Page 1

CREATING TOMORROW

INFORMATICA

HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

INFORMATICA Het cluster Informatica bestaat uit de opleidingen Informatica, Business IT & Management en Technische Informatica. In deze brochure wordt de Informatica-opleiding beschreven met de richtingen Software Engineering en System and Network Engineering. De leerroute Game Development valt onder de opleiding Informatica en wordt in een aparte brochure beschreven. Bij de opleiding Informatica leer je computertoepassingen maken die perfect afgestemd zijn op de wensen van de gebruikers. Bedenk jij nieuwe applicaties voor Google of ontwikkel jij straks een navigatiesysteem voor gebruikers van het openbaar vervoer? Werk je mee aan het ontwerp van het breedband mobiele internet van de toekomst? Ben je analytisch en wil je graag weten hoe dingen in elkaar zitten, dan is Informatica misschien wel een opleiding voor jou.

PROPEDEUSE In de IT is veel werk georganiseerd in projecten. Om je goed voor te bereiden op de praktijk werk je tijdens de opleiding Informatica vaak in projectteams. Samenwerken aan een product, gesprekken voeren met opdrachtgevers en een goed product opleveren zijn vaardigheden die je na de opleiding onder de knie hebt. Naast projectwerk word je ondersteund door middel van hoorcolleges, werkcolleges en practica. Voordat je met de opleiding start, maak je een keuze uit de richtingen Software Engineering, System & Network Engineering en Game Development (aparte brochure). Na het eerste semester kies je definitief voor ĂŠĂŠn van deze richtingen.

AFSTUDEERRICHTINGEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING Bij deze richting houd je je bezig met informatietechnologie en telecommunicatie. Een system and network engineer ontwerpt en beheert technische infrastructuren zoals besturingssystemen (Windows, Apple IOS en Linux) en computernetwerken. De interne en externe telecommunicatie valt onder infrastructuur, bijvoorbeeld in de vorm van telefonie over het internet. Beveiliging van netwerken en het opsporen van misbruik van het internet spelen een belangrijke rol. Beroepsmogelijkheden Afgestudeerden werken onder andere bij: telecombedrijven (Vodafone, KPN), automatiseringsbedrijven (Syntegra, Capgemini, Cisco), internet providers (XS4ALL, Unet), Security bedrijven (ITsec, Fox-IT), banken,


verzekeringsmaatschappijen. Hun functies zijn onder andere: >> System and Netwerkbeheerder in een leidinggevende functie >> Architect technische ICT-infrastructuur >> Unix-specialist >> Systeemontwikkelaar >> Security engineer

SOFTWARE ENGINEERING De software engineer werkt met verschillende programmeertalen en methoden aan het ontwerpen, implementeren en testen van softwaresystemen. Bij de ontwikkeling van software systemen speelt de gebruiker een steeds belangrijkere rol. De software engineer ontwerpt en implementeert software systemen samen met de klant en de gebruiker. Je communicatievaardigheden heb je nodig om de wensen

van de klant te achterhalen om op basis daarvan een gebruiksvriendelijk eindproduct te maken. In de wereld van de Software Engineering krijg je onder andere te maken met modelleren, programmeren, databases en internet. Beroepsmogelijkheden Afgestudeerden werken onder andere bij: systeemontwikkelingsbedrijven (Infosupport, Atos Origin), softwarebedrijven (Microsoft, Exact), automatiseringsbedrijven (Syntegra, Logica), websitebouwers (Mirabeau), internetserviceproviders (UPC). Hun functies zijn onder andere: >> Software engineer >> Software systeemontwikkelaar >> Database-architect >> Webdeveloper


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

WAAROM DEZE OPLEIDING BIJ DE HVA? >> >> >>

>>

JAARINDELING

Onderwijs samen met bedrijfsleven Real-life projecten met opdrachtgevers Mogelijkheid om een deel van de opleiding in het buitenland te doen Persoonlijke begeleiding

STUDIEPROGRAMMA STUDIEPUNTEN Een studiepunt staat voor een studiebelasting van 28 uur. Je krijgt bijvoorbeeld voor het vak Programmeren 3 studiepunten als je voor je tentamen en practica een voldoende gehaald hebt. Dit betekent dat je ongeveer 3 x 28 uur nodig hebt om het vak te halen. In een studiejaar kunnen 60 studiepunten behaald worden. Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Heb je voor alle studieonderdelen gemiddeld een acht of meer dan krijg je het predicaat cum laude. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Jaar 2

Jaar 1

Basisfase S1*

Een studiejaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. Elke periode noemen we een blok. De eerste zeven weken van een blok zijn lesweken. In week 6 in blok 2, 3 en 4 vinden de hertentamens van het vorige blok plaats. In de weken 8, 9 en 10 van elk blok vinden de afsluitende activiteiten plaats, zoals inhaallessen, tentamens, opdrachtbesprekingen en projectpresentaties. In het eerste jaar worden de thema’s, twee of drie per blok, doorgaans aan het eind van een blok afgerond. Sommige thema’s lopen over meerdere blokken, maar practica en opdrachten worden steeds per blok afgerond. De opleiding is praktijkgericht: 50% van de tijd werk je in projecten.

DE BASISFASE In de eerste anderhalf jaar krijg je vakken en projecten die de basis vormen voor alle ICT’ers. Daarnaast worden ook richtingsspecifieke modules aangeboden zodat je een goed beeld krijgt van het vak waar je voor opgeleid wordt. Voorbeelden van algemene vakken zijn Programmeren, Netwerken, Wiskunde, Nederlands en Engels. Specifiek voor Software Engineering is bijvoorbeeld het vak Webapplicaties en voor System and Network Engineering het vak CISCO.

Jaar 3

Jaar 4

Verdiepingsfase S2

Software Engineering System & Network Engineering * S1 staat voor semester 1

S3

S4

S5

S6

S7

Themasemester of stage

Themasemester of stage

Themasemester of minor

Themasemester of minor

S8 Afstudeer-opdracht


Als je na twee semesters al je studiepunten (60) hebt behaald dan krijg je het propedeusecertificaat. Je moet de propedeuse binnen twee jaar behaald hebben.

DE VERDIEPINGSFASE De verdiepingsfase bestaat uit vijf semesters: twee stagesemesters en drie themasemesters. Je volgt ten minste één richtingsspecifiek themasemester waardoor je specialist wordt in jouw richting. De andere themasemesters geven je de kans je te verbreden of je te verdiepen binnen de ICT. Voorbeelden van verbredende themasemesters zijn Forensic Intelligence, Big Data, Mobiele Applicaties, IT Service Management, 3D technologie, Business Intelligence en Industrial Automation.

TIJDENS JE OPLEIDING CONTACTUREN De opleiding Informatica biedt studenten 21 contacturen per week in het eerste

studiejaar. Een studiejaar bevat 38 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo’n 40 uur met je studie bezig. Naast de contacturen ga je alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

STAGE De verdiepingsfase begint met een stage. Dit is een oriënterende stage die je uitvoert bij een bedrijf. Het is de eerste opdracht


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

waarbij je zelfstandig opereert. Je kunt rekenen op begeleiding vanuit het bedrijf en vanuit de opleiding. De opleiding sluit je af met een afstudeerstage bij een bedrijf. Uiteraard zijn de eisen voor de afstudeerstage hoger dan die voor de oriënterende stage: je wordt in dit laatste deel van je opleiding beschouwd als een junior-professional.

MINOR Een van de themasemesters is een minor. De minor is een programma van een halfjaar (één semester, dertig studiepunten) waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Je kunt kiezen uit een minor binnen het ICT-domein of een minor erbuiten. De ICTminoren worden aangeboden door Informatica, Technische Informatica en Business IT & Management. De vrije minoren worden aangeboden door andere HvA-opleidingen. Je kunt ook een minor volgen aan één van onze partnerinstellingen in het buitenland.

NAAR HET BUITENLAND Je hebt volop mogelijkheden om je stage, modules of een deel van je studie in het buitenland te volbrengen. Onze opleiding heeft goede contacten met internationale bedrijven en universiteiten waar je aan de slag kunt. De internationale sfeer binnen

onze opleiding komt tot uiting in een aantal Engelstalige projecten. In die projecten komen de opdrachtgevers uit het buitenland en is de communicatie in het Engels. Ook het gebruik van Engelse studieboeken is zeer gewoon. In de afstudeerfase worden sommige vakken in het Engels gedoceerd, vanwege de aanwezigheid van buitenlandse studenten. Tijdens de verdiepingsfase kun je naar het buitenland gaan door óf een semester te studeren bij één van onze partnerinstellingen in het buitenland óf door een (afstudeer)stage in het buitenland te doen. Je kunt ook meedoen aan een aantal tweeweekse internationale projecten met studenten uit verschillende Europese landen zoals Sourcing (Polen), Serious Games (Noorwegen) en Safety (Spanje).

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING Je hebt regelmatig contact met je loopbaanadviseur om te bepalen wat voor jou de beste studieroute is, zodat je je optimaal kunt ontwikkelen. Je loopbaanadviseur is het eerste aanspreekpunt bij problemen met de studie. Als student krijg je een loopbaanadviseur toegewezen, met wie je regelmatig contact hebt over je studievoortgang. Je kunt zelf naar je loopbaan-


adviseur toestappen als je vragen hebt over je studie, vragen over studieachterstand doordat je een of meerdere studieonderdelen mist en vragen over het plannen van studieactiviteiten.

KENNISCENTRUM CREATE-IT applied research is het kenniscentrum van het interessegebied Media, Creatie en Informatie van de Hogeschool van Amsterdam. In dit kenniscentrum voeren docenten, studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van de creatieve industrie en de ICT-sector. CREATE-IT werkt samen met universiteiten en andere kennisinstellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de praktijk en bij de

verschillende labs waarover het kenniscentrum beschikt, namelijk het MediaLAB Amsterdam, Usability Lab, Digital Life Lab en Game Lab. Het MediaLAB Amsterdam is samen met onder andere ACE/minor ondernemerschap gevestigd in Studio HvA, een prachtig nieuw duurzaam gebouw met een moderne werkplaats. Het is mogelijk om in het kenniscentrum af te studeren. Kijk voor meer informatie op www.create-it.hva.nl.

MCI HONOURS: PROGRAMMA VOOR EXCELLENTE STUDENTEN MCI Honours is een extra programma (naast het reguliere studieprogramma) voor de beste derde- en vierdejaarsstudenten van


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

het interessegebied Media, Creatie en Informatie, waar de opleiding deel van uitmaakt. Studenten worden geselecteerd op studieresultaten, ambitie, zelfstandigheid en ondernemende houding. Zij doen projecten voor opdrachtgevers uit de creatieve industrie en werken in een individueel programma aan hun eigen professionalisering en netwerk. Kijk voor meer informatie op www.medialab.hva.nl/honours.

GAME WEEK Als (Technische) Informaticastudent kun je deelnemen aan de International Game Week. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt er intensief gewerkt, geëxperimenteerd en gedebatteerd en zijn er lezingen van internationale sprekers. Aan het eind van de week presenteren de deelnemende studenten (Technische) Informatica en Communication and Multimedia Design hun game die zij in één week hebben ontworpen.

SEAN ALIZADEH, STUDENT INFORMATICA

NA JE OPLEIDING WAT BEN JE ALS JE DE OPLEIDING HEBT AFGEROND? Na de succesvolle afronding van de opleiding Informatica mag je jezelf Bachelor of Information and Communication Technology noemen.

DE ARBEIDSMARKT

Wereldwijd is er momenteel behoefte aan goed opgeleide ICT-specialisten. Amsterdam is een van de belangrijkste vestigingsplaatsen voor ICT- en telecombedrijven. Afgestudeerde informaticaspecialisten hebben bij deze bedrijven veel mogelijkheden.

VERDER STUDEREN Na je opleiding kun je een aantal masters aan een universiteit volgen, waaronder Software Engineering, System and Network Engineering, Gaming, Forensic Science. Onze bacheloropleiding Informatica sluit aan op de masteropleidingen van de Universiteit van Amsterdam.


‘‘In het derde jaar van mijn opleiding ging ik op stage bij het lectoraat Digital Life waar ik een concept ontwikkelde voor zorginstelling Naarderheem. Deze instelling levert gericht zorg aan ouderen en zoekt naar slimme oplossingen om deze ouderen zo veel mogelijk zelfstandig te laten wonen. In mijn stageopdracht stonden de dagelijkse activiteiten van de bewoners centraal. Naarderheem wilde graag een systeem hebben dat ervoor zorgt dat zorgverleners vroegtijdig kunnen ingrijpen als de dagelijkse activiteiten van ouderen afwijken van het normale patroon. Ik heb onder meer onderzoek gedaan, waarvoor ik medisch specialisten interviewde. Als eindproduct heb ik met co-auteurs een paper opgeleverd genaamd Telemonitoring for Assisted Living Residences: The Medical Specialists’ View. Hierover mocht ik een presentatie houden op de Med-e-Tel conferentie in Luxemburg. Tijdens die conferentie komen onderzoekers uit onder andere Amerika, Europa en Azië om hun resultaten te presenteren.’’


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

Joey Dreyer won in 2012 het project IP E-Discovery en mocht samen met zijn team hierover presenteren in Frankrijk: ‘IP E-Discovery was een opleidingsproject voor de Europese Commissie. Samen met mijn team keek ik of er spionage plaatsvond op Europese bedrijven. Daarnaast ontwikkelden wij een applicatie om het zoeken te vergemakkelijken en schreven we een rapportage.’ ‘Ik vind het project een waardevolle bijdrage aan mijn toekomst. Na de prijsuitreiking in Manchester heb ik een certificaat gekregen dat aantoont dat ik kan samenwerken in een internationaal team. Ook bewijst het certificaat dat mijn Engels op goed niveau is. De grootste beloning vond ik het bezoek aan het congres.’


JOEY DREYER, VIERDEJAARSSTUDENT SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING

PRAKTISCHE ZAKEN STARTEN De opleiding Informatica duurt vier jaar en wordt zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden. Informatie over deze opleiding vind je in de brochure Informatica deeltijd. Vanaf de eerste dag kun je de leerroute Game Development volgen binnen de voltijdopleiding Informatica. Informatie over deze richting vind je in de brochure Game Development. Met een relevante mboopleiding of een vwo-opleiding kun je in september of februari starten.

VERSNELD PROGRAMMA Als je een mbo-opleiding ICT-beheerder, applicatie-ontwikkelaar/beheerder of netwerkbeheerder hebt, kun je in aanmerking komen voor individuele vrijstellingen waardoor je studieduur versneld kan worden. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Ook als je een vwodiploma hebt, kun je op basis van een intakegesprek in aanmerkingen komen

voor individuele vrijstellingen. De examencommissie van de opleiding bepaalt per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting of vrijstellingen.

TOELATINGSEISEN Je wordt tot de studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Wiskunde is geen vereiste maar wel belangrijk voor het succesvol volgen van de studie. Indien je geen of weinig wiskunde gehad hebt in je vooropleiding wordt het aangeraden contact op te nemen met de opleiding om te onderzoeken hoe je je het beste kunt voorbereiden. Bij steeds meer opleidingen, leerroutes en afstudeerrichtingen aan de HvA vinden studiekeuzegesprekken plaats. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/studiekeuzegesprekken.


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

VOLDOE JE NIET AAN DE TOELATINGSEISEN? Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, heb je de onderstaande mogelijkheden om met de opleiding te starten. 21 jaar of ouder Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je het 21+ toelatingsexamen doen. Meer informatie over dit toelatingsexamen vind je op: www.hva.nl/een-studie-kiezen/ toelatingseisen/toelatingsexamens. Buitenlands diploma Heb je een buitenlands diploma, dan kun je je diploma laten waarderen door de Dienst Studentenzaken van de HvA. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal,

niveau 4 (NT2). Meer informatie over de procedure diplomawaardering vind je op www.hva.nl/een-studie-kiezen/ toelatingseisen/diplomawaardering. Voorbereidende cursussen Voorafgaand aan de opleiding bestaat de mogelijkheid een cursus Wiskunde B te volgen ter voorbereiding op het toelatingsexamen of om je kennis bij te spijkeren. Deze cursus wordt aangeboden op vrijdagmiddag van januari tot juni. Je kunt ook deelnemen aan de intensieve zomercursus van eind mei tot eind juni. Daarnaast is er nu ook een zelfstudiecursus. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je op www.hva.nl/ een-studie-kiezen/toelatingseisen/ voorbereidende-cursussen.


STUDIEKOSTEN Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OCW. Kijk op www.hva.nl/collegegeld voor de meest up-to-date informatie over de tarieven. Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken, laptop, readers en vakbenodigdheden.

AANMELDEN Meer informatie over aanmelden bij de HvA vind je op www.hva.nl/inschrijven. Meld je voor 1 juni 2013 aan zodat je kan worden uitgenodigd voor een oriĂŤntatiedag of intakegesprek.

LOCATIE De opleiding Informatica bevindt zich in het gebouw Kroonjuweel aan de Duivendrechtsekade 36-38 te Amsterdam. Je kunt het gebouw gemakkelijk bereiken met het openbaar vervoer. Het dichtstbijzijnde metrostation is Spaklerweg. Kijk op www.hva.nl/locaties voor de routebeschrijving.

MEER WETEN? OPEN DAGEN Kom naar onze open dagen, ontmoet onze studenten en docenten en proef zelf de sfeer. >> Zaterdag 10 november 2012 10.00 - 14.00 uur >> Zaterdag 19 januari 2013 10.00 - 14.00 uur >> Zaterdag 16 maart 2013 10.00 - 14.00 uur >> Dinsdag 9 april 2013 (deeltijd open avond) 18.00 – 21.00 >> Dinsdag 23 april 2013 18.00 - 21.00 uur Kijk op www.hva.nl/opendag voor de meest actuele informatie.


HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

MEELOOPDAGEN Wil je nog beter onderzoeken en ervaren hoe het is om de studie te volgen? Meld je dan aan voor een Meeloopdag. Tijdens deze dag volg je lessen en proef je de sfeer onder de studenten van onze opleiding. Wil je een dag meelopen? Stuur een mail naar Nora Kouwenhoven, n.kouwenhoven@hva.nl.

STUDIEKEUZE Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Zo onderzoek je interesses, talenten en de mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school, bij je keuzeproces. Zij kunnen je zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl voor hulp bij studiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.

STUDENTMENTOREN Studentmentoren zijn studenten van de HvA die jou begeleiden voorafgaand aan je studie. Dat kan in persoonlijke gesprekken, per telefoon of via e-mail. Je kunt altijd

contact opnemen met je mentor. Begeleiding van een studentmentor zorgt ervoor dat je zeker weet dat je aan de juiste studie begint. Studentmentoren hebben tenslotte zelf ook moeten kiezen voor ze aan de HvA begonnen. Ze weten waar je op moet letten en hoe je jezelf de juiste vragen stelt om tot een goede keuze te komen. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/studeren/ praktische-informatie/studentmentoren.

STUDIEVOORLICHTING Studievoorlichting geeft voorlichting over studeren in het hbo en wo in het algemeen en studeren aan de Hogeschool van Amsterdam in het bijzonder. Zij zijn tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar via 020-5995422 (werkdagen 09:30-16:00). Je kunt ook een mail sturen naar: studievoorlichting@hva.nl.

WEBSITE Actuele informatie over de opleiding vind je op www.hva.nl/inf.


Gebouw Kroonjuweel Duivendrechtsekade 36-38

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

1096 AH Amsterdam Postbus 1025 100 BA Amsterdam www.hva.nl

OB-61-12

Hogeschool van Amsterdam Informatica

HVA MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE

Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  
Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Informatica studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Advertisement