Page 1

T I L H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I H O R N S H E R R E D . H E R U N D E R J Æ G E R S P R I S , S K I B B Y, K I R K E H Y L L I N G E S A M T D E L E A F K I R K E S Å B Y

T I R S D A G / O N S D A G 15 . / 16 . M A J 2 0 18 U G E 2 0 | 2 . Å R G A N G

HornsherredLokalavis

Historien fortsætter HER

W W W.HORNSHERREDLOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / HORNSHERREDLOK AL AV IS

• Plantebyttedag ................................................................ side 2 • Bor Årets ildsjæl på Midtsjælland.................. side 4 • Forskel på 112´s responstider ..................... side 13 • Leif Sylvester udstiller .......................................... side 14 • Musik mellem fjordene.......................................... side 23 • Lokal kunstner fejrer 10 års jubilæum.. side 24

SE HER!!! RABAT TIL DIG DER ER PENSIONIST Ring eller kom ind og hør hvordan. Fjordrejser

Fjordrejser

v/Jens Erlandsen · Hovedgaden 25 · Skibby Tlf.: 2270 0409 / 9133 8100 · fjordrejser@gmail.com www.fjordrejser.dk

DIN LOKALE COMPUTER & KONTOR BUTIK Bymidten 5 - 4050 Skibby - Tlf. 34 10 50 74 BLÆKPATRONER BÆRBAR COMPUTERE MULTIMEDIE STATIONÆR COMPUTER HARD- & SOFTWARE

NYHED

Kontorartikler

Support i butikken

Support hos dig

Kr. 125,-

Kr. 275,-

- ingen tidsbestilling

- eller fjernsupport

Pr. kvarter

Pr. halve time

www.minorsupport.dk

SKIBBY FODTERAPI Hele Hornsherreds fodterapi

Har du ondt i fødderne? - Lad os hjælpe dig! Vi afhjælper gener som kan komme fra: Hård hud og ligtorne, fodvorter, fejlstillinger i fødderne, nedgroede og fortykkede negle, diabetes og gigtfødder.

Klinikken yder tilskud til behandling via: Den offentlige sygesikring med henvisning fra din læge. Hvis du er medlem af ”Danmark” Hvis du får helbredstillæg fra kommunen

Små ting kan gøre en stor forskel... ? ikke få det hele med rfor ...så2A,hvo Selsøvej Skibby – www.skibby-fodterapi.dk – tlf. 47528020

Online booking – gavekort udstedes – åbent alle ugens hverdage

. kel..stor stor fors engøre gøre kan tingting Små Små kan en forskel... Første ? altid med er hele g det få sø ikke be for hvorhvorfor ...så ...så ikke få det hele med? GRATIS

Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. Klik ind på www.seniorhørelse.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600 og læs mere om hørelse og eller via vores hjemmeside www.bahc.dk medlemsfordele.

n

ceret h rtifi Klik ind på www.seniorhørelse.dk ør ce samarbejder og læs mere om hørelse Oticon og medlemsfordele. med Ældre Sagen for

Æ ificeret h ør

n

rt ce

Otic o

k lini ek

kibby 29832959

Så har du muligvis en hørenedsættelse Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. eller via vores hjemmeside www.bahc.dk

AUTHENTIC THAI FOOD

DIN NYE TAKE-AWAY

k lini ek

hornsfisk på krogen

er vedlagt)

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Første Og vi kan hjælpe dig med, altid besøÐg er Skruer du højt op for tv’et? at finde den bedste høreIS GR Ð AT Synes løsning. Du vil altid få en så endu folk mumler? og du får og tis svært ved at høre i større forsamlinger? god rådgivning og service Ð ds Har gradu måne ning.du muligvis en hørenedsættelse røvhar samt løbende opfølgning. afp Så Ring og book en tid til Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at igen. enhøre uforpl igtende snak på Skruer dudu højthøjt op for tv’et? · ÐSkruer op for tv’et? Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.telefon 25 690 600 Ð Synes du folk mumler? · ÐSynes du folk mumler? eller via vores hjemmeside Har du Du svært at få høre forsamlinger? vilved altid eni større god rådgivning og service samt løbende opfølgning. · Så Har svært en ved at høre i større forsamlinger? www.bahc.dk har du du muligvis hørenedsættelse Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600

Otic o

t)

Side 26: Hornfiskekonkurrence med masser af

Foto: Steen Westh

så en og du får og is at måneds gr afprøvning.

Æ

ld re

Sage

n

ld re

Sage

n

tryghed hele vejen.

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Bymidten 11 · 4050 Skibby Tlf. 29 83 29 59 Åben: Man, tirsdag, fredag-søndag 16.00-20.00 (lukket onsdag+torsdag)


2

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

To matrikler giver ingen mening Jægerspris Skole ønsker, at man samler skolen på en matrikel; nr. 90. . Af Conny Probst

JÆGERSPRIS: Gennem de sidste 10 år har Jægerspris

Skole oplevet en stor nedgang i børnetallet. Fra 900

elever for 10 år siden til pr. 1. august cirka 500 elever.

Information fra kommunen

Det har fået skolens ledelse til at sende en anbefa-

Få indflydelse Aktuelle høringer m.v. i Frederikssund Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af www.frederikssund.dk. Tilladelser, dispensationer,

ling til Frederikssund Kommune om at samle skolens aktiviteter på en matrikel (nr. 90). Nedgangen skyldes en generel nedgang i børnetallet i skoledistriktet. Og prognoserne viser, at det er på dette niveau børnetallet vil være fremadrettet. Derfor giver det ikke længere mening at være placeret på både nr. 100 og 90. En enig ledelse ønsker en samlet skole på nr. 90, så man kan levere et skoletilbud med kontinuitet og øget samarbejde mellem årgange og på tværs af skolens personale.

Ønsket om at samle aktiviteterne på nr. 90 skyldes blandt andet, at Jægerspris Skole gennem de seneste år har brugt mange midler på at etablere nogle gode udeområdet for børnene. Ledelsen har præsenteret ønsket om en sammenflutning for både skolebestyrelse og MED-udvalg, de re rkommet med positive tilkendegivelser. Ledelsen ser gerne, at processen med at flytte elever og personale sammen allerede sker til august med mulighed for at benytte fagalokalerne på nr. 100 i næste skoleår, eller indtil disse er etableret på nr. 90. Uddannelsesudvalget er positivt stemt for ideen, der skal behandles i økonomiudvalget.

afgørelser m.v. • Vedtagelse af Lokalplan 116 for etageboliger på Lundebjergvej 4, 3600 Frederikssund. Klagefrist 16. maj 2018. • Landzonetilladelse til maskin-

Plantebyttedag

hal på Roskildevej 11, 3550 Slangerup. Klagefrist 21. maj 2018. • Tilladelse til jordvarme på

Laver I sommeraktiviteter for børn? Hvis I tilbyder aktiviteter for børn i sommerferien, kan I komme med i en elektronisk flyer, der kommer til at ligge på Frederikssund Kommunes hjemmeside. Skriv til chfru@frederikssund.dk

Alfabetvej 6, 3600 Frederikssund. Klagefrist 22. maj 2018. • Landzonetilladelse og tilladelse efter vandløbsloven til etablering af 3 nye søer og frilægning af en del af Krogstrupvandløbet på Pagteroldvej 3, 4050 Skibby. Klagefrist 23. maj 2018. • Tillæg til tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på Tørslev i forbindelse med etablering af Fjordforbindelsen. Klagefrist 31. maj 2018. • Landzonetilladelse til etablering af en ny sø på Ordrupholmsvej 6, 4050 Skibby. Klagefrist 1. juni 2018. Høringer

Høring og borgermøde om

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

• Forslag til lokalplan for Park Teatret i Frederikssund er i offentlig høring indtil den 21. maj 2018. • Forslag til kommuneplantillæg

Byrådet vedtog den 25. april 2018 at

derved udgøre et opmærksomheds-

002 for bevaringsværdige byg-

fremlægge forslag til kommune-

punkt ved konkrete ønsker om

ninger og kulturmiljøer i Skibby

plantillæg 002 for bevaringsværdige

ændringer af de registrerede

er i offentlig høring indtil den

bygninger og kulturmiljøer i Skibby i

bevaringsværdier.

3. august 2018.

offentlig høring. Du kan se forslag til kommuneplan-

Borgermøde

Formålet med kommuneplantillæg-

tillæg 002 for bevaringsværdige

• Borgermøde om forslag til

get er at registrere og beskrive

bygninger og kulturmiljøer i Skibby

kommuneplantillæg 002 for

hvilke elementer på bygninger og i

på www.frederikssund.dk under

bevaringsværdige bygninger

kulturmiljøer, der er helt unikke og

punktet ”Få indflydelse”.

og kulturmiljøer i Skibby.

derved bevaringsværdige. Registre-

Mødet holdes torsdag den 21.

ringen er foretaget på baggrund af

Materialet er i høring fra den 3.

juni 2018 kl. 16-17 i gymnastik-

den såkaldte SAVE-metode.

maj til 3. august 2018.

salen på Fritidscenteret i Skibby,

Med dette forslag til kommuneplan-

Samtidig inviterer Frederikssund

tillæg vil 35 bevaringsværdige

Kommune til borgermøde torsdag

bygninger med en høj bevarings-

den 21. juni 2018 kl. 16-17 i gymna-

værdi og 3 kulturmiljøer i Skibby

stiksalen på Fritidscenteret i Skibby,

blive optaget i kommuneplanen og

Nyvej 7, 4050 Skibby.

Nyvej 7, 4050 Skibby.

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK

JÆGERSPRIS: Torsdag den 24. maj klokken 18.30 til 20 inviterer Færgegårdens Havelaug i samarbejde med Haveselskabets Nordsjællands afdeling til plantebyttedag på Frederikssund Museum. Sommeren er over os og haven skal plantes til med nyt. Kom derfor til plante-

byttedag på museet, hvor der er god mulighed for at bytte plante mod plante, bedst i sneglefri potte. Overskudsplanter foræres som regel til dem, der har brug for dem. Det er gratis at deltage. Plantebygningen finder sted i Malmladen på Færgelundsvej 1.


3

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Brugserne i Hornsherred Sammen får du mere for pengene!

Hel nakkefilet

1/4 Them ost fast pris

SPAR

SPAR

30,-

24,-

pr. kg.

ca. 2 kg.

75,-

Pr. 1/2 kg.

19

95

Danske grillpølser pakke med 8x125 gr.

Tilbuddene gælder fra torsdag kl. 14 til og med 2. Pinsedag. Bemærk! Alle butikker har åbent Pinsesøndag samt mandag 2. Pinsedag

Verosso Salento Primitivo IGT, Italien

1 kg.

Kasse med 6 flasker

199,-

Vælg mellem oste-, hvidløgs, chili-, bacon eller kæmpe grillpølser

Dalby

Solbakkevej 10 · T: 47 52 10 08 man-lør 7-18.30 søn 7-18

Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 8-19

Skuldelev

Vi tager forbehold for trykfe jl og udsolgte varer.

50,-

Jægerspris

Østergade 6 · T: 47 51 03 74 Åbent: man-søn 8-19

Møllehegnet 2 · T: 47 53 11 30 Åbent: man-søn 7-20 – en del af


4

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Arv og testamente

JÆGERSPRIS: Det kan være svært at forholde sig til livets afslutning. Det er også svært at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles mellem de efterladte. Et testamente kan give dig og dine pårørende ro i sindet. Derfor inviterer Ældre Sagen i Jægerspris i samarbejde med advokat Michael Jacobsen til et foredrag, hvor arvereglerne vil blive gennemgået og hvordan man bedst kan sikre sig, at ens arv ender, hvor man ønsker det. I forbindelse med foredraget vil der blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til Michael Jacobsen. Foredraget finder sted torsdag den 24. maj kl. 14.00-17.00 i Mødestedet. Under foredraget vil der blive serveret kaffe og kage. Det koster 25 kroner at deltage, og der betales ved indgangen. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at deltage. B bindende tilmelding nødvendig senest mandag den 21. maj til Jane Niemi Petersen, tlf. 60 85 19 99 eller via mail ptjn@pc.dk.

Bor Årets Ildsjæl på Midtsjælland Dansk olieselskab belønner en lokal Udkantshelt med 25.000 kroner.

