Page 1

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie design your future


voorwoord 3 4 studeren met een topsportstatuut Sander Van Cauwenberghe 7 studeren in het buitenland Lode Duyck 9 studeren met een functiebeperking Nicolas Vandycke VIVES in woord en beeld 10 onze troeven 12 17 bachelor in de autotechnologie 21 bachelor in de bouw 25 bachelor in de elektromechanica 29 automatisering 31 campus Kortrijk 33 campus Oostende 35 elektromechanica 37 campus Kortrijk 39 campus Oostende 41 industrial management 43 klimatisering (HVAC) 45 bachelor in de elektronica-ICT elektronica 49 campus Kortrijk 51 campus Oostende ICT 53 campus Kortrijk 55 campus Oostende 57 bachelor in de energietechnologie 57 elektrotechniek 61 bachelor in de luchtvaart 61 aspirant lijnpiloot 65 luchtvaarttechnologie 69 bachelor in de ontwerp- en productie-足 technologie 73 kunststofverwerking 75 ontwerp- en productietechnologie onze campussen 76-80 steden Kortrijk, Oostende 81-83 studentenvoorzieningen STUVO 84 studie- en trajectbegeleiding 86 en hoe hebben we het nu gedaan 88 alle opleidingen 90


Voorwoord De naam verwijst naar Juan Luis Vives (1492-1540), een onderwijskundige en humanist die bekend staat als de grootste Spaanse geleerde van de 16de eeuw. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van de moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie. Als voorstander van een Verenigd Europa was hij euro-gezind avant la lettre. Maar veel belangrijker voor jou is de link naar het Spaans in de naam: VIVES, je leeft. Combineer dat met Design Your Future en je hebt meteen de reden waarom je ervoor zou kiezen om naar onze hogeschool te komen studeren: jij beslist over hoe jouw toekomst er zal uitzien, maar wij leveren de tools en de menselijke ondersteuning om via onze opleidingen de weg naar jouw boeiende job te plaveien.

Beste student De iPod in je broekzak, de brug waarover je fietst, de scanners in een ziekenhuis, de sportdop van een waterfles, de helpende hand van een robot, de hybridemotor van je wagen … technologie is overal en overal maakt technologie de wereld beter, veiliger, sneller en interactiever. Ben je ook gefascineerd door toepassingen die het verschil maken? Heb je originele ideeën om onze leefomgeving aangenamer te maken? Ben jij een teamspeler die graag oplossingen voor praktische problemen bedenkt? Of denk je eraan je eigen bedrijf op te richten? Dan is een opleiding uit het domein van de industriële wetenschappen en technologie vast iets voor jou. In West-Vlaanderen kan je technologie studeren aan de Katholieke Hogeschool VIVES. Op de campussen van Kortrijk en Oostende bieden we jou een breed gamma aan opleidingen aan. Deze opleidingen zijn uniek in de provincie of zelfs in Vlaanderen en garanderen een diversiteit aan jobmogelijkheden. Reden genoeg om verder te lezen en je te informeren over al deze beroepsmogelijkheden. Joris Hindryckx algemeen directeur Wim Haegeman studiegebieddirecteur industriële wetenschappen en technologie

3


Sander Van Cauwenberghe studeren met topsportstatuut

Het onderwijsparcours van de 21-jarige Gentenaar Sander Van Cauwenberghe verloopt behoorlijk divers. Hij sloot zijn ASO-humaniora af met een diploma ‘humane wetenschappen’. Daarna probeerde hij aan de UGent een jaar kinesitherapie, maar dat bleek uiteindelijk niet zijn ding. Van kiné ging het naar … industriële wetenschappen en (auto-)technologie aan de Katholieke Hogeschool VIVES campus Kortrijk waar hij nu zijn laatste jaar hoopt af te ronden.

Sander Van Cauwenberghe wil weten wat er zich allemaal onder de motorkap van een hoogtechnologisch product als een auto bevindt en afspeelt. Sander Van Cauwenberghe: “Auto’s, moto’s en vooral oldtimers vind ik enorm mooie machines. Mijn broer is zelf ook actief bezig met allerlei oldtimers en Amerikaanse Musclecars. Ikzelf heb een brommer uit het jaar 1971. Ik ben altijd al geboeid geweest door de werking van zo’n machine. Vanuit die interesse heb ik mijn studiekeuze gemaakt.” Oldtimers: het lijkt ons een gepassioneerde maar kleine sector die niet meteen brede perspectieven naar de arbeidsmarkt opent. Sander Van Cauwenberghe: “Misschien moet ik me hier wat verduidelijken. De passie voor oldtimertechnologie is meer een persoonlijke hobby en ik wil die niet professioneel uitbouwen, want die markt is inderdaad te klein. Ik wil me in eerste instantie eerder verdiepen in de autosector in het algemeen zoals die nu is en zal zijn ... Ik wil weten wat er zich allemaal onder de motorkap van een auto bevindt en afspeelt. Een wagen is een heel complex fabricaat, de nieuwe generatie milieuvriendelijke auto’s en motorfietsen zijn hoogtechnologische producten geworden. De computergestuurde instrumenten, ik wil leren hoe je die kan beheersen, de fouten eruit halen en herstellen.” De opleiding bachelor in de autotechnologie is een unieke opleiding in West- en Oost-Vlaanderen. Je hebt geen autotechnische voorkennis nodig om deze opleiding te beginnen. Drie jaar studies industriële wetenschappen en (auto-)technologie … Wat hoopt Sander Van Cauwenberghe daar beroepshalve mee te bereiken? “Ik ben in eerste instantie van plan om verder te studeren. Ik wil me ook nog even blijven

4

concentreren op mijn sport, kajakpolo. Maar organisatorisch is dat niet zo evident. Ik pendel elke dag per trein van Gent naar Kortrijk en terug. Ik hoop later in Gent een masterjaar te doen. Een schakel- en een masterjaar. Ik hoop dat schakeljaar over twee jaar te spreiden, zodat ik mijn master in de vorm van een soort van ‘sportstatuut’ in drie jaar kan afronden. Ik maak in het begin van een schooljaar met de hogeschool altijd organisatorische afspraken om in functie van Europese of wereldkampioenschappen de examens of herexamens te plannen en te spreiden of te verschuiven.” Sander Van Cauwenberghe combineert studie dus met topsport. Kanopolo of kajakpolo is een water- en bal-teamsport, die kan worden beschouwd als een combinatie van kajakken, waterpolo en de tactiek van handbal. Er wordt gespeeld tussen twee ploegen van vijf spelers, allen gezeten in kleine wendbare kajaks. De bal wordt gegooid met de hand of met de peddel. Sander Van Cauwenberghe: “Ik speel bij de nationale ploeg en ben lid van het Gentse GEKKO, met meer dan 200 leden een van de grootste kajakclubs in België. Ik speel dus veel toernooien, vooral in het weekend.” De combinatie studie-sport is dus niet evident. Sander Van Cauwenberghe: “Mijn dagschema is heel simpel. Ik sta op, ontbijt vrij snel, ga naar school en daarna ga ik trainen. Dit zes keer per week … in vakantieperiodes wordt dat zelfs negen tot tien keer per week.“ Student Sander Van Cauwenberghe weet nog niet of hij later wel in de autosector wil werken. “Ik heb nog even de tijd om te beslissen. Ik wil duidelijk nog even doorgaan met kajakpolo en dat is gemakkelijker te combineren met studies dan met een voltijdse baan.”


5


6


Lode Duyck, ‘Met een elektronica diploma en een cv waar ik trots een China-ervaring mag op vermelden, is er een ruim aanbod aan banen.’

Lode Duyck legde aan de Katholieke Hogeschool VIVES, campus Kortrijk een erg geslaagd parcours van drie jaar af op weg naar een professioneel bachelordiploma industriële wetenschappen en technologie. Voor hij deze opleiding volgde, studeerde de Meulebekenaar aan het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Tielt waar hij zes jaar met succes een technische opleiding volgde. Hij rondde zijn traject af met een middelbaar diploma ‘elektriciteit – elektronica’. Lode Duyck: “Aansluitend op mijn middelbare studies volgde ik aan VIVES de richting elektronica - ICT met als afstudeerrichting elektronica. Dit in het departement voor technologie en informatica. Ik koos deze richting niet enkel omdat ze me sterk interesseerde, maar ook omdat het me toekomstgericht een heel goede keuze leek. De opleiding resulteert in een brede waaier aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De almaar grotere vraag naar ‘elektronica’ vergroot natuurlijk ook de kansen op een plaats op deze arbeidsmarkt. Met een diploma elektronica op zak kan je onder andere beginnen in sectoren als telecommunicatie, audio, video, microcontrollers, etc. Maar ook in de meest uiteenlopende sec-

toren als onderhoud, ontwerp, enzovoort. Tegenwoordig is elektronica nu eenmaal werkelijk overal aanwezig.” KATHO-VHTI, nu dus Katholieke Hogeschool VIVES studiegebied industriële wetenschappen en technologie campus Kortrijk, gaf Lode Duyck, samen met de steun van de provincie West-Vlaanderen, ook de mogelijkheid om een buitenlandse stage-ervaring mee te maken. “Concreet een heel leerrijke stage van drie maanden in China. Mijn stage/eindwerk vond plaats in Hangzhou in het bedrijf SUPCON, één van de Chinese marktleiders die wereldwijd producten, systemen, oplossingen en diensten voor industriële automatisering en robotica aan-

biedt. Met een elektronicadiploma en een cv waar ik trots ‘een China-ervaring’ mag op vermelden, is er een ruim aanbod van banen, dat spreekt voor zich.” Natuurlijk blijft een sector zoals elektronica niet stilstaan, alles moet krachtiger, sneller, kleiner en beter. Lode Duyck: ‘levenslang leren’ is dus bijna een noodzaak in een heel snel evoluerende sector als deze. Nieuwe technologieën worden aan een indrukwekkend tempo ontwikkeld en andere worden zienderogen geoptimaliseerd. Één van de vele voorbeelden zijn de alom bekende microprocessors die tegenwoordig overal gebruikt worden, denk aan computers, medische toestellen, speelgoed enzovoort. Stilstaan is dus achteruit gaan en een ‘levenslang leren’-concept is een must. Dit is niet enkel nodig om op technologisch vlak mee te zijn, maar ook om op economisch vlak bij te blijven want kennis van je specialiteit is namelijk macht op competitief vlak.”

7


Nicolas Vandycke kwam in VIVES terecht als natuurlijk gevolg van de opleiding die hij in het middelbaar volgde. Of misschien toch niet? Vrienden vertelden hem dat de opleiding in Kortrijk de degelijkste was die ze kenden voor ontwerp- en productietechnologie. De keuze was vlug gemaakt.

8


GETUIGENIS Nicolas Vandycke studeren met functiebeperking

De studentensecretaris heeft alles voor mij geregeld Nicolas Vandycke studeerde in het middelbaar onderwijs mechanische vormgeving. Hij koos voor KATHO op aanraden van zijn vrienden en kwam er terecht in een opleiding met nogal wat uren les. Nicolas Vandycke: “We hebben veel uur les en het pakket is zwaar, maar ik beklaag het mij zeker niet dat ik voor Kortrijk gekozen heb. De school heeft de naam de beste te zijn voor dit domein en ik zou weer voor de opleiding kiezen want als je vergelijkt met andere aanbieders dan is wel duidelijk dat de opleiding in Kortrijk de degelijkste is. Studenten die nu bij ons zitten en van andere hogescholen komen, getuigen daarvan.” Als studentenverantwoordelijke voor de opleiding is Nicolas de tussenpersoon wanneer er vragen of problemen zijn. “Ik ben diegene die gaat vragen om lessen te verplaatsen of bemiddelt als er iets moet uitgesproken worden. Ik kan dus wel zeggen dat ik weet hoe studentvriendelijk de school is. De interactie met de lectoren verloopt heel vlot. Als er vragen zijn kan je steeds bij hen terecht en ze zijn ook flexibel en hebben oor voor onze vragen. Ook tijdens de lessen zelf is er een nauw contact met hen. Ze staan niet veraf en doordat we in kleine groepen les krijgen is er geen drempel om ze aan te spreken.”

kunststoffen na mijn opleiding ofwel zoek ik werk in een bedrijf. Ook een job in het onderwijs zegt me wel wat.” Maar Nicolas heeft nog even tijd om erover na te denken. Eerst moet hij nog zijn derde jaar afwerken. “Voor mij is het niet altijd gemakkelijk om met mijn functiebeperking (Nicolas heeft dysorthografie/ spellingsprobleem) te studeren. De school heeft veel begrip voor mijn situatie en de studentensecretaris heeft alles zo geregeld dat ik kan genieten van faciliteiten tijdens de examens. Ik schrijf trager en slordiger dan de meeste studenten en daarom mag ik bijvoorbeeld een halfuur langer werken aan een examen en ook een pc gebruiken zodat ik alles kan intikken in plaats van alles met de hand te moeten schrijven. Bovendien zitten we in een aparte klas waar het sowieso al stiller is en we ons beter kunnen concentreren. Ik ben blij dat de school dat allemaal zo goed regelt.” Op dit ogenblik kijkt Nicolas vooruit naar de stage die hij volgend semester zal lopen bij Lapauw International, producent van wasserijmachines uit Heule. “In het bedrijf zullen we echt met onze twee voeten in de praktijk staan en dat is nog altijd heel anders dan praktijkvakken in de klas. Ik kijk er al naar uit.”

