Page 1

Dans voor het Voortgezet Onderwijs

MOVES Let’s Mix ’n Match Educatieaanbod 2014-2015


Inhoud

Holland Dance

4

met de volgende danspartners:

Prinsestraat 42 • 2513 CE • Den Haag

8 Interview

Lucent Danstheater, Korzo theater, Theater aan het Spui,

070-361 61 42 info@holland-dance.com

10 Educatieproject PEST

Theater Dakota, Nederlands Dans Theater, De Dutch Don’t

www.holland-dance.com

Holland Dance voert Mix ’n Match uit in samenwerking

Dance Division, Lonneke van Leth producties. Foto- en video-opnamen Cover foto:

Holland Dance behoudt zich het recht voor om tijdens

Paulina Matusiak en Eddy Wenting

de projecten gemaakte foto’s en opnamen te publiceren ter promotie van eigen educatieactiviteiten. © Holland Dance, 2014

Hoe werkt Moves! Mix ‘n Match

Do 12 Dans Grime Lichttechniek Kostuumontwerp

Experience 16 Rondleiding achter de schermen

Meet & Greet

See 18 Voorstellingen 35 Agenda

Reflect 14 Thematische lesbrieven Inleiding Nagesprek Moves

1


Lees meer over deze voorstelling op pagina 26

Inleiding

Naar dans kijken of zelf dansen is heel geweldig als vrijetijdsbesteding, maar kan nog zoveel meer betekenen. Dans kan zonder woorden zoveel zeggen en je raken, dans verbindt, dansen is gezond! Daarom geloven wij in de waarde van een leven lang dans. Vanuit die gedachte zien wij het als een belangrijke taak om dans dichterbij kinderen en jongeren te brengen, als het even kan tot in het schoollokaal. ‘SEE, DO, REFLECT, EXPERIENCE’ (School)voorstellingen, educatieve activiteiten en speciaal ontwikkeld lesmateriaal vormen de basis van het programma van waaruit we gaan kijken, doen en praten over dans. We creëren en programmeren het aanbod zelf en in samenwerking met onze Haagse partners van Korzo theater, Nederlands Dans Theater, Lucent Danstheater, Theater aan het Spui, Theater Dakota, De Dutch Don’t Dance Division en Lonneke van Leth Producties. Deze brochure biedt handvatten ter inspiratie, en bovenal een heleboel handige kant-en-klare bouwstenen waarmee u uw lesprogramma completer maakt en uw leerlingen een verrijkende ervaring biedt. In aanvulling op de brochure kunt u vanaf dit moment ook het volledige aanbod, inclusief smaakmakende filmpjes, terugvinden op www.holland-dance.com/educatie. We nodigen u van harte uit om een keuze te maken. Neem contact op voor meer informatie of vraag ons om te helpen kiezen. Als uw kundige danspartner helpen we u graag om een programma op maat samen te stellen! Met vriendelijke groet,

Martine van Dijk Coördinator cultuureducatie en –participatie Holland Dance

2

Moves

Moves

3


Moves! Mix ‘n Match

HOE WERKT MIX 'N MATCH?

INFORMATIE EN RESERVERINGEN

Dans beleven in al haar facetten kan met Moves! Mix ‘n Match, hét educatieprogramma voor scholen op het gebied van dans. Moves! Mix ’n Match is gekoppeld aan de educatieslogan: ‘See, Do, Reflect, Experience’ en biedt zo een uitgebreid pakket activiteiten om meer te weten te komen over dans.

Heeft u vragen over de voorstellingen of de workshops? Of heeft u hulp nodig bij het bepalen van uw traject? Neem dan contact op met Judith van Hemert van de afdeling Educatie via telefoon of per e-mail:

‘SEE’ Staat voor voorstellingen bezoeken en naar dans leren kijken. ‘DO’ Staat voor actief bezig zijn met dans, bijvoorbeeld door het volgen van een dansworkshop. ‘REFLECT’ Staat voor het nadenken over dans, bijvoorbeeld door een inleiding met uitleg over de voorstelling bij te wonen. ‘EXPERIENCE’ Staat voor het breder beleven van dans, wat gebeurt er allemaal achter de schermen?

Judith van Hemert Educatie judith@holland-dance.com 070-3616142

Met Moves! Mix ‘n Match bepaalt u zelf de grootte, de tijdbesteding, de inhoud en de kosten van uw educatieve dansproject. De ‘See, Do, Reflect, Experience’ activiteiten worden allen los aangeboden; u kunt zo losse onderdelen kiezen en combineren. Hierdoor kunt u een goede aansluiting creëren op de eindtermen CKV of Kunstvak Dans die de leerlingen moeten behalen. Wilt u bijvoorbeeld met uw leerlingen een voorstelling bezoeken en daarna een Meet & Greet met het dansgezelschap, dat kan!

Suggesties welkom Wij stellen het ook zeer op prijs om uw ideeën, tips of suggesties te horen. Reserveringen Holland Dance hecht er grote waarde aan dat jongeren goed worden begeleid bij hun bezoek aan de voorstelling. Daarom hebben wij met onze partners afgesproken dat per 10 kaartjes een gratis kaart voor de docent klaar ligt. Cultuurkaart-acceptant Holland Dance is cultuurkaart-acceptant.

Hieronder vindt u alvast een voorbeeld van een Moves! Mix ’n Match: Subsidieregeling voor Haagse scholen Voor binnenschoolse educatievoorstellingen, die ook via de brochure van de CultuurSchakel worden aangeboden, geldt tot en met 5 juni per leerling een korting in verband met de subsidieregeling van Gemeente Den Haag. Vandaar dat u bij een aantal voorstellingen in de brochure naast het standaard tarief een kortingstarief ziet staan.

R E FL E C T

Lespak ket: De the matische lesbrief of lesbriev en krijgt u opgestuurd en ku nt u in de les uitvoeren.

4

Moves

E XP

DO Dansworkshop: Ka n bij u op school pla atsvinden of voorafga and aan de voorstelling in het theater.

SEEelling:

n r st n va Voo ijwone ng. b lli Het oorste v n e e

ERIE

N CE

Mee t&G re gree t volg et: De m e t aan voor sluite et & ste nd o geze lling. De p de dan lsc van h hap kunn sers van het en h et lijf et he word md en g evraa gd.

Moves

5


6

Moves

Moves

7


Interview

EEN LEVEN LANG DANS EDUCATIE EN AMATEURKUNST

Holland Dance, organisator van het Holland Dance Festival, doet méér dan de internationale top op dansgebied naar Den Haag halen. Ook kunsteducatie en amateurkunst staan hoog in het vaandel. Ongeacht leeftijd, ongeacht ervaring: voor iedere amateurdanser en voor alle basis- en middelbarescholen in Den Haag is er een grote verscheidenheid aan activiteiten. Nieuw zijn een project rond het thema pesten en de ontwikkeling van een ‘doorlopende leerlijn’, “waarmee kinderen en jongeren gedurende hun hele schooltijd de kracht van dans kunnen ervaren”. Tekst: Astrid van Leeuwen

“Te vaak nog wordt dans gezien als vrijetijdsbesteding, als een beetje leuk van links naar rechts huppelen”, zegt Martine van Dijk, zakelijk directeur en coördinator educatie en amateurkunst van Holland Dance. “Op scholen zijn de meeste leerkrachten wel doordrongen van de noodzaak van beweging en dus wordt dans daarvoor wel ingezet. Maar de waarde van dans kán nog zo veel groter zijn. Dans gaat bijvoorbeeld over ruimtelijke processen, je zou dans dus ook kunnen inzetten om de reken- en wiskundeprestaties te verbeteren. Of je kunt leerlingen via dans leren zichzelf te presenteren. En door te dansen leren kinderen en jongeren beter samenwerken. De mogelijkheden zijn echt legio.”

8

Moves

Doorlopende leerlijn Om dat uit te dragen is Holland Dance samen met het Nederlands Dans Theater begonnen met de ontwikkeling van een doorlopende dansleerlijn, een uitgebreid en divers lespakket dat door de hele schooltijd heen, afgestemd op de leeftijd van de leerlingen, wordt aangeboden. Van Dijk: “Het aanbod is nu vaak nog erg hapsnap: hier een lesje, daar een workshop. Met de leerlijn kunnen we écht iets opbouwen. Niet steeds weer opnieuw beginnen, maar voortbouwen op wat in voorgaande jaren al gedaan en geleerd is.” De dansleerlijn is een van de eerste uitvloeisels van het Deltaplan Cultuureducatie van de Gemeente Den Haag, waarin de stad zich hard maakt

voor cultuuronderwijs. “Vanaf 2014 werken Holland Dance en Nederlands Dans Theater samen met twee basisscholen – SBO Merlijn en De Zonnebloem – toe naar een bruikbare methode, waarna hopelijk heel veel scholen zullen volgen. Uiteraard worden bij de uitwerking van het project ook andere Haagse danspartners betrokken.” Dans ervaren met alle zintuigen Onder de titel Moves! Mix ’n Match biedt Holland Dance al jarenlang ook eigen, volledig op maat gesneden lespakketten aan voor scholen. Van Dijk: “Door onze ervaring hebben wij geleerd heel goed in te spelen op de uiteenlopende behoeftes. De ene school vindt een keer een hiphoples misschien al voldoende, een andere school doet wellicht al veel op kunstgebied en wil een hele projectweek organiseren.” Het kan, onder het motto See, do, reflect and experience, allemaal. “We willen kinderen en onderwijzers leren om dans van meer kanten te bekijken, hen stimuleren al hun zintuigen te gebruiken.” Dat geldt, zegt Van Dijk, ook voor het nieuwe project ‘PEST’, dat komend seizoen op een groot aantal basisscholen plaatsvindt. “Pesten is een actueel

en heftig thema. Wij vinden het daarom belangrijk dat ook binnen de danseducatie hieraan aandacht wordt besteed.” Holland Dance werkt hiervoor samen met de Dutch Don’t Dance Division. In oktober en november wordt op de scholen een korte voorstelling gegeven, er worden gesprekken met de leerlingen over het thema pesten gevoerd en daarna gaan de kinderen in workshops zelf met het onderwerp aan de slag. Ook aan de nazorg is gedacht. Van Dijk: “Wij kijken bij elk project wat ná ons bezoek nog nodig is. Zeker bij een thema als pesten is dat essentieel.” Zo’n duizend leerlingen gaan de komende maanden deelnemen aan het project. “Maar”, zegt Van Dijk, “dit thema is zó actueel en de belangstelling voor ons project zó groot dat we er ook volgend schooljaar mee zullen doorgaan.”

Voor informatie over de cultuureducatie- en amateurkunstprojecten van Holland Dance zie www. holland-dance.com of neem contact op met Judith van Hemert via 070 – 361 61 42. Moves

9


foto Duco Volker

EDUCATIEPROJECT PEST HOLLAND DANCE EN DE DUTCH DON’T DANCE DIVISION In seizoen 2013-2014 beleefde het danseducatieproject PEST zijn première. Sindsdien hebben meer dan 1300 leerlingen aan het project deelgenomen. We stonden op 13 verschillende scholen, toonden 19 voorstellingen, dansten 63 workshops. Interesse om dit project ook naar uw school te brengen? Neem gerust contact op met Judith van Hemert via judith@holland-dance.com. Meer over PEST op pagina 20.

10

Moves

Moves

11


DO

WORKSHOP DANS

WORKSHOP GRIME

WORKSHOP LICHTTECHNIEK

WORKSHOP KOSTUUMONTWERP

Holland Dance biedt in alle dansdisciplines workshops aan zoals klassiek ballet, moderne dans, breakdance, freerunning, bollywood en streetdance. Daarnaast zijn er workshops die aansluiten bij een specifieke voorstelling. Bij geen van de workshops is danservaring vereist, waardoor altijd iedereen mee kan doen.

Wie dacht dat grime een simpele make-up laag is, heeft het mis. Het aanbrengen van grime vergt namelijk veel oefening. Het is onmisbaar bij elke voorstelling: bij zowel jongens als meisjes wordt altijd grime aangebracht, zodat hun personage beter uitkomt. Pak je penseel en maak tijdens deze workshop een eigen grime-ontwerp!

Wanneer de lichten in de zaal gedoofd worden, valt ook direct het publiek stil. Net als muziek kan licht een bepaald gevoel overbrengen of een sfeer neerzetten. Licht is daarom van groot belang tijdens de voorstelling. Het zorgt ervoor dat de dansers en het decor op het juiste moment goed tot hun recht komen. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Hoe zorg je bovendien voor de perfecte timing om iemand in de spotlight te zetten? In de workshop lichttechniek komen al dit soort vragen en andere belangrijke begrippen van het vak aan bod.

Het kostuum van een danser valt altijd als eerste op tijdens een voorstelling. Voor een danser moet het kostuum vooral comfortabel zitten, maar voor de toeschouwer heeft een kostuum een andere functie. Het is een belangrijk onderdeel van de algehele uitstraling van het stuk. Hoe wordt eigenlijk bepaald wat voor een kostuum bij de voorstelling past? En waar moet een kostuumontwerper doorgaans rekening mee houden bij het maken van een danskostuum? Tijdens de workshop worden verschillende kostuums uit de kast getrokken en de leerlingen gaan aan de slag met een eigen kostuumontwerp.

Plaats: in het theater of op de eigen school Datum: op de dag van de voorstelling of in overleg Tijd: in overleg Duur: 1 uur Kosten: 5 euro per leerling

12

Moves

Plaats: in het theater of op de eigen school Datum: in overleg Tijd: in overleg Duur: 1 uur Kosten: 5 euro per leerling exclusief materiaalkosten

Plaats: in het theater Datum: op de dag van de voorstelling of in overleg Tijd: in overleg Duur: 1 uur Kosten: 5 euro per leerling

Plaats: in het theater of op de eigen school Datum: in overleg Tijd: in overleg Duur: 1 uur Kosten: 5 euro per leerling Moves

13


REFLECT

THEMATISCHE LESBRIEVEN

Het is mogelijk om één of meerdere lesbrieven aan te vragen die betrekking hebben op dans. De inhoud van de lesbrief bestaat uit een docentenhandleiding plus een leerlingenbundel, die u in uw les(sen) kunt gebruiken. De lesbrief gaat onder andere in op de diverse dansdisciplines, hoe leerlingen een danservaringverslag kunnen schrijven of hoe u een effectieve voorbereiding op een voorstelling kunt treffen. Plaats: op de eigen school Datum: door u zelf te bepalen Tijd: door u zelf te bepalen Duur: 1 of meer lesuren Kosten: gratis in combinatie met een andere Mix ‘n Match. Los eenmalig € 7,50 per lesbrief

14

Moves

INLEIDING Voorafgaand aan de voorstelling vindt er vaak een inleiding plaats. Door middel van interviews of een gesprek met de choreograaf wordt op een toegankelijke manier achtergrondinformatie gegeven over de thematiek van de voorstelling, het gezelschap en de dansers. Het bijwonen van de inleiding is een uitstekende voorbereiding: het geeft extra handvatten om een choreografie beter te begrijpen. Plaats, datum en tijd: afhankelijk van de voorstelling Duur: 20-30 min. Kosten: gratis

NAGESPREK

Na afloop van een voorstelling kunt u met uw leerlingen onder leiding van een dansexpert de voorstelling nabespreken. Dit is een waardevolle evaluatie voor de leerlingen en kan een goede opstart zijn voor het schrijven van een ervaringsverslag. Vaardigheden die in de CKV-les of door het gebruik van de thematische lesbrief geleerd zijn, kunnen hier direct worden toegepast. Datum: op voorstellingsdagen Tijd: direct na de voorstelling Duur: 20-30 min. Kosten: gratis

Moves

15


EXPERIENCE

RONDLEIDING ACHTER DE SCHERMEN

16

MEET & GREET

In het theater is veel meer te zien dan alleen de voorstellingen. Bij het maken van die voorstellingen komt namelijk een hoop kijken. De hele dag zijn dansers, ontwerpers, musici en productiemedewerkers in de weer om op tijd het doek op te laten gaan. Een ervaren rondleider neemt u mee langs de verborgen plekken in het theater: van de artiestenfoyer tot aan de kleedkamers en het achtertoneel.

Een meet & greet is een unieke kans om de leden van het gezelschap het hemd van het lijf te vragen. Direct na de voorstelling kunnen de leerlingen allerlei vragen persoonlijk stellen; hoe lang is er bijvoorbeeld gerepeteerd en hoe ziet het dagelijks leven er van een professionele danser uit? Een grondige voorbereiding in de vorm van gerichte vragen is voor deze activiteit vereist.

Plaats: in het theater Datum: in overleg Tijd: in overleg Duur: 1 uur Kosten: in overleg

Plaats: in het theater Datum: op voorstellingsdagen Tijd: direct na de voorstelling Duur: 30 min. Kosten: in overleg

Moves

Moves

17


Op school

LONNEKE VAN LETH PRODUCTIES DON JUAN VS GISELLE Don Juan en Giselle zijn buren, maar hebben elkaar nog nooit EN NN BI

ontmoet. Don Juan leeft ‘s avonds waardoor Giselle nooit aan

JD TI OL HO SC

haar nachtrust toekomt. Giselle leeft overdag en zingt als een nachtegaal tijdens het tuinieren, terwijl Don Juan tracht zijn

LONNEKE VAN LETH PRODUCTIES THE MATCH The Match is een flitsende, energieke, originele en humorisEN NN BI

kater weg te slapen. Irritaties alom. Op een dag vindt er een

JD TI OL HO SC

zonsverduistering plaats waardoor Don Juan te vroeg zijn huis uit komt...

tische danstheatervoorstelling waarin alle facetten van het voetbal aan bod komen. Van de man die de witte lijnen trekt, de warming-up van de spelers, de gestreste coach, de voetbalvrouwen op de tribune tot de fan thuis op de bank. En dan gaat

Speelperiode: In overleg het hele seizoen beschikbaar

de wedstrijd beginnen: penalty’s, hoekschoppen, rode- en

Binnen schooltijd

gele kaarten vliegen je om je oren. Een voorstelling met een

Educatief tarief: €5,50*/€7,50

knipoog, geschikt voor eenieder die voetbal liefheeft of juist haat!

*Kortingstarief, zie pag.5

Speelperiode: In overleg het hele seizoen beschikbaar Binnen schooltijd Educatief tarief: €9,00

LONNEKE VAN LETH PRODUCTIES DE DOOD EN HET MEISJE

DON’T HIT MAMA IN MY POCKET

De angst voor het leven en de dood houdt het meisje gevan-

Het club event van Don’t Hit Mama is in tien jaar tijd een begrip geworden: dansers en jongeren vieren samen een feestje en een Club event buiten het theater. In My Pocket, een mobiele

raakt gefascineerd, hij heeft iets vertrouwds, maar ook een kant

dansclub die in – bijna – elke ruimte kan worden neergezet,

die ze niet direct kan benoemen. Een slopend gevecht tussen

is er voor jongere kinderen en voor pubers. De dansers weten

gevoel en verstand is het gevolg. Met de prachtige muziek van

iedere keer opnieuw iedereen in beweging te krijgen, want ie-

Schubert.

dereen heeft een gevoel voor ritme en de onweerstaanbare

JD TI OL HO SC

vormen tegelijk een theatervoorstelling. Nu voor het eerst is er

EN NN BI

geproefd en continue op zoek is naar nieuwe ervaringen. Ze

JD TI OL HO SC

een dag een man ontmoet die alles lijkt te hebben gezien,

EN NN BI

gen in een sleur van alledaagse beslommeringen. Tot ze op

drang tot bewegen op zak. Speelperiode: In overleg het hele seizoen beschikbaar Binnen schooltijd

Speelperiode: in overleg beschikbaar van

Educatief tarief: €5,50*/€7,50

september 2014 t/m half januari 2015 Binnen schooltijd

*Kortingstarief, zie pag.5

Educatief tarief: €5,50*/€ 7,50 *Kortingstarief, zie pag.5

18

Moves

Moves

19


Op school

DE DUTCH DON’T DANCE DIVISION/HOLLAND DANCE PEST Choreograaf Thom Stuart (De Dutch Don’t Dance Division) EN NN BI

werd in zijn jeugd vreselijk gepest omdat hij balletlessen volg-

JD TI OL HO SC

de. Pesten en gepest worden: bijna iedereen heeft er zelf of zijdelings wel eens mee te maken gehad. Het is een nog altijd

AYA ONSTUITBAAR Onstuitbaar is een indrukwekkende danstheatervoorstelling EN NN BI

actueel thema in de samenleving en daarom de reden om er

JD TI OL HO SC

een dansvoorstelling en bijbehorende workshop over te maken. Confronterende thema’s zoals online pesten, ziekte en de liefde worden afgewisseld met wervelende dans.

over de onstuitbare jeugd. Over de nieuwe generatie die wil groeien, terugvalt, keer op keer weer opkrabbelt en dromen nastreeft. Over jongeren die lezen, schrijven, reageren, rebelleren, rusten, onstuitbaar opnieuw beginnen. Occupy, Arabische lente, opstandige jeugd is overal. De nieuwe generatie is nu.

Inclusief dansworkshop aansluitend op de voorstelling. Optioneel

AYA slaagt er in een intrigerende voorstelling te maken die

kan de workshop afgesloten worden met een presentatie.

dicht op de beleving staat van jongeren. Speelperiode: In oktober en november beschikbaar

ti p !

Binnen schooltijd

choreografie: Erik Kaiel

Educatief tarief: €5,50*/€7,50

dans: Heleen van Gigch, Kim Jomi Fischer, Ryan Djojokarso

*

vrijdag 6 februari 2015, Theater Dakota

Kortingstarief, zie pag. 5

10.30 uur en 13.30 uur

Alles in 1!

Educatief tarief: €5,00*/ €8,50 *Kortingstarief, zie pag. 5

CROSSTOWN/KORZO PRODUCTIES SAMIR CALIXTO, SHAILESH BAHORAN

PROJECT SALLY DANSPARELS

Jonge dansers krijgen bij Crosstown de kans hun ambities te

Stel je voor… 60 minuten op een interactieve dansvloer, kijken, denken, doen…. Dansen! op verschillende manieren naar dans te laten kijken. Zoals

het urban danstalent Shailesh Bahoran. Troublemakers van Ca-

een parel is opgebouwd uit verschillende lagen, bestaat een

lixto is een eerbetoon aan alle regel’breakers’. Hij mixt de rauwe

Dansparel uit: dansKIJKEN naar een prachtig poëtische mini-

energie van de jonge dansers met muziek uit Mozart’s Symfo-

voorstelling, dansDENKEN filosoferen over wat je gezien hebt

nie nr.25. Hiphop danser Bahoran laat zich inspireren door zijn

en dan bij het onderdeel dansDOEN zelf op de interactieve

Hindoestaanse roots.

dansvloer dansen over wat je gezien, gedacht en gevoeld hebt.

Crosstown is een project van Korzo producties en wordt mo-

Speelperiode: In overleg van februari t/m april

gelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en Fonds 1818.

beschikbaar

JD TI OL HO SC

Een workshopconcept speciaal ontwikkeld om uw leerlingen

EN NN BI

de prijswinnende moderne danschoreograaf Samir Calixto en

JD TI OL HO SC

teerde dansers met professionele choreografen. Dit jaar zijn dat

EN NN BI

ontwikkelen. Op het hoogste niveau werken de meest getalen-

Binnen schooltijd dinsdag 9 december 2014, Korzo theater

Educatief tarief: €5,00*/€7,50

13.30 uur Educatief tarief: €7,50

20

Moves

*Kortingstarief, zie pag.5

Moves

21


In het theater

PROJECT SALLY BULL’S-EYE 5 krachtige choreografen, 6 jonge dansers, 1 voorstelling met 50 EN NN BI

minuten theatrale dans. Aim, focus... GO! In Bull’s-Eye gaat een jon-

JD TI OL HO SC

ge generatie dansers recht op het doel af, als een stier op een rode

MOMIX DREAM CATCHER

lap. Met grote, grijze bouwstenen creëren ze op verbeeldingsvol-

Theatrale illusies en pure magie. Het beroemde Amerikaanse

le wijze hun eigen wereld. Bull’s-Eye is een dans-voorstelling over

dansgezelschap MOMIX van Moses Pendleton is wereldwijd

de kracht van het authentieke zelf. Over het ‘koorddansen’ tussen

geliefd om haar originele choreografieën, fysieke kracht en

sociale verplichten en de eigen wensen en behoeften, een thema

schoonheid. Het is acrobatisch danstheater van het hoogste

waar niet alleen jonge mensen mee worstelen.

niveau. In Dream Catcher brengen de dansers een collectie van de beste stukken van MOMIX – een visueel dansspektakel.

Choreorafie: Ronald Wintjens, Stefan Ernst, Itzik Galili, Conny Janssen en Stephen Shropshire

woensdag 3 december 2014, Zuiderstrandtheater 20.15 uur

dinsdag 11 november 2014, Zuiderstrandtheater

Educatief tarief: €10,00

Binnen schooltijd Educatief tarief: €5,50*/€7,50 *Kortingstarief van toepassing, zie pag. 5

DON’T HIT MAMA BIG TOWN

HERE WE LIVE AND NOW DANSSTUKKEN VAN HAAGSE BODEM

Met een groepje gastmakers brengt Don’t Hit Mama een grote

Den Haag danst! Het Korzo theater en het Nederlands Dans

achter die ogenschijnlijke uitbundigheid van de grote stad,

JD TI OL HO SC

aanstekelijke bende vol dansplezier. Maar er gaat iets schuil

EN NN BI

stadsshow. Veel losse acts, verhalen, gastoptredens, het is een

Theater vieren samen het danstalent dat de stad Den Haag rijk is. Vier Haagse dansmakers krijgen de opdracht een nieuwe, korte voorstelling te maken. Deze worden samen gepresen-

achter het lawaai en de bravoure. Want tussen de bedrijven en

teerd in het afwisselende, avondvullende dansevent Here we

de bewegingen door kijk je plotseling zomaar bij iemand naar

live and now. Laat je verrassen door de makers en dompel je

binnen; blinkt er iets op. Waarom danst die gast daar eigenlijk

onder in de rijkdom van de moderne dans.

zo wreed hard zijn benen onder zijn lijf vandaan?

Mede mogelijk gemaakt door het Haagse Bluf Fonds van Anton Corbijn en de Gemeente Den Haag.

Met medewerking van jong talent, ervaren dansers en krachtige gastmakers als Lloyd Marengo.

woensdag 19 en donderdag 20 november 2014 Korzo theater

vrijdag 13 maart 13.30 uur, €5,50*/€9,00

19.30 uur

zaterdag 14 maart 20.30 uur, €7,50

Educatief tarief: €7,50

Korzo theater *Kortingstarief, zie pag.5

22

Moves

Moves

23


INTRODANS MEESTERSCHAP De voorstellingen van Introdans zijn een genot om naar te kijken en bieden een rijk en toegankelijk repertoire: modern met een klassieke basis. Introdans viert in zijn 43ste seizoen opnieuw feest! Meesterschap bevat behalve de première van Soto, ook twee topstukken uit het oeuvre van Hans van Manen én de Nederlandse première van nieuw werk van Nils Christe. woensdag 5 november 2014, Zuiderstrandtheater 20.15 uur Educatief tarief: €10,00

ti p !

Rondleiding in het nieuwe theater

ISH VADERS EN GENE ISH presenteert twee danstheatervoorstellingen over bloedverwanten: VADERS en GENE. In danstheatervoorstelling VADERS maken we kennis met een vader en zijn opgroeiende dochter. Op een dag trekt hij plots de deur achter zich dicht en laat hij zijn dochter in de steek. Een voorstelling over een man die ondanks alles nog steeds haar vader is. In GENE komen twee jonge vrouwen tot de ontdekking dat ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben. Ze ontdekken dat je altijd kunt kiezen waar je naartoe wilt, maar nooit kunt veranderen waar je vandaan komt. Een voorstelling waarin dans, cabaret en muziektheater samen de puzzelstukjes vormen van een intense intrige. woensdag 10 december 2014, Theater aan het Spui 19.30 uur Educatief tarief: €11,00

24Ben Moves foto van Duin

Moves

25


DANSTHEATER AYA - SNOW WHITE & DE 7 BREAKERS

CADANCE 2015 FESTIVAL VOOR MODERNE DANS

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand..... de koningin is al jaren de

Het jaar 2015 begint goed met de 17e editie van het CaDance

mooiste. Maar Snow White groeit en al gauw is zij de schoonste

festival – het moderne dansfestival waar nieuw werk van de

van het land. Hoe de koningin haar best ook doet, Snow White

meest talentvolle choreografen van Nederland te ontdekken is.

eist alle aandacht op. Terwijl het prinsesje zich ontpopt tot re-

Twee weken lang kun je genieten van danstalent in het Korzo

belse puber, voelt de koningin de tijd tikken. In haar wanhoop

theater en Theater aan het Spui met meet&greets, workshops

smeedt ze een vreselijk plan. Maar Snow White was Snow Whi-

en films. Het programma wordt later bekend gemaakt.

te niet, als ze haar moeder niet zou ontglippen en terecht komt 30 januari – 15 februari 2015

in een groep van zeven b-boy dwergen.

Korzo theater & Theater aan het Spui Educatief tarief: €7,50

AYA blaast het stof van dit sprookje en maakt van Snow White een spetterende show waarin spel, zang, hiphop, b-boying en moderne dans samenkomen. Speciale aandacht voor zeven breakers die de dwergen spelen. vrijdag 19 december, Korzo theater 19.00 uur

ti p !

Educatief tarief: €7,50

Bij de voorstelling is er een actieve rol voor het publiek. Voor de jongeren (leeftijd Voortgezet Onderwijs) zijn er breakdance workshops die leiden tot een speciale meedans scène met de zeven breakers.

SPIRIT GÖTEBORGSOPERANS DANSKOMPANI

INTRODANS MODERNLIVE

GöteborgsOperans Danskompani onderzoekt in Spirit het on-

In MODERNlive herneemt Introdans Ed Wubbes indrukwek-

derbewustzijn en daagt uit tot nieuwe ontdekkingen in twee

kende meesterwerk De dood en het meisje, magistraal begeleid

nieuwe werken van de avantgarde artiest Saburo Teshigawara

door Het Gelders Orkest. In hetzelfde programma danst het

en Sidi Larbi Cherkaoui. In Noetic verkent Sidi Larbi Cherkaoui

gezelschap - naast de wereldpremière van Childs - ook de Ne-

de instinctieve neiging van de mens om het bestaan te struc-

derlandse première van Corpus Bach van Sidi Larbi Cherkaoui,

tureren en tegelijkertijd de drang om vrij te breken en te ont-

exclusief in Nederland.

dekken of er meer is. Metamorphosis van Saburo Teshigawara is geïnspireerd op het werk van Kafka. Het ademt pijn en schoon-

vrijdag 13 februari 2015, Zuiderstrandtheater

heid. Het leven als een continue proces. Stoppen betekent

20.15 uur

doodgaan.

Educatief tarief: €10,00

vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november, Zuiderstrandtheater 20.15 uur Educatief tarief: €10,00

26

Moves

Moves

27


HET NATIONALE BALLET JEWELS Het fonkelende drieluik Jewels van de grote dansvernieuwer George Balanchine (1904-1983) is niet alleen een ode aan de fraaiste edelstenen, maar ook aan de Franse, Amerikaanse en Russische balletstijl. De triptiek begint met Emeralds, dat een beeld geeft van het elegante en modieuze Frankrijk, op muziek van Fauré. Tijdens het tweede deel Rubies horen we Stravinsky’s Capriccio. Het majestueuze slotstuk Diamonds – op muziek van Tsjaikovski – is een ode aan de pracht en praal van het tsaristische hof. donderdag 19 februari, Zuiderstrandtheater 20.15 uur Educatief tarief: €10,00

SCAPINO BALLET SONGS FOR DRELLA Songs for Drella is geïnspireerd op drie iconen uit de popcultuur Andy Warhol, Lou Reed en John Cale. Met zijn studio The Factory is Andy Warhol in de jaren zestig in New York het epicentrum van vernieuwing in kunst en rockmuziek, waartoe ook Lou Reed en John Cale met hun band The Velvet Underground behoren. Als Warhol, bijgenaamd Drella, in 1987 overlijdt, be-

DOX THINK!

sluiten Reed en Cale nog één maal bij elkaar te komen voor een

Met THINK! legt DOX de vrijheid van meningsuiting onder een vergrootglas en onderzoeken de spelers en muzikanten

legendarisch afscheidsconcert: Songs for Drella. Deze ode aan

hoe ver je kunt gaan met elkaar en het publiek. Ze duiken in de wereld van onder andere Edward Snowden (klokkenlui-

Warhol is de rijke inspiratiebron voor ‘choreograaf in residence’

der), Geert Wilders, Pussy Riot en de Arabische Lente en proberen hierover in alle vrijheid een mening te vormen.

Marco Goecke.

Vrijheid van meningsuiting is een recht dat we allemaal hebben in dit land. Maar kun je dan alles zeggen wat je vindt? Waarom zou je dat doen? En waar ligt de grens? Wie bepaalt die grens dan? En telt vrijheid van meningsuiting dan alleen

Donderdag 12 & vrijdag 13 maart 2015,

als de mening bevalt?

Zuiderstrandtheater 20.15 uur

maandag 16 maart 2015, Theater aan het Spui

Educatief tarief: € 10,00

19.30 uur Educatief tarief: €11,00 v.a. 10 leerlingen, €14,00 losse CKV-prijs

28

Moves

Moves

29


DE DANSERS CAFÉ ED SANDERS

SHUANN CHAI, EDERSON RODRIGUES XAVIER FAIRY TALES & NIGHTMARES De jonge honden van Café Ed Sanders, onbevreesd en kwets-

Balletmuziek en moderne dans; twee stijlen die niet samen

baar, bouwen een café van ontmoetingen: danser met muzi-

lijken te gaan. Maar pianiste Shuann Chai en choreograaf Eder-

kant, persoon-op-tafel met persoon-onder-tafel, zijn stem met

son Rodrigues Xavier maken een nieuwe voorstelling waarin

haar beweging, ik met jou. Café Ed Sanders is een dansconcert,

contrasten samenkomen. Gebaseerd op de balletmuziek van

een breakfast club. Een directe confrontatie tussen 5 moderne

de beroemde Russische componist Sergei Prokofiev worden de

dansers en 3 live muzikanten uit La Corneille. In het explosieve

contrasten in deze dramatische muziek onder de loep gelegd.

partnerwerk en de gruizige songs lees je hormonale hartepijn,

Geweld en vrijheid, een bittere smaak die ook zoet proeft, het

puberale vurigheid, teen spirit.

licht dat een lange donkere schaduw werpt. Fairy Tales & Nightmares brengt dit samen in een voorstelling vol enerverende moderne dans en live muziek voor viool en piano.

“Café Ed Sanders bruist van de energie. Hier komen jongeren bij elkaar die midden in het leven staan. Het is een plek waar je naartoe

donderdag 16 april (try out), Korzo theater

gaat, omdat je voelt dat je bij elkaar hoort.” – Ons Utrecht

20.30 uur dinsdag 7 april 2015, Korzo theater,

Educatief tarief: €7,50

13.30 uur Educatief tarief: €5,50*/€9,00 *Kortingstarief, zie pag.5

AYA EERSTE KEER De eerste zin. Van dat sms’je. Waarin je vertelde dat je verliefd bent. De eerste kus, die naar patatje oorlog smaakte. Dat eerste glas bier. Toen vol overgave nog een stuk of vier – en later in dat steegje overgeven. De eerste keer ‘ik ook op jou’ horen. Of afgewezen worden. Telkens weer komt de eerste keer. In alles. Spijbelen. Ongesteld worden. Roken. Vrijen. Zonder je ouders reizen. Voorbij grenzen gaan. Eerste Keer is een enerverende, hilarische voorstelling bestaande uit twee delen. Het begint met een ontmoeting. In kleine groepjes gaan de leerlingen met twee van de dansers naar een plek in het theater. Daar vertellen ze hun eigen vertrouwelijke verhalen. Later komen we bij elkaar in de theaterzaal waar de acht dansers oog in oog met elkaar komen te staan. donderdag 9 april 2015, Korzo theater 13.30 uur

INTERNATIONAAL DANSTHEATER CRAZY BLUES Crazy Blues is een eerbetoon aan de blues en aan bluesvrouwen in het bijzonder. In het diepe zuiden van de Verenigde Staten was de blues voor de slaven op de katoenplantages dé muzieken dansvorm om hun gevoelens te uiten. Met die gedachte in het achterhoofd werden de dansers van het Internationaal Danstheater uitgedaagd uiting te geven aan hun diepste motivatie om te bewegen, te dansen. Live begeleid door de bijzondere stem van zangeres en actrice Joy Wielkens. vrijdag 24 april 2015, Zuiderstrandtheater 20.15 uur Educatief tarief: €10,00

Educatief tarief: €5,50*/€9,00 *Kortingstarief, zie pag.5

30

Moves

Moves

31


ILL SKILL SQUAD & DOX

CONNY JANSSEN DANST Het werk van choreografe Conny Janssen is theatraal, krachtig

De tweede avondvullende voorstelling van iLL Skill Squad zal

en ontroerend. Haar dansers staan op het toneel als mensen

verder gaan waar de jongens geëindigd zijn. Ze hebben hun

van vlees en bloed: breekbaar, strijdbaar en gepassioneerd.

manier van bewegen gevonden, er zijn prijzen en volle zalen.

Hoe de nieuwe voorstelling eruitziet, blijft nog even een ver-

Maar waar moet je dan heen? De kwetsbaarheden van de indi-

rassing, maar de vaste ingrediënten van Conny Janssen Danst

viduen komen naar boven en de problemen en pijn achter de

bieden altijd genoeg moois: een groot avontuurlijk dansersen-

dans worden zichtbaar... Dit alles natuurlijk wel met een flinke

semble, bekende gezichten én nieuwe talenten, een overrom-

dosis humor en de breakdance moves, salto’s en vette choreo-

pelend toneelbeeld, daverende livemuziek en natuurlijk Jans-

grafieën die het publiek gewend is van deze groep creatieve

sens meeslepende danstaal.

gekken.

vrijdag 1 mei 2015, Zuiderstrandtheater

dinsdag 19 mei 2015, Theater aan het Spui

20.15 uur

19.30 uur

Educatief tarief: €10,00

Educatief tarief: €11,00 v.a. 10 leerlingen, €14,00 losse CKV-prijs

HET NATIONALE BALLET BACK TO BACH

VOORJAARSONTWAKEN ONTDEK ONTLUIKEND CHOREOGRAFIETALENT

Johann Sebastian Bach heeft nooit specifiek muziek voor dans

In mei viert het Korzo theater de lente met het dansprogramma

geschreven, maar in zijn suites heeft hij wel veel dansvormen

Voorjaarsontwaken. Korzo zet de deuren en ramen wagenwijd

verwerkt: sarabandes, allemandes, gavottes, menuetten en

open voor nieuw choreografietalent uit Nederland en het bui-

zelfs polonaises. En niet alleen deze, ook veel van zijn andere

tenland. Opmerkelijke, kersverse dansvoorstellingen worden

composities zijn uitermate ‘dansant’, vanwege het heldere rit-

gebundeld tot een gevarieerde avond, waarin je jouw favoriete

me, de muzikale rijkdom, emotionele gelaagdheid én de tijdlo-

talent kunt ontdekken.

ze vitaliteit. ‘Bach swingt’, weten veel choreografen. In Back to

32

Bach laten vaste gastchoreografen Hans van Manen, Krzysztof

Voorjaarsontwaken is een project van Korzo producties en het

Pastor, David Dawson en Ernst Meisner zien hoe dat in zijn werk

Nederlands Dans Theater en wordt mede mogelijk gemaakt

gaat.

door de gemeente Den Haag.

vrijdag 8 mei 2015, Zuiderstrandtheater

donderdag 28 en vrijdag 29 mei, Korzo theater

20.15 uur

19.30 uur

Educatief tarief: €10,-

Educatief tarief: €7,50

Moves

Moves

33


gehele seizoen beschikbaar Lonneke van Leth Producties Don Juan vs Giselle op school Lonneke van Leth Producties De dood en het meisje op school Lonneke van Leth Producties The Match op school

september 2014 Don’t Hit Mama In My Pocket september 2014 t/m januari 2015 op school

Introdans Meesterschap woensdag 5 november 2014, 20.15 uur Zuiderstrandtheater Project Sally Bull’s-Eye dinsdag 11 november, tijdstip in overleg Zuiderstrandtheater Korzo Producties en Nederlands Dans Theater Here we live and now woensdag 19 en donderdag 20 november 2014, 19.30 uur Korzo theater De Dutch Don’t Dance Division/Holland Dance PEST oktober en november 2014 op school

oktober 2014 Göteborg Operans Danskompani Spirit vrijdag 31 oktober, 20.15 uur Zuiderstrandtheater De Dutch Don’t Dance Division/Holland Dance PEST oktober en november 2014 op school Don’t Hit Mama In My Pocket september 2014 t/m januari 2015 op school

november 2014 Göteborg Operans Danskompani Spirit zaterdag 1 november, 20.15 uur Zuiderstrandtheater

Don’t Hit Mama In My Pocket september 2014 t/m januari 2015 op school

december 2014 Momix Dream Catcher woensdag 3 december 2014, 20.15 uur Zuiderstrandtheater Korzo producties Crosstown: Samir Calixto, Shailesh Bahoran dinsdag 9 december 2014, 13.30 uur Korzo theater ISH ISHUES: Vaders en Gene woensdag 10 december 2014, 19.30 Theater aan het Spui Danstheater AYA Snow White & De 7 breakers vrijdag 19 december, 19.00 uur Korzo theater

34

Moves

Moves

35


januari 2015 Don’t Hit Mama In My Pocket september 2014 t/m januari 2015 op school

februari 2015 Aya Onstuitbaar vrijdag 6 februari 2015, 10.30 uur en 13.30 uur Theater Dakota Introdans MODERNlive vrijdag 13 februari 2015, 20.15 uur Zuiderstrandtheater Het Nationale Ballet Jewels donderdag 19 februari, 20.15 uur Zuiderstrandtheater Project Sally Dansparels februari t/m april 2015 op school

maart 2015 Scapino Ballet Songs for Drella donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2015, 20.15 uur Zuiderstrandtheater DOX THINK! maandag 16 maart 2015, 19.30 uur Theater aan het Spui Don’t Hit Mama Big Town vrijdag 13 maart 2015, 13.30 uur vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2015, 20.30 uur Korzo theater

36

Moves

Project Sally Dansparels februari t/m april 2015 op school

april 2015

foto: Gerrit Schreurs Fotografie

Don’t Hit Mama In My Pocket september 2014 t/m januari 2015 op school

De Dansers Café Ed Sanders dinsdag 7 april 2015, 13.30 uur Korzo theater Aya Eerste Keer donderdag 9 april 2015, 13.30 uur Korzo theater Shuann Chai, Ederson Rodrigues Xavier Fairy Tales & Nightmares donderdag 16 april (try out), 20.30 uur Korzo theater Internationaal Danstheater Crazy Blues vrijdag 24 april 2015, 20.15 uur Zuiderstrandtheater Project Sally Dansparels februari t/m april 2015 op school

mei 2015 Conny Janssen Danst vrijdag 1 mei 2015, 20.15 uur Zuiderstrandtheater Het Nationale Ballet Bach vrijdag 8 mei 2015, 20.15 uur Zuiderstrandtheater iLL Skill Squad & Dox dinsdag 19 mei 2015, 19.30 uur Theater aan het Spui Voorjaarsontwaken Ontdek ontluikend choreografietalent donderdag 28 en vrijdag 29 mei, 19.30 uur Korzo theater

37 Moves Kijk voor de actuele dansagenda en aanbiedingen op www.denhaagdanst.nl


38

Moves

www.holland-dance.com

Moves Mix 'n Match Voortgezet onderwijs 14/15  

Dansaanbod voor het voortgezet onderwijs in het nieuwe theaterseizoen 2014-2015

Moves Mix 'n Match Voortgezet onderwijs 14/15  

Dansaanbod voor het voortgezet onderwijs in het nieuwe theaterseizoen 2014-2015

Advertisement