Page 1

creating toMorroW

leraar pedagogiek hva onderWiJs en opvoeding

2013 2014

deeltiJd


HvA Onderwijs en OpvOeding

ONDERWIJS EN OPVOEDING Hoe inspireer je de volgende generatie? En hoe draag je de kennis en vaardigheden over om te bouwen aan de wereld van morgen? Daar draait het om bij HvA Onderwijs en Opvoeding. Om deze vragen te beantwoorden, kiezen we onze eigen weg. Natuurlijk maken we gebruik van de grote verscheidenheid aan theorieën en methodes die ons vakgebied rijk is. Maar we ontwikkelen ook zelf ideeën over kennisoverdracht. Op basis van die ideeën en theorieën ontdek je alles over onderwijs en opvoeding. En ga je zelf onderwijzen en ondersteunen bij opvoeden in de praktijk. In Amsterdam en daarbuiten. Wij hebben een passie om jou iets bij te brengen over ons vak, over jezelf en vooral over mensen. Je leert hoe je moet ‘leren’ en hoe je kunt nadenken over je eigen ‘denken’. We stellen je creativiteit en durf op de proef en geven je alle ruimte om je te ontwikkelen. Tot iemand die anderen iets kan bijbrengen en inspireren om op hun beurt kennis en vaardigheden over te dragen aan weer een nieuwe generatie. Zo werk je, net als wij, aan de ontwikkeling van jonge mensen en hun rol in de maatschappij van morgen.


HvA Onderwijs en OpvOeding

JiJ Maakt het verschil Onze inzichten in opvoeding en ontwikkeling van jonge en oudere kinderen veranderen voortdurend. Logisch, want ook de wereld waarin zij opgroeien verandert constant. Vind je het interessant om te leren hoe kinderen een zelfstandige en eigen plek in de maatschappij kunnen verwerven? En wil je je kennis daarover overdragen aan anderen? Dan is Leraar Pedagogiek je opleiding. Als tweedegraads leraar Pedagogiek onderwijs je mbo-leerlingen in de agogische vakken. In pedagogiek bijvoorbeeld, sociale vaardigheden en psychologie. Je begeleidt hen op pedagogisch vlak en in hun (leer)ontwikkeling. Ook als coach en stagebegeleider. Een veelzijdig en mooi beroep!

Werk, studie en privĂŠ in balans Je wilt meer uit jezelf halen. Je talenten ontplooien om hogerop te komen wellicht. Misschien wil je een heel andere kant uit en ambieer je een nieuwe loopbaan. Maar een opleiding volgen naast je baan, je drukke sociale leven en misschien ook wel je gezin kan behoorlijk pittig zijn. Het is zaak dat je snel de juiste balans vindt tussen de verschillende bezigheden die voor jou belangrijk zijn. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) helpt je daarbij, meteen vanaf het begin van je studie. Je wordt tijdens de opleiding individueel begeleid door een mentor, die je studieresultaten bijhoudt en samen met jou evalueert. Hij of zij begeleidt je ook bij het plannen van je studie. Dat betekent niet dat je bij de hand wordt genomen; we verwachten dat je als deeltijdstudent aan de HvA zelfstandig kunt werken, goed plant en je eigen verantwoordelijkheid neemt.

Midden in de aMsterdaMse saMenleving De opleiding Leraar Pedagogiek van de HvA staat midden in de Amsterdamse samenleving. Letterlijk en figuurlijk. De opleiding is namelijk gevestigd op de gloednieuwe Amstelcampus, midden in de stad. Een bruisende plaats waar je ook studenten van andere interessegebieden en opleidingen ontmoet. Een goede plek om te studeren en het vak te leren. Je leert in te spelen op de uitdagingen van opvoeden en leren in de grote stad. Hoe ga je om met culturele en sociale verschillen? Hoe beĂŻnvloedt de omgeving de opvoeding

en leerprestaties van een kind? Maar je leert ook gebruik te maken van de vele kansen en mogelijkheden die de stad biedt. Die kennis en ervaring neem je mee naar je toekomstige werkgever. Daarmee ben je een extra waardevolle professional voor de school waar je gaat werken.