LEJRE KOMMUNE: Det danskejede olieselskab Go’on har skudt en kampagne i gang for at finde en ildsjæl, som har fortjent en check på 25.000 kroner. Sidste år var det den lokale ridelærer Jens Høgh fra Aalestrup, som blev hædret. For at blive indstillet til prisen, skal man anbefales af andre. Så hvis der er

en ildsjæl på Midtsjælland, som går et ekstra skridt for at skabe liv og aktivitet i lokalområdet, så kan man indstille vedkommende via hjemmesiden støtdelokale. dk. Skuespiller Allan Olsen er frontfigur for kampagnen, og han glæder sig til at kunne overrække prisen til Årets Ildsjæl, når konkurrencen slutter den 1. juni. - Ildsjæle er med til skabe nærvær og autentiske oplevelser. De bringer mennesker sammen, og det er om nogensinde vigtigt i den kultur, vi har i dag, fortæller han

- Mange mennesker er mest online. Men ildsjæle lever i den virkelige verden, hvor de skaber muligheder for, at mennesker kan få oplevelser sammen eller udvikle sig individuelt i et fællesskab. - Det er dem, som bruger deres liv til at gøre noget for andre uden at forvente, at de får noget igen. Det er meget vigtige mennesker og det mærkelige er, at de ikke altid synes det selv. Derfor har de fortjent at blive hyldet, lyder det fra Allan Olsen.

Oplevelser for livet En af de mange ildsjæle, der har fortjent et skulderklap, er ridelærer Jens Høgh fra Aalestrup. Han vandt sidste år prisen og de 25.000 kroner. - Det var helt fantastisk, og den største oplevelse jeg har haft i de mange år, jeg har været aktiv på rideskolen. Jeg sætter stor pris på alle de mange tilkendegivelser, som jeg fik. Over 1800 stemte på mig, og jeg fik beskeder fra folk, som skrev, at de for mange år siden havde haft mig som lærer, fortæller han. - Det er dejligt at vide, at man har givet folk oplevelser i barndommen, som de husker tilbage på med glæde, lyder det fra Jens Høgh,

Bedemand

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

som blandt andet brugte gevinsten til at holde en forlænget weekend med børn og børnebørn.

Interesseret eller interessant Allan Olsen bor selv midt i København og har gennem årene mærket, hvordan der er kommet længere mellem

Kirkelige arrangementer

Sangaften i Kyndby kirke

Vi dækker hele Hornsherred

Tirsdag den 15. maj kl. 19.00

Byens Bedemand

Skibby

Medlem af brancheforeningen

Vi synger fra Højskolesangbogen og Salmebogen og det er deltagerne, som bestemmer, hvad vi skal synge. Der er også kaffe og kage.

naboerne, selvom de er blevet flere mennesker. - I storbyen er man aldrig alene. Men alligevel er mange ensomme. Jeg tror, problemet er, at man efterhånden synes, det er bedre at være interessant end at være interesseret. - Selvom vi bor tæt i storbyen, så kan der være langt mellem nærheden til dine naboer og folk i gaden,” påpeger Allan Olsen.

I udkanten Go’on har sat sig det mål at hjælpe med at styrke udkanten. Derfor er langt de fleste af de 137 tankstationer, som det danske olieselskab har startet siden 2009, placeret et pænt stykke fra de større byer. - Vi har valgt at åbne

mange af de steder, hvor alle de andre benzinstationer er flygtet fra. Go’on vil meget gerne være med til at styrke lokalsamfundene. Det, som driver et samfund, er et aktivt handelsliv og et stærkt foreningsliv. Derfor har vi valgt at hylde de ildsjæle og aktive foreninger, der skaber liv i lokalsamfundene,” forklarer Mick Kjær, administrerende direktør i Go’on. Indtil 1. juni kan man stemme på den kandidat, som man mener fortjener prisen som Årets Ildsjæl. Prisen vil blive overrakt af skuespiller Allan Olsen. Alle der stemmer deltager i lodtrækningen om et års forbrug af brændstof fra Go’on.

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m.

Kører over hele Hornsherred

Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

Træffes hele døgnet

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Suzan T. Jensen

Med venlig hilsen fra Kyndby-Krogstrup Menighedsråd Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.


5

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Vi

! p o r rydde

UDSALG

TØM BUTIKKEN

Det er en god sport at handle lokalt – også når du skal vælge ejendomsmægler!

Sund sport at handle lokalt, er også at dyrke sport lokalt.

FRA TORSDAG 26. JANUAR

HUSMadsen er din lokale ejendomsmægler

Dalby Idrætsforening støtter selvfølgelig også op om at handle lokalt, så de små byer i Herredet fortsat lever At handle lokalt er også at dyrke sport og motion i de lokale idrætsforeninger. Her er socialt samvær, højt til loftet og masser af frivillige til at imødekomme dit behov. Vi i sporten støtter også op om vores butikker, store og små. Vi skal værne om dem alle, vi har alt her i Horns Herred, hvis vi ikke bruger/støtter dem, så mister vi samværet, hyggen m.m.

 Fordi vi kender lokalområdet og ved, hvad der rører sig  Fordi vi har Hornherred som vores primære område og prioriterer det  Fordi vi mener det, når vi siger, at vi elsker Hornsherred  Fordi du hos os får et stykke arbejde, hvor hjertet er med hele vejen  Fordi vi personligt følger din ejendomshandel helt til dørs

SPAR 50-70%

Husk at handle lokalt, når du skal sælge din bolig!

Vi opfodrer til at handle lokalt og dyrke sport lokalt. Vi går ind for at bevare vor skole og institutioner. Hos os er skole og idræt på samme område. Det giver rigtig god mening. Dalby Idrætsforening er fra 1901 og opstod på Dalby Kro dengang, ja der har også været en Kro i Dalby. Kroen er lukket, men Dalby Idrætsforening har 550 medlemmer. Som født og opvokset i Horns Herred, betyder dette område meget for mig. Om lidt kommer den nye bro til at gå nærmest lige til vores dør i Horns Herred. Vi kan sagtens udvide, her er plads til flere - også til sund sport.

JANNE DAHL JENSEN

GÆLDER ALLE VARER I BUTIKKEN

Formand for Dalby Idrætsforening af 1901

POLO & SHORTS STORT UDVALG

GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

· LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE I MERE END 100 BUTIKKER · FÅ POINT HVER GANG DU HANDLER I KLUB TØJEKSPERTEN · CLICK & COLLECT PÅ TØJEKSPERTEN.DK · DANMARKS STØRSTE HERRETØJSKÆDE

Idrætsforeningens klubhus er en del af skolen bygning. Fra klubhusets terrasse er der overblik over Dalby Stadion.

SKIBBY Bymidten 8 · 4050 Skibby · tlf. 72 34 90 84

KOM IND I KAMPEN Når du kører med streamer på din bil, den 30. juni, er du en del af kampagnen:

Sund sport at handle lokalt, og du deltager i lodtrækning om 4 x 250 kroner. Streamers henter du gratis hos Meny, Skibbv, Daglibrugsen i Dalby og Skuldelev og hos Høkeren i Venslev.

- for Fjordlandet


6

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG NU OGSÅ MED D. 30/9 30/9 DISCOUNTD.MATCH

KUN KUN FREDAG FREDAG Tilbuddene gælder D. fra 30/9 fredag d. 18. maj til ogD. 30/9

i iSkSkibibbbyy

Omfatter altid mindst 500 varer.

med torsdag d. 24. maj

i SKIBBY

PERFEKTE HVERDAGSVINE

2 KR. TIL BØRNEFONDEN PR. BOX

Shiraz: Frisk frugt med et lille touch af amerikansk fad.

GOBIvin og Nugan donerer sammen 2 kr. til Børnefonden for hver solgt 3 liter Third Generation Shiraz og Chardonnay. Australien. 3 liter. Literpris v/1 box 43,32.

tilbyder tilbyder

KUN FREDAG D. 30/9

30 STK 30 STK TUBORG Max. 3 kasser pr.PR. kunde BOX

er t i l 3 3 kasser pr. kunde Max.

129

89

95

Black, White eller Spiced. 70 cl. Literpris v/1 flaske 128,50.

SPAR OP TIL 60.-

NSEN IS

valg

39 39

+ pant

NGLES

109 95 99 95 95

99 99

10,-

SCALA RØDVIN SCALA RØDVIN 75 cl.

ideelle vin. 250 g. den Max. 3 pakker pr. kunde Zin: IWSC Sølv, Decanter Commended. Hvid: IWC Commended.

Tilbuddene gælder fra fredag d. 11. maj til og med onsdag d.17. maj

MMEN OST 45 +

75 cl.

89

95

LAMBI PAPIR LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg

Frit valg Frit valg

10,10,MAMMEN OST 45 + MAMMEN OST 45

USA . Zinfandel eller Chardonnay. 75 cl. Literpris 66,60.

CARLSBERG PILSNER 6 1883 flasker ELLER

95 8,200,8,49 200,-

45,-

PRINGLES PRINGLES

BIG TOP

Pr. stk. PR. FLASKE Pr. stk.

700 g.

55

95 95

99

frit valg

15.-

Kun KunSPAR OP TIL 1395

SPAR OP TIL 63.-

DEN MED ELEFANTEN

99 99

95 95

PR. FLASKE

Kun Kun

95 95

The Big Top er saft, kraft KÆRGÅRDEN og velsmag. Når BBQ, spareribs og burgere skal 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde have selskab, har du her

79 79

PR. FLASKE

Pr. pk. Pr. pk. kun SPAR OP TIL 15970kun

3 pk.

70 SPAR OP3TIL pk.194

95 95

70 cl.

200.-

rit valg

1,2 kg 1,2 kg

BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIK

TULLAMORE TULLAMORE WHISKEY 70 WHISKEY cl.

3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg 6 FLASKER

225.-

Light eller Original. 0,85 liter. Pris pr. færdigblandet liter v/1 stk. 3,53 . Max. 6 flasker pr. kunde. Herefter er prisen 28,95 pr. flaske.

70 cl. Literpris v/1 flaske 157,07.

SVINEMØRBRAD

6 FLASKER

RIBENA SOLBÆR

FERNET+ pant BRANCA ELLER BRANCA MENTA

Fyldig og blød frugtsødme som vi elsker de syditalienske vine for. Anbefales til kraftigt fjerkræ, vildt og stegt kød. 5 stjerner i BT. Italien . 75 cl. Literpris 3 stk. v/6 flasker 44,44 .

9995

95

Frit valg

Max. 3x3 pakker

95 95 89 89

95 95

SVINEMØRBRAD APPASSINERO

3 pk.

Australien . Shiraz HANSEN IS GEVALIA KAFFE eller Chardonnay. 75 cl . Literpris HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE Fritv/6 valg Max. 3x3 pakker flasker 50,00.

Frit valg SPAR OP TIL 30.Frit valg

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kg

DIN NYE FAVORITVIN

AUS

Shiraz passer til det danske køkken og Chardonnay er god til fisk, lyse forretter og helt lette hovedretter. Også skøn alene. 3-PAK TUBORG

PR. FLASKE

CAPTAIN MORGAN ROM

Chardonnay: En flot lang eftersmag gør vinen god til fx kylling.

NUGAN THIRD GENERATION SHIRAZ ELLER CHARDONNAY

SPAR OP TIL 40.-

NYHED

Postshop Postshop

6 flasker

Carlsberg 1883 20 x 33 cl eller Carlsberg Pilsner 24 x 33 cl. Max. literpris 13,63 . Max. 2 rammer pr. kunde. Herefter er prisen op til 130,00 + pant pr. ramme. Pr. ramme 89,95 Afhentningspris Sælges kun i hele rammer

PR. RAMME + pant

CARLSBERG PILSNER

Ta’ 5 pk. Ta’NESCAFÉ 5 pk.

100,100,PR. STK.

33 cl. Literpris v/30 stk. 9,09. Max. 2 kasser pr. kunde. Herefter er prisen 120,00 + pant pr. kasse. 30 flasker 89,95 Afhentningspris

30 FLASKER + pant

GOLD

Flere varianter. 175-210 g . Max. kg pris v/1 stk. 285,71 .

700 g. 700 g.

50.-

45,45,-

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G 34, 4050 Skibby ÅBENTHovedgaden HELE UGEN FRA KL. 8.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.- 20.00 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

6

95

NYHED NYHE


7

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG NU OGSÅ D. MED 30/9 30/9 DISCOUNTD.MATCH

KUN KUN FREDAG FREDAG Tilbuddene gælderD. fra 30/9 fredag d. 18. maj til og D. 30/9

i iSkSkibibbbyy

Omfatter altid mindst 500 varer.

med torsdag d. 24. maj

i SKIBBY

SAML RABATMÆRKER

pr. stk. kun

10.-

RABAT PÅ DIT KØB

5%

5%

SAML 20 RABA TMÆRKER

, OG FÅ 10

10%

10%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

5%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

DIT KØB sønd

Du har nu optjen 5 % rabat t

ag 10. ELLE

10%

R søndag

10%

10%

10%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

SAML 30 RABA TMÆRKER

, OG FÅ 15

15%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

10%

10%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

15%

15%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

73000-8_ME

NY_FOEDS

ELSDAG_S

amlehaefte_

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

A5.indd

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

15% INDSÆ RABATMÆRKT E HER

10%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

DIT KØB sønd

15%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

10%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

% RABAT PÅ

Du har nu optjen 10 % rabat t

ag 10. ELLE

15% 15 % Frit valg

Max. 3x3 pakker

FRILAND GRILL MARKED

39 39

95 95

NSEN IS

valg

DANSK SVINEMØRBRAD Med bimørbrad. Kg pris 39,90.