Op de vraag wat hij verder zal studeren moet Nicolas nog het antwoord schuldig blijven: “Eigenlijk weet ik het nog helemaal niet. Ofwel studeer ik nog

9


VIVES IN WOORD EN BEELD

Brugge

Oostende

Torhout

Brugge

Roeselare

Kortrijk

Tielt

Oostende

Torhout

Tielt Roeselare

Kortrijk

· 6 innovatieve campussen · 6 interessante studiegebieden · 1250 gemotiveerde personeelsleden · 2000 professionele stagebedrijven en -instellingen · 12.000 toffe medestudenten · 1000 expert-gastsprekers uit het werkveld · 14 studentenclubs · leuke activiteiten op elke campus · studiebezoeken in binnen- en buitenland · internationale ervaring opdoen op de eigen campus · studeren of stage lopen in het buitenland · 47 expertisecentra die ondernemingen ondersteunen met onderzoeksprojecten · 1019 bachelorproeven in opdracht van het werkveld · 8 LED’s (laagdrempelige expertise& dienstverleningscentra) · 111 dienstverleningscontracten · 107 lopende onderzoeksprojecten · 162 onderzoekers (54 voltijds) · 4,7 miljoen € investeringen in maatschappelijke dienstverlening

10 VIVES algemene info

als partner in een groter geheel ... Met de start van het academiejaar 2013-2014 zette de Katholieke Hogeschool VIVES haar eerste levensjaar in. De nieuwe hogeschool is een samenvloeiing van twee gevestigde waarden in het hogescholenlandschap: KATHO en KHBO. Samen met nog verschillende andere hogescholen en de KU Leuven vormt de Katholieke Hogeschool VIVES de Associatie KU Leuven. De associatie biedt jou vele mogelijkheden als je na je bacheloropleiding aan VIVES nog wil verder studeren. Het maakt de overgang een stuk gemakkelijker.


studeer zoals jij wil dagonderwijs In het dagonderwijs krijg je praktijkgerichte lessen van bekwame lectoren. Zo word je geleidelijk aan voorbereid op je rol in de arbeidsmarkt. Lessen worden afgewisseld met stagemomenten en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, krijg je meer vrijheid om dingen in eigen handen te nemen. afstandsonderwijs VIVES biedt jou de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen terwijl je studeren met werk, het gezin of een andere studie combineert. Voor bepaalde oplei-

dingen worden er binnen het afstandsonderwijs wel nog contactmomenten voorzien. VIVES biedt deze leerroute aan voor vele opleidingen en afstudeerrichtingen.

doorheen het hele gebeuren. Daarnaast heb je ook contacturen of lessen in de hogeschool. Theorie wordt zo onmiddellijk in de praktijk toegepast.

werkplekleren Werkplekleren is een leerroute waarbij je ‘al doende’ leert. Bij de start van je opleiding word je verbonden aan enkele ‘werkplekken’. Je leert direct het echte professionele leven kennen. Twee dagen per week help je mee op de werkvloer, neem je deel aan activiteiten of neem je taken van de professional over. Een coach van de ‘werkplek’ en een VIVES-lector staan ter beschikking en loodsen je

verkorte studieroute Wanneer je al een bachelordiploma behaald hebt, kan je op één jaar een bijkomend bachelordiploma behalen als je binnen het studiegebied blijft. Zo kan je bijvoorbeeld als bachelor in het bedrijfsmanagement marketing in één jaar een bijkomend diploma voor logistiek management verwerven. Tijdens dat extra jaar krijg je de vakgebied-specifieke lessen.

DOCTOR MASTER NA MASTER

WERKVELD

MASTER (MA) minstens 60 studiepunten

SCHAKELPROGRAMMA WERKVELD

PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR (PBA) minstens 180 studiepunten hogescholenonderwijs

academisch GERICHTE BACHELOR (ABA) minstens 180 studiepunten universitair onderwijs

11


onze troeven

Onze leefwereld wordt meer en meer bepaald door wetenschap en technologie. Om de voortdurende technologische evoluties te ondersteunen is er in elk domein van onze samenleving dan ook een toenemende nood aan hooggeschoolde technici zoals onze bachelors in de technologie.

Via projectgestuurde onderwijsactiviteiten en contacten met het werkveld leer je mee-evolueren met de nieuwste tendensen en word je voorbereid om te functioneren als een gewaardeerd bachelor in de autotechnologie, in de bouw, in de elektromechanica, in de elektronica-ICT, in de energietechnologie, in de luchtvaart of in de ontwerp- en productietechnologie. Bij deze professioneel gerichte bachelor­ opleidingen is het studieprogramma reeds vanaf de eerste opleidingsfase duidelijk gericht op het beroepsdomein. Een be-

perkt aantal onderwijsactiviteiten (wiskunde, wetenschappen, talen …) is meer algemeen vormend en is naar inhoud en onderwijsaanpak identiek voor de verschillende professioneel gerichte opleidingen. De opleidingen zijn gekenmerkt door een studieprogramma dat gericht is op de ‘toepassing’. Praktijkkennis, technische vaardigheid en een dosis creativiteit zorgen ervoor dat je na drie jaar studie aan de slag kan als gespecialiseerd uitvoerder in een technologische omgeving of dat je verder kunt studeren via een schakelprogramma voor industrieel ingenieur (master).

Als VIVES-student beschik je op beide campussen (Kortrijk en Oostende) over een moderne opleidingsinfrastructuur afgestemd op de steeds evoluerende technologieën. Alle gebouwen zijn uitgerust met ‘hotspots’ die toelaten om draadloos toegang te krijgen tot het internet en de elektronische leeromgeving. Je studeert er in een aangename omgeving, in Kortrijk in een jonge open campus, in Oostende met zicht op zee en je hebt nauwe contacten met de lectoren die je ook persoonlijk begeleiden. Kortom: een boeiend opleidingsprogramma in een boeiende omgeving met een diploma dat niet alleen zekerheid op tewerkstelling biedt maar ook een brede waaier aan beroepsmogelijkheden als opstap naar het werkveld.

internationale ervaring Onze competentiegerichte visie vindt haar verlengstuk in onze visie op internationalisering, die we heel hoog in het vaandel dragen. Internationale ervaringen verbreden, verruimen en verdiepen de kijk op de beroepspraktijk en dragen ertoe bij dat jij tot een geëngageerde wereldburger opgeleid wordt. Vandaar dat we jou de kans bieden om - wereldwijd - stage te lopen of te studeren in het buitenland. We nodigen graag ook buitenlandse gastlectoren uit om ons onderwijs met hun expertise te verrijken.

12 VIVES studiegebied industriële wetenschappen en technologie


Dit jaar al het studentenleven aan de hogeschool meemaken? Onze studenten laten je mee(be)leven op: www.vives.be/studentenopfacebook

doorstroommogelijkheden

Netwerk Het studiegebied industriële wetenschappen en

De opleidingen in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie bieden jou tal van mogelijkheden om door te stromen naar een vervolgopleiding (schakelprogramma’s naar master­ opleidingen, banaba’s …).

technologie stelt al jarenlang haar kennis, ervaring en labs ten dienste van de bedrijven. Ze kunnen er terecht voor onderzoek, ontwikkeling, advies en specifieke opleidingen. Dit betekent bijgevolg ook dat over de jaren heen een ruim netwerk van contacten met bedrijven is ontstaan waardoor jij als student in deze bedrijven terecht kunt voor je stages, je eindwerk en je geïntegreerd project.

warme hogeschool We willen ten slotte een warme hogeschool zijn want we weten: als je je thuis voelt in de hogeschool leer je meer. Onze opleidingen zijn georganiseerd in kleinschalige campussen, waar er een nauw contact is tussen studenten en lectoren. Op die manier word je goed opgeleid en ben je klaar om je professionele vleugels ten volle uit te slaan.

13


INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE campus Kortrijk, campus Oostende

bachelor in de autotechnologie bachelor in de bouw bachelor in de elektromechanica · automatisering (A) · elektromechanica (A) · industrial management (A) · klimatisering (HVAC) (A) bachelor in de elektronica-ICT · elektronica (A) · ICT (A) bachelor in de energietechnologie · elektrotechniek (A) bachelor in de luchtvaart · aspirant lijnpiloot (A) · luchtvaarttechnologie (A) bachelor in de ontwerp- en productietechnologie · kunststofverwerking (A) · ontwerp- en productietechnologie (A)

14


15


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

voertuigtechnologie lab voertuigtechnologie voertuigelektriciteit lab voertuigelektriciteit en -elektronica mechanica materiaalkennis lab cad taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: fysica toegepaste wetenschap: chemie lab 16 toegepaste wetenschappen

voertuigtechnologie: motormanagement voertuigtechnologie: aandrijflijn en onderstel voertuigelektronica lab voertuigtechnologie mechanica sterkteleer warmte- en stromingsleer toegepaste mechanica materiaalkennis toegepaste ethiek - religie, zingeving en levensbeschouwing taalvaardigheden wiskunde

voertuigtechnologie lab voertuigtechnologie toegepaste mechanica automatisering expertise en garage-uitrusting bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef ge誰ntegreerd project stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de

autotechnologie Ben je geboeid door de technologie die wordt toegepast in personenwagens, motorfietsen, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en -machines. Wil je weten hoe al die technische snufjes werken? Wil je een job in de autosector vinden? Dan is de professioneel gerichte bacheloropleiding autotechnologie beslist iets voor jou.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen. Op die manier kan je je kennis opfrissen. Deze instapcursus is meteen ook de inleiding van het monitoraat dat voorzien is voor wiskunde en enkele technische cursussen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen autotechnologie.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie autotechnologie 17


campus kortrijk dagonderwijs

“Alles wat je moet weten” “Met deze opleiding kan je alle kanten uit. Je leert veel over personenwagens, maar ook over vrachtwagens en rallywagens. Alles wat je moet weten krijg je in de theorielessen. Daarna kun je de basiskennis in praktijk brengen. Aan mijn studietijd heb ik ook veel vrienden overgehouden. Je hebt allen dezelfde interesse” Jens Vandamme bachelor in de autotechnologie

MA

DI

WO

DO

VR

8.30 9.30 10.30

pauze

10.45 lunch

11.45 12.45

lunch

lunch lunch

lunch

13.30

Studeren + leren In de opleiding autotechnologie leer je attitudes en vaardigheden die in het beroepsleven goed van pas komen: in team werken, initiatieven nemen, je flexibel opstellen, rapporteren, communiceren, zelfstandig werken ... Naast lessen en labo’s maak je via studiebezoeken in de tweede fase kennis met het werkveld waarmee je ook nauw samenwerkt in de derde fase voor GPR, eindwerk en stage. Zo kom je in contact met de sector waarvoor je een specifieke voorkeur hebt: personenwagens, rally– en circuitwagens, vrachtwagens, motorfietsen of landbouwvoertuigen en –machines. Je kan je verder scholen in je specifieke interessedomein via je eindwerk, je stage en je geïntegreerd projectwerk om je zo verder te specialiseren. Je krijgt ook de kans om deel te nemen aan Europese en niet-Europese uitwisselingsprojecten en stages.

14.30 15.30

pauze

15.45 16.45 Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

De opleiding autotechnologie beschikt over een nieuw state-of-the-art opleidingsgebouw van ruim 4000 m² met de nieuwste apparatuur: vierwiel vermogensbank, tweewiel en motorvermogensbanken, motorfietsvermogensbank, volledige uitrusting zoals in de keuringscentra, Flow bank, OBD scantools, CANalyzers, revisiemachines.

Kortom alle apparatuur die in een moderne werkplaats aanwezig is, en nog veel meer! Daarnaast beschikken we over een modern voertuigenpark: Ford S-max, Volvo S40 en S60, Citroën C6, BMW 525, Honda Fireblade en Forza, Volvo FH13, CAN-AM, Honda Accord, Peugeot 407, Toyota Prius, Renault Laguna …

Voertuigen zitten boordevol elektronische modules die gegevens uitwisselen via verschillende soorten netwerken: CAN, LIN, MOST, FLEXRAY. Het expertisecentrum ‘Netwerken in Voertuigen’ is gespecialiseerd in de netwerktechnologieën CAN en LIN die tegenwoordig in alle mobiele toepassingen voorkomen: personenwagens, trucks, bussen, off-road voertuigen, landbouwvoertuigen en -machines. Het centrum stelt haar kennis ter beschikking van bedrijven (www.lednetwerk.be) en betrekt daarbij jou als student autotechnologie in het kader van het geïntegreerd groepswerk en de bachelorproef. Je kan er onder andere opleidingsmodules ontwikkelen, didactische testopstellingen bouwen, assistentie verlenen bij het opsporen van netwerkdefecten, metingen uitvoeren, advies geven, programmeren van ‘mobile CAN controllers’ …

18 studiegebied industriële wetenschappen en technologie autotechnologie


JobKANSEN · diagnosetechnicus · meestergast · werkplaatsleider · magazijnier · zaakvoerder · auto-expert · controleur automobiel­inspectie · technisch-commercieel medewerker · trainer in opleidingen

Er is heel grote variëteit aan jobs in de autosector. Bovendien worden onze laatstejaarsstudenten autotechnologie overstelpt met werkaanbiedingen.

aanvullende opleidingen · master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)

19


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

ICT-vaardigheden toegepaste wiskunde - bouwkunde sterkteleer bouwmaterialen CAD bouwconstructies bouwproject toegepaste fysica - bouwkunde bouwmeten wegenbouw en bruggenbouw grondwerken bouwadministratie stage

werfinrichting en -organistie projectplanning betonberekening betonwerken metselwerk- en houtconstructies prijscalculatie bedrijfsbeheer bouwproject bouwfysica stellingen, stutten en schoren rioleringswerken en waterwerken staalconstructies sanitaire hydraulica bouwrecht stage

technische installaties werfmachines EPR afwerkingstechnieken vernieuwbouw en restauratie slopen en recycleren sociale wetgeving kwaliteits- en veiligheidszorg bouwproject Engels en Frans ondernemen, marketing en verkoop religie, zingeving en levensbeschouwing bachelorproef

20


campus oostende dagonderwijs

bachelor in de

bouw Zegt de bouwwereld je iets? Ben je gefascineerd door de brug waarover je wandelt of het huis waarin je woont? Zou je het wel zien zitten om het bouwen van een constructie van dichtbij mee te maken, vanaf de eerste spadesteek tot aan de oplevering, van op de tekentafel tot op de werf? Spreekt duurzaam (ver)bouwen je aan en heb je een oog voor groene energie? Dan is de opleiding tot professionele bachelor in de bouw iets voor jou! Deze opleiding combineert technologie en techniek met creativiteit en biedt je een job binnen een sector waar innovatie troef is.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen. Op die manier kan je je kennis en vaardigheid uit het secundair onderwijs wat bijschaven.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen bouw.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie bouw 21


campus oostende dagonderwijs

Studeren + leren

“Eindresultaten waar ik trots op ben” “De opleiding bachelor in de bouw was voor mij een uitdaging, maar de goede sfeer zorgde samen met een flinke dosis inzet en motivatie voor eindresultaten waar ik trots op ben! De stages zijn heel leerrijk, je ziet meteen wat je job later inhoudt. Dat motiveert. Bovendien kreeg ik al een werkaanbieding op mijn stageplaats.” Arne Demoen bachelor in de bouw

MA

DI

WO

DO

VR

8.45 9.45 10.45

pauze

11.00 12.00

lunch

13.15 14.15 15.15

pauze

15.30 16.30 Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

22 studiegebied industriële wetenschappen en technologie bouw

De opleiding is praktijkgericht: gedurende 60% van de lestijd worden activerende werkvormen gebruikt. Dit betekent onder meer dat ruim aandacht besteed wordt aan werkplekleren. Dankzij een sterk doorgedreven samenwerking met het werkveld omvat de opleiding talrijke leersituaties via projectwerk, stage­ periodes, werfbezoeken, bedrijfsbezoeken … Daarbovenop leer je al tijdens de eerste opleidingsfase de bedrijfswereld kennen, want vanaf dan al loop je stage in een bouwbedrijf. Ook in de tweede en de derde opleidingsfase gebeurt dit, weliswaar met een toenemende verantwoordelijkheid in de taken die je toebedeeld krijgt. Het sluitstuk van je opleiding is het eindwerk, de bachelorproef, die deels tijdens de derde stageperiode wordt uitgewerkt. Concreet betekent dit dat je gedurende zes weken een werf opvolgt (binnen- en/of buitendienst). Gedurende de volledige derde opleidingsfase bestudeer je deze werf in vele opzichten.


JobKANSEN · werfleider · technisch tekenaar · calculator · inkoper technisch-commerciële dienst · verantwoordelijke technische dienst · planningsverantwoordelijke · kwaliteitsverantwoordelijke

aanvullende opleidingen · master in de industriële wetenschappen, bouwkunde

23


24


campus kortrijk, oostende dagonderwijs

bachelor in de

elektro­mechanica campus Kortrijk en campus Oostende

Ben je geïnteresseerd in de breedste technologieopleiding in het hoger onderwijs? Met andere woorden gaat je interesse uit naar elektromechanica en alles wat daarbij hoort: elektriciteit, mechanica, automatisering, hernieuwbare energie, vormgeving, materialen, ontwerp, machines ... Ben je geboeid door technologie? Wil je graag instaan voor het ontwerp, de engineering, de productie, de installatie en het onderhoud van die moderne technologie? Dan is de opleiding bachelor in de elektromechanica zeker iets voor jou, ongeacht of je uit het technisch of het algemeen vormend secundair onderwijs komt. Je kan vier afstudeerrichtingen volgen binnen dit domein: · automatisering · elektromechanica · industrial management (enkel in campus Kortrijk) · klimatisering (enkel in campus Kortrijk)

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen em.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 em.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie elektromechanica 25


campus kortrijk, oostende dagonderwijs

“Leerrijke educatieve uitstappen” “Ik heb economie wiskunde gestudeerd in het middelbaar, maar wilde toch graag iets doen met mijn interesse in techniek. Ondanks het feit dat ik geen elektromechanica gestudeerd heb voor ik aan deze opleiding begon, vond ik het nooit moeilijk om de lessen te volgen. Wat ik leuk vind aan deze studierichting, is hoeveel praktijkervaring we opdoen. De educatieve uitstappen zijn daar een voorbeeld van. Binnenkort gaan we een opdracht uitvoeren bij Eandis. Ik denk wel dat het leerrijk wordt en het zorgt voor een beetje afwisseling. ” Kensy Steen bachelor in de elektromechanica

“Lectoren luisteren naar je” “Deze studie sluit nauw aan bij mijn middelbare opleiding elektromechanica. Ik ben tevreden over de school want onze lectoren leggen alles tot in de puntjes uit. Ze stellen zich ook eerder soepel op ten opzichte van de studenten. Als we problemen hebben, dan luisteren ze. Je kan ze ook altijd gemakkelijk bereiken na de werkuren. Mailtjes worden meestal snel beantwoord. Qua activiteiten hebben we veel keuze. STUVO doet van alles voor de studenten, zo hebben we al eens de kans gehad om te gaan paintballen. Dat heb ik niet gedaan, maar ik pik wel eens een voetbaltornooi mee.” Joerik De Saedeleer bachelor in de elektromechanica

26 studiegebied industriële wetenschappen en technologie elektromechanica


JobKANSEN · technisch coördinator · verantwoordelijke productie­processen · werkvoorbereider · programmeur PLC · onderhoudstechnicus · process-engineer · leidinggevende productieafdeling · logistiek verantwoordelijke · zelfstandig ondernemer · aankoper · projectleider · werfleider · energiemanager · ontwerper · brandertechnicus · koeltechnicus · technicus centrale verwarming · offertecalculator · technisch commercieel adviseur · bouwkundig tekenaar · inkoper technisch-commerciële dienst · verantwoordelijke technische dienst · planningsverantwoordelijke · kwaliteitsverantwoordelijke

MA

DI

WO

aanvullende opleidingen · master in de industriële wetenschappen – elektromechanica (industrieel ingenieur elektromechanica) · master in de industriële wetenschappen – kunststofverwerking (industrieel ingenieur kunststofverwerking) · master in de industriële wetenschappen – energie (industrieel ingenieur energie)

DO

VR

8.30 9.30 10.30

WO

DO

VR

10.45

pauze

11.00 lunch

11.45 lunch

lunch lunch

lunch

13.30

12.00

lunch

13.15 14.15

14.30 15.30

DI

9.45 pauze

10.45

12.45

MA 8.45

15.15 pauze

pauze

15.30

15.45

16.30

16.45 KORTRIJK - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

OOSTENDE - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

27


28


campus kortrijk, oostende dagonderwijs

bachelor in de elektromechanica

automatisering campus Kortrijk en campus Oostende

Ben je geboeid door de manier waarop steeds meer machines, processen en systemen geautomatiseerd worden? Vraag je je niet alleen af hoe de technici zoiets kunnen realiseren, maar sta je ook te popelen om zelf een automatiseringsproces uit te denken, in elkaar te monteren en uit te proberen? Spreekt dit alles tot je verbeelding: passie voor automatisatie, creativiteit, PLC-sturing, robotica, automatisering productieprocessen, supervisie montage, LAN-netwerken? Als je op deze vragen ja kan antwoorden dan is de afstudeerrichting automatisering geknipt voor jou.

Op de arbeidsmarkt is er al jaren een grote schaarste aan bachelors in de elektromechanica. Ze staan dan ook bovenaan de lijst met knelpuntberoepen van de VDAB en salarisenquêtes geven aan dat bachelors in de technologie het hoogste startloon van alle bachelor­diploma’s krijgen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen automatisering.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 automatisering.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie automatisering 29


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

elektrotechniek elektronica mechanica sterkteleer vormgevingstechniek energietechniek procestechnologie studiebureau taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: fysica toegepaste wetenschap: chemie lab 30 toegepaste wetenschap

elektriciteit elektronica lab elektrotechniek industriĂŤle netwerken automatisering lab plc pneumatica regeltechniek toegepaste mechanica lab electrical engineering lab p&id toegepaste ethiek wiskunde taalvaardigheden

elektrotechniek industriĂŤle netwerken automatisering pneumatica en hydraulica regeltechniek studiebureau bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef geĂŻntegreerd project (gpr) stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de elektromechanica

automatisering campus Kortrijk

Deze afstudeerrichting maakt van jou een hooggeschoold technicus, in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Als je bij ons je diploma behaalt, dan ben je in staat om de automatiseringsaspecten van productieprocessen te ontwerpen, te beheersen, te implementeren, te optimaliseren en te onderhouden. Het is dan ook logisch dat de praktische vorming op de nodige theoretische achtergrond steunt. En uiteraard wordt er binnen de afstudeerrichting flexibel ingespeeld op de snelle evolutie in de automatiseringswereld.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen. Op die manier kan je je kennis opfrissen. Deze instapcursus is meteen ook de inleiding van het monitoraat dat voorzien is voor wiskunde en enkele technische cursussen.

Studeren + leren We werken met een gezonde mix van 50 % theorie en 50 % praktijk onder de vorm van labs, oefensessies en projectwerk. Je werkt in de practica zelfstandig en in kleine groepen. Uiteraard krijg je fulltime praktijk tijdens je stage en ook je eindwerk heeft een heel praktische kant. Deze afstudeerrichting leidt je op tot een hooggeschoolde technicus, die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Als je bij ons je diploma behaalt, dan ben je in staat om de automatiseringsaspecten van productieprocessen te ontwerpen, te implementeren, te optimaliseren en te onderhouden. Het is dan ook logisch dat de praktische vorming op de nodige theoretische achtergrond steunt. En uiteraard wordt er binnen de afstudeerrichting flexibel ingespeeld op de snelle evolutie in de automatiseringswereld.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen automatisering.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie automatisering 31


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

mechanica elektriciteit vormgevingstechnieken materialen toegepaste wiskunde Engels mechanisch tekenen toegepaste fysica elektronica kinematica en dynamica sterkteleer informatica toegepaste wiskunde 32

sterkteleer machineonderdelen elektrische machines automatisering met PLC sensoren en virtuele instrumentatie Duits regeltechniek en pneumatica project mechanica project automatisering veilig elektrisch ontwerp autotechnologie pomptechnologie milieuvriendelijke energie kwaliteitszorg

klimatisering pneumatica en hydraulica toegepaste elektrotechniek methodisch werken religie, zingeving en levensbeschouwing communicatieve vaardigheden – Duits bedrijfsbeheer veiligheidszorg en machinerichtlijn toegepaste automatisering robotica netwerken en automatisering bachelorproef automatisering


campus oostende dagonderwijs

bachelor in de elektromechanica

automatisering campus Oostende

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen. Op die manier kan je je kennis opfrissen. Deze instapcursus is meteen ook de inleiding van het monitoraat dat voorzien is voor wiskunde en enkele technische cursussen.

Studeren + leren We werken met een gezonde mix van 50 % theorie en 50 % praktijk onder de vorm van labs, oefensessies en projectwerk. Je werkt in de practica zelfstandig en in kleine groepen. In de eerste opleidingsfase focussen we op de technische basis. In de tweede opleidingsfase krijg je een technologiebad. Met andere woorden je hebt voornamelijk technische vakken aangevuld met enkele basisvakken. In de derde opleidingsfase ligt de klemtoon op zelfstandig werk. Je kan kiezen uit twee afstudeerrichtingen die een aanvulling vormen op de basisopleiding: elektromechanica, een uitbreiding naar machineontwerp en vervaardiging (ontwerptechnieken, CNC ...) of automatisering, een uitbreiding met accent op automatisering, netwerken en robotica. In het laatste jaar van je studies maak je je bachelorproef. Je verblijft twaalf weken in een bedrijf waar je de praktijk leert kennen. Dat bedrijf begeleidt je samen met een promotor van VIVES om je eindwerk tot een goed einde te brengen. Tijdens deze periode leer jij het bedrijf kennen en leert het bedrijf jou kennen wat nogal eens resulteert in een blijvende tewerkstelling nadat je afgestudeerd bent.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen automatisering.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie automatisering 33


34


campus kortrijk, oostende dagonderwijs

bachelor in de elektromechanica

elektro­ mechanica campus Kortrijk en campus Oostende

Zijn de elektrische en mechanische kant van productieprocessen jouw ding? Wil je zelf zo’n processen kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden? Weet je nog niet in welke sector je precies wil werken en ben je daarom op zoek naar een veelzijdige opleiding? Dan is de opleiding bachelor in de elektromechanica voor jou de juiste keuze. De opleiding richt zich tot alle studenten met een brede interesse voor technologie, om het even of ze uit het algemeen vormend of het technisch secundair onderwijs komen. Of je nu uit een richting TSO of ASO komt, maakt geen verschil. Met beide vooropleidingen kan je elektromechanica studeren.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen em.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 em.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie elektromechanica 35


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

elektrotechniek elektronica mechanica sterkteleer vormgevingstechniek energietechniek procestechnologie studiebureau taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: fysica toegepaste wetenschap: chemie lab toegepaste wetenschap

elektriciteit elektronica lab elektrotechniek automatisering lab plc pneumatica mechanica sterkteleer vormgevingstechniek toegepaste mechanica lab electrical engineering lab mechanical engineering toegepaste ethiek wiskunde taalvaardigheden

elektrotechniek automatisering pneumatica en hydraulica mechanica vormgevingstechniek studiebureau bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef ge誰ntegreerd project stage en eindwerk

36


campus kortrijk dagonoderwijs

bachelor in de elektromechanica

elektro­ mechanica campus Kortrijk

Zijn de elektrische en mechanische kant van productieprocessen jouw ding? Wil je zelf zo’n processen kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden? Weet je nog niet precies in welke sector je wil werken en ben je daarom op zoek naar een veelzijdige opleiding? Dan is de afstudeerrichting Elektromechanica voor jou de juiste keuze. De opleiding richt zich tot alle studenten met een brede interesse voor technologie, om het even of ze uit het algemeen vormend of het technisch secundair onderwijs komen. In de eerste opleidingsfase krijgt iedereen een technische basis mee. In de tweede opleidingsfase word je ondergedompeld in een waar technologiebad. In de derde opleidingsfase ligt de nadruk dan weer op zelfstandig werk. Vanaf de tweede opleidingsfase kan je kiezen uit 4 afstudeerrichtingen: · elektromechanica · automatisering · industrial management · klimatisering (HVAC) In het laatste jaar van je studies is er een bachelorproef, iets waar studenten naar uitkijken en achteraf trots op zijn. Je spendeert twaalf weken in een bedrijf waar je de praktijk leert. Dat bedrijf begeleidt je samen met een VIVES-mentor bij het realiseren van je eindwerk. Deze periode is voor bedrijven en studenten een mogelijkheid om elkaar te leren kennen, en dat resulteert nogal eens in een blijvende tewerkstelling na het afstuderen.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde of je kennis van elektriciteit? Geen nood het studiegebied organiseert instapcursussen waar je kan aan deelnemen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen em.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven

Studeren + leren We werken met een gezonde mix van 50 % theorie en 50 % praktijk onder de vorm van labs, oefensessies en projectwerk. Studenten werken in de practica zelfstandig en in kleine groepen.

studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie elektromechanica 37


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

mechanica elektriciteit vormgevingstechnieken materialen toegepaste wiskunde Engels mechanisch tekenen toegepaste fysica elektronica kinematica en dynamica sterkteleer informatica toegepaste wiskunde 38

sterkteleer machineonderdelen elektrische machines automatisering met PLC sensoren en virtuele instrumentatie Duits regeltechniek en pneumatica project mechanica project automatisering veilig elektrisch ontwerp autotechnologie pomptechnologie milieuvriendelijke energie kwaliteitszorg

klimatisering pneumatica en hydraulica toegepaste elektrotechniek methodisch werken religie, zingeving en levensbeschouwing communicatieve vaardigheden – Duits bedrijfsbeheer veiligheidszorg en machinerichtlijn mechanische ontwerptechnieken machineonderdelen CNC mechanische meettechnieken bachelorproef elektromechanica


campus oostende dagonoderwijs

bachelor in de elektromechanica

elektro­ mechanica campus Oostende

De opleiding richt zich tot alle studenten met een brede interesse voor technologie, om het even of ze uit het algemeen vormend of het technisch secundair onderwijs komen. In de eerste opleidingsfase krijgt iedereen een technische basis mee. In de tweede opleidingsfase word je ondergedompeld in een waar technologiebad.In de derde opleidingsfase ligt de nadruk dan weer op zelfstandig werk. Je kan daarbij kiezen uit twee afstudeerrichtingen die een aanvulling vormen op je basisopleiding: · elektromechanica met uitbreiding naar machineontwerp en vervaardiging (ontwerptechnieken, CNC …). · automatisering met uitbreiding met accent op automatisering, netwerken en robotica. In het laatste jaar van je studies is er een bachelorproef, iets waar studenten naar uitkijken en achteraf trots op zijn. Je spendeert twaalf weken in een bedrijf waar je de praktijk leert kennen. Dat bedrijf begeleidt je samen met een binnenpromotor van VIVES bij het realiseren van je eindwerk. Deze periode is voor bedrijven en studenten een mogelijkheid om elkaar te leren kennen, en dat resulteert nogal eens in een blijvende tewerkstelling na het afstuderen.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je wiskundekennis of je kennis van elektriciteit? Geen nood het studiegebied organiseert instapcursussen waar je kan aan deelnemen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen em.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven

Studeren + leren We werken met een gezonde mix van 50 % theorie en 50 % praktijk onder de vorm van labs, oefensessies en projectwerk. Studenten werken in de practica zelfstandig en in kleine groepen.

studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie elektromechanica 39


student

eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

elektrotechniek energietechniek mechanica sterkteleer vormgevingstechniek studiebureau procestechnologie logistiek management juridisch economisch beheer taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: fysica cleantech

industriĂŤle netwerken elektrotechniek automatisering mechanica studiebureau logistiek management projectmanagement productiemanagement economisch beheer juridisch beheer humane vorming taalvaardigheid kansberekening en statistiek

elektrotechniek automatisering toegepaste mechanica supply chain management project- en productiemanagement bedrijfsmanagement en humane vorming economisch beheer juridisch beheer bachelorproef geĂŻntegreerd project stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de elektromechanica

industrial management

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen.

Studeren + leren Wil jij een hoogtechnologische opleiding met managementcompetenties combineren? Heb je geen technische vooropleiding maar wel talent voor technologie en interesse voor techniek? Wil je jouw technische vaardigheden, je zin voor verantwoordelijkheid en je creatieve kant volledig tot ontplooiing laten komen? Dan is de afstudeerrichting Industrial management de ideale manier om binnen te treden in de wondere wereld van de wetenschap en de technologie. Behalve een algemene vorming krijg je in deze afstudeerrichting ook een technologische basisvorming op het vlak van elektronica, elektriciteit, mechanica, automatisering en informatica. Je bestudeert de economische en juridische aspecten eigen aan industriële activiteiten en de vakken organisatie en logistiek zorgen ervoor dat je voldoende kennis verwerft op het gebied van onder meer werkplanning, -voorbereiding, -organisatie, stockbeheer en materiaalflow. Uiteraard worden ook je sociale en communicatieve vaardigheden bijgestuurd en wordt ethisch handelen in de industriële context in sterke mate geaccentueerd. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de opleiding uit naar vlot leren omgaan met mensen en technische vakkennis en commerciële kunde leren combineren. Kennis van courante softwarepakketten hebben, communicatief zijn en beschikken over de nodige commerciële feeling, een praktische problem solver met leidinggevende kwaliteiten zijn, interesse hebben in techniek, een goede organisator zijn en een team kunnen motiveren, over een hoge stressbestendigheid beschikken en graag de handen uit de mouwen steken, al deze aspecten komen aan bod in deze all-round opleiding.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen industrial.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie industrial management 41


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

elektrotechniek elektronica lab elektronica mechanica sterkteleer vormgevingstechniek energietechniek procestechnologie studiebureau taalvaardigheden wiskunde lab wiskunde toegepaste wetenschap: fysica toegepaste wetenschap: chemie 42 lab toegepaste wetenschap

elektriciteit elektronica lab elektrotechniek automatisering lab p&id luchttechniek koeltechniek verwarmingstechniek hernieuwbare energietechniek toegepaste ethiek religie, zingevein en levensbeschouwing wiskunde taalbeschouwing

elektrotechniek automatisering luchttechniek koeltechniek verwarmingstechniek bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef ge誰ntegreerd project stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de elektromechanica

klimatisering (HVAC) Wil je alles over klimatiseringsinstallaties te weten komen? Wil je alle geheimen over ontwerp, realisatie, afregeling, onderhoud, inplanting, economische exploitatie en installatiebeheer van klimatiseringsapparatuur ontcijferen? Ben je bovendien ook nog geĂŻnteresseerd in de gebouwen waarin deze installaties operationeel zijn en de producten waarvoor ze moeten instaan? Wil je weten hoe je isolatiewaarden kan berekenen, hoe je verwarmings- en koelinstallaties installeert, hoe je airconditioning dimensioneert of wil je een studie maken over geklimatiseerde ruimtes of rationeel energieverbruik. Als dit jouw ding is, dan is de afstudeerrichting klimatisering HVAC de geschikte afstudeerrichting voor jou.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen.

Studeren + leren We werken met een gezonde mix van 50 % theorie en 50 % praktijk onder de vorm van labs, oefensessies en projectwerk. Je werkt in de practica zelfstandig en in kleine groepen. Uiteraard krijg je fulltime praktijk tijdens je stage en ook je eindwerk heeft een heel praktische kant. Airconditioningstechniek, koeling, verwarming en ventilatietechniek komen steeds meer in de kijker en de productieprocessen en de comfortinstallaties zelf worden ook steeds complexer. We bereiden je voor om deze systemen te optimaliseren en hun energieverbruik te minimaliseren door je een heel goede kennis van installatietechniek, mechanica, elektriciteit, elektronica en automatisering bij te brengen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen klima.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie klimatisering 43


44


campus kortrijk, oostende dagonderwijs

bachelor in de

elektronica-ICT campus Kortrijk en campus Oostende

Onze samenleving wordt meer en meer een informatiemaatschappij. Het gebruik van elektronische hulpmiddelen is niet meer weg te denken: dagelijks maken we gebruik van computernetwerken, van draadloze verbindingen, van geautomatiseerde systemen en noem maar op. Ben je geboeid door deze wereld van de technologie, dan biedt de opleiding bachelor in de elektronica – ICT je alle kansen om de praktijk en de toepassingen ervan te leren beheersen. Je opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk deel, waarbij je kennis en vaardigheid verwerft uit zowel de elektronica- als de ICT-wereld en daarnaast een specifiek deel afgestemd op elektronica of ICT.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen e-ict.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 e-ict.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie elektronica-ICT 45


campus kortrijk, oostende dagonderwijs

“Een bijdrage leveren aan de technologische vooruitgang” “Ik heb me bij de keuze van de school laten leiden door de reputatie. VIVES staat bekend om haar fantastische leerlingenbegeleiding en om haar losse omgang met de studenten. De school is ook gunstig gelegen; makkelijk te bereiken via alle invalswegen. Mijn studie doe ik graag, want elektronica fascineert mij. Bovendien is het een richting waar toekomst in zit. Technologische vooruitgang kan de wereld veranderen en ik vind het een leuke gedachte dat ik daar een bijdrage zal kunnen aan leveren.” Karel Kempenaers bachelor in de elektronica-ICT

“Goeie contacten met de lectoren” “Mijn eerste studie was burgerlijk ingenieur, maar die opleiding was erg theoretisch. Nu zit ik in mijn derde jaar elektronica-ICT. Dit bevalt me veel meer, want de richting is praktijkgerichter. Ik heb gekozen voor VIVES omdat de school dichtbij is voor mij. Maar wat ik ook aangenaam vind, is het goeie contact met de lectoren. We hebben een kleine klasgroep en zo ligt de drempel een stuk lager om vragen te stellen. Er is meer persoonlijk contact en dat zorgt voor een aangename sfeer in de klas.” Jonas Van Waes bachelor in de elektronica-ICT

46 studiegebied industriële wetenschappen en technologie elektronica-ICT


JobKANSEN · installateur en hersteller · ontwerper · technisch designer · dienstverlener/field-service · kwaliteitstechnicus · support engineer · ploegleider · ICT-coördinator · commercieel medewerker · zelfstandige · leraar/trainer

Bachelors in de elektronica-ICT zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Het diploma staat ook al jaren op de lijst met knelpunt­beroepen van de VDAB.

aanvullende opleidingen · bachelor-na-bachelor · master in de elektrotechniek · master in de elektronica – ICT · master in de industriële wetenschappen

MA

DI

WO

DO

VR

8.30 9.30 10.30

WO

DO

VR

10.45

pauze

11.00 lunch

11.45 lunch

lunch lunch

lunch

13.30

12.00

lunch

13.15 14.15

14.30 15.30

DI

9.45 pauze

10.45

12.45

MA 8.45

15.15 pauze

pauze

15.30

15.45

16.30

16.45 KORTRIJK - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

OOSTENDE - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

47


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

initiatie elektronica basiselektronica digitale systemen microcontrollers initiatie ICT elektronica analoge systemen taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: optica en akoestiek toegepaste wetenschap: chemie 48 lab toegepaste wetenschappen

basiselektronica digitale systemen automatisering datacommunicatie elektronica audio telecom applicatieontwikkeling toegepaste ethiek – religie, zingeving en levensbeschouwing taalvaardigheden wiskunde

digitale meetsystemen digitale signaalverwerking systeemcontrole video en telecom industriĂŤle sturingen bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef geĂŻntegreerd project (GPR) stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de elektronica-ICT

elektronica campus Kortrijk

Wil je van de snel evoluerende wereld van de elektronica het fijne weten? Wil je er zelf van nabij bij betrokken zijn en zo op een creatieve en inventieve manier oplossingen op maat leren uitdokteren? Wil je van ontwikkeling, implementatie en onderhoud van hightech elektronische schakelingen jouw job maken? Kies dan voor de richting elektronica.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen.

Studeren + leren We werken met een evenwichtige mix van theorie en praktijk. Elke theoretische cursus is gekoppeld aan een praktisch labo. Je werkt in kleine groepen wanneer je labo opdrachten moet uitvoeren. Projectwerk en afstudeerwerk (bachelorproef) zijn belangrijke onderwijsactiviteiten waardoor je voeling krijgt met alle aspecten van de hedendaagse technologie die heel belangrijk zijn in het competentiegericht hoger onderwijs. Je krijgt een opleiding met veel aandacht voor toegepaste wiskunde en wetenschappen, elektrotechniek, meettechniek, programmeren en computertechniek. Ook elektronische schakelingen tekenen en printontwerpen worden aangeleerd. Er is een specifieke verdieping in de opbouw en de werking van analoge-, digitale- en vermogenselektronica, telecommunicatietechniek (audio, video), datacommunicatie en elektronische automatisering.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen elektronica.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie elektronica 49


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

programmeren in JAVA webtechnologie elektriciteit elektronica toegepaste wiskunde Engels digitale technieken toegepaste fysica projectwerk

programmeren in JAVA en Android embedded systems telecommunicatie signaalprocessing kwaliteitszorg virtuele instrumentatie digitaal systeemontwerp met HDL projectwerk Engels elektrische machines en vermogensturingen elektronica transmissielijnen analoge regeltechniek

systeemprogrammeren digitale signaalverwerking religie, zingeving en levensbeschouwing communicatieve vaardigheden – Engels bedrijfsbeheer veiligheidszorg multimediatechnieken PLC-technieken draadloze communicatie datacommunicatie microprocessoren bachelorproef elektronica

50


campus oostende dagonderwijs

bachelor in de elektronica-ICT

elektronica campus Oostende

Zegt het pakket ‘digitale technieken’ dat je in staat stelt om de harden software te realiseren voor microprocessorsystemen, randapparatuur en automatiseringsprocessen je wel iets of ga je liever voor ‘telecommunicatie’ waar je dan weer kan leren hoe je de meest diverse elektronicaproblemen op het gebied van draadloze communicatie kan oplossen? Ben je geïnteresseerd in een waaier van opleidingsonderdelen uit verschillende disciplines? Dan is de afstudeerrichting elektronica wellicht iets voor jou.

vakantie- of instapcursus

Studeren + leren De aanpak evolueert doorheen de drie jaren van de opleiding. In de eerste opleidingsfase voorziet het studieprogramma de nodige tijd voor de ‘grondvesten’ want alleen met een voldoende basiskennis ben je in staat om ook na je studies de technologische evoluties te blijven volgen. In het eerste semester krijg je een goede mix van algemene opleidingsonderdelen (toegepaste wiskunde, Engels), elektronica-opleidingsonderdelen (elektronica, elektriciteit) en ICT-opleidingsonderdelen (informatica en webtechnologie). Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van welke afstudeerrichting (elektronica of ICT) jou het beste ligt. Vanaf het tweede semester volg je dan een programma dat aangepast is aan jouw gekozen discipline. Het gaat dan om een soort technologiebad. Hier ligt de kern van je technische opleiding. De tweede opleidingsfase omvat voornamelijk technische vakken aangevuld met slechts enkele basisvakken. Het onderscheid tussen beide afstudeerrichtingen neemt toe maar in een projectwerk werk je samen met studenten uit de andere discipline. De derde opleidingsfase staat in het teken van je afstudeerwerk. Hier is het verschil tussen beide afstudeerrichtingen het grootst. Je draait in het bedrijfsleven mee en realiseert in samenwerking met een bedrijf je eindwerkopdracht. We zorgen hierbij voor een vlotte communicatie met je promotoren en coaches.

Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen elektronica.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie elektronica 51


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

initiatie elektronica basiselektronica digitale systemen microcontrollers lab microcontrollers initiatie ict webontwerp software design taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: optica en akoestiek toegepaste wetenschap: chemie lab 52 toegepaste wetenschappen

basiselektronica digitale systemen automatisering datacommunicatie microcontrollers software design webontwerp datacommunicatie toegepaste ethiek - religie, zingeveing en levensbeschouwing taalvaardigheden wiskunde

digitale meetsystemen digitale signaalverwerking systeemcontrole Embedded Systems automatisering bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef ge誰ntegreerd project stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de elektronica-ICT

ICT campus Kortrijk

Boeit intelligente apparatuur je mateloos? Wil je ook de technologie erachter leren kennen en zelf kunnen ontwikkelen? Zijn ontwerpen en programmeren van Embedded Systemen, productieprocessen automatiseren en websites ontwikkelen jouw ding? Als je hiervan overtuigd bent dan is de afstudeerrichting ICT je op het lijf geschreven.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt

Studeren + leren We zorgen voor een evenwichtige mix van theorie en praktijk: aan elke theoretische cursus is een praktisch labo gekoppeld. In het labo werk je in kleine groepen. Je project- en afstudeerwerk (bachelorproef) krijgen veel aandacht. Uiteraard is je stage een cruciaal onderdeel van je studies. We begeleiden je daarbij zowel vanuit de school via een stage- en eindwerkbegeleider als vanuit het bedrijf waar je stage loopt via een stagementor.

vragen ict.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie ICT 53


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

programmeren in JAVA webtechnologie elektriciteit elektronica toegepaste wiskunde Engels digitale technieken toegepaste fysica projectwerk databases

programmeren in JAVA en Android embedded systems telecommunicatie signaalprocessing kwaliteitszorg virtuele instrumentatie digitaal systeemontwerp met HDL projectwerk Engels datacommunicatie computerarchitectuur besturingssysteem Windows webscripten netwerkbeheer

systeemprogrammeren digitale signaalverwerking religie, zingeving en levensbeschouwing communicatieve vaardigheden – Engels bedrijfsbeheer veiligheidszorg webapplicaties besturingssysteem Linux besturingssysteem Windows netwerkbeheer multimediatechnieken bachelorproef ICT

54


campus oostende dagonderwijs

bachelor in de elektronica-ICT

ICT campus Oostende

Gaat je voorkeur uit naar computersystemen en wil je graag netwerken beheren en onderhouden? Voel je je thuis in een grafische omgeving, doe je aan databeheer en programmeer je vlot in moderne computertalen? Als dit je ding is, opteer best voor ICT. Naast een degelijke opleiding in de basiselektronica komen vooral vakken als webtechnologie, data­communicatie, netwerkbeheer en multimedia aan bod.

Via dit programma kan je deelnemen aan het examen CCNA (Cisco Certified Network Associate).

vakantie- of instapcursus

Studeren + leren De aanpak evolueert doorheen de drie jaren van de opleiding. In de eerste opleidingsfase voorziet het studieprogramma de nodige tijd voor de ‘grondvesten’ want alleen met een voldoende basiskennis ben je in staat om ook na je studies de technologische evoluties te blijven volgen. In het eerste semester krijg je een goede mix van algemene opleidingsonderdelen (toegepaste wiskunde, Engels), elektronica-opleidingsonderdelen (elektronica, elektriciteit) en ICT-opleidingsonderdelen (informatica en webtechnologie). Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van welke afstudeerrichting (elektronica of ICT) jou het beste ligt. Vanaf het tweede semester volg je dan een programma dat aangepast is aan de gekozen discipline. Het gaat dan om een soort technologiebad. Hier ligt de kern van de technische opleiding. De tweede opleidingsfase omvat voornamelijk technische vakken aangevuld met slechts enkele basisvakken. Het onderscheid tussen beide afstudeerrichtingen neemt toe maar in een projectwerk werk je samen met studenten uit de andere discipline. De derde opleidingsfase staat in het teken van afstudeerwerk. Hier is het verschil tussen beide afstudeerrichtingen het grootst. Je draait in het bedrijfsleven mee en realiseert in samenwerking met een bedrijf je eindwerkopdracht. We zorgen hierbij voor een vlotte communicatie met je promotoren en coaches.

Twijfel je aan je kennis van wiskunde of je kennis van elektriciteit? Geen nood het studiegebied organiseert instapcursussen waar je kan aan deelnemen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen ict.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie ICT 55


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

elektriciteit automatisering PLC meettechniek elekrtonica groene energie toegepaste elektriciteit taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: fysica toegepaste wetenschap: chemie toegepaste wetenschap

elektriciteit automatisering plc meettechniek elektronica groene energie toegepaste elektriciteit aandrijftechniek elektriche machines toegepaste ethiek - religie, zingeving en levensbeschouwing taalvaardigeden wiskunde

elektriciteit automatisering meettechniek elektronica aandrijftechniek bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef ge誰ntegreerd project stage en eindwerk

56


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de

energie­ technologie elektrotechniek

Ben je je bewust van het belang van energie voor nu en in de toekomst? Ben je geboeid door hernieuwbare energie, automatisering, verlichting, domotica, elektrische machines? Ben je geĂŻnteresseerd in hoe je deze energie slim kan meten en beheren? Wil je graag als professionele bachelor in de energietechnologie sterk gespecialiseerde taken in de energiesector uitvoeren? Zegt mee helpen werken aan de realisatie, de inbedrijfstelling, de bediening, het onderhoud, de opvolging en de exploitatie van geautomatiseerde sterkstroominstallaties in de energiesector je wel iets? Spreekt dit alles je aan? Dan is de opleiding bachelor in de energietechnologie zeker iets voor jou.

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen energie.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie energietechnologie 57


campus kortrijk dagonderwijs

Studeren + leren

“Ik ben graag bezig met mijn handen” “Ik ben het enige meisje in mijn klas. In het eerste jaar kreeg ik soms nog het gevoel dat ik me moest bewijzen, maar inmiddels weten mijn medestudenten wat ik waard ben. We komen trouwens allemaal goed overeen. Deze studie past wel bij mij, omdat ik me niet zo snel zie achter een bureau zitten de hele dag. In dit vak kan je met je handen bezig zijn en dat doe ik graag. Vooral de vakken elektrothermie en elektriciteit zijn mijn ding.” Sarah Vandecasteele bachelor in de energietechnologie

MA

DI

WO

DO

VR

De technische vorming is vooral een praktische vorming, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond waarbij je leert verbanden leggen tussen theorie en praktijk. Onder deze noemer ga je basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerven over elektrotechniek, verlichting, elektrische installaties, meettechniek, regeltechniek, automatisering en domotica. Tijdens de opleiding trainen we jou in het kritisch teksten lezen, termen, begrippen, getallen en symbolen correct gebruiken, met diverse meetmethoden werken ... In de vele technisch-georiënteerde oefeningen en labosessies zal je zelf het nut van deze vaardigheden ontdekken. In een hogere technische opleiding is een wiskundige basis onmisbaar om technische problemen te kunnen oplossen en door de moderne lesaanpak is een computer een belangrijk hulpmiddel, maar probleemoplossend denken blijft hierbij de uitvalsbasis.

8.30 9.30 10.30

pauze

10.45 lunch

11.45 12.45

lunch

lunch lunch

lunch

13.30 14.30 15.30

pauze

15.45 16.45 KORTRIJK - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

58 studiegebied industriële wetenschappen en technologie energietechnologie

Om later goed te zijn in je job heb je ook een socio-economische vorming en vorming op het vlak van persoonlijkheid/inzicht in intermenselijke relaties nodig. Dit betekent dat je ook een grondige basiskennis over economie, sociale structuren, bedrijfsbeheer, kennis over zorgsystemen, sociale en communicatieve vaardigheden meekrijgt. Uiteraard doe je ook veel praktische ervaring op tijdens projectwerk, groepswerk, gpr en stages.


JobKANSEN · technisch coördinator · programmeur PLC · verlichtingsspecialist · installateur domotica · verantwoordelijke productie­ processen · werkvoorbereider · onderhoudstechnicus · Process Engineer · Automation Engineer · leidinggevende productie­afdeling · logistiek verantwoordelijke · zelfstandig ondernemer · aankoper · projectleider · werfleider · energiemanager · ontwerper · koeltechnicus · offertecalculator · technisch commercieel adviseur · leraar

aanvullende opleidingen · master in de industriële wetenschappen: energie · GPB (Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid, pedagogische en onderwijskundige vorming)

59


Eerste opleidingsfase

Tweede opleidingsfase

Derde opleidingsfase

aerodynamica computertekenen luchtvaart lab luchtvaarttechnologie toegepaste wiskunde elektriciteit mechanica Engels vliegtuigstructuren lab luchtvaarttechnologie - project toegepaste fysica elektronica kinematica en dynamica sterkteleer computer en ICT-vaardigheden

vliegtuigmaterialen vliegtuigsystemen vliegtuigzuigermotoren elektrische machines analoge en digitale technieken sterkteleer kwaliteitszorg in de luchtvaart UAS onbemande luchtvaart luchtvaartprocedures weerkunde toegepaste aerodynamica en prestaties communicatie navigatie avionicasystemen Engels

luchtvaartwetgeving vliegtuigsystemen avionicasystemen weerkunde navigatie VFR en IFR- communicatie prestaties en planning VFR operaties, veiligheid en vliegtraining Religie, zingeving en levensbeschouwing fysiologie en psychologie gewicht en balans prestatieberekening toegepaste aerodynamica radionavigatie luchtvaartlogistiek vluchtplanning, monitoring en vliegtraining

60


campus oostende dagonderwijs

bachelor in de luchtvaart

aspirantlijnpiloot Is het jouw droom om piloot te worden? Voel jij je geroepen om te vliegen? Zie je een kantoor op 12.000m hoogte wel zitten? Is hoog in de lucht voor jou de plaats waar je je werkuren wil doorbrengen? Of wil je aan de slag in de onbemande luchtvaart? Wil je tegelijkertijd een diploma hoger onderwijs verwerven en een vliegopleiding behalen? Dat kan via de opleiding luchtvaart, afstudeerrichting aspirantlijnpiloot. Van over heel Vlaanderen, en zelfs Nederland, komen studenten naar Oostende om zich te verdiepen in de luchtvaart. Dit kan op de internationale luchthaven Oostende-Brugge in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC), waarin VIVES uitgebreid participeert. En, niet te vergeten, we moedigen meisjes sterk aan om luchtvaartopleidingen te volgen. Niet zelden zijn de beste luchtvaartkenners vrouwen.

vakantie- of instapcursus Vind je dat het wat zwakjes gesteld is met je kennis van wiskunde, elektriciteit of Engels? Dan kan je in de weken voor de start van het academiejaar een instapcursus volgen. Het geeft je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheid uit het secundair onderwijs wat bij te schaven.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen aspirant-lijnpiloot.oostende@vives.be tel. 059 30 81 50 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie aspirant-lijnpiloot 61


campus oostende dagonderwijs

Studeren + leren

“Geen spijt van mijn keuze” “Nadat ik aan de VIVES mijn diploma luchtvaart behaalde, ben ik voor ingenieur gaan studeren. Ik zit nu in het schakeljaar. Ik hou goeie herinneringen over aan de tijd dat ik aan VIVES studeerde. We hadden enkele lectoren met een goed gevoel voor humor. In de studentenvereniging Kouter heb ik veel vrienden leren kennen en me steeds erg geamuseerd. Ik ben dan wel verder gaan studeren, maar ik heb geen spijt van mijn keuze voor de opleiding luchtvaart. Het was erg boeiend en de branche is in volle ontwikkeling. Binnen een 10 à 20 jaar zal de luchtvaart er helemaal anders uitzien.” Tom Verlinden bachelor in de luchtvaart

MA

DI

WO

DO

VR

9.45 pauze

11.00 12.00

lunch

13.15 14.15 15.15

pauze

15.30 16.30 OOSTENDE - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

62 studiegebied industriële wetenschappen en technologie aspirant-lijnpiloot

VIVES heeft een zeer uitgebreide technische infrastructuur die uniek is voor de Benelux. Zo zijn er diverse simulatoren, motoren, systemen en zelfs vliegtuigen en helikopters aanwezig. Daardoor kunnen we jou een perfecte mix van theorie en praktijk aanbieden. In de eerste opleidingsfase krijg je een mix van 50 % theorie en 50 % praktijk (labs en oefensessies) waarbij de lab- en oefensessies nauw aansluiten bij de theorie. In de tweede opleidingsfase ga je ook zelfstandiger werken in kleinere groepen. In de laatste opleidingsfase krijg je een vliegtraining tot solo aspirant-lijnpiloot en ook bedrijfsbezoeken maken een deel uit van je opleiding.

8.45

10.45

Luchtvaart is een passie en die brengen we dan ook over in de opleidingen. Onze manier van lesgeven is gebaseerd op het ACTconcept: “Active Learning and Competence Focused Training”. Deze methode vraagt van jou een actieve participatie tijdens de cursus waarbij interactief gebruikmaken van luchtvaartelementen een belangrijk onderdeel is.

Uiteraard maken we gebruik van de meest recente ICT-toepassingen en wordt de cursus aspirant-lijnpiloot op iPad verdeeld. De iPad bevat ook alle app’s die nodig zijn om vluchtplanning uit te voeren. De Oostendse afdeling van de Europese luchtvaartstudentenvereniging Euroavia organiseert tal van luchtvaartactiviteiten: bezoek aan de luchthavens van Oostende, Koksijde, Kleine Brogel, Airshow Le Bourget en Farnborough, lezingen, initiatievluchten, bedrijfsbezoeken, filmavonden …


JobKANSEN · piloot lijnvliegtuig · piloot zakenvliegtuig · flight planner · UAS operator · vluchtsimulatie instructeur · inspecteur luchtvaartveiligheid · grondinstructeur vliegtuigsystemen

aanvullende opleidingen · master in de industriële wetenschappen · elektromechanica (afstudeerrichting elek­ tromechanica of luchtvaarttechnologie) · energie (afstudeerrichting automatisering of hernieuwbare energie) · elektronica ICT (afstudeerrichting elektronica of ICT) · master in elektromechanica (afstudeer­ richting luchtvaarttechnologie)

63


Eerste opleidingsfase

Tweede opleidingsfase

Derde opleidingsfase

aerodynamica computertekenen luchtvaart lab luchtvaarttechnologie toegepaste wiskunde elektriciteit mechanica Engels vliegtuigstructuren lab luchtvaarttechnologie - project elektronica kinematica en dynamica sterkteleer computer en ICT-vaardigheden

vliegtuigmaterialen vliegtuigsystemen vliegtuigzuigermotoren elektrische machines analoge en digitale technieken sterkteleer kwaliteitszorg in de luchtvaart UAS onbemande luchtvaart vliegtuigsystemen turbinemotoren lab vliegtuigtechnologie avionica sensoren en virtuele instrumentatie toegepaste informatica Engels

helikopter- en propellersystemen vliegtuigonderhoud vliegtuigproductietechnieken avionica turbinemotoren luchtvaartwetgeving human factors religie, zingeving en levensbeschouwing bedrijfsbeheer bachelorproef luchtvaarttechnologie luchtvaartveiligheid communicatieve vaardigheden Engels

64


campus oostende dagonderwijs

bachelor in de luchtvaart

luchtvaarttechnologie Zie je een grote variëteit aan taken zoals onderhoud van vliegtuigen en helikopters, planning, inspectie van luchtwaardigheid, luchthavenbeheer, ontwerper en operator onbemande vliegtuigen … als jouw ding? Wil je bovendien al denken aan de toekomst en kiezen voor een opleiding die een vlotte tewerkstelling garandeert? Dat kan via de opleiding bachelor in de luchtvaart, afstudeerrichting luchtvaarttechnologie. Van over heel Vlaanderen, en zelfs Nederland, komen studenten naar Oostende om zich te verdiepen in de luchtvaart. Dit kan op de internationale luchthaven Oostende-Brugge in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC), waarin VIVES uitgebreid participeert. En, niet te vergeten, we moedigen meisjes sterk aan om luchtvaartopleidingen te volgen. Niet zelden zijn de beste luchtvaartkenners vrouwen.

vakantie- of instapcursus Vind je dat het wat zwakjes gesteld is met je kennis van wiskunde, elektriciteit of Engels? Dan kan je in de weken voor de start van het academiejaar een instapcursus volgen. Het geeft je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheid uit het secundair onderwijs wat bij te schaven.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen luchtvaarttech.oostende@vives.be tel. 059 30 81 50 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriële wetenschappen en technologie luchtvaarttechnologie 65


campus oostende dagonderwijs

Studeren + leren

“Uitgebreid en afwisselend” Ik heb al een bachelordiploma luchtvaart en ben nu begonnen aan het schakeljaar van de masteropleiding. Ik vind dat de bachelor en master goed op elkaar aansluiten, al blijft het wel behoorlijk zwaar. Toch is het de moeite voor mij, want luchtvaart fascineert me. Er zijn zoveel aspecten aan de opleiding die mij boeien en ik vind het ook leuk dat er zoveel afwisseling zit in ons curriculum. Enerzijds omdat het ons een uitgebreide bagage geeft om op terug te vallen en anderzijds omdat het de studie aangenamer maakt. Wouter Van Hevele master in de luchtvaarttechnologie

MA

DI

WO

DO

VR

8.45 9.45 10.45

pauze

11.00 12.00

lunch

13.15 14.15 15.15

pauze

15.30 16.30 OOSTENDE - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

66 studiegebied industriële wetenschappen en technologie luchtvaarttechnologie

Luchtvaart is een passie en die brengen we dan ook over in de opleidingen. Onze manier van lesgeven is gebaseerd op het ACTconcept: “Active Learning and Competence Focused Training”. Deze methode vraagt van jou een actieve participatie tijdens de cursus waarbij interactief gebruikmaken van luchtvaartelementen een belangrijk onderdeel is. VIVES heeft een heel uitgebreide technische infrastructuur die uniek is voor de Benelux. Zo zijn er diverse simulatoren, motoren, systemen en zelfs vliegtuigen en helikopters aanwezig. Daardoor kunnen we jou een perfecte mix van theorie en praktijk aanbieden. In de eerste opleidingsfase krijg je een mix van 50 % theorie en 50 % praktijk (labs en oefensessies) waarbij de lab- en oefensessies nauw aansluiten bij de theorie. In de tweede opleidingsfase ga je ook zelfstandiger werken in kleinere groepen. In de laatste opleidingsfase loop je stage (in binnen- of buitenland) en maak je een bachelorproef (luchtvaarttechnologie). Daarnaast maken ook bedrijfsbezoeken en een kennismaking met de logistiek van de luchtvaartsector deel uit van het programma. De Oostendse afdeling van de Europese luchtvaartstudentenvereniging Euroavia organiseert tal van luchtvaartactiviteiten: bezoek aan de luchthavens van Oostende, Koksijde, Kleine Brogel, Airshow Le Bourget en Farnborough, lezingen, initiatievluchten, bedrijfsbezoeken, filmavonden …


JobKANSEN · helikoptertechnicus · technicus vliegtuigstructuren · technicus propellermotoren · onderhoudsplanner · UAS-technicus · kwaliteitscontroleur · veiligheidsofficier · technicus vliegsimulatoren · grondinstructeur vliegtuigsystemen · inspecteur luchtvaartveiligheid · avionica technicus

aanvullende opleidingen · master in de industriële wetenschappen · elektromechanica (afstudeerrichting elek­ tromechanica of luchtvaarttechnologie) · energie (afstudeerrichting automatisering of hernieuwbare energie) · kunststoffentechnologie (afstudeer­ richting kunststoffentechnologie) · elektronica-ICT (afstudeerrichting elektronica of ICT)

67


68


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de

ontwerp- en productie­ technologie In deze opleiding kom je als creatieve ontwerper / constructeur volledig aan je trekken. Je leert hoe je op een snelle en doeltreffende manier tot een goed product of een effectief werkende machine komt. De nadruk ligt niet enkel op (technisch) ontwerp, maar evenzeer op realisatie. In een stimulerende leeromgeving maak je kennis met de nieuwste, innoverende ontwerp–technieken. Je leert alles over de klassieke en over nieuwe, opkomende productietechnieken. Kennis van traditionele constructiematerialen wordt aangevuld met die van kunststoffen en composietmaterialen. Met behulp van geavanceerde meettechnieken ga je de gemaakte producten geometrisch beoordelen. We verwachten van jou geen technische voorkennis. De opleiding staat open voor alle afgestudeerden uit het secundair onderwijs. Ook met een ASO-diploma lukt het zeker. Interesse, motivatie, inzet en creativiteit zijn de belangrijkste troeven om te slagen in je studie. Onze opleiding is zo opgebouwd dat waar de ene student zich verdiept de andere bijbeent. meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen opt.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie ontwerp- en productietechnologie 69


campus kortrijk dagonderwijs

“Studie om me hoger op te werken in bedrijf” “Ik was al drie jaar aan het werk toen ik besliste om toch nog een studie aan te vatten. Mijn baas heeft me aangespoord om ontwerp- en productietechnologie te studeren zodat ik me hoger zou kunnen opwerken in het bedrijf. Na de opleiding word ik de schakel tussen de werkvloer en het bureau. Ik sta volledig achter deze keuze. In ontwerp en productie kan je echt creatief zijn. Er is ook een goede balans tussen de praktische en de theoretische kant van het werk. In andere scholen was de opleiding ofwel té praktisch ofwel té theoretisch naar mijn zin.” Laurens De Baere bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

MA

DI

WO

DO

VR

8.30 9.30 10.30

pauze

10.45 lunch

11.45 12.45

lunch

lunch lunch

lunch

13.30 14.30 15.30

pauze

15.45 16.45 KORTRIJK - Dit is een voorbeeld van hoe je lesweek er zou kunnen uitzien, gemiddeld heb je 25 uur les per week.

70 studiegebied industriële wetenschappen en technologie ontwerp- en productietechnologie


JobKANSEN · industrieel ontwerper · CAD-tekenaar · productieverantwoordelijke · werkplaatsverantwoordelijke · werkvoorbereider · CAM-programmeur · technicus mechanische constructie en productie · hoofd onderhoud · veiligheidscoördinator · kwaliteitsverantwoordelijke · aankoopverantwoordelijke · technisch commercieel afgevaardigde · technisch trainer

aanvullende opleidingen · master in de industriële wetenschappen

71


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

lab ontwerptechniek vormgeving lab vormgeving verbindingstechniek meettechniek lab meettechniek en materiaalkennis mechanica sterkteleer materiaalkennis elektrotechniek lab elektrotechniek taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: fysica toegepaste wetenschap: chemie lab toegepaste wetenschap

lab ontwerptechniek project industrieel ontwerp vormgeving kwaliteit en veiligheid lab meettechniek en materiaalkennis mechanica sterkteleer automatisering industriĂŤle pneumatica lab vormgeving kunststofverwerking matrijzenbouw toegepaste ethiek - religie, zingeving en levensbeschouwing taalvaardigeden wiskunde

toegepaste mechanica automatisering industriĂŤle hydraulica ontwerptechniek en vormgeving kunststofverwerking algemene vorming bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef geĂŻntegreerd project stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

kunststof­verwerking

In de loop van de eerste opleidingsfase krijg je naast een algemene vorming vooral technische kennis en vaardigheid aangeleerd zoals mechanica, elektriciteit, mechanische vormgeving, meettechniek, materialenleer en CAD-tekenen. In deze afstudeerrichting kom je in contact met de verschillende kunststoffen en hun verwerkingsmethodes. Tijdens de labosessies en via uitdagende projecten kan je de technieken op creatieve wijze praktisch inoefenen en toepassen. In de tweede en derde opleidingsfase wordt ruim aandacht besteed aan CNC, CAM, CAD/CAM, automatiseringstechnieken en kunststofverwerking. Het tweede semester van de derde opleidingsfase staat volledig in het teken van toepassen van de opgedane kennis via een volledig geĂŻntegreerd project en uiteraard je bachelorproef. Deze bachelorproef, die je bij voorkeur in en voor een bedrijf uitvoert, omvat een studie van een concrete opdracht met bijhorende praktische realisatie. In de eerste twee opleidingsfases al ga je regelmatig op bedrijfsbezoek en/of vakbeurzen in binnen- of buitenland.

meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van de wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen.

vragen kv.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie kunststofverwerking 73


eerste opleidingsfase

tweede opleidingsfase

derde opleidingsfase

lab ontwerptechniek vormgeving lab vormgeving verbindingstechniek meettechniek lab meettechniek en materiaalkennis mechanica sterkteleer materiaalkennis elektrotechniek lab elektrotechniek taalvaardigheden wiskunde toegepaste wetenschap: fysica toegepaste wetenschap: chemie lab 74 toegepaste wetenschap

lab ontwerptechniek project industrieel ontwerp vormgeving kwaliteit en veiligheid lab meettechniek en materiaalkennis mechanica sterkteleer automatisering industriële pneumatica lab vormgeving toegepaste mechanica warmte- en stromingsleer toegepaste ethiek – religie, zingeving en levensbeschouwing taalvaardigheden wiskunde

toegepaste mechanica automatisering industriële hydraulica ontwerptechniek vormgeving bedrijfsmanagement en humane vorming bachelorproef geïntegreerd project (GPR) stage en eindwerk


campus kortrijk dagonderwijs

bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

ontwerp- en productie­ technologie In de loop van de eerste opleidingsfase krijg je naast een algemene vorming vooral technische kennis en vaardigheid aangeleerd zoals mechanica, elektriciteit, mechanische vormgeving, meettechniek, materialenleer en CAD-tekenen. Tijdens de labosessies en via uitdagende projecten kan je de technieken op creatieve wijze praktisch inoefenen en toepassen. In de tweede en derde opleidingsfase wordt ruim aandacht besteed aan CNC, CAM, CAD/CAM, automatiseringstechnieken en kunststofverwerking. Het tweede semester van de derde opleidingsfase staat volledig in het teken van toepassen van de opgedane kennis via een volledig geïntegreerd project en uiteraard je bachelorproef. Deze bachelorproef, die je bij voorkeur in en voor een bedrijf uitvoert, omvat een studie van een concrete opdracht met bijhorende praktische realisatie. In de eerste twee opleidingsfases al ga je regelmatig op bedrijfsbezoek en/of vakbeurzen (in binnen- of buitenland). meer over de opleiding en het opleidingsprogramma www.vives.be/iwt vragen opt.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20 inschrijven www.vives.be/inschrijven

vakantie- of instapcursus Twijfel je aan je kennis van wiskunde? Geen nood het studiegebied organiseert een instapcursus waar je kan aan deelnemen. Op die manier kan je je kennis opfrissen.

studeren met functiebeperking www.vives.be/studiebegeleiding studentenleven volgen www.vives.be/studentenopfacebook

studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie ontwerp- en productietechnologie 75


onze campus

je raakt er vlot met de wagen vanaf E17 Gent-Antwerpen afrit 2 Kortrijk Zuid (Hoog Kortrijk – Expo) N50, aan lichten rechts richting Hoog Kortrijk > aan kruispunt rechtdoor > na 100m VIVES aan je linkerkant vanaf E17 Lille-Parijs afrit 2 Kortrijk Zuid (Expo) > Expo (Doornik) > rotonde 3de afslag > 1ste lichten rechts > na 100m VIVES aan je linkerkant vanaf E403 Brugge-Roeselare E17 richting Kortrijk-Gent-Antwerpen > afrit 2 Kortrijk Zuid (Expo) > Expo (Doornik) > rotonde 3de afslag > 1ste lichten rechts > na 100m VIVES aan je linkerkant

met de trein lijn 75 Gent - Kortrijk lijn 89 Brussel - Oudenaarde Kortrijk lijn 66 Oostende - Brugge - Torhout Roeselare - Izegem - Ingelmunster Kortrijk lijn 69 Poperinge - Ieper - Kortrijk met de bus gratis met “De Lijn” lijnen 1, 12, 13, 16 extra ritten vanaf het station Kortrijk naar de VIVES -campus met de fiets als student kan je heel voordelig een fiets huren bij vzw mobiel www.mobiel.be

VIVES campus Kortrijk beschikt over alle faciliteiten om het studeren boeiend en aangenaam te maken. In het studielandschap en alle leslokalen staan buitengewoon veel leermiddelen ter beschikking om individueel of in groep te werken. We beschikken ook over een studentenrestaurant, een bistro, een pizza place, een bookshop, studenten­ homes, sportvelden, peda’s ... Verder zijn er heel wat mogelijkheden om in de stad een ‘kot’ te huren.

CAMPUS KORTRIJK

76 VIVES campusinfo


wifi

computerlab

bib

bancontact

broodjes

restaurant

fiets parking

parking

voetbalveld

basketveld

peda

automaat

IN DE BUURT

jeugdherberg

zwembad

cultureel centrum

studentenclub

sportcentrum

cinema

campusdirecteur Roderik Valcke adres Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk vragen campus.kortrijk@vives.be tel. 056 26 41 20

77


onze campus

je raakt er vlot met de wagen / A 10 (Brussel - Oostende) > einde autosnelweg (President Kennedyplein) > rotonde 3de afslag > Elisabethlaan > aan de lichten rechts (Troonstraat ook “Koninklijke Baan” genoemd) > campus op 300m, gebouw D rechts, gebouwen A, B en C links met de tram / tram richting De Panne > halte 37 (Henegouwenstraat) > campus op 100m te voet / het traject station-campus leg je af in 40 minuten / station > brug oversteken > Vindictivelaan > voorbij de Mercator > kruispunt oversteken > Vindictivelaan wordt Alfons Pieterslaan > kruispunt met Torhoutsesteenweg (Petit Paris) oversteken > rechts Koninginnelaan (richting bibliotheek) > aan de Troonstraat links > voorbij Thermae Palace en

Kinepolis > links D-gebouw en gebouwen A, B en C alternatieve route: volledig langs de zeedijk ( je doet er dan wel iets langer over) station > rechts brug oversteken > rechts Visserskaai > zeedijk volgen > voorbij Casino Kursaal, Thermae Palace, Kinepolis > links 17-Oktoberstraat > links D-gebouw, rechts gebouwen A, B en C met de fiets / het traject station-campus leg je af in 12 minuten / station > rechts > brug oversteken > Vindictivelaan > voorbij de Mercator > kruispunt oversteken > Vindictivelaan wordt Alfons Pieterslaan > kruispunt met Torhoutsesteenweg (Petit Paris) oversteken > rechts Koninginnelaan (richting bibliotheek) > aan de Troonstraat links > voorbij Thermae Palace en Kinepolis > links D-gebouw en gebouwen A, B en C rechts

VIVES campus Oostende beschikt over alle faciliteiten om het studeren boeiend en aangenaam te maken. In het studielandschap en alle leslokalen staan buitengewoon veel leermiddelen ter beschikking om individueel of in groep te werken. We beschikken ook over een studentenrestaurant, een studentenhome en daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden om in de stad een ‘kot’ te huren. Oostende heeft jongeren verrassend veel te bieden.

CAMPUS oostende

78 VIVES campusinfo


wifi

computerlab

bib

bancontact

fietsparking

parking

peda

automaat

broodjesbar

restaurant

IN DE BUURT

jeugdherberg

zwembad

sportcentrum

cultureel centrum

studentenclub

cinema

VIVES campus Oostende

N34

OOSTENDE STATION

campusdirecteur Jan Vandekerckhove R31

vragen campus.oostende@vives.be tel. 059 56 90 00

A10 JABBEKE

N318 MIDDELKERKE E40

adres Zeedijk 101 8400 Oostende

N33 GISTEL

79


80


STAD kortrijk

Kortrijk Studentenstad is geen lege doos. Generaties studenten passeerden al langs ’t Hoge en de velden waar jaren geleden koeien liepen, zijn al decennia geleden ingepalmd door innovatieve studentengebouwen en peda’s. De koeien zijn er nog kwaad om. En het leuke aan de campusbuurt hier is dat je er een heel aanbod vindt: bioscoop, fitness, broodjeszaken, pastabars, een heel pak studentenclubcafés … Bij wat zij doen, hoeven we geen tekening te maken, ut vivat, crescat floreat! Maar wanneer je dat allemaal even beu bent en geen boeken, bibs, computers of studentenrestaurants meer kunt zien, kun je lekker naar het centrum trekken en daar blenden met de Kortrijkse bevolking. Overdag vind je in het centrum alles wat een moderne student nodig heeft: hippe schoenen, een nieuwe ‘coiffure’, een bi-

ologische banaan, de laatste versie van smart phone x … Het centrum van Kortrijk heeft leuke winkelbuurten zoals de Lange Steenstraat (is trouwens een straat in Monopoly) en het shoppingcentrum K, maar ook kleine boetiekjes die zich in de kleinste straatjes hebben verstopt. Op ontdekkingstocht dan maar. Voor de kleine en de grote honger zit je er overigens ook safe. Zowel culinaire hoogstandjes als de economische pak frieten voor de snelle hap kun je in het centrum vinden. Het hoeft niet altijd mama’s keuken te zijn. Weet je dat er op verschillende plaatsen in Kortrijk trouwens hele lekkere verse hamburgers worden gemaakt met een lekkere zelfbereide tartaarsaus? Iedereen in Kortrijk kan je vertellen over welke zaak het gaat. Wil je echter je eigen editie van ‘Komen eten’ organiseren met je vrienden op kot, ga dan gewoon naar

de supermarkt om de hoek. En er valt ook heel wat te beleven. Een voorstelling meepikken van de Schouwburg, een concert in De Kreun, de Budascoop … Of blijf je liever hangen in een van de cafeetjes in de Doorniksewijk of in ’t Straatje. Je dorst kan er zeker worden gelest met een Omer of twee … Als je na een dag op de banken liever aan het sporten gaat om je energie kwijt te kunnen, is de Lange Munte vlakbij. Daar zitten tal van sportclubs en al één zwembad (Kortrijk telt er meerdere) waar je baantjes kunt trekken. Of loop de Finse piste af op de campus, minstens 5 km, we verwachten niets minder. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ zeggen we dan. En dan ben je klaar voor de volgende dag in Kortrijk. Je hebt misschien het weekend nodig om uit te rusten!

Sabine Deknudt copyright 2013

81


STAD oostende

Oostende is de koningin der badsteden, maar dat wil niet zeggen dat de stad zich enkel op frigoboxtoeristen richt. Integendeel, weet je wat echt uniek is? Studeren met zicht op zee! Oostende is een moderne stad en overdag vind je er alles wat je als student nodig hebt: hippe schoenen, de nieuwste versie van smartphone x, een biologische banaan … In de Kapellestraat (is trouwens een straat in Monopoly), de Adolf Buylstraat, de Belle Epoquewijk ‘Petit Paris’ of de Alfons Pieterslaan vind je zowel trendy designwinkels als de vertrouwde merken. En dan zwijg ik nog over de kleine boetiekjes die zich in de zijstraatjes hebben verstopt. Op ontdekkingstocht dan maar. Voor de kleine en de grote honger zit je er overigens ook safe. Oostende heeft een

82

uitgebreid aanbod van bistro’s en restaurants voor culinaire hoogstandjes, maar je kunt er ook terecht voor de snelle hap a.k.a. de economische pak frieten. Het is niet al vis wat de klok slaat. Wil je echter je eigen editie van ‘Komen eten’ met je vrienden op je kot organiseren? Ga dan gewoon naar de supermarkt om de hoek. Het hoeft niet altijd - alhoewel die lekker is natuurlijk - mama’s keuken te zijn. En ook handig om weten voor de kotstudent die de zondag al toekomt … de winkels zijn open op zondag in de stad aan zee. En dan kan je ook nog uitwaaien aan het strand in Oostende. Slecht weer? Geen nood, de Kinepolis ligt aan de overkant. Of doe je liever iets actievers zoals een voorstelling meepikken in het Kursaal of in het nagelnieuwe cultuurcentrum De

Grote Post of genieten van een concert in de Krush Club? Misschien blijf je liever hangen op een terrasje in de Langestraat om je dorst te lessen? Veel kans dat je er leden van de studentenclubs De Kouter, De Zwarte Kielen of de SDA oftewel de Studentenclub der Ambetanterikken tegenkomt. Ut vivat, crescat et floreat! Als je na een dag op de banken liever aan het sporten gaat om je energie kwijt te kunnen, trek dan naar de fitness, het sportcentrum De Koninklijke Stallen of het Jozef Verhelle-stadion. In het Stedelijk Zwembad kan je als student trouwens terecht voor 1 euro. Baantje trekken maar… of een stuk of 20, we verwachten niets minder: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. En dan ben je klaar voor de volgende dag in Oostende.


83


Studeren, dat doe je zelf. Wij zorgen voor de rest. STUVO staat voor studentenvoorzieningen. Dat is, zeer kort door de bocht, ongeveer alles wat niet rechtstreeks met het studeren te maken heeft. Voor de uitgebreide – en meer correcte – versie lees je gewoon verder.

kassa kassa

aan tafel

in de knoop

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen, een kot, een treinabonnement, eventueel beroepskledij, noem maar op. Gelukkig bestaan er ook oplossingen. Zo is er de studietoelage van de Vlaamse overheid. Wie studeert behoudt zijn kinderbijslag tot hij 25 wordt. Maar je kan ook werken als jobstudent, enzovoort. Al dit fraais is echter niet eenvoudig. Daarom zitten er op de sociale dienst van STUVO-VIVES medewerkers die perfect op de hoogte zijn van alle regels en voorwaarden. Als je er absoluut meer wil over weten, dan kan je op www.centenvoorstudenten.be al heel wat informatie vinden. We beschikken ook over een budget waarmee we je een financieel steuntje in de rug kunnen geven. Dat kan een voorschot op je studietoelage zijn, een renteloze studielening of zelfs een toelage die je niet moet terugbetalen. Helaas hebben wij geen glazen bol. Het is aan jou om zelf de stap te zetten. We begrijpen dat dat niet altijd evident is. Je kan er wel op rekenen dat we met elke vraag uitermate discreet omgaan en dat je heel snel een antwoord krijgt.

Op elke VIVES-campus is er een afwisselend aanbod qua spijs en drank. Dagschotels, soep, snacks, broodjes, pasta’s, slaatjes … Variatie troef aan prijzen die een studentenbudget niet te veel pijn doen. Voor wie zelf aan het fornuis wil staan, organiseren we kookcursussen. En wekelijks kun je een gratis stuk fruit scoren.

We hopen van harte dat iedereen zich tijdens zijn of haar studententijd altijd super in vorm zal voelen. Als dat niet zo is, weet dan dat je terecht kan bij de psychologische dienst. Je wordt er deskundig en gratis geholpen. En ook hier geldt uiteraard dat zoiets in alle vertrouwen gebeurt. Twijfels over je studiekeuze, miserie met je lief, faalangst, eenzaamheid, slecht slapen of andere toestanden? We helpen je graag vooruit. En als we dat niet kunnen, zoeken we samen met jou naar iemand die dat wel kan. Los van de individuele begeleiding, kan je in de loop van het academiejaar ook deelnemen aan allerhande workshops. Omgaan met faalangst, solliciteren, timemanagement, relaxatie, het aanbod is legio. Hiervoor betaal je een bescheiden bijdrage.

84 VIVES studentenvoorzieningen STUVO


Wil je weten wat er te doen is? Lees dan onze digitale nieuwsbrief of raadpleeg de stuvoloods: www.stuvoloods.be. “Ik wist van niets” is niet langer een geldig excuus om niet uit je kot te komen.

op kot

onderweg

studentenleven

Soms betekent studeren ook op kot gaan. In de buurt van alle campussen zijn er kamers ter beschikking: hetzij in eigen beheer (meer info op onze website), hetzij via de private markt. Het aanbod van privé-verhuurders maken we bekend via www.kotwest.be. Bij ons kan je terecht voor advies en, indien nodig, bemiddeling met je kotbaas. We hebben ook een degelijk modelhuurcontract dat je op eenvoudig verzoek gratis en met de glimlach meekrijgt. Zo zijn we wel.

Alle VIVES-campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Zowel De Lijn als de NMBS hebben verschillende studentvriendelijke formules. Voor de prijs van een dame blanche huur je voor een maand een deftige tweewieler. Een regelmatig onderhoud is, behalve de eventuele wisselstukken, inbegrepen. Wederom dragen wij een deel van de kosten. Opnieuw graag gedaan.

Wat wil je als student nog meer? Ontspanning natuurlijk! Wie zijn wij om je ongelijk te geven? Studeren is een voltijdse job, slecht betaald, regelmatig weekendwerk en bovendien moet je vaak overuren kloppen. Het is dan ook goed dat de boog nu en dan minder gespannen staat. Ook op dat vlak zit je bij ons gebeiteld. Onder meer de verschillende studentenverenigingen organiseren geregeld allerlei leuks. Je kan zeer voordelig sporten, gezellig recreatief maar als je wil ook op niveau. Dan kan je in één van de VIVESteams een balletje trappen of gooien, of deelnemen aan één van de talloze individuele kampioenschappen voor studenten. Voor topsporters zijn er trouwens faciliteiten die de combinatie studeren en sport mogelijk maken. Bijwijlen proeven van cultuur, we kunnen het warm aanbevelen. En ook daar houden we rekening met je portefeuille. Met een appel en een ei kom je bij ons al een heel eind. Jongelui die zelf de handen uit de mouwen steken en met een gaaf initiatief aandraven, kunnen steevast rekenen op onze steun, mits er voldaan wordt aan enkele redelijke voorwaarden.

Aarzel niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt. STUVO VIVES campus Kortrijk, Roeselare, Tielt & Torhout Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk tel. 056 26 41 84 - stuvo.kortrijk@vives.be STUVO VIVES campus Oostende Xaverianenstraat 3, 8200 Brugge tel. 050 30 52 90 - stuvo.oostende@vives.be www.vives.be/stuvo

85


studie- en trajectbegeleiding

een individueel studieprogramma (ISP) samenstellen

Het studiegebied industriële wetenschappen en technologie draagt zorg voor jou. Het is belangrijk dat je je goed voelt in de opleiding en dat je een studietraject volgt dat op jouw maat geschreven is. Om dit waar te maken is er op elke campus studie- en trajectbegeleiding. Deze begeleiding ondersteunt jou in je informatiezoektocht en wil je begeleiden en ondersteunen op weg naar een studietraject en een studiebegeleiding op jouw maat.

studiebegeleiding Studeren aan de hogeschool vergt veelal een andere aanpak dan studeren in het secundair onderwijs. Van je studiebegeleider krijg je concreet advies en tips in studiemethodiek. Dat kan zijn via studievaardigheidssessies, individuele advies- of begeleidingsgesprekken of (online) studievaardigheidstesten. Worstel je met een probleem waarbij je studiebegeleider jou niet kan helpen dan zal hij jou doorverwijzen naar de dienst studentenvoorzieningen.

86 VIVES studie- en trajectbegeleiding

Als gevolg van de flexibilisering van het hoger onderwijs heb je een waaier aan mogelijkheden om jouw studietraject in grote mate zelf samen te stellen, in functie van jouw persoonlijke wensen en noden. Je trajectbegeleider is daarbij een belangrijke hulp omdat hij je helpt om de juiste keuzes en afwegingen te maken, zodat je op het einde van de rit wel degelijk een correct en volledig studieparcours afgelegd hebt. VIVES stelt alles in het werk om haar onderwijsaanbod zo flexibel mogelijk voor jou te organiseren. De flexibiliteit zie je onder andere in de studieduur van het traject en in de verschillende wegen die leiden naar een diploma (bijvoorbeeld dagonderwijs, afstandsonderwijs).

vrijstellingen (EVK of EVC) aanvragen Ben je iemand die al hoger onderwijs volgde en slaagde voor één of meerdere opleidingsonderdelen of behaalde je al een ander diploma in het hoger onderwijs (= EVK: eerder verworven kwalificatie) of ben je iemand die al een aantal competenties of vaardigheden verworven heeft door ervaring (= EVC: eerder verworven competentie) dan kom je in aanmerking voor vrijstellingen.

studeren met onderwijsen examenfaciliteiten Adviesverlening bij de samenstelling van flexibele trajecten is niet de enige taak van de trajectbegeleider. Als je - we hopen van niet - jouw studies in eerder moeilijke of buitengewone omstandigheden moet volbrengen, staat de trajectbegeleider klaar om jou te helpen. Heb je bijvoorbeeld een functiebeperking (een leerstoornis, ASS, een lichamelijke beperking, een chronisch medische aandoening, problemen met geestelijke gezondheid …) of wil je je studies combineren met topsport? De trajectbegeleider gaat samen met jou op zoek naar oplossingen die jouw studieloopbaan enigszins gemakkelijker of comfortabeler kunnen maken. studeren met een topsportstatuut Als topsporter in VIVES krijg je de kans om topsport te blijven beoefenen in combinatie met je studies. Als je een topsportstatuut hebt, kan je genieten van compenserende maatregelen zowel voor wat de organisatie van je onderwijsactiviteiten als je examens betreft. studeren met een functiebeperking Heb je een tijdelijke of blijvende functiebeperking (een leerstoornis, ASS, een lichamelijke beperking, een chronisch medische aandoening, problemen met geestelijke gezondheid …) dan kan je bij je trajectbegeleider een aanvraag indienen om bepaalde onderwijs- en examenfaciliteiten te bekomen. Elke aanvraag wordt individueel onderzocht en in volledige discretie behandeld.


“Mattias Bonte, troubleshooter van beroep” Mattias Bonte opereert op zijn 23ste al op coördinerend en leidinggevend niveau in de sector van de windenergie dankzij zijn opleiding bachelor in de elektromechanica.

Bredenaar Mattias Bonte heeft met succes professionele bachelor elektromechanica gestudeerd aan de Katholieke Hogeschool VIVES. Hij is twee jaar terug het professionele leven ingestapt en is momenteel supervisor bij Northwind Offshore Wind Farm. Dat is een groot offshore windmolenpark voor de kust van Zeebrugge, dat samen met de beursgenoteerde Deense wereldspeler en fabrikant van windturbines Vestas (Offshore Belgium) wordt gerealiseerd. Mattias Bonte kon zich nooit echt vinden in het klassieke ‘schoolsysteem’, maar had al sinds het middelbaar begrepen dat de richting elektromechanica een brede waaier aan jobopportuniteiten te bieden had. “Ik heb een wat moeizame schoolcarrière achter de rug. Niet dat ik slecht scoorde, maar het volledige, klassieke schoolgebeuren frustreerde mij. Ik zat niet zo graag op school.” Mattias Bonte denkt dat hij niet de enige is die op die manier tegen ‘studeren’ of ‘schoolsystemen’ aankijkt. “Ik richt me hierna dan ook vooral tot studenten die zich in mijn situatie en visie herkennen. En ik wil hen als ‘ervaringsdeskundige’ ondertussen meteen een tip geven: doorbijten en maken dat je een zeker technisch diploma behaalt dat aan jouw inte-

resse beantwoordt. Ik mag dit nu wel zeggen: je kunt er echt alle kanten mee uit.” Mattias Bonte is na zijn studies professionele bachelor elektromechanica begonnen in de windindustrie als technieker bij Repower, dat binnenkort Senvion zal heten. “Ik koos voor deze heel specifieke industrie omdat ik volledig achter hernieuwbare energie sta. Dat is een niet onbelangrijk gegeven omdat ik op die manier extra gemotiveerd ben in mijn baan. Een zeer unieke baan trouwens, in die zin dat hij avontuurlijk is … Elke dag uitvaren met een ‘catamaran crew transfer vessel’, meevliegen met een helikopter als op zee een turbine stilvalt om ter plaatse te ‘troubleshooten’… En meer dan meegenomen: in mijn studierichting werden eigenlijk alle onderdelen, sturingen, pompen, motoren, regelaars … van zo’n turbine uitvoerig besproken en bestudeerd. Ik ben toen dus eigenlijk in een soort van zeer kleine fabriek terechtgekomen waar ik het meeste van elektromechanica terugvond.” Mattias Bonte werkt nu voor het Deense Vestas dat ook windturbines bouwt en onderhoudt. Hij is er na twee maanden al gepromoveerd tot supervisor van zowel de bouw van de turbines, als het onderhoud van deze turbines in de toekomst. “Wat houdt dit concreet in?

Ik ben verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in het algemeen en ik ben concreet verantwoordelijk voor een team van een dertigtal collega’s dat elke dag gecoördineerd moet worden tijdens de bouw van het windmolenpark Northwind voor onze Belgische kust. Dit is dus voor een jonge twintiger als ik een unieke uitdaging en kans die ik met beide handen heb gegrepen. Het is wat minder avontuurlijk dan mijn vorige werkterrein maar biedt mij meer uitdagingen. Af en toe ga ik wel nog eens mee op zee. Het is vooral je eigen motivatie die je brengt waar je wilt geraken in het leven. Maar ik herhaal: een diploma is de sleutel om aanvaard te worden in een bedrijf. En dit is dan nog maar een eerste stap. Trouwens, elektromechanica is een zeer gegeerd diploma op de arbeidsmarkt. Dit moet je altijd in je achterhoofd houden als je ooit twijfelt of de moed aan het verliezen bent.” Mattias Bonte is er zich altijd van bewust geweest dat een diploma maar een begin is van de professionele weg. Hij heeft na zijn studies aan VIVES dan ook nog bijgestudeerd. Een noodzaak, vindt hij. “Ik denk dat ik ruw geschat een dertigtal cursussen gevolgd heb in mijn twee jaar als werknemer. Hoofdzakelijk in het buitenland. Duitsland, Engeland, Denemarken, Nederland en uiteraard België. Dit is echt een noodzaak om in de snel evoluerende windindustrie te kunnen werken. Persoonlijk zou ik graag nog verder bijstuderen op een masterniveau, maar ik heb nog niet besloten wat concreet. Voor het moment volstaat mijn diploma van professionele bachelor elektromechanica.

Mattias Bonte (23) job: supervisor Northwind Offshore Wind Farm bij Vestas opleiding: professionele bachelor elektromechanica

87


en hoe hebben we het nu gedaan we vroegen het aan onze afgestudeerden

Jochen Crombez “Elektronica? Daar kan je heel veel richtingen mee uit.” Het diploma “elektronica” op zak steken was geen probleem en een job vinden was dat nog minder. “De industrie is permanent vragende partij.”

Toen Jochen Crombez -na enkele jaren werken - besloot om alsnog verder te studeren, dacht hij niet lang na. De keuze voor elektronica was snel gemaakt. “Ik had enkele vrienden die reeds bezig waren aan hun opleiding binnen de KHBO in Oostende,” aldus Jochen. “De combinatie van hogere studies met een hoog praktijkgehalte sprak mij toen wel aan. Ook de individuele begeleiding tijdens de opleiding sprak me aan omdat er vooral gewerkt wordt in kleinere groepen. Dit komt volgens mij ten goede aan het niveau van de opleiding.” Over de studies van toen is hij vandaag nog altijd vol lof: “De opleiding bezorgde me een zeer brede kijk op het vakgebied. Het is onnodig om alles echt volledig tot in het laatste detail te bestuderen. Eens je bij een bedrijf begint te werken, krijg je toch nog extra opleidingen eigen aan de sector. Na het secundair onderwijs koos Jochen Crombez vrij bewust voor een zevende jaar (een zogenaamd specialisatiejaar) waarin hij zich verder bekwaamde in stuur- en beveiligingstechnