__MAIN_TEXT__

Page 1

Diagnostiek en behandeling van volwassenen


Aandacht en executieve functies Omdat aandacht zo’n basale functie van ons brein is, valt elke stoornis in dit domein meteen op. Dankzij moderne onderzoeksmethoden en nieuwe beeldvormende technieken wordt er steeds meer bekend over het functioneren van de hersens en de problemen die op dit gebied kunnen optreden. Aandachts- en concentratietest De d2 is een veel gebruikt en betrouwbaar instrument voor het meten van visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en concentratievermogen. De test heeft een brede inzetbaarheid, o.a. voor klinisch onderzoek, werving en selectie, loopbaanbegeleiding en sportpsychologie.

d2

Handleiding

De d2-R heeft dezelfde meetpretentie en opgaven als de d2. In de d2-R verschijnt automatisch een nieuw blok met stimuli. Omdat de afname van de d2-R digitaal gebeurt is deze efficiënt in gebruik. Na de afname van de d2-R is direct een compleet rapport beschikbaar.

Aandachts- en concentratietest

Rolf Brickenkamp Paul Oosterveld

Hogrefe Publishing Group Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo

• Score voor zowel snelheid als nauwkeurigheid • Genormeerd voor kinderen en volwassenen • Afnametijd bedraagt circa acht minuten www.hogrefe.com

Ook geheel digitaal: de d2-R

Artikelnummer: 5700302

• Digitaal meten van visuele aandacht, snelheid van informatie­ verwerking en concentratie • Leeftijdsbereik van 18 tot 55 jaar

“De invloed van aandacht op de testresultaten is op bijna geen enkele test uit te sluiten.”

Executieve functies zijn de processen in de hersenen die nodig zijn voor doelgericht, effectief en sociaal aangepast gedrag. Volwassenen hebben executieve functies nodig om hun agenda te beheren, kinderen op te voeden en te functioneren op het werk. Executieve functies bij volwassenen Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. • Een zelfrapportage en een informantenvragenlijst • Invullen van elke vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten

2

Hogrefe Publishing Group

Copyright © 2011

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo

Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

www.hogrefe.com

Artikelnummer: 5701702

BRIEF-A

Handleiding

Vragenlijst executieve functies voor volwassenen

Robert M. Roth Peter K. Isquith Gerard A. Gioia

Nederlandse bewerking door Evert Scholte en Ilse Noens

Stoornissen in de executieve functies

Ronald Ruff

WFT & FFT

Nederlandstalige bewerking:

Met behulp van de woord-fluencytest (WFT) en de figuur-fluencytest (FFT) kunnen stoornissen in het semantisch geheugen of de executieve functies worden opgespoord. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende stoornissen zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie en overige neurologische problemen. De afnametijd van beide tests bedraagt circa tien minuten. Het leeftijdsbereik loopt van 14 tot 85 jaar.

Jacqueline Mulder Peter Dekker Riet Dekker

Woord- en figuur-fluencytests Handleiding

AMsteRDAM · BeRN · FiReNze · GöttiNGeN · HelsiNki · køBeNHAvN · OxFORD · PARis · PRAHA · stOckHOlM · WieN


Instrumenten

Cognitieve capaciteiten

Intelligentie is een ingewikkeld begrip, waar talloze definities voor bestaan. Hogrefe biedt meerdere wetenschappelijk onderbouwde, gebruiksvriendelijke instrumenten aan die een oordeel geven over de intelligentie. Deze tests spelen een cruciale rol in het diagnostiek-proces en zijn breed inzetbaar.

SON-R 6-40 Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest

Peter Tellegen Jacob A. Laros

II. Instructies

Niet-verbale intelligentietest De SON-R 6-40 is een niet-verbale intelligentietest, geschikt voor kinderen en volwassenen tussen de 6 en 40 jaar. Het gebruik van gesproken of geschreven taal is bij de afname niet nodig. Geschikt voor het vaststellen van intelligentie bij beperkte verbale communicatie, zoals bij doven en slechthorenden, personen met taal- en spraakstoornissen, anderstaligen, autistische personen en kinderen met ontwikkelingsachterstanden. • Relatief ongevoelig voor cultuurverschillen • Afname duurt maximaal zestig minuten • Actuele en representatieve normen

“Betrouwbare intelligentiemeting binnen 50 minuten”

Structuur van intelligentie In deze complete intelligentietest komen veel aspecten van het CHC-model aan bod. De test kent een 3x3x3 facetontwerp: drie cognitieve processen (algemeen redeneren, onthouden en algemene kennis) worden elk getest met drie soorten opgaven voor drie soorten stimuli (verbaal, numeriek en figuraal). Met de verschillende totaalscores van de subtests kunnen zeven intelligentiescores berekend worden: Algemene intelligentie, Geheugen, Algemene ontwikkeling, Verbale intelligentie, Numerieke intelligentie, Figurale intelligentie en Totale intelligentie. De ist-2000R is de eerste europese test die gebaseerd is op de laatste internationale theoretische ontwikkelingen op het gebied van intelligentie. De ist-2000R is nu vertaald en bewerkt in het Nederlands onder de naam IST. De vertaling is ter hand genomen omdat de test opviel door het fraaie ontwerp, de degelijke wijze van constructie en door de psychometrische schoonheid van een passend meetmodel.

Detlev Liepmann André Beauducel Burkhard Brocke

IST

Rudolf Amthauer Nederlandse bewerking: Harrie C.M. Vorst

Intelligentie Structuur Test Handleiding

De meetpretenties van de IST zijn gericht op het meten van drie belangrijke processen van het denken. Algemene intelligentie als de natuurlijke capaciteiten van mensen die gebruikt worden bij het oplossen van nieuwe problemen. Geheugen als het leren en opslaan in het langetermijngeheugen van nieuwe informatie en het kunnen terughalen van deze informatie. Algemene ontwikkeling als het kennis hebben van de cultuur van de omgeving, met name die van de schoolse omgeving. Daarnaast bevat de test drie soorten opgaven of stimuli, die een belangrijke rol spelen in de omschrijving van intelligentie: de stimuli zijn verbaal, numeriek en figuraal van inhoud.

• Geschikt om zowel leerproblemen als hoogbegaafdheid vast te stellen • Screening voor snel inzicht in het niveau van de Totale intelligentie

Hierdoor kunnen bij een volledige afname van de IST zeven intelligentiescores worden berekend: • Algemene intelligentie • Geheugen • Algemene ontwikkeling • Verbale intelligentie • Numerieke intelligentie • figurale intelligentie • totale intelligentie AMsteRDAM · BeRN · GöttiNGeN · KopeNHAGeN · oxfoRD · pARis · pRAG · stoCKHoLM · WieN

3


Geheugen Geheugenproblemen kunnen tal van oorzaken en verschillende vormen hebben. Gaat er iets mis bij het opslaan van informatie, of juist bij het ophalen ervan? En zijn de problemen algemeen, of specifiek verbaal of visueel? Met onze instrumenten hopen we te helpen deze vragen te beantwoorden. Geheugenproblemen De VAT is bedoeld voor het signaleren van anterograde amnesie. Personen met dementie van het Alzheimertype kunnen worden onderscheiden van personen met andere vormen van dementie en niet-demente personen.

VAT

Handleiding

Visuele associatietest

De VAT is gebaseerd op een klassieke geheugentechniek: visueel associëren. Door een te onthouden object (doelstimulus) gekoppeld aan een ander object (cue) te laten zien, kan de doelstimulus nog lang worden opgeroepen door het vertonen van de cue. Er zijn vier korte parallelversies en twee verlengde afnamevormen beschikbaar. Voor de lange versie zijn er normen van 16- tot 62-jarigen. Normen voor de korte versie zijn gebaseerd op gegevens van 65- tot 85-jarigen. Jaap Lindeboom Ben Schmand

Hogrefe Publishing Group

Copyright © 2014

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford · Paris Boston · Amsterdam · Prague · Florence Copenhagen · Stockholm · Helsinki · Oslo Madrid · Barcelona · Seville · Bilbao Zaragoza · São Paulo · Lisbon

Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

www.hogrefe.com

Artikelnummer: 5703813

Uitbreiding Vorm C en D: Sascha Meyer, Jos de Jonghe

Onderpresteren en geheugenproblemen De VAT-E is bedoeld voor het signaleren van mogelijk onderpresteren en het signaleren van geheugenstoornissen. De VAT-E is gebaseerd op de items van de vier parallelversies van de Visuele associatietest (VAT). De toevoeging van de VAT-E op de VAT is dat deze ook geschikt is voor het signaleren van mogelijk simuleren of onderpresteren en van lichtere geheugenproblemen.

Handleiding

Visuele associatietest – Extended

Sascha Meyer Jos de Jonghe

• Afnametijd is circa vijftien minuten • Leeftijdsbereik van 18 tot 88 jaar • Actuele normen uit 2014-2016

“Het nieuwe Nederlandse alternatief voor de TOMM” Ruimtelijk geheugen Ruimtelijk geheugen is uiterst relevant in het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld bij het terugvinden van objecten en plaatsen. De LLT is een visuo-spatiële test die deze vaardigheden in kaart brengt. Er hoeft bij dit instrument geen verbale reactie gegeven te worden, waardoor de LLT ook geschikt is voor afatische patiënten. Doordat de stimuli meervoudig worden aangeboden kan er een leercurve worden vastgesteld. Met name de uitgestelde aanbieding zorgt dat de test dementiepatiënten goed kan onderscheiden van normale veroudering.

LLT Location Learning Test

Er kan gekozen worden tussen twee afnameprocedures, die verschillen in moeilijkheid. Hierdoor is de LLT zowel geschikt voor het opsporen van lichte geheugenproblemen als voor gebruik bij ernstige dementie of andere hersenstoornissen. • G  een verbale reactie nodig, dus ook geschikt voor afasie patiënten • Mogelijkheid tot vaststellen van leercurve • Adequaat onderscheid tussen dementiepatiënten en normale veroudering • Digitaal scoringsprogramma

Roy P. C. Kessels Romola S. Bucks Jonathan R. Willison Lucie M. T. Byrne

Herziene uitgave

“ De scores op de LLT zeggen écht iets over het dagelijks functioneren.”

4

Handleiding


Instrumenten

Ontwikkelingsniveau

Instrumenten waarmee inzicht verkregen kan worden in het (sociaal-emotionele) ontwikkelingsniveau van volwassenen kunnen waardevolle informatie geven voor het opstellen van een behandelplan of begeleidingsadvies. Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau De ESSEON-R is een instrument waarmee het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart kan worden gebracht bij volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar. De test bestaat twee domeinen: Sociale ontwikkeling en Emotionele ontwikkeling. Ieder domein bevat 76 items, die naar leeftijd zijn gegroepeerd. De items die kenmerkend zijn voor een bepaald leeftijdsbereik behoren tot een leeftijdscategorie, waarbij 50 procent van de kinderen die een normale ontwikkeling doormaakt dit gedrag vertoont. Voor kinderen en volwassenen met: • een verstandelijke beperking • een (vermoede) psychische ontwikkelingsachterstand • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking • school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs

S.S. Sparrow, A.S. Carter D.V. Cicchetti Nederlandse bewerking:

Vineland-S

Evert Scholte, Gijs van Duijn Yvette Dijkxhoorn Ilse Noens Ina van Berckelaer-Onnes

Vineland Screener 0-6 jaar Handleiding

Adaptief ontwikkelingsniveau Deze gedragsvragenlijst geeft in korte tijd een indicatie van het adaptieve ontwikkelingsniveau van zeer jonge kinderen (< 6 jaar) en van mensen met een verstandelijke beperking met een overeenkomstige ontwikkelingsleeftijd. De vragenlijst bestaat uit 72 vragen over alledaags gedrag. De items zijn verdeeld over vier domeinen die verwijzen naar de belangrijkste aspecten van het adaptief functioneren: • • • •

AmStErDAm · BErN · FIrENzE · GöttINGEN · HElSINkI · køBENHAVN · OxFOrD · PArIS · PrAHA · StOCkHOlm · WIEN

communicatieve vaardigheden sociale vaardigheden dagelijkse vaardigheden motorische vaardigheden

“Inhoudelijk geeft de screener ons veel informatie en goede gespreksstof in gesprek met ouders.”

5


Autismespectrumstoornissen Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS). Een aantal screenings- en diagnostische instrumenten die internationaal als gouden standaard voor de diagnostiek van ASS worden beschouwd, is door Hogrefe Uitgevers bewerkt voor het Nederlandse taalgebied.