Je opleiding in detail studeren en praktiJk ineen De eerste twee jaar zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek. Je krijgt vakken op het gebied van kinderopvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast krijg je ook vakken als Pedagogiek, Psychologie, Sociologie, Filosofie en Onderzoeksmethoden. Het onderwijs wordt aangeboden in verschillende vormen: hoorcolleges, werkcolleges, training, leerpraktijk waarin je samen met andere studenten werkt aan praktijkopdrachten, intervisie, supervisie en zelfstudie. Je gaat in je eerste jaar meteen aan het werk; in het onderwijs, maar ook in de jeugdzorg of kinderopvang. De HvA gaat ervan uit dat je het vak nergens beter leert dan in de praktijk en kiest daarom voor werkplekleren; vanaf het begin worden leren en werken effectief met elkaar gecombineerd. Tijdens het tweede jaar ga je meer de diepte in met vakken als Pedagogisch en Methodisch Werken, Ontwikkelingspsychologie en Pedagogische Advisering. Ook nu loop je weer stage. Aan het eind van het tweede jaar maak je een keuze tussen Leraar Pedagogiek of Pedagogiek.


HvA Onderwijs en OpvOeding

Het derde jaar staat voor een groot deel in het teken van je stage als leraar. Je loopt zestien uur stage per week op het mbo. Daarnaast krijg je vakken als Onderwijsleerprocessen, Begeleidingsvaardigheden en Groeps-dynamica, Pedagogische Methodieken en Activerende Didactiek. Je leert een vakman of vakvrouw te zijn die weet hoe je de rollen van studieloopbaanbegeleider en ontwerper van leerprocessen en leeromgevingen kunt vervullen. Je krijgt inzicht in het leerproces van je leerlingen, waarbij de beroepspraktijk centraal staat. Specifieke aandacht wordt besteed aan professionele ondersteuning van opvoedingsprocessen in de jeugdzorg, het onderwijs, de opvoedingsondersteuning en de kinderopvang. Dit komt overeen met de diverse specialisaties binnen het mbo. In het vierde jaar kies je een minor, waarmee je eigen accenten aanbrengt. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van dertig studiepunten. Je kunt kiezen voor een verdieping of voor een verbreding. Ook kun je kiezen voor een doorstroomminor als je na het behalen van je diploma verder wilt studeren aan de universiteit. Je loopt je lio-stage (leraar in opleiding) en werkt aan je afstudeerproduct waarmee je laat zien dat je het bachelorniveau beheerst en startbekwaam leraar pedagogiek bent.

studiebelasting De studie duurt vier jaar en omvat 240 studiepunten (210 major en dertig minor). Per jaar zijn er zestig studiepunten te behalen die gelijkmatig over het jaar zijn verdeeld. In de eerste twee jaar kun je

uitgaan van een dag les per week. In het derde en vierde jaar krijg je les op woensdagen donderdagavond. Deze opleiding biedt studenten veertien contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. Daarnaast moet je rekenen op ongeveer vijftien tot twintig uur per week om zelfstandig aan je opdrachten en portfolio te werken en voor literatuurstudie. Ook loop je vanaf het eerste jaar stage.

bas (bindend afWiJzend studieadvies) Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

vakken eerste Jaar Hieronder een overzicht van de vakken van het eerste studiejaar. SEmEStEr 1

SEmEStEr 2

Pedagogiek 1 en 2

Diversiteit in de Grote Stad

Inleiding Opvoedingsondersteuning

Filosofie

buitenland

Inleiding Kinderopvang

Introductie Organisatie, Management en Beleid

Wellicht vind je het interessant om letterlijk je grenzen te verleggen door in het buitenland stage te lopen. Bij het International Office van HvA Onderwijs en Opvoeding kun je informatie krijgen over diverse mogelijkheden om een stage in het buitenland te doen.

Communiceren met Kinderen

Ontwikkelingspsychologie

Psychologie

Inleiding Jeugdzorg

Sociologie

Inleiding Onderwijs

Onderzoeksmethoden

Communiceren met Kinderen en ICT

Werkplekleren 1

Werkplekleren 2

Metawerk 1

Metawerk 2


HvA Onderwijs en OpvOeding

titel Alle studies binnen HvA Onderwijs en Opvoeding rusten op vier pijlers: werkplekleren, metawerk, vakkennis en algemene beroepsvoorbereiding. Elk jaar ben je met deze vier onderdelen bezig.

Werkplekleren Vanaf het eerste jaar doe je in de praktijk werkervaring op. Zo valt de theorie op haar plaats en ontdek je zelf wat je al in huis hebt en waar je nog aan moet werken.

