Page 1

zilverhof DIEGEM


SERVICEFLATS IN DIEGEM 5 AL HET GOEDE VAN EEN VASTGOEDBELEGGING

6

OP HET JUISTE MOMENT: KLAAR VOOR DE VERGRIJZING

13

UNIEKE TROEVEN VAN ZILVERHOF 19 INGEZOOMD OP UW SERVICEFLAT 27 KOM EENS PRATEN OVER UW SERVICEFLAT

32


‘Serviceflats, een concrete invulling van het concept van levensbestendig wonen.’

4


zilverhof SERVICEFLATS IN DIEGEM

Zilverhof is een uitstekende investering. De opbrengst ligt hoog en het risico laag. Dat is zo omdat u inspeelt op twee cruciale trends: de vergrijzing en de vastgoedprijzen. Beiden nemen in sneltempo toe. Wie nu investeert, plukt dus dubbele vruchten.

Zilverhof is een vastgoedproject van topkwaliteit. Zowel de architectuur als de aangeboden dienst- en zorgverlening zijn van hoog niveau. Dat garandeert een gemakkelijke verhuur ĂŠn biedt u de kans om straks zĂŠlf te genieten van luxe en comfort op uw oude dag.

WAT IS EEN SERVICEFLAT PRECIES?

Een serviceflat combineert de vrijheid en zelfstandigheid van een eigen woning. Senioren wonen er zelfstandig, maar kunnen een beroep doen op gemeenschappelijke diensten zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. De flat zelf is aangepast aan de noden van de bewoners: geen trappen, een centraal oproepsysteem, ... U hebt ook toegang tot kwaliteitsvolle gemeenschappelijke faciliteiten, zoals een fitnesszaal, een bibliotheek en een polyvalente ruimte. Serviceflats staan eenzaam bovenaan in de lijst van meest gezochte woningen. Steeds meer senioren zijn op zoek naar een appartement dat aan al die voorwaarden voldoet. Serviceflats, een concrete invulling van het concept van levensbestendig wonen.

5


Al het goede van een vastgoedbelegging Het is bijna een volkswijsheid geworden: vastgoed is de zekerste 6

belegging. Dat klopt ook. Maar u moet dat niet aannemen op basis van uw buikgevoel. We geven u graag de juiste argumenten om voor een vastgoedbelegging te kiezen.


VASTGOED IS INFLATIEBESTENDIG

De opbrengst van de meeste spaarboekjes ligt vandaag lager dan de inflatie. Anders gezegd: UW G ELD OP D E BANK VER LIEST Z IJN WAAR D E. Binnen twintig jaar hebt u dus minder dan vandaag. En de interesten blijven dalen! Voor obligaties geldt hetzelfde: ook dat is vandaag geen sterk beleggingsinstrument. Bij vastgoed geldt die negatieve trend niet. Vastgoedprijzen nemen elk jaar toe. In Diegem klommen ze de voorbije twintig jaar zelfs met meer dan 7,5 procent per jaar (bron: FOD Financiën). Vér boven de opbrengst van gelijk welk spaarboekje. BOVEND IEN G ENIET U VAN D E JA A R L I J KS E I ND E X E R I NG VAN HU U ROPBR ENGSTEN.

Vastgoed is vandaag de enige belegging waarbij u verzekerd bent van een aantrekkelijk en duurzaam rendement.

VASTGOED IS VEILIG

De crisis bij de banken en op de beurs is nog lang niet voorbij. Beleggen in aandelen is bovendien een onzekere activiteit. Een investering in vastgoed behoedt u net voor verrassingen. De toekomst is zelfs heel helder: U W VER M OG EN IS VEILIG WANT HET B ESTA AT U I T TAST BA R E ZAKEN (grond en stenen). Bovendien groeit dat vermogen gestaag aan. Wat er ook gebeurt.

