Page 1

Standhouderskrant

augustus 2012

16, 17 en 18 januari 2013, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

Simply the best? Het was op een zonovergoten terras, op zo’n onbepaalde zomeravond, op vakantie ergens in een klein stadje in Toscane. Plots kwam daar een cabriolet met luide muziek de hoek om gestoven. Flarden van Tina Turners liedje Simply the best vermengden zich met het geroezemoes. Op hetzelfde moment moest ik even aan de vakbeurs Facilitair denken. Heel even maar, want tellen later waren zowel muziek als gedachten weer heel ergens anders. Nu ik dit voorwoord aan het schrijven ben, valt mij dat moment plotsklaps weer in. Alsof beide fenomenen buiten de titel van het liedje ook maar iets met elkaar te maken zouden hebben. En juist daarover wil ik het hebben. De titel van het liedje van Tina Turner zou zeer wel op de vakbeurs Facilitair kunnen slaan. Ook dit evenement lijkt eenvoudig de beste plaats voor ontmoeting, informatie- en kennisoverdracht op het gebied van facilitair management in Nederland te zijn. De vakbeurs is in het 15de jaar van zijn bestaan inmiddels zó ingeburgerd, dat niemand er meer bij stilstaat, dat er door het gehele jaar heen enkele tientallen mensen bij HoLaPress Communicatie voor aan het werk zijn. Zonder hen hierbij met naam te noemen, moet u hen om te beginnen zoeken bij de receptie. Letterlijk vlak daarachter zitten de dames van de administratie. Op dezelfde verdieping van het kantoor is naast de webbouwers, de vormgevers en de koerier ook de bladmanager te vinden, die een coördinerende taak heeft. Om over de journalisten, die hand- en spandiensten bij de teksten verlenen, of de afdeling Advertentieservice, die medeverantwoordelijk is voor de adressenbestanden, te zwijgen. Een verdieping hoger zitten de 5 leden van het beursteam, pal naast de afdeling Communicatie en systeembeheer, terwijl de directie aan de andere kant van de vleugel aanwezig is. De externe medewerkers nog buiten beschouwing gelaten. Wie mijn collega’s hun deel van de vele werkzaamheden voor hun rekening ziet nemen, krijgt niet de indruk, dat het organiseren van de vakbeurs Facilitair zo moeilijk is. Iedereen doet wat hem te doen staat. Alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is, dat tientallen mensen, die aan één en hetzelfde evenement werken, elkaar niet voor de voeten lopen en harmonieus aan dezelfde doelstelling werken. Daarbij gaan mijn gedachten weer terug naar de titel van het liedje van Tina Turner, Simply the best. Inderdaad, eenvoudig valt te constateren, dat de vakbeurs Facilitair met bijna 500 deelnemende bedrijven en 20.517 bezoekers het beste is wat de facilitaire sector op het gebied van evenementen kan overkomen. Maar dat dat even eenvoudig na te doen zou zijn als in deze tijd een aantal personen in Nederland denkt, lijkt mij niet het geval te zijn. Daar is meer voor nodig dan een hal, een folder en een website. Esther Kunstt, Beursmanager

Op naar 15 editie vakbeurs Facilitair de

Op 16, 17 en 18 januari 2013 zal de vijftiende editie van de vakbeurs Facilitair plaats gaan vinden. Een mijlpaal, die niet alleen het succes van het evenement markeert, maar ook van de sector als geheel. Gedurende zijn bestaan heeft de facilitaire sector – niet in de laatste plaats vanwege de gigantische communicatieve inspanningen rondom de vakbeurs – ook een enorme vlucht genomen. Tussen de eerste en deze 15de editie is de sector op de kaart van organisatorisch Nederland geplaatst. Facilitair management is niet langer meer een bezigheid van een elitair clubje ingewijden, de tienduizenden bezoekers die het evenement alweer jarenlang frequenteren, tonen aan, dat het méér is. En het einde is zelfs niet eens in zicht! Hoewel HoLaPress Communicatie een historicus als directeur heeft, voelde deze er niets voor om terug te gaan blikken. Laat de geschiedenis maar aan de historici over zijn zijn gevleugelde woorden. Vooruitblikken leek hem een aanmerkelijk betere gedachte, zo liet hij afgelopen winter al weten. Met als opdracht er een nog spetterendere editie van de vakbeurs Facilitair van te maken. Een opdracht, die niet aan dovemansoren was gericht. Hoewel op de komende standhoudersvergadering van 6 september uitgebreid bij de nieuwe onderdelen stil gestaan zal worden en de lezers hierover in de komende nummers uitgebreid geïnformeerd zullen worden, volgt hier toch alvast een kort voorproefje. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de FGNoviteitenprijs met ingang van 2013 ook opengesteld zijn voor niet-standhouders. Dit om de prijs een sectorbreed aanzien te geven. Daarom zal er op de beursvloer een tentoonstelling over alle inzendingen worden ingericht. Uiteraard zullen standhouders ook dit jaar weer gratis aan de FGNoviteitenprijs mee mogen doen, terwijl nietstandhouders deelnamegeld verschuldigd zijn. Verder zal de prijs worden opgedeeld in zes categorieën, waarvan de winnaars automatisch de zes genomineerden zullen zijn, die gezamenlijk strijden om de titel van Noviteit van de facilitaire sector 2013. Daarnaast zal er een gelijkaardige Europese noviteitenprijs gaan komen, waar alle deelnemers automatisch aan mee zullen doen. De tweede nieuwe activiteit is een reeks van recepties. Alle standhouders kunnen op basis van gedeelde kosten met de organisatie op hun stand een nieuwjaarsreceptie gaan houden. Het is de bedoeling, dat op zowel woensdag als donderdag omstreeks 17.00 uur op iedere stand begonnen zal worden met een nieuwjaarsreceptie. Deze reeks nieuwjaarsrecepties zal zowel communicatief als financieel ondersteund gaan worden door de organisatie.

Standhoudersvergadering Facilitair 2013

6 september

Aluminium Centrum, Houten 10.00 uur

www.vakbeursfacilitair.nl

Onder meer zal aan alle voorgeregistreerden en bezoekers een persoonlijke uitnodiging worden gestuurd. Het is de bedoeling dat de standhouders ook hun relaties voor de eigen nieuwjaarsreceptie uit gaan nodigen, zodat deze meteen het aangename met het nuttige kunnen verenigen. Verder kunnen de standhouders gebruik gaan maken van zogenoemde VIP-pakketten om méér bezoekers op hun stand te krijgen. Dergelijke pakketten kunnen aan relaties worden aangeboden, wanneer zij de stand komen bezoeken. Over de inhoud van de pakketten wordt vooralsnog niets medegedeeld, want de aanwezigen op de standhoudersvergadering van 6 september (Aluminium Centrum, Houten, 10.00 uur) hebben uiteraard het recht daar als eersten van op de hoogte te worden gebracht. Als tipje van de sluier kan bericht worden, dat deelnemende standhouders hiermee het maximale uit hun deelname kunnen halen en zij hiervan nog gedurende de rest van het jaar kunnen profiteren. Zowel tijdens de vakbeurs zelf als daarna. Tenslotte zal de catalogus, die kosteloos aan iedere bezoeker wordt uitgereikt en die al jarenlang voor een aantal bezoekers fungeert als een belangrijk naslagwerk, nog aantrekkelijker worden. Ook hierover blijft, weliswaar tot aan de standhoudersvergadering, het stilzwijgen bewaard. De nieuwe aanpak zorgt er in ieder geval wel voor dat de catalogus door het gehele jaar letterlijk nóg meer een naslagwerk zal zijn. Met dit alles verwacht de organisatie de editie 2013 van de vakbeurs Facilitair nóg meer meerwaarde voor zijn deelnemers mee te kunnen geven. En bij gebleken succes ook de daaropvolgende edities. Waarmee het evenement niet alleen zijn weerslag zal hebben op de bezoekers, maar óók op die facilitair managers, die niet aanwezig zullen zijn geweest.


v oo r l o p i ge S tan d ho u d e r s l i j st en p l atteg r on d Facilitair café 1.002 1.003 1.004 1.005

1.001

Ingang Facilitair

1.030

Toiletten

1.006

1.027

1.031

CATERING

Flexwerkplekken

1.007

1.024

1.029

Centrale entree

1.008

1009 1.010 1.011

1.014

1.015 1.016

1.021 1.025

Toiletten

1.013

1.022

1.026 1.028

1.012

1.020

1.019

1.017

1.018

1.047

1.023

1.048 3.004

3.003

3.005 3.006

3.007

3.008

3.009

3.010 3.011

3.012

3.013 3.014

3.023

H A L 3: LA NG ST RA A T H A L

3.002 3.001

2.003

2. 001

1.033

1.034

1.036

1.035

1.043 1.038

1.039

1.040

1.041

1.049

1.042

1.037

3.022

1.050

2.005 3.021

3.020

3.019

3.018

3.017

3.016

3.024

3.015

2.002

2.004

1.054

1.052

2.006 1.062

1.061

1.060

1.059

1.058

1.057

1.056

1.055

1.051 1.053

3.025

3.029

3.031

3.030

3.032

3.033

3.026

3.034

3.035

3.036

3.037

3.039

3.045

3.028

3.053

3.038

2.008

2.009

2.007 1.067

1.063

3.027 3.052

3.051

3.050

3.048

3.047

3.044

3.043

3.046

2.010

2.013

1.068

1.069

1.070

1.071

1.064

3.040 2.011

3.055

3.041

1.103 1.105

3.063 3.056

3.058

3.059

3.060

3.061

3.062

2.012

3.065

2.020

2.018

2.021

2.019

CATERING

3.072

3.071

4.001

4.002

4.006

3.068

3.067

1.097 1.102

1.101

4.015

4.012

H A L 4: D I E Z E H A L

4.022 4.021

4.024

1.095

1.098

1.111

1.113

4.020

4.023

4.026

4.027 5.002

5.005 5.006

5.004

5.007

5.008

1.109

1.112

1.114

1.116

5.022 5.021

5.020

5.019

5.016

5.012

5.023

5.017

5.013

1.136 1.135 1.134

1.133

1.131

1.130 1.129 1.128

1.127

H A L 1: BR ABANTHAL

5.011

5.032 5.026

5.050

5.027

5.028

5.029

5.031

5.030

5.046

5.042

5.083 Stadsentree

5.059

5.063 5.064 5.065 5.066 5.067

5.055 5.061

5.082

5.081

5.070

5.080

5.035

5.036

5.041 5.040

5.052

5.034

5.037

5.039 5.047

5.051

5.053

5.033

5.069 5.068

5.079

5.078

5.038

5.072

5.073

5.075

5.074

5.071

5.077

CATERING

CATERING TERRAS

5.076 Toiletten

Toiletten Ingang Facilitair

Hakvoort Professional 1.110 Health2Work 3.008 Heijprho Rental 1.089 Het NIC 1.025 Hifri frituren zonder vet 1.099 High Five Health Promotion 1.016 HoLaPress Communicatie 1.015 HTC Horeca Recreatie & Catering Advies 3.017 Hulshoff Bedrijvengroep 5.020 Hutten Business Catering 1.023 HVL / Armada Outdoor 2.008 ICS Nederland 1.091 Image Care 2.022 Ingersoll Rand Security Technologie 1.002 Initial 1.039 Interstuhl 3.060 Inter Visual System 1.111 ISS Facility Services 1.056 Jalema 1.112

1.090 1.088 1.091 1.089

1.082 1.083

1.119

KOFFIETERRAS

1.085 1.086

5.009

5.018

1.093

1.117

5.010 5. 001

1.080

1.084

4.028

5.003

1.096

1.118

4.017

4.025

1.092

1.115

1.110

Kijk voor de actuele standhouderslijst en plattegrond op www.vakbeursfacilitair.nl.

4.016

1.076

1.100 1.099

1.106

1.066

1.137

HAL 2: KE MPE NH A L

4.014

1.075

2.022

3.066

4.005

4.011 4.013

4.010

3.069

1.074

1.065

1.107

4.003

4.007 4.008

4.009

3.070

1.073

2.017

3.064 2.023

1.072

1.081

2.014

1.104

HAL 5: PEE LH A L

3D tradelink 1.071 ABO Klimaat 2.018 Absoluta Food & Facilities 1.116 AENC Audiovisual 1.009 Ahrend Inrichten 3.052 Akta Trading Holland 5.002 Albeda College 2.011 Aldipro Systems 1.080 Alvero Kantoormeubelverhuur 1.074 Anode Energie 3.011 Appèl 5.003 Applicom Brandpreventie 5.032 AquaServa 5.070 Arend, De 1.021 ArrangeGroup 1.054 a.s. winkel- en projectinrichters 3.009 ATECA Watercare & Services 5.067 Atir schoonmaakadvies 3.017 Autobar Holland 2.004 AVEX 3.019 Axxerion Facility Services 3.031 Bender Foodservice Equipment 3.063 Bike - Safe 3.068 BioLab 5.036 bluQ by Remasystems Cleanstore 1.085 BMA Ergonomics 3.033 Boels Verhuur 4.006 BOMA 3.012 Boerhof Projectinrichters 3.021 Bomefa 3.070 Bravilor Bonamat 3.030 Bruynzeel Storage Systems 1.041 Burgman Security 3.006 Burgman Supply 5.006 Business Art Service 1.106 BuzziSpace 3.061 C A G 5.067 Casala 1.092 Cegelec 1.107 CLB 1.130 Coffee Fresh Westhoff 1.038 Combico Display 1.003 CSU 1.069 Cuna International 2.019 CWS Nederland 1.055 D&B The Facility Group 3.036 deister electronic 1.136 DELPHI Sleutelbeheersystemen 1.011 Dem Cleaning Products 1.113 De Projectinrichter 1.101 DESKO kantoormeubelverhuur 1.051 De Vos Groep Ergonomics 1.073 DGtC beveiligingen 5.004 Diversey 1.102 Donkergroen 3.014 Dorp Installaties, Van 3.038 DRAABE Industrietechnik 3.040 DURABLE Nederland 1.128 Ecolab 1.036 edding Legamaster 3.041 Eijsink Afrekensystemen 1.057 Electrocar 1.012 Eloma - Innovative cooking and baking technology 1.050 Eltink Projectmeubilering 1.053 EPUTAN Kunststoftechniek 5.079 Evers Kassasystemen 2.005 EVVA Nederland 3.007 Euromovers Nederland 4.011 European Master Facility- & Real Estate Management 2.010 EW Facility Services 1.095 Exsta Nederland 5.029 Facilicom Services Group 3.018 Facilitaire Verhuisspecialisten 1.088 Facility Synergy 3.017 Facility Talents 1.066 Falck BHV 2.012 Falco 5.030 FAMAS FM Solutions 3.032 FM at Work 3.037 Forbo Flooring 3.053 Fortron 1.127 FP-Ruys 1.007 Gispen 1.062 Glasfolie Nederland 4.010 Goudsmit Magnetic Design 3.025 GRB Verlichting 2.021 Groveko 3.072 Hago Nederland 1.033 Hago Zorg 1.033 HÅG-Passion for movement 3.035

d . d . 1 3 a u g u st u s 2 0 1 2

H A L 6: B A RO N I E H A L

Jan Kuipers Nunspeet 3.005 Jaski Automaten 1.137 J.J. Darboven 1.109 JOMO Foodservice 1.100 Jongens X-Mas 4.027 JURA Nederland 1.114 Kaars Koffie 1.103 Kärcher 1.035 Klaver Fietsparkeersystemen 3.044 Klerk Bloemsierkunst en Interieurbeplanting, De 3.071 Lavans 5.033 Lavazza / Bluespresso 4.027 Leeuw, De 3.029 Little Van Gogh 1.135 LUXimprove 5.005 Lyreco Nederland 2.020 Madeko Office Solutions 5.041 Madico Entreematten & Antislipproducten 1.014 Magna Carta Chipcard Solutions 2.003

1.126

1.125

1.124

1.123

1.087

Mailprofs Uitzendbureaux 1.066 MAIN Energie / Milieu Service Nederland 3.020 Markant Nederland 1.070 Masterkey-Plus 3.034 Mastermate 3.022 Mauer® Locking Systems 3.010 Meiko Nederland 1.018 Menoor 3.045 MK2 Audiovisueel 2.006 Nedap Locker Management Systems 3.047 Nescafé op het werk 1.072 Nespresso Benelux 5.019 NIEBO International 1.042 Nitesco 3.016 Noki Lock 4.005 Numatic International 3.058 Office Depot 1.104 Oostwoud International 1.063 Opkoper.eu 4.026 Osmoworks 3.028 Overwijk Koffiesystemen 1.065 Palmberg Buroinrichtingen + Service 3.051 Paper for Paper 1.010 PeoplePower 1.028 Piecom Cleaning Products 1.097 Planon 1.058 Plastica Plaat 1.096 Plymovent 2.023 Pol Electrotechniek, Van den 2.021 Puro Fairtrade Coffee 1.117 Quality Equipment Benelux 5.031 Qook! 1.099 Raderadvies 1.026 RBM-Pure simplicity 3.035 Receptel 3.013 Redbeans 3.069 Regel Partners 3.039 Reisswolf Archiefvernietiging en -opslag 2.002 RetroFix LED 1.068 RH - Designed for Human Performance 3.035 Rhea Vendors Benelux 1.040 RHIMA Nederland 3.024 Rietbroek voor Schoonhouden 1.129 Rofianda Consultancy 4.015 Roldo Rent 1.013 Scandinavian Business Seating 3.035 schaerer benelux 1.118 Satino Black, by Van Houtum 5.028 Saval 4.020 SG|Facilitor 1.037 SignPlan 3.067 Smit & Dorlas koffiebranders 4.014 Smoke Free Systems 2.009 SONESTO 3.015 SPARQ 1.060 STAS picture hanging systems 1.106 Stell Sign-Projects 3.046 Still Design 3.059 Styled by Suzanne 5.035 SV Collection 3.065 SVS 1.006 Swan Products 4.001 Synorga electrical management 5.039 Systemflex 5.071 TECSIGN Industrial Identification 1.090 TOLETTO duurzaam toilet design & realisatie 3.064 TOPdesk 1.067 Top Movers Nederland 1.075 Total Energy Solutions 3.066 Traditech 4.028 Traka Nederland 1.126 Ultimo Software Solutions 2.007 UNIQCARE 1.098 VANDENBERG-ID 2.017 Van Beek Ingenieurs 1.001 Vandeputte Medical 1.064 Vecos Europe 4.003 Vendor 4.013 Verheij Integrale groenzorg 5.063 Vermaat Groep 3.036 Vries Projekt Design, De 1.059 wala.nl 1.014 Watercompany 1.061 weekblad Facilitair & gebouwbeheer 2.001 Wewo Europe 1.024 Wheelylift.com 1.025 Xafax Nederland 1.004 Yask 1.034 Zonneman werkplekzonwering 4.002 Zuidkoop 5.026


Deelnemen aan Facilitair = het hele jaar door nieuwe klanten werven > Als standhouder van Facilitair bent u het hele jaar door onder de aandacht bij potentiële klanten. Met het basiscommunicatiepakket dat standaard onderdeel uitmaakt van uw deelname, bereikt u uw doelgroep niet alleen tijdens de beursdagen maar het hele jaar door. Het basiscommunicatiepakket bestaat onder meer uit: - een banner in het standhoudersoverzicht op de website; - opname van uw logo in het standhoudersoverzicht in de speciale uitgaven voor bezoekerswerving en de beurscatalogus; - opname van uw gegevens in Dé adresgids voor facilitair & gebouwbeheer en op www.fgbedrijvenregister.nl; - extra korting op advertenties in het weekblad Facilitair & gebouwbeheer in december 2012 en januari 2013; - een banner in de digitale nieuwsbrief voor bezoekerswerving; - opname van uw noviteiten in het noviteitenoverzicht van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer, in de rubriek bedrijfs- en productinfo op de website van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer en in de digitale nieuwsbrief voor bezoekerswerving van de vakbeurs.

>

Als deelnemer van Facilitair krijgt u bovendien de mogelijkheid een unieke voorregistratielink aan te maken op uw website. Daarmee bouwt u een bestand op met de gegevens van alle professionals die zich via uw website hebben voorgeregistreerd.

> Uw contactgegevens en bedrijfsprofiel worden meegenomen in het Beursmagazine dat volgens bijna 79% van de bezoekers een nuttig naslagwerk voor na de beurs is. En daarmee blijft u ook na de beurs onder de aandacht van uw doelgroep!

Ook het hele jaar door nieuwe klanten werven met Facilitair? Bezoek dan op 6 september vrijblijvend de vergadering voor standhouders en potentiële deelnemers. Ontmoet de organisatie, neem kennis van de laatste ontwikkelingen en stel uw vragen. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 30 augustus via www.vakbeursfacilitair.nl. U kunt daar ook terecht voor meer informatie.

contactfor mul i e r

Ja, ik heb interesse in een stand op de vakbeurs Facilitair. Gelieve contact met mij op te nemen.

Naam: dhr./mevr.____________________________________________________________________________________

Organisatie:_______________________________________________________________________________________ Adres:____________________________________________________________________________________________ Postcode:___________________________________________ Plaats:________________________________________ Land:_____________________________________________________________________________________________ Tel.:________________________________________________ Fax:___________________________________________ E-mail:____________________________________________________________________________________________ Website:__________________________________________________________________________________________

U kunt dit formulier faxen naar +31 (0)40 - 208 60 99 of mailen naar esther.kunstt@holapress.com.

16, 17 en 18 januari 2013 Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch

www.vakbeursfacilitair.nl

Meer informatie Esther Kunstt T +31 (0)40 - 208 60 45 E esther.kunstt@holapress.com

Aleike Roos T +31 (0)40 - 208 60 52 E aleike.roos@holapress.com

Standhouderskrant aug 2012  

standhouderskrant vakbeurs facilitair augustus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you