Page 1

PRIM ER PROJECT JOURNAL HoonZi Qi ng


s ol emni s at i onr oom s ect i ons

ai m:s ens eof i nt i mac ybyadj us t i ng c ei l i nghei g ht

t houg ht s :wai t i ngar eaand i nt er v i ewr oom adj ac entt o s ol emni s at i onr ooms ? ornot ?

s i tons t eps-v i ew-r es onat e‘ i do’


s t ai r s ?r amp?

ac c omodat er ai s ei nl ev el ofs ol emni s at i onr ooms

t r ans i t i onal s pac e

ar c hwayasadi s t i nc t i v e f eat ur e

^ov er al l l ay outs k et c h^

ar chway

i ns t i l l c al m

i ndoorgr eener y

c r eat epoc k et sofi nt i mat es pac es bet weeneac hs ol emni s i ngc oupl e andf ami l i es

nat ur al l i ght ?ar t i f i c i al l i ght ?

under s t andi ng humanf l ow

gat her i ngar ea


day2

pi nup1


pi nup2


mor econs ul t at i ons


pr oduct i onphas e


end.

Profile for hoonziqing

DS3 Primer Project- Design Journal (June, 2019)  

DS3 Primer Project- Design Journal (June, 2019)  

Advertisement