Page 1

T I L H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I H O R N S H E R R E D . H E R U N D E R J Æ G E R S P R I S , S K I B B Y, K I R K E H Y L L I N G E S A M T D E L E A F K I R K E S Å B Y

T I R S D A G / O N S D A G 13 . / 14 . J U N I 2 0 17 U G E 2 4 | 1. Å R G A N G

Historien fortsætter HER

W W W.HORNSHERREDLOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / HORNSHERREDLOK AL AV IS

Politik og barsel

Blåt Flag

Når man har to etårige tvillinger, man vil bruge tid med, så må andre ting vente. For eksempel Follketinget.

Flot tredjeplads

Strandene ved Marbæk og Kulhuse har igen i år fået det blå flag. Du kan altså roligt bade der.

6.D på Fjordlandsskolen Afd. Skibby vandt 3. præmien i cyklistkonkurrencen.

Side 11

Side 14

Side 6

husbo

Mandag til fredag kl. 5.30 - 22 • Lørdag, søndag & helligdage kl. 7 -22

Coca Cola

T G L O

Coca Cola eller Coca Cola Zero.

S

200 meter til badestrand og fællesarealer direkte til Isefjorden. Sommerhus på 81 kvm. fra 1981. Åbent køkken til stor stue. 3 vær. Brændeovn. Grund: 2.116 kvm.

www.eges.dk

www.borrevejlecamping.dk

Juni måneds supertilbud - gælder hele Juni

4x1,25 Ltr.

40

Tilbudet gælder hele juni måned

Mejsevænget 71 Vellerup, Skibby

Side 10

Blå Nat blev en succes 00

Lignende

FRIT VALG

GO´ PRIS

SØGES! Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby

husbo · Bo Weiland

Ejendomsmægler & Jurist · www.husbo.dk · 47 52 16 94

BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

+ pant

Tlf. 46 40 01 40

0417303@spar.dk

DRIVE-IN SYN Åbningstider:

man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

Dynamisk boligsalg! Skal du sælge så ring i dag!

u nu enDne! iger Billen ut Dn øn gr u og t n Frugte lave priser Dt til Fas ere! llig , Året run Bi Hver Dag t

og grøn Frugt ser te lave pri

Ejendomsmægler, MDE

Telefon: 70 29 90 90

Dt til Fas , Året run Hver Dag

BOOKING u nu enDne! iger Billen ut OSTED Dn øn gr u og t n Frug e! Billiger46 t 49 19 10 Frugt og

grøn

Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.


2

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK

Information fra kommunen

Blå Flag i Kulhuse og Marbæk

www.frederikssund.dk

Når madaffaldet sorteres fra, kan det bruges til både biogas og kompost. På den måde udnytter man mere af energien i affaldet, og alt

Tilbuddet består af undervisning og træning og på hold. Det foregår enten

det gode kommer tilbage til marken, hvor det kan blive til nye planter. Grundejerne i sommerhusområderne modtager en ny beholder på hjul til madaffald, en folder, en lille køkkenspand og en pakke bionedbrydelige poser. Den nye ordning begynder 1. juli. Den sædvanlige tømmedag og uge ændres ikke. Første gang den nye beholder bliver tømt er henholdsvis i uge 27 og 28.

Borgermødet bliver holdt den 27. juni kl. 19.00 i Frederikssund Hallen.

Som del af Blå Flag-kampagnen afholder kommunen en række arrangementer om natur og miljø, som vi annoncerer løbende. Der vil blandt andet være krabbefangst ved Kulhuse Strand, en botaniktur i Sillebro Ådal og en fugletur til Eskilsø.

begynder den 15. juni 2017. Du kan sende dit høringssvar til Frederikssund Kommune på følgende måde: • Send en e-mail til: planteamet@frederikssund.dk . • Send et brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.

SE HVAD DER SKER I KOMMUNEN PÅ FREDERIKSSUND.DK ELLER KULTURNAUT.DK

Du kan læse kommuneplanen på www.frederikssund.dk fra den 15. juni.

Kommuneplanen er i offentlig høring i 10 uger. Høringsperioden

Få indflydelse Aktuelle høringer mv. i Frederikssund Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af www.frederikssund.dk. Høringer • Lokalplanforslag nr. 112 og forslag til kommuneplantillæg nr. 039 om udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge. Høringsfrist 23. juni 2017. • Lokalplanforslag nr. 114 for erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup og forslag til kommuneplantillæg nr. 040 til Kommuneplan 2013-2025 er i offentlig høring. Høringsfrist 26. juli 2017. Tilladelser, dispensationer, afgørelser mv. • Afgørelse: Midlertidig tilladelse til udledning af drikke- og skyllevand til Gørløse Å fra Værket ved Slangerup, Frederiksborgvej 6, Slangerup. Klagefrist 15. juni 2017.

• Landzonetilladelse til fire feriehytter ved Toftegaardsvej 81 i Jægerspris. Klagefrist 15. juni 2017. • Landzonetilladelse til sommerhus ved Strandengen 9 i Skibby. Klagefrist 15. juni 2017. • Landzonetilladelse til fire ferielejligheder og festlokale ved Strandvejen 3 i Skibby. Klagefrist 15. juni 2017. • Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding på adresserne Ventevej 1, 4050 Skibby og Gl. Københavnsvej 2, 3550 Slangerup. Klagefrist 21. juni 2017. • Landzonetilladelse til 2 søer i nærheden af Solvænget 29,

i Skibby eller Slangerup, og du skal henvises af din læge eller hospitalet. Har du spørgsmål, så ring til sygeplejefaglig konsulent Henriette Lose på 40 49 06 26. - Jeg blev en del af et fællesskab, fortæller Bente Voigt, der netop har afsluttet et forløb for kræftramte. - Man kan godt føle sig alene med sin sygdom, men her er jeg blevet en del af et fællesskab. Og jeg fik hjælp til at komme i gang på den rigtige måde efter kemo-behandlingen, siger hun.

Så har Frederikssund Kommune igen hejst Blå Flag på Kulhuse Strand og Marbæk Strand. Blå Flag er et kvalitetsstempel, som viser badevandskvaliteten og om der er rent og pænt på stranden.

Borgermøde om kommuneplanen En kommuneplan beskriver rammerne for hvordan arealerne i en kommune må bruges og bebygges samt Byrådets ønsker til kommunens udvikling. Planen bliver revideret hvert fjerde år, og i den forbindelse inviterer Frederikssund Kommune alle interesserede til et borgermøde om Kommuneplan 2017 - 2029.

SUNDHED: Frederikssund Kommune har et gratis tilbud til dig, der er fyldt 18 år, bor i Frederikssund Kommune, og har en af følgende sygdomme: KOL Type 2-diabetes Hjerte-kar-sygdom Kræft Nyopståede smerter i lænden, som ikke som ikke er udredt og behandlet.

Nye affaldsbeholdere i sommerhusområder Fra den 1. juli 2017 skal alle beboere i Frederikssund Kommunes sommerhusområder sortere deres dagrenovation i henholdsvis madaffald og restaffald. Derfor bliver der i øjeblikket delt nye affaldsbeholdere ud i sommerhusområderne.

Få hjælp til at leve det liv, du ønsker

Frederikssund. Klagefrist 27. juni 2017. Miljøgodkendelse til AUMA på Holmensvej 4, Frederikssund. Klagefrist 28. juni 2017. Miljøgodkendelse til Gørløse Autoimport på Raasigvangen, Slangerup. Klagefrist 29. juni 2017. Tilladelse til jordvarmeanlæg med slanger på adressen Venslev Huse 14. Klagefrist 29. juni 2017. Tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding på adresserne: Fjeldhøjvej 2, Frederikssund, Toldmose 1, Frederikssund og Højager 20, Slangerup. Klagefrist 30. juni 2017.

Forstærket indsats

FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Nordsjællands Politi, Frederikssund Kommune og boligselskaber styrker indsatsen for at dæmme op for den seneste tids uro i områder af Frederikssund. Politidirektør Jens-Christian Bülow og borgmester John Schmidt Andersen har sat sig i spidsen for en nyoprettet styregruppe, der skal drøfte og sikre den optimale kurs for indsatserne i visse uroplagede områder i Frederikssund. - Vi forstærker nu vores samarbejde med politiet og boligselskaberne for at skabe tryghed i de dele af byen, som desværre er udsat eller ind imellem bliver påvirket. Vi skal sikre, at vi har de rette og mest effektive indsatser og løbende kunne justere ind efter udviklingen. Kriminaliteten skal bekæmpes håndfast, og vi skal arbejde målrettet med forebyggelse og de utilpassede unge. Og vi skal i videst muligt omfang have

personerne væk fra bandemiljøet, siger borgmester John Schmidt Andersen, som understreger at kommunens SSP-indsats i forvejen er massiv i blandt andet boligområdet omkring Heimdalsvej. Det kriminelle miljø i landet og herunder Nordsjælland og Hornsherrred forandres i disse år. Denne udvikling med nye konstellationer og nye personer i bandemiljøet er også nået til Frederikssund. Den forstærkede indsats lokalt i Frederikssund handler især om personer med banderelationer, som kommunen og politiet i forvejen følger nøje. En nedsat koordinationsgruppe - ligeledes med politi, kommune og borgerrepræsentanter – skal afdække allerede iværksatte initiativer og relevante interessenter og sikre en optimal koordination imellem myndighederne.


3

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Fantastisk

”med 2 auktioner”

Loppemarked i Dalby 2017 lørdag d. 17. juni Søndag d. 18. juni

Festen for hele familien! Entre: Vokse kr. 20,-

Lørdag

Søndag

Kl. 12.00

Kl. 11.00

kl. 13.15 kl. 14.10 kl. 14.30 kl. 16.00 kl. 17.00 kl. 18.00 . Kl. 24.00

Pladsen og det store loppemarked åbner. Ungdomsfodboldstævne på stadion med lokale hold. Rollespil af Rollespilsakademiet: Kampshow og kamp med børnene Lav dit eget svær (kan købes). Medaljeoverrækkelse på scenen til fodboldungdommen. Auktion på scenen over udvalgte effekter- Gør et kup!! Kuffertbanden underholder med populær musik fra 60-erne og 70-er rock og populære melodier fra nu. Loppemarkedets boder lukker Fællesspisning og musik i teltet – Alle loppefestens gæster kan deltage. Billetter købes i madteltet (voksne kr. 130 – børn u/12 kr. 70 ) siger loppefesten GOD NAT

HUSK -at sikre dig en af de ”STORE LODSEDLER”

HOPPEBORG ANSIGTSMALING HØNSEBINGO OG STORE LODSEDLER

kl. 11.00 kl. 12.30 kl. 13,20 kl. 13.30 kl. 15.00 kl. 16.00 kl. 17.00

Loppefesten åbner – Boderne og det store Loppemarked er åben. Gratis sildebord i teltet med under holdning af den lokale duo ” Duality”. Rollespils kampscener for børn med ”byg selv sværd”. Kåring af årets frikadelle – frikadeller skal indleveres til dommerkomiteen senest kl. 12,30 Auktion på scenen over udvalgte effekter Underholdning med god musik af ban det ” Røde Far ” Lodsedlerne trækkes Loppefesten lukker

TAK FOR I ÅR! Masser af boder med kaffe mad, slik og øl/vand

”Vi ses til Loppefesten i Dalby! -Dalby idrætsforening!

Loppefestens Sponsorer

Cafe´ Kignæs – Frank´s Kød engros – Murerfirmaet Kasper Nielsen – RF Gulvslibning v/Riki Farver – BP Byggeservice v/ Bjørn Petersen – Rexan Invest A/S Tåstrup HH Teltudlejning – Royal Unibrew - Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S TH – BYG v/ Tom Nielsen – Mesterbyg v/ Lars Kristensen - Ricki


4

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Fart på Pigeraketten JÆGERSPRIS: Jægerspris IK er igen vært for DBUs Pigeraketten. Det sker den 22. juni kl. 14-17:00 på JIKs anlæg. Pigeraketten er DBUs fodboldaktivitet for alle fem til 11-årige piger – uanset fodbolderfaring. På Pigeraketten flyver de deltagende piger ud i et ru-

munivers, hvor de skal besøge planeter med forskellige fodboldaktiviteter for at finde delene til klubnøglen, der er blevet ødelagt. Pigerne skal i samarbejde med DBUs astronaut samle den gyldne klubnøgle, så klubben atter kan blive åbnet til mere almindelig

DØDE

klubtræning. DBU’s astronaut og klubbens egne hjælpere sørger for, at pigerne får nogle sjove timer med fodbold. Pigeraketten er en aktivitet, hvor piger får et indblik i, hvad fodbold er som idrætsgren. Pigerne skal ikke tilmelde sig, men blot møde op til starttidspunktet, så de når at prøve alle aktiviteterne.

Dagens forløb: Min elskede mand vor elskede far, svigerfar, morfar og farfar

Torben Peter Petersen * 1. februar 1947 er med stor sorg taget fra os den 6. juni 2017 På familiens vegne Lisbet Mette, Henrik og Mogens Rasmus, Frida, Kasper, Julie, Mikkel Bisættelsen finder sted i Sankt Jørgensbjerg Kirke torsdag den 15. juni kl. 13.00

Velkomst Raketrejse Besøge planeterne Samle nøgler og åbne fodboldklubben Fodboldtræning Afslutning En

Pigeraket

afvikling

varer tre timer. Pigeraketten afholdes i hverdage og

DØDE

Vores mor, svigermor og mormor

Kirsten Vibeke Christensen Bedemand

SÆBY: Sæby Bylaug har ar-

er efter længere tids sygdom, sovet ind i eget hjem

rangeret en støttekoncert med det 30 mand store Svogerslev Harmoniorkester lørdag den 17. juni til fordel for bylaugets arbejde med at overtage Sæby Gl. Skole. Koncerten foregår i haven ved Sæby gamle skole (tidligere Bramsnæs Arkiv), Tingstedet 6 i Sæby. Haven åbner kl. 13:00, hvor man kan komme ind og måske nyde sin medbragte frokost.

Familien Bisættelsen finder sted i Kirke Sonnerup Kirke lørdag den 17. juni kl. 13.00

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69

BLOMSTER

Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser.

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m.

Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.

INFORMATION OM KIRKESIDEN

plads til maksimum 100 piger per Pigeraket.

Støttekoncert

* 18. juli 1925 † 10. juni 2017 Stor tak til plejepersonalet på Grønnehave, samt hjemmesygeplejerskerne for omsorg og kærlig pleje

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

weekender Det er gratis og uforpligtende at deltage. Der er

Medbring gerne madkurv, tæpper og stole, men Sæby bylaug står for salg af øl, vand, vin, kaffe, te og kage. Billetter koster 50 kroner og kan købes i bylaugshuset, Tingstedet 6, Sæby: mandag den 12. juni kl. 19:00-20:00Du kan også betale på mobile pay 41762523 eller ved indgangen på dagen. Børn er gratis op til 10 år.

Kirkelige arrangementer

Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke

• Mindeord, dødsannoncer, takkeannoncer, kirkelige • arrangementer samt særlige navnedage placeres altid her på side 4.

Vi dækker hele Hornsherred

• Mere info: 46 48 07 70

Byens Bedemand

Skibby

Medlem af brancheforeningen

Kører over hele Hornsherred

Kirke Hyllinge kirke får fredag d. 16. juni besøg af den musikalske duo Laura Illeborg og Channe Nussbaum til skærsommernatsgudstjenesten.

Træffes hele døgnet

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Skærsommernatsgudstjeneste

Suzan T. Jensen

Skærsommernatsgudtjenesten begynder kl. 23.00. Læs mere på www.troweb.org


5

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

SA

LG

31%

U

D

På alle mærkevare solbriller med og uden styrke.

50%

*

På alle mærkevarestel i hele butikken

KITT

OPTIKER

HENRIK OPTIKER

AGATA OPTIKER

LONNIE

BUTIKSCHEF

*Tilbuddet gælder v. køb af komplet brille til og med 17.6.2017. Kan ikke kombineres med Lifestyle Abonnement, andre rabatter eller organiserede rabatter. PROFIL OPTIK PROFIL OPTIK SKIBBY · BYMIDTEN 18A · 4050 SKIBBY · TLF. 47 52 87 52 WWW.PROFILOPTIK.DK


6

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Barsel vigtigere: Folketinget måtte vente lidt Når man har to etårige tvillinger, man vil bruge tid med, så må andre ting vente. POLITIK: - Hvis du synes, politik går stærkt, så skulle du prøve at holde øje med to et-årige tvillinger på en gang, siger Hans Andersen, det lokale folketingsmedlem for Venstre. Fra midten af marts og frem til Grundlovsdag har politik på Christiansborg været byttet ud med en verden i knæhøjde. De sidste to en halv måned har Venstres beskæftigelsesordfører og lokalt valgte Hans Andersen beskæftiget sine to små tvillinger med babysvøm-

ning, leg på gulvet og højtlæsning i hjemmet i Frederikssund. Kontoret på Christiansborg og ordførerskabet har i mellemtiden været varetaget af Klaus Markussen fra Hillerød, som blandt andet flittigt har debateret pensionsalder i Folketingssalen. Da Hans Andersen begyndte sin orlov midt i marts, kunne tvillingerne Anne Marie og Uffe kravle, kort efter lærte de at stå, og de har netop taget deres første skridt hen imod de-

res far. - Jeg har ikke tidligere haft mulighed for at tage orlov med mine børn, så det har været helt fantastisk at

have muligheden nu. Det har været en virkelig dejlig oplevelse at kunne fortælle min hustru, at nu har Anne Marie taget sine første selv-

Frokost NU

Smørrebrød - Sandwich - Kolde og varme drikke Flæskestegsburger - Diverse - Også mad ud af huset!

VI FORTSÆTTER HVER TORSDAG OG FREDAG

LUKSUS SMØRREBRØD KUN

PAKKE PRISER UD AF HUSET For eksempel:

20,-

Flere varianter

MANDAG - FREDAG

PÆNT OG VELSMURT USPECIFISERET

SMØRREBRØD KUN

13,-

100 stykker uspecificeret smørrebrød ......KUN 1100.100 stykker luksus smørrebrød ..... KUN 2100.100 stk. uspecificeret trekantssandwich .......................... KUN 1000.Større bestillinger modtages meget gerne i god tid. Vi er altid fleksible, så spørg hvis du har ønsker.

NYE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-ONSDAG 8-15 · TORSDAG 8 - 17 · FREDAG 8-14.30

LUKKET WEEKENDER OG HELLIGDAGE, MED MINDRE ANDET ER ANNONCERET LYNGERUPVEJ 69 · JÆGERSPRIS · VED OK TANKEN I LYNGERUP · TLF. 6145 6108 · MAIL: TINA.ARPE@GMAIL.COM

SOMMERFERIE: VI HOLDER LUKKET I UGERNE 29+30 KONKURRENCE VIND 10 STYKKER LUKSUS SMØRREBRØD Hvor længe holder Frokost NU åbent om torsdagen efter de nye åbningstider?

Sæt kryds ved det rigtige svar... ❏ Kl. 15.00 - ❏ Kl. 17.00 - ❏ Kl. 14.30

Navn: ................................................................................................................................................. Adresse: ............................................................................................................................................ Telefonnummer: ............................................................................................................................. Kuponen indleveres hos Frokost NU senest den 25. juni 2017. Kun 1 kupon pr. husstand. Vinderen får direkte besked på telefon, og offentliggøres i butikken.

sikre skridt ud i verden, mens Uffe misundeligt har taget sig mod til at følge efter sin søster. Han finder sin telefon frem, og viser billeder fra livet som far på fuldtid. - Vi har lært at spise med ske, fortæller han stolt og fortsætter: - Til en frokost kastede Anne Marie med sine små rugbrødsbidder med smør på. Ned på gulvet med mig for at finde, de der små stykker rugbrød – og uanset hvor jeg ledte, så fandt jeg bare ikke dem alle sammen. Da jeg så gav op, og kiggede lidt opgivende på hende, så jeg, at rugbrødsbidden havde sat sig fast i håret på hende. Det er altså en lidt anden hverdag end debatter om offentlige ydelser, må jeg være ærlig at sige. En nærlæsning af boligskatteaftalen, den nye beskæftigelsesindsats i KLaftalen og 2025-planen har måttet vige plads til fordel for højtlæsning af Kaj og Andrea, grød og leg på gulvet. Han erkender blankt, at han er faldet i søvn kort efter, at tvillingerne Uffe og

Anne Marie er blevet lagt i seng om aftenen. - Jeg har kun set Tirsdagsanalysen på News to eller tre gange i løbet af mine orlovsperiode. Jeg har simpelthen været så træt, tilføjer han, og fortsætter: - Det har været lidt udfordrende at skulle betragte dansk politik fra sidelinjen, jeg er jo vant til at være med, hvor bølgerne er høje, og processen er i fokus.” Hans Andersen vender tilbage til et Folketing, som officielt er sommerlukket, men hvor forberedelserne til et nyt folketingsår så småt er begyndt. Selv m Hans Andersen priser sig lykkelig over sin tid som fuldtidsfar, er han alligevel glad for at være tilbage i det politiske maskinrum: - Det kommende folketingsår bliver virkelig spændende. Regeringen har netop givet sine bud på, hvordan vi sikrer det bedste Danmark i 2025, og jeg glæder mig til at komme i gang med forhandlingerne, så vi kan sikre nye anlægsmidler til få motorvejen helt til Frederikssund.

Sommerlandet: Nye affaldsbeholdere HORNSHERRED: Grundejere i Frederikssund Kommunes sommerhusområder får i løbet af juni uddelt en ekstra affaldsbeholder. Beholderen skal bruges til madaffald, som fremover skal sorteres fra det øvrige affald. Den eksisterende beholder skal benyttes til restaffald. Den nye beholder skal stilles sammen med den eksisterende, og vil blive tømt at en skraldebil med to rum. Hvorfor sortere? Madaffald er fyldt med gode næringsstoffer, som går tabt i den traditionelle affaldsforbrænding. Desuden brænder madaffald dårligt, fordi det indeholder meget vand. Derfor er det en god ide, at frasortere madaffaldet i sin egen beholder. Når madaffaldet sorteres fra, kan det bruges til både biogas og kompost. På den måde udnytter man mere af energien i affaldet, og alt det gode kommer tilbage til marken, hvor det kan blive

til nye planter. Grundejerne i sommerhusområderne modtager en ny beholder på hjul til madaffald, en folder, en lille køkkenspand og en pakke bionedbrydelige poser. Den nye ordning begynder 1. juli. Den sædvanlige tømmedag og uge ændres ikke. Første gang den nye beholder bliver tømt er henholdsvis i uge 27 og 28. Hver enkelt grundejer har fået et informationsbrev i sin digitale postkasse i slutningen af marts med information om den nye ordning. Den lille madaffaldsspand, der udleveres sammen med den nye affaldsbeholder. Sammen med den nye affaldsbeholder udleveres en folder, en lille køkkenspand (billedet) og en pakke bionedbrydelige poser.


7

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG SKFREDAG HUD. afdeling er30/9 blomstD. egen30/9 -voresD. 30/9 sterstøv T.f.: 23 28 16 41

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG FREDAG HUSK D. 30/9 lg va 30/9 re ud D. 30/9 vores stoD.

y b ib k S i y i Skib i Sbkibby

Fru Blom

i gavekurve!

i SKIBBY

RØD PETER LARSEN, NESCAFÉ GOLD ELLER GESTUS KAFFE

KUN FREDAG D. 30/9 GRØNNE STENFRI

tilbyder

tilbyder PR. er BAKKE tilbyd

12.-

DRUER

PR. POSE IS KUN 20 X 33 CL. KU HANSEN 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE HANSEN IS 30 STKMax. TUBORG GEVALIA KAFFE KAFFE IS FRED 30 STKFREDAG TUBORG 3-PAK GEVALIA FritHANSEN valg 3x3 pakker 3 kasser pr. kunde 3-PAK Max. GULD ELLER KRONBOURG

Frit valg Frit valg Frit valg

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kgPr. 1/2 kg

3939 39

valg

PR. PAKKE

20.-

SVINEMØRBRAD

STEFF HOULBERG SVINEMØRBRAD SVINEMØRBRAD PØLSER 3 stk.

3 stk.

3 pk.

3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

9995 Alle tilbud gælder fra onsdag den 14. juni til og med fredag den 16. juni - med mindre andet er nævnt ved det enkelte tilbud. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

NGLES

rit valg

10,-

8989 89

7979 79

95 9595

+ pant

der til+bypant

+ pant

30 STK TUBORG PR. STK.

10.-

Max. 3 kasser pr. kunde

+ pant

70 cl. Pr. 1/2 kg

DOMAINE ROMAN 6195Pr. pk. ROSE

Pr. pk. kun Pr. pk. kun kun

Kun

99 99 99 99 99 9990.2 FLASKER 95 9595

Frit valg

95 89 SPAR

3995

SPAR

Kun

+ pant

35.-

SVINEMØRBRAD Kun

95 9595 3 stk.

1,6 -1,9 kg

Pr. pk. SCALA RØDVIN DIAMONO HILL kun

35.-

D. 30

Frit valg + pant

3 pk.

9999 99

3 BEN pk. OG JERRYS 3 pk. IS

95 95 95

FRIT VALG 3-PAK GEVALIA KAFFE

HANSEN IS

Max. 3x3 pakker

Frit valg

45.-

BLAND SELV SLIK PRINGLES BLAND SELV SLIK PRINGLES BLAND SELV SLIK PRINGLES

TULLAMORE TULLAMORE TULLAMORE WHISKEY WHISKEY WHISKEY SODAVAND 70 cl. 70 cl.

Frit valg

i Skibby 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg

95 9595

95 9595

NSEN IS

99

95

pakker Max. 3 kasser pr. 3kunde Max. 3x3 pakker + pant Max. kasser pr. kundeMax. 3x3 TUBORG RÅ, D. 30/9

Kun

5 595 5

TULLAMORE Kun Kun WHISKEY

95 95 95 PR. BOX 70 cl.

99

1,2 kg

3 pk.

7995

9995

GRÅSTEN REMOULADE

Frit valg PRINGLES valg

10,10,-10,-

BLAND SELV SLIKFrit Frit valg

PR. FLASKE

15.-

Kun PAPIR Kun MAMMEN OSTFrit 45valg + LAMBI KÆRGÅRDEN MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR SCALA75RØDVIN KÆRGÅRDEN LAMBI SCALA RØDVIN Toilet-/køkkenrulle cl. 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde 95 MAMMEN OST 45 95 PAPIR 95 Toilet-/køkkenrulle cl. 250 g. Max.250 3 pakker pr.3kunde 75 cl. g. Max. pakker pr.75 kunde Frit valg KomToilet-/køkkenrulle og Frit valgsmag Frit valg

99

99

5

10,-

fredag

MMEN OST 45 +

KÆRGÅRDEN KLOVBORG OST

Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk.PR. PAKKE

SCALA RØDVIN DR. OETKER

250 g. Max. 3 pakker PIZZA pr. kunde

6 flasker 6 flasker 6 flasker

75 cl.

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

LAMBI PAPIR GESTUS Toilet-/køkkenrulle SOLBÆRSAFT Frit valg

MAMMEN O

700 g. 700 g. 700 g. PR. FLASKE

45,8,200,100,45,8,- 8,-15.-200,45,100,200,100,10. 18. 45,8,200,100,-

700 g.

Pr. stk.

45,-

PR. PAKKE

6 flasker

Ta’ 5 pk.

700 g.

NYHED

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden Skibby Mød os i MENY eller ring Åbningstider: Man.-fre. 34, 8-204050 lør. 8-20 søn. 8-20

NYHED

Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Man.-fre. 8-20Åbningstider: lør.8-20 8-20lør. søn. 8-20 os på 38 48 30 65. Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn.til8-20 Postshop

Postshop Postshop Postshop

NYHED NYHE


8

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Vikingerne er på spil igen

Frederikssund Vikingespil er verdens ældste vikingespil og det mest traditionsrige udendørsteater i Danmark. Nu er man klar med en ny sæson. Her er Harald Blåtand og Svend Tveskæg de helt centrale personer.

KULTUR: Siden 1952 har friluftsscenen på Kalvøen i Frederikssund dannet rammen om det årlige vikingespil, et skuespil som veksler fra år til år, og som genskaber vikingetidens farver, mennesker og drama – bygget på den danske sagnlitteratur. Den 23. juni er der premiere på årets forestilling Harald Blåtand, der byder på en oplevelse for hele familien med dramatik, drabelige fægtekampe, sværd der gnistrer, kvinder der slås, krig og kærlighed, lyseffekter og fakkeloptog, og de traditionsrige lurblæsere. Årets forestilling: Harald Blåtand. Vi befinder os i Danmark sidst i 900-tallet, hvor Harald Blåtand regerer som konge. Han er sikker i sin tro på aserne, men fra syd udbredes kristendommen med hastige skridt. Snart må Harald indse, at heller ikke Danmark går fri. Munken Poppo er sendt til

Danmark, hvor han med sin prædiken skal omvende de nordiske hedninge til ”den sande tro”.

Harald lader sig selv og sit folk døbe, og skønt alle ikke er tilfredse, opretholdes freden. Dette ændrer sig

Livsstil på Egholm Slot Kom og bliv inspireret hos de 22 forskellige butikker i den gamle Gartnervilla med have og i Stenstalden. Antik, vintage, blomster, café, brugskunst, haveredskaber, rideudstyr, delikatesser. Åbent torsdag og fredag kl. 12-17.30, lørdag og søndag (og helligdage) kl. 10 - 16

dog, da Haralds ældste søn, Svend, vender hjem fra togt. Svend er nemlig ikke interesseret i at lade sig omvende. Da dødsgudinden Hel blander sig, spidser striden mellem far og søn til, og en kamp om tro, magt og retfærdighed begynder. Årets vikingespil Harald Blåtand er instrueret af Louise Schouw. Premiere n finder sted fredag den 23. juni kl. 20:00. Forestillingen spil-

ler til og med den 16. juli. I premiere-weekenden fra fredag den 23. juni til og med søndag den 25. juni afholdes et familiemarked, hvor inviterede markedsfolk fra både ind- og udland gæster Frederikssund Vikingespil. De bor i telte på vikingeområdet, og fra deres opstillede salgsboder sælges håndlavede varer, der relaterer til vikingetiden. Se programmet for week-

enden på www.vikingespil. dk efter 1. juni. Vikingebopladsen er et besøg værd. Med sin anløbsbro til vikingeskibe er den en historisk korrekt genskabelse af en vikingeboplads, der naturligt har fået placering ved bredden af Roskilde Fjord, hvor udgravninger har vist, at der har levet vikinger. Læs mere på www.vikingespil.dk

AutoMester Vi står på hove det for dig!

Reparation og salg af: Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

: LER AF RHAND , AUT. FO qvarna, MTD us , H n a l, h m ti s S ft det, Cra Cub-Ca Texas og Stiga, Klippo

HUSK vintereftersyn Se mere på Facebook/Livsstil på Egholm Slot

Livsstil på Egholm Slot . Trehøjevej 41 . 4070 Kr. Hyllinge . Telefon 21917600

Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

AutoMester · Forsikringsskader

Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber

· Vi servicerer alle bilmærker Både person- og varebiler

· Klargøring til syn · Autotransport · Køb og salg af biler HUSK Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti!

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00


9

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG SK30/9 UFREDAG HD. sterafdeling blom es egen -vorD. 30/9 D. 30/9 omsterstøv T.f.: 23 28 16 41

y b ib k S i y i Skib i Sbkibby

Fru Bl

KUN FREDAG D. 30/9 DANSK

tilbyder

tilbyder pr. 1/2 tilbyder

SVINEKAM MED BEN

14

kg.

i SKIBBY

115.-

Max. 3 kasser pr. 3kunde Max. 3x3 pakker Max. kasser pr. kundeMax. 3x3 pakker FERSK LAKSESIDE

Frit valg Frit valg Frit valg

3939 39

45.-

8989 89

95 9595 + pant

+ pant

99

95

Alle tilbud gælder fra onsdag den 14. juni til og med fredag den 16. juni - med mindre andet er nævnt ved det enkelte tilbud. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

NGLES

rit valg

10,-

1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

+ pant

TYKSTEGSBØFFER

70 cl.

STJERNESKUD

Pr. pk. Pr. pk. kun Pr. pk. Pr. kun kun

stk.

70 cl.

Kun Kun

99 99 99 99 99 9929 95 9595 95

Kun

DANSK KYLLINGELÅR FILET

95 9595

T-BONE STEAK

1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg

7979 79

2 stk./300 g 95

55.-

95 95

45,-

45.Frit valg

3 pk. 3 pk. 3 pk.

9999 99

95

2 95 stk./300 g95

55.-

BLAND SELV SLIK AF PRINGLES KOTELETTER BLAND SELV SLIK PRINGLES DANSK KALV BLAND SELV SLIK PRINGLES

SPAR 50% Pr. 1/2 kg. Kun

BOVSTEAKS Min. 1,35 kg.

Kun Kun

5 5- 5 100.

95 9595

Frit valg Pr. 1/2 Frit valg Fritkg. valg

10,10,10,25. -

MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN KÆRGÅRDEN MAMMEN OST 45 +OST 45 LAMBI PAPIR SCALA75RØDVIN KÆRGÅRDEN MAMMEN LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN Toilet-/køkkenrulle cl. 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde Toilet-/køkkenrulle cl. 250 g. Max.250 3 pakker pr.3kunde 75 cl. g. Max. pakker pr.75 kunde FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg Frit valg

Weekendposen Torsdag-Fredag-Lørdag

MENY FOR 2 PERSONER

KUN

MMEN OST 45 +

700 g.

Frit valg

Ca. 600 gram

TULLAMORE SVINEMØRBRAD ELLER DANSK HAKKET MEDALJONER TULLAMORE SVINEMØRBRAD SVINEKØD 4-7 % TULLAMORE SVINEMØRBRAD 3 stk. WHISKEY 3 stk. 1,6 -1,9 3 stk. WHISKEY kg 70 WHISKEY cl. 3 pk.

600 gram

600 gram

95

1 kg. 95 9595

valg

vores store udvalg i gavekurve!

HANSEN IS 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE HANSEN IS 30 STKMax. TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE IS 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE FritHANSEN valg Max. 3x3 pakker 3 kasser pr. kunde

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kgPr. 1/2 kg

NSEN IS

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG FREDAG D. 30/9 D. 30/9 D. 30/9 HUSK

Laksesommerfugle på porrer Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk. Rodfrugter med kartofler Grøn salat Brød og smør

6 flasker 6 flasker 6 flasker

125

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

00

700 g. 700 g. 700 g.

45,200,100,200,200,- 100,100,- 45,-45,-

8,-8,8,-

NYHED

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden Skibby Mød os i MENY eller ring Åbningstider: Man.-fre. 34, 8-204050 lør. 8-20 søn. 8-20

NYHED

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.8-20 8-20lør. søn. 8-20 os på 38 48 30 65. Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn.til8-20

Postshop Postshop Postshop

NYHED NYHE


10

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Det blev en god Blå Nat over Jægerspris Årets kulturnat – Blå Nat – trak mange mennesker til. Der blev budt på masser af musik, erotiske tegninger, loppemarked og mange andre spændende og sjove aktiviteter. Arrangørerne kan helt bestemt være tilfredse med aftenens forløb. Af Palle Bruselius

Ud for Rejsestalden kunne man høre

JÆGERSPRIS: Blå Nat kan beskrives som et overflødighedshorn af aktiviteter. Alle kunne på årets kulturnat finde en eller flere ting, som de fandt særligt interessante – så stor var variationen af aktiviteter.

Blå nat bød nem på oplevelser i hele byen. Hovedgaden blev forvandlet til gågade i tidsrummet 15:00-22:00 - iklædt flag og blå balloner. Det var muligt at handle i byens butikker hele afte-

Der var masser af god tid til at få noget godt at spise.

Der var masser af gode loppetilbud at finde.

Visesang med Grann & Westphall ved Rejsestalden.

nen, og opleve, at mange af butikkerne havde gjort lidt ekstra ud af aftenen. Der var naturligvis traditionen tro også Dannermarked, der som altid foregik på den afspærrede del af hovedgaden.

Grann og Niels Sømand var nogle af de musikalske navne. Også Baunehøj Efterskoles elevkor bød ind med musik. Årets Kulturstok blev uddelt. De kunstinteresserede kunne gå til fernisering på

Rejsestalden var centrum for en masse musik, spillet og sunget af en række bands, kor og solister. Musikken kunne høres fra scenen, på gårdspladsen og på hovedgaden. The What, Westfall &

Mange foreninger brugte lejligheden til at vise, hvad de laver

en udstilling af kunstreren Ib Spang Olsens erotiske tegninger i Rejsestalden. Blå Nat var igen arrangeret af Rejsestalden og Jægerspris Netværk.

Loppeboder udenfor og såmænd også loppetilbud indendøre.

Væksten i Frederikssund giver fald i ledigheden FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Vækstudvalget anbefalede på sit sidste møde inden sommerferien, at Byrådet godkender resultatrevisionen for 2016 for beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisionen for 2016 viser, at Frederikssund Kommune har en yderst positiv udvikling i beskæftigelsen. For de forsikrede ledige er faldet i ledigheden på godt 12 procent og

for ikke forsikrede ledige er faldet endnu større – 19 procent. Samlet set er ledigheden i Frederikssund Kommune faldet med 14 procent hvilket svarer til at ledigheden er reduceret med mere end 100 (107) fuldtidspersoner. Faldet i ledigheden for forsikrede ledige i Frederikssund Kommune er det største blandt de kommuner som Frederiksund sam-

menlignes med. Langtidsledigheden i Frederikssund Kommune er faldet drastisk i 2016. Langtidsledigheden er faldet med mere end 43 procent i 2016, og dermed er antallet af langtidsledige borgere gået fra 366 fuldtidspersoner i starten af 2016 til 222 ved udgangen af året. Formand for Vækstudvalget Ole Søbæk siger i denne forbindelse:

- Tallene for ledigheden viser at Frederikssund har grebet opsvinget. Beskæftigelsen i den private sektor er steget med næsten 4 procent i løbet af 2016. Mange lokale virksomheder har vækst både i beskæftigelsen og omsætningen. Det er især glædeligt, at et tæt samarbejde mellem Jobcenterets medarbejdere, virksomheder, A-kasser m.fl. har medført at meget færre

borgere er ramt af langtidsledighed, der kan have alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske. - I 2017 ser det fortsat lyst ud for udviklingen i beskæftigelsen. Nu gælder det om at arbejde for at endnu flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en mulighed for at komme til at bidrage aktivt. Så skal vi sikre at flere unge får en kompetencegivende ud-

dannelse, så den unge får så godt et afsæt for arbejdslivet som muligt og der skabes basis for fortsat vækst i kommunen, siger Ole Søbæk. Byrådet behandler resultatrevisionen for 2016 på byrådsmødet den 21. juni 2017.


11

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Blåt Flag hejst to steder HORNSHERRED: Igen i år har Frederikssund Kommune to strande, der kvalificerer sig til det Blå Flag fra Friluftsrådet. Det drejer sig om strandene ved Kulhuse og Marbæk. Blå Flag er et kvalitetsstempel, som blandt andet viser en høj badevandskvalitet. Når du besøger en Blå Flag strand eller havn vil du derfor opleve, at der er en høj vandkvalitet, at der er en klar og tydelig miljøinformation, at der er gode udenomsfaciliteter, og at der er fokuseret på badesikkerhed. Som del af Blå Flag-kampagnen afholder kommu-

nen en række arrangementer om natur og miljø, som bliver annonceret løbende. Der vil blandt andet være krabbefangst ved Kulhuse Strand, en botaniktur i Sillebro Ådal og en fugletur til Eskilsø. Du kan læse mere om det Blå Flag på Friluftsrådets hjemmeside. 227 strande og 29 havne er blevet indstillet til at modtage det Blå Flag i 2017-sæsonen. I alt modtog Friluftsrådet, som administrerer Blå Flagordningen i Danmark, 261 ansøgninger, og 256 af dem er altså blevet indstillet til godkendelse i den interna-

Ny VW topmodel er på gaden MOTOR:

Volkswagen har netop præsenteret den nye topmodel Arteon, der byder på stilrent gran turismo-design, komfort og dynamik. Arteon indtager rollen som Volkswagens nye topmodel, og dimensionerne afspejler dette med en totallængde på 486 cm – næsten 10 cm længere end en Passat. De ekstra centimeter i totallængde, den 284 cm lange akselafstand, den coupélignende taglinje og dørene med rammeløse sideruder giver Arteon en fastback-profil. Arteon er den første model til at bære Volkswagens nye designstil, der blandt andet er defineret ved et nyt frontdesign domineret af en meget bred kølergrill med en dyb udskæring i frontkofangeren og LEDforlygter, der er integreret i kølegrillens tværgående

kromlister. Arteon kommer i to udstyrsversioner, henholdsvis den klassiske, luksuriøse Elegance og den sportslige R-Line, der kan kendes på en frontkofanger med mar-

kante køleluftindtag i hver side, en bagkofanger med trapez-formede udstød-

Lægehuset Valmuevej holder ferielukket i ugerne 26-27-28

Første tid besøg er al

GRATIS

så en og du får og is at måneds gr . afprøvning

I alle ugerne passer vores kolleger på Stationsvej de AKUTTE syge. Med andre ord afvikles der ikke almindelige konsultationer, e-mail-konsultationer, blodprøvetagninger og blodprøvesvar i perioden.

Ð Skruer du højt op for tv’et? Ð Synes du folk mumler? Ð Har du svært ved at høre i større forsamlinger? Så har du muligvis en hørenedsættelse Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.

DET ER DERFOR EN GOD IDE AT FÅ FORETAGET DE FORNØDNE RECEPTFORNYELSER INDEN DA.

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600 eller via vores hjemmeside www.bahc.dk

Ved akut sygdom i dagtimerne i ugerne 26-27-28 henv. til: Lægerne på Stationsvej på tlf. 4759 0707

Klik ind på www.seniorhørelse.dk og læs mere om hørelse og medlemsfordele.

n

ceret h rtifi ør ce Otic o

k lini ek

Med venlig hilsen Hanne og Lars Peter Hanssen Lægehuset Valmuevej 2

Æ

ld r e

Sage

n

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Rent badevand Livrednings- og førstehjælpsudstyr Nødtelefon på eller i nærheden af stranden Livreddere enkelte steder (kun i sommerferien) Natur- og miljøaktiviteter Toiletfaciliteter

Traditionelt set har du skullet gå på kompromis med rummelighed og funktionalitet i en coupébil, men her bryder Arteon normen med mere rummelighed, fleksibilitet og komfort, end du finder i mange klassiske luksusbiler. Arteon introducerer også nye assistentsystemer som en Predictiv Adaptiv fartpilot (ekstraudstyr), der via information fra navigationsanlægget og skiltegenkendelsessystemet regulerer hastigheden i forhold til gældende hastig-

Affaldsfaciliteter Informationstavle Hunde og andre husdyr må ikke opholde sig i Blå Flag zonen. Førerhunde og andre hunde på arbejde er undtaget i dette forbud. Reglens formål er at forebygge problemer eller konflikter med husdyr på stranden. I det omfang lokale myndigheder tillader det, må husdyr opholde sig i parkeringsområder, strandpromenader og stisystemer ned til stranden.

hedsbegrænsninger. Et andet eksempel er Predictive Light Assist (ekstraudstyr), der ud fra information fra bilens kamera og navigationssystemets GPS indstiller lyskeglen, så du har optimalt lys, inden du styrer ind i et sving. Den nye Arteon har kunnet opleves ved cirka 50 events rundt omkring i landet, og føler du dig fristet, kan du kigge ind hos Volkswagen Frederikssund.

ningsrør, en diskret sort hækspoiler på bagklappen og 18” R-Line letmetalfælge.

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med?

Ferielukket

tionale jury. Det Blå Flag gives til kommuner og havne, som gør en ekstra indsats for at sikre rent badevand og gode naturoplevelser langs kysten. I 2016 blev der uddelt 262 Blå Flag til strande og havne. På en Blå Flag strand finder du:

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

For andet år i træk, var Twostep Linedance med til Kirke Såbys markedsdag d. 20/5-17. Det var en oplevelse for publikum og ikke mindst os dansere. Instruktører Leila Jørgensen og Marianne Troelsen, havde sat programmet sammen så publikum kunne danse med. Sæsonen er slut men vi starter op mandag d. 4/9 kl. 18 for begyndere, torsdag d. 7/9 kl 18 for øvede. Vi danser på Østergård pensionistcenter, St. Karleby. Mere information se hjemmesiden twostep-linedancers.dk. Alle er velkommen til en gratis prøvetime. Formand. Lene Nødskou


12

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

THE FIRST MASTERPIECES

CH22 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 15.995,-

CH25 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 19.732,-

CH23 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 5.395,-

CH26 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 7.995,-

CH24 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 5.416,-

FØLG OS PÅ

RINGSTEDGADE 7 · 4000 ROSKILDE · TELEFON: 4635 7460 SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK P-PLADS I GÅRDEN BAG BUTIKKEN


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

SÆRUDGAVE AF TIDLIG WEGNER KLASSIKER MED INDGRAVERET SIGNATUR DEN 16. JUNI Hans J. Wegners CH23 stol fra 1950 genintroduceres fredag den 16. juni 2017. Carl Hansen & Søn markerer dette med en særudgave af stolen for alle designentusiaster. På genintroduktionsdagen den 16. juni fås CH23 i sæbehandlet eg med indgravering af Hans J. Wegners signatur og dato samt medfølgende ægthedscertifikat. På denne dag fås udgaven til en særpris på 3.495 kr. (Normal vejl. udsalgspris 5.395 kr.)

13


14

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

De bedste cyklister blev præmieret FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

med to prøvedage i Frede-

Det er altid godt med en konkurrence, for så er der noget at kæmpe for – en grund til virkelig at dygtiggøre sig, gøre sit bedste. Derfor er der også en klassekonkurrence, når kommunens 6. klasses elever går op til cyklistprøven. Og onsdag den 7. juni kunne de dygtigste cyklister så modtage deres præmie af formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A). Klasserne dyster om at have så få fejl som muligt og vurderes også på deres deltagelsesprocent.

Vinderne af 3. præmien blev 6. D på Fjordlandsskolen afd. Skibby.

De tre vinderklasser er: 6.C på Frederikssund Private Realskole vinder af 1. præmien (3.000 kroner til klassekassen) 6.A på Frederikssund Private Realskole vinder af 2. præmien (2.000 kroner til klassekassen) 6.D på Fjordlandsskolen Afd. Skibby vinder af 3. præmien (1.000 kroner til klassekassen) Om prøven Eleverne har gennem-

ført en teoriprøve på skolen og en praktisk prøve. Den praktiske prøve står Nordsjællands Politi for. En politibetjent introducerer eleverne til, hvad der skal foregå, og hvordan de skal

færdes efter reglerne, inden de enkeltvis bliver sendt ud på en cirka fem kilometer lang rute. På ruten står der folk fra Hjemmeværnet, som noterer, om eleverne kører efter

reglerne. Før eleverne bliver sendt ud på ruten tjekker politiet, at cyklerne lever op til lovens krav om reflekser, bremser, ringeklokke med videre. 20 klasser ud af 24 mulige

har deltaget i cyklistprøven i år. Af de 472 elever, som går i de 20 deltagende klasser, har 440 deltaget i teoriprøven og 386 deltaget i den praktiske køreprøve, som afholdes over fire dage

rikssund og én prøvedag i henholdsvis Skibby og Slangerup. Det betyder også ret meget at få den indlæring og træning om færdsel på cykel, som ligger i 6. klasses cyklistprøven. Den er nemlig ”testen” på, om al den færdselsundervisning, som eleverne har modtaget, fra de startede i skole og indtil nu, har sat sig fast. Det er vigtigt at teste på det her tidspunkt, for det er nu, at eleverne for alvor begynder at færdes alle mulige steder rundt i byen og på landet – steder som både er kendte og ukendte for dem. Cyklistprøven klæder eleverne på, så de kender færdselsreglerne og kan bruge dem i praksis. Foto: Frederikssund Kommune

Nye stande på lørdagsmarked

Ønsk tillykke i din lokalavis Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr.

100,-

Betales hos Vintergækken på Bymidten Mail billede og tekst til:

ms@hornsherredlokalavis.dk

HornsherredLokalavis

SKIBBY: Lørdag den 17. juni er der igen Lørdagsmarked i Bymidten, og der er tilmeldt flere nye produkter. Man kan finde nyere brugskunst, hjemmelavet havtornemarmelade og havtornelikør og mange andre specialiteter. Også hjemmelavet bolsjer og

strikkevarer. Skulle man have gået glip af Søren og Rune på Hornsrock, så underholder de igen denne dag. Desuden kommer Roskilde Tekniske Skole og fortæller om deres grønne uddannelser og deler smagsprøver ud fra deres væksthuse.

Masser af loppestande og god stemning er kendetegnet for de populære markeder, hvor Vintergækken sætter caféen op udenfor med kaffe, kage og koldt fadøl. Husk at du tilmelder dig med stande til Jørgen C på 4046 8935.


15

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Du holder Danmark i gang Vi hjælper til på vejen

Renault KANGOO Access L1 1,5 dCi 75 hk inkl. A/C Mdl. Leasingydelse fra

1.295

1

kr.

1

Førstegangsydelse 25.000 kr.

Mød os hos Davidsen Tømmerhandel i Venslev 15.-16. juni kl 11-15 og få et godt varevognstilbud.

Renault TRAFIC T27 L1H1

Renault MASTER T8 L1H1

1,6 dCi 95 hk inkl. navigation, A/C og bakkamera Mdl. Leasingydelse fra

1.495

Førstegangsydelse 35.000 kr.

2

kr.

2,3 dCi 110 hk inkl. navigation, A/C og bakkamera 2

Mdl. Leasingydelse fra

1.695

Førstegangsydelse 35.000 kr.

kr.

3

3

Nye skarpe leasingpriser inkl. service- og reparationsaftale. Renault er Europas mest solgte varebilsmærke i de sidste 19 år*. Sammen med dig og andre dygtige håndværkere holder vi også hjulene i gang i Danmark. Fx med nye skarpe leasingpriser, der giver dig en velkørende og driftssikker varebil med masser af standardudstyr til nogle af markedets laveste priser. Med den medfølgende service- og reparationsaftale behøver du ikke at bekymre dig om uforudsete udgifter. Det gør arbejdsdagen både mere behagelig og mere effektiv. Enegiklasse 1) Renault KANGOO 1,5 dCi, 75 hk Access L1 van, Energiklasse Forbrug 23,3 km/l, CO2 udledning 112 g/km. Operationel leasing, 20.000 kilometer årligt, førstegangsbetaling 25.000 kr. herefter Forbrug 12,8 km/l, CO2 udledning 204 g/km. Operationel leasing, 20.000 månedlig leasingydelse på 1.295 kr. Samlet betaling i perioden udgør 71.620 kr. 2) Renault MASTER T28, L1H1, 2,3 dCi, 110 hk , Energiklasse : : Forbrug 16,4 km/l, CO2 kilometer årligt, førstegangsbetaling 35.000 kr. herefter månedlig leasingydelse på 1.695 kr. Samlet betaling i perioden udgør 96.020 kr. 3) Renault TRAFIC T27, L1H1, 1,6 dCi, 95 hk , Energiklasse udledning 160 g/km. Operationel leasing, 20.000 kilometer årligt, førstegangsbetaling 35.000 kr., herefter månedlig leasingydelse på 1.495kr. Samlet betaling i perioden udgør 88.820 kr. For alle priser gælder at: Leasingperiode 36 måneder. Leasingydelserne er faste. Alle priser er inkl. serviceaftale og leveringsomkostninger. Priserne er eksklusiv vinterdæk, obligatorisk kaskoforsikring, samt eventuelt ekstraudstyr, delydelse, brændstof og grøn ejer afgift. Alle priser er ekskl. moms. Betaling skal ske via betalingsservice. Handel skal være indgået senest 30. april 2017. Der er et begrænset antal biler. Tilbuddet gælder udelukkende erhvervsdrivende med et CVR-nummer og kun via Renault Finance (Santander Consumer Bank). Forudsætter positiv kreditgodkendelse og kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Der tages forbehold for ændringer i priser og afgifter. *Automotive European Market, statistik 1998-2016 salg af LCV eksklusive pickup.

renault.dk

Keld Hansen Bil A/S Korshøj 4, 3600 Frederikssund Telefon +45 47 31 05 10

info@khbil.dk www.khbil.dk


240 kvm. bolig i vestfløjen og 251til kvm. bolig God HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017 16 www.eges.dk www.eges.dk ViVisøger -- Ege sælger søgerhuse huse tilsalg salg Egei østfløjen. sælger huset maskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på ca. 150 Hvalsø Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA.HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER LYSTEJENDOM PÅ 2.9 VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGEROG OGNOGLE NOGLEDEJLIGE DEJLIGEFOLDE FOLDE Marbjergvej Marbjergvej 4 4 Telefon: 70 29 90 90 til kvm. Nyopført muret garage Lystejendom ved Lystejendom ved LedreborgLEJRE KOMMUNE LEJRE KOMMUNE skovene, med med 2 store boliger skovene, boliger 3 biler, også med tegltag. God ognogle nogle dejlige folde. Denne og dejlige Denne herlige landejendom landejendom med jordherlige jordDIREKTE SKOVEN DIREKTE TILTIL SKOVEN tilliggende påmeter. 2.9 ha, er beligpå 2.9 beligx 60 Hyggeligt landsted i Gershøj på 4.3 ha.ridebane på 20tilliggende gende med med haven haven og marken marken gende direkte op op til til skoven. skoven. Her bydes direkte bydes Skøn have. Flere solterpåen engode fantastisk natur natur og på fantastisk og en en www.eges.dk Vi søger huse til salg - Egefantastisk sælger fantastisk fred -- her her huset er du fred er du ii harharmonimed med naturen. naturen. Rådyrene Rådyrene moni rasser. græsser ii din din have have og og man man mømøVi søger huse til salg - Ege sælger huset græsser

Ugens bolig fra Ege

LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

OM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE LEJRE KOMMUNE

Hvalsø

Marbjergvej 4

UNEDIREKTE TIL SKOVEN

Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beliggende med haven og marken direkte op til skoven. Her bydes Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE på en fantastisk natur og en Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Marbjergvej 4 fantastisk fred - her er du i harMarbjergvej 4 LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Lystejendom vedmed Ledreborgmoni naturen. Rådyrene LEJRE KOMMUNE Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger LEJRE KOMMUNE skovene, med 2 folde. store boliger i din have og man møog nogle græsser dejlige Denne og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med der mange afjordskovens andre DIREKTE TIL SKOVEN herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beligDIREKTE TIL SKOVEN Hvalsø dyr. Derha, ereren fantastisk jagt. PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE tilliggende 2.9 beliggende med på haven og marken gende med og Her marken Boligerne består Marbjergvej 4 af 2 særskilte direkte op tilhaven skoven. bydes direkte op til skoven. Her bydes på en fantastisk og enflot stand med huse, natur inatur meget på en fantastisk Lystejendom fantastisk fred - her er og du en i ved har- Ledreborgfantastisk fred - her er du og i har-glasserede mure moni medfilsede naturen. Rådyrene skovene, med 2 store boliger moni med naturen. Rådyrene græsser itegltage. din have og man Der møbydes på hhv. græsser i din have ogdejlige man mø-folde. Denne og der mange afnogle skovens andre 240 kvm. bolig i vestfløjen og der mange af fantastisk skovens andre dyr. Der er en jagt. herlige landejendom med jorddyr. Der er en fantastisk jagt.i østfløjen. God 251 kvm. bolig Boligerne består af 2 særskilte tilliggende på 2.9 ha, er beligBoligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot stand med maskinhal 120 kvm. Værkhuse, i meget flot standpå med gende med haven og marken filsede mure og glasserede sted/hestestald på ca. 150 filsede mure glasserede tegltage. Der og bydes på til hhv.skoven. direkte op Her bydes tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm.kvm. bolig i Nyopført vestfløjen ogmuret garage til 240 kvm. kvm.på bolig vestfløjen og natur og en enii østfløjen. fantastisk 251 bolig God biler, også med 251 kvm.3bolig i østfløjen. God tegltag. God maskinhal på 120 kvm. fred Værkfantastisk - her er du i harmaskinhal på 120på kvm. Værkridebane på150 20 x 60 meter. sted/hestestald ca. moni med naturen. Rådyrene sted/hestestald på ca. 150 kvm. Nyopført muret garage til gode solterSkøn have. Flere kvm. Nyopført muret til og man møgræsser i garage dinGod have 3 biler, også med tegltag. rasser. 3 biler, også med tegltag. God ridebane på 20 x 60 meter. der mange af skovens andre ridebane påFlere 20 xgode 60 meter. Skøn have. solterdyr. Der ersolteren fantastisk jagt. Skøn have. Flere gode rasser. rasser. Boligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot stand med NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER filsede mure og glasserede Har du drømmen at bo en lille landsby og have heste, høns, får, m.m. og blive en delFITNESSCENTER af NYERE om VILLA OGiSTOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE tegltage. Der bydes på hhv. kvm.43231246 bolig i vestfløjen og et hyggeligt landsbysamfund ? Så er muligheden til stede her. Sagsnr: 240 43231246 Sagsnr: Sagsnr: 43231246 bolig i østfløjen. God Kontant:251 kvm.6.695.000 Kontant: 6.695.000 Kontant: 6.695.000 Mdl. ejerudgift: maskinhal på5.696 120 kvm. VærkMdl. ejerudgift: 5.696 335.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 I den lille landsby Gershøj, sælges et ældre hyggeligt landsted, der emmer af sjæl og gamle Udbetaling: sted/hestestald på ca. 150 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 muret garage til Bolig: kvm. Nyopført491 dage. Bolig: 491 30.707/25.362 Grund: 3Brutto/netto: biler, også29.735 med tegltag. God Grund: 29.735 Rum/stuer: 12/3 Bolig: på 20 ridebane x 60 meter. 491 Rum/stuer: 12/3 Opført/ombygget: 1917/14 Grund: 29.735 Opført/ombygget: Landstedet har et jordtilliggende på 4.3 ha (ca. 7.8 tdr. land), der ligger samlet bagved ejen- Energimærke: Skøn have.1917/14 FlereC gode solterEnergimærke: C Rum/stuer: 12/3 rasser. dommen. Ældre bygninger, der trænger til nogen modernisering. Opført/ombygget: 1917/14 Energimærke: C

OVEN www.eges.dk www.eges.dk www.eges.dk

Vi -- Ege Vi søger husehuset til salg Vi søger søger huse huse til til salg salg Ege sælger sælger huset

- Ege sælger huset

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

LIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

OM

dermange mange af af skovens skovens andre der andre dyr.Der Der er er en en fantastisk fantastisk jagt. Hvalsø dyr. jagt. Boligerne består består af af 2 2 særskilte særskilte Boligerne Marbjergvej 4 huse,ii meget meget flot flot stand stand med huse, med filsede mure og glasserede Lystejendom ved Ledreborgfilsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. skovene, med 2 store tegltage. Der bydes påboliger hhv. 240 kvm. bolig i folde. vestfløjen og og nogle Denne 240 kvm.dejlige bolig i vestfløjen og 251 kvm. bolig i østfløjen. God herlige landejendom med jord251 kvm. bolig i østfløjen. God maskinhal på 120 kvm. Værktilliggende på 2.9 ha, er beligmaskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på 150 gende med havenpå ogca. marken sted/hestestald 150 til kvm. Nyopført muretca. garage direkte op til skoven. Her bydes kvm. Nyopført muret garage til 3 biler, også med tegltag. God på en fantastisk natur og en 3ridebane biler, også med tegltag. God på 20 x 60 meter. fantastiskpåfred - her er du i harridebane 20 x 60 meter. Skønmed have. Flere gode soltermoni Rådyrene Skøn have.naturen. Flere gode solterrasser. græsser i din have og man mørasser. Hvalsø der mange af skovens andre dyr. Der er en4fantastisk jagt. Marbjergvej Boligerne består af 2 særskilte Lystejendom ved Ledreborghuse, i meget flot stand med skovene, med 2 store boliger filsede mure og glasserede og nogle dejlige folde. Denne tegltage. Der bydes med på hhv. Sagsnr: 43231246 herlige landejendom jord240 kvm. bolig i vestfløjen og Sagsnr: 43231246 tilliggende beligKontant: på 2.9 ha, er 6.695.000 251 kvm. bolig i østfløjen. God gende med haven og marken Kontant: 6.695.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 maskinhal påskoven. 120 kvm. Værkdirekte op til Her bydes Mdl. ejerudgift: 5.696 Udbetaling: 335.000 sted/hestestald på ca. 150 på en fantastisk 30.707/25.362 natur og en Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: kvm. Nyopført muret garage til fantastisk fred - 30.707/25.362 her er du i harBolig: 491 3Brutto/netto: biler, også med tegltag. God moni med naturen. Rådyrene Grund: 29.735 Bolig: 491 ridebane x 60 græsser i på din20 have ogmeter. man møRum/stuer: 12/3 Grund: 29.735 Skøn have. Flere gode solterder mange af skovens andre Opført/ombygget: 1917/14 Rum/stuer: 12/3 rasser. dyr. Der er en fantastisk jagt. Energimærke: C Opført/ombygget: 1917/14 Boligerne består af 2 særskilte Energimærke: huse, i meget flot stand med C filsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm. bolig i vestfløjen og Hvalsø 251 kvm. bolig i østfløjen. God Sagsnr: 36 43231246 maskinhal på 120 kvm. VærkÅsvejen Hvalsø sted/hestestald på ca. 150 Kontant: 6.695.000 Ejendom med nyere villa og til Åsvejen 36 muret garage kvm. Mdl.Nyopført ejerudgift: 5.696 stor moderne erhvervsbygning 3 biler, også med tegltag. God Ejendom med nyere villa og Udbetaling: 335.000 med igangværende Fitnesscenridebane på 20erhvervsbygning x 60 meter. stor moderne Brutto/netto: ter. I den driftige30.707/25.362 Handelsby Skøn have. Flere gode solter-491 med igangværende FitnesscenBolig: Hvalsø i Lejre Kommune, udbyrasser. ter. I den driftige Handelsby Grund: 29.735 des pæn og velbygget Boligog Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 Erhvervsejendom. Moderne vindes pæn og velbygget Boligog kelbygget villa fra 2006, på 167 Opført/ombygget: 1917/14 Erhvervsejendom. Moderne vinkvm. med et fantastisk kig udEnergimærke: C kelbygget villa fraModerne 2006, påiso167 over landskabet. kvm. med et fantastisk kig udleret Hal på 486 kvm. opført over landskabet. Moderne iso2007, indeholdende igangvæSagsnr: 43231246 leret på 486 kvm. opført rendeHal fitnesscenter, med badeKontant: 6.695.000 2007, indeholdende igangvæværelser, toiletter, etc. Alt tilMdl. ejerudgift: 5.696 Hvalsø rende fitnesscenter, med badebehør i fitnesscenteret medfølUdbetaling: 335.000 værelser, toiletter, etc. Alt tilger, incl. 36 løsøre, kundedatabaÅsvejen Brutto/netto: 30.707/25.362 behør i fitnesscenteret medfølse, hjemmesider, etc. Hvalsø by Ejendom med nyere villa og Bolig: 491 ger, incl. løsøre, kundedatabaer i rivende udvikling, så der er stor moderne erhvervsbygning Grund: 29.735 gode udviklingsmuligheder til by se, hjemmesider, etc. Hvalsø med igangværende Fitnesscenstede her. Gode P-forhold. Tæt Rum/stuer: 12/3 er i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige Handelsby på Hvalsø Station med kun 12 gode udviklingsmuligheder til Opført/ombygget: 1917/14 Hvalsø iRoskilde Lejre Kommune, udbymin. tilher. og 41 min. tilC stede Gode P-forhold. Tæt Energimærke: des pæn velbygget Kbh. City.og Ejendommen opvarpå Hvalsø Station med Boligkun 12og Erhvervsejendom. mestil med pillefyr. min. Roskilde ogModerne 41 min. tilvinkelbygget villa fra 2006,opvarpå 167 Kbh. City. Ejendommen kvm. med et fantastisk kig udmes med pillefyr. over landskabet. Moderne isoHvalsø leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæÅsvejen 36 rende fitnesscenter, med badeEjendom med nyere villa og værelser, toiletter, etc. Alt tilstor moderne erhvervsbygning behør i fitnesscenteret medfølmed igangværende FitnesscenSagsnr: 43231682 ger, løsøre, kundedatabater. I incl. den driftige Handelsby Kontant: se, hjemmesider, etc.4.995.000 Hvalsø Hvalsø i Lejre Kommune, udby-by Mdl. ejerudgift: 3.132 er i rivende så der er Sagsnr: 43231682 des pæn og udvikling, velbygget Boligog gode udviklingsmuligheder til Udbetaling: 250.000 Erhvervsejendom. Moderne vinKontant: 4.995.000 stede her.villa Gode P-forhold. Tæt Brutto/netto: 22.924/18.871 kelbygget fra 2006, på 167 43.132 Mdl. ejerudgift: på Hvalsø Station med kun 12 Bolig: 167 kvm. med et fantastisk 250.000 kig udUdbetaling: min. til Roskilde og 41 min. til Grund: 2.400 over landskabet. Moderne isoBrutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City.påEjendommen opvarRum/stuer: 5/1 leret Hal 486 kvm. opført Bolig: 167 mes med pillefyr. Opført: 2006 2007, indeholdende igangvæGrund: 2.400 Energimærke: rende fitnesscenter, med bade-B Rum/stuer: 5/1 værelser, toiletter, etc. Alt tilOpført: 2006 behør i fitnesscenteret medfølEnergimærke: ger, incl. løsøre, kundedataba- B se, hjemmesider, etc. Hvalsø by er i rivende udvikling, så der er gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt Sagsnr: 43231682 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 414.995.000 min. til Kontant: Kbh. Ejendommen opvarMdl.City. ejerudgift: 3.132 mes med pillefyr. Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Energimærke: B

LEJRE KOMMUNE

DIREKTE TIL SKOVEN

UNE

OVEN

Gershøjvej 89, 4070 Kirke Hyllinge GOD INDTÆGT GOD INDTÆGT BILLIG "NETTOHUSLEJE" BILLIG "NETTOHUSLEJE"

Sagsnr: Hvalsø

43231246 Kontant: 6.695.000 Marbjergvej 4 Mdl. ejerudgift: 5.696 Lystejendom Udbetaling: ved Ledreborg335.000 skovene, med 2 30.707/25.362 store boliger Brutto/netto: og nogle dejlige folde. Denne Bolig: 491 herlige landejendom med jordGrund: 29.735 tilliggende på 2.9 ha, er beligRum/stuer: 12/3 gende med haven og marken Opført/ombygget: 1917/14 direkte op til skoven. Her bydes Energimærke: på en fantastisk natur og en C

fantastisk fred - her er du i harmoni med naturen. Rådyrene græsser i din have og man møder mange af skovens andre Ca. 110 kvm. bolig. Ca.STOR 240 kvm. udlænger, fordeltMED på IGANGVÆRENDE forskellige bygninger. Hvalsø NYERE VILLA OG MODERNE ERHVERVSBYGNING FITNESSCENTER Hvalsø NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER dyr. Der er en fantastisk jagt. NYERE VILLA OGmed STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Hvalsø GOD En hyggelig gammel have frugttræer. Fra ejendommen er derMED en meget flot udsigt over GOD INDTÆGT INDTÆGT VÆRENDE FITNESSCENTER Sagsnr: 43231246 Vand er indlagt fra byens vandværk. Der er offentlig kloak. Boligerne består af 2 særskilte Hvalsø BILLIG VILLA landskabet. OGGOD STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Kontant: 6.695.000 BILLIG INDTÆGT Åsvejen 36 "NETTOHUSLEJE" Åsvejen 36 Mdl. ejerudgift: 5.696 "NETTOHUSLEJE" huse, i meget flot stand med Der er en samlet lejeindtægt pt. på kr. 44.000,- - fordelt på forpagtning og masteleje. Udbetaling: 335.000 Ejendom med nyere villa og GT BILLIG Brutto/netto: 30.707/25.362 stor moderne erhvervsbygning Ejendom med nyere villa og filsede mure med igangværende FitnesscenBolig: 491og glasserede 3"NETTOHUSLEJE" min. gang ned til fjorden og havnen, hvor du kan have din båd liggende. ter. I den driftige Handelsby Grund: 29.735 20 min. til Roskilde, 8 min. til Kirke Hyllinge. stor moderne erhvervsbygning Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 bydes tegltage. Der på hhv. des pæn og velbygget1917/14 Bolig- og EJE" Opført/ombygget: Erhvervsejendom. Moderne vinEnergimærke: C (Sælg 3 ha fra - og du har den skønneste byggegrund på 13.000 kvm. til et nyt hus) med igangværende Fitnesscen240 bolig i vestfløjen og kelbygget kvm. villa fra 2006, på 167 NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER kvm. med et fantastisk kig udter. Ikvm. den driftige Handelsby over landskabet. Moderne iso251 bolig i østfløjen. God leret Hal på 486 kvm. opført GOD INDTÆGT 2007, indeholdende igangvæ- Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kontant: 1.995.000 maskinhal på 120 kvm. VærkHvalsø rende fitnesscenter, med badeVILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER 2 2 værelser, toiletter, etc. Alt tilÅsvejen 36 BILLIG Bolig: 107 m | Grund: 43.038 m des pæn og velbygget sted/hestestald på ca.Bolig150 og behør i fitnesscenteret medfølEjendom med nyere villa og "NETTOHUSLEJE" GT ger, incl. løsøre, kundedatabastor moderne erhvervsbygning Erhvervsejendom. Moderne se, hjemmesider, etc. Hvalsø by kvm. Nyopført muret garagevintil med igangværende Fitnesscener i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige Handelsby Sagsnr: 40731648 gode udviklingsmuligheder til kelbygget villa frategltag. 2006, på 167 Hvalsø i Lejre Kommune, udby3 biler, også med God stede her. Gode P-forhold. Tæt des pæn og velbygget Bolig- og EJE" Udbetaling: 100.000 på Hvalsø Station med kun 12 Ejerudgift pr. mdr.: 2.069 Ejendomstype Landejendomme Erhvervsejendom. Moderne vin-fantastisk kig udkvm. med et min. til Roskilde og 41på min. til 20 ridebane x 60 meter. kelbygget villa fra 2006, på 167 Brutto: 9.030 Byggeår 1810 Energimærke G Kbh. City. Ejendommen opvarkvm. med et fantastisk kig udmes med pillefyr. over landskabet. Moderne isoNetto: 7.518 over landskabet. Moderne isoSkøn have. Flere gode solterleret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende leret Hal igangvæpå 486 kvm. opført rasser. rende fitnesscenter, med badeværelser, toiletter, etc. Alt til2007, indeholdende igangvæbehør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabarende fitnesscenter, med badese, hjemmesider, etc. Hvalsø by ejendomsmægler, MDE www.eges.dk tlf. 70 29 90 90 er i rivende udvikling, så der er ejendomsmægler, MDE www.eges.dk tlf. 70 29 90 90 Sagsnr: ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 43231682 gode90 udviklingsmuligheder til værelser, toiletter, etc. Alt tilKontant: 4.995.000 stede her. Gode P-forhold. Tæt Bygaden 18 A · 4320 Lejre •18 Bygaden 18 ·Lejre 4070 Kirke Hyllinge Bygaden A · 4320 • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Mdl. ejerudgift: 3.132 Bygaden 18 A ejendomsmægler, · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 KirkeMDE Hyllinge - www.eges.dk -250.000 tlf. på Hvalsø Station med kun 12 70 29 90 90 behør fitnesscenteret medfølUdbetaling: min. til Roskildei og 41 min. til Brutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City. Ejendommen opvarBygaden 18 A · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Bolig: 167 mes med pillefyr. ger, incl. løsøre, kundedatabawww.eges.dk Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 se, hjemmesider, etc. Hvalsø by Opført: 2006 Åsvejen 36 Åsvejen 36

Ejendom med nyere villa og Ejendom med erhvervsbygning nyere villa og stor moderne stor moderne erhvervsbygning med igangværende FitnesscenmedI den igangværende Fitnesscenter. driftige Handelsby ter. I den driftige Handelsby Hvalsø i Lejre Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kommune, udbydes pæn og velbygget Boligog des pæn og velbygget Boligog Erhvervsejendom. Moderne vinErhvervsejendom. Moderne vinkelbygget villa fra 2006, på 167 kelbygget villa fra 2006, på 167 kvm. med et fantastisk kig udkvm.landskabet. med et fantastisk kigisoudover Moderne over Hal landskabet. Moderne isoleret på 486 kvm. opført leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæ2007, fitnesscenter, indeholdende igangværende med baderende fitnesscenter, med værelser, toiletter, etc. Altbadetilværelser, toiletter, etc. medfølAlt tilbehør i fitnesscenteret behør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabager,hjemmesider, incl. løsøre, kundedatabase, etc. Hvalsø by se,i rivende hjemmesider, etc.så Hvalsø er udvikling, der erby er i rivende udvikling, så dertiler gode udviklingsmuligheder gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt stede her.Station Gode P-forhold. på Hvalsø med kun Tæt 12 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 41 min. til min. til Roskilde og 41 min. til Kbh. City. Ejendommen opvarKbh. med City.pillefyr. Ejendommen opvarmes mes med pillefyr.

Sagsnr: 43231682 Sagsnr: 43231682 Kontant: 4.995.000 Kontant: 4.995.000 Mdl. ejerudgift: 3.132 Mdl. ejerudgift: 3.132 Udbetaling: 250.000 Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Bolig: 167 Grund: 2.400 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Opført: 2006 Energimærke: B Energimærke: B


240 kvm. bolig i vestfløjen og 251til kvm. bolig God HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017 17 www.eges.dk ViVisøger -- Ege sælger www.eges.dk søgerhuse huse tilsalg salg Egei østfløjen. sælger huset maskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på ca. 150 Hvalsø Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA.HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER LYSTEJENDOM PÅ 2.9 VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGEROG OGNOGLE NOGLEDEJLIGE DEJLIGEFOLDE FOLDE Marbjergvej Marbjergvej 4 4 Telefon: 70 29 90 90 til kvm. Nyopført muret garage Lystejendom ved Lystejendom ved LedreborgLEJRE KOMMUNE LEJRE KOMMUNE skovene, med med 2 store boliger skovene, boliger 3 biler, også med tegltag. God ognogle nogle dejlige folde. Denne og dejlige Denne herlige landejendom landejendom med jordherlige jordDIREKTE SKOVEN DIREKTE TILTIL SKOVEN tilliggende påmeter. 2.9 ha, er beligpå 2.9 beligridebane x 60 Super hyggelig landvilla med fantastisk udsigt til mark & skovpå 20tilliggende gende med med haven haven og marken marken gende direkte op op til til skoven. skoven. Her bydes direkte bydes Skøn have. Flere solterpåen engode fantastisk natur natur og på fantastisk og en en www.eges.dk Vi søger huse til salg - Egefantastisk sælger fantastisk fred -- her her huset er du fred er du ii harharmonimed med naturen. naturen. Rådyrene Rådyrene moni rasser. græsser ii din din have have og og man man mømøVi søger huse til salg - Ege sælger huset græsser

Ugens bolig fra Ege

LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

OM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE LEJRE KOMMUNE

Hvalsø

Marbjergvej 4

UNEDIREKTE TIL SKOVEN

Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beliggende med haven og marken direkte op til skoven. Her bydes Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE på en fantastisk natur og en Hvalsø LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Marbjergvej 4 fantastisk fred - her er du i harMarbjergvej 4 LYSTEJENDOM PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE Lystejendom vedmed Ledreborgmoni naturen. Rådyrene LEJRE KOMMUNE Lystejendom ved Ledreborgskovene, med 2 store boliger LEJRE KOMMUNE skovene, med 2 folde. store boliger i din have og man møog nogle græsser dejlige Denne og nogle dejlige folde. Denne herlige landejendom med der mange afjordskovens andre DIREKTE TIL SKOVEN herlige landejendom med jordtilliggende på 2.9 ha, er beligDIREKTE TIL SKOVEN Hvalsø dyr. Derha, ereren fantastisk jagt. PÅ 2.9 HA. VED LEDREBORGSKOVENE, MED 2 STORE BOLIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE tilliggende 2.9 beliggende med på haven og marken gende med og Her marken Boligerne består Marbjergvej 4 af 2 særskilte direkte op tilhaven skoven. bydes direkte op til skoven. Her bydes på en fantastisk og enflot stand med huse, natur inatur meget på en fantastisk Lystejendom fantastisk fred - her er og du en i ved har- Ledreborgfantastisk fred - her er du og i har-glasserede mure moni medfilsede naturen. Rådyrene skovene, med 2 store boliger moni med naturen. Rådyrene græsser itegltage. din have og man Der møbydes på hhv. græsser i din have ogdejlige man mø-folde. Denne og der mange afnogle skovens andre 240 kvm. bolig i vestfløjen og der mange af fantastisk skovens andre dyr. Der er en jagt. herlige landejendom med jorddyr. Der er en fantastisk jagt.i østfløjen. God 251 kvm. bolig Boligerne består af 2 særskilte tilliggende på 2.9 ha, er beligBoligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot stand med maskinhal 120 kvm. Værkhuse, i meget flot standpå med gende med haven og marken filsede mure og glasserede sted/hestestald på ca. 150 filsede mure glasserede tegltage. Der og bydes på til hhv.skoven. direkte op Her bydes tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm.kvm. bolig i Nyopført vestfløjen ogmuret garage til 240 kvm. kvm.på bolig vestfløjen og natur og en enii østfløjen. fantastisk 251 bolig God biler, også med 251 kvm.3bolig i østfløjen. God tegltag. God maskinhal på 120 kvm. fred Værkfantastisk - her er du i harmaskinhal på 120på kvm. Værkridebane på150 20 x 60 meter. sted/hestestald ca. moni med naturen. Rådyrene sted/hestestald på ca. 150 kvm. Nyopført muret garage til gode solterSkøn have. Flere kvm. Nyopført muret til og man møgræsser i garage dinGod have 3 biler, også med tegltag. rasser. 3 biler, også med tegltag. God ridebane på 20 x 60 meter. der mange af skovens andre ridebane påFlere 20 xgode 60 meter. Skøn have. solterdyr. Der ersolteren fantastisk jagt. Skøn have. Flere gode rasser. rasser. Boligerne består af 2 særskilte huse, i meget flot stand med NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER filsede mure og glasserede Ønsker du NYERE ro i sjælen og OG en STOR fantastisk udsigt ERHVERVSBYGNING til marker/skov, så er MED denne fine villa bestemt VILLA MODERNE IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER tegltage. Der bydes på hhv. kvm.43231246 bolig i vestfløjen og et besøg værd. Sagsnr: 240 43231246 Sagsnr: Sagsnr: 43231246 bolig i østfløjen. God Kontant:251 kvm.6.695.000 Kontant: 6.695.000 Kontant: 6.695.000 Mdl. ejerudgift: maskinhal på5.696 120 kvm. VærkMdl. ejerudgift: 5.696 335.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 Villaen byder på: Flot og rummelig entre med varmepumpe/gulvvarme samt med opgang til Udbetaling: sted/hestestald på ca. 150 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: 30.707/25.362 kvm. Nyopført491 muret garage til 1. salen. Super hyggeligt nyere landkøkken fra år 2013 fra Ikea med lækre detaljer med bl.a. Bolig: Bolig: 491 30.707/25.362 Grund: 3Brutto/netto: biler, også29.735 med tegltag. God Grund: 29.735 Rum/stuer: 12/3 Bolig: på 20 gulvvarme. Skøn lys stue med flotte gulve og skøn ny pilleovn fra år 2016, tilligemed udgangOpført/ombygget: ridebane x 60 meter. 491 Rum/stuer: 12/3 1917/14 Grund: 29.735 Opført/ombygget: Skøn have.1917/14 FlereC gode soltertil solrig terrasse. Flot nyere badeværelse fra år 2013 med brus og gulvvarme. 1. salen byder Energimærke: Energimærke: C Rum/stuer: 12/3 rasser. Opført/ombygget: 1917/14 på: Hyggelig repos med plankegulve og indrettet kontor med flot udsigt. 2 gode værelser med Energimærke: C

OVEN www.eges.dk www.eges.dk www.eges.dk

Vi -- Ege Vi søger husehuset til salg Vi søger søger huse huse til til salg salg Ege sælger sælger huset

- Ege sælger huset

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset

LIGER OG NOGLE DEJLIGE FOLDE

OM

dermange mange af af skovens skovens andre der andre dyr.Der Der er er en en fantastisk fantastisk jagt. Hvalsø dyr. jagt. Boligerne består består af af 2 2 særskilte særskilte Boligerne Marbjergvej 4 huse,ii meget meget flot flot stand stand med huse, med filsede mure og glasserede Lystejendom ved Ledreborgfilsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. skovene, med 2 store tegltage. Der bydes påboliger hhv. 240 kvm. bolig i folde. vestfløjen og og nogle Denne 240 kvm.dejlige bolig i vestfløjen og 251 kvm. bolig i østfløjen. God herlige landejendom med jord251 kvm. bolig i østfløjen. God maskinhal på 120 kvm. Værktilliggende på 2.9 ha, er beligmaskinhal på 120 kvm. Værksted/hestestald på 150 gende med havenpå ogca. marken sted/hestestald 150 til kvm. Nyopført muretca. garage direkte op til skoven. Her bydes kvm. Nyopført muret garage til 3 biler, også med tegltag. God på en fantastisk natur og en 3ridebane biler, også med tegltag. God på 20 x 60 meter. fantastiskpåfred - her er du i harridebane 20 x 60 meter. Skønmed have. Flere gode soltermoni Rådyrene Skøn have.naturen. Flere gode solterrasser. græsser i din have og man mørasser. Hvalsø der mange af skovens andre dyr. Der er en4fantastisk jagt. Marbjergvej Boligerne består af 2 særskilte Lystejendom ved Ledreborghuse, i meget flot stand med skovene, med 2 store boliger filsede mure og glasserede og nogle dejlige folde. Denne tegltage. Der bydes med på hhv. Sagsnr: 43231246 herlige landejendom jord240 kvm. bolig i vestfløjen og Sagsnr: 43231246 tilliggende beligKontant: på 2.9 ha, er 6.695.000 251 kvm. bolig i østfløjen. God gende med haven og marken Kontant: 6.695.000 Mdl. ejerudgift: 5.696 maskinhal påskoven. 120 kvm. Værkdirekte op til Her bydes Mdl. ejerudgift: 5.696 Udbetaling: 335.000 sted/hestestald på ca. 150 på en fantastisk 30.707/25.362 natur og en Udbetaling: 335.000 Brutto/netto: kvm. Nyopført muret garage til fantastisk fred - 30.707/25.362 her er du i harBolig: 491 3Brutto/netto: biler, også med tegltag. God moni med naturen. Rådyrene Grund: 29.735 Bolig: 491 ridebane x 60 græsser i på din20 have ogmeter. man møRum/stuer: 12/3 Grund: 29.735 Skøn have. Flere gode solterder mange af skovens andre Opført/ombygget: 1917/14 Rum/stuer: 12/3 rasser. dyr. Der er en fantastisk jagt. Energimærke: C Opført/ombygget: 1917/14 Boligerne består af 2 særskilte Energimærke: huse, i meget flot stand med C filsede mure og glasserede tegltage. Der bydes på hhv. 240 kvm. bolig i vestfløjen og Hvalsø 251 kvm. bolig i østfløjen. God Sagsnr: 36 43231246 maskinhal på 120 kvm. VærkÅsvejen Hvalsø sted/hestestald på ca. 150 Kontant: 6.695.000 Ejendom med nyere villa og til Åsvejen 36 muret garage kvm. Mdl.Nyopført ejerudgift: 5.696 stor moderne erhvervsbygning 3 biler, også med tegltag. God Ejendom med nyere villa og Udbetaling: 335.000 med igangværende Fitnesscenridebane på 20erhvervsbygning x 60 meter. stor moderne Brutto/netto: ter. I den driftige30.707/25.362 Handelsby Skøn have. Flere gode solter-491 med igangværende FitnesscenBolig: Hvalsø i Lejre Kommune, udbyrasser. ter. I den driftige Handelsby Grund: 29.735 des pæn og velbygget Boligog Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 Erhvervsejendom. Moderne vindes pæn og velbygget Boligog kelbygget villa fra 2006, på 167 Opført/ombygget: 1917/14 Erhvervsejendom. Moderne vinkvm. med et fantastisk kig udEnergimærke: C kelbygget villa fraModerne 2006, påiso167 over landskabet. kvm. med et fantastisk kig udleret Hal på 486 kvm. opført over landskabet. Moderne iso2007, indeholdende igangvæSagsnr: 43231246 leret på 486 kvm. opført rendeHal fitnesscenter, med badeKontant: 6.695.000 2007, indeholdende igangvæværelser, toiletter, etc. Alt tilMdl. ejerudgift: 5.696 Hvalsø rende fitnesscenter, med badebehør i fitnesscenteret medfølUdbetaling: 335.000 værelser, toiletter, etc. Alt tilger, incl. 36 løsøre, kundedatabaÅsvejen Brutto/netto: 30.707/25.362 behør i fitnesscenteret medfølse, hjemmesider, etc. Hvalsø by Ejendom med nyere villa og Bolig: 491 ger, incl. løsøre, kundedatabaer i rivende udvikling, så der er stor moderne erhvervsbygning Grund: 29.735 gode udviklingsmuligheder til by se, hjemmesider, etc. Hvalsø med igangværende Fitnesscenstede her. Gode P-forhold. Tæt Rum/stuer: 12/3 er i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige Handelsby på Hvalsø Station med kun 12 gode udviklingsmuligheder til Opført/ombygget: 1917/14 Hvalsø iRoskilde Lejre Kommune, udbymin. tilher. og 41 min. tilC stede Gode P-forhold. Tæt Energimærke: des pæn velbygget Kbh. City.og Ejendommen opvarpå Hvalsø Station med Boligkun 12og Erhvervsejendom. mestil med pillefyr. min. Roskilde ogModerne 41 min. tilvinkelbygget villa fra 2006,opvarpå 167 Kbh. City. Ejendommen kvm. med et fantastisk kig udmes med pillefyr. over landskabet. Moderne isoHvalsø leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæÅsvejen 36 rende fitnesscenter, med badeEjendom med nyere villa og værelser, toiletter, etc. Alt tilstor moderne erhvervsbygning behør i fitnesscenteret medfølmed igangværende FitnesscenSagsnr: 43231682 ger, løsøre, kundedatabater. I incl. den driftige Handelsby Kontant: se, hjemmesider, etc.4.995.000 Hvalsø Hvalsø i Lejre Kommune, udby-by Mdl. ejerudgift: 3.132 er i rivende så der er Sagsnr: 43231682 des pæn og udvikling, velbygget Boligog gode udviklingsmuligheder til Udbetaling: 250.000 Erhvervsejendom. Moderne vinKontant: 4.995.000 stede her.villa Gode P-forhold. Tæt Brutto/netto: 22.924/18.871 kelbygget fra 2006, på 167 43.132 Mdl. ejerudgift: på Hvalsø Station med kun 12 Bolig: 167 kvm. med et fantastisk 250.000 kig udUdbetaling: min. til Roskilde og 41 min. til Grund: 2.400 over landskabet. Moderne isoBrutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City.påEjendommen opvarRum/stuer: 5/1 leret Hal 486 kvm. opført Bolig: 167 mes med pillefyr. Opført: 2006 2007, indeholdende igangvæGrund: 2.400 Energimærke: rende fitnesscenter, med bade-B Rum/stuer: 5/1 værelser, toiletter, etc. Alt tilOpført: 2006 behør i fitnesscenteret medfølEnergimærke: ger, incl. løsøre, kundedataba- B se, hjemmesider, etc. Hvalsø by er i rivende udvikling, så der er gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt Sagsnr: 43231682 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 414.995.000 min. til Kontant: Kbh. Ejendommen opvarMdl.City. ejerudgift: 3.132 mes med pillefyr. Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Energimærke: B

LEJRE KOMMUNE

DIREKTE TIL SKOVEN

UNE

OVEN

Hvidemosevej 8, Nr. Hyllinge, 4070 Kirke Hyllinge GOD INDTÆGT GOD INDTÆGT BILLIG "NETTOHUSLEJE" BILLIG "NETTOHUSLEJE"

Sagsnr: Hvalsø

43231246 Kontant: 6.695.000 Marbjergvej 4 Mdl. ejerudgift: 5.696 Lystejendom ved LedreborgUdbetaling: Fantastisk udsigt 335.000 skovene, med 2 30.707/25.362 store boliger Brutto/netto: og nogle dejlige folde. Denne Bolig: 491 herlige landejendom med jordGrund: 29.735 tilliggende på 2.9 ha, er beligRum/stuer: 12/3 gende med haven og marken Opført/ombygget: 1917/14 direkte op til skoven. Her bydes Energimærke: på en fantastisk natur og en C

fantastisk fred - her er du i harmoni med naturen. Rådyrene græsser i din have og man møder mange af skovens andre plankegulve. Stort og rummeligt soveværelse. Denne ejendom har et væld af hyggekroge, solHvalsø NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Hvalsø NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER terrasser og en meget velholdt flot have. Der er fint drivhus og brænderum i haven. dyr. Der er en fantastisk jagt. NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Hvalsø GOD GOD INDTÆGT INDTÆGT FITNESSCENTER VÆRENDE Sagsnr: 43231246 21 kvm BILLIG kælder indeholder: Entre som vaskerum/værksted samt disp rum med opgang til Boligerne består af 2 særskilte Hvalsø VILLA OGGOD STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER Kontant: 6.695.000 BILLIG INDTÆGT Åsvejen 36 stueetagen. Busforbindelser i området og gode indkøbsmuligheder i Kirke Hyllinge bymidte, "NETTOHUSLEJE" Åsvejen 36 Mdl. ejerudgift: 5.696 "NETTOHUSLEJE" huse, i meget flot stand med Udbetaling: 335.000 Ejendom med nyere villa og har sportshal, god skole, samt fin daginstitution m.m. Der er fin cykelsti direkte til GT som ogsåBILLIG Brutto/netto: 30.707/25.362 stor moderne erhvervsbygning Ejendom med nyere villa og skolen og Kirke Hyllinge bymidte filsede mure med igangværende FitnesscenBolig: 491og glasserede "NETTOHUSLEJE" ter. I den driftige Handelsby Grund: 29.735 stor moderne erhvervsbygning Hvalsø i Lejre Kommune, udbyRum/stuer: 12/3 bydes Absolut fred og ro på denne fine villa i skønne landlige omgivelser med flot udsigt - velkommen. tegltage. Der på hhv. des pæn og velbygget1917/14 Bolig- og EJE" Opført/ombygget: Erhvervsejendom. Moderne vinEnergimærke: C med igangværende Fitnesscen240 bolig i vestfløjen og Ring direkte til ejendomsmægler Mads Ege på tlf 2424 1111 email: mads@eges.dk kelbygget kvm. villa fra 2006, på 167 NYERE VILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER kvm. med et fantastisk kig udter. Ikvm. den driftige Handelsby over landskabet. Moderne iso251 bolig i østfløjen. God leret Hal på 486 kvm. opført GOD INDTÆGT 2007, indeholdende igangvæ- Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kontant: 2.295.000 maskinhal på 120 kvm. VærkHvalsø rende fitnesscenter, med badeVILLA OG STOR MODERNE ERHVERVSBYGNING MED IGANGVÆRENDE FITNESSCENTER 2 2 værelser, toiletter, etc. Alt tilÅsvejen 36 BILLIG Bolig: 119 m | Grund: 595 m des pæn og velbygget sted/hestestald på ca.Bolig150 og behør i fitnesscenteret medfølEjendom med nyere villa og "NETTOHUSLEJE" GT ger, incl. løsøre, kundedatabastor moderne erhvervsbygning Erhvervsejendom. Moderne se, hjemmesider, etc. Hvalsø by kvm. Nyopført muret garagevintil med igangværende Fitnesscener i rivende udvikling, så der er ter. I den driftige Handelsby Sagsnr: 40731660 gode udviklingsmuligheder til kelbygget villa frategltag. 2006, på 167 Hvalsø i Lejre Kommune, udby3 biler, også med God stede her. Gode P-forhold. Tæt des pæn og velbygget Bolig- og EJE" Udbetaling: 115.000 på Hvalsø Station med kun 12 Ejerudgift pr. mdr.: 2.351 Ejendomstype Villa Erhvervsejendom. Moderne vin-fantastisk kig udkvm. med et min. til Roskilde og 41på min. til 20 ridebane x 60 meter. kelbygget villa fra 2006, på 167 Brutto: 10.426 Byggeår 1929 Energimærke D Kbh. City. Ejendommen opvarkvm. med et fantastisk kig udmes med pillefyr. over landskabet. Moderne isoNetto: 8.681 over landskabet. Moderne isoSkøn have. Flere gode solterleret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende leret Hal igangvæpå 486 kvm. opført rasser. rende fitnesscenter, med badeværelser, toiletter, etc. Alt til2007, indeholdende igangvæbehør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabarende fitnesscenter, med badese, hjemmesider, etc. Hvalsø by ejendomsmægler, MDE www.eges.dk tlf. 70 29 90 90 er i rivende udvikling, så der er ejendomsmægler, MDE www.eges.dk tlf. 70 29 90 90 Sagsnr: ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 43231682 gode90 udviklingsmuligheder til værelser, toiletter, etc. Alt tilKontant: 4.995.000 stede her. Gode P-forhold. Tæt Bygaden 18 A · 4320 Lejre •18 Bygaden 18 ·Lejre 4070 Kirke Hyllinge Bygaden A · 4320 • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Mdl. ejerudgift: 3.132 Bygaden 18 A ejendomsmægler, · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 KirkeMDE Hyllinge - www.eges.dk -250.000 tlf. på Hvalsø Station med kun 12 70 29 90 90 behør fitnesscenteret medfølUdbetaling: min. til Roskildei og 41 min. til Brutto/netto: 22.924/18.871 Kbh. City. Ejendommen opvarBygaden 18 A · 4320 Lejre • Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge Bolig: 167 mes med pillefyr. ger, incl. løsøre, kundedatabawww.eges.dk Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 se, hjemmesider, etc. Hvalsø by Opført: 2006 Åsvejen 36 Åsvejen 36

Ejendom med nyere villa og Ejendom med erhvervsbygning nyere villa og stor moderne stor moderne erhvervsbygning med igangværende FitnesscenmedI den igangværende Fitnesscenter. driftige Handelsby ter. I den driftige Handelsby Hvalsø i Lejre Kommune, udbyHvalsø i Lejre Kommune, udbydes pæn og velbygget Boligog des pæn og velbygget Boligog Erhvervsejendom. Moderne vinErhvervsejendom. Moderne vinkelbygget villa fra 2006, på 167 kelbygget villa fra 2006, på 167 kvm. med et fantastisk kig udkvm.landskabet. med et fantastisk kigisoudover Moderne over Hal landskabet. Moderne isoleret på 486 kvm. opført leret Hal på 486 kvm. opført 2007, indeholdende igangvæ2007, fitnesscenter, indeholdende igangværende med baderende fitnesscenter, med værelser, toiletter, etc. Altbadetilværelser, toiletter, etc. medfølAlt tilbehør i fitnesscenteret behør i fitnesscenteret medfølger, incl. løsøre, kundedatabager,hjemmesider, incl. løsøre, kundedatabase, etc. Hvalsø by se,i rivende hjemmesider, etc.så Hvalsø er udvikling, der erby er i rivende udvikling, så dertiler gode udviklingsmuligheder gode udviklingsmuligheder til stede her. Gode P-forhold. Tæt stede her.Station Gode P-forhold. på Hvalsø med kun Tæt 12 på Hvalsø Station med kun 12 min. til Roskilde og 41 min. til min. til Roskilde og 41 min. til Kbh. City. Ejendommen opvarKbh. med City.pillefyr. Ejendommen opvarmes mes med pillefyr.

Sagsnr: 43231682 Sagsnr: 43231682 Kontant: 4.995.000 Kontant: 4.995.000 Mdl. ejerudgift: 3.132 Mdl. ejerudgift: 3.132 Udbetaling: 250.000 Udbetaling: 250.000 Brutto/netto: 22.924/18.871 Brutto/netto: 22.924/18.871 Bolig: 167 Bolig: 167 Grund: 2.400 Grund: 2.400 Rum/stuer: 5/1 Rum/stuer: 5/1 Opført: 2006 Opført: 2006 Energimærke: B Energimærke: B


18

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017


19

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

www.eges.dk

Vi søger huse til salg - Ege sælger huset Kirke Hyllinge

SKØN PRÆSENTABEL FAMILIEVILLA BELIGGENDE I ROLIGE OMGIVELSER NÆR SKOLEN

Rønnevej 14

NY PRIS

Skøn præsentabel familievilla beliggende tæt ved Ejby havn. Stor lys stue med brændeovn, dejligt køkken og 3 gode værelser. 2 badeværelser. Godt bryggers. Skøn og velholdt have. Sagsnr: 40731606 Kontant: 1.595.000 Mdl. ejerudgift: 2.580 Udbetaling: 80.000 Brutto/netto: 7.209/6.000 Bolig: 127 Grund: 809 Rum/stuer: 4/1 Opført/ombygget: 1975/83 Energimærke: E

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge

Ahornvej 7

Brombærhaven 8

Hasselvej 5

Duevænget 3

Duevænget 4

Mågevænget 11

Sagsnr:

40731649

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Sagsnr:

40731671

SOLGT PÅ 8 DAGE

Sagsnr:

40731665

SOLGT

Sagsnr:

40731645

SOLGT

PÅ 4 UGER

LIGNENDE SØGES

SKØNT NYERE EBK LUKSUS FRITIDSHUS PÅ HELE 108 KVM

Sagsnr:

40731509

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Sagsnr:

40731563

SOLGT

LIGNENDE SØGES

SKØNT BELIGGENDE VILLA I ROLIGT BØRNEVENLIGT OMRÅDE

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

Søndag d. 18/6 kl. 11.00 - 11.45

Søndag d. 18/6 kl. 12.00 - 12.30

Kirke Såby

Kirke Hyllinge

Duevej 2

Møllevej 19

Unikt fritidshus med mange lækre detaljer - bla spa, flotte store solterrasser, godt lysindfald og vandbåren gulvvarme. Høj kvalitet - ren luksus og den flotteste udsigt til Fjorden.

Nydelige villa på 147 kvm i et plan. Dejlig stor og lys rummelig stue. Stort soveværelse(tidl. frisørsalon i dette rum). Pænt toilet i en god størrelse. 2 stuer/værelser. Stort køkken.

Sagsnr: 40731624 Kontant: 2.195.000 Mdl. ejerudgift: 1.862 Udbetaling: 110.000 Brutto/netto: 10.203/8.438 Bolig: 108 Grund: 834 Rum/stuer: 4/1 Opført: 2010

Sagsnr: 40731570 Kontant: 1.595.000 Mdl. ejerudgift: 2.445 Udbetaling: 80.000 Brutto/netto: 7.209/6.000 Bolig: 147 Grund: 784 Rum/stuer: 4/2 Opført/ombygget: 1966/76 Energimærke: F

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


20

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

NAKKEDAMSVEJ · 4050 SKIBBY

Der skal kun betales de faktiske omkostninger til etablering af kloakstik. Hovedbidraget til kloak er nemlig betalt på alle 4 grunde.!

Helårsgrunde i Røgerup v/ Skibby Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en muret villa med udnyttelig tagetage. Kontakt ejendomsmægler for flere detaljer, eller se lokalplanen på www.husbo.dk Der skal kun betales de faktiske omkostninger til etablering af kloakstik. Hovedbidraget til kloak er nemlig betalt på alle 4 grunde.! Den nye broforbindelse over Roskilde Fjord forventes at medføre stigende ejendomsværdier i området, og renterne er samtidig rekordlave. Så hvis du overvejer at bygge nyt, ja så er det måske en god ide at gøre det nu. Grund A: Areal: 700 kvm. Bidrag til kloak betalt: JA Bidrag til EL betalt: Nej Bidrag til vand betalt: Nej Kontant: 350.000

Grund C: Areal: 940 kvm. Bidrag til kloak betalt: JA Bidrag til EL betalt: Nej Bidrag til vand betalt: Nej Kontant: 400.000

Grund B: Areal: 700 kvm. Bidrag til kloak betalt: JA Bidrag til EL betalt: JA Bidrag til vand betalt: JA Kontant: 450.000

Grund D: Areal: 700 kvm. Bidrag til kloak betalt: JA Bidrag til EL betalt: Nej Bidrag til vand betalt: Nej Kontant: 350.000

husbo

Bo Weiland · Ejendomsmægler & Jurist · www.husbo.dk · 47 52 16 94


21

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

BEDRE OG BILLIGERE BOLIGHANDEL MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING OG FORMIDLING

Tænker du på at sælge?

Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler!

Sælg med et samlet lavt mæglersalær. Bemærk - iflg. lovgivning er energimærke, el- og tilstandsraport ikke incl.

TOTAL SALG!

39.950,-

INCL. MOMS

MED SALG!

29.950,-

INCL. MOMS

SELV SALG!

19.950,-

INCL. MOMS

STRANDBOVEJ 7 - LANDERSLEV STRAND

Ring 96 200 800

alle ugens 7 dage mellem kl. 8.00 -20.00

HJORTEVÆNGET 3 - SKIBBY

Flot og meget velholdt fritidshus

Fremtræder overalt som nyt, helårsanvendeligt fritidshus på 85 kvm., og med 16 kvm. overdækning, samt med 33 kvm. carport. hvor af 15 kvm. er et isoleret udhus, der udover er der et brændeskur. Det hele er beliggende på 1.200 kvm. pænt anlagt fritidsgrund, på lukket stille vej, samt med under 10 min. til vandet ”Isefjorden”. Indretning: Entre m/klinkegulv, åben køkken stue m/ brændeovn, soveværelse, værelse og badeværelse. På husets to sider, er der dejlig træterrasse, hvoraf 16 kvm. er overdækket. Haven er udlagt med græs, buske, bede og enkelte træer. Helårsanvendeligt fritidshus, som kvalitetsbyggeri, der bare skal opleves!!

C

Meget stor familievilla i lukket stille område, tæt på skole og naturområder. Bolig/grund: 187/1.445 Anneks/udhus/garage: 27/42/30 Værelser/stuer: 5/2 Kontant: 2.595.000,Ejerudg.mdr. : 2.062,Udb.: 130.000,Br/nt. mdr.: ex.ejerudgift mdr. 11.884,-/9.874,-

BOVELGÅRDSVEJ 42 - GERSHØJ Kontant ..... 1.295.000 kr. Udbetaling .... 65.000 kr. Brutto ................5.908 kr. Netto..................4.912 kr. Bolig...................... 85 m2 Kælder ......................Nej Byggeår ................. 2005 Grund ................ 1200 m2 Vær./stuer ................. 2/1 Md.ejerudgift .... 1.656 kr.

STRANDSTIEN 3 - DALBY HUSE

C

BIRKEMOSEVEJ 18 - OVER DRÅBY

Velholdt fritidshus i naturskønt område, og 5 min til badestrand.

Helårsanvendeligt fritidshus, tæt på offentlig transport.

Bolig/grund: 66/1.145 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 895.000 Ejerudg. mdr. 1.018,Udb.: 45.000 Br/nt. mdr.: ex. ejerudg. mdr. 4.103,-/3.410,-

Bolig/grund: 81/1.238 Værelser/stuer: 2/2 Kontant: 995.000 Ejerudg. mdr. 1.238,Udb.: 50.000 Br/nt. mdr.: ex. ejerudg. mdr. 4.869,-/3.970,-

TØRVEAGERVEJ 3 - DALBY HUSE

HYLDEVÆNGET 20 - OVER DRÅBY

Stor familievilla i lukket område, og i naturskønt område, 5 min. fra Gershøj Havn! Bolig/grund: 180/858 Værelser/stuer 4/2 Kontant 1.595.000 Ejerudg. mdr. 2.680 Udb.: 80.000 Br/nt. mdr.: ex. ejerudg. mdr. 7.200,-/6.021,-

ENGBAKKEN 14 - SKULDELEV STRAND Hyggeligt fritidshus, beliggende i naturskønne omgivelser, ved Åsen og Skuldelev Havn Bolig/grund: 65/1.313 Værelser/stuer: 2/2 Kontant: 995.000,Ejerudg.mdr.: 1.208,Udb.: 50.000,Br/nt. mdr.: ex.ejerudgift mdr. 4.869,-/3.970,-

GEDDESTIEN 3 - KULHUSE

Velholdt ældre fritidshus, i stille område, og lige ud til åbne marker!

Moderne fritidshus, beliggende ud til grønt område.

Højt og flot belliggende fritidshus på stor åben grund.

Bolig/grund: 49/1.119 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 435.000,Ejerudg.mdr.: 904,Udb.: 25.000,Br/nt mdr.: ex. ejerudgift mdr.: 2.010,-/1.670,-

Bolig/grund: 61/1000 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 795.000 Ejerudg. mdr. 1.210,Udb.: 40.000 Br/nt. mdr. ex. ejerudg. mdr. 3.904,-/3.182,-

Bolig/grund: 56/1413 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 795.000 Ejerudg. mdr. 1.007,Udb.: 40.000 Br/nt. mdr. : ex. ejerudg. mdr. 4.054/3.252

Din uafhængige ejendomsmægler E j e n d o m s m æ g l e r & Va l u a r M D E P e r G . J e n s e n , I r i s v e j 4 2 , 4 0 5 0 S k i b b y

Fordi du og din bolighandel fortjener en uvildig og uafhængig rådgivning og formidling Sammen er vi bedst og billigst til din bolighandel! Bemærk - Iflg. gældende lovgivning er energimærke, el- og tilstandsrapport ikke incl.

Ring

-et godt alternativ!

96 200 800 alle ugens 7 dage kl. 8.00-20.00 www.bo-nyt.dk · info@bo-nyt.dk


22

HISTORIEN FORTSÆTTER HER

HornsherredLokalavis

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

Lægeattesten bliver skrottet HORNSHERRED: Folketinget har ophævet (92 stemmer for, 13 imod) kravet om, at alle over 75 år skal stille med en lægeattest for at få fornyet deres almindelige kørekort. Så næste gang seniorer skal forny sit kørekort, betaler de kun for fornyelse af kortet: 130 kroner ligesom alle andre. Der er flere takster for forskellige typer kørekort. Dem kan du se på

politiets hjemmeside under Priser. Det nye kørekort gælder så i 15 år – ligesom for alle andre. Udover at du som senior sparer udgiften til lægeattesten, så bliver der nok også bedre plads i danske lægers venteværelser: Efter Danske Seniorers beregninger optog kørekort-lægeattesten 70 lægers arbejdstid. Hvert år.

VIND TO BIO-BILLETTER

Hovedgaden 33 – Skibby Tlf. 4752 8220 – www.skibbykino.dk

GIV OS ET LIKE! BREAKING NEWS, FØR ALLE ANDRE.

Reserver og køb billet online

ADGANG TIL VORES DIGITALE UDGAVE AF UGENS AVIS, FØR UDGIVELSE.

REDAKTION: ............................................... Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 73 87 88 ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen, bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 43 97 10 51 Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks. Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS. Hornsherred Lokalavis er i tæt samarbejde med Lejre Lokalavis og Paperboy Roskilde og dækker tilsammen 59.000 husstande. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis. dk/forretningsbetingelser

Bymidten 6 · Skibby · T: 46 48 07 70 www.hornsherredlokalavis.dk ...................................................................... Kontoret er åbent hver torsdag fra kl. 9.00 - 15.00

rers Viborg-kreds og medlem af hovedbestyrelsen. Gunnar Villadsen, der tirsdag fylder 90, glæder sig allerede nu over, at når han til september skal forny sit kørekort, så behøver han ikke længere punge ud med 500 kroner til en lægeattest.

Facebook • Nyhederne før alle andre • Sjove konkurrender • Breaking News

The Mummy 3D

3 Ting Kl. 17.00 Torsdag den 15. juni

-UGENTLIG DELTAGELSE I VORES KONKURRENCE OM TO BIO-BILLETTER TIL EN GOD FILM I SKIBBY KINO. Ugens vinder offentliggøres på vores Facebookside. Og ugens vinder kan hente sine billetter i Skibby Kino, inden 8 dage.

Kl.19.30 Torsdag den 15. t.o.m. onsdag den 21. juni

KOMMENDE FILM:

Kaptajn underhyler

DEN BEDSTE MAND

I den sidste ”firkant”: ”Casablanca” – en filmgruppe for voksne: 8 filmtitler er lagt på hjemmesiden. Abonnement købes via hjemmesiden.

Mød os på Facebook

Kl.14.30 Lørdag den 17. og søndag den 18. juni

KULTURKALENDER JUNI

Michael Sandholt ms@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 70 78 07

Patrick Holbek Paperboy Roskilde patrick@paperboy.gratis Mobil 40 58 44 37

Det var Gunnar Villadsen, der i 2012 startede med at skrive læserbreve om det uretfærdige i kravet om dyre lægeattester til seniorer, der ville forny kørekort. - Men der var ingen, der ville høre på mig. Så ringede jeg til vores lokale folketingsmedlem Chr. Pihl Lorenzen, der tog sagen op. Så skete der noget. - Heldigvis fik jeg også opbakning først fra Danske Pensionister, og så fra Danske Seniorer, siger Gunnar Villadsen, der er tidligere formand for Danske Senio-

SKIBBY KINO

ANNONCER: ............................................... Klaus W. Rasmussen Udgiver/ansv. redaktør kwr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 75 08 08

Tina Arpe Mediekonsulent ta@hornsherredlokalavis.dk Mobil 61 45 85 47

- Nu kan de i stedet bruge tiden på behandling af de syge. Det er da skønt. Vi er glade og sender en stor tak til Gunnar Villadsen i Tjele, der startede aktionen i 2012, og til alle som bakkede op, så vi kom i mål, siger Lise Acthon fra Danske Seniorer, formand for Kreds Nordsjælland. - Det er dejligt, vi har fået det i orden med kørekortet. Jeg har aldrig kunnet se meningen med lægeattesten. Det er ren diskrimination af ældre, siger Gunnar Villadsen i Tjele.

Pirates of the Caribbean: Salazars Hævn Tir. d. 13. juni 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Johnny Deep spiller den ikoniske antihelt kaptajn Jack Sparrow i dette eventyr, hvor han kommer på en alvorlig prøve, som involverer et spøgelsesskib. Sommerkoncerter 2017 Ons. d. 14. juni 2017, kl. 19.30. Pris: (Entré: Standard 125 kr) Køb/bestil billet Arrangør: Slotskoncerterne af 1983 Skibby Sognegård, Selsøvej 4, Skibby 3 Kgl. sopraner Pirates of the Caribbean: Salazars Hævn Ons. d. 14. juni 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Rosenvandring i Gerlevparken Tor. d. 15. juni 2017, kl. 19. Pris: (Entré: 50kr)

Arrangør: Gerlevparkens Venner Gerlevparken, Tørslevvej 10 B, Jægerspris Kom og få en guided tur i Gerlevparkens Rosenhave, hvor de historiske roser netop er sprunget ud! Der serveres hvidvin og snacks, og du får et lille foredrag om roserne og lejlighed til at tale med de frivillige, som arbejder i haven 3 ting Tor. d. 15. juni 2017, kl. 17. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby The Mummy (2017) - 3D Tor. d. 15. juni 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby The Mummy (2017) - 3D Fre. d. 16. juni 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Kaptajn Underhyler Lør. d. 17. juni 2017, kl. 14.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

The Mummy (2017) - 3D Lør. d. 17. juni 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Højmesse ved Ole Hansen Søn. d. 18. juni 2017, kl. 10.30-11.30. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris 1. s. e. trin. Kirkekaffe Højmesse ved Mette Brunshuus Søn. d. 18. juni 2017, kl. 10.30-11.30. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby 1. s. e. trin Sejltur med s/s Skjelskør Søn. d. 18. juni 2017, kl. 13, 14.30 og 16. Pris: (Entré: voksne 60 kr. børn og pensionister 50 kr. familie 150 kr. (2 voksne og 2 børn) Arrangør: S/S Skjelskør Frederikssund Trafikhavn, Havnepladsen, Frederikssund Jazz på Fjorden med s/s Skjelskør

Søn. d. 18. juni 2017, kl. 19ca. 21.15. Pris: (Entré: 195 kr) Arrangør: S/S Skjelskør Frederikssund Trafikhavn, Havnepladsen, Frederikssund Sejltur på Roskilde fjord med det gamle dampskib s/s Skjelskør og jazzbandet The Spirit of New Orleans Kaptajn Underhyler Søn. d. 18. juni 2017, kl. 14.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby The Mummy (2017) - 3D Søn. d. 18. juni 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby The Mummy (2017) - 3D Man. d. 19. juni 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Kunstudstilling 4-2017 // Ib Spang Olsen Ons. d. 17. maj til søn. d. 2. juli 2017, i Rejsestaldens åb-

ningstid. Pris: (Fri entré) Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, Jægerspris Erotiske tegninger af Ib Spang Olsen Der er næppe et barn eller en voksen i Danmark, der ikke kan genkende tegneren Ib Spang Olsens streger på lang afstand. For de fleste er det simpelthen ikoner, som hører med til tilværelsen. Troen, håbet og kærligheden Lør. d. 8. april til søn. d. 29. oktober 2017, kl. 11-16. Pris: (Entré: 60 kr./ 15 kr.) Jægerspris Slot, Slotsgården 20, Jægerspris Historien om det danske kongepar Christian 2. og dronning Elisabeth. Om deres flugt til Europa i 1523 og deres venskab med Martin Luther. Et venskab der holder, også da Christian 2. efter ni år vender tilbage til Danmark og bliver fængslet på livstid


23

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 24 · 13./14. JUNI 2017

DEBAT: Ryttergården er vores Degnejord LÆSERBREV Af Jens K. Jensen Kommunalbestyrelsesmedlem Venstre

Der er fra flertallets side blevet bestemt vi skal bygge flere almene boliger i Lejre Kommune, det har vi i Venstre intet imod. Vi er helt klar over vi har et ansvar for de svageste borgere i kommunen. Vi har stemt for ca. 160 nye almene boliger i denne byrådsperiode fra 2014 og til nu. Flertal-

lets oplæg var yderliggere 128 almene boliger i Hvalsø og Kirke Hyllinge, der sagde vi nej. For det første koster det kommunen et stort to cifferet millionbeløb i direkte støtte, dernæst mener vi udbygningen er for stor. Flertallet har så efterfølgende nedsat antallet af boliger i Hvalsø fra 69 til 35. Jeg er glad for, at de har genovervejet økonomien en ekstra gang. I Venstre undrer os vi os

dog over forskellen på Degnejorden i Lejre og Ryttergården i Kirke Hyllinge. Hvad er begrundelsen, at for man ikke inddrager borgerne i Kirke Hyllinge og omegn i planerne med Ryttergården på samme måde som Degnejorden. For rigtig mange i denne del af kommunen er Ryttergårdsudstykningen vores ” Degnejord”, perfekt beliggenhed for folk der er lidt op i alderen, tæt på indkøb og busforbindelser. Vi har

Hæder til to gymnaster JÆGERSPRIS: Jægerspris Gymnastik Forening har indstillet to unge gymnaster, Silje og Rune, struktører, til Vingsted-ugen i år. Vingsted-ugen er en blan-

ding af et kursus og en sommerlejr med masser af gymnastik og godt humør. Alle instruktører på Vingstedugen er tidligere gymnaster fra DGIs Verdenshold.

De står for undervisningen af de unge, som kan se frem til at få masser af viden og gode træningstips med sig hjem til foreningen. Det hele krydres med lejrbål og

Sæsonafslutning

RUBRIK

SKIBBY: -Der deltog 100 personer i Brugerrådets sæsonafslutning. Vi mødtes kl. 12:00 til sildemad og smørrebrød og kaffe m/småkager, fortæller Jytte Løvhøj. - Der var livlig konversation under maden, og da vi var færdige med det, var der uddeling af takkehilsner til alle dem, der har hjulpet os med diverse aktiviteter i sæsonens løb. Herefter sang vores ons-

været rigtig glad for den borgerinddragelse der er foregået i Lejre, derfor vil vi gerne fortsætte den måde at planlægge kommunale udstykninger på. Vi mener at den nuværende lokalplan med mulighed for 32 boliger er rigtig god. Derfor foreslår vi der bliver udarbejdet et projekt, hvor der kan bygges 32 rækkehuse på mellem 90 og 120 m2 gerne som ejer eller andelsboliger. Der efterspørges den type boliger fra

mange sidder. Vi har rigtig mange borgere, som har bygget hus i starten af 1970 og de efterspørger netop denne boligform nu. I Venstre har vi derfor besluttet at invitere til en borgervandring på Ryttergårdsjorden i Kirke Hyllinge søndag den 18 .juni klokken 10. Vi ønsker at høre hvordan borgerne i og omkring Kirke Hyllinge bedst synes at dette areal skal udnyttes – synes de at der skal være 32 boliger på

mellem 90 og 120 m2 eller skal der bygges 59 boliger, hvor halvleden af boligerne er på ” op til 55 m2”.

hygge. - Vi håber, de får en fantastisk oplevelse, men forhåbentlig bliver de også inspireret af det, vi laver og kan bruge det hjemme i deres forening, siger Anne Hviid Kristensen, kursusleder for Vingstedugen og tidligere gymnast på DGIs Verdens-

hold. DGI arrangerer Vingstedugen, og på baggrund af foreningernes indstillinger, står DGI for udvælgelsen af de maksimalt 100 gymnaster i aldersgruppen 14-17 år, der kan deltage. Vingsted-ugen bliver afholdt hvert år og er en tra-

dition, der er mere end 40 år gammel. Vingstedugen holdes i år 23. til den 28. juli.

dagskor ”De syngende pensionister” fire sange. Koret er i år blevet kraftigt udvidet, så der der nu er 19 personer der hygger sig med at

synge hveranden onsdag. Efter det blev der spillet seks gratis bankospil, trukket amerikansk lotteri, og så var eftermiddagen slut.

- Vi ser nu alle frem til en dejlig sommer. Vi starter igen den 7. august.

UDLEJES

TERAPI

UDLEJNING AF

Slip dine fobier/eksamensangst med tankefeltterapi Slip dine muskelspændinger med fysiurgisk massage

OPBEVARINGSPLADS

Anne Bahn Hansen Solhøjstræde 4 Landerslev 3630 Jægerspris 6176 2654 annebahnhansen@gmail.com

Til møbler, flyttekasser m.v. Tilbydes i tørre lokaler – Med eller uden varme På gård ved Skibby. Ring 24260434 for yderligere Oplysninger og priser.

Lander dit visitkort her på siden, så bliver du set af mere end 59.000 husstande

Jægerspris

Landerslev Gerlev Lyngerup Dalby Kyndby Venslev

Skuldelev

Ferslev

Jyllinge

Skibby

Gundsømagle

Sønderby

Kender du det der med, at dine visitkort ligger i en fin lille æske på skrivebordet. Og når du så har brug for dem, fik du ikke lige taget dem med i farten...

Gundsølille Store Valby Ågerup

Kirke Hyllinge

Dine lokale aviser kommer ud til alle dine nuværende og potentielle kunder, hver uge! Derfor giver det rigtig god mening, at få dit visit-kort med. Det er faktisk meget nemt og koster ikke alverden.

Ejby Lyndby

Kirke Sonnerup Roskilde

Formatet er 86 mm x 50 mm - præcis samme størrelse som dit visitkort. Du bliver placeret under den fane, der passer til dit fag/forretningsområde. Du kan indrykke din annonce efter behov. Jo flere indrykninger du bestiller desto bedre pris.

Vælg mellem en, to eller alle tre lokale aviser.

En avis: 30% To aviser: 40% Tre aviser: 50%

Svogerslev

Kirke Såby

Vindinge

Vester Såby Vor Frue Kirke Hvalsø

- du finder vores visitkort nederst her!

Øm Lejre gadstrup Osted Viby

Snoldelev


24

PROJEKT BREDAGER - 10 VELBELIGGENDE PARCELHUSGRUNDE MED UDSIGT TIL GRØNNE MARKER

NYHED Kirke Hyllinge ijlwxy

Projekt Bredager 1-10

1200 1200

BREDAGER - 10 VELBELIGGENDE PARCELHUSGRUNDE VED KARLEBYVEJ TÆT PÅ BYMIDTEN De nyudstykkede byggegrunde ligger skønt med en flot udsigt over grønne marker og skøn natur. Området er super familievenligt og med stisystem til bymidten, hvor du finder byens mange faciliteter, som indkøbsmuligheder, skole, idrætshal, bibliotek og lægehus. Grundenes størrelser varierer fra 902 m2 og op til 1116 m2.

BRAMSNÆS

Michael H. Jørgensen

Priserne starter på kr. 595.000 og op til kr. 695.000 (ekskl. tilslutningsomkostninger). Grundene leveres fuldt byggemodnede med anlagte veje og stier samt forsyningsledningerne ført frem til grundenes grænser. Byggeprocenten er 30 og byggeriet må maksimalt opføres i 2 etager.

Henriette Lykke Nielsen

Lars Grønhøj Hansen

Kasper Larsen

Mads Buur Pedersen

350

HELÅRSGRUND Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01742

Nej

Nej

Nej

595.000 877 30.000 3.135/2.504 Tlf: 46400084

Trine Ryttergaard Madsen

v/ Michael H. Jørgensen a/s Bygaden 50 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk facebook.com/homebramsnaes Tlf. 46400084

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Hornsherred lokalavis uge 24 2017