Page 1

2013 2014

CREATING TOMORROW

COMMERCIテ記E ECONOMIE HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

DEELTIJD


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

COMMERCIËLE ECONOMIE Voor veel mensen hoort studeren bij werken. Studeren om jezelf verder te ontwikkelen binnen je vakgebied, je perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten of een nieuwe richting in te slaan. De deeltijdopleiding Commerciële Economie binnen het interessegebied Economie en Management sluit aan bij wat de praktijk vandaag en morgen van je vraagt. Een Nederlandstalige opleiding met een internationale insteek die je volgt in Amsterdam. De deeltijdstudie Commerciële Economie (CE) bereidt je voor op een snel veranderende markt. Een markt die globaliseert, die steeds competitiever, complexer en dynamischer wordt. Je verwerft een brede, internationale basis die jou multi-inzetbaar maakt. Die je in staat stelt vanuit een breed perspectief in te spelen op de ontwikkelingen in de markt en tegelijkertijd rekening te houden met de belangen van alle stakeholders, van personeel tot overheid.

INTERNATIONALISERING Commerciële Economie speelt hier op in door je voor te bereiden op een internationaal beroepenveld, door bijvoorbeeld gebruik te maken van internationale cases, het doen van internationaal marktonderzoek en gezamenlijk met studenten van buitenlandse hogescholen en universiteiten te werken aan beroepsopdrachten.

JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE Jij bent de navigator van het bedrijf. Jij weet welke koers het moet varen om onderscheidend te zijn, om een stevige marktpositie te verwerven en vast te houden. Als salesmanager markeer,

marktanalist, marketingcommunicatiemanager, exportmanager of een van de vele andere commerciële functies waartoe de opleiding toegang geeft. Bij het afronden van de studie Commerciële Economie heb je automatisch je Nima B1 accreditering. Daarnaast heb je engels als vreemde taal op het niveau Cambridge BEC Higher gevolgd.

Vandaag leren, morgen doen Uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf de theorie, ervaring en competenties eigen maakt die vandaag en morgen van belang zijn in jouw werk. De studie is daarom resultaatgericht opgezet: in elk semester staat een kerntaak uit het beroepenveld centraal. Er is een permanente wisseling tussen werk en studie. Je krijgt te maken met concrete onderwerpen en beroepsproducten als strategisch marktonderzoek, een offerte en accountplan of een ondernemingsplan. De colleges krijg je van docenten die hun wortels hebben in de beroepspraktijk. Velen zijn naast deeltijddocent werkzaam in een (internationale) marketing- of salesfunctie. Met hun kennis, ervaring en zakelijke netwerk zorgen zij ervoor dat de onderwerpen die aan de orde komen voor jou herkenbaar zijn. En dat de opdrachten die je tijdens de studie uitvoert zijn gebaseerd op actuele vraagstukken waar je in je dagelijkse werk mee te maken hebt. Om succesvol te kunnen functioneren op hbo-niveau is kennis alleen niet voldoende. Inzicht in je persoonlijke kwaliteiten, een juiste beroepshouding, ontwikkelde vaardigheden en gedrag zijn vaak doorslaggevend en maken het verschil. Het programma Persoonlijke Professionalisering (PP 2.0) ondersteunt je hierin. Je leert bewust omgaan met je ervaringen, deze te begrijpen en er betekenis aan te geven. Samen halen we de praktijk naar je studie en brengen we je studie naar de praktijk.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

HET STUDIEPROGRAMMA

STARTEN MET DE BASIS

MARKTONDERZOEK

SALES, INKOOP EN LOGISTIEK

Volg je de deeltijdopleiding Commerciële Economie, dan volg je acht vakinhoudelijke semesters van een half jaar, waarvan er vier het hoofdprogramma vormen. Ieder semester is verdeeld in twee blokken van tien weken. In onderstaande tabel zie je het studieprogramma.

Je start het eerste semester met het onderdeel Business Basics. Hiermee krijg je meer inzicht in de verschillende bedrijfsfuncties en disciplines. Via bedrijfssimulaties ontdek je de samenhang hiertussen. Ook schrijf je in teamverband een ondernemingsplan voor een nieuw bedrijf dat je met elkaar gaat opstarten.

