Page 1

creating tomorrow

Bouwkunde

hva techniek

2013 2014


HVA TECHNIEK

bouwkunde 2013-2014

Bouwkunde: studeren in dĂŠ bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er ergens intensief gebruik wordt gemaakt van de ruimte,

is het wel in onze bruisende hoofdstad. Integraal ontwerpen is dan ook een vanzelfsprekend thema bij deze opleiding, rekening houdend met de schaarse ruimte, duurzaamheid en het milieu. In Amsterdam zijn altijd bouwprojecten in ontwikkeling.


Nieuwbouw, renovatie, restauratie… Uitdagende projecten waarbij verschillende bedrijven en organisaties met elkaar samenwerken. Tijdens je studie laten we je daarmee uitgebreid kennismaken, in theorie én praktijk. Een ideale plek om het vak te leren!

de juiste balans aan bod. Je krijgt colleges, ontwikkelt vaktechnische en sociale vaardigheden in verschillende practica en leert met andere studenten samenwerken in praktijkgerichte projecten. Daarnaast word je tijdens je studie begeleid in je persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor het aantal contacturen op www.hva.nl/bk onder Studieprogramma.

Opzet van de studie Als bouwkundige is het belangrijk dat je over kennis van het vak beschikt, dat je leert wat ontwerpen, construeren en bouwen is en dat je samenwerkt met directe collega’s en met andere disciplines binnen het vakgebied. Tijdens de opleiding komen al deze factoren in

Propedeuse

In het eerste jaar maak je kennis met de zes specialisaties van de opleiding Bouwkunde. Je doet de vereiste basiskennis op en we bereiden je voor op een keuze uit die specialisaties.

Voorbeeld studieschema eerste jaar

Architectuur en Stedenbouw

Architectuur en Stedenbouw Visualisatie Schetsen Analyse Visualisatie Tekenen Studieloopbaanontwikkeling

Bouwtechnologie en Transformatie/Restauratie

Bouwtechnologie Wiskunde Visualisatie Ontwerpen met Materialen Studieloopbaanontwikkeling

Constructie

Constructief Ontwerpen Toegepaste Mechanica Belastingafdracht Studieloopbaanontwikkeling

Uitvoeringstechnologie

Wiskunde Uitvoeringstechniek Begroten en Plannen Computer Aided Design (CAD) Studieloopbaanontwikkeling


HVA TECHNIEK

Hoofdfase

Afstuderen

In het tweede jaar verdiep je je bouwkundige kennis in de door jou gekozen specialisatie. In de anderhalf jaar die volgen, specialiseer je je verder, loop je stage bij een architectenbureau, een ingenieursbureau, een bouwkundig adviesbureau of een overheidsinstantie. Bovendien kies je een minor, waarmee je je opleiding naar jouw persoonlijke interesse kunt verbreden of verdiepen.

De tweede helft van het vierde jaar sluit je af met een proeve van bekwaamheid: een afstudeeropdracht binnen een afstudeeratelier of bij een bedrijf of instelling, in het perspectief van je specialisatie. Al je producten en ontwikkelingen kunnen meteen in je portfolio.


Specialisatie Architectuur

Als je de specialisatie Architectuur kiest, houd je je bezig met ruimtelijk ontwerpen en met het vormgeven van gebouwen. Je leert het concept en het schetsontwerp van de architect verder door te ontwikkelen. Na je opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als assistent-ontwerper op een architectenbureau. Of je studeert verder aan een masteropleiding en wordt architect. Specialisatie Stedenbouwkunde

Bij deze specialisatie leer je vorm geven aan gebouwen in hun omgeving en aan stedenbouwkundige plannen. Je kunt bijvoorbeeld een woonwijk ontwerpen. Met deze specialisatie kun je als assistent-ontwerper aan het werk op een steden-bouwkundig bureau. Of je kunt de masteropleiding Stedenbouwkunde gaan doen. Specialisatie Bouw­technologie

Je leert complexe bouwkundige opgaven technisch te vertalen en je ontwerpt oplossingen voor technische problemen. De nadruk ligt op het visualiseren, materialiseren en technisch uitwerken. Bouwbedrijven, architecten- en ingenieurs-bureaus en de overheid hebben verschillende functies voor bouwkundigen met deze specialisatie. Specialisatie Uitvoeringstechnologie

Ben je een echte organisator, dan is dit

misschien je specialisatie. Je leert hoe je het hele bouwtraject van opdracht tot oplevering goed laat verlopen. Bouwkosten, bouwtijd, informatiestromen, kwaliteit, bouwplaatsorganisatie‌ het hoort allemaal bij je werk. Deze bouwkundigen zijn vaak in dienst bij aannemingsbedrijven en bouwmanagementadviesbureaus. Specialisatie Constructie

Je leert veilige, betrouwbare en bruikbare draagconstructies te ontwerpen. Daarmee kun je prima aan de slag bij een advies- of ingenieursbureau. Maar ook Rijkswaterstaat en de gemeentelijke afdeling Bouw- en Woningtoezicht hebben vaak behoefte aan constructeurs. Of je studeert verder en gaat een master aan een Technische Universiteit (TU) doen. Specialisatie Transformatie/Restauratie

Een restauratietechnisch medewerker probeert een oud pand in zijn vroegere staat te herstellen of aan te passen aan de eisen van deze tijd. Lijkt je dat boeiend? Bij deze specialisatie leer je hoe je oude gebouwen (en daarvan zijn er in Amsterdam genoeg) een nieuw leven of andere bestemming kunt geven.

Verder studeren? Mogelijkheden genoeg Onze bacheloropleiding Bouwkunde sluit direct aan op de masteropleiding van de Technische Universiteit Delft, mits je als minor het doorstroomprogramma hebt gekozen.


HVA TECHNIEK

“Een van de dingen die ik leuk vond aan de studie Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam is de aandacht voor de verschillende vakgebieden. Daardoor kun je een goede keuze maken voor je specialisatie. Ik heb voor Stedenbouwkunde gekozen en naarmate ik me daar meer in ben gaan verdiepen, ben ik eigenlijk alleen maar enthousiaster geworden. Ik volg nu een schakelprogramma aan de Technische Universiteit Delft, waardoor ik straks de master Urbanism aan diezelfde universiteit kan volgen.�

Als je bijvoorbeeld architect wilt worden, kun je na je specialisatie Architectuur terecht op de vierjarige deeltijd masteropleiding van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst of op de tweejarige masteropleiding Architectuur van de TU Delft. Vanuit elke specialisatie kun je een verwante masteropleiding gaan volgen. De universiteiten geven bij hun opleidingen aan of je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten tot de master en of er aanvullende eisen gesteld worden.

HULP BIJ STUDIEKEUZE Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt op je studiekeuze. Om je op weg te helpen in dit keuzeproces kun je kijken op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze. Als je meer wilt weten over de mogelijkheden die

de wereld van techniek te bieden heeft, ga dan naar www.hva.nl/techniek.

Toelating Je hebt voor Bouwkunde een diploma havo, vwo, mbo-4 of een vergelijkbaar buitenlands diploma nodig. In onderstaand schema staat per profieldiploma aangegeven of je toelaatbaar bent of dat er aanvullende eisen gelden. Kijk voor de laatste informatie op www.hva.nl/bk. Bouwkunde voert met nieuwe studenten een studiekeuzegesprek, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens de opleiding. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/bk bij Aanmelden.

Toelatingsschema Natuur & Techniek

Natuur & Gezondheid

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

havo

Geen extra eisen

Natuurkunde of Natuur, Leven en Techniek

Wiskunde B en Natuurkunde

Niet toelaatbaar

vwo

Geen extra eisen

Natuurkunde of Natuur, Leven en Techniek

Natuurkunde

Niet toelaatbaar

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Kijk op www.hva.nl/bk wat je mogelijkheden zijn.


Melissa Janmaat, oud-studente Bouwkunde

BAS (Bindend afwijzend Studieadvies) Op de HvA moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede jaar. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Aanmelden Je kunt je via Studielink voor de voltijdopleiding Bouwkunde (code 34263) aanmelden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Meer informatie hierover vind je op www.hva.nl/bk.

Studiekosten Het wettelijk collegegeld wordt door het Ministerie van OC&W ieder jaar opnieuw vastgesteld. Studenten die niet aan de wettelijke eisen voldoen betalen het instellingscollegegeld. Kijk voor het actuele tarief op www.hva.nl/collegegeld. Houd daarnaast rekening met kosten voor een laptop, boeken, readers en vakbenodigdheden.

Open dagen Kom naar onze open dagen, ontmoet studenten en docenten en proef de sfeer. Kijk op www.hva.nl/opendag voor de meest actuele informatie.

Meer informatie? Bel Studievoorlichting tijdens werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur op 020 - 599 54 22 of mail studievoorlichting@hva.nl.


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

HvA TECHNIEK

OB-38-09/12

Hogeschool van Amsterdam Bouwkunde Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam www.hva.nl/bk

Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Bouwkunde studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA. Tijdens de opleiding Bouwkunde aan de HvA kom je met veel aspecten van bouwen en wo...

Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Bouwkunde studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA. Tijdens de opleiding Bouwkunde aan de HvA kom je met veel aspecten van bouwen en wo...

Advertisement