Page 1

CREATIng TOMORROw

HOgERE zEEvAARTsCHOOl AMsTERdAM OplEIdIng MARITIEM OFFICIER

HvA TECHnIEK

2013 2014


HVA TECHNIEK

MARITIEM OFFICIER 2013-2014

Maritiem Officier: de wereld ligt aan je voeten Dagelijks worden wereldwijd duizenden tonnen vracht per schip vervoerd. Auto’s, fruit, containers, olie, grind en andere grondstoffen. Maar ook de belangstelling voor de cruisevaart neemt nog steeds toe. Met Amsterdam en Rotterdam heeft ons land twee hypermoderne wereldhavens binnen de landsgrenzen. Het belang van de scheepvaart

neemt toe en daarmee ook de vraag naar specialisten die allesweten over het reilen en zeilen aan boord van een zeeschip. Het werk aan boord is afhankelijk van het type schip en natuurlijk of je vaart of in de haven ligt. Heel afwisselend dus. De verlofregeling en communicatie vanaf het schip naar de wal zijn tegenwoordig goed geregeld, waardoor het thuisfront niet meer zo ver weg is.


Opzet van de studie Naast de theoriecolleges over navigatie, het beladen van een schip en scheepswerktuigkunde doe je veel practica om de theorie beter te begrijpen, maar ook om allerlei vaardigheden aan te leren. Enkele voorbeelden van practica zijn het varen aan boord van ons eigen opleidingsschip, training op brug-, machinekamer- en beladings-simulatoren en het practicum Elektrotechniek en Werkplaatstechniek. De verhouding tussen theorie en practica is ongeveer 60%-40%. Kijk voor het aantal contacturen op www.hva.nl/ma onder Studieprogramma. Propedeuse

In het eerste jaar oriënteer je je op het maritieme werkveld en de verschillende vakgebieden om zo een goed beeld te krijgen van je toekomstige beroep. Je verdiept je in kennis en vaardigheden die je

nodig hebt als maritiem officier aan boord van een zeeschip. Je leert dit volgens de ‘STCW’ normen, de internationale normen waaraan de opleiding moet voldoen voor het verkrijgen van een zogeheten vaarbevoegdheid. Hoofdfase: tweede, derde en vierde jaar

Op ons eigen opleidingsschip - de Gyrinus - leer je onder meer manoeuvreren en navigeren. Daarnaast hebben we simulatoren voor brug, machinekamer, ladingbehandeling, navigatie en radar. Je leert hoe een schip reageert en wat je moet doen als het mis dreigt te gaan. Levensecht en spannend! Je stages breng je door op zee. In je derde en vierde jaar, twee keer vijf maanden aan boord van een schip. Daar leer je het vak in de praktijk. Tijdens de opleiding doe je veel kennis op, op zowel nautisch als technisch gebied. Op nautisch gebied krijg

Voorbeeld studieschema eerste jaar Schip als object

Stabiliteitsleer (Scheepsbouw) Scheepswerktuigkunde Navigatie- en Machinekamerpracticum

Schip als vervoerssysteem

Navigatie Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen Navigatiepracticum

Schip als technologisch systeem

Technische Natuurkunde Scheepswerktuigkunde Elektrotechniek Technische Praktijk

Schip als economisch systeem

Maritieme Wetgeving Zorgen voor een veilige belading Beheren van het technisch bedrijf


HVA TECHNIEK

Jeroen Keesman, student Maritiem Officier

je vakken als Reisvoorbereiding, Meteo, Navigatie en Instrumenten en leer je hoe een schip veilig beladen moet worden. Op technisch gebied komen voornamelijk machines aan de orde die je aan boord tegen kunt komen op mechanisch en elektrisch gebied. Vakken zijn bijvoorbeeld Scheepswerktuigkunde, Onderhoudsmanagement en Elektrotechniek. De opleiding Maritiem Officier kent na het gemeenschappelijke eerste jaar drie varianten, namelijk Maritiem Officier (combinatie van nautisch en technisch), Stuurman (vooral nautisch) of Scheepswerktuigkundige (vooral technisch). In de eerste helft van het vierde jaar kun je kiezen voor een minor die aansluit bij de kerntaken van een maritiem officier. Deze minoren van een half jaar kunnen een verdieping of een verbreding zijn op

nautisch, technisch of meer bedrijfskundig gebied. In de opleidingsspecifieke minor doe je praktijkgericht onderzoek met een externe opdrachtgever op één van deze terreinen en krijg je de nodige theorie hiervoor. Hierbij wordt aandacht geschonken aan innovaties met een keuze uit nautische aspecten (bijv. navigatieapparatuur, integrated bridge systems), technische aspecten (bijv. voortstuwingssystemen, digitale automatisering) of logistieke aspecten (bijv. havenlogistiek, terminal management). Jij bent straks degene die ervoor zorgt dat de vloot op deze terreinen effectief en efficiënt wordt ingezet en optimaal functioneert. Tijdens je tweede zeestage, in de tweede helft van het vierde jaar, werk je aan één of twee opdrachten waarbij je zelfstandig een vraag of probleem op nautisch of technisch gebied analyseert en advies uitbrengt. Na deze stage vindt ter afronding van je studie


“Mijn vader heeft vroeger gevaren, en zijn mooie verhalen daarover maakte dat ik voor deze opleiding heb gekozen. De studie is zeer afwisselend en heeft een goede balans tussen nautische en technische vakken. Ik heb net mijn stage achter de rug, waarbij ik vijfeneenhalve maand ben meegevaren met een schip dat chemicaliën vervoert door Europa. Dat was ontzettend leuk en ik merkte dat ik alles wat ik bij de opleiding heb geleerd, ook echt in de praktijk kon uitvoeren. Het varen geeft me een vrij en onafhankelijk gevoel, terwijl je tegelijkertijd technisch en creatief bezig bent, én verantwoordelijkheid draagt. Het enthousiasme van mijn vader snap ik nu echt helemaal!”

een eindgesprek plaats over het verloop van de zeestages, minor, de verdiepende opdracht aan boord en de kerntaken op hbo-niveau.

GOEDE carrièreperspectieven Met je diploma Maritiem Officier ligt er een wijde en interessante wereld voor je open. Je kunt gaan werken op een vrachtschip, tanker of containerschip. Of misschien wel op een luxe passagiersschip. Bij grote rederijen als Maersk, Wagenborg, Spliethoff of Holland America Line. Als je na een aantal jaren varen liever aan de wal wilt gaan werken, dan kun je met je maritieme achtergrond een waardevolle aanwinst zijn voor bedrijven die zich bezighouden met scheepvaartzaken die zich aan de wal afspelen. Je kunt bijvoorbeeld reizen van vrachtschepen plannen, zorgen voor belading van schepen, technische

problemen oplossen of contacten onderhouden met de verzekering. Bedrijven waar je op dit moment terecht kunt zijn o.a. cargadoors als KVSA en classificatiebureaus als Bureau Veritas, maritieme toeleveranciers (HME), scheepvaartinspectie en consultancybureaus.

Hulp bij Studiekeuze Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op je studiekeuze. Om je op weg te helpen in dit keuzeproces kun je kijken op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze. Als je meer wilt weten over de mogelijkheden die de wereld van techniek te bieden heeft, ga dan naar www.hva.nl/techniek.

Toelating Je hebt voor Maritiem Officier een diploma havo, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar buitenlands diploma nodig. In het


HVA TECHNIEK

Al meer dan 225 jaar In 1785 werd in Amsterdam de Kweekschool voor de Zeevaart opgericht en was de eerste zeevaartschool in Europa. Bijna twee eeuwen later, in 1971, is de naam veranderd in Hogere Zeevaartschool Amsterdam. In 1992 is de Hogere Zeevaartschool met de opleiding Maritiem Offcier opgegaan in de Hogeschool van Amsterdam. Samenwerking Wij werken nauw samen met andere maritieme opleidingspartners in het noorden van Nederland. Doel hiervan is een breed opleidingsprogramma aan te bieden met een doorstroom zonder drempels tussen voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. We delen innovatieve opleidingsfaciliteiten als prachtige opleidingsschepen en verschillende hightech simulatoren waarmee praktijksituaties op een realistische manier worden nagebootst.

toelatingsschema hiernaast in de brochure staat per profieldiploma aangegeven of je toelaatbaar bent of dat er aanvullende eisen gelden. Een medische keuring vormt een onderdeel van de toelating voor deze opleiding. Kijk voor de laatste informatie over de toelatingseisen op www.hva.nl/ma. Maritiem Officier voert met nieuwe studenten een studiekeuzegesprek, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens de opleiding. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/ma bij Aanmelden.

BAS (Bindend afwijzend Studieadvies) Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Haal je niet het minimale aantal studie-

punten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Aanmelden Je kunt je via Studielink voor de voltijdopleiding Maritiem Officier (code 34384) aanmelden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Meer informatie hierover vind je op www.hva.nl/ma.

Studiekosten Het wettelijk collegegeld wordt door het Ministerie van OC&W ieder jaar opnieuw vastgesteld. Studenten die niet aan de wettelijke eisen voldoen betalen het instellingscollegegeld. Kijk voor het actuele tarief


op www.hva.nl/collegegeld. Houd daarnaast rekening met kosten voor een laptop, boeken, readers en vakbenodigdheden.

Kijk op www.hva.nl/opendag voor de meest actuele informatie.

Open dagen

Bel Studievoorlichting tijdens werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur op 020 - 599 54 22 of mail studievoorlichting@hva.nl.

Meer informatie?

Kom naar onze open dagen, ontmoet studenten en docenten en proef de sfeer.

Toelatingsschema Natuur & Techniek

Natuur & Gezondheid

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

Havo

Geen extra eisen

Natuurkunde of Natuur, Leven en Techniek

Niet toelaatbaar

Niet toelaatbaar

Vwo

Geen extra eisen

Natuurkunde of Natuur, Leven en Techniek

Natuurkunde

Niet toelaatbaar

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Kijk op www.hva.nl/ma wat je mogelijkheden zijn.


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

HvA TECHNIEK

OB-50-09/12

Hogeschool van Amsterdam Maritiem Officier Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam www.hva.nl/ma

Maritiem Officier aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Maritiem Officier studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA. Tijdens de opleiding Maritiem Officier leer je zelfstandig aan boord van ze...

Maritiem Officier aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Maritiem Officier studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA. Tijdens de opleiding Maritiem Officier leer je zelfstandig aan boord van ze...

Advertisement