Page 1

NYT fra Nr. 1 – marts 2011

Nye tider – nye kanaler

Hvad sker der med min skole? FOLKESKOLE Skolerne i Holbæk Kommune står over for store forandringer. Politikere, skolefolk og borgere er blandt dem, der gennem længere tid har debatteret antallet af skoler og indholdet i undervisningen. Nu har byrådet indgået forlig om fremtidens folkeskole. Politikerne har lyttet til debatten. På baggrund af borgernes input og en ny strategi på skoleområdet har byrådet indgået forlig om grundlaget for fremtidens folkeskole i Holbæk Kommune.

Skolelukninger?

– Den endelige organisering

af skolerne er ikke på plads endnu. Men i byrådet er vi enige om, at der skal være undervisning i alle lokalområder. Det kan tilrettelægges forskelligt, eksempelvis ved at mindre skoler samarbejder med – eller bliver lagt ind under – større skoler, forklarer borgmester Søren Kjærsgaard.

Hvor sund er du?

Bedre kvalitet

Byrådet er også enige om at styrke folkeskolen, så børnene i endnu højere grad kan trives og udvikle sig fagligt i takt med tidens krav. De skal altså ikke blot have gode færdigheder i fag som dansk og matematik, men også udvikle sig personligt og socialt. På den

Test dig selv på https://sundhed.holbaek.dk

baggrund peger strategien for skoleområdet på fem konkrete tiltag.

I Holbæk Kommune har vi en masse på hjerte. Og derfor vil vi gerne blive endnu bedre til at levere nyttig information om vores kommunale service og aktiviteter til dig. Med det for øje lancerer vi nu denne avis, som fremover vil dumpe ind ad brevsprækken i alle kommunens husstande to gange årligt; nemlig her i marts måned og igen i starten af september. I avisen vil du få et overblik over, hvor og hvornår der afvikles dialogmøder i lokalområderne, og om hvad der er på dagsordenen i netop dit lokalområde. Det er også hensigten, at avisen vil vise den kulturelle mangfoldighed, der aktuelt udspiller sig i vores kommune: koncerter, udstillinger og teaterforestillinger m.v. for både børn og voksne. Og forhåbentligt giver det dig lyst til at tage del i nogle af disse oplevelser. fortsættes på side 2 >>

D N VI

ier

te

flot

m præ

Læs mere om tiltagene og fremtidens folkeskole på side 6 og 7.

Træt af lange køer i Borgerservice?

Find svaret på dit spørgsmål på http://selvbetjening.holbaek.dk


NYT fra Holbæk Kommune nr. 1 – marts 2011

Nye tider – nye kanaler >> fortsat fra forsiden I ”Nyt fra Holbæk Kommune” vil du blandt andet også få et indblik i de større udviklingstiltag, vi aktuelt har gang i Holbæk Kommune. Og i denne førsteudgave handler det naturligvis om det store arbejde med at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Fra trykte til digitale medier

I Holbæk Kommune ligger det os også på sinde, at administrere vores midler fornuftigt. Og som alle er bekendt med, så har vi her

i Holbæk – ligesom samfundet i al almindelighed – store økonomiske udfordringer i disse tider. Når det kommer til vores information til dig, har vi derfor kigget grundigt på, om vi kan gøre tingene anderledes og mere effektivt end tidligere; dvs. både bedre og billigere. Og vi kan i den sammenhæng konstatere, at stadigt flere borgere har adgang til internettet og søger deres informationer der. Derfor er det en naturlig del af udviklingen, at Holbæk Kommune fremover prioriterer at annoncere gratis netop i de digitale medier, hvor ikke mindst vores egen hjemmeside – www. holbaek.dk - bliver et vig-

tigt omdrejningspunkt. Det betyder samtidig, at vi neddrosler vores annoncering i de trykte medier markant. Blandt andet vil kun de OBS-annoncer, som vi ifølge lovgivningen er forpligtede til at bringe i trykte medier, fremover blive publiceret i de lokale husstandsomdelte ugeaviser. Det gælder for eksempel lokalplaner og visse landzonetilladelser, som vil blive bragt i By og Land, Jyderup Posten og Midtsjællands Folkeblad.

Over 1 mio. kroner i årlig besparelse

Med dette tiltag sparer vi 600.000 kroner her i 2011, 700.000 kroner i 2012 og 1,3 mio. kroner årligt

fra 2013 og frem. Til det regnestykke skal dog modregnes de to gange 25.795 kroner, som det koster at få trykt og publiceret denne avis. Men gevinsten er vist til at få øje på – og den skal blandt andet bruges til at gøre hjemmesiden holbaek. dk endnu bedre. Det betyder imidlertid, at du måske skal vænne dig til at finde oplysninger – og kommunikere med Holbæk Kommune - på en anden måde. Derfor vil vi her i avisen præsentere konkrete veje til en mængde af nyttige informationer og muligheder på holbaek. dk. Heriblandt en lang række digitale selvbetjeningsløsninger. Læs fx om, hvordan du bestiller et nyt

sygesikringsbevis over nettet, præcis når det passer dig. Det er ganske enkelt, det sparer dig for dyrebar tid – og Holbæk Kommune for mange penge. Jeg håber, at du vil tage godt imod dette nye tiltag. Og at avisen bliver et vigtigt skridt på vejen til, at vi alle sammen kan drage endnu mere fordel af de digitale mediers store potentiale. Rigtig god læselyst!

Søren Kjærsgaard Borgmester

Nyt fra Holbæk Kommune udgives af: Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk redaktion@holb.dk

Det kan du læse i avisen: Side 2

Nye tider – nye kanaler

Side 3

”Vi er der for dig”

Hvem tager skraldet?

Side 4

Bestil pas døgnet rundt

Side 5

Det kan du også via Borgerservice online

Side 6

Hvad sker der med min skole?

Side 7

Gør noget for dig og din nabo

Side 8

Dagsordner for dialogmøder

Side 10

”Nu lever jeg igen”

Side 11

Kulturkalender

Side 12

Vigtige kontaktoplysninger

Børnequiz og præmiekrydsord

Ansvarshavende redaktør: Claus Westergaard Øvrig redaktion: Per Diemer Ane Kristine Kjærsgaard Katrine Sila Rose Camilla Kaufmann Anja Petersen Karen Breiner Nielsen Tryk Medieselskabet Nordvestsjælland Ris og ros Har du ris, ros eller gode idéer til, hvordan vi kan gøre Nyt fra Holbæk Kommune endnu bedre, så send en mail til redaktion@holb.dk. Oplag: 35.000 Omdelt som indstik til By & Land og Jyderup Posten Næste nummer udkommer september 2011

2


BORGERVEJLEDNINGEN

Hvad?

Det er en uafhængig rådgivningsog klagefunktion, der blandt andet kan vejlede dig som borger, hvis du mener, at kommunen har svigtet. Borgervejledningen er uafhængig af resten af den kommunale organisation. Det betyder, at du som borger har et andet sted at gå hen, end til dem du klager over. Den kommunale administration kan bruge den viden, som borgervejledningen samler sammen til eventuelt at ændre procedurer.

Hvem og hvor?

Borgervejleder Lars Dinesen Telefon: 72 36 61 38 E-mail til lad@holb.dk Adm. medarbejder Lis Møller Telefon: 72 36 61 33 E-mail: lmr@holb.dk Borgervejleder, Lars Dinesen, og administrativ medarbejder, Lis Møller, lytter venligt til alle borgerhenvendelser med et åbent sind. Det er dog kun henvendelser, der har noget at gøre med det kommunale system, de kan hjælpe med.

”Vi er der for dig” BORGERVEJLEDNING Er der et brev, du ikke forstår? Eller er du i tvivl om dine klagemuligheder i sager med kommunen? Så kontakt kommunens borgervejledning, her er der altid hjælp at hente. – Der er ikke en sag, der er for lille til, at vi vil høre om den. Sådan lyder ordene fra borgervejleder Lars Dinesen. Klart og kontant. Men ikke mindst sandfærdigt. For han og kollegaen Lis Møller er som borgervejledning sat i den kommunale verden for at hjælpe med at kigge på sager, der på den ene alle anden måde handler om Holbæk Kommune. Og henvendelser er der mange af. I hele 2010 var

der cirka 2000 borgere, der ringede eller lagde vejen forbi borgervejledningens kontor. Men i borgervejledningen vil de meget gerne hjælpe endnu flere borgere: – Vi er her for alle dem, der har brug for en hjælpende hånd til at forstå det kommunale system. Og vi tager imod alle spørgsmål som: ”Hvorfor har kommunen stoppet min kontanthjælp?” eller ”Vil I læse denne klage igennem, jeg

har skrevet til Teknik og Miljø”?, fortæller administrativ medarbejder Lis Møller.

Ikke sagsbehandling

Selvom borgervejledningen tager imod alle henvendelser, så laver Lars Dinesen og Lis Møller ingen sagsbehandling. Borgervejledningen må nemlig kun undersøge sager, rådgive borgerne eller guide dem videre. – Da vi ikke sagsbehandler, kan vi heller ikke

ændre afgørelser i sager, der eventuelt bliver klaget over. Pointen med borgervejledningen er netop, at den skal være uafhængig af den øvrige kommunale administration, så klagebehandling bliver adskilt fra sagsbehandlingen. På den måde har borgeren et ”neutralt” sted at gå hen, hvis han eller hun vil klage over kommunen, fortæller Lars Dinesen.

Rådhusvej 1 (det gamle rådhus) 1. sal t.v. 4300 Holbæk Fælles telefon: 72 36 55 87 Læs mere på: www.holbaek.dk > Borger > Borgervejledningen

Hvornår? Du kan besøge eller ringe til borgervejledningen på alle hverdage fra kl. 10.00 til kl.14.00. Men det er en god ide at bestille tid. Hvilke sager?

Det kunne være sager som eksempelvis: • Et brev fra kommunen, som du er usikker på, om du forstår korrekt. • En klage, du har skrevet til kommunen, som du vil gerne have læst igennem. • En afgørelse, kommunen har truffet i din sag, som du er uenig i, men ikke ved ikke, hvad du kan gøre ved.

Hvem tager skraldet? Det gør Holbæk Forsyning A/S, der ikke længere er under kommunale vinger. Derfor skal du ringe til dem, hvis skraldebilen for eksempel har glemt din affaldsspand. Vand, varme og spildevand hører også under Holbæk Forsyning A/S, der blev et selvstændigt selskab 1. januar 2010. Sådan kommer du i kontakt med Holbæk Forsyning A/S: Adresse Kalvemosevej 1 4300 Holbæk

Telefonnummer og fax Telefon: 70 11 12 50 Fax: 70 11 12 51

E-mail kundeservice@holfor.dk

Åbningstider i kundeservice Man. - tors. kl. 07.30-15.30 Fredag kl. 07.30-12.00

3


NYT fra Holbæk Kommune nr. 1 – marts 2011

Sarah Schiønning er klar til at tage på ferie. Hun må dog vente til sommerferien, hvor hele familien tager til Portugal.

Bestil pas døgnet rundt SELVBETJENING Familien Schiønning skal på ferie i Portugal til sommer. Og familiens yngste, Sarah, er netop blevet to år og skal derfor have nyt pas. Frem for at møde op i Borgerservice sætter Sarahs mor, Stella Schiønning, sig foran computeren for at bestille pas til datteren.

Sundhedskort

– en nem selvbetjeningsløsning Du kender det sikkert. Din pung er blevet stjålet, hunden har testet hvalpetænder på sundhedskortet, eller magnetstriben er kaput. Trøst dig med, at det er meget lettere at bestille og modtage et sundhedskort, end det var i ”gamle dage”. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på http://sundhed.holbaek.dk. Her skal du indtaste dit cpr-nummer og dato for, hvornår sundhedskortet skal træde i kraft. Herefter bliver du sendt videre til betaling. Når du har betalt 175 kroner, skal du ikke gøre mere end blot vente på, at du modtager dit nye kort med posten.

4


Stella Schiønning sætter sig til rette ved computeren for at bestille pas til datteren Sarah.

Det kræver det, når du bestiller pas online Du skal betale passet, når du bestiller det på nettet. Derfor skal du have et betalingskort: Dankort eller VisaDankort. Dit foto skal opfylde nogle helt specifikke krav for at blive godkendt til brug i passet. Kravene kan du se i selve pasløsningen.

Fakta om pas Gyldighed: 0-2-årige: 2-17-årige: 18 + :

to år fem år ti år

Pris: 0-17-årige: 115 kroner 18-64: 600 kroner 65 + : 350 kroner

Her bestiller du pas Du kan bestille pas på www.holbaek.dk > Borger > Bestil pas (banner i højre side)

– Når nu det er en digital løsning, forventer jeg, at det bliver nemt, men at jeg måske skal sætte mig ind i nogle ting undervejs. Jeg bruger internettet rigtig meget og søger mange informationer her. Men jeg vidste faktisk ikke, at man kunne få lavet pas ved hjælp af selvbetjening, før min mand gjorde mig op-

mærksom på det, så nu er jeg spændt på, om det nu også er så let, siger Stella Schiønning.

Det tog kun ti minutter

Stella Schiønning følger guiden til det nye pas. Hun skal blandt andet taste datterens cpr-nummer ind og svare på nogle få spørgsmål. Efter ti minutter

har hun faktisk fået bestilt datterens pas. Der var et par mindre udfordringer undervejs, men hun er blevet bekræftet i, at det faktisk var nemt. Nu skal hun og Sarahs far blot skrive under på en blanket. Blanketten skal Stella Schiønning have med, når hun sammen med Sarah møder op i Borgerservice in-

den for 14 dage og bekræfter, hvem de er. Senest 14 dage herefter modtager de passet med posten.

Let og fleksibelt

Familien Schiønning er store forbrugere af digitale løsninger. Stella Schiønning mener, at det giver større frihed til at vælge, hvad familiens tid skal bruges til.

– Selvfølgelig skal jeg have Sarah med, når jeg skal op i Borgerservice og skrive under, men jeg skal jo trods alt kun møde op den ene gang. Når vi kan ordne pas og alle mulige andre ting digitalt, kan vi prioritere tiden sammen med børnene, og så gå på nettet, når de sover. Det er en fleksibel mulighed.

Det kan du også via Borgerservice online Den digitale pladsanvisning

Huller i vejen

Kviksvar

Skriv dit barn op til institutionsplads, afmeld dit barn fra institutionen, eller se hvor dit barn står på venteliste.

Giv os et praj, hvis du oplever problemer med veje og fortove.

Kviksvar er en søgefunktion lige som Google, og du kan her få svar på en masse spørgsmål, du ellers ville gå i Borgerservice med.

Se disse og andre selvbetjeningsløsninger på http://selvbetjening.holbaek.dk

5


NYT fra Holbæk Kommune nr. 1 – marts 2011

Folkeskolen: Fra god til endnu bedre… FOLKESKOLE Hele byrådet ønsker at investere i et kvalitetsløft i folkeskolen, sådan som ”Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune” beskriver det.

– Vores ambition er at gøre en god folkeskole endnu bedre. Der er behov for en folkeskole, hvor børnene i endnu højere grad trives og udvikler sig fagligt i takt med tidens krav, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og uddyber: – I Holbæk Kommune får blot 82,6 procent af vores unge en ungdomsuddannelse. Det er altså et godt stykke fra målet på 95 procent i 2015. Og det er et problem, for uddannelse er altafgørende i et samfund, hvor behovet for faglært arbejdskraft er stærkt stigende, mens de ufaglærte jobs er på retur.

Undervisning i alle lokalområder

Byrådet ønsker at afsætte 20 millioner kroner om året, for at give folkeskolen det fornødne kvalitetsløft. Penge, der ikke kan træk-

6

kes op af kommunekassen, og som derfor må findes inden for den eksisterende økonomiske ramme for folkeskolen. På den baggrund har skolestrukturen – siden efteråret 2010 – været sat under lup i bestræbelserne på at finde løsninger, der kan sikre kvalitet i folkeskolen på et ansvarligt økonomisk grundlag. Og der er gennemført en for-høring vedrørende strukturen, som mange har været dybt engageret i; blandt andet ved en række borgermøder, i læserbrevsspalterne i de lokale aviser og på Facebook. – Den endelige model for organiseringen på skoleområdet er endnu ikke på plads. Men byrådets brede forlig om fremtidens folkeskole betyder, at der skal være undervisning i alle lokalområder. Det kan

tilrettelægges på forskellige måder. Eksempelvis ved at mindre skoler samarbejder med – eller bliver lagt ind under – større skoler, at skoledistrikterne bliver ændret, og at antallet af klasser og spor på den enkelte skole bliver tilpasset, forklarer Søren Kjærsgaard.

Større grad af inklusion

Borgmesteren understreger, at der i byrådet også er bred enighed om, at de penge, der bliver frigjort ved en ny organisering på skoleområdet, skal reinvesteres i folkeskolen – krone for krone. – Samtidig skal der udvikles nye måder til at sikre, at flere elever med særlige behov eller særlige forudsætninger kan undervises sammen med deres kammerater i den lokale skole. Vi bruger rigtig mange penge på specialundervisning.

Og vi skal have fundet en model, hvor folkeskolerne får større ansvar og større råderum i forhold til lokale løsninger, fastslår Søren Kjærsgaard. Herudover skal lærerressourcerne udnyttes bedre, og pengene til de enkelte klasser skal tildeles efter nye kriterier. I dag får alle klasser under 24 elever den samme pose penge om året, og først når klasserne er større end de 24 udløses

der ekstra midler. Politikerne vil se på, om denne tildelingsmodel skal indrettes anderledes. Det er altså endnu ikke afgjort, hvad der konkret skal ske med hver enkelt skole i Holbæk Kommune. Det arbejder politikerne videre med hen over foråret. Og den 8. juni 2011 bliver den endelige model offentliggjort og sendt i høring blandt folkeskolens parter.

Den videre køreplan Den 8. juni 2011 sender byrådet deres forslag til en ny organisering på skoleområdet i høring. Senest den 9. november 2011 vedtager de, hvordan strukturen fremover skal se ud. Ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2012/2013.


Kvalitet i fremtidens folkeskole FOLKESKOLE Hvis flere unge skal videre i uddannelsessystemet, skal Holbæk Kommunes folkeskoleelever ikke blot have gode færdigheder i fag som dansk, engelsk og matematik. Kommunens folkeskole skal også udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer. Det er én af anbefalingerne fra Projektudvalg Fremtidens Folkeskole, der siden april 2010 har arbejdet med at udvikle indhold og kvalitet i Holbæk Kommunes folkeskoler. Udvalget – der har talt byrådspolitikere, skoleledere, medarbejdere, repræsentanter fra de faglige organisationer samt forældrerepræsentanter – har i februar færdiggjort sit arbejde. Det er mundet ud i ”Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune”, som aktuelt er i høring; og som er en vigtig del af fundamentet for byrådets videre arbejde med fremtidens folkeskole.

Kompetenceløft af lærerne

– Lærere, der formår at skabe gode relationer til forældre, den enkelte elev og klassen – og som samtidig er gode undervisere – skaber trivsel og læring blandt eleverne. Det har været vores udgangspunkt i projektudvalget, fortæller Bine Feldbæk Siefert, forældrerepræsentant og medlem af Projektudvalg Fremtidens Folkeskole.

Projektudvalget peger på, at lærerne skal være ledere i forhold til elevernes læring. Og når læreren formår at løfte denne ledelsesopgave, sker der på en gang faglige, personlige og sociale fremskridt. Derfor er et generelt kompetenceløft af lærerne – blandt andet med fokus på relationer og klasseledelse – et væsentligt omdrejningspunkt for den fremtidige indsats. I den sammenhæng vil lærerne også blive klædt på til, at skabe et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde. – Lærerne skal også blive endnu bedre til at have blik for den enkelte elev – uanset om eleven har brug for støtte eller ekstra faglige udfordringer. Det er nemlig vigtigt for børn og unge at høre til i folkeskolens fællesskab, forklarer Bine Feldbæk Siefert.

helhedsorienteret undervisning. It er også et indsatsområde i fremtiden. Der skal puttes mere it-udstyr i klasserne og lærerne skal afsted på it-efteruddannelse. Det er forudsætningen, for at den moderne informationsteknologi kan bidrage til at gøre undervisningen bedre. Projektudvalg Fremtidens Folkeskole har desuden lagt op til, at de fysiske rammer skal forbedres. Det handler både om ordentlige toiletforhold og om at indrette klasseværelser og grupperum, så de understøtter moderne undervisning.

Mere it i undervisningen Ud over dette kompetenceløft anbefaler udvalget en række andre indsatsområder. Mellemtrinet skal styrkes, så det kommer på niveau med indskolingen, hvor Holbæk Kommune er førende i forhold til

Gør noget for dig og din nabo LOKALDEMOKRATI Vil du være med til at skabe et blomstrende nærmiljø? Så engagér dig i dit lokalforum. I Holbæk Kommune skal lokalområderne have en væsentlig indflydelse i kommunen. Derfor er der etableret et lokalforum i hvert af de 18 lokalområder. Her kan du som borger få den direkte dialog med de lokale politikere, og sammen med andre skabe nogle spændende aktiviteter. Og det er her, at du kan arbejde for, at dine gode idéer bliver til virkelighed. Hvis du vil være med til at arbejde for dit nærområde, skal du kontakte et medlem af dit lokalforum. Find din kontaktperson på www.holbaek.dk > Mit lokalområde. Søg om penge til jeres projekt Jeres lokalforum har fundet et fantastisk projekt, og nu mangler I bare pengene! Det er der råd for. Der er flere muligheder for støtte til lokale projekter. Dels får hvert lokalforum en årlig sum penge, hvis størrelse er afhængigt af lokalområdets indbyggertal. Pengene kan dække udgifter i forbindelse med lokale initiativer. Derudover har byrådet oprettet en pulje til at støtte mindre lokale initiativer. Her er kravet, at projektet skal have betydning for lokalområdet. Hvis dit lokalforum har en god ide, kan I søge del i puljen, som uddeles to gange om året. Din direkte vej til politikerne For at sikre dialogen med politikerne er der knyttet et dialogudvalg bestående af en række byrådspolitikere til hvert af lokalforaene. Dialogudvalget skal holde byrådet orienteret om, hvad der rører sig i de enkelte lokalområder. Hvert dialogudvalg er tilknyttet to eller fire lokalområder inden for et år. Hvert år skifter udvalgene lokalområder, så de når hele vejen rundt. To gange om året er der planlagt dialogmøde i hvert lokalområde, men lokalforum har altid mulighed for at indkalde dialogudvalget. Mød din politiker i marts En ny runde af dialogmøder er netop gået i gang. På næste side kan du se dagsordenen samt tid og sted for dit lokale dialogmøde. Læs mere om dit lokalområde på www.holbaek.dk > Mit lokalområde.

Fem centrale indsatser ”Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune” peger på fem indsatser til at løfte kvaliteten: • • • • •

kompetenceløft af ledere og medarbejdere øget it-indsats styrkelse af mellemtrinnet æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum styrkelse af central udviklingsunderstøttelse

Strategien er i høring blandt folkeskolens parter frem til den 29. april 2011. Den 11. maj vedtager byrådet den endelige strategi.

7


NYT fra Holbæk Kommune nr. 1 – marts 2011

Dagsordner for marts

Der kan ske ændringer i de dagsordner, som er bragt her. Tjek derfor www.holbaek.dk > Politik > Lokaldem

Gislinge

Tirsdag den 22. marts klokken 19.00 Gislinge Skole, Skolevej 4, 4532 Gislinge

Kundby

Mandag den 7. marts klokken 19.00-22.00 Samlingssalen på Kundby Skole, Trønningevej 13, 4520 Svinninge

Ingen dagsorden pt.

Hagested

Mandag den 14. marts klokken 19.00 Hagested Forsamlingshus, Præstbrovej 2, 4300 Holbæk Velkommen! Hændelser mellem borger og Holbæk Kommune kan udspille sig - hvad kan vi lære af det? (snerydning, skolebuskørsel, erhvervslivet, bureaukrati) 1. Forsamlingshusets fremtid v/ Poul Svenning - 15 min. 2. Status på Lokalområdebogen v/ Ida Møller - 15 min. – Herunder tidligere projekter som De unges Rum samt stien til og over Landkanalen. 3. Hagested Skole og Børnehus v/ Stig Kongsfeld - 15 min. 4. Udviklingspuljen. Hagested har fået kr. 11.000 i 2010 og har søgt kr. 20.000 første ”runde” 2011 v/ Ida Møller - 10 min. 5. Og så skal vi præsenteres for vores nye hjemmeside v/ Søren Lykke 6. Byrådet har ordet v/ Dialogudvalget - 30 min. 7. Eventuelt - 15 min. Herunder affaldsindsamling søndag den 3. april m/ frokost

Holbæk

Holbæk by holder ikke dialogmøde i marts. Til gengæld er en fremtidskonference den 28. maj 2011. Mere information følger på www.holbaek.dk.

Jyderup

Onsdag den 2. marts 2011 klokken 19.00 Den gamle byrådssal på Jyderup Bibliotek, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup • • • • • • • • •

Vintervedligeholdelse Biblioteksbesparelser Busdrift Fremtidens folkeskole Dyrskuepladsen Politikudvikling Revision af kommuneplanen Lokalområdernes udviklingspulje Orientering fra kontaktgruppen: Bypedeller i Jyderup og fra byrådet: Budget 2012 – 2015 • Eventuelt

Knabstrup

Tirsdag den 1. marts 2011 klokken 19.00 Knabstrup Skole, Kl. 19.00 Velkomst og spilleregler for aftenens forløb Kl. 19.05 Elever fra Knabstrup Skole ”spiller op” Kl. 19.20 Fordeling af tilskud fra Knabstrup Lokalforum Kl. 19.30 Byrådet har ordet Kl. 20.00 Pause Kl. 20.10 Emner fra Knabstrup Lokalforum Spørgsmål fra borgerne Kl. 21.10 Afslutning på dialogmødet

8

17.20-18.55 Fællesspisning ved pølsevogn (tilmeld dig på: pjw@holb.dk eller 72366369 senest d. 1 marts) 17.00-18.00 Rundvisning i Kundby 1. Velkommen - Sang ved eleverne på Kundby Skole 2. Orientering fra arbejdsgrupperne i lokalrådet samt ønsker til lokalområdeudviklingspuljen 2011 3. Den kommende skolestruktur i Holbæk Kommune 4. Orientering fra enhedsinstitutionen Center Kundby 5. Byrådet har ordet 6. Eventuelt

5. Orientering omkring status på ringvejen v/ politikerne 6. Fremtidens folkeskole og betydningen for vores lokalområde v/politikerne 7. Byrådet har ordet v/politikerne 8. Afslutning v/lokalforum

Store Merløse

Mandag den 10. marts 2011 klokken 19.00 Centralskolens aula, Holbækvej 30 B-D, 4370 Store Merløse

Mørkøv

Torsdag den 17. marts klokken 19.00 Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv 1. Velkomst og præsentation af lokalforum i Mørkøv (lokalforum) 2. Ansøgninger til Lokalområdernes Udviklingspulje (lokalforum) 3. Trafikpolitik (Erik Andkjær) 4. Byrådet har ordet (dialogudvalget), herunder: - status, proces og tidsplan for ”Fremtidens Folkeskole i Holbæk”. - Status og proces i forhold til arbejdet med politikudvikling - Budgetproces 2012 5. Eventuelt

Orø

Onsdag den 16. marts 2011 klokken 19.0021.15 Orøhallen, Brøndevej 15, 4300 Holbæk Velkomst 1. Bus-/taxikørsel på Orø ved Flextrafik/Orø Taxi 2. Orø Skole – styrk og bevar Orø Skole 3. Orø Færge – færgebesparelse mm. 4. Ø-kontoret 5. Campingpladsen 6. Blomstrende landsby – Lokalområdernes Udviklingspulje 7. Opfølgning på lokalområdebog 8. Pause 9. Byrådet har ordet 10. Borgerne har ordet Cirka 21.15 Afslutning

Regstrup

1. 2. 3. 4. 5.

Velkommen Præsentation af udvalget Valg af dirigent Byrådet har ordet Landområdernes udviklingspulje. Bevillinger/ ansøgninger. Snerydning i villakvarterer Fremtidig bustrafik i Holbæk Kommune Den gode historie Ordet frit

Mandag den 28. marts 2011 klokken 19.00 Nørre Jernløse Skole, Gl. Skovvej 150B, Nørre Jernløse, 4420 Regstrup

6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4.

Mandag den 28. marts 2011 klokken 19.00 Stestrup Skole, Stestrupvej 49, 4360 Kirke Eskilstrup

Velkommen v/lokalforum Visioner for vores lokalområde v/lokalforum Trafikforslag v/lokalforum Orientering omkring motorvejen v/lokalforum

Stestrup


måneds dialogmøder

mokrati > Dialogmøder for eventuelle ændringer. Her kan du også læse dagsordnerne i deres fulde længde. 1. 2. 3. 4.

Velkomst Præsentation af det nye dialogudvalg Forslag til etablering af ny lokalforumgruppe Lancering af Kirke Eskilstrup Borgerforenings hjemmeside 5. Smidstrup – aktiviteter i byen Byrådet har ordet: 5. Status, proces og tidsplan i forhold til Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. 6. Status og proces i forhold til arbejdet med politikudvikling.

Orientering • Byrådet har ordet – aktuelle emner og dialog • Siden sidst – Lokalområdebog for Svinninge Svinninge Lokalforum • Orientering - aktuelle emner og dialog Dialog • Aktuelle emner fra de fremmødte • Hvordan sikrer vi gode forhold for alle borgere i Svinninge? Afslutning

Tuse

Tirsdag den 8. marts 2011 klokken 19.00-21.30 Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk 19.00 Velkomst ved lokalforum 19.05 Byrådet har ordet - Orientering og dialog om kommunale projekter v/dialogudvalget, 20.00 Pause og servering af øl/vand og frugt Spørgsmål og dialog 20.15 Orientering og dialog om lokale projekter ved lokalforum Spørgsmål og dialog 21.15 Opsamling og planlægning af det videre forløb 21.30 Slut

Tølløse

Tirsdag den 8. marts 2011 klokken 19.00 – 22.00 Aktivitetshuset, Nytorv 4, 4340 Tølløse 1. Velkomst. Præsentation af dialogudvalg og lokalråd 2. Optakt ved lokalrådet. Herunder dialogen og fremtiden. Udviklingspuljen (størrelse og omfang) 3. Byrådet har ordet! 4. Opfølgning fra tidligere møder Anlæg af ekstra fodboldbane Udbygning af Tølløse Hallen og etablering af motionslokaler Pause hvor der bydes på forfriskning (frugt, vand og øl) 5. Projekt Foreningernes dag 2012 6. Cykelstien til Ugerløse – Noget nyt? 7. Hotelgrunden er sat til salg. 8. Kommunens medvirken ved forlængning af Hjortholmvej i forbindelse med Skovvejens udvidelse til motorvej. 9. Status for flytning af Fakta, udvidelse af Brugsen, Most-grunden og dobbeltspor. 10. Eventuelt 7. Budget 2012 – 2015 8. Status på udstykningen ”Mariasminde”. 9. Uddeling af midler fra lokalforums pulje til områdets foreninger og institutioner. Ansøgning skal være lokalforum i hænde senest den 15. marts. Læs mere på lokalforums hjemmeside eller rekvirer vilkår hos lokalforumstestrup@holb.dk.

Svinninge

Mandag den 21. marts 2011 kl. 19 Svinninge Skole Samlingssalen Velkomst

Udby/Tuse Næs

Mandag den 14. marts 2011 klokken 19.00 Pyramiden, Udby Skole, Udbyvej 42, 4300 Holbæk 1. Velkomst og præsentation ved lokalforum 2. Kort orientering om sager i lokalforum siden sidste dialogudvalgsmøde 3. Status på skolestrukturen i Holbæk Kommune fra dialogudvalget 4. Hvordan er ZOOM’s og Krudthusets rammer i den nye struktur 5. Nye ideer til udvikling på Tuse Næs Pause 6. Ny struktur for busserne på Tuse Næs 7. Hvilken betydning får budget 2011 og sko-

lestrukturen for Tuse Næs i fremtiden 8. Byrådet har ordet • Status og proces i forhold til arbejdet med politikudvikling • Budget 2012 – 2015 9. Nye sager fra salen 10. Eventuelt

Ugerløse

Torsdag den 3. marts 2011 klokken 19.00 Ugerløse Fritidscenter, Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse 1. Præsentation af medlemmerne i Ugerløse Lokalforum og dialogudvalget 2. Byrådet har ordet: a. Status, proces og tidsplan i forhold til Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. b. Status og proces i forhold til arbejdet med politikudvikling c. Udviklingsstrategien d. Budget 2012 – 2015 3. Ugerløse Fritidscenter skal tilsyneladende afhændes. Hvad er den videre proces og timing? 4. Eventuelt

Undløse

Mandag den 21. marts 2011 klokken 19.00 Foreningshuset, Øvej 5B, Undløse, 4340 Tølløse 1. 2. 3. 4.

Velkomst v/ Hans Schlicker Præsentation af lokalråd og dialogudvalg Undløse Skole v/ skolen Status, proces og tidsplan i forhold til Fremtidens Folkeskole v/ byrådet 5. Fremtiden for lokalfora i Holbæk Kommune v/ lokalrådet 6. Status og proces i forhold til arbejdet med politikudvikling 7. Budget 2012-2015 v/ byrådet 8. Tomme kommunale bygninger i Undløse v/ lokalrådet 9. Busplan 2012 v/ lokalrådet 10. Lokalområdernes udviklingspulje 11. Eventuelt

Vipperød

Tirsdag den 15. marts 2011 klokken 19.00 Glassalen på Vipperød Skole, Rensdyrvej 2, 4390 Vipperød 1. Infrastruktur i Vipperød by 2. Reparationsarbejder efter Dansk Net og kloakering på Roskildevej i 2008 skal udbedres. 3. Lersøcenteret 4. Stiplanens fremtid 5. Muligheder for udvikling af Vipperød med boligområder og forretninger 6. Byrådet har ordet 7. Budget 2012 – 2015 8. Lokalområdernes udviklingspulje

9


NYT fra Holbæk Kommune nr. 1 – marts 2011

”Det kan være svært at ændre vaner, men vi kan støtte dig til et sundere liv med mere livskvalitet.” Morten Bundgaard, sundhedskonsulent i Sundhedscentret

”Nu lever jeg igen” KRONISK SYGDOM Marianne Thoudal havde svært ved at se meningen med sin tilværelse som kronisk syg. Så meldte hun sig til ’Lær at leve med kronisk sygdom’ og skabte sig et liv med nye muligheder.

Efter at have fået en kronisk rygsygdom, følte Marianne Thoudal i 2008, at hun ingenting kunne. Modløsheden og bitterheden blev for meget for hende, og hun meldte sig til kurset ’Lær at leve med kronisk sygdom’. – Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt kurset overhovedet var henvendt til mig, for SÅ syg var jeg jo heller ikke! Og ville jeg nu møde en masse mennesker, der havde ondt af sig selv, ligesom jeg selv havde det?

Vi blev stærkere

Marianne Thoudal har dog på ingen måde fortrudt, at hun meldte sig til kurset. For første gang i lang tid oplevede hun, at der blev sat fokus på hendes behov; og inden længe gav det hende et overskud, som hun ikke troede, hun længere havde. – Det, der for alvor hjalp mig, var at møde ligesindede. Jeg blev så overrasket over, at vi sad der, og hver for sig var svage på den ene eller anden måde, men da

vi begyndte at give hinanden ideer og sparring til at takle sygdom og hverdag, blev vi utroligt stærke. Som kronisk syg kommer man let til at måle sig selv ud fra det, som man har kunnet. Det er en stor succes at opdage, at man faktisk kan rigtig mange ting, selvom man er syg.

Social og kreativ cafe

Efter at have deltaget i ’Lær at leve med kronisk sygdom’ de seks gange, som kurset varer, ser Marianne Thoudal igen på et liv fuld af muligheder. Hun har fundet en gejst, som hun længe har savnet. En gejst, som har medført, at hun har startet en håndarbejdscafe i sin egen stue. Her mødes hun én formiddag om ugen med andre håndarbejdsinteresserede. Foreløbig kører håndarbejdscafeen kun i det små: – Jeg har da planer om at lave en folder og promovere cafeen ad den vej. Måske er der andre i samme situation som mig, der kunne

have glæde af at mødes og være sociale over noget kreativt, siger Marianne Thoudal om cafeplanerne.

Nu kan jeg håndtere det

Marianne Thoudals føler sig nu godt rustet til at håndtere symptomerne på hendes sygdom. Og det har gjort en større forskel, end hun havde forestillet sig. – Når andre læser min historie, håber jeg, at de kan se, at hvis jeg kan komme fra at kunne så lidt til at kunne en hel masse, så kan de også. Men det kræver selvfølgelig, at man – ligesom jeg heldigvis gjorde – overvinder sin frygt og sine forbehold. Jeg kan i hvert fald kun anbefale, at man prøver.

Flere tilbud fra Sundhedscentret Holbæk Kommune har flere sundhedstilbud. Du kan blandt andet få støtte til at: • holde op med at ryge – Rygestopkursus • ændre livsstil – Støtte til livsstilsændringer • ændre alkoholvaner Desuden har Sundhedscentret rehabiliteringstilbud til kronisk syge og forebyggende hjemmebesøg til ældre +75 år Læs mere på http://sundhed.holbaek.dk Kontakt Holbæk Kommunes sundhedscenter på e-mail sundhedscenter@holb.dk eller telefon 72 36 36 36.

10

Du kan også lære at leve med kronisk sygdom Formålet med ”Lær med leve med kronisk sygdom” er at give dig inspiration til, hvordan du kan takle de problemer og udfordringer, som følger med kronisk sygdom, så du kan få mere ud af hverdagen. ”Lær at leve med kronisk sygdom” er et af tre kurser, som henvender sig til kronisk syge. De to øvrige er: • •

Aktiv med kronisk sygdom Lær at takle kroniske smerter

Kontakt Hvis du vil vide mere om tilbuddene til kronisk syge, kan du kontakte Sundhedscentret på e-mail sundhedscenter@holb.dk eller telefon 72 36 36 36.

Marianne Thoudal har startet sin egen håndarbejdscafe op. Den kører endnu i det små, men hun håber at kunne udvide, så andre kan få glæde af det kreative fællesskab.


Teater for børn

Kunst

HOLBÆK TEATER 2010-2011

BAZAAR Verdensmusik i særklasse Æglageret wiki.aeglageret.dk Den 27/3 Digt bliver lyd og lyd bliver digt Koncert med Birgitte Lyregaard og Linda Edsjö Kunsthøjskolen www.dasoriginal.dk Den 7/4

BYENS STORE SCENE

Musik

Gidsel (fra 14 år) Holbæk Teater www.het.dk Den 17/5 kl. 10.00 og 13.00 Den 18/5 kl. 10.00 og 13.00 Den 19/5 kl. 10.00 og 13.00 Den sultne larve Aldrigmæt Holbæk Biblioteks store sal bibliotek.holbaek.dk Den 2/4 kl. 10.30

Teater for voksne

 POLITIKEN

 BERLINGSKE TIDENDE

Marilyn Mazur feat. John Taylor Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 9/4 kl. 20.30

Anne Eltard m.fl.: Cornelis Vreeswijk Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 29/4 kl. 20.00

Gummi T Holbæk Teater www.het.dk Den 15/3 kl. 18.00

Rune Klan Holbæk Teater www.nvsbilletten.dk Den 30/3 kl. 19.00

Holbækensemblets forårskoncert Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 30/3 kl. 20.00

Touché Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 10/4 kl. 15.00

Cykelmyggen Egon Holbæk Teater www.het.dk Den 8/3 kl. 14.00 Den 9/3 kl. 11.00 Den 10/3 kl. 11.00 Den 11/3 kl. 11.00 Den 12/3 kl. 15.00 Den 13/3 kl. 15.00

Hair Kulturkasernen www.nvsbilletten.dk Den 30/3 kl. 19.30 Den 31/3 kl. 19.30 Den 1/4 kl. 19.30 Den 2/4 kl. 15.00 Den 6/4 kl. 19.30 Den 7/4 kl. 19.30 Den 8/4 kl. 19.30

Vestre Jazzværk Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 25/3 kl. 20.30

Søs Fenger Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 12/3 kl. 20.00 Rasmus Nøhr Holbæk Vandrerhjem www.sidesporet.dk Den 18/3 kl. 18.00 Benny Andersen Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 2/4 kl. 20.00 Povl Dissing – Dissing sings Armstrong Holbæk Vandrerhjem www.sidesporet.dk Den 4/5 kl. 18.00 Poul Krebs Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 20/4 kl. 20.00 Queen Machine Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 22/4 kl. 21.00 Holbæk Musikalske afteners promenadekoncert www.musikalskeaftener.dk Den 24/3 kl. 19.30

rune klan det blå show SUCCESEN FORTSÆTTER NU i 2011 – OVER HELE LANDET SET AF MERE END 30.000 i 2010

billetter på runeklan.dk

Motown Greatest Hits Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 5/5 kl. 20.00 Den 6/5 kl. 20.00 Rocksplaszh! Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 13/5 kl. 20.00 Holbæk Ensemblet: Musikalsk Rejse Elværket www.musikhuselvaerket.dk Den 14/5 kl. 20.00

Museum Familiesøndag Holbæk Museum www.holbmus.dk Den 27/3 kl. 12.00 – 15.00 Den 29/5 kl. 12.00 – 15.00 H.C. Andersens univers Holbæk Museum

Den 26/6 kl. 12.00 – 15.00

Foredrag Hildegard von Bingen Holbæk Bibliotek bibliotek.holbaek.dk Den 21/3 kl. 19.00 – 21.00

Andelslandsbyen Nyvang Åbningsdag Med musik og optog gennem Holbæk by www.andelslandsbyen.dk Den 16/4 kl.10.00 – 17.00 Politi– og tjenestehunde i arbejde www.andelslandsbyen.dk Den 17/4 kl. 10.00 – 17.00 Swapmeet www.andelslandsbyen.dk Den 24/4 kl. 10.00 – 17.00 Landsbyliv under besættelsen 1940-1945 www.andelslandsbyen.dk Den 30/4 kl. 10.00 – 17.00 Den 1/5 kl. 10.00 – 17.00

Urtepottedekoration Holbæk, Jyderup, Svinninge og Tølløse Børnebiblioteker Den 18/4 kl. 14.00 – 16.00 Int. kampsportslejr Boldbanerne v. Tuse Hallen Den 28/7 Kildemarked www.sidesporet.dk Strandparken Den 7/8 kl. 10.00 – 17.00 Sommeren summer En hoppende, dansende, løbende, syngende og i det hele taget sund oplevelse for børn, forældre og bedsteforældre. Med fokus på det gode liv vil dagene være proppet med sundhed, motion, kultur, økologi og meget mere! Vil du bidrage med aktiviteter eller andet til dagen, er det ikke for sent! Fælleden i Holbæk www.sommerensummer.dk Den 26/8 Den 27/8

Det store forårsmarked www.andelslandsbyen.dk Den 28/5 kl. 10.00 – 17.00 Den 29/5 kl. 10.00 – 17.00 Børnekulturweekend www.andelslandsbyen.dk Den 18/6 kl. 10.00 – 17.00 Den 19/6 kl. 10.00 – 17.00

Andre oplevelser

Med en SmartPhone og en App med barcode-reader kan du scanne firkanten og komme direkte til www.kulturholbaek.dk

Afslutning på isrosen www.kulturholbaek.dk Den 6/3 kl. 14.00 – 20.00 Romanklub Holbæk Bibliotek www.bibliotek.holbaek.dk Den 11/4 kl. 16.00 Den 5/5 kl. 16.00

SPONSORER

FORENINGER

Ungdomsområdet vil igen i år uddele et katalog i 10.000 eks. med tilbud om sommerferieaktiviteter til alle børn og unge fra børnehaveklasse og op til 18 år i Holbæk Kommune.

I kan stadig nå at være med til at lave en aktivitet i sommerferien – men skynd jer.

• •

Alle sponsorer vil få en takkeannonce og blive nævnt i kataloget Læs mere på www.lystavlen.dk

Sommerferieaktiviteter er et bredt udvalg af aktiviteter, som klubber, foreninger og private i Holbæk samt Holbæk Kommune frivilligt arrangerer for børn og unge i sommerferien.

• • • •

Vil jeres klub/forening deltage i år? Vil I have besøg af glade børn? Savner I nye medlemmer? Læs mere på www.lystavlen.dk

Kontakt: Ungdomsområdet Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Holbæk tlf. 72 36 40 00

11


"

KLIP UD OG GEM

Hvis uheldet er ude Alarm 1-1-2

Nødopkald ved akut behov for ambulance, brandvæsen eller politi.

Politi

telefon . .......... 46 35 14 48 eller 114

Skadestuen – Holbæk

telefon . .......... 59 48 44 82 Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60 4300 Holbæk

Lægevagten

telefon . .......... 70 15 07 00

Tandlægevagten

Region Sjællands Tandpleje telefon . .......... 29 60 01 11 Æblehaven 2 4200 Slagelse

Den sociale døgnvagt

Inden for kommunens åbningstid: telefon . .......... 72 36 79 22 Uden for kommunens åbningstid kontakt politiet på telefon . ....................... 114

Biblioteker

www.bibliotek.holbaek.dk

Holbæk Bibliotek – Hovedbiblioteket

telefon . .......... 72 36 36 06 Nygade 9-13 4300 Holbæk holbib@holb.dk Åbningstider mandag-fredag..... 10-18.00 lørdag . ................ 10-13.00

Jyderup Bibliotek

telefon . .......... 72 36 36 43 Skarridsøgade 37 4450 Jyderup jydbib@holb.dk Åbningstider mandag-torsdag........ 17.00 fredag........................ lukket lørdag................... 10-13.00

Svinninge Bibliotek

telefon . .......... 72 36 36 40 Hovedgaden 59 4520 Svinninge svibib@holb.dk Åbningstider mandag-onsdag... 14-17.00 torsdag................. 10-17.00 fredag........................ lukket lørdag................... 10-13.00

Tølløse Bibliotek

"

telefon . .......... 72 36 36 24 Hjortholmvej 9 4340 Tølløse tolbib@holb.dk Åbningstider mandag-torsdag .. 10-17.00 fredag........................ lukket lørdag................... 10-13.00

Borgerservice

Genbrugspladser

Svømmehaller

Hovedborgerservice

Genbrugspladsen – Tornved

Holbæk Svømmehal

telefon . .......... 72 36 36 36 Jernbanevej 6 4300 Holbæk post@holb.dk Åbningstider mandag-onsdag... 10-15.00 torsdag................. 10-17.30 fredag................... 10-13.00

Borgerservice – Jyderup Bibliotek – Tølløse Bibliotek – Svinninge Bibliotek Se kontaktoplysnuinger under Biblioteker

Økontoret Orø

telefon . .......... 72 36 36 19 Bygaden 32 4300 Holbæk Vinteråbningstider mandag, onsdag og fredag. lukket tir, tor og lør......... 10-12.30 Sommeråbningstider mandag..................... lukket tir, tor, fredag........ 10-14.30 lørdag................... 10-12.30

Kloak, affald, vand & varme Holbæk Forsyning

telefon . .......... 70 11 12 50 Kalvemosevej 1 4300 Holbæk

BørneQuiz

Svar rigtigt på de tre spørgsmål og deltag i lodtrækningen om et gavekort for to voksne og to børn til Bøf & Bif på Holbæk Vandrerhjem/Grand Bio. 1. Hvor mange ben har en myg?

12

2. Hvilken frugt er abernes livret?

Holbækvej 167 4440 Mørkøv Åbningstider tirsdag.................. 11-18.00 onsdag................. 10-16.30 lørdag................... 9-16.30

Genbrugspladsen – Jernløse

Virkelyst 19 4420 Regstrup Åbningstider Tirsdag..........11.30 – 18.00 Fredag...........10.00 – 16.30 Lørdag........... 9.00 – 16.00

Genbrugspladsen – Holbæk

Spånnebæk 43 4300 Holbæk Åbningstider Mandag, onsdag, torsdag, fredag............10.00 – 16.30 Tirsdag..........11.30 – 18.00 Lørdag og søndag............... 9.00 – 16.00

Genbrugspladsen Orø

Nørrestængevej 4300 Holbæk Åbningstider Onsdag.........13.00 – 15.30 (1.april – 31.oktober) Lørdag........... 8.00 – 12.00 (1.april – 31.oktober) Lørdag..... 10.00 – 12.00 (1. november – 31. marts)

telefon . .......... 72 36 84 30 Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk Åbningstider Mandag.........15.00 – 20.45 Onsdag.........15.00 – 19.45 Fredag...........15.00 – 19.45 Lørdag...........10.00 – 14.45 Søndag.......... 9.00 – 13.45

Jyderup Bad

telefon . .......... 59 27 69 00 Ellebjergvej 35 4450 Jyderup Åbningstider Tirsdag.........6.00 – 8.00 og 15.00 – 16.00 Torsdag.........19.00 – 20.00 og 20.00 – 21.00 (kun for voksne) Fredag...............6.00 – 8.00 ................og 13.00 – 16.00 Søndag..........10.00 – 11.00 (kun for voksne) og 11.00 – 12.00

Ugerløse Friluftsbad

telefon:............ 59 18 80 61 Hovedgaden 50B 4350 Ugerløse Åbningstider Badet åbner den 14. maj Mandag ................... lukket Tirsdag ........... 15.30-17.00 og 19.40-21.30 Onsdag .......... 15.30-17.00 Torsdag .......... 15.30-17.00 Fredag ............ 15.30-17.00 Lørdag . .......... 13.00-17.00 Søndag ........... 08.00-12.00

Præmiekrydsord for voksne Vind et hotelophold for to. Find frem til ordet i den fremhævede firkant og mail dit svar til: redaktion@holb.dk senest d. 31. marts 2011. Husk at skrive navn og adresse.

3. Er en delfin en fisk?

Så deltager du i lodtrækningen om et hotelophold for to med to overnatninger, morgenmad og en middag.

Få mor eller far til at maile dine svar til redaktion@holb.dk senest den 31. marts 2011. Husk at skrive navn, alder og adresse. Vinderne får direkte besked og offentliggøres på www.holbaek.dk.

Vinderne får direkte besked og offentliggøres på www.holbaek.dk.

Nyt fra Holbæk Kommune, marts 2011  

Information fra kommunen til borgere bosat i Holbæk Kommune

Nyt fra Holbæk Kommune, marts 2011  

Information fra kommunen til borgere bosat i Holbæk Kommune

Advertisement