Page 1

Persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie in de praktijk

Folder Pers A5_v05.indd 1

25-03-16 11:41


Persoonlijkheid bij Hogrefe Eeuwig actueel Iedere persoonlijkheid is anders, dit is altijd zo geweest en zal ook nooit veranderen. Maar de manier waarop inzicht in persoonlijkheid ondersteuning biedt tijdens diagnostiek en behandeling wordt steeds uitgebreider. Hogrefe biedt de professional verschillende tests en boeken als handvat bij diagnosticeren en behandelen. Ook hebben we boeken waarin lezers herkenning en tips kunnen vinden.

Vragenlijsten NEO-PI-3

Rug: 5 mm

NEO-PI-3

Handleiding

Persoonlijkheidsvragenlijst Om de Big Five persoonlijkheidseigenschappen in kaart te brengen is de NEO-PI-3 de nieuwe standaard. De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de cliënt aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon’. • Voorzien van up-to-date normen voor personen tussen de 16 en 70 jaar • Geschikt voor cliënten van verschillende opleidingsniveaus • De NEO-PI-3 bevat 240 vragen en afname duurt circa 45 minuten • De NEO-FFI-3 is de verkorte versie, deze bevat 60 vragen en afname duurt circa 10 minuten

Persoonlijkheidsvragenlijst

Hans Hoekstra Filip De Fruyt Oorspronkelijke versie: Paul Costa Robert McCrae

Hogrefe Publishing Group

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo www.hogrefe.com

Folder Pers A5_v05.indd 2

Artikelnummer: 5700163

25-03-16 11:41


Domeinen en facetten De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 brengen overzichtelijk de domeinen van de Big Five in kaart. Vervolgens worden bij de NEO-PI-3 deze domeinen onderverdeeld in zes facetten voor een optimale interpretatie van het persoonlijkheidsprofiel.

Neuroticisme

Extraversie

Openheid

Altruïsme

Consciëntieusheid

Angst

Hartelijkheid

Fantasie

Vertrouwen

Doelmatigheid

Ergernis

Sociabiliteit

Esthetiek

Oprechtheid

Ordelijkheid

Depressie

Dominantie

Gevoelens

Zorgzaamheid

Betrouwbaarheid

Schaamte

Energie

Veranderingen

Inschikkelijkheid

Ambitie

Impulsiviteit

Avonturisme

Ideeën

Bescheidenheid

Zelfdiscipline

Kwetsbaarheid

Vrolijkheid

Waarden

Medeleven

Bedachtzaamheid

“Wereldwijd één van de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten.”

Resultaten op papier

NEO-PI-3 Naam

Stefan Bergmann

Opleidingsniveau

Afnamedatum

Hoger beroepsonderwijs Geboortedatum 15-05-1958

Gebruikte normtabel

N1 Angst N2 Ergernis N3 Depressie N4 Schaamte N5 Impulsiviteit N6 Kwetsbaarheid Extraversie

Geslacht M

Bevolking Nederland,55-70 jaar Scores

Neuroticisme

10-06-2016

Ruw

Norm

150 24 26 28 26 24 22

8 6 8 8 7 6 6

E1 Hartelijkheid

Folder Pers A5_v05.indd 3

VV

Stanine 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bij een afname van de NEO op papier vult de cliënt de vragen in op een doordrukformulier. De scores kunnen daarna eenvoudig worden verwerkt en worden ingetekend op het profielformulier. De scores zijn per domein en facet te bepalen. Vervolgens kunt u deze vergelijken met de passende normgroep op basis van geslacht, opleidingsniveau en leeftijd.

25-03-16 11:41


Digitale rapporten Bij een digitale afname van de NEO-PI-3 krijgt u gratis een basisrapport met daarin het profielformulier, schaalscores en uitgebreide schaalinformatie.

Het klinisch rapport Naast het basisrapport kun u ook kiezen voor het klinisch rapport. Hierin vindt u de persoonlijkheidsscores en stijlgrafieken. Stijlgrafieken zijn grafische weergaven van combinaties van domeinen en hun invloed op de stijl van een persoon. Zo kan iemand met een hoge score op ‘Neuroticisme’ in combinatie NEO-PI-3 | Interpretatie / 26 met een lage score op ‘Altruïsme’ een opvliegende stijl hebben.

16

Omgang met boosheid

Verticale as: Neuroticisme (T-score = 60) Horizontale as: Altruïsme (T-score = 35)

N+A- Opvliegend

N+A+ Timide

Deze mensen zijn snel kwaad en hebben de neiging om dat ook meteen te uiten. Zij kunnen over kleine irritaties al woedend worden en die woede kan lang aanhouden. Zij zijn erg op zichzelf gericht, zijn snel beledigd en zien het effect dat hun kwaadheid op anderen heeft vaak over het hoofd. Zij kunnen hun toevlucht nemen tot fysieke of verbale agressie.

Deze mensen hebben een ambigue houding ten opzichte van kwaadheid. Enerzijds zijn hun gevoelens snel gekwetst en voelen zij zich vaak slachtoffer. Anderzijds zijn zij terughoudend in het uiten van hun kwaadheid omdat zij anderen niet tegen zich in het harnas willen jagen. Hun kwaadheid kan zich ook naar binnen en dus uiteindelijk tegen henzelf keren.

N-A- Koudbloedig

N-A+ Laconiek

Deze mensen worden niet kwaad, maar ‘vereffenen een rekening’. Zij zijn snel beledigd, maar worden niet overmeesterd door gevoelens van kwaadheid. Zij houden in plaats daarvan ‘de score bij’ en uiten hun wrok op een tijdstip en wijze die hun het beste past. Zij kunnen ook op zoek zijn naar wraak.

Deze mensen worden niet snel kwaad en als dat wel gebeurt, geven zij er schoorvoetend uiting aan. Zij weten wanneer zij beledigd zijn en kunnen daartegen protesteren, maar hun voorkeur gaat uit naar ‘vergeven en vergeten’. Zij weten dat elke medaille twee kanten heeft en streven naar consensus bij het oplossen van meningsverschillen.

Beheersing van impulsiviteit

Verticale as: Neuroticisme (T-score = 60)

In het klinisch rapport vindt u bovendien een passende persoonlijkheidsbeschrijving van de cliënt, op Horizontale as: Consciëntieusheid (T-score = 45) N+C- Gebrekkige controle N+C+ Overmatige controle basis van de scores. Dit voorkomt eventuele interpretatiefouten, en bespaart u veel tijd bij het opstellen Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van hun Deze personen combineren een ontvankelijkheid impulsiviteit. Zij vinden het moeilijk en voor ellende met een sterke behoefte om hun van eigen uw verslag. pijnlijk om weerstand te bieden aan een impuls of gedrag te controleren. Zij streven naar perfectie verlangen en zij ontberen de zelfbeheersing om hun impulsen onder controle te houden. Als gevolg daarvan kunnen zij op een wijze handelen waarvan ze zelf weten dat die op de lange termijn niet in hun eigen belang is. Zij kunnen met name ook vatbaar zijn voor verslavingen (aan drugs, alcohol e.d.) en ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid.

en staan niet toe dat ook maar het kleinste ding mislukt. Aangezien hun doelstellingen vaak irreëel en onhaalbaar zijn, zijn zij vatbaar voor (het zichzelf aanpraten van) schuldgevoelens. Zij kunnen een bepaalde mate van dwangmatig gedrag laten zien.

Daarnaast bevat het klinisch rapport een unieke checklist voor verhoogde risico’s, die aanknopingspunten biedt om mogelijke problemen nader te bespreken. N-C- Ontspannen

Deze personen hebben weinig behoefte aan een strikte controle over hun gedrag. Zij neigen naar het kiezen van de gemakkelijkste weg en staan filosofisch ten opzichte van teleurstellingen. Zij zijn snel tevreden met wat er is. Deze personen kunnen extra steun nodig hebben om zichzelf te motiveren om bijvoorbeeld een relevant medisch advies op te volgen of een moeilijke taak uit te voeren.

N-C+ Doelgericht

Deze mensen hebben een duidelijk idee over hun eigen doelen en de mogelijkheden om deze te bereiken, zelfs onder ongunstige omstandigheden. Zij stappen over tegenslagen en frustraties heen en zijn in staat om onvervulde behoeften te accepteren, maar blijven wel aan hun plan van aanpak vasthouden.

De checklist voor verhoogde risico’s: een voorbeeld

Een cliënt met een bijzonder hoge score op ‘Altruïsme’ zou in de problemen kunnen komen door een beperkte weerbaarheid, bijvoorbeeld ten opzichte van collega’s of een werkgever. Dit hóeft natuurlijk niet zo te zijn, bijvoorbeeld omdat de cliënt zelf manieren heeft ontwikkeld omStefan met Bergmann zijn of haar kwetsbaarheid om te gaan. Datum 23.05.2014 | Leeftijd 23;0 | Geslacht m

© Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

Met de checklist kunt u dergelijke vragen eenvoudig bespreken met de cliënt.

Folder Pers A5_v05.indd 4

25-03-16 11:41


HiPIC

Vragenboekje

Hiërarchische persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen

Ivan Mervielde Filip de Fruyt

Nederlandse versie

HiPIC Big Five bij kinderen Met de HiPIC kunt u ook bij kinderen inzicht verkrijgen in de Big Five persoonlijkheidseigenschappen. De persoonlijkheidsbeschrijving kan bruikbaar zijn bij diagnostiek, behandeling en begeleiding, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de dynamiek binnen het gezin. • De Big Five wordt beschreven en onderverdeeld in 18 onderliggende facetten • Voor kinderen van 6-13 jaar • Afname duurt circa 25 minuten • Een ouder of verzorger vult de vragenlijst in die bestaat uit 144 vragen • De HiPIC is zowel op papier als digitaal beschikbaar

Copyright © 2016 Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Bestelnummer: 5701505

DAPP-BQ Assessment van persoonlijkheidspathologie De DAPP-BQ brengt het hele spectrum aan persoonlijkheidsstoornissen in kaart. • Zelfrapportage voor volwassenen vanaf 18 jaar • In de vragenlijst komen vier domeinen aan de orde: emotionele disregulatie, niet-sociaal gedrag, inhibitie en compulsiviteit • Deze domeinen zijn onderverdeeld in 18 dimensies • Deze dimensies zijn te gebruiken in combinatie met DSM-5 en ICD-10 • Gemakkelijk te vertalen naar interventies. • Er bestaat een uitgebreide versie (290 vragen, 45 minuten) en een screeningversie (136 vragen, 25 minuten) • Zowel op papier als digitaal beschikbaar

Folder Pers A5_v05.indd 5

25-03-16 11:41


VK+ en P3 Veerkrachtvragenlijst en Palliatieve paletschaal De VK+ is een vragenlijst die een beeld geeft van de mentale veerkracht: de mate waarin iemand om kan gaan met problemen en tegenslagen in het leven. Veerkracht biedt bescherming tegen tal van psychische problemen, zoals burn-out, depressie en zelfdestructief gedrag.

/vie-8f90-

De P3 is een zelfrapportagevragenlijst die in kaart brengt welke activiteiten iemand onderneemt om te ontspannen bij stress (palliatieve activiteiten). Er wordt onderscheid gemaakt in heilzame en destructieve activiteiten. Het invullen van de twee lijsten neemt circa 10 minuten in beslag.

