__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Til husstande/virksomheder i Hornsherred. Herunder Jægerspris, Skibby, Kirke Hyllinge samt dele af Kirke såby

I denne uge

4. årgang • Uge 8 24 . februar 2021

TRAFIKTÆLLING TIL EFTERÅRET

GULDKURVEN

VACCINATION AF GRUPPE 2

50 ÅR SOM PRESSEFOTOGRAF

side 2

side 5

side 6

side 20-21

”Vaccinationer i Frederikssund Hallen” SKIBBY RØGERI SALG TIL PRIVATE AF: Røget ål Røget laks Røget makrel Røget sild Røget hellefisk Fersk laks Torskerogn Industrivej 6, 4050 Skibby . Tlf. 27 64 22 96 Åbningstider: Mandag - fredag 7 - 13.30, lørdag 9 - 13

// side 6 FOTO: KENNETH JENSEN

2 Åbent til kl. 0 lørdag! ag hver fred

HOMESTYLE X PAUL CUNNINGHAM

BEARNAISE ! Glæd dig Kampagneperiode 19/1 2021 - 12/4 2021

McDonald’s® Frederikssund, Ådalsvej 1, 3600 Frederikssund

Søndag - torsdag kl. 07.00 - 01.00 • Fredag - lørdag kl. 07.00 - 02.00

.dk


2

24. februar 2021//

Information fra kommunen

Støjkortlægning af Frederikssund Kommune Af Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Teknisk Udvalg har

Undgå rotter ved fuglefodring i haven Mange fodrer fuglene i den kolde tid. Og ved at følge nogle få gode råd kan du undgå, at fuglefoderet tiltrækker rotter. Hvis du fodrer dyr i haven, hvad enten

Ser du rotter så anmeld det

det er havens fugle eller fordi du holder

Som borger har du pligt til at melde det

dyr i haven, så kan foderet tiltrække

til kommunen, når du ser en rotte, eller

rotter. For at undgå rotter bør du

tegn på rotter. Som grundejer har du

• Opbevare foder i rottesikre beholdere.

også pligt til at renholde og rottesikre

• Ikke lægge mere foder ud end fuglene

din ejendom.

kan spise på få timer. • Tjekke at alt foder er spist op inden det bliver mørkt – fjern resterende foder.

Du kan læse mere om rotter på kommunens hjemmeside, hvor du også kan anmelde rotter på

Husk at rotter også kan æde mejsebolde.

Få indflydelse Aktuelle høringer med mere i Frederikssund Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af www.frederikssund.dk Tilladelser, dispensationer, afgørelser m.v. • Landzonetilladelse til bolig ved Sanddalsvej 7, 3600 Frederikssund. Klagefrist 25. februar 2021. • Landzonetilladelse til fasaneri, Apholm 10, 3600 Frederikssund. Klagefrist 8. marts 2021. • Tilladelse til jordvarme på Fagerholtvej 23, 4050 Skibby. Klagefrist 9. marts 2021. • Endelig vedtagelse af lokalplan 144 og kommuneplantillæg 022 for telemast ved Kulhusvej 200. Klagefrist 9. marts 2021. • Landzonetilladelse til garage, Sigerslevvestervej 41A, 3600 Frederikssund. Klagefrist 10. marts 2021. • Landzonetilladelse til skurvogn,

www.frederikssund.dk/rotter

besluttet, at Frederikssund Kommune skal have udarbejdet en støjkortlægning. Det er et lovkrav, at kommuner med større byområder med mere end 100.000 indbyggere og kommuner med større veje med en årsdøgntrafik på over 16.000 skal have udarbejdet såvel støjkortlægning som en egentlig støjhandlingsplan hvert femte år. Der er ikke krav, at Frederikssund Kommune udarbejder støjkortlægning eller en støjhandlingsplan. Men da trafikken på vejene i kommunen vokser, og da støj er sundhedsskadeligt, så rejser borgerne ofte spørgsmål om støj afledt af biltrafik. Udvalget har derfor fundet det hensigtsmæssigt som et styringsredskab og i vejledning af udvalget - at udarbejde en støjkortlægning. Støjkortlægningen vil vise, hvor støjgenerne er

Ikke alle veje

Støjkortlægningen udarbejdes af en ekstern rådgiver, da det kræver stor computerkapacitet og teknisk komplicerede programmer, som kommunen ikke er i besiddelse af. De primære parametre, der skal anvendes er trafiktal, hastighedsbegrænsninger, trafikdæmpende foranstaltninger mv. Administrationen har anbefalet, at der tages udgangspunkt i Frederikssund Kommunes trafikplan 20162025, og at støjkortlægningen kun omhandler de veje, der har en vis trafik. Det vil sige primære trafikveje og sekundære trafikveje. Det vurderes ikke at være relevant at udarbejde en støjkortlægning for de øvrige veje i kommunen, da trafikmængderne er små.

Trafiktællinger

Kommunen er i besiddelse

Gå direkte til fysioterapeut uden en henvisning Hvis du bor i Frederikssund Kommune, kan du gå direkte til en fysioterapeut i kommunen, med tilskud og uden en henvisning fra din læge. Ved at henvende dig direkte til en fysioterapeut sparer du et besøg hos lægen for at få en henvisning. Samtidig bliver der frigivet tid hos lægen til andre patienter. Direkte adgang til fysioterapi i Frederikssund Kommune er en forsøgsordning, som løber frem til 1. november 2021. Du skal være over 18 år for at gøre brug af tilbuddet. Tilbuddet gælder ikke, hvis du modtager vederlagsfri fysioterapi, hjemmebehandling eller er gravid. Læs mere på: regionh.dk/direktefys

Klagefrist 11. marts 2021.

Kender du en teenager... ... der er klar til at tjene sine egne penge ved omdeling af reklamer og aviser? MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER: Vi har omdeling onsdag og torsdag

Bestem selv, hvornår på dagen, du vil arbejde, indenfor vores deadline

De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling

Du optjener løbende point til vores gaveshop, hvis du er fast omdeler under 18 år

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK

Som voksen får du skattefri kørselsgodtgørelse på landruter

Vi søger omdelere i alle aldre fra 13 år.

Start 2021 på en frisk – tjen dine egne PENGE og få samtidig masser af MOTION.

• Landzonetilladelse til pool, Havelse Klagefrist 12. marts 2021.

af nyere trafiktællinger på nogle af de primære trafikveje og sekundære trafikveje; men der vil forestå et større tællearbejde for at få et komplet trafikgrundlag. Normalt tælles der i april eller september måned, da disse måneder giver de mest retvisende trafiktal. På grund af den igangværende nedlukning af Danmark pga. COVID 19, anses det for værende mest hensigtsmæssigt at vente med at gennemføre trafiktællinger til september 2021. Det betyder, at en støjkortlægning tidligst kan udarbejdes i løbet af efteråret 2021. Den samlede udgift til trafiktællinger og den efterfølgende støjkortlægning skønnes til 150.000 kroner, der finansieret af den tekniske anlægspulje for 2021. Når støjkortlægningen er gennemført, kan udvalget vurdere, om den skal suppleres med en egentlig støjhandlingsplan.

Direkte adgang til fysioterapi

Fagerkærsvej 13, 3630 Jægerspris.

Mølle 25, 3600 Frederikssund.

størst, og hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at gøre en indsats for at få begrænset støjgenerne.

Læs mere og søg jobbet på

blivomdeler.nu


3

24. februar 2021//

Brugserne i Hornsherred Sammen får du mere for pengene!

Coca Cola, Zero eller Fanta

Royal Export, Classic, Pilsner eller Heineken

24 x 33 cl.

725 ml.

Spar

71,TA’ 3 RAMMER

199,+ pant

Spier Signature Sydafrika. 75 cl

1 RAMME

85,-

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG KL. 14.00 TIL OG MED SØNDAG

+ pant

Outlaw Zinfandel

USA. 3 ltr. I boks

Spar

Spar

30070

9095

Tilbuddene gælder fra torsdag kl. 14.00 til og med søndag · Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

6 FLASKER

PR. BOKS

179,-

119,-

Simremad Oksebov

Kalveculotte

Uden bov

Spar

Spar

60,-

20,-

pr. kg

pr. kg

PR. 1/2 KG

PR. 1/2 KG

34

49

95

Dalby

Solbakkevej 10 · T: 47 52 10 08 man-lør 7-18.30 søn 7-18

95

Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 7-19

Skuldelev

Østergade 6 · T: 47 51 03 74 Åbent: man-søn 7-19

Jægerspris

Møllehegnet 2 · T: 47 53 11 30 Åbent: man-søn 7-20


4

24. februar 2021//

Stor efterspørgsel på tennis- og padletennisbaner

Padelfeber i Frederikssund LÆSERBREV Af Tom Lysgaard Formand Jægerpris tennis og padelklub, Jægerspris

Jægerspris tennis og padelklub oplever en vild medlemstilgang, efter at Lars Ladegaard præsenterede planerne for padelbanerne

i Jægerspris for bestyrelsen. Vi har efterfølgende oplevet en voldsom medlemstilgang, og har set os nødsaget til at indføre en venteliste, på grund af stor søgning til klubben. Vi har i klubben haft kontakter ude nu både i Skibby, samt Dalby, og et par spillere

Følg os på facebook - og få de seneste nyheder

Padletennisanlægget i Jægerspris.

vil nu oprette en padelklub i Idrætsbyen i Frederikssund. I Jægerspris har vi også spillere fra Slangerup og Vinge, som har fundet vej til Jægerspris. Vi er i Jægerspris meget opsatte på at de andre padelprojekter kommer i gang andre steder i kommunen, da vi har et ønske om at kunne tiltrække flere lokale borgere fra Jægerspris til vores klub. Padelsporten er den idrætsgren, som vokser

Bedemænd //

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

mest pt, og det er nu, at Frederikssund kan gribe den mulighed og få skabt et stort idrætsmiljø omkring padel. I Spanien er padel den næststørste idrætsgren efter fodbold. Opfordringen er at gribe mulighederne, og tænk også andre idrætsgrene ind i padel. Samarbejde mellem idrætsgrenene kan skabe nye muligheder for de enkelte byer i Frederikssund.

Blomster //

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m. Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund

Når ord ikke er nok.

Byens Bedemand www.byensbedemand.dk

        

         

   

Telefon

51727787

Din lokale bedemand i Frederikssund kommune

   

Døgnvagt

Kongensgade 11 Slangerup 47 33 30 77

Hovedgaden 64B Skibby 47 52 00 25

Med mange års erfaring laver vi alt inden for begravelsesbinderi. Med fokus på at gøre det sidste farvel personligt og særligt. Med kærlig hilsen Joanna & Britta

Suzan Jensen

Dennis Tobiasen Indehaver

Christian Have

Af Conny Probst

Vi tilbyder hjemmebesøg ved bestilling af kistepynt, mv.

T 23 28 16 41

Kommune tilbyder borgere muligheden for at leje ledige tider i de kommunale idrætsfaciliteter gennem online platformen Wannasport. Wannasport aflæser det kommunale bookingsystem for ledige tider på udvalgte faciliteter. På den måde har det organiserede foreningsliv fortsat mulighed for at booke alle de sæsontider, de mener, de skal bruge til deres aktiviteter. De selvorganiserede borgere tilbydes den resterende ledige tid, som foreningerne ikke gør brug af. Aftalen med Wannasport koster Frederikssund 45.000 kroner eksklusiv moms om året. I 2020 var der lejeindtægter for 23.730 kroner eksklusiv moms på udlejning af ledige haltider. I 2019 var

der lejeindtægter for 43.380 kroner og i 2018 for 51.900 kroner eksklusiv moms. Wannasport har i aftalen med Frederikssund Kommune garanteret, at såfremt kommunens indtægt er lavere end 45.000 kroner reduceres udgiften til den faktiske lejeindtægt. Dermed holdes Frederikssund Idrætsanlæg udgiftsneutral med ordningen. Wannasport vurderer, at efterspørgslen er meget højere, end hvad 2020 har kunnet levere, set i lyset af covid-19 restriktionerne på idrætsfaciliteter. Antallet af brugere på platformen er stigende, og der opleves en stor efterspørgsel på tennis- og padletennisbaner. Center for Kultur og Fritid arbejder sammen med Frederikssund Idrætsanlæg på at udbyde ledige kapacitet på tennisbanerne i Slangerup og Padletennisbanerne i Jægerspris.


5

24. februar 2021//

Nu kan man handle med sin egen guldkurv SKIBBY: - Guldkurven er et nyt tiltag, vi indfører i MENY Skibby, så man som kunde kan få sin helt egen personlige kurv, forklarer købmand Poul Cullura. Butikken har sat 100 spritnye indkøbskurve til salg, som man kan tage med sig hjem og bruge i butikken, næste gang man handler ind. Kurvene har aldrig været i brug før, og da de er på hjul, er de nemme at tage med sig overalt og bære ud i eksempelvis bilen.

Købmand Poul Cullura med en af guldkurvene.

Ingen besøgsrestriktioner på plejehjemmene Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet besøgsrestriktioner på plejecentre i Lejre Kommune LEJRE

KOMMUNE: Nu kan pårørende igen besøge deres nære på Lejre Kommunes plejecentre. Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt Lejre Kommune, at de midlertidige besøgsrestriktioner, som blev indført den 17. december 2020, ophæves med øjeblikkelig virkning. De midlertidige besøgsrestriktioner indebar blandt andet, at beboerne kun kunne få besøg af to nære pårørende ad gangen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen lagt vægt på, at 94 procent af beboerne på ple-

jehjem i Lejre Kommune er færdigvaccineret mod Covid-19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen vil være indtrådt. Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde Institutionsledelsen er naturligvis fortsat forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

- Man slipper også for at købe bæreposer. Og det er jo ikke helt skidt for miljøet, siger købmanden. - Det kan også være en fordel for de kunder, som gerne vil undgå unødig kontakt med vores almene kundevogne og -kurve. Hver køber af en Guldkurv vil desuden modtage et unikt nummer. Nummeret indgår i løbende lodtrækninger om præmier i hele 2021. Guldkurven købes i kiosken i MENY Skibby.

28. februar kl. 10.30 Højmesse v. Jakob Holm

Gudstjenester i Skibby Kirke marts 2021 7. marts 14. marts 17. marts 21. marts 28 marts

kl. 09.00 kl. 09.00 kl. 19.00 kl. 10.30 kl. 10.30

Fromesse v. Mikkel Højholt Fromesse v. Mikkel Højholt Musikalsk aften-andagt v. Jakob Holm Højmesse v. Jakob Holm Højmesse v. Jakob Holm

Sognepræst - Jakob Holm Mail: jh@km.dk · Tlf. 23 99 33 80 Mandag er fridag. Træffes bedst ml. kl. 10.00 og 12.00

Find os også på facebook

Kordegn - Gitte Hovmand Mail: GIHO@km.dk · Tlf. 2224 6040 Kontortid: Tirsdag kl. 9.30 - 13.00 · Fredag kl. 9.30 - 12.00 og ellers efter aftale. Sognemedhjælper - Heidi Eriksen Mail: Heidi@skibbykirke.dk · Tlf.: 29 41 40 12 Kontortid: Tirsdag kl. 9.30 - 13.00 · Fredag kl. 9.30 - 12.00 og ellers efter aftale.


6

24. februar 2021//

Over 100 borgere blev vaccineret i Frederikssund Hallen

Anni Marie Stilbo får stikket.

Proces for vacciner

Trængsel i vaccinationsrummer i Frederikssund Hallens dansesal, hvor borgerne blev vaccineret ved to borde efter at være blevet registreret fremmødt. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune

Det er Sundhedsstyrelsen, der afgør hvem der skal vaccineres hvornår. Borgere vil modtage brev i e-Boks eller med A-post, hvis de er undtaget digital post, når det bliver deres tur til at blive vaccineret.

Op til weekenden blev mere end 100 borgere på 65 år eller over transporteret til Frederikssund Hallen for at få det første stik.

Vaccinerne ankom i kølebil og opbevares på køl indtil brug.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Tilbuddet om vaccination i Frederikssund Hallen var for borgere i målgruppe 2, der både modtager praktisk hjælp og personlige pleje af kommunen. En del borgere sørgede selv for at komme til og fra Frederikssund Hallen, men en stor del af borgerne havde sagt ja tak til at få hjælp til at blive transporteret til

vaccinationsstedet. Derfor ankom de løbende med Movias handicapbusser eller biler. Grundet afstandskravet var det begrænset, hvor mange der kunne være i hver transport, og derfor blev der kørt rigtig mange ture i løbet af eftermiddagen og aftenen. Inde i hallen blev borgerne modtaget af personale fra både Frederikssund

Kommune og regionen, som hjalp dem med at bliver registreret og ført videre ind til vaccinationen. Det var to privatpraktiserende læger fra henholdsvis Frederikssund og Skibby, som stod for at give det vigtige lille stik til de mange borgere. Det var Pfizer-BioNTech vaccinen, som borgerne fik. Efter stikket skulle bor-

gerne sidde lidt, for at sikre at de ikke fik nogle allergiske reaktioner på vaccinen, hvilket er normal procedure ved vaccinationer. Derefter blev de transporteret hjem igen. Alle tog det hele med ro og fik en oplevelse, som skilte sig ud fra hverdagen. Det er ikke ofte, man er en del af et massevaccinationsprogram.

Der var sørget for kage, vand og juice til de ventende borgere.

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med?

Bank Små ting kan gøre en stor forskel... r ikke få det hele med? fo or hv å ...s tæt på dig

Første besøg er altid

GRATIS

og du får også en måneds gratis afprøvning.

Første ltid sø be g er a

S GRATIså en

g og du får o tis måneds gra . g in n v afprø

➤ Skruer du højt op for tv´et?

Ð Skruer du højt op for tv’et? ➤ Synes du folk mumler? ➤ Har du svært ved at høre i større forsamlinger? Ð Synes du folk mumler? Så har du muligvis en hørenedsættelse Ð Har du svært ved at høre i større forsamlinger? Så har du muligvis en hørenedsættelse Vi har mange års erfaring som uafhængigt hørecenter. Hos os er du i trygge hænder med den samme hørespecialist under hele forløbet.

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Vi har flere forskellige mærker at vælge imellem og vi hjælper dig med at finde den den bedstebedste høreløsninghøreløsning. med fokus på dine behov og ønsker. Og vi kan hjælpe dig med, at finde

Klik ind på www.seniorhørelse.dk og læs mere om hørelse og medlemsfordele.

Da det er vigtigt for os, at du hører godt hele vejen, yder vi løbende Vi tager beslutningerne Du vil altid få en god rådgivning opfølgning og service samt løbende opfølgning. som naturligvis er gratis. lokalt og sammen Ring og book en tid til en uforpligtende på 25 690 600 Ring og booksnak en tid til en telefon uforpligtende snak på telefon 25690600 eller via vores hjemmeside www.sundhørelse.dk med dig. eller via vores hjemmeside www.bahc.dk

Så vi kan rådgive dig Klik ind på www.seniorhørelse.dk bedre, hurtigere og læs mere om hørelse og medlemsfordele. og mere personligt. ificeret h ør

n

rt ce

Otic o

Torvet 7, 3600 Frederikssund, tlf. 44563600 frederikssund@handelsbanken.dk/frederikssund

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig.

k lini ek

Handelsbanken

Æ

ld re

Sage

n

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Centrumgaden 11 . 2750 Ballerup Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Bymidten 18b . 4050 Skibby Hovedgaden • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 . 266525 Vallensbæk Strand

Bækkeskovvej Tlf. 25 690 600 4

• 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Jill Larsen indehaver


7

DET ER STADIG

legende let

AT KØBE HVIDEVARER I DIN LOKALE BUTIK - RING ELLER SKRIV ENDELIG TIL OS

SPAR 2425,-*

2799,-

Opvaskemaskine GU62DX

opvaskemaskine

13 KUVERTER 15 MIN. SPEEDWASH 10 ÅRS MOTORGARANTI BEGRÆNSET ANTAL

G5 QUALITY SERVICE

APR. 2019

Støvsuger Complete C3 Black Diamond Ecoline MI-11061100

SKARP PRIS*

1399,støvsuger

LIGE NU FÅR DU

TELESKOPRØR

FriFRAGT

TESTET TIL 20-ÅRS LEVETID BEGRÆNSET ANTAL

- gælder alle hvidevarer i butikken** TILBUD GÆLDER FRA TORSDAG D. 25/2 GÆLDER TIL OG MED ONSDAG D. 3/3

Carsten EJER AF SKOUSEN FREDERIKSSUND

FREDERIKSSUND

SKOUSEN FREDERIKSSUND Askelundsvej 4 C 3600 Frederikssund Tlf. 47 31 31 35 frederikssund@skousen.dk

ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag: 9.30-18.00 Lørdag: 9.00-14.00 Åbent hver søndag: 10.00-15.00 Find vej på www.skousen.dk

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og udsolgte eller ikke fremkomne varer. Tilbuddene kan købes i Skousen Frederikssund, men ikke online på www.skousen.dk

* Prisen er fundet på www.pricerunner.dk den 10. februar 2021 og besparelsen er trukket heraf. Prisen kan have ændret sig siden denne dato, og vi opfordrer dig derfor til at tjekke den aktuelle dagspris på www.pricerunner.dk. ** Fri fragt gælder køb af hvidevarer i perioden 21/1 til og med 28/2-2021. Varen(e) leveres til fortovskant. Levering indenfor 2 dage. Dog kan forsinkelse forekomme afhængig af lagerstatus.

24. februar 2021//


8

24. februar 2021//

Skibby

Johnny, butikschef

Vinafdelingen rke tilbud æ t S f a r e n g bu 2 FLASKER

199.PR.

vilde vindage Le Preare Amarone Classico

skøn Klassisk Chablis Fra berømt bourgognehus

LABOURÉ-ROI 75 cl. Frankrig. Literpris 79,93.

Italien. 75 cl. Literpris 133,27.

PR. FLASKE

59

95

PR. FLASKE

99

95

Det berømte Bourgogne hus Labouré-Roi, som blev grundlagt helt tilbage i 1832, blev i 2016 købt af den legendariske FLASKE 14995 Jean-Claude Boisset. Det er et perfekt match. For han har tilført visioner og investerer det der skal til, således at den fremragende vinmager Brigitte Putzu har optimale betingelser for, at skabe vine af høj klasse.

NORMALPRIS 9995

NORMALPRIS 19995

Excellence Pinot Noir VDF 2019

LABOURÉ-ROI CHABLIS

Frankrig . 75 cl. Literpris v/2 fl. 133,67. Chablis er det nordligste vinområde i Bourgogne. Jordbunden er kalkholdig og klimaet er en smule køligere end i resten af Bourgogne hvilket er med til at give vinene deres berømte sprøde, rene og mineralske karakter. Bouqueten er kompleks med elegant samspil mellem frugt og mineralske undertoner. Smagen har karakter og fin fylde. Delikate frugtnuancer er i fornem balance med et pikant lille strejf syre. Den bliver længe i munden og fremtræder med en blid og ikke snerpende tørhed. God til fisk, skaldyr og mange helt lette retter.

Klassiker fra producenten der "opfandt" Amarone

Le Prickly Cinsault Rosé IGP Pays d’Oc

Forholdsvis kraftig Pinot Noir med overvældende frugt. En del af vinen har både gæret og efterfølgende lagret sammen med bundfaldet fra gæringen på franske egefade hvilket har tilført dybde og kompleksitet. Bouqueten har præg af kirsebær, blide krydderier og man fornemmer fadlagringen. Smagen fylder godt i munden. Masser af rød bærfrugt finder elegant sammen med blide tanniner og delikat præg fra fadene. Den bliver længe i munde og krydres diskret i eftersmagen.

Excellence Chardonnay VDF 2019

Herlig fransk Chardonnay som har ligget på franske egefade. En del af fadene har undergået malolaktisk gæring hvilket er med til at give vinen fedme. Bouqueten er indbydende med præg af fersken, blide toner fra fadene og et fint forfriskende strejf af citrus. Smagen byder på tropiske frugter, stenfrugter og en indbydende cremet karakter som ikke bliver for meget, for fine nuancer af citrus giver balance.

Falesco Falconieri

Frankrig. 75 cl. Literpris v/ 6 fl. 53,33.

75 cl. Italien. Literpris v/3 fl. 77,78.

6 FLASKER

Forførende fransk rosé lavet på druen Cinsault der stortrives i Sydfrankrig. Bouqueten er frisk og indsmigrende og har præg af røde bær og herlige blomsteragtige undertoner. Også smagen byder på røde bærfrugter. Den tør til halvtør og med et diskret strejf citrus, der understreger den herligt friske karakter.

6 FLASKER

269-. PR. FLASKE 79

249.PR. FLASKE 7995

timone Til vild pris Italien. 75 cl. Literpris v/6 fl. 59,78

Pinot Grigio Delle Venezie

Skøn hvidvin fra Veneto i det nordlige Italien. Bouqueten har præg af lyse frugter og et forfriskende strejf af citrus. Smagen byder på dejligt rene frugtnuancer og igen fornemmes forfriskende citrus. Den har fin fylde og fremtræder halvtør og med en indbydende karrakter. Skøn til fisk og lyse forretter.

95

Primitivo Salento Appassivo

Lavet med ”Ripasso-metoden” Lige som man laver Ripasso ved at hælde Valoplicella på gæringstanke med skaller og frugtkødet fra druer brugt til Amarone, er Timone Primitivo lavet ved, at den har ligget en periode på tanke hvor man har ladet skallerne og frugtkødet ligge fra en vin lavet på druer der har hængt til tørre på vinstokkene. Det tilfører ekstra styrke og fylde. Bouqueten byder på modne bær og et touch af tørret frugt. Smagen er forholdsvis kraftig med masser af frugt, et Forbehold for trykfejl ogstrejf fin underliggende frugtsødme. udsolgte varer. Den er fyldig og fremtræder harmonisk og Tilbuddene gælder fra med en lang delikat krydret eftersmag. onsdag d. 17. februar til og En god madvin der spænder bredt. Lige fra med søndag d. 21. februar. svinekoteletten til det røde kød.

Under ½ pris

Skabt af Riccardo Cotarella, som er en af Italiens bedste vinmagere. Bouqueten byder på mørke bær og er delikat krydret. Smagen har krop og gode kræfter. Den modne frugt fremtræder blød og harmonisk. Eftersmagen er lang og man fornemmer, at vinen har modnet på barriques (225 liters egefade).

3 FLASKER

199.PR. FLASKE 13995

Peter Weinbach Riesling Tyskland. 75 cl. Literpris v/6 flasker 59,78.

Skøn halvtør tysk Riesling fra Mosel 6 FLASKER

269.-

6 FLASKER

299.PR. FLASKE 9995

PR. FLASKE 7995

Giovanni Rosso Barolo 2015

Cantor 75 Rosé

Italien. 75 cl. Literpris 266,33.

PR. FLASKE

199.-

ÅBENT HELE UGEN FRA KL. 8.00 - 20.00

Følg os på facebook NORMALPRIS 299.-

Tilbuddene gælder fra onsdag den 24. februar til og med søndag den 28. 2 8 februar f b 2 2021. 0 02 21

½ pris

Portugal. 75 cl. Literpris v/6 flasker 66,44.

øj Klassisk Barolo af h

Hovedgaden 34, 4050 Skibby

MENY Skibby, Hovedgaden 34, 4050 Skibby.

Til og med søndag den 28. februar

Bouqueten er indsmigrende med præg af røde bær. Smagen er livlig med dejligt friske frugtnuancer. Den er elegant med et diskret strejf sødme i eftersmagen. En nydelse ”alene” som terresevin eller til de helt lette retter.

Skøn Rosé fra d Cliff Richards vingår

F Forbehold b h ld ffor trykfejl og udsolgte varer.

Åbningstider alle dage: 8.00 til 20.00


9

24. februar 2021//

Skibby

CRAZY FRIDAY

Tilbudene gælder kun fredag den 26. februar og så længe lager haves... CRAZY FRIDAY

CRAZY FRIDAY 24 DÅSER

1 KG

SUKKER MAX. 3 POSER PR. KUNDE Efterfølgende er prisen 7,48

“igen et parti af den populære italiener”

3.-

69

CARLSBERG TUBORG CLASSIC ELLER CARL SPECIAL 24 X 33 CL. MAX. 3 RAMMER PR. KUNDE Efterfølgende er prisen 99,95 + pant.

IN ME ZINFANDEL ITALIENSK, NÅR DET ER BEDST!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder kun den 26. februar

250.-

PR. BAKKE

SPANGSBERG FLØDEBOLLER MAX. 3 PAKKER PR. KUNDE Efterfølgende er prisen 29,95 pr. bk.

Hovedgaden 34, 4050 Skibby ÅBENT HELE UGEN FRA KL. 8.00 - 20.00

Følg os på facebook

+ PANT

CRAZY FRIDAY

CRAZY FRIDAY 6 FLASKER

SPAR 349,70

95

15.-


10

24. februar 2021//

Skibby

FRIT VALG PÅ HYLDERNE... TEX-MEX

LYS OG SERVIETTER

SPAR

50% VITAMINER

PASTA

”gælder ikke på First Price”

VI PRÆSENTERER GULDKURVEN! Guldkurven er et nyt tiltag, vi indfører i MENY Skibby, så du som kunde kan få din helt egen personlige kurv. Vi har derfor sat 100 spritnye indkøbskurve til salg, som man kan tage med sig hjem og bruge i butikken, næste gang du handler ind.

Skibby fremover. Det kan også være en fordel for de af jer, som gerne vil undgå unødig kontakt med vores almene kundevogne og -kurve.

Kurvene har aldrig været i brug før, og da de er på hjul, er de nemme at tage med sig overalt og bære ud i bilen eksempelvis. Du slipper derfor også for at købe bæreposer - og det er jo ikke helt skidt for miljøet.

Hver køber af en Guldkurv vil desuden modtage et unikt nummer. Dette nummer indgår i løbende lodtrækninger om flotte præmier i hele 2021. Derfor HUSK at holde fast på jeres nummer!

Kurven koster kun kr. 100,-, og du kan frit bruge den, når du handler ind i MENY

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra onsdag d. 24. februar til og med søndag d. 28. februar.

Du kan købe din helt egen personlige Guldkurv i kiosken i MENY Skibby.

Hovedgaden 34, 4050 Skibby ÅBENT HELE UGEN FRA KL. 8.00 - 20.00

Følg os på facebook

guldkurv

100.-


11

24. februar 2021//

Skibby

hos os taler du ikke til et papskilt, der lover guld og grønne skove Tjalfe, slagterelev tilbyder:

Jens, slagtermester tilbyder:

pr. stk.

HEL FÆRØSK LAKSESIDE 1,0-1,4 KILO

150.-

Ken, frugt & grøntchef tilbyder:

pr. 1/2 kg.

FLÆSKESTEG AF DANSK GRIS

Ridset og med ben. Kg pris 33,90.

Helle, delikatesseassistent tilbyder:

pr. pakke

7

pr. platte

95

2-PAK HJERTESALAT -sprødt og lækkert!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra onsdag d. 24. februar til og med søndag d. 28. februar.

16

95

FRIKADELLE- ELLER ROASTBEEFPLATTE

Hovedgaden 34, 4050 Skibby ÅBENT HELE UGEN FRA KL. 8.00 - 20.00

Følg os på facebook

39

95


12

24. februar 2021//

BYMIDTEN I SKIBBY kr. 90,1.RED CURRY Kylling i rød karry, kokosmælk, peberfrugt, bambusskud, basilikum og løg

kr. 95,3. MASSAMAN Kylling eller oksekød i massaman karry, løg, kokosmælk, gulerødder, kartofler og peanuts kr. 90,4. PA NAENG Kylling eller oksekød i panaeng karry, bønner, kokosmælk, gulerødder og limeblade. kr. 90

5. KYLLING/CASHEW Indbagt kylling, cashewnødder, grøntsager, chilipasta olie.

kr. 90,6. PHAT KA POW løg bønner, gt, peberfru chili, der, Kylling eller oksekød, gulerød og basilikum. 7. PHAT NEUA Oksekød, mix. grønsager.

kr. 90,-

8. PHAT PRIEW WAN Kylling eller rejer i sursød sauce, ananas, løg, peberfrug.

kr 90,-

9. PHAT KING Kylling, stærk ingefær, grøntsager kr. 90,-

kr. 90,-

kr. 90,11. PHAT THAI Kylling eller rejer, risnudler, æg, broccoli, bønnespirer og gulerødder. 12. KHOW PHAT Stegte ris, kylling eller rejer, æg, grøntsager.

kr. 85,-

13. PHAT PHAK broccoli, champignon, gulerrødder, løg, baby majs, cashew nødder.

kr. 90,-

kr. 65,14. TOM YUM KUNG er koriand gnon, champi r, tigerreje (Klassisk thailandsk suppe) og kokosmælk. (Stor portion + 30,-). (Serveres ikke med ris!).

* BEMÆRK VENLIGST KAN KØBES SAMMEN MED HOVEDRET

kr. 25,kr. 8,kr. 8,kr. 10,kr. 20,kr. 30,kr. 20,kr. 30,kr. 10,-

17. CHICKEN WINGS Friturestegte kyllingevinger med sød sauce.

5 stk. kr. 55,5 stk. 55,-

18. THOORT MAN PLA, FISKEKAGE Chilipasta, hakket fiskefars, bønner, limeblade og sød chilisauce.

4 stk. kr. 55,19. SATE GAI sauce. peanut med karry mild i et mariner spyd Kyllinge 20. KUNG TOD Indbagte tempurarejer med sød chilisauce.

4 stk. kr. 55,-

21. GAEW THOD 6 hjemmelavede sprøde ”stuffed dumplings” med marineret hakket svinekød.

kr. 65,-

22. WAN TAN (suppe) Serveres ikke med ris! med marineret hakket svinekød bønnespirer, thai koriander, tørstegte hvidløg. (Stor portion + 30,-).

kr. 65,-

kr. 109,23. NAM TOK Oksekød med stærk chilisalat, citron, friske grøntsager.

10. PHAT NUM PRIK POW Kylling eller rejer, chilipasta, grøntsager.

2000. RIS 2001. SUR/SØD CHILISAUCE 2002. PEANUTSAUCE 2003. STÆRK CHILI 2004 CASHEWNØDDER 2005. rejechips (1 POSE) 2006. EKSTRA GRØNTSAGER (*) 2007. EKSTRA KYLLING ELLER OKSEKØD 2008. ekstra æg pr. stk.

5 stk. kr. 55,16. FORÅRSRULLER majs. og l spidskå der, gulerød ler, glasnud lavede Hjemme

GRATIS PARKERING TIL ALLE

SKIBBY HAR HVAD DU SØGER

kr. 90,2. GREEN CURRY Kylling eller oksekød i grøn karry kokosmælk, grøntsager, chili, basilikum og løg

kr. 65,-

15. TOM KHA (suppe) kylling, kokosmælk, champignon, grøntsager. (Stor portion + 30,-). (Serveres ikke med ris!).

24. PHAT PRIK MOO KROB Sprød svinekød m. løg og gulerødder, bønner, basilikum og chilipasta. 25. PHAT SEN-MEE Stegte ægnudler, kylling eller oksekød, gulerødder, broccoli, bønnespirer og cashewnødder.

kr. 109,-

kr. 90,-

kr. 109,26. KEANG PET PED YANG Andebryst stegt i rød karry med lychee, ananas, peberfrugt, basilikum, tomat og gulerødder. 27. PHAT SEE-EW Stegte brede nudler, kylling, æg, broccoli, blomkål, gulerødder og bønnespirer.

kr. 120,-

28. PHAT PHONG CURRY Rejer og blæksprutte stegt i gul karry, bønner, selleri, æg, løg, forårsløg, gulerødder og chili.

kr. 120,-

Oplysning om allergener. Har du spørgsmål angående indhold af allergene ingredienser i vores retter, spørg personalet

STØRRE SELSKABER RING +45 29832959 OG FÅ ET GODT TILBUD

BUFFET MENU KR. 179,MIN 10 PERSONER PR. PERSON 2 X “ Mini” FORRETTER á 2 stk. Feks. 2 stk forårsruller + 2 stk Tempura rejer 2 X VALGFRI HOVEDRETTER incl. Ris og Nudler Diverse saucer EKSTRA HOVEDRET kr. 35,-

Bymidten 11 · 4050 Skibby

Authentic thai food tlf. + 45 29 83 29 59 Åbningstider: mandag, tirsdag & torsdag 16.00 - 20.00 Fredag - søndag 11.00 - 20.00 Onsdag: Lukket

i

chili.dk • Følg os på: facebook / ThaiHotChil Mail: thaichiliaps@gmail.com • Web: www.thaihot

VI ER MEDLEMMER AF SKIBBY AKTIVE : LYKKE SHOP | PROFIL OPTIK | BEAUTY4ALL | SKIBBY APOTEK | FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP NICE CLIP | SKIBBY IMERCO | MINORSYSTEMS NETTO | NEW TWEED | MATAS | SPORT I BYMIDTEN TØJEKSPERTEN | MENY SKIBBY | VINTERGÆKKEN | THAI HOT CHILI | KLINIK FOR FODTERAPI HORNSHERRED LOKALAVIS | FJORD REJSER | SUND HØRELSE


13

24. februar 2021//

VELKOMMEN TILBAGE

8 på Onsdag den 3. marts kl.

y Hovedgaden 50B, Skibb

onsdag d. 3. marts Tilbuddene gælder KUN

VED KØB AF MERE END 30 STK. ER PRISEN OP TIL 3,- PR. STK. PR. STK. Frugtmarked

1.Flere varianter. Pr. stk.

Ny podcast fra Miljøstyrelsen dykker ned i mystiske øjenvidneberetninger fra den danske natur. Noget tyder på, at der er vildere dyr derude, end man lige skulle tro. NATUREN: En efterårsnat i 2019 står pensionist Peter Engsted og kigger ud i sin have. Pludselig dukker et stort kattehoved op i vinduet foran ham. - Der er cirka en meter mellem mig og hovedet i vinduet, fortæller Peter Engsted. Og da han kort efter ser dyret vandre rundt i haven, er han ikke i tvivl om, at han lige har stået ansigt til ansigt med en puma. Miljøstyrelsen modtager hvert år mange indberetninger om dyr i den danske natur. Podcasten ”Der står en puma i min have” genåbner de mest mystiske sager og tager lytterne med i opklaringsarbejdet. Første afsnit går i fodsporerne på beretningerne om pumaen fra Lind. - Det er selvfølgelig

langt fra alle øjenvidneberetninger, som ender med, at vi finder et usædvanligt dyr. Men erfaringerne har jo vist, at man aldrig skal sige aldrig. For 10 år siden havde vi ikke ulv og guldsjakal i Danmark. Det har vi nu, fortæller biolog Hans Erik Svart, der er konsulent for Miljøstyrelsen.

Dukkede op i Stenderupskoven efter 5.000 års fravær

Andet afsnit af podcasten spoler tiden tilbage til 1996, hvor der dukker døde rådyr op i området omkring Stenderupskoven ved Kolding. Samtidig er der meldinger om, at rådyrbestande i området opfører sig mærkeligt – de holder sig ikke i skoven, men står i stedet på de om-

kringliggende marker. Mistanken falder først på løse hunde. Men selvom man afliver flere hunde, finder man stadig døde rådyr. Sagen ændrer sig dog en septemberdag i 1997, da damefrisør Inge Munniche fra Kolding er i skoven for at plukke brombær. For hun står pludselig ansigt til ansigt med en los – et dyr som ellers forsvandt fra dansk natur for omkring 5.000 år siden. - Hvis man siger til sine venner, at man har mødt en los på en skovtur, vil de fleste nok grine. Men podcasten understreger, at Miljøstyrelsen tager indberetninger seriøst. Styrelsen af faktisk afhængig af dem, i arbejdet med at kortlægge den danske natur, fortæller Hans Erik Svart. Lyt til historien om pumaen fra Lind eller lossen fra Stenderup på mst.dk/podcast. Her finder man også historierne om Danmark to nye store rovdyr – guldsjakalen og ulven.

Psykiatri

Attraktive stillinger på De Særlige Pladser

Gamle Mølle softkernerugbrød

5.- 8.1000 g

Frugtkompagniet juice

Multifrugt eller appelsin. 1 liter + pant

NATURLI’ eller SPIR økologiske plantedrikke

9.Flere varianter. 1 liter

NU KAN DU SELV SCANNE OG BETALE DINE VARER MED

MOBILEN.

Gør en forskel for sårbare patienter med et samtidigt misbrug - vi har brug for dig, din faglighed og dine kompetencer Vi vil skabe det bedst mulige samlede forløb på tværs af region og kommune, og nu åbner vi et nyt afsnit. Her vægter vi respekt og tillid til hinandens psykiatriske og somatiske kompetencer.

Læs mere om De særlige pladser og patientgruppen og find ud af om du vil være med til at åbne et nyt afsnit på www.psykiatri-regionh.dk/frederikssund

t? Interessere

Hver dag tæller i Hovedgaden 50B, Skibby Alle ugens dage 7-22

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder kun i denne butik.

Podcast: Lever der los og puma Danmark?


14

24. februar 2021//

FREDERIKSSUND

TILBUDENE GÆLDER TORSDAG TIL SØNDAG

Pr. pakke

2 stk.

250,-

89,-

Kalve culotte 900-1200 g.

Z Zinfandel eller F Fiano

Delikatessens stjernekaster

Apulien, Italien. 6 x 75 cl. Literpris 66,44. Frit valg

Pr. stk.

6 flasker

35,-

299,-

Spier Signature

Sydafrika. 6 x 75 cl. Literpris 39,78. Frit valg

Årgang 2020

Årgang 2020





Vinavisen.dk 16.01.2021

Spar

30070

1/2 PRIS

Årgang 2019



Vinavisen.dk 12.09.2020

400 g. Kg-pris 50,00.

Spar

30070

Årgang 2019



Vinavisen.dk 31.08.2019

UNDER 1/2 PRIS

Kalve culotte Årgang 2019

1 pose

20,-

900-1200 g. Vinavisen.dk 07.11.2020

KVICKLY SILLEBROEN Nygade 1, Sillebroen 3600 Frederikssund Tlf: 47 33 78 00

Pakke m. 4 stk. ca. 700 g.

Karat kaffe

Vinavisen.dk 26.12.2020

6 flasker

179,-

Okse entre cote

ÅBNINGSTIDER: 8-20 ALLE DAGE BRØDCOOPERATIVET: 7-19 MAN-FRE • 7-18 LØR-SØN

Ved køb af mere end 6 poser pr. kunde pr. dag er prisen 29,95 kr. pr. pose.

Følg os på Facebook HENT COOP MEDLEMS APP OG FÅ ENDNU FLERE TILBUD Hent app’en i App Store eller Google Play. Endnu ikke medlem? Bliv det på coopmedlem.dk


15

24. februar 2021//

Vi elsker fredag og det fejrer vi i både

Kvickly Frederikssund

fredag d. 26. februar med ekstra (sp)røde tilbud

Testvinder i Jyllands-Posten, november 2020

1 stk.

1 stk.

Thise økologisk skyr

Thise økologisk smør eller smørbar

19,-

10,-

Spar

6 flasker Ripasso Alfabeta Valpolicella

200 g. Kg-pris 50,00. Frit valg.

Veneto, Italien. 6 x 75 cl. Literpris 62,00.

1 kg. Kg-pris 19,00.

26070

279,-

Johnnie Walker Red Label 70 cl. Literpris 107,14.

Spar

1 flaske

6495

1 stk.

15,-

75,Mou supper Flere varianter. Dybfrost. 700-1000 g. Kg-pris maks. 21,43. Frit valg.

4-5 kg

Hel oksefilet Kg-pris maks. 87,50.

350,-


16

24. februar 2021//

Vi holder åbent – for telefonsalg, rådgivning og i webshoppen

Se mere på www.bobedstmøbler.dk eller www.møbler.dk/bo-bedst

Køb

LOKALT

VI HAR HELT SIKKERT ET GODT TILBUD TIL DIG

Butikken kan ikke besøges lige nu, men

TELEFONEN ER ÅBEN Mandag-Torsdag

10-17.30 Fredag

10-18

Lørdag og søndag

11-15

☎ Frederikssund

47 31 77 29 Roskilde

46 78 74 44 Hillerød

44 22 20 05

0,-

i renter og gebyrer

Prismatch

Gratis levering

Faguddannet personale

Mandag - torsdag 10.00-17.30 – Fredag: 10.00-18.00 - Lørdag: 10.00-14.00 Frederikssund Frederiksværkvej 18 · 47 31 77 29 · Roskilde Gundsølillevej 10C, Ågerup · 46 78 74 44 · Hillerød Carlsbergvej 32 C · 44 22 20 05

P Gratis parkering Ågerup / Fr.sund 1. søndag i mdr. 10.00 - 15.00 Hillerød Alle søndage 11.00 - 15.00


24. februar 2021//

Ejendomsmægler, MDE

❘ 70 29 90 90

www.eges.dk

UGENS HUS

Valnøddevej 6, Kirke Hyllinge, 4070 Kirke Hyllinge

. et v D re E sk r Hunde Y N tale

af bs ø K

Bemærk! Vi har overskydende købere. Vil du sælge så ring nu 2424 1111

Villaen ligger i et godt område som er meget børnevenligt og med kort afstand til skole, bus og indkøb.

Huset byder velkommen i en dejlig entré med flotte store klinker og videre ind i et skønt lyst køkken alrum med god spiseplads til hele familien. Fra alrummet, som er husets varme hjerte, er der udgang til haven/ terrassen. Videre gennem de elegante franske døre er indrettet en dejlig stue med en skøn karnap, som giver et fantastisk lysindfald og hvorfra der ligeledes er udgang til terrassen i hårdt brasiliansk teak. Her kan de skønne sommerdage tilbringes med familie og venner mens det skønne kig til markerne nydes.

Huset er lige til at flytte ind i og fremstår meget velholdt og stilrent. Der er naturligvis vandbåren gulvvarme overalt som opvarmes med gasfyr.

Boligen rummer desuden et stort forældresoveværelse med walk-through-closet og med tilhørende flot lyst forældre-badeværelse med brus, spots i loftet samt med super flot terrazzo håndvask.

Flot villa fra Eurodanhuse på 143 kvm med super god planløsning og skøn beliggenhed på lukket vej

Endvidere separat børneafdeling med 2 gode værelser

Sagsnr. 40732248

Kontantpris: 3.395.000

Udbetaling: 170.000

Brutto / Netto: 13.347 / 11.889

Ejerudgift pr. mdr.: 2.829

Energimærke C

Opført: Bolig:

2005 143 m2

Grund: Vær./plan

Kontakt ejendomsmægler Mads direkte på telefon 24 24 11 11 email: mads@eges.dk

1.190 m2 4/1

- Ege sælger huset Bygaden 18 A Lejre ●

Bygaden 18 Kirke Hyllinge ●

og med eget flot badeværelse/toilet. Boligen har også et kontor som kan bruges som et 3. børneværelse. Ydermere bydes på et fint bryggers med mange skabe, håndvask, vaskemaskine og tørretumbler - Alt i alt et rigtig godt rum til alt det praktiske. Her er rig mulighed for gode gåture i området, hvor den fine natur kan nydes - Kun ca 10min kørsel til Holbækmotorvejen. Til ejendommen medfølger skøn og velholdt have med en dejlig stor terrasse. Der er et godt værksted/aflukket rum til diverse arbejdsredskaber m.m. Tilligemed flot dobbelt carport med udhus. Ønsker du en fin og godt beliggende villa i meget rolige/børnevenlige omgivelser, så har du her muligheden - Velkommen

17


18

24. februar 2021//

- et godt alternativ

Tænker du på at sælge? Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler!

Hos Bo-nyt får du ikke gavekort eller lodsedler

Sælg med et samlet lavt mæglersalær. Bemærk - iflg. lovgivning er energimærke, el- og tilstandsrapport ikke incl.

- men altid et fast lavt mæglersalær, hvor du sparer tusindvis af kroner!

Total salg!

Med salg!

39.950,-

29.950,-

Incl. moms

Torpevej 5, Skuldelev

Familie villa på 134 kvm., og med 49 kvm. udhus/garage, samt 21 kvm. carport i indkørslen. Beligg. på 845 kvm. grund, i udbygget villaområde, og tæt på børnehave, skole, fritidsfaciliteter, samt indkøb. Gode busforbindelser til Skibby og Frederikssund. Indretning: Entre/fordelingsgang, toilet, badevær. med kar og brusehjørne, sovevær. og 2 vær., spisekøkken, bryggers og stor vinkelstue med pilleovn og udgang til delvis overdækket terrasse mod syd/vest. Der er store flise arealer og opholdsteder, samt garage/værkstedsbygning. Villaen opvarmes med energivenlig pilleovn og varmepumpe. Skuldelev er en hyggelig byg, med aktivt bylaug stor idrætshal, sportsplads lige ved skolen og børnehaven! Udbetaling: 100.000

Brutto / Netto: 8.080 /7.972

19.950,-

Incl. moms

Incl. moms

Søndervej 13A - Vejleby

Meget velholdt familie villa, klar til indflytning!

Kontantpris: 1.995.000

Selv salg!

Ejerudgift pr. mdr.: 2.951,-

Opført: Bolig:

Energimærke E

1974 134 m

2

Grund:

845 m2

Vær./stuer/plan 3/1/1

En spændende stor villa, til den store familie, eller som bolig med erhverv!

Familievilla i tre plan på i alt 230 kvm., med 100 kvm. i stueplan, og 130 kvm. i de to øverste etager, samt 100 kvm. kælder, beligg. i udkanten af det hyggelige landsbymiljø Vejleby, med flot udsigt over de åbne marker, og med kort afstand til handelsbyen Skibby. Indretning: Entre med trappe til tagetagen, toilet, stort åbent køkken/alrum, med dør ud til både haven og gårdspladsen, samt to lyse stuer mod haven. På første etage: Badevær., to sovevær., hvor den ene har udgang til balkon, stort åbent kontor/ arbejdsvær. med trappe til øverste etage. I kælderen, der er på 100 kvm., er der et stort aktivitetsrum/ gildesal, depotrum, samt fyrrum med miljøvenligt pillefyr, og udgang til haven! Kontantpris: 1.995.000

Udbetaling: 100.000

Brutto / Netto: 8.091 / 7.082

Ejerudgift pr. mdr.: 2.614,-

Energimærke D

Opført:

1930/1969

Bolig:

230 m

2

Grund:

Vær./stuer/plan 3/3/3

Bakkesvinget 39, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge

Fordi du og din bolighandel fortjener en uvildig og uafhængig rådgivning og formidling.

Helårsanvendfeligt fritidshus - God mulighed for kommende pensionistbolig!

Meget velholdt fritidshus på 80 kvm., med 20 kvm. lukket og isoleret terrasse/havestue, samt db. carport på 21 kvm og med isoleret udhus på 10 kvm., indrettet som bryggers med vaskemaskine m.v, samt endnu et udhus på 10 kvm. indrettet som værksted. Beliggende på 805 kvm lukket hjørnegrund, i stille lukket område, tæt på vandet Isefjorden, med god badestrand, samt stort naturområde. Indretning: Entre, badevær. med brusehjørne, sovevær., vær., køkken, stor lys stue, med udgang til den lukkede terrasse/havestue. Grunden er lys og åben, udlagt med græs og enkelte buske/træer, og med flere fliseterrasser, samt med hæk hele vejen rundt. I indkørslen er der dobbelt carport, samt 2 udhuse. Kontantpris: 895.000

Udbetaling: 45.000

Brutto / Netto: 3.785 / 3.306

Ejerudgift pr. mdr.: 1.376,-

Opført:

1971

Grund:

Bolig:

80 m2

Vær./stuer/plan 2/1/1

Sammen er vi bedst og billigst til din bolighandel!

Ring 96 200 800

alle ugens 7 dage kl. 10-16

805 m2

DIN UAFHÆNGIGE EJENDOMSMÆGLER

Ejendomsmægler & Valuar MDE Per G. Jensen, Irisvej 42, 4050 Skibby www.bo-nyt.dk · info@bo-nyt.dk

802 m2


24. februar 2021//

FRØLICH BOLIG Vi udarbejder gratis salgsvurdering af helårshuse og fritidshuse beliggende i Hornsherred.

Vi søger fritidshuse: Jægerspris

Vi søger fritidshuse: Kulhuse

Vi søger fritids huse: Over Dråby

Vi søger fritidshuse: Dalby Huse

Vi søger fritidshuse: Kyndeløse

Vi søger fritidshuse: Ejby

Vi søger fritidshuse: Vellerup

Vi søger fritidshuse: Lyndby

Vi søger fritidshuse: Gershøj

Ring til Teddy i Jægerspris. Tlf. 22812279

Ring til Peter i Lejre på tlf. 42956734

Kontakt os for en gratis vurdering: Ejendomsmæglerfirmaet Hovedgaden 33 3630 Jægerspris Mobil 22812279

Kontakt os for en gratis vurdering: Ejendomsmæglerfirmaet Hornsherredvej 25 4060 Kr. Såby Mobil 42956734

RING FOR GRATIS VURDERING TLF. MOBIL 22812279 / 42956734.

19


20

24. februar 2021//

50 år som pressefotograf Den 1. marts er det 50 år siden, at Steen Westh kom i lære som pressefotograf. SKULDELEV:

Som ung ville Steen Westh – der er født og opvokset i Venslev – være skolelærer. Han havde fået et job som lærervikar på Kirke Hyllinge Skole og var egentlig ganske tilfreds. Men så faldt han ved et tilfælde over et jobopslag i Dagbladet, hvor man søgte en pressefotografelev. Der var 40 ansøgere til elevpladsen og flere af ansøgerne var allerede ivrige amatørfotografer. Det var Steen Westh ikke, og det var en af grundene til, at det blev ham, der fik jobbet på Dagbladet i Ringsted/Roskilde med start den 1. marts 1971. - Det var nemmere at oplære en uprøvet end at pille skavanker af en amatørfotograf, fik jeg at vide. Og så blev jeg også valgt, fordi var jeg høj og derfor kunne kigge over de fleste andre foto-

grafer, fortæller han. Som førsteårselev fik Steen Westh en opgave, der vækker en af de største minder: Kong Frederik D. IX´s bisættelse den 24. januar 1972 i Roskilde Domkirke. Passertilladelsen har han stadig i sine gemmer. I 1976 startede han på det daværende Holbæk Amts Venstreblad, nu NordvestNyt. Tre år senere fortsatte han som fotograf på Sjællands Tidende, nu Sjællandske.

Fotohandler

I 1981 faldt Steen Westh i snak med Ejvind Christensen - den daværende indehaver af Skibby Foto - på Holbæk Stadion. Han havde været Steen Wesths fodboldtræner, men det var ikke fodbold, han ville tale om. Ejvind Christensen havde

planer om at returnere til sin jyske barndomsegn og mente, at Steen Westh var den rette til at overtage forretningen i Skibby. Steen Westh overtog Skibby Foto den 1. dec. 1981 – og kunne i 2006 fejre 25 års jubilæum som Skibbys fotomand. I 2002 overtog den driftige fotograf tillige ”Jørgens Ure-Guld og Sølv”. Begge forretninger lukkede efter eget valg i 2008.

Freelance fotograf

I alle årene som selvstændig har Steen Westh været freelance pressefotograf for blandt andet Politikens lokalaviser, NordvestNyt og Hornsherred Lokalavis, som han i 1984 var initiativtager til og stadig tager lidt billeder til. Foreningsarbejde har altid interesseret Steen Westh. Han har blandt andet været formand for Skibby Aktive og Selsø Møllekrogs Bådelaug.

Herudover har han siddet i bestyrelsen for det daværende Team Hornsherred/ Frederikssund. Fra 1988 og 10 år frem ejede Steen Westh sammen med en partner den gamle Rigssal på Nyvej i Skibby og drev den som selskabslokaler. - Som pressefotograf gennem 50 år har jeg haft rigtig mange oplevelser. Det har været et meget afvekslende arbejde med både sjove, spændende og tragiske hændelser, fortæller den næsten pensionerede fotograf, der en gang om ugen er frivillig på lokalarkivet i Skibby. Her sidder han blandt andet og journaliserer det fotoarkiv, som han overdrog til arkivet, da Skibby Foto lukkede i 2008.

Steen Westh har set lidt af hvert som pressefotograf i 50 år. På modsatte side får du blot en lille forsmag.

Af Nanny Kragh Mortensen Klummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Hornsherred. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Horrensherred i centrum.

Minderne har ”man” da lov at ha’ Livet er et kort sekund Et med både godt og ondt Tror man eller håber man, så skuffes man. Livets viser drejer sig Man mødes og skilles Tja…… tænk, hvor vi var, og hvad vi tænkte for 1 år siden.

J

eg blev mindet om det forleden, da jeg fik sendt Skuldelev-Selsø Multikulturforenings regnskab for 2020. Det var lidt tyndt og slet ikke som det plejer, og det havde røde tal på bundlinjen. Sandsynligvis ser det ud som rigtig mange andre foreningers regnskab for 2020 – kontingentet er gået ind, nogle udgifter til donationer og vederlag er gået ud, men AFLYSNINGERNE, er jo det, der uden ord står og skriger ud til en, når man kigger på det. Vi nåede at afholde 2 arrangementer (og så lige generalforsamlingen i et Corona-stille øjeblik i august). Det første arrangement fandt sted i januar og var en koncert, hvor Erling Birkeholm alias King Memphis sang fra Elvis religiøse sangkatalog. Vi afholdt det i samarbejde med Skuldelev-Selsø Menighedsråd og Selsø Kirke var stuvende fuld. Vi havde valgt, at det var gratis at deltage – tænkt bare: man mødte op, satte sig tæt på bænkene og sang/nynnede med, som man havde lyst til ( ja, det var dengang).

Det næste arrangement udviklede sig temmelig sindsoprivende. Det fandt sted fredag den 5. marts. Der var vist ingen af os, der havde en forestilling om, hvad der ventede os. Vi glædede os til at byde en sal fuld af gæster velkommen til en dejlig aften. Alle billetter var revet væk og nu handlede det bare om at få ordnet det hele, så vi kunne være parat. To-do listen var klar, bestyrelsen gik i gang med at sætte borde og stole op, dække borde med bordeauxfarvede duge, lysestager, handle ind i Dagli’Brugsen, sætte bar op, gøre klar ved indgangen……. Alt gik som det plejer …..lige indtil John Mogensen kopien ankom fra Århus. En virkelig vellignende kopi med det man i det gode, gamle dage kaldte en eftertrykkelig ølvom, sort tøj, brede/røde seler – og et fuldskæg med snoninger under næsen ….. næsten for godt til at være sandt :-) Desværre havde han fået et hold i ryggen under morgenbadet, så han måtte lige ind og ligge på en sofa efter den lange biltur. OK – den medbragte pianist gik i gang med at sætte lys og lyd og pianoet op, og kiggede med jævne mellemrum ind til den på langs liggende ”John Mogensen”. På et tidspunkt gik det op for os, at ”John Mogensen” overhovedet ikke kunne røre sig, og en telefonopringning til 1813 fastslog, at der om lidt kom en ambulance for at hente den uheldige mand og køre ham på hospitalet. Som jeg husker det var det ved 18-tiden, hvor gæsterne begyndte at ankomme med deres medbragte mad, så de kunne spise og hygge inden koncerten, der skulle starte kl 20. Pianisten begyndte nu at ringe rundt til andre ”John Mogensen’er” i landet – og stødte på en kopi fra Fyn. Han var frisk – sprang ind i bilen og ankom (vist kl 19.45) og i løbet af få minutter fik han aftalt repertoire med piani-

sten og kl 20.05 gik han på scenen!!!! Kan I forestille jer, hvor mange tanker, der var vendt og drejet i bestyrelsen i disse timer? Skulle vi aflyse? Skulle gæsterne have refunderet deres billetter? Skulle vi finde et musikanlæg og få en god aften alligevel, nu vi var kommet sammen? ………………. Og tænk – så blev det en fantastisk aften. Kopien af kopien – altså ham fra Fyn var noget tynd – men han sang fantastisk – og alle havde en helt forrygende og glad aften med alle de dejlige, folkekære sange, som er i John Mogensens repertoire. Og der blev sunget med af fuld hals……det er værd at bemærke nu, hvor vi synger fællessang – hver for sig! Da vi gik og ryddede op bagefter – var vi glade og fornøjede ……og matte ….. det var virkelig en mindeværdig aften. Det var så det 2020 ……….. koncerten i maj med Blø Brø blev aflyst, loppemarkedet i september blev aflyst, Skuldelev løbet i oktober blev aflyst, koncerten med Wånsda i oktober blev aflyst, bankospillet i november blev aflyst….. Hold da op, hvor har vi meget at glæde os til, når vi bliver frie fugle igen :-) I mange år var Nanny Kragh Mortensen konsulent indenfor læsning, læse-skrivevanskeligheder og specialpædagogik. Nu hvor hun har masser af tid bruges den på familien, læsning, maleri, slægtsforskning og Skuldelev-Selsø Multikulturforening og Kaffeklubben i Skuldelev. Nanny bor lige midt imellem Skuldelev og Østby


21

24. februar 2021//

K U LT U R

Kulturkalender februar 2021 I denne måned

Gudstjeneste Onsdag den 24. februar 2021, kl. 19-20. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris

1

Aftensgudstjeneste v. Jakob Holm Onsdag den 24. februar 2021, kl. 19-20. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby

2

Gudstjeneste Skoven Kirke Søndag den 28. februar 2021, kl. 09.30-10.30. Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris Gudstjeneste: 2. s. i fasten Søndag den 28. februar 2021, kl. 10.30. Skuldelev Kirke, Kirkevej 3, Skuldelev, Skibby Gudstjeneste: 2. s. i fasten Søndag den 28. februar 2021, kl. 10.30. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris

3

4

5

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

Gudstjeneste Søndag den 28. februar 2021, kl. 11-12.Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris

REDAKTION: ............................................... Conny Probst Journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12

GRAFISK AFD.: ............................................... Patrick Holbek

6 7

holbek1963@gmail.com Mobil 40 58 44 37

ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen Bogholder lone@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 49 11 62 Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks. Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS.

9

10

50 års tilbageblik på fotograf Steen Wesths karriere

- her et lille udpluk fra Steen´s første år

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otto Leisner i den gamle TV-by i Søborg Dronning Ingrid og prinsesserne i Roskilde Kong Frederiks bisættelse, gran på Algade i Roskilde Mogens Glistrup i Karleby Forsamlingshus Jens Okking holder foredrag Forbrændt gris ved Kvanløse Poul Richard, alias flyttemand Olsen i St. Merløse Kongsøre åbent hus Otto Brandenburg, Vivi Back, Peder Kragerup m.fl. indspiller Barndommens Gade i Hørve Motorcykler ved Harms gården i Holbæk

Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis.dk/ forretningsbetingelser

Bymidten 16, 1. th · Skibby Telefon 21 44 50 08 www.hornsherredlokalavis.dk ............................................................................ Kontoret er åbent hver onsdag fra kl. 12.30 - 14.00


22

24. februar 2021//

FØLG DIN LOKALE AVIS UGE EFTER UGE PÅ FACEBOOK Biler købes //

Tilstandsrapport //

BILER KØBES KONTANT

SKAL HUSET SÆLGES?

fra årg. 2008 og frem.

Nyere biler købes i ren handel gerne med servicebog, aldrig trafikskadet. Omgående afregning. Evt. restgæld indfries. www.perheine.dk bilsalg@perheine.dk Per Heine tlf. 20852945

LÆSERBREVE

Tilbagerulning til selvstændige skoler LÆSERBREV

Tilstandsrapport, energimærke og elrapport kr. 8.800 incl. moms. Energimærke alene kr. 4.000 incl. moms. Udføres hurtigt og effektivt af beskikket bygningssagkyndig.

Af Ole Peltola Muslingevej 7 - 3630 Jægerspris og Kirsten Weiland Møllevej 35, 3600 Frederikssund

Tlf. 40 88 12 30 mail: tilsyn96@gmail.com

Skolevæsenet har nogle meget gennemgribende og alvorlige problemer, som byrådet bestemt er nødt til at forholde sig til. I Fjordlandslisten bygger vi vores antagelse om skolevæsenets problemer på de konklusioner, som vores undersøgelser af Frederikssund Kommunes skolevæsen har afdækket over en længere periode op til julen 2020. Herunder især: Skolevæsenets fald på kommunernes “rangliste” (afgangskarakterer). Elevernes dårlige trivselstal. Elevflugten til friskoler og privatskoler. Massive problemer omkring lærernes uddannelsesniveau, lærernes lyst til at arbejde i kommunen og lærernes sygefravær. Med baggrund i disse pro-

Bilvask //

VASKEHAL

I KIRKE HYLLINGE BILVASK FRA KR.

59.Vaskemaskine og to overdækket puslepladser til dig og din bil. ÅBENT HELE UGEN FRA 7-22 Hanne og Ole Nielsen Vintapperbuen 1A · 4070 Kirke Hyllinge

Busudlejning //

Bus udlejes

blemer har vi flere gange spurgt til, hvem der har ansvaret for problemerne, og hvad Uddannelsesudvalget vil gøre ved problemerne uden at have fået et reelt svar. Vi er derfor alvorligt bange for, at Uddannelsesudvalget ikke erkender problemernes eksistens. Det er også overraskende, at alle andre i byrådet fedtspiller i denne sag - mon det skyldes, at de ikke finder det vigtigt om skolevæsenet er velfungerende? Rundt om i landet diskuterer man skolepolitikken på livet løs. Mange steder handler det om skolestrukturen. Mange kommuner har stoppet sammenlægninger af skoler og Holbæk kommune har allerede vedtaget en tilbagerulning af deres skolesammenlægninger. Holbæks borgmester udtaler på holbaek.dk: “Jeg tror på en skole, hvor der bliver så kort som muligt mellem elever, forældre, medarbejdere og ledelse, og hvor alle i og omkring skolen virkelig føler, at den tilhører dem”.

Stordrift har altså ikke vist sig at være godt i alle sammenhænge. Vi undrer os over, at vi ikke har hørt ét eneste parti i byrådet blande sig i den debat, og vi stiller derfor alle partier i byrådet og alle borgere følgende spørgsmål: Har Frederikssund Kommune i dag den mest hensigtsmæssige skolestruktur, når man tager alle kommunens skolemæssige opgaver i betragtning? Vi toner gerne selv rent flag: Fjordlandslisten ønsker en tilbagerulning af skolestrukturen til selvstændige skoler. Hver med egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget budget. For Fjordlandslisten skal overgangen til selvstændige skoler ske uden at flytte en eneste elev, lærer eller pædagog. Vi forventer, at løsningen findes via dialog og aftaler mellem alle berørte skoler også indeholdende samarbejdsaftaler om større opgaver som skal løses fremadrettet. For os er det et enkelt valg. Sund fornuft skal gennemsyre de lokale løsninger for at sikre nærdemokrati og medinddragelse, og forskelligheden skal være en styrke for kommunens opgaveløsninger fremadrettet. Hvad mener du?

Nye boliger LÆSERBREV Af Jørgen Bech (V) Formand for Plan & Miljøudvalget Dådyrvej 113, Skibby

Der er mange, som skriver til mig om bolig i Frederikssund Kommune. Det kan jeg desværre ikke hjælpe dem med, men kun henvise til boligselskaber, ejendomsmæglere og udlejere. Det er dog tydeligt, at der er stor mangel på boliger. Når noget nyt bliver bygget, står folk nærmest i kø. Derfor glæder det mig, at der er så stor interesse for at bygge mange steder i kommunen. Folk ønsker at bo eller blive boende i vores skønne kommune, tæt på fjordene og naturen og samtidig tæt på hovedstaden. Efterspørgsel driver nybyggeriet, men politisk skal vi også prioritere udviklingen. Der skal flere boliger til, hvis flere skal få opfyldt deres ønske. Det er boliger til forskellige målgrupper, unge som ældre. Siden 2014 er kommunen vokset med cirka 1.000 indbyggere. Fra min side et kæmpestort velkommen til

Jern og metal // Kloakservice, Entreprenør og anlæg //

KLOAKSERVICE Slamsugning & Højtryksspuling

Bus til 7+1 personer udlejes

Ring og få oplyst pris på tel. 4752 9875 mob. 4061 9875

Rodskæring – søgning af rør og TV inspektion

JERN OG METAL OPKØBES BÅDE FRA PRIVATE OG ERHVERV

Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

PLADSENS ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag Fredag Lørdage i lige uger

Hovedgaden 77 4070 Skibby Tlf. 4752 9875 Mob. 4061 9875 spa@spla.dk www.spla.dk

Dødsboer //

DØDSBOER OG FLYTTEBOER KØBES/RYDDES For uforpligtende tilbud, samt åbningstider Kontakt venligst: Janne Mønster • Skovkirkevej 25B Skoven, 3630 Jægerspris • Mail: jannemoenster@live.dk

Mønster Antik Tlf.: 40 85 88 10 Flytteforretning //

08.00-15.30 08.00-15.00 08.00-13.00

For bestilling af afhentning eller andre spørgsmål, ring 70707475 Adresse: JERNAGER 4, 4050 SKIBBY Malermester //

AUTORISERET KLOAKMESTER

Malerarbejde til private og erhverv

· Slamsugning

Maler til tapetsering, maling og spartling?

· Punktreparationer

Vi hjælper med alle former for malerarbejde.

· Nyanlæg og reparation

· Spuling · TV-inspektion · Fejlsøgning · Rottesikring

HØJVANG ENTREPRE NØR APS HAR KØBT OG OVERTAGE T NIELS JØR GENS SLAMSUGE R O

vertagelse n indebære r slamsuger, kundekarto tek og telefonnum mer 40 42 01 30. Vi vil best ræbe os på at yde service de r altid er i top og til samme priser.

· Kloak - dræn - regnvand · Jord/beton og Anlægsarbejde

Kontakt os for et tilbud! Malerfirmaet ST Entreprise Mobil 20223475 – mail: s.thorup@privat.dk

Martin Jensen · Aut. Kloakmester · 4050 Skibby · Tlf. 23688800 Mail: info@mj-hoejvang.dk · højvang-entreprenør.dk


24. februar 2021//

alle nye indbyggere. Den udvikling ønsker jeg skal fortsætte. Udvikling bringer nemlig liv og aktivitet til byerne, til landområder, i foreningerne, i fritidslivet, børn i børnehusene, elever i skolerne og giver en samlet set bedre økonomi til velfærdsopgaverne. Hvor kan der så bygges? Der bygges p.t. rigtig mange steder i vores store kommune. Mere end 20 lokalplaner er under udarbejdelse, der hvor kommuneplanen gør det muligt. Byggeplaner kan dog også

skabe bekymring. Det er helt naturligt. De steder, der kan lokalplanlægges og bebygges, er dog allerede udlagt til det igennem rigtig, rigtig mange år. Byudviklingsområderne ligger helt fast i kommuneplanen. Man kan heller ikke med kommuneplantillæg udlægge nye arealer. Byplanlægning følger på den måde en langsigtet plan, for eksempel om hvor der må byfortættes. Arealerne har alle sammen længe været vurderet, offentliggjort og planlagt i mange år,

før en grundejer eventuelt får en byggetilladelse. Kommuneplanen justeres hvert fjerde år, og altid kun med ganske små justeringer. Som udvalgsformand har jeg dog også konstateret, at kommuneplanen er svær at få kommunikeret ud, og nogle bliver overraskede over, hvor der kan bygges. Derfor vil jeg gerne tage initiativ til at styrke kommunikationen ifm. kommuneplanens næste opdatering, som sker her i 2021.

Handicapområdet skal væk fra kommunen LÆSERBREV Af Gert Løfgren Jordhøj Bakke 32 ,Slangerup. Spidskandidat DF Frederikssund til KV21

Vi har de seneste år, set alt for mange uheldige sager i Frederikssund kommune på handicapområdet. Dette er som sådan ikke en kritik af kommunen.Det er en kritik af den instans som behandler disse sager. Vi må bare erkende at kommunen, ikke har den

værktøjkasse der skal til, for at hjælpe disse borgere. Man opliver at kommunalbestyrelsen, ser med andre briller end de handicappede borgere og deres pårørende gør. Jeg oplever serviceloven §11 stk 1 til 9 tolkes vidt forskelligt, om man sidder på den ene eller den anden side af bordet. Det er katastrofalt for de mennesker og deres pårørende, som i forvejen har et handicap at kæmpe med, deres psykiske tilstand bliver ikke forbedret af at blive

kastet rund i systemet Derfor er mit klare budskab: Handicapområdet skal væk fra kommunen eller retter alle 98 kommuner. Dette område skal tilbage til staten. Jeg håber at lovforslaget “handicapområdet væk fra kommunerne” bliver godkendt i folketinget. Dette område skal ikke gøres op i penge. Borgernes helbred kommer først,længere er den ikke. Vi kan ikke være andet bekendt.

Én tværpolitisk liste frem mod KV21 LÆSERBREV Af Mette Harder Bakkekammen 185 Frederikssund

På den kommunalpolitiske bane, er der nu sket en ændring, som indebærer, at der frem mod KV21 kun eksisterer én tværpolitisk liste i Frederikssund; nemlig Fjordlandslisten. Listen blev offentliggjort den 4. maj 2020, og har siden oplevet en stor tilslutning. Pressemeddelelsen omkring opløsning af Borgernes Liste hilser vi velkommen og glæder os til at samarbejde som én samlet tværpolitisk liste fremadrettet med fælles mål forankret i vores værdigrundlag. Hvad er egentlig fordelen ved en tværpolitisk lokalliste? En tværpolitisk og partineutral liste favner bredt og vil som udgangspunkt samarbejde med alle partier i byrådet. Listen er lokalt funderet, og har hverken tilknytning eller forpligtelser i forhold til et landspolitisk parti.

er kan danne grundlaget for alle de respektive sager, der skal drøftes og tages beslutning om. Selvom det givetvis altid vil være sådan, at man sjældent er enig med et enkelt parti i alt, så vil Fjordlandslistens fokus på værdigrundlaget samt konsensussøgende beslutningsproces ift. politikudviklingen, øge sandsynligheden for bredt accepterede løsninger til gavn for borgerne på tværs af hele kommunen og på tværs af landspolitisk overbevisning. At vi nu kun er én tværpolitisk liste i Frederikssund frem mod KV21, gør at vi arbejder sammen mod det fælles mål at skabe en ny retning, tilføre nye kræfter i byrådet samt sikre mere borgerinddragelse, der i den grad er en mangelvare.

AutoMester

KLOAKSERVICE

Vi står på hove det for dig!

hurtig & effektiv

• Mange års erfaring • Kompetente medarbejdere • Et godt stykke arbejde • Den bedste løsning

Kommunalpolitik er markant anderledes end nationalpolitik. Der er ikke brug for begrænsende ideologier, men pragmatiske løsninger, hvor gode ideer på tværs af det politiske spektrum skal bringes i spil til kommunens og borgernes bedste. En ide er som udgangspunkt ikke dårlig, bare fordi den er groet i et andet partis have. Der er ikke brug for at overføre Christiansborg fnidder til lokalpolitik. I stedet skal der fokuseres på at finde gode løsninger på kommunens problemer med de ressourcer, der er til rådighed - både i byrådet og forvaltningen, men også hos interessegrupper, frivillige og borgere generelt. Kompetencer, erfaring, integritet og ikke mindst sund fornuft betyder mere end ideologi og personlige politiske ambitioner. I Fjordlandslisten har vi gjort et stort arbejde ud af, at fokusere på vores værdisæt FORNUFT (Fakta-Ordenlighed-Respekt-Nærhed-Udvikling-Favnende-Tværpolitisk) med henblik på en forankring blandt vores medlemmer, så disse værdi-

Husqvarna automower

DØGNVAGT

Priser fra

6.699.-

47 31 28 37

Vi kommer og installerer din nye Automower

ST Anlæg ApS - Sigerslevvestervej 8 - 3600 Frederikssund - www.st-anlaeg.dk

Reparation og salg af:

PC- -Hjaelper.dk Hjaelper.dk PC Eksisteret over 10 år

Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

: LER AF RHAND D, O F . T U T A rna, M Husqva adet, Cub-C exas og Stiga, T o li K pp

Eksisteret over 10 år

Har du problemer med din pc? hjælper jeg dig med din pc? Harsådu problemer

så hjælper jeg dig

40 41 77 36

Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

Som en tommelfingerregel siger vi, at bilens airconditionanlæg skal tjekkes én gang årligt og serviceres hvert andet år. Kig ind, vi kan servicerer nye som gamle biler…

HUSK

Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti!

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00


24

24. februar 2021//

Profile for Hornsherred Lokalavis

Hornsherred Lokalavis uge 08 2021  

Lokale nyheder fra Hornsherred - Frederikssund Kommune uge 8 2021

Hornsherred Lokalavis uge 08 2021  

Lokale nyheder fra Hornsherred - Frederikssund Kommune uge 8 2021

Advertisement