Page 1

CREATING TOMORROW

2013 2014

COMMERCIテ記E ECONOMIE

HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

COMMERCIËLE ECONOMIE Heb je gevoel voor commercie en een scherp oog voor consumentenbehoeften en trends? En ben je ook nog creatief en innovatief? Dan is de opleiding Commerciële Economie misschien wel iets voor jou. Na je studie kun je de wensen en behoeften van de klanten vertalen naar verkoop- en marketingactiviteiten. Hiervoor doe je onderzoek en stel je plannen op. En je bedenkt hoe je een product of merk het best onder de aandacht van de doelgroep kunt brengen. Al deze zaken komen aan de orde bij de studie Commerciële Economie die je afsluit als Bachelor of Business Administration. Zie jij jezelf al werken als salesmedewerker, als marktonderzoeker of als (assistent) productmanager?

MARKETING IN HET MIDDELPUNT Commerciële Economie is een brede, praktijkgerichte opleiding die opleidt voor commerciële functies in het bedrijfsleven, bij marktonderzoekbureaus of bij reclamebureaus. De onderwerpen marketing en verkoop staan daarbij centraal. Je verdiept je onder meer in marktonderzoek, consumentenbehoeften, de introductie van nieuwe merken, producten en diensten, inkoop en verkoop en export. Door je kennis van klanten, de markt en concurrenten kun je straks veel betekenen voor een bedrijf. Want jij weet hoe je de wensen van de klant moet vertalen naar marketing- en verkoopactiviteiten die tot resultaat leiden. En na enkele jaren werkervaring kun je doorgroeien naar een dynamische (management) functie op het gebied van marketing en sales. Een studie met perspectief dus.

STUDIEPROGRAMMA De studie Commerciële Economie kent twee voltijdvarianten met een verschillend onderwijsconcept en een deeltijdvariant. Kijk voor meer informatie over de deeltijdvariant op www.hva.nl/ce-dt. Bij de voltijdvarianten wissel je colleges en trainingen af met individuele en groepsopdrachten uit de praktijk. Je loopt in het derde jaar een halfjaar stage. In het vierde jaar wijd je je onder andere aan een afstudeeropdracht bij een werkgever. Bij deze opleiding heb je minimaal 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat minimaal 26 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Onder contacttijd vallen onder meer hooren werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo’n veertig uur met je studie bezig. Naast de contacturen ga je alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het begin van het studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later in het jaar wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

EERSTE EN TWEEDE JAAR Het eerste halfjaar is bedoeld als brede oriëntatie. Je maakt kennis met belangrijke processen in een onderneming, met de markt en met de financiële situatie van een bedrijf. En je doet niet alleen kennis op, je traint ook je vaardigheden, bijvoorbeeld in Engels, ICT en communicatie. In de volgende drie semesters ga je dieper in op de theorie en praktijk van commerciële economie. Je houdt je bezig met marketing, sales- en accountmanagement, marktonderzoek, marketingcommunicatie en inkoop en logistiek. Daarnaast kies je in het tweede studiejaar een tweede vreemde taal en breng je je Engels op een hoger niveau.

DERDE EN VIERDE JAAR De laatste twee jaar kun je een meer persoonlijke invulling geven aan je opleiding. Je volgt een halfjaar een internationaal programma, waarbij je kunt kiezen uit een uitwisseling met een buitenlandse universiteit, een internationale stage of een


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

internationaal semester binnen HvA Economie en Management / HES. Met een minor naar keuze kun je verder richting geven aan je studie. Je rondt je studie af met een afstudeeropdracht, waarbij je onderzoek doet naar een commercieel-economisch vraagstuk.

MINOR In de laatste fase van je opleiding volg je gedurende een semester een zogenaamde minor, een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Je kunt uit vele minoren kiezen in het commerciële vakgebied of in een ander vakgebied dat aansluit bij jouw persoonlijke interesses. Voorbeelden van minoren zijn Online Marketing, International Marketing of Experience- en Event-management. Daarnaast is er een minor Ondernemerschap voor studenten die een eigen bedrijf willen beginnen. Je kunt ook een minor in het buitenland volgen. Je bent vrij in je keuze.

EXCELLENTIEPROGRAMMA Voor ambitieuze studenten heeft HvA Economie en Management / HES het Excellentieprogramma ontwikkeld. Studium Excellentie is een aanvullend en verdiepend programma naast je reguliere studieprogramma voor ambitieuze eerste- en tweedejaarsstudenten. Je wilt je talenten ontdekken en ontwikkelen en bent bereid hard te werken. Voor derde- en vierdejaarsstudenten is er het Honoursprogramma. Excellente studenten kunnen hun talenten op een bijzondere manier verder ontwikkelen. Je krijgt de mogelijkheid extra uitdagende programma’s te volgen.

CARRIÈREPERSPECTIEVEN Het werkterrein van een commercieel econoom is breed. Er zijn dan ook diverse carrièremogelijkheden. Je kunt vaak aan de slag bij grote of kleine bedrijven, reclamebureaus, marktonderzoekbureaus, maar ook bij non-profitinstellingen. Of je start je eigen marketing-adviesbureau.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN: >> >> >> >> >> >> >> >>

marketingmedewerker product- of salesmedewerker exportmedewerker junior accountmanager marktonderzoeker commercieel adviseur medewerker inkoop of verkoop junior category manager

met een persoonlijke benadering en een internationale oriëntatie, bijvoorbeeld een semester in het Engels of een buitenlandse stage. Op de locatie Wenckebachweg staat het uitvoeren van praktijkopdrachten voorop. Je past theorie en vaardigheden, bijvoorbeeld presenteren en adviseren, direct toe in projecten. Bij het uitvoeren van opdrachten krijg je intensieve begeleiding van een docent zowel gericht op theorie als op persoonlijke ontwikkeling. Zelfstandigheid, eigen initiatief en teamwork staan daarbij centraal met de focus op innovatie en creativiteit.