MetaWerk Vooral op de werkplek ontwikkel je je persoonlijkheid en beroepsopvattingen. Wat ging goed? Wat moet anders? Hoe voelde je je? Het is belangrijk dat je daarover nadenkt en er met docenten en medestudenten over praat.

vakkennis Zonder vakkennis geen vak. Ook die vakkennis zul je moeten leren. Vakinhoudelijke kennis, didactische kennis en vaardigheden om je vakkennis zelf verder te ontwikkelen en bij te houden.

algeMene beroepsvoorbereiding Tijdens je opleiding komen verschillende actuele onderwijskundige en pedagogische thema’s aan bod. Zo stem je je studie zelf af op dat deel van het werkveld dat je het meest interesseert.

Heb je je opleiding Leraar Pedagogiek aan de HvA succesvol afgerond, dan mag je jezelf Bachelor of Education noemen.

na Je opleiding beroepsMogeliJkheden Nadat je de opleiding succesvol hebt afgerond, ben je bevoegd om les te geven op het mbo.

verder studeren Een HvA-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je wilt gaan doen en aan welke hogeschool of

universiteit. De hogescholen en universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelor toegelaten wordt tot de master en of er aanvullende eisen aan je gesteld worden. Met je Bachelor of Education en twee jaar relevante werkervaring kun je ook de masteropleiding Pedagogiek van de HvA gaan doen. In deze opleiding verdiep je je theoretische kennis op het gebied van onderwijs en opvoeding. Er zijn twee richtingen: Leren en Innoveren en Onderwijs en Jeugdzorg. Na het behalen van deze masteropleiding krijg je de titel Master of Education.


HvA Onderwijs en OpvOeding

praktische zaken toelatingseisen Om te worden toegelaten tot de deeltijdopleiding Leraar Pedagogiek, heb je een havo-, vwo-, mbo-4- of vergelijkbaar buitenlands diploma nodig. Heb je een mbo4-diploma, dan gelden aanvullende eisen. Je vindt deze op onze website, www.hva.nl. Ben je 21 jaar of ouder en heb je onvoldoende vooropleiding? Misschien kun je dan via het 21+ toelatingsexamen alsnog worden toegelaten. Op www.onderwijs.hva.nl/tsoc vind je hierover meer informatie.

aanMelden De opleiding start eenmaal per jaar,eind augustus 2013. Je kunt je aanmelden via Studielink. Op www.hva.nl lees je bij de opleiding Leraar Pedagogiek onder de knop ‘aanmelden’ hoe dat gaat. Meer informatie kun je ook vinden op www.hva.nl.

studiekeuze Het is belangrijk je goed te oriënteren bij het kiezen van je studie. Je wilt graag op de juist plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarnaast is het bij een deeltijdstudie van belang dat je een goede balans vindt tussen werken en studeren. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.

open dagen Meer weten? Studenten en docenten ontmoeten? Sfeer proeven? Kom naar onze open dagen op de Amstelcampus op: > zaterdag 10 november 2012 10.00 - 14.00 uur (regulier) > zaterdag 19 januari 2013 10.00 - 14.00 uur (regulier) > zaterdag 16 maart 2013 10.00 - 14.00 uur (regulier) > dinsdag 9 april 2013 18.00 - 21.00 uur (deeltijd) > dinsdag 23 april 2013 18.00 - 21.00 uur

studiekosten De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. De meest actuele tarieven zijn terug te vinden op de HvA website www.hva.nl/collegegeld. Het is noodzakelijk om een moderne laptop aan te schaffen die voorzien is van een moderne versie van Windows. De laptop moet verbinding kunnen maken met draadloze netwerken van de HvA. De aanschafkosten voor een laptop bedragen ongeveer € 600,-. Houd daarnaast rekening met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden, in totaal ongeveer € 600,- per jaar.

Kijk voor actuele informatie op www.hva.nl/opendag.

Meer inforMatie Bel Studievoorlichting tijdens werkdagen op 020 - 599 5422 of stuur een mail naar studievoorlichting@hva.nl. Je kunt ook kijken op www.hva.nl voor meer informatie.


HvA Onderwijs en OpvOeding

‘Tijdens mijn werk op een basisschool merkte ik dat mijn collega’s vaak met vragen over de geeta kalika (36): ‘ lesgeven heeft ook Met opvoeden te Maken’

aanpak van een kind of de leerstof naar mij kwamen, al was er wel een interne begeleider op school. Daarnaast was ik mentor van stagiaires van de opleiding voor onderwijsassistent. Ik gaf individuele- en loopbaanbegeleiding. Ik heb affiniteit met adolescenten en het praten over hun problemen trekt me aan. Ik zocht een nieuwe uitdaging in het werk met collega’s en adolescenten. Ik heb gekozen voor de opleiding Leraar Pedagogiek, omdat lesgeven ook met opvoeden te maken heeft, met zelfstandigheid en voorbereiding van leerlingen op de maatschappij. De deeltijdopleiding is goed te combineren met mijn werk. De kwaliteit van het onderwijs is heel hoog, ik leer er elke keer weer van en vind het heel zinvol. Docenten brengen de leerstof leuk en prettig. Bij problemen kan ik altijd bij mijn mentor terecht. Ik loop stage bij het ROC Waterlant, geef les in pedagogiek bij een groep pedagogisch werkers op mbo-niveau. Hun specialisatie is kinderdagverblijf of gehandicapten. Ik geef studieloopbaanbegeleiding en leg stagebezoeken af op stageadressen. Het is mijn bewuste keuze om nu in Amsterdam stage te lopen, het is een rijke leeromgeving en er valt elke dag iets te beleven. Niet alleen het lesgeven, ook het pedagogisch aspect komt hier goed tot uiting. Het is belangrijk om de leerlingen te motiveren, stimuleren en ze te begeleiden. Ook met het oog op hun thuissituatie, want die is niet in alle gevallen stimulerend. Dat pedagogische aspect, dat hoort echt bij het vak Pedagogiek. Na mijn opleiding wil ik gaan lesgeven op het mbo. De leerlingen werken daar met competentiegericht leren. Ze leren vanuit hun eigen interesse en kwaliteit en geven hun te behalen niveau zelfstandig aan. Terwijl ik dat zelf leer in mijn opleiding, pas ik dit direct in de praktijk toe.’


HvA Onderwijs en OpvOeding

AMSTELCAMPUS Aan de kop van de Wibautstraat, op de rand van de Amsterdamse binnenstad, ligt de Amstelcampus. Een plek waar je kunt studeren, wonen, werken en ontspannen. Een locatie waar je medestudenten en docenten kunt ontmoeten en waar veel te beleven valt. Aan de Amstelcampus wordt nog volop gebouwd tot en met 2015.

VEELZIJDIGE ONDERWIJSLOCATIE De opleidingen van HvA Onderwijs en Opvoeding zijn gevestigd in het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis op de Amstelcampus. De Amstelcampus is een plek waar veel gebeurt. Er zijn ontmoetingsplaatsen zoals restaurants, coffeecorners en meetingpoints waar je met je medestudenten terechtkunt om samen te studeren of alleen wat bij te kletsen. Er zijn veel voorzieningen, zoals koffiebars en loungeplekken, faciliteiten gericht op studenten, een modern fitnesscentrum (gereed in 2013) en pleinen en hofjes vol groen waar je lekker kunt zitten. Je kunt overal met je laptop internetten. De campus is zo opgezet dat je nauw contact hebt met studenten en docenten van jouw opleiding, maar ook met studenten van andere opleidingen. Binnen een paar minuten ben je op de fiets in de Amsterdamse

binnenstad. De Amstelcampus is prima bereikbaar met de metro, tram, bus of fiets.

MODERNE LEERCENTRA Een goede leeromgeving voor onze studenten vinden we heel belangrijk. Op de Amstelcampus staan moderne onderwijsgebouwen met speciale leercentra, waar je kunt leren, ontdekken, onderzoeken en beleven. Je kunt onderzoek doen in moderne databanken en alle geavanceerde apparatuur en moderne faciliteiten zijn aanwezig voor het oefenen van specifieke beroepsvaardigheden of om te presenteren. Je ontmoet hier ook mensen uit instellingen en het bedrijfsleven, alumni en stagebegeleiders. Samen werk je over groeps- en landengrenzen heen. Kijk voor meer informatie over de Amstelcampus op www.hva.nl/amstelcampus.


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

hva onderWiJs en opvoeding

OB 108-12

Hogeschool van Amsterdam Leraar Pedagogiek Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam www.deeltijd.hva.nl/leraar-pedagogiek

Leraar Pedagogiek deeltijd aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Leraar Pedagogiek deeltijd studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA