Page 1

T I L H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I H O R N S H E R R E D . H E R U N D E R J Æ G E R S P R I S , S K I B B Y, K I R K E H Y L L I N G E S A M T D E L E A F K I R K E S Å B Y

T I R S D A G / O N S D A G 13 . / 14 . F E B R U A R 2 0 18 U G E 7 | 2 . Å R G A N G

HornsherredLokalavis

Historien fortsætter HER

W W W.HORNSHERREDLOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / HORNSHERREDLOK AL AV IS

FÅ VINTERHJUL MED I PRISEN

• Ny drejning i fibernetprojektet ......................... side 3 • Minister besøgte De Tre Ege ............................ side 4 • Nyt arbejdstøj i ældreplejen ............................... side 5 • Børn i børnehave trives ........................................... side 8 • Hjælp barn med alkoholproblem .............. side 14 • Ikke streaming af byrådsmøder................... side 14

- ved køb af ny Ford i februar *

*Tilbuddet gælder alle Ford-modeller på lager. Bilen skal være indregistreret senest 28/2-2018. Værdi op til kr. 10.000.

.dk BILBYEN 2 • 4300 HOLBÆK • TLF. 5943 1101

BLAND SELV SLIK

595 100 g

Gælder kun fredag

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med? Sender og modtager pakker fra DAO

. kel..stor stor fors engøre gøre kan tingting Små Små kan en forskel... Første altid med? helefå g er ikke få det besø for hvor ...så ...så hvorfor ikke det hele med? GRATIS så en og du får og is at måneds gr afprøvning.

Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Første Og vi kan hjælpe dig med, altid besøÐg er Skruer du højt op for tv’et? at finde den bedste høreIS GR Ð AT Synes du folk mumler? løsning. Du vil altid få en så en og du får og tis svært ved at høre i større forsamlinger? god rådgivning og service Ð ds Har gradu måne ning.du muligvis en hørenedsættelse røvhar samt løbende opfølgning. afp Så Ring og book en tid til Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at igen. enhøre uforpl igtende snak på Skruer dudu højthøjt op for tv’et? · ÐSkruer op for tv’et? Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.telefon 25 690 600 Ð Synes du folk mumler? · ÐSynes du folk mumler? eller via vores hjemmeside Har du Du svært at få høre forsamlinger? vilved altid eni større god rådgivning og service samt løbende opfølgning. www. · Så Har du svært ved at høre i større forsamlinger? har du muligvis en hørenedsættelse bahc.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600

Så har du muligvis en hørenedsættelse Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. eller via vores hjemmeside www.bahc.dk Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.

Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning. Klik ind på www.seniorhørelse.dk Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600 og læs mere om hørelse og eller via vores hjemmeside www.bahc.dk medlemsfordele.

LIGE NU! LIGE NU! LIGE NU!

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Æ ificeret h ør

Otic o

k lini ek

n

rt ce

kibby 29832959

Side 12

AUTHENTIC THAI FOOD

DIN NYE TAKE-AWAY

tryghed hele vejen.

Tlf. 25 690 600

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600

2 for 1 2 for 1 2 for 1 Køb en brille og få en ekstra brille med i prisen.

*

n

n

på massevis af mærkevarestel

Der blev gået til tønderne

er vedlagt)

Sage

Sage

2 for 1

t)

ld re

LIGE NU!

Foto: Steen Westh

Æ

ld r e

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

på massevis af mærkevarestel massevis Købpå en brille og få en ekstra brille med i prisen. af mærkevarestel på massevis Købmærkevarestel en brille og få en ekstra af brille med i prisen. Køb en brille og få en ekstra brille med i prisen.

* * *

*Ved køb af en komplet brille, får du en ekstra brille i din styrke (det billigste par) med i prisen. Tilbuddet gælder t.o.m. 28. feb. 2018 og kan ikke kombineres med Lifestyle Abonnement, andre tilbud og organiserede rabatter.

Otic o

k lini ek

n

ceret h rtifi Klik ind på www.seniorhørelse.dk ør ce samarbejder og læs mere om hørelse Oticon og medlemsfordele. med Ældre Sagen for

*Ved køb af enOptik kompletSkibby brille, får du en ekstra brille i din ·styrke (det billigste par) Profil · Bymidten 18A 4050 Skibby med i prisen. Tilbuddet gælder t.o.m. 28. feb. 2018 og kan ikke kombineres med Tlf. 4752 8752 · www.profiloptik.dk Lifestyle Abonnement, andre tilbud og organiserede rabatter. *Ved køb af en komplet brille, får du en ekstra brille i din styrke (det billigste par) med i prisen. Tilbuddet gælder t.o.m. 28. feb. 2018 og kan ikke kombineres med PROFIL OPTIK Lifestyle Abonnement, andre tilbudSKIBBY og organiserede rabatter. *Ved køb af en komplet brille, får du en ekstra brille i din styrke (det billigste par) 18A ·t.o.m. 405028. Skibby · Tlf. 4752 8752 med i prisen.Bymidten Tilbuddet gælder feb. 2018 og kan ikke kombineres med WWW.PROFILOPTIK.DK Lifestyle Abonnement, andre tilbud og organiserede rabatter.

Bymidten 11 · 4050 Skibby Tlf. OPTIK 29 SKIBBY 83 29 59 PROFIL

Bymidten 18A · 4050 Skibby · Tlf. 4752 8752 Åben: Man, tirsdag, fredag-søndag PROFIL OPTIK SKIBBY WWW.PROFILOPTIK.DK Bymidten 18A · 4050 Skibby ·onsdag+torsdag) Tlf. 4752 8752 16.00-20.00 (lukket WWW.PROFILOPTIK.DK


2

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Information fra kommunen

Bliv røgfri i 2018 Frederikssund Kommune begynder et nyt rygestopkursus torsdag den 22. februar.

Kurset foregår over syv uger og holdes fra kl. 10.00 – 12.00 på Østergården,

På kurset bliver du inspireret og motiveret

Frederiksborgvej 8, Frederikssund.

til at fastsætte en stopdato, og får red-

Frederikssund Kommune udbyder storparcel

skaber til at fastholde dit rygestop.

På www.frederikssund.dk/rygestop kan

Sammen med de øvrige deltagere bliver du

du læse mere om kurset eller du kan ringe

klædt på til at møde de udfordringer, der

til rygestopinstruktør Rikke Rossen Hansen

venter. I kan drage nytte af hinandens

på tlf. 24 44 60 73 for mere information og

erfaringer og få støtte og viden om at

for tilmelding. Det koster ikke noget at

være i gang med et rygestop.

være med.

Lær at tackle angst og depression kursus for unge starter i uge 9

Frederikssund Kommune udbyder storparcel

Der gøres opmærksom på, at købstilbud

til salg beliggende på Roskildevej 160 D,

skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Frederikssund (del af matr. nr. 30ap, Oppe

Frederikssund Kommune er berettiget til

Informatonsmøde i uge 8

Holdet ledes af to instruktører, som selv

at forkaste alle indkomne bud.

• Føler du dig nedtrykt, nervøs, træt eller

kender symptomerne.

Sundby).

isoleret? Storparcellen har et samlet areal på i alt

Yderligere information kan rekvireres ved

28.486 m², og er i dag omfattet af en lokal-

kontakt til Frederikssund Kommune

plan, der giver mulighed for tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri. Der vil være mulighed

v. Jonas Svensson på mail: jlsve@frederikssund.dk.

• Vil du blive bedre til at tackle dine udfordringer? • Vil du møde andre unge, der har det

Kurset er gratis og varer 7 uger. I mødes 2,5 time én gang om ugen. Der er mellem 10 og 12 på holdet.

ligesom dig? Du skal til en samtale inden kurset starter.

for, at budgiver afgiver bud på et konkret projekt, der kræver tilvejebringelse af ny

Bud skal sendes til samme mail senest

Kurset er til dig mellem 15 og 25 år, som

lokalplan.

torsdag den 23. februar 2018.

oplever tegn på angst og/eller depression.

Informationsmøde Du kan høre mere om kurset på et infor-

Modtag nyhedsbrev Husk at du kan abonnere på Frederikssund Kommunes nyhedsbrev ”KommuneNyt” og andre nyhedsservices. Du finder tilmeldingen nederst på forsiden af www.frederikssund.dk.

Få indflydelse Aktuelle høringer mv. i Frederikssund Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af www.frederikssund.dk.

• Nedlæggelse af vej i Jægerspris (sidevej til Møllehegnet). Klagefrist 21. marts 2018. • Tilladelse til oppumpning af grundvand

På holdet møder du andre unge, der har

mationsmøde, som vi holder i uge 8.

det ligesom dig, og du får redskaber til at

Kurset starter i uge 9.

tackle de ting, som er svære, når man oplever tegn på angst og depression.

Tilmelding hos koordinator Rikke Rossen Hansen på 24 44 60 73.

Har du et alkoholproblem, eller er du pårørende til en der drikker? Frederikssund Kommune tilbyder gratis,

Henvend dig hos Frederikssund Kommunes

anonym og professionel alkoholbehandling.

alkoholbehandler:

Du finder et bredt udvalg af behandlings-

Novavi Frederikssund

former, både til den der drikker og til de

Færgeparken 19

pårørende: familiebehandling, ambulant

3600 Frederikssund

behandling, pårørendeterapi og døgn-

Tlf: 39 45 54 40

behandling. Se mere på www.frederikssund.dk/alkohol

til erhvervsindvinding på adresserne Dyrnæsvej 51, 3630 Jægerspris og

Høringer • Lokalplanforslag 116 for etageboliger på Lundebjergvej 4, Frederikssund. Høringsfrist 15. februar 2018. • Lokalplanforslag 119 for etageboliger ved Lundebjergvej/Kocksvej, Frederikssund. Høringsfrist 15. februar 2018.

Strudhøj 5, 4050 Skibby. Klagefrist 21. februar 2018. • Tilladelse til jordvarme på Strandgaardsvej 42, 3630 Jægerpris. Klagefrist 27. februar 2018. • Tilladelse til jordvarme på Kyndbyvej 53, 3630 Jægerspris. Klagefrist 27. februar 2018.

• Lokalplanforslag 117 for ny dagligvarebutik

• Landzonetilladelse og dispensation til

i Skibby nord og kommuneplantillæg 001

bolig og garage ved Havelse Mølle 25,

for lokalcenter i nordøstlig del af Hoved-

3600 Frederikssund. Klagefrist 26. februar

gaden i Skibby. Høringsfrist 1. marts 2018.

2018. • Landzonetilladelse til carport ved Sønder-

Tilladelser, dispensationer, afgørelser m.v.

vej 3, 4050 Skibby. Klagefrist 28. februar 2018.

• Tilladelse til jordvarme på Sigerslevøster-

• Landzonetilladelse til udvidelse af garage

vej 1 i Frederikssund. Klagefrist 15. februar

på Sundbylillevej 50, 3600 Frederikssund.

2018.

Klagefrist 2. marts 2018.

• Tilladelse til Vejdirektoratet til midlertidig sænkning af grundvandet ved Tørslev. Klagefrist 16. februar 2018.

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK


3

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Ny drejning på fibernetprojektet SKIBBY: Fibernetprojektet Skibby og omegn er iværksat i oktober 2017, af en gruppe lokale borgere i samarbejde med foreningen Skibby Aktive. De arbejder som en samlet gruppe for at udvikle og fremtidssikre IT-infrastukturen i Hornsherred, fortæller Vanja Hahne fra Fibergruppen. - Mange steder i Hornsherred har vi en meget dårlig og ustabil internetforbindelse i byerne, landsbyerne og landområderne. En lynhurtig og stabil internetforbindelse er essentiel for alle borgere også på Hornsherred. - Det sikrer blandt andet, at erhvervsdygtige folk kan arbejde hjemmefra og skolebørn kan lave deres skolearbejde og have kontakt til lærere. Alle har brug for at kunne modtage e-post fra borger.dk, eller anden kontakt til kommune, bank, læge osv. - Fibernet er en fremtidssikring af vores boliger og vores område. Kravene til datatrafik er steget drastisk over de seneste få år, og den

Det svarede til 675 hustandstilmeldinger. Nu har Fibia nedsat måltallet til 362 tilmeldinger, for at projektet med fibernet kan starte. Pt. er der 291 tilmeldinger.

Nationale mål

tendens forventes at fortsætte i mange år fremover. Derfor er det vigtigt, at også boliger, der på nuværende tidspunkt har en rimelig internetforbindelse, bliver opdateret, så også fremti-

dens krav kan honoreres. Allerede nu bliver selv forbindelser på 100-150 MBit download udfordret i familier, der vælger fremtidens tv – nemlig streaming, forklarer hun.

Da fibernetprojektet startede i 2017, var Fibia det eneste firma, der var interesseret i et samarbejde og i at lægge fibernet ud i Hornsherred, hvor der er langt mellem husene.

- Derfor valgte vi Fibia valgt som entreprenør for vores projekt. Måltallet lød dengang på 34 procent af hustandende i projekt ”Skibby og Omegn”, fortæller Vanja Hahne.

Valentinesdag i SKIBBY

Onsdag d. 14 februar

Forkæl dem du holder af

s e j e l d u e l a Lok

Vi kan også bringe din Valentins hilsen ud

Meget velbeliggende 20 m2 stort lokale i gode omgivelser UDLEJES PR. 1. MAJ 2018 · Velegnet til liberalt erhverv.

Bestil i god tid!

· Stor kundestrøm.

Du kan få yderligere info om lokalet ved at henvende dig til Harly Jacobsen på tlf. 47 52 80 22

Vi har smukke buketter, gode vine, cognac, m.m. dejlig chokolade, lakrids, karameller, håndlavet chokoladestykker, javakaffe, special øl fra ASK, specialiteter m.m. Fyld gavekurven til dem du holder af, efter eget ønske Følg os:

Glade smil og hilsner Din lokale blomsterforretning Rie og Theresa

Lige klar til afhentning og undgå kø

Samtidig har der vist sig stor interesse i områderne rundt om Skibby, fra borgere som pt. ikke er med i Skibby-projektet (herunder Ferslev, Røgerup, Bonderup og Manderup). Skuldelev-projektet (herunder Østby og Sønderby) er så godt som gennemført, og nu er der overvejelser omkring et Venslev-projekt. - Projektet ikke alene borgene i Hornsherreds idé. Faktisk lever Fiberprojektet op til regeringens 2020 mål om 100 M/bit-forbindelse til de danske borgere. Samtidig er projektet en del af Frederikssund Kommunes visioner. - Med det for øje håber vi at få opfyldt det nationale fælles mål om fibernet til alle borgerne i Hornsherred, slutter Vanja Hahne.


4

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Minister besøgte De Tre Ege

Ældreminister Thyra Frank fik en varm modtagelse, da hun besøgte Frederikssund Kommune for at få et indblik i ældreplejen. Besøget fandt sted på omsorgscenteret De Tre Ege. JÆGERSPRIS: Vi er stolte af vores dedikerede medarbejdere i ældreplejen og de mange gode frivillige, der hjælper til. Og så er vi også et byråd, der arbejder for gode vilkår for de ældre, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) i sin velkomst, da ældreminister Thyra Frank besøgte De Tre Ege. til ministeren. Formanden for Velfærds-

udvalget Inge Messerschmidt (DF) fortalte, at der på De Tre Ege blandt andet er et særligt fokus på motion og bevægelse. . Ministeren blev vist rundt af centerleder Bettina Wiegaard sammen med afdelingschef i Ældre og Social Service, Hanne Larsen. Afslutningsvis mødte Thyra Frank nogle af de frivillige, som hjælper til på

cering, sanserum og aflastningsboliger, som kan være en hjælp for svage ældre og deres pårørende. Og så bliver der serveret varm mad til aften. Det er ikke alle steder, man får det. Det er meget positivt at opleve. Foto: Frederikssund Kommune

Ny strategi for Vinge Centrum på vej

Døde

Bent Fischer * 23. maj 1952

centeret. - Man mærker med det samme, at det er et godt sted. Jeg kan mærke at medarbejderne brænder for opgaven, og man skal brænde, før man kan tænde andre, fastslog Thyra Frank ved besøget. - Jeg bliver opløftet af at besøge et sted som dette, der både har mange gode frivillige, en idrætscertifi-

FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Byrådet begynder en pro-

† 1. februar 2018

Altid og for evigt i vores hjerter med inderlig taknemlighed over al din kærlighed Jette Adam, Frederik og Michala Bisættelsen finder sted fra Skibby Kirke fredag den 23. februar kl. 10.00

ces, som skal føre til en ny strategi for Vinge Centrum,

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m. Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

Bedemand

Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.

fortæller kommunen i en pressemeddelelse. Når strategien er vedtaget, kan første udbud af byggeretter i byens centrum gennemføres. Forskellige tiltag skal sikre en stærk politisk forankring i forhold til udviklingen af Vinge, og der vil blive holdt borgermøder efter behov. Efter byrådet annullerede en aftale om etablering af Vinge Centrum kort før jul

Kirkelige arrangementer

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Foredrag i Skibby Sognegård Torsdag d. 1 marts 2018 - kl. 19.00 - 21.00

Vi dækker hele Hornsherred

Pris: kr. 50,"Når Tanker Besætter" handler om at falde i et dybt, sodsort mørke, men også om at rejse sig igen! Om at turde at se sin værste angst i øjnene. Om kampen og livet med angst og om at gå fra sammenbrud til gennembrud!

Byens Bedemand

Skibby

Medlem af brancheforeningen

Kører over hele Hornsherred

Sagt om: "Når Tanker Besætter" balancerer helt utroligt godt mellem det personlige, det almene, det bevægende og det opløftende. (Andreas Sylvest Wille, præst i Store Magleby)

Køb billet på billetto.dk

Læs nærmere på www.sunehansenforedrag.dk Træffes hele døgnet

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Suzan T. Jensen

Sognemedarbejder - Gitte Hovmand Selsøvej 4b, 4050 Skibby · Tlf: 2224 6040 Træffes : Tirsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og efter aftale. Mail: Sogn@skibbykirke.dk

– og ved samme anledning ønskede et genudbud - har der været arbejdet med at forme de næste skridt for byudviklingen. Det nye byråd har enstemmigt besluttet, at: • Administrationen skal udarbejde en procesplan, som skal føre til en udviklingsstrategi for Vinge Centrum • Økonomiudvalget skal være politisk følgegruppe for udviklingen af Vinge Centrum • Byrådet skal orienteres om Vinge-projektet en gang om måneden • Der skal ansættes en projektchef • Der skal afholdes borgermøder efter behov Administrationen anbefaler, at udviklingsstrategien tager udgangspunkt i helhedsplanen for Vinge med mulighed for justeringer. Strategien skal også beskrive, hvordan kommunens arealer i Vinge C skal udbydes og udvikles. Her lægger administrationen op til, at udviklingen skal ske i mindre, overskuelige etaper. Hvis Byrådet vedtager strategien, vil første etape af byggeretter i byens centrale del kunne udbydes. På sit møde besluttede et enigt byråd også, at der skal udarbejdes en såkaldt programfaserapport som grundlag for at kunne bygge en mere enkel og billigere stogsstation i Vinge. Optimalt set kan en station stå færdig om knap to år. Men hvornår byggeriet kan gå i gang, afgøres af Folketingets forligskreds bag transportforliget fra 2014. Der er afsat 55 millioner kroner på finansloven til stationsbyggeriet.