Op de locatie Fraijlemaborg wordt een stevige theoretische basis gelegd. Je leert eerst de theorie en past deze vervolgens toe in cases en praktijksituaties. Je krijgt veel structuur, klassikaal onderwijs en individuele begeleiding. Je wordt gestimuleerd om in groepsverband en individueel te werken. Onderzoeksvaardigheden en internationaliseringsaspecten zijn belangrijke pijlers bij de opleidingen. Je opleiding begint met een introductie in de Ardennen zodat je je medestudenten goed leert kennen om optimaal te kunnen studeren en presteren. Daarnaast maakt actieve sport deel uit van het programma ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling.

VERDER STUDEREN In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is het mogelijk om, na afronden van je opleiding, zonder vertraging door te stromen naar de master Business Studies. Hiervoor moet je wel een extra programma (deels) naast je opleiding hebben gevolgd. Je kunt natuurlijk ook een andere master kiezen. Bij de master van je keuze wordt aangegeven of je wordt toegelaten en of er aanvullende eisen gesteld worden.

LOCATIES De voltijdopleiding wordt aangeboden op twee locaties. Je kunt kiezen uit de locatie Wenckebachweg vlak bij metrostation Spaklerweg en de locatie Fraijlemaborg vlak bij de Amsterdam ArenA. Beide locaties bieden praktijkgericht onderwijs

Een dag van een productmanager Onderhandelen over aangepaste i­nkoopprijzen grondstoffen

Bespreken van de opzet van een marktonderzoek 9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Marketingplan schrijven voor introductie nieuwe frisdrank

15:00

16:00

17:00


HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

TOELATING

STUDIEKOSTEN

Voor de studie Commerciële Economie moet je in het bezit zijn van een diploma mbo niveau 4, havo of vwo. Afhankelijk van je profiel gelden er in sommige gevallen aanvullende eisen, zie Toelatingsoverzicht.

Het collegegeld voor de voltijdopleidingen bedraagt € 1.771,- (EU/EER-landen) voor het studiejaar 2012-2013. Het exacte bedrag voor 2013-2014 moet nog worden vastgesteld. Daarnaast dien je rekening te houden met studiekosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. De kosten hiervoor zijn in het eerste jaar gemiddeld ongeveer € 550,-.

Interesse in de opleiding Commerciële Economie? Meld je dan snel aan. Aan je aanmelding is een intake verbonden. De vragenlijst ontvang je per e-mail nadat je inschrijving via Studielink voltooid is. Indien naar aanleiding van de vragenlijst een intakegesprek gewenst is, wordt een afspraak met je gemaakt. De vragenlijst wordt besproken en er wordt nauwkeurig naar je kennis, geschiktheid en motivatie gekeken, zodat je beter weet of je de juiste studiekeuze maakt.

BAS-NORM Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60 studiepunten halen. Haal je niet het minimale aantal studiepunten, dan krijgt je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Studenten die al een opleiding hebben afgerond met een hbo-bachelordiploma betalen instellingscollegegeld. Meer informatie hierover is te vinden op www.hva.nl/ collegegeldtarieven.

STUDIEKEUZE Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Zo onderzoek je interesses, talenten en de mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school, bij je keuzeproces. Zij kunnen je niet alleen helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf, maar ook in bepaalde opleidingen en beroepen.

TOELATINGSOVERZICHT Natuur & Techniek

Natuur & Gezondheid

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

havo (2009 of later)

Economie of M&O

Economie of M&O

Geen aanvullende eisen

Economie of M&O + Wiskunde A of B

vwo (2010 of later)

Economie of M&O

Economie of M&O

Geen aanvullende eisen

Economie of M&O

mbo

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze voor hulp bij studiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.

AANMELDEN Je kunt je via Studielink aanmelden. Wij raden je aan om je vóór 1 mei aan te melden zodat je een intakegesprek kunt bijwonen alvorens je aan je studie begint. Op www.hva.nl/ce staat precies vermeld wat je moet doen. Je kunt met Commerciële Economie beginnen in september of februari*.

OPEN DAGEN Ontmoet studenten en docenten en proef de sfeer tijdens onze open dagen op: >> Zaterdag 10 november 2012 >> Zaterdag 19 januari 2013 >> Zaterdag 16 maart 2013 >> Dinsdag 23 april 2013 (open avond) Kijk op www.hva.nl/opendag voor de actuele informatie.

MEER WETEN? Bel op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur met Studievoorlichting: 020 - 599 54 22, of mail: studievoorlichting@hva.nl.

* De opleiding start in februari 2012 bij voldoende aanmeldingen, de keuze van de locatie kan hierbij niet gegarandeerd worden.


Gebouw Fraijlemaborg Fraijlemaborg 133 1102 CV Amsterdam-Zuidoost www.hva.nl/ce

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebouw KroonState H.J.E. Wenckebachweg 144-148 1096 AR Amsterdam www.hva.nl/ce

OB-25-12

HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES

Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA  

Commerciële Economie studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA