Page 1

.~ 4 ay 0 1

t M y. 2 8 2 1s a M h l.4 7t Vo
$GYHUWLVHPHQW!!!


/RFDO1HZV

ᖙᩍᦥԊ⊹ჵ ⲳᔍ۵༉᜖ᦩᥑ్ᬭᕽⲴ ‫ރ‬෗ ૛ߞဥ ()ఆ ବඐ ᄞ૛ඝ൩ ৗ٩ܾҥׂ೟ਁઔ‫ؘ‬௛ًफ़ऴԓ‫܅‬੎‫عਁڙ‬ ੄੥ਁ‫׭‬ઌ୼ࠋҽ‫دٺ‬ ବဴᄟ""ᄟග௘౫७‫ރ‬णఄᄟ ֥ ઍ ࣝ࠸ ࡴ‫ݼ‬फ़ࠤਁࣳ ࡙ୄ੶ܾ NPી٩‫ۅ‬ৰଔ௛ًफ़અଙਁࣳટ੹ ઘ‫د‬ѿ֫ௗ‫ਁܾీټ‬௭࠱ ৩ઊઊತ‫ࡘਁކ‬ ޾ഀ੶ܾ‫٭‬ৈਢѿ੎ٙӄ୵੸࣏ҥઊ‫ؽ‬஢ࡂ ٩ਭ‫ݼش‬ৈࢆઅ‫ࢄৢބ‬ઊ֢ѿ૓ӘӚӆѿ৺ ‫ࠨؘ‬ઌઅ

ߗઙ੥ࠨരઊ‫܅‬Ӌࠌോ‫د‬ ઍӄ୵ਁ‫޷ݱگ‬଒֥ઍ१࡚ӄਁஔ೩ ‫ࠨټ‬ઌ੸ీܾਁઅଙਁࣳৢNP‫ۅ‬ৰଔ࣏ੌ फ़ৈઊ१फ़१ӏਁ࣏‫ؘ‬ઊ‫ૂڛ‬ઑफ़௿ઌ 

੶ܾࠨര‫ٳ‬Ԟਁ‫ف‬ന²ৈઊ࣏‫޾ؘ‬।ઊ৊঴ ‫ܟ‬੖³ܱٙҊ‫د‬Ӌࠌටҫ੶ܾ઺ന૏‫د‬ ଒֥ઍ࡚‫ࠢد‬ԓௗ৊ಹ࣏ࠩીਁૂ஺‫ټ‬घ ણਁ‫޷ݱگ‬௿ઌ੸଒֥ઍࣝ࠸१ઊ൲୺ ߚ੹౿നీܾਁઅଙਁ‫ڝ‬ৰѿৈઊ‫֫ݴ‬ௗന Ҋ‫د‬ ௿ઌ੸ৈઊ‫ݴ‬ઘԞଙ੶ܾܱٙҁ൲²ട‫ݗ‬ઊ ತ³‫ࣳ޷ࡂ٭‬ৈઊ‫ݴ‬৆Һ૲Ӌ‫ݼޡ‬٩҆Һ૲ Ԟ٩യ੶޵‫فف‬હઌ़ࣞઊࠦৰ଒‫ؘ‬ѿ੎ٙ ઊತ‫ਁކ‬ৈઊ‫ݴ‬٩ܾܱٙ‫دৼ૲د‬ ৈઊ‫ؘ‬५૚൲१ҁ‫ކ‬ઌઍࣝ࠸१ӄଙ

࣏ҥࠋࣥ൲ৈࢆѿ‫੹ࢄৢބ‬ҏ଒߆നҪ੹ ૲Ԟ੥നৰ‫੹ڲݾ‬ઌଖܾ֫ௗനҊ‫د‬ң֢ৈ ࢆѿ‫੹ৢބ‬ңܑട‫ؘ‬௛ًफ़અഡѿ૓ӘӚܳ ‫ٹ‬ઔ‫ڢؘد‬અࡂ٩ѿઔৼ੶֢ӄ୵੸ઊ‫࣏ݴ‬ ५ߗԕ੶ܾࡘઌഡࠅઔ‫د‬ ࠨઌ੸࣏ҥࠋࣥઍ‫ކ‬ઌઍ१࡚ਁࡂഓ અഡ౫‫إ‬फ़ీ‫ܤ‬અߗ‫ز‬௞઒࣏ҥ३Ӌ‫ࠊݴ‬Ӌ ஺‫ٳ‬ടَެ‫ܾࡂݼ‬ӄ୵ਁઅനஔ೩‫ؽ޵੶ٺ‬ १ళॡ‫֢ۂݴڙܓ‬16:૲ܾѿܱӋയَҫ੶ ্ܾܱ૏‫د‬ ஔ೩‫ؽ‬१ԓ‫ؘ‬ґઌߜҥ੹ѿ‫ښ‬५੸ୱ‫߂ݴ‬ Ӌઔৼ੶޵²घ‫ט‬५૚ӘӚܳ‫ټ‬਍Ԟ‫ਁߚڹ‬ ௛ًफ़‫ּۂݴ‬ৡയ‫د‬³Ӌ‫މ‬ഡҫ੶ܾ઺ന૏ ‫د‬ ࠨઌ੸֫ௗѿ౗ߗ‫ز‬௞઒ઘ੭ࠆ౏ൈઅܾԞ घ‫ټ‬ѿ੎ٙӄ୵੸ԓઅઘࣔ१٩ѿ‫੹ڢऀ؟‬ ‫ڝ‬ৰࡂࣴਁࠉ‫ف‬ടӋઔ‫د‬ԓ‫ؘ‬ӄ୵ਁࣳઘࣔ ഢࣥҀ੸৺଒‫ކ‬²૳੹૴ࡻ‫ٹؘ‬ઔ‫د‬³Ӌ‫މ‬ യ‫ؘد‬ҫ ӄ୵੸ઊࠤ࣏ҥਁ‫ڝ܉࣏ݳد‬ઊ਌‫ٹݗ‬ઔ੹ ѿ‫ૂࠔ੹ऀ؟‬ഢ़৺‫ݴ़࣏ࣳ޷د‬ӆङഢҫ ઊ‫܅‬Ӌࠌോ‫د‬ⲳ‫י‬ಚᩑɩᙹɪᩑಚ ᖙⲴ⦹┅ᰆš᜽ᔍ ‫י‬ಚᩑɩᙹɪᧂྜྷaᩑ࠺ᱽࠥࠥ

Ԫ଒ࣔҲ‫ٽ‬ҫ³ઊ‫܅‬Ӌ‫މ‬യ‫د‬

ᄡĞa‫܆‬ᖒ

଒֥૲‫ؽٳף‬Ә‫ף‬ઌ‫ز‬ஔࠃ‫ף‬૒ ‫੸ڝ‬ടౄણӚઅ߸ӵ੖॰ౣ਌ࣹ ਁઊৰ৘ࡉીࡘѿ‫ܹף‬਌ԙઅ़ Ԛ৙҆घ֢࠹ӄઊ৺੹ҫઊ‫ؘ܅‬ ࣷңӖৢ੹Զ۱‫ݴࡻ૴ݿ‬ടӋઔ ‫د‬Ӌࡻ֥ടӋ֢ࣿ‫د‬

૒ടౄથӄણӚ੸൑૲ѿਠ‫ؘ‬ ਖ਼਌ࠒਙ࣒ਁࣳ৸һഡҿ ી੹௃ട଒ৌ੹़৺‫ܹףࣳ޷د‬ ਌ԙ़Ԛ਌ܹઊंܾࣛല૒ી ‫ٽ‬ҫઊ‫ؘ܅‬ѿણ࡚޻ഡ३൑‫ࡂݴ‬ ֺ‫د‬ १‫ح޾إڙ‬഼‫ؘڙܢ‬଒֥ઍ‫ף‬ ܹ਌ԙ़Ԛ਌ܹઅंࣛല૒ી ઊીࡘਁઅനહԔҩ౸‫ٻ‬Ӌઔ੶ ޵‫ܹף‬਌ԙ଒஺଑ѿ‫ݴ‬ਯ൛ടԞ ੥ന਌ԙઅߜѿ଒़਌‫ٳ‬٩࠹ӄ ‫ٽ‬ѿ‫ऀ؟‬ઊઔ‫د‬Ӌࡂ٩യ‫د‬ ઊৰടౄણӚ੸ઍ$%&ࠒडӘ અઌౡ࡮ਁࣳ߸ܑઅਙ࣒ઊઌӴ Ӌܹ൛ܾઌന७Ҁഡ৒ࠆ੹ࠊ੹ ҫઊԞ‫ਁߚڹ‬ԓઅं‫ف‬ѿًਠ ‫ٳܗ‬৊ઍ੹നৡഢҫઊ‫܅‬Ӌ‫މ‬യ ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²ઊҫ੸࡚޻ඥനҿനৡഢ ઊक़ૻઅട֢³‫ࣳ޷܅‬²ੌ‫ंݼ‬ ‫ف‬ѿ ‫ ً ך‬ઍനৡ ഢ଒ ޾‫دݳ‬ ଒ԙ൑૲‫ؘ‬ਕӵਁࣳਭҎઊਠ‫ؙ‬ ౖৰ֥ৰ‫ݾ‬ઊ޻ૻ޻ઊं

੖ ॰ ౣ ਌ ࣹ ਁ ࣳ ട ౄ ણ Ӛ ੸ ं਌ܹ௖અ൑૲ઌઊ‫ך‬ Ә‫࣏ך‬ઊਁࠔܾ‫ؙ‬ৰ֧ҫ ઊ޵ंઊࣛઌӴ‫ܾࠔؘ‬଑ѿ ഢҫઊ‫܅‬Ӌࠌටࠅઔ‫د‬ ‫੸ؽٳף‬଒֥‫ܹףਁך‬਌ԙ ़Ԛ਌ܹ੹ਠ‫ࡘךؘ‬ౡ ‫࣏ך‬ઊਁंਁࣳंܾઽଔહ ੶ܾਣ‫ݼ‬Ԟܾҿીയ‫د‬ ৘ࡉીࡘѿ़Ԛ਌ܹ੹‫ًך‬ஷ ѿࣛല૒ીട޷‫ך‬ઊࣛઅԞҁ ਁҧஜઊ‫ݟ‬଒Ҳ‫دټ‬ ൑૲ѿ‫ܹף‬਌ԙ़Ԛ਌ܹ੹ं ܾਣ‫ף޷ݼ‬ઌ‫ڝ‬ઊंӆৰ‫܅֢ؖ‬ ࡂ‫د‬٩ًਠ‫ٳܗ‬৊ઍനৡട‫ؘ֢‬ ‫܅‬ѿ‫ࣳ޷ٻ‬Ӌੋ૲‫ڝ‬અ਌ܹୱ࠺ ߚૂѿৡԞ‫ٽ‬ҫ੶ܾੌܱ‫ٻ‬Ӌઔ ‫د‬
$GYHUWLVHPHQW!!!


$GYHUWLVHPHQW

3347 5000


/RFDO1HZV!!!

ткЩс╡ЭсЗбтЮЙсЬЕтЛ╡реЕси▒тж╜╟Ос▒╢сЗбтн╣р╕▒р╕Н╙╣ раФтАл▌╝тАмриар│ВтАл▄втАм16:рл▓ройтАл▌╝тАм╤┐риБтАл┌дтАмриаранркК тАл╪╜┘│╫грк║┌ЩтАмркг╙ЪрбШр│ВреЮрплтАлрй╣┌ЭтАмрлТргП р┤Я╙ЛркФтАлрбШ╪ШтАмр│ВраТрмТрйерйШр╡ж рбШраТрйе,&$& роУ ▀Ър╡жриБрг│рбЬрмЯтАл▌╝тАмр│й┘йрл▓рин╙Ъ▄│р┤│рйе рмСрз▓р┤птАл╪птАм╤┐ркНройтАл▌╝тАмрмУриБрг│рк║╥╗ргПр▓Др╡С рл▓рлА╤┐риБр░┐р▓╢▀Ърй╣ркНрй╢р▒Д╙ЛркФтАл╪птАм ╘УтАл╓в▄ЯтАмриар│ВтАл▄втАмройтАл╪▓╪Ш▌╝тАмрд╛р┤бр│й┘йрл▓╙Ъ▄│ рйермСрй╢▄╛▀ЬтАл╓е▄ЯтАм╥лркКрзИтАл▄Е╪етАмркШрйнтАл╓│╪╜тАмркЕ рлТрмУрк╣ркМрбШр│ВриБриМтАл┘╝▌ЧтАмркЕр╡Трй╣раК╙ЛркФрй╢ ▐╡╘УраФр╡▓риБтАл╪ШтАмр┤б╙╡рлАрбШркЕркШрйШ╥СраЛргПрз╣ ┘й╙Ъ▄│тАл┘╣тАмркФтАл╪ШтАм╥лрй╢▄╛рзН▄▒рлКрзЧрй╢▄╛р▓╢▀Ъ ркК┘ЛрйНр╡ЬргТтАл┘╜тАмрлТрмШркКтАл╪птАм рбШраТрйетАл╪ШтАмриаранркКтАлргЫрк║┌ЩтАмрйШркЕрйШркЕ╘Г▄▓рб╗тАл▌╝тАм риБтАл┘БтАмр┤брлТргПркЕркНр╡Эрй╢▄╛риаранркКтАл┌ЩтАмрин╙Ъ▄│ ркФтАлрд╝╪ШтАмркШрйШркМр┤СтАл▄ЕтАмр╡жргП$:+ркЕ&(2ркМркШ рйнтАл╪╜тАмркШ╘Щ▐╛╘Щрн╜тАл┌д╪жтАмрмТ▌БтАл▌┤▐╛▄ЕтАмрлТргПр┤Я▐╖ рг│рмТ╓еркНриар│ВтАл▄втАмройтАл▌┤▌╝тАмрмСркМрй╢▄╛рдШр╡Э р┤птАл╪птАм ркКркШтАлрг│риБ▌╝тАмриар│ВтАл▄втАмройтАл╫Ъ╪Ш▌╝тАмрйЩрг╖╥г риБрг│режтАл▌╝тАмр┤бр╡▓тАл┌дтАмрмТ▌БтАлрбШ▄╛▐╛▄ЕтАмр▒брбЬрмЯ тАл▌╝тАм╙Л╘Ърк╣р│й┘йрл▓тАлргТ╫ЪтАм┬░р│Шр╡ФрмК╘УтАл▄йтАмркМ рмТ┬▒▐╗рй╣рг╖▀Ь▄╛раКрй╕╥л╙Ш╙Ъ▄│┬▓раКрзФ рй╢▐╖рбЪ▐╗р╢е╘Юрз▒ркК╓з╥л┬│ркКтАл▐╡▄ЕтАм╘Юрз▒риБ рз║тАл╪птАм╙ЛрбШркМр┤птАл╪птАм ╘УтАл╓в▄ЯтАмркНриарк║╘У╤┐р│й┘йрл▓риБтАл┘БтАмр┤бтАл▄║╪║тАм ▄╛тАл┌дтАмрмТ▌БтАлриБ▐╛▄ЕтАм╥▓рбВ╓╡рпЩр┤ЪркЕ╥ЖргПтАл╫гтАмр▓а ╤┐рбШраТрйериБрк╛рд╝╙Ц╥СтАлрг│▐╖┘╗тАм╘УтАл╪ШтАм╘ЮркШр╡ж ╥╜рй╣ркШроУр┤Я╙ЛриЙрк║р╢еркШрейркЕ╘Юрз▒ргЫрелрй╣ р▒Ур┤Я▐╡рк║╥╗ргПр▓ДтАлраЛ▌┤тАмр│╡р┤птАл╪птАм р╡Срл▓рз▓▌Арй╕тАл╪╜┘│╫гтАмркЕтАл╫ЪтАмркг╘ЮрмЩ╘ГриБтАл┌птАм

тАлрбШ▌│тАмр│В╘Г▄▓риБрг│ракрз░╓врн╢рейр┤брлАрбШрйОриХ рй╣ркШтАл▄НтАмр┤иривриар│ВтАл▄втАмрлЪтАл▌╝тАм╤┐роо╘Х╘Юрз▒ргЫрел рй╣рвГркШр┤бтАлраЕ▐ЙтАм╒│╘ЮтАл▌┤тАм╙ЖрдЩр┤Я▐╖рг│ркК▀╕рмТ ╤┐р▓ДргЮр┤иривргПрелрй╣рмТрк╣р┤Я╙ЛркФтАл╪птАм рмТ╓ер┤ирбШраТрйе╤┐рлТргПрл┤рб╗ркЩрз╣рй╣р┤Я╙ЛркФ рй╣тАл┌╣тАмриар│ВтАл▄втАмройтАл╪Ш▌╝тАмр┤бркМр▒брбориБрг│╘У╤┐ркШ рйнтАл╪╜тАмркЕ╥г▀ЬркМтАл┌дтАмрмТ▌БтАл▐╛▄ЕтАмрин$:+риБ╙Ър┤б р╡жркЕриБтАл╫ЪтАмрйЩ╘УтАл▄ктАмр┤Чрз░реЮтАл╪╜тАмрезрке▀Чркг ╙Ъ╙Шр┤д╒МтАл╪▓тАмр┤брадрн╢рг┤р┤птАл╪птАм╙ЛраМр╡ЛтАл╪птАм ркКтАл▄ЯтАмр┤браЛрз▓рй╕╘У╤┐тАл┌дтАмрмТ▌БтАл▐╛▄ЕтАмрин╤┐╘крйО ргПркК╤┐рзИтАл╪Ш▄Е╪етАмркМргЫрй╣рл▓рз╝рй╢╓врелргЫрй╕ ╘У╤┐рг╖╥грк║риБрн▒▄║╓врб╗╙Ц╥С▐╛╘Щр┤░ргПриБ рн╢рг┤р┤ЯриЙр┤д╒МргПрмФ ри╛рнДриар│ВтАл▄втАмриатАл▌│тАмрнДтАл┌дтАм рмТ▌БтАл ▐╛▄ЕтАм┘йрнйрз╝рй╢▐╡╙Л╘Ър│й┘йрл▓тАлрй╕раК▌┤тАм ргПрел┘йтАл╓е▄Я┌ЩтАм╥лркКтАл╪птАм р│й┘йрл▓рг╖▀Ьрй╣раКрй╕рмУр╡▓риар│ВтАл▄втАмройтАл▌╝тАмркЕрб╗ рг│релркгрй╕тАл┌дтАмрмТ▌БтАл▌┤▐╛▄ЕтАмрлАрбШрдШрйнркЕрл▓рд╝ркШ рйШ╙ЦргП 6WDWH:DWHU ркКргПриБркС▐╗р┤Я┘й▄┐ро╖ роНр┤птАл╪птАм ╘УтАл▌╝тАм╙Л╘УриБ╥▓тАл╪ШтАм$:+ринрезтАлрд╝╪е┌ЩтАм┘й╙ЦргП 6\GQH\:DWHU ╥БркЕ╙Жрзв▀ЪрлВтАл╫е▌┤тАмркЕр┤Я┘й ▄┐риар│ВтАлраГ▄втАмр┤Чрз░реЮркг╙Ъ╙ШркЕр╡жтАл┘│тАм╘Юр╡ж╤┐ рл▓рз░рлПрй╢▐╡╥СрйЩр╡▓$:+тАл╪ШтАмрз▒рбЬ╘Р▐╛ркЕ тАл╫ЪтАм╙Жрзврй╣тАл╪п╓║┌птАмркКтАл╓│╪ШтАм╥АркКрежркМр┤б╥л ркКрзИтАл▄Е╪етАмрезтАлрд╝╪е┌ЩтАм┘й╙ЦргПркЕ╥┐рлАркКрз╝тАл╪птАм резтАл╪и▐╛╪е┌ЩтАмр┤╝тАл╪Ш┌Щ▄втАм╘УтАл╓в▄ЯтАмркКрд╝ркШрйШ╙Ъ ▄│╙Жрзв╙Шр│й┘йрл▓╤┐▀ЪрлВркЕркНрбШркНрв╗ркК▐╡ р░╜тАл▌╝тАмреЮр┤ЯроЛрк║ркШрйШркг╙Ъ╙Ш╘УркЕрб╗ркШ╘ЩрлТ рдАриБтАл┘БтАмр┤брлВркЕрлТргП╤┐резркЩтАл┌д▐╖┘╗тАмрмТ▌БтАл▄ЕтАм ▐╛ркЕриХр┤▓▄▓ркК┘ЛтАл▐ЗтАмркКрлТ▐╗тАл┘╜тАм╥лркКтАл▄ЕтАм╙Лрк║

р┤птАл╪птАм р┤╝тАл┌д▐╖▌▒┌приБ┌Щ▄втАмрмТ▌БтАл╫Ъ╪Ш▐╛▄ЕтАмрйЩ риБрдДр▓атАл▄втАмр░РреЮр▓аркЕтАлрй╕▐З▄З╫етАмринркКрйЛр▒О ╙а╙┤ ри░тАл р▒М▄ЕтАмрдШрйнрл▓ркМр┤б╙╡╙а▀ЬркШрйШ╙ЦргП .RUHV ркЕ▄╛рб╗реЮр▓а╤┐тАл╪Ш╪прз╝┘╗тАм╥л ри░тАлр▒Ор▒М▄ЕтАм╙а╙┤р┤С▄╛рлГр▓ар╡Цр│ЦркКрмТрпороЛ

ркКр▒О╙а╥СраЛр┤С▄╛рлГр▓атАл╪ШтАмрмТриКрл▓▀║тАл┌ЭтАмркКраЙ тАл┘БтАмр┤ЯтАл╪ШтАм╤┐рйО┘ЩтАл╫ЪтАмрйЩрг╖╥грмУрк║риБрк║ркС тАл╪╜┘│╫гтАмрлАрбШ╤┐режркМрй╣╥грбШр┤птАл╪птАм рзбтАлрд╝╪╜╪╜тАмрезрк╗риар│ВтАл▄втАм╙Ш╘УркЕрдДр▓атАл▄втАмр░РреЮ р▓атАлра╣┘БтАмркМркМр┤ЯроЛреЮркЕрйШрй╕рмТ╓етАлр▒О╫ЪтАм ╙а╥СраЛраЙтАл┘БтАмрмЩр╡жтАл▌┤тАмриНрз╝╙ЛтАл╪╜тАмрезриар│ВтАлрй╕▄втАм ┬▓рн▒╘ЮркШрйн╙╡▀║тАл╪╜тАмрлАрбШтАл╪ШтАмркК╙ХриБрг│рг┤р▒О рн╝╙╕ркКрк╗тАл┘БтАмркНрз░╓врмТрзМ┘й▄┐р┤Я╥╕тАлрбВ╪птАмркг р┤бтАл╪птАм┬│╙ЛтАл╪птАмрмШр┤птАл╪птАм ╘УтАл╫Ъ╓в▄ЯтАмрйЩтАл╪╜тАмрезрейркСркШрйШркг╙ЪркКрз╝ ┘Ор┤ЯроЛ╤┐ркЕр╡жриБрг│▐╛тАл┌ЫтАмркШрйШ╥СраЛрлВрзКрй╕ ┬▓╙ДрлВр╡н╙ШтАл▌┤тАм╘Юрл┤рй╢▄╛р│д╤┐тАл┘╣тАмрзбр┤бтАл╪птАм┬│╙Л рг╖рз▓р┤брмУр╡▓.RUHVтАлр▒О╪ШтАм╙а╥СраЛ╙Жр╡зрй╣тАл╪птАмрез рлВро║р┤птАл╪птАм ╘ЩтАл╫ЪтАмров16:рл▓╘Юр╡зрбШтАл╪ШтАмрз╕╥╗р┤брлТ╥ер┤ЯриБ ри░тАлр▒М▄ЕтАмр┤С▄╛рлГр▓аркЕрежркМрй╣╘Г╙Лр┤Я╙Л╓врг┐ тАл█Щ╪птАмр┤б$:+тАл╪ШтАмр┤ЯроЛрк║ркг╙ЪркЕр┤брн╢▐╛╤┐ рйОриХр┤Я┘Орб╗ркШ╘ЩриБ┘йркШ╘Щрй╣рлВ╙Цр┤б╥лрй╢▄╛ рзН▄▒рлПтАл╪птАмр┤╝тАл╪Ш┌Щ▄втАмр╡ЖрлТргПриБркКрз░рлВркЕ рлТргП╤┐резркЩтАлрй╕▐З┘Л▐╖┘╗тАм╥лркКтАл╓з▄Я┌ЩтАм╥лркК р╡Ьрелр┤ЯтАл╪птАм╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАм ркКриБрзЧрг│рлФ▄╛равр▓ареатАл╪Шрд╝╪╜╪╜┘│╫гтАмри░тАл▄ЕтАм р▒Мр▒О╙а╙┤╥СраЛ╙Ш╙Ъ▄│риар│ВтАл▄втАмройтАл▌╝тАм╤┐рг╖ ╥грк║ркЕрзврдЩрй╣рк╕равтАл▌╝тАм╙ЛрдДр▓атАл▄втАмр░РреЮр▓арл▓

▀║тАлраЙраФрй╣┌ЭтАмр┤Я╙ЛркФтАл▐╡╪птАм╙ЦрдВтАл▌┤тАм╥Лр╡Ыр┤ири┤ тАл╪птАм ▄╛равр▓ареатАл╪Шрд╝╪╜тАмрмТ╓етАл╪┤тАм┬▓риар│ВтАл▄втАмройтАл▌╝тАм╤┐ рг╖╥грмУр╡▓ри░тАлр▒Ор▒М▄ЕтАм╙арлВрзКркШтАл┌ЭтАм╙ШркЕр╡жркЕ риБрн╢рг┤р┤Я╘ЮрезркЩр┤птАл╪птАм┬│▐╖рг│╘У╤┐█ЩтАл┌дтАмрмТ ▌БтАл▐╛▄ЕтАмркЕ▄╛рб╗тАлраК▌┤тАм╙ЛркФтАл╪птАм╙Лрб╗╓ер┤птАл╪птАм ╘УтАл╪ШтАм┬▓рл▓рйДркМргПтАл┌ЭтАмркКрбШраТрйерлТргПтАлраК▌┤тАм╙Л ркФтАл╪ШтАмр┤бри░тАлр▒М▄ЕтАм╙аргТрй╕ро╖рмФтАлрд╝┘╜тАм╤┐рз║тАл╪птАм┬│ ▐╖рг│рзЪтАл▌й┌ЩтАмреЮр▒╕╫ВрбШройтАл▌╝тАмринр┤ЯроЛрк║ркг╙Ъ ркКтАл╫ЪтАмрйЩ╙ШрйЩ╓лрдВркШ┘лрй╢▄╛р┤б╙╡рй╣ раТ▀Ъ.RUHVтАл┘БтАмр│╡тАл┌ЭтАм╙ШтАлргП╓е▐ЖтАмрел┘йтАл╓н▄Я┌ЩтАм тАл╪птАм┬│╙ЛраМр╡ЛтАл╪птАм рмТ╓ерйЩрл▓ркЕр╡жриБрг│рмЦркЕриБтАлра╣╪║тАмр┤ЯтАл╪ШтАм╤┐рйО ┘Щриар│ВтАл▄втАмройтАл╫Ъ╪Ш▌╝тАмрйЩр┤б╙╡тАлргП┘БтАмринтАл▐ЖтАм ╓ври░р▒МтАлргП▄ЕтАмрз╣рй╣тАл╫етАмркЕр┤браЕркФтАл╪птАм╙ЛрбЪ▐╗р╢е раМр╡ЛтАл╪птАм ╘УтАл┌д█Щ╪ШтАмрмТ▌БтАл▐╛▄ЕтАмркЕрйДроУрй╣раКрй╕тАл╫ЪтАм рйЩркН╘дрейрлЪ.RUHDргПркг╙ШркЕ▐╖тАлрй╕╪╣тАм╥г рбШр┤прй╢╓врйЩркН▐╖тАл╪ШриБ╪╣тАмр┤ЯроЛрк║ркг╙Ъ╙Ш р┤д╒Мрн╢рг┤р┤бргПрелрй╣резркМр┤птАл╪птАм ╘УтАл╪ШтАм╘дргПркгриБ╥▓ркМргПтАл▌┤тАмр┤Я╙ЛркКрк║ркЕ▐╖тАл╪╣тАм рйДроУриБрй╛р┤ЯрмТ▀Жр┤б╥лрй╣ргП╙Шр┤Я╘Юрйер┤ир╡ж ркЕркгрдШриБрбЪ╥Б┬▓тАлрй╣▄ж┌ЭтАм┬│рв╗ркКтАл▄ЕтАм╙ЛраМр╡Л тАл┌д╪птАмрмТ▌БтАл▐╛▄ЕтАм╤┐▄╛рб╗реЮр▓а▄╛тАл▄┐┌втАмр┤ЯрмТрзМ рй╕ргЫр▒ЦриБрг│ркКтАл▌ЯтАмрмФркКтАл▄ЯтАмр┤б▐╖тАлрй╕╪╣тАмркШрейркК ┘йркТр┤бр┤░тАл┘│тАм╥Л▄╣рйераЙрй╢▄╛рмТрк╣тАл┘╗тАм╙ЛркФтАл╪птАм р┤бр│ЯркШрйнтАлрй╕╪╜тАмркНриар╡▓ркЕрйШройр╡жтАл▌┤тАм╥М╙Л рн▒╘Ю16:рл▓ройтАл▌╝тАм╙АтАл▐Д▄╛рд╝╪╜тАмркКр░╜ранрз░тАл┌ЩтАм рке╙Дркг╙Ърй╣рг╖ро║р┤Я╙ЛрбШтАл╪ШриБрд╝╪╜тАм╘ЧтАл▄йтАмркКтАл┌дтАм реЮрантАл▄йтАмрмТр▒АтАл▌╝тАмрзК╙пр▒┐ркг╙Ърй╣рг╖ро║р┤птАл╪птАм


$GYHUWLVHPHQW


$GYHUWLVHPHQW!!!


$GYHUWLVHPHQW


3ROLWLFV!!!

уЪКтАлтШЦ▌бтАмр▓Ъ сЦЩсм╡ткЩтВЩсФН т▓▒тАл▌бтАм╟ОсБЭсФН┼Эт▓▓сиЩс▒╜ сиХриЬ├н ╓│ркН╥АркЕ╓вра║┘йр╡ж╥╜тДНтАл┘БтАм╙╡▀║тАл╪╣тАм р╡Ы╤┐тАлргП┬йрдА╪ЯтАм╙Лрд╝редр╡▓╙ЪрпР┘й сЯ╝┘йр┤ЪрйДрдАрлВ╘Ю┬й┬│рмФрдЬр┤бргП╙Ш риБ┘Лр┤и╙╡╤┐ркНрей╙┤ргЫтАл╪╣тАмрзИрзб┬│

раЖ╘Хр╡НтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркКрдВрйЩр╡Срн╢ргП рин╙Ъ▄│р┤ирз▓рлВрз░тАл█ДтАмр╡Мреирй╢ ▄╛┬░тАл┘БтАм╙╡▀║ргП╙Ш┬▒риБ╓врг╣рмТрл▓ ▐┐тАл╪п┘╝тАм ркКрад ргП╙Л╤┐ ровтАл┘БтАмр╡М рн╢ргПркМ┘ЩтАл╪птАм рлАрбШ╤┐ргП╙ЛриЩраТрбШр▒бровтАлрй╛┘Б┘│тАм╙Ш рд╝редтАлрк║┌втАм╙ШрлАриБрг│╓етАл▐Ж╓╡▄Я┌Щрй╣ргЫ▐ФтАмр▒Б╙╡рлАроо╙Лрн╜ркС ркШркМраЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркКрмФренрз░тАл┘Б▌╛тАм╙╡▀║ргП╙ШтАл▌┤тАмр▒┐р┤иргПр▒Црд╝ред ╙Ш╙╡рлАрдирейркЕ╥Лр┤бркЕрмТтАл╓│▄Я┌Щ▌┤тАмрзбр┤бтАл╪Ш╪птАмркЕ╥╜ркКрзбтАл╪╜тАм рй╕▀Ь▌АриЙтАлрг│риБ╓│╪╜тАм┘й╓вриа╙ЛркФ╘ЮтАл▀Ъ┌╣тАмркКтАл╪птАм рйМрг╖раЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркЕтАл┘БтАм╙╡▀║ргП╙ШрйД╙┤тАл╪ШтАмрлАрпЧ╘ГриБрг│рбЪро║р┤Я ╙ЛркФтАлргЭ╪птАмрлАрпЧ▀║рл▓риМр┤ерзКроОрд╝╙ЦтАл┘Б┘│тАмр│╡тАл╪ШтАмрмТ╓еркН╘Ю ркШр╡ж╥╜риБрг│раЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркЕраЙрдА╙ШргП╙ШтАл▌┤тАмрог╙┤р┤прй╢▐╡риЙ╘Г риБрг│┘йргЭтАл╪╜▌╝╫┐тАмр╡ЕрейриМтАл┘БтАмркЕркерг╖╘УтАл▌ЬтАм╥БргПркМ╘дриХрйМркЕ рйШркКркН&%6ринркЕркМр▒брбориБрг│┬▓тАл┘БтАмр▒┐▄╣╒Мрг│рк╣рк╗р┤брез ╘ЮриБрзИтАлргП▐ДтАм╙Шр│╡▐╗рй╣р┤ЯрмТрзМ╥╕╓врбЕтАл╪птАм┬│╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАм рлАрпЧ╘Грй╕риатАл╪ШтАмркНраЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркКрл▓ркер┤ЯтАл╪ШтАм╙╡▀Чр╡жркЕтАлрл▓▌┤тАм резр┤ЯтАлрбЪ╪ШтАмрйе╘ЮтАл┘БраЖ╪птАмр▒┐▄╣рй╕ргП╙ЛриУргЭрмкркМрмТ╓еркН роУринтАлрг│рб╗рг┤рд╝┘БтАм╙Ър╡жркЕтАлрл▓▌┤тАмркер┤Я▐╖рг│ркКрадрн╢ргПриБтАл┘БтАмр┤б рлАрбШркЕрйе╘Ю╙ЪтАлргЫ▐Ф╓е▌╝тАм╙Ш╙ЦрмУргПр╡жркЕрбГрмТрбШтАлрй╣┘│тАм╥Лр┤Я╥▓ рмЦр▒Мр┤прмТтАл┘Б▐ЖтАм╙╡▀║ргП╙ШтАл╪ШтАмр┤ЯрмТрзМрзФтАл╪птАм

╘УтАл ╓в▄ЯтАмрлАрбШркЕ рбШрелтАл рй╣рй╛┘БтАмркМ рлАр┤бройтАл▌╝тАмркЕ ркНргПркЕтАлрйЛрд╝▌┤тАм р┤браЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркК ркКрад ╙╡▀Чр╡жркЕ ркШтАл▐Жрг│риБ▌╝тАмр▒Б рй╕╙╡рлАркЕрк║▐╖ рдирейрй╣ рзврдЩр┤Я ▐╡тАл┘БтАм╙╡▀║ргП╙Ш тАл▌┤тАмр┤в╤┐тАлрдА╪ЯтАмркК р░╜тАл ╪Ш╪птАм╙ЪрпРркК ╓вривтАлргП╪птАм╙Л╤┐раЛргер┤брмТражржЕриНр╢Шрй╣тАл╫ЙтАм╙ГтАл╪Ш╪птАмрк╜┘йрбШ тАл╪╣тАмркКрз░рг│┘ЛркКргЫрез╘ЮтАл╪а▌┤тАмро╖╘Юрз░▄╢тАл╪Ш╪птАмрмТрк╣┘йрлВ╘ЮтАл┘╗тАм ╙ЛркФрз░рг│тАл╪птАм тАл▐Ж╪птАм┬░╥Брк╛рк╣рйн╥Жр│╡▐╗┬▒р╡МреиркКтАл▄З╫етАм╥гтАл▌╝тАм╤┐тАл┘╜тАм╤┐тАлрдА╪ЯтАм рй╣риРтАл┘БраЖ▐╖╪п┌ДриБ┌ВтАмр▒┐▄╣ркКра║┘йркЕ╘ЮркШр╡ж╥╜ркК╓втАл┘БтАм╙╡ ▀║тАл╪╣тАмр╡ЫтАл╪Ш▄ЕтАм╙╡▀║╙ШрмУрк╛рдШр▒┐р┤ЯтАлраТ╪ШтАмреирй╣р▒┐р┤ирйн╥Жрй╣р│╡ ▐╗р┤врд╝ркФтАл╪Ш╪птАмркЕ╥╜┘йркФтАл╪птАм ╓│рйЛ▐╖риБрг│тАл╪ШтАмрмФрдЬр┤бргП╙Шри╝риБрйнргПргПр▒ЦркЕркераЛрй╣тАл▐ЕтАм╘Ю рйер┤б╙╡╤┐рке╓ерезреЮр▒пркЕр╡Ерей╙Ш╙ЪтАлргП▌СтАмр╡жр╡ЕрейтАл┘БтАмр│крк╣ркМ ╥С╥Арй╣р▒┐р┤б╙╡рлАркЕрк║▐╖рк╣рдирейтАлрзврй╣┌втАмрдЩр┤ЯтАл╪ШтАм┘Щ╘крмТ╓в рзИ╥Грд╝ркФтАл╪Ш╪птАм╥▓роУринтАл┘БтАм╙Ъ╙ЖркШтАл┌ЭтАмркЕрг╣▐╗ркКтАл╪птАм ркКрин╙Ъ▄│ргЭтАл╪╜▌╝╫┐тАмриХ╓к╘Гр┤броврг╖ркЕрйШрй╕риМр┤е╪РреЮрин ркЕр▒┐р╡ЫриБрг│┬▓тАл┘БтАмр▒┐▄╣ркКргП╙Ш╘УркКргЫрй╣р┤ирзбр┤бтАл╪птАм┬│▐╖рг│ ┬▓ркКрадргП╙ЛриБтАл┘БтАмр┤бргП╙ШринраЙрдА╙ШтАл┘│тАмрезриБ╙╡╤┐тАл┘БтАм╥СрлТрин

╙╡╤┐ркЕройроФрк╣ркМркНрей╘УтАл▄бтАм╥лтАл╪╣рй╣┌ЭтАмрзИтАл┘БтАм╙╡▀║тАл╪╣тАмр╡Ыр╡Мр▒Ц ▄╛раЛр│╡р┤ирзбр┤в╥л┬│ркКтАл▄ЕтАм╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАм ▐╗рмТтАл┘БтАм╘др╡Мрл┤╙прд╝┘йриМр┤е╪РреЮринркЕр▒┐р╡ЫриБрг│┬▓рлАрбШрлФтАл▐БтАм ркКрйн╤┐╙╡▀║ркЕрге▐╗╙ШркергТрй╣рмТр▒ДтАл╪ШтАм╥лркМ┘Щ╘У╥зтАл╪птАмр┤ЯрмТ ▀Жр┤птАл╪Ш╪птАм┘ЩтАл┘БтАмр┤итАл┘БтАмр▒┐▄╣ркК╙╡▀║риБргП╙Шр┤ЯтАл╪ШтАм╥грзбрмТ╘Фр╢е тАл╪╜тАмриМр┤бркН┬│ркКтАл▐╡▄ЕтАм┬▓╘УтАл▄бтАмркЕ▀╕риБрг│раЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣рй╕р▒МркКраВ рй╣тАл╫нтАмроЮтАл╪птАм┬│╙ЛрмТрк╣р┤птАл╪птАм ╘УтАлрг│▐╖▄ЯтАм┬▓раЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркКриЙтАлрйДрл╗▄ЯтАмр┤бргПрзКриБтАл┘БтАмр┤и╙╡▀║╙Ш рмУрк╛рдШр▒┐р┤ЯрмТ▀Жр┤Я╙Л╙╡▀Чр╡жркЕ╓врд╝рг┤рб╗рг│╙Ър╡жркЕриБрг│╥Б рк╛рк╣рй╢▄╛ркг╙ЪтАл┌ЭтАмркК╓врд╝рг┤тАлриБ┌ЭтАм╥▓рзм╘Юр┤ЯтАлраТ╪ШтАмреирй╕╥┐р░Р раЕтАл▄ЙтАмрмУр┤ЯрмТрзМтАл╪птАм┬│▐╡ра║┘й╘ЮркШр╡ж╥╜рй╣р▒┐р┤бтАл┘БтАм╙╡▀║ргП╙Ш ркЕр┤ЪрйДрдАрй╣рл▓ркгр┤птАл╪птАм ▐╗рмТтАл┘БтАмрейрй░╙прд╝┘й┬▓ргП╙ШтАл╪ШтАмрез╘ЮркЕ▀ЪрлВркК╘ар┤ЯрмТтАл▐ЖтАм╙╡ ▀Чр╡жркЕ╓врд╝рг┤р╡жркЕриБрг│┬░╥Брк╛ргП╙Ш┬▒р┤ЯтАл╪ШтАм╥лрй╕раЖтАл┘БтАмр▒┐ ▄╣ркЕрзКрлЭрй╕равтАл▌╖тАм┬│ркКтАл▐╡▄ЕтАм┬▓тАл╪╜тАмриМр╢е╘ЮркШр╡ж╥╜рй╣риНрз░╙╡ ▀║риБ╥▓рйн╥ЖркЕ█╕рй╣р│╡р┤ирзбр┤в╥л┬│ркКтАл▄ЕтАм╙Л╙Ц╥Жрй╣р│╡р┤птАл╪птАм тАл▐Ж╪птАмрзИрмУргП╙Лрд╝редркКрмФр┤░рл╗ркКтАл╪Ш▄ЕтАмрк╜риБрг│╙╖ркКрмТ╘Щ тАл┘БтАм╙╡▀║ргП╙ШтАл▌┤тАмр┤ирзбр┤врмТриБтАл┘БтАмр┤ираЖтАл┘БтАмр▒┐▄╣ркКрбШрлАрк╣рй╢▄╛ рге╥Ар┤в╤┐тАлрдА╪ЯтАм┘йраФрлВр┤врд╝рз║тАл╪птАм ркКрн║рйШр┤брдАтАл┘БтАмр┤░рлАр┤а╙Ш╙прд╝тАл╪ШтАмриМр┤е╪РреЮринркЕр▒┐р╡ЫриБрг│ ┬▓рзИрмУрелрлЪркШ╤┐▐╗тАл╫ЙтАм╥▓╓крй╕ргЫр╡ариБрг│ражржЕрлАрпЧрк╣ ркМрлВреЮроЛ▄╛риЙ▌Арй╣тАл╪птАмркатАл╪ШтАмр┤░рйетАл▄ЙраЕ╪ШтАмрмУр┤ЯрмТрзМтАл╪птАм┬│▐╡ ┬▓рмТ╘Щрй╕ргП╙Лрд╝ред╙Ш╙┤рлТрке╓етАлрй╛┘БтАмроФ╙Ж╥Срг╖╙ЦрмУргП р╡ж╥Ср╡ЕтАл┌втАмркКтАл▐гтАмрк╕ркК▐╡рлАрпЧрк╣р┤░рйетАл╪ШтАмркК▐╛тАл┌ЫтАм╥лркКтАл▀Ч▐ДтАм тАл┘╗▌╝тАм╙Л╓врг│р┤и┘йтАл╪п┘╝тАм╙ЛрбЕтАл╪птАм┬│╙Лрл▓ркгр┤птАл╪птАм


$GYHUWLVHPHQW


$GYHUWLVHPHQW!!!


$GYHUWLVHPHQW $ $GYHUWLVHPHQW


$GYHUWLVHPHQW!!!


$GYHUWLVHPHQW
(FRQRP\!!!

₍ႆ≉ɪၼ޹݅ญᔕ ↽ɝॅᨕᯙʑᔢ᜚᪽ ई੹ ౄ ઘ‫ט‬ ੌ ‫ࡘ ૲ ؘ‬ Ԥ߸ઘ ী ‫ؘ‬ ம ԕ ࣗ Ӂ ࣔ ੹ ࣏Ԟ ੥ന ‫ف‬ൌ ‫ބ‬ಠ‫୻ ݴ‬৔‫د‬ ѿһ੸J‫ؽ‬੘ઊৼ‫د‬Ԥী‫ؘ‬Ӌߺਁࢆ૏‫دد‬ ࣾ२ӴѿࣗӁࣔ੹‫޷ڹ੹ޢ‬NJু࣏Ӎയ‫د‬Ԥী‫ؘ‬ ²J‫ؽ‬ѿһઊ੘੹‫׉‬ৰࡘ‫ع‬ઊ‫دٺ‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ҿӵԤী‫ؘࣗ‬Ӂࣔ‫ف‬३‫੹ࣔݼدڒ‬NJી٩࣏ࣳૂ੮ ࡄ੻੹‫ڝކ‬ৰ‫ࣔݼدڒدৼޢ‬અѿһ੸J‫ؽ‬੘ ઊ‫ٻ‬଒ৌ৔‫د‬ ࣗӁࣔӘ޿७੸ഡӵઌ‫ڝ‬ઊ੭֥ඥ૝ৈട‫ٹؘ‬଒ӋԞ ࡘ੥‫د‬ԓ‫ܡ‬ٙமԕਁ‫ؘ‬Ԥী஋‫ࣗܣ‬Ӂࣔઊ֢޿७‫ف‬३ ‫ࡘݳد‬੥‫ڝ܉ؘ࣏୻ݴ‬ઊ‫فدৼؙ‬ஔࡘ੥‫ؘ‬ৗ‫ࣔݼد‬ Ә‫ࣗࣔݼدڒ‬ӁࣔӘ޿७ਁࡻനଖԞӋӋघഡ‫ގ‬ઊ ِന़੄ѿહৼَࡘ੥‫د‬ ઍઊ‫ބ‬ಠਁ‫޷ݱگ‬ਖ਼ઍࡘౡઍԪ଒ৗ‫ࣔݼد‬અ ‫ޓ‬஺੸઺‫ך‬٩Ҏ੸Ԟҁࡂ‫੸ࣔݼدڒد‬ ଑ѿയ‫ࣗد‬Ӂࣔઊ޿७੸‫ޓ‬஺ઊ‫ؙ‬ৰ֥ٙ ࡻന३ણ‫ݬ‬ઊѿಶ‫دݱ‬ ઊ஋‫ٹܣ‬଒ӋԞઅࡘ੥࠺घࡻਁ࠹൛ѿࣥԠҫ੸ߗ৻ ࡂ‫ࣗد‬ӁࣔӘ޿७અѿһઊఽҲਣ‫܌‬Ԟ‫ߚڹ‬ઊ‫ࣗد‬Ӂ ࣔӘ޿७અെથѿһ੸J‫ؽ‬੘ી٩‫د‬੘ࡂ ‫ॲࡻد‬Ҳ಺‫ؘݼ‬ӕ٩હ଒ৌ‫د‬ѿһઊ۫Ԟ१ઙഡҥ ଒֥‫ش‬஢ࡘౡ‫د‬ԓ઺Ԫ଒‫ؘ‬੘߸‫ކ‬ઊৼ‫د‬ৗ‫ݼد‬ ࣔ੸੘ਁࣳ੘੶ܾ‫੸ࣔݼدڒ‬੘ਁࣳ੘

੶ܾਣ‫د܌‬ ‫ٹ‬଒ӋԞѿһઊࣛ०ഡҫ੸‫ٹ‬଒ࣹ࣏࠾‫ܾ੶ڢ‬ઌന٩ ஸ‫़ނބ‬ѿ૵ৰ‫౓ڛ‬ઊ‫د‬ਖ਼ઊ઺ട‫ݼބކݗ‬ઊ ࣛઊَ٩ஸ৩ઊെથ‫دৼ૵ܾ੶ކ߸ݼބކؘ‬ ߚ૲ࣴઊ‫ބ‬ಠஸ࣒ಲࠅઊৰ‫ؘ‬²ࡂ౿ࣗӁࣔӘ޿७ѿ һઊJ‫ؽ‬੘੹‫׉‬ৰѿ޷घࡻઘ‫ڝ‬ઊࡘ‫֚ؖ੹ع‬ Ԟ१ઙഡ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫ۙد‬²‫ࡘݳد‬੥ѿࡻ॥ഡࡻੰܾ ѿһઊਠ‫܅ًݱ‬٩ࣗӁࣔӘ޿७ѿһઅࣛ०೪ઊఽԞ ‫ਁߚڹ‬घࡻઘ‫ڝ‬ઊًߺ҆ടҲࠉ੾ഡ‫د‬³Ӌٕࡣਔ‫د‬ ઊ‫࡚ܡ‬੥Ԟਁ‫ސ‬ி੭౿৹ஔ‫ࣷࡻ੸ڝ‬൑ࡘ੥ਁ‫ف‬ഡಹ ‫ܱݼؙݴޓ‬ടӋઔ‫ޓد‬ણઽ੘‫੸ڝ‬மԕӋҒ‫ਁڝ‬Ҳ ࡂॷੋ੶ܾࣗӁࣔ‫ف‬३ৗ‫੹ࣔݼد‬অ٩‫دټ‬Ӌ্ܱ૲ Ӌઔ‫د‬ઊ‫ؘݱ޾੹ੋֳܡ‬छ‫ت‬ઊઅ਼ܾ‫دއ‬ৗ‫ݼد‬ ࣔਁՈଖ੹ࡣਉӴઊੋ੶ܾಹ‫ޓ‬ടԞ٩ഡ‫ࣗد‬Ӂࣔ੹ Ӵ੖‫فؘޢ‬३‫࡜ܾࣔݼدڒ‬ӋԞૂ੮ࡄ੻੹੄‫ݼ‬ന‫ޢ‬ ‫ؘ‬छ‫ت‬٩‫دৼؙ‬ ࣗӁࣔӘ޿७ਁ‫ف‬ഡ़੄ѿৗ‫ࣔݼد‬Ә‫ܾࣔݼدڒ‬ਥ Һѿ޷ਸ਼ӌ‫ٹټ‬଒ӋԞ੭౿१ણӴ૒‫ݴ‬ґࣷട‫ؘ‬ٙ٩ ੒੹૴‫ٹد‬଒ഡ‫ࣗࣳਁݼބ‬Ӂࣔઊୱ଒ട‫੸ૻࡻؘ‬ ઊ଒‫ޓކ‬஺৙ࡻૻ੸ѿ‫ࣔݼدڒ޷ࠉدؘ׉‬ અࡘ੥ࡻૻ੸ઊ଒‫ޓކ‬஺ࡻૻ੸ી٩ਁ࡜Әട ‫د‬ ஸ࣒‫׫‬ѿਁࣳ‫ࣷࡻؘ‬൑ࡘ੥ѿ಺‫ݼ‬଒ৌৈࣥԞ‫ؘ‬छന ‫ࣗݴ‬Ӂࣔѿһ੹ਣܱࠊ‫ؘ‬२੶ܾࡂ઺ന਴‫د‬৹ӆਁࣳ ‫ࣷࡻؘ‬൑ࡘ੥અघࡻѿ‫޷ؙ‬Ԟ૔ࣷ൑ࡘ੥ਁ‫ف‬ഡѿ һઊֳܱ҃ҫ੶ܾԞ‫ف‬ടӋઔ‫د‬

ᬵᇡ░ᕽၝᱥᖙ‫⇽ݡ‬ ᱽ⦽ⲱᙹࠥǭᨖˍ ḡႊᨖⲲᯕ⦹อ⨩ᬊ

‫ࡘش੻د‬ౡ़٩ԃ੸઺ई҈ৱ੘ઊ਼଒ ਊ੸ৱ੘ઊടઌӄੌਁ‫ކ‬ӵߺ૲౗Ԟԙ ઺ं‫ف‬஺੹ࠊ੹़ઔ‫د‬െથ‫ࡂؘ‬଑ԙૂഡઊ ৺଒‫ކ‬ৗ੶ܾӋ৙઺ं‫فؘ‬஺ૂഡ੹ࠊҲ‫ټ‬ ‫د‬ ӵ౸ӯ౿ࡘ‫ ؘ‬°ℍ ઑ‫ف‬ୱ१ણ ࣷଔ൛ ࠒ ৊±‫ڢ‬અ൲ङ૒ௗܾਖ਼ࡘౡ़٩ԃৱ੘Ԟ ౌ଒ਊৱ੘ઊട઺ं૲౗ਁ‫ف‬നࣳ‫ކ‬ӵߺ૲ ౗Ԟԙઅ°ԕܾઘℍࣳߺ઺ंઘԙ±੹଒੘ഡ ‫د‬Ӌઍࠌോ‫د‬હੋ१ઽ੸ਖ਼ઍӆৢ੹ஔ ҿട‫઺ؘ‬ईଙࡘౡ‫د‬ ԓ‫ٳ‬৊Ԟԙ੹౿ഡ઺ं‫ف‬஺੸࠺٩અࡂ଑ԙ ૂഡ৺ઊࡘࡘഥ࣒਌घ‫ކښ‬੘ઊടસघ ‫ښ‬ѿӴਁ଒੘‫ٹ‬਴‫د‬ઊܾઌന૲౗Ӵ‫ޓ‬ਉ ܲઊઔ‫ؘ‬ٙ٩઺ंܾ‫ܟ؃‬ো‫ؘ‬Ӌ৙઺ंઘ଑ ѿѿߚૂܾ଒હ‫ٹ‬਴‫د‬ ӵ౸ࡘӚӆઘ‫ؘ‬²઺ंࡂ଑ԙ଒੘ਁࣛഡࣷ੹ ‫܅گਁچ‬Ӌ৙઺ं़੄ѿઍࡘ‫઺ܾޓޓ‬൝‫ٻ‬ ‫ؘ‬൭Ә‫ݴ‬ң‫څ‬ҫ੶ܾਙࣛഡ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ഡ೟ӵߺ૲౗Ԟԙ੸ਖ਼‫މ‬െથৢ‫ކ‬ѿ Ӵਁ૒ৱ੘અ઺ं‫ف‬஺੹଒੘യ‫د‬ઊ‫ݴ‬ ೩തന਌‫މ‬Ԫ଒ன૒ৱ੘અઘԙ੹଒੘ ഢӆ൧ઊ‫د‬


$GYHUWLVHPHQW

рઔҙ೥ԍೠ‫ۿ҅י‬ਜ਼஘


$GYHUWLVHPHQW!!!


6RFLHW\

т▓│тЩХ╔Этме ржЩсмХс▒е╩СсФНтзХс╡Эс╡Бт▓┤

т▓╕сЦЩсм╡ткЩaсБ╡╨Э т▓▒сЩ╜снеaс│Тт▓▓ р╡жргПркНтДНреАркШтАл▌╝тАмтДНрл▓тАл▐ЙтАм╙Пр┤С╘крмТ┬й

рдВрйЩр╡Срн╢ргПтАл╪ШтАмрзИраврмТтАл┌ЭтАмркЕтАлрй╗▐ДтАм┘йра╣р╡Ырезр▒Д╙ЛркФтАл╪птАм

рмЩрбВтАл▐Жрг│риБраЗ╪птАмрмТ╓║┘ОрзИрвЖтАл┌ЭтАм

рл╗╥╜╥ерг╣рз╣роФриБрг│ркНр┤ЯтАл ▐╛раЖ╪ШтАмрн▒ркгрй╕┬▓тАл╪ЩтАмркНриБ рпЧриЙргФ▐╖рг│реЮр▓атАл▄йтАмреЮтАл▌┤тАмр┤ирдШр┤бтАл╪Ш╪птАмр┤Ю╙Ж▄╛ркНрл▓ркНриБ aрадрй╕реАркШтАл▌┤▌╝тАм╤┐рлПрмТтАл▐ЖтАмркКрлД╤┐тАл╪ЯтАмр┤Я▐╖рмЩриБркН рнйтАл┌ЭтАмрз░╤┐╤┐рлУтАл┌ЭтАм╙ШрбВ╓│тАл╪ШтАмрез╥Брй╣тАл▐ЗтАмркК╤┐рлКрбВ▄▒р┤б тАл╪птАм┬│▐╡┬▓╘УтАл┘│тАмрзКрзИркКтАлриБ┌ЭтАм╥▓ргПро╣╘ЮркКр╡▓ркШтАлриБ╫ШтАм╥▓ р┤брад┘йр┤ирбВрмТрзМрзФ┘О┬░ргПтАл▄НтАмр┤бтАл╪птАм┬▒тАл╪ШтАмр│╡р╡Ж┘йтАл▐ЗтАмркК р┤ирл╡рге╥А┬│ркКтАл▄ЕтАм╙Лр┤птАл╪птАм

ркНрнйр▓Д╘ХркШтАл╫ШтАмр┤арйШраЕ▄СтАлрл▓╪птАм╙Л ┬▓ргПтАл▄НтАмр┤и╙ЛтАл▐ДтАмрйЦ┬│тАл┌втАмр│╡р╡ЖтАл▐ЗтАмрзИрлК рдВрйЩр╡СриХр┤▓ркНргЫркЕ╤┐рпЧркераЛ╥╜

┬░рйЩр╡Ырд╝▐┐╘Щ╘Щ╘Щ┬▒р╡жргПркН▄╛рлАрейрз║ркКргФ┘О тАл┘БтАм╘Юрз╣ркСрйШ╓крлАрйМ ╤┐▐╗ рзАтАл╪ШтАмроо╘Х┬░рйЩ р╡Ырд╝▐┐╘Щ┬▒рй╢▄╛ркНргЫркЕ╘З┘йтАлрг╖▌┤тАмр╡жр┤птАл╪птАмр┤арйШриБтАл╪птАм тАлргГраЕ▄Е╪Ц╪етАм╙ЛтАл┌▓тАмркЕрйОрк║╘ЮргПтАлрй╣▌╖╫гтАмр┤Я╘Юрйер┤ирг│ тАл╪птАм╤┐тАл╪ЯтАмр┤Я▐╖рл▓тАл▐ЙтАмро║╘Хрй╣ркШрлВр┤Я╙ЛрбЪ╤┐тАл┌▓▄ЮтАм╙Шр┤д ╒Мрн▒тАлр▒М▌┤тАм╙Л╤┐▐╖рг│р┤а╙пргер╡ЮриБтАл┘БтАмр┤бтАл╪птАмрзйр┤бркКрзб╘Ю тАл╪п╪Б╓в▌┤тАм ╓крзАтАл╪ШтАм┬▓рдВрйЩр╡СргП╥ерй╣рбВ▐╖рг│рзИркКринркШрл▓тАл┘БтАмр╡ЫтАл▌┤тАм р┤Я╙Лр│дрдШриБ┘йр╡▓р╡жрз║┘й▄┐╤┐рлУ╙ШтАлрй╕▐ЗтАмрез╥Брй╣р┤д╒М р┤ирзб╥╕тАл╪птАм╙Лрге╥Ар┤птАл╪птАм┬│╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАм риЙ▐╗ркЕ╙ЛтАл┌втАмр┤аргерй╣р▒ЦрйОрдВрйЩр╡С╤┐рпЭ▀Вр┤брмТркН рмкрк╛рз░тАлрг│▐╖┌ЭтАмркНргЫриБтАл┘ОргФ┘╣▀В▐УтАмрдШрез▀║тАл┌ЭтАмркЕргЦ┘й ра╣р╡Ыр┤Я╙ЛркФтАл╪птАм тАл▐ДтАмрмТтАл┘Б▐ЕтАмр╡Ы┘йрз║ркКрбШ▐╛╚ВркШреирй╣рбВ╓╡ркКтАл┌ЭтАмркЕрк╗рк╗ р┤бргПриМрй╣рбВ▐╖рг│тАл┌Э▄ЙргПрй╕▐ЗтАмркК╤┐рлУркЕрдШрл╗р┤дрй╣тАл┘╗тАм тАл┘нтАмрзИрбВ╥▓тАл┘╝тАм╥лрлАрбШ╤┐ргП╥етАл╪╜тАмркНрбШр▒бтАл╪▓тАмр┤б▐╗ркЕрге ▐╗┘й╙┤р┤ЯрмТ▀Жр┤ЯтАл▄▓╪Я▀Ч┌в╪ШтАмр┤б▐╛редрй╣рбВркКркШ▀Ч╘Ю ▄▓╥Жрй╣тАл╓Ь╪ЦтАмрез▀║тАл┌ЭтАмркКр│драир┤бргЦрй╢▄╛р╡ж╘Йр┤ЯтАл╪ШтАм╥лрй╢ ▄╛рбВркМтАл╪птАм рдВрйЩр╡Срн╢ргПтАл╪ШтАм╤┐рлУтАл┌ЭтАмркЕргер╡Юр▒Ц┘йтАлра╣▌┤тАмр╡Ырезр▒Д╙ЛркФтАл╪птАм ╥┐р╡Урй╣рзЧтАл┌ДтАмрмУркгркМрлА▐╛ ╚ВриЙ рзАтАл╪ШтАм┬▓р╡ЖркгриБрг│рел рлЪркШрбШ▐╛╤┐резрейрй╣рн╗рй╣тАл┌╣тАмрзИркКркЕр▓брмЫрй╣рг╣▐╗р┤ирл▓ ▐╖реЮреЮ▄╛рбЕркМркЕркШреиркМрмТриЙрбШтАл▌┤тАмр▓╣тАл╪▓тАмр┤ирзбр┤бтАл╪птАм╙Л тАл╪прз╝┌ЭтАм┬│▐╡┬▓р│дрдШриБ╤┐рлУ╓ЪтАл┘Б▌╝тАмр╡ЫтАл▐З▌┤тАмркКр┤ЯрмТрзМ рй╢▐╖ркКтАлргЫ▄бтАмр╡ариБрг│╤┐рлУрй╣рн╗╘Юр╢йтАлрд╝┌ЭтАм┘йркФ╥╕тАл╪птАм╙Л рге╥Ар┤птАл╪птАм┬│╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл█Щ╪птАм┬▓╤┐рлУ╥БриБ╙Ъренрй╣╥МтАл╪ШтАм╥▓ рл╗рйДр┤ЯтАл╪Ш╪птАм╥з╘╢тАл╪┤тАмрзИ╥┐р╡Ур┤Я╘Юрк║риБтАл▄ЕтАм┘йрмЩриБркНрнй тАл┌ЭтАмрз░╤┐рбШ▐╛тАл╪ктАм╙Шрез╥Брй╣рбВ╓│▄▒╙ЛтАл▄▓╫гтАмр┤бтАл╪птАм┬│╙ЛтАл▐ЙтАмр┤п тАл╪птАм

рк║▀Ъ╤┐тАлрй╕┌ЭтАмркКтАл▄бтАмр╡ЖргЫриБтАл┘БтАмр┤и┬░рбЪтАл╫гтАмринребр┤Фрй╣ркК╥║ ╓│тАл╪ШтАм╙ШрлА┬▒ркКтАл▄ЕтАм╙Лрг╣▐╗р┤птАл╪птАм╘д╙ДркНрзИрл▓тАл┘БтАмр┤а╙прен тАл▌╝тАмр┤а╙Ш╙прд╝тАл╪ШтАм┬▓рл▓ра╣ргЫр╡ариБ╥ЖргПр┤Я╥г╓врбЪтАл╫гтАмр┤ЯтАл╪ШтАм ╥лрй╕ребр┤Фрй╣ркК╥║╓│тАл╪╜╪ШтАмриМр┤б╙ШрлАркКрмТтАл▐ЖтАмрзКр▒М╘крйО ╥ерйМтАлргП▌╝тАмр╡ж╤┐╒ЪтАл┘БтАмр╡Мрн╢ргП╤┐р▒брмТ╙Л╓врг│рзбрб╗▄╛рдШ рдШрдШр┤бркНргЫркЕрдШрл╗р┤дрй╣╘╢тАл╪п╪Ш╪│тАм┬│▐╡┬▓╙ЦргериБрг│рлФ ркеркЕ╤┐рпЧ╤┐рге╥║╓етАлргП╪Ш╪птАмрелрй╣ркЦрмТтАл▐ЙтАмрзИрзбр┤бтАл╪птАм┬│ ╙Л╥ЛрлТр┤птАл╪птАм р╡ЩрмФр│╡рг│рйПрзИргТра╛рйШрлАрей╙Ш╙прд╝тАл╪ШтАм┬▓рйМтАлргП▌╝тАмр╡ж╤┐ р┤й╤┐рлУр╡Ы▄╛рк╜рк╜╥СркМрл▓ркЕр╡Ы╤┐тАл┘╣тАм╤┐рмТтАлрдВ▐ЖтАмрйЩр╡Срн╢ргП ▄╛╤┐рлУ╥БркЕ╓Р╓Рр┤брлАркКрз╡тАл╓в▐ДтАмрдШрл╗р┤б╤┐рпЧркМрмТтАл╪╜тАм риМр┤Я╥▓рге╥АтАл┘Орз╝┘╗тАмр│драир┤бркНргЫркКтАл╫┐тАм╙╢╤┐риБ╥▓тАл╪ШтАм╥Брк╗ р┤бр╢ЯтАл▐ПтАмркКтАлрд╝┘╜тАмркФрй╗рй╣ргПтАлриБ┌Э▄ЙтАм╥▓╘╢тАл╪│тАм╥▓р┤ирл▓╙ЛркФ тАл╪птАм┬│╙Лр┤птАл╪птАм р┤бр│ЯрелрлЪркШрл╗тАл╪▓тАмр┤б▐╗ркЕрге▐╗┘й╙┤р┤ЯрмТ▀Жр┤брлАрбШ риБтАл┘БтАмр┤брелтАл╥Ж▐ПтАмриКрезрез▀║тАлрй╣┌ЭтАмрдШрдШр┤бркНргЫриБтАл▐ЖтАмрмЩрл╗ р┤Я╥▓р┤Я╙ЛркФтАл╪птАм рл╗р┤а╙п╙пргПркМроо▐╛ ╚ВриЙ рзАтАл╪ШтАм┬▓рдВрйЩр╡СргП╥ериБтАл┘БтАм роЛр┤ЯтАл╪ШтАмрлАрбШтАл▐╡рбВ▌┤тАмрз▓рлД╤┐╓вриБ╥▓рк╕тАлргП▄бтАм╥еркКрге╙Г рй╣тАл┌╣тАм┘йркК╓втАл▌┤╓в╪Ш▄ЕтАм╙┤р┤ЯрмТ▀Жр┤в╥лркКтАл╪Ш▄ЕтАмр╡ЬрейркК тАл╪прз╝┌ЭтАм┬│▐╡┬▓тАлриБ▄Е╓в▌│╪птАмркК▀║рй╣╤┐рг│ргФ╥г╓врлАрпЧ риБтАл┘БтАмр┤б╙Ъренрй╣равтАл▌╝тАм╙ЛрдШрдШр┤бркНргЫриБтАл▐ЖтАмрмЩрл╗р┤Я▐╖рг│ ргФ╙Лре▒рй╕ренрлА┬│ркКтАл▄ЕтАм╙ЛтАл▐ЙтАмр┤птАл╪птАм рн╝рлАр╡Срг│рйПрдА▐╛ра╛рйШрлАрей╙Ш╙прд╝тАл╪ШтАм┬▓ркКрад╥Орй╕ро╛╥╗ рк╣ргП╥ерй╕ргП╙ЛтАлргП╪╜тАмркШ╤┐рзИтАл▄Е┘Л╪етАм┘й╙ЖрдЩрк╣ркМрз▓▌А рбВ┘йтАлрй╣┌втАмрк╛р┤Я▐╖рг│ркЯркетАл┘╣тАмркФ┘ОрйМрйПр┤б╥ЖрлАркК┘ЛрйН рзЙр╡ЫтАлрд╝┘╜тАмркФтАл╪птАм┬│▐╡┬▓╘Ф┘йркЕрентАл▌╝тАмрк╣рбЬрзКр┤дрй╢▄╛ркН ргергер╡Ю▄╛ркЕрбГ╘Й╤┐р╢йтАл┌ЭтАм╥г╓в▀Ч╘Ю▄▓р┤дрй╣тАл▐╖╪п╓Ь╪ЦтАмрк╣ ╘Фрк╣рй╢▄╛рентАл▌╝тАмрпЧтАл╪ШраК▌┤▌СтАм╥лркКрлЭтАл╪птАм┬│╙ЛрлТрз▓р┤птАл╪птАм

S ugarCat

4UVEJP4VHBS$BU рздркбрм╡рнирвВрмнтАл█АтАм FNBJMKPNVMBLDBU!IPUNBJMDPN XXXGBDFCPPLDPNTUVEJPTVHBSDBU XX


*OREDO1HZV!!!

ⲳᬑญๅᯝ⨩ə ⧕᫵Ⲵ‫ݎ‬ŝᔍ௲ᨱ ዁ḥᗭ֥q࠺

‫ކ‬ਉҥઅ૒൦़‫ݴ‬Ԟܿૻઊ‫د‬ ઊਕࣛ੹ાഡ‫ݼ׿‬յ‫੸ڝ‬²घ‫ך‬Ә৘ਯ ‫ص‬Әઅ࣏‫܍‬ઊ҆‫ٳ‬હઊ‫د‬³²घ‫ך‬અ‫ބ‬ ੻ઊৈ‫دغݵ‬³²ી‫މ‬਌ઌ࣏ઊҎ‫د‬³ ‫دڢ‬৩ഡࠉ੾੹ࡂਔ‫د‬

⋕ີ௝‫י‬ಅᅕ۵ ⲱᩍᯱᦥᯕᮁಚⲲ ⡍₊ᵝᰆ

ઘ३ઊౄ੎‫ص‬Ә‫ޓ‬ઍ೩ਫട‫ؘ‬घ ‫ך‬અਕࣛઊ൛ૂѿ‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬ ઍ െ଒१ҁ ߸ӵؐ੅ٙઍ‫ؐݼ‬फ़‫ؘ‬ ௬‫ݼ‬೩‫إ‬ৈ૲ ᰓ फ़഑‫ࡾݼ‬અंघ‫ך‬ ެઊॠࡴ‫إܣ‬ਭԓѿౄ੎৘ਯ‫ص‬°਌ ઌࣝ±࣏ઊઅ҆‫ٳ‬હઌ࣏਌ਁ‫ف‬നࡂ ٩യ‫د‬ ެઊॠઅѿ૓ઊ੭ಛࡴਁਣ‫ݾ‬ਕࣛਁ ‫ެؘ‬ઊॠӘԓઅ৘ਯ‫ص‬°਌ઌࣝ±ѿ ೩ਫട‫ؘ‬ણ޷ઊ‫ع‬Һઔ‫د‬ട଒‫ކ‬೩ ਫട‫޾ؘ‬।ઊઍࠉહઌ৘ਯ‫ߜٳ‬Ә‫ؘ‬ ࣏ߡ‫دݱد‬ ളҪ଒ҪެઊॠਁҲ‫ܱش‬ਠ‫ؘ‬°਌ઌ ࣝ±‫ؘ‬ԓઅഀਁ‫ڝ‬ৰਠઘाഡ৩஋ ‫دܣ‬घӕઊ৊Ԡ‫ބ੸څد‬ௗ࣏‫܍‬ട ‫ؘ‬਌ઌ஋‫ܣ‬՚ࡘ‫ډ‬ఇ৊Ӌઔ‫޾ؘ‬। ઊ‫د‬

ԓ‫ڝ‬ઊ੭ܹઊ‫܅‬Ӌ૲ણട‫ؘ‬ઊਉઘৈઊ ‫ੌޓؘ‬ਠܑ‫ټ‬फ़ౌઍઅࡃણӘ഼ৰफ़ౌ ઍ੹ടӋઔ੶޵௡ެ‫ؘ࣏ۙ܅‬ଔ੹୩ Ӌ଍Ԟ‫࣏ࠤؘ‬ઊ‫ڙ‬ѿ૓੹‫ࡂܱף‬Ӌઔ‫د‬ ࠤ࣏ઊ‫ؘڙ‬²஋੻ਁ‫ؘ࣏‬ଔਁࣳৈߗҫ ٩ࠋҽട଒߆യৼ‫د‬ട଒‫ކ‬ઊ൲ਁৡઙ ੸ਉઘৈઊѿ࣏ଔਁઔ‫ؘد‬ҫ੹্Ҳ‫ٺ‬ ‫د‬³޷ࣳ²੖֣ඟ߸ടҲ୩ටٙ‫د‬ઘं ඥ‫ڝ‬ਉ‫ࡂد‬଒ৌ੶޷৊‫ٽ‬ી٩ܾࠔӄӘ ࣵਉઔৼ‫د‬³Ӌࣹ޻യ‫د‬ ઊৰ²ਙ઺ਁઊऀਁࣳ੭ܹઊઘ૲஺ ߂ഡ‫ؘد‬ઊৡԞ‫੸ڝݴ‬હઊઔ‫د‬³޷ࣳ ²ً‫܅צ‬੎ҫ੸࣏ଔઊ‫ݼ޾ެڛ‬௡‫ؘڙ‬ ਪ૲‫عਁإޡ‬ҺઔৼӋ֢‫ؘ‬ԓҧ޾‫ݳ‬ ୼޼ࠤઊӋਪ੹ं్യ‫د‬ട଒‫޾ެކ‬ ‫ݼ‬௡‫ࢻڙ‬ৈ‫܅إ‬ઊ৊ਁ‫࣏ڛ‬ଔઊ઺ൄ छࣛ‫ٻ‬଒ৌ৔‫د‬³Ӌٕࡣਔ‫د‬ ഡ೟घ२੹ાഡࠆߜӚӚӆઘ‫ؘ‬੭ܹ஺ ߂ࣹӘӚܳന²ৰ‫ۍ‬Ҳԓ‫࣏ܡ‬ଔઊ୩ට ҥ଒़্ѿ৺‫د‬³‫ؘ‬৘‫ޓ‬ഡ‫ֵࡂ੹࠹غ‬ ҫ੶্ܾܱ૏‫د‬

ѿ૓࣏ଔਁ੭ܹઊ֢ౌ֭‫"د‬ ਕӵઅഡѿ૓ઊਠܑ‫ ऀټ‬ᘒ ࠆߜ Ӛ੹ࠒߚനԞ‫࣏ל‬ଔ੹୩ৼ‫د‬ѿԓ৊ ਁࣳ௡ެ‫ࣽޓݴ܅‬Ҳ‫ؘࡂܱף‬°ՙ‫ބ‬੭ ܹ±੹ࠋҽയ‫د‬Ӌ૲ણന‫׏‬ಮଌ‫ڝ‬અ‫؁‬ Ԣઊখ‫ݼ‬Ӌઔ‫د‬

ᔍḥᦥԱ Ⲹᖙᗭ֡a əฑɚᔍᝅᱢəฝ

଒֥ઍਁ੭ಛࡴਁҲથ‫ټ‬ઊਕࣛ੸

ઊ‫ݴ‬ԓ‫૲ݾ‬ઌӖ੸ৈઍ‫ؘࣦ࣏ਁڙܓ‬ઊ ֢‫ޔ‬٩֢‫ؘ܅‬ઊ‫ݵ‬અंघ‫܅ט‬Ӌ਼३ ‫ࡂ੸ڝ‬٩യ‫د‬ െ଒৲݀ৈઍ‫ౌڙܓ‬ઑफ़ਁ‫ࣦ޷ݱگ‬ઊ ֢‫ؘ‬ઊ‫ف‬൦ਁࣳੌ०നࣛԙ੶ܾಶ ੎‫ކৢ ڙ‬੘ ‫ࠊݴ‬Ҳ‫دٺ‬ ࣦઊ֢ѿԓ‫ݾ‬ԓ‫ހ‬ङઌߜ੸ૂઑफ़೘‫ג‬ ઊ‫܇‬ઊ‫ݵ‬અৰࡘ‫܅‬Ӌഡ‫د‬ ઘ३ઊԞৱഢ़ઔ‫ؘ‬ৰ‫ݾ‬१઻ࡘౡԓ‫ހ‬ ੹ԓ‫ݼ‬Ԟ१ઙയ‫ؘد‬ԓ‫ؘט‬²ઊԓ‫੹ހ‬ ԓ‫ؘݼ‬ٙৢґਖ਼ҁઅ१ҁઊҧܸ‫د‬³ Ӌ‫މ‬യ‫د‬ ઊৰ²१ҁઊ֧‫دބڹ‬ԓ‫੹ހ‬ԓ‫޵ݼ‬૚ ૚ंґઅԓ‫࠾੹ހ‬രനԓ‫ݼ‬Ԟ٩ഡ‫د‬³ Ӌٕࡣਔ‫د‬

ⲱᕽᬙᅕ݅ⓑኺᔑⲲ ԉɚᕽ⢽ඹ

െ଒ઍҁ଒ٙઍ‫ެݼ‬ઍઅઍઘࡂ٩ਁ ‫޷ݱگ‬ਕӵਁ࣏‫ؘ‬૔ࠤ࣏ઊ‫ڙ‬ਭऴ֢ࠕ ടੌफ़‫઺ךؘ‬ৰ‫ݾ‬ઘ‫ڝט‬ӘതՌ੄ఽ ૲ਁઔ‫ؘ‬௩ॡࠆߜӚ &DVWOH0XVHXP ੹ ࠒߚനԞ‫࣏ל‬ଔ੹୩੶޵଍ң੎१ҁ੹ ࡂֺ‫د‬

‫څ‬અ‫ެך੸֪ކ‬ઊॠઊ‫ࡂَמد‬ ੮੘़৹੶ܾଔര‫࠾ټ‬ৈ‫ࡘݼ‬൛഑ܾ ૃಠઅઍ൝੶ܾ१ઙ‫ࡘدٺ‬൛‫֚ࣝټ‬ ࠾ৈ‫ݼ‬°਌ઌࣝ±‫ؘ‬ധࣛ‫࠾ݳد‬ৈ‫ݼ‬ ‫ڝ‬Әઅॲ੒ઊતӋਢҌ‫މ‬঍੹ࡘܱ ެઊॠѿ૓અ߸੒੹ࠊ৔‫د‬ട଒‫ކ‬ ެઊॠ੸ઊ‫ܡ‬°࣏‫ࣝ܍‬±‫੍ًݴ‬ௐ੸ ടҲਉԞӋીऀ੹‫د‬ന‫׿‬Ӵࡂ‫د‬٩਍ ७ඥࡂࣔങҫ੶্ܾܱ૏‫د‬ ެઊॠઅ ৰ‫ إޡ‬ԓ‫ܩ‬஖੸ ²ެઊॠ Ә°਌ઌࣝ±‫ؘ‬ѿણ௙ഡ௙Ӵ³‫޵܅‬ ²°਌ઌࣝ±‫ؘ‬ৈ௝‫ެدބ‬ઊॠ੹Զ ੌӋഠӯѿ֥֙൲ଙ੶ܾ‫٭‬ৈਣ‫ڻ‬ ധࣛ೩ਫ੶ܾԓ‫ސݴ‬ઊഡ‫د‬³Ӌ઺യ ‫د‬

°ఓ‫ޕ‬±ઊ‫޿ૂ܇‬અઊԓ‫੸ހ‬மԕৈઍ ‫ࣳਁڙܓ‬਍‫ݾ‬౬࣏ఐৈ‫߸ٳ‬ी‫ف‬൦‫ؘ܅‬ ‫઺ך‬౿અ‫ف‬൦ਁࣳੌ०ഡઙഀઊ‫د‬

଒Ӵࣛਁ૔થട‫ૻ࣒ࢃؘ‬ம‫ف‬Ԑ޾ અҫૻട֢ઌࢃ࣒ઊ֪Ԕࢃടਁ ࣳ‫ۅ‬ৰ૊֢ਭӖനࣛ੶ܾ೵‫ݩ‬ടӋઔ‫د‬ ‫ؘ࣏‬५੹൜ઌ‫دৼٻ‬ ߸ധӖੌ૲ӵઅ੥ऀ࣏ଔਁ೩୲‫࣒ࢃټ‬ ਁ‫ؘ‬%ઊ‫ؘ܅‬ઊ‫ݵ‬ઊࡣਉ૏‫ؘ‬ٙ଒֥ ѿ੹ಶઌৈઍ‫ࢃڙܓ‬ടਁࣳ‫ۅ‬ৰ૊֢ਭ ֪Ԕനࠒല੶ܾ඘‫ܟ‬ѿӋઔ‫د‬ ԓ‫ݼ‬Ӌ‫ך‬ઊ଒֥மԕੌ਌ඥ‫ؽ‬१અ࣏ ଔ੹‫ݼ޾ެ੸ع‬௡‫ݴڙ‬ਪ૲‫ࠋࣳਁإޡ‬ ҽയӋ௺ഋౡ‫ݴ‬౿ന൜ઌയ‫د‬ѿ‫܅צ‬੎ ҫઊ‫ਁ؁‬۹ৼ‫د‬ѿ૓࣏ଔӴࣴ‫دބ‬ඟ ߸ഡਉઘৈઊѿതՌ୩ൄઔৼَҫ

‫ބ‬ௗඔࠕ࣏ଔ੹ࡂ‫࣏ੌޓڡ‬५હ੶ܾ ߒ࣏ഡԓ‫ހ‬ઊઌౡ‫ਁࣛו‬Ӗґ‫ٹ‬൛ ૂѿ‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬

ઊ ࢃ࣒અ ‫׈‬ઊ‫ૂ ؘ‬ӔNPઊ‫߸ د‬ӵ ‫ޕ‬നಢઅ ࠔѿ ‫׈ ؘ׉‬ઊઊ‫ࣳ ۙ د‬੏ ૂӔNP ࡂ‫د׈ًد‬ம‫ڂف‬Ռ‫ৢؘ‬ Pܾஷી‫دټ‬


$GYHUWLVHPHQW


$GYHUWLVHPHQW!!!


&XOWXUH

рлм ржк тАл▌ктАм ркШ рм▓▀Йрк╜р╕Г ч╣Ец╢║щГЕчФлц╣ЫцЮ╛щГбц╣К*2шЛ▓цбкцв│

шапшНЖцЯУшГашХЧчЮгч╣Еш▓╜щГЕчЮ┐чГИ

реЮ

тАл╫┐тАмр┤ЧтАл╪Я▌┤тАм╤┐р┤вриХтАл▌╝тАмр┤б╥╜╙ЦркК╓вр▒М╓н

тАл┌ЭтАмркКтАлрайраТ╪ШтАмркКтАл╪птАмрзИраврмТтАл╪ШтАмрзИркК╤┐╥┐р░РркЕ

тАл ╪птАмрзИтАл ╪етАмриХтАл▌╝тАмр┤ЯтАлрбШ ╪Ш▄╛▐Й ╪Ш╪птАмрлУр┤Я

┘йтАл▄╛┘БтАмркШтАл▄ЕтАмрмТрзМрй╗рй╣ркМрлАр┤Я╙ЛрзИркКтАлрн╜╪ШтАм

тАл╪птАм,4╤┐▀Ч▄▒ркКтАл╪птАмркКрлВ╒Йрз░тАл█ДтАмр▓бро║р┤б

ркС╙ШргПтАл▄НтАмркК▀Чрз╗ркМрмТ╘╢тАл╪Ш╪│тАм╥лркКтАлрлВрл▓╪птАм

╥ЛрзИрмТ┘й┬░ркМ╥БркЕрпЩ╙┤┬▒ркКргЫркЕриХриЩтАл▌┤тАмрз┤

тАлрайрлВ╪ШтАмрмФрмТр┤ЯрмТтАл▐ЖтАмроНрке╥ЛрзИрмТ▀╕реЮр▒бр┤Ч

рмТ▀Жр┤прмТтАл▐ЖтАмр┤ЧраЕтАл▐Ж┌дтАмр▒Брй╕риЩри╝тАл╪птАм╘УтАл╓к╪ШтАм

раЕтАл ╪Ш!┌дтАм╘ЮрбЕрк╣рй╢▄╛ рйнр░Юр┤б рзШтАл▐м╪етАмркКрдНркК

ркШрзИркК рдЛтАл рй╣▐гтАмркТрзйр┤и ркМ╥БркЕ рзИраврмТ тАл▌╖╫гтАм

тАл╪птАмр▓бр╢е▐╛╓втАл▌╝тАмркШтАлрб╜╪птАмрпЧрзИ╤┐▐░тАлрбЬ┌в╫етАм

╘крмТр┤Я╙ЛркФтАл╪птАмр┤ЯрмТтАл▄▓╪Я▐ЖтАмркФтАл╪ШтАмрзИрвЖ╤┐╒Ъ

ржирбЬржи р▓Фрз░╓вриатАл ╪ШтАмриКргП рдЩ ркМ▀ЬтАл┌ЭтАмркК ╙Цр┤╡

рлЭрй╕рзИрвЖтАл╪ШтАмрзИтАл┌б╪етАмрйн▄║рз║тАл╪ШтАм┬░ргП╘ЮрпйтАл▌╜тАм

р┤ЯтАлраЕ╪ШтАм╤┐р░┐┘Щ╥СрдАтАл╫ЙтАмрпЧтАлрдА╪ШтАм╥╗ркКрге╘ЮраЛ

р▒б┬▒риБ╥▓┘й рйорзИтАл▐Ж▐Ж ╪ШтАмрпЧ╤┐ рзМтАл ╪птАмрдЛтАлрй╕▐гтАм

тАл▄ИтАмр┤Я╥▓┘ХркТр╡ДрмФ┘МрбЪркКтАл╪птАм╘УтАл┌дтАмр▒лркНркКрг╝

╘ЙриС╙ЛргПтАл▄НтАмреЮтАл▄дтАмрмТтАл▄╛┌╣┌╣▐ЖтАмр▒┐рлВрбЬтАл╪ЯтАмркК╙Л

рдВр┤ирзИтАл▐Ж╪ШтАмр▒БрбВркК╙ЛрбВркКтАл▐Ж╪ШтАмр▒БркераБтАл╪птАм

тАл┌ОтАмрпЧтАл╪птАм╒ВтАл╪Ш▌╝тАмр┤ЧраЕтАл┌дтАмркЕ▀АркКтАл╪птАм╥▓тАл╪птАм╤┐ркКрад

риар╢е▄▒рз░тАл▌╛тАмркК╙Ъ╥ТриБ╥│тАл╪птАмрдШрд╝рл┤тАл╥Жрй╕╫мтАм

риГргП╙ЛтАлр░╜▌┤тАм╥▓роЮтАл╪птАмрдЛтАл▐гтАмркЕр╡Жркгр┤аред " рйЛ

┘йркФрмТтАл█л▐ЖтАмрз░╓ереЮр│Чр▒бр▒А╙ШриХргЫ▀╕тАл▄╛рй╢▐ЖтАм

рй╢▄╛рб╗▀╝тАл▐╗раЛриБ▌╝тАмр┤бр▒МркСтАл▐бтАмрейрй╣р▒М╙ЛрдЛ

┘й╘УтАл▌С▐Урй╣┌ЭтАмрезр▒Д╘ЮриГро╛рбЪр┤ЯтАл╪птАм

тАл▐гтАм╙Ш ╘УркЕ рпЩ╙┤ р│ЦтАл╪етАм╤┐ ▐итАл ▄╛┘БтАмрез╥БриЙр┤░рй╣ тАл╓в█ВтАм равтАл▌╛тАм╥лркКтАл╪птАм ╙ЛтАл ┘БтАмркКрмЩр▓а тАлргЫ╫П▌▒тАмреЮ резтАл ┘БтАмркКр▒ПтАл▌╝тАмрзИ ╙ЛтАл ┘БтАм╘У тАл▌╝тАмреЮтАл ▌┤тАмриа╤┐тАл ╪ШтАмриоркШрмТ╒Ж р┤б▐╛р┤╕рй╣╥грпЧ▐╡р┤ЧраЕтАл┌дтАм рин рдЛтАл▐гтАмркК раФрйМтАл ╪ШтАм╥лрй╕ рг│▄╛тАл▌┤тАмркФтАл╪ШтАм╘УтАлраК▄╛┘БтАмрзИ


$GYHUWLVHPHQW!!!


6SRUWV

ඹᵲᯝqࠦᯕၾ⯭"(႒ᨦ᮹᳑Õ ਠ‫ؘ‬ਖ਼਍‫ؘݼ‬ઌ஍ৈ१৊ҲઑԪ଒‫ৢؘ‬ґਖ਼ઊ ֪৔‫فد‬೵ಲ҆٪੹‫ૻݩ੸ޑ‬ઍࣗ ऀ҆٪੸ઊਁ‫ف‬ഡࠄԓ‫੹ހ‬ԓܱ֢ѿ‫ؘ‬ ૻઊ‫د‬ ਉ઺ඥѿણిӋߺ੸ਃಠ‫ݼ‬Ӵऀઊ‫د‬൦ ਌ङৈ१৊Ҳઑੌ०੹੥ഡ޻மહઅ ްࠢӴऀ੹୻Ӌઔ‫ૻؘ‬ઊ‫د‬Ԟी੥੘൦ ਁࣳਙࡻਃಠ‫҆ݩ޷੶׭ֳݴݼ‬٪ӘԞ ी੥੘൦ѿ൉અനம૚ਃಠ‫ݴݼ‬Ӵऀഢਙ ીઊ‫د‬ ৰ‫ۍ‬Ҳઊਃಠ‫ݴݼ‬ճ‫܅گਁּؖݼ‬ഡӵ ‫ف‬೵ಲઅԙެ‫ش‬ਉࡘѿ҃‫دݾ‬ӵૂ‫ف‬൦ ਁࣳ૝੸ऀહ੹ֳ଒߆യَ‫҆ݩ‬٪અ޻ ਙ൦ࡃ٩ҧ‫ݾ‬ઍઊ‫د‬ ৰ‫ؖ‬ી٩਼ֳৡ૲઺੸ીനଔౖࣛ‫د‬ઊ ߸ӵѿ‫ف‬೵ӄസઊઔ‫ڝ़ؘࣷ‬ӵֳ‫ݼ‬ԓ ‫ݴ‬଒ࠔടӋઔ‫࡚ࡘفڝ़ؘࣷ‬ઊԓ‫ܾف‬ ‫ف‬೵ಲਁ०ࣷഢਙીઊ‫޻ܛفد‬ી٩ ‫ؘ‬અҽઊ޾ৈଔҫ੶্ܾܱ૏‫د‬ ֪੸ઘ‫ࠕؘݼ‬৹ઊ‫҆ݩد‬٪੸଒֥१ࠨ ӄԞࣳ²ౌઘ૲઺޻ಉ़a޻ી٩ܾ ਃಠ‫ݴݼ‬ଟ޷֪‫ؘ‬ҥ޻ી٩‫د‬೩़ࠕ ৹޻‫૲ف‬ઘ੄੘޻੹࢑޷਼ֳৡࠕ ৹ઊ‫ڝ‬ৰ҃ઘ‫ؘݼ‬a޻ી٩‫د‬³Ӌയ‫د‬ ࠕ৹અઘ‫ݼ‬ѿ‫އ‬଒ৌ੸‫ކ‬ుӄભ੸ࡂ‫د‬ ًௗ਍ട‫د‬ઊ߸‫࡚ࡘف‬અ਼ֳৡ૲઺ࣷ ़‫ ੸ڝ‬൲ࡂӶਁ ਣ‫܅‬ઔ‫ࣛ ؘ‬ൠ ԓ‫޷دܨ‬

Ә਌‫҆ݩ‬٪ઊࣥҀട‫ࠕؘ‬৹ࣷࠋઅԞ૴੸ߧԪ

‫҆ݩ‬٪੸ઍ޿‫אٳ‬ऄ઺ਁৗࣳઊԞ૴੹ࠌോ‫د‬ ‫҆ݩ‬٪੸²ઍ‫ֳز‬ৡࠕ৹੸़ࡻѿ৊ી‫ٽ‬ച ੄ѿઔ‫ޤد‬ಮ೩଒ऍ੹घ൛ട‫़ؘࣷ‬٩੭‫ݼ‬ ട‫ۙد‬ഡ‫૲ف‬ઘܾষ़ઔ‫ࠋؘ‬ઊࢆ‫़ࣷݳ‬ ‫ࣥ੹ࢴݴ‬Ҁઊ‫਼د‬ৡ‫ؘ‬ਠ‫ݳ‬छਾछ‫҆ౌف‬ ੹ࡂӋઔ‫ֳ݀ߜد‬ৡ٩‫҆ౌف‬ઊ‫़ٽ‬ઔ‫د‬ ޷૝Ҹ଒‫਼ކ‬ৡਁًઝௗ‫ڝ़ؘࣷ‬ઊ‫އ‬Ԟ‫ڹ‬ ߚਁֳৡ‫ࡻ़ؘ‬ҋ൛ୄ੶ܾ҃ࣥҀઊ‫د‬³Ӌ ‫މ‬യ‫د‬ ઊ߸Ӗ৲ഡ‫ܾف‬ӶചਉࡘਭࣛӚ৺ઊ५ܲ‫ف‬ ़ܾࣷ‫ࠋࣷݴ‬ടҸ‫҆ݩؘد‬٪ઊ‫ֳد‬ৡ‫़ؘ‬ ࡻ‫਼ܲ؟‬ৡ‫ౌؘ‬һ‫ܲ؟‬ઊ઺ஔહઌ़ࣷӴ ऀઅ૒ҥઊઘࠕ৹અ૒ҥઊԞ٩യ‫د‬ ‫҆ݩ‬٪ઊെથֳৡ़ࠕ৹൲ࡂૻ़ࡻܾઌ ીട‫़ؘؘࣷ‬Ԥ़ࣛ ࣗऀ ਠથ੘ ‫ ࣒ڂ‬Ԥߺ ऀ ‫א‬ऄ ൠથԑ ݄ٙ Ԥࣷࡽ .,$ ৊ௗ൙ .,$ Ԥથ൑ ‫ڢ ࣒ڂ‬ઊ‫د‬ઊૻਠથ੘ ґ੥ Ә Ԥ़ࣛ ґ੥ ѿ٩‫ݗ‬੥ԃֳਁਣ‫܅‬ઔ‫د‬ ૲ܲઊ‫د‬घࡘ૓ഡ़ࣷ‫ددࡂ੸ڝ‬৩ഡ೩଒ ऍघ൛‫ࡂ੹ܲ؟‬ਉ૲ң֢৒٩હઌౌһ‫ܲ؟‬ ੹઒଑ഢച੄ѿઔ੹ҫ੶ܾࡂઌ‫د‬ ਼ৡਁࣷെથԪ଒ࠒ‫ޏ‬ઊ५ܲ੶ܾࡂ޷ம‫د‬ ৊ౌ੥ ґ ਁ֢ऀࠨߺ࠾വ ‫ੰౌ࣒ڂ‬ ੥ ઊଔਕ /*ౌੰ੥ ‫ڢ‬ઊ૝੸ऀહ੹ֳӋ ઔ‫҆ݩد‬٪અ‫਼ܾفމ‬ৡਃౌһ‫ܲ؟‬ઊ૝ ੸़ࣷ‫ڝ‬ઊ‫ކ੸އ‬ు‫ؽ‬१௷‫ڤ‬ऍӘ߄ౖࣛѿ ‫ف‬೵ಲ०ࣷઅ਍मѿ‫ޏ઺ٽ‬ઊ‫د‬


+HDOWK!!!

─ерпбтАл╫ЩтАмр╖Щсп▒ р╝Щси▒с│мсобтО╜р▒йсЬЕтЦнр│ЕсЩ╣тК╣тАл╫│тАмспЩ▌Е ╙ЖтАл▌│╫г┌╣рй╣▐врй╣▄ЗтАмркШтАлрвС▌┤тАм╙ЛтАл┌Э▄ЙргП╪Ш▐втАмркКркФтАл╪птАм рвЮрвЮр┤бреи╥ЖтАл▀Ъ┌╣тАмркКтАл▄ЕтАм╙ЛтАл╪║тАмр┤ЯтАл▄ЙргП╪ШтАм┘йркФрмТтАл▐ЖтАмр░У тАл▄йтАмреЮр▒л▌Брй╣рмС╤┐резр▒ЖтАл╪Ш╪птАмркКрйн▄╛тАл▐втАмрмТрзМтАл▄ЙргП╪ШтАм┘йркФ тАл╪птАмр┤ЯрмТтАл▐ЖтАм╙ЖтАл▌│╫г▄ЗтАмркШркЕр░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌Брй╕▀ДриБркК▄╛рйОр░У тАл▄йтАмреЮр▒л▌Брй╣рмС╤┐резр▒ЖтАл▌│╫г╪птАмркШриБтАл┌ЫтАм┬░р░УтАл▌╛тАм┬▒ркКтАлрдА╪Ш▄ЕтАм рбЪтАл▀Ъ┌╣тАмркКтАл╪птАм р░УтАл▄йрй╕▌╛тАмрезр▓░ ргероФтАлрй╣▐ЕтАм╙┤рдАр┤ЯтАл рбЪрдАрйДрл▓╪ШтАмркЕрл▓рдАрбЪ ркКтАл╪птАмр╡ЗрзТрй╣╓про┐тАл▐Ф┘│тАм╙Др╡ЫтАл▌┤тАмриЩраТр┤Я╙ЛтАл╫▓тАмрей╙ДрдВр│йтАл▌┤тАм р╡ЮрдАр╡Ыр┤ЯтАл╪ШтАмриКр┤врй╣р┤бтАлриБ┌В┘Б╪птАм┘йтАл▄йтАмрезр▓░ркКркФрмТтАл▐ЖтАмр┤д рйнтАл▄ЮтАм╙Шр╢Ырд╝рй░▐╖риБрг│╙ЖтАл▌│╫г▄ЗтАмркШрдЩтАл▄йтАмрезр▓░ркКр╡╝рзВрлЭ тАл╪птАмроо╘ХриБтАл╪ШтАм╙ЖтАл▌│╫г▄ЗтАмркШрдЩр░УтАл▌╛тАмркКрзНрпПр┤ЯркКтАлра╛▐бтАмркЕрпЧ

тАл ╓в▌СтАмрмСргЫ ╥Срг╖риБ┘й р╡н╙Ш╤┐ ркФтАл ╪ШтАм╥лрй╢▄╛ раМр╡ДрлПтАл╪птАм р░УтАл▌╛тАмркК рз░тАл█НтАм╥▓ р┤ирг│ рлЭрй╕р░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌Брй╣рмС ╤┐резр▒З╘к"р╡ЗрзЩрдЩр░У тАл▄йтАмреЮр▒л▌Брй╕тАл▌╝тАмр│йтАлраХ╪▓тАм ркКтАл╪Ш▄ЕтАмр░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌БрйО раЙрн╜риБ ркЕр┤и рйОраЙтАл┘╝тАм тАл╪птАмркКтАл┌╣тАмрз░тАл█ДтАмрлЪтАл▌йтАмркЕ рйОраЙрн╜рй╢▄╛ рйОраЙр┤ЯтАл╪ЦтАм

╓╝риБтАл▄Е┌птАмрлЭрй╕р░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌Б╙Ш╓вргГр░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌Б▄╛╓в╪М тАл╪птАмрлЭрй╕р░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌Брй╣тАл╪Ш┌Щ▐ЖтАмрйОраЙрн╜рй╕р░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌Брй╣ тАл▄йре╡▄Я┌ЕтАмрезр▓░рй╣р┤ЪрйД▄╛р┤бтАл╪птАм╙ЖтАл▌│╫г▄ЗтАмркШриБтАл▄й╪ШтАмрезр▓░ ркЕрл▓рдАрбЪркМр░УтАл▌╛тАмркКтАл▐ЗтАм╘ЮтАлриБ▀Ъ┌╣тАмрйОраЙрн╜рй╣рмС╤┐резр░ЗрлЭ рй╕р░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌БркКрмС╤┐р┤бтАл╪птАм тАл╪▓тАм╙ЖтАл▌╝рйДрй╣▄ЗтАмр┤втАл╪Ш┌╣тАмрлТтАлрйЛргПриБ▌╝тАмр┤ЯтАл╪ШтАм╘ЮтАл▌╡тАмрлЪтАл┌приБ▌йтАм тАл▄ЕтАмр░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌Бр┤ердАрй╣рогрмФрезр▒ДтАл╪ШтАмрмТраТргТркКтАл▐ЗтАмрзИрмЦрд╝ ркФрй╢▀│▄╛рл▓ркЕр┤бтАл╪птАмреи▀ЬрдА╘ЮтАл▌╡тАмркМргатАл┌Щ▄ЯтАмрйн╓вригтАлрб┤▌╝тАмрйн тАлрйЛргП▌┤тАмр┤ЯтАл╪ШтАм╥лркКрлЭтАл╪птАмркЕргП▄╛рбШр▒бр░УтАл▄йтАмреЮр▒л▌БриБ╙Ър┤б ╙Д╙ЛтАлраК▌┤тАмрмТрзМрзФтАл▐╖╪птАмр┤ЯтАл┌ВриБ▌ЧтАм╥СрлА┘й╙ЖтАлрг╜рй╣▄ЗтАмрпГр┤и ┘йтАл╪п┘╝тАм


$GYHUWLVHPHQW


,7 6FLHQFH!!!

…౎᜽4 ᦥᯕ⡑ ᯨ঑ෙᇡ⣩đ⧉Ⲹ Ҕ‫ܠ‬१6ਭৈઊ೫અઓ‫ࡘݳگ‬ഀҿത੶ܾߗ ࣛӯ൝ℍ़‫ݼ‬૒ௗѿҿી‫دٺ‬ ࣗऀ઺ઘ‫ ؘ‬ઍ °ӄӋ௡ެ‫ ܅‬Ӌણ :DUQLQJ &DPHUD)DLOHG ±ઊ‫ެؘ܅‬१଒ѿ۱޵௡ެ‫܅‬ѿ ઙ‫ٳ‬ട଒ৌ‫ؘ‬Ҕ‫ܠ‬१6‫ࣛߗݴ‬ӯ൝ന૴‫د‬Ӌࠌോ ‫د‬௡ެ‫܅‬ઊࣛെࣛ੸߸ӵம‫ف‬ઊ‫ٳ‬౿३࣏ઌࠢ ‫܅‬ઊଌਭઊৰ‫ݼ‬फ़ѿ੭౿ഡ޾ٜਁࣳ஋੻ࠋҽ ‫دٺ‬ ࣗऀ઺ઘௐ੸²஢Ԟ࣒ࣥഡҔ‫ܠ‬१6ૻઍࡘߜ ‫ૂߚؘ֢ౌ֢ࣳਁܞ‬³‫޵܅‬²Ҏ੸଑ࣛઊࠋҽ‫ټ‬ ӄੌੌ‫ࣳਁ܅֢ݼ‬٩ߗࣛӯ൝ઊѿ‫؟‬ട‫د‬³Ӌࣹ ޻യ‫د‬ ৘ഓ੸மԕӖ२ൖೖઊ଒ਁ²ৈઊ೫Ԕඥઍ ࡘૂഀਁࣳટઘԞℍԶੌԞӚܳ઺੘ࠢಢણௗ ѿઙ‫ٳ‬ട଒ৌң֢ҁശહ੶ܾઙ‫ٳ‬ഢ़ઔ੻੹ ൜ઌയ‫ךد‬ਖ਼Ԫ଒ૂ૒‫޾ټ‬ٜਁߚૂѿࣥ Ԣ़ઔ‫د‬³ӋӋ଒യ‫د‬ઊৰ²ઊߚૂѿ֢ౌ֢ ‫޾ؘ‬ٜਁ‫ف‬ന઺੘ࠢಢ੹ߗ‫ܾݑ‬ӯஔന‫ݿڙ‬ਙ ી³ઊ‫܅‬Ӌٕࡣਔ‫د‬ െથ߸ӵࠃ௩֢‫ݼ़ࣛߗؘد‬ѿ१ઙ‫ٺ‬Ӌӵֳ ਁࣷ‫ش੻د‬ઍࡘౡߗ़ࣛ‫ݼ‬ѿѿ‫؟‬ട‫ࣛفد‬ ਉࡘ‫ؘ‬৘ഓӋҒ଒੘࣏ઊಠਁࣳઍܳࠤ൑‫ݴ‬઒ ܲന൜ઌഢ़ઔ‫د‬

ክíᯕ⊁ⲳaӽ⦽ᔍ௭᭥⦽ ⚍ᯱ۵޵᮹ၙᯩ݅Ⲵ ઌߺઍࡂਁԞӋߚ©³ૻӵԞ৹ઌѿ֥ഡ࣏‫܉‬ ً٩ਭৡ³

‫ބ‬ઊघ ఽ഑ ܾಠ 06 ୺৹ઘ ઌ ࡾ Ҳઊ௏ ѿઍً‫އ‬ ੸ ૻӵ Ԟ৹ ઌ‫ڝ‬ઊ ѿ֥ ഡ࣏‫ؘٱ੹܉‬ٙહԔહ੶ܾ֢ࣳ૵ҫ੹ணӴയ‫د‬ ंӆம‫ف‬ઘࣷથ‫ز‬ઌ°ࡾ৚‫دݾޯڙ‬Ҳઊ௏થ ‫ز‬±੹੎ਕട‫ؘ‬Ҳઊ௏‫ؘ‬ઊ֧ૻӵӖ࣒‫ؽ‬ԞӚ଒ ઌߺઍࡂ ᩘᎱᩴᑫ ޷ਁ°ѿ֥ഡ࣏‫੹܉‬੥ഡಉઘ ‫ి੍ًؘ‬અ߸ѿઔ‫د‬±‫޿ૂؘ‬અԞӋߚ੹Ҳથന ઊ‫ެܡ‬१଒‫ݴ‬ഗܲയ‫د‬ Ҳઊ௏ѿઊࠤਁԞӋߚ੹শҫ੸ૻӵઅԞ৹ѿਭ ࡘ੭௖ઊ࣏൦હ୽ઑ੹‫د‬ട‫ؘ‬ௐ޷ਁًࣳ‫੸އ‬Ԟ ࡘࠃઘࣷ൞‫֢ࣳਁٳ‬ৡഡ‫ؘد‬ઽ੹٪ܱടԞ੥ഡ ҫ੶ܾࡂઌ‫د‬ ԓ‫ؘ‬ԞӋߚਁࣳ²ૻӵਁ‫ऀؘ‬ӖഡԞ৹ѿਭથӆ ઌ࣏‫ڝ‬ઊ‫دއੌޓ‬³޷ࣳ²֢‫੸އًؘ‬અ२ઔ‫ؘ‬ ઌ࣏‫ڝ‬ઊઘ३‫ڝ‬અથ‫ૻ੹؟‬ӵࠃंӆઅࡽӍઌӴ ࣥ൞ґࣷਁ࣏ੋടԞ‫ݴ‬ඟ‫ޏ‬ട޵ԓ‫੹ڝ‬੥നനҿ ࠒ৊੹୻Ԟ‫ݴ‬ඟ‫ޏ‬ഡ‫د‬³Ӌ‫މ‬യ‫د‬ Ҳઊ௏‫ؘ‬²ѿ֥ഡ࣏‫੹܉‬੥ഡಉઘ‫ؘ‬ઊ߸৴੸ҫ

ਁ‫ف‬ഡࡂ‫࣏ܾࣳ੶غ‬৹࡚ৡਁࣳ൧‫ښ‬ഡऀӖӘ‫ބ‬ ୳ѿ଒ܾ൵‫ݰ‬ഡҫ³ઊ‫ࣳ޷܅‬²ਠඥًܱిઅ߸ ѿઔ‫د‬Ӌ൜३ഡ‫د‬³Ӌҋ૒യ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²ѿ֥ഡ࣏‫ڝ܉‬ઊ࠾ӘࡽӍਁࣳࠪৰ֢٩ܿ ‫ؘٱ‬ҫ‫ކ‬ઊ઺ंӆઅ଒ङѿ‫؟‬ഡࠋ઺੹५െഢ़ ઔ‫د‬³޷ࣳ²ѿ֥ഡ࣏‫੹܉‬੥ഡಉઘ‫ؘ࣏‬൦Ҁӆ અ୶ਉ‫ݴ‬ച੄ܾഡ‫د‬³Ӌ଒હയ‫د‬ Ҳઊ௏‫ؘ‬²ҥҋ࡚ৡઅһୱ‫ंؘ‬ӆਁࣳѿણ७Ҁഡ ࡜೤‫ڢ‬³ઊ‫ࣳ޷܅‬²ઊ࡚ৡઅ़૴ૂӋѿઌ‫ࠋݩ‬ ઺ਁࣳહ੸‫ిܾ੶ܲף‬൭Ә‫़ݿ׿ݴ‬ઔ‫ؘ‬Ԣܾࣳ ҥҋ੸࣏൦અ೤൛ℍࠤਕઅ౸‫ف‬ѿ‫دټ‬³Ӌҋ૒യ ‫د‬ ԓ‫ؘ‬²‫ךޓ‬ৰ‫ݾ‬ઊ़ࠕ‫޻ކ‬ઊਯௗѿ‫؟‬ഡଖ࠾੶ ܾ૳ৰѿӋઔ଒‫ؘݼੌކ‬ԓ‫ڝ‬અࣥ޻੹Ӵട‫ؘ‬ٙ ா࡚ഡ‫੹ܲף‬Ԟ੏ઊ଒ৌӋઔ‫د‬³޷ࣳઊ‫ૂߚܡ‬ અࡘ࡚હ੘ઌ੶ܾ१ણԞ‫؟‬અࣛ५੹՟৔‫د‬ ѿણച੄ഡ࣏‫ڝ܉‬ઊ٫ઊ৺ৰ്౗੹߆ࠊӋԞ৹ ਊ१ಉઘ‫ݴ‬ട଒ৌӋઔԞ‫ߚڹ‬ઊ‫܅‬ӋҲઊ௏‫ؘࣹ‬ ޻യ‫د‬ ԓ‫ؘ‬଒֥‫ך‬ৈֳਭതՌૻӵടઊ֥ ὘႓ ऀ੹ ࠒߚന‫ੋࡃ੹ৢ੸އ‬ടӋઔَെ଒અҿഩ൝ઘਭ ‫࣏֥ކ‬५੹घґട޵²ૻӵીࡘઅҿഩ಄ௗઅ଒ ਁ‫د܌צ‬³޷ࣳૻӵઅࣥߜഠԞीઅࠋ઺ઊૻӵ ࢻ‫ކ‬ৈ‫ं઺܅إ‬ӆ൝ઘ‫ਁڝ‬Ҳ്౗ઊ‫ٽ‬ҫઊ‫܅‬Ӌ Ԟ‫҆ف‬٩೵१യ‫د‬


$GYHUWLVHPHQW


$GYHUWLVHPHQW!!!


(QWHUWDLQPHQW

ႊᘂa ၙ൹޹ℌႊᘂˍᱽ᯲ၽ⢽⫭ᯨ݉ᰍ} ਢӵߺ੹ॡഔਁࢆ۱‫ंݾ‬ਖ਼൑୶࣏ܾਣफ़౽‫َٺ‬ ࠒडѿѿીࣛ൛‫ٻ‬Ӌઔ‫د‬ ଒֥ ઍ ଒٩ നࣛਁ ࣳ ࠋࣥഡ ਉҒࣷ ंਖ਼൑ ௝߂ܾ ઌന ଒ࣛಶ࣏ .%60%&6%6 ‫܅ڙ ؘ‬ ‫ ބ‬ਙ‫੄૲ ڢ ؟‬഑ܾԓ‫ܕ‬ ੹ ҿࠒടӋ ؐफ़ಡࡂ ஔ ૂ‫ݴ‬ѿ‫ٳ‬യ‫د‬ ஑ ࠒड੹ ৗ‫ބ܅ڙ َڋ‬ ਭ ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ڢ ܕ‬અ ࠒ डઊ߸‫ݟ‬૏Ӌ߸‫ࡻ૴ݼ‬ യَ ૂઙࠋ೵൦ ‫ڢ‬અ ઍ ી٩௃घ‫دٺ‬ ԓ‫ܡ‬ѿ੎ٙ଒ࣛಶ࣏‫ؘ‬ ઍࡘౡ૒७फ़‫ܤ‬Ҳࠒड ીࣛ൛‫ࡻ૴ݴ‬ടӋઔ‫د‬ .%6‫ ؘ‬ਖ਼੄ઍ ਠ൲ ࠒड ‫ؘٻ‬ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ܕ‬°৊‫ן‬ ടं੄±‫ ݴ‬ીࣛ ࠒडഡ ‫د‬6%6ਊ१౸ఽऴ°ඨ ‫ރ‬௭഑±‫ ݴ‬ીࣛ ೟ऀയ ‫د‬ ਖ਼੄ઍ੹ ‫ف‬೵ട‫ ڂ ؘ‬ਙ ‫؟‬഑ܾԓ‫ܕ‬ઊ ીࣛࠒड੶ ܾ ߜՙ‫ ݴ‬ತ޷ ઊࠤ ૲ ࠒड࣏અ ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ܕ‬

Gangnam style

੸‫࡚ࡘف‬ીࣛ൛‫ٽ‬ҫ੶ܾࡂઌ‫د‬ৗࣳ0%&‫ؘ‬଒ ֥ઍԙ੄ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ܕ‬°࣏֪ઍ‫ט‬±ਭ°֢൓ઘ ࣒‫د‬± ౸੄ ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ܕ‬ °ंࠅఱ±‫ࠒݴ‬डട޵ઘ਌ फ़‫ܩ‬ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ֺࡂֳ੹ܕ‬ ‫د‬ ઊਁ‫܅گ‬஑ࠒडઊ߸‫ݟ‬૏ َ഑ܾԓ‫ڝܕ‬٩ઘ਌फ़‫ܤ‬Ҳ ৊ࠒԔણ੹୻੹઺‫ޏ‬ઊ‫د‬ ଒֥ ઍ ࠒडਙીઊৼَ ҋ൑‫ٳ‬અ ಶઍ‫ ܥ‬ਙ‫؟‬഑ܾ ԓ‫ ܕ‬0%& °࠺ࠅ‫܅‬Ԟ±‫ؘ‬ ंਖ਼൑ ୶࣏ܾ ૲ ‫ٳ‬৊ ৊ ࠒԔણ੹୻଒߆യ‫د‬ઊࠤ ૲ࠒडઊીࣛ൛‫ٻ‬Ӌਙ‫؟‬ ഑ܾԓ‫ܕ‬ઊ ࠒड‫܅گ ਁپ‬ °࠺ࠅ‫܅‬Ԟ±٩ ஑ ࠒड‫ٽ‬ ਙીઊ‫د‬ 0%&‫ؘ‬ઍ‫ز‬೟ऀ೵ࣛીࣛ ࠒड੹ Ӗ଒യ੶޵ ࣛൠਁ ‫ ܅گ‬੭‫ٳ‬હ੶ܾ ࠒड੹ ֳ ࡂֶҫ੶ܾࡂઌ‫د‬ .%679‫ؘ‬ઍಶઍ‫ܥ‬഑ ܾԓ‫ܕ‬°‫ڂ‬ԕ‫ڂ‬ԕܾ‫ޕ‬फ़± ‫ࠒ ݴ‬डഢ ਙીઊ‫ د‬ਠ‫ ؘ‬ ਖ਼ ઍਁ‫ ؘ‬ҋ੘ܑ Ԥड ࡘ ࡘѿ ஺਌ട‫ ؘ‬.%6 79

°৸‫ބ‬અ౎ࣥ±ઊ஑ࠒड‫دټ‬ 6%6 ࣝ ૲‫ މ‬ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ ܕ‬°ઍ੄ઍઊ ૝‫ެݛد‬ઊ ಠ±૲‫މ‬ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ܕ‬ીࣛ൛ਭതՌਊ११ஓઘ‫ݴ‬ ୻੹ҫ੶ܾࡂઌ‫د‬ ࠒड࣏‫ؘ‬ਙ‫؟‬഑ܾԓ‫ࠒܕ‬डીࣛ൛‫޿ݴ‬೵ܾഡѿ ੎ٙ੭‫ٳ‬હ੶ܾҿࠒ‫़ٽ‬ઔ‫د‬Ӌࣹ޻യ‫د‬ ߸‫ૂَڋݟ‬ઙࠋ೵൦‫ڢ‬અઍી٩ઊࠤ૲ࡘౡଔര‫ټ‬ ‫د‬ .%6‫ؘ‬ઍ°ࡼ‫ޕ‬±અԞઘҁ‫ع‬൦‫ݴ‬ଔരഡ‫د‬਌ਙ ઌઊߗ‫ਁف‬ਣ‫܅‬೩౸ౌઑ੹ҌӋઌౡ࡮‫ݴ‬ട‫ૂؘ‬ઙ ࠋ೵൦ൌ२੹଒৩ടӋૂઙଔӘ૲਌ࠔੌѿ޾ਉҁ ‫ز‬ඥ‫فਁބ܅ڙ‬ഡࣹ޻੹ഢਙીઊ‫د‬ 0%&‫ؘ‬ਠ‫ؘ‬ઍӘઍҀҀ़ࣝ޿‫ބ܅ڙ‬°ґӘ஍ ࣷ±Әࣝਖ਼൛‫ބ܅ڙ‬°ಠ‫܅‬ઊৠԗ±અૂઙࠋ೵൦‫ݴ‬ ଔരഡ‫د‬°ґӘ஍ࣷ±੸ઍ஑ࠒड੹ৗ‫ૂڊ‬ઙࠋ ೵൦‫़ݚ߸ݴ‬৺‫ؘࣛ‬ൠઊ޵°ಠ‫܅‬ઊৠԗ±ਊ१ ਖ਼਌ඌԞҁ஑ࠒड੹ടԞ‫ਁߚڹ‬ട‫ݗ‬ୱઊܾૂઙࠋ ೵൦‫ݴ‬ଔരടҲ‫دٺ‬ 6%6‫ؘ‬ਠ‫ؘ‬ਖ਼ઍࣝਖ਼൛‫ބ܅ڙ‬°‫ذ‬ౡઊࠒઌ±Ә ਖ਼ઍ़ࣝ޿‫ބ܅ڙ‬°ׂඟ‫੸ڝ‬೩੥‫دٺ‬±અ஑ࠒ ड੹ৗ‫ڂ‬Ӌૂઙࠋ೵൦‫ݴ‬ଔരഢਙીઊ‫د‬ઍਠ൲ °‫ذ‬ౡઊࠒઌ±ૂઙࠋ೵൦ઍ°ׂඟ‫੸ڝ‬೩੥‫ٺ‬ ‫د‬±ૂઙࠋ೵൦ѿҀҀӆ൧‫ٹ‬ઔ‫د‬ ंਖ਼൑୶࣏ܾટ१ી଒‫ࡂڡټ‬ਔَࠒडѿ‫ؘ‬ઊ஋‫ܣ‬ ߸‫َݠ‬஑ࠒडӘૂઙࠋ೵൦ઍી‫੹ڝ‬ଔരട޵ࠒड ੹ીࣛ൛१ౄӋઔ‫د‬


$GYHUWLVHPHQW!!!


$GYHUWLVHPHQW


&ROXPQ!!!


(QWHUWDLQPHQWспХтн╣с░Н сХ╜с╡б╦НсХ╜сиЩспХскбсиЦсм▒╩СсЗб т▓│сЦЩсм╡ткЩтжЭтзХсп▒реЕснетзХт▓┤ раТрдбркМркКр╢Дрке╤┐рдВрйЩр╡Срн╢ргПр┤Чр┤и ╤┐рлУтАлрй╣┌ЭтАмрйер┤ирз▒рйШрй╣╘ЮрбШр┤птАл╪птАм ркН ргПтАл▄НтАмркЕ риНтАлргП ▐УтАмр╡жрбГрмТ╙ЦтАл▐╛┘│тАм╘Щ р╡ж╙Ъ╙ЖркШтАл╪ШтАмркН╥БреЮр│йрпПринркЕр▒┐р╡ЫриБрг│ ┬▓ркКр╢ДркерзА╤┐рмТ╓еркНрзИ╓│▀ЪрлАрйШрзА ринре║тАл┌ЙтАмркКрг│рл┤тДНрг│рз▓тАл┌втАм╤┐рлУтАл┌ЭтАмркЕркК

тАл▄НргП▄╛рй╢▌╡тАмркЕриНтАл▌┤▐УтАмр▒┐р┤ирз▒рйШрй╣╘Ю рбШр┤птАл╪птАм┬│╙ЛраМр╡ЛтАл╪птАмр┤итАл╪╜тАм╘ЮрбШ╘ЩрзЩрй╕ рдВрйЩр╡СргерлФркШтАл┌ЭтАмрйер┤б╙┤р╡Ср╡ЮтАл┘│тАм╙Шр┤Ч р┤и ╤┐рлУтАл риБ┌ЭтАмр╡Жркг ргер┤Ър┤Арй╣ рмТ╘Ър┤ЯтАл╪ШтАм тАлриБ┌втАмрж┤ркНриЩрлАркКтАл╪птАм ркКр╢ДркетАл╪ШтАмрмТ╓етАл╫ЪтАм0%&┬░ркНрйДркН

ркНрйДркН раПриБ▀В▄Српб▐мтАл▄ЕтАм┬▒▄╛ ┘Щрбйр┤п тАл╪птАм╙Ш╥гркЭрге╘ари╝▐╛▄╛ркМ╘ЮтАл┘Орз╝╓Т▌┤тАм ╘УтАл╪ШтАмроо╘ХриБтАл╪ШтАм.%679┬░реШр│НтАл▐ХтАмркК тАл┘нтАмрзИри┤тАл╪птАм┬▒риБрг│рзИ╓│рз║тАл╪ШтАмрез╥БтАл┘│тАмрзК ре║тАл┌ЙтАмркКрзИтАлрг│рл┤рг│┌ЭтАмрз▓ркКтАлраЕ▐╡рбВ┘н▌┤тАм тАл▄ЙтАмрмУр┤б рзИраврмТркЕ ▐╛редрй╣ рбВриЙрл▓╙Л ркФ тАл╪птАм

т▓▒╩СтлКтмет▓▓'тж╣с╕бсм▒со╣╘Йсп▒реЕрй▒сК╝╘Н▌Е р┤д╒Мр┤б ╓кркШраФрйМтАл ╪п ╪ШтАм█│тАл╪птАм┬▒┘ЛтАл╪етАм ┬░р┤ЯрмТрйШ╙Ш ┬░╘Юр╡ар╡▓┬▒┘йриЩри╝тАл╪ШтАмрзИтАл╪прз╝╪етАм0%&рйЩр╡Ыр▓б ра║╘Юр╡зтАл▐Д▄Е┌ЩтАм┬░╘Юр╡ар╡▓┬▒╤┐риатАл╪ШтАмркНрбШ▄╛рлЪриХрй╣рзЧ тАл╪п┌ЛтАм╘Урл╗ренриБрг┐┘О╥лрй╕▀етАл╪е▀е╪етАмр┤и┘йр▒МркКр▓д▌Б╘Юреж ╫БриКркЕр┤ЯрмТрйШркКрмТтАлрй╕▐Зрд╝▐ЖтАмрпйтАл▌╜тАмр▒б╤┐╘УтАл╫ШтАмринр┤д╒МрвЕ ╓нтАл╪птАм╘УтАл╫ШтАмринр┤д╒Мр┤б╓кркШтАл┌ЭтАмриКрезтАлрн│▐ДтАм╤┐рмТриФтАл╪птАмр▓бр╢ер▒М р╡ЭриКрмТрн║рйНри╡рйнриКрл▓рмФ▐╛р▒Пр▒ПриКрмФркКр┤бтАл╪╜тАм╘ЮрдВ риК╘дрлАр╡Жрй╕▐╛тАл┌ВтАмреж╫Брй╣ргПтАл▄НтАмр┤б╥СрдА╥Лр┤брпйтАл▌╜тАмр▒б▄╛рез роУркШркЕргПтАлраКрв║┌Ярй╣▄НтАмрзФтАл╪птАм┬░╘Юр╡ар╡▓┬▒ркЕ)тАл▄ЕтАмр┤втАл▐ЖтАмр┤Я тАл╪птАм

├бр▓║ргЮрлТрдАркг╘Юр▒Мр╡ЭрмТрн║рйН ┬░╘Юр╡ар╡▓┬▒тАл▌┤тАмр▒┐р┤иркераЛ╥╜тАл┘╝тАмриЙтАл▄ЯтАмриМ╘ЮркШтАлрг│риБрл╗┌ЭтАм┘йтАл╪▓тАм

риМроСрдЫриБ╒Яр╢етАл╪ШтАмркК╤┐раЕ▄╛р▒Мр╡ЭриКрмТрн║рйНркКтАл╪птАм╤┐ркг ркТроФрк╣ркК╙Л┘йтАл▐Д▄Е┌ЩтАмр▓пр┤брпйтАл▌╜тАмр▒б▄╛резроУркШтАл┌ЭтАмркЕрезрг╖рй╣ рбгтАл╪прз╝┌ЭтАм╘Фрл╗р▒Мр╡Эрй╕р╡ар▒ЦрлВркЕрейрбЪркСриБ┘йр╡арйетАлрвС▌┤тАм рзУ╘Ю╙Л╙Л▄▒риБрйнраФтАл▌┤тАмри┤тАл╪птАмреж╫Б╙ШтАлрй╕▐ЬтАмркМриМрй╣р│дргермТ р░З╤┐тАл╪ШтАмркМ▀Ьрйнрзвр┤Я╙Лр░Р▀╣р┤Я╘Ю╘крмТр┤п┘ОрпйтАл▌╜тАмр▒бтАл╪ШтАм╘Г ▄▓ре▓рйТриБрбЕ╥╗рк╣рй╢▄╛рк╛рз░тАлра╣рг│▐╖┌ЭтАмр╡ЫриБра╣р╡ЫтАл▌┤тАм╥гтАл┌атАмр┤п тАл╪птАм╙╕рйЕрк╣ркМр╡арлВриФ┘О╘УтАл╪ШтАмрйерз╕╙ШрпбтАл▌╝тАмреЮтАл▌┤▐ДтАм╥Мро╣рмФ рлАр┤бр╡арлВ▄╛█ЩрйШркЕриХ╙арй╣тАлрн╗┘╗тАм╥╕тАлрйЕ╪Ш╪птАмренриБргП▄╛рка р╡Дрелр│ВтАл▌┤тАм╥гтАл┌атАмр┤ЯтАл╪ШтАмр│к╙╢рй╢▄╛ра╣р┤и╥КтАл╪птАмркНр│ЯтАл╪▓тАмрен╘Юреж ╫Брй╣ргПтАл▄НтАмр┤ЯтАл╪ШтАм╤┐рйО┘Щрг│┘й╘ЙриЙрйОриМр┤Я╓крбШр▒брмЦр▓ЙриБргП ▄╛ркар╢з▐╛ред╘крмТтАл╪птАмрзйр┤бриМ╘ЮреЮр│Чр▓атАлрй╣▄гтАм╘У▄▒╓║тАл╪птАм рпйтАл▌╜тАмр▒бриБрипрк║р╢е▀ВркТр┤брмТрн║рйНркЕриНриМрй╕┘ЛрйН╘ФркЕ▀В ркТ┘йтАл╫м▌┤тАмриФтАл╪птАмрпйреЮр▓╡тАл╪╜тАмрезтАл▐ЖтАмр┤и┘йрл▓ркМ╙Црй╢▄╛рк╣рк╗р┤Я

╓╝тАл╪ШтАмркЕренрй╣раКрзФ┘О╘УтАл╪ШтАм┘йтАл▌╝тАмрз░┬░рейркЕр┤брд╝┬▒рпйреЮр▓╡ рй╢▄╛р│д╤┐раКрй╢▐╡рбЪрйе╘ЮтАл▌┤тАмриКрк║резр░НтАл▐Д▄Е┌Щ█Щ╪птАмринр┤д ╒Мрк╜рк╜рдАркгр┤Я▐╡резроУркШтАл┌ЭтАмркЕр╡Срй╛рй╣рз┤рз╝тАл╪птАмрзЧ╤┐тАл▐Д▌▒тАм ╘крмТрипра╕р┤Я╥▓рдШр╡Ыр┤ЯтАл▐╛▀╕╪ШтАм┘йр┤б▀Арй╣тАл╪▓╪▓тАмр╢ер┤прй╗рй╕ ▀Ь▌АркКтАл╪птАм

├бр┤б╥┐╥Орй╕роСргПтАл▄НтАмри╡рйнрл▓рмФ▐╛ ╘Юреж╫БркЕриХрйШр┤броСргПтАл▄НтАмри╡рйнриКрл▓рмФ▐╛тАл┌Ы┌Ы╓│╓│╪ШтАмр┤Я ╥▓╘Фрй╣тАлраК█ВтАмроЮтАл╪птАм╘Фрл╗ри╡рйнтАл╪ШтАмрйШркЕрдЩ╙╡ркК╓втАл▌╡╪птАмрз║тАл╪ШтАм ╙Л▄▒ркЕри╡рлУрй╢▄╛ри╡рйериБ╘крмТригтАл╪п▄МтАм╤┐рнЛ╥║╓еркМ▀Ь╙Ц тАл▄╛╫ШтАмрйШ╓втАлриБ▄ЕтАмривреж╫Б╙Шр┤д╒М╙Л▄▒ркМрй╢▄╛рг│рг╣рйТрй╣р┤д ╒Мр┤Я▐╡рйШ╓втАл▄ЕтАмр╡арелриБрг│ркТрмТтАл▌┤тАмр▒ДрйМ╙ЛркКр╡▓реж╫БркК╘Г ▄▓ркЕрл╗ренриБрг│тАл╪ШтАм┘Щ┘йрлВркНр░┐▀А тЯ╣спХс╕бси▒сХ╜─есЧо

рнпрвЬрйЖ ╥М╙Ярзо рм╖рдЖрйЖ р│Д▐╣ рнпрвЬрйЖ╥М╙Ярзорм╖рдЖрйЖр│Д▐╣
$GYHUWLVHPHQW!!!


(QWHUWDLQPHQW ⟹ᯕḡᨱᯕᨕᕽ ੹ നֺ‫ د‬ਉ‫ ܟ‬଒‫ܛ‬ѿ‫ڝ‬ઊ ‫ڢ‬ણട‫ ؘ‬°Ԟൠ൲±ਁࣳ٩ ഡ़ৗ੹ֳ‫ޛ޵ࡂد‬൞ৢ യ‫د‬੘ൠૂઅ൲ӿઊ‫ৼٻ‬ ‫د‬ൠ൲Ԫ଒ਠ‫ݳ‬Ԟ०ׁӘઅ ࡻԔહઌ࣏‫܍‬٩°Ԟൠ൲± ‫֒ݴ‬Ӌѿ‫ؘ‬ஸઅട֢ਔ‫د‬ ࣹ੒ङਁࣔ‫د‬ৰ‫֢ݾ‬ઊਁ ࣥ੹‫҆ބ‬ഡ‫ބ‬ടਵઘઅ௙ ࡘܾࣳ٩१ஓઘ‫ߜ؁੹ڝ‬ଚ Ҳയ‫د‬ ਢ൛ഡ௡‫ݼ‬फ़‫ބ‬અਵ੭‫ؘؙ‬ ੥৸੹ ଒‫ ا‬ઌߜ ११ҀҀ ೵ીӘ ޿घ‫ࠅ ݴݼ‬ճ‫ ؘ‬઒ ஔહ ௩‫ݽ‬ౡ‫ڝ‬અ ല਌ ङਁ ࣳഡҿҎ੸ઌߜ੹਌Ԟഡ‫د‬ ‫ؘ‬ҫ੸ԓ‫ކ‬ుৰܱ੎ઍઊ ‫د‬٬ࡂઊԞ٩ॕ଒ৌ‫૲د‬ ଔ޾‫ؘ‬ԓҎ੸ৰܱ੒ङਁࣳ ٩Ԕઅૻ७੹‫زز‬ඥઠ੶ ޵फ़फ़ܾ‫࠹૲݀ߜؘ‬௩‫ݽ‬ౡ‫੍ً੹ڝ‬٬ࡂઊҲയ‫ੌࠔد‬અඩઊ‫د‬

áߗ७ഡ஌ֻીഡ஌౏౏ଔઊഡ ޾‫ؘݱ‬Ҳ৺‫ؘ‬੘֢‫܅‬અ°ߗ৻ઊ‫ߜڛ‬ৰࡂं੄±౏౏ଔઊഡ੸ѿણ൲ࠉࡘ૲޿ࠊ੸०ׁઊઅ֪ ઘԤਕ൑ѿ਌Ԟട‫ؘ‬ऽࡘࠕ৊੹ԓ‫ހ‬ઘ஋‫ܣ‬ୋৈ‫ֻؘإد‬எഡ୽࣏ઊઘણӶ੶ܾ‫ڢ‬ણയ੶֢൲ ࠉࡘܾાৰ‫޵ڝ‬ઽઽ૔થ҆੹ౄ੖Ҋ‫ࠕد‬৊ӘതՌ०ׁ੹൲ӿ੶ܾਵ५ਁ‫ڝ‬ਉࡂֳ‫ؘ‬ٙѿણి Ӗ੹ंੜӋԓ‫ܡ‬०ׁ੹஋੻ਃઅ७യ଒‫ކ‬३݊‫ࡘڎ੸ॻݴ‬ౡ‫׿ؘ‬Ӵࡂ‫ڛڛد‬ഡ૒ܲઘѿ‫دٺ‬ ०ׁਁ‫ف‬ഡґઌહ҆ીࡂ‫د‬٩૒ӵ੘અਕӠଔીഡ޻࡚੹Ӌ७ട‫ؘ‬ઌߜઊԞ٩ട‫د‬ઊ‫ؘ‬ԓѿ ऽࡘࠕ৊੹ࠔࠉടӋ०ׁઅ‫ބ‬଒‫ޅ‬छ੹‫ڝ‬ৰ૲‫ؘ‬ٙѿણిઊ੭ѿ‫دٺ‬ ஋੻ࡘౡଔઊഡઊ‫ਁ؁‬۹ଔৌ৔‫د‬ԓ‫֢֯ܟ‬Ҳ҆Ԟ‫޿ؘ‬घ‫ݼ‬फ़‫ބ‬ಠഡ௩‫ݽ‬ౡԓਁ‫ڰ‬ৰੌ‫ܟ‬ଔ ࡻ૲৵ܾ१ஓઘ‫ڝ‬અӿԙ଑੹ઘৈֳَԓ‫ؘ‬ਠߒഡ‫܅ࡴܟ‬ઌઅԞ੎Ԫ଒ഃԞ޵൲ࠉӴ°Ԟൠ൲± १ஓઘ‫ܾ࣏ܾفૂ੹ڝ‬ઠ৔‫د‬௩‫ݽ‬ౡઅඩઊৼ੶޵‫ٳ‬१ਁࠔੌଔઊഡઅ‫ܲޓ‬ઊԞ٩യ‫د‬

á৘଑અ‫ؽ‬ԞंԤીെ ߜ݀޾‫֪ڛ‬ઘѿԞ०ׁ࣏‫܍‬ട޵ඩઊ‫ټ‬ҫ੸ৈ‫دৼإ‬Ԥીെઊ‫ؽ੸ޑ‬Ԟं‫ؘ‬৘଑અ௩‫ݽ‬ౡ‫܅‬ ഢ‫ކ‬ട‫د‬੘֢‫ݴ܅‬൑ܹടَ਌எ઺ӵ൝અৈ‫ڝ‬ઊઘౌ൝અ஑ી५ਵࡻౌ֢५‫ࠕݼ‬ଔඟઅਠࢆઊ Ԟ٩ഡ‫ؽ‬Ԟं‫ؘ‬੘અ५ंૻઅ५ं०ׁਁҲ‫ؘ‬Ӌܱਁࣳચ൒ടҲӖ‫֒ݴט‬Ӌѿ޵ઘ३અৰ‫ޡ‬ ‫૳ݴإ‬Ҳഡ੘़ਔ੶޵ԃܲಉભઅӘીਁࣳ٩ֳֳ‫׉‬ৰৡഢ࣒ઊઘહ़ਔ‫د‬ৈઊ‫ؘإܟ‬ઊ‫ܡ‬ ‫ؽ‬Ԟंѿ०ׁઅङ٩޾‫ݱ‬Ӌഡ‫ࠉਁ؁‬നઊ‫ݟ‬ଖ़৺‫੹܍ؘ࣏‬ոտ‫ؘد‬ҫ৉਌٩ઊ‫ܡ‬৉਌ઊ৺ ‫د‬०ׁઅӆ୽੶ܾѿߚઊ‫ޏ‬യ੻੹্Ҳ‫ؽټ‬Ԟं‫ؘ‬਌எઍѿѿ੎ٙѿણଖԠ޿ु੹ࡘ଒ട޵ ֙Ԫ଒०ׁ੹੥൉യ‫د‬ ‫ؽ‬ԞंԤીെ੸૲ઌӖട଒੘૲ଔ޾‫ڢ‬Әֳֳୱܾܺ‫ࣳ޷ࣳސ‬٩ҿఐ߼‫ݼ‬଒ৌ‫ؘ‬௡‫ݼ‬फ़‫ࠋݴބ‬ ࣒യ‫د‬৉ਊઍ़ࠇਁ৺‫ؽؘ‬Ԟं‫߿ݴ‬଒‫ކ‬਌ߺઊѿ‫ؘ‬ઌߜܾԓֳܱ޵१ஓઘ‫ڝ‬અ‫ٳ‬ી७੹ઘԔ ഡҫ٩ԓઅӖ઒ஔહ੶ܾࣔৈ֥૒਌‫ؘࡂݴބ܅ڙ੸ڝ‬થ߸‫ݴ‬ഡՉ‫׬‬ਔ‫د‬

ᰆ࠺ÕˍŁᗭᩢᇡᇡᄥᰆ ᱩࠥჵ‫ݡ‬áÑˍ໦ᙹ႑ ࠔੌણ‫ٳ‬ҥℍӋघਕࡘࡘ࠺ણ੹ౣ‫֪ف‬ ऀઊӄ୵ਁҩң‫دٺ‬

ৰѿԙഀ੹൷ஜ‫ش‬ৈ֥ҫ੶ܾ‫د֭ܟڙ‬

ӄԞѿ೤ӄ୵ࣳ‫ؘ‬ઍಡ़઻٩‫ڢ‬અൈઅܾ ഡ޾ ী‫ࡣݴ‬ઠৈ૒࣏ૻઊ‫شۙد‬ৈ֥Ӗ ࠨ޻੹ୋӋઔ‫د‬

ࣳെԙӘ़ଙੋੌ೵‫੹ڢ‬٩֥‫ؽ‬യ‫ؘد‬३Ӌ

ഡী‫ؘ‬଒֥‫ش‬ઍࣹ৉޷ࠔੌણ‫ٳ‬ҥ ীघ ੭࠺ણਁ௝઒௡ެ‫ڢف܅‬ԙഀ੹൷ஜ‫ش‬ৈ ֥ൈઅ‫ࠊݴ‬Ӌઔ‫د‬ ૒࣏ҿӘԤী‫ؘ‬Ӗࠨ޻ӘതՌࡃ޷੹୲ੋട Ӌ੭‫੹୺ݼ‬Ը‫ݴݼد࣏ڎ‬ઊੋനଙ৊੶ܾ‫ڝ‬

ۙӄ୵੸ਖ਼¯ઍਁ٩૲࠹઺੘૲౗‫ਁڢ‬ ѿા़‫ٹ‬ഡীઅघരઌ଒ਉ૧‫ݴ‬௩Ӌઔ‫د‬ ӄ୵੸ણী࠺ણ૲޷೥न൦ܾ && 79‫࡚ࣴݴ‬ ࠨരਁ࣏ੋ‫ټ‬०ੋୱ‫ݴ‬ಡીഡ‫ڎ‬ஷહਁ֢ࣳ ଒֥ઍഡী‫ݴ‬ҩңയ‫د‬ ӄ୵੸ഡীઅਉ૧‫ݴ‬௩Ӌઔ੶޵़࣏ѿ‫ߗބ‬ ‫ܾفؘٻݼ‬Ӵङਕણ੹३ஓഢࠒ௝ઊ‫د‬


&ROXPQ!!!

వ૳জࡧॷଭ਑੽ಌߋ

ᦦᯙ᮹⩶☖ᮥᇡ్ᬭ⦹ḡษᝎ᜽᪅ ৰܸ੹ ‫ ڹ‬१ӏਁࣳ ࣔ৔।‫ دإ‬ഠӯ ਁѿ޷௙Ӵ‫ڝ‬ઊ઺֧ࠏ֪અ୶਼ࠓ ਁѿࣳ৵‫ݼࣳݴ਼୶֢ބ‬യ‫ؘ‬଒ਕ੕ ‫ܟࡘࣳ޷੶ڝ੹ع‬੖യَહઊઔৼ। ‫دإ‬°൷ஜ‫ބ‬१‫ߜؘ‬ઊً‫ش‬Ӌ߂ܑ ٩‫ڃ‬ଖനࣳ‫࢏ؘޢ‬ઊً‫ގ‬ઔ‫د‬±‫މؘ‬ ઊઔ।‫دإ‬ી‫މ‬ԓ‫ܡ‬ҫҎ।‫دإ‬

ԓ‫ࡘ੸ڝ‬ીഡࠒࠩ੶ܾ٫੹ࠦৼ।‫إ‬ ‫د‬ԓ٫੶ܾଙ٩࣏Ӌऀ५ടҲ࣏‫ؘ‬ ࣏‫੹ڝ܉‬ଓ੘੶ܾӋੋടӋԓ੥ਁӶ ‫ހ‬ടӋ ి घ‫ݼ‬ௗ޵ ࣔ৔੹ ҫ઒‫دإ‬ ඩ৺ઊऀ५ടҲ࣏‫غغ੹ڝ܉‬ഡ࣏‫܉‬ ੶ܾ߂ৈंੌ޷ࣳंࣛ੹ԓ‫ܨ‬Ҳࣔ޷ ৊‫دټ‬Ӌਠඥܱѿ‫ݱ‬ஞ੹ҫ઒‫دإ‬

੸‫ֳد‬٫஋‫ࣥܣ‬Ҁ੹ടԞ‫ंਁߚڹ‬ ԙֳ‫ؘ‬ҫઊৈԱӋଓ੘‫ڝ‬ਖ਼Ԛ૲‫ؘ‬ ҫઊৈԪ੖ࣳ‫ࣥ੹ࠩࠒݳد‬Ҁഥ‫دإ‬ ߼ܱࣳ૲Ԟ٩ടӋѿԚહ৊़ֶઔ ‫੹ࠩࠒؘ‬ӿ‫ݼ‬ടԞ٩ടӋԓ‫إࡂدܟ‬ Ԫ೟ࠩ੹঴Ԟ٩ടӋઌࣥઊࡃઠനଙ ‫دإ‬

ઊࠤंਖ਼൑୶࣏‫ࣳ޷ࡂݴ‬੘ઌ੸࣏‫܉‬ ੹ًૻ੄ടҲࣥҀടԞࡂ‫ؘد‬٫੹ ً૝ৈട‫ߚڹ੻ބؘ‬ઊৼ।‫ࣛंدإ‬ ਁ٫੹६ৰട‫܉ؘ࣏‬ઊৰ‫ڤ‬ઔҸ।‫إ‬ Ԫԓ‫ܡ‬ٙԓ٫੹৵‫֢ބ‬ৰ‫ؖ‬ી٩૝ ৈട‫ּؖ‬અୱઊ‫ؘ‬ઔ੹ҫ઒‫دإ‬ৈߗ ‫ݼ‬٫ઊ૝ৈ٩ઘ२ࡂ‫د‬ઘ३અ޻ਙ ࡂ‫܉࣏د‬અࣥ޻੹നௗ޷ࣳԪ଒૝ৈ ട‫ؘ‬ҫ੸ߚૂѿઔ।‫دإ‬

ઍࡘӖߗ੘‫੸ڝ‬ԓ‫ࡘܾڝ‬ౡԓ‫ܡ‬٫અ ઍࡘ‫ࠊ ܾߜײ ݴ‬৔।‫ دإ‬ԓ ‫ܾߜײ‬ ઌനԞ࡚ઊ৵‫֢ބ‬૝৔Ҹ।‫إ‬Ԫ‫ߜײ‬ ੸࣏‫܉‬અ‫ܤڙࡘ੹੻ބ‬Ҳട‫ؘࠩ‬઒‫إ‬ ‫ٱܾࣳد‬Ӌ࣏‫ࣛंؘ‬ઊ‫܅‬Ӌ਼ௗ޷ ࣳ‫੸އ‬೟અ‫੹ৼ૲ࡋݴ‬ҫ઒‫ंدإ‬ ࣛਁӖ٫ઊৰ‫ڤ‬ઔ।‫إ‬ԪԓӖଟ٫ ৈ‫ا‬Ӗଟ٫੶ܾ߼‫ݾ‬%LOO੹ֺ੹଒޾ ‫ ۙ دإݶ‬ৈઊ‫ڝ‬Ә ਼२ടӋ ࣷߜ੹ ࣏૲ৼ੹଒޾‫دإݶ‬ԓҫ੶ܾਉര੹ Ҋ੹଒٩ ޾‫ݱ‬Ӌ ৈֳਁҲ ಡ࠺ ഡࣷߜന૲ৼ‫޷د‬ԓৈֳ‫ؘ‬৵ ‫֪֢ބ‬೟ઊ࣏‫܍‬फ़‫ܤ‬Ӌઘ‫܍‬फ़‫ܟ‬ ੜҸ।‫إ‬Ԫ

ԓ‫ܨ‬Ҳനࣳଙ੹޼୼ু૝੸ୱ‫ގ‬ ઔ‫੻ؘ‬२‫ࣳ޷੶ޢ‬ઘ‫܍‬ടӋԓ‫ܨ‬଒߆ ഡ࣏‫ܟࡘ੸܉‬੖ഥ‫ܟࡘدإ‬੖ഡ‫ؘد‬ ҫ੸֢٩ԓ‫ܨ‬ҲടӋॱ‫ؘد‬ҫ઒‫إ‬ ‫د‬ԓ‫ܢ‬Ԟ൦ѿਠ଒ৌৈࣳԓ‫ܨ‬଒Ԟ ൦‫޷ٻކ‬ԓ‫੻ބܢ‬٩ઔ।‫دإ‬ԓ‫ܟ‬ ֢ട֢‫ت‬Ռࣳ‫ؘ‬৉ઌઅൌ౿੹ࡘ‫ܟ‬੖ ട଒ ‫܅މ‬Ӌ ഥ‫ دإ‬°ׂ‫ ؘ‬ര৉ઘઅ ‫ښ‬અത੹ઌടਉ࡚੹ഀ଒‫޵މ‬৉ઌઅ ൌ౿ത੹ࡘ‫ܟ‬੖ട଒‫܅މ‬± ટ

⦹ӹܹ᮹aᱶƱᮂ Ⓧญᜅ⃅⎵⋎ ๅᵝᯝᇡ░ᵝ

़ֳૻਁ٫ઊ‫ڝ‬ৰ਴‫د‬Ӌ‫ֳد‬ ٫ઌҫ੸ৈ‫دإث‬ԓૻਁ‫ؽؘ‬ ਌ඥ ֳৡ ഢ ंԙ٩ ઔӋ ଓ੘ ‫ڝ‬ઑԙ٩ઔӋട֢‫ت‬Ռ‫ܱڙ‬ৡ ഢࡘ࡚٩ઔ।‫دإ‬ৰ‫ڝ܉࣏ۄ‬

৉ઌ੸ࠉ‫ڙ‬१ԓࠦ੹ࠊԞ‫ߚڹ‬઒‫إ‬ ‫د‬३৕ࣥ൞ਁࣳඩ‫ڛ‬ҫૻਁട֢‫ؘ‬ અઌ੸Ӌ౿ࠊӋ৉ઌ੸ൌ౿ഢ‫ڹ‬઒‫إ‬ ‫ د‬ട֢‫ت‬અ ૔થ‫ࡘ ݴ‬ીട‫܉࣏ ؘ‬ઊ ઝ‫ؘٻ‬ҫ੹ࡂӋ‫׉‬ৰଖ़ઔ।‫دإ‬ ԓ‫ܟࡘ֢ܟ‬੖ട଒‫މ‬ৈৡഢઊ੭ѿઔ ।‫دإ‬ ஑ପܾ৉ઌਁҲ‫ؘ‬ણܑѿ৺Ԟ‫ߚڹ‬઒

‫دإ‬৉ઌ੸૧৉੶ܾઌടਉ਀‫ܟڙ‬૊ ࣳ઻‫ޏ‬ഢࢻ߸ܑਁ‫ف‬ഡඟ‫ޏ‬ઊ৺। ‫ دإ‬ԓ‫ ֢ܟ‬ട֢‫ ؘ߻ ੸ت‬અઌਁҲ ߸ܑਭඟ‫૲੹ޏ‬८‫౎࣏دإ‬ઊ୶घട ‫ਁૻމؘ‬ѿણ‫੸މ੸އ‬°ઊૂׂ‫ؘ‬ ֙ણઊৡ±઒‫دإ‬ԓ‫֢ܟ‬ട֢‫੸ت‬ഡ ࠤ٩֙ણઊ‫੹މؘ܅‬ട३હઊ৺੶८ ‫ دإ‬ട֢‫ ੸އ ੸ت‬਍७Ә ࣏‫ܾ੶܍‬ અઌ੹ࡂࣔഗ८‫دإ‬ ‫څ‬ପܾ৉ઌઅ‫੸࡜ڢ‬Ղ଒Ӌ‫މ‬ҫઊ ‫ߚڹ‬઒‫دإ‬१೟৉ઌ੸ࠅ‫܉‬ৗ અҺ஋‫܅࣏ܣ‬ଖҫ઒‫دإ‬ટ৲ ৉ઌઅ७ಹઊઑഢҫઊ޵१೟৉ ઌ੸ फ़ਣਁ ‫ۅ‬ৰଖ ҫ઒‫ دإ‬৉ઌ੸ ߜഡࠒ੏અઘࡻ٩৺‫ࡘ੻ؘ‬અӋ౿ ਁ‫ۅ‬ৰ૊Ӌ౿फ़‫ܟ‬੖ഢҫ઒‫دإ‬ઌ ࣥઅҿӵਁѿࣳ‫ؘ‬৉ઌઊ޸‫ޏ‬ഢҫ੹ ্޷ࣳ٩ࡘ‫ܟ‬੖ട‫ؘ‬ҫ੸‫ߗݼ‬ଔ੹ౌ Ӌ࣏ൌણ੶ܾѿ‫ܟࡘ੹܉ؘ࣏‬੖ട‫ؘ‬ ҫӘඛ࣏ഥ‫دإ‬ ਊ࣏‫܅ًࡂݴ‬٩৉ઌઊ֙Ԫ଒ൌ౿ഡ હ੸৺।‫ܑ޾دإ‬੥ਁं੎ଙҎৈ ࣳࠅ‫܉‬ઊ࡜Ӌࡻѿਠ޷ԓߗׂଘઊ ७ഢҫ઒‫دإ‬छന " ࡂӋ૒ԙ‫ًؠ‬ ‫܅‬٩҃Ԣ੹ѿৡҸ।‫دإ‬

උഹඋ࿮๢ோ୺೵ྻ೦ၴ೧ၔᇚྦ࿯ལഹಳ฽஛࿛ໍ້ኁྂஇඋ೎฽஛࿬ቼྦኁ໋඼࿚࿬഑ಠཻང࿛ ၔ້ങ২ัኁਚໆஇ஑ ഹಳ฽஛ྻ࿯SPཻངኁ໋඼ལኃኁཫ඼฽஛ኊ௻ೣஇ஑


$GYHUWLVHPHQW


&ROXPQ!!!


тйБтЯЩс╖НуЭ╜ со▓╔кс▒етк╡ тк╡с░Н ─ЮтВС ╟Н╟ЮтВЙ aс▒╢тбОр▓Ж ╞▒тШЦс▒╢сЕХ раж╔Ър╛Эс▒╢сЕХ р╝Й▄╛тО╜ р╛Хр┤нтШЦсйОсХ╜сКесЬЕ сФ╛р╗жс▒етк╡ сЬ╜e сЦТтбОтзксФвтАл▌ХтАм сЙнр╕Нс╖йсГйсйНсЦТсФвтАл▌ХтАмсЦЭтФб $FOUSF-JOL $FOUSF-JOL тж╜╟ОсиХ сЩ╣сЭБсп▒сЗбтАл▌ХтАмс▒етк╡ сййсВКс▒▓с│ж сонс╡Эр╕йсзЮ со╣р┤н╩С┼бс▒╢сЕХ спХсБЭсЦТ спЭ╩СсййсЕХ спесЭБсФвтАл ▌ХтАмс▒╢сЕХ с▒е╩С aсЬЕр╛Щсо╣ с▒е╩С aсЬЕсФН┼Б с▒етк╡ 0QUVTсйС─С с▒етк╡ 5FMTUSBсйС─С $BMM5BYJ #MBDL8IJUF $BMM5BYJ :FMMPX$BC 2VFFOTMBOE─ЮтВСтДО 5FMTUSBр╛Щсо╣ 5FMTUSB тж╜╟ОсиХс╕втШЦ 23BJM 3"$2 сЬ╜сБЭ╟н

               

р║Хс╡БсРнт╖╣ тТЩсЬЕрп╜рд╜с╡Этж╜спЩтлн тж╜╟ОтмЙраетлнткЩс╡Эс╕бтлн с░НтиЖ╟СспЩтлнтТЩсЬЕрп╜рд╜сЗетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜╟ОтВЩс▒есоБ┼Цсп▒тлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тзХсД▓с▒есмСтлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩ─Юр▓╜тлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩ┼Йтеетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩтЦнтАл▄йтАмсЬЕсйСтзКтлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩсЬ╜тАл▄йтАмсиХ┼Йтеетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕ┼Йтеетлн тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩсКес╕бтАл▄йтАмсЬЕтй▓тлн см╡╘Йс▒етВЩс▒есоБ┼Цсп▒тлнтТЩсЬЕрп╜рд╜с╕бтлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩтлн 2,0тТЩсЬЕрп╜рд╜тж╜спЩскЕтНбсЬЕтЬЩрпЭ тж╜спЩс▒етШЦсййсЪБ▌Й тж╜р╕йтАл▌ЪтАм

       

тйБтЯЩуЪбтв╜р╜╡р╣Е тАлр╛Хтж╜▌бтАмсйОс╕етпЖ┼ЦсФН с╡ЭткЩтж╜╟ОтАл▌бтАмсФН┼б с╡ЭсЬ╜рд╜тАл▄йтАмтЕ╛сйвсФН┼б ╞▒тк╣ ╞▒соВ ткосЕХ сБЭсм▒ тзкс▒╢ тж╜╟О┼б┼▓┼ЦсФН тАлсз▓▌бтАмс╡Этж╜спЩтлнтЕ╛сйСтзКтлн 2VFFOTMBOEс╡Этж╜спЩтлн 

     

с╜Ссл▒тлНс╖Н

3JWFS-BLFT 4U-VDJB 8JOEBSPP-BLFT

р╡ЕтеЙр╡ЕтеЙтНЭсл▒

"'BDUPSZ0VUMFU ,1FPQMF -(4FSWJDF$FOUSF 5IF#JEFU4IPQ

р║ХуЯС

"DF*QSP1BJOUJOH ",сЬЕтЭЩси╡с╕бтАл▄йтАмсиХр╕в "MQIB'MPPSJOH "6,0р╕йр╡Й┼Цс░Ж $'4тЯ╣спЩтЬЩ▀СтО╡р▒йспХсЦ╣ %/&тзЩре╡р╣Й 'VMM)PVTF%FDP (#5JNCFSBOE5JMJOH )"/%:."/ *$BSFтзЩре╡р╣Й *,")PVTJOH +1.BJOUFOBODF -('MPPST "6,0 -+)$POTVMUJOH&OHJOFFST .JSBDMF'MPPST 1,1MVNJOH 1SJEFQBJOUJOH5JMJOH1UZ-UE 1MBO1MVT*OUFSOBUJPOBM 4LZDPSQ%FWFMPQNFOUT 4VOCVJMEFST 5PUBM1SPKFDU.BOBHFNFOU :FIт▓▒T$VSUBJOT

  

р╡ЙуСХтв╜тМЙ сФЭсЕХ┼▓┼Б сЯЙтАл▄йтАмтУНр▒йспХтЭСсЙн соЕре╡сп▒спЩ теер╕СтЬЩ сФНспЩ J)6# -JNFMJHIUeтЭ▒ /#4JHOT1SJOUJOH 1BOUIFS1SJOUJOH

   

р╢╣р╡ЪтРвуЧНсо╣тЙ╜теХ тАлсжетО╡█ХтАм├ХvсЬ╛тгй рд╜р╕Эр▓╜рд╜сз▓р╝ЙспХсЗй сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй сЬ╜тЭСс▒▒ сЬ╜тАл▄йтАм├ХvсЬ╛тгй сЬ╜тЭС*"&с▒▒ с╡Э си▒сГе╔Щр╕СсЬЕтФб си╣р╕Э├ХvсЬ╛тгй с░ЖсЩ╣р╕йсое с▒╢┼бс░Ж ткосФЭ тйетАл▌бтАмр╗ХсЦЩс▒▒ 4JOJ╚б╟ОсЦБр╛Э сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН 

     

3PZBM$IJMESFOт▓▒TсД▓см▒

 

р╕║уЪ▓уЪВтЬКсСЕсл▒тЯ╣теЙ ┼ЦтзО сЧнтй╢спХсФН сжйс▒е╚бa сБ╡р╖Щ╩ЩтЪНсиХ сЗ╢сЗ╢тжЮсижсЧнтй╢спХсФН сЙнр╕Нс╖йсГй┼ЦтзОтжЮсиж ┼Бр▓ЕсйНтзк┼ЦтзОтжЮсиж /&тжЮсиж

с╕ЦтаХ

3PZBM#SJTCBOF8PNFOт▓▒TсД▓см▒

                

р╢╣т╗ЪсмНсинтмЦтНЭсл▒

сЯНсХЕспЩ$$57 сзБтентЬЩр╕Н─ЮсКесЕХсжйсЬ╜сЬЕтЦ╜

   

р╕нуЩЙсеНтПн     

╩СсТ╜смСр╕Н╞▒тлн ╨йспХспй█╡╞▒тлн р▓╜┼БсЬЕсЦБ╞▒╞▒тлн сЗвсЗбс░Нр╕Э╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсХ╜р╕Э╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсЦТ─С╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсЩ╜сЕЦсон╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйск╢сЦТ╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйспер╕й┘еси╣╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйсйХсВКсЦБ╞▒╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтактк╡╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩ╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩсЦТтАл▌ЪтАм сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩсйСтзК╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩс░Жр▓╜╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩс░Нр╕Э╞▒тлн сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜спЩс╡▓сж║с░Жр▓╜╞▒тлн сФНрп▓со╣╞▒тлн сФНсп▒тме╩Сраесо╣с╕▓ сЧнр╕╛╞▒тлн сЯЙтАл▄йтАмсВжтУНтж╜спЩс▒╜сп▒с░Жр▓╜╞▒тлн сЯНсХЕспЩтО╡сЬЕтЬЩсЦТ─С╞▒тлн сжер╖е▌ЕсмХсмСр╕Н╞▒тлн сжй}╬дтзксЕЦтж╜╞▒тлн с░Жр▓╜╞▒ сйХр╕С╞▒тлн сйХсВКсЦБ╞▒╞▒тлн сййсЩ╣р╕йсое╞▒тлн сХ╜сЬЪсХ╛ собтй╜скбс╕ер╕Н╞▒тлн с╡Эсжйс░Жр▓╜╞▒тлн тСБтЯЭр╡ЙтЛЙр▓б╞▒тлн тУНр▓╜сЬЕснЙспХсйСтзК╞▒тлн тгЩр╖ЩтЭнрае╞▒тлн тк╡сЦТс░Жр▓╜╞▒тлн

р╖╡уЮБр╕║тв╜тйБсжЕ

   

*QTXJDIсД▓см▒ -PHBOсД▓см▒ .BUFSсД▓см▒ .BUFS$IJMESFOт▓▒TсД▓см▒ .BUFS.PUIFSт▓▒TсД▓см▒ 1SJODF$IBSMFTсД▓см▒ 1SJODFTT"MFYBOESBсД▓см▒ 2&**сД▓см▒

           

р╕Вс╛Йс╕╣тЪН

р║Хс╡БтЫ╜сжетЗ▒ сКес▓Э спЭсл╡сЭБр╛Щ тШЦсЭБр╛Щ тУНр╕НсЬЕтГЕтФбспес╖й тж╜спЩрпЭре╡скЕсВКсШВ ткЩс╡Э╙╣рпЭ

 

сЭБтеер▓╜┼Йтеер▒йсЬЙ "VTU"EWBODFE"DBEFNZPG(PMG

р╕йсЬЕтЦСтзЩре╡р╣Й р╝Й▐╣тЯ╣спЩтЬЩ р╗жтгйспЩтЦнр╕НсиХeтЭ▒р╕йр╡ЙтЭ▒

a╙╣сжйтзЩре╡р╣Й тАл▌бтАмсйвр╝К┼Ц р╕йр╡ЙсФнржК

 

сДБспХсЬЕ├ХтЗ╢ соБтАл▄йтАмтУНре╡сп▒спЩ соЕтЯ╣спЩтЭж с╡▓сж║тНЕтЦ▒спЩтЦнр╕НсиХ с╕▓сЩ╣р╕НтзЩре╡р╣Й тФХсЬЕр╝Й▐╣тЯ╣спЩтЬЩ тж╣смСсЬЕр▒йтАл╫ЩтАмсДБспХсЦ╣

     

0;(PMG"DBEFNZ

 

р╕нуЩЙтгк (BJMFT $BSCSPPL *OEPPSPPQJMMZ -PHBO$JUZ /PSUI-BLFT3FTPSU /VEHFF 0YMFZ 1BDJGJD

    

─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓бсФН╩бсЩ╣ +1 ─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓б ╔Щр╕С─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓б сБ╢с▒╢сКй┼ЦспЩс╡Эр▓б

  

р╜Нтб║ $)FSBME'JOBODF $SFEJU.PSUHBHF %JBNPOE-BEZ(SPVQткйр│Б &('JOBODF 'BJSXBZ'JOBODF ,0+"тАлтЗ╜▌бтАм 1FSQFUVBM'JOBODF$PSQ 4".-PBOT

    

сВИтмЦ сЬ╜тУНр╕аaреБ сЯЙтАлтен▄йтАмрпЭсмн #FTU'MPSJTU #FXJUDIJOH#MPPNT 'MPXFS4IPQ

  
<HOORZ3DJHV!!! сИОсФЮтЬХтЫ╣уАн

си▒сиХсЯЙтУХ╘кра║╘ксВК -&&4си▒сиХтНЙсЦЕтК╣ 0,╘кра║сХ╜сКесЬЕсЦЭтФб

 

сК╜сгЭс╡осР╛р║▒тгк $VF$JUZтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж %0.4PVOE .VTJD$JUZтАл╫ЩтАмрп╣сВК

 

с▒етк╡

сЛТтгк a╙╣сжйтАл╫отАмс░Ж сп▒сйСтАл╫отАмс░Ж &BHMFCZр╝Кс░Ж

 

спКуЪнсЩЩтгХтв╜ сЯЙтАл▄йтАмсЭЩспЩсзЕ╔Щрп╣тжЮ (/"снЪре╡сп▒спЩспХр╕йтНбтЭж J)6# /BUPXOре╡сп▒спЩ /#4JHO /'.8FC тШБтФйре╡сп▒спЩ 

/""5*╔ксйвтж╜тж╜сйвсГйсйО &NBJMJOGP!LPSFBOUSBOTMBUJPODPNBV 8FCXXXLPSFBOUSBOTMBUJPODPNBV роЪрзА10#PY.U0NNBOFZ2ME

/""5*сГйсйОтШЦсйОсХ╜сКесЬЕтТЩсЬНрп╜рд╜;FOсЦЭтЦС тАл▌бтАм┼▓сФН 

с╕ЕуЭ╜тЗ▒

тЙбтеЖ

   

тж╜сЧ╡сХ╜с▒в $8BWFтВжтАл▌бтАмсйН

тНЮс╡ЪуЭ╜уКЩ

   

сЙнр╕Нс╖йсГйсйНтзксп▒тж╣смСсЬЕ #1) 

сБЩсЪБсЭНр╕НсФвтАлтК╣▌ХтАмр┤нсз▓с╕бсоЕ сжер╕Нсжетж╜со╣см▒ смСр╕Нтж╜со╣см▒ с░Нтк╜р╛Эр╕НтК╣р┤нсД▓см▒ &JHIU.JMF1MBJOT 4JOOBNPO1BSL тК╣┼Эсо╣сФН╩бсЬНтВН тНбр╕С▀Щсп▒р╣ЕтК╣┼Э тактк╡тж╜сВКсД▓см▒ тж╜сВКтУХр╕НтАл▄ктАмсХ╜рпЭсГн $#%%BZTсД▓см▒ ++-FFтж╜со╣см▒ .FEJDBM(SPVQ .Z$MJOJD 5IF%FOUBM$MVC тж╜╟ОспЩтК╣┼ЭсД▓см▒ $BCPPMUVSF 4UBGGPSE 5PUBMMZUFFUI тК╣┼Эсо╣сФНтийсЧнс╕е 

с┤╜тЯотРй

ре╡р║╣сЦ╣сЬЕтйЕсиХ р▒НсЙ╡р╕НсжеспХс╖й сЧо┘йсЯЪ ╓ЕспЭ сЯЙтАлтйЕ▄йтАмсиХсЬЕтЫ╜ре╡скЕ сжетбХр▓╜р╕╝сФНс╕б си╡с▓ЕсЬЕ╓ЕспЭсЧо┘йсЯЪ си╡с▓ЕсЬЕтФЙ соБсБЩтйЕсиХ сп▒спХтйЕсиХсзЕсЙСтЭС с▒╜спХсБЩт▓▒TсЬЕтФЙтНбсиХ тж╜╟ОсЬ╛ теер▒нтК╣раесиХ тйЕрд╜тО╡тЦСсЬЕ сЗбсЗбсБЩсмКсЭЕ тйЕсиХр╕Н▐╡сЬЕтЫ╜ре╡скЕ тйЕсиХсЬ╜тЭСсБЩсмКсЭЕ сЬ╜тЭСс▒▒ тйЕсиХсжЙтЭС р╕йтЦСсД▓см▒с▒▒ тйЕсиХсЬ╜тЭС сЯЙтАл▄йтАмсВжтУНс▒▒ "HJPсБЩсмКсЭЕ "NPT1SPGFTTJPOBM"VTUSBMJB "SJBр╕йсФНс╕б "+тйЕсиХ $)3*45*/&#&"65: $PMPVS3BJO)BJS4BMPO %BOOZ)BJS4UVEJP %BWJEт▓▒T)BJS (.#тйЕсиХтО╡р╕Нсже )BSFт▓▒T)BJS )FSCBMJGF *#сБ╣сйв╟НтжЭсЗб┼бр╕Н ,PP(JсБЩсмКсЭЕ .F6сБЩсмКсЭЕ .6.6 /BUVSBM#FBVUZ4LJO$BSF /#сЙСтЭСсХЦ /JDPMFт▓▒T)BJS#FBVUZ 0#( сБЩсмКс░Нр┤н 2VFFOт▓▒T)BJS 3FE$BSQFU 3FGSFTI /(PTQPSUNBTTBHF 4VOOZ)BJS4UVEJP 5SFOET

                   

╩б─ЮтФ╜сДбткЩсФН ╩б┼▓сЬ╛сДбткЩсФН ╩б╟нтДБсФНр╛Хс░Ж р╕НтЬбс╖й ╩бр╛Щ╩СсДбткЩсФН ╩бсйв╚╜сДбткЩсФН ╩бсйвтж╣сДбткЩсФН ╩бтж╣╔БсДбткЩсФН ╩бтпНсмКсДбткЩсФН ╙╣соЕс▒╜сДбткЩсФН сБ╢см▒сХ╛сДбткЩсФН сБ╢с▒╢сжесДбткЩсФН сБ╢тВЮсБЭсДбткЩсФН сЭБсЦБсБЩсДбткЩсФН спХс▒╢сБЭсДбткЩсФН спХс│жспЭсДбткЩсФН соЕтк╡с╡▓сДбткЩсФН с▒╢см▒сХ╛сДбткЩсФН $MFBS-FHBMсГ╢р╖БтлнсФН ,JN-FFсГ╢р╛ХсГ╢спЩ TUFQIFOTUP[FSсЙнр╕Нс╖йсГйтж╜╟ОсиХтШЦсйОсХ╜сКесЬЕ

смСр╕НскбсГйсйОтШЦсйО спХсйвскЖ /""5*╔ксГйсйО тЦнр▒йсФН тж╜╟ОсиХсГйсйОсБ░тШЦсйОсХ╜сКесЬЕ ,PSUSBOTMBUJPO4FSWJDFT

тРвсР╛т╛╣уУЭ 

 

 

  с╕ЦтаХ

тж╜╟ОткЩс╡Эс▒╢сЗбреТр▓╛тж╜со╣сФН ")13"$.#"тЛЙтж╜сзЮсФН 

см▒┼▓тАлтж║▌бтАм╞▒тж╜со╣┼ЭтАлтж║▌бтж║▌бтАмсм▒с│Щсиж тАлтж╜тж╜▌бтАмсо╣сФНтй▓тлнт╗▒ткЩс╡Э""$."с▒╢тлнсм▒ с▒е ра║сЭБтАлтж║▌бтАм╞▒тж╜со╣┼ЭтАлтж║▌бтАм╞▒сЩ╣ р╝ЙреБ}спЩсо╣р┤нсЕХти╣ .FEJCBOLреТ сйНтзксп▒сЕХти╣тй╜тФ╛

Tel : 07 ) 3191 3662 Mobile : 0422 600 822

сЕХти╣сйС╔йр╛Щсо╣ $)FSBM'JOBODF "*('4 &('JOBODF

  

с╗ЕсФЮтЗ╡

396 Mt Gravatt-Capalaba Road, WISHART, QLD 4122

р▒йспХтк╡спХтЬЩ ╩бс╕бсйС сЦЭтЙер╕Н тУНр╕НсЬЕр╕Н тНбтАл▄йтАмсЗбра║сФС ",-JOLT -+)PPLFS сЧ▒сйв╔Э .BTUFS3FBMUZ 3BJOF)PSOF с│Сс╕есХ╛ 3BZ8IJUF с╕бтж║с╕е :0/(сЗбра║сФС скЕсЦЩс╕е :0/(сЗбра║сФС 1FUFS)VBOH 

     

с╛ЙсЩЩтЭйсСЕтЬ▒ ├ХvсЗбсоБсФвтАл▌ХтАмсЧн ▌ЖтЦСтийтж╜╟ОспЩсД▓см▒$JUZ ▌ЖтЦСтий"MCBOZ$SFFL сЕХтк╡тАлтж╜▌ЪтАмсо╣см▒ сЙнр╕Нс╖йсГй╔Щр╕СтГ║тЗ╡сД▓см▒ %Sс░Ж сЙнр╕Нс╖йсГйтж╜со╣см▒

     

  

 

   

тПйуФ▒т╜е ┼Црае┼б"6453"-*" ╟О╩СтФ╜╟нрае ╩СскетзК╩СраетФ╜╟нрае├брае р╗жсФвтж║╞▒сЩ╣сЦБс░Н р╛Щр╕НтФ╜╟нрае сХ╜▐╣тУНр▓╜сЬЕтФ╜╟нрае сжетбХр▓╜тжЭтЬЩтАл▄йтАмсЬЕ сл╡a тзХра║├брае 0/&тФ╜╟нраес╖НтЬ▓уЛ║тЬ▓ ╙╣тЭСсГйсйО┼Цс╖╛

сЬ╜рд╜тАлсЩ║▄йтАмсБ╢ сЬЕтеер╕всмСрд╜тФбсмнткЩтЦ╡ ткЩтЦ╡╔бр▓╜р╕Нсже )PVTF#FUIFMсДБ▀ЩсБЭсБ╢ .PO.BSZ"QBSUNFOU)PUFM

     

с╕╣уЬЭс╛║тмЦ тАл█ХтАмсл╢сБ╡├нтЬЩ .&*4*.#SFBE$BLFT 4BNт▓▒T#BLFSZ

 

┼Бр▓ЕсБЭсБ╢сЙнр╕Нс╖йсГй ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсБЭсБ╢ ▌ЕспХсже╙╣ткЩтЦ╡ сЙнр╕Нс╖йсГйсБЭсБ╢

с▒╣тЬ▓ ╓ЕспХтД▒тЦо с╡Э #$.5FDIOPMPHZ1UZ-UE %POHTFP*OUFSOBUJPOBM$P 4IJO.J"VTUSBMJB1UZ-UE (MPCBM%#1UZ-UE +FPOH0I%FWFMPQDPOTUS ,P[8PSMEXJEF   

р│Р▀Ср╕йтЬЩ сЬ╜тЭСр│Р▀Ср╕йтЬЩ $8"7&сКере╡скЕ

 

тЗ▒т╡╡ тАлсзЭ╫ЪтАмсм▒ с│С─ес│ж сйС╬дсЦБсм▒ тж╜╟ОсФНтВС см▒сЗй╞▒

 

┼Бр▓Ес▒╢ ╞▒тЕнтК╣тФЙ ╟в ╩Ср╝ЙтАл╫ЩтАм тАл▌бтАмс░Ж╔й раераесБЩ р╕йтАл▌ЪтАмiсКе р╕йр╡Йр▒йсЬЕтШБрп▓ сЬ╜тЭС р╕йр╡Йр▒йсЬЕтШБрп▓ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН р╕╝╙╣рпЭсЬ╛тАл▌ЪтАм р╕╝ра║сФС р╕╝ра║сФС р╕╝ра║сФС сБЩb сБЩтАл▌ХтАм сГ║╔бсГ║╔б сЗ▒сЗ▒ сДЕс╖й см╡╘ЙсЬ╛тАл ▌ЪтАм сХЕсЗбтж╣смСсЬЕ спЭсЬ╛сЗбтЯ╣ сЯЙтАл▄йтАмсХ╜смЩ##2 сЬ╛~ сййтАл▌ЪтАмс╡▓╟Ос╕▓ спХa╓Е скЕсБ╜тФе скЕсЭТ $IJOB5PXO с│жaр▒йсЬЕтШБрп▓ тЗ╣тГ╜тАл▌ОтАмiсКе тК╜╟Нр▒йсЬЕтШБрп▓ тО╡р╕НсжйтК╣тФЙсГе├С тШБсБ╢спХ тж╣тж╣сЗйтАлтФЙтК╣▌ОтЭн▌ОтАм тж╜смСр╕Н##2сЗбтЯ╣р▒йсЬЕтШБрп▓ $BGF)BODPPL ++тЛХтЯ╣ 1)04BJHPO 3&%(3*-- 3PCZт▓▒T$BGGF 5PQ6Q

                   

тРвуЧНтеХ ╩бтК╣сЬЕтШБсже р▒ОтФЕсЬ╛тгй

 

р│Р▀Ср╕йтЬЩ р╕н╙╣сВКсж╕e сБЩ╙╣р╕Нр╕йтЬЩ сБЭсЧотЕн╩бсВЖ сЬ╜тЭСр│Р▀Ср╕йтЬЩ сиер╕йсЧ▒╩бтК╣ си▒спХтенр▒НсЬЕр╕йтЬЩ скЕсЕЦриВсВК спХр╕йтЬЩ тВЩснСсК║тгЩрд╜ рв▒сЗбтПК╙╣р╛Э  тО╡с╖йр╕йтН┤ сЬ╜тЭС  тО╡с╖йр╕йтН┤ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН  тФХсЬЕр╕йтН┤ тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ сЬЕтеер╕втп▒  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ сЬ╜тЭС  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУН  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ тЪНснВ  тж╣╙╣р▓╜р╕йтЬЩ тЭнспЩрп╜рд╜  ткйтенр▒НсЬЕ "4*".BSU ##рв▒сЗб 

тПйуПбсЩЩтЭй р╕НтЬбсЬЕтФбтбНтШБсЬЕтЫ╜ре╡скЕ тбНтШБрпЭриЭ тжЮсЧнтАл▄ктАмсЬЕтЫ╜ре╡скЕ тзХр╕НтЖ╜сЬЕ╘ж тЗ╜с░Жс▒ер╛ЩсФНс╕е J)6#сйвсФвс▒╜сп▓ +1)050 /'.сЬЕтЫ╜ре╡скЕ 3&%3&$1SPEVDUJPOра║сйвсФвс▒╜сп▓

    

тЪКр╜╡

aсЬЕтаБтжЭсжетАл╫ЩтАм сжйтШБтАл▄йтАмскЕтйесжжсФН "OJNBUPтйесжж╩С

 

тЪНр╕В сЙнр╕НсЬЕсГйсжй─Юсм▒ JDPOUBDU 4VOOZCBOL 

 

тЬ▒уЫОтЗ▒ сБЩтАлтЪН▄йтАмсиХ сБ╡р╖Щ╩ЩтЪНсиХ скЕтФЕраетФЕтНбсиЩс╖йтЪНсиХ тНбтАл▄йтАмсйНтзксФН

  
<HOORZ3DJHV твЭскЭ v╘ЙсЬЕтФбспЭтЮЙсЦ╣ ткЩс╡Эсо╣ра║тАлр╛Щ▌бтАм "VTTJF/JDF6OJGPSN (PPECPZ%BOOZ +VMJBт▓▒T$PMMFDUJPO ,,Pсо╣р╢╣ 4VHBS-BOE 5PUBM'BTIJPO 7JWJE8BWF

    

тв╣с╡БсСЕуЫО тйетАлтЪН▌бтАмсиХ "MM8BZ5SBWFM #/&сйНтзксФН 'MJHIU$FOUSF "TIMFZ,XPO JBF5PVS/FU )5сйНтзксФН 1FUFSQBOT5SBWFM,PSFB 6*"VTUSBMJB5SBWFM

╩б─есйвспХсБЭсГ╢р╛ХсФН сВТсЬЪсмКспХсБЭсГ╢р╛ХсФН сШВс╡ЭсйСспХсБЭсГ╢р╛ХсФН спХсБЭсДбткЩсФНсоЕтк╡с│ж тж╜сЧ╡спХсБЭсГ╢р╖Б ткЩс╡Эс│СтФб "IB)PKV р╗жrр╛Щ +PTFQI$IBO ,&:)0+6спХсБЭсГ╢р╖Б ,0,04спХсБЭ

    

тЬ▓тЛжр╜Н

     

тв╣с╖йуП╜ тЭнтЭСсГнр╡НтгОуЖ▒сеНтв╣теЕуЛесЙНт╗отеЙ */,(6:тгХсФЮт╡нсмйсмйсеСуП╜ ╟а▀СспХскЕтШБ ╟а▀СспХтЛХр▒нтЬЩ сФвс╕ер╝ЙтЦСсЬЕ тбОсЬЕсБ╡├▒ ╩бтж╜ре╜р▒Н #FUUFS$BS1MBDF :FTр╝ЙтЦСсЬЕ

   

тгХсФЮт╡нтеЪс╛Й

4/'р┤бркМ╥╜ркМрз╣роФ

рм╡рм╡╓Ьр┤арл┤

сЬ╜eс╡ЭспЭс▒етк╡ e с╡Э спЭ с▒етк╡  

риПр▒врнЛрнирдгриП╒ерм┤ркбрб┐роЪрм╡р╢Нр░Щркбрб┐ ргкр╖аре╖р░╗╓Ь╘зтАл█ЗтАмр╕Оре╖█йрм▓ржГтАл▄ЫтАмриП╒ерм┤╘зтАл█ЗтАм─Др╖Крм┤р╖╡р│┐ рнБрмариОрл│р░ЩрдАр┤Йр▒Ц█йр┤вр╡И▀ИтАл╫ТтАмро║╒ерм┤╘зтАл█ЗтАм

5рй▒█╡508 .&JOGP!UPXDPNBV 1305*/5*/( сЯНтЭж 4QBSLMFT"VUP$BSF 4VOQJOUтеер▓╜тЯ╣сЦ╡╒▒ 6MUSB5VOF тШБсмС

  

aреБсЬЕтЯ╣сЦ╜р╕НсЬЕтЬЩ ┼Йрд╜тзЩс╖й сЕЩрд╜ тЛХтаМс▒ер╛Щ сЕЩрд╜тАл█ХтАмтУХр╕С сЦБр╛Эс╖╛с▒╢ сЕЩрд╜с▒ер╛ЩсЬЕр╕йспЭтУХр╕С сЬЕр╕йспЭтУХр╕С с╕етпС}сБЩсВКсйО тЛХтаМтУХр╕Н▄╛ ",#0/%$-&"/*/( $MFBOJOH%PDUPST ++$-&"/*/( тДОсЧнрае╟Н +,1тУХр╕Н▄╛ тЛХтаМ сЕЩрд╜ ,MFBO,JOH тДОсЧнрае╟Н 0,тЛХтаМтУХр╕Н▄╛ 5FSNJUFсВКсйО тпС}сБЩ :FT$MFBOJOH4FSWJDF 50сВКсйОтЛХтаМсЧнтЭнтУХр╕С

        

уА╣уШнуЙ╡

тг▒теЪтИЖсР╣ "/(тНЙсЦЕтЭж╔Щр╡Ъ $)FSBME'JOBODF тУНр╕НсЬЕтВНсФвтАл ▌ХтАмaс│Т сЭБсж║сФвтАл ▌ХтАм

$BTTс▒бсмЩ

  

теЙр╜╡теЙуЮЩ сБ╡р╖ЩсмХс▒етж║см▒ сЗбсЗбсмХс▒етж║см▒ 0,смХс▒етж║см▒

 

тйес╕бс▒е╩СтШЦсЭБ┼ЦсФН р╕НсЬЕ -&&4 с▒е╩С┼ЦсФН

теЪтНЭр╜╡

тбеуЪЮтаХ

сЙнр╕НсЬЕсГйсйОсШВ╔й тзХтжЭсйОсШВ╔й

 

р╣ЖaспХсГетНХтеЙтЦСтЗ╜с░ЖсЩ╣р╕Н си╣р╕ЭтНХтеЙтЦС с│СспХсжеспХтбСсЩ╣р╕Н тНХсЬЕтФб тж╣рд╜снЙсиХтЖ╜с▒бaтНХтеЙтЦСсЩ╣р╕Н 75&2тНХтеЙтЦС $PNQVUFS;POF 1$

 

тЭ╝тНЭтЙе р▓╜с╖йскШсЩ╣сЦБ си▒спир╕йспЭскШсЩ╣сЦБ с╕б╙╣скШсЩ╣сЦБ си▒спир╕йспЭ тЕйспХсЬЕскШсЩ╣сЦБ сЯЙтАл▄йтАмсВжтУНтп▒ тйеспХ╓ЕскШсЩ╣сЦБ (PMEIBOET скШсЩ╣сЦБс▒ер╛Щ

3&с╡о'9'с╡о

   

спЩтЦС╓ШсЬ╜тЭС ($BTUMF

 

уЪЮтаХ ╟Нр╝Н ╩бсЦБсФ╛сЩ╣тж║ тАлтЯ╣█ХтАмспХсЬЕр╝Й▀Щси▒спХс▒есЬ╜ р▓╜си╡сжеспХси╣тКБ сБ╡спХскНр╕Ср▒йсЬЙ сЙнр╕НсЬЕсГйтж╜╔бтж║╞▒ си╣р╕НтЬЩсЩ╣тж║ спХ─ЮсЩ╣тж║╞▒сЭЕ

тЯ╣тЛжтв╣тИДтмХ

сЬ╜рд╜тАл▄йтАмсЭБтж║тАл тж║▌бтАмсЙнр╕Нс╖йсГйтМБтЯЭсЬЕ 

",с▒╢сЩ╣╩СтеЪтбжтеХ

aс▒еa╟НспХсФНсмХсБ╣ тАл█ХтАмсЬЕтФб a╟НсВСтАл▌НтАмспХсФН тАлтШЦтж╜▌бтАмсмХтФ╛сВС сЙнрпЭ▐╡р╛ХсК║ спХсФНa╟НсмХсБ╣ сЭЭтЬЩр▒ОспХсФНта▒╩Ср╛ЭтГ╣р╕Н скЕр▒нс╕бтк╡р╛Э▀Хре╜р╕НсГер╕Н смжa╟НспХсФНсмХсБ╣та▒╩Ср╛ЭтГ╣р╕Н спХсФас╕▒с▒ер╛ЩсЦЭтЦС с╡бспХсФас╕▒╟Ос▒╜смХсШВ тж╜╟ОспЩспХсФас╕▒сЦЭтЦС тж╜с╕етФ╛сВС тж╜тЦСс│жтзКр╛Эр╢╣ тйетАлтФ╛▌бтАмсВС ткЩс╡ЭсБ╢сФНтжЮсиж спХсФН )&--0.07*/( )PNFIPNFспХсФНраесмСсБЩ ,5.&913&44 0,р╛ХсК║ тШЕ 2спХсФас╕▒сЦЭтЦС 5PNт▓▒T3FNPWBM 7*1спХсФас╕▒

          

тЯ╣теЙуЪЮтаХ р╣ЕспХсмХс▒етж║см▒    

с░НтАл▄ЖтАм╞▒соВ с▒╜спесЬЕсжйтж║см▒ (BSEFO$JUZ *OBMB 4VOOZCBOL)JMMT 5PPXPOH тФ▓сЩ╣тж║ тж╜сЬЕспк╔бр╕НсЫН тйНр▒нсйвсиХтж║см▒ BOESFXсйвсиХтлнтк╡╞▒сЭЕ %SFBN*&-54

         

уЪЮтаХ тЭНсПк

сБ╡▌ЕсоБтж║ сБ╡р╖ЩсоБтж║ сйвсоБтж║см▒ соБтж║тАл▌ШтАмтНХ тж╜сЧ╡соБтж║см▒ ткЩс╡ЭсБ╢сФН %0.&EVDBUJPO JBFсоБтж║╓ЕтЬЩ *%1тАлтж║▌бтАмсйСтзК ++соБтж║сЦЭтЦС ,0,04соБтж║см▒ -JOL"VTUSBMJB 4&5" 6*соБтж║см▒

       

┼Б╩СсЦЩсФв сБЩтЬЩсВжтУН тШБр╕йсЬЕс▒╢соВс▒▒ тгЩр╖Щр╝Кс░Жс▒╢соВс▒▒ v╘Йсп▒ра║тВЙслЩтй╢сЕЦсм▒ сЙнр╕НсЬЕсГйтЭХтЭж сп▒ра║тВЙ с╡ЭтФ╛ сФНр╛ХсЭЕ """сп▒ра║тВЙслЩтй╢сЕЦсм▒ "5FBN"VUPNPUJWF $FOUSBM4NBTI3FQBJST +PZ.PUPST .PCJMF$BS%PDUPS

   

  

тебтж╡тЬК $+/VUSB$PO1UZ-UEтйБскЭ '(48JOFT скбспЩсЧнс╡Э т╖▓тЛСс╡отЬ▓тж╡р╕В aрд╜▄╛сБ░сп╡ре╡╩оспХтАл▌бтАм╞▒┘йтАл╫│тАмспХ╞▒соВ р▒йспЩсЕХсмСтк╡сЭЕ р╕Нрд╜"SUсиХр╕СспХс╕▓ р╝НтЦнсЧнр╕НсиХр╕СспХс╕▓

  
<HOORZ3DJHV!!!

сБ╡тж╣тжЭсжетАлтж║╫ЩтАмсм▒ сЩ╣тж║┼ЭслЩ сЦТс▒всЗбс╕ес▒ер╛Щ сЩ╣тж║р╛Эр╕Н┼ЭслЩ сЬЕс╖йтФЕ.FUIPEсБ╡спХскНр╕С сиХр╕СспХсЦТсжжра║сл╡╞▒сЭЕ с╕бтй╜сБЩсЪБтж║см▒ тжЭсжетАл╫ЩтАм╞▒сЬЦ тенр╡Ь сйвсиХ-FTTPO тенр╡ЬскЕтЛХр╕Н╙╣р▒йсЬЙ тенр╡Ь}спЩс╕брае тенр╡Ьр▒йсЬЙ тж╜╟Ор╛Щтк╡сЦЭтФб ".&#сонсжжспХр│БтДЭр▓╜ +FTTт▓▒с░Нс╖йтжЭсжетАл╫ЩтАм -JUUMF1JDBTTPсБЩсЪБтж║см▒ 1VSQMF'JTIсБЩсЪБтж║см▒

        

4BODUVBSZ$PWF 5IF$PMPOJBM

р║ХуЯС ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩ╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩр╕НсК║сЬЕтШЕ╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсЙнтАл▄йтАмси╣╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсЩ╜сЕЦсон╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩскЙ┘ер╕Н╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩс░Жр▓╜╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩс░Нр╕Э╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩс╕б╟НтЕн╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩсЦТтАл▌ЪтАм ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩсйСтзК╞▒тлн ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜спЩс░Жр▓╜╞▒тлн ╟Ос▒╜сЦБ╞▒╞▒тлн рв▒сЧ▒р╝Йсже╞▒тлн р▒йр╕йсЦТсХ╜сйС╟Нсм▒ткЩс╡Эс╕бсЗб тгЩр╖ЩтЭнрае╞▒тлн тж╜р╕йсонтЛЙр▓б╞▒тлн

уЪ▓р╕║тЗ▒ тАлтзОтж╜▌бтАм┼Ц +FU4UBS 2BOUBT 7JSHJO#MVF

  

р╖╡уЮБр╕║тв╜тйБсжЕ

 

сжнр▓╜си▒тк╡с░Жтгй

сХ╜рпЭсГн сХ╜смЩ##2р▒йсЬЕтШБрп▓ сЬЕсЬ╜▀ХсРнрпЭ сжер╕Нрп▓ сзЭсБЩ сиер╕йсФНрп▓ си▒спХсЬЕскбсФНсКе спХa╓Е спХс│СсЪРсЗй тО╡р╕Нсже╙╣ тЭнрпЭ▌ЕспХсЬЕ$IBSDPBM##2 тж╜╟О┼б тзХтжЭр│Е #BTTJN $VJTJOFPG"TJB %POB%POB )PU4UPOF /BNV$BGF3FTUBVSBOU 3BJOGPSFTU$BGF 3JDF)PVTF 5BспЭсЬ╛тж╜сЬ╛

          

уЯСр╕ЙтЗ▒

р╕нсШбуВЩтПйуП╜ 

р╡ЙуСХтв╜тМЙ

/#4JHOT1SJOUJOHр╢╣р╡ЪтРвуЧНсо╣тЙ╜теХ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩ├ХvтенрпЭсп▒ р▒ОсХ╜р╕НсмЩ р▒ОтФЕр╗ХсЦЩс▒▒ р▓╜сзе├ХvтФбсмХ р▓╜сзескЕтЭ╡ смЩтж╣смСсЬЕ #JP#FMMF├ХvсЬ╛тгй $PTZр╝С ,5PXO├ХvсЬ╛тгй сЬЕр╕йспЭр╕йтЬЩ

     

р╢╣т╗ЪсмНсинтмЦтНЭсл▒ р▒йспЩсЕХсмСтЯ╣спЩтЭж $+"&с╕▓сЩ╣р╕Н &$)05*-&4 .$1SPKFDUT

  

р╕нуЩЙсеНтПн ткЩс╡Э┼ЙтеетАл▌ШтАмтНХ тлКсйвсБЭ1("теер▓╜┼Йтеер▒йсЬЙ

р╕нуЩЙтгк

╩бсФвтйетлн─есФН ╟нсЭБс▒╢тлн─есФН

 

"SVOEFM)JMMT$PVOUSZ$MVC &NFSBME-BLFT (BJOTCPSPVHI(SFFOT (MBEFT )JMMт▓▒T*OUFSOBUJPOBM -BLFMBOET 1BMN.FBEPXT 1BSLXPPE*OUFSOBUJPOBM 3PCJOB8PPET 3PZBM1JOFT

с┤╜тЯотРй ╔Щр╕СтжЭсЫН сБ╡ре╡тЬЩрп╜сЬЕтбНр║Щ сЙСтЭСсХНр│ТрпЭр╝Й▀СспХсЬЕтЭн сп▒спХтйЕсиХсзЕсЙСтЭС тйЕспХ╔Щр▒йспХсЬЕ тйЕсиХр╕Н▐╡сЬЕтЫ╜ре╡скЕ 4IJOтйЕсиХсЬЕтФЙтНбсиХ 4IJOтйЕсиХ+,

 

с╕ЦтаХ a╙╣сжйтж╜со╣см▒ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсД▓см▒ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтК╣┼ЭсД▓см▒ сБ╢собсЕктК╣┼Э сЗбсЗбтж╜со╣см▒ сЭНр╕НсФвтАлтК╣▌ХтАмр┤н"SU.JOE скЖсЬЙтбНрд╜тж╜со╣см▒ тГ║тЗ╡┼бс▒йсД▓см▒0TU%SсоБ %S1BOH.FEJDBM$FOUSF 1JOEBSB)PTQJUBM

     

с╗ЕсФЮтЗ╡  

с╛ЙсЩЩтЭйсСЕтЬ▒тЗ▒тмЙт╣▒тЭЖ сКес▒есЬЕтЫ╜ре╡скЕ FYQPTVSFQIPUPHSBQIZ 1IPUPXJUI4UPSZ

(SFFO1PXFSтЛХтаМтЯ╣сЬЕтЬЩтНЙтЬЩр│Е

,,тЛХтаМтУНр╕Н▄╛ 0,тЛХтаМтУХр╕Н▄╛ 0NFHBтУХр╕Н▄╛ ;00,1FTU$POUSPM

  

тЗ▒т╡╡ ╔йvсФНуА╣уШнуЙ╡

раесЬ╜рпЮс╡Эр╛Щ ра║сз▓р╕йтЬЩ рд╜р╕Эр╕йтЬЩ р╗жa╩бтК╣сБ▓сБ╣тВН сБЩтАл▄йтАмр╕йтЬЩ сЬЕр╕йспЭр╕йтЬЩ тФХсЬЕсЬ╛тгйс▒▒ тго╓есЩ╣тЯЭ тзХтжЭр╕йтЬЩ тйесмСр╛ХсйО ##рв▒сЗб ,5PXO4VQFSNBSLFU -PUUFтаЩсо╣с▒▒ /FSBOH'SVJU.BSLFU 4NBSUBZ$BUFSJOH

тНЮс╡Ъ ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсКетК╣р╝ЙтЦ╡ тО╣раесЬ╛ 

сЯЙтЯЭсЬЕсБЭсБ╢ сЯЙтЯЭсЬЕтНбспХсЙ╡спЩр╝ЙтЦ╡

       

тПйуПбсЩЩтЭй

  

тПйуФ▒т╜е ,XPOEP,JOET

тРвсР╛т╛╣уУЭ

   

р▓╜сКе╙╣тФбсмХсЦЭтЦС сЗксобсжжр╕й1$сВК спЩтЦС╓ШтЛХтЯ╣ 1MBUJOVN

уЪЮтаХ тАл▌бтАм╞▒┘йтАл╫│тАмспХ╞▒соВ сЩ╣тж║с╕брае с░НтАл▄ЖтАмсЬЕсЬЕр▓╜тж║сЬЦ с▒╜спесЬЕсжйтж║см▒ 0YFOGPSE 3PCJOB 4PVUIQPSU

  

╟нсЭБс▒╢тлн─есФН спХ─есм▒сДбткЩсФН

тЯ╣тЛжтв╣тИДтмХ

 

тАл▌бтАмсЭБ╟Ос▒╜смХсШВ р╛Хс╕б}спХсФас╕▒сЦЭтЦС

 

тбеуЪЮтаХ р▒╝тКБ┼БсоБтж║см▒ р╕йр╕СсоБтж║спХсБЭ с▒╜спХрд╜соБтж║ тТ▒соБтж║см▒ J"&соБтж║╓ЕтЬЩ 6*соБтж║см▒

   

тв╣с╡БсСЕуЫО ╔Щр╕СспХсБЭ р╕йр╕СспХсБЭтНЙсЦЕтЭж сВТсЬЪсмКспХсБЭсГ╢р╛ХсФН 4VOOU)VFспХсБЭсДбткЩсФНуЯСр╕ЙтЗ▒┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩтж╜╟ОсмХс▒етж║см▒ сЗбсЗбсмХс▒етж║см▒

 

уЮНтв╜уКСсл▒тЫ╣ сДЙрпЭткй▀СтО╡

тЬ▓тЛжр╜Н р║ЩтАл▄йтАмсйОсШВ╔й

 

уЪЮтаХ тЭНсПк

тЬ▒уЫОтЗ▒ ╙╣сКесйНтзксФН смСр╕НсйНтзксФН ,PSBMJBрд╜р╕ЭтЪНсиХ 3VOBXBZ┼б┼▓сГесЬЕтЪНсиХ

    

тАлтЯ╣█ХтАмспХсЬЕр╝Й▀ЩсжетЛХ▀СсБЩ "1-64"SU4DIPPM .0/0сАЕс╕всжетЛХ▀СсБЩтЯ╣теЙуЪЮтаХ 

 

3&с╡о'9'с╡о

тЙбтеЖ с│жр▓╜сХ╜с▒в

     

сЧнсЦ╜сДБспХсЧнсЦ╜тНЕр║ЩсЬЕ $PNUPQJB (PPE%BZ$PNQVUFS

/'.сЬЕтЫ╜ре╡скЕ

╩бра║см▒сЗбра║сФС сБЩрп╣сЗбра║сФС )O73FBMUZ тж╜сЧ╡сЗбра║сФС 4NBSU$IPJт▓▒T3FBMUZ

 

т╖▓тЛСс╡отЬ▓тж╡р╕В

    

  тйБскЭ

 

с╕ЕуЭ╜тЗ▒ ╩бсйвсДбткЩсФН спХ─есм▒сДбткЩсФН )BSUOFUUсДбткЩсФН +PTFQI$IBO

─ЮсЕЦ╟в ╩бтК╣тж╣смСсЬЕ ╙╣р╡ЙтО╡р╕Нсжйр▒йсЬЕтШБрп▓ р╕йр╕СсЬЕсЬ╜ р╕н╙╣сЬ╛тАл▌ЪтАм

теЪтбжтеХ ┼Б╩СсБ╢сФН ┼Йрд╜р╕йтЬЩс▒╢соВтО╡╒й сХ╜смЩс▒╢соВс▒▒

 

тЭнтУНсмнтЦСр╕Нс│СтЬЩ┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩ

     

 

сЕЩрд╜тАл█ХтАмтУХр╕С сЦБр╛Эс╖╛с▒╢ сЕЩрд╜с▒ер╛ЩсЬЕр╕йспЭтУХр╕С с╕етпС}сБЩсВКсйО тО╡с╕бсЬЕтЭбтУХр╕Н▄╛ ткйтУХр╕Н▄╛соБтШБтжЭсже 'BTUсВКсйО тЛХтаМтУХр╕Н▄╛

┼Йрд╜тО╡сЬЕтЬЩсБЭсБ╢

 

теЙр╜╡теЙтгХ р╝ЙсБ╜тФЪ сЯНсХЕспЩспЭр▒к

тебтж╡тЬК

сК╜сгЭс╡осР╛р║▒тгк

         

 #FUIFM"VUPNPUJWF#PEZ3FQBJS +%.PUPST ,JNт▓▒T%FUBJMJOH -FFт▓▒T.PUPST 5ZSF1MVT 0SBOHF4UBUJPOT 1305*/5*/( сЯНтЭж  4VOQJOUтеер▓╜тЯ╣сЦ╡╒▒ 

тж╜╟Ос╡Эр╢╣ '(48JOFT скбспЩсЧнс╡Э 

сЗксобсжжр╕йтАл▌ЪтАм╟Нс░Ж +BM+BM+BMaс│ТтАл╫ЩтАмрп╣сВК 30,р╗жтгйтАл╫ЩтАмрп╣сВК сБ╡р╖Щтлн─е сВТтк╡сЭЕтлн─есФН сЭБсмСтлн─есГ╢спЩ сЙнр╕Нс╖йсГй скЕтНбспХтФ╛сЬЕсЦЩр╛ХсГ╢спЩ скНскЕсЙнтФ╛сЬЕ спХсоЕтлн─есФН спХтВЮткЩтлн─есФН тВЩтлн─есГ╢спЩ тж╜сЧ╡тлн─есФН тйетАл▌бтАмсЬЕтжЭрд╜тФ╛сЬЕ "OHтНЙсЦЕтЭж╔Щр╡Ъ "QMVTтФ╛сЬЕ ";#PPLLFFQJOH4QFDJBMJTU $:4тлн─есГ╢спЩ )"DDPVOUBOUT тж╜сЦБсзБ тж╜сФвткЩ *#4 тлн─есФН +5BY .5BY"DDPVOUBOUT /FYU"DDPVOUBOU спХсЦТсБЭ 

тгХсФЮт╡нтеЪс╛Й "VUP5FDI "VUP5VOF

$+/VUSB$PO1UZ-UE

р╜Нтб║ $)FSBME'JOBODF 'JSTU3PDL 4JNQMZ)PNF-PBOT  

сЙнр╕НсЬЕсГй┼ЦтзОтжЮсиж скЕс╖й├нтО╡тжЮсижтЪНсиХ $JUJ&YQSFTT┼ЦтзОсЦ╡тЬб (PMEтжЮсиж

 

сЧ▒р╝ЙтЦСсЬЕ

тРвуЧНтеХ

 

р╕║уЪ▓уЪВтЬКсСЕсл▒тЯ╣теЙ

уЮЩтгкуЧН сБЩсзБсЗб╩СтАл▄ЖтАмсЦТспХ▌Й┼Вр╛ЭсБ╜тмЙтк╡с░Жтгй

        

сБ╢с▒╢сКйткЩс╡Э┼ЦспЩс╡Эр▓б ─СткЭ┼ЦспЩс╡Эр▓б

уЬ▒тПйуЖ╣сеВ сжетбХр▓╜сФНсмС╙╣ 1VMTF1JMBUFT

 

  

тгХсФЮт╡нсмйсмй

";#PPLLFFQJOH4QFDJBMJTU

$:4тлн─есГ╢спЩ тж╜сФвткЩ *#4 тлн─есГ╢спЩ .$"$IBSUFSFE"DDPVOUBOUT 4"#&3"DDPVOUBOU спХтй╜р╢╜ 

   


.\RPLQ1HZV


(QWHUWDLQPHQW!!!


$GYHUWLVHPHQW
Tong 428(may(1) 2014)