VASTGOED WAS NOOIT GOEDKOPER

Dat klinkt gek: eerst zeggen dat de prijzen voor gronden en woningen stijgen. En daarna claimen dat vastgoed nooit goedkoper was. En toch klopt het. Want de interestvoet op vastgoedleningen stond nog nooit zo laag. En dat terwijl huurprijzen maar blijven toenemen. Uw vastgoedinvestering betaalt zichzelf dus slapend terug. M ET D E HU U RO P BR E NGST E N D E KT U D E KOSTEN VOOR D E AANKOOP VAN U W F L AT. En als de afbetaling volledig afgerond is, hebt u een kwaliteitsvolle serviceflat waarin het goed wonen is. Mét een hoge marktwaarde.

7


8

‘Het is geen wonder dat de Brusselse rand al jaren investeerders en beleggers aantrekt.’


VASTGOED IS FISCAAL VRIENDELIJK

U betaalt bijzonder weinig belastingen op de huurinkomsten uit uw vastgoed. Meerwaardes die gerealiseerd worden op onroerende goederen worden ook fiscaal gunstig behandeld. Daarnaast zijn de flats door de Vlaamse Overheid erkend als assistentiewoningen. Hierdoor kan u genieten van een gunstig BTW-regime (12%) op de aankoop en heeft u het jaarlijkse voordeel van vrijstelling van onroerende voorheffing*.

DE RUIMTE IN VLAANDEREN IS BEPERKT

Vlaanderen telt maar 13.000 vierkante kilometer. Daar komt geen morzel grond meer bij. De beschikbare ruimte neemt zelfs elk jaar een beetje af omdat er zo intensief gebouwd wordt. Een eigendomstitel op een stukje van die grond is dus altijd een goede investering. Zeker nu de bevolking maar blijft aangroeien.

DIEGEM LIGT UITSTEKEND

Diegem heeft alle troeven in handen om een ideale locatie te zijn voor een comfortabele woning: een compacte dorpskern, perfecte verbindingen en de hoofdstad om de hoek. Het is geen wonder dat de Brusselse rand al jaren investeerders en beleggers aantrekt.

CONCLUSIE: VASTGOED IS MEER DAN OOIT DE JUISTE BELEGGING

- hogere opbrengst dan spaarboekje - lager risico dan de beurs - historisch lage rentevoet - uitstekend toekomstperspectief - inflatiebestendig - fiscaalvriendelijk *Onder voorwaarden

9


10


‘Zilverhof is een veilige beleggingsopportuniteit. Op de ideale locatie en op het ideale moment.’

11


12


Op het juiste moment: klaar voor de vergrijzing

Onze samenleving vergrijst. Dat hoort u nu al jaren. Maar hoe zit dat nu precies? Om hoeveel mensen gaat dat eigenlijk? En wat heeft die vergrijzing voor impact op de vastgoedmarkt? Op uw investeringsbeslissingen?

We zetten de belangrijkste elementen op een rijtje. En trekken samen met u de logische conclusie: investeren in vastgoed voor medioren is de beste beleggingsbeslissing.

‘Tegen 2025 neemt het aantal senioren toe met 175.000’ (Itinera, 2012)

13


VEEL MEER SENIOREN

Tegen 2025 stijgt het aantal ouderen met 32 procent (Itinera, 2012)*. Om dat in échte cijfers uit te drukken: in de volgende twaalf jaar komen er zo’n 175.000 senioren bij. De stijging is nog veel spectaculairder bij de 85-plussers. Die V E R D UBBELEN gewoon tegen 2025. Dat is wat vergrijzing écht betekent: een heel grote groep ouderen die niet meer actief zijn maar zich wél nog graag laten omringen met luxe en comfort. Die groep neemt spectaculair toe de volgende vijftien jaar.

14

SENIOREN ZOEKEN LEVENSBESTENDIG WONEN

De overheid stimuleert senioren ook om zo lang mogelijk zelfstandig door het leven te gaan. Uiteraard kan dat niet zomaar: trappen lopen wordt moeilijker, de nood aan verzorging neemt toe, sociaal contact moet gestimuleerd worden, ... Resultaat: steeds meer senioren zijn op zoek naar AANG EPASTE WOON I NF RAST RU CT UU R. Naar een flat met alle comfort én alle zorgen die ze nodig hebben om rustig oud te worden. Waar ze bovendien veel sociaal contact hebben met buren en niet te kampen hebben met eenzaamheid. Precies wat Zilverhof hen biedt.

*Analyse en stappenplan lokaal ouderenbeleid: van bedreiging naar opportuniteit, Itinera, 2012/17, www.itinerainstitute.org


TE WEINIG WONINGEN VOOR MEDIOREN

Het lokale woonbeleid schiet tekort. Om bij te benen met de vergrijzingstrend, moeten we in BelgiÍ zo’n 3500 seniorenwoningen per jaar bouwen (Itinera, 2012). Dat gebeurt niet: de voorbije jaren kwamen er gemiddeld niet eens 800 plaatsen per jaar bij. In de regio Diegem loopt het tekort aan serviceflats zelfs al op tot 63 procent (Itinera, 2012). ME E R DAN Z ES OP TIEN SENIOR EN VINDT G EEN G ESC HI KT E WO NI NG !

Elk jaar komen er dus duizenden senioren bij die op zoek zijn naar een aangepaste woning. En zij hebben het steeds moeilijker om die woning te vinden. De vraag is groot en het aanbod heel beperkt. Eigenaars van een serviceflat met kwaliteitsvolle dienstverlening hebben dus niet de minste moeite om die ook verhuurd te krijgen.

VERGEET UZELF (EN UW NAASTEN) NIET!

Op Zilverhof ontvangt u alle mogelijke zorgen om er zo lang mogelijk te blijven. Lukt dit echt niet, dan is de stap naar een woonzorgcentrum in de omgeving snel gezet. Via de kwaliteitsvolle dienstverlener in Zilverhof hebt u snel toegang tot die instellingen in Vilvoorde, Strombeek, Wemmel, Zellik, ...

15


16


CONCLUSIE

Investeer in een serviceflat en surf mee op de golf van de vergrijzing: - - -

hoge en verder toenemende vraag en een beperkt kwaliteitsvol aanbod stabiele verhuur aan een betrouwbaar publiek zekerheid op een eigen zorgeloze oude dag

17


18


19

Unieke troeven van Zilverhof Investeren in serviceflats is een slimme belegging – dat weet u intussen. Maar niet elke serviceflat biedt dezelfde garanties. Bij Zilverhof houden we maximaal rekening met uw noden als eigenaar, investeerder of bewoner.


20

EIGENDOM, GEEN ERFPACHT OF OBLIGATIE MET WOONRECHT

Bij Zilverhof KO O PT u een serviceflat. U wordt eigenaar en beschikt dus over alle rechten met betrekking tot uw pand. Dat is de veiligste en slimste keuze met het oog op de toekomst.

IDEALE REGIO: DIEGEM

Uw serviceflat ligt in het hart van Vlaams-Brabant. Op een boogscheut van Brussel en toch helemaal in het groen. Openbaar vervoer is vlakbij: bussen stoppen aan de overkant van de straat en het station van Diegem ligt om de hoek. Dat maakt van Diegem een uitstekende vastgoedgemeente.


VERHUURKLAAR OPGELEVERD

Op de opleveringsdatum is uw serviceflat helemaal klaar voor bewoning. Vanaf de eerste dag kunnen uw nieuwe huurders hun flat betrekken. Zo verliest u geen kostbare verhuurtijd.

VERHUUR ZONDER ZORGEN

Uw investering staat of valt met de huuropbrengst uit uw serviceflat. Die verhuurtaak ligt in handen van uitbater Soprim@, een grote speler op de markt van beheer van rusthuizen en serviceflats. Bij Soprim@ werken meer dan 680 medewerkers die ĂŠĂŠn doel voor ogen hebben: het maximaliseren van de levenskwaliteit van senioren. Soprim@ beheert 1500 woongelegenheden in Vlaanderen en een handvol woonzorgcentra in de onmiddellijke omgeving van het Zilverhof, o.a.Vilvoorde, Strombeek, Wemmel en Zellik. - SO P R I M@ I NT D E HU U ROPBR ENGST IN U W NAAM Zij zorgen voor alle administratie. Daar moet u zich niet mee bezig houden. De huursom storten zij altijd snel door naar uw rekening. -

Huurrecht is een complexe materie. Zij zorgen voor de jaarlijkse indexatie en de plaatsbeschrijvingen om uw pand in opperbeste staat te houden. Zij houden ook de administratie piekfijn bij.

-

Soprim@ heeft wachtlijsten van gebruikers uit de onmiddellijke omgeving, waarmee de vrije flats in Zilverhof zullen ingevuld worden.

-

SO P R I M@ R EG E LT D E HU U ROVER EENKOM STEN

SO P R I M@ V I NDT H U U R D ER S

SO P R I M@ B E HE E RT U W F LAT

Kleine herstellingen? Directe vragen van huurders? Daar wordt u niet mee lastig gevallen. Zij zorgen voor het beheer van A tot Z.

21


22

‘Zilverhof werd uitgetekend vanuit de verwachtingen van de toekomstige bewoners.’


UITSTEKENDE UITBATING

Soprim@ engageert zich om twintig jaar lang professionele uitbating te voorzien. Die service houdt onder meer in: - 24 uur per dag permanentie door woonassistent en conciĂŤrge; - Vriendelijke begeleiding en onthaal van nieuwe bewoners; - Georganiseerde activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan; - Permanent onderhoud en mooie inrichting van gemeen- schappelijke ruimtes; - Drie vers bereide warme en koude maaltijden per dag, bereid in ons restaurant ter plaatse; - Perfect verzorgde centrale diensten: - verzorging - poetshulp, strijkdienst en klusjesdienst - fitness en kinesitherapieruimte - polyvalente ruimte voor familiefeesten - dienstencheques - apotheekdienst - boodschappendienst - buiten- en binnenactiviteiten (zoals petanque) - elektrisch oplaadpunt voor fiets & auto - bibliotheek met krantenhoek - supermarkt in het gebouw - kapsalon - wasdienst

Z I LV E R H O F H O U DT M A X I M A A L REKENING MET U ALS INVESTEERDER

- - - -

volle eigendom (geen erfpacht of obligatie met woonrecht) maximale verhuring met minimale kosten uitstekende uitbating door kwaliteitsvolle operator verhuur zonder zorgen

Erkende serviceflats! - direct voordeel: investeer aan 12% BTW* - jaarlijks voordeel: vrijstelling van onroerende voorheffing* *Onder voorwaarden

23


24


25


26


Ingezoomd op uw serviceflat U wilt natuurlijk graag weten waarin u precies investeert. Zeker omdat de kans bestaat dat u straks zĂŠlf van uw oude dag geniet in Zilverhof. Hieronder vindt u de belangrijkste eigenschappen van uw serviceflat.

27


28

‘De binnentuin is een ideale ontmoetingsplaats voor de bewoners van Zilverhof.’


PERMANENTIE DAG EN NACHT

U kunt op elk moment van de dag via het centrale oproepsysteem in uw flat contact maken met de verzorgers in het gebouw. Die geven altijd onmiddellijk gevolg aan uw vragen. Hebt u dringend nood aan verzorging of hulp? Dan is die altijd beschikbaar. Onze woonadviseur is uw centraal aanspreekpunt. Hij adviseert de bewoners over alle beschikbare diensten en helpt hen bij het maken van geschikte keuzes. SLIMME ARCHITECTUUR EN ERGONOMISCH ONTWERP

Zilverhof is een elegant en tijdloos gebouwencomplex. Bovendien is de indeling heel goed doordacht: elke serviceflat heeft een ruim terras en tussen de verschillende gebouwen ligt een mooie open binnentuin met zitbankjes, een petanquebaan en mooie wandelpaden. U hebt toegang tot mooi ingerichte centrale ruimtes: onthaal, een kapsalon, een fitnesszaal, een polyvalente ruimte voor familiefeesten, een Carrefour Express in het gebouw, ... Ook uw eigen serviceflat is tot in de puntjes afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen. Naast het ruime terras en binnenruimtes met veel natuurlijk licht, beschikt u over: - - - - - - - - -

seniorslot en dubbel spion oog in de deur visueel belsysteem (voor slechthorenden) brede gangen, rolstoeltoegankelijke lavabo’s en een aangepaste inloopdouche veiligheidssteunen in de badkamer en aan toilet (optioneel) timer op kookfornuis centraal oproepsysteem en branddetectie ventilatie systeem D: creatie gezond binnenklimaat snelle internetaansluiting veel aandacht voor domotica om uw comfort te waarborgen

U hebt ook een eigen berging op de kelderverdieping en alle plaatsen zijn perfect bereikbaar via vier ruime liften. AANDACHT VOOR SOCIAAL CONTACT

De binnentuin en gemeenschappelijke ruimtes zijn ideale ontmoetingsplaatsen voor de bewoners van Zilverhof. Maar het gebouw heeft ook een gezellige centrale drink- en eetgelegenheid met terras. En geregeld organiseren we sociale evenementen voor alle bewoners. HE T GA AT NI E T O M HET SAM ENBR ENG EN VAN M ENSEN M ET D E ZE L F D E L E E F T I J D, MA AR OM HET SAM ENBR ENG EN VAN M ENSEN M ET D E ZE L F D E L E V E NSV E RWAC HTING.

29


30

ALLES BIJ DE HAND

Op het gelijkvloers van Zilverhof komt straks een Carrefour Express – ideaal voor uw inkopen. U vindt er ook een fitnessruimte. Uw fiets staat veilig gestald in de private garage en uw wagen heeft een ondergrondse parking. Er is zelfs een oplaadpunt voorzien voor uw elektrische fiets of auto. Of u maakt gebruik van een huurfiets uit de gemeenschappelijke fietsenstalling.

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG

Op het groendak wordt regenwater gerecupereerd. Alle muren zijn volgens de strengste normen geïsoleerd zodat de energiefactuur laag blijft én omgevingsgeluiden geminimaliseerd worden. Het ventilatiesysteem D zorgt voor een gezond binnenklimaat. En overal gebruiken we sterke en duurzame materialen.


eg nw ee st

zilverhof

se

MARKT DIEGEM

Ha

ac

ht

DIEGEM

Wo

lu

w

el

aa

n

STATION DIEGEM

STATION

BUSHALTE

WINKEL

CARREFOUR

RESTAURANT

SCHOOL

MARKT

PERFECTE LIGGING

Zilverhof ligt heerlijk rustig in het groen met een park om de hoek en de stad vlakbij. Het busstation over de deur brengt u snel naar overal in de buurt. En met de trein bent u in geen tijd in Brussel.

Z I LV E R H O F I S D E I D E A L E B E ST E M M I N G OM ZORGELOOS OUD TE WORDEN

- - - - -

de zekerheid om niet meer te moeten verhuizen gezellige woonomgeving met andere senioren comfortabele flats met uitstekende faciliteiten supermarkt, busstation en treinstation vlakbij de zekerheid om comfortabel oud te worden

PARK

KERK

31


32

Kom eens praten over uw serviceflat We kunnen u nog veel meer vertellen over Zilverhof. Maar eigenlijk komt u alles best zĂŠlf eens bekijken. Maak daarom vandaag nog een afspraak. Dan zet u meteen de eerste stap naar de slimste vastgoedinvestering.

www.zilverhof.com EEN REALISATIE VAN:

VERHUUR EN BEHEER:

beheer van woonzorgcentra

De 3D visualisaties in deze brochure zijn simulaties van de werkelijkheid, maar ze kunnen geenszins beschouwd worden als contractueel bindend. Het meubilair inclusief ingemaakte kasten zijn niet inbegrepen en worden louter ter illustratie afgebeeld.

Brochure Zilverhof - Hecta  

This brochure was created by hooox for the project Zilverhof. Client: Hecta NV. Project website: http://www.zilverhof.com/

Advertisement