Marketing bedrijven zonder marktonderzoek is als varen op zeeën waar geen kaarten van zijn. Het tweede semester van je studie staat dan ook in het teken van marktonderzoek. Je leert wat er bij komt kijken en krijgt de tools in handen om een degelijk onderzoek op te zetten en uit te (laten) voeren. En hoe je onderzoeksresultaten op waarde kunt inschatten en kunt gebruiken om marketingvraagstukken uit de dagelijkse praktijk op te lossen.

In het vierde semester werk je aan je commerciële vaardigheden. Zo maak je een sales- en accountplan en leer je begrotingen op te stellen en te presenteren.

STUDIEPROGRAMMA Semesters Jaar 1

3. Strategische marketing Resultaten: - strategisch marketingplan - interculturele live-case

Persoonlijke professionalisering 2.0 Startgesprek

1. Business Basics Resultaten: - plan van aanpak - ondernemingsplan 2. Marktonderzoek Resultaten: - marktonderzoeksrapport - informatiebeleidsplan

Jaar 2

Business English

Cambridge Business English Certificate (BEC) Vantage: - Reading - Writing - Speaking - Listening

STRATEGISCHE MARKETING

4. Sales, inkoop en logistiek Resultaten: - salesplan - offerte en accountplan Jaar 3

5. Persoonlijke professionalisering 2.0 Competentie-ontwikkeling 6. Marketingcommunications (Engelstalig en internationaal) (Engelstalig en internationaal) Resultaten: - marketingcommunicatieplan

Jaar 4

7. Minor (keuzeprogramma) Bijvoorbeeld: - Cross cultural business skills - vrije minor European business skills 8. Afstudeeropdracht

Je start dit semester ook met het perfectioneren van je Engels. Om op Bachelor-niveau te komen, zul je naast deze en de volgende semesters je Engels ontwikkelen tot en met BEC Higher Cambridge niveau.

Tussentijds assessment Cambridge Business English Certificate (BEC) Higher: - Reading - Writing - Speaking - Listening

(Integraal eind) assessment PP

Het derde semester is een sleutelsemester. Dan ga je aan de slag met het strategische planningsproces. Je krijgt aan de hand van praktijkvoorbeelden en gastcolleges inzicht in de wijze waarop organisaties op het hoogste niveau gestuurd en bestuurd worden. Je ontwikkelt je vaardigheden door in teamverband een strategisch marketingplan te schrijven in opdracht van een bestaand nationaal bedrijf.

COMPETENTIEONTWIKKELING: PERSOONLIJKE PROFESSIONALISERING 2.0 Parallel aan de vakinhoudelijke semesters die je volgt, ontwikkel je vanaf de start tot het einde van je studie competenties. Zowel tijdens de semesters als in workshops en trainingen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld je resultaatgerichtheid, je innovatieve vermogen of je ondernemend gedrag. En je leert hoe je optimaal kunt samenwerken in multidisciplinaire teams en het management optimaal kunt adviseren. In het vijfde semester doe je een tussentijds assessment competentieontwikkeling Persoonlijke Professionalisering 2.0.

MARKETING COMMUNICATIONS Het zesde semester start je met de basisprincipes van marketing vanuit een geïntegreerd marketing communicatie perspectief. Je leert alles over de traditionele marketingmix en de allernieuwste marketingtechnieken.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

Op welke manier je gebruik kunt maken van social media bijvoorbeeld of hoe je ervoor zorgt dat jouw bedrijf via Google gevonden kan worden. Je ontwikkelt je vaardigheden door een marketingcommunicatieplan op te stellen. Je werkt samen in een internationaal samengesteld team aan een onderzoek naar een product dat in verschillende landen op de markt is gebracht.

VERBREDEN OF VERDIEPEN MET EEN MINOR Het zevende semester volg je een minor. Dit is een keuzeprogramma waarmee je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Er is een breed aanbod van minoren zowel bij de deeltijdstudie Commerciele Economie als bij de andere deeltijdopleidingen binnen de HvA. Je kunt ook een minor volgen bij een andere

onderwijsinstelling. Binnen Commerciële Economie kun je kiezen uit de volgende minoren: >> >> >>

Business English Cross-Cultural Business Skills (CCBS) European Business Skills (EBS).

Business English Minor bereidt je voor op het external Cambridge BEC Higher Examination. Cross-Cultural Business Skills is een Engelstalige minor die je de handvatten geeft om ook over de grens succesvol te zijn. European Business Skills geeft je de mogelijkheid in de zomer of in de winter twee weken met internationale studenten een project in het buitenland uit te voeren. Deze minor kun je tijdens de reguliere colleges volgen waardoor je kunt versnellen.

Goed voor jouw cv én netwerk Tijdens de deeltijdstudie Commerciële Economie werk je intensief samen met medestudenten en docenten die actief zijn in dezelfde branche als jij. Je maakt kennis met de bedrijven waar zij werken. En je komt in aanraking met (internationale) opdrachtgevers uit de praktijk waar de Hogeschool van Amsterdam mee samenwerkt. Mensen die onderdeel deel gaan uitmaken van je zakelijke netwerk, dat zich niet beperkt tot de landsgrenzen, en veel voor je kunnen betekenen, tijdens en na je studie.

AFSTUDEEROPDRACHT Ter afronding van je studie voer je een afstudeeropdracht uit. Deze heeft altijd betrekking op een relevant en actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk waarvoor je wordt opgeleid en moet worden gezien als ‘een proeve van bekwaamheid’. Je afstudeeropdracht voer je bij voorkeur uit voor de organisatie waar je werkzaam bent. Hier komt alles wat je hebt geleerd samen. Je toont het gewenste eindniveau aan met de volgende resultaten:

>>

>>

>>

e en advies en/of oplossing die toegepast kan worden in de praktijk een verantwoordingsverslag waarin je duidelijk maakt welke keuzes je hebt gemaakt en waarom. een afstudeergesprek waarin je de gelegenheid krijgt aan te tonen dat je het eindniveau beheerst.

Gedurende dit semester word je begeleid door een afstudeerconsultant.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

Jouw werk, studie en privé in balans dankzij de persoonlijke begeleiding Studeren naast je werk kan alleen met een goede balans tussen werk, privé en studie. Bij de Hogeschool van Amsterdam is alles erop gericht om ervoor te zorgen dat jij die balans kunt vinden en behouden. Zo kun je met je studie starten in september of februari. En per semester kies je zelf wanneer je de colleges volgt: op dinsdag- en donderdagavond of op zaterdag. Jouw werkzaamheden en bedrijfsvraagstukken breng je in tijdens je studie. In overleg met ons bepaal je in welk tempo je studeert. Door bijvoorbeeld studieonderdelen te combineren of je werkervaring te verzilveren, kun je de studie versnellen. We bieden je gedurende de gehele studie ondersteuning bij je studievoortgang. Jij bent de regisseur van je eigen studie, jij bepaalt wat je eruit haalt.

PRAKTISCHE ZAKEN

De studie kun je starten in september of februari.

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen op www.hva.nl/opleiding/ deeltijd/commerciele-economie-deeltijd/ toelating/

TOELATINGSEISEN

INFORMATIEGESPREKKEN

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo, vwo- of mbo-4-diploma met de vakken wiskunde en/of economie.

Voorafgaande aan je studie vragen wij je een informatiegesprek met een van onze studieadviseurs bij te wonen. Hiermee verhoog je de kans op studiesucces. De gesprekken vinden plaats op dinsdag, donderdag of zaterdag, zowel overdag als ’s avonds.

STARTEN

Om de kans te vergroten om met succes de opleiding af te ronden dien je minimaal werkzaam te zijn in een functie op beginnend hbo-niveau in een relevante sector. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en je hebt regelmatig in- of externe klantencontacten. Daarnaast moet je de mogelijkheid hebben om op je werk je competenties en beroepsproducten te ontwikkelen. Tot slot heb je een goede

De studieadviseur gaat tijdens dit gesprek in op onder andere de toelatingseisen, de studie-last, de combinatie van privé, werk en studie, eventuele vrijstellingen en of je werkervaring en werkplek aansluiten bij de studie. Uiteraard is er alle ruimte om al je vragen te stellen.

Een informatiegesprek kun je aanvragen op www.hva.nl/opleiding/deeltijd/commercieleeconomie-deeltijd/informatiegesprekken/

STUDIEBELASTING Investeren in jezelf met een deeltijdstudie levert je veel op. Het vraagt ook het nodige van je. De stof is pittig en studeren naast je werk is voor veel deeltijdstudenten zwaar. Per semester moet je rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 15 à 20 uur per week, inclusief je college-uren. Maar als je gemotiveerd bent, over een flinke dosis zelfdiscipline en inzet beschikt en werk, privé en studie goed op elkaar kunt afstemmen, helpt dit je om je studie succesvol te doorlopen.

EVC: WERKERVARING TELT EVC staat voor het Erkennen van (in de praktijk) Verworven Competenties. In een

EVC-procedure wordt met een assessment vastgesteld wat je nog moet leren om een hbo-bachelor diploma te behalen. Hierdoor is het mogelijk een aangepast studieprogramma te volgen dat rekening houdt met de kennis en vaardigheden die je in de praktijk al hebt opgedaan. Deze procedure werkt motiverend en bespaart tijd en geld. Wil je weten of je werkervaring aansluit bij één van de EVC-procedures van het HvA EVC Centrum, dan kun je vrijblijvend de online quickscan op de website doen. Kijk op www.hva.nl/evc/werkervaring-telt voor de EVC-procedure.

BINDEND AFWIJZEND STUDIEADVIES (BAS) Om tijdens je studie door te mogen gaan naar de hoofdfase, moet je in de propedeuse minimaal 50 van de 60 studiepunten halen.


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

Wanneer dit niet lukt, geeft de Hogeschool van Amsterdam je een Bindend Afwijzend Studieadvies. Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Ditzelfde geldt ook als je na twee jaar je propedeuse nog niet hebt behaald.

COLLEGEDAGEN EN -TIJDEN Per jaar zijn er achtentwintig collegeweken, verdeeld over twee semesters. De colleges kun je volgen op dinsdag- en donderdagavond (18.30 - 21.45 uur) of op zaterdag (van 10.10 - 13.10 uur en van 13.30 16.45 uur).

Er zijn fiscale voordelen voor werkgevers en particulieren. Kijk hiervoor op www.belastingdienst.nl.

AANMELDEN Is Commerciële Economie de studie die bij je past en voldoe je aan de toelatingseisen? Meld je dan aan via Studielink www.studielink.nl.

LOCATIE: STUDEREN IN EEN STAD WAAR ALLES SAMENKOMT

Kijk op www.hva.nl/opleiding/deeltijd/ commerciele-economie-deeltijd/ voor meer informatie over de opbouw van de semesters en collegedagen en -tijden.

Alle colleges kun je volgen in het gebouw Leeuwenburg aan de Weesperzijde 190 in Amsterdam. Het gebouw is met het openbaar vervoer goed bereikbaar (naast het Amstelstation) en het beschikt tevens over een parkeergarage.

STUDIEKOSTEN

OPEN DAGEN

Als deeltijdstudent ben je collegegeld verschuldigd. Het wettelijk collegegeld wordt door het Ministerie van OC&W vastgesteld. Studenten die niet aan de wettelijke eisen voldoen betalen het instellingscollegegeld. De meest actuele informatie over collegegeldtarieven en regelgeving studiekosten vind je op www.hva.nl/collegegeld

Wil je een beter beeld krijgen van studeren in deeltijd? Kom dan naar een van de open dagen.

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. Deze komen uit op ongeveer € 500,- per jaar. Bij dit bedrag komen geen extra kosten meer voor bijvoorbeeld inschrijving, tentamens, toetsen, assessments en coaching. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Kijk voor meer informatie en data op www.hva.nl/opendag/


Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

OB-91-12

Gebouw Leeuwenburg Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Telefoon 020 - 595 24 15 www.hva.nl

Commerciële Economie deeltijd aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Commerciële Economie deeltijd studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Advertisement