Page 1

D. 30/9

D

i Skibby

T I L H U S S TA N D E / V I R K S O M H E D E R I H O R N S H E R R E D . H E R U N D E R J Æ G E R S P R I S , S K I B B Y, K I R K E H Y L L I N G E S A M T D E L E A F K I R K E S Å B Y

T I R S D A G / O N S D A G 7. / 8 . N O V E M B E R 2 0 17 U G E 4 5 | 1. Å R G A N G

HornsherredLokalavis tilbyder

W W W.HORNSHERREDLOK AL AV IS.DK / FACEBOOK .COM / HORNSHERREDLOK AL AV IS

Historien fortsætter HER 30 STK TUBORG

3-PAK GEVALIA KAFFE

HANSE

Max. 3 kasser pr. kunde

Max. 3x3 pakker

Frit valg

husbo

• Øget brug af sygeplejeklinikker ..................... side 6 • Medlem nr. 800.000............................................... side 10 • Nye Borgerlige fyrer spidskandidat ........ side 12 • Brandstation fik ny sprøjte ..................... side 12-13 • 100.000 kroner til skoleprojekter............. side 14 • Masser af debat ................................................ side 20-23

Frit valg

Pr. 1/2 kg

3995

1,2 kg

3p

95 8995 ELLER79 SOLGT GRATIS? 99 DIGITALT SKØDE? + pant

SVINEMØRBRAD 3 stk.

BLAND SELV SLIK

TULLAMORE WHISKEY

PRING

cl. VI70 HAR STYR PÅ PARAGRAFFERNE! DET ER GRATIS AT SPØRGE...

1,6 -1,9 kg

· Bo Weiland husbo Kun Kun Ejendomsmægler & Jurist · www.husbo.dk · 24 60 12 64

Pr. pk. kun

595

9995

9995

SKIBBY

250 g. Max. 3 pakker pr. kunde

Pr. stk.

SKIBBY

75 cl.

MAMM

TUBORG JULEBRYG 30x33 cl.

Ta’ 5 pk.

6 flasker

8,-

10

LAMBI PAPIR Toilet-/køkkenrulle Frit valg

SCALA RØDVIN

KÆRGÅRDEN

Frit

FRIT VALG

700

100,- 95 45

200,-

99

+pant

33 cl. Literpris v/30 stk. 10,10. Max. 2 kasser pr. kunde. Herefter er prisen 140,00 + pant pr. kasse. Afhentningspris

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-20 søn. 8-20 Postshop

Borgmester

John Schmidt Andersen

JA til

siger

* Ansvarlig økonomi & god service * Omsorg for de ældre & aktive seniorliv * Trivsel & faglighed i institutioner og skoler * Mangfoldigt fritidsliv & sundhed for alle * Lokale jobs & attraktivt erhvervsklima

Det sikre valg... Mandag til fredag kl. 5.30 - 22 • Lørdag, søndag & helligdage kl. 7 -22

www.borrevejlecamping.dk

BOOKING SAABY 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

DRIVE-IN SYN Åbningstider:

man.-tor. kl. 8-16 • Fre. 8-15

FOTO: STEEN WESTH

Ny kalkknuser taget i brug

Rynkeby Juice Appelsin eller æble

SKARP PRIS

PR. STK.

9

Hornsherredvej 3, 4060 Kr. Såby

Side 11

Tlf. 46 40 01 40

borrevejle@spar.dk

BOOKING OSTED 46 49 19 10 Hovedvejen 180 4320 Lejre

Toldsyn + nummerplade på 24 timer. SYN: Alle køretøjer under 3500 kg. • Motorcykler • Camping/trailer • Tempo 100 Campingvogne • Registreringssyn • Toldsyn • Miljø mærker Tyskland.

NOVEMBER

00

Tilbudet gælder hele november måned

November måneds supertilbud - gælder hele november

u nu enDne! iger Billen ut Dn øn gr u og n Frugt e priser te laver e! Dt til Fas ig ll , Året run Bi Hver Dag

t og grøn Frugt ser te lave pri

Dt til Fas , Året run Hver Dag

u nu enDne! iger Billen ut Dn øn gr u og n Frugt Billigere! Frugt og

grønt


2

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Kom med til Verdens Diabetesdag Tirsdag den 14. november 2017 er FN´s Verdens Diabetesdag

Information fra kommunen

www.frederikssund.dk

Valg til Ældrerådet Der er valg til Ældrerådet tirsdag den 21. november samtidig med valg til Byråd og Regionsråd.

Til og med torsdag den 16. november, kan du også afgive din stemme på bibliotekerne i den betjente åbningstid.

Ældrerådet repræsenterer alle borgere over 60 år i Frederikssund Kommune og fungerer som kontaktorgan mellem borgere og Byrådet. Medlemmerne vælges af og blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år på valgdagen. Du får tilsendt et særligt valgkort, hvis du har valgret til Ældrerådet.

Du kan stemme i dit eget hjem Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op i Borgerservice, på bibliotek eller på et valgsted, kan du kontakte Ældre og Social Service på 47 35 11 35 eller 47 35 14 16 og bede om at få tilsendt en stemmeseddel senest den 7. november 2017.

Du kan stemme før valgdagen Frem til den 17. november kan du brevstemme i Borgerservice, Torvet 2, 3600 Frederikssund inden for åbningstiden. Du skal legitimere dig med sygesikringskort, pas eller lignende.

Du kan aflevere den udfyldte stemmeseddel i en lukket kuvert, når de tilforordnede henter din stemme til Byråd og Regionsråd tirsdag den 14. november 2017, mellem kl. 9.00 – 18.00.

Der holdes ekstraordinært åbent for afgivning af brevstemmer lørdag den 11. november kl. 10.00 - 14.00 og fredag den 17. november kl. 14.00 - 16.00

Læs mere om Ældrerådet og Ældrerådsvalget på www.frederikssund.dk/aeldre

Udlæg for ejendomsskatterestancer m.v. Frederikssund Kommune foretager fra den 17. november 2017 udlæg for restancer vedrørende fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, renovation m.v.) jævnfør Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 1 A, hvor sidste rettidig indbetaling var mellem den 11. januar 2016 – 11. september 2017.

m.v., vil du modtage en underretning om udlægsforretning. Betales restancen ikke senest ved udlægsforretningen, vil vi anmode vores advokat om at sælge din ejendom på tvangsauktion. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Opkrævningsenheden på 47 35 10 00.

Det betyder, at hvis du ikke har betalt din restance vedr. ejendomsskat, renovation

VI HAR ALTID ÅBENT PÅ FREDERIKSSUND.DK

Diabetesforeningen og Frederikssund Kommune markerer denne dag ved to arrangementer. Indholdet er det samme, men rammerne er forskellige.

Tid og sted Kl. 10.00 – 11.00 Stavgang med start fra Frederikssund Hallen v. Diabetesforeningen

Mød os over en kop kaffe Du kan få en snak med repræsentanter fra Diabetesforeningen og høre om deres tilbud.

Kl. 10.00 – 12.00 Mød os hos Diabetesforeningen i Frivillighedsstedet, Østergade 3C, 3600 Frederikssund

Du kan også tale med Sundhedsafdelingens diætist, sygeplejeske og terapeut, som står for Kommunens tilbud til borgere med type 2- diabetes. Her har du har mulighed for at få testet din risiko for at få diabetes.

Kl. 14.00 – 16.00 Mød os i Langes Magasin, Østergade 3C, 3600 Frederikssund.

Endelig kan du deltage i stavgang først på dagen.

Her kan du samtidig nyde Frederikssund Kunstforenings aktuelle udstilling. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Valg til Byråd og Regionsråd Der afholdes valg til Byrådet og Regionsrådet tirsdag den 21. november 2017. Afstemningssteder Afstemningen på valgdagen foregår i tidsrummet kl. 8.00 - 20.00 på følgende afstemningssteder: 1. Frederikssundhallen 2. Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby, Hallen 3. Ådalens Skole, Hal 2 4. Skibby Idrætshal 5. Møllegårdshallen 6. Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) Vælgere, der kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil kunne afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Valgkort Valgkort bliver udsendt så vælgerne har det 5 dage før valgdagen. Det er ikke sikkert, at alle vælgere i samme husstand modtager valgkortet samme dag. Valgkortet skal medbringes til afstemningsstedet, som fremgår af valgkortet. På afstemningsstedet kan du frit vælge, hvilket afstemningsbord du vil gå til. Ved aflevering af valgkortet vil der blive stillet kontrolspørgsmål for at sikre vælgers identitet.

Har du ikke modtaget dit valgkort senest den 20. november 2017, kan du møde op på det afstemningssted, du er tilknyttet og kontakte valgkontoret for at få et valgkort udskrevet. Du skal medbringe legitimation. Afgivning af stemme før valgdagen Du kan afgive brevstemme i Borgercenteret, Torvet 2, Frederikssund, frem til den 17. november 2017 inden for åbningstiden. Du skal medbringe gyldig legitimation. Herudover holdes der ekstraordinært åbent for at stemme pr. brev i Borgercenteret: Lørdag den 11. november kl. 10.00 -14.00 Fredag den 17. november kl. 14.00 - 16.00 Man kan også afgive brevstemme på bibliotekerne i den betjente åbningstid til og med den 16. november 2017. Kørsel til valgstedet på valgdagen Vælgere, der har vanskeligt ved at møde frem på valgstedet ved egen hjælp, tilbydes gratis transport til valgstedet på valgdagen. Transport foregår enten i tidsrummet 9.00 - 11.00 eller 13.00 - 15.00. Tilmelding skal ske direkte til vognmanden senest fredag den 17. november 2017 inden kl. 12.00. Når du ringer, skal du sige, at det er ”valgkørsel”. Kørsel til valgstederne foretages af Dantaxi, telefon 48 48 48 48. Læs mere om valget på www.frederikssund.dk/valg

Få indflydelse Aktuelle høringer m.v. i Frederikssund Kommune. Du finder materialet under punktet ”Få indflydelse” på forsiden af www.frederikssund.dk. Høringer • Nedlæggelse af dele af vejarealet på Sydkajen og Bruhnsvej. Høringsfrist 15. november 2017. • Nedlæggelse af en del af Bruhnsvej og Stenværksvej. Høringsfrist 16. november 2017. • Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen har ansøgt om screening af VVM for ny skov ved Skibby. Høringsfrist 12. december 2017.

Tilladelser, dispensationer, afgørelser m.v. • Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding på følgende adresser: Nordvejen 8, Skibby og Linderupvej 2, Frederikssund. Klagefrist 7. november 2017. • Landzonetilladelse til overdækning og containerplads ved Bygaden 4A i Skibby. Klagefrist 9. november 2017. • Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af 8 søer og landzonetilladelse efter Planlovens §35 til 13 nye søer og 10 stensætninger på Jægerspris Skydeterræn. Klagefrist 10. november 2017.

• Landzonetilladelse til skurby ved Store Rørbækvej 3A i Frederikssund. Klagefrist 10. november 2017. • Afgørelse: Ikke krav om VVM til vejprojekt ved Vinge. Klagefrist 10. november 2017. • Landzonetilladelse til garage ved Kyndbyvej 53 i Jægerspris. Klagefrist 15. november 2017. • Tilladelse til jordvarme på adresserne Stenøvej 1-12 i Gerlev. Klagefrist 20. november 2017. • Landzonetilladelse til pavillon og hestestald ved Københavnsvej 34 i Slangerup. Klagefrist 21. november 2017.

• Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand i Skuldelev. Klagefrist 23. november 2017. • Afgørelse: Ikke krav om VVM til vejprojekt ved Vinge. Klagefrist 23. november 2017. • Landzonetilladelse og dispensation til en carport på Murkærvænget 1 i Frederikssund. Klagefrist 24. november 2017. • Tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding på Onsvedvej 10, Skibby og Kvinderupvej 20, Slangerup. Klagefrist 24. november 2017. • Revurderet miljøgodkendelse af skydebanen på Strandvangen 13 i Frederikssund. Klagefrist 28. november 2017.


3

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Stem personligt på

Jette Christensen Børnene er vores fremtid! ALT begynder med en god barndom! Jette Christensen Byrådsmedlem Jeg brænder for arbejdet med børn og unge, da hvert enkelt barn er samfundets allerstørste og vigtigste resurse. Alt begynder med en god barndom/opvækst, derfor skal vi styrke hvert enkelt barn, og de familier der har behov for det, så også de bliver et aktiv for samfundet og får et godt liv.

Jeg vil arbejde for: • Tidlig og forebyggende indsats på børne/unge området • Målrettet trivselsstrategi på børrne/unge området • Styrket indsats for læring via leg og bevægelse i dagtilbud og skoler • Aktivt ældreområde der skaber bedre livskvalitet • Ambitiøs forebyggende sundhedsstratgi – til gavn for alle

Handling bag ord

I 15 år lå fritidsklubben Klub 200 i ulovlige lokaler på Marbækskolen i Skibby. Som formand var jeg med til at få klubben over i lovlige lokaler, efter lang tids kamp mod myndighederne. Som medlem og bestyrelsesformand på Marbækskolen i Skibby igennem 8 år., var jeg med til at få skolen renoveret for kr. 26 mil. Medinitiativtager til Støtteforening Team Marbæk, hvor frivillige har samlet 500.000 kr. ind til udendørs aktivitets områder. I Oktober 2016 indviede skolen et STORT udendørs aktivitetsområde til 1.2 mil., som Støtteforeningen havde taget initiativet til. I øjeblikket arbejder jeg med et stort dansk forskningsprojekt, som jeg er initiativtager til, sammen med anerkendte forskere. Vi vil undersøge om kosten/livsstilen kan have indflydelse på diagnosen ADHD. Der er flere og flere små undersøgelser der viser, at livsstilen kan have en betydning, men der er brug for at samle den viden og lave et nyt stort forskningsprojekt.

- Din lokale byrådskandidat


4

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Trafikproblemer: Længere køer på broen I uge 44 oplevede trafikanterne markant længere køer på vejene omkring Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund end normalt. Flere initiativer skal nu forbedre den trafikale situation. FREDERIKSSUND: Enhver bilist fra Hornsherred med ærinde i Frederikssund har i løbet af uge 44 oplevet at sidde i kø i meget længere tid end normalt. Både oprydning efter stormen Ingolf og et færdselsuheld har i løbet af ugen været medvirkende til den langsomme trafikafvikling, men også lyssignalerne har drillet. Den uholdbare situation fører nu til ændringer, der

skal give mindre ventetid på vejene, oplyser Frederikssund Kommune. Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej er statsveje som drives af Vejdirektoratet. Direktoratet har oplevet problemer med visse signaler, hvilket har været en medvirkende årsag til de lange køer. Efter henvendelse fra Frederikssund Kommune og en lang række bilister er Vejdi-

rektoratet nu i gang med at udbedre lyssignalet samt at skabe forøget grøn-tid langs Willumsensvej for at skabe et bedre flow i trafikken gennem Frederikssund by. Kommunen har opfordret Vejdirektoratet til at foretage de nødvendige tilpasninger hurtigst muligt. Vejdirektoratet har torsdag den 2. november sendt folk til Frederikssund for i første omgang at undersøge for

eventuelt tekniske problemer. På grund af vejarbejde på Færgevej har der været lukket for indkørsel til Færgevej fra J.F. Willumsensvej i uge 44. Frederikssund Kommune har været i dialog med entreprenøren ved vejarbejdet om igen at åbne for indkørsel til Færgevej. På grund af vejarbejdet kan vejen kun åbnes i en bane, og trafikken på Færge-

Nu skal der nedsættes lokale naturråd FREDERIKSSUND

KOMMUNE:

Inden længe skal der i hele

landet oprettes lokale naturråd, som skal rådgive

Bedemand

kommunerne om, hvilke naturområder der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder ud over kommunegrænser – og Grønt Danmarkskort vil blive en integreret del af de kommende kommuneplaner. Naturrådene oprettes på

Vi svarer altid - hele døgnet Havdrup - Solrød

Begravelsesforretning Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Vi hjælper med alle former for begravelser og bisættelser.

tværs af kommunerne. Naturrådet for Nordsjælland skal således se på Frederikssund, Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs kommuners eksisterende og potentielle naturområder. De seks kommuner har besluttet, at Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af det kommende lokale naturråd for Nordsjælland.

Vi laver alt inden for begravelsesbinderi Kistepynt, Hjerter, Kranse, Båredekorationer, Bårebuketter, Kondolancebuketter m.m.

Kirke Hyllinge Begravelsesforretning Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Vi trykker selv bånd i flere farver. Når vi siger farvel til vores kære, er blomsterne med til at skabe en smuk ceremoni. Over sorgen skinner alle gode minder…

Bestil gerne i god tid. Oplys altid sted og tidspunkt på begravelse eller bisættelse.

INFORMATION OM KIRKESIDEN • Mindeord, dødsannoncer, takkeannoncer, kirkelige • arrangementer samt særlige navnedage placeres altid her på side 4.

Vi dækker hele Hornsherred

• Mere info: 46 48 07 70

Byens Bedemand

Skibby

Medlem af brancheforeningen

Kører over hele Hornsherred Træffes hele døgnet

47 52 00 25 Hovedgaden 64 B, Skibby www.byensbedemand.dk

Dennis Tobiasen

Suzan T. Jensen

vej vil derfor blive reguleret af et lyssignal. Dette signal vil om morgenen favorisere den indadgående trafik og om eftermiddagen den udadgående. En genåbning af Færgevej betyder også, at arbejdet med renovering af vejen formentlig ikke kan holdes inden for tidsplanen, da entreprenørens arbejdsområde vil blive indskrænket

betydeligt. - Med disse ændringer forventer vi, at de trafikale forhold bliver forbedret væsentligt og meget hurtigt, så vi kan vende tilbage til normale tilstande på vejene omkring Kronprins Frederiks Bro, siger Kristian Nabe-Nielsen, direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune.

Det betyder, at Halsnæs Kommune blandt andet bliver ansvarlig for at indkalde til møder, stille relevant materiale til rådighed og fortælle om gældende lovgivning. Naturrådene kan højest bestå af 20 medlemmer som skal repræsentere en ligelig fordeling af forskellige interesser i forbindelse med planlægning af natur. Medlemmerne skal repræsentere en forening eller organisation, enkeltpersoner kan således ikke indstilles. Halsnæs Kom-

mune træffer i samråd med de øvrige kommune afgørelse om, hvem der skal sidde i naturrådet. Der kommer yderligere information i midten af november, når der åbnes for de forskellige foreningers indstillinger af medlemmer til naturrådet.

Arkælogiske arbejder SKIBBY: Onsdag den 8. november klokken 19:00 til 20:30 kan man høre en arkæolog fortælle om fund ved Roskilde broforbindelse Der er Frederikssund Museum, der er arrangør, og der er fri entré. Der foregår på Fjordforbindelsens informationscenter, Bymidten 10. Her fortæller arkæolog Palle Østergaard Sørensen fra ROMU om det arkæologiske arbejde ved Roskilde Fjord og de fund, som er gjort i den forbindelse. Store anlægsprojekter er også lig med arkæologisk arbejde. Inden de store anlægsmaskiner begynder at grave i jorden, skal den undersøges af arkæologer. Siden 2015 har arkæologer fra ROMU arbejdet for at undersøge undergrunden, inden anlægsarbejdet med Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord kunne gå i gang. I jorden ved Frederikssund og Dysseholm har ar-

kæologerne fundet spændende fortidsminder fra både sten-, bronze- og jernalder. Der er fundet tusindvis af genstande, eksempelvis potteskår, flintarbejder, en thorshammer og rester af begravelser. Udgravningerne har også budt på et uventet, stort fund. Syd for Frederikssund gemte undergrunden på et palisade-anlæg, der fik en fornem plads på Slots- og Kulturstyrelsens liste over arkæologiske ”Top 10” fund i 2016.

Facebook • Nyhederne før alle andre • Sjove konkurrencer • Breaking News


5

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Du kan støtte lokale skole- og foreningsbørn:

Køb julelodderne nu

Fra 31. oktober og frem til jul er der igen mulighed for at bakke op om det lokale salg af Børnehjælpsdagens julelodder og dermed støtte områdets børn og unge. JULEHJÆLP: De velgørende julelodder koster 20 kroner pr. styk, og for hvert solgt lod tjener de lokale skole- og foreningsbørn 8,50 kroner. Det kan nemt give mange penge til fælleskassen, som ofte er øremærket lejrskoler, træningsudstyr og stævner. Der er også noget at hente for den enkelte køber, der har mulighed for at skrabe

sig til et gavekort på 200 kroner til udvalgte forretninger. Overskuddet fra salget af julelodderne går til Børnehjælpsdagens vigtige arbejde for de mere end 13.500 børn og unge, der er anbragt via alle kommuner i Danmark. - Vi håber, at der også i år vil være stor lokal opbakning til vores julelotteri.

Overskuddet er essentielt for, at vi fortsat kan styrke de mange anbragte børn og unge gennem vores projekter og aktiviteter”, fortæller Anne Nielsen, der er lotteriansvarlig i Børnehjælpsdagen. Nye sælgere kan tilmelde sig i hele salgsperioden, som er 31. oktober til 24. december 2017. Det koster ikke noget at bestille lodder,

og usolgte lodder kan returneres. Tilmelding sker via Børnehjælpsdagens hjemmeside www.bhd.dk/julelotteri

FAKTA • Skrabelodderne bliver solgt over hele landet af børn og unge, der er tilknyttet en fritidsforening, idrætsklub eller skoleklasse. • Julelodderne kan købes med både MobilePay og kontanter. • Overskuddet fra salget af julelodderne går til Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark • Den samlede gevinstsum i Julelotteriet er i 2017 på 2.200.000 kroner. • Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) samt udsatte unge (op til 29 år) i Danmark. Hjælpeorganisationen styrker børnenes og de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter og aktiviteter, der afholdes over hele landet. Sidste år fik 9.720 børn anbragte børn og udsatte unge direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. • Børnehjælpsdagen har fokus på at inddrage børn og unge fra traditionelle familier i det velgørende arbejde efter konceptet ”børn hjælper børn”. Det sker blandt andet gennem Julelotteriet, Lillebror Lotteriet og projekt ’Ungdomsværn’. • Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

SKIBBY FODTERAPI Hele Hornsherreds fodterapi

HAR DU ONDT I FØDDERNE? - LAD OS HJÆLPE DIG!

NYT I KLINIKKEN - LASERTERAPI

Vi afhjælper gener som kan komme fra:

Laser af hjælper:

Hård hud og ligtorne · Fodvorter · Fejlstillinger i fødderne

Fodvorter · Sår · Hælsporer

Nedgroede og fortykkede negle · Diabetes og gigtfødder

Kroniske og akutte smerter og inflammationer

Sisse Corlin Bech Statsautoriseret fodterapeut

SAMMEN HAR VI 10 ÅRS ERFARING Klinikken yder tilskud til behandlingerne via: · Den offentlige sygesikring med henvisning fra din læge · Hvis du er medlem af ”Danmark” · Hvis du får helbredstillæg fra kommunen.

ONLINE BOOKING · GAVEKORT UDSTEDES ÅBEN ALLE UGENS HVERDAGE Selsøvej 2A, Skibby · 47 52 80 20 · www.skibby-fodterapi.dk FØLG OS PÅ FACEBOOK · DELTAG I LØBENDE KONKURRENCER

Sarah Kimmie Brondal Klausch Statsautoriseret fodterapeut


6

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Øget brug af kommunens sygeplejeklinikker Flere borgere får mulighed for at benytte kommunens sygeplejeklinikker

sygeplejerske i klinikken har betydning for den faglige behandling, idet sygeplejersken har nemmere ved at vurdere eksempelvis en sårudvikling over tid.

borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere sig til klinikkerne, vil fortsat blive tilbudt behandling i hjemmet.

Vil udnytte ressourcerne Bedre arbejdsforhold

FREDERIKSSUND: Frederikssund Kommune har tre sygeplejeklinikker på Omsorgscenter Solgården i Slangerup, De Tre Ege i Jægerspris og Østergården i Frederikssund. Fremover skal flere borgere behandles her. Borgerne kan komme i klinikken til en forud aftalt tid, og borgerne kan derfor selv planlægge deres besøg i klinikken i stedet for at

vente på sygeplejen hjemme. Muligheden for at bestille en tid, i stedet for at sidde og vente hjemme på, at sygeplejen kommer, er da også noget af det, kliniksygeplejerske Helle Würtz, oplever at borgere, der al-

lerede benytter klinikkerne, er særligt glade for. Ifølge Helle Würtz giver borgerne desuden udtryk for tilfredshed med, at det i klinikkerne i høj grad er den samme sygeplejerske, de møder fra gang til gang. At borgeren har den samme

For medarbejderne betyder klinikkerne forbedrede arbejdsforhold i form af tilstrækkelige lysforhold og bedre arbejdsstillinger. I klinikkerne har medarbejderne alle nødvendige remedier og udstyr til rådighed og kan samtidig bruge tid på opgaver frem for transport. I sygeplejeklinikkerne kan borgerne eksempelvis få udført sårpleje, få injektioner eller hjælp til at dosere medicin, opfølgning og samtale grundet kroniske sygdomme med mere. De

- Den generelle udvikling i kommunerne er, at antallet af ældre borgere er stigende samtidig med, at sundhedsfaglige opgaver overføres til kommunerne fra regionerne i det nære sundhedsvæsen. - Det gælder også for Frederikssund Kommune. Vi har fortsat fokus på at give borgerne den bedst mulige service og samtidigt sikre den bedst mulige udnyttelse af resurserne. Det vil en øget brug af sygeplejeklinikkerne bidrage til, fortæller afdelingsleder Hanne

Larsen. Hun ser frem til at følge brugen af klinikkerne. - Jeg er sikker på at det vil blive eftertragtet at komme på klinikken. Alle tre klinikker er vurderet inden opstart, således at rammer og indhold er velfungerende i forhold til opgaverne, fastslår hun. Der ændres ikke på den nuværende praksis for henvisning til kommunal sygepleje. Det sker fortsat via læge eller ved henvendelse til sygeplejen. Yderligere information om den kommunale sygepleje i Frederikssund, kan findes på kommunens hjemmeside.

Venstre ønsker sundhedshus i verdensklasse KOMMUNALVALG: Venstre vil sætte fart på etableringen af et sundhedshus på Frederikssund Hospital, efter at

regionen har sagt ja. I fremtiden skal man kun behøve at tage til hospitalet i Hillerød, hvis man har brug for de højt

specialiserede behandlinger. Et sundhedshus, der kan supplere den behandling, som man får i Hillerød. Nu kan vi

MERE FRIHED OG MINDRE SKAT!

STEM PERSONLIGT FOTO: JENS PEDER KNUDSEN, CUBIT MEDIALINE, FREDERIKSSUND

Marianne Porsborg KANDIDAT TIL KOMMUNALVALGET 2017 OG TIL REGIONSRÅDSVALGET 2017

www.marianneporsborg.dk

udvikle forskelligartede tilbud af høj kvalitet, tættere på borgerne, skriver Venstre i en pressemeddelelse. - Det er nu, der skal handles. Venstre forlanger konkret handling og mindre snak, og vi vil holde regionen fast på løftet om fortsat akut-tilbud i Frederikssund kommune. I dag er vi godt på vej med vores rehabiliteringsafdeling og genoptræning på Frederikssund Hospital. Det kan være genoptræning efter en hospitalsindlæggelse, efter en ulykke eller sygdom. Sundhedshuset skal kunne sikre forebyggelse, såsom rygestop, alkoholbehandling og sikre tilbud til folk med stress og kroniske sygdomme, som type 2-diabetes, KOL, hjertekar-sygdom eller cancer. Det handler også om oprettelse af akut- eller aflastningspladser, der især for de ældre, kan være et godt alternativ til hospitalsindlæggelse. Simpel blodprøve-

tagning, røntgen og EKG kan også være i huset. Borgmester John Schmidt Andersen (se foto) siger: - Jeg foreslår at vores sundhedshus også får et hospicetilbud. Det kunne for eksempel være Diakonissestiftelsen, der driver det. De har kæmpestor erfaring, og jeg synes personligt at det ville være helt fantastisk, hvis vi her i kommunen kan sikre patienter en rolig og værdig livsafslutning i gode og trygge rammer sammen med deres pårørende.

Rådgivning og samarbejde Sundhedshuset kan også styrke kommunens indsats for sårbare børn og familier, for eksempel med motionsvejledning, vægt og kostrådgivning. Med jordemødre og sundhedsplejen i samme hus kan rådgivning og den tidlige hjælp blive endnu bedre. Andre specialister kan også være med, herunder

JA TIL TIDLIG OG KOORDINERET INDSATS I PSYKIATRIEN STEM PERSONLIGT PÅ KIM ROCKHILL Din kandidat til Region Hovedstaden facebook.com/Rockhill Kim

hudlæger, neurologer, bandagister, hørespecialister, psykologer, fysioterapi, tandlæger, øjenlæger, kiropraktorer eller måske almen praktiserende læger. Patientrådgivning og forebyggelsescenter kan også placeres i Sundhedshuset. Huset kan blive til et fagligt kraftcenter og bør også kunne tilbyde stresshåndteringsforløb, ligesom kompetencer inden for telemedicin, demens og misbrugsbehandling kan tænkes at indgå. - Jeg synes, det er en rigtig god plan, som Venstre i Frederikssund Kommune her lægger frem. Vi har behov for, at kommunerne sætter initiativer i gang i forhold til det nære sundhedsvæsen. Sundhedshuse som dette kan være med til at imødegå genindlæggelser på hospitalerne og i det hele taget være et fremragende tilbud til de mennesker, der måske ikke har behov for en decideret hospitalsindlæggelse, siger Martin Geertsen (V) fra Regionsrådet, som vil gøre sit til at planen får den nødvendige opbakning i Region Hovedstaden. - Planlægningen af Sundhedshuset skal opprioriteres og mulighederne for et hospice undersøges. Læger og specialister inviteres til at være med. Det samme gælder andre kommuner, og vi indleder forhandlinger med Region Hovedstaden.


7

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG FREDAG D. 30/9 D. 30/9 D. 30/9

y b ib k S i y i Skib i Sbkibby

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG FREDAG D. 30/9 D. 30/9 D. 30/9

i SKIBBY

60 CL

tilbyder er tilbydgælder tilbyder

KUN FREDAG D. 30/9

10

00

HANSEN IS 3-PAK GEVALIA KAFFE HANSEN IS 30 STKMax. TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE IS 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE FritHANSEN valg Max. 3x3 pakker 3 kasser pr. kunde

1/11 - 30/1130 STK TUBORG

Max. 3 kasser pr. 3kunde Max. 3x3 pakker Max. kasser pr. kundeMax. 3x3 pakker

Frit valg

Frit valg

COCIO Classic, One eller Dark. Literpris v/1 stk. 16,67

Frit valg Frit valg Frit valg

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kgPr. 1/2 kg

8989 89

3939 39

95 9595

95 9595

NSEN IS

valg

+ pant

+ pant

+ pant

PR.TULLAMORE STK. SVINEMØRBRAD SVINEMØRBRAD TULLAMORE SVINEMØRBRAD TULLAMORE 3 stk. WHISKEY 3 stk. 1,6 -1,9 3 stk. WHISKEY kg 70 WHISKEY cl. 1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

3 pk.

99

95

GESTUS PANDERETTER Flere varianter. 480-500 g . Max. kg pris v/1 stk. 31,25 . Frost

NGLES

rit valg

10,-

Pr. pk. Pr. pk. kun Pr. pk. kun kun

15 70 cl.

00

Kun Kun

9999 99

99 99 99

7979 79

95 9595

95 9595

3 pk. 3 pk. 3 pk.

9999 99

95 95 95

PR. STK.

25

00

BLAND SELV SLIK PRINGLES BLAND SELV SLIK PRINGLES BLAND SELV SLIK PRINGLES

70 cl.

Kun

95 9595

1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg

ROYAL GREENLAND OVNKLARE FISKEFILETER ELLER REJER 250-400 g . Max. kg pris v/1 stk. 100,00. Frost

Kun Kun

5 55 Kun

95 9595

Frit valg Frit valg Frit valg

10,10,10,-

PR. 1/2 KG.

19

MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN KÆRGÅRDEN MAMMEN OST 45 +OST 45 LAMBI PAPIR SCALA75RØDVIN KÆRGÅRDEN MAMMEN LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN Toilet-/køkkenrulle cl. 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde Toilet-/køkkenrulle cl. 250 g. Max.250 3 pakker pr.3kunde 75 cl. g. Max. pakker pr.75 kunde FritToilet-/køkkenrulle valg 12 X 33 CL Frit valg Frit valg

95

49 45,200,100,45,200,45,200,- 100,100,-

MMEN OST 45 +

Pr. stk. Pr. stk. Pr. stk.

6 flasker 6 flasker 6 flasker

8,-8,8,-

700 g.

45,-

DANSK NAKKEFILET Kg pris 39,90

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk. ROYAL EXPORT ELLER HEINEKEN

95

700 +g.pant 700 g. 700 g.

Literpris v/1 pakke 12,61 Afhentningspris

Sælges kun i hele rammer

NYHED

Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden Skibby Mød os i MENY eller ring Åbningstider: Man.-fre. 34, 8-204050 lør. 8-20 søn. 8-20

NYHED

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.8-20 8-20lør. søn. 8-20 os på 38 48 30 65. Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn.til8-20

Postshop Postshop Postshop

NYHED NYHE


8

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG SK30/9 UFREDAG HD. sterafdeling blom es egen -vorD. 30/9 D. 30/9 omsterstøv T.f.: 23 28 16 41

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG FREDAG fra Tilbuddene gælder D. 30/9 og til r be m ve no D. 30/9 7. D. 30/9 tirsdag d. ember

y b ib k S i y b i Skib i Skibby

Fru Bl

med lørdag d.11.nov

i SKIBBY

APPASSINERO

Italien. Puglia. 75 cl

KUN FREDAG D. 30/9

tilbyder

tilbyder tilbyder

HANSEN IS 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA KAFFE HANSEN IS 30 STKMax. TUBORG GEVALIA KAFFE KAFFE IS 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA FritHANSEN valg 3x3 pakker 3 kasser pr. kunde 3-PAK Max.

PR. STK.

Max. 3 kasser pr. 3kunde Max. 3x3 pakker Max. kasser pr. kundeMax. 3x3 pakker

PR. STK.

7

95

BEAUVAIS HERREGÅRDSRØDKÅL

DANSKE OMHU ASPARGES KARTOFLER

Kl. 1. 850 g

Frit valg Frit valg Frit valg

Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kgPr. 1/2 kg

8989 89

3939 39

95 9595

95 9595

NSEN IS

valg

+ pant

+ pant

+ pant

10

00 1,2 kg 1,2 kg

7979 79

95 9595

Italien. 75 cl.

TULLAMORE SVINEMØRBRAD TULLAMORE SVINEMØRBRAD TULLAMORE SVINEMØRBRAD 3 stk. WHISKEY 3 stk. 1,6 -1,9 3 stk. WHISKEY kg 70 WHISKEY cl. 3 pk.

9995

NGLES

rit valg

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 7. november til og med lørdag d. 11. november

10,-

1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

70 cl.

200

00

SPAR OP TIL 15970

1,2 kg

LE PREARE RIPASSO

FLASKER Frit valg 6Frit valg

3 pk. 3 pk.

9999 99 3 pk.

95 9595

VINKUP

RIPASSO BINAZZO, ELLER BARRELAIA

Italien. 75 cl. BLAND SELV SLIK PRINGLES BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIKPRINGLES PRINGLES

70 cl.

6 FLASKER

325 110 95 99 95 95 955 95 95 10,95 99 95 95 99 5 10,99 99 5 10,99 99 2 FLASKER

CARLSBERG FRIT VALG ELLER TUBORG Pr. pk. Grøn Tuborg, Pr. pk. kun Pr. pk. Tuborg Classic, kun eller Carlsberg kun pilsner - 24 x 33 cl. eller 30 x 33 cl.

95

+ pant

Kun

00 Kun

Kun Kun

Kun Kun

SPAR OP TIL 8990

00

Frit valg Frit valg Frit valg SPAR OP TIL 27470

EVERYDAY WINE ORGANIC

MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR PETER & PETER SCALA RØDVIN TEMPRANILLO 2015 KÆRGÅRDEN Tyskland. Pinot Noir, MAMMEN OST 45 +OST 45 LAMBI PAPIR Spanien. 3 liter. SCALA RØDVIN KÆRGÅRDEN MAMMEN LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN Toilet-/køkkenrulle 75 cl. 250KÆRGÅRDEN g. Max.Riesling 3 pakker pr.Zeller kunde eller Toilet-/køkkenrulle cl. 250 g. Max.250 3 pakker pr.3kunde Riesling 75 cl. g. Max. pakker pr.75 kunde FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg Frit valg

MMEN OST 45 +

Pr. stk. 1 FLASKE Pr. stk. Pr. stk.

6 flasker 6 flasker 6 flasker

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

PR. BOX

700 g. FRIT 700 g.VALG 700 g.

95 110 45,8,200,100,49 45,8,- 8,- 200,200,- 100,100,- 9945,95

700 g.

45,-

SPAR OP TIL 35,-

00

SPAR OP TIL 39

95

SPIRITUS MARKED

SPAR OP TIL 40,-

NYHED NYHED NYHE

Hovedgaden 34, 4050 Skibby FREDAGS SLIK Hovedgaden 34, 4050 Skibby Hovedgaden Skibby PR. 100 G Åbningstider: Man.-fre. 34, 8-204050 lør. 8-20 søn. 8-20

NYHED

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.8-20 8-20lør. søn. 8-20 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn. 8-20

Postshop Postshop Postshop

5

95


9

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG SK30/9 UFREDAG HD. sterafdeling blom es egen -vorD. 30/9 D. 30/9 omsterstøv T.f.: 23 28 16 41

KUN KUN KUN FREDAG FREDAG FREDAG fra Tilbuddene gælder D. 30/9 og til r be m ve no D. 30/9 7. D. 30/9 tirsdag d. ember

y b ib k S i y b i Skib i Skibby

Fru Bl

med lørdag d.11.nov

i SKIBBY

SLAGTEREN TILBYDER

ANTON LANDAND FROST

KUN FREDAG D. 30/9 MØRT

tilbyder

tilbyder lbyder tiPR. 1/2 KG

3,2 KG IS G HANSEN 30 STK TUBORG CA. 4003-PAK GEVALIA KAFFE HANSEN IS 30 STKMax. TUBORG GEVALIA KAFFE KAFFE IS 30 STK TUBORG 3-PAK GEVALIA FritHANSEN valg 3x3 pakker 3 kasser pr. kunde 3-PAK Max.

49

95

BALL TIPP USA

RIBEYE HEREFORD Garanti mørt

Frit valg Frit valg Frit valg

DANSK Pr. 1/2 kg OVNKLAR Pr. 1/2 kgPr. 1/2 kg

8989 89

3939 39

SVINEKAM 95 95 95

95 9595

Med ben og svær

NSEN IS

valg

129

00

Max. 3 kasser pr. 3kunde Max. 3x3 pakker Max. kasser pr. kundeMax. 3x3 pakker

+ pant

+ pant

+ pant

PR. 1/2 KG

1695

TULLAMORE SVINEMØRBRAD TULLAMORE SVINEMØRBRAD TULLAMORE SVINEMØRBRAD 3 stk. WHISKEY 3 stk. 1,6 -1,9 DANSK SKAFT3 stk. WHISKEY kg 70 WHISKEY cl. 3 pk.

1,6 -1,9 kg 1,6 -1,9 kg

9995

NGLES

rit valg

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 7. november til og med lørdag d. 11. november

10,-

70 cl.

Pr. pk. Pr. pk. kun Pr. pk. kun kun

9999 99

KOTELETTER

70 cl. Pakker af 2-4 stk.

99 99 99 Kun

95 95 95 600 G

45

00

Kun Kun

95 9595

1,2 kg

1,2 kg 1,2 kg

7979 79

95 9595

119

95

Frit valg

Frit valg

3 pk. 3 pk.

9999 99

PR. STK

3 pk.

95 9595

PR. 1/2 KG BLAND SELV SLIK PRINGLES BLAND SELV SLIK BLAND SELV SLIKPRINGLES PRINGLES

15

00

NEM MENY

flere varianter

FERSKE SILDEFILETER

Kun Kun

5 55 Kun

95 95 95 FRIT VALG

49

95

29

95

FERSK LAKSESIDE

Frit valg Frit valg Frit valg

10,10,10,95 PR. STK.

99

MAMMEN OST 45 + LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN KÆRGÅRDEN JULEMEDISTER MAMMEN OST 45 +OST 45 LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN KÆRGÅRDEN MAMMEN LAMBI PAPIR SCALA RØDVIN Toilet-/køkkenrulle 75 cl. AF DANSK 250KÆRGÅRDEN g. Max. 3 pakker pr. kunde Toilet-/køkkenrulle FRILANDSGRIS cl. 250 g. Max.250 3 pakker pr.3kunde 75 cl. g. Max. pakker pr.75 kunde FritToilet-/køkkenrulle valg Frit valg Frit valg

Menu for to personer

MMEN OST 45 +

MORTENSAFTEN MENY TIL 2 PERSONER Pr. stk.

700 g.

45,-

6 flasker PAKKE 6 flPR. asker 6 flasker

Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk. Ta’ 5 pk.

700 g. 700 g. 700 g.

45,200,100,00 45,200,45,200,- 100,100,149

8,-8,8,-

Med æble, kartofler, Pr. rødkål, stk. svesker, Pr. stk.chips skysauce og bag-selv

NYHED NYHED NYHE

Hovedgaden 34, 4050 Skibby FREDAGS SLIK Hovedgaden 34, 4050 Skibby PR. 100 G Hovedgaden Skibby Åbningstider: Man.-fre. 34, 8-204050 lør. 8-20 søn. 8-20

NYHED

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør.8-20 8-20lør. søn. 8-20 Åbningstider: Man.-fre. 8-20 søn. 8-20

Postshop Postshop Postshop

5

95


10

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Vælgermøde med valgprogram SKULDELEV: Vælgermødet i Skuldelev i sidste uge blev samtidig tidspunktet, hvor Socialdemokratiet valgte at præsenterer deres valgprogram i en større forsamling. Det fortæller spids- og borgmesterkandidat Tina Tving Stauning (A). - Ved at bruge vores valgprogram som udgangspunkt for den efterfølgende diskussion, var bolden givet op ved bordene.

- Vi har valgt at være meget konkrete i det socialdemokratiske valgprogram. Folk skal vide præcist, hvad vi står for, og hvad vi vil arbejde med og for de næste fire år. Valgprogrammet fylder to sider. Bag det ligger et uddybende Arbejdsprogram, som man har arbejdet med i partiforeningen det sidste år. - Der blev diskuteret livligt ved de mange borde i Skul-

delev Hallens fælleslokale og emnerne kredsede især om busserne eller manglen på samme. Om skolelukning og skolens betydning for det lokale område. Om skolens indhold og kvalitet. Om at tage fælles ansvar for, hvad der sker i landsbyen. Om sammenhængen mellem skole, daginstitution, kraftvarmeværk, bylauget, Brugsen og byens aktiviteter. Om hvorfor man havde valgt at

bo i Skuldelev, og hvad der skulle og kunne ske fremover. Det var en utrolig god aften, fortæller Tina Tving Stauning. - Man føler sig lidt glemt og overset i den store kommune. Det skal altså ikke være sådan. Vi skal passe lige godt på både by og land” Valgprogrammet kan hentes i Valgbutikken i Sillebroen eller læses på Socialdemokratiets facebookprofiler.

lade sig gøre. Mens kaffen blev drukket, blev ældrepolitikken i Frederikssund Kommune indgående drøftet. Her blev der givet udtryk for ønsket om en bedre information

og støtte til de pårørende på demensområdet. Der var også en stærk utilfredshed med ventetider og afstande til sygehusene i regionen.

Medlem nummer 800.000 JÆGERSPRIS: Michael Larsen fra Jægerspris er Ældre Sagens medlem nummer 800.000. Det blev markeret af Ældre Sagens ledelse ved en sammenkomst, hvor Michael Larsen som repræsentant for de mange medlemmer blev fejret med blomster og kaffebord. Ældre Sagen i Jægerspris har 2.000 medlemmer. Men det var alligevel over-

raskende, at landsorganisationens medlem nummer 800.000 blev Michael Larsen i Jægerspris. Med ved kaffebordet var blandt andre landsformand Søren Rand, administrerende direktør Bjarne Hastrup og den lokale formand Rosa Kronby. Michael Larsen blev medlem af Ældre Sagen for en måned siden efter et infor-

mationsmøde om besøgsvenner i Mødestedet på Vinkelvej. - Vi fik en både grundig og meget positiv information om opgaven som besøgsven, og jeg fik et godt match med den person, jeg nu er besøgsven hos. Herefter lå det lige for at blive medlem af Ældre Sagen, som jeg havde søgt nærmere informationer om på internettet.

Kristian Moberg DIT VALG DEN 21. NOVEMBER 2017

- Jeg har en idé om at nedtone begreberne besøgsven og besøgsvært, der ligesom adskiller personerne, men gøre det mere nærværende. Eksempelvis ved at begge parter kan mødes i hinandens hjem og derved opnå i hvert fald en form for reelt venskab. - Naturligvis er det en forudsætning, at den besøgsvært, man kommer hos, kan bevæge sig uden for hjemmet. Mn langt hen ad vejen tror jeg, at det kan

Verdens Diabetesdag FREDERIKSSUND: Tirsdag den 14. november er FN´s Verdens Diabetesdag. Diabetesforeningen og Frederikssund Kommune markerer denne dag ved to arrangementer. Indholdet er det samme, men rammerne er forskellige. - Du kan få en snak med repræsentanter fra foreningen og høre om vores tilbud. Du kan også tale med Sundhedsafdelingens diætist, sygeplejeske og terapeut, som står for kommunens tilbud til borgere med type 2- diabetes. -Her har du har mulighed for at få testet din risiko for

at få diabetes. Og du kan deltage i stavgang først på dagen. Klokken 10:00 til 11:00 arrangerer Diabetesforeningen stavgang med start fra Frederikssund Hallen. Mellem klokken 10:00 og 12:00 kan man møde de frivillige i Diabetesforeningen i Frivillighedsstedet på Østergade 3C. Klokken 14:00 til 16:00 fortsætter arrangementet i Langes Magasin, hvor kan samtidig kan nyde Frederikssund Kunstforenings aktuelle udstilling. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. 320.545 danskere har

AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Røgkanon Adgangskontrol • Video-overvågning • Hundevagt • Gitter Låse • Vagt tilsyn • Porttelefonanlæg • EDB-sikringswire AUTORISERET RUKO-FORHANDELER OG ISO 9001 GODKENDT Godkendt af forskikringsselskaberne, DBI og SKAFOR Hovedkontor: Industrivej 37 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100

www.alarmeksperten.dk

diabetes. Heraf har 288.000 type 2-diabetes. 60.000 danskere går rundt med en uopdaget type 2-diabetes, og det skønnes, at mere end 300.000 har forstadie til diabetes. (Kilde: www.diabetes. dk) Den 14. november er en særlig dato. Den 14. november 1891 blev den kommende forsker Sir Frederick Grant Banting født. Sammen med kollegaen John James Rickard Macleod modtog han i 1923 Nobelprisen for at have opdaget insulinet.

Facebook • Nyhederne før alle andre • Sjove konkurrencer • Breaking News


11

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Så er kalkknuseren gået i aktion Fredag middag tog Skibby Vandværk fat på at afprøve et nyt kalkknuseranlæg. Testperioden er på tre måneder

gangsrøret til forbrugerne, forklarer værkets bestyrer, Renè Stjerne Hansen. - Klodserne er tilsluttet en computer, der styrer impulserne, så der ikke dannes de hårde belægninger. Kalken forsvinder ikke, men bliver omdannet; knust. Ultralyd får kalkkrystallerne til at

ændre form: vandet føles blødere, og kalken er lettere at få af. Det betyder blandt andet, at man skal bruge færre kemikalier til at fjerne kalkbelægninger, bruge en tredjedel mindre vaskepulver og meget lidt eller slet intet skyllemiddel. Og opvaskemaskinen bør kunne klare sig med en halv dosis. Når testperioden slutter om tre måneder, håber bestyrelsen på, at forbrugerne har oplevet, at effekten har været så god, at man kan gå i gang med at søge en

permanent kommunal godkendelse af kalkknuseranlægget. Og købe anlægget. - Anlægget koster 350.000 kroner plus moms. Set i lyset af, at det koster mange penge, er vi meget interesseret i, at borgerne svarer på de spørgeskemaer, der kommer i midten af januar. - Vi skal ikke ud at låne til det. Det er penge, vi har i forvejen, så investeringen vil ikke medføre prisstigninger, understreger Renè Stjerne Hansen. Foto: Steen Westh

JÆGERSPRIS: Torsdag stod undervisningen på Baunehøj Efterskole i EU-stjernernes tegn. Blandt andet fik eleverne selv lov til at prøve kræfter med at løse flygtningekrisen. Det var arrangementet Roadtrip, der besøgte efterskolen. Det betød, at EU fik lov til at sætte sig tungt på skemaet. Hele dagen blev brugt på at diskutere, quizze og høre om det europæi-

ske samarbejde. Det er den tværpolitiske organisation Europabevægelsen og Europa-Kommissionen, der står bag Roadtrip. Baunehøj Efterskole var fjerde og næstsidste stop på Roadtrip-turen. Et af dagens højdepunkter var det såkaldte dilemma-spil, hvor eleverne mødtes i deres klasser for at indtage rollerne som europæiske mini-

stre og sammen forsøge at løse et stort internationalt problem. Forinden var eleverne blevet klædt på til diskussionen gennem oplæg fra blandt andre Europa-Parlamentet. Her har fik de indblik i, hvordan love og aftaler bliver til i EU. De blev også sat ind i de forskellige landes ståsteder i spørgsmålet om flygtningekrisen.

Af Conny Probst

SKIBBY: Et kalkknuseranlæg på cirka 100 gange 50 centimeter skal de næste tre måneder tage kampen op mod for meget kalk i vandet hos Skibby Vandværks kunder. Anlægget, der blev monteret fredag eftermiddag, består af impulsklodser, der er monteret på det store af-

EU på skoleskemaet

Plakathærværk politianmeldt

Investeringer i Folkeskolen

SKIBBY: Jørgen Bech, med-

Ikke flere skolelukninger

lem af byrådet for Venstre har anmeldt et tilfælde af politisk hærværk til Nordsjællands Politi. Hærværket har fundet sted på Skibby Hovedgade fra Elmevej og nordover til krydset mellem rute 53 og Svanholms Alle samt punktvis langs Saltsøvej.

Natten mellem den 30. og 31. oktober 2017. Her er samtlige lovligt ophængte plakater i lygtepæle revet ned, strips er klippet over og plakater revet itu. Derudover er flere plakater overmalet, men det er sket før den angivne dato. - De færreste er klar over, at strafferammen er fæng-

selsstraf på op til seks år, hvis det kan bevises, at at plakat-nedrivningen skyldes politisk drilleri. Altså er ”politisk motiveret”, som det hedder i straffeloven, forklarer Jørgen Bech til lokalavisen.

Styrke lokalt foreningsliv Mindre centralisering

Ansvarlig Politik Sundhed og trivsel i Fokus Altid i Dialog med Borgerne STEM PERSONLIGT

STEM PERSONLIGT

SUSANNE BETTINA JØRGENSEN

KIRSTEN

I Frederikssund Byråd www.facebook.com/susanneibyraadet

WEILAND


12

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Skibby Brandsta Det næste stykke tid vil man kunne opleve brandstationens nye sprøjte i lokalområdet. Uden udrykning. Af Conny Probst

SKIBBY: Mandag aften havde 12 brandfolk fra Skibby

En helt ny brandbil, skal man lære at kende. Derfor skal der køres en del prøveture, uden udrykning

Brandstation travlt med at klippe en bil i. Heldigvis var det kun en øvelse. -VI har fået udstukket forskellige temaer, som vi skal igennem i løbet af året. I denne omgang var den frigørelse af en eller flere personer i forbindelse med et trafikuheld, fortæller hold-

Nye borgerlige har fyret spidskandidaten FREDERIKSSUND: Morten Johan Lintrup blev valgt til Nye Borgerliges spidskandidat til byrådet i Frederikssund på et opstillingsmøde

den 3. april. Det er han ikke længere. Efter at han har delt et link til en Politiken-artiklel om, at ”Bangladesh vil ste-

rilisere rohingyaer i kaotiske flygtningelejre” med en kommentar om, at Bangladesh ikke lider af »teaterhumanistiske fordomme«, er han blevet ekskluderet af partiet. Det har Nye Borgerlige oplyst til Ritzau. Bangladesh har i flere år tilbudt mænd at blive steriliseret til gengæld for et tæppe og cirka 200 kroner.

I verdens værste vejr...

...har du brug for verdens bedste rustbeskyttelse Det danske klima er verdens mest rustfremkaldende og din bil er konstant under rustangreb – året rundt. Hos dit lokale Dinitrol Center er din bil i de bedste hænder. Vi behandler din bil ud fra mange års erfaring og indgående kendskab til, hvordan lige netop din bil skal behandles – og beskyttes! Book tid i dag på nedenstående telefonnummer eller på vores hjemmeside.

FREDERIKSSUND ANTI-RUST Aut. Dinitrol Center · Holmensvej 15 · 3600 Frederikssund · Tlf.47 31 56 01 · www.frederikssund-antirust.dk

Men partiledelsen bifaldt ikke opslaget og bad derfor spidskandidaten om at fjerne det, skriver Politiken. Nu har opslaget fået den konsekvens, at Morten Johan Lintrup - der har været med til at starte partiets lokalforening i Frederikssund - ikke kan være spidskandidat. Da kandidatlisterne til kommunalvalget den 21. november er låst fast, vil hans navn dog stadig stå på listen. Men partiledelsen opfordrer vælgerne til ikke at stemme på ham. Partiets medstifter og næstformand, Peter Seier Christensen, har i et Ritzauinterview betonet, at spidskandidatens opslag ligger meget langt fra partiets po-

litik. Sagen skulle have været taget op på et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af november. Men hovedbestyrelsen besluttede kort efter Morten Johan Lintrup opslag at ekskludere ham. Kandidaten selv har ikke kommenteret ekskluderingen over for Ritzau, men da nyhedsbureauet forleden talte med ham, fortrød han ikke sin kommentar. - Hvis mennesker frivilligt vil lade sig sterilisere, er det da en udmærket model, lød svaret. Bangladesh har i flere år tilbudt mænd at blive steriliseret til gengæld for et tæppe og cirka 200 kroner. På opstillingsmødet i april blev Karl Andersen valgt

Reparation og salg af: Havetraktorer Plæneklippere Buskryddere Motorsave Hækkeklippere

AutoMester Vi står på hove det for dig!

Morten Johan Lintrup er ikke længere Nye Borgerlige spidskandidat i Frederikssund. Ifølge Ritzau er han blevet ekskluderet af partiet efter en artikel i Politiken.

: LER AF RHAND AUT. FO arna, MTD, , Husqv ftsman det, Cra Cub-Ca Texas og Stiga, Klippo

HUSK vintereftersyn Hovedgaden 77 - 4050 Skibby Tlf. 4752 9875 - 4061 9875 spa@spla.dk - www.spla.dk

som nummer to på partiets opstillingsliste.

INFO Annoncering • Kontakt os og få en professionel annoncesnak. Ring: 46 48 07 70.

AutoMester · Forsikringsskader

Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber

· Vi servicerer alle bilmærker Både person- og varebiler

· Klargøring til syn · Autotransport · Køb og salg af biler HUSK Bilens garanti gælder stadig, når du får lavet service hos os! Dæk med 3 års garanti!

ÅBENT: Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Fra d. 1/4-1/10 Lørdag kl. 9.00-12.00


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

ation har fået ny sprøjte leder Michael Skjold. Aftenens øvelse varede to timer og er en af de 12 lovpligtige øvelser. Bilen, der blev klippet i stykker, havde man hentet hos en ophugger. - Den var blevet tømt for væsker; den var blevet miljøbehandlet, så der var kun den rå skal tilbage, siger han. Skibby Brandstation, der hører under Frederiksborg Brand & Redning, har fået en ny sprøjte, fortæller Michael Skjold.

- Den gamle sprøjte er overtaget af de frivillige brandfolk i Farum. De gør den i stand og benytter den efterfølgende. Den nye sprøjte er kun på midlertidigt besøg på stationen på Selsøvej 5. - Inden længe får vi en ny tanksprøjte, siger han. Den midlertidige sprøjte, der kan rumme 1500 liter vand, er større og har flere hestekræfter end stationens gamle køretøj. - Derfor kommer lokalområdet til at se os køre

rundt lidt tiere – uden udrykning. Alle skal have rutine i at køre med den, fortæller Michael Skjold. Foto: Steen Westh

Voldeligt hjemmerøveri mod ældre ægtepar KIRKE SAABY: Politiet har iværksæt at massiv efterforskning, og har indtil videre sammenstykket følgende hændelsesforløb. Omkring kl. 23:30 brød tre gerningsmænd ind i ægteparrets hjem, hvor de truede sig til familiens dankort. En af gerningsmændene kørte herefter til Hvalsø, hvor han forsøgte at hæve penge på dankortet, mens de øvrige to gerningsmænd blev på gerningsstedet. Under røveriet ankom to SOSU-assistenter Lejre Kommunes hjemmepleje til stedet for at udføre en plejeopgave. De to SOSU-assistenter blev pacificeret indtil gerningsmændene forlod stedet omkring kl. 03:10. Både ægteparret og de to SOSU-assistenter er sluppet med moderate fysiske skader, men er naturligvis dybt berørte efter hændelsen.

De tre gerningsmænd beskrives som: A: Mand, mellemøstligt af udseende (brun i huden), 16-18 år, 175-180 cm, spinkel kropsbygning, sort kort hår, iført sort dunjakke. Talte slavisk sprog. B: Mand, mellemøstlig af udseende (lys i huden), 2025 år, 180-185 cm, almindelig kropsbygning, sort kort hår, iført sort jakke og mørke bukser. Talte dansk med accent. C: Mand, mellemøstlig af udseende (brun i huden), 20-25 år, cirka 170 cm, kraftig kropsbygning, sort kort hår, iført beige/lys jakke med hætte, sort tørklæde for ansigtet og sorte handsker. Talte dansk med accent. Politiet betegner røveriet som værende meget groft, og beder i den anledning beboere og andre, der måtte have set noget mistænkeligt i området, om at rette henvendel-

Silhouette® gardin

se til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 114. Politiet er særligt interesseret i at høre fra personer, der i tidsrummet mellem kl. 23:00 og 03:30 måtte have set mistænkelige/fremmede personer og køretøjer i området omkring Egevej, Magnolievej og Lindevej i Kirke Saaby. Ligeledes er politiet interesseret i at høre fra borgere, der måtte have gjort observationer omkring Nordeas hæveautomat på Skolevej i Hvalsø i tidsrummet omkring kl. 01:56, ligesom man naturligvis også gerne hører fra borgere, der har set noget på ruten fra Kirke Saaby til Hvalsø – en strækning på cirka seks km. Politiet er i tæt dialog med Lejre Kommunes hjemmepleje, der har iværksat de nødvendige foranstaltninger i forhold til øvrige plejekrævende ældre i området.

Lækkert og bekvemt!

Vælg gardiner der justerer sig selv automatisk dagen igennem Forestil dig, at dine gardiner automatisk indstiller sig efter din døgnrytme og dine ønsker. PowerView® Motorisering fra Luxaflex® er en revolutionerende nyhed, der gør det muligt at indstille dine gardiner til bevæge sig på de tidspunkter, du ønsker. Betjen og tidsindstil helt enkelt via din telefon, tablet eller Pebble® fjernbetjening. Med PowerView® er dine gardiner i bevægelse - og dit hjem ser beboet ud, selv når du ikke er hjemme.

Hør mere om PowerView® og få en demonstration i butikken.

Københavnsvej 77 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 18 36 · www.magnild-gardiner.dk

13


14

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Bogsalg – ekstra uge – fyld posen for 20 kroner

FREDERIKSSUND: I uge 45, fra mandag den 6. november til og med lørdag d. 11. november, vil der på bibliotekerne i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup være ekstra turbo på bogsalget, da man for bare 20 kr. kan fylde en hel pose med kasserede bøger og andre materialer. Alle dage foregår bogsalget i bibliotekernes betjente åbningstid. Personalet på bibliotekerne arbejder løbende med at udskille slidte og forældede bøger, samt trimme samlingen så den hele tiden fremtræder indbydende og aktuel. Derfor må en del titler nødvendigvis kasseres og udgå - og dermed ende sine biblioteksdage ved et bogsalg. Kom og gør et kup – og husk kontanter.

100.000 kroner til skoleprojekter Det fælles elevråd har sammen fordelt 100.000 kroner til gode projekter på skolerne. Elevrådet har selv valgt vigtige indsatsområder, som projekterne skulle leve op til.

FREDERIKSSUND: Stemningen var god, da det fælles elevråd var samlet mandag formiddag i Byrådssalen på rådhuset i Frederikssund. Sammen gennemgik de 12 forskellige projekter, som skolerne har ønsket penge til. I alt var der søgt midler for i alt 225.000 kroner, og det var op til Fælles Elevråd at finde de projekter, som skulle have del i de 100.000 kroner, elevrådet kunne dele ud. Det var især trivsel og læring, som elevrådet vægtede højt. Derfor valgte blandt andet at give penge til reparation af stole i klasserne på Slangerup Skole, mere varierede indearealer på Jægerspris Skole og et forløb

om antimobbestrategier og trivsel inklusive et foredrag med Peter Mygind på Fjordlandsskolen. Også projekter som renovering af legehuse og nye små fodboldmål til Ådalens Skole samt nye cykler til Kærholm fik tildelt penge,

fortæller Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse. Hver skole fremlagde sine ønsker, så alle i elevrådet kendte både ønske og baggrund, og så der kunne stilles spørgsmål eller forslag. Der kom mange gode

forslag, blandt andet at man kunne søge penge hos sponsorer, lave loppemarkeder og bilvask for at samle penge ind og meget mere. Til sidst blev de 100.000 kroner fordelt ved at eleverne talte sig frem til, hvilke projekter, de syntes, var vigtige. Eleverne var gode til at lytte til de andre skolers projektforslag, og ikke kun tage hensyn til egne ønsker.

Et godt stykke arbejde Borgmester John Schmidt Andersen (V) var med, da

eleverne skulle diskutere projekterne og fordele pengene. Og han var imponeret over elevernes arbejde. - Jeg synes, det har været en rigtig god proces og meget behagelig. Eleverne lyttede til hinanden, kom med gode ideer og talte pænt om alle projekterne. - Og så synes jeg, at det var flot, at der blev tænkt på, hvilke projekter, der kunne gøre mest gavn her og nu fremfor at få penge til ens egen skoles projekt. Jeg synes bestemt, at alle i

det fælles elevråd kan være stolte af deres arbejde i dag, sagde John Schmidt Andersen efter dagens møde. Det fælles elevråd består af elever fra alle Frederikssund Kommunes seks folkeskoler. Eleverne er alle med i elevrådet på deres egen skole. På mødet blev der også valgt en ny formand for Fælles Elevråd, og det blev Mehmet Kahraman fra Trekløverskolen. Foto: Frederikssund Kommune

SUNDHED ER MERE END BEVÆGELSE

– DET ER DIG OG MIG

VORES STED - VORES ANSVAR

– FORDI VI STÅR STÆRKERE SAMMEN

MARTIN STOKHOLM

- Din repræsentant i Lejre kommunalbestyrelse!

Nr. 5 liste


HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Cykel Sport Messen Cykler - Udstyr - Rejser - Træning

TESTOMRÅDE WORKSHOP · MINIFOREDRAG Køb billet på www.cykelsportmessen.dk

Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena 11.-12. november 2017 Åbningstider: Lørdag 10-17 Søndag 10-16

15


16

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Borgmesterens

HJØRNE

John Schmidt Andersen Borgmester i Frederikssund

Demokratiets festdag Siden vi fik Grundloven i 1849, har Danmark været et demokratisk land. Først var det et demokrati for de få, men med årene er stemmeretten blevet udbredt, så det i dag er langt den største del af befolkningen, der kan stemme. Alligevel er det ikke alle, der benytter sig af retten til at stemme.

kampagne, som Frederikssund Kommune kører op til valget. Der er sat plakater og roll-up-bannere op på mange offentlige institutioner, og kampagnen kan også ses blandt andet ved busstoppesteder i både Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund, ligesom den er synlig på vores hjemmeside og på Facebook. Vi har også lagt Go-cards med opfordring Ved kommunalvalget i 2013 var midald- til at bruge sin stemmeret ud på uddanrende og ældre vælgenelsesinstitutioner, re de mest flittige til hos erhvervsdrivende at møde frem ved mv. Kampagnen er lastemmeurnerne. vet i samarbejde med Valgdeltagelsen på Kommunernes Landslandsplan for disse forening og har over”Hvis man får grund- skriften ”Tænk dig grupper var på 75-85 procent. Omvendt viom før du (ikke) stemlagt en god demokra- mer”. Den indeholder ser statistikken, at kun 54,5 procent af tisk tradition som ung, naturligvis ingen polide 22-29-årige på tiske budskaber, men landsplan stemte ved så vil man følge dette skal gøre opmærksom samme valg. på valget og vigtighespor også i voksenlivet” den af at gøre sin indUnge mennesker er flydelse gældende. altså mere sjældne gæster ved valgene, selvVed kommunalvalget om de er vokset op i i 2013 var der også et trygt og sikkert velkampagner for at højfærdssamfund, og dermed i høj grad har ne valgdeltagelsen, og ved valget så vi en nydt godt af samfundets goder. Måske markant stigning i valgdeltagelsen i Danskyldes det, at de mange ting, der fylder i mark. Derfor har jeg et begrundet håb unge menneskers liv – studier, venner, om, at vi også ved dette valg kan lykkes arbejde, fritid – ikke levner megen plads med at få rigtig mange ud at stemme. til lokalpolitik. Og så er de unge måske heller ikke så bevidste om de kommunale Hvis du foretrækker det, kan du også serviceydelser. brevstemme enten i Borgercenteret eller på bibliotekerne i den betjente åbningsMen det er vigtigt, at så mange som mu- tid. På den måde slipper du for at stå i kø ligt – herunder en større del af de unge – på valgdagen. Borgercenteret holder eksstemmer. Undersøgelser viser, at hvis tra åbent for modtagelse af brevstemmer man begynder som sofavælger, så er der lørdag den 11. november kl. 10.00 større risiko for, at man fortsætter som 14.00 og fredag den 17. november kl. sofavælger ved de efterfølgende valg – og 14.00 - 16.00. Og den 16. november er omvendt. Hvis man får grundlagt en god det også muligt at brevstemme på Camdemokratisk tradition som ung, så vil pus Frederikssund til glæde for de unge man følge dette spor også i voksenlivet. studerende med stemmeret. Valget til byråd og regionsråd finder sted den 21. november – en festdag i vores allesammens demokrati.

EJBY: Ejby Bylaug har uddelt Ejby Prisen 2017 ved en fuld besat fællesspisning i Ejby og Omegns forsamlingshus, hvor omkring 80 borgere deltog. Ejby Bylaug havde opfordret borgere i lokalsamfundet at nominere kandidater til årets Ejby Pris og bestyrelsen havde valgt at invitere de ”TOP 3” nominerede til bylaugets fællesspisning. Ejby Prisen er en anerkendelse og et skulderklap til en forening, en person eller en aktivitet i byen, der gør noget særligt positivt for lokalsamfundet. På en tredjeplads kom Maybritt Eriksen, som blev nomineret for sin indsats som hjertevarm, meget kærlig og tryghedskabende privat dagplejer i Ejby. Maybritt blev også nomineret for, sammen med Kim, Susan og Michael at være ”Verdens bedste” kajak instruktører, der flytter grænser og indgyder mod hos kursisterne”. I nomineringen stod der blandt andet: Før jeg begyndte at gå til kajak, turde jeg ikke svømme ud på det dybe vand, men det skulle jeg, da der er svømmeprøve på 600 m, det lykkedes for instruktørerne at fjerne min frygt, så jeg nu benytter enhver chance for at komme på vandet.. Tænk sådan instruktører findes i Bramsnæs sejlklub.

På en andenplads kom Vibeke Munch Hestbæk. I nomineringerne stod der følgende: Vibber har en enorm positiv og kreativ indflydelse på alle børn i Ejby. Vibber står altid på hovedet for børnene på skolen og Grønhøjgård.. selv om aftenen, ser vi Vibber i diverse Foreninger til stor glæde for alle aldre. Kan ikke komme i tanke om nogen der har mere energi og overskud.. kort og godt alle børn i Ejby elsker Vibber. Der var en, der skilte sig ud og løb med over halvdelen af nomineringerne og Ejby prisen 2017 gik til Bo Eriksen. I nomineringerne lød det blandt andet: Bo har, trods sin forholdsvis

unge alder igennem 10 – 15 år været formand for fodboldklubben i Ejby. En ildsjæl betegnes som en, der brænder for en sag, og det gør Bo absolut. Hvis ikke Bo, havde gjort det til sit mål i livet, at tjene Bramsnæs FB, ville klubben ikke eksistere. Udover sit formandskab har Bo mange forskellige kasketter på, han kridter baner, han har været vaskekone, og han er hovedansvarlig for, at Bramsnæs FB hvert år stiller op med 70 – 80 frivillige på Roskilde festival, hvor der bliver tjent penge til klubben, så ungdoms spillerne kan komme på fodboldskole. Flere gange når hold har været tæt på at lukke, har Bo gået ind og taget trænerposten. klubhuset fungerer.

DEBAT: Uddannelser er afgørende LÆSERBREV Af Kirsten Weiland Byrådsmedlem (S)

Design Hornsherred Lokalavis I

I Frederikssund Kommune ønsker vi en høj valgdeltagelse. Derfor vil I forskellige steder i det offentlige rum kunne se den

Ejby-prisen gik til ...

Gode uddannelsesmuligheder er afgørende for børn og unge i fremtidens Frederikssund. En stærk folkeskole og gode ungdomsuddannelser skal derfor være kendetegnende for kommunen. Som næstformand i Vækstudvalget har det været en stor glæde at se, hvordan et frugtbart samarbejde mellem skolerne i Campus Frederikssund og det lokale erhvervsliv og erhvervsskoler har medvirket til, at variationen i udbuddet af ungdomsuddannelser er øget markant, så kommunens unge lokalt kan finde den ungdomsuddannelse, der passer dem, og via det såkaldte FUEL projektet blive vejledt

kvalificeret både før, under og efter uddannelsen. Med disse muligheder er det af afgørende betydning, at investeringerne i folkeskolens indhold følger med. Det er ikke sket i de seneste år, og det nyvalgte byråd må forpligte sig på, at der investeres markant i folkeskolen de kommende år. Vi skal have en folkeskole, der er det naturlige valg for alle, hvor børn og unge trives gennem høj faglighed og glæden ved at lære. Vi har ikke brug for flere skolelukninger, men et varieret skoletilbud af store og mindre skoler, hvor en øget digitalisering og en computer til hver elev skal prioriteres højt. Der er brug for et kompetenceløft til lærere og pædagoger, der sikrer en god og lærerig hverdag for alle børn i kommunen. Frederikssund skal sætte mangfoldigheden i fokus variation i skolestørrelse er

en styrke, som i langt højere grad skal udnyttes aktivt, så også de forældre, der foretrækker en mindre skole, kan finde den i det kommunale skoletilbud - i stedet for at søge til mindre privatskoler eller skoler i nabokommunerne. I den sammenhæng kan de små skoler i Horns Herred bidrage og med investeringer blive et aktivt tilvalg for de forældre, der for tiden - i bekymring for fremtiden foretager et fravalg af den kommunale skole. Der er gennem en årrække brugt mange anlægskroner til at finansiere nødvendige ombygninger og tilbygninger til kommunens skolebygninger, for at gøre dem tidssvarende, så de lever op til fremtidens krav. Disse ombygninger er ved at være afsluttet - det er nu, at indholdet i folkeskolen sættes i fokus og investeringer i skoleudvikling prioriteres.


17

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Slut for i år

SELSØ: Den 31. oktober sluttede sæsonen på Herregårdsmuseet Selsø Slot med Allehelgensaften og besøg af henved 500 børn og voksne, der mødte hekse i alléen, fangen i fangekælderen, hørte fortællinger om nattens væsner og selvfølgelig så Den hvide dame svæve gennem rummene i huset. Sæsonen 2017 på Selsø Slot har budt på klassiske koncerter, foredrag mv. Og så har DR været på besøg og filmet til afsnittet ”Historien om Danmark: Eneveælde og oplysningstid”. Nu er museet gjort i stand og lukket ned for vinteren af Selsø Slots Venner. Næste sæson på Selsø starter traditionen tro den 4. maj med Lysfest. Programmet for denne aften og for resten af sæsonen vil man kunne se på museets hjemmeside, selsoe.dk, i begyndelsen af 2018.

En trubadur kom forbi Hornsherred JÆGERSPRIS: Den sidste lørdag i oktober gæstede den nordjyske sangskriver og trubadur Mikael K Rejsestalden i Jægerspris. Det var foreningen Musik mellem Fjordene, der stod for arrangementet, og det blev afviklet i samarbejde med Kulturhuset Rejsestalden. - Mikael K tog os med på en personlig rejse fra hans opvækst i Ålborg over et frivilligt eksil på Vesterbro til landsbyen Fristrup i Vendsyssel, hvor han nu har slået sig ned med familien, fortæller musikforeningens formand Stig Pedersen. - Undervejs mødte vi en lang række helt almindelige skæve eksistenser, som Mikael har truffet og ladet sig inspirere af: Sputnik, der,

møde to unge musikere fra Vanløse. En ung mand, der startede med at spille heavy metal guitar, og fandt sammen med en klassisk orienteret violinspillende pige. Det blev til nordiske folkemusik, som de udvikler gennem egne kompositio-

iklædt rumdragt solgte friske morgenaviser i Ålborgs natteliv fra sin scootervogn, ”filosofferne” på Vesterbroværtshuset Bukowski og fra livet i Fristrup hørte vi om Anna, der drog til København for at slå sig ned som

cykelbud samt mange flere sange med de finurlige tekster. Fint akkompagneret af manden selv på diverse instrumenter og elektronik. En del af gæsterne kom langvejs fra, da koncerten i Rejsestalden var Mikael K’s

eneste på Sjælland i denne omgang.

Næste koncert Foreningens næste planlagte koncert afvikles lørdag den 10. februar 2018. Her kommer man til at

DEBAT: Når mor og far skændes LÆSERBREV Af Andreas Ryge Medlem af Radikale Venstre og spidskandidat til kommunalvalget

Kampen om finansiering af idrætsbyen er i fuld gang. Borgernes Liste, Venstre og Konservative vil tilsyneladende sælge Kalvøen for at skaffe penge, hvilket Socialdemokratiets Tina Tving

Stauning er imod og mener, at penge må findes på anden måde, uden dog at uddybe hvordan. For en udenforstående kan det lyde som om, byrådet har igangsat et projekt, hvor finansiering ikke er på plads. Det giver anledning til Radikal bekymring, da dette potentielt kan få konsekvenser for de mindre sportsgrene. Frederikssund Kommune har dels nogle unikke omgivelser og dels nogle nichesportsklubber, som vi mener er værd at fokusere på. I

Roskilde fjord er der gode forhold for sejlsport og roning og ved Landerslev er der forhold, der får kitesurfere fra hele landet til at besøge stranden for at surfe. Vi har speedway-bane og en kunst-rulleskøjteklub, som ikke blot hører til blandt landets bedste men som også markerer sig internationalt. Det er alt samme sport, der adskiller netop vores kommune fra vores nabokommuner. Siden 2014 har der været talt om at etablere et sejlsports-

center, men planerne mangler og intet er endnu sat i gang. Når byrådet nu, som led i valgkampen, diskuterer hvor pengene skal komme fra, kan jeg godt blive bekymret over, om de små sportsgrene er dem som kommer til at betale. Vi i Radikale Venstre vil gerne sørge for, at de små sportsgrene ikke skal blive overset når byrådet i den kommende periode skal slås om finansiering af idrætsbyen.

ner. I Rejsestalden spiller duoen Elmøe og Hoffmann unplugged. Foto: Jeanet Berg Hoffmann

Skibby

SØNDAGSCAFÉ

i cafeteriet på Nordhøj søndag d. 12. november kl. 14.00 UNDERHOLDNING

JUBELKORET Tilmelding senest den 10. november 2017 (gælder også ledsager) Elsebeth Jensen tlf. 47 50 10 03 Ester Frederiksen tlf. 51 26 54 44 Pris kr. 30,00 inkl. kaffe og kage AMERIKANSK LOTTERI

DEBAT: Bevar de lokale brandstationer LÆSERBREV Af Susanne Bettina Jørgensen Byrådsmedlem (A) Magnoliavej 20, 3630 Jægerspris

I 2016 lykkedes det at bevare Slangerup Brandstation og vandtankvognen i Skibby. Det er fantastisk, når man oplever, at det nytter at

kæmpe for en god sag. Nu gælder det om at holde fast, så vi også fremover kan bevare de lokale Brandstationer. I risikoprofilen i 2010 stod: ”Brandstationslukninger vil medføre, at brande muligvis udvikler sig mere, med større tab af menneskelige og økonomiske ressourcer til følge. Det vil også medføre, at en stor del af deltidsbrandmændene i et område med en stationslukning vil være

tabt for Beredskabet. Dette kan vise sig uheldigt, idet det bliver stadigt vanskeligere at rekruttere deltidsbrandmænd. Deltidsbrandmænd er et specielt dansk fænomen, der muliggør en decentral løsning, og dermed et ensartet serviceniveau af brand- og redningsopgaverne”. Fakta er, vi har bevaret de lokale brandstationer, men at vi på brandstationerne i Jægerspris og Frederikssund

ikke lever op til bekendtgørelsens krav om at nå hurtigt nok ud til et skadested. Årsagerne er blandt andet trafikudfordringer samt mangel på deltidsbrandfolk. Mit klare budskab er derfor: Vi skal bevare og styrke de lokale brandstationer, og Beredskabet skal fokusere på at løse de lokale udfordringer. Robuste lokale brandstationer er vores tryghed og sikkerhed og ikke mindst en billig forsikring, når det gælder.

