Page 1

CREATING TOMORROW

BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE HVA TECHNIEK

2013 2014


HVA TECHNIEK

BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014

INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN De Nederlandse markt van bouwen, projectontwikkeling en vastgoed is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Er is meer regelgeving gekomen van de lokale, nationale en Europese overheid. Investeringsprojecten in de bouw hebben daardoor een langere voorbereidingstijd gekregen en er worden ook steeds meer specialisten en disciplines bij betrokken.

Niet alleen bij de eerste planontwikkeling, maar ook bij het ontwerp en de uitvoering. Daarnaast is het accent de laatste jaren verschoven van nieuwbouw naar beheer, onderhoud en exploitatie van bestaande gebieden, gebouwen en infrastructuursystemen. Met andere woorden: bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van gebouwen, woningen en infrastructuur komt tegenwoordig enorm veel planning, besluitvorming en organisatie kijken. Er is er bij de overheid en het bouwbedrijfsleven


dan ook behoefte aan ingenieurs die bouw- en beheerprocessen kunnen regisseren: de bouwtechnisch bedrijfskundige ingenieurs. Als bouwtechnisch bedrijfskundige spreek je de taal van opdrachtgevers, ontwikkelaars, bouwers, beheerders en gebruikers en ben je vaak de spil van een project.

Bedrijfskundig:

>> Management (bedrijfsorganisatie, informatievoorziening, risico­management) >> Recht (publiek, privaat, omgeving, contracten, nieuwe samenwerkingsvormen) >> Economie (marktonderzoek, marketing, klassieke en nieuwe economie, wiskunde, rekenen, statistiek)

Opzet van de studie

Propedeuse

Bouwtechnische Bedrijfskunde is een brede opleiding en in nauw overleg met bedrijven in de vastgoed- en bouwwereld ontwikkeld. Zo heb je als bouwtechnisch bedrijfskundige goede carrièreperspectieven.

Je maakt aan de hand van praktijkvoorbeelden en projecten kennis met de verschillende facetten van de beroepspraktijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plein dat in Amsterdam vernieuwd moet worden. Hoe maak je in samenwerking met het stadsdeel een plan waar bewoners, winkeliers en bezoekers tevreden over zijn? Welke mogelijkheden kun je bedenken voor de vernieuwing van het plein? Je leert hoe je risico’s in kaart brengt zoals onverwachte werkzaamheden aan een belangrijke toevoerweg, tegenwerking van omwonenden of actiegroepen, beschikbaarheid en levertijd van bouwproducten of bodemverontreiniging en ondergrondse obstakels. Voor welke risico’s moet je maatregelen nemen? En wat zijn dan de kosten? Aan de hand van projecten en praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in de mogelijke vragen die je als bouwtechnisch bedrijfskundige in verschillende rollen kunt krijgen. De ene keer heb je de rol van strategisch adviseur bij een fictief bouwbedrijf of specialist in restauratie, ontwikkeling en beheer van monumentaal en industrieel erfgoed. Een andere keer werk je zogezegd op de afdeling property management van een vastgoedbedrijf. Er worden situaties voorgespiegeld die je straks als afgestudeerde ook echt kunt tegenkomen.

De studie concentreert zich op bouwtechnische en bedrijfskundige kennis, met daarnaast ook juridische, financiële en organisatorische kennis. Tevens krijgen sociale en communicatieve beroepsvaardigheden alle aandacht. Kijk voor het aantal contacturen op www.hva.nl/btb onder Studieprogramma. De opleiding is opgebouwd rond zes bouwtechnische en bedrijfskundige vakgebieden: Bouwtechnisch:

>> Bouwtechniek (constructie, duurzaamheid, energie, installaties, veiligheid en materialen) >> Functie en vorm (programma van eisen, ontwerp, gebruik/bestemming, flexibiliteit, architectuur, maatschappelijke waarde) >> Omgeving (gebouwde omgeving, fysieke plek, sociale en economische relaties, demografie, stedenbouw, historie)


HVA TECHNIEK

“Ik ben in juni 2012 afgestudeerd en werk nu als business engineer bij Iter Fidelis. Iter Fidelis is actief op het gebied van onderhoudsmanagement, systems engineering en risico management bij grote infrastructuur- en vastgoedprojecten. Wij adviseren (grote) aannemers zoals Strukton of Ballast Nedam in de beginfase van dit soort grote bouwprojecten en helpen ze daarna om het project goed gestructureerd te laten verlopen. Als business engineer word ik bij verschillende opdrachten ingeschakeld. Ik maak bijvoorbeeld een analyse over de risico’s van het aanleggen van een nieuwe weg of het ontwikkelen van een kantoorgebouw. Daarbij kijk ik naar de technische en soms ook kwantitatieve aspecten. Daarnaast word ik ook gevraagd om slimme oplossingen te bedenken waar de aannemer niet aan denkt: bijvoorbeeld een andere manier om de uitvoering te plannen. In de opdrachten werk ik nauw samen met de mensen van onze opdrachtgever om het beste resultaat te bereiken. Omdat ik aan meerdere projecten tegelijk werk leer ik ontzettend veel van allemaal verschillende onderdelen in de bouw. Dat maakt deze baan leuk en uitdagend”.

Daarnaast krijg je vakken als Integrale Bouwtechniek, Economie, Wiskunde, Projectmanagement, Publiek- en Privaatrecht, Communicatieve- & Projectvaardigheden. Ook leer je samenwerken met andere studenten en werk je in projectgroepen. Tweede jaar

In het tweede en derde jaar maak je kennis met de verschillende beroepsrollen die je in de praktijk kunt vervullen: programmamanagement, projectmanagement en assetmanagement. Als programmamanager sta je vaak aan het begin van een nieuw groot vastgoedontwikkelingsproject. Op basis van gesignaleerde problemen of knelpunten onderzoek je de mogelijkheden en de haalbaarheid van nieuwbouw of herontwikkeling van een gebouw, buurt of gebied. Wanneer dat leidt tot een concreet plan van aanpak of een projectplan komt de projectmanager in beeld. Een projectmanager is verantwoordelijk voor de leiding van een project, bijvoorbeeld de bouw van een stadion of de renovatie van een vliegveld. Een assetmanager beheert de

bezittingen van een overheid of bedrijf, bijvoorbeeld vastgoed, installaties, terreinen. Hij kijkt hierbij steeds naar prestaties, risico’s, kosten en duurzaamheid en heeft een adviserende rol. Het tweede jaar start met twee real life projecten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bedrijf dat een aantal jaren geleden een hoogbouwcomplex heeft aangekocht als beleggingsobject. Het is natuurlijk de bedoeling dat het complex rendabel is. En of dit een verstandige belegging was moet nog blijken, want sinds de aankoop zijn een aantal problemen geconstateerd. Aan jou de vraag dit te onderzoeken en rapport en advies uit te brengen. Wat vind je dat er moet gebeuren om de opbrengst te vergroten? En hoe vertaal je dit in een meerjarenonderhoudsplan? Ook werk je in je tweede jaar samen met studenten Bouwkunde en Civiele Techniek. In je latere werk kom je hen namelijk weer tegen. Daarnaast volg je een bouwtechnische stage. Derde en vierde jaar

In het derde jaar volg je een beroepsvoorbereidende, bedrijfskundige stage en


Mats de Vries, oud-student Bouwtechnische Bedrijfskunde, werkt bij Iter Fidelis B.V.

een minor, een keuzeprogramma van een half jaar. Je kunt kiezen voor een specialisatie binnen of buiten je eigen studierichting. In het vierde jaar doe je vanuit school onderzoek naar een actueel onderwerp, zoals de groeiende leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten in de Randstad. Je onderzoekt dan bijvoorbeeld mogelijke herbestemmingen van deze leegstaande kantoren. Daarnaast volg je colleges. Het vierde jaar sluit je af met een afstudeerproject.

Carrièreperspectieven Bouwtechnisch bedrijfskundig ingenieurs komen in de beroepspraktijk terecht bij verschillende werkgevers: bouwbedrijven, projectontwikkelaars, adviesbureaus, woningcorporaties, banken, gemeenten, pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen. Organisaties waar je onder meer afgestudeerden zult tegenkomen zijn: Ymere, Ahold Vastgoed, Gemeente Amsterdam, ERA Contour, Iter Fidelis, ING Corporate Real Estate Management, Staedion,

Voorbeeld studieschema eerste jaar Projecten

Verkenning huisvestingsmogelijkheden voor een organisatie Beheer en toekomstvisie woningen Planontwikkeling, particulier opdrachtgeverschap Functionele samenvoeging van twee woningen