Rug: 7,5 mm

ADOS-2

ADI-R SRS-A ADI-R

Autisme Autisme diagnostisch diagnostisch interview interview - revised - revised

Module voor peuters: Catherine Lord Rhiannon J. Luyster Katherine Gotham Whitney Guthrie

Autisme diagnostisch interview - revised

Autisme diagnostisch Screeningslijst voor interview - revised autismespectrumstoornissen

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo · Madrid · Lisbon Hogrefe Publishing Group www.hogrefe.com Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo · Madrid · Lisbon

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo

ADOS-2_omslag_v9.indd 1

04-03-16 23:04

ADI-R Box V05.indd 1

Nederlandse bewerking door Maretha de Jonge, Kirstin Greaves-Lord en Annelies de Bildt Nederlandse bewerking door Ilse Noens,

Wouter De la Marche door en Evert Scholte Nederlandse bewerking Maretha de Jonge, Kirstin Greaves-Lord en Annelies de Bildt

Artikelnummer: 5700209

www.hogrefe.com

ADI-R Box V05.indd 1

Ann Le Couteur Catherine Lord

Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. © 2008 WPS, 625 Alaska Avenue, Torrance, California 90503, USA Copyright © 2014 Artikelnummer: 5700209 Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. © 2008 WPS, 625 Alaska Avenue, Torrance, California 90503, USA

Hogrefe Publishing Group

www.hogrefe.com

Artikelnummer: 5702802

Michael Rutter

Ann Le John N.Couteur Constantino Catherine P. Lord Christian Gruber Michael Rutter

Copyright © 2014

Hogrefe Publishing Group

Nederlandse bewerking: Annelies de Bildt Kirstin Greaves-Lord Maretha de Jonge

Hogrefe Publishing Group

Artikelnummer: 5701802

Geschikt voor (ouders of verzorgers van) kinderen vanaf twee jaar en volwassenen.

Niveau van betekenisverlening

07-02-17 11:33

07-02-17 11:33

ComVoor-2 Handleiding

Met de ComVoor-2 wordt vastgesteld wat voor interventies geschikt zijn om de communicatie te ondersteunen en op welk niveau deze kunnen worden ingezet. Deze test is primair ontwikkeld voor mensen met ASS die niet of slechts beperkt verbaal communiceren.

Voorlopers in communicatie

De ComVoor-2 is geschikt voor gebruik bij kinderen en volwassenen met een (psychomotorisch) ontwikkelingsniveau van twaalf tot en met zestig maanden (5 jaar). Tijdens de afname moeten verschillende voorwerpen en afbeeldingen gesorteerd worden. Het gaat er daarbij om of deelnemers in staat zijn voorwerpen op basis van hun eigenschappen in een categorie in te delen: betekenisverlening op basis van zowel letterlijke als niet-letterlijk waarneembare eigenschappen. Roger Verpoorten Ilse Noens Jarymke Maljaars Ina van Berckelaer-Onnes

“De internationale ComFor-2 wordt in meer dan tien landen gebruikt”

6

Handleiding

ADI-R ADI-R

De ADI-R is een uitgebreid gestructureerd interview met de ouders of verzorgers om de problemen die de cliënt in het dagelijks leven ervaart in kaart te brengen. Er kan bovendien worden vastgesteld op welke gebieden er sprake is van ontwikkelingsproblemen. De ADI-R is onmisbaar voor de diagnostiek van ASS.

Catherine Lord Michael Rutter Pamela C. DiLavore Susan Risi Katherine Gotham Somer L. Bishop

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo www.hogrefe.com

Handleiding

Autisme diagnostisch observatieschema

De ADOS-2 is de nieuwste versie van het wereldwijd gebruikte observatieschema, waarbij gedrag wordt uitgelokt dat wijst op ASS. De herziene algoritmes voor scoring zorgen voor nog betere classificatie van de symptomen. De vijf afzonderlijke modules maken de ADOS-2 geschikt voor alle leeftijden en ontwikkelings­ niveaus: peuters vanaf 12 maanden, kinderen, jongeren en volwassenen.

Autisme diagnostisch interview

Michael Michael RutterRutter Ann LeAnn Couteur Le Couteur Catherine Catherine Lord Lord Nederlandse Nederlandse bewerking: bewerking: Maretha Maretha de Jonge de Jonge KirstinKirstin Greaves-Lord Greaves-Lord Annelies Annelies de Bildt de Bildt

Observatieschema voor ASS

Hogrefe Publishing Group

Copyright © 2016

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo · Madrid · Lisbon

Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

www.hogrefe.com

Bestelnummer: 5703402


SRS-A

Instrumenten

Handleiding

Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen

Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen

Met de SRS-A kan in 15 minuten de ernst van sociale beperkingen in kaart worden gebracht. De vragenlijsten zijn zeer geschikt om snel vast te stellen of problematiek mogelijk duidt op ASS. Ook is de SRS-A geschikt om het effect van interventies te evalueren. Voordelen: • Snelle testafname (15 minuten) • Hoog onderscheidend vermogen • Goede aansluiting met DSM-5

John N. Constantino Christian P. Gruber

Nederlandse bewerking door Ilse Noens, Wouter De la Marche en Evert Scholte

De SRS-A is geschikt voor gebruik bij volwassenen van 18-65 jaar.

Artikelnummer: 5701802

Emotieregulatie Zonder emoties zou het leven maar kleurloos zijn. Toch zijn niet alle emoties even prettig. Ook kan niet iedereen emoties even goed reguleren. Problemen met emotieregulatie spelen een cruciale rol bij veel psychische stoornissen. Daarom is het van groot belang dat cliënten emoties kunnen herkennen, begrijpen en reguleren. Vragenlijst over boosheid

Charles Spielberger

STAXI-2

Nederlandse bewerking:

Emotieregulatie bij volwassenen

Alexander Grob Dina Horowitz

Hans Hovens

Aandacht voor boosheid is belangrijk in de therapeutische setting. Heftige boosheid kan uitlopen op agressie, met mogelijke relationele en juridische problemen als gevolg. Wordt boosheid echter onderdrukt, dan kunnen gevoelens van schuld en depressie ontstaan. Boosheid is niet altijd goed te herkennen. Voor het in kaart brengen van boosheid biedt de STAXI-2 uitkomst.

