__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Utvecklingen går framåt!

Vi fortsätter med det framgångsrika konceptet EVOLUTION. Dessa välbalanserade koncept EVO Mini och EVO har fått ett positivt mottagande från marknaden och återkommer i denna katalog. Varje år förfinar vi konceptet och ersätter med förbättringar vilket säkerställer konceptens enhetlighet i blomningstid och växtkraft. Det är med stor förhoppning att du även i år kommer att lyckas med våra produkter. Förutom EVOLUTION-konceptet presenterar vi många andra vackra produkter, koncept och lösningar. Vi har även många andra spännande produkter, dessa hittar du i Florensis katalog.

Per Larsson

Vi önskar dig en lyckad vårsäsong! Per Larsson VD

3


Viola

EVOLUTION Man måste följa med i utvecklingen. De som utvecklar kan förutse förändringen. Förändring ger utveckling. Under åren har förädlare i hemlighet utvecklat nya framstående wittrockiana och cornuta viola serier. Dessa serier är baserade på den mest avancerade violaförädlingen för att generera bästa odlingsresultat. Endast de mest avancerade penséerna på marknaden är utvalda för att glänsa i vår nya serie. Alla våra ansträngningar gick till att skapa vårt nya viola koncept: EVOLUTION av Florensis. Vårt svar på ständigt föränderliga marknadskrav. Leta inte längre för de bästa sorterna för den ideala användningen. Denna serie är framtiden. 2 separata serier: EVO Mini: Viola cornuta EVO: Viola wittrockiana

EVO Mini

EVO

6


Viola

EVO Mini Purple Rose White Face

7


Viola cornuta

EVO Mini F1 Den mest avancerade cornutaserien på marknaden med en oöverträffad färgpalett. Styrkan i EVO Mini-serien är det breda utbudet av färger. Från den djupaste av blå till de klaraste av vita. EVO Mini kommer att fylla krukor med utmärkt förgrenade kompakta växter och en väl samlad blomning. EVO Mini ger fler blommor per planta. Detta kommer att inspirera konsumenterna vid säljtidpunkten på grund av dess enastående utseende. Med deras utmärkta tillförlitlighet, precis som hela EVO-serien,, är EVO Mini ett säkert kort för hållbara blommor.

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10

Det är inte utan anledning att så många Sorbet XP sorter ingår i vår EVO Mini-serien. Utvecklingen av EVO Mini stannar aldrig. Vi är stolta att presentera de nya färgerna inför nästa säsong.

Viola cornuta EVO Mini F1 15175 EVO Mini F1

Viola cornuta EVO Mini F1 Beacon Yellow

360,240

19273 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Raspberry Rasberry Joker

360,240 √

32150 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Beaconsfield

360,240

36022 EVO Mini F1

34652 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Blue Blotch Impr.

360,240

36026 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Red Blotch impr.

360,240

34012 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Deep Orange

360,240

32165 EVO Mini F1

360,240

18924 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Delft Blue

360,240

34013 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 True Blue

360,240

32525 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Denim Jump Up

360,240

12221 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 White

360,240

34650 EVO Mini F1

Jolly Face

360,240

17430 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 White Blotch

360,240

20862 EVO Mini F1

Lavender Pink

Ruby & Gold

360,240

360,240

18317 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 White Purple Jump Up

360,240

00701 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Honey Bee

360, 240

32433 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Yellow Blotch

360,240

18929 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Lemon Ice Blotch

360,240

32154 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Yellow Blue Jump Up

360,240

17470 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Lemon Purple Jump Up

360,240

32526 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Yellow Burgundy Jump Up

360,240

18931 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Marina

360,240

35096 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Yellow

360,240

18928 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Morpho

360,240

31151 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Yellow Pink Jump Up

360,240

32151 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Neptune

360,240

17484 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Yellow Purple Jump Up

360,240

32502 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Orange Purple Jump Up

360,240

18939 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 YTT

360,240

17993 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Orchid Rose Beacon

360,240

20230 EVO Mini F1

Blueberry Frost Mix

360,240

16269 EVO Mini F1

Peach Duet

360,240

18316 EVO Mini F1

Citrus Mix

360,240

19126 EVO Mini F1

Persian Wing

360,240

20231 EVO Mini F1

Duet Mix

360,240

18932 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Pink Halo

360,240

20227 EVO Mini F1

Mix

360,240

35095 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Pink Wing

360,240

18320 EVO Mini F1

Select Royal Mix

360,240

18318 EVO Mini F1/Sorbet XP F1 Purple

360,240

14345 EVO Mini F1

Spring Select Mix

360,240

30337 EVO Mini F1

Purple Face

360,240

00925 Sorbet F1

Black Delight

360,240

20763 EVO Mini F1

Purple Rose White Face

360,240

8


Viola cornuta

EVO Mini F1 Delft blue

9


Viola cornuta

10

Blue Blotch (XP) 34652

True Blue (XP) 34013

YTT (XP) 18939

Morpho (XP) 18928

Jolly Face 34650

Orchid Rose Beacon (XP) 17993

Lavender Pink 20862

Persian Wing 19126

Denim Jump Up (XP) 32525

Red Blotch Impr. 36026

Ruby & Gold 32165

Yellow Burgundy Jump Up (XP) 32526

Yellow Blotch (XP) 32433

Beacon Yellow 15175

Lemon Ice Blotch (XP) 18929

Beaconsfield (XP) 32150

Neptune (XP) 32151

Deep Orange (XP) 34012

Yellow (XP) 35096

Honey Bee (XP) 00701


Viola cornuta

Marina (XP) 18931

Purple (XP) 18318

Pink Halo (XP) 18932

Lemon Purple Jump Up (XP) 17470

White Blotch (XP) 17430

Delft Blue (XP) 18924

Rasberry Joker 36022

Purple Rose White Face 20763

Raspberry (XP) 19273

Peach Duet 16269

Orange Purple Jump Up (XP) 32502

Yellow Blue Jump Up (XP) 32154

Yellow Pink Jump Up (XP) 31151

Purple Face 30337

Pink Wing (XP) 35095

Yellow Purple Jump Up (XP) 17484

White Purple Jump Up (XP) 18317

White (XP) 12221

11


Viola cornuta

Penny™ Penny är en småblommig serie som passar utmärkt att kombinera med EVO-mini serien, om man saknar någon färg i sortimentet eller om tycker bättre om växtsättet hos enskilda färger.

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10 Viola wittrockiana Penny 00317 Blue

360,240

00316 Deep Blue

360,240

00344 Marlies

360,240

00305 Primerose picotee

360,240

00303 Purple Marina

360,240

00338 Red wing

360,240

00349 Tangerine

360,240

00300 White Impr.

360,240

00347 Violet Blue

360,240

00308 Yellow Blotch

360,240

00336 Yellow Jump-up

360,240

00304 Penny Primrose bicolor

360,240

34342 Admire Pink (övrig sort)

360,240

Admire Pink 34342

12

Penny Blue 00317

Penny Deep Blue 00316

Penny Marlies 00344

Penny Primerose Picotee 00305

Penny Primerose Bicolor 00304

Penny Purple Marina 00303

Penny Red wing 00338

Penny Tangerine 00349

Penny White Imp. 00300

Penny Violet blue 00347

Penny Yellow Blotch 00308

Penny Yellow Jump-up 00336


Viola cornuta

Penny Primerose picotee

13


Viola wittrockiana

EVO F1 De tidigaste blommorna för enkel och tidig vårförsäljning. De sorter som presenteras i vår EVO-serien är de mest avancerade wittrockiana viola på marknaden idag. EVO är tillförlitlig för tidig vårförsäljning på grund av deras enastående enhetlighet i växtsätt och timing. Detta ger maximal förutsägbarhet och pålitlighet. Tack vare deras evolutionära DNA har de kompakt och stark förgrening, ingen sträckning, korta stjälkar och ett samlat blomningsfönster. Bra utseende för framgångsrik försäljning under våren. EVO är utmärkt att använda både i packs (10/6) och i större krukor.

Light Blue

14

Pink Shades Impr.

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10 Viola wittrockiana EVO F1 13898 Beacon Blue

360,240

36029 Blue Blotch Impr.

360,240

31627 Cassis

360,240

32156 Lemon

360,240

18963 Lemon Blotch

360,240

36032 Light Blue

360,240

18964 Marina

360,240

32157 Moonlight

360,240

34641 Neon Violet

360,240

13933 Orange

360,240

18965 Orange Blotch

360,240

15862 Orange Duet

360,240

35764 Pink Shades Impr.

360,240

16339 Purple

360,240

12067 Red Blotch

360,240

15940 Rosy Sunset

360,240

32909 True Blue

360,240

14744 Violet Face

360,240

12070 White

360,240

12071 White Blotch

360,240

12072 Yellow

360,240

34483 Yellow Blotch

360,240

16267 Yellow Duet

360,240

15219 Multi Mix

360,240

14776 Royal Mix

360,240

16814 Spring Select Mix

360,240

00977 Peach Shades (Övrig sort)

360,240

Yellow Blotch


Viola wittrockiana

EVO F1 Blue Blotch Impr.

15


Viola wittrockiana

16

Blue Blotch Impr. 36029

True Blue 32909

Marina 18964

Purple 16339

Violet Face 14744

Beacon Blue 13898

Red Blotch 12067

Orange Blotch 18965

Orange 13933

Yellow 12072

Lemon Blotch 18963

Lemon 32156


Viola wittrockiana

Light Blue 36032

Neon Violet 34641

Moonlight 32157

Cassis 31627

Pink Shades Impr. 35764

Rosy Sunset 15940

Orange Duet 15862

Yellow Duet 16267

Yellow Blotch 34483

White Blotch 12071

White 12070

Peach Shades 00977

17


Viola wittrockiana Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10

Matrix™ Utvecklingen av Matrix-serien var och är inspirerad av de särskilda behoven hos odlare, handel och konsumenter. Vid planeringen av serien, har våra förädlare fokuserat på växtsätt och blomstorlek i synnerhet. Resultatet är en utmärkt förgrening; en bättre struktur och tillräcklig växtmassa; vilket leder till en särskild styrka av serien: alla färger fortsätter att blomma kraftigt under hela säsongen. Detta ger dig den flexibilitet som krävs i detaljhandeln att reagera på kortsiktiga säsongstoppar. Tack vare sitt starka växtsätt i kombination med stora kraftiga blomblad på kraftiga själkar, är Matrix idealisk för försäljning i mitten och slutet av vårförsäljningen. Alla dessa positiva egenskaper garanterar en stark försäljningsutveckling och varaktig popularitet hos konsumenten. Senare i blom jämfört med EVO, rekomenderas till 8 cm kruka och större. Fördelar för dig och din kund: •  Stora stabila blommor •  Visar tydligt sin blomma •  Korta blomstjälkar, ingen sträckningstillväxt •  Enhetligt växtsätt och blomning •  Stark växtkraft som fyller krukan väl.

Yellow

18

Light Blue Impr.

Viola wittrockiana Matrix™ F1 32161 Beaconsfield

360,240

35106 Blue Blotch

360,240

18373 Blue True

360,240

18374 Cassis

360,240

18980 Delft Blue

360,240

18966 Lavender Shades

360,240

18377 Lemon Clear

360,240

34674 Light Blue

360,240

18378 Midnight Glow

360,240

12059 Morpheus

360,240

17595 Ocean

360,240

17474 Orange Clear

360,240

12060 Orange Deep

360,240

18173 Purple

360,240

17596 Red Blotch

360,240

18382 Red Wing

360,240

17479 Rose

360,240

31152 Rose Blotch

360,240

18383 Sangria

360,240

18981 Solar Flare

360,240

17471 Sunrise

360,240

17597 White Blotch

360,240

18232 White Clear

360,240

18969 Yellow

360,240

18975 Yellow Blotch

360,240

18371 Blotch Mix

240

18376 Clear Mix

240

18388 Ocean Breeze Mix

240

Yellow Blotch


Viola wittrockiana

Matrixâ„¢ Delft Blue

19


Viola wittrockiana

20

Blue Blotch 35106

Ocean 17595

Blue True 18373

Morpheus 12059

Purple 18173

Beaconsfield 32161

Cassis 18374

Sangria 18383

Solar Flare 18981

Orange Clear 17474

Yellow Blotch 18975

Red Wing 18382


Viola wittrockiana

Delft Blue 18980

Light Blue 34674

Midnight Glow 18378

Lavender Shades 18966

Rose Blotch 31152

Rose 17479

Sunrise 17471

Red Blotch 17596

Orange Deep 12060

Yellow 18969

Lemon Clear 18377

White Blotch 17597

White Clear 18232

21


Viola wittrockiana

Cool Wave® F1 Framgångssagan Cool Wave fortsätter och konsumenter har lärt känna den utmärkta trädgårdsprestandan hos Cool Wave. Cool Wave är extremt rikblommig och är känd för sin goda vädertolerans. Cool Wave täcker även en stor andel av vackra markplanteringar. Även större områden kan förvandlas till ett verkligt hav av blommor. Med Florensis exklusivitet av Cool Wave Morpho kan vi erbjuda er möjligheten att skilja er från övriga. Cool Wave är lämplig som en färgstark, högkvalitativ produkt idealisk för den prestigefyllda återförsäljaren. En stand-out produkt i en klass för sig! När som helst •  Bäst växtkraft och blomrikedom •  Tidigaste blomning på våren Var som helst •  Fint hängande växtsätt, upp till 75 cm långt •  Utmärkt för amplar, urnor, balkonglådor, i rabatter och planteringar.

Blue Skies

Blueberry Swirl

Fire

Frost

Golden Yellow

Lemon

Morpho

Purple

Färger! •  Hållbara färger •  Utmärkt trädgårdsprestanda •  God vinterhärdighet

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10 Viola wittrockiana Cool Wave® F1 31153 Blue Skies

240

31154 Blueberry Swirl

240

34014 Fire

240

19880 Frost

240

19883 Golden Yellow

240

34669 Lemon

240

32434 Morpho

240

20741 Purple

240

34015 Raspberry

240

34671 Strawberry Swirl

240

19881 Violet Wing

240

19882 White

240

19936 Mix

240

Raspberry

Strawberry Swirl

Violet Wing

22

White


Viola wittrockiana

®

VIOLA

Cool Wave® Strawberry Swirl

23


Viola wittrockiana

Frizzle Sizzle F1

Viola wittrockiana Frizzle Sizzle F1

Det finns ingen bättre beskrivning för vår serie Frizzle Sizzle än att jämföra den med Barockperioden. Ordet Barock härstammar från Portugal, som beskriver udda formade pärlor. Det samma kan sägas om Frizzle Sizzle’s blommor: annorlunda vackra! Genom att lägga till nya färger i mix skapar vi en mer iögonfallande mix. Frizzle Sizzle är en perfekt serie att skapa en högkvalitativ produkt för samplantering i större urnor.

Blue

Burgundy

Rasberry

Yellow

14044 Blue

240

14046 Burgundy

240

32160 Lemonade

240

17107 Orange

240

20688 Raspberry

240

14047 Yellow

240

15198 Yellow Blue Swirl 240 16781 Mix

Lemonade

Yellow Blue Swirl

240

Orange

Frizzle Sizzle F1 Mix

Frizzle Sizzle Mini Som tillskott till storblommig Baroque Pearls presenterar vi Frizzle Sizzle Mini. Fransigheten av dessa minis under varmare förhållande är bättre än de storblommiga. Den överväldiga mängden blommor ger en gammeldags “touch” i större krukor och urnor. Viola wittrockiana Frizzle Sizzle Mini 35105 Fire

240

34678 Purple shades

240

34679 Yellow

240

36565 Mix

240

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10

24

Fire

Yellow

Purple shades

Frizzle Sizzle Mini F1 Mix


Viola wittrockiana Viola

Panola™ XP F1 Panola™ XP kombinerar det bästa av två världar: Vädertåligheten och härdigheten från Viola cornuta och de mellanstora blommorna från Viola wittrockiana. Med anledning av att Panola™ XP är perfekt för utomhusplantering på kyrkogårdar, i rabatter och i parker krävs det att plantorna är härdiga och kan överleva vintern. Det här minskar kostnader för underhåll och ger nöjda kunder.

Deep Blue Blotch

True Blue

Beaconsfield

Marina

Purple Face

Purple

Lilac Shades

Deep Orange

Sunburst

Fire

Red Blotch

Scarlet

Primrose

Yellow

Yellow Blotch

White

White Blotch

Panola™ XP är svaret på vårt förädlingsarbete i förhållande till Kvalitet och tid. Tack vare XP-egenskaperna är Panola™ XP perfekt balanserad, lätt att odla och matchar väl den högsta kvalitetsstandarden. Som Multiflora serie är Panola extremt rikblommig och ger stor färgprakt till all plantering, och tillåter dig göra skillnad vad gäller intryck. Vi kan dessutom erbjuda olika attraktiva färgmixer av Panola™ XP. Kontakta oss om du är speciellt intresserad av någon färgkombination.

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10

Viola wittrockiana Panola™ XP F1 13641 Beaconsfield

360,240

17615 Deep Blue Blotch

360,240

13642 Deep Orange

360,240

17616 Fire

360,240

19036 Lilac Shades

360,240

13643 Marina

360,240

19037 Primrose

360,240

17617 Purple

360,240

13644 Purple Face

360,240

17625 Red Blotch

360,240

13645 Scarlet

360,240

13646 Sunburst

360,240

17619 True Blue

360,240

17620 White

360,240

13648 White Blotch

360,240

17621 Yellow

360,240

13649 Yellow Blotch

360,240

00650 Blotch mix

240

18989 Clear Mix

240

00024 Halloween ll

240

00020 Halloween ll Mix

240

18987 Mix

240

25


26


VĂĽrens stora favorit! Bellis Perennis

27


Bellis

Bellis perennis Bellissima, har fått sitt namn från dess iögonfallande och vackra blommor.Ingen av färgerna i den här serien behöver någon kylperiod för att bilda blomknoppar och därför är det möjligt att odla Bellissima för både höst- och vårförsäljning. Bellissima sticker ut på grund av sitt enhetliga växtsätt och sin mycket tidiga blomning i kombination med det robusta och kompakta växtsättet. Bellissima är särskilt lämplig för produktion av stora, högkvalitativa plantor. Ta bara en titt på de slående 4 cm stora pom-pom blommorna och du kommer att bli förtrollad! Förtrollande skönhet!

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10

Bellis perennis

Vår rekommendation: Blombildningen är oberoende av dagslängden. Låt Bellissima växa under så ljusa förhållanden som möjligt: låga temperaturer och en ljus växtplats ger kompakta plantor. Temperaturer över 10-12°C ger mycket bladmassa, tunna stjälkar och en minskad blombildning. Försök uppnå frostfri övervintring vid 2-5°C. Efter övervintringen kan plantorna möta våren vid 10-12°C. Vi rekommenderar odling i 10,5-12 cm krukor.

28

02825 Bellissima Red

360

02826 Bellissima Rose

360

02827 Bellissima Rose Bicolor

360

02828 Bellissima White

360

02802 Habanera Red

360

02803 Habanera White

360

02800 Habanera Rose

360

02801 Habanera White w Red Tips 360 02820 Galaxy Red

360

02821 Galaxy White

360

02822 Galaxy Rose

360

Bellissima Rose

Bellissima Red

Bellissima Rose Bicolour

Bellissima White

Habanera ‘Red’

Habanera ‘White’

Habanera ‘Rose’

Habanera ‘White w Red Tips’

Galaxy ‘Red’

Galaxy ‘White’

Galaxy ‘Rose’


Erysimum & Miosotis

Erysimum Cheiri En mycket vacker Gyllenlack förädlad av PanAmerican seed.

Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10 Erysimum

Citrona ‘Orange’

03060 Citrona ‘Orange’

240

03061 Citrona ‘Yellow’

240

Citrona ‘Yellow’

Myosotis scorpiodes Sylva Enhetligt och starkt växtsätt, lämplig för större krukstorlekar. Leverans varje vecka 38-43 och jämna veckor från vecka 44-10 Myosotis Sylva 03642 Bluesylva

360

03641 Rosylva

360

03640 Snowsylva

360

Bluesylva

Rosylva

Snowsylva

29


Besök gärna vår hemsida! Matnyttig information På vår hemsida kan du bland annat se aktuella överskottslistor om du får behov av mera plantor. Detta är kopplat till alla våra leverantörer och uppdateras 1 gång i veckan. Först till kvarn gäller! Vi har även en del odlingsbeskrivningar som du som kund kan ladda ner. Dessutom försöker vi sprida information till dig som kund så ofta vi kan, så gå gärna in på vår hemsida där finner du mycket matnyttig information. För mer information gå in på vår hemsida: www.hornhems.se

30


www.hornhems.se

31


Allmänna leveransbestämmelser Gäller leveranser från Hörnhems AB

§1 Nedanstående bestämmelser äger tillämpning i den mån annat ej föreskrivs i aktuella prislistor eller om säljare och köpare inte skriftligen överenskommit om annat. §2 Given offert är bindande för säljaren under 30 dagar räknat från offertdatum om ej annat skriftligen anges, med undantag av offererade och generella kreditvillkor, vilka är beroende av prövning i efterhand genom säljarens ekonomiavdelning och således kan ändras av säljaren. §3 Leverans sker fritt säljarens lager (EXW enligt Incoterms) eller annan utlastningsplats som säljaren bestämmer. Efter särskild överenskommelse kan säljaren för köparens räkning anordna - på köparens risk och bekostnad - transport av beställd vara till av köparen anvisad ort. §4 Risken för att varan förstörs, kommer bort, försämras eller minskas övergår till köparen vid den tidpunkt då varan blir avskild och tillgänglig för avhämtning, varvid varan anses avlämnad, oavsett om varan ska avhämtas eller efter särskild överenskommelse transporteras till köparen. §5 Säljaren är fri från ansvar för köparens skada på grund av leveransförsening eller helt utebliven leverans, såvida inte förseningen eller den uteblivna leveransen kan tillräknas säljaren som försummelse. Maximal ersättning som säljaren kan bli skyldig att betala uppgår till ett belopp motsvarande varuvärdet. Säljarens skadeståndsansvar omfattar inte förlust genom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt förlust. Vid leverans av plantor har säljaren rätt att ersätta sort som ej kan levereras med närmast liknande sort. §6 Skulle till följd av arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos säljaren, utebliven, försenad eller förminskad skörd hos säljaren, utebliven, försenad eller förminskad leverans från leverantör eller annan omständighet av vad slag det vara må utanför säljarens kontroll, säljarens möjlighet att fullgöra leverans hindras eller avsevärt försvåras äger säljaren frånträda detta avtal utan att därvid ansvara för skada eller förlust som kan uppstå för köparen till följd härav.

§7 Köparen ska omgående undersöka levererad vara. Reklamation angående fel eller brist i vara skall göras senast dagen efter att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Köparen äger inte rätt till ersättning för skada på grund av fel eller brist i varan såvida inte felet eller bristen kan tillräknas säljaren såsom försummelse. Maximal ersättning som säljaren kan bli skyldig att betala uppgår till ett belopp motsvarande varuvärdet. Säljarens skadeståndsansvar omfattar inte förlust genom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt förlust. Säljaren äger istället för ersättning rätt att lämna ersättningsleverans. Säljaren ansvarar inte för personskada eller sakskada som orsakas på grund av skadebringande egenskaper (s k produktansvar) i levererad vara. §8 Leveransdagens grundpriser enligt då tillämpliga prislistor och kataloger gäller. Angivna priser är exklusive mervärdeskatt. §9 Om det sedan avtal slutits inträffar valutakursförändring, som är av betydelse för säljaren, äger denne rätt ändra priset i motsvarande mån. Motsvarande gäller beträffande av myndighet beslutade förändringar av skatter, andra avgifter och priser. Säljaren äger rätt att genomföra dessa prisändringar utan föregående avisering. §10 Betalning skall erläggas inom 30 dagar räknat från fakturadatum. Efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på fakturabeloppet. Anmärkning mot faktura skall göras inom 8 dagar efter mottagandet härav. §11 För leverans av vara från säljarens leverantör Florensis gäller att brättena (emballaget) inte ingår i leveransen, utan dessa är Florensis egendom och ska hållas tillgängliga för retur till säljaren. Transport av brättena anordnas och bekostas av säljaren i samråd med köparen. Köparen ska meddela säljaren när mängden brätten motsvarar en full container eller pall. Retur ska dock ske minst två gånger per år senast i vecka 24 respektive vecka 46 under leveransåret. Om retur inte kan göras vid angivna tillfällen, och detta beror på köparen, har säljaren rätt till ersättning av köparen genom fakturering av det belopp som säljaren blir skyldig att betala till Florensis för den uteblivna eller försenade returen av brättena.

32

Profile for Owe Dahlqvist

Hörnhems Viola 2020-2021  

Hörnhems Viola 2020-2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded