Page 1


Когато нещо във външния свят резонира с найдълбоката ти същност, това поражда възможност за изцеление. Хомеопатът е човек, който оползотворява това познание за благото на пациентите си, но хомеопатичният принцип е действал и действа винаги, дори и когато никой не го е осъзнавал. Когато музикален откъс или прекрасен стих развълнува душата ти и те просълзи, това е хомеопатия. Когато дребна злополука изведе цялата неизлекувана болка от предишна травма, това е хомеопатия. Когато животът ти донесе удар, който разчупва и отваря защитната ти черупка и те принуди да израснеш, въпреки себе си, това е хомеопатия. Хомеопатията не принадлежи на никого. Тя е един от начините, по които животът лекува сам себе си.

The tao of homeopathy 11 the homeopathic principle  

The Tao of Homeopathy 11. The Homeopathic Principle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you