Marien Lievaart Jan Rodenburg

Vragenlijst over boosheid Handleiding

AMSteRdAM · BeRN · FiReNze · GöttiNGeN · HeLSiNki · køBeNHAvN · OxFORd · PARiS · PRAHA · StOCkHOLM · WieN

• Brengt de ervaring, expressie en controle van boosheid in kaart. • Meet zowel de intensiteit van ervaren boosheid als de neiging om gevoelens van boosheid te ervaren. • Afname: circa 10 minuten.

Welke strategieën past uw cliënt toe bij de negatieve emoties boosheid, angst en verdriet? De FEEL-E biedt inzicht in de emotieregulatie van volwassenen door te kijken naar adaptieve en maladaptieve strategieën. • Geeft emotiespecifieke scores voor boosheid, angst en verdriet. • Biedt aanwijzingen voor het opstellen van een behandelplan. • Kent daarnaast ook een variant voor kinderen en jongeren: FEEL-KJ. • Afname: circa 20 minuten.

Nederlandse bewerking: David-Jan Punt

FEEL-E Vragenlijst over emotieregulatie bij volwassenen Handleiding

AmsterDAm · BerN · FireNze · GöttiNGeN · HelsiNki · køBeNHAvN · OxFOrD · PAris · PrAHA · stOckHOlm · WieN

7


Persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie Iedere persoonlijkheid is anders, dit is altijd zo geweest en zal ook nooit veranderen. Maar de manier waarop inzicht in persoonlijkheid ondersteuning biedt tijdens diagnostiek en behandeling wordt steeds uitgebreider. Hogrefe biedt de professional verschillende tests als handvat bij diagnosticeren en behandelen.

Rug: 5 mm

Big Five persoonlijkheidsvragenlijst

NEO-PI-3

Handleiding

Om de Big Five persoonlijkheidseigenschappen in kaart te brengen is de NEO-PI-3 de nieuwe standaard. De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de cliënt aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon.’

Persoonlijkheidsvragenlijst

• Voorzien van up-to-date normen voor personen tussen de 16 en 70 jaar • Geschikt voor cliënten van verschillende opleidingsniveaus • De NEO-PI-3 bevat 240 vragen en afname duurt circa 45 minuten • De NEO-FFI-3 is de verkorte versie, deze bevat 60 vragen en afname duurt circa 10 minuten Hans Hoekstra Filip De Fruyt Oorspronkelijke versie: Paul Costa Robert McCrae

Domeinen en facetten Hogrefe Publishing Group Göttingen · Berne · Vienna · Oxford Boston · Paris · Amsterdam · Prague Florence · Copenhagen · Stockholm Helsinki · São Paulo

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 brengen overzichtelijk de domeinen van de Big Five in kaart. Vervolgens worden bij de NEO-PI-3 deze domeinen onderverdeeld in zes facetten voor een optimale interpretatie van het persoonlijkheidsprofiel. www.hogrefe.com

Artikelnummer: 5700163

Neuroticisme

Extraversie

Openheid

Altruïsme

Consciëntieusheid

Angst

Hartelijkheid

Fantasie

Vertrouwen

Doelmatigheid

Ergernis

Sociabiliteit

Esthetiek

Oprechtheid

Ordelijkheid

Depressie

Dominantie

Gevoelens

Zorgzaamheid

Betrouwbaarheid

Schaamte

Energie

Veranderingen

Inschikkelijkheid

Ambitie

Impulsiviteit

Avonturisme

Ideeën

Bescheidenheid

Zelfdiscipline

Kwetsbaarheid

Vrolijkheid

Waarden

Medeleven

Bedachtzaamheid

“Wereldwijd één van de meest gebruikte en onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten.”

8


Instrumenten Persoonlijkheids­ pathologie De DAPP-BQ is ontwikkeld om het hele spectrum aan persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen in kaart te brengen, te helpen diagnosticeren en te helpen behandelen. Er is tevens een screeningsversie beschikbaar. Bij de DAPP staan specifieke kenmerken van persoonlijkheids­ pathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses.

W. John Livesley Douglas N. Jackson

DAPP-BQ

Nederlandse bewerking: Dirk van Kampen Edwin de Beurs

Inclusief DAPP Screening Handleiding

AmstErDAm · BErN · GöttiNGEN · KopENHAGEN · oxforD · pAris · prAG · stocKHoLm · WiEN

Michael Portzky

Vragenlijst over veerkracht en palliatieve activiteiten Handleiding

De P3 is een zelfrapportagevragenlijst die in kaart brengt welke activiteiten iemand onderneemt om te ontspannen bij stress (palliatieve activiteiten). Er wordt onderscheid gemaakt in heilzame en destructieve activiteiten. De combinatie van deze vragenlijsten zorgt er voor dat er een goed en wetenschappelijk onderbouwd inzicht is in het mentale welbevinden en de wijze waarop men omgaat met stress.

Scott O. Lilienfeld Michelle R. Widows Nederlandse bewerking: Katarzyna Uzieblo Bruno Verschuere Marko Jelicic Gina Rossi Christine Maesschalck Geert Crombez

PPI-R Vragenlijst voor psychopathische persoonlijkheidstrekken Handleiding

Naast de totaalscore, die de mate van psychopathie kan aanduiden, geven de dimensies waardevolle extra informatie. deze dimensies zijn: • Machiavellistisch egocentrisme • Opstandig non-conformisme • externalisatie van schuld • Onverschillig en gebrek aan doelgerichtheid • Sociale invloed • Onbevreesdheid • Ongevoeligheid voor stress • Ongevoeligheid de vragenlijst is relatief snel in te vullen en is bedoeld als handvat bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

deze Nederlandse bewerking is gebaseerd op de Amerikaanse PPI-R van Scott O. Lilienfeld, een internationaal veel gebruikt instrument.

AMSteRdAM · BeRN · GöttiNGeN · KOpeNHAGeN · OxfORd · pARiS · pRAG · StOCKHOLM · WieN

• Invullen van de twee vragenlijsten duurt 10 minuten • Goed startpunt voor coaching bij burn-out (preventie) • Zowel Vlaamse als Nederlandse normen beschikbaar

Beroeps- en loopbaanvragenlijst

HZO

Handleiding

Hollands Zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaankeuzes

De HZO is de meest gebruikte vragenlijst voor beroeps en loopbaankeuzes. De HZO is gebaseerd op het RIASOC-model en biedt met een duidelijk scoreprofiel een goed inzicht in interesses, kwaliteiten en drijfveren.

HZO

de PPI-R is een dimensionale persoonlijkheidsvragenlijst die het hele spectrum van psychopathische persoonlijkheidstrekken in kaart brengt. deze trekken zijn bijvoorbeeld gebrek aan schuldgevoel, egocentrisme, oneerlijkheid, manipulatief gedrag, oppervlakkige charme, kilheid, risico nemend gedrag en lage impulscontrole. de PPI-R is bruikbaar in de klinische en forensische praktijk en voor onderzoek.

De VK+ is een vragenlijst die een goed beeld geeft van de mentale veerkracht: de mate waarin iemand om kan gaan met problemen en tegenslagen in het leven.

Holland

De PPI-R is een dimensionale vragenlijst die psychopathische persoonlijkheidstrekken in kaart brengt. In plaats van een focus op antisociaal of crimineel gedrag meet deze vragenlijst het hele spectrum aan persoonlijkheidstrekken die horen bij psychopathie.

VK+ en P3

AMsterdAM · Bern · Firenze · GöttinGen · Helsinki · køBenHAvn · OxFOrd · PAris · PrAHA · stOckHOlM · Wien

• In de vragenlijst komen vier domeinen aan de orde: emotionele disregulatie, niet-sociaal gedrag, inhibitie en compulsiviteit • Deze domeinen zijn onderverdeeld in 18 dimensies • Deze dimensies zijn te gebruiken in combinatie met DSM-5 en ICD-10 • Gemakkelijk te vertalen naar interventies

Psychopathische persoonlijkheids­ trekken

Veerkracht en palliatieve activiteiten

John L. Holland

Nederlandse bewerking door Irene Platteel en Josien Uterwijk

• Rapport met geschikte beroepen of opleidingen • Uitgebreid scoreprofiel • Zowel op mbo- als op hbo+-niveau • Afnameduur ongeveer 30 minuten Hogrefe Publishing Group

Copyright © 2008

Göttingen · Berne · Vienna · Oxford · Paris Boston · Amsterdam · Prague · Florence

Hogrefe Uitgevers B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

Copenhagen · Stockholm · Helsinki · Oslo Madrid · Barcelona · Seville · Bilbao Zaragoza · São Paulo · Lisbon www.hogrefe.com

• Geeft scores op de factoren: egocentrische impulsiviteit, onbevreesde dominantie en ongevoeligheid. Deze factoren zijn onderverdeeld in 8 schalen • De PPI-R bestaat uit 154 items die door de cliënt zelf beantwoord worden. Afname duurt ongeveer 25 minuten • Voor volwassenen vanaf 18 jaar

Artikelnummer: 5701104

“Vooral de opsplitsing van het concept psychopathie in verschillende dimensies is nuttig en maakt de nabespreking met patiënten interessant.” – Gebruiker van de PPI-R

9


Instrumenten

Eetproblemen

Ieder mens heeft bepaalde eetgewoonten. Een ongezond voedingspatroon kan echter ern­stige gevolgen hebben voor lichamelijke, psychische en sociale aspecten van iemands leven. De instrumenten van Hogrefe bieden uitkomst om de risicofactoren en de psychologische processen die schuilgaan achter eetproblemen in kaart te brengen. Inventarisatie van eetstoornissen David M. Garner

Om zicht te krijgen op kenmerken van eetstoornissen én de psychologische processen die daarachter schuilgaan, is de EDI-3 ontwikkeld. Deze vragenlijst is een verbeterde én up-to-date versie van de eerder verschenen EDI-II.

Nederlandse versie Tatjana van Strien

EDI-3 Inventarisatie van eetstoornissymptomen Handleiding

• Diagnoselijst, gebaseerd op de DSM-5 • Representatieve normen, ook voor jongens en mannen • Leeftijdsbereik 13-39 jaar • Indeling in twaalf schalen, met goede psychometrische eigenschappen • Samengestelde schalen: Eetstoornisrisico, Ineffectiviteit, Interpersoonlijke problemen, Affectieve problemen en Overcontrole

AMSTerDAM · BerN · FireNze · GöTTiNGeN · HelSiNki · køBeNHAvN · OxFOrD · PAriS · PrAHA · STOckHOlM · WieN

Vragen­lijst voor eetgedrag

NVE

De NVE brengt drie belangrijke risicofactoren voor overeten en overgewicht in kaart. De vragen­lijst maakt onderscheid tussen drie schalen. Dit zijn emotioneel eten, extern eten en lijngericht eten. Elk van deze drie typen eet­gedrag heeft een eigen ontstaansgeschiedenis, wat maakt dat een verschillende behandeling nodig is.

Tatjana van Strien

Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag Handleiding

AmSTerdAm · Bern · Firenze · GöTTinGen · HelSinki · køBenHAvn · OxFOrd · PAriS · PrAHA · STOckHOlm · Wien

De NVE is te gebruiken door huisarts, diëtist, (school)psycholoog, therapeut en praktijkondersteuner. • Voor personen van 12 tot 70 jaar • Genormeerd voor vier leeftijdscategorieën • Afnametijd is circa 10 minuten

Digitaal testen Het Hogrefe Testsystem (HTS 5) Het Hogrefe Testsystem (HTS 5) is het online platform waarmee de tests en vragenlijsten van Hogrefe kunnen worden afgenomen. Door via internet in te loggen kunt u een testsessie online klaarzetten voor de testnemers. U kunt een link naar de testnemer sturen om een testsessie zelfstandig thuis te maken, of een testsessie via uw eigen computer aanbieden als de testnemer bij u langskomt. Na afloop van de testsessie produceert HTS 5 voor u direct een kant en- klaar testrapport. HTS 5 is platformonafhankelijk en kan dus worden gebruikt op verschillende computers en tablets met zowel Mac, Linux als Windows besturingssystemen. De interface is voor alle versies identiek.

10

den weergegeven op schaal- en itemniveau. Veel van onze tests en vragenlijsten hebben daarnaast rapporten waarin deze scores uitgebreid worden toegelicht, geïnterpreteerd of beschreven voor een specifieke doelgroep. Het doel van HTS 5 is om testgebruikers een betrouwbare en professionele ondersteuning te bieden. Naast de basisfuncties van een digitaal testsysteem, zijn er in HTS 5 nieuwe functies toegevoegd om de gebruikservaring te verbeteren.

d2-R | Profielformulier

PROFIELFORMULIER Aandachts- en concentratietest | Standaard Europese populatie, mannen en vrouwen, 18-55 jaar - T-score (50+10z)

Eindresultaat 240

64

CP Concentratieprestatie Aantal correct geselecteerde tekens minus het aantal foutief geselecteerde tekens

248

61

VS Verwerkingssnelheid Aantal correct geselecteerde tekens

3,2

58

F% Foutenpercentage Aantal fouten ten opzichte van het aantal correct geselecteerde tekens

Digitale rapporten Van een overzicht van de resultaten tot een uitgebreide interpretatie De uitslagen van een test of vragenlijst worden getoond in de vorm van een rapport. Elke test of vragenlijst heeft tenminste een rapport waarin de scores overzichtelijk wor-

9 / 16

Jeroen de Vries

Datum 18.07.2017 | Leeftijd 32;0* | Geslacht m

© Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam


Boeken

Behandeling en therapie

Caroline Schuurman, Els Blijd-Hoogewys, Peggy Gevers

Behandeling van vol­ wassenen met een ASS In Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), vindt u informatie die direct bruikbaar is in de klinische praktijk. Het boek is geschreven op basis van klinische ervaring van hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling van volwassen met autisme. Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen, patiëntenverenigingen, lotgenoten en partners van benaderd om hun ervaringen te delen in het boek.

Caroline Schuurman

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Terwijl de aandacht voor autisme bij kinderen inmiddels redelijk groot is, is er voor de behandeling van volwassenen nog niet veel voor handen. En dat terwijl ook volwassenen met autisme tegen veel dingen aanlopen die het dagelijks leven ingewikkeld maken. Cognitieve gedragstherapie bij autisme is een onmisbaar boek voor elke professional die met volwassenen met een aandoening in het autistisch spectrum werkt.

Anna Baranowsky , Eric Gentry, Franklin Schultz

Behandeling na trauma Behandeling na trauma is een praktische handleiding voor therapeuten. De auteurs vertegenwoordigen een nieuwe generatie van klinische traumatologen. Op basis van de meest recente theorieën en onderzoeken en jarenlange ervaring hebben zij een zeer effectieve methode ontwikkeld die gericht is op stabilisatie en herstel na trauma. € 29,95 | 256 pagina’s

€ 29,95 | 192 pagina’s

€ 29,95 | 352 pagina’s

Robert Leahy, Dennis Tirch, Lisa Napolitano

Emotieregulatie Leren omgaan met emoties is een essentieel onderdeel van verschillende therapievormen. Of je als behandelaar nu vanuit cognitieve gedragstherapie, schematherapie, ACT of dialectische gedragstherapie werkt, vrijwel altijd is het van belang om de emotie­regulatie van cliënten te verbeteren. Om die reden zijn er inmiddels talloze interventies ontwikkeld. Maar welke kies je voor welke cliënt, in welke situatie? Emotieregulatie is een praktisch en toegankelijk handboek dat antwoord geeft op deze vraag. Op een overzichtelijke manier presenteren Robert Leahy, Dennis Tirch en Lisa Napolitano de meest effectieve interventies uit diverse therapeutische disciplines. € 39,95 | 320 pagina’s

Lara de Bruin

Oplossingsgericht behandelen en coachen Oplossingsgericht werken is geen trucje maar een visie. Het gebruiken van de vragen werkt vooral als je het achterliggende gedachtengoed kent en je de bijbehorende houding van niet-weten hebt eigengemaakt. De waaier wordt dan een hulpmiddel om de wijze van formuleren in de vingers te krijgen en de opbouw van de gesprekken. Daarnaast dient hij ter inspiratie om vaker de oplossingsgerichte invalshoek te kiezen. € 17,50 | 30 dubbelzijdige kaarten

11


Darrah Westrup, Joann Wright

ACT voor groepen

Kirk Strosahl, Patricia Robinson, Thomas Gustavsson

In het moment met ACT

Warren Mansell, Timothy Carey, Sara Tai

Method of levels Gesprekstherapie

ACT voor groepen is een zeer praktische en complete handleiding om ACT in groepstherapie te implementeren. Het beschrijft de zes kernprocessen van ACT en staat boordevol gedetailleerde strategieën en groepsinterventies. Tezamen met uiteenlopende oefeningen, talloze tips voor de opzet van groepssessies en online uitprintbare werkbladen, biedt deze handleiding alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met ACT in groepen.

In therapie is het voor zowel cliënt als therapeut van belang om elk moment te zien als een kans op radicale verandering. Helaas is in het moment blijven veel moeilijker dan het klinkt. Zeker wanneer iemand stress of pijn ervaart. In het moment met ACT biedt praktische handvatten uit het gedachtegoed van de acceptatie- en commitment therapie (ACT) om cliënten te helpen aanwezig én flexibel te blijven tijdens therapiesessies.

In Method of Levels (MOL) gesprekstherapie worden de basisprincipes en technieken van MOL beschreven. In 30 heldere en beknopte hoofdstukken wordt zowel de theorie als praktijk van deze transdiagnostische vorm van CGT inzichtelijk gemaakt. De uitgeschreven dialogen geven de lezer prachtige voorbeelden wat er precies gedaan kan worden in therapie en wat dit voor cliënten betekent.

€ 27,50 | 208 pagina’s

€ 24,95 | 256 pagina’s

€ 24,95 | 176 pagina’s

Diagnostiek Cees Kan, Wim Verbeeck, Arnold Bartels

Bas van Alphen

Diagnostiek van autisme­ spectrum­stoor­nissen bij volwassenen

Persoonlijkheids­ stoornissen bij ouderen

Het eerste Nederlandstalige boek dat is gericht op de diagnostiek bij volwassenen. Onder redactie van Cees Kan, Wim Verbeeck en Arnold Bartels behandelen gerenommeerde auteurs onderwerpen als screening, differentiële diagnostiek en comorbiditeit, procesdiagnostiek en handelings- en competentiegericht onderzoek. Veelgebruikte instrumenten worden toegelicht en geëvalueerd. In een uitgebreide voorbeeldcasus wordt het diagnostische proces stap voor stap uitgewerkt. Dit boek is onmisbaar voor hulpverleners en andere professionals die in de klinische praktijk te maken hebben met ASS bij volwassenen. Het biedt een leidraad om het complexe proces van diagnostiek zorgvuldig te doorlopen. € 29,95 | 240 pagina’s

12

Het eerste Nederlandstalige boek over diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Na een beknopt en helder overzicht van concept, etiologie, beloop en prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen wordt uitgebreid ingegaan op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Daarbij is er speciale aandacht voor gedragsadvisering bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen: een relevante en veelvuldig toegepaste interventie in de ouderenpsychiatrie en de verpleeghuispsychologie. Tot slot worden aspecten van wetenschappelijk onderzoek bij ouderen belicht en aangevuld met onderwijsmogelijkheden in Nederland en Vlaanderen. € 37,50 | 192 pagina’s


Boeken Boeken

Serie ‘… in de praktijk’

De zeer succesvolle serie In de praktijk biedt therapeuten en professionals praktische wegwijzers in verschillende hedendaagse therapievormen. Aan de hand van inspirerende voorbeelden, oefeningen en protocollen laten deze boeken zien hoe nieuwe inzichten in de praktijk kunnen worden toegepast.

Russ Harris

Michelle Craske

Acceptatie en commitmenttherapie in de praktijk

Cognitieve gedrags­therapie in de praktijk

Acceptatie en commitment therapie (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Letterlijke transcripties van therapiesessies en talloze oefeningen, metaforen en werkbladen maken dit boek de ideale manier om ACT in de praktijk toe te passen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de meest toegepaste therapievorm in de GGZ. De gecombineerde aanpak van irrationele gedachten en disfunctioneel gedrag is een bewezen effectieve behandelmethode voor uiteenlopende klachten, problemen en stoornissen. Dit boek maakt duidelijk waarom deze therapievorm zo populair is. Michelle Craske bespreekt de empirische basis, het therapieproces en de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en therapeut. Ook besteedt zij ruime aandacht aan diverse interventies en verandermechanismen, zoals exposure, zelfmonitoring, gedragsactivatie en relaxatie.

€ 35,00 | 296 pagina’s

€ 22,50 | 144 pagina’s

Henk Hermans

Steve de Shazer

Rationeel-emotieve gedragstherapie in de praktijk

Oplossingsgerichte therapie in de praktijk

In rationeel-emotieve gedragstherapie (RET) leert de cliënt zich bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een gebeurtenis, maar door de manier waarop deze geïnterpreteerd wordt. Aan de hand van uitgebreide casuïstiek laat Hermans zien hoe RET-klachtanalyses en RET-klachtmanagement kunnen worden ingezet en hoe onderliggende irrationele overtuigingen met cognitieve verandertechnieken kunnen worden aangepakt. € 24,95 | 208 pagina’s

Een van de grote krachten van Oplossingsgerichte Therapie is de praktische inslag. Deze schuilt niet alleen in de concrete en heldere toepassingen, maar ligt ook aan het ontstaan van de benadering ten grondslag. Belangrijke technieken zoals de Wondervraag zijn letterlijk tijdens therapiesessies ontstaan. Zes vooraanstaande auteurs bespreken uitgebreid elkaars casussen. Door de integrale en levendige weergave, kunnen lezers als het ware meeluisteren met de gevoerde discussies. € 24,95 | 192 pagina’s

“Dit boek is een zeer waardevolle verzameling van de state-of-the-art van korte oplossingsgerichte therapie.” – Peter Cantwell

13


Michael White

Henk Gilhuis, Pierre de Laat & Frits van Hes (red.)

Narratieve therapie in de praktijk

Psychodrama in de praktijk

Een van de belangrijkste uitgangspunten van narratieve therapie is dat een probleem niet in de cliënt wordt gezocht, maar in de verhalen waarmee iemand zijn of haar werkelijkheid creëert. Door de cliënt te laten vertellen over momenten waarop een probleem niet of nauwelijks van invloed was, wordt een ander verhaal geconstrueerd: een nieuwe werkelijkheid waarin het probleem een kleinere rol speelt. Met levendige voorbeelden en letterlijke transcripties van therapeutische dialogen uit zijn eigen praktijk laat Michael White zien hoe narratieve therapie effectief is in te zetten.

Psychodrama is een krachtig en effectief therapeutisch middel om beter met persoonlijke problemen om te gaan. De methode is ontwikkeld door Jacob Levy Moreno en ontleent zijn kracht aan het in scène zetten en spontaan uitspelen van hetgeen iemand bezighoudt. Een belangrijk aspect is dat psychodrama sterke kanten van mensen aanspreekt zoals spontaniteit, creativiteit, empathie en moed.

€ 29,95 | 240 pagina’s

€ 29,95 | 352 pagina’s

MarieOdiel van Rhijn, Esther Leuning

Helga Aalders, Janie van Dijk

Leslie Greenberg

Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk

Schemagerichte therapie in de praktijk

Emotiegerichte therapie in de praktijk

Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) is de therapeutische toepassing van The Work van Byron Katie. De kern ervan is stressreductie op basis van meditatief zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek bestaat uit vier vragen en optionele subvragen, plus enkele zogenoemde ‘omkeringen’. Met behulp van deze vragen kan de cliënt geholpen worden om de koppeling tussen de situatie enerzijds en de subjectieve interpretatie anderzijds los te maken. Hierdoor ontstaat er ruimte voor andere interpretaties met als gevolg een minder stressvolle reactie op de situatie.

Schemagerichte therapie gaat er van uit dat informatieverwerking een belangrijke rol speelt in het ontstaan en het voortduren van psychische problemen. Een schemagerichte aanpak is vooral geschikt voor problemen die onvoldoende reageren op cognitieve gedragstherapie. Het gaat dan vaak om hardnekkige angst- of stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek. In de eerste hoofdstukken komen de uitgangspunten, de opbouw en de verschillende technieken van het schema- en het modusmodel aan bod. In de daarop volgende hoofdstukken wordt met behulp van letterlijke transcripties van therapeutische dialogen de indicatiestelling en behandeling stap voor stap uiteengezet.

In emotiegerichte therapie worden emoties gezien als drijvende kracht in ons leven. Uitgangspunt is dat inzicht in emoties niet alleen de acceptatie, expressie en regulatie van emoties bij cliënten bevordert, maar uiteindelijk ook leidt tot het bereiken van blijvende therapeutische verandering. Om cliënten bewust te maken van hun emotionele belevingen beschrijft Greenberg interventies als evocatieve ontvouwing, focusing en de twee-stoelendialogen.

€ 27,50 | 288 pagina’s

€ 24,95 | 192 pagina’s

€ 24,95 | 160 pagina’s

14


Boeken

Marijke Baljon, Grieteke Pool, Roelf Jan Takens

Jeremy Safran

Fredrike Bannink

Psychoanalyse en psycho­ analytische therapie in de praktijk

Positieve psychologie in de praktijk

In de persoonsgerichte benadering van psychotherapie staan de persoon van de cliënt, diens persoonlijke belevingswereld en wens tot verandering centraal. In dit boek laten de auteurs zien hoe deze persoonsgerichte benadering kan worden geconcretiseerd in interventievaardigheden. Aan bod komen onder andere: de ontwikkeling van het Zelf, het belang van de therapeutische relatie, empathie, het verdiepen van de beleving, focussen, concreet spiegelen en contactwerk.

Psychoanalyse en psychoanalytische therapie in de praktijk geeft een overzicht van de theoretische concepten en interventies van de hedendaagse psychoanalyse. Psychoanalyse heeft zich sterk ontwikkeld en aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Zij is flexibeler, minder autoritair, praktischer en staat meer open voor de behoeften van cliënten met diverse achtergronden. Bovendien is er een steeds groter wordende groep psychoanalytische onderzoekers die laat zien dat psychoanalytisch georiënteerde behandelingen zeer effectief zijn.

Er is een nieuw geluid in de psychologie te horen: Positieve psychologie. Uitgangspunt van deze wetenschappelijke benadering is dat de reguliere psychologie te eenzijdig gericht is op klachten en te weinig op krachten. Meer dan 35 effectieve oefeningen zorgen ervoor dat u de inspirerende inzichten vanuit de Positieve psychologie op uzelf of in uw werk met cliënten kan toepassen.

€ 24,50 | 256 pagina’s

€ 27,50 | 176 pagina’s

€ 24,95 | 208 pagina’s

Persoonsgerichte therapie in de praktijk

Sheri van Dijk

Glen Gabbard

Dialectische gedrags­ therapie in de praktijk

Psychodynamische therapie in de praktijk

Dialectische gedragstherapie (DGT), ontwikkeld door Marsha Linehan, is een van de meest succesvolle behandelmethoden van borderline persoonlijkheidsstoornis. Door de indrukwekkende resultaten wordt deze behandelvorm ook steeds vaker bij andere emotieregulatieproblemen gebruikt. Dit boek is de ideale wegwijzer voor therapeuten om met DGT aan de slag te gaan. Op heldere wijze beschrijft Sheri van Dijk de theorie en vier basistechnieken van DGT: mindfulness, frustratietolerantie, emotieregulatie en interpersoonlijke effectiviteit.

Psychodynamische therapie richt zich op de samenhang van je bewuste en onbewuste emotionele belevingen die betrekking hebben op ons gedrag. In heldere bewoordingen zet de auteur de basisprincipes van deze effectieve vorm van psychotherapie uiteen. Op basis van zijn ongeëvenaarde ervaring en kennis bespreekt hij de belangrijkste technieken en interventies.

€24,95 | 224 pagina’s

€ 35,00 | 240 pagina’s

15


Boeken Russel Kolts

Quin van Dam

Compassion-focused therapy in de praktijk

Affectfobietherapie in de praktijk

Compassion-focused therapy (CFT) is een therapievorm die gericht is op het bewust bevorderen van compassie. Door henzelf en anderen met meer compassie, mededogen en acceptatie tegemoet te treden, en emotionele congruentie te creëren tussen dat wat zij denken en voelen, zijn zij beter in staat om met moeilijkheden en lijden om te gaan. In Compassion-focused therapy in de praktijk laat Russell Kolts in 15 overzichtelijke hoofdstukken zien hoe CFT werkt en hoe het kan worden toegepast. Op een toegankelijke manier legt hij de theoretische achtergronden bloot en slaat hij een brug naar de praktijk. De talloze praktische tips, tools, casussen en dialogen zorgen ervoor dat professionals direct aan de slag kunnen.

Affectfobietherapie in de praktijk biedt een praktische uitleg van deze bewezen effectieve therapeutische werkwijze. In acht heldere hoofdstukken komen achtereenvolgens het behandelmodel, indicatiestelling, het kernconflict en herstructurering van de afweer, het gevoel, het zelfbeeld en het beeld van de ander aan de orde. Alle theoretische concepten worden steeds geïllustreerd met inzichtelijke patiënt-therapeutdialogen.

€ 27,50 | 272 pagina’s

€ 24,95 | 224 pagina’s

Artikelnummer: 5780016

Intervisie Annick Seys, Jacqueline A-Tjak

Frederike Bannink

Intervisie met impact

Positieve supervisie en intervisie

Bekruipt u tijdens overlegmomenten met collega’s – de zogenaamde intervisiemomenten – ook soms het gevoel dat u niet samen tot inzichten komt die u nodig hebt om echt vooruit te komen met uw cliënt? Frustreert het u soms dat collega’s elk geval tot in detail uit de doeken doen en dat er zo veel kostbare tijd verloren gaat? Dit boek geeft heel concrete tips om te komen tot krachtige, leerzame en interessante overlegmomenten.

Bij positieve supervisie en intervisie draait het om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt? Hoe lukt dat? Wat zijn de sterke kanten van supervisanten/ intervisanten en van jezelf als supervisor? In Positieve supervisie en intervisie presenteert Frederike Bannink haar model dat gebaseerd is op vier pijlers. Dit zijn doelformulering, vinden van competenties, werken aan vooruitgang en reflectie. Elke pijler wordt onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden en oefeningen.

€ 29,99 | 96 pagina’s

€ 29,95 | 256 pagina’s

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Hogrefe Uitgevers Weteringschans 128 1017 XV Amsterdam info@hogrefe.nl www.hogrefe.nl

Op www.hogrefe.nl vindt u een overzicht van al onze producten met actuele prijs­ informatie.

Boeken zijn te bestellen via onze website, webshops of de boekhandel.

Profile for Hogrefe Uitgevers

Themafolder volwassenen  

Themafolder volwassenen  

Advertisement