JØRGEN BECH STEM PERSONLIGT PÅ BECH Læs mere på www.jørgenbech.dk · jorgenbech.kv17


18

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Nu med ny dobbeltkajak KOMMUNALVALG 2017

Valgklummen Tina Tving Stauning (A) Borgmester- og spidskandidat Socialdemokratiet

Valget er dit Allerførst tak for de mange gode snakke, indspark og synspunkter, som jeg har fået af jer, når vi har mødtes over en kop kaffe, på gaden, til vælgermøderne, på telefonen, mailen og Facebook. Det er guld værd at få vendt og drejet hverdagslivet, udfordringerne, oplevelserne og alle ønskerne for fremtiden. Tusind tak! Udgangspunktet for mig er og vil altid være hverdagsliv med alle dets udfordringer samt noget så evigt gangbart som frihed, lighed og fællesskaber. Frihed til at leve det liv, som du og jeg har lyst til. Ansvar, lighed og tryghed, så alle får den hjælp og omsorg, der er brug for. Velfærd, ikke kun for dem, der kan betale, men for alle. Fællesskaber hvor vi løfter i flok. Et aktivt fritidsliv, uanset alder og hvem man er eller hvor man kommer fra. En opvækst med leg og læring. Gode muligheder for uddannelse og arbejde. En grøn og klimavenlig dagsorden, så de næste generationer også har en fremtid. Det går rigtig godt på mange områder, men vi kan´ gøre det bedre. Socialdemokraterne arbejder hver eneste dag på, at mulighederne ikke kun er for de få og privilegerede, men for alle. Bedre velfærd før skattelettelse. Gode job, både kommunale og private, og ikke mindst en solid økonomi, som ikke blot drejer som om dagen i dag, men sikre, at der også er penge fremover til velfærden og alt det andet, som vi også prioriterer. Jeg værdsætter Hornsherred, som det unikke sted det er. Stedet hvor man lever og bor. Det smukke område i Frederikssund Kommune med den helt unikke natur, landbrug, de små havne, de mindre landsbyer og de større. Med livlig handel og erhverv. Med velfærd, lokal skolegang og fritidsliv for store og små. Det vil vi udvikle! Derfor vil vi ikke være med til at lukke de små skoler. De har værdi for lokalsamfundet. Derfor kæmper vi for at kunne komme fra A til B, både med bus og på flere nye cykelstier. Derfor ønsker vi stadigvæk ikke betaling på den nye bro, og arbejder aktivt for at få den afskaffet. Derfor støtter vi lokale kræfter der vil og går i gang. Fællesskaberne skaber nærhed og følelsen af at høre til og høre hjemme. Derfor er det så godt at mødes og drøfte drømme og visioner, hverdagen og udfordringerne.

Endnu en gang har vi oplevet utrygheden, da efterårsstormen Ingolf blæste og digerne, hverken de lokale eller regionale, var på plads. Velfærden er under pres. Alle børn trives ikke. Meget er blevet centraliseret og der har bredt sig en oplevelse af, at alting foregår andre steder end i Hornsherred. Der er´ langt til Frederikssund by, hvis man lider af en psykisk sygdom og gerne vil deltage i aktiviteterne med ligesindede og der er langt, hvis man har brug for at komme på Rådhuset. Vi mener, at det er på tide at stoppe op og finde ud af, om det er den rigtige vej byrådet har valgt at gå? Finde ud af, hvordan alle kommer til at opleve at være en del af den fælles kommune Frederikssund. Pengene kan jo kun bruges en gang. Derfor er vi også afhængige af, hvad regeringen finder på, og ikke mindst hvilket flertal vi lokalt kan etablere. Den nuværende politik sætter velfærden under pres, øger uligheden og hjælper ikke på de klimamæssige udfordringer. Vi kan gøre det bedre. Vi mener det er nødvendigt at blive flere til at pleje og drage omsorg for de ældre. Vi mener at der skal flere pædagoger i daginstitutionerne til de små. Vi ønsker en bedre velfærd, mere nærvær og nærhed samt gang i flere konkrete klimatiltag. Vi vil blive ved med samarbejde med partier, som kan og vil. Blive ved med at arbejde for, at den kommunale økonomi bliver solid og dermed også giver muligheder i fremtiden. Vi tror på værdien af de lokale fællesskaber. Værdien af de små skoler i Dalby og Skuldelev. Værdien af et godt lokalt erhvervs- og handelsliv. Værdien af trivsel og muligheder for fællesskaber, hvor man bor og lever. Politik er din og min virkelighed, drømme og visioner, og demokratiet lever allerbedst når vi mødes og udveksler erfaringer og synspunkter. Der er regional- og kommunalvalg 21. november. Socialdemokratiet arbejder for lige muligheder og for at vi får alle med. Det kommer ikke af sig selv. Vi tager gerne en tørn til. For dig og din familie. Valget er dit.

Valgklummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis op mod kommunalvalget i november i år. Alle partier er inviteret til at deltage og skriver på skift en klumme. Indholdet af klummen er det enkelte partis skribent selv ansvarlig for.

FREDERIKSSUND: Mange ældre vil gerne ud at ro kajak og dermed både få motion og opleve naturen sammen med andre. Mange tror ikke rigtig på, at det kan lade sig gøre, men det kan det, fortæller formand Knud Graaskov. Senior Kajakture har adskillige kajakker, som klubbens medlemmer kan benytte, og nu også en helt ny dobbeltkajak. Derfor er

det nemt at få en prøvetur sammen med mere erfarne kajakroere. Hver mandag i sommersæsonen sejler klubbens medlemmer en tur, som regel i enten Roskilde fjord eller Isefjorden. - Senior Kajakture har omkring 50 medlemmer, som alle er pensionister. To af klubbens medlemmer, Lilian og Inger, havde fornøjelsen af at indvie kajakken, som fik prædikatet

”godkendt” på vandet. - Hertil skal bemærkes, at det jo ikke er meningen at en kajak skal bæres. Den skal naturligvis flyde på vandet, lyder det fra formanden. Kajakken er i øvrigt næsten umulig at kæntre med, da den er særdeles stabil på vandet. Flere oplysninger om klubben kan ses på: www.seniorkajakture.dk

DEBAT: Stem lokalsamfundet ind LÆSERBREV Af Inge og Asger Thomsen Trekroner 3, 4070 Kirke Hyllinge

Kommunalreformen har nu fungeret i 10 år og skal nok blive fremhævet i valgkampen, men er der egentlig noget at være begejstret for? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at nogle af os i den nordlige del af Lejre Kommune når galt skulle være gerne havde set en sammenlægning med Skibby og Jægerspris kommuner til en Hornsherred Kommune. Der ville i så fald have været tale om én overskuelig sammenhængende geografisk enhed og en kommune med tre ligeværdige bydannelser: Jægerspris, Skibby og Kirke Hyllinge med lige store afstande imellem og

ikke som nu med Hvalsøs dominans. De havde alle tre en rimelig repræsentation af butikker, lægehuse, plejehjem, skoler og daginstitutioner, der jo ikke er jævnt fordelt i den nuværende Lejre Kommune, og hvor folk i Biltris nærmest betragter Osted som beliggende i en anden landsdel. At der var en amtsgrænse mellem Skibby og Bramsnæs burde ikke være nogen hindring, når nu amterne alligevel blev nedlagt og snart måske også de funktionsfattige regioner. Men lad det ligge. Toget er kørt. Nu blev det i stedet lokalsamfundenes nedtur. Lejre blev et geografisk misfoster, Djøffernes paradis og statens forlængede arm, hvor bl.a. Bramsnæsområdet blev sorteper med nedlæggelse af skoler, lokalarkiv, rådhus m.m., mens Hvalsø f.eks. har fået monopol på lokalhistorien, ungdomsskolen, musikskolen med mere.

Borgmesteren priser nogle få ejerlejligheder i det frasolgte rådhus i Lyndby, som en gevinst for landbymiljøet. Hvor nøjsom kan man blive? Og så en socialdemokrat. Rådhuset kunne være blevet en ramme om et fællesskab, som mange beboere har ønsket. Og pensionister, der lever ”længst i eget hjem” og som har været og stadig er flittige skattebetalere, kan så sidde og fundere over, hvad de får for pengene og ellers glæde sig over eventuelle flinke børn og børnebørn. Man kan nu kun opfordre til, at man stemmer på en kandidat fra lokalsamfundet uanset parti, hvis en sådan findes. De politiske partier har mistet deres betydning i kommunerne, og de færreste vil vel også henvende sig til en partipolitiker, hvis det drejer sig om en lokal mærkesag. I bedste fald kan man så gå til en person med lokalt kendskab, som man måske ovenikøbet kender.

Debatmøde om kulturen Kulturrådet i Frederikssund inviterer til vælgermøde om kulturen med Adrian Hughes som ordstyrer. Mødet holdes i Kulturhuset Elværket. FREDERIKSSUND: Det bliver helt sikkert ikke kedeligt, når Kulturrådet i Frederikssund byder op til debat om kulturpolitikken i Frederikssund Kommune den 9. november. For forhåbentlig at trække andre folk af huse end partisoldaterne, har man fra rådets side fået journalist og vært på en række kulturprogrammer på DRK, Adrian Hughes, til at styre løjerne.

Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål til panelet om kulturen - som for eksempel hvordan det går med et nyt bibliotek, foreningernes vilkår, fremtiden for vores kulturhuse, kulturens rolle i kommunen og meget mere. Og mon ikke der også falder et par statements af fra aftenens vært. Mødet afvikles torsdag den 9. november klokken 19.00 i Kulturhuset Elværket

Panelet af politikere består af: Tina Tving Stauning (Socialdemokratiet), Andreas Ryge (Det Radikale Venstre), Ole Søbæk (Det Konservative Folkeparti), Karl Andersen (Nye Borgerlige), Tom Lysgaard (Borgernes Liste), Susan Stauersbøl (Socialistisk Folkeparti), Marianne Porsborg (Liberal Alliance), Lars Thelander Bostrøm (Dansk Folkeparti), Morten Skovgaard (Venstre) og Pelle AndersenHarild (Enhedslisten). Kulturrådet håber at se en masse af kommunen foreningsfolk, frivillige og mange andre til en god debat før kommunalvalget.


19

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

”Børne”-alliance mellem DF og Venstre

FREDERIKSSUND: ”Alt begynder med en god barndom” og ”i de tidlige år lægges grundstenene til resten af livet”. Det er Danske Folkepartis byrådsmedlem og byrådskandidat Inge Mes-

serschmidt og Venstres byrådsmedlem og byrådskandidat Jette Christensen er enige om. Hvis de bliver genvalgt, vil de samarbejde for endnu bedre forhold for børn og unge i kommunen.

- Børnene er vores fremtid. Derfor er det vigtigt, at de får nogle gode og sunde grundlæggende værdier og værktøjer til at navigere gennem livet. På hele børneområdet vil vi blandt andet samarbejde for bedre trivsel, sprog og læsefærdigheder samt styrkelse af elevernes personlige og sociale færdigheder, fortæller de to kvinder. De er enige om, at man langt tidligere og i endnu større grad skal have fokus på trivslen og fællesskabet. - Undersøgelser viser, at stærke fællesskabsoplevelser mangedobler en høj

trivsel, sammenlignet med elever med svage fællesskabsoplevelser. Trives man – lærer man og udvikler sig langt bedre. Vi skal lave en ambitiøst langstrakt trivselsstrategi, hvor alle med tilknytning til kommunens børn og unge er med. Trivslen er et fælles ansvar og vi skal ikke accepterer mobning, lyder det.

er flere redskaber som på en effektiv måde styrker både elevernes sprog og deres læsefærdighed. At kunne læse, men også forstå det man læser, er en forudsætning for at kunne klare sig godt i alle fag. Vi skal have større fokus på ordblindhed, så dem med ordblindhed bliver hjulpet langt tidligere.

Personlige kompetencer Sprog og læsning De vil arbejde for, at læsekoden knækkes så tidligt som muligt, så alle børn helt fra de tidlige klassetrin kommer godt i gang. - Undersøgelser viser, at der

Herudover vil de arbejde for, at de unges personlige og sociale kompetencer styrkes, så de bliver i stand til at træffe nogle sunde valg, i stedet for at vælge usunde fællesskaber/bandekrimina-

litet. - De skal lære at sætte sig mål i livet og at nå dem. At de får forståelse for, at mennesker er forskellige, og det er en styrke. At de får viden om, hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt - også digitalt. At de får forståelse for, at alle handlinger har konsekvenser, og at de får kompetencer til at kunne forholde sig til fællesskabets regler og forventninger. Jette Christensen har dels siddet som formand i forældrebestyrelsen for Fritidsklubben ”Klub 200”.

DEBAT: Få så de diger op – alt andet er van(d)vittigt! LÆSERBREV Af Tobias Weische Byrådskandidat i Frederikssund Dansk Folkeparti

Så skete det igen. Endnu en gang måtte man lukke Kronprins Frederiks Bro,

som forbinder Frederikssund Kommune. Den der krydser fjorden og forbinder Hornsherred med Frederikssund by. Det er desværre ikke den første storm, som ud over at hærge og ødelægge folks huse, grunde, kældre samt

en masse af mine valgplakater også har skabt en stormflod og (igen, igen) lukket broen grundet de stigende vandmasser, der efter stormen bliver presset ind i fjorden. Det er simpelthen for galt, at borgere kl. 21:00 en søn-

dag aften ikke kan komme hjem, eller mandag morgen skal være bekymret for, om de kan komme på arbejde uden at skulle ned over Roskilde og ud på en omvej der ud over at lægge mange kilometer også lægger en massiv ekstra rejsetid oveni.

Det er ikke holdbart, at man ikke kan krydse broen, når vejret ikke giver mulighed for det. Det er altafgørende, at den bro fungerer - dag og nat og at man kan krydse den uanset vind og vejr. Men for at komme til kon-

klusionen, så er den egentlig ikke længere end,at de diger skal op og det kan kun gå for langsomt. Den bro skal kunne krydses og må ikke blive lukket på grund af vand.

DEBAT: Succes med at få flygtninge i arbejde LÆSERBREV Af Jørgen Bech og Hans Andersen Medlemmer af Vækstudvalget Byrådskandidater for Venstre

Det går godt med at få flygtninge og familiesammenførte i ordinært arbejde i Frederikssund Kommune. Der er sket en stigning fra cirka hver femte til hver fjer-

de, nemlig fra 19,9 procent i januar 2017 til 27,3 procent i juni 2017. Rigtig godt for den enkelte, familierne og vores samlede økonomi og ikke

mindst for integrationen. Hver gang en flygtning går fra integrationsydelse til at have et fuldtidsjob, så giver det en gevinst til de offentlige kasser på 230.000 kro-

ner årligt. Så stor ros til de lokale virksomheder, som har ansat vores nye medborgere og til jobcentret som har hjulpet med til at skabe kontakten.

Flere job til flygtninge er fundamentet for god integration, og vi må have større ambitioner, så vi får mange flere flygtninge i ordinære job hurtigst muligt.

DEBAT: Væk med minuttyranniet i hjemmeplejen LÆSERBREV Af Marianne Porsborg Liberal Alliances spidskandidat i Frederikssund Thyrasvej 40, Jægerspris

For et stykke tid siden fortalte en SOSU-assistent mig om hendes arbejdsdag i hjemmeplejen. Det chokerede mig at høre, hvordan hendes opgaver og arbejdsdag i detaljer er styret på minuttet. For eksempel har plejepersonalet 10 minutter til at anrette, servere og hjælpe en borger med at spise morgenmad. Fem minutter til

et bleskift. 10 minutter til et toiletbesøg - og sådan blev hun ved med at liste op. Vi kan helt ærligt ikke være det bekendt. Måske virker sådan et minutsystem fint på en fabrik, men i den kommunale service, hvor den vigtigste opgave er at yde borgerne god og målrettet hjælp eksempelvis i ældreplejen, der er den slags produktionsagtige systemer bare ikke i orden. Naturligvis ønsker alle politikere i kommunen, at der skal ydes en ordentlig service til borgerne. Det gælder indenfor alle kerneområder, også i hjemmeplejen. I Liberal Alliance mener vi, at tiden er inde til at vise langt større tillid til personalet, og til langsomt men sikkert at gøre op med minuttyranniet

i hjemmeplejen. I stedet skal vi sætte en ny ramme for området med få og tydelige spilleregler, i en proces hvor medarbejderne naturligvis er med til at lave systemet om. Det nye system skal i vores optik være så enkelt som i en fodboldkamp, hvor banen har en bestemt størrelse og spillereglerne (loven) er ens for alle, men hvor spillerne, eller rettere de ansatte, har langt større frihed til at udføre deres job som de vurderer det gøres bedst, i fællesskab – og altså inden for enkle og overskuelige regler og love. Lad os – for borgernes og personalets skyld - vise tillid til personalets faglighed, og samtidig stole på at vi med mere enkle rammer og

regler, stille og roligt kan få højnet kvaliteten i hjemmeplejen og mindsket stress og sygefravær blandt personalet.

JENS JØRGENSEN

Tænk, før du ikke stemmer til Regionsvalget. Vi bestyrer 38 mia kr.

Vil du have indflydelse, så stem personligt på:

Erik Sejersten STEM PERSONLIGT


20

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

DEBAT: Nulmobning KOMMUNALVALG 2017

LÆSERBREV Af Jørgen Bech Byrådsmedlem (V)

Valgklummen John Schmidt Andersen (V) Borgmester Spidskandidat for Venstre

Ansvarlig økonomi og god service Venstre og samarbejdspartierne har lagt skinner ud til kommunens langsigtede udvikling på basis af ansvarlig økonomi. Det udviklingsarbejde må ikke gå i stå. Indtægterne er stigende, og skatten har fået et lille nøk nedad. Kvalitetsudvikling af velfærd, bedre ledelse og arbejdsmiljø, øget beskæftigelse og fornuftige investeringer. Det tager vi ansvar for. Når vi bygger et nyt plejehjem, øges kvaliteten. Når vi bygger en ny svømmehal, når den gamle ikke kan mere, øges kvaliteten. Samtidig spares energikroner. Flere indbyggere, flere børn i skolerne, flere tilfredse borgere, mere erhvervsliv og flere arbejdspladser; de fremtidssikrer økonomien og velfærden. Det kræver handlekraft og byudvikling. Omsorg for de ældre & aktive seniorliv Alle har brug for en tryg og værdig seniortilværelse med valgfrihed og værdighed. Venstre vil derfor tage initiativet til en aktiv senior- og ældrepolitik, der udover omsorgs- og plejeaspekter kan spille sammen med frivillighedsstrategien. Vi vil også se om udvalgte unge kan bo sammen med de ældre på et plejehjem, som forsøgsordning. Trivsel & faglighed i institutioner og skoler Hornsherred har i dag to stærke distriktsskoler, som dag for dag udvikler sig i den rigtige retning. Bedre trivsel og høj faglighed, arbejdsglæde hos medarbejderne og god ledelse. Det tiltrækker flere dygtige medarbejdere og nye indbyggere. Spaden går nu i jorden til det nye børnehus i Skibby. Det bliver et prøvehus for fremtidige børnehuse. Det går fremad med trivslen, men ikke nok. Vi tager nu et politisk initiativ for en mobbefri kultur, som opfølgning på de 18 nye konfliktmægleres indsats. Mangfoldigt fritidsliv & sundhed for alle Fritidslivet er styrket med flere aktive udøvere. Vi investerer historisk store beløb i fritid og idræt i alle fire hovedbyer. Jægerspris idræt styrkes, når ideerne er faldet på plads, og vi glæder os til at se den ny motionssti i Skibby. Renovering af Slan-

gerup svømmehal er snart slut. En samlet idrætsby skyder op i Frederikssund by. Tilsammen er det de fire aktive fritids- og idrætscentre med små filialer. Den vision peger mod fremtiden. Kvalitet i fritidslivet og øget støtte til de frivillige, overalt i vores store kommune. Vi vil flere stisystemer, naturoplevelser, Fjordstien, bynær rekreativ skov, Kyndbycykelstien, Kulhuse-cykelstien; det skaber su Venstre har også igangsat det kæmpestore projekt ”Sundhedshus i Verdensklasse”. Snart vil markant flere tilbud skyde op på det gamle Frederikssund Hospital. Lokale jobs & attraktivt erhvervsklima Skibby og Jægerspris områderne er stærke dynamoer for oplandet og aktiver for storkommunen. Erhvervsvenligheden er historisk høj. Den må ikke mistes. Vi tiltrækker nye borgere, erhverv og jobs i stigende tempo. Erhvervsområder udvides. Efterspørgslen stiger. Snart starter et stort, nyt boligområde i Skibby. I Lyngerup, Gerlev og Jægerspris ser vi byggelysten. Venstre har forlangt gennemgang af alle utidssvarende lokalplaner, så mere kan lade sig gøre. Lad os sammen skabe mere optimisme og positiv dynamik. Når vi kommer ind i 2018 vil vi forhåbentlig kunne tage initiativ til en landsbykonference, som startskud til fremtidens landsbypolitik.

Nul-mobning og op med trivslen. Den seneste trivselsmåling på skolerne viser fremgang, men også at der er brug for stærkere indsats. Et af de nyeste midler er de 18 nye ungemæglere. De skal være med til at fremme trivslen blandt børn og unge. På Center for Konfliktløsning

har Ungemæglerne lært, hvordan man arbejder med konfliktløsning så de involverede i konflikten selv er med til at løse den. Mange voksne er vant til at fortælle børnene, hvordan de skal løse en konflikt. Det nye er, at de voksne i stedet hjælper børnene til selv at lære, hvordan de håndterer den. Så konfliktmægling er kommet på skoleskemaet. Så nu undervises alle elever i 5. klasse i at ha’ en mæglende tilgang til konflikter. Når en hel årgang lærer det aktivt, kan det betyde at den viden går videre. På den måde får vi forhåbentlig en stor gruppe børn og unge,

der har færre konflikter samtidig med at de bedre kan håndtere konflikterne på en god måde. Det er målet, at dette samlet set skal øge trivslen i skolerne, og i de miljøer, hvor de unge færdes. Jeg glæder mig til at følge den nye indsats fra lærerne og pædagogerne, både på skolerne, fritids- og ungdomsklubberne samt fra vores gade-team. Jeg er også klar til at sætte yderligere ind, hvis der er behov. Mobning og dårlig trivsel er ikke noget vi bare skal leve med, uanset hvor det sker. Der skal nul mobning på skoleskemaet.

DEBAT: Teknisk valgforbund LÆSERBREV Af Inge Messerschmidt, formand Dansk Folkeparti Frederikssund

Så kom der liv i lygtepælene. Plakaterne blev sat op. I valgkampen op til 21. november har Dansk Folke-

parti indgået valgforbund med Venstre” og Nye Borgerlige. Der er indgået teknisk valgforbund, der handler om at sikre vælgernes stemmer. Når stemmerne er talt op, er vi ikke bundet af det tekniske valgforbund. For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at vi efter valget - fra det nye år - har handlefrihed, så vi kan få gennemført så meget som muligt af vores egen politik. At der er mulighed for, at vi kan samarbejde med

alle partier i byrådet på forskellige områder. Det ville være umuligt ved et politisk valgforbund, hvor man bliver enig om en fremtidig politik, som man er bundet af. Det er vi ikke interesseret i. Så på denne måde kan vi føre den politik, vi ønsker, samtidig med at vi undgår, at vælgernes stemmer går til spilde. Dansk Folkeparti peger på den borgmesterkandidat som kan give os mest indflydelse på politikken i Frederikssund.

Østervang opgraderer

Selv om byudviklingsmulighederne i Hornsherred er stærkt begrænsede af planloven, så vil Venstre ikke forhindre byggeaktivitet i de udlagte områder. Potentialet fra den nye bro skal udnyttes fra første bil over. Og lad os slå fast, at vi i Venstre ikke synes om brugerbetalingen, men sådan har folketinget besluttet. Det respekterer vi, men benytter enhver lejlighed til at tale imod. Lige nu står kampen for at få motorvejen helt i hus. Venstre vil fortsætte arbejdet med at gøre alle områder i vores store kommune til endnu bedre steder at bo, leve og arbejde. Det er derfor, vi er her.

Valgklummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis op mod kommunalvalget i november i år. Alle partier er inviteret til at deltage og skriver på skift en klumme. Indholdet af klummen er det enkelte partis skribent selv ansvarlig for. NØRRE HYLLINGE: Østervang Entr. & Maskinstation har for nylig investeret i ny slamsuger/spuler til rens-

ning af kloak, køkken, regnvandsafløb og drænrør samt tømning af septiktank og brønde med mere.

Virksomheden udfører også rodskæring, søgning af rør og tv-inspektion.


21

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

BEDRE OG BILLIGERE BOLIGHANDEL MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING OG FORMIDLING

Tænker du på at sælge?

Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler!

Sælg med et samlet lavt mæglersalær. Bemærk - iflg. lovgivning er energimærke, el- og tilstandsraport ikke incl.

TOTAL SALG!

39.950,-

INCL. MOMS

MED SALG!

29.950,-

INCL. MOMS

SELV SALG!

19.950,-

INCL. MOMS

Tænker du på at sælge, købe, leje eller udleje... Så ring 96 200 800 HYLLINGERIIS 122 - ØSTBY Dejligt nyt fritidshus i 1. række til Roskilde Fjord! Bolig/grund: 73/906 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 1.595.000,Ejerudg.mdr.: 2.124,Udb.: 80.000,Br/nt. mdr. ex. ejerudg. mdr. 7.235,-/6.036,-

ENGBAKKEN 14 - SKULDELEV STRAND Hyggeligt fritidshus, beliggende i naturskønne omgivelser, ved Åsen og Skuldelev Havn Bolig/grund: 65/1.313 Værelser/stuer: 2/2 Kontant: 995.000,Ejerudg.mdr.: 1.208,Udb.: 50.000,Br/nt. mdr.: ex.ejerudgift mdr. 4.869,-/3.970,-

Hvordan vil du gerne bo, når du bliver ældre?

Jeg siger mange tak for de mange besvarelser, jeg har modtaget i min spørgeskema undersøgelse, og disse viser klart, hvad det er for boligtyper, I ældre her i området ønsker. Oplysningerne kan jeg bruge, når jeg får henvendelse fra investorer og bygmestre, der ønsker at bygge her i området.

GEDDESTIEN 3 - KULHUSE Højt og flot belliggende fritidshus på stor åben grund. Bolig/grund: 56/1413 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 795.000 Ejerudg. mdr. 1.007,Udb.: 40.000 Br/nt. mdr. : ex. ejerudg. mdr. 4.054/3.252

Vinderen af min udloddede KAFFEMASKINE blev: Myrna og John Westhi, Violvej 5, Skibby MÅGEVÆNGET 9 - KYNDELØSE

STRANDAGER 2 - LANDERSLEV STRAND

Hyggeligt og velholdt lille fritidshus, med anneks og udhus, på lukket vej. Bolig/grund: 37/800 Værelser/stuer 1/1 Kontant 395.000 Ejerudg. mdr. 1.057 Udb. 25.000 Br/nt. mdr. ex. ejerudg. mdr. 2.139/1.612

LÆRKEVEJ 6 - GERHØJ

Hyggeligt lille fritidshus på lukket grund. Bolig/grund: 35/1.225 Værelser/stuer 1/1 Kontant: 495.000 Ejerudg. mdr. 999,Udb. 25.000 Br/nt. mdr. ex. ejerudg. mdr. 2.300/1.914

Fritidshus på lukket grund, og med 5 min. til vandet! Bolig/grund: 55/1.419 Værelser/stuer: 2/1 Kontant: 695.000,Ejerudg. mdr. 1.540,Udb.: 35.000,Br/nt. mdr. : ex. ejerudg. mdr. 3.190,/2.662,-

Din uafhængige ejendomsmægler E j e n d o m s m æ g l e r & Va l u a r M D E Pe r G . J e n s e n , I r i s v e j 4 2 , 4 0 5 0 S k i b b y

Fordi du og din bolighandel fortjener en uvildig og uafhængig rådgivning og formidling Sammen er vi bedst og billigst til din bolighandel! Ring

-et godt alternativ!

96 200 800 alle ugens 7 dage kl. 8.00-20.00 www.bo-nyt.dk · info@bo-nyt.dk


22

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

DEBAT: S vil centralisere LÆSERBREV Af Tom Lysgaard Borgmesterkandidat Borgernes Liste

Ved det nyligt indgåede budgetforlig, hvor S forhandlede lige til det sidste, lykkedes det S og SF at få listet en aftale om Fioma grunden ind i budgettet. Efterfølgende løber S fra aftalen, og påpe-

ger at Idrætsbyen er for dyr. Imens står vi med Fioma grunden tilbage, som S jo fik ind i budgetforløbet. I Hornsherred står vi med ønsker om eksempelvis et Idrætscenter i Jægerspris,

men vi blev mødt af hånlig latter fra S og C under debatten i TV2 Lorry, hvor jeg fremlagde synspunktet. S og C vil ikke give den nødvendige opbakning. I stedet ønsker man at bygge et Kulturpalads ved Fioma. Lad os være helt ærlige her. Kommer der et flertal, hvor Borgernes Liste får de af-

gørende mandater, så vil vi lave Fioma projektet om til et rent boligprojekt, og ikke andet. Det vil frigive millioner, som så efterfølgende kan anvendes på de projekter, som vi mener er mere nødvendige i Hornsherred. Vi ønsker ikke at få yderligere prestigeprojekter på Fioma grunden. Vi skal ikke

bygge flere siloer, og vi har i forvejen alt for mange kommunale kvadratmetre. Det nye Hovedbibliotek/ Borgernes hus projektet har været en dødssejler lige siden det startede op, og tiden løber fra projektet. Hornsherred bliver svigtet af S og SF´s drømme om Fioma biblioteket.

DEBAT: Hvorfor skal borgerne ikke tages alvorligt? Det er helt tydelig, at borgerne ikke tages alvorligt, når man stiller spørgsmål her i avisen. ”Hvem vil skifte medicin ud med musik?”, og hvilke politiker/partier i Frederikssund, der vil give ældre/demente livskvalitet på vores plejehjem, samt

give nyt liv til beboerne. Folketinget har bevilget den såkaldte velfærdsmilliard (klippekort), det gør det mulig for personalet at afholde aktiviteter som musik & erindringsdans. Samvær og musik er et godt udgangspunkt for en posi-

tiv relation ud fra, hvad den demente kan mestre i nuet. Især levende musik giver en markant positiv adfærdsændring og stimulerer kommunikation og aktiv deltagelse og ifølge flere undersøgelser effekt på medicinforbruget, der kan nedsættes.

Jeg syntes det er for dårligt ,at vores lokalpolitikere/partier, her op til valget, ikke kommer med deres synspunkter her i avisen. Det kan skyldes flere årsager, enten er man enige i mine synspunkter, men ikke tør komme med en ”tilbagemelding”, eller også

TILLYKKE

Ønsk tillykke i din lokalavis Annonceformat 86 x 50 mm Pris kr.

100,-

Betales på vores kontor i Bymidten 6. Åben hverdage kl. 12-13 Mail billede og tekst til

nr@hornsherredlokalavis.dk

HornsherredLokalavis

Inger og Ole Jensen har

Diamantbryllup den 16-11-2017. der er morgenkaffe i Beboerhuset, Rugvænget 58, Skuldelev fra 7.30 til 10.00

har man ikke et svar, fordi borgerne ikke tages alvorlig? Tillid og troværdighed er en dyd, som der skal arbejdes meget med, og det er vigtigt at lytte aktivt til de meninger og indsigelser, som har en stor betydning for vores ældre borgerne, inden vi sætter vores kryds. Jeg kan se i tilsynsrapporten (Nordhøj) om tilbuddet til borgernes aktivitet, godt kunne være bedre. Tag

jer nu sammen og vis samfundssind.

SKIBBY KINO

Hovedgaden 33 – Skibby Tlf. 4752 8220 – www.skibbykino.dk Reserver og køb billet online MENS VI LEVER

SNEMANDEN Tors 9/11 t.o.m Ons 15/11 kl.19.30

Ons 8/11 kl.19.30

Diamantbryllup Er en sjælden sag.

TILLYKKE med den STORE dag! Ses d. 16. november

DEN LILLE VAMPYR Lør 11/11 kl.14.30

FAMILIESØNDAG Søn 12/11 - kl. 14.00 Andersens kuffert Teater opfører Konen i Muddergrøften Det store kaffebord kl. 14.45 Køb billet på www.skibbykino.dk/ arrangementer

KOMMENDE FILM:

Glasslottet samt Victoria og Abdul PREMIERE: Star Wars The Last Jedi 3D den 13. december

KULTURKALENDER NOVEMBER En mand der hedder Ove Tir. d. 7. november 2017, kl. 13.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

kl. 19-20.30. Pris: (Fri entré) Fjordforbindelsens informationscenter, Bymidten 10, Skibby

Birkums danseeftermiddag Ons. d. 8. november 2017, kl. 14-17. Pris: (Entré: kr. 90,00) Brugerrådet i Skibby, Nyvej 7b, Skibby

Mens vi lever Ons. d. 8. november 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Børnegudstjeneste ved Frits Gammelgaard Terpet Ons. d. 8. november 2017, kl. 17-18. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris Arkæologerne fortæller om fund ved Roskilde broforbindelse Ons. d. 8. november 2017,

Snemanden Tor. d. 9. november 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Thriller baseret på norske Jo Nesbøs bestseller af samme navn Babysalmesang Fre. d. 10. november 2017, kl. 10-12.

Gerlev Kirke, Bygaden 19, Gerlev, Jægerspris Musikpædagog Janne Solvang. Snemanden Fre. d. 10. november 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Den lille vampyr Lør. d. 11. november 2017, kl. 14.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Animeret familiefilm Snemanden Lør. d. 11. november 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Gudstjeneste ved Aage Koed Mikkelsen Søn. d. 12. november 2017, kl. 09-10. Kyndby Kirke, Hyggevej 33, Kyndby, Jægerspris 22. s. e. trin. Gudstjeneste ved Mikkel Højholt Søn. d. 12. november 2017, kl. 09-10. Vellerup Kirke, Nordvejen, Vellerup, Skibby Højmesse ved Bettina Niemann Krarup Søn. d. 12. november 2017, kl. 09.30-10.30. Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, Skoven, Jægerspris Højmesse ved Mikkel Højholt

Søn. d. 12. november 2017, kl. 10.30-11.30. Skibby Kirke, Kirkestræde 2, Skibby Højmesse ved Aage Koed Mikkelsen Søn. d. 12. november 2017, kl. 10.30-11.30. Skuldelev Kirke, Kirkevej 3, Skuldelev, Skibby Højmesse ved Frits Gammelgaard Terpet Søn. d. 12. november 2017, kl. 11-12. Draaby Kirke, Kirkevej 1, Jægerspris Familiedag - kagebord Søn. d. 12. november 2017, kl. 14. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby

Forestillingen opføres af Andersens Kuffert Teater Efter teaterstykket er der kagebord med kaffe/the/ juice. Billetter til kagebord (40,-) købes via www.skibbykino.dk Snemanden Søn. d. 12. november 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby Snemanden Man. d. 13. november 2017, kl. 19.30. Skibby Kino, Hovedgaden 33, Skibby


23

LÆSERBREV Af Asger Clausen Fasanvej 11, Skuldelev 4050 Skibby

Borgmester John Schmidt Andersen fortalte for et nogle måneder siden til Frederiksborg Amts Avis, at hvis det havde stået til ham var Frederikssund og Slangerup blevet lagt sammen med Ølstykke og Stenløse i stedet for Jægerspris og Skibby fra 2007. ” Men det var mulighedernes kunst dengang” påpeger borgmesteren. Sådan en mand kan ikke være borgmester for en kommune, der også inkluderer Hornsherred. Det svarer jo lidt til, at statsministeren gerne var for-

uden Færøerne og Grønland fordi han hellere ville være en del af Tyskland. Man må jo sige, at Frederikssunds borgmester har levet op til sine ideer. Vi kender alle til nedlukningen af Ferslev Skole og nedprioriteringen af Dalby og Skuldelev Skoler uden at der er kommet noget i stedet, bortset fra at friskolen i Sæby nærmest er ekspanderet uhæmmet. Man kan forstå på borgmesteren på vælgermødet i Sillebroen, at Skuldelev Skole (og dermed også Dalby Skole) er i farezonen for at blive lukket selvom man meget behændigt har lagt det ud til embedsmændene at træffe sådanne beslutninger ved at kalde dem ”afdelinger af Fjordlandsskolen”.

Borgmesteren har også foreslået en meget dyr idrætsby i Frederikssund med en helt ny svømmehal samt en renovering af svømmehallen i Slangerup. Det går vi meget ind for i Hornsherred, men ikke på bekostning af idrætsfaciliteterne i Hornsherred, bl.a. nedlukningen af idrætsafdelingen i Femhøj (som jo var et af flagskibene blandt kommunens fodboldhold) og nedlæggelsen af en af banerne i Ferslev. Det næste bliver sandsynligvis, at fodboldbanerne i Dalby og Skuldelev bliver inddraget til alt andet end idræt. Hvis idrætsfaciliteterne bliver inddraget, skolerne bliver lukket eller minimeret kan man da sagtens forestille sig, at de respektive idrætshaller også nedlægges.

Hvis det har været Venstres skjulte dagsorden at landsbyerne i Hornsherred skal sygne hen, så er forudsætningerne ved at være der. Problemet for Venstre er blot, at der er et meget stærkt sammenhold i de små lokalsamfund. Det er meget spændende hvad der sker omkring Vingeprojektet i Frederikssund, og kommunen poster rigtig mange penge i projektet. Der var bare ingen, der fortalte os, at det var udviklingen i Hornsherred, der skulle betale for det. Det er meget svært at se, hvad kommunen ønsker at investere i på denne side af fjorden. Som et plaster på såret: Der er vist noget om, at om to år forventer man at lave en cykelsti fra Jægerspris til Kul-

huse og man diskuterer vist stadig om man har råd til at asfaltere den eller om det skal være en grusvej. Omvendt er vi ikke i tvivl om, at man i kommunen gerne vil have skatteindtægterne fra Hornsherred. Hornsherrred håber og forventer at efter kommunalvalget bliver der også en smule mere fokus på denne del af kommunen.

Job tilbydes

RENGØRINGS HJÆLP Ægtepar i Vellerup området søger erfaren og stabil rengøringshjælp 3 timer hver 2. uge.

DEBAT: Hvornår vågner resten af byrådet op? LÆSERBREV Af Pelle Andersen-Harild Ved Stranden 8, 3630 Jægerspris Medlem af Frederikssund Byråd for Enhedslisten

I løbet af de sidste fem år har vi oplevet tre såkaldte 20års vandstandshændelser. Altså det, der burde ske en gang hvert tyvende år, sker nu hvert andet år. Sidst søndag aften.

Et højvandslukke i gennemstrømningen ved Kronprins Frederiks bro er løsningen. En gennemarbejdet konsulentrapport viser hvordan det kan gøres. Den blev forelagt teknisk udvalg for et par år siden. Prisen var omkring 100 mio kroner. Mange penge, men ikke hvis man tænker på den halve milliard, der alene blev udbetalt i erstatning efter Bo-

dil- stormen for fire år siden. Enhedslisten har i de sidste tre års ændringsforslag til budgettet foreslået 50 millioner afsat til et højvandslukke. Resten er Roskildes andel. Men vi har talt for døve øre. Hvornår vågner byrådet op? Inden den næste storm med et højvande på 2.2 meter, som under Bodil-stormen, oversvømmer Frederikssund by?

Ring og hør nærmere på

tlf. 21200070

Søndag aftens højvande var kun på 1.4 meter.

KLOAK // SLAMSUGNING Vi har investeret i ny slamsuger/spuler til rensning af kloak, køkken, regnvands afløb og drænrør, samt tømning af septiktank og brønde m.m. Samt rodskæring, søgning af rør og Tv inspektion. Tlf. 21 76 92 47 – www.ostervang.dk

Lander dit visitkort her, så bliver du set af mere end 59.000 husstande

Landerslev Gerlev

Kyndby Skuldelev Jyllinge

Skibby

Gundsømagle

Sønderby

Kender du det der med, at dine visitkort ligger i en fin lille æske på skrivebordet. Og når du så har brug for dem, fik du ikke lige taget dem med i farten...

Gundsølille Store Valby Ågerup

Kirke Hyllinge

Dine lokale aviser kommer ud til alle dine nuværende og potentielle kunder, hver uge!. Derfor giver det rigtig god mening, at får dit visitkort med. Det er faktisk meget nemt og koster ikke alverden.

Ejby Lyndby Kirke Sonnerup Roskilde

Formatet er 86 mm x 50 mm - præcis samme størrelse som dit visitkort. Du bliver placeret under den fane, der passer til dit fag/forretningsområde. Du kan indrykke din annonce efter behov. Jo flere indrykninger du bestiller desto bedre pris.

Vælg mellem en, to eller alle tre lokale aviser.

En avis: 30% To aviser: 40% Tre aviser: 50%

Svogerslev

Kirke Såby

Vindinge

Vester Såby Vor Frue Kirke Hvalsø

- du finder vores visitkort nederst her!

Niels Ove Rasmussen nr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 44 50 08 Klaus W. Rasmussen Udgiver/ansv. redaktør kwr@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 75 08 08 Patrick Holbek Paperboy Roskilde patrick@paperboy.gratis Mobil 40 58 44 37

Conny Probst journalist conny@hornsherredlokalavis.dk Mobil 21 62 99 12

Lyngerup Dalby

Ferslev

ANNONCER: ...............................................

REDAKTION: ............................................... Palle Bruselius Redaktør (DJ) palle@hornsherredlokalavis.dk Mobil 20 73 87 88

Jægerspris

Venslev

HISTORIEN FORTSÆTTER HER

DEBAT: Borgmesteren diskvalificerer sig selv

HornsherredLokalavis

HORNSHERRED LOKALAVIS UGE 45 · 7./8. NOVEMBER 2017

Øm Lejre gadstrup

Snoldelev

ADMINISTRATION: ............................................... Lone Ovesen, bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 43 97 10 51 Hornsherred Lokalavis udkommer hver tirsdag/onsdag til husstande i Hornsherred. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 10.700 eks. Udgiver: Hornsherred Lokalavis ApS. Hornsherred Lokalavis er i tæt samarbejde med Lejre Lokalavis og Paperboy Roskilde og dækker tilsammen 59.000 husstande. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt indleveret stof modtages under den forudsætning, at Hornsherred Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Hornsherred Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering skal er godkendt med skriftlig tilladelse fra Hornsherred Lokalavis. Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.hornsherredlokalavis. dk/forretningsbetingelser

Osted Viby

Bymidten 6 · Skibby · T: 46 48 07 70 www.hornsherredlokalavis.dk ...................................................................... Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 12.00 - 13.00


24

NYHED Ejbyvej 62, Ejby

KfhdiC

En villa der byder på masser af charme og mange muligheder I villaen står køkkenalrummet skarpt med et stilfuldt og meget velholdt køkken fra år 2003. Her kan morgenmaden nydes, mens brændeovnens lune fylder rummet og solen stråler igennem den dobbelte havedør. Ydermere er der to store værelser, et badeværelse samt en rummelig stue med gode indretningsmuligheder. Fra den smukke og snoede trappe i entréen, kommer I op til 1.salen, hvor en stor repos med

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01880

Kirke Hyllinge

217

loft til kip og synlige hanebjælker. Desuden et stort og lyst badeværelse og et værelse. Endvidere får i et udhus som i 1987 blev totalt ombygget og i dag står med en stor garage, værksted og fyrrum. Over udhuset finder du et stort udnyttet loftrum med udvendig indgang via trappen. Her er der plads til de store familiefester, atelieret du altid har drømt om eller den pladskrævende hobby.

1394

3

1897

250 Energi

2.495.000 3.727 125.000 11.296/9.457 Tlf: 46400084

Før

NYHED Anders Rasmussensvej 5, Ejby

KfhdkF

Villa med gode muligheder, hvor du ved hjælp af få midler kan du få skabt dit drømmehus Beliggenheden er i første klasse, med naturskønne områder og alle hverdagens nødvendigheder i gåafstand. Den traditionelle og vedligeholdte villa, rummer en fornuftig planløsning fordelt på 121 m2 med en stor stue, en fordelingsentre med adgang til et badeværelse med bruseniche, to gode børneværelser samt et stort forældresoveværelse. Alle værelserne er med indbygget skabe. Fra det rummelige spisekøkken er der adgang til husets bryggers. Haven er sydvendt og med en stor flisebelagt gårdsplads.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01773

Kirke Hyllinge

Efter

Opvask roder og pynter ikke. Tag derfor altid opvasken, eller gem den af vejen, hvis du ikke har tid nok. Sørg i øvrigt for, at opvaskemaskinen er tømt, og at køleskab og ovn er pæne, rene og ikke lugter.

BRAMSNÆS

935

Sjældent udbudt ende-grund i veletabeleret område Drømmer I om at bygge nyt, i et veletabeleret område? Så er det nu I skal slå til. Svanevænget 14 er en af de sidste ubebyggede grunde, som er tilbage i det popurlære område med både skole og børnehave. Området egner sig perfekt til både børnefamilier og par uden børn. Her er du tæt på indkøb, offentlig transport og motorvejstilkørslen, så du hurtigt kan komme til Holbæk, Roskilde og København.

Michael H. Jørgensen

3

1973

21

Energi

1.450.000 2.464 75.000 6.589/5.515 Tlf: 46400084

fijlwx

Kirke Såby Svanevænget 14

home har udviklet 52 gode salgsfif, der er lige til at gå til, og som giver dit hjem mere værdi. Hent folderen i vores forretning eller på home.dk/salgsfif

846

BYG NYT I KIRKE SÅBY

#SALGSFIF 19 Tag opvasken

121

Lars Grønhøj Hansen

Kasper Larsen

1100 2000 300

HELÅRSGRUND Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 237-01799

Nej

Nej

495.000 1.182 25.000 2.653/2.119 Tlf: 46400084

Trine Ryttergaard Madsen

v/ Michael H. Jørgensen a/s Bygaden 50 4070 Kirke Hyllinge bramsnaes@home.dk facebook.com/homebramsnaes Tlf. 46400084

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Profile for Hornsherred Lokalavis

Hornsherred lokalavis uge 45 2017  

Hornsherred lokalavis uge 45 2017  

Advertisement