Page 1

SĂŚson 2018/1 9

ilbud Fag og t g unge o for børn

Musik Billedkunst Animation 1


Velkommen til

Der kan være mange gode grunde til at melde ens barn til Musik eller billedkunstfag i Holbæk Kulturskole. Den åbenlyse er naturligvis at det er sjovt at lære at spille et instrument eller arbejde med billedkunst. Og det er absolut grund nok i sig selv! Men det kan også føre mere med sig. Nogen bliver måske journalister og anmelder kunst og kultur, når de bliver voksne. Andre bliver musikskolelærere, pædagoger eller folkeskolelærere, arbejder med arkitektur, IT, grafik osv. Under alle omstændigheder er det videnskabelig bevist, at børn der f.eks. spiller et instrument eller går til sangundervisning, er bedre rustet til at lære andre færdigheder som at læse og regne. På de næste sider kan du læse om vore fag og tilbud indenfor musik, billedkunst og animation. I denne sæson har vi tilføjet et afsnit om vores talentarbejde, 2

Aktivi Holbæ teter i bl.a . k, Tølløs Nr. Jernløs e og J e yderu , p.

heriblandt vores nye tilbud til de særligt engagerede elever - Vandvidsakademiet, hvor eleverne i fællesskab kommer til at komponere deres egen musik og sammensætte egne koncerter. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os for vejledning om f.eks. instrumentvalg, fagligt indhold, øvning etc.

Christian Frank, Kulturskoleleder

Holbæk Kulturskole


Billedkunst & Animation Pingo og Picasso

NYT HOLD

En del af ANI-LAB Her kan du blande tegning og animation - elller vælge én af delene. I løbet af året vil du desuden kunne vælge kortere forløb i maleri, skulptur og skrammelkunst i billedværkstederne på Kulturkasernen og på Æglageret.

Billedk Holbækunst Kultursko le

Billedkunst Billedkunst: maleri, tegning, installation og andre udtryksformer indenfor billedkunst. Undervisningssted: Kulturkasernen

Billedkunst 5-9 år

Mandage kl. 16.00–18.00 Onsdage kl. 15.00-17.00

Billedkunst 7-11 år

Undervisningssted: Tegne- og Animationskælderen på Kulturskolen Max 24 børn i alderen 10-14 år. Holdlængde 28 uger - Torsdag kl. 15.30-18.00 Lærere: Bente Kjær Pedersen/Kajsa Kvaale Støttet af Kulturregionen og Statens Filminstitut Nedsat pris frem til 1. junuar 2019: kr. 200,Pris fra 1. januar – 1. juni 2019: 1150,Betaling i 2 rater á 575 kr.

Hos ”Pingo og Picasso” kan du lære mere om at tegne og animere. Vi skaber en visuel verden og med animation giver vi den liv!

Tirsdage kl. 16.00-18.00

Undervisningssted: Holbæk Lilleskole

Billedkunst 7-11 år Torsdage kl. 14.30-16.30

Holdlængde 28 uger. Pris: 2300,- Betaling i 4 rater á 575 kr.

Vi afholder som merkurser hele sommeren og korte tegnekur ser i efteråret! – følg med på ku lturskolens hjemmeside.

her Tilmeld dig www.holbækkulturskole.dk

3


Musik 0-10 år Sang og Sutsko

Musikalsk Værksted 1+2 kl.

Babyer elsker musik, rytme og bevægelse, og synes deres forældres stemmer er de smukkeste i verden. Til Sang og Sutsko kan du være med til at give dit barn musiske oplevelser sammen med andre babyer, når vi synger, danser, lytter, leger, sanser og oplever. Max 10 børn i alderen 0-1 år + forældre. Holdlængde 8 uger á 50 min. Gratis - tilmelding nødvendig

- er et tilbud til de børn, der har lyst til at lære musikkens grundprincipper at kende. Børnene lærer samtidig at indgå i et musikalsk team, og vi arbejder målrettet med rytmer, melodi, form og klang. Undervisningen er en god forberedelse for de børn, der senere ønsker at gå til ”Bare Spil!!” i 3. kl. eller til soloundervisning. Holdstørrelsen er på 10-12 elever og undervisningen foregår på visse skoler i SFO tiden. (Se bagsiden) Holdlængde 30 uger á 50 min. Pris: kr. 1800,- Betaling i 4 rater á kr. 450,-

Forældre/barn rytmik En gang om ugen kan I mødes med andre børn og deres forældre og nyde et herligt samvær spundet ind i musik. Undervisningen byder på nye og gamle børnesange, spil på instrumenter, udfordrende sjove, "farlige" lege og små stille øer, hvor vi slapper af og hviler os. Max 10 børn i alderen 1-6 år + forældre. Holdlængde 14 uger á 50 min. Pris: 700,-

Værkstedsrytmik - 0 kl.

NYT HOLD

Her kan børn i 0. klasse gå til musik sammen med deres forældre. Vi skal både synge, spille og høre historier, f.eks. den om urmageren.

4

Max 10 børn i alderen 0. kl. + forældre. Holdlængde 30 uger á 50 min. Pris: 1800,- Betaling i 4 rater á kr. 450,-

Bare Spil! 3+4 kl. - Et tilbud til de børn der evt. har gået til Musikalsk Værksted i 1. og 2. kl. og som er nysgerrige på at lære at spille et instrument, men som måske endnu ikke er helt sikre på, hvilken instrument det skal være. På dette hold introduceres børnene for forskellige instrumenter f.eks: fløjte, klarinet, violin, guitar, saxofon m.fl. Dette kan variere alt efter hvilket hold man tilmelder sig. Over­ ordnet handler det om at vække interessen for de enkelte instrumenter og for glæden ved at spille sammen. Holdlængde 36 uger á 50 min. Pris: kr. 2300,- Betaling i 4 rater á kr. 575,-


Sang og instrumentalundervisning Soloundervisning 25 min pr. uge Pris: 3750,- Betaling i 4 rater á kr. 937,50,-

50 min pr. uge

Kulturskolen ha r et godt samarbejd e med en rækk e folkeskoler, hv or vi f.eks. underviser i ko r og sammensp il.

Pris: kr. 7500,- Betaling i 4 rater á kr. 1875,-

Instrumentalundervisning i hold 50 min pr. uge Tilbydes bl.a. for klaver, violin, cello og blokfløjte. Pris: kr. 2300,- Betaling i 4 rater á kr. 575,3-4 elever pr. hold

Vi underviser i cello, violin, blokfløjte, tværfløjte, guitar, elbas, klaver, kontrabas, elguitar, trommer, sang, saxofon, trompet, basun og klarinet. Udlejning af instrumenter: Kulturskolen har et antal instrumenter til udlejning, dog ikke tangentinstrumenter og trommesæt. Tilbuddet gælder fortrinsvis 1. års elever. Lejen er på kr. 85 pr. md.

her Tilmeld dig www.holbækkulturskole.dk

5


Alle vore orkestre er gratis for elever, der går til solounder visning.

Kor, bands og ensembler I Holbæk kulturskole mener vi at det er vigtigt at spille sammen med andre børn og unge. Det er der man for alvor oplever glæden ved at spille et instrument eller gå til sang. Her er et mindre udpluk af vore sammenspilstilbud – man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man har ideer eller forslag der ikke er nævnt her.

Klassiske sammenspilshold Vore lærere, der underviser i orkesterinstrumenterne, samler med jævne mellemrum deres elever til mindre kammermusikprojekter. Bl.a. op til årets julekoncerter og andre koncertbegivenheder.

Strygersammenspil Går man til violin eller cello, vil man hver uge få mulighed for at spille med ens instrumentkolleger. Mindst en gang om året laver vi større projekter, f.eks. sammen med elever fra Odsherred Musikskole.

Kulturskolens Bigband Her spilles der både traditionel og nyere bigbandmusik og er et oplagt tilbud for blæser­ elever, der har spillet et par år og opefter.

6

Man kan også gå i Holbæk Garden – Danmarksmestre for Bygarder 2015. Læs mere på www.holbaekgarden.dk

Rytmiske sammenspilshold Vi har rytmisk sammenspilshold for elever på alle niveauer, begyndere, let øvede og de mere erfarne. Eleverne lærer både populære numre og arbejder med at skrive sange selv.

Kor Når flere stemmer klinger sammen, lyder det helt fantastisk. I korundervisningen får du en grundig introduktion til sangteknik og vi lægger stor vægt på det fælles, klanglige udtryk.

Bare Spil! 5+6 kl. Et sammenspilstilbud for de lidt større børn, som gerne vil være i et band og spille på forskellige instrumenter. Her er det okay at være nybegynder - bare man synes det er sjovt at spille sammen med andre. Holdlængde 36 uger a´ 50 min. Prik r. 2300,- Betaling i 4 rater á kr. 575,-

Musiksommerskole i uge 27 Spil sammen og ha´ det sjovt i en hel uge. Undervisningssted: Holbæk Kulturskole Pris: 400 pr. uge Yderligere oplysninger og tilmelding på www.holbækkulturskole.dk


Talentarbejde

Vil du noget mere! Vandvids-Akademiet

NYT H OLD

Vandvids-Akademiet er Kulturskolens projekt for unge sangere og musikere som vil noget mere med musikken, og som ønsker at være aktivt medskabende. Vandvids-Akademiet består af 3 ensembler, et klassisk ensemble, et kor og et rytmisk ensemble. Hver især vil de arbejde med deres egen musik og jævnligt mødes alle for at sætte det hele sammen. Undervisning Alle elever i Vandvids-Akademiet mødes hver onsdag kl. 17.30-20.00 på Kulturskolen i Holbæk.

Optagelse på Vandvids-Akademiet For at blive optaget på Vandvids-Akademiet, skal du kunne synge eller spille et instrument på et rimeligt niveau. Man optages efter en samtale med lærerne og kulturskoleleder Christian Frank.

BGK Holbæk Et tilbud til unge ml. 15 og 25 år der overvejer at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst eller andre relaterede kunstarter. BGK Holbæk har lokaler på Kunsthøjskolen i Holbæk. Se mere på: www.bgk.holbaek.dk

MGK Holbæk Kulturskole er MGK partner med MGK Sjælland. Dermed er det muligt for MGK elever at modtage dele af undervisningen i Holbæk. Derudover vil vore særligt engagerede musikelever få tilbudt at deltage i workshops og projekter arrangeret i sam­ arbejde med MGK Sjælland. Se mere om MGK på: www.mgksjaelland.dk

Der er fremmødepligt til både koncerter, øveweekender, solo- og holdundervisning. Bliver man optaget i Vandvids-Akademiet, forventes et seriøst engagement og forældrene vil blive anmodet om at støtte med praktisk hjælp ved årets forskellige arrangementer.

på Læs mere

www.holbækkulturskole.dk

7


Tilmelding Du kan altid tilmelde dig Holbæk Kulturskoles undervisningstilbud. Du kommer i første omgang ind på venteliste og optages, når der er fundet en relevant plads.

Vi har og så et rigtig hy ggeligt forældre kor

her Tilmeld dig

www.holbækkulturskole.dk

Kulturskolens afdelinger Holbæk Kulturskole

Billedkunst Holbæk Kulturskole

Holbæk

Gl. Ringstedvej 32e, 4300 Holbæk Alle fag tilbydes.

Jyderup

(Skovvejens skole afd. Jyderup) Trommer, guitar, klaver, sang, bas, musikalsk værksted og bare spil!

Kort om Kulturskolen

Jernløse

Holbæk Kulturskole tilbyder undervisning i musik, billedkunst og animation. Der er tilknyttet 33 lærere som udover at undervise på Kulturskolen ofte er tilknyttet forskellige projekter på andre institutioner i kommunen såsom i folkeskolen.

(Skovvejens skole afd. Nr. Jernløse) Trommer, guitar, klaver, sang, fløjte, bas, kor, musikalsk værksted og bare spil!

Tølløse

(Kildedamsskolen afd. Tølløse Trommer, guitar, ukulele, klaver, sang, violin, bas, kor, musikalsk værksted og bare spil!

Musikhus Elværket, Kulturkasernen og Værftet hører ligeledes indunder Kulturskolen og flere af de årlige elevkoncerter afholdes netop på Elværket eller på Kulturkasernen.

Sæson

Se hvor vi i øvrigt tilbyder undervisning på www.holbækkulturskole.dk

2018/

19

Holbæk Kulturskole Gl. Ringstedvej 32E, 4300 Holbæk E-mail: kulturskolen@holb.dk Telefon: 72 36 72 70 www.holbækkulturskole.dk

Holbæk Kulturskole, sæson 2018/19  

Kulturskolens tilbud om musik, billedkunst og animation for børn og unge.

Holbæk Kulturskole, sæson 2018/19  

Kulturskolens tilbud om musik, billedkunst og animation for børn og unge.

Advertisement