Page 1

Til husstande/virksomheder i Hornsherred. Herunder Jægerspris, Skibby, Kirke Hyllinge samt dele af Kirke såby

I denne uge

3. årgang • Uge 03 14. januar 2020

GRØNT DANMARKSKORT

DET ER FOR MÆND

PLANSTRATEGIEN

NYTÅRSPAROLE

Side 4

Side 10

Side 12

Side 18

På travetur i det nye år

// Side 11

Foto: Steen Westh

Dødsboer Tømmes / Opkøbes

Special

Jalapeños

Vi gør en svær situation lidt nemmere og hjælper gerne med: - Totaltømning / Oprydning - Hele huse, lofter/kældere, garager m.m. - Kontakt formidling til auktionshuse - Transport af arvestykker og personlige effekter

Glæd

Uforpligtende tilbud gives.

dig!

Kampagneperiode 21/11 - 20/1 2020

JBA Antik & Transport Mail: kontakt@jba-antik.dk Tlf: 301 301 47

McDonald’s® Frederikssund Ådalsvej 1, 3600 Frederikssund Vi har åbent når du er sulten. Alle dage 07.00 - 01.00

Ny

Renault CLIO En helt ny Clio - fra inderst til yderst...

.dk


l2l

14. januar 2020//

Jægerspris Bibliotek og lokalarkiv flytter

Information fra kommunen

Jægerspris Bibliotek og Lokalhistorisk

I lukkeperioden kan dagens aviser

Arkiv Jægerspris flytter fra Møllevej 25 til

læses i Kulturhuset Rejsestalden

Møllevej 100. På grund af flytningen er

Tirsdag

kl. 10.00-15.00

biblioteket og arkivet lukket fra mandag

Onsdag

kl. 12.00-18.00

den 20. januar.

Torsdag

kl. 10.00-15.00

Sidste åbningsdag med personale på

Fredag

kl. 10.00-15.00

Møllevej 25 er fredag den 17. januar kl. 13.00-16.00.

I lukkeperioden henviser vi til Frederikssund Bibliotek eller de selvbetjente

I lukkeperioden er det muligt at aflevere

biblioteker i Skibby og Slangerup.

samt hente reserveret materiale på nuværende bibliotek, Møllevej 25

Vi glæder os til at byde velkommen til

Mandag

kl. 14.00-16.00

Jægerspris Bibliotek og Jægerspris

Tirsdag

kl. 12.00-14.00

Lokalhistoriske Arkiv på Møllevej 100,

Onsdag

kl. 10.00-12.00

tirsdag den 18. februar kl. 10.00, hvor vi

Torsdag

kl. 16.00-18.00

sammen med Jægerspris Skole slår dørene

Fredag

kl. 12.00-14.00

op til et helt nyt fælles bibliotek i flotte og spændende rammer.

Lær at tackle angst og depression – for unge Føler du dig nedtrykt, nervøs eller isoleret? Så er kurset ”Lær at tackle angst og depression” måske noget for dig.

Kunstudstilling 1 // Malgorzata Hadrys Tegninger i Rejsestalden 5. januar - 13. februar.

Kurset er til dig mellem 15 og 25 år, som

Tilmelding

oplever tegn på angst og/eller depression.

Hvis du ønsker at deltage skal du kontakte

På holdet møde du andre unge, der har det

sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen

ligesom dig, og du får redskaber til at tackle

på tlf. 24 44 60 73, som vil indkalde dig til

de ting, som er svære, når man oplever

en visiterende samtale af ca. 1 times

tegn på angst og depression.

varighed.

Udstillingen ”Levende heste” er skabt af arkitekt Malgorzata Hadrys, der har haft en brændende interesse for kunst, arkitektur og heste i over 30 år. Hendes interesse blev vakt allerede som barn, og hun har tegnet heste og forfinet sin teknik lige siden.

Mancave – for alle typer mænd Rejsestalden torsdag den 30. januar kl. 17.00-22.00. Gratis entré. Vi puster mandehørm ind i Rejsestalden og fylder den med talks, smagninger, handyman-fif, musik og inspiration til det gode mandeliv. Bliv forkælet med smagsprøver fra vintergrillen og fra whisky- og vineksperterne, hør en koncert, og et foredrag om hvordan du når dine mål,

Kurset ledes af 2 frivillige instruktører, som

Kurset udbydes i et samarbejde mellem

personligt selv kender symptomerne og

Frederikssund Kommune og Komiteen for

køb et skæg, gå i terapeutisk legestue,

som er uddannet gennem Komiteen For

Sundhedsoplysning. Kurset erstatter ikke et

få informationer om tatovering, og om

Sundhedsoplysning. Kurset er gratis og

behandlingsforløb men kan ses som et

nye biler på markedet.

varer 7 uger. I mødes i 2,5 time én gang om

supplement.

Se hele programmet på www.rejsestalden.frederikssund.dk

ugen. Der er 10-12 kursister på holdet. Læs mere om kurset på Tid og sted

www.frederikssund.dk/aod-ung

Første gang er fredag den 17. januar 2020. Kurset foregår centralt i Frederikssund i tidsrummet 10.00-12.30.

Få indflydelse Aktuelle høringer m.v. i Frederikssund Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af www.frederikssund.dk Tilladelser, dispensationer,

• Kommuneplantillæg 009 Grønt Dan-

• Tilladelse til udledning af renset spilde-

afgørelser m.v.

markskort og miljøvurdering heraf er

vand fra Frederikssund Renseanlæg til

• Landzonetilladelse til Læskur, Sønderby-

vedtaget den 18. december 2020.

vej 9, 4050 Skibby. Klagefrist 14. januar 2020. • Tilladelse til udledning af forurenet grundvand fra afværgeboring fra Marbæk Vandværk til Roskilde Fjord. Klagefrist 14. januar 2020. • Landzonetilladelse til telemast, Solsortevænget 1, 4050 Skibby. Klagefrist 14. januar 2020. • Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Klagefrist 16. januar 2020. • Dispensation til slåning af lavvandet sø nord for Deltakvarteret i Vinge. Klagefrist 17. januar 2020. • Landzonetilladelse til bolig på Strandvejen 17, 4050 Skibby. Klagefrist 17. januar

Vinge Centrum. Klagefrist 23. januar 2020. • Lokalplan 127 og Kommuneplantillæg 005 for boligudbygning ved Thorstedlund er vedtaget. Klagefrist 30. januar 2020.

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ

2020. • Afgørelse om at udledning fra Vejdirektoratets bassiner ved Kronsprinssesse Marys Bro ikke kræver særskilt tilladelse

§3 til opgravning af tagrør i mindre del af

til benyttelse af offentligt rørlagt vandløb.

Hans Atkes mose i Slangerup. Klagefrist

Klagefrist 17. januar 2020.

15. januar 2020.

Roskilde fjord. Klagefrist 23. januar 2020. • Tilladelse til nedsivning af renset vand fra

Høringer • Høring om forslag til lokalplan 136 og miljøscreening heraf for fællesmagasin i Vinge. Høringsfrist 17. februar 2020. • Høring om forslag til tilladelse til kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Høringsfrist 19. februar 2020.

FREDERIKSSUND.DK


l3l

14. januar 2020//

Brugserne i Hornsherred Sammen får du mere for pengene!

Pokal Classic

Irma kaffe

500 g

30 x 33 cl

Spar

71,1 KASSE

59

TA’ 4 PAKKER

109,-

95 + pant

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG KL. 14.00 TIL OG MED SØNDAG

Ribeye Pak m/2 stk Vægt i alt 400 g

Skinkeschnitzel Pak m/5-6 stk Vægt i alt 800 g

Spar

Spar

37,-

45,PR. PAKKE

PR. PAKKE

79,-

49

95

Pasas

Verosso i boks

Jumilla, Spanien Vejl. udsalgspris pr. flaske 69,60

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

3 liter Vejl. Udsalgspris 199,-

PR. BOKS

6 FLASKER

119,Dalby

Solbakkevej 10 · T: 47 52 10 08 man-lør 7-18.30 søn 7-18

199,Kulhuse

Krakasvej 1· T: 47 53 01 85 Åbent: man-søn 7-19

Skuldelev

Østergade 6 · T: 47 51 03 74 Åbent: man-søn 7-19

Jægerspris

Møllehegnet 2 · T: 47 53 11 30 Åbent: man-søn 7-20


l4l

14. januar 2020//

Dødsfald

Børns gaming og gambling FREDERIKSSUND: Mandag d. 20. januar inviterer Frederikssund Bibliotekerne til fyraftensarrangement med Center for

Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor

Ingrid Jensen Bregnagergaard

Ludomani, som holder oplæg om unge, gaming og gambling. Kom med og bliv klogere på de forretningsmodeller og gamblingelementer, der er i computerspil. Gamblingindustrien har bevæget sig ind på gamingmarkedet, og det er derfor væsentligt for forældre at kende disse elementer, da en tidlig spilledebut øger risikoen for mistrivsel og afhængighed. Arrangementet foregår i Kultur-Arkivet på Frederikssund Bibliotek kl. 17-18.30. Det er gratis at deltage. Billetter bestilles på www.bibliotekerne.frederikssund.dk eller på det lokale bibliotek.

født den 23. februar 1925 død den 12. januar 2020 Lone og Torben med familier Begravelsen finder sted i Kirke Hyllinge Kirke fredag den 17. januar kl. 13.00

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Staten har bedt alle

Når ord ikke er nok. Vi sætter en ære i vores arbejde også når det er den mere triste del. Vi gør meget ud af at lave lige det i ønsker og har i tankerne. Vi leverer gratis til alle kirkerne i området. Så kig endelig forbi eller ring til os. Vi står klar til at hjælpe.

Grønt Danmarkskort

Telefon 51727787 - Find os ved rundkørslen - Skibby.

Med mange års erfaring laver vi alt inden for begravelsesbinderi. Med fokus på at gøre det sidste farvel personligt og særligt. Med kærlig hilsen Joanna & Britta

Danmarks kommuner om at bidrage med udpegninger af arealer til et nationalt kort over eksisterende og mulige fremtidige naturområder i landet. Udpegningerne foretages i kommuneplanlægningen og samles i et nationalt Grønt Danmarkskort, efterhånden som kommunerne får færdiggjort opgaven. Frederikssund Kommune har foretaget sin udpegning til Grønt Danmarkskort i december med Byrådets vedtagelse af et kommuneplantillæg. Forud for udpegningen af Grønt Danmarkskort var der allerede udpegninger af naturområder i kommuneplanlægningen. Disse tid-

ligere udpegninger afløses nu af Grønt Danmarkskort. Udpegningerne var i vidt omfang foretaget af Frederiksborg Amt, men blev overtaget og videreført i kommuneplanlægningen, da amterne blev nedlagt i 2007.

Store naturværdier

Frederikssund Kommune er en kommune med store naturværdier. Kommunens samlede areal er på cirka 25.000 ha, og mere end 5.000 ha er eksisterende natur. Derudover peges der i kommuneplantillægget på en række områder, som kan udvikles til natur, så det samlede naturareal i Grønt Danmarkskort kan komme op på cirka 7.000 ha.

Etablering af ny natur vil kræve aftaler med lodsejerne eller køb af jorden, og det er en langsigtet plan, hvor både staten og private formodes at bidrage sammen med kommunen. Inden for Frederikssund Kommunes grænser kendes allerede lignende opkøb, idet HOFOR sammen med Naturstyrelsen i en årrække har opkøbt jord til skovrejsning syd og vest for Slangerup og har plantet en række nye skovområder, som vil bidrage til beskyttelsen af vigtige grundvandsressourcer.

Fortsat dialog

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Grønt Danmarkskort besluttet, at en række af udpegningerne

skal drøftes videre herunder med lodsejerne i forbindelse med Kommuneplan 2021. - Drøftelserne vil både omfatte en række områder, som er udpeget til Grønt Danmarkskort, hvor udpegningerne eventuelt kan blive ophævet. Og en række områder, som ikke er blevet udpeget, men hvor der eventuelt kan ske nyudpegning. Nogle af udpegningerne til Grønt Danmarkskort bliver genovervejet i forbindelse med kommuneplan 2021, understreger formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V). Kommuneplantillægget om Grønt Danmarkskort kan ses på kommunens hjemmeside.

Bedemand

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser. Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Genforenngsstenen ved Jægerspris.

Markering af genforeningen JÆGERSPRIS: 100-året for Genforeningen bliver markeret overalt i landet i 2020

Byens Bedemand

Skibby

Medlem af brancheforeningen

også i Historisk Forening i Jægerspris. Markeringen sker i Rej-

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m.

Kører over hele Hornsherred

Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

Træffes hele døgnet

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Suzan T. Jensen

Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.

sestalden tirsdag den 28. januar, hvor tidligere oberstløjtnant Jørgen Storm vil fortælle om baggrunden med udgangspunkt i tabet af Hertugdømmerne i 1864, afslutningen på 1. Verdenskrig, og fredsforhandlingerne, der ledte til en folkeafstemning i store dele af det gamle hertugdømme Slesvig. Det storpolitiske og det indenrigspolitiske spil, der ledte til folkeafstemningen - og resultatet, er et meget spændende afsnit i dansk historie. Efter kaffen vil Bent Kauff-

mann, formand for Grænseforeningen i området, fortælle om forholdene i Sønderjylland og Sydslesvig de seneste 100 år, og om mindretallene både nord og syd for grænsen. Herefter vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål. Fra den 19. februar frem til den 5. april er der udstilling i Rejsestalden over temaet ”Jægerspris i 1920’erne”. Udstillingen er et samarbejde med Historisk Forening, Lokalhistorisk Arkiv og Rejsestalden.


l5l

Vinter

UDSALG 1299,støvsuger

SPAR 1391,-*

2788,vaskemaskine

Vaskemaskine EW7F6448W3

KAPACITET: 8 KG

Støvsuger Complete C3 Black Diamond Ecoline

KULFRI MOTOR

TELESKOPRØR

BEGRÆNSET ANTAL

SUGESTYRKEREGULERING ARBEJDSRADIUS: 12 METER BEGRÆNSET ANTAL

APR. 2019

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og udsolgte eller ikke fremkomne varer.

Carsten EJER AF SKOUSEN FREDERIKSSUND

FREDERIKSSUND

SKOUSEN FREDERIKSSUND Askelundsvej 4 C 3600 Frederikssund Tlf. 47 31 31 35 frederikssund@skousen.dk

ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag: 9.30-18.00 Lørdag: 9.00-14.00 1. søndag i md.: 10.00-15.00 Find vej på www.skousen.dk

Tilbuddene gælder fra den 16. til den 22. januar 2020 i Skousen Frederikssund

* Prisen er fundet på www.pricerunner.dk den 5. december 2019 og besparelsen er trukket heraf. Prisen kan have ændret sig siden denne dato, og vi opfordrer dig derfor til at tjekke den aktuelle dagspris på www.pricerunner.dk

14. januar 2020//


l6l

14. januar 2020//

Små ting kan gøre en stor forskel... ...så hvorfor ikke få det hele med?

.. l. e k s r fo r to s n e e r ø g kan or ikke få det hele med?

Første besøg er altid

GRATIS

og du får også en måneds gratis afprøvning.

➤ Skruer du højt op for tv´et? ➤ Synes du folk mumler? ➤ Har du svært ved at høre i større forsamlinger?

or tv’et? ler? Så har du muligvis en hørenedsættelse t høre i større forsamlinger? en hørenedsættelse Vi har mange års erfaring som uafhængigt hørecenter. Hos os er du i trygge hænder med den samme hørespecialist under hele forløbet.

d hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen. Vi har flere forskellige mærker at vælge imellem og vi hjælper dig med at finde den den bedstebedste høreløsninghøreløsning. med fokus på dine behov og ønsker. med, at finde

Klik ind på www.seniorhørelse.dk og læs mere om hørelse og medlemsfordele.

Da det er vigtigt for os, at du hører godt hele vejen, yder vi løbende

ådgivning opfølgning og service samt løbende opfølgning. som naturligvis er gratis. en uforpligtende på 25 690 600 Ring og booksnak en tid til en telefon uforpligtende snak på telefon 25690600 eller via vores hjemmeside www.sundhørelse.dk eside www.bahc.dk

relse.dk g

der n for

Centrumgaden 11 . 2750 Ballerup Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup Hovedgaden 25 . 4050 Skibby Hovedgaden • 4050 Skibby Bækkeskovvej 4 . 266525 Vallensbæk Strand

Bækkeskovvej Tlf. 25 690 600 4

• 2665 Vallensbæk Strand

Oticon samarbejder med Ældre Sagen for tryghed hele vejen.

Jill Larsen indehaver


7

l7l

14. januar 2020//

SPAR OP TIL 1030 BAKKEDAL SMØRBAR

200 g. Kg pris 39,75. Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag. Herefter er prisen 18,25 pr. stk.

HVERDAGSFEST Vi fejrer hverdagen med helt vilde tilbud

DIN NYE FAVORITVIN

Moden frugt og fyldig og blød frugtsødme som vi elsker de syditalienske vine for. Anbefales til kraftigt fjerkræ, vildt og stegt kød. BT 5 stjerner.

CHEASY SKYR ELLER ARLA ØKOLOGISK JORDBÆR SKYR Flere varianter. Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag. Herefter er prisen op til 29,95 pr. stk.

15 15.1 LITER

CHEASY SKYR ELLER ARLA ØKOLOGISK JORDBÆR SKYR

Flere varianter. Max. 4 stk. pr. kunde pr. dag. Herefter er prisen op til 29,95 pr. stk.

APPASSINERO

1 KG

STORE KLEMENTINER Udenlandske. Kl. 1. Kg pris 9,00.

18.-

00

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 14. januar til og med søndag d. 19. januar.

Italien,Puglia 75 cl. Literpris v/6 flasker 44,44.

2 KG PR. NET

SPAR OP TIL 1495

LURPAK SMØR 200 GRAM

10

00

39 200 700 G

HAKKET OKSEKØD 4-7 % Kg pris 57,07.

RØD BKI 400 GRAM

100

5 POSER

00

15

PR. PAKKE WASA KANEL, CHILI & HAVSALT SESAM KNÄCKE

00

UGENS FISK

UGENS GRØNT

19

FERSK PR. 100 GRAM TORSKEROGN

00

SPISEKLARE AVOCADO Udenlandske. Kl. 1. Stk. pris 6,67.

3 STK. PR. BAKKE

20

00

UGENS DELIKATESSE

FÆTTER KRAS

45

PR. 1/2 KG.

00

Hovedgaden 34, 4050 Skibby ÅBENT HELE UGEN FRA KL. 8.00 - 20.00

Følg os på facebook

95

6 FLASKER

00


l8l

14. januar 2020//

Bank tæt på dig

Vi tager beslutningerne lokalt og sammen med dig. Så vi kan rådgive dig bedre, hurtigere og mere personligt.

Handelsbanken

Torvet 7, 3600 Frederikssund, tlf. 44563600 frederikssund@handelsbanken.dk/frederikssund

Fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig.


Udsalg OG ANDRE GODE TILBUD

l9l

14. januar 2020//

Vi har åbent alle søndage i Januar

HUS

VI HAR K FLERE MANGE TI PÅ ANDLBUD MÆRKE RE VARER K

IG IND

Se mere på www.møbler.dk/bo-bedst

Se mere på www.bobedstmøbler.dk

VED KØB AF SENG MEDFØLGER

2 STK. GRATIS

FURNITURE SINCE 1916

LATEX HOVEDPUDER

Auping Auronde 160/180 x 200 cm

Andersen S3 skænk i eg

NU

16.999,-

NU

Inkl. 2 justérbare sengebunde, med hver 2 motorer. Inklusiv 2 inizio madrasser. Ekskl. sengebord. Normalpris 41.995,

GlobaL

Spar

11.999,-

COMFORT

20%

SPAR 2.000

Normalpris 13.999,-

31.995,-

SPAR 10.000

SPAR 9.951

Normalpris 26.950,-

Skovby Edition SM943 skænk

NU

Prag lænestol med fodskammel

PÅ SPISEBORD

NU

3.999,-

SPAR 3.999

Normalpris 7.998,-

Skovby Edition SM27 spisebord

Skovby Edition SM63 spisebordsstol

15.999,- NU 2.999,SPAR 4.000

NU

SPAR 800

Normalpris 19.999,-

Normalpris 3.799,-

VILDE TILBUD PÅ CAPRI SOFAER FRA SKIPPER

ZensiZone elevationsseng 180 x 200 cm

NU

13.998,-

SPAR 13.998

Spar

30%

Spar

PÅ CAPRI SOFAER FRA SKIPPER

Normalpris 27.996,Ekskl. ben og gavl.

Prismatch

Gratis levering

50%

Faguddannet personale

Mandag - torsdag 10.00-17.30 – Fredag: 10.00-18.00 - Lørdag: 10.00-14.00 Frederikssund Frederiksværkvej 18 · 47 31 77 29 · Roskilde Gundsølillevej 10C, Ågerup · 46 78 74 44 · Hillerød Carlsbergvej 32 C · 44 22 20 05

BESØG VORES STORE FLOTTE SENGEAFDELING I FREDERIKSSUND OG ÅGERUP Ågerup / Fr.sund 1. søndag i mdr. 10.00 - 15.00 Hillerød Alle søndage 11.00 - 15.00


l 10 l

14. januar 2020//

Mancave – det´ for mænd JÆGERSPRIS: Man kan få inspiration til det gode mandeliv i Rejsestalden torsdag den 30. januar klokken 17 til 22. Og der er gratis entré. Arrangørerne lover at puste mandehørm ind i Rejsestalden og fylde den med talks, smagninger, vintergrill, handyman-fif, musik og inspiration til det gode mandeliv.

Man kan få inspiration til det gode mandeliv i Rejsestalden torsdag den 30. januar klokken 17 til 22. Og der er gratis entré. I vintermørket på gårdspladsen bliver deltagerne forkælet med smagsprøver, når Rejsestalden kaster hjemmelavede økopølser, årstidens grønt og spændende urter på vintergrillen. Imens kan man slå søm i ved træstubben eller se det nyeste indenfor Suzuki-biler. Indenfor i Rejsestalden kan man besøge ”Det bløde hjørne” – en terapeutisk legestue og høre, hvordan en midaldrende, halvfed mand får vaskebræt. Der bliver også lejlighed til at høre en koncert med Winding/Albrechtsen Duo, smage og købe øl, whisky og spanske vine, høre hvordan man opnår sine mål, købe et skæg, få info om tatoveringer og meget mere. Rejsestaldens mancave er for alle typer mænd. Må man tage kvinden eller manden i sit liv med? Ja, selvfølgelig!

Foto: Bogdan Szymczyk

Privatfoto

KLOAKSERVICE hurtig & effektiv

• Mange års erfaring • Kompetente medarbejdere • Et godt stykke arbejde • Den bedste løsning

DØGNVAGT

47 31 28 37 ST Anlæg ApS - Sigerslevvestervej 8 - 3600 Frederikssund - www.st-anlaeg.dk

Voldsomt trafikuheld KIRKE HYLLINGE: Vestsjællands Brandvæsen, station Kirke Hyllinge blev torsdag morgen den 9. januar kaldt ud til et færdselsuheld på Holbækmotorvejen i

BILER KØBES KONTANT fra årg. 2008 og frem.

Nyere biler købes i ren handel gerne med servicebog, aldrig trafikskadet. Omgående afregning. Evt. restgæld indfries. www.perheine.dk bilsalg@perheine.dk Per Heine tlf. 20852945

vestgående mellem afkørsel 15 Gevninge og afkørsel 16 Kirke Sonnerup. Ved Brandvæsenets ankomst til stedet var en minibus kørt op bag en personbil, som holdt stille på motorvejen. Bilen var blevet slynget ind i autoværnet og havde snurret rundt et par gange. Føreren af personbilen, en 73-årig dame, var bevidstløs og fastklemt og blev taget ud af bilen af ambulancefolk, som forgæves prøvede

at genoplive hende. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi har hun formentlig fået hjertestop på motorvejen. Chafføren i minibussen var alene i bussen, og meget chokeret over hændelsen. Han fik kun lettere kvæstelser.. Der blev rekvireret en bilinspektør, og Holbækmotorvejen var spærret i to timer, mens oprydningen på vejbanen af olie og bildele stod på.


l 11 l

14. januar 2020//

Børn, voksne og hunde på travetur SKULDELEV: Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden inviterede til nytårsmarch forrige weekend. Starten gik fra Skuldelev Hallen, hvor alle blev budt på frugt og lidt til halsen. Der var to ruter på henholdsvis 4,2 og cirka otte kilometer – og diplomer til alle, der gennemførte marchen. De tre første i hver række fik tillige overrakt en præmie. Marchen sluttede i hallens kantine, hvor der var kaffe

og kage til de voksne og sodavand til børnene. Et halvt hundrede børn og voksne, deriblandt Jytte Møller fra Dalby Huse, deltog i traveturen. Jytte Møller bliver 90 år i næste måned. Hun havde sin hund Oline med, og de travede den lange tur på otte kilometer - og var blandt de forreste i feltet. Fotos: Steen Westh

Fra Møllevej 25 til Møllevej 100 Designoplæg - udarbejdet af RUM Arkitekterne - der viser det nye indgangsparti for bibliotek, idrætshal og lokalarkiv

Jægerspris Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv Jægerspris flytter.

JÆGERSPRIS: Flytningen er resultatet af en politisk vision om et samlet center for læring og bibliotek i Jægerspris. Visionen vedtog byrådet i foråret 2019, og den ligger i forlængelse af budgetaftalen for 2019. Det nye bibliotek bliver en sammenlægning af to pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) og folkebiblioteket. Håndværkerne har været i gang i flere måneder, og det bliver et flot bibliotek, der venter alle brugerne. Med placeringen på Møllevej 100 bliver der optimal fysisk adgang til både bibliotek og arkiv, da alt er i ét plan. En stor markant rød væg leder hen til den meget

synlige indgang, som bliver fælles for brugere af bibliotek, arkiv og idrætshal. Fælles er også den store og hyggelige foyer, som er det første man vil møde, når man kommer til huset.

Man vil fremover kunne møde personale, der arbejder tværfagligt med udlån, kultur og læringsvejledning. Biblioteket vil fortsat være tilgængeligt uden for den bemandede åbningstid alle

dage i tidsrummet klokken 7 til 22.

Bibliotek lukket

På grund af flytningen er Jægerspris Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv Jægers-

pris lukket fra mandag den 20. januar. Sidste almindelige åbningsdag på Møllevej 25 er fredag den 17. januar klokken 13 til 16. I lukkeperioden er det

muligt at aflevere samt hente reserveret materiale på nuværende bibliotek, Møllevej 25. I lukkeperioden kan dagens aviser læses i Kulturhuset Rejsestalden. Folke- og skolebibliotek og det lokalhistoriske arkiv åbner på Møllevej 100 tirsdag den 18. februar klokken 10.


l 12 l

14. januar 2020//

Fremtidens Frederikssund Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I slutningen af den forgangne år vedtog byrådet ”Fremtidens Frederikssund”, der er kommunens planstrategi for 2019 til 2023 Planstrategien er skrevet ud fra et ønske om, at Frederikssund Kommune skal markere sig som en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune i Øresundsregionen. Undervejs i forløbet har strategien været i offentlig høring i ni uger hen over sommeren, ligesom der har været holdt et møde, hvor borgerne kunne komme med input og forslag til strategien. Planstrategien bliver fornyet hvert fjerde år og sætter rammerne for den kommende revision af kommuneplanen, der skal vedtages endeligt senest inden udgangen af 2021.

Udviklingsområder

Planstrategien udpeger blandt andet syv udviklingsområder i Hornsherred, hvor byrådet ønsker at fremme turisme og sikre de langsigtede muligheder for boligudvikling.

Udviklingsområderne skal herefter godkendes på nationalt plan, inden der kan arbejdes videre med dem i en kommende kommuneplan. Det drejer sig om et område ved Gerlev Skalleværk, to i Jægerspris, tre i Skibby og et i Skuldelev. Udpegningen af Gerlev Skalleværk vil muliggøre omdannelse af værket til turismeformål, som byrådet i en længere årrække har arbejdet for. Værket ligger tæt på fjorden, sommerhusområdet Gerlev Strandpark og tæt på golfbanen og indgår i kommunens turismestrategi. Det er afskærmet fra fjorden med en jordvold, og der er ikke beskyttelsesinteresser på arealerne. Derudover er der udpeget arealer til langsigtet byudvikling. I alt 9,4 hektar landbrugsarealer i tilknytning til det eksisterende byområde i den sydlige del af Jægerspris. I Skibby drejer det sig om 36,4 hektar landbrugsarealer i tilknytning til det eksisterende byområde i den sydlige del. I Skuldelev drejer det sig om 6,3 hektar landbrugsareal.

Fælles for flere af arealerne er, at de er udpeget som potentielt fremtidigt område til byzone i Frederikssund Kommuneplan 2017 - 2029.

Byernes fysiske udviklingsmuligheder

Frederikssund og Vinge er tilsammen kommunens regionale center. Her er - og kommer - kommunens største byområde med koncentration af arbejdspladser, specialbutikker, uddannelsessteder, kulturtilbud og servicefunktioner. Frederikssund By har ikke flere byvækstarealer og kan kun vokse ved omdannelse af eksisterende byområder. Det regionale centers vækstmuligheder ligger derfor primært i Vinge. Slangerup og Skibby har i den gældende planlægning gode muligheder for fortsat byudvikling. Kommunen har i kommuneplan 2017 udlagt et nyt erhvervsområde ved Skibby for at imødekomme efterspørgslen. Jægerspris er hindret i en naturlig byudvikling på grund af den nuværende statslige

administration af den såkaldte støjkonsekvenszone fra Jægerspris Skydeterræn. Men som alle andre byer har Jægerspris også behov for løbende omdannelser. Byrådet vil overfor de statslige myndigheder arbejde for at finde en løsning, som tager hensyn til både byen og skydeterrænet. Byzonelandsbyerne, Store Rørbæk, Jørlunde, Lyngerup, Gerlev, Skuldelev og Dalby, har uudnyttede udviklingspotentialer og er dermed sikret vækstmuligheder i den gældende kommuneplanlægning.

Detailhandel og erhverv

Omsætningen i detailhandlen i Frederikssund Kommune svarer omtrent til borgernes forbrug. Omsætningen i detailhandlen er koncentreret i Frederikssund By. Butikkerne i Skibby, Slangerup og Jægerspris står tilsammen for 30 procent af detailhandelsomsætningen. Men Skibby skiller sig ud ved at have et bredere butiksudbud end Slangerup og Jægerspris.

Estate Hornsherred åbner også i Roskilde Ebbe Nygaard og Camilla Skøtt har åbnet Estate-forretning i Roskilde. Så bliver det nemmere at tiltrække købere fra København og Roskilde til Hornsherred. HORNSHERRED: Det er en stor del af det gamle team fra Nybolig Roskilde & Hornsherred, der nu er gået sammen om at drive Estate Roskilde og Hornsherred. Estate Roskilde åbner denne gang med salgskontor i Ringstedgade 15 B, midt i Roskilde. Adressen er omhyggeligt valgt, da der er gode parkeringsforhold samt stor synlighed, fortæller Camilla Skøtt. - Vi er alle opvokset lokalt og har stor erfaring med markedet i Roskilde, så vi er klædt godt på. Vi er et godt match af mangeårig erfaring og nytænkende koncepter. - Da Estate samtidig er søsterkonceptet til Nybolig, er det med samme salgsværktøjer og IT. For mange lokale er Estate konceptet ikke særlig kendt. Men efter få år er det allerede blandt de markedsledende i flere nærliggende store byer. - I de 19 år, jeg var indehaver i Nybolig Roskilde & Hornsherred, solgte vi rigtig mange boliger til købere fra København og Roskilde, fortæller Ebbe Nygaard. - Købere, som vi mødte på fremvisninger i

Roskilde, og som gerne vil have mere for pengene – og som ikke selv søgte efter bolig i Hornsherred. Værdien af at være online på eksempelvis Boligsiden.dk, er jo ligegyldig for de købere, der ikke kender postnum-

- Vi er alle opvokset lokalt og har stor erfaring med markedet i Roskilde, så vi er klædt godt på. Vi er et godt match af mangeårig erfaring og nytænkende koncepter. rene. Det er den store salgskanal, vi nu har genetableret. Estate Roskilde & Hornsherred holder åbningsreception i Roskilde fredag den 21. februar fra klokken 14 til 18, hvor gamle og nye kunder og samarbejdspartnere er velkomne.

Søndag d. 19. januar kl. 13,00 afholder Ældre Sagen igen bankospil i Gymnastiksalen, Nyvej 7B i Skibby Dørene åbnes kl. 12,00.

Spillet består af: 15 spil med præmier på 1, 2 og 3 rækker Sidebanko/potbanko Stjernebanko Ølspil Lotteri Evt. andre lotterier Medbring selv: Kaffe, vand og hvad der ellers skal indtages.

Camilla Skøtt og Ebbe Nygaard.

Aftale med Dansk Byggeri forlænges FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har sagt ja tak til at fortsætte samarbejdet med Dansk Byggeri Nordsjælland om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse i en ny toårig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Nordsjælland, U/NORD og TEC. - Hvis vi skal have flere unge til at kende, vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, så er samarbejde vejen frem. Vores erfaring efter de to første år er, at når erhvervsskoler og virksomheder åbner døren for de unge, har vi en unik mulighed for at give eleverne en forsmag på både ungdomsuddannelserne og det arbejde, der venter bagefter. Partnerskabs-

aftalen har sammen med projektet FUEL haft stor betydning for, at vores unge har fået et solidt grundlag at vælge deres ungdomsuddannelse ud fra, fortæller borgmester John Schmidt Andersen. Udover at samarbejde om en særlig indsats i folkeskolen, så hjælper parterne også hinanden med at finde lærepladser til alle, der vælger en erhvervsuddannelse, samt at opkvalificere ledige til et job i byggebranchen. Frederikssund er en ud af i alt 46 kommuner, som har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Aftalen blev præsenteret og officielt underskrevet mandag den 13. januar.


14. januar 2020//

l 13 l


l 14 l

14. januar 2020//

Hvad lavede du i 2019...? Charmerende fritidshus med plads til hele familien.

SOLGT PÅ 3 MÅNEDER

Jægerspris

Fritidshus Fælledvej 21, Tørslev Hage Velkommen til Fælledvej 21. Her udbydes et charmerende fritidshus med plads til hele familien med sine 3 værelser og med en beliggenhed tæt på Roskilde fjord og skøn natur. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

650.000 1.294

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

35.000 2.749/2.383

Bolig m2: 57 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Udhus m2: Byggeår: 1965/1970 Sag: 090003480SO

Jægerspris

Fritidshus Strandmarksvej 11, Gerlev Strandpark Velkommen til Strandmarksvej 11. Her udbydes et indflytningsklart og moderne sommerhus som kan benyttes hele året. Moderne i snit og indretning og med en super beliggenhed Bolig m2: 120 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 2009 Carport m2: Sag: 090003781SO

1.476 11

821 38 38

Nydeligt fritidshus beliggende tæt på badestand.

SOLGT PÅ 2 MÅNEDER Skibby

Fritidshus Tjørnevænget 28, Vellerup EJENDOM: Hovedhuset er oprindeligt opført i 1974 og tilbygningen er fra 2005. Da tilbygningen blev lavet, da blev der samtidig skiftet til ståltag ved hele ejendommen. Til huset er der en god størrelse have som er ugenert og nem at holde. Til haven er der et skur og drivhus. Bolig m2: 90 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Udhus m2: Byggeår: 1974/2004 Sag: 090003198SO

VELHOLDT FRITIDSHUS PÅ 76 M2 M. 16 M2 ANNEKS.. Fritidshus Fæstermarken 2, Dalby Huse Velkommen til Fæstermarken 2. Her udbydes et indflytningsklart og nydeligt sommerhus som kan benyttes hele året. Super godt indrettet.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

750.000 1.391

40.000 3.164/2.743

Bolig m2: 76 Grund m2: Stue/vær: 2/2 Byggeår: 1967/2004 Sag: 090003785SO

Fritidshus Lille Strandvej 4 Velkommen til Lille Strandvej 4. Her udbydes et charmerende og særdeles indflytningsklart fritidshus, beliggende tæt på badestrand. Godt indrettet firtidshus beliggende i charmerende kvarter. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

625.000 1.370

35.000 2.638/2.287

Bolig m2: 52 Grund m2: Stue/vær: 1/1 Udhus m2: Byggeår: 1963 Sag: 090003916SO

1.431 7

SOLGT PÅ 2 MÅNEDER

Jægerspris

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.200 13

Jægerspris

Jægerspris

Fritidshus Svalevej 8, Over Dråby Velkommen til Svalevej 8. Her udbydes et charmerende og særdeles indflytningsklart fritidshus med plads til hele familien, beliggende tæt på badestrand

1.020

danbolig Frederikssund. Ejendomsmæglere og valuarer, MDE · danbolig.dk

Mønten 2, 3600 Frederikssund · Tlf. 4738 7708 · frederikssund@danbolig.dk

Bolig m2: 40 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1965 Sag: 090003927SO

1.200 21

Jægerspris

Fritidshus Fjordbakken 6, Kulhuse Lækkert sommer hus på 2.110 kvm. stor grund, midt i skoven og højt hævet over Rposkilde Fjord. Kort afstand til vandet, hvor man kan badehele sommeren. Fremstår løbende vedligeholdt og klar til den kommende sæsom. Opvarmes med varmepumpe. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.198.000 1.357

60.000 5.040/4.370

Bolig m2: 71 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Udhus m2: Byggeår: 1978/1991 Carport m2: Sag: 09000039855

2.110 17 18


l 15 l

14. januar 2020//

Vi solgte boliger. Vi vil gerne sælge endnu flere boliger og fritidshuse i 2020. Bestil en gratis salgsvurdering hvis du overvejer at sælge i 2020, så kikker vi forbi. Ring til os på 4738 7708. Brug et effektivt mæglerteam!

Ejendom med masser muligheder i landsbyidyl.

SOLGT PÅ 1½ MÅNEDER

Skibby

Villa, 1 fam. Bygaden 24, venslev Rummeligt hus, tæt på den lokale købmand og med cykelafstand til vandet. Til huset er der en lukket baghave med en nyere træterrasse hvor masser gode timer kan nydes. Huset har et tilhørende stort skur, en fin garrage og har tilmed fået skiftet tag og vinduer i nyere tid. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

825.000 2.095

45.000 3.376/2.954

Bolig m2: 129 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1944/1987 Sag: 090003919PM Energi:

Jægerspris

Villa, 1 fam. Fredbo Vænge 15, Over Dråby Gulstensvilla i ét plan på 106 kvm. beliggende på en dejlig hjørnegrund på 983 kvm. Rigtig god og rolig beliggenhed i Jægerspris med gåafstand til både skole, indkøb og off. transport. Billig fjernvarme og en nyere brændeovn. Til ejd. hører en carport med udhus samt et skur. Bolig m2: 106 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Carport m2: Byggeår: 1971 Sag: 090003920RF Energi:

370

F

983 24 D

Indflytningsklar villa i naturskønne Vellerup.

SOLGT · LIGNENDE SØGES Jægerspris

Villa, 1 fam. Rugtoften 21, Landerslev I landsbyen Landerslev finder du denne rummelige villa på 148 m2. Huset er rigtig godt indrettet med 5 gode værelser, 2 badeværelser, bryggers, spisekøkken med pæne elementer samt lys stue med brændeovn og udgang til terrassen. Herudover er her en carport og udhus. Bolig m2: 148 Grund m2: Stue/vær: 2/4 Carport m2: Byggeår: 1969/1986 Sag: 090003808RF Energi:

Skibby

Villa, 1 fam. Sikavej 53 Skøn lys og indbydende villa m. 4 sovevær. og 2 badevær. på lukket vej. Kort vej til skole og børneinstitution via gode stisystemer, og tæt på Skibbys supermarkeder. Ca. 2 år gl. naturgasanlæg, energivinduer fra 2011 og tagrender fra 2013. Lukket og flot have samt carport.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.995.000 3.139

100.000 8.121/7.110

Bolig m2: 158 Grund m2: Stue/vær: 1/5 Carport m2: Byggeår: 1979 Sag: 090003959RF Energi:

D

Villa, 1 fam. Nordvejen 16A Her udbydes en flot og velholdt villa på 170 m2 boligsamt garage på 141 m2. Huset er beliggende tæt ved gadekæret og har skøn naturog grønne områder tæt på.. Mange muligheder. 2 familier, den pladskrævende familie og en jer der sønker at bruge den store garage aktivt. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Villa, 1 fam. Bøgevej 9, Skuldelev Naturskønt beliggende direkte til marker. Her er der tale om en velholdt ejendom fra yderst til inderst. Tilmed en god planløsning med store lyse rum. Skønne terrasser samt en lækker overdækket terrasse.

C

danbolig Frederikssund. Ejendomsmæglere og valuarer, MDE · danbolig.dk

Mønten 2, 3600 Frederikssund · Tlf. 4738 7708 · frederikssund@danbolig.dk

Bolig m2: 192 Grund m2: Stue/vær: 2/5 Carport m2: Byggeår: 1971/1976 Sag: 090003671MH Energi:

125.000 10.142/8.880

Bolig m2: 170 Grund m2: Stue/vær: 2/4 Udhus m2: Byggeår: 1840 Sag: 090003303SO Energi:

1.739 141 B

Gedigent muret 1 plansvilla i hyggelige Gerlev.

Skibby

800 30

2.495.000 2.652

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

SOLGT · LIGNENDE SØGES

Flot vedligeholdt villa i Skibby.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

830 33

Skibby

1.099 32 C

Jægerspris

Villa, 1 fam. Enghaven 24, Gerlev 1 plans villa i Gerlev med få KM til Frederikssund. Carport. Entré, godt, pænt badeværelse, 2 (3 ) gode soveværelser, køkken med spise plads, stor stue med udgang til den store terrasse. Bryggers med fjernvarme, vaskemaskine samt plads til overtøj. Velholdt ejendom. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.345.000 2.492

70.000 5.480/4.797

Bolig m2: 101 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Garage m2: Byggeår: 1965 Sag: 090004012PN Energi:

841 15 D


l 16 l

14. januar 2020//

Boligsalg alle har råd til · 4640 4800

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

FÅ MERE UD AF DIT BOLIGSALG

PREMIUM BASIC DISKRET BOLIGSALG BOLIGSALG BOLIGSALG

BASIC BOLIGSALG FOR DIG DER ØNSKER ET KLASSISK BOLIGSALG

FOR DIG DER ØNSKER AT SALÆRET FØLGER DEN PRIS, DIN BOLIG BLIVER SOLGT TIL

FOR DIG DER HAR EN SÆRLIG POPULÆR BOLIGTYPE

NR. HYLLINGE HVIDEMOSEVEJ 10

MED EN MÅLRETTET SALGSMODEL FRA ESTATE

FOR DIG DER ØNSKER AT VÆRE ANONYM OMKRING DIT BOLIGSALG

KIRKE HYLLINGE HØJDEVEJ 1

FRITIDSHUSE SØGES I HELE HORNSHERRED Selv her i vinterperioden har vi solgt fritidshuse. Men om lidt starter forårssalget ! Når du ser dig selv, i alt andet end en parcelhus A Et meget velholdt hus, med god loftshøjde og en atmosfære som du kun finder i de ældre B huse. Til huset hører yderst anvendeligt anneks/bryggers. Et hyggeligt byhus hvor C familien kan trives og børnene vokse op i rolige omgivelser. Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.675.000 2.364 85.000 6.815/6.008

D

Sagsnr. 29178 Bolig m2 Stue/vær

135 1/2

Grund m2 Opført

E

437 1901 F

Familiebolig med en god beliggenhed og en flot udsigt Da boligen ligger højt, er der udsigt over byen og i horisonten kan man faktisk se A Roskilde. Få minutters gang til alt i byen. Lækkert nyt køkken og i hele taget en bolig i B flot indflytningsklar stand. Se meget mere på estate.dk Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

2.195.000 2.817 110.000 8.919/7.864

149 1/3

Grund m2 Opført

G

D

1.073 1967 E

F G

VELLERUP FJORDVÆNGET 6

VI SØGER HUSE I EJBY, SKIBBY, KR. HYLLINGE OG JÆGERSPRIS

KØBSAFTALE UNDERSKREVET

Boligsalg alle har råd til Ring 4640 4800

LIGN. PARCELHUSE SØGES OVERALT I HORNSHERRED

Hele 103 m2 dejligt sommerhus, i 2. række til Isefjorden Her er det bare at tage håndklædet på nakken og kaste sig ud i vandet. Du kommer ikke tættere på Isefjorden, med mindre du vil betale mere end 2 mil. kr. for 1. række. Sjældent udbydes der et sommerhus, med så dejligt et anneks til ungerne eller vennerne.

Kontakt Ebbe Nygaard eller Camilla Skøtt

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

EJBY INGRIDSVEJ 38

KØBSAFTALE UNDERSKREVET

LIGNENDE FRITIDSHUSE SØGES

4 attraktive salgsmodeller at vælge imellem

Kontakt Ebbe Nygaard eller Camilla Skøtt

C

Sagsnr. 29193 Bolig m2 Stue/vær

Ring 46 40 48 00

750.000 1.733 40.000 3.161/2.740

Sagsnr. 29159 m2

Bolig Stue/vær

59 2/3

Grund Opført

m2

1.225 1974

Pænt parcelhus på lukket vej i hyggelige Ejby A Beliggende for enden af lukket stikvej, med ganske kort afstand til byens faciliteter. Pæn B stand, pænt lyst badeværelse og køkken. En dejlig have som er helt ugeneret, god C garage, udestue og overdækket terrasse. Se meget mere på estate.dk Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

1.795.000 2.671 90.000 7.334/6.466

D

Sagsnr. 29164 m2

Bolig Stue/vær

114 1/3

Grund Opført

m2

E 766

1973 F

G

VELLERUP TJØRNEVÆNGET 60

VELLERUP SKADEVÆNGET 79

VELLERUP SPURVEVÆNGET 7

VELLERUP ØRNEVÆNGET 61

Bjælkehus med plads, atmosfære og en moderne komfort

Når du ønsker at nyde fritiden i ren luksus !

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Hos os kan du også få

Solgt eller gratis når din bolig skal sælges Lyst og velholdt fritidshus som du bare kan flytte ind i

Hele 132 m2 sommerhus i 3 række til vandet

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

695.000 1.813 35.000 2.947/2.553

Sagsnr. 29151 Bolig m2 Stue/vær

1.295.000 2.060 65.000 5.436/4.713

Sagsnr. 29176 60 1/3

Grund m2 Opført

1.220 1975

Bolig m2 Stue/vær

Bliver din bolig ikke solgt inden for den aftalte frist, skylder du os ikke en krone!

895.000 1.824 45.000 3.777/3.274

Sagsnr. 29149 102 3/3

Grund m2 Opført

1.201 1963

Bolig m2 Stue/vær

1.645.000 2.228 85.000 6.905/5.991

Sagsnr. 29143 77 2/3

Grund m2 Opført

1.229 1974

Bolig m2 Stue/vær

114 2/2

Grund m2 Opført

1.202 2008

Estate Roskilde & Hornsherred EJENDOMSMÆGLER, MDE

Ringstedgade 15 B, 4000 Roskilde Telefon 4640 4800 E-mail 4000@estate.dk

Hovedgaden 4 A, 4050 Skibby Telefon 4640 4800 E-mail 4050@estate.dk


14. januar 2020//

Boligsalg alle har råd til · 4640 4800

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

FORÅRET STÅR FOR DØREN – OG MÅSKE SPIRER NYE BOLIGDRØMME? Går du i salgstanker, eller er du blot nysgerrig omkring din boligs værdi, så besøger vi dig gerne og giver en gratis og uforpligtende vurdering. Hvem ved, måske bliver du glædeligt overrasket over, hvor stort du kan drømme til dit næste boligkøb.

Kontakt os og hør nærmere

Estate Roskilde & Hornsherred EJENDOMSMÆGLER, MDE

Ringstedgade 15 B, 4000 Roskilde Telefon 4640 4800 E-mail 4000@estate.dk

Hovedgaden 4 A, 4050 Skibby Telefon 4640 4800 E-mail 4050@estate.dk

l 17 l


l 18 l

14. januar 2020//

Holdleder Simon Schwaner og sønnen Vitus som helt sikkert går i sin fars fodspor.

Der var omkring 65 deltagere til nytårsparolen. Foto: Lasse Christiansen

Nytårsparole KIRKE HYLLINGE: Der har været nytårs-parolen på stati-

For første gang i mange år skulle der ikke uddeles anciennitetstegn. I løbet af 2019 er Thomas Bolinius og Simon Schwaner blev uddannet til holdledere. - Igen i år er der sket rigtig meget. Vi har løst talrige opgaver. Lige fra brandslukning, redning, eftersøgning i Isefjorden med vores båd, håndtering af tyverialarmer, rundering på tre skoler, løft, overfaldsalarmer m.m., berettede stationsleder Bjarne Carlsen.

onen i Kirke-Hyllinge,.Blandt gæsterne var også brandfolk fra andre brandstationer i VSBV, Vestsjællands Brandvæsen samt nogle borgere, som gerne ville høre mere om beredskabet. Der blev holdt taler af borgmester Carsten Rasmussen, beredskabsdirektør Lars Karlsen, stationsleder Bjarne Carlsen og tillidsmand Brian Thomsen.

Vi udkommer i hele Hornsherred som den eneste Lokalavis.

Start 2020 på en frisk – tjen dine egne PENGE og få samtidig masser af MOTION.

Her kan du også få din lokale avis…

Kender du en teenager ...

På denne liste kan du se hvor du har mulighed For selv at hente din lokale avis Se det nærmeste sted her: Meny Skibby Circle K Skibby Dagli´ Brugsen Skuldelev

Frokost Nu Lyngerup Super Brugsen Jægerspris Dagli´ Brugsen Kulhuse Spar Borrevejle

... der er klar til at tjene sine egne penge?

Dagli´ Brugsen Dalby Høkeren Venslev Rema 1000 Kirke Hyllinge Shell Ejby

Lige nu søger vi omdelere i alle aldre fra 13 år til omdeling af reklamer og aviser 1-2 gange om ugen. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig, og du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde – inden for deadline.

Vi tager forbehold for at der ikke er flere aviser på ovenstående udleveringssteder. Hvert sted modtager et begrænset oplag.

Læs mere og søg jobbet på AU

Hornsherred Lokalavis l Bymidten 16 l 4050 Skibby Tlf. 4648 0770 l www.hornsherredlokalavis.dk

Han beklagede at Lejre Kommune har valgt at opsige aftalen med skolerunderingen, og at VSBV har opsagt aftalen med Lejre Kommune om udkald til tyverialarmer. - Vi håber, at de aftaler kan komme i eget hus igen, fortalte han. Stationen i Kirke Hyllinge har i løbet af 2019 kørt 81 udrykninger. Det er et markant fald i forhold til 2018, hvor der var 122 udkald.

blivomdeler.nu


l 19 l

14. januar 2020//

www.eges.dk

Sommerhuse søges til salg i Vellerup - Ege sælger huset

TÆT PÅ BYENS CENTRUM

GOD PRISBILLIG BEGYNDERVILLA

LANDVILLA MED UDSIGT TIL MARKER

HÅNDVÆRKER TILBUD

PRISBILLIG VILLA KAN OVERTAGES HURTIGT

Skibby

Kirke Hyllinge

Lejre

Højtoften 2

Kirkevej 21

Skovholmvej 14

Pænt lyst køkken med morgensol og adg. til spisestuen og videre til opholdsstuen. 2 dejlige vær., badevær. m/brus og gulvvarme samt bryggers. Integ. carport og ugenert have.

Skøn villa centralt og roligt beliggende med brugbar garage med grav samt værksted. Indeholder stue m. udg. til udestue, køkken, bad, m. brus, 2 vær. samt lille kammer.

Håndværkertilbud. m/ældre køkken og bad, lys stue og 3-4 vær. Dejlig have m. solkroge og terrasser. Tæt på busstoppested, cykelstier til skole, indkøb og daginstitutioner.

Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

40732104 1.275.000 2.871 65.000 5.232/4.579 104 702 4/2 1800 D

FRITIDSHUS - FRI UDSIGT TIL MARKER.

Sagsnr: Kontant: Mdl. ejerudgift: Udbetaling: Brutto/netto: Bolig: Grund: Rum/stuer: Opført: Energimærke:

40731986 1.250.000 2.694 65.000 5.116/4.469 125 1.132 3/1 1950 E

OVERSKYDENDE KØBERE...

Sagsnr: 40732042 Kontant: 775.000 Mdl. ejerudgift: 2.222 Udbetaling: 40.000 Brutto/netto: 3.202/2.795 Bolig: 120 Grund: 709 Rum/stuer: 3/1 Opført/ombygget: 1890/65 Energimærke: G

2. RÆKKE TIL ISEFJORDEN I VELLERUP

UNIKT FRITIDSHUS

Vi har overskydende købere til fritidshuse i Ejby Ådal samt Vellerup mv. vil du sælge dit fritidshus, så ring til Mads Ege 7029 9090 - 2424 1111 Kirke Såby Indelukket 5A

HYGGELIGT FRITIDSHUS I EJBY ÅDAL

Skibby Skadevænget 68

Indeh. stor lys stue m. skøn udsigt til marker og m. udg. til terrasse. Opr. køkken og bad. Stort vær m. skabe. Integreret garage m. elport og skøn frodig beplantet grund.

Sjældent udbudt fritidshus opført i kampesten. Byder på hyggelig stue med synlige bjælker og udg. til dejlig havestue, lyst køkken, badevær. samt soveværelse. Carport og dejlig have

Sagsnr: 40732056 Kontant: 745.000 Mdl. ejerudgift: 1.414 Udbetaling: 40.000 Brutto/netto: 3.154/2.729 Bolig: 67 Grund: 1.173 Rum/stuer: 2/1 Opført/ombygget: 1971/99

Sagsnr: 40731751 Kontant: 650.000 Mdl. ejerudgift: 1.756 Udbetaling: 35.000 Brutto/netto: 2.759/2.392 Bolig: 60 Grund: 1.236 Rum/stuer: 2/1 Opført/ombygget: 1900/91

Kirke Hyllinge, Åhusene 54 Sagsnr: 40732079 Kontant: 385.000 Mdl. ejerudgift: 1.127 Udbetaling: 25.000 LIGNENDE SØGES Brutto/netto: 1.633/1.412

SOLGT

Bolig: 42 Grund: 800 Rum/stuer: 3/1 Opført/ombygget: 1961/76

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


l 20 l

14. januar 2020//

Året første koncert fra Musik mellem Fjordene JÆGERSPRIS: Musik Mellem Fjordene indleder året med en koncert i Rejsestalden d. 31. januar med Helene Bak (piano/sang) sammen med guitaristen Mads Fogt. Helene Bak er opvokset med Vestkystens store vidder lige uden for døren, hvilket har præget hendes musik. Her er plads til både den bidende vind og det blikstille hav. Helene Bak har blandt andet været sanger i DR´s Big Band og sang kor, da Rolling Stones gæstede Roskilde Festival i 2014. I 2015 udgav den 33 årige sangskriver sit første album ”Oh So Quiet”, som fik mange rosende anmeldelser med på vejen. Hendes blanding af mange stilarter blev beskrevet som jazz/pop, som musik til alle årstider og som musik til alle tider på døgnet. I 2017 kom EP’en ”Still There Is Me”, hvor musikken har flyttet sig i retning af folk/country/americano, hvilket viser Helenes store musikalske bredde. Musik Mellem Fjordene er derfor glade for at kunne præsentere Helene Bak i Rejsestaldens hyggelige og intime rammer, hvor man som publikum kommer i tæt kontakt med musikerne.

Af Nanny Kragh Mortensen Klummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Hornsherred. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Horrensherred i centrum.

Endnu et år er gået! Jamen dog, hvor blev det af? I alle de år jeg var ung/voksen havde jeg rigtigt travlt. Sådan er det, når man er mor, kone, datter, søster, ven, lærer og konsulent og altid under forandring (nye trends, nye organiseringer…….nyt nyt nyt) og også føler et ansvar for samfundet – ikke mindst det lokale. Nogen gange bliver jeg helt rundtosset af at tænke tilbage på det! Årene fløj afsted. Nu er jeg pensionist – mere end noget andet. Sådan en, der i meget høj grad har rådighed over sin egen tid, og jeg har jo heldigvis også en god bid af ”rollerne” endnu, - og kan huske, hvilke glæder og sorger, ansvar og opleverser der var - forskellen er bare, at nu hviler der ikke sådan et stort ansvar på mine skuldre mere. Nu er jeg med af lyst. (Det var jeg jo heldigvis også før – for det meste :-)) Men en ting er ikke forandret : Året flyver afsted – ja det føles næsten, som om det går endnu hurtigere! Farvel til 10’erne og goddag til 20’erne. Kender du det med at klippe pointer og ”one-liners” ud af aviser og blade? Her på min opslagstavle over pc’en kan jeg læse : ”ETHVERT BEGAVET FJOLS kan gøre ting større og mere komplekse – det modsatte kræver et geni” ”Jeg er en optimist med mange bekymringer.” ”Loyalitet er ikke altid at adlyde alle ordrer blindt” De er lidt gulnede, men har jo tjent et formål engang – og det er måske værd at tænke over her ved årsskiftet ind i 20’erne, om de ikke skal skiftes ud? Den med : ”Jeg er en optimist med mange bekymrin-

ger” vil jeg ikke skifte ud. Jeg kan se fidusen i at bibeholde et optimistisk syn på livet, især fordi der er så meget, der bekymrer ude i den. Men i det nære, er der så mange glæder – egentlig tænker jeg, at man kan sige ”gratis” glæder (alt det man får forærende uden selv at bære ansvaret) – men bekymringerne må jo håndteres og er trods alt nemmere at bære for den enkelte, når de er ude i verden og ikke i det nære. På opslagstavlen hænger også ”sjælsrobønnen” – som nogen kalder den – og den er også værd at kaste et blik på her ved nytårstide, når man tænker på bekymrende ting: Giv mig evnen til at acceptere det, som ikke kan ændres, mod til at ændre det, som bør ændres, og visdom til at skelne det ene fra det andet. F.eks læste jeg i Politiken sidste søndag en artikel af 2 kloge, unge kvinder, der beskæftigede sig med klimaet og de forandringer, som rejser sig foran os, og som man kan og skal bekymre sig om. Deres umiddelbare, jordnære råd var frit efter hukommelsen: Sænk temperaturen i huset – tag en trøje og sutsko på. Gå med det samme tøj på i flere dage. Luft tøjet og pletrens. Tal med andre om det - så de små tiltag breder sig ud i verden og gør en større forskel. Nu påstår jeg ikke, at det løser klimakrisen, men bekymringer har det med at mindskes, når man kan handle – og ovennævnte tiltag er faktisk noget rigtig mange er vokset op med. Levede vi ikke sådan i 70/80’erne? da oliekrisen og kartoffelkuren ændrede dagligdagen for de fleste? Det er ligesom vi glemmer erfaringer hurtigt? I mange år lå der langs en vej nær os altid øldåser, pa-

pir, plastic og andet affald, som tydeligvis blev smidt ud af bilruden i farten. Jeg ser faktisk ingen af de ting mere. Jeg tror, at flere og flere oplever, at de kan tage ansvar i det nære – og det er nødvendigt og godt. Så jeg er optimist med en tro på at vi alle sammen vil gøre noget – og kan gøre noget – sammen og hver for sig – og det er sådan det skal være. Jordnære, enkle råd, der gør en forskel, når rigtig mange følger dem. Jeg ved, at der vil komme mange mere besværlige tiltag, som vi skal finde ud af at leve med, men mon ikke vi finder ud af det. Det eneste jeg er overfølsom overfor i det her felt er – bedrevidende, nedladende kommentarer – fri os fra dem, de splitter mere end de gavner! Så jeg glæder mig til 2020 – jeg er bekendt med at mange har gode ting i støbeskeen – tja man er da lige ved at blive helt ør af alt det, det nye år vil byde på – og heldigvis har året 12 måneder – sæt i gang Godt nytår.

I mange år var Nanny Kragh Mortensen konsulent indenfor læsning, læse-skrivevanskeligheder og specialpædagogik. Nu hvor hun har masser af tid bruges den på familien, læsning, maleri, slægtsforskning og Skuldelev-Selsø Multikulturforening og Kaffeklubben i Skuldelev. Nanny bor lige midt imellem Skuldelev og Østby


14. januar 2020//

l 21 l

Gådefulde håndtegnssten JÆGERSPRIS: Den 23. januar fortæller

så mange af dem netop her omkring fjorden? Og hvad fortæller de mon om de forbindelser, der var over fjorden i bronzealderen? Umiddelbart før åbningen af ”Forbundet” blev der i efteråret 2019 fundet endnu en håndtegnssten. Det er den 11. i rækken, som er fundet i området omkring Roskilde Fjord. Den nyeste er fundet ved Ejby og den skiller sig ud ved, at den også har skåltegn. Seniorforsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet Flemming Kaul vil fortælle om de særegne håndtegnssten og kulthusene fra bronzealderen, samt hvad man egentlig forestillede sig om livet efter døden. Ud over de fire sten i udstillingen, kan man også opleve en kopi af bronzealderkulthuset og håndtegnene i museets have.

en af landets mest vidende bronzealdereksperter, Nationalmuseets Flemming Kaul, om de mærkværdige hellige sten med tegn, som kun er fundet i området omkring Roskilde fjord. For nylig dukkede endnu en håndtegnssten op. På Frederikssund Museum, Færgegården kan man høre om bronzealderkult og datidens forbindelser over fjorden i forbindelse med foredraget. På Færgegården kan man se fire ”håndtegnssten”, der er fundet i bronzealderkulthuset ved Venslev. Håndtegnsmotivet med underarm, udspredt håndflade og fire streger over fingrene er helt særligt for det nordsjællandske fjordområde. Men hvilken betydning havde de for bronzealderfolket i området? Fortolkningerne er mange, svarene få. I forbindelse med åbningen af mini-udstillingen ”Forbundet” har museet haft et øget fokus på forskellige forbindelser over fjorden gennem tiderne. Både de faste og de mere abstrakte. Håndtegnsstenene hører til én af de mere abstrakte. For hvorfor er der

Foto: ROMU

Fantasmus hylder Lewis Carroll Genren magisk realisme har brug for mere bevågenhed mener Mette Bisgaard og Claus Brusen, der står bag en international kunstudstilling, der hylder forfatteren bag blandt andet Alice i Eventyrland

Fantasmus har til huse i Jægerspris og består af Mette Bisgaard og Claus Brusen. To ildsjæle med stor interesse for særligt figurativ kunst. Fantasmus er først og fremmest platform for selve genren magisk realisme, som Claus Brusen også selv maler i. Derudover udvælger og sammensætter Fantasmus udstillinger, producerer, udgiver og sælger kunstbøger, forhandler kunstartikler. Claus Brusen havde i mange år Prins Henrik som fast kunde og portrætterede ham i 2016. Claus Brusen står for selve delen med kunstartikler i Fantasmus. Mette Bisgaard er grafiker og designer og står for bogforlaget og produktionen.

I ANLEDNINGEN AF, AT JEG BLIVER 50 DEN 16. JANUAR Holder jeg reception i Sognegården i Skibby Selsøvej 4B. Der er åbent hus fra kl. 12-18, hvor der serveres lidt godt til ganen. Vel mødt til familie, venner, forretningsforbindelser og andet godtfolk jeg har mødt på min vej. Billedet er malet af Claus Brusen.

JÆGERSPRIS/FREDERIKSSUND: Frem til den 2. februar præsenteres Fantasmus en hyldest til Lewis Carroll i Langes Magasini Frederikssund

Det er en udstilling med værker af kunstnere fra hele verden. Genren er magisk realisme, som er en en figurativ genre med et twist.

Med venlig hilsen Murermester Morten Thorkildsen MKTBYG


l 22 l

14. januar 2020//

I denne måned

Fyraftensgudstjeneste

Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 17. Krogstrup Kirke, Kirkealle 3, Jægerspris Efter gudstjenesten er der spisning i ”Den Gamle Klokkerbolig”.

De forbandede år Danske undertekster

Tirsdag den 14. januar 2020, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Dansk drama om en velhavende familie, som under besættelsen i 1940 påbegynder et samarbejde med besættelsesmagten, som dog resulterer i store brud i familien. Filmen er instrueret af Anders Refn.

De forbandede år Danske undertekster

Onsdag den 15. januar 2020, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

ANNONCER: ............................................... Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

REDAKTION: ...............................................

Film og hygge i konfirmandstuen Torsdag den 16. januar 2020, kl. 19-22. Skuldelev Præstegård, Østergade 3, Skibby Vi ser en film og efterføl-

Kulturkalender januar gende er der mulighed for en god snak over en kop kaffe eller the.

De forbandede år Danske undertekster

Ivan Pedersen, The Things We Do for Love

Torsdag den 16. januar 2020, kl. 13.30 & 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Fredag den 17. januar 2020, kl. 18. Pris: (Entré)

De forbandede år Danske undertekster

Bautahøj Kursuscenter, Bautahøjvej 39, Jægerspris

Fredag den 17. januar 2020, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Things We Do for Love. Peter Busborg/Jørgen Thorup/Ivan Pedersen.

Frost 2 - Dansk tale

Lørdag den 18. januar 2020, kl. 14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Amerikansk animationsfilm om dronningen Elsa, som skal ud på en eventyrlig rejse for at redde sit kongedømme.

De forbandede år Danske undertekster

Lørdag den 18. januar 2020, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Gudstjeneste

Søndag den 19. januar 2020, kl. 10.30. Selsø Kirke, Selsøvej 28, Skibby 2. søndag efter helligtrekonger.

Højmesse v. Jakob Holm

Søndag den 19. januar 2020, kl. 10.30-11.30. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby

Gudstjeneste Draaby Kirke med kirkekaffe

Søndag den 19. januar 2020, kl. 11-12. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris

Frost 2 - Dansk tale

Søndag den 19. januar 2020,

kl. 14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

De forbandede år Danske undertekster

Søndag den 19. januar 2020, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

De forbandede år Danske undertekster

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

De forbandede år Danske undertekster Mandag den 20. januar 2020, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Conny Probst Journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12

GRAFISK AFD.: ...............................................

SKIBBY KINO

Trine Frimand Grafiker post@trinefrimand.dk Mobil 61 70 18 98

Hovedgaden 33, Skibby · Tlf. 4752 8220 www.skibbykino.dk

ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen Bogholder lone@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 49 11 62

Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS.

Bymidten 16, 1. th · Skibby Telefon 21 44 50 08 www.hornsherredlokalavis.dk ............................................................................. Kontoret er åbent hver onsdag fra kl. 12.30 - 14.00

KL. 19.30

KL. 14.00

IRSK AFTEN MED PECULIAR STRING BAND DEN 1. FEBRUAR

Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks.

Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis.dk/ forretningsbetingelser

FROST 2

Lørdag den 18. januar og søndag den 19. januar

onsdag d. 15. jan. t.o.m onsdag d. 22. jan. OBS! vises også kl. 13.30 torsdag d. 16. jan.

Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred.

Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer.

PREMIERE: DE FORBANDEDE ÅR – HELAFTENSFILM:

KOMMENDE FILM:

Jojo Rabbit samt premiere på Klovn the finial

Der er fortsat billetter både med og uden mad.

Ønsk tillykke i din lokalavis Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr. 100,Mail billede og tekst til nr@hornsherredlokalavis.dk

Reserver og køb billet online

Selv en lille annonce i Hornsherred Lokalavis bliver set... Kontakt salgsafdelingen. Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

Ældrerådet har fået ny formand, næstformand og kasserer FREDERIKSSUND KOMMUNE: Formand for Ældrerådet Lise-Lotte Due, næstformand Bent Jacobsen og kasserer Rigmor Nielsen oplyste på ældrerådsmødet den 31. oktober, at de udtrådte af Ældrerådet ved årets udgang. Som formand er valgt Lissi Gyldendahl, som næstformand Arne Christensen og som kasserer Jørgen Hansen. På baggrund af ovenstående udtrædelser af Ældrerådet er suppleanterne, Karsten Roed, Jimmy Sarvad og Jørgen Hansen indtrådt som ordinære medlemmer af Ældrerådet Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2020. Ældrerådet er meget optaget af at sikre sig, at de + 60 årige i kommunen er informeret om de ændringer, som Byråd og Folketing beslutter for seniorernes levevilkår, fortæller Lissi Gyldendahl. - Ældrerådsarbejdet er tidskrævende. Vi er har derfor indgået et fast samarbejde med de andre ældreorganisationer i Frederikssund Kommune, hvor vi sammen laver Borgermøder, hvor der informeres om økonomi, sundhedsreform og andre møder om ældres liv. - Det er vigtigt for Ældrerådet, at alle borgere over 60 år ved, hvad vi laver, og hvordan de kan komme i kontakt med os. I maj oprettede vi derfor en ny hjemmeside, hvor alle vores mødereferater, høringssvar, referater af møder med politikerne, årsrapport 2018 og snart 2019 er let tilgængelig: www. frederikssundaeldreraad.dk, fortæller den nybagte formand.


l 23 l

14. januar 2020//

Kloak

KLOAKSERVICE Slamsugning & Højtryksspuling

Rodskæring – søgning af rør og TV inspektion Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

VVS

Silkeblødt vand i et kalkfrit hjem Slip for kalkaflejringer i dit hjem ved at blødgøre dit vand. Det skåner miljøet, og du sparer penge.

Stationens nuværende brandmænd.

Fordelene ved et kalkfrit hjem er mange: Mindre vandspild · Ingen dryppende haner Forlænget levetid på hvidevarer · Silkeblødt hår Halveret forbrug af sæbe og rengøringsmidler. Blødgøringsanlæg fra AQUA Danmark, bevarer vandets gode mineraler.

Blødt vand - en nænsom og klimavenlig løsning

Festdag på brandstationen kedage at fejre, da der blev holdt fest på brandstationen på Selsøvej 5 B, fortæller stationsleder Michael Thomsen. - Det var 20 år siden, at Kenneth Rosén startede som brandmand i Skibby. Og samtidig kunne vi også fejre 50 års jubilæum. Skibby Brandstation, som i dag er en del af Frederiksborg brand og redning, fik for 50 år siden deres første køretøj. Derfra gik starten mod det beredskab, som vi har nu. For at fejre det på en or-

dentlig måde, havde de nuværende brandmænd inviteret alle, som inden for de sidste 50 år har haft tilknytning til de blå blink i Skibby, til reception på brandstationen. Det betød, at stort set alle gamle brandmænd - og også flere af deres koner der gennem tiden har været tilknyttet stationen. dukkede op og var med til at gøre dagen til noget ganske særligt. - Der var et meget flot fremmøde på op til 60 personer. Vi var så heldige, at

to af de besøgende brand veteraner, var med helt fra start for 50 år siden. - Det var en dejlig dag hvor man fik hilst på og snakket med de gamle drenge. Og ikke mindst fik vist vores udstyr frem. For det er i den grad blevet opgraderet, siden deres tid. Nogle af de fremmødte havde taget stribevis af billeder og avisudklip med fra deres tid af, hvor den forebyggende indsats dårligt nok var tilstede, fortæller Michael Thomsen.

Vognmand

Al vognmandskørsel udføres...

Aut. VVS Installatør

5918 3330 · persvvs.dk Entreprenør

Tlf. 20 42 75 97 • www.mjbakkely.dk

Brolægning • Anlæg • Aut. Kloakmester••Snerydning Snerydning Brolægning • Anlæg • Kloakservice

Havemaskiner og Auto Husqvarna automower X-LINE

AutoMester Vi står på hove det for dig!

SKIBBY: Der var to mær-

Priser fra

12.995.Vi kommer og installerer din nye automower

Reparation og salg af: Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

Selv en lille annonce i Hornsherred Lokalavis bliver set... Kontakt salgsafdelingen. Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08

samt kran- og grabkørsel. Grus, sten og muldjord leveres.

Vognmand Knud Nielsen Grimshøjvej 8 - 4070 Kr. Hyllinge

TELEFON 46 40 42 82

Bil 20 20 42 82 eller 21 27 93 02

: LER AF RHAND AUT. FO arna, MTD, , Husqv ftsman det, Cra Cub-Ca Texas og Stiga, Klippo

HUSK vintereftersyn Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

Som en tommelfingerregel siger vi, at bilens airconditionanlæg skal tjekkes én gang årligt og serviceres hvert andet år. Kig ind, vi kan servicerer nye som gamle biler…

HUSK

Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti! ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00


Profile for Hornsherred Lokalavis

Hornsherrred Lokalavis 03 2020  

Hornsherrred Lokalavis 03 2020  

Advertisement