter åbningen.

Lokale kunstnere der vil byde ind med kulturelle oplevelser/ udstillinger. Praktisk hjælp til Hornsherred spiser sammen. Journalister eller andre der kan skrive, der vil hjælpe os med pressemeddelelser. Hjælp til at arrangere indendørsmarked lørdag d. 5. oktober.

Der er ingen der ønsker at betale for at køre over den nye bro

ET GLIMT AF

BROFESTEN

Derfor skal vi fejre broåbningen. Skibby Aktive for Fjordlandet har med mange frivilliges indsats arbejdet hårdt i mange måneder for at skabe en stor brofest i ugen efter åbningen. Vi fester på alle tænkelige måder. Og vi vil gerne have dig med. Enten som frivillig eller som deltager i de mange arrangementer. Kig til venstre og se hvilke frivillige indsatser vi mangler. Kig til højre og få et lille glimt af alt det sjove der venter dig i uge 40.

Skibby Aktive for Fjordlandet håber du vil være med i et af de fællesskaber, der arbejder frivilligt for at skabe liv i og udvikle Hornsherred. Jeg håber vi ses.

VI MANGLER DIN STØTTE

SKRIV EN SANG

HEJS FLAGET

Meld dig ind via www.skibbyaktive.dk. Det koster kun 200 kr. Er du virksomhed koster det 1000 kr.

Vind 6 flasker rødvin. Læs mere på www.skibbyaktive.dk/ festsang

Vi sikrer flotte og festlige luftfotos af hele Hornsherred.

Skriv en lejlighedssang til fællesspisningen mandag den 30. september.

Mandag den 30. september

Hele Hornsherred spiser sammen. Det bliver lækkert, festligt og billigt, og det foregår forskellige steder. Det er både for børn og voksne. Tilmelding er nødvendig.

LARS KOLIND OG VIBEKE RIEMER

Tirsdag den 1. oktober

Morten Kremmer Formand, Skibby Aktive for Fjordlandet

Bliv medlem af Skibby Aktive for Fjordlandet og støt foreningens arbejde.

HORNSHERRED SPISER SAMMEN

Oplev det dynamiske indlæg: SPEJDER I DAG, IVÆRKSÆTTER I MORGEN. Tilmelding er nødvendig.

Har du en flagstang, så hejs flaget lørdag den 28. september og mandag den 30. september.

JAGTMIDDAG PÅ SELSØ SLOT

Torsdag den 3. oktober Kan du byde ind, så kontakt så hurtigt som muligt: info@skibbyaktive.dk

I kælderkøkkenet på Selsø Slot kan du få en særlig kulinarisk oplevelse. Begrænsede pladser. Tilmelding er nødvendig. DER ER MERE END 100 ARRANGEMENTER I UGE 40 Læs om alle arrangementerne 30. september – 6. oktober på www.skibbyaktive.dk. Der kommer løbende nye informationer og mulighed for tilmelding. Vi er frivillige, så hav tålmodighed.


l 10 l

//20. august 2019/

Skibbykoret tager hul på en ny sæson SKIBBY: Skibbykoret begynder sin sæson 2019/2020 mandag aften den 26. august i musiklokalet, Fjordlandsskolen, afd. Skibby, Selsøvej 16. Koret skal i gang med at indøve et par sange, som skal afsynges sammen med de mange andre kor i Frederikssund Kommune ved åbningen af Kronprinsse Mary Bro lørdag den 28. september. Skibbykorets bestyrelse og programudvalg udsender senere nogle forslag til korets repertoire for efterårets øveaftener til korets medlemmer. Nye medlemmer er meget velkommen og de tre første øveaftener er gratis.

Fem-årige Noah Sørensen med sin far. Det er Noah, der har fundet på navnet Savannen. Foto: Steen Westh

Ups, der sidder en flue

Noah fik overrakt en tur til Zoo for hele familien

Børnehuset Savannen blev indviet SKIBBY: Masser af glade børn og voksne var til stede, da

Børnehuset Savannen blev officielt indviet i sidste uge. Det skete med taler, afsløring af en messingplade og ikke mindst lidt at drikke til både voksne og børn – til stor glæde for især børnene, der så meget frem til at få juice. Selvom Savannen har været i brug siden 17. juni, skulle der naturligvis holdes en officiel indvielse af det nye hus, som er den første nybyggede daginstitution i Frederikssund Kommune, som den ser ud efter kommunalreformen i 2007. Og der var da også mødt masser af mennesker frem for at fejre Savannen – både børn, forældre, medarbejdere og politikere. - Her er ikke nogen vilde dyr. Det skulle man ellers tro herude på savannen. Men her er en hel masse skønne og dejlige børn og voksne, indledte pædagogisk leder Jette Kjærulf sin tale, hvorefter hun blev afbrudt af nogle af børnene, der gerne ville vide, hvorfor der ikke er nogle dyr. Efter et svar om, at det er der altså ikke, men de nogle gange ser hjorte og harer, fortsatte hun: - Nu er vi jo flyttet ind i det her æstetisk meget flotte hus med højt til loftet. Og det er der på mange måder. For her har vi et hus, hvor vi selv skal arbejde med rammerne, og her er rigtig mange muligheder for at lave sjove ting, både indenfor og udenfor. - Vi har rigtig mange rum, som vi går og tripper efter for alvor at kunne tage i anvendelse, blandt andet et motorikrum og et kreativt rum og en masse små rum, hvor vi kan arbejde med børnene, fortalte Jette Kjærulf.

Ros til personalet

Både i Jette Kjærulfs tale og i den efterfølgende tale af Opvækstudvalgets formand Maria Katarina Nielsen blev personalet i de tre institutioner, der er flyttet ind i Børnehuset Savannen, rost for deres indsats i hele overgangsperioden. - Specielt personalet har gjort en stor indsats for at overgangen fra de gamle børnehuse til det nye er gået så godt som muligt. I har pakket de gamle børnehuse ned og pakket

Kom videre i livet – en ressource opbyggende gruppe for dig, som er i krise, eller fanget i angst og utilfredshed! Med Ute Maria Lang Bevægelsesorienteret Psykoterapeut/underviser

Introduktionskursus torsdag den 22. august kl. 16 – 18 Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22 4070 Kirke Hyllinge

Pris kr. 150,-

Kontakt info@ulang.dk · www.CREAUM.dk · mobil 27814588

Der var flag overalt på Savannen

Børnene ventede spændt på gæsterne

ud igen her i det nye, samtidig med at I har holdt øje med børnene. Sammen med leder Jette Kjærulf har de forberedt sig bedst muligt på flytningen. Og Jette, du har lagt et stort arbejde og engagement i processen for at få det til at glide. Så tak til dig og tak til hele personalet. Hele sommeren i Børnehuset Savannen har personalet haft travlt med at lære huset at kende, vænne børnene til de nye omgivelser og ikke mindst pakke de mange flyttekasser ud og finde plads til al legetøjet og alle de andre ting, der er flyttet med.

Navnet fandt han på under morgenmaden hjemme hos sig selv, da hans mor spurgte, hvad han syntes, børnehuset skulle hedde. Og han var ikke i tvivl om, at det skulle hedde Børnehuset Savannen. Opvækstudvalget syntes, at det var et rigtig godt navn og besluttede derfor at bruge det til det nye børnehus. Noah selv håbede, at han kom til at gå på løvestuen – og det kom han.

Det sejeste dyr på savannen

Som en del af den officielle indvielse blev der afsløret en messingplade med børnehusets navn og navnet på den dreng, der har fundet på det; nemlig Noah Sørensen.

- Det er fedt. For løven er det sejeste dyr på savannen, fordi man kan høre dens brøl op til fire kilometer væk, fortalte Noah efter afsløringen af messingpladen. Udover messingpladen med hans navn på, fik Noah Sørensen også billetter til en tur i Zoologisk Have med sin familie.

Byforum har fået flere medlemmer KIRKE HYLLINGE: Da Kirke Hyllinge Byforum tidligere på året holdt generalforsamling, var der et flot fremmøde. Det er kendetegnende for alle Byforums aktiviteter. Desværre forholdt det sig anderledes med antallet af betalende medlemmer. Her havde man oplevet en relativ stor medlemsnedgang, som bekymrede forsamlingen en del. Den nye bestyrelses vigtigste opgave har været at få medlemstallet op, så det bedre afspejler de mange deltagere, der faktisk møder op til Kirke

Hyllinge Byforums aktiviteter, som typisk er gratis. - Opbakningen er vigtig for at skaffe finansiering af aktiviteterne, og når vi skal varetage byens interesser i eksempelvis politiske fora, fortæller formand Trine Nissen. Herudover står Kirke Hyllinge Byforum for vedligeholdelse af gadekæret, opsætning af julebelysning og indgår i forskellige projektgrupper.

Større fællesskab

Ved den årlige kontingent-betaling

gjorde Byforum en ekstra stor indsats for at minde alle om at blive medlem. - Det har vist sig, at vi havde ret i antagelsen om, at de manglende indbetalinger nok primært skyldtes forglemmelse samt manglende viden om, hvor vigtig opbakningen til byens fællesskab er. Mange af byens borgere har meldt sig ind og er nu med til at støtte fællesskabet i byen. Næste arrangement er høstmarkedet lørdag den 24. august.


l 11 l

20. august 2019// /

Alt i Outrium deco, krukker, plantekasser og olielamper

Alle hynder

-50%

-50%

HAVEMØBEL UDSALG RESTEN AF AUGUST Sydney hjørnesofa

-50%

Før 8000,-

Før 5000,-

4000,-

2500,-

NU

NU

Sofa m/bord og 2 stole

Bergamo stol med skammel Før 9500,-

Før 1700,-

6995,-

795,-

NU

NU

Forbehold for trykfejl, samt udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves.

Rimini hjørnesofa

Før 3500,-

NU

2500,-

Før 2499,-

NU

1245,-

Cannes/Toscana bord m/6 stole

Toulouse havemøbelsæt Bali havesæt 1 bord + 6 stole

Chicargo hængeparasol Sand

Før 2199,-

Før 3500,-

NU

NU

995,-

1295,-

ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag 6.00 -17.30 | Lørdag 9.00-14.00 Søndag- og helligdage 9.00-14.00 Hovedgaden 1 A | 4050 Skibby | Tlf.: 47 59 00 00 www.brejnholt.dk | Bjergmark@brejnholt.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK XL-BYG BJERGMARK


l 12 l

//20. august 2019/

SUPER TILBUD I KVICKLY SILLEBROEN FROKOST PLATTE

til 2 personer

kr. 55,-

PR. STK.

Kalveculotte 900-1300 g.

125,-

PR. 1/2 KG.

27

95

Gl. dags revelsben eller Rullesteg med svesker

Verso Primitivo di Manduria

Gran Rosso Negroamaro

Apulien, Italien 6 x 75 cl. Frit valg

Italien 75 cl.

6 FLASKER

6 FLASKER

199,-

299,-

SPAR 220,70

SPAR 418,60

Hel okseklump

Af dansk kødkvæg Afpudset. Anvendes som steg, steaks, tern. mm.

Sanex Body dusch 1 liter. Begrænset parti

PR. 1/2 KG.

PR. STK.

34

95

25,SPAR 20,-

Tilbuddene gælder fra tirsdag 20. august 2019 KVICKLY SILLEBROEN Nygade 1, Sillebroen 3600 Frederikssund Tlf: 47 33 78 00

VI HAR ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 8.00-21.00 BRØDCOOPERATIVET ÅBNER KL. 7.00

HENT COOP MEDLEMS APP OG FÅ ENDNU FLERE TILBUD

Hent app’en i App Store eller Google Play. Endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Sillebroen - Vi støtter lokalt


l 13 l

20. august 2019// /

KRONPRINSESSE MARY BRO LØBET 28. september 2019

STOLT HOVEDSPONSOR

ICHI kjole 499,95 Designersmarket

ÉN BRO ET LØB ÉN CHANCE

CLICK & COLLECT

HOLDER OVERTAGELSESSALG til og med d. 25.08.19 Skarpe priser på masser varer

KOM FØRST TIL DE GODE TILBUD

Butikken lukkes ned den 26.08.19 og åbnes op igen den 26.09.19 til kæmpe åbningsfest.

JAZZFESTIVAL Fra Sölvesborg i Sverige ankommer sekstetten Dragkedjan Jazz Band.

G-STAR Sweat 449,95 HAFF

CULT sneaker 500,- Skoringen

Bukser 299,95 Only

BJØRN WIINBLAD vase Amelia blå H21 cm 499,95 Imerco

JULIE SANDLAU øreringe 1000,- Müllers Guldsmedje

Flonelsskjorte 179,- H&M

Citronmåne 65,- City Bakery

Hamburgerryg 0,9-1,1 kg Pr. stk. 45,- Kvickly

Dragkedjan er det svenske ord for lynlås. Pudsig titel på et orkester der spiller traditionel - dog med et uventet tvist i harmonierne.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

DRAGKEDJAN JAZZBAND (S)

OPLEV DEM PÅ FORPLADSEN LØRDAG 24. AUGUST MELLEM KL. 12 OG 15

SATS ALLE DAGE

8-21

SILLEBROENS FJORDLANDSGAVEKORT

2 TIMERS GRATIS PARKERING

GAVEKORTET ”FJO

RDLANDSKORTE

T”

Nye udgaver:

SE DAGENS TILBUD PÅ

SILLEBROEN.DK

FØLG OS

KØBES HOS GS STORE & DESIGNERS MARKET

HVERDAGE 10-19 · WEEKEND 10-16 · KVICKLY ALLE DAGE TIL 21 · 2 TIMERS GRATIS PARKERING · 800 P-PLADSER · BUS OG S-TOG LIGE TIL DØREN · SILLEBROEN.DK

Ekstisterende udgav

er:


l 14 l

//20. august 2019/

Søndery løb med sejren

Se annoncen på side 9

SØNDERBY: Den årlige petanquedyst mellem Østby

”På eventyr i Hornsherred” er endnu ikke udkommet. Men kom ud af hængekøjen og vær med til at dele bogen ud den 28. september, når Kronprinsesse Marys Bro fejres, lyder opfordringen fra Skibby Aktive for Fjordlandet..

Hornsherred fester

og Sønderby petanqueklubber blev afviklet i solskin på petanquebanerne i Sønderby. Det var 14. gang, dysten blev udkæmpet, fortæller Poul Erik Kamper, formand for Sønderby Petanqueklub. Der blev kæmpet om den eftertragtede pokal, som er fire petanquekugler sammensat på en træplade, så der er plads til gravering. Dysten blev vundet af Sønderby med cifferne 10-3. Pokalen blev overrakt af Kjeld Nielsen fra Østby til Tove Hansen fra Sønderby. Bagefter blev der tradition tro skålet i bobler.

På dagen, hvor broen åbner og i tiden efter, søger Skibby Aktive flere frivillige hænder. HORNSHERRED: Ingen ønsker at betale for at køre over den nye bro. Men Kronprinsesse Marys Bro giver Hornsherred en meget bedre infrastruktur, og det giver mange muligheder for at udvikle vores område. Derfor skal broåbningen fejres, lyder det fra Skibby Aktive for Fjordlandet, der med mange frivilliges indsats har arbejdet hårdt i mange måneder for at skabe en stor brofest i ugen efter åbningen.

Foreningen skaber fest på alle tænkelige måder. Og vil gerne have dig med. Enten som frivillig eller som deltager i de mange arrangementer. Der mangler folk til at uddele 12.000 børnebøger lørdag den 28. september på brofestpladsen, til praktiske ad hoc opgaver i festugen, til at byde ind med kulturelle oplevelser, til praktisk hjælp til ”Hornsherred spiser sammen”, journalister eller andre der kan skrive pres-

semeddelelser og hjælp til at arrangere et indendørsmarked lørdag den 5. oktober. Skibby Aktive for Fjordlandet håber, du vil være med i et af de fællesskaber, der arbejder frivilligt for at skabe liv i og udvikle Hornsherred. Læs mere om foreningen og brofesten på www.skibbyaktive.dk. Foto: Poul Erik Kamper

GØR DIN BIL KLAR TIL FORÅRET HOS RYDS BILGLAS FREDERIKSSUND

Bank tæt på dig

Vi hjælper dig med alle typer glasskader på din bil, uanset mærke og model. Stenslag reparerer vi mens du venter og skal ruden skiftes får du en lånebil eller elcykel imens. Vi varetager al kontakt til dit forsikringsselskab for dig.

VI TILBYDER LÅNEBIL ELLER EL-CYKEL VED UDSKIFTNING AF DIN FORRUDE Vi tager beslutningerne lokalt og sammen med dig. Så vi kan rådgive dig bedre, hurtigere og mere personligt.

SMEDETOFTEN 11, 3600 FREDERIKSSUND ÅBNINGSTIDER: MAN-TORS 7.00-15.30 - FRE 7.00-14.00 BESTIL TID PÅ 47 31 02 17

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig.

Handelsbanken

Torvet 7, 3600 Frederikssund, tlf. 44563600 frederikssund@handelsbanken.dk/frederikssund


20. august 2019// /

Gymnastik

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside http://www.ferslevkreds57.dk/Gymnastik.html BEMÆRK, DER ER IKKE TRÆNING I SKOLERNES FERIER

Vinterhold 2019 – 2020 Fjordlandsskolen afd. Skibby Gymnastiksalen: start uge 36 slut uge 10 i 2020

Skolen i Herredet – Ferslev: Start uge 38 – slut uge 13 i 2020

Naturtræning – voksne 55+ Mandag: kl. 17.00 – 18.00 Pris 250 kr. Instruktør Britta Isaksen Træning uge 36 - 41

Puls og styrke – voksne Mandag: kl. 17.15 – 18.15

Springhold

Mandag kl. 17.00 – 18.15

begynder/let øvet – 2. - 4. klasse Pris 700 kr. Instruktør: Frederikke Bjerg og Sara Gjaldbæk

Mandag kl. 18.30 – 20.00

let øvet/øvet – 3. - 7. klasse Pris 800 kr. Instruktør: Frederikke Bjerg og Sara Gjaldbæk

Les Mills Bodyflow® Tirsdag kl. 17.15 - 18.15 10 -100 år Pris 600 kr. Instruktør: Heidi Westerlin

Familiefræs - voksen med barn Onsdag kl. 16.00 - 17.00

Pris 600 kr. Instruktør Vibeke Munk Hestbæk

Krudtuglerne - 4-6 år Onsdag kl. 17.15 - 18.15

Pris 600 kr. Instruktør: Vibeke Munk Hestbæk

Yoga med flow for alle Onsdag kl. 18.30 - 19.30

Pris 600 kr. Instruktør: Vibeke Munk Hestbæk

Fitness Dans – voksen

Torsdag kl. 18.00 – 19.00

Pris 600 kr. Instruktør: Jette Krag Thomsen

Pris 400 kr. Instruktør: Britta Isaksen Træning starter først i uge 43

Yoga – voksen Mandag: kl. 18.30 – 19.50 Pris 800 kr. Instruktør: Britta Isaksen

SKOLEN I HERREDET: FERSLEV

Mandag: kl. 20-22 Onsdag: kl. 17-22. Fredag: kl. 17-22. weekend efter nærmere aftale

MARBÆKHALLEN: Torsdag: kl.18-22 Kontingent: 100,Baneafgift: 150,- pr. person pr. banetime.

Voksen/barn gymnastik

Tirsdag: kl. 17.00 - 17.50

– Alder ca. 2 - 4 år. Pris 600 kr. Instruktør: Britta Isaksen Bemærk 1 voksen til 1 barn

Bevægelighedstyrke-konditionafspænding - voksne Tirsdag kl. 19.45 – 21.15 Pris 800 kr. Instruktør: Anna Isaksen

Badminton tilbyder baner

SPØRGSMÅL VEDR. GYMNAST IK

Christa Rasmusse n på tlf. 26 13 59 51 eller mail christahr@hotmai l.com

Familiebadminton: spiller børn/unge under 20 år sammen med deres voksne familiemedlemmer, skal de kun betale kontingent. Tilmelding og spørgsmål til Kjeld Andersen på tlf. 47 52 60 62 eller på mail: badmintonkreds57@godmail.dk Betaling for samtlige spillere pr. bane til Nordea, reg.nr. 1344 kontonr.0440257068 med tydelig angivelse af navne, banetid og sted senest 14 dage efter tilmelding.

Kreds 57 Skydning: Skydning på 15 m banen på Fjordlandsskolen i Skibby starter

TIRSDAG d. 10. sept. kl. 18.30 – for børn TORSDAG d. 12. sept. kl. 19.00 for voksne (skoleferier undtaget)

Rifler stilles gratids til rådighed, men skiver og patroner skal der betales for hver gang. Den første måned er gratis, men ellers er kontingent henholdsvis 200 kr. og 300 kr. for en sæson (kort og mobilepay kan desværre ikke modtages) - Tilmelding ikke nødvendig, man kan bare møde op. Evt.nærmere oplysninger fås hos formanden Karen Brogaard Jensen, tlf. 28438592 eller mail: karen12@tdcadsl.dk

SE BE AF DE SKRIVELSER PÅ VO ENKELTE HO RES H JEMM LD ESIDE: http://w ww.fer s /Gymn levkreds57.d k astik.h tml

l 15 l


l 16 l

//20. august 2019/

Din og min by - sammen vores Hornsherred · 4640 4800

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

SÆLG DIN BOLIG MED EN KLAR FORDEL – med målrettet online annoncering flerdobler vi antallet af købere til din bolig Estate SalesBooster markedsfører din bolig fra dens bedste side på de sociale medier, hvor mere end tre millioner mennesker færdes hver dag. Vi skræddersyr 24 annoncevarianter til din bolig og sørger for, at den rammer både aktive og passive boligsøgende. Det betyder, at vi flerdobler antallet af købere til din bolig.

Kontakt os og hør nærmere

Hvilken salgsstrateg passer dig?

Fjordvænget - Vellerup

Viby Sjælland - centrum

Hos Estate Ebbe Nygaard, får du den salgsmodel, der passer til dit behov.

I 2 række, med stort luksus anneks, dejlig udestue, integreret udhus til evt. ekstra værelse. Prisbilligt, så der er plads til at modernisere. Få mere information via Estate VIP køberkartotek.

Drømmer du om at bo i en af stationsbyerne omkring Roskilde ? Særdeles billigt håndværkertilbud. Prøv vores VIP køberkartotek.

SKULDELEV VESTERGADE 11C

SØNDERBY BREDVIGVEJ 3

Her behøver du ikke bekymre dig om at holde hus & have Her bor du i trygge og hyggelige omgivelser, med kort gåafstand til såvel indkøb, skole A og fritidsaktiviteter. En god boligløsning for såvel seniorer som børnefamilien, da du blot kan flytte ind og har minimum af udgifter til vedligeholdelse og opvarmning. B

I nærhed med naturen og en god atmosfære A Her bor du i hyggelige Sønderby ved Roskilde fjord. Flere steder fra 1. salen, kan du B faktisk se vandet, og ellers er der ikke mange meters gåtur hertil. Fuldmurede vægge og en rustik stil. God garage/udhus og nyere stor carport/udhus. C

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.550.000 2.274 80.000 6.141/5.459

C

Sagsnr. 29114 Bolig m2 Stue/vær

107 1/3

Grund m2 Opført

D

527 2008 E

F G

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.750.000 2.472 90.000 6.929/6.159

D

Sagsnr. 29120 Bolig m2 Stue/vær

173 3/4

Grund m2 Opført

E

791 1877 F

G

Estate Hornsherred - Ebbe Nygaard EJENDOMSMÆGLER, MDE

Hovedgaden 4 A, 4050 Skibby Telefon 4640 4800 E-mail 4050@estate.dk facebook.com/Estate-Hornsherred


20. august 2019// /

Din og min by - sammen vores Hornsherred · 4640 4800 SKIBBY SELSØVEJ 18A

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

KIRKE HYLLINGE LILLEGADE 24

TILBUD ØNSKES

Vil du bo med flot udsigt 360 grader rundt ? A Beliggende blot 1 km. fra byskiltet til Skibby, og dermed ganske kort afstand til såvel skole som gode indkøbsmuligheder. Højt beliggende med den smukkeste udsigt 360 B grader rundt til vand, marker, Roskilde i det fjerne og Skibby by. C Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.675.000 2.758 135.000 10.570/9.399

D

Sagsnr. 29139 Bolig/kld. Stue/vær

m2

142/50 2/4

Grund Opført

m2

E

942 1953 F

En livsstil at bo så charmerende med byens puls lige udenfor døren A God loftshøjde, pæn stand og gode regulære rum som er nemme at indrette. Sæt dit B eget præg på farver og indretning, og så er det ellers bare at flytte ind. Hyggeligt gårdmiljø, nem have og byens butikker indenfor 1 min. gang. C Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.495.000 2.746 75.000 5.939/5.290

D

Sagsnr. 29138 m2

Bolig Stue/vær

153 2/3

Grund Opført

m2

G

KIRKE HYLLINGE HYLLINGEPARKEN 48

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.995.000 2.763 100.000 7.905/7.043

A B C D E

Sagsnr. 29115 Bolig m2 Stue/vær

Hovedgaden 4 A, 4050 Skibby Telefon 4640 4800 E-mail 4050@estate.dk facebook.com/Estate-Hornsherred

374 1873 F

G

149 2/3

Grund m2 Opført

F

920 1976 G

Perfekt og helt unik familiebolig A En ejendom med historie, da den gamle mølle er integreret i boligen. Renoveret af B tømrermesteren selv. Her får du kort fortalt, en charmerende ejendom, som ingen andre har. Billig opvarmning og solcelleanlæg på den gamle attraktive ordning. C Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Estate Hornsherred - Ebbe Nygaard EJENDOMSMÆGLER, MDE

E

KIRKE HYLLINGE KIRKEVEJ 47A

Bramsnæsvilla med separat børne- og forældreafdeling Dette er den perfekte bolig for børnefamilien, med en optimal beliggenhed og planløsning. Beliggende i attraktiv bebyggelse med såvel skole, indkøb og fritidsaktiviteter indenfor kort gåafstand. Carport/udhus.

l 17 l

2.675.000 3.238 135.000 10.570/9.421

D

Sagsnr. 29105 Bolig m2 Stue/vær

266 3/4

Grund m2 Opført

E

1.609 1880 F

G


l 18 l

//20. august 2019/

Knipledag JÆGERSPRIS: Knipling. Hvad er det? Det kan man få svar på knipledaen, lørdag den 31. august på Mødestedet, Parkvej 2 i Jægerspris. Kreativ Fritid Jægerspris og Foreningen Knipling i Danmark arrangerer årets knipledag. Knipleholdet udstiller deres kniplinger, hvor både traditionelle og moderne kniplinger bliver vist frem.Kniplekunsten demonstreres ved kniplebrætterne, og kniplerne fortæller gerne om deres hobby. De besøgende har mulighed for at prøve at kniple.

JERN OG METAL OPKØBES BÅDE FRA PRIVATE OG ERHVERV

PLADSENS ÅBNINGSTIDER: Mandag-tirsdag-torsdag Fredag Lørdage i lige uger

08.00-15.30 08.00-15.00 08.00-13.00

For bestilling af afhentning eller andre spørgsmål, ring 70707475 Adresse: JERNAGER 4, 4050 SKIBBY

Hornsherred rundt 2. oktober + 3. oktober 2019

Med afgang fra Skibby. Hovedgaden 25 kl 9.00, Frederiksværk Station kl 9.45 og Frederikssund Station kl. 10 skal vi opleve Kronprinsesse Marys Bro. Første stop efter opsamlingen i Frederikssund bliver udsigtspunktet ved Marbæk. Videre til Venslev og Høkeren som bla. har cafe og et stort udvalg af lokale producerede varer, såsom fx honning, øl, pølser, salater, tøj, glas- og trækunst. Efter en dejlig frokost med bl.a. sild, lune retter og ost samt én stk. drikkevare på den hyggelige Sønderby Kro (inkl. i prisen) kører vi videre til Selsø Gods hvor vi besøger Galleri TANG.myway og Gyngehesten. Her får vi en kop kaffe og smagsprøve på Norlic Likør. Fra Selsø Slot kan du også vælge at gå turen fra slottet til kirken. En kort men smuk spadseretur. En lidt længere spadseretur kan være ned til Møllekrogen, hvor bussen bagefter samler op. Dette skal aftales. Fra Selsø kører vi gennem Skibby, hvor dem fra Skibby kan vælge om de vil af her eller med videre til Lyngerup hvor vi besøger Hansens Is som i mejeriet bl.a. sælger masser af delikatesser, ost og is. Derefter igen over Kronprinsesse Marys Bro med kurs mod først Frederiksværk, så Frederikssund og til slut Skibby, hvor vi vil være ca. kl 18.00. Ring til os på 22 700 409 og book din plads og hvilken dato du gerne vil deltag.Prisen inkl. frokost, drikkevare, kaffe og likør og betales ved booking. Pris: kr. 414,-

3 dejlige dage i nordtyskland med stæreballet PROGRAM FOR DAGENE: 1. dag, onsdag d. 11.09.19 Efter opsamling i Skibby kl 9, kører vi til vort hotel i Süderlügum og indkvarterer os på hotellet Landhaus Smaga. Før indkvarteringen kører vi til Fleggaard med mulighed for at handle. Indkøbene kan blive i bussen på resten af turen. Kl.18.30 aftensmad på hotellet. 2.dag torsdag d. 12.09.19 Morgenmad på hotellet. Kl.9.45 afgang fra hotellet, hvor vi kører til den smukke nordfrisiske by Friedrichstadt.Byen var oprindeligt tænkt som handelsby - men blev først og fremmest er fristed for især hollandske indvandrere. Vi får frokost på hotel ved kanalerne og derefter en Kl. 11 skal vi på kanalrundfart med dansktalende kaptajn. Kl 12 på en guidet rundvisning i byen og kl 13 får vi frokost på hotel lige ved kanalen, derefter retur til Süderlügum, hvor vi spiser suppe kl. 15,30. Kl 16.30 mødes vi med vor Sort Sol guide på p-pladsen ved hotellet og kører ud og ser naturens balletdanser. Efter Sort Sol retur til hotelTag ud i sommerlandet med let, hvor aftensmaden vil blive serveret ca. kl.19.30. Få minutters gang fra hotellet ligger Calle så også her er der mulighed for at handle. Følg os på facebook 3. dag fredag d. 13.09.19 F.eks. Morgenmad på hotellet og derefter tjek ud. ➤ D. 27. juli 2019 - sejltur på Arresø, frokost På hjemturen kører vi via Tønder, hvor en lokal guide stiger på bussen, i Frederiksværk påhvor Hundested havn. og tager os med på en turog til besøg Gallehus, der er opstillet mindesten over fi ndestedet af de 2 guldhorn. Vi ser endvidere Højer ➤ D. 8. august 2019 – Endagstur til Mandø ogsluse. RibeDerfra til Møgeltønder, hvor og vi kl.aftensmad. 13,00 spiser en let frokost på Schackenmed frokost borg Slotskro. Efterfølgende kører vi til Bredebro og besøger Toobuys Torv ECCO Vi slutter af med kaffe og kage på Sko. ➤ hvor D. 16 – 19.outlet. august. 4 dage i Frederikshavn ogCafé Læsø Herefter påbegynder vi hjemkørslen. Se person: mere om enkelt tur på vores hjemmeside. Pris pr. kr.hver 2.800,00 i dobbeltværelse. Setillæg tilbudfor påenkeltværelse) alle de andre ture vi har, eller kig ind (200 kr. 5% rabat til pensionister på kontoret på Hovedgaden 25, 4050 Skibby

FJORDREJSER

Fjordrejser Fjordrejser

v/Jens Erlandsen · Hovedgaden 25 · Skibby Tlf.: 2270 0409 · fjordrejser@gmail.com www.fjordrejser.dk

Uddeling af haveglæde i hele landet HAVEN: I weekenden den 24.-25. august holder Haveselskabet den årlige Havefestival, hvor cirka 300 private haver i hele landet åbner deres havelåge og lade haveinteresserede mennesker, som de ikke selv kender, komme indenfor og opleve deres haver. Og selv om det kan føles lidt grænseoverskridende at gå ind på andre menneskers matrikler, så er det også en

spændende og helt unik oplevelse at komme indenfor og se, hvad der gemmer sig bag hækken i de normalt så lukkede og private haver. - Haveejerne er som regel selv til stede og er klar til at dele haveglæden og gode ideer til havens indretning, valg af planterne og meget mere med de besøgende. Så der er masser af inspiration at få med hjem til sin egen have, hvad enten den er stor

Kanoudlejning

I år er det niende år, at Haveselskabet holder Havefestival. Hvert år har det været en stor succes med mange besøgene i de åbne haver.

SELSØ: Frederikssund Kommune har givet Nationalpark Skjoldungernes Land tilladelse til udlån af kanoer fra Selsøvej 22D. For at projektet ikke skader beskyttet natur, har kommunen stillet følgende betingelser: Kanoerne må kun lånes ud i perioden 1. maj til 30. september. Der skal opsættes et skilt i umiddelbar nærhed af kanoerne ved Møllekrogen. Skiltet skal informere brugerne om sejlregler i fjorden, samt at der ikke må ske landgang på mindre øer og holme samt engarealer ved Krabbesholm. Frederikssund Kommune har forbeholdt sig ret til at trække landzonetilladelsen tilbage, hvis det viser sig, at brugerne af kanoerne ikke efterlever sejlreglerne i fjorden, eller de går i land steder, hvor landgang ikke må ske. Ansøgningen gælder tre kanoer på eksisterende bådstativer ved Møllekrogen. Der placeres også tre kanoer ved havnen i Gershøj. Kanoerne kan så lånes til at sejle mellem Møllekrogen og Gershøj. Der kan således højest komme til at ligge seks kanoer ved Møllekrogen. Tilladelsen må ikke benyttes, før klagefristen på fire uger er udløbet.

eller lille, fortæller Bente Enert, som er kommunikations- og pressechef i Haveselskabet.

Noget nyt hvert år

Havefestivalen flytter hvert år til en ny weekend. I år er det niende år, at Haveselskabet holder Havefestival. Hvert år har det været en stor succes med mange besøgene i de åbne haver. Tager man rundt og besøger en håndfuld eller flere

Kloakservice Hurtig & effektiv • Mange års erfaring • Kompetente medarbejdere • Et godt stykke arbejde • Den bedste løsning

DØGNVAGT

47 31 28 37 ST Anlæg ApS - Sigerslevvestervej 8 - 3600 Frederikssund - www.st-anlaeg.dk

forskellige haver i løbet af weekenden, kan man ikke undgå at opleve, hvor forskelligt haveglæden kommer til udtryk i de forskellige åbne haver. De åbne haver fordeler sig over hele landet - og der er mange forskellige typer af haver: Fra den lille byhave til den store landbohave, fra smukke prydhaven med roser og stauder, store køkkenhave med selvforsyning og til forskellige specielle haver som for eksempel haver i japansk stil eller med sjældne træer, buske eller stenbedsplanter. Alle festivalhaver kan findes på haveselskabet.dk/festivalhaver. I Jægerspris holder Lisbeth Plüger åbent i sin have på Skyttevej 4.

BILER KØBES KONTANT fra årg. 2008 og frem.

Nyere biler købes i ren handel gerne med servicebog, aldrig trafikskadet. Omgående afregning. Evt. restgæld indfries. www.perheine.dk bilsalg@perheine.dk Per Heine tlf. 20852945


l 19 l

20. august 2019// /

MASSER AF BILER PÅ LAGER

ÅBNINGSRECEPTION

Fredag den 23.08.19 fra kl. 13.00 På Dyvelslystvej 7, 4060 Kirke Såby Kære kunder, leverandører og samarbejdspartnere Vi er endelig ved at være færdige med renoveringen og istandsættelsen af vores forretning. Du/I inviteres til indvielse i de nye omgivelser, hvor der vil være lækre grillpølser, kolde øl, vand samt kaffe. Vi glæder os til at se dig/jer. Med venlig hilsen Kristian og Anders

Altid søndagsåbent

Se vores store udvalg af nyere brugte biler på:

i begge afdelinger fra kl. 11-15

www.bilhuset-midt.dk

KIRKE SÅBY (BILSALG OG MEKANISK VÆRKSTED) Dyvelslystvej 7, 4060 Kirke Såby Tlf. 4649 2514 Kristian Sørensen

Anders Jørgensen

KIRKE HYLLINGE (BILSALG OG PLADEVÆRKSTED) Kirkevej 2, 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 4649 2514

Se åbningstider på www.bilhuset-midt.dk

Morten Sørensen


l 20 l

//20. august 2019/


20. august 2019// /

l 21 l


l 22 l

//20. august 2019/

Kulturkalender august I denne måned Smagen af Toscana

Tirsdag den 20. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Komedie af Francesco Falaschi, hvor den anerkendte men temperamentsfulde køkkenchef Arturo efter et fængselsophold bliver idømt samfundstjeneste, som skal afsones på en skole for teenagere med Asperger.

Friluftsgudstjeneste ved Frits Gammelgaard Terpet

Onsdag den 21. august 2019, kl. 17.30-18.30. Gerlev Kirke, Bygaden 19, Gerlev, Jægerspris Bettina Niemann Krarup Adrian Hove-Kreutzfeldt.

Ser du månen, Daniel

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

Onsdag den 21. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Dansk drama om den unge freelancefotograf Daniel Rye, der sad 398 dage som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien sammen med flere andre udlændinge. Baseret på Puk Damsgårds bestseller.

Once Upon a Time in Hollywood

Torsdag den 22. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Komediedrama af Quentin Tarantino, der foregår i Los Angeles i 1969, hvor tv-stjernen Rick Dalton og hans faste stuntmand Cliff Booth forsøger at navigere i en branche, de knap nok kan genkende længere. Med blandt andre Leonardo DiCaprio og Brad Pitt.

Once Upon a Time in Hollywood

Fredag den 23. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Angry Birds 2 - Dansk tale

Lørdag den 24. august 2019, kl. 14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Animeret familiefilm, der er en efterfølger til ’Angry Birds’ fra 2016, som byder på et gensyn med de vrede fugle og de grønne grise.

Once Upon a Time in Hollywood

Lørdag den 24. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Danner - en grevinde af folket Lørdag den 24. august 2019, kl. 16 & 19. Pris: (Entré: 225 kr + evt. gebyr) Arrangør: Frederikssund Teater Jægerspris Slot, Slotsgården 20, Jægerspris Frederikssund Teaterforening præsenterer: Danner - ”En grevinde af folket”.

Gudstjeneste ved Mikkel Højholt

Søndag den 25. august 2019, kl. 09. Vellerup Kirke, Nordvejen, Vellerup, Skibby 10. s. e. trin.

Højmesse ved Ole Hansen

Søndag den 25. august 2019, kl. 10.30. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris

Højmesse ved Mikkel Højholt

Søndag den 25. august 2019, kl. 10.30-11.30. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby

Gudstjeneste ved Bettina Niemann Krarup

Søndag den 25. august

Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

2019, kl. 11-12. Gerlev Kirke, Bygaden 19, Gerlev, Jægerspris

Once Upon a Time in Hollywood

Gudstjeneste ved Agnete Müller Holtegaard

Søndag den 25. august 2019, kl. 11-12. Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris

Jubelkorets sensommerkoncert

Søndag den 25. august 2019, kl. 15. Krogstrup Kirke, Kirkealle 3, Jægerspris Den traditionelle koncert inde i kirken - bagefter er der traktement på kirkens udenomsområde.

Angry Birds 2 - Dansk tale

Søndag den 25. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Once Upon a Time in Hollywood

Mandag den 26. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Once Upon a Time in Hollywood

Tirsdag den 27. august 2019, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Søndag den 25. august 2019, kl. 14.

REDAKTION: ............................................... Conny Probst Journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12

Min søde kone, Ulla Lilian Kristiansen,

fylder år, og bliver 85 år, onsdag d. 4. september. Vi bor: Nordvænget 11, i Skibby. Jeg ønsker dig hjertelig tillykke.

GRAFISK AFD.: ............................................... Trine Frimand Grafiker post@trinefrimand.dk Mobil 61 70 18 98

Aksel

ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen Bogholder lone@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 49 11 62

SKIBBY KINO

Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred.

Hovedgaden 33, Skibby · Tlf. 4752 8220 www.skibbykino.dk

Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks.

FORPREMIERE

Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS.

SER DU MÅNEN DANIEL

Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis.dk/ forretningsbetingelser

Bymidten 16, 1. th · Skibby Telefon 21 44 50 08 www.hornsherredlokalavis.dk ............................................................................. Kontoret er åbent hver onsdag fra kl. 12.30 - 14.00

Lokale kunstnere fejrer Kronprinsesse Marys Bro JÆGERSPRIS: Man kan se kunstneriske fortolkninger af temaet ”bro” i Rejsestaldenfra den 21. august til den 27. september. Der er fernisering for alle interesserede fredag den 23. august klokken 16 til 18, hvor Rejsestalden byder på bobler. I maj inviterede Rejsestaldens

kunstudvalg kunstnere i Frederikssund Kommune til at skabe et værk, der relaterer til broen. Nu kan man se de spændende og smukke kunstneriske fortolkninger i form af installationskunst, keramik, fotografi, tegning, papirkunst og maleri.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Onsdag den 21. august

Torsdag den 22. august t.o.m. tirsdag den 27. august

KL. 19.30

KL. 19.30

PREMIERE

ANGRY BIRDS 2 2D

SER DU MÅNEN DANIEL

Torsdag den 29. august t.o.m søndag den 8. september

KL. 19.30

SENIORBIO:

Starter den 2. og 3. september kl. 13.30: Te med damerne

Reserver og køb billet online

Lørdag den 24. og søndag den 25. august

KL. 14.00


l 23 l

20. august 2019// /

Kreds 57 har også gymnastik FERSLEV/SKIBBY: Kreds 57 Ferslev-Skibby er den ældste af fire idrætsklubber i den tidligere Skibby kommune. Foreningen blev startet i 1896 i den daværende Ferslev kommune, og blev senere lagt sammen med Skibby, deraf navnet Kreds 57 Ferslev-Skibby. - I Kreds 57 Ferslev-Skibby gymnastik lægger vi vægt på såvel medlemmernes bevægelsesglæde og træning som fællesskabet i og omkring aktiviteterne. Det skal være sjovt at gå til gymnastik, fortæller Hanne Schneider, der er medlem af gymnastikudvalget/arbejdsgruppen for kreds 57 Ferslev Skibby gymnastik. - Vi hører under DGI og har valgt at bibeholde navnet ”Kreds 57”, fordi medlemskabet rækker så mange år tilbage. Vi forsøger at balancere mellem tradition og fornyelse. I den kommende sæson har vi eksempelvis både nye tiltag og hold, der går igen fra tidligere., forklarer hun. Kreds 57 har klubhus og udendørsfaciliteter i Ferslev og gymnastiktræning på Ferslev Skole/Skolen i Herredet, hvor gymnastiksalen er en vigtig ramme om det lokale idrætsliv. Kreds 57 benytter desuden idrætssalen på Fjordlandsskolen, Skibby afdeling.

For enhver smag

I Skibby oprettes et helt nyt hold i bodyflow, en ny kombination af Tai Chi, Yoga og Pilates. Der er tale om en sammensat træning, som foregår i et behageligt flow til musik. Alle over 10 år kan deltage uanset fysisk form. - Vi er glade for at kunne oprette børnehold i Skibby igen. Her tilbydes både et hold for små børn sammen med en far, mor eller bedste og et hold for fire- til seks-årige rige. I forlængelse af børneholdene er det muligt for voksne at deltage i yoga med flow for begyndere og let øvede, fortæller Hanne Schneider. Springholdene for de større børn kendes fra sidste sæson, ligesom fitness dans for de voksne. I Ferslev fortsætter naturtræning for +55 mænd og kvinder i efteråret. Når naturtræningen stopper, er det muligt at

Vaskehal

VASKEHAL

fortsætte indendørs på holdet puls og styrke. Her er voksne under 55 også velkomne. Holdet for de 2-4 årige og deres voksne oprettes igen i Ferslev, ligesom yoga holdet fortsætter. Det samme gælder det sene voksenhold, der nu hedder bevægelighed-styrke-kondition-afspænding. Man kan læse om alle holdene og tilmelde sig påferslevkreds57.dk. Det er altid muligt at komme forbi til en gratis prøvetime inden tilmelding.

I KIRKE HYLLINGE BILVASK FRA KR.

59.-

OPBEVARING

Vaskemaskine og to overdækket puslepladser til dig og din bil.

OPBEVARING Biler, både, maskiner og materialer m.m. Indendørs i aflåst hal med opsyn (i Skibby). Porthøjde 4,05 mtr. x bredde 4,5 mtr. Pris: 15,00 Kr. pr. mtr2 pr. måned. Mulighed for strømtilslutning, 400/230 volt med målerafregning. Godkendt vaskeplads med damprenser til rådighed. Udendørs opbevaring under halvtag, pris: 10,00 Kr. pr. mtr2 pr. måned. Pallegods, indendørs, pris: 10,00 Kr. pr. EURO palle pr. måned. 2,5 t. gaffeltruck til rådighed med/uden fører. Møbler o.a. værdifuldt i 10 eller 20’ container, indendørs/udendørs, standard eller isoleret, med din egen lås. Henvendelse: 47 52 89 10 / 40 13 01 70

SKAL HUSET SÆLGES?

VVS

Vi kommer med din nye

GASKEDEL

v/ Per Kristensen · Virkelyst 2 · 4420 Regstrup Tlf. 59 18 33 30 · Fax 59 18 34 32 info@persvvs.dk · www.persvvs.dk

Slamsugning & Højtryksspuling

Rodskæring – søgning af rør og TV inspektion Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

Vognmand

Havemaskiner og Auto Husqvarna automower X-LINE

AutoMester Vi står på hove det for dig!

Al vognmandskørsel udføres...

Priser fra

12.995.Vi kommer og installerer din nye automower

Reparation og salg af: Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres.

Vognmand Knud Nielsen

: LER AF RHAND AUT. FO arna, MTD, , Husqv ftsman det, Cra Cub-Ca Texas og Stiga, Klippo

HUSK vintereftersyn

Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

TELEFON 46 40 42 82

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02

A

KLOAKSERVICE

Tilstandsrapport, energimærke og elrapport kr. 8.800 incl. moms. Energimærke alene kr. 4.000 incl. moms. Udføres hurtigt og effektivt af beskikket bygningssagkyndig. Tlf. 40 88 12 30 mail: tilsyn96@gmail.com

Hanne og Ole Nielsen Vintapperbuen 1A · 4070 Kirke Hyllinge

Per’s VVS ApS Aut. VVS installatør

Kloak

BYGNINGSSAGKYNDIG

ÅBENT HELE UGEN FRA 7-22

Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

Som en tommelfingerregel siger vi, at bilens airconditionanlæg skal tjekkes én gang årligt og serviceres hvert andet år. Kig ind, vi kan servicerer nye som gamle biler…

HUSK

Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti! ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00


Profile for Hornsherred Lokalavis

Hornsherred Lokalavis uge 34 2019  

Hornsherred Lokalavis uge 34 2019  

Advertisement