Den annullerede aftale Følg os på Facebook : Skibby kirke & Skibby sognegård

Byrådet annullerede den 20. december en betinget tildelingsaftale med AP Ejendomme og MT Højgaard om


5

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG D. 30/9 D. 30/9

KUN KUN FREDAG FREDAG D. 30/9 D. 30/9

Nyt arbejdstøj i ældreplejen FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Når ældreområdets medarbejdere fremover banker på døren, vil borgerne opleve, at ”uniformen” ser anderledes ud end hidtil. Mere end 600 ansatte inden for ældreområdet i Frederikssund Kommune har skiftet arbejdstøj. Det nye tøj består af forskellige typer arbejdstrøjer, -bukser samt overtøj i varierende blå nuancer med mulighed for at kombinere med en hvid t-shirt.

hygiejnesygeplejerske i Frederikssund Kommune: - På nær overtøjet har det nye arbejdstøjs tunikaer og trøjer kun korte ærmer, hvilket er medvirkende til at reducere smitterisikoen. Dermed følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. - Samtidig sikrer vi med nye procedurer, at medarbejderne møder ind til et sæt rent arbejdstøj hver eneste dag, forklarer hun. er arbejdstøj vil lbydnye tiDet blive synligt hos medarbejtilbyder dere både på plejecentrene, i døgnplejen, på træningsområdet og i Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital.

KUN Det nye arbejdstøj er blandt FREDAG andet medvirkende til at D.skabe 30/9 en bedre hygiejne i Betydning for hygiejnen

ældreplejen fortæller Anita Schlippe Rasmussen, der er

Puljeordning Overgangen til nyt arbejdstøj betyder også nye vaner for medarbejderne. Tidligere havde hver medarbejder sit eget arbejdstøj, som fulgte den pågældende medarbejder. Fremover bliver arbejdstøjet en såkaldt puljeordning, hvor medarbejderen fra arbejdsdagens begyndelse henter sit arbejdstøj på lageret og klæder om i de nyrenoverede omklædningsrum på blandt andet plejecentrene. Alle de nye tøjstykker indeholder lille chip og Max. 3 en kasser pr. kunde skal scannes af medarbejMax. 3 kasser pr. kunde deren både ved afhentning og aflevering. På den måde ved syste-

i iSkSkibibbbyy

30 STK TUBORG 30 STK TUBORG

9995

NGLES

i SKIBBY

TULLAMORE TULLAMORE WHISKEY 70 WHISKEY cl.

Månedens

SUPER 99 99 TILBUD

10,-

6999595 00

Max. kg pris v/1 stk. 66,67. Frost

75 cl.

00 +pant 8,-

15 45,-

700 g.

8,-

NYHED

Postshop Postshop

95 95 DAILY TOILETPAPIR

PR. DÅSE

10,10,-

3 køkkenruller eller 6 ruller toiletpapir. 416-510 g/3-6 stk. Max.kg pris v/1 stk. 24,04.

Flere varianter. 525570 g. Max. kg pris v/1 dåse 38,10.

6 flasker 6 flasker

Frit valg Frit valg

ELLER KØKKENRULLE

LAMBI PAPIR LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle FritToilet-/køkkenrulle valg BEAUVAIS Frit valg MIDDAGSRETTER

SCALA RØDVIN SCALA RØDVIN 75 cl.

7,50. Afhentningspris

Pr. stk. Pr. stk.

55

99

MMEN Literpris OST 45 +v/1 flaske

2 LITER

Kun Kun

STEFF HOULBERG BACON I SKIVER, TOPPING ELLER PARISERTOAST

FAXE KONDI 250 g. Max. 3 pakker pr. kunde ELLER PEPSI MAX

10

00

Kun Kun

KÆRGÅRDEN 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde

Frit valg

PRINGLES PRINGLES

PR. PAKKE

PR. STK.

95 95

99 99

95 95

BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIK

70 cl.

Pr. pk. Pr. pk. kun kun

GÆLDER 1/2 TIL 28/2

79 79

+ pant

3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

3 pk. 3 pk.

95 95

+ pant

SVINEMØRBRAD SVINEMØRBRAD 3 stk. 3 pk.

1,2 kg 1,2 kg

89 89

39 39

valg

Max. 3x3 pakker

95 95

95 95

met hele tiden, om tøjet er på lageret, hos medarbejderen eller til vask. - Udover at puljeordningen giver bedre overblik over tøjbeholdningen, så betyder den også, at vikarer og studerende i ældreplejen meget nemmere kan få adgang til det rigtige arbejdstøj, fortæller afdelingsleder i Ældre og Social Service, Hanne Larsen. Frit valg Det nye arbejdstøj er reFrit valg sultatet af et udbud lavet i fællesskab blandt 10 nordsjællandske kommuner.

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE Max. 3x3 pakker

Frit valg Frit valg

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kg

NSEN IS

Her er det Marianne Bæhr, der fremviser den nye ”uniform” på Østergården i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune

MAMMEN OST 45 + MAMMEN OST 45

TOMS FESTIVAL ELLER MINI FAVORITTER

200-250 g. Max. kg pris v/1 æske 149,75.

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

00 200,100,20 200,100,-

700 g.

95 45,29 45,PR.700 ÆSKE g.

Hovedgaden 34, 34, 4050 Skibby Hovedgaden 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G Hovedgaden 34, ÅBNINGSTIDER: Man.-fre. 8-20 lør. 4050 8-20 søn.Skibby 8-20 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

5

95

NYHED NYHE


6

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG SK HUD. erafdeling st30/9 -vores egen blomD. 30/9 omsterstøv T.f.: 23 28 16 41

KUN KUN FREDAG FREDAG a fr Tilbuddene gælderD. 30/9 og og til til r ar ua nu br ja fe . . 19 16 d. d. ag D. 30/9 edag fred fr arr nuua br

i iSkSkibibbbyy

Fru Bl

ja 25..fe d.22 daggd. rsda tors edto med m

i SKIBBY

320-400 G

22.-

tilbyder tilbyder

KUN FREDAG D. 30/9

Max. 3 kasser pr. kunde

FISKEFARS ELLER FISKEFRIKADELLER

LAKSE FILETER

99

39 39 Garantimørt!

NGLES

75. 95

Kun Kun ENTRECOTE

99 99

700 g

14

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

45,-

PRINGLES PRINGLES

55

95 95

10,10,-

Pr. stk. 5,00 Min. 100 g pr. stk. Kg pris 50,00. Pr. stk. 5,00

MAMMEN OST 45 + MAMMEN OST 45

2 STK/350 G

49

95

Pr. stk. Pr. stk.

8,8,-

DANSK SVINEKAM MED BEN

Kg pris 29,90

99 99

95 95

KunDANSK SVINEKOTELETFrit valg UDEN BEN Kun Frit valg

LAMBI PAPIR LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg

75 cl.

MMEN OST 45 +

700 g.

100.-

SCALA RØDVIN SCALA RØDVIN 75 cl.

KÆRGÅRDEN PR. 1/2 KG 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde

95

95 95

3 pk. 3 pk.

5.-

4 STK

95 99 99

10,Tilbuddene gælder fra fredag d. 16. februar til og med torsdag d. 22. februar

PR. 1/2 KG

20.-

1 STK

70 cl.

Pr. pk. Pr. pk. kun KROGMODNET kun

rit valg

BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIK

TULLAMORE TULLAMORE WHISKEY 70 WHISKEY cl.

Kom & smag

OKSECULOTTE

79 79

450valg G Frit

95 pr. pakke 95 k st 6 4 d e Pakket m

+ pant

3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

Fredag d. 16/2 kl. 10-17

1,2 kg Kg pris v/1 pakke 44,44. 1,2 kg

+ pant

SVINEMØRBRAD SVINEMØRBRAD 3 stk.

95

HAKKET DANSK KYLLING 10 %

95 95 89 89

95 95

3 pk.

39

95

Frit valg Frit valg

Pr. 1/2 kg

valg

225 G Max. 3x3 pakker

Kg pris v/1 pakke 177,56

1/268,75. kg Max. kg pris v/1Pr. pakke

NSEN IS

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE IS 3-PAK GEVALIA KAFFE FritHANSEN valg Max. 3x3 pakker

30 STK TUBORG 30 STK TUBORG Max. 3 kasser pr. kunde

NYHED

Postshop Postshop

6 flasker 6 flasker

200,200,-

WIENER-SCHNITZLER AF DANSK KALV Kg pris 142,71

PR. 1/2 KG

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

100,100,-

CUVETTESTEG AF DANSK KALV Kg pris 79,90.

95 39 45,700 g. 700 g.

45,-

Hovedgaden 34, 34, 4050 Skibby Hovedgaden 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G Hovedgaden 34, ÅBNINGSTIDER: Man.-fre. 8-20 lør. 4050 8-20 søn.Skibby 8-20 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

5

95

NYHED NYHE


7

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

KUN KUN FREDAG FREDAG SK HUD. erafdeling st30/9 -vores egen blomD. 30/9 omsterstøv T.f.: 23 28 16 41

i iSkSkibibbbyy

Fru Bl

THE WANTED ZIN BLUSH ELLER ZINFANDEL ELLER BIG BUCKLE SHIRAZ

Italien. 75 cl. Literpris v/6 flasker 66,44.

KUN FREDAG D. 30/9

Italien. 75 cl. Literpris v/1 flaske 66,60.

299.-

4995

Max. 3 kasser pr. kunde

BACARDI ROM,

Frit valg Frit valg

95 95 89 89

39 39

95 95

GAMMEL DANSK

Flere varianter. 70 cl.

+ pant

+ pant

PR. FLASKE

99

TULLAMORE TULLAMORE PÅLÆKKER KLASSIKERE WHISKEY ELLER JUNIOR WHISKEY 70 Flere cl. varianter. 80-100 g.

SVINEMØRBRAD SVINEMØRBRAD 3 stk. 3 stk. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

3 pk.

9995

95

SPAR OP TIL 40.-

Max. 3x3 pakker

99 99

Kun Kun

99 99

95 95

400 g pr. pose

95 95

kun

AMANDA MAKREL ELLER ROGN

5 POSER

99.-

KÆRGÅRDEN 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde

rit valg

10,Tilbuddene gælder fra fredag d. 16. februar til og med torsdag d. 22. februar

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

Pr. stk. Pr. stk.

8,8,-

45,-

Italien. 3 liter. Literpris v/1 box 43,32.

1,2 kg 1,2 kg

79 79

95 95

BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIK

3 pk. 3 pk.

99 99

95 95

PRINGLES PRINGLES

COCIO CHOKOLADEMÆLK

Classic, One eller Dark. 60 cl. Literpris v/1 flaske 16,67. Pr. flaske 10,00

Frit valg

Kun Kun

55

Frit valg Frit valg

10,10,-

10.-

95 95

Flere varianter. 125-200 g. Max. kg LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN pris v/1 dåse 80,00. Pr. dåse 10,00 LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN Toilet-/køkkenrulle 75 cl. 95 SPAR 75 cl. OP TIL 8 FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg

MAMMEN OST 45 + MAMMEN OST 45

LÆKKER MENU FOR 2 - GÆLDER TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG I UGE 7

MMEN OST 45 +

700 g.

Frit valg

THE ORIGINAL ZINFANDEL

Max. 70 cl.kg pris v/1 stk. 125,00. Pr. stk. 10,00

PETER LARSEN KAFFE Pr. pk. Pr.DEN pk. GRÅ kun

NGLES

12995

HANSEN IS 30 STK TUBORG PR. FLASKE 3-PAK GEVALIA KAFFE SPAR OP TIL 20.IS 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE FritHANSEN valg Max. 3x3 pakker Max. 3 kasser pr. kunde

Pr. 1/2 kg BOMBAY LONDON Pr.DRY 1/2GIN kg ELLER

valg

PR. BOX

6 FLASKER

tilbyder+ MAGNUM tilbyder

SPAR OP TIL 53.-

NSEN IS

med torsdag d. 22. fe

i SKIBBY

LE PREARE LUCCHESE

+ Magnum

KUN KUN FREDAG FREDAG a fr Tilbuddene gælderD. 30/9 og til r ua br fe . 16 d. D. 30/9 fredag bruar

NYHED

Postshop Postshop

6 flasker 6 flasker OKSEROAST

200,200,-

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

100,100,-

Rustikke kartofler, Grøn salat m/dressing Bearnaisesauce, Brød + smør

KUN

45,125. 45,700 g. 700 g.

Hovedgaden 34, 34, 4050 Skibby Hovedgaden 4050 Skibby FREDAGS SLIK PR. 100 G Hovedgaden 34, ÅBNINGSTIDER: Man.-fre. 8-20 lør. 4050 8-20 søn.Skibby 8-20 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20 Åbningstider: Tlf. 47Man.-fre. 52 80 8-20 22 lør. 8-20 søn. 8-20

5

95

NYHED NYHE


8

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Stor interesse for Kultur- og Havnebad FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Der var både ros, ris, komplimenter og bekymringer, da cirka 100 mennesker var mødt op til præsentationen af det nye Kultur- og Havnebad på rådhuset i Frederikssund. De mange fremmødte blev budt velkommen af formanden for fritids- og kulturudvalget Jesper Wittenburg (A), og derefter fik de en præsentation af projektet af Gitte Højrup og Christian Utzon fra Christensen og Co. Arkitekter, som står bag tegningerne til projektet. De fortalte om tankerne bag havnebadets udform-

ning og materialer og om de mange funktioner, det kommer til at have. Under præsentationen blev der vist illustrationer af havnebadet og efterfølgende fik borgerne en rundvisning i en 3D model. Det gav en fornemmelse af, hvordan havnebadet kommer til at rumme både et svømmebassin, solterrasser, udsigtspunkter, sauna, omklædningsrum og meget mere. Efter præsentationen fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål. Det blev rost for det flotte udseende og den gode idé, også af de borgere, der havde bekym-

de og visionært havnebad, som vil blive til glæde for flest mulige borgere, lover Jesper Wittenburg.

En høring

ringer eller kritiske spørgsmål til projektet. - Det er helt naturligt, at nogle borgere har nogle bekymringer i forhold til pro-

jektet. Vi er rigtig glade for at have fået alle kommentarerne, og de vil indgå i det videre arbejde med projektet, så vi kan få et spænden-

Børn i børnehave trives Næsten alle 4 til 6-årige børn i kommunens børnehuse trives. Det viser den trivselsundersøgelse, som blev gennemført i november og december 2017. For tredje år i træk stiger børnenes trivsel.

FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

I undersøgelsen svarer 91 procent af børnene, at de er glade for deres børnehave. I 2015 var tallet 85 procent.

Dermed opnår Frederikssund Kommune delvist sit mål i Børne- og Ungepolitikken for 2014-2017, hvor der står, at trivslen skal

stige år for år, og at den som minimum skal ligge på landsgennemsnittet, der er på 92 procent. - Det er godt at se, at børnene overordnet er rigtig glade for deres børnehave, og at tallet stiger år for år. Vi skal forsætte med de gode tiltag bag successen, men det er også vigtigt, at de sidste ni procent kommer til at trives i deres børnehave, si-

ger Maria Katarina Nielsen (B), formand for Opvækstudvalget.

Børnetrivsel I den nye Børne- og Ungepolitik 2018-2021 er målsætningerne ændret sådan, at andelen af børn, der er glade for deres børnehave, som minimum skal ligge på 90 procent, mens der fortsat skal ske en stigning år

Der skal nu arbejdes videre med havnebadet, og på et tidspunkt vil der komme en høring. I den forbindelse bliver der holdt et borgermøde, hvor borgerne kan få svar på deres spørgsmål. Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) var også til stede ved præsentationen. Her fortalte Lars Jepsen-Sølvhøj, hvordan FNI har arbejdet med ideen siden 2013. Siden da har de lavet alle de undersøgelser og det

for år. Børnetrivselsundersøgelsen bliver gennemført hvert år, og alle besvarelserne bliver samlet i en rapport. På baggrund af rapporten vil områdelederne for børnehusene samle op på resultaterne sammen med hvert enkelt børnehus. I den forbindelse vil forældrebestyrelserne blive inddraget, og efterfølgende vil der blive udarbejdet en handlingsplan.

Lidt over halvdelen Maria Katarina Nielsen håber, at flere børn med mor

forarbejde, det var muligt, og derefter skaffet fondsmidler til projektet fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der bidrager med 8,2 millioner kroner og fra Friluftsrådet, der har givet 300.000 kroner. - Det er vi møgstolte over. Og vi er møgstolte over, at der inden for halvandet år kommer et havnebad til glæde for både store og små, sagde Lars Jepsen-Sølvhøj, inden han overrakte en lille gave til Jesper Wittenburg: En badehætte, som han kan tage på, når Kultur- og Havnebadet skal indvies i 2019.

eller fars hjælp vil udfylde spørgeskemaet næste gang, undersøgelsen bliver gennemført. - Det er vigtigt for både os politikere og ikke mindst for det pædagogiske personale, at vi får de her data at arbejde med, så vi kan sikre, at dagtilbuddene bliver bedst mulige, fortæller hun. Undersøgelsen er gennemført ved, at børnene har udfyldt et spørgeskema sammen med deres forældre. 58,5 procent af børnene har svaret på undersøgelsen.

Byrådet har indkaldt en stedfortræder Af Conny Probst

FREDERIKSSUND: Som følge

af sygdom, er Lars Thelan-

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skuldelev Vandværk I/S

TORSDAG, 8. MARTS 2018 KL. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er forslag fra bestyrelsen om omdannelse til a.m.b.a. på grund af ny lovgivning/krav fra SKAT. Sted: Klubhuset ved Skolen

der Bostrøm (O) forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem i en periode. Han har meddelt borgmesteren, at han ønsker at udtræde med øjeblikkelig virkning.

Lars Thelander Bostrøm forventer, at der kan gå op til tre måneder, før han er tilbage. Ved kommunalvalget den 21. november blev han valgt på Dansk Folkeparti’s

liste, hvor første stedfortræder er Tobias Weische. Han indtræder i perioden og får blandt andet plads i Planog Miljøudvalget. Lars Thelander Bostrøm er derudover udpeget som

1. viceborgmester. 2. viceborgmester Tina Tving Stauning (A) bliver fungerende viceborgmester i den periode, hvor Lars Thelander Bostrøm er fraværende.

Årets første sne Fotograf Steen Westh har været en tur ude i kulden for at fotografere årets første sne. Det dejlige foto med hestene i forgrunden har han taget ved Skuldelev Ås..


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Vi skal værne om det gode liv for både unge og gamle i Jægerspris, Skibby og Hornsherreds øvrige landsbyer. Det kræver et opgør med den mangeårige centralisering, hvor skoler lukkes, politibetjente kun har base i storbyerne, og hvor man skal betale broafgift for at komme til Frederikssund. Jeg voksede selv op i en landsby. Her var mange fællesskaber, som gjorde den til et godt sted at leve. Foreningslivet brugte den lokale folkeskole om aftenen. Her var madlavningskurser i skolekøkkenet og folkedans i gymnastiksalen. I hallen gik man til fodbold, gymnastik og badminton, og i juni var der sommerfest på sportspladsen. Hos købmanden kunne man både handle og få en snak om vind og vejr. På biblioteket var der foredragsaftener, og forsamlingshuset var rammen om runde fødselsdage, bryllupper og juletræsfest i december. De fællesskaber skal vi passe på. Hornsherred har meget at byde på. Derfor håber jeg, at du vil støtte mig i arbejdet med at sætte fokus på det gode liv uden for storbyerne ved næste folketingsvalg.

RASMUS STOKLUND Socialdemokratisk folketingskandidat i Hornsherred

facebook.com/rasmusstoklund

9


10

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

HVERDAGENS HELTE TIL ALTID BILLIGE PRISER

CILLIT BANG 750 ML Vælg mellem: antifedt, antikalk eller mug og skimmel.

18,FRIT VALG

GILLETTE MACH3 RAZOR SKRABER Tre-blads barberingssystemet giver en tæt barbering med mindre irritation.

30,-

VASKEPULVER 10 KG Vaskepulver til stor vask. Med parfume.

VANISH OXI ACTION GOLD - 470 G Vælg mellem pletfjerner til kulørte eller hvide tekstiler.

50,-

35,FRIT VALG

COLGATE TANDPASTA 100 ML Vælg mellem: Cavaty og Whitening.

6,-

FRIT VALG

H. C. VEJ 8 • VENSLEV · 4050 SKIBBY • TLF. 78 79 16 00 · WWW.DAVIDSEN.AS

DOVE FLYDENDE HÅNDSÆBE 250 ML

5,-

ÅBNINGSTIDER: MAN-FRE KL. 6-17 · LØR-SØN KL. 9-14

Tilbuddene er kun gældende hos Davidsen i Venslev fra d. 15/2 til og med d. 21/2 2018. Så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl.


11

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

G L A S REST 95 9 . - KL. 6.00 B E F . 5 1 . D G A FRA TORSD BESTGREEN

BLOMSTERMULD 20 L

5

95

SÅJORD 20 L

SPAR 50%*

PÅ UDVALGTE HAVEJORDS PRODUKTER

* Rabatten er fratrukket de viste priser

SÅJORD 50 L ROSENJORD 50 L BLOMSTERMULD 50 L PLANTESKOLEJORD 50 L

FRIT VALG

RHODODENDRON JORD 50 L FLORAGREEN PLANTESÆK 50 L - NÆRINGSBERIGET PLANTE- OG KRUKKEJORD 50 L

14

95

KARTOFFELJORD 40 L

29

FRIT VALG

95

* Der kan være varianter som kun findes i begrænsede mængder. SKALFLEX FLISEKLÆB 20 KG. Cementbaseret fliseklæb til mindre og lettere fliseklæbsopgaver. Pr. stk.

GULVFLISER

Italiensk fliser. MS sortering Flere fsk. størrelser. Pr. m2

SPHAGNUM 80 L - RHODODENDRON SPHAGNUM 80 L - NATUR SPHAGNUM 80 L - GØDET

KOGØDNING - 50 L

19

95

FRIT VALG

69

95

Tilbuddene er kun gældende hos Davidsen i Venslev fra d. 15/2 til og med d. 21/2 2018. Så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer samt evt. trykfejl.

FRIT VALG


12

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Lørdag var Bymidten i Skibby præget af flotte udklædninger og glade børn, der var mødt op for at slå katten af tønden.

Der blev virkelig gået til tønderne SKIBBY/K YNDBY/SKULDELEV:

Rasmus klump, Tigerdyret fra Peter Plys, konger, prinsesser, riddere og andet godtfolk trodsede kulden i weekenden. Fotograf Steen

Westh var på pletten både lørdag formiddag i Skibby og søndag formiddag i Kyndby og Skuldelev, da der blev slået katten af tønden. I Bymidten havde Skibby

Aktive sat tre tønder op foran Meny. En til de nul til tre-årige, en til de fire til syv-årige og en tønde til de lidt ældre børn. Efter tøndeslagningen var der både fa-

stelavnsboller, slikposer og lidt at drikke til deltagerne. I Kundby startede arrangementet med en familiegudstjeneste i kirken på Hyggevej. Det var Kyndby

Bylaug og Kyndby-Krogstrup menighedsråd, der havde sørget for, at der efterfølgende var tøndeslagning ved præstegården. På Nordgården i Skulde-

Der blev virkelig slået til tønderne.

Det er altså ikke helt tosset med fastelavnsboller og den slags.

Klædt ud som Bonderøven.

Så fin kan man komme til at se ud.

To generationer klædt id.

SLAAAM !

lev var der også tøndeslagning i tre kategorier, godter og fastelavnsboller. Her var det kirken, bylauget og brugsen, der stod for arrangementet.


13

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

MALENE NU

6

00

“Vores Måneds Super Tilbud er altid værd at se lidt nærmere på. Priserne er nemlig super stærke” Mvh. Malene, SPAR Borrevejle

FEBRUAR

+ PANT

GOD PRIS

Steff Houlberg bacon, topping eller toast Flere varianter. 90-100 g. Max. kg pris v/1 stk. 66,67. Frost

6.-

Aqua D´or 1 liter Normalpris 10.- (begrænset parti)

Økologisk Flødeis

25

Normalpris 39.95 (begrænset parti)

00

PR.STK.

Daily toiletpapir eller køkkenrulle

3 køkkenruller eller 6 ruller toiletpapir. 416-510 g/3-6 stk. Max. kg pris v/1 stk. 24,04.

PR. PAKKE

FEBRUAR

10.-

Faxe Kondi eller Pepsi Max 2 liter. Literpris v/1 flaske 7,50. Afhentningspris

KANON BILLIGT

FEBRUAR

15.-

+pant

PR. FLASKE

Corterosso 75 cl Normalpris pr. flaske 69.95

TA’ 6 FLASKER

239.-

SUPER TILBUD

Toms festival eller mini favoritter 200-250 g. Max. kg pris v/1 æske 149,75.

PR. PAKKE

29

95

FEBRUAR

Følg os på Facebook: Spar Borrevejle

SPAR Borrevejle Hornsherredvej 3 | 4060 Kr. Såby | 46 40 14 40

Åbent mandag-fredag

5.30-22.00 Lør-søn & helligdage

7.00-22.00 En af de lokale

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby Tlf. 4640 0140 I borrevejle@spar.dk

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK

Tilbudet gælder fra tirsdag d. 13. februar til og med mandag d. 19. februar. Der tages forbehold for fejl og udsolgte varer.

PR. STK

Uden tilsætningsstoffer Jordbær eller Blåbær - 500 ml

FEBRUAR


14

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Hjælp et barn med et alkoholproblem FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Når far eller mor drikker, er det ikke bare de voksne, der har et alkoholproblem – det er i høj grad også børnene. Bare én stabil voksen, der kender barnet godt og hjælper med at skaffe støtte og hjælp, kan være afgørende for barnets trivsel. Der er cirka to til tre børn i hver skoleklasse, som vokser op med en mor eller far, der drikker. - Derfor sætter Frederikssund Kommune fokus på, hvordan alkohol påvirker børn og unge ved at være en del af den landsdækkende kampagne RESPEKT, fortæller formand for social- og sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A).

Store konsekvenser Forældre med et alkoholproblem vil som alle andre forældre kun det bedste for deres børn. Men når man er afhængig af alkohol, kommer flasken ofte i første række. I den situation begynder mange børn at lyve for at

Det er det, denne kampagne skal hjælpe med at sætte fokus på. Er man så modig at erkende og gøre noget ved sit alkoholproblem, så giver det respekt fra både børn, familie, venner, kollegaer og alle andre, der er omkring én, fortæller hun.

Sådan får du hjælp

holde familiens alkoholproblemer skjult for omverdenen. Det gør de af skam og af frygt for, hvad der sker, hvis sandheden kommer frem. Nogle af børnene må blive voksne før tid, nogle bliver slået eller psykisk mishandlet. Nogle holder facaden og bliver 12-tals studenter, andre falder fra i skolen. Nogle begynder selv at drikke i en tidlig alder. De fleste børn ønsker, at nogen kan se, hvordan de

har det. Fælles for dem er, at de har brug for støtte og ofte terapi. Børn, der har en far eller mor med et alkoholproblem, har 2,5 gange større risiko for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling og cirka dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Mange af børnene bærer problemerne med sig ind i voksenlivet. Der er mange tabuer, ulykkelige skæbner og bristede

relationer forbundet med alkoholmisbrug – både for den drikkende og de nære omgivelser. Susanne Bettina Jørgensen håber, at Frederikssund Kommunes ekstra fokus på alkohol kan hjælpe flere til at komme i behandling. - I gennemsnit går der 10-12 år, før en person med alkoholproblemer kommer i behandling trods det, at vi ved, at jo før man kommer i behandling, jo bedre.

Søg gratis rådgivning og alkoholbehandling hos Novavi. Her kan den, der drikker for meget, få hjælp, og pårørende kan få rådgivning. Telefon 3945 5440. Du kan kontakte Alkolinjen på telefon 8020 0500, hvis du kender en, der drikker og er tvivl om, hvordan du skal tackle situationen. Børn der vokser op i et hjem med alkoholmisbrug, kan få støtte og samtaleterapi hos Ung Revers, også selv om mor eller far ikke har erkendt deres alkoholproblem endnu. Gå ind på Novavi -Ung Revers eller kontakt: Ung Revers Herlev, telefon 2370 8956 eller Ung Revers Roskilde, telefon 2370 0688.

Børn og unge under 18 år kan også kontakte Åben Anonym rådgivning i Frederikssund Kommune. Du kan ringe på 8030 1010, som er et gratis nummer. Telefonen er åben torsdag klokken 14:00 til 15:00. Du kan også møde op om torsdagen klokken 15:00 til 17:00 på Kong Dansvej 7 i Frederikssund. Endelig kan du skrive til Netrådgivningen på www. frederikssund.dk/netrådgivning. Børn og unge kan også søge hjælp på hope.dk. Frederikssund Kommune deltager i den landsdækkende kampagne, RESPEKT, som Alkohol & Samfund og TrygFonden står bag. Frem til marts 2018 vil kampagnen på tv, sociale medier og via events sætte fokus på alkoholproblemer og især på de 122.000 børn og unge, der vokser op med en mor eller far, der drikker. Læs mere på kampagnens hjemmeside, www.hope.dk.

Nej til streaming af byrådsmøderne Et flertal i byrådet har sagt nej til streaming af de åbne møder. Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Tre stemte for, 19 stemte imod, og en undlod at stemme, da byrådet behandlede et forslag fra Pelle AndersenHarild (Ø). Han havde, ”som en na-

turlig del af Frederikssunds kommunikationsstrategi og den nys erklærede større åbenhed” foreslået, at det snarest skulle være muligt at streame alle åbne dele af byrådsmøderne.

Det ville give kommunens borgere og ansatte større demokratisk indflydelse og interesse for kommunens anliggender. Cirka halvdelen af alle landets kommuner har en

sådan ordning, der – ifølge forslagsstilleren – kan etableres for et beløb i størrelsesordenen 100.000 kroner årligt. For forslaget stemte Maria Katarina Nielsen (B), Ole

Søbæk (C) og Pelle Andersen-Harild. Kim Rockhill (A) undlod at stemme. De resterende stemte imod – og forslaget faldt dermed.

Alternativ behandling: Helseweekend i Rejsestalden JÆGERSPRIS: Den 17. til 18.

februar holdes der for 18.

gang helseweekend i Rejse-

Dørene åbnes kl. 12,30.

Spillet består af: 15 spil med præmier på 1, 2 og 3 rækker Sidebanko/potbanko Stjernebanko Ølspil Lotteri Evt. andre lotterier Medbring selv: Kaffe, vand og hvad der ellers skal indtages.

Der spilles tredje søndag i måneden.

stalden, hvor der er mulighed for at møde alternative behandlere fra nærområdet. Hele weekenden bliver der rig mulighed for at få en snak om sundhed og alternativ behandling – eller få en prøvebehandling til højst 100 kroner. - Det er en lille hyggelig

messe, hvor udelukkende lokale behandlere deltager. Så der er ikke langt til den valgte behandler, hvis man får lyst til mere efter besøget på messen, fortæller astrolog Sussie Baun Madsen. Der vil være rig mulighed for at prøve meget forskelligartede alterna-

EFTERLØNNER:    

Søger rengøringsjob, måske havepasning i mindre omfang, i private hjem. Evt. børnepasning, hvis børnene er syge mv. kunne også have interesse.     Det skal være i cykel/gå afstand omkring Kirke Hyllinge og Skibby.      Skriv lidt om hvad der er brug for, og hvad der forventes af mig på mailadressen: kyndeloese@icloud.com.     Mail tlf. nr. og navn, så vil jeg ringe tilbage. Alle vil blive kontaktet.

tive behandlingsmetoder: Astrologi, tarotkort, flere forskellige healingsformer, soul-body fusion, MunayKi, healingsmassage, sjælelæsning og clairvoyance. De nye kropsterapiformer Omniterapi og Body-Sds vil også være repræsenteret. Herudover er der mulighed for at købe Aloe Vera produkter, englemalerier, uldgarner og lokalt håndproducerede smykker med energigivende ædelstene og perler. Der er åbent begge dage fra klokken 10:00 til 16:00. Der er gratis adgang og salg af kaffe, te og økologisk hjemmebagt kage.


15

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

BYMIDTEN I SKIBBY E C N A H C E T S ! D I derSop

T R U G P L S A T S U SLUD

Vi ryd

UD TILB N E K K I T U B TØM

E D EN D N PÆ S F A ER S S A M E S G KOM IND O

R A U N A J . 6 2 G A D S FRA TOR SKJORTE

SPAR 129.- 70% 50GRANDDAD

FØR 379.-

NU 179.-

FØR 329.-

NU

POLO, T-SHIRT SKJORTER

STRIK

FØR OPTIL 499.-

SPAR -70%

NU 199.-

PYJAMAS

BUTTER FLY SLIPS

CLASSIC OG JERSEY

.- I BUTIKKEN R 399 R FØE R A V E L L A GÆLDER

.- S NU 1GE9R9HA VE

FØR 299.-

NU 99.-

GÆLDER SÅ LÆNGE LA

FEBRU SIDSTE DAG ER LØRDAG D. 17.

R RE EN D 100 BU TIK KE BY TTE SE RV ICE I ME S · LA ND SD ÆK KE ND E NU I BO ESR5% ARLE SPND LERDUOPHA I KL UB TØ JEK SP ER TEN ER GANG DU HANDNG HV · FÅ PO INT HV ER GA EKSPERTEN TØJ.DK ER TEN KLUB O I SP NTJEK KOTØ CTEPÅ LLELIG COON & RS ICKPE · CLDIN PÅ E HE RR ETØ JSK ÆD E · DA NM AR KS ST ØR ST

AR

SKIBBY tlf. 72 34 90 84 idten 8 · 4050 Skibby ·

Bym

GRATIS G IN PARKERLLE TIL A

PROFIL OPTIK | KLASK | SKIBBY APOTEK | FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP | IMERCO | MINORSYSTEMS NETTO | NEW TWEED | MATAS | SPORT I BYMIDTEN | TØJEKSPERTEN | MENY SKIBBY | VINTERGÆKKEN VISIONSCENTER | THAI HOT CHILI | KLINIK FOR FODTERAPI | HORNSHERRED LOKALAVIS


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

14. FEBRUAR - 20. FEBRUAR 2018

GØR EN MEGA GOD HANDEL PÅ VORES

UDSALG MANGE VINYLER

SMASH GULVTÆPPE

SPAR

SPAR

50% GÆLDER KUN LAGERVARER I BUTIKKEN

KÆMPE LAGER AF VINYLGULVE Slidstærke vinylgulve i topkvalitet mange farver på lager. 300 og 400 cm bredde.

SPAR

30% 40% 50%

50% PR. M2

64,98

Før 129,95

SMASH GULVTÆPPE Kvalitets gulvtæppe i 400 cm i 2 farver sort og grå. Med filtbagside.

400 cm

MASSER AF GODE TILBUD I BUTIKKEN SPAR 30-40-50% GÆLDER PÅ UDVALGTE VARER Opel_381 | Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany | www.ccvision.de

Opel_381 | Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany | www.ccvision.de

Opel Vivaro Kasten, Heck verglast, L1H1, Heckklappe, 1 Schiebet. (2014) 1:30 L: 4.999 B: 1.956 H: 1.971 R: 3.098

Opel Vivaro Kasten, Heck verglast, L1H1, Heckklappe, 1 Schiebet. (2014) 1:30 L: 4.999 B: 1.956 H: 1.971 R: 3.098

VI KOMMER GERNE TIL DIG BOOK GRATIS OPMÅLING:

88 33 42 70

ÅBNINGSTIDER:

KØRSELSVEJLEDNING

Man-fre:....... 10.00 - 18.00 Lørdag: ........ 10.00 - 15.00 Søndag: ....... 10.00 - 15.00

Tæppeland Holbæk Stenhusvej 50C 4300 Holbæk

SØNDAGSÅBENT

Der tages forbehold for trykfejl samt så længe lager haves

16

TELEFON: 88 33 42 70 holbaek@taeppeland.dk

HUSK vi har ALTID masser af andre SUPER TILBUD i vores butikker..!


17

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

ESTATE HORNSHERRED. RING 46400153 ELLER 47503300 OG FÅ ET GRATIS SALGSTILBUD AF DIN FRITIDS- ELLER HELÅRSBOLIG. VI ER KLAR ! KULHUSE SKOVVÆNGET 33

EJBY EGEVEJ 10

Hos os får du

Gratis vurdering når din bolig skal sælges. Hyggeligt sommerhus beliggende i fredeligt område tæt på Nordskoven. Huset er indrettet med: Entre, badeværelse, soveværelse, 2 kamre, køkken samt spisestue & dejlig opholdsstue med brændeovn og udgang til solrig træterrasse og haven.

A Rummelig ejendom på 156 m2 samt carport og udhus, beliggende på nem flot lukket B grund centralt i Ejby tæt på busforbindelse, indkøb m.v. Huset opvarmes med naturgas og brændeovn. Til ejendommen hører endvidere stor overdækket terrasse med pejs. C

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

895.000 1.195 45.000 4.067/3.411

Sagsnr. 138TJ Bolig m2 Stue/vær

88 1/3

Grund m2 Opført

1.221 1961

1.495.000 2.440 75.000 6.806/5.706

D

Sagsnr. 1333B Bolig m2 Stue/vær

167 1/3

Grund m2 Opført

E 803

1965 F

G

KULHUSE LYNGBAKKEN 12

LYNDBY STRAND HORNSHERREDVEJ 172

Ejerbolig

KULHUSE KLØVERVEJ 11

VILLA 130 M2 PÅ 5516 M2 DIREKTE TIL ROSKILDE FJORD. Total nyrenoveret hus på lukket grund med central beliggenhed i Kulhuse. Huset er indtrettet med: Entre, 2 gode værelser, nyt badeværelse med brus samt nyt køkken, der er åben til stue med spiseplads og udgang til fliseterrasse. Endv. carport og skur.

Ejendom på 130 m2 bolig samt integreret garage på 20 m2, og yderligere en garage på 32 m2, beliggende i eftertragtet område - Lyndby Strand - på stor skrånende grund direkte til Roskilde Fjord. Beliggenhed helt i top. Sjælden udbudt ejendom. SKAL SES.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

795.000 889 40.000 3.620/3.036

Sagsnr. 153TJ Bolig m2 Stue/vær

70 1/2

Grund m2 Opført

1.000 2001

5.000.000 3.225 250.000 22.250/18.656

Sagsnr. B1747 Bolig m2 Stue/vær

130 1/3

Grund m2 Opført

5.516 1957

SOMMERHUSET DU SKAL SE. - ENTREPRENØRENS eget sommerhus er indenfor de seneste år totalrenoveret og tilbygget og indeholder nu 2 soveværelser, 2 køjerum med 2 køjer i hvert rum. Badeværelse, køkken samt stue der har udgang til overdækket terrasse. Fliseterrasser på 3 sider af huset, hvor solen kan nydes såvel morgen, middag som aften. Kontant Sagsnr. 1505TJ Sommerhuset har installeret såvel1.060.000 Morsø brændeovn samt varmepumpe, der om Ejerudgift pr. md. 1.250 sommeren kan anvendes som air-con. Bolig m2 77 Grund m2 1.155 Udbetaling 55.000 Ejendommen er placeret udstykningStue/vær i Isefjordskvarteret kort afstand1951 til 4.794/4.023 1/3 med Opført Brutto/netto excl. ejerudgifti den gamle Isefjorden, med god og børnevenlig badestrand samt mulighed for fiskeri med stang eller net.

SÆBY HASSELVEJ 9

KULHUSE HJORTEVEJ 72

KYNDELØSE ELMEVANG 17

Godt fritidshus "FRIBO HUS" på 59 m2 + garage og gæstehus på 26 m2, beliggende på skøn ugenert grund i det eftertragtede område Sæby, Strandlund. Huset er velholdt og indrettet med entré, badeværelse, 2 værelser samt pragtfuld stor stue med brændeovn.

Sommerhus i 1.række til Isefjorden lige ved den gode børnevenlige badestrand og grundejerforeningens bådelaug. Så er der en chance for at ehverve sig en af de sjældent udbudte og bedste beliggenheder i Kulhuse.

Huset er på 73 m2 og er opført i 2011. Det er indrettet med entré, badeværelse med brus, køkken i åben forbindelse til stuen, soveværelse, børneværelse samt stor stue med udgang til overdækket terrasse. Haven er på hele 1011 m2.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Sagsnr. 152TJ Huset er opført af flere gange og2.150.000 det 1.740 rummer 81 kvm. med stue, køkken, 2 værelser, Ejerudgift pr. md. mellemgang og toilet samt et nyt bade/vaskerum med ermopført i træ 2 Bolig m2brusekabine. 75 Huset Grund 644 Udbetaling 110.000 med eternittag termoruder. 9.661/8.112 Stue/vær 1/2 Opført 1937 Brutto/netto excl.og ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

845.000 1.603 45.000 3.912/3.257

Sagsnr. 1752B Bolig m2 Stue/vær

59 1/2

Grund m2 Opført

1.206 1966

975.000 1.358 50.000 4.532/3.773

Sagsnr. 1757B Bolig m2 Stue/vær

73 1/2

Grund m2 Opført

1.011 2011

Der er endvidere garage samt overdækket terrasse.

RYE EJBYVEJ 7A

Grunden og beliggenheden er noget helt særligt, som skal opleves - Ring for yderligere info eller bestil en fremvisning.

JÆGERSPRIS VÆNGET 20

SOLGT

Hos os får du

Solgt eller gratis når din bolig skal sælges Ejendom med højt til loftet med store vinduer med god lysindfald. Stor entré med masser af skabe, bryggers, køkken i åben forbindelse til spisestue og opholdsstue. Udgang fra A stuen til terrasse og haven. B

Sagsnr. 1736B m2

Bolig Stue/vær

178 2/3

Grund Opført

Estate Hornsherred

m2

C 697

1900 D

A Velholdt villa beliggende i attraktivt område meget tæt på Roskilde Fjord. Huset er B indrettet med: Entre, bryggers, køkken med spiseplads, 4 gode værelser samt en stor vinklet stue. Fra køkkenet er der udgang til dejlig stor delvist overdækket fliseterrasse. C Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.395.000 3.016 120.000 10.704/8.903

F G

Hovedgaden 33, 3630 Jægerspris www.estate.dk

4640 0153 Hornsherredvej 25, Lyndby, 4060 Kirke Såby

m2

Bolig Stue/vær

165 1/4

Grund Opført

m2

E 1.379

1986 F

G

E

EJENDOMSMÆGLER E.L.

4750 3300

D

Sagsnr. 126TJ

Kontakt os for en gratis salgsvurdering.


18

HISTORIEN FORTSÆTTER HER

HornsherredLokalavis

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08 Klaus W. Rasmussen Udgiver/ansv. redaktør kwr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 75 08 08 Patrick Holbek Paperboy Roskilde patrick@paperboy.gratis Mobil 40 58 44 37 REDAKTION: ............................................... Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 73 87 88 Conny Probst journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12 ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen, bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 43 97 10 51 Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks. Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS. Hornsherred Lokalavis er i tæt samarbejde med Lejre Lokalavis og Paperboy Roskilde og dækker tilsammen 59.000 husstande. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis. dk/forretningsbetingelser

Bymidten 6 · Skibby · T: 46 48 07 70 www.hornsherredlokalavis.dk ...................................................................... Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 12.00 - 13.00

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Løsladt men stadig sigtet for grov vold SKIBBY: Nordsjællands Politi har løsladt den 42-årig kvinde, som er sigtet for

grov vold med døden til følge imod heste- og kreaturhandler Lars Chr. Frede-

riksen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Hestehandleren omkom i sit hjem på Hovedgaden 79

den 27. december. Kvinden er sigtet for at have tildelt ham spark eller slag i ryggen samt adskil-

SKIBBY KINO Hovedgaden 33, Skibby · Tlf. 4752 8220 www.skibbykino.dk

Ønsk tillykke i din lokalavis

Reserver og køb billet online

Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr.

100,-

Betales på vores kontor i Bymidten 6. Åben hverdage kl. 12-13

PREMIERE

PREMIERE

HODJA FRA PJORT Torsdag 13/2 t.o.m Tirsdag 20/2

COCO 3D Torsdag 13/2 t.o.m Tirsdag 20/2

KL. 14.00

KL. 16.00

DARKEST HOUR Torsdag 13/2 t.o.m Onsdag 14/2

WONDER Torsdag 15/2 t.o.m Tirsdag 20/2

KL. 19.30

KL. 19.30

Mail billede og tekst til

nr@hornsherredlokalavis.dk

HornsherredLokalavis

Vær opmærksom på at vi også har eftermiddagsforestillinger mandag og tirsdag i uge 8

lige stik i hovedet og et fem centimer dybt stik i venstre side af ansigtet med et ukendt redskab. Kvinden er stadig er sigtet efter de samme paragraffer i straffeloven, som hun har været under fængslingen. Lars Chr. Frederiksen havde sit hjem i hovedhuset på gården Kristinelund i Skibby, hvor han frem til sin død videreførte den forretning, hans far grundlagde i 1977.

online-annoncering Kontakt os på 21 44 50 08 og få en professionel online annoncesnak. Eller tjek www.hornsherredlokalavis.dk -her finder du alle oplysningeromkring oplag, udgivelsesområde og meget mere.

KOMMENDE FILM

Fifty Shades - Fri, PREMIERE: Så længe jeg lever samt En frygtelig kvinde

KULTURKALENDER FEBRUAR Darkest Hour Tir. d. 13. februar 2018, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Historisk drama om Winston Churchill Plejehjems- og institutionsgudstjeneste ved Adrian Hove-Kreutzfeldt Ons. d. 14. februar 2018, kl. 10.30-11.30. Omsorgscenteret De Tre Ege, Omsorgscenteret De Tre Ege, Jægerspris Danseforestilling om børn på flugt Ons. d. 14. februar 2018, kl. 12 og kl. 16. Pris: (Gratis, men booking af billet nødvendig.) Arrangør: Kulturhuset Rejsestalden Valhal, Kalvøvej 26, Frederikssund Danseforestilling og udstilling om børn på flugt. Birkums danseeftermiddag Ons. d. 14. februar 2018, kl. 14-17. Pris: (Entré: kr. 90,00) Brugerrådet i Skibby, Nyvej 7b, Skibby Der serveres kaffe/te og lagkage. Øl/vand og vin kan købes. Ingen tilmelding nødvendig. Sangarrangement Ons. d. 14. februar 2018, kl. 19-21. - Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris Det er de fremmødte, som bestemmer repertoiret.

Hodja fra Pjort (2018) Ons. d. 14. februar 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Hodja fra Pjort (2018) Fre. d. 16. februar 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Coco - Dansk tale - 3D Ons. d. 14. februar 2018, kl. 16. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Coco - Dansk tale - 3D Fre. d. 16. februar 2018, kl. 16. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Darkest Hour Ons. d. 14. februar 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Wonder Fre. d. 16. februar 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Kunstudstilling 1-2018 // Frederikssund Fotoklub Ons. d. 3. januar til ons. d. 14. februar 2018, i Rejsestaldens åbningstid. Pris: (Fri entré) Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, Jægerspris

Mord på Frederikssund Museum! Vinterferie for børn Man. d. 12. til fre. d. 16. februar 2018, kl. 11-14. Pris: (Entré: 45 kr. 0 - 17 gratis) Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, Jægerspris

Hodja fra Pjort (2018) Tor. d. 15. februar 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Mød bådebyggeren på Frederikssund Museum Man. d. 12. til fre. d. 16. februar 2018, kl. 11-14. Pris: (Entré: 45 kr. 0 - 17 gratis) Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, Jægerspris

Coco - Dansk tale - 3D Tor. d. 15. februar 2018, kl. 16. -Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Wonder Tor. d. 15. februar 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Snitteværksted Fre. d. 16. februar 2018, kl. 14. Pris: (Gratis billetter) Skibby Bibliotek, Nyvej 7 C, Skibby - Lær at snitte sjove træfigurer med Frank Egholm. Fra seks år.

Hodja fra Pjort (2018) Lør. d. 17. februar 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Coco - Dansk tale - 3D Lør. d. 17. februar Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Wonder Lør. d. 17. februar 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hoved-

gaden 33, Skibby Gudstjeneste ved Mette Brunshuus Søn. d. 18. februar 2018, kl. 09-10. - Ferslev Kirke, Kirkegade 24B, Ferslev, Skibby 1. s. i fasten. Gudstjeneste ved Aage Koed Mikkelsen Søn. d. 18. februar 2018, kl. 09-10. - Selsø Kirke, Selsøvej 28, Skibby Højmesse ved Adrian HoveKreutzfeldt Søn. d. 18. februar 2018, kl. 09.30-10.30. - Gerlev Kirke, Bygaden 19, Gerlev, Jægerspris Højmesse ved Ole Hansen Søn. d. 18. februar 2018, kl. 10.30-11.30. - Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris Gudstjeneste ved Kirsten Diemer Søn. d. 18. februar 2018, kl. 10.30-11.30. - Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby Højmesse ved Adrian HoveKreutzfeldt Søn. d. 18. februar 2018, kl. 11-12. - Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris Hodja fra Pjort (2018) Søn. d. 18. februar 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Coco - Dansk tale - 3D Søn. d. 18. februar 2018, kl. 16. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Wonder Søn. d. 18. februar 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Helseweekend Lør. d. 17. og søn. d. 18. februar 2018, kl. 10-16. Pris: (Fri entré) -Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, Jægerspris Hodja fra Pjort (2018) Man. d. 19. februar 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Coco - Dansk tale - 3D Man. d. 19. februar 2018, kl. 16. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Wonder Man. d. 19. februar 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Hodja fra Pjort (2018) Tir. d. 20. februar 2018, kl. 14. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Coco - Dansk tale - 3D Tir. d. 20. februar 2018, kl. 16. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Wonder Tir. d. 20. februar 2018, kl. 19.30. - Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby


19

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

DEBAT: Busdrift under pres LÆSERBREV Af John Schmidt Andersen (V) Borgmester i Frederikssund Kommune

Et sammenhængende og effektivt net af buslinjer er en forudsætning for mobiliteten for rigtig mange mennesker i hovedstadsområdet – især for dem, der ikke bor lige op ad togbanen. Og i hovedstadens omegnskommuner har vi behov for god regional bustrafik for

at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og skabe befolkningstilvækst. Det burde være en meget vigtig strategisk satsning for regionen. Ikke desto mindre skal Region Hovedstadens forretningsudvalg på sit møde den 6. marts tage stilling til besparelser på cirka 60 millioner kroner på den kollektive trafik i regionen på grund af blandt andet udgifter til letbanen. Det er et meget stort beløb ud af et budget til kollektiv trafik på 500 millioner kroner om året. Oveni dette kommer en rammebesparelse fra sta-

tens side på en procent om året. Sparekataloget peger på forskellige ”grupper” af sparemuligheder, men fælles er, at der bliver tale om færre eller kortere busruter eller regulære nedlæggelser af ruter. Set her fra Frederikssund Kommune er det ikke behagelig læsning. Lad mig give et par eksempler: Et forslag indebærer, at linje 320 mellem Helsinge og Frederikssund (som er den eneste linje, der betjener Frederikssund Sygehus) bliver nedlagt, og at samtlige natbusser også nedlægges. 320R bruges også af mange

DEBAT: Skade uden ansvar Af Bjørn Tving Stauning Frederikssund

Hvis en stor Mercdes kører ind i en knallert i en rundkørsel, vil man næppe syntes, det er rimeligt, hvis sagen ordnes i mindelighed, ved at der spadserer et par tudser fra en tyk pung over til offeret - selvom det måske er mere, end en domstol ville tilkende knallertføreren. Man vil mene, at det hører under en politisag med bremsecheck, dækcheck og noget med at puste i ballon. Indenfor jura er denne praksis fuldt lovlig. Horten Advokatpartnerskab tilbyder at tilbagebetale 8,75 millioner kroner af et salær på 29 millioner kroner for Vinge-rådgivning. Deres konsulentindsats har tilsyneladende været mangelfuld og medført, at flere byggehandeler må suspenderes, hvorved kommunens 2018-budget mister 163 millioner kroner på indtægtssiden. Hortens tilbud er ikke kommet ud fra fra samvittighedsmæssige årsager, hvor de ved nærmere eftertanke godt kan se, at de har været lidt for grådige. Det er cool beregning, hvor de vil betale sig fra at blive indklaget for Advokatrådet. En sag af den karakter vil give alvorlige ridser i lakken, og en eventuel kritik vil være yderst belastende for

tid skabes en mistillid til, om vores politikere har rent mel i posen. Det er ikke en ønskværdig kulisse for et fremtidigt

samspil mellem borgere og folkevalgte. Hvis nogen har fejlet, må de stå frem og vedgå sig deres ansvar. Det gælder både topadvokater, forvaltning og politikere. Alt andet er foragt for demokratiet.

Alarm

AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Røgkanon Adgangskontrol • Video-overvågning • Hundevagt • Gitter Låse • Vagt tilsyn • Porttelefonanlæg • EDB-sikringswire AUTORISERET RUKO-FORHANDELER OG ISO 9001 GODKENDT Godkendt af forskikringsselskaberne, DBI og SKAFOR

kommende letbane, og at de trafikale sammenhænge i regionen går tabt. Sammen med fem andre nordsjællandske borgmestre i Halsnæs, Hillerød, Helsingør, Fredensborg og Gribskov har jeg skrevet til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og Jens Mandrup, der er formand for regionens trafikudvalg med en appel om at droppe de planlagte busbesparelser. De giver ikke mening, og de vil få uforholdsmæssigt store konsekvenser for indbyggerne i de kommuner i regionen, der ikke ligger lige op ad hovedstaden.

KLOAK / SLAMSUGNING

Vi har investeret i ny slamsuger/spuler til rensning af kloak, køkken, regnvands afløb og drænrør, samt tømning af septiktank og brønde m.m. Samt rodskæring, søgning af rør og Tv inspektion. Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

Handymand

HANDYHUS Pensioneret handymand/altmuligmand tilbyder alt i malerarbejde både ude og inde, samt havearbejde, reparation og vinduespudsning.

Tlf. 21 16 86 84

Hovedkontor: Industrivej 37 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100

www.alarmeksperten.dk VOGNMAND

Al vognmandskørsel udføres... Reparation og salg af: Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

AutoMester Vi står på hove det for dig!

LÆSERBREV

firmaets renomme. Derfor vil der i forliget sandsynligvis ligge en meget konkret modydelse: En mørkelægning af deres rolle som rådgivere i Vinge-sagen. Det forlyder, at forvaltningen anbefaler at acceptere dette tilbud. Det er måske også det økonomisk set mest fordelagtige, og 8,75 millioner kroner er jo mange penge - for eksempel 20 varme hænder i ældreplejen eller i kommunens børnehaver. Men hvis de ansvarlige for forhandlingsforløbet får byrådets accept på denne studehandel, vil der til evig

studerende, når de skal til Campus. Hvis den bliver nedlagt, kan det dermed få negativ betydning for hvor mange unge fra nabokommunerne, der vælger at søge en uddannelse i Frederikssund. Mangel på natbusser vil være en serviceforringelse for alle dem, der ikke bor tæt på en S-togsstation. Et andet forslag indebærer en reduktion i frekvensen på alle R-linjerne og nedlæggelse af linje 65E mellem Skibby og Hillerød. Fjernes denne rute vil det blandt andet give store udfordringer for studerende fra Hornsherred, som ønsker at tage en ungdomsuddan-

nelse. Færre busafgange på R-linjerne vil give dårligere sammenhæng til det øvrige busnet og dermed generelt reducere fremkommeligheden med bus i Nordsjælland. Jeg er godt klar over, at disse besparelser endnu ikke er vedtaget og indtil videre blot er en del af en temadrøftelse om den kollektive trafik. Men jeg vil på det kraftigste opfordre medlemmerne af regionsrådet til at prioritere den kollektive trafik. Realiseres disse besparelser vil det reelt betyde, at omegnskommunerne skal leve med ringere busbetjening for at finansiere den

: LER AF RHAND AUT. FO arna, MTD, , Husqv ftsman det, Cra Cub-Ca Texas og Stiga, Klippo

HUSK vintereftersyn Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

AutoMester · Forsikringsskader

Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber

· Vi servicerer alle bilmærker Både person- og varebiler

· Klargøring til syn · Autotransport · Køb og salg af biler HUSK Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti!

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres.

Vognmand Knud Nielsen Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

TELEFON 46 40 42 82

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02


20

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 7 · 13./14. FEBRUAR 2018

Se vores udvalg af skønne ejendomme

home BRAMSNÆS - Vi har køberne til din bolig Bedre salgspris og hurtigere salg med home Online Markedsføring Derfor skal du sælge hos os!

Stærevænget 22, Vellerup Sommerby

KfndlL

Helårsanvendeligt og yderst velholdt fritidshus Husets samlingspunkt er det dejlige alrum med brændeovn og udgang til den store overdækkede terrasse. Alrummet er indrettet med et tidløst køkken, en spisekrog samt et sofahjørne. Via fordelingsentréen er der adgang til husets 3 værelser og badeværelset. Desuden tilhørende anneks og værksted.

FRITIDSHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01904

Hornsherred

Skadevænget 95, Vellerup Sommerby

KfndkL

Fritidsoase med virkelig god plads til gæster både indendørs og udendørs Det smukke fritidshus er beliggende dendørs og udendørs på den skønne forenden af en stille vej og rummer et terrasse. Desuden 4 gode værelser, 2 stort og lyst køkken alrum i åben forbadeværelser, bryggers og en entre. bindelse med den store stue – her er virkelig god plads til gæster både in-

FRITIDSHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01881

Hornsherred

BRAMSNÆS

110

Michael H. Jørgensen

Lars Grønhøj Hansen

1203

5

2010

26

500

2.150.000 2.243 110.000 9.857/8.241 Tlf: 46400084

73

1219

4

1978

800

500

850.000 1.739 45.000 3.939/3.291 Tlf: 46400084

Tranevænget 22, Vellerup Sommerby

KfndlL

Et veldisponeret fritidshushus – blot 45 minutter fra København Husets omdrejningspunkt er det store tre værelser, et badeværelse med brus kombinerede køkken-alrum og stue i og vaskemaskine samt et toilet. ét, som indbyder til mange dejlige stunder. Fra stuen er der udgang til en stor og lys udestue. Herudover er der

FRITIDSHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01902

Hornsherred

72

1201

5

1977

300

1300

685.000 1.874 35.000 3.188/2.662 Tlf: 46400084

Trine Ryttergaard Madsen

v/ Michael H. Jørgensen a/s Bygaden 50 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk facebook.com/homebramsnaes Tlf. 46400084

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Hornsherred lokalavis uge 07 2018  
Hornsherred lokalavis uge 07 2018  
Advertisement