Boeken Jeremy Safran

Psychoanalyse en psychoanalytische therapie in de praktijk Dit boek geeft een overzicht van de theoretische concepten en interventies van de hedendaagse psychoanalyse. Het is een toegankelijk handboek voor zowel professionals als opleidingen. Jeremy Safran brengt de theoretische ideeën van de meest innovatieve psychoanalytische denkers van vandaag tot leven met meeslepende casuïstiek. € 27,50 | 176 pagina’s

Sheri van Dijk

Dialectische gedragstherapie in de praktijk Dialectische gedragstherapie is een van de meest succesvolle behandelmethoden van borderline persoonlijkheidsstoornis. Op heldere wijze worden de theorie en vier basistechnieken van dia‑ lectische gedragstherapie beschreven: mindfulness, frustratietolerantie, emotieregulatie en interpersoonlijke effectiviteit. Bevat handige hand-outs, voorbeelden en uitgeschreven therapeut-cliëntdialogen. €24,95 | 224 pagina’s

Folder Pers A5_v05.indd 6

25-03-16 11:41


Blaise Aguirre, Gillian Galen

Mindfulness bij borderline Na een heldere uiteenzetting van borderline en mindfulness leer je aan de hand van praktische oefeningen hoe je: •  Heftige emoties kunt herkennen en daarmee om kunt gaan •  Storende gedachten makkelijker los kunt laten •  Gezonde en stabiele relaties kunt onderhouden •  Meer rust en balans in je leven kunt vinden € 22,50 | 176 pagina’s

Bas van Alphen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

“Een belangrijke studie voor een wetenschapsgebied dat snel in opkomst is, bedoeld voor artsen, gerontologen, psychologen en psychiaters.” – NBD BIBLION € 37,50 | 192 pagina‘s

Wendy Behary

Waarom gaat het altijd over jou?

“Iedereen die veroordeeld is om met een narcist om te gaan móét dit boek lezen. Het biedt klinkende tips en glasheldere inzichten. Een doorbraak.” – Daniel Goleman, auteur van Emotionele intelligentie € 19,95 | 176 pagina’s

Folder Pers A5_v05.indd 7

25-03-16 11:41


HTS 5 Digitaal testen Het Hogrefe Testsystem (HTS 5) is het online platform waarmee de tests en vragenlijsten van Hogrefe kunnen worden afgenomen. Door via internet in te loggen kunt u tests online klaarzetten voor de kandidaten. U kunt een link naar de kandidaat sturen om de test zelfstandig in te vullen, of deze aanbieden als de kandidaat langskomt. Na afloop produceert HTS 5 voor u een kant-en-klaar testrapport, met uitgebreide schaalinformatie en -scores.

Extraversie Bevolking Nederland, mannen en vrouwen - Stanine-score (5+2z) Ruwe score

144

Normscore

Ontbrekende score

Betrouwbaarheidsinterval

4 0

[3 - 5]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Met het begrippenpaar extraversie - introversie wordt een naar buiten respectievelijk naar binnen gerichte energie, aandacht en oriëntatie aangeduid. Sommige van de contrasten tussen extraversie en introversie mogen vreemd lijken. Onderzoek ondersteunt de opvatting dat introverte mensen niet zozeer het tegenovergestelde van extraverte mensen laten zien maar de afwezigheid van uitgesproken extraverte kenmerken. Het domein bestaat uit de volgende zes facetten: Hartelijkheid, Sociabiliteit, Dominantie, Energie, Avonturisme, Vrolijkheid .

Enkele voordelen van HTS 5

• Tijdwinst: altijd met één klik een basisrapport van de scores • Klaarzetten, invullen en bekijken van tests kan overal • Makkelijk testresultaten vergelijken • Gebruiksvriendelijk voor zowel de kandidaat als uzelf • Vermindert de kans op fouten

• Keuze uit meerdere rapporten, zoals het klinisch rapport van de NEO-PI-3

Artikelnummer: 5780003

• Invullen van tests nu ook op Apple en tablets

Op onze website vindt u een overzicht van al onze producten met actuele prijsinformatie.

Boeken zijn te bestellen via onze website, webshop of boekhandel.

Hogrefe Uitgevers Weteringschans 128 1017 XV Amsterdam info@hogrefe.nl www.hogrefe.nl

Folder Pers A5_v05.indd 8

25-03-16 11:41

Themafolder Persoonlijkheid  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you