Colleges

Wiskunde Economie Integrale Bouwtechniek (Woningbouw, Utiliteitsbouw) Vastgoedrecht Procesmanagement Functie & Vorm (Architectuur en Stedenbouw)

Werkcolleges

Onderzoeksvaardigheden Communicatieve- en Projectvaardigheden Studiebegeleiding en BeroepsoriĂŤntatie Excursie

Trainingen

Informatievaardigheden (Bouwkundig Tekenen, Autocad, 3D Visualisatie) Bouwmanagement (Bestekken en Begroten, Organisatie en Planningen) Bouwtechniek (Bouwmaterialen)


HVA TECHNIEK

BAM Woningbouw, Jacobus Recourt, Stadgenoot, SNS Reaal, Jones Lang Lasalle.

HULP BIJ STUDIEKEUZE Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op je studiekeuze. Om je op weg te helpen in dit keuzeproces kun je kijken op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze. Als je meer wilt weten over de mogelijkheden die de wereld van techniek te bieden heeft, ga dan naar www.hva.nl/techniek.

Toelating Je hebt voor Bouwtechnische Bedrijfskunde een diploma havo, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar buitenlands diploma nodig. In het toelatingsschema staat per profiel足 diploma aangegeven of je toelaatbaar bent of dat er aanvullende eisen gelden. Kijk voor de laatste informatie over de toelatingseisen op www.hva.nl/btb.

Toelatingsschema Natuur & Techniek

Natuur & Gezondheid

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

Havo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Niet toelaatbaar

Vwo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Niet toelaatbaar

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Kijk op www.hva.nl/btb wat je mogelijkheden zijn.

Benno van Dam, oud-student Bouwtechnische Bedrijfskunde, werkt bij ERA Contour


Bouwtechnische Bedrijfskunde voert met nieuwe studenten een studiekeuzegesprek, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens de opleiding. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/btb bij Aanmelden.

BAS (Bindend Afwijzend Studieadvies) Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

(Dienst Uitvoering Onderwijs). Meer informatie hierover vind je op www.hva.nl/btb

Studiekosten Het wettelijk collegegeld wordt door het Ministerie van OC&W ieder jaar opnieuw vastgesteld. Studenten die niet aan de wettelijke eisen voldoen betalen het instellingscollegegeld. Kijk voor het actuele tarief op www.hva.nl/collegegeld. Houd daarnaast rekening met kosten voor een laptop, boeken, readers en vakbenodigdheden.

Open dagen Kom naar onze open dagen, ontmoet studenten en docenten en proef de sfeer. Kijk op www.hva.nl/opendag voor de meest actuele informatie.

Aanmelden

Meer informatie?

Je kunt je via Studielink voor de voltijdopleiding Bouwtech­nische Bedrijfskunde (code 34261) aanmelden bij DUO

Bel Studievoorlichting tijdens werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur op 020 - 599 54 22 of mail studievoorlichting@hva.nl.

“Ik ben in juni 2011 afgestudeerd en werk nu als Supply Chain Medewerker bij ERA Contour. ERA Contour is een bouwbedrijf dat vastgoedprojecten ontwikkelt en ook zelf realiseert. De afdeling waar ik werk heette vroeger inkoop maar is omgedoopt tot supply chain. Wij hebben gekozen voor samenwerking met een aantal geselecteerde vaste bedrijven: co-makers. Als supply chain medewerker werk ik intensief samen met die bedrijven die voor ons prefab casco’s, metselwerk, trappen, kozijnen en allerlei andere producten en systemen maken. Dat betekent dat ik veel contact heb met co-makers om processen op elkaar af te stemmen en te zorgen dat kennis en kunde van de co-makers op tijd in het project wordt ingebracht. De afspraken die ik maak met die bedrijven gelden niet voor één afzonderlijk bouwproject maar zijn projectoverstijgend, zodat we gezamenlijk met alle partijen in de keten van en met elkaar leren. Ik heb een leuke, afwisselende job waarin geen dag hetzelfde is”.


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

HvA TECHNIEK

OB-40-09/12

Hogeschool van Amsterdam Bouwtechnische Bedrijfskunde Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam www.hva.nl/btb

Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Bouwtechnische Bedrijfskunde studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA. Je wordt opgeleid tot bedrijfskundig ingenieur met verstand van...

Advertisement