SVINEMØRBRAD SVINEMØRBRAD 3 stk.

3 pk.

9995

NGLES

rit valg

10,-

PR. ½ KG

19 3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

95 99 99 Pr. pk. Pr. pk. kun kun

95 95

KÆRGÅRDEN 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde

Frit valg SVINEKOTELETTER ELLER NAKKEKOTELETTER Frit valg AF DANSK FRILANDSGRIS

95 95 89 89 95

59

SERVÉR EN LÆKKER

1,2 kg ENTRECOTE 1,2 kgGRILLET MED

79 79

95 95

GRØNT OG SPRØDT FLAGESALAT - PERFEKT PÅ EN DEJLIG SOMMERAFTEN!

Kg pris 85,64

700 G

+ pant

+ pant

Kg pris 137,50

BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIK

TULLAMORE TULLAMORE WHISKEY 70 WHISKEY cl.

17. JUNI 2018

R søndag

15% INDSÆ RABATMÆRKT E HER

17. JUNI 2018

15%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

15% Du har nu optjen 15 % rabat t

2 STK./400 G

70 cl.

ekspediti on pr. saml ehæfte

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

2

06/03/2018

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kg

2018

5%

5%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

% RABAT PÅ

ag 17. JUNI

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

5%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

ELLER sønd

5%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

5%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

søndag 10.

5%

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE IS 3-PAK GEVALIA KAFFE FritHANSEN valg Max. 3x3 pakker

Max. 3 kasser pr. kunde FRISKBAGTE FLÜTES Fra bagerafdelingen

, OG FÅ 5 %

5%

Kun én

30 STK TUBORG 30 STK TUBORG Max. 3 kasser pr. kunde

SAML 10 RABA TMÆRKER

INDSÆ RABATMÆRKT E HER

15% RABA T 10% RA BAT

KUN FREDAG D. 30/9

tilbyder tilbyder

5% RABAT

- Og få fødselsdagsfest i kurven

09.11

Aktivitete n afholdes af Dagr ofa ApS. *Varer Spørgsmå ugeblade som ikke er omfa l kan rette & mag s til 8820 ttet af erstatning rabatten: 6811 , apotek asiner, frimæ Månedens rker, & hånd Supertilbu købsmed spil, tips & lotto, icin, ople d, spiri t velsesgav klippekort & billetter er, bage r, gave kort, bæ

3 pk. 3 pk.

99 99

95 95

55.-

PRINGLES PRINGLES

FERSK LAKSESIDE MED RØGSMULD Kg pris v/1 pakke 146,26 .

Kun Kun

Kun Kun

99 99

95 95

RØDSPÆTTE PÅ BUND AF KARTOFLER OG URTER Kg pris 124,90. 480 g 59,95

480 G

LAKS PÅ BUND AF FENNIKEL SCALA OG ÆRTERRØDVIN

SCALA 75 cl. 75 cl. 250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

RØDVIN

Kg pris 133,22 . 450 g 59,95

450 G

Weekendposen Torsdag-Fredag-Lørdag

5 frit 5

Frit valg Frit valg

10,95 10,89

95 95

615 G

valg LAMBI PAPIR

59

95 LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle

FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg

MAMMEN OST 45 + MAMMEN OST 45

Tilbuddene gælder fra fredag d. 11. maj til og med onsdag d.17. maj

MMEN OST 45 +

700 g.

45,-

MENY FOR 2 PERSONER Pr. stk. Pr. stk.

6 flasker 6 flasker

Skinkeculotte • Flødekartofler Grøn salat med dressing Tzatziki • Brød og smør

8,8,-

NYHED

Postshop Postshop

Pr. pose

125

200,200,-

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

00 100,100,-

700 g. 700 g.

45,45,-

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G 34, 4050 Skibby ÅBENTHovedgaden HELE UGEN FRA KL. 8.00 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.- 20.00 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

6

95

NYHED NYHE


8

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

STÆRKE PRISER 7. MAJ 2018 1 . D G A D S R O T FRA

TA’ 2 STK.

SKAGEN SOFASTOL MED VIPPERYGLÆN INKL. HYNDE Komfortabel sofastol med vipperyglæn og indbygget fodskammel. Stolen er flettet i sort polyrattan. Pr. stk. 1.299,-

1.999,WEBER GENESIS II E-310 GBS SORT 3 brænder gasgrill med det eksklusive GS4 grillsystem. Stort grillareal på 68 x 48 cm. Grease Management System - hjælper med at forhindre opflamning og lettere rengøring. Igrill 3-kompatibel. Sammenklappelig sidebord. Inkl. slange og regulator.

VI HAR ÅBENT I PINSEN ! LAVENDEL 17 CM POTTE Pr. stk.

KUN 1 STK. PR. KUNDE

4.999,-

LUKSUS GRILLOVERTRÆK

749,95

24

GORI 88 TRÆBESKYTTELSE Til facader, garager, hegn m.m. Op til 8 års holdbarhed. Oliebaseret. Fås i flere standardfarver og kan tones. 5 L DÆKKENDE / 4,5 L BASE

49995 ,

5 L TRANSPARENT / 4,5 L BASE

399

95

,

Tilbuddene er kun gældende hos Davidsen i Venslev torsdag d. 17/5 til torsdag d. 24/5 2018. Så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl.

95 ,


9

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

GRILLPØLSE M/ BRØD

FREDAG D. 18/5. KL. 12-16,30

10,-

FRIT VALG

MAKS. 3 STK. PR. KUNDE

NILFISK HØJTRYKSRENSER C 125.7-6 PC X-TRA Højtryksrenser til lettere rengøringsopgaver. Maks. pumpetryk på 125 bar og maks. vandmængde på 460 L/time. 6 m Soft højtryksslange. Inkl. terrassevasker.

999

FISKARS SOLID REDSKABER Skaft i ulakeret og pudset træ med hoveder i hærdet stål. Vælg mellem: Hakke, skuffejern, rive og løvrive.

95

79

,

95

,

SET PÅ TV GROUW VÆG SLANGEBOKS M/ 20 M SLANGE PVC slange + 2 m tilslutnings slange. Inkl. 2 slangekoblinger, 1 hanekobling og 1 strålespids. Med ”Click” låsemekanisme.

299

95

,

FISKARS BESKÆRERSAKS P68 Beskærersaks med 2 indstillingsmuligheder, der er ideel til beskæring. Grene op til Ø 24 mm.

129

,

95

KÄRCHER VINDUESVASKER WV 2 PREMIUM Jubilæums model i nyt smart design og op til 40% mere batteridrift.

FRIT VALG

369

95

,

FISKARS HÆKKESAKS M/ UDVEKSLING Hækkesaks med et symmetrisk udvekslingssystem, der forøger klippekraften med op til 2,5 gange. Meget lav vægt på 630 g og knivskarpe slibbare klinger i rustfrit stål.

29995 ,

FISKARS SOLID REDSKABER Skaft i ulakeret og pudset træ samt hoveder i hærdet stål. Vælg mellem: Spade, gravegreb og skovl.

129

95

,

FISKARS GRENSAKS L78 PowerGear grensaks med den unikke patenterede gearudveksling, som forøger klippekraften op til 3,5 gange. L 70 cm.

399

95

,

H. C. VEJ 8 •VENSLEV · 4050 SKIBBY • TLF. 78 79 16 00 · WWW.DAVIDSEN.AS ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE KL. 6-17 · LØR-SØN KL. 9-14

Tilbuddene er kun gældende hos Davidsen i Venslev torsdag d. 17/5 til torsdag d. 24/5 2018. Så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl.


10

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

STÆRKE

VI HAR ÅBENT I PINSEN !

PRISER 7. MAJ 2018 1 . D G A D S R O T FRA

SKALFLEX TØRMØRTLER 25 KG

CEMENTPUDS 0-2 mm. Til pudsning og reparation af sokler og trapper m.v.

STØBEBETON 0-4 mm. Til nedstøbning af pæle og fyldning af fundablokke.

VANDSKURINGSMØRTEL 0-1 mm. Til vandskuring/ filtsning af teglsten og blokke.

OPMURINGSMØRTEL 0-4 mm. Til opmuring af letklinke-beton-blokke og mursten.

PUDSEMØRTEL 0-2 mm. Universalmørtel til alle typer pudsereparationer.

49

95

FRIT VALG

,

DAVIDSEN CEMENT 25 KG Velegnet til at løse ”lette beton-opgaver”, hvor der ikke stilles særlige krav til den færdige løsning med hensyn til styrke. Styrkeklasse 42,5. Pr. ps.

31

,

95

CEMPEXO MURFARVE 10 KG Cementbaseret, miljøvenlig maling, hvor muren kan ”ånde”. Bland kun med vand. Kan anvendes inde og ude. Pr. sp.

179

,

95

WEBER MULTI 280 GRÅ 25 KG Anvendes som hæftemørtel eller tyndpuds på beton og andre glatte, ikke sugende underlag, dog ikke egnet på porebeton. Pr. ps.

15995 ,

Tilbuddene er kun gældende hos Davidsen i Venslev torsdag d. 17/5 til torsdag d. 24/5 2018. Så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl.


11

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

IBF HAVEFLISE GRÅ Klassisk betonflise i 2-lags beton, der giver en rolig og harmonisk overflade. Anvendes bl.a. til terrasser, indkørsler, gangstier m.v. Pr. stk. Frit leveret v/5 paller, brofast i DK, ekskl. Palle- og anbrudsgebyr.

IBF HOLMEGAARDSTEN® KANTBLOK 14 X 21 X 14 CM - GRÅ Kantblokke kan bruges til f.eks. havemur, kant- og bedafgrænsning. Pr. stk. Frit leveret v/5 paller, brofast i DK, ekskl. palle- og anbrudsgebyr.

40 X 40 X 5 CM. Leveres på paller á 84 stk./13,44 m2

1495

10

95

,

,

30 X 30 X 5 CM. Leveres på paller á 144 stk./12,97 m2.

8

95

50 X 50 X 5 CM. Leveres på paller á 72 stk./14 m2

2295 ,

,

IBF SUPER 8 PLANTESTEN Til støttemure, støjmure, blomsterkummer, niveauforskydninger, havemure, bedafgrænsninger mv. Pr. stk. Frit leveret v/5 paller, brofast i DK, ekskl. palle- og anbrudsgebyr. 50 X 25 X 15 CM - GRÅ

15

95

,

IBF HOLMEGAARDSTEN® 5,5 X 14 X 21 CM - GRÅ En flot og eksklusiv belægningssten med mange farvevarianter og størrelser. Kan anvendes til terrasser og indkørsler. Stenen er uden fugeknaster, hvilket også gør den anvendelig til opbygning af trapper. Pr. m² Frit leveret v/5 paller, brofast i DK, ekskl. palle- og anbrudsgebyr. Leveres på paller á 12,35 m².

64

95

,

50 X 25 X 15 CM - SORT

2495 ,

IBF HOLMEGAARDSTEN® MAKRO KANTBLOK 21 X 42 X 14 CM - GRÅ Til læmure, lave plantekummer, trappetrin m.v. Pr. stk. Frit leveret v/5 paller, brofast i DK, ekskl. palle- og anbrudsgebyr.

34

95 ,

H. C. VEJ 8 •VENSLEV · 4050 SKIBBY • TLF. 78 79 16 00 · WWW.DAVIDSEN.AS ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE KL. 6-17 · LØR-SØN KL. 9-14

Tilbuddene er kun gældende hos Davidsen i Venslev torsdag d. 17/5 til torsdag d. 24/5 2018. Så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl.


12

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Heids Hævn

FREDERIKSSUND: Friluftsscenen på Kalvøen i Frederikssund har siden 1952 dannet rammen om det årlige Frederikssund Vikingespil. Forestillingen, som veksler fra år til år, genskaber vikingetidens farver, mennesker og drama – bygget på den danske sagnlitteratur. Der er spænding, dramatik og humor, drabelige fægtekampe, gnistrende sværd, kvinder, som slås, krig og kærlighed, lyseffekter og fakkeloptog, og de traditionsrige lurblæsere ikke mindst. Årets forestilling hedder Heids Hævn og er skrevet af Morten Bonde Stenger og instrueret af Louise Schouw. Forestillingen varer cirka 2 1/2 time inkl. pause. Der er premiere fredag den 22. juni. Foto: Lars Daniel Terkelsen

35 bygninger er registreret med hø Af Conny Probst

SKIBBY: Det forslag til bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby, som byrådet vedtog i slutningen af april, er offentligt fremlagt i tre måneder, til den 3. august. Det betyder, at det har midlertidig retsvirkning. Dvs. at området, der er omfattet af forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af det endelige tillæg, inden det er endeligt vedtaget. Borgere, der har bemærkninger til forslaget, kan sende dem via kommunens hjemmeside senest den 3. august. Herudover holdes der

borgermøde torsdag den 21. juni klokken 16 til 17 i gymnastiksalen på Fritidscentret på Nyvej 7. I Skibby er der udpeget 35 bygninger med en høj bevaringsværdi; 10 bygninger med bevaringsværdi 2 og 25 bygninger med bevaringsværdi 3. Dvs at de i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags Når et hus har status som et bevaringsværdigt hus, er det kun bygningens ydre som facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er kendt bevaringsværdigt.

Bevaringsværdi 2: • Birkevej 6A (bygget i 1940)

• Bystrædet 7 (bygget i 1900) • Bystrædet 9 (bygget i 1680) • Bystrædet 11 (bygget i 1871) • Nyvej 7C (bygget i 1923) • Skolevej 5 (bygget i 1923) • Stationsvej 12 (bygget i 1921) • Stationsvej 13 (bygget i 1930) • Selsøvej 4A og 4B (bygget i 1871)

Bevaringsværdi 3 • Bakager 18 (bygget i 1937) • Birkevej 2 (bygget i 1936) • Bystrædet 5 (bygget i 1877) • Degnebakken 3 (bygget i 1880) • Degnebakken 6 (bygget i 1932) • Degnebakken 14 (bygget i 1905) • Saltsøvej 5 (bygget i 1864) • Saltsøvej 9 (bygget i 1929) • Saltsøvej 15 (bygget i 1920) • Selsøvej 9G (bygget i 1920)

Det tidligere postkontor på Stationsvej er sammen med den tidligere stationsbygning vejens bærende elementer.  Foto: Steen Westh

Hovedgaden 17 er opført i 1907. F

oto: Steen Westh

Det gamle mejeri på Hovedgaden 19 er bygget i 1904. 

Foto: Steen Westh


13

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Danseskoene blev luftet

Xxxxxxx

SKIBBY: Brugerrådet i Skibby holdt fredag den 4. maj Evergreens med spisning i gymnastiksalen på Nyvej. Xxxxxxx Der deltog 81 personer og efter en buffet og is gik dansen lystigt. Brugerrådet glæder sig over den store opbakning til deres arrangement og over alle de danseglade mennesker. Der var virkelig gang i danseskoene, fortæller Jytte Løvhøj.

øj bevaringsværdi • Stationsvej 2 ( bygget i 1930) • Stationsvej 4 (bygget i 1925) • Stationsvej 5 (bygget i 1932) • Stationsvej 6 (bygget i 1930) • Stationsvej 7 (bygget i 1940) • Hovedgaden 17 (bygget i 1907) • Hovedgaden 19 (bygget i 1904) • Hovedgaden 29A (bygget i 1938) • Hovedgaden 35A (bygget i 1878) • Hovedgaden 43A (bygget i 1900) • Hovedgaden 46A (bygget i 1877) • Hovedgaden 47A (bygget i 1883) • Hovedgaden 70A (bygget i 1892) • Hovedgaden 72 (bygget i 1939) • Skuldelevvej 6 (bygget i 1921). Kulturmiljøerne De tre udpegede kulturmiljøer er blandt andet fastlagt på baggrund af en byvandring. Det drejer sig om Skib-

byhøj, hvis hovedbygning er opført som Horns Herred Kost- og Realskole i 1912. Stationsvej, der er opstået i forbindelse med anlægningen af Den sjællandske midtbanes strækning fra Ringsted til Frederikssund. Vejens bærende bygninger er det tidligere postkontor, som er opført i 1921, og den tidligere stationsbygning opført i 1928. Det tredje kulturmiljø - det ældste Skibby - ligger omkring Skibby Kirke. Middelalderkirken, den nærliggende præstegård og sognegården er sammen med de markante bindingsværkshuse i Bystrædet og villaerne på Degnebakken de bærende bygninger i det kirkenære miljø, og højdeforskellene giver området

en helt særlig kvalitet. Herudover er der i kulturmiljøerne udpeget ni bevarngsværdige træer.

online-annoncering Kontakt os på 21 44 50 08 og få en professionel online annoncesnak. Eller tjek www.hornsherredlokalavis.dk -her finder du alle oplysningeromkring oplag, udgivelsesområde og meget mere.

journalist søges Vi søger en velskrivende og skarp skribent, der kan levere godt lokalt stof til Hornsherred Lokalavis. Det er en klar fordel, hvis du er godt forankret i området/ har godt kendskab til området og har et godt netværk. Er du en habil fotograf – med kamera eller mobiltelefon – og har blik for det gode billede, er det et plus. Det vil også være en fordel, du har kendskab til InDesign/InCopy, men ikke noget krav. Egen bil eller andet transportmiddel nødvendig. Du skal regne med skæve arbejdstider ind i mellem, herunder aften- og weekendarbejde. Det ugentlige timetal vil gennemsnitligt ligge på cirka 10 timer. Der er dermed også god plads til andre aktiviteter i din kalender. Ansøgning sendes til palle@hornsherredlokalavis.dk vedhæftet eksempler på artikler etc. Gerne artikler af forskellig type. Eventuelt også gerne eksempler på fotos.

HornsherredLokalavis HISTORIEN FORTSÆTTER HER

www.hornsherredlokalavis.dk

Store forskelle på responstiderne LEJRE KOMMUNE: Hvis man

bliver udsat for et tyveri, overfald eller oplever husspektakler hos naboen, så er der stor forskel på, hvor lang tid der går, fra man ringer 112, til politiet står ved døren. Det fortæller DR Nyheder på baggrund af tal fra Rigspolitiet. For selv om responstiderne generelt er faldende, så kan der gå alt fra syv til 20

minutter, før man kan høre sirenerne fra politiet. Alene i hovedstadsområdet svinger responstiderne fra seks minutter og 54 sekunder i Roskilde Kommune (396 udrykninger) til 15 minutter og 30 sekunder i Gribskov Kommune. Det er ikke kun i Nordsjællands politikreds, at responstiderne svinger. Også Vestegnens Politi

har svært ved at holde et stabilt gennemsnit. Her svinger responstiderne fra seks minutter og 59 sekunder i Albertslund til ni minutter og 19 sekunder i Ishøj. I Frederikssund Kommune var responstiden i 2017 på 10,29 minutter. Der er registreret 172 udrykninger.

INDSAMLING til loppemarked Byfest d. 10.- 11. og 12. august Loppemarked lørdag d. 11. august, auktion kl. 12.00

Vi samler ind til SIK’s sommerfest-loppemarked! ”Så har du en eller flere ting, som vil være egnet som “loppefund” – og du gerne vil donere” så ring til Flemming på tlf. 2922 6201

KLIP UD OG HÆNG OP PÅ OPSLAGSTAVLEN


14

JÆGERSPRIS: Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris præsenterer skulpturer og helt nye malerier af multikunstneren Leif Sylvester fra den 18. maj til den 15. juni. Der er fernisering for alle fredag den 18. maj klokken 17 til 20, hvor Rejsestalden byder på et glas. Og midtvejsfest fredag den 1. juni klokken 20, hvor Leif Sylvester igen er til stede i forbindelse med Blå Nat i Jægerspris. Leif Sylvester fortæller historier. Det er det, det hele handler om. Om det er med penslen, som skuespiller eller via lyrikken bag musikken, så handler det altid om at komme ud til folk med fortællinger. Og mange har genkendt sig selv i de historier. Det vidner den store folkelige appel om.

En pause på 30 år Leif Sylvesters kunstneriske virke blev for alvor ansporet sidst i 1960’erne, da han på

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Kunstudstilling med Leif Sylvester kunstnernes efterårsudstilling blev dybt skuffet over lanceringen af den etablerede kunst. Det samme blev Erik Clausen og sammen begyndte de at udstille på gaderne og efterhånden også at optræde med samfundssatirisk gøgl. I dag lever Leif Sylvester af sin kunst, som blandt andet sælges fra hans galleri Python i indre København. Men han er også fortsat med i film, og

valgte efter en pause på 30 år i sommeren 2017 igen at stå på scenen med sin egen nykomponerede musik. Så nok nærmer han sig utroligt nok 80 år, men der er fortsat masser af fortællinger på repertoiret, der trænger sig på i malerierne og i musikken. - Da Leif Sylvester kom på besøg i Rejsestalden og så Rejsestaldens udstillingslokale, var han ikke imponeret og påpegede al den støj der var i rummet; støj fra vinduer,

lysindfald, radiatorer, akustikhuller, brochurer som står lige overfor og potentielt forstyrrer udtrykket for en udstilling, fortæller kulturkonsulent Camilla Hultén Fruelund. - Han sagde: ”- Det er fand´me et umuligt lokale.” Men i næste nu sagde han: ”- Jeg bliver nødt til at male nogle nye billeder, der passer til de rammer.” - Det var først efterfølgende, at vi i Rejsestalden fandt ud af, at det med æstetik og scenografi også spiller en rolle for multikunstneren Leif Sylvester. I 1986 modtog han en Æres-Bodil for sit arbejde som scenograf. Og måske handler Rejsestaldens møde med Leif Sylvester om mødet med det umuliges kunst(ner). Intet er umuligt for den, der konstant ser nye muligheder for at sætte sine fortællinger i spil. 

Foto: Tommy Hartvigsen


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

15


16

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

17


18

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

19


20

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

21


22

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Moderne folk- og rootsmusik mellem fjordene

JÆGERSPRIS: Fredag den 25. maj præsenterer foreningen Musik mellem Fjordene folk- og rootsbandet Basco. Også denne gang er det Rejsestalden, der lægger lokaler til. Dansk folkemusik er inde i en rivende udvikling. Musikken er blevet hip og efterspurgt og den tiltrækker et stort nyt ungt publikum. Basco er et centralt element i denne udvikling, fortæller

foreningens formand, Stig Pedersen. - De forener på fornemmeste vis skandinavisk, engelsk, keltisk og amerikansk tradition og gør det til deres helt egen originale lyd med sprøde arrangementer og intensitet i særklasse. - Bascos har optrådt på de største folk-festivaller og begejstret publikum med deres komplekse variation af musikalske fortællinger,

der rummer alt fra medrivende, sveddryppende rytmer til melankolske, betagende sange. Basco udgøres af: Ale Carr på cittern, Anders Ringgaard Andersen på accordion, og trombone. Andreas Tophøj på violin og viola samt sangeren Hal Parfitt-Murray, der mestrer violin, viola og mandolin. Bascos seneste album blev ved sidste års Music

Kom på tur til Fjordforbindelsen

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND: Nu kan man blive klogere på byggeriet af Fjordforbindelsen. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 26. maj. Her kan man nemlig komme på tur til Roskilde Fjord og besøge projektets informationscenter i Frederikssund. Gæsterne får en status på projektet, og derefter går

Reward tildelt titlen Årets Album og Ale Carr, som også kendes fra gruppen Dreamer’s Circus, blev udnævnt til Årets Musiker. Ved koncerten hos Musik mellem Fjordene den 25. maj har Basco indvilget i at spille un-pluged og dermed blot med Rejsestaldens fine akustik som klangbund. Billetter til koncerten kan købes på place2book.com .

turen til udsigtsplatformen, hvorfra man kan se byggepladsen og fjorden. Der er ture klokken 10.30 til 12.30, klokken 13 til 15 og klokken 15.30 til 17.30. Opsamling og afsætning sker ved Kulturhuset Elværket på adressen Ved Kirken 6. Busturen fra Elværket til informationscenteret tager cirka 10 minutter hver vej. Der vil være cirka 1 time og 30 minutter til selve besøget. Turene er gratis, men kræver tilmelding. Det kan ske via www. fjordforbindelsen.dk. 

Foto: Fjordforbindelsen

3 dejlige dage i nordtyskland med

STÆREBALLET Ud: onsdag d. 12-09-18 Hjem: fredag d. 14-09-18 Program for dagene i Tønder: 1. dag, mandag d. 12.09.18

Efter opsamling i Skibby, kører vi til vort hotel i Süderlügum og indkvarterer os på hotellet Landhaus Smaga.Kl.18.30 aftensmad på hotellet.

2.dag tirsdag d. 13.09.18

Morgenmad på hotellet. Kl.9.45 afgang fra hotellet, hvor vi kører til den smukke nordfrisiske by Friedrichstadt.Byen var oprindeligt tænkt som handelsby - men blev færst og fremmest er fristed for især hollandske indvandrere. Vi får frokost på hotel ved kanalerne og derefter en kanealrundfart med dansktalende kaptajn samt rundvisning i byen, retur til Süderlügum, hvor vi spiser suppe kl. 15,30. kl. 16,30 mødes vi med vor Sort Sol guide på p-pladsen ved hotellet og kører ud og ser naturens balletdanser. Efter Sort Sol retur til hotellet, hvor aftensmaden vil blive serveret ca. kl.19,30.

3. dag torsdag d. 14.09.18

Morgenmad på hotellet og derefter tjek ud. På hjemturen kører vi via Tønder, hvor en lokal guide stiger på bussen, og tager os med på en tur til Gallehus, hvor der er opstillet mindesten over findestedet af de 2 guldhorn Vi ser endvidere Højer sluse. Derfra til Møgeltønder, hvor vi kl. 13,00 spiser en let frokost på Schackenborg Slotskro. Efterfølgende kører vi til Bredebro og besøger ECCO outlet, Lego samt klint jagt og fiskeri, hvor vi får 10% rabat. Vi slutter af med kaffe og kage på Café Sko. Herefter påbegynder vi hjemkørslen.

Pris pr. persen DKK 2.800.- i dobbeltværelse

Fjordrejser

Fjordrejser

Dansk rejseleder

v/Jens Erlandsen · Hovedgaden 25 · Skibby Tlf.: 2270 0409 / 9133 8100 · fjordrejser@gmail.com www.fjordrejser.dk

23


24

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Bytte, bytte købmand

FREDERIKSSUND: Byt dine gamle sager ud med nye fund. Har du brug for at skifte et par af dine ting ud med nye ting? Så kom forbi det bæredygtige langbord ved Kulturhuset Elværket lørdag den 26. maj klokken 10 til 18, lyder opfordringen fra kommunens kulturkonsulent, Camilla Hultén Fruelund. Idéen er, at man medbringer to ting fra hjemmet, som man ikke skal bruge mere, og tager to nye ting, man lige står og mangler.

Kom ind i kampen SKIBBY: Det er sund sport at handle lokalt. Det er ikke en ny sport; den er der heldigvis rigtig mange, der dyrker. Al sport skal trænes. Derfor kører Skibby Aktive for hele Fjordlandet en sportskampagne i 10 uger med opbakning fra de handlende i hele Fjordlandet og fra alle idrætsforeningerne i området. Ideen er født af landsbylaugenes samarbejde, som også er ret nyt.

Lokalavisen har fanget Michael Andreasen i DagliBrugsen med en streamer i hånden.

- Man skal kunne se, at det virker. Så bliver samarbejdet stærkt. Vi har brug for hinanden. Skal vi have befolkningstilvækst i området, må vi gøre noget sammen, så vi bevarer alle de goder, vi har og skaffer flere. - Alle idrætsforeninger i øst og vest bakker op om kampagnen. I de kommende uger er der gratis streamers til bilerne, så kampagnen får rigtig meget opmærksomhed. - Der kan hentes gratis streamers hos Høkeren i Venslev, de to Daglibrugser i området og Meny i Skibby

fortæller formand for Skibby Aktive, Morten Kremmer Kører man med en streamer på bilen, er man med i kampen og oven i købet med i lodtrækning om fire gange 250 kroner, hvis streamer sidder på bilen den 30. Juni. - Vi håber, at kampagnen virker, og at endnu flere bliver medlem af Skibby Aktive. Det koster så lidt. (Se www.skibby aktive.dk). Fjordlandet skal være Frederikssund Kommunes dynamo mod syd. Det er der brug for, lyder det fra formanden.

Lokal kunstner fejrer 10 års jubilæum

SKULDELEV: For 12 år siden flyttede kunstneren Helle Borg Hansen til Skuldelev for at få mere plads til sin hobby; malerier. Det gik så godt, at hun to år senere - i 2008 - startede firmaet HBH-Art og kastede sig ud i at gøre kunsten til sin levevej. Det fejrer hun ved at invitere indenfor i atelieret lørdag den 19. maj klokken 14 til 17, hvor der er rundvisning i atelieret, danseforestilling, maleaktiviteter og lidt godt at spise og drikke. Det er gratis at deltage, men af hensyn til pladsen er tilmelding nødvendig på

mail: hbh@hbh-art.dk I virkeligheden går kunsten meget længere tilbage end 10 år, da Helle Borg Hansen mere eller mindre har tegnet og malet hele sit liv, og havde sin første udstilling i 1992.

Flamenco Konkurrencen er hård i kunstbranchen, men hun klarer sig godt, da hun på nogle områder har fundet sin helt egen stil. Et af områderne er danse-malerier – malerier af flamencodansere. Hun ikke alene maler dem, men er også selv fla-

Ridning i skovene under Jægerspris Skovdistrikt Mod løsning af ridetegn vil der kunne rides i Færgelunden og Nordskoven. Årskortet gælder til 31. december ved udstedelse i 1. halvår. Årskortet gælder til 30. juni ved udstedelse i 2. halvår. Pasfoto skal medbringes ved køb af ridetegn første gang. Ridning i skovene uden gyldigt ridetegn er ikke tilladt. Ridetegn købes ved henvendelse til: Stiftelsens administration, Slotsgården 20, 1 Jægerspris. Tlf. 47531004 Email: kf@kongfrederik.dk eller www.kongfrederik.dk/skoven/ridetegn Administrationens åbningstid er: Mand. - torsdag: kl. 09.00 – 15.00 Fredag: kl. 09.00 – 14.00

Kong Frederik VII’s Stiftelse paa Jægerspris

mencodanser, der både optræder og har undervist i mange år. Derfor er et af programpunkterne på dagen også en optræden med hendes gruppe ”Flamenco de Colores”, som består af tre guitarister og tre dansere. De to kunstarter smelter sammen, når Helle viser

flamencoens sjæl i dansen, og fastholder den i malerierne.

Geparderne Et andet tema, hun brænder for, er vilde dyr – specielt truede dyrearter. I sine malerier har hun specielt fokus på øjnene, som med deres dybe blik følger dig

hele tiden. Derfor er hun pt. i gang med et stort gepard-maleri, som i starten af juni bliver bortauktioneret hos Bruun Rasmussen, for at skaffe penge til arbejdet for geparderne. Farverne er noget, man lægger mærke til i hendes billeder. De er dybe, inten-

se og utroligt holdbare. De kommer ikke fra en tube, men er en del af det forberedende arbejde. Helle Borg Hansen laver dem selv af rene pigmenter og linolie, således at der ikke er nogen fyldstoffer til at svække farveintensiteten.


25

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

PINSETILBUD Solsikkekerner

Iregi stribet 15 kg Normalpris 1 stk. 179,-

TILBUD 2 SÆKKE

279,-

SPAR

Jord og MOMSEN jord og spagnum på spagnum

Afskallet 25 kg Normalpris 465,-

NU KUN

249,FUGLEBAD KUN

HAVEREDSKABER

100,-

SPAR

SPAR

449,-

MOMSEN

TILBUD!

PÅ ALLE HAVEREDSKABER

Planteborde i egetræ!

Normalpris 598,-

NU KUN

149,Tilbuddene gælder fra d. 8. maj til og med lørdag d. 19. maj 2018 og kan ikke kombineres med andre rabatordninger. Alle tilbuddene er kontant og afhentet i butikken. Forbehold for trykfejl, samt udsolgte varer.

Grovvarecenteret Vintapperbuen VintapperbUEN  s  Kr. Hyllinge Telefon 46 40 tXXw.grovvarecenteret.dk 43 38 t www.grovvarecenteret.dk


26

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Fede storkanoer

FREDERIKSSUND: I sidste uge drog 16 tropsspejdere ud fra lystbådehavnen i Frederikssund til årets første prøvesejlads med Ege divisions storkanoer. Der er plads til 10 spejdere i hver kano. Det tilbud har tropsspejderne fra Grevinde Danner benyttes sig af. De er i gang med at forberede og planlægge deres sommerlejr. Sejlads i storkanoerne kræver godt samarbejde og god kommunikation blandt spejderne i kanoen. De havde en dejlig aften på vandet og fik afprøvet flere teknikker. Ingen ledere og spejdere tager på vandet i storkanoerne uden, at lederne har gennemført sikkerhedskursus. Tropsspejderne og deres ledere drager på sommerlejr i starten af juli måned. De skal udforske hele den sydlige del af Roskilde fjord, hvor der er flere gode lejrpladser undervejs. Her skal der hygges, spillet bold, hoppe i vandet og nyde hinandens samvær.

Hornfiskene bed på krogen

SKULDELEV: For 14. år i træk var der hornfiskekonkurrence i Skuldelev Havn. Der var cirka 70 deltagere og en masse tilskuere/familie i det dejlige vejr, fortæller fotograf Steen Westh, der lagde vejen forbi med sit kamera. Der var hygge på havnen

både under og efter konkurrencen. Der var grillpølser og levende musik ved et fem mands band ved navn ”Musvitterne”, sponsoreret af Multi-gruppen. Der blev fisket fra land og fra diverse både og joller. De to hovedpræmier blev vundet af Uffe Dissing fra

Skibby (tungeste fisk på 668 gram) og af Steffen fra Jyllinge med længste fisk på 77 centimeter. En del af dagens overskuddet går til udsætning af fisk i Roskilde Fjord.Foto: Steen Westh


27

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

“Vores “VoresMåneds Måneds-Super SuperTilbud Tilbuderer altid altidværd værdatatsese lidt nærmere lidt nærmerepå. på. Priserne Priserneerernemnemlig ligsuper superstærke” stærke” Mvh. Mvh.Malene, Malene, SPAR SPARBorrevejle Borrevejle

PRIS JAGT der med skarpe pris er!

PRIS JAGT der med skarpe pris er!

Vi sky

Vi sky

Riondo Merlot Italia Højsnegle Normalpris pr. stk. 49.95 Normalpris pr. stk. 10.(begrænset parti)

6 FLASKER 2 STK.

NU NU

180 8

7 35

0000

0000

Steff Houlberg pølser Knæk Brød 800 – 913 gram Gestus

Hvede (begrænset parti) Normalpris 21.95

SUPER SUPERTILBUD TILBUD

GOD GODPRIS PRIS

Ananas

Loch Lomond Skagenshorn Blended Scotch Whisky eller Normalpris 8.00 High Commissioneer

Normalpris 20.PRIS JAGT der med skarpe pris er! Vi sky

Verosso

Salento Primitivo igl Italia. 3 liter. 13,5% Normalpris 159.95

Vi sky

Blended Scotch Whisky (begrænset parti)

129

00

GOD PRIS

PR. STK.

NUVALG FRIT

GOD PRIS

SUPER SUPERTILBUD TILBUD

5 79

15

0095

00

Følg Følgosospåpå Facebook: Facebook: Spar SparBorrevejle Borrevejle

SPAR SPARBorrevejle Borrevejle Hornsherredvej Hornsherredvej33| 4060 | 4060Kr. Kr.Såby Såby| 46 | 4640 40141440 40

MAJ APRIL

Åbent Åbent mandag-fredag mandag-fredag

5.30-22.00 5.30-22.00 Lør-søn && helligdage helligdage Lør-søn

7.00-22.00 7.00-22.00 Hornsherredvej3,3,4060 4060Kr. Kr.Såby Såby Hornsherredvej Tlf.4640 46400140 0140I Iborrevejle@spar.dk borrevejle@spar.dk Tlf.

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 8. Maj til og med mandag d. 14. maj. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 15. maj til og med mandag d. 21. maj. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

NU

PRIS JAGT der med skarpe pris er!

Modtagerdu duikke ikkevores vorestilbudsavis, tilbudsavis,såsåtilmeld tilmelddig digpåpåSPAR.DK SPAR.DK Modtager


28

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Bytte, bytte købmand

FREDERIKSSUND: Byt dine gamle sager ud med nye fund. Har du brug for at skifte et par af dine ting ud med nye ting? Så kom forbi det bæredygtige langbord ved Kulturhuset Elværket lørdag den 26. maj klokken 10 til 18, lyder opfordringen fra kommunens kulturkonsulent, Camilla Hultén Fruelund. Idéen er, at man medbringer to ting fra hjemmet, som man ikke skal bruge mere, og tager to nye ting, man lige står og mangler.

High five fra fortidens Frederikssund

JÆGERSPRIS: I ROMUs nye årsskrift fortæller Frederiksund Museums inspektør om de såkaldte ”håndtegnssten” og andre af deres yndlingsgenstande fra Frederikssund Museum, og tidligere direktør for Nationalparken Skjoldungelandet giver opskriften på, hvordan man laver er nationalpark.

I år er årsskriftet nytænkt både indholds- og designmæssigt, og museets grafiker Trine Sejthen har arbejdet med at skabe et indbydende udtryk, der visuelt peger fremad, og som er inspireret af den form for ”lækkerhed”, man møder i magasinernes verden. 2017 stod i den grad i udstillingernes tegn i ROMU,

og da genstande er museets hjerteblod, går museets inspektører i dybden med de genstande fra udstillingerne, som har gjort særligt indtryk på dem. Blandt andet fortæller museumsinspektør Palle Østergaard Sørensen om de gådefulde håndtegnssten fra Hornsherred og om Ulfbertsværdet og dets mange

kopier.

Frivillighed Temaet Frivillighed samler tre artikler om emner, hvor frivillighed på meget forskellige måder har spillet ind. Det er frivillige detektorfolk, der finder spektakulære ting, som Karlebyskatten i den sjællandske muld.

Det er frivillighed, som er en kæmpe drivkraft for store projekter som Nationalpark Skjoldungernes Land. Og for foreninger som Roskildefonden, der har avlet Roskilde Festivalen og gjort den til Nordens største festival. Årsskriftets sidste tema Arkæologi giver et blik ind i nogle af de mange arkæo-

logiske udgravninger, som museet årligt foretager. Her kan man læse om Roskildes middelalderby, om begravelser og beboelse i Højby i Lejre kommune og om en jernalderboplads i Vindinge. Årsskriftet kan købes i museets butikker. Foto: Museumskoncernen ROMU

Aktivitetsure skal motivere sårbare unge FREDERIKSSUND KOMMUNE: De

unge i Socialpsykiatriens Ungeteam i Frederikssund Kommune får nye aktivitetsure, der skal motivere dem til at bevæge sig mere. Urene er doneret af Frederikssund Festivalen. - De unge har ønsket sig aktivitetsure, der kunne motivere dem til at bevæge sig mere og dermed få det psykisk bedre. Derfor er vi rigtig glade for, at Frederikssund Festivalen har valgt at give os 10 Garmin aktivitetsure, så vi kan sætte fokus på motion og sundhed, siger Annette Tram, der er leder af Socialpsykiatrien i

Frederikssund Kommune. Over en periode på seks måneder skal gruppen tilsammen tilbagelægge en distance svarende til afstanden mellem Frederikssund og Paris. Deltagerne mødes ni gange og deler deres resultater og taler om motion og sund mad. Med aktivitetsurene kan de unge også indgå i et socialt fællesskab via en app, så selvom det kan være svært for den unge at deltage hver gang, kan de stadig følge med i gruppens forskellige distancer dagligt. I forbindelse med projektet vil der også blive sat

fokus på de sundhedsmæssige aspekter ved ernæring, og de unge vil blive oplyst om sunde og usunde valg af fødevarer. Det kan gøre dem mere bevidste i deres valg af indkøb. Socialepsykiatriens Ungeteam er et socialpædagogisk tilbud til unge mellem 18 og 30 år. T eamet arbejder med at motivere de unge til udvikling, så de efter en periode i tilbuddet kan tage vare på deres eget liv.


29

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

SELVSALG

SKILSMISSE

I er enige om pris mv. Du får vejledning Du får købsaftale

I er enige om, at en af jer skal overtage huset.

I skal skilles men ejer et hus.

Du har allerede fundet en køber

Jeg afklarer mulighederne for gældsovertagelse mv.

Rapporter mv. efter regning.

Bodeling udarbejdes. Skøde udarbejdes. Excl. skødeafgift.

Betal ved salg

19.995.MEDSALG

Salgsvurdering er gratis.! Rapporter mv. efter regning. Foto, Boligsiden og Boliga: Betal 4.995,- ved opstart. Lokalavis og facebook: Efter regning hvis tilvalgt. Du fremviser boligen. husbo klarer alt det andet.

Betal ved salg

34.995

Betal

5.995

KØBERRÅDGIVNING Du har fundet et hus hos anden mægler. Underskriver med forbehold af vores godkendelse. Vi kontrollerer købsaftalen og vejleder om dit køb. Skøde & refusionsopgørelse Excl. skødeafgift.

Betal

5.995

SOLGT ELLER GRATIS - BASIS

SOLGT ELLER GRATIS - SUPER

Foto, Boligsiden og Boliga: Betal 0,- ved opstart.

Foto, Boligsiden og Boliga: Betal 0,- ved opstart.

Lokalavis og facebook: Efter regning hvis tilvalgt.

Lokalavis og facebook: Betal 0,- ved opstart.

husbo fremviser boligen og klarer alt det andet.

husbo fremviser boligen og klarer alt det andet.

Salgsvurdering er gratis.! Rapporter mv. efter regning.

Betal ved salg

49.995

Salgsvurdering er gratis.! Rapporter mv. efter regning.

Betal ved salg

69.995

Hovedgaden 8 C · Skibby

NYHED Hovedgaden 8 C, 4050 Skibby

Villa med nyt tag. Centralt beliggende villa i Skibby. Huset har 3 soveværelser, badeværelse med brus, gæstetoilet, spisekøkken, bryggers med bagindgang, entre, stue med brændeovn samt forlængelse af stuen. Opvarmes med brændeovn samt oliefyr. Der er monteret nye tagplader på huset oktober 2017. Skøn have med sporadisk beplantning. Haven er samtidig ret nem at holde. Læs mere om grunden på husbo.dk

God plads til parkering enten i den dejlige gårdsplads, i garagen, eller i carporten.

Tilhørende overdækket terrasse, udestue samt udhuse mv.

Kontant: .......................................... ...1.650.000 Udbetaling: ............................................. 85.000 Ejerudgift: .................................................. 2.868 Brutto: ....................................................... 7.425 Netto: ........................................................ 6.251 Boligareal: .............................................123 kvm Grundareal: .........................................1010 kvm Energimærke: ..................................................D

husbo

Bo Weiland · Ejendomsmægler & Jurist

Lad juristen klare sagen

www.husbo.dk GRATIS Salgsvurdering

24 60 12 64


30

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

ESTATE HORNSHERRED. RING 46400153 ELLER 47503300 OG FÅ ET GRATIS SALGSTILBUD AF DIN FRITIDS- ELLER HELÅRSBOLIG. VI ER KLAR ! KULHUSE HJORTEVEJ 72

Fritidshus

UGENS BOLIG

FRITIDSHUS I 1. RÆKKE TIL ISEFJORDEN.

Sommerhus i 1.række til Isefjorden lige ved den gode børnevenlige badestrand og grundejerforeningens bådelaug.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Huset er opført af flere gange og det rummer 81 kvm. med stue, køkken, 2 værelser, mellemgang og toilet samt et nyt bade/vaskerum med brusekabine. Huset er opført i træ med eternittag og termoruder.

Sagsnr. 152TJ

Så er der en chance for at ehverve sig en af de sjældent udbudte og bedste beliggenheder i Kulhuse.

Bolig m2 Stue/vær

75 1/2

2.150.000 1.740 110.000 9.835/8.190

Grund m2 Opført

644 1937

Der er endvidere garage samt overdækket terrasse.

Estate Hornsherred

Grunden og beliggenheden er noget helt særligt, som skal opleves - Ring for yderligere info eller bestil en fremvisning. EJENDOMSMÆGLER E.L.

4750 3300 Hovedgaden 33, 3630 Jægerspris www.estate.dk

4640 0153 Hornsherredvej 25, Lyndby, 4060 Kirke Såby

Kontakt os for en gratis salgsvurdering.


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

31


32

HISTORIEN FORTSÆTTER HER

HornsherredLokalavis

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

KULTURKALENDER MAJ Sangarrangement Tir. d. 15. maj 2018, kl. 19-21. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris Der er ikke på forhånd udvalgt bestemte sange og salmer - de, som møder frem bestemmer. Vi synger fra Højskolesangbogen og Salmebogen. Der er også kaffe og kage. The Journey (2016) Tir. d. 15. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Drama baseret på en sand historie om et ekstraordinært møde mellem to fjender på hver sin side af konflikten i Nordirland Ian Paisley fra Democratic Unionist Party og Martin McGuinness fra Sinn Fein Gudstjeneste ved Bettina Niemann Krarup Ons. d. 16. maj 2018, kl. 1920.

Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris Alpakaforedrag Ons. d. 16. maj 2018, kl. 19.30. Pris: (Gratis billetter Arrangør: Frederikssund Hovedbibliotek Skibby Bibliotek, Nyvej 7 C, Skibby Det danske firma Frisenvang importerer håndspundet alpakauldgarn produceret af alpakaavlere i Peru. Foredraget tager lytterne med en tur til dette projekt, som er et tungt bæredygtige samarbejde med de fattige alpakaavlere i de smukke Andesbjerge. The Journey (2016) Ons. d. 16. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

REDAKTION: ............................................... Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 73 87 88

TILLYKKE

Sølvbryllup Kære Mor & Far Hjertelig tillykke med Sølvbrylluppet d. 22/5-18. Der vil være åbent hus på dagen på Syrenvej 32 fra kl. 07-11. Vi elsker jer!

Kys og Kram Isabella & Michelle

Kære store Nana! Så skete det, du kom i avisen. Stort tillykke på 10 års dagen.

Elsker dig morfar & mormor

Conny Probst journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12 ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen, bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 43 97 10 51 Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks. Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS. Hornsherred Lokalavis er i tæt samarbejde med Lejre Lokalavis og Paperboy Roskilde og dækker tilsammen 59.000 husstande. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis. dk/forretningsbetingelser

Bymidten 6 · Skibby · T: 46 48 07 70 www.hornsherredlokalavis.dk ...................................................................... Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 12.00 - 13.00

Hvad vil folk sige Lør. d. 19. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Hvad vil folk sige Fre. d. 18. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Højmesse ved Ole Hansen Søn. d. 20. maj 2018, kl. 10.30. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris Pinsedag. Kirkekaffe.

10 års jubilæum i Atelier HBH-Art - Kunst og flamencodans Lør. d. 19. maj 2018, kl. 1417. Pris: (Fri entré) Atelier HBH Art, v/ Helle Borg Hansen, Bøgevej 2, Skuldelev, Skibby

Hvad vil folk sige

Klaus W. Rasmussen Udgiver/ansv. redaktør kwr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 75 08 08 Patrick Holbek Paperboy Roskilde patrick@paperboy.gratis Mobil 40 58 44 37

Tor. d. 17. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Norsk drama om den 16-årige Nisha, der lever et dobbeltliv. Hjemme hos sin pakistanske familie er hun den perfekte datter, men når hun er ude med sine venner, er hun en normal teenager. Men en dag afsløres hendes dobbeltliv og to verdner kolliderer.

Mesterdetektiven Sherlock Gnomes - Dansk tale Lør. d. 19. maj 2018, kl. 14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Familiefilm, hvor havenisserne fra ’Gnomeo og Julie’ vender tilbage. Der er nogen, som stjæler havenisser fra Londons haver, og Gnomeo og Julies venner begynder at forsvinde. Så der er kun én havenisse, man kan ringe til: Mesterdetektiven Sherlock Gnomes.

online-annoncering Kontakt os på 21 44 50 08 og få en professionel online annoncesnak. Eller tjek www.hornsherredlokalavis.dk -her finder du alle oplysningeromkring oplag, udgivelsesområde og meget mere.

Stille- og meditationsgudstjeneste ved Bettina Niemann Krarup Søn. d. 20. maj 2018, kl. 0910. Gerlev Kirke, Bygaden 19, Gerlev, Jægerspris Pinsedag.

Gudstjeneste ved Mikkel Højholt Søn. d. 20. maj 2018, kl. 10.30. Vellerup Kirke, Nordvejen, Vellerup, Skibby Højmesse ved Aage Koed Mikkelsen Søn. d. 20. maj 2018, kl. 10.30. Selsø Kirke, Selsøvej 28, Skibby Gudstjeneste Søn. d. 20. maj 2018, kl. 10.30-11.30. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby Pinsedag. Andrian HoveKreutzfeldt. Højmesse ved Bettina Niemann Krarup Søn. d. 20. maj 2018, kl. 1112. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris Pinsedag. Frits Gammelgaard Terpet. Højmesse ved Adrian HoveKreutzfeldt Søn. d. 20. maj 2018, kl. 1112. Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris Mesterdetektiven Sherlock Gnomes - Dansk tale

Ønsk tillykke i din lokalavis Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr.

100,-

Betales på vores kontor i Bymidten 6. Åben hverdage kl. 12-13 Mail billede og tekst til

nr@hornsherredlokalavis.dk

HornsherredLokalavis

Søn. d. 20. maj 2018, kl. 14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Hvad vil folk sige Søn. d. 20. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Gudstjeneste ved Aage Koed Mikkelsen Man. d. 21. maj 2018, kl. 09. Krogstrup Kirke, Kirkealle 3, Jægerspris Anden pinsedag. Gudstjeneste ved Mikkel Højholt Man. d. 21. maj 2018, kl. 10.30. Ferslev Kirke, Kirkegade 24B, Ferslev, Skibby Højmesse ved Aage Koed Mikkelsen Man. d. 21. maj 2018, kl. 10.30. Skuldelev Kirke, Kirkevej 3, Skuldelev, Skibb Gudstjeneste ved Bettina Niemann Krarup Man. d. 21. maj 2018, kl. 1617. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris Gudstjeneste ved Dorte Dideriksen Man. d. 21. maj 2018, kl. 1920. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby Hvad vil folk sige Man. d. 21. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Kunst i Pinsen 2018 Lør. d. 19. til man. d. 21. maj 2018, kl. 11-17. Pris: (Fri entré) Atelier HBH Art, v/ Helle Borg Hansen, Bøgevej 2, Skuldelev, Skibby Hvad vil folk sige Tir. d. 22. maj 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

SKIBBY KINO Hovedgaden 33, Skibby · Tlf. 4752 8220 www.skibbykino.dk

Reserver og køb billet online THE JOURNEY Tirsdag 15. maj og onsdag 16 maj

HVAD VIL FOLK SIGE Torsdag 17. maj t.o.m. tirsdag 22. maj

KL. 19.30

KL. 19.30

MESTERDETEKTIVEN SHERLOCK GNOMES Lørdag 19. maj og søndag 20. maj KL. 14.00

KOMMENDE FILM: SOLO: A STAR WARS HISTORY DEADPOOL

STORT LOPPEMARKED I VELLERUP SOMMERBY

Den 19. maj fra kl. 10-15 ved vandværket på Birkebækvej Mange private stader med masser af forskellige effekter. Kaffe, kage og drikkevarer kan købes. Kom og kig og lad dig friste!


33

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Sammen er vi størst! Kulhuse

Samlet oplag 60.615

Dyrnæs

-men du vælger selv,

Nu dækker Hornsherred Lokalavis op til og med 3630 Kulhuse

om du ønsker indrykning i én, to eller tre af vores stærke

Jægerspris Landerslev

lokale aviser!

Gerlev Lyngerup Dalby Kyndby Venslev

Ferslev

Skuldelev

Skibby

Jyllinge Gundsømagle

Sønderby

4070 Kirke Hyllinge, Lejre Kommune Området dækkes af både Lejre Lokalavis og Hornsherred Lokalavis

Gundsølille

Kirke Hyllinge

Store Valby Ågerup

Ejby Lyndby Kirke Sonnerup

Roskilde Svogerslev

Kirke Såby

Vindinge

Vester Såby Vor Frue

Hvalsø Tølløse BY

Øm

Lejre gadstrup

Snoldelev

Osted Viby

Lejre Lokalavis omdeles hver tirsdag/onsdag med FK FK til samtlige til samtlige husstande husstande i Lejre i Lejre KommuKommune. ne. Herunder Herunder følgende følgende postnumre i postnumre Lejre Kommune: i Lejre4000 Kommune: Roskilde, 4000 4070 Roskilde, Kirke Hyllinge, 4070 Kirke 4060 Hyllinge, Kirke Såby, 4060 4320 Kirke Lejre, Såby, 4330 4320 Hvalsø Lejre, samt4330 4340 Hvalsø Tølløse, samt by. 4340 Tølløse, by.

Hornsherred Lokalavis omdeles hver tirsdag/onsdag med FK til husstande i Hornsherred. Herunder følgende postnumre 4070 Kirke Hyllinge, 4050 Skibby, 3660 Jægerspris samt 3630 Kulhuse. OPLAG: 10.618

Paperboy Roskilde omdeles hver tirsdag/onsdag med FK til samtlige husstande i Roskilde Kommune: 4000 Roskilde, 4040 Jyllinge, 4130 Viby og 4621 Gadstrup. OPLAG: 37.933

OPLAG: 12.064 KUN FREDAG D. 30/9

KUN FREDAG D. 30/9

i Skibby tilbyder

30 STK TUBORG

3-PAK GEVALIA KAFFE

HANSEN IS

Max. 3 kasser pr. kunde

Max. 3x3 pakker

Frit valg

Frit valg

Pr. 1/2 kg

1,2 kg

8995

3995 T I L H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I H O R N S H E R R E D . H E R U N D E R J Æ G E R S P R I S , S K I B B Y, K I R K E H Y L L I N G E S A M T D E L E A F K I R K E S Å B Y

3 pk.

7995

+ pant

9995

BLAND SELV SLIK

70 cl.

Pr. pk. kun

W W W.HORNSHERREDLOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / HORNSHERREDLOK AL AV IS

T I L S A M T L I G E H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I L E J R E K O M M U N E / T I R S D A G / O N S D A G 28./ 2 1. N O V E M B E R / 2 0 17 U G E 4 8 | 6 . Å R G A N G

PRINGLES

HornsherredLokalavis 3 stk.

1,6 -1,9 kg

Kun Kun Historien fortsætter HER

KÆRGÅRDEN

SCALA RØDVIN

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

75 cl.

ROSKILDE 3. årgang Uge 48 • 28. november 2017

Frit valg

595

9995

9995

10,-

Vores

MAMMEN OST 45 +

LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle Frit valg

Kom ind i Meny Skibby og hæng din julesok med navn op på juletræet fra torsdag d. 30. november. Ta’ 5 pk. Meny-nisserne vil fylde lækkerier i din julesok 6 flasker hver uge. Din sok kan tømmes d. 3. december d. 10. december – d. 17. december og lørdag d. 23. december.

Pr. stk.

8,-

200,-

100,-

Julehilsen fra Meny-nisserne!

lokalavis

LEJRE KOMMUNE 100% • Samt Kirke Eskilstrup, Jystrup og en stor del af Tølløse

• Jul uden lommesmerter .......................................... side 10 • Hvem kom ind - Hvem går ud? ........................ side 11 • 2. klasser udstiller kunstværker ..................... side 14 • Duften af humle og malt ....................................... side 16 • Konservative tilfredse med valget ................ side 20 • Er ikke spidskandidat om fire år .................... side 21

Til alle børn!

700 g.

45,-

-der har vist os tillid ved at stemme på vores kandidater personligt eller på vores parti ved kommunalog regionsvalget. Der skal ligeledes lyde en tak til alle, der har hjulpet os i valgkampen med ophængning af plakater, uddeling af materiale mv.

Mandag til fredag kl. 5.30 - 22 • Lørdag, søndag & helligdage kl. 7 -22

Dansk ovnklar svinekam uden ben PR. 1/2 KG.

15

95

Tilbudet gælder til og med mandag d. 4. december.

www.borrevejlecamping.dk

Det er vi meget taknemmelige for!

Tlf. 46 40 01 40

borrevejle@spar.dk

tilbyder

priser til Faste Året runDt Hver Dag,

Borgmester Carsten Rasmussen 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE Max. 3 kasser pr. kunde

nu enDnu Billigere! enDnu grønt nu Frugt og Billigere! grønt

SOLGT ELLER GRATIS? DIGITALT SKØDE?

BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

DRIVE-IN SYN Åbningstider:

man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

P E R N I L L E

J E N S E N

Hovedgaden 39 A · 4050 Skibby · tlf. 30 22 09 16

BOOKING OSTED 46 49 19 10 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

Man - ons - fredag 10.00-17.00 Tirsdag - torsdag Lukket Lørdag 10.00-13.00

3 pk.

7995

9995

Ved køb af mere end 3 kasser er prisen 129,95 + pant pr. kasse

BLAND SELV SLIK

75 cl.

LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle Frit valg

Åbningstider:

10,MAMMEN OST 45 +

Kom ind i Meny Skibby og hæng din julesok med navn op på juletræet fra torsdag d. 30. november. Ta’ 5 pk. Meny-nisserne vil fylde lækkerier i din julesok 6 flasker hver uge. Din sok kan tømmes d. 3. december d. 10. december – d. 17. december og lørdag d. 23. december.

200,-

100,-

Julehilsen fra Meny-nisserne!

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20

BOOKING OSTED 46 49 19 10 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

700 g.

Vi passer på dit smil...

45,-

Få rettet op på et NYHED

Det nye byråd

Kommunalvalget betød blandt andet et farvel til tre garvede kræfter, der ikke opnåede genvalg.

Side 4

Håb for kystsikring

Behandlingen af planer og tilladelser er fremrykket, så Kystdirektoratet snart kan behandle ansøgningen om at etablere kystsikring i Jyllinge Nordmark. Side 10

Tæt på Domkirkekvarteret Domkirkekvarteret er Roskildes historiske hjerte. Vi tager et nærmere kig på den attraktive bydel.

Side 19-27

Til alle børn!

Postshop

DRIVE-IN SYN man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

SIDE 6

Frit valg

595

9995

SCALA RØDVIN

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

Carsten Rasmussen 8,fortsætter som borgmester BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

PRINGLES

Kun SuperBrugsen Hvalsø · Skolevej Kun 1 · 4330 Hvalsø

KÆRGÅRDEN

Pr. stk.

ÅBNINGSTIDER:

9995

TULLAMORE WHISKEY + pant

Åbent alle dage 8-20 · Bageren åbner kl. 7

9995

1 stk habit + skjorte

RENSERIET Side 3

30x33 cl. Carlsberg 1,2 kg eller Tuborg

KUN KR.

Rens og pres af

100 kr

+ pant

HANSEN IS Frit valg

70 cl.

Pr. pk. kun

Læs mere på ide 22

V tager fire år mere

95 kr

8995

3 stk. 1,6 -1,9 kg

JULETILBUD Rens og pres af 1 stk kjole

Frit valg

Pr. 1/2 kg

3995 SVINEMØRBRAD

VI HAR STYR PÅ PARAGRAFFERNE! DET ER GRATIS AT SPØRGE... husbo · Bo Weiland Ejendomsmægler & Jurist · www.husbo.dk · 24 60 12 64

Jule dugen vasket og rullet

Max. 3x3 pakker

FAST LAV PRIS

Frugt og

150 kr

KUN FREDAG D. 30/9

i Skibby

Frugt og lave

husbo

109 kr

Med venlig hilsen Socialdemokratiet i Lejre

KUN FREDAG D. 30/9

nu enDnu Billigere! enDnu grønt nu Frugt og lave priser til Faste Året runDt Billigere! Hver Dag, grønt

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby

Vask og strygning af 5 stk skjorter

Socialdemokratiet takker alle

NYHED

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20 Postshop

Absolut flertal

• Dit nye byråd ................................................................ side 10 • En fjerdedel blev hjemme ................................ side 12 • Gammel dame i kyndige hænder ............ side 14 • Første træer plantet ................................................ side 15 • Fibernet ............................................................................... side 16 • Ældrrådet: Hvem blev valgt? ........................ side 16

W W W.LE JRELOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / LE JRELOK AL AV IS

T I R S D A G / O N S D A G 2 8 . / 2 9 . N O V E M B E R 2 0 17 U G E 4 8 | 1. Å R G A N G

TULLAMORE WHISKEY

SVINEMØRBRAD

skævt smil

ONLINE

Tandregulering for voksne - fleksibel og næsten helt usynlig

Tlf. 46 35 12 43 www.tandicentrum.dk Tandlægerne i centrum v/Lars Weltzer Algade 5 • 4000 Roskilde

Natlinser

Hvorfor lade sig nøje...

ž Sov din nærsynethed væk ž Bremser udviklingen af din nærsynethed ž Skarpt syn uden briller, kontaktlinser eller laseroperation ž Perfekt valg til tørre øjne ž Sundeste valg af linser

NYHED ž Nu også med læsestyrke Vi udfører alle former for kosmetisk tandbehandling skånsomt og professionelt...

Skomagergade 10 · 4000 Roskilde Tel. 46 36 01 02 · www.optiknicolais.dk roskilde@optiknicolais.dk

Skovbovængets Allé 4 · Roskilde · Tlf. 4635 6676

www.riisom.com

www.hornsherredlokalavis.dk · www.lejrelokalavis.dk · www.paperboy.gratis


34

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Øget lukketid i tandplejen I resten af 2018 holder tandklinikkerne i Skibby og Jægerspris lukket yderligere en dag om ugen. Af Conny Probst

SKIBBY/JÆGERSPRIS: På sidste uges møde i Social- og sundhedsudvalget skulle

udvalgsmedlemmerne træffe beslutning om, hvorvidt tandklinikkerne i Skib-

by og Jægerspris skulle øge lukketiden fra to til tre dage ugentligt. Og det blev et ja. Kommunens tandpleje er organiseret på fem matrikler. Klinikken i Skibby holder lukket tirsdag og fredag og klinikken i Jægerspris mandag og fredag. Årsagen til de ugentlige lukekdage

er, at der ikke er tilknyttet tilstrækkeligt mange børn til at kunne oprette fuld åbningstid - og det ikke er muligt at bemande klinikkerne med tandlæger alle ugens dage.

Personaleudfordringer Tandplejen er blandt andet

udfordret af stor personaleomsætning og vanskelighed ved at tiltrække især erfarne tandlæger. Det er svært at bemande alle klinikker med tandlæger. Aktuelt er der en række sygemeldinger i tandplejen, som vanskeliggør planlægning og bemanding af klinikkernes nuværende åbningstid. Der er behov for at samle resurserne på færre klinikker i den nuværende situation.

Et enigt Social. og sundhedsudvalg godkendte en lukning af tandklinikkerne i Skibby og Jægerspris yderligere en dag om ugen - dvs. tre dage i alt i resten af 2018. Konsekvensen er, at børn og unge, der er tilknyttet de to klinikker, får tider i klinikkerne i Frederikssund og Slangerup. Lukningen forkortes, hvis forholdene muliggør det.

Mumificeret kat uden hoved og positiv graviditetstest Den årlige affaldsindsamling er altid garant for sære fund i den danske natur. Affaldsindsamlingen 2018 blev ingen undtagelse. .

AutoMester Vi står på hove det for dig!

FORÅRSTILBUD Excellent Klippebredde 48 cm. En af vores allerstørste Sællerter. Med cross-cut-kniv og helstøbt aluminiumsskjold

Husqvarna automover X-LINE

Kr. 4000.-

Priser fra

Excellent S

Solo T16110-6

Klippebredde 48 cm. Samme maskine som Excellent, men udstyret med forhjulstræk og cross-cut-kniv. Med helstøbt aluminiumsskjold

12.995.HDS V2, Fodhydrostat, 2 cyl.

18.500.-

Kr. 6000.Craftsman 99038

17,5hk briggs motor, 107cm klippebredde 42”, Trinløs hydrostatisk aluminiums gearkasse. bioklip er standart, 28cm højt komfort sæde, aluminiums gearkasse med trinløst sidegear.

2 års Reklamationsret

15.395.Husqvarna TS 142 Husqvarna-motor. CVT. Klippebredde 107 cm Uklippet cirkel 120 cm

Trimmer med ekstra power batteri

AFFALD: Tyske dåser, McDonald’s-poser, cigaretskodder samt hundeposer og andre affaldsklassikere bugnede igen i år i affaldssækkene. Men når knap 200.000 ihærdige affaldsindsamlere trevler naturen igennem, så finder de også de særeste sager – og ting, der aldrig skulle have været fundet! Her er et lille udpluk af de overraskende fund, danskerne gjorde i år. En skoleklasse fra IkastBrande fandt et røntgenbillede af et lårben midt i naturen. Eleverne fældede hurtigt dom over benet, som de vurderede til at være intakt og uskadt! I den anden ende af landet fandt Skovby Friskole i Guldborgsund en flaskepost fra 1999. Ifølge eleverne var den godt nok gammel, for den var jo ældre end dem selv. Den kunne elever fra Herfølge Skole dog godt stikke – de fandt nemlig et fotografi fra 2. verdenskrig. I Aabenraa blev der fundet en positiv graviditetstest, mens elever fra Ahi International School i Vanløse fandt en herresko i størrelse 55. Børnene kunne desværre ikke passe den. Skovbørnehuset i Mårslet

fandt en pengekasse, som børnene anslog måtte være resultatet af et tyveri.

Julemandens kane Affaldsindsamlingens børnehelte har altid gode forklaringer på de mærkelige fund, de gør sig derude – og nogle gange kan de voksne ikke helt følge med. Da Børnehuset Fuglsang i Aalborg fandt en mærkværdig jernkonstruktion, var børnene således heller ikke i tvivl om årsagsforløbet – sådan en konstruktion kunne udelukkende stamme fra julemandens kane. Den umiddelbare vurdering lød på, at han måtte have tabt den i spidsbelastningsperioden omkring juletid. De naturlige, eller unaturlige, forklaringer udeblev dog til gengæld for måbende blikke og tabte kæber, da Rødding Skole fandt en mumificeret kat uden hoved. I samme kategori fandt børnehavebørn i Egedal en hel høne i en bærepose, mens skoleelever i Frederikssund fandt en rådden ræv. Mere heldige var eleverne fra Hedegård Friskole i Give. De fandt nemlig en spille-

vende, men vildfaren hund. Den sultne hund blev bragt sikkert hjem til dens ejer. I Aalborg fandt en gruppe SOSU-hjælpere en nøgle til Bane Danmark. Spørgsmålet er nu, om de vil skifte sundhedssektoren ud med transportsektoren. Ikke langt fra Aalborg, nærmere bestemt Jammerbugt, fandt Hjortdal Beboerforening en cola af ældre dato. Med en overskridelse af udløbsdatoen på knap 28 år var fristelsen dog til at modstå for de ellers tørstige og hårdtarbejdende indsamlere. Endelig fandt Sønderskov Naturdagpleje i Sønderborg en udbrændt bil i skoven. Andre fund fra i år: Porcelænsstel, nigerianske pengesedler, høreapparat, diskette fra 90’erne, postkasse, rundsav, hjertestarter, hashpibe, digtsamling, kondomer, personsøger fra Brandvæsenet, udbrændt knallert, jernbur, playStation, insulinsprøjter, badebassin, lægetermometer, peberspray, 316 Underberg-flasker på ét sted, kaffemaskine, pornofilm, scooter, foodprocessor, trusser og stumtjener.

80V LI-ION Dura System LH3 ET Den ideelle trimmer, når du ønsker at fjerne græs på kanter eller fjerne højt ukrudt på steder hvor der normalt er svært at komme til. Vejl. pris

Nu 17.500.-

kr. 2.495.-

Aut. Forhandler af: Husqvarna – Cub Cadet – Craftmann Stiga – Texas – Ariens MTD – Klippo

Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00

Sønderskov Naturdagpleje i Sønderborg fandt en udbrændt bil i skoven. De ihærdige indsamlere forsøgte selv at flytte bilen, men måtte til sidst erkende, at de havde brug for kommunal assistance.


35

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Jagten på Den kloge kone SELSØ: Fredag d. 18. maj klokken 17 til 20 byder Herregårdsmuseet Selsø Slot i samarbejde med Kildeholm Orienteringsklub på et historisk orienteringsløb for hele familien på Selsø og i området omkring museet. Jagten på Den kloge kone fører deltagerne på en jagt gennem i historien i en tid, hvor videnskaben og moderne lægekundskab er ved at overtage for den folketro, der hersker blandt hovedparten af den almindelige befolkning i Danmark. Men mon ikke det er godt at tro på begge dele og i hvert fald at holde fast i folketroen lidt endnu?

Handlingen Året er 1829 og situationen på Selsø er kritisk: Fruen på Selsø, Agathe Scheel-Plessen, ligger i sengen med feber. Hun er en ældre dame, og mange tvivler på, at hun holder meget længere. Kusken skal sendes til apoteket i Frederikssund for at købe medicin, der kan lindre, men tjenestefolkene vil også prøve andre metoder. De vil derfor finde den kloge kone, som ved alt om

lægeplanter og har gode råd for det meste. Men hvor er hun? Og kan hun hjælpe fruen, før det er for sent?

FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Fagudvalgene i Frederikssund Kommune er i gang med at finde forslag til budgetforbedringer, der skal indgå i et samlet handlingskatalog med forslag til budgetforbedringer på 30 millioner kroner i 2019 stigende til 50 millioner i 2020. Kataloget har til formål at skabe råderum til politiske prioriteringer. I teknisk udvalg har man godkendt et katalog-forslag fra administrationen om at ændre saltspredningen på veje og p-pladser fra kombispredning (salt og saltlage) til en ren saltlage-spredning. Saltlagen bekæmper glatføre med det samme, hvorimod brug af salt og saltlage først får en effekt, efter at saltet er smeltet. Ved brug af saltlage vil man kunne udlægge saltet mere præcist, så man ved brug af 30 procent mindre salt kan få

I KIRKE HYLLINGE

BILVASK FRA KR.

49.-

Løbe eller gå Kom ud på Selsø og prøv at finde svarene – nogle steder møder I også folkene, som I kan spørge om hjælp. Man behøver ikke løbe, men kan også sagtens gå ruten. Vi anbefaler dog, at man har praktisk tøj og fodtøj på, da der kan være vådt i området. Billetter til Jagten på Den kloge kone kan købes på billetto.dk. Det er også muligt at købe i døren på selve aftenen, men ved køb af billetter på billetto.dk er prisen reduceret i forhold til billetter købt i døren. Der er derudover et begrænset antal billetter, så hvis man vil sikre sig en billet, anbefales det at købe i forsalg.

Vi åbner med ny vaskemaskine og to overdækket puslepladser med fri støvsugning ÅBENT HELE UGEN FRA 7-22

Hanne og Ole Nielsen Vintapperbuen 1A · 4070 Kirke Hyllinge ENTREPRENØR

ALT INDENFOR ANLÆG OG KLOAKARBEJDE

Det bliver ren saltlage Af Conny Probst

NY VASKEHAL

en bedre og mere effektiv glatførebekæmpelse. Ud fra de foreløbige analyser vil man kunne reducere antallet af lastbilenheder fra fem til tre og reducere indkøb af salt med 150.000 BOLIG

kroner pr. sæson. Til gengæld skal der leases nyt lagespredningsudstyr, tankanlæg mv. Da der har været betydeligt flere salt-udkald i første kvartal 2018 end på et nor-

• Spuling

• Nyanlæg

• Søgning af rør

• Reparation • Jord- og Anlægsarbejde

Martin Jensen · Aut. Kloakmester · 4050 Skibby ·Tlf. 23688800 Mail: info@mj-hoejvang.dk · højvang-entreprenør.dk

malår, må det forventes, at snerydningsbudgettet ikke kan holdes, hvis ikke det nye forslag implementeres. Samlet set vil forslaget betyde er årlig besparelse på 370.000 kroner i 2019.

VOGNMAND

Al vognmandskørsel udføres...

KLOAKSERVICE

Tilstandsrapport, energimærke og elrapport kr. 8.800 incl. moms. Energimærke alene kr. 4.000 incl. moms. Udføres hurtigt og effektivt af beskikket bygningssagkyndig. Tlf. 40 88 12 30 mail: tilsyn96@gmail.com

• Rodskæring

• TV-inspektion

KLOAK / SLAMSUGNING

SKAL HUSET SÆLGES?

• Slamsugning

Slamsugning & Højtryksspuling

Rodskæring – søgning af rør og TV inspektion Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

ENTREPRENØR & ANLÆG

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres. Tlf. 20 42 75 97 • www.mjbakkely.dk

Vognmand Knud Nielsen Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

TELEFON 46 40 42 82

Brolægning • Anlæg • Aut. Kloakmester••Snerydning Snerydning Brolægning • Anlæg • Kloakservice

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02


36

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 20 · 15./16. MAJ 2018

Kom og se vores skønne ejendomme - ring til os og bestil en fremvisning

Tænk hvis dit næste hjem ligger i en skuffe og venter på dig

NYHED Nakkedamsvej 4, Biltris

KfhdkC

Stor og nyrenoveret etplansvilla med 4 værelser Nakkedamsvej 4 er en familievenlig af den lyse stue. Fra stuen udgang til bolig lige til at flytte ind i. Huset er indden 30 m2 udestue som er opvarmet rettet med nyt køkken fra MultiLiving og med 2 udgange til haven. som også har nye hårde hvidvarer fra GRAM og fungerer som en naturlig del

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-02013

Kirke Hyllinge

Spørg efter SkuffeSalg hos din lokale mægler Der findes boliger, som du hverken kan se i annoncer, på nettet eller i din home mæglers vinduer. Det er boliger, som sælges diskret. Vi kalder det SkuffeSalg, og dem kan du høre mere om, hvis du kontakter os. Kig ind i vores forretning eller ring og hør, om vi har dit nye hjem i skuffen.

175

NYHED KfndlL

Fritidshus med muligheder Huset indeholder en stor stue med naturligt lysindfald fra det store vinduesparti samt en brændeovn. I forbindelse med stuen er et åbent køkken. Ydermere har huset to værelser

FRITIDSHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01846

BRAMSNÆS

60

med indgang fra stuen. Ved siden af det ene værelse er et badeværelse. Fra stuen er det muligt at bevæge sig videre ud på terrassen, hvorfra man har et godt udkig til den store have.

Michael H. Jørgensen

Lars Grønhøj Hansen

804

3

1969

4

1975

25

Energi

1.995.000 3.229 100.000 8.886/7.494 Tlf: 46400084

NYHED

Duevænget 1, Kyndeløse

Hornsherred

1185

350

1200

420.000 1.214 25.000 1.933/1.620 Tlf: 46400084

Bakkesvinget 20, Kirke Hyllinge

KfndlL

Pænt fritidshus på skøn lukket grund Huset er indrettet med en rummelig og lys stue med både brændeovn og varmepumpe, som nemt varmer hele huset op. I forbindelse med stuen ligger køkkenet. Desuden godt værelse

FRITIDSHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-02000

Hornsherred

64

og badeværelse. Huset ligger på en fantastisk dejlig og afskærmet grund og har en øst- og en sydvendt terrasse.

800

2

1969

400

1200

695.000 1.338 35.000 3.194/2.677 Tlf: 46400084

Trine Ryttergaard Madsen

v/ Michael H. Jørgensen a/s Bygaden 50 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk facebook.com/homebramsnaes Tlf. 46400084

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Hornsherred lokalavis uge 20 2018  
Hornsherred lokalavis uge 20 2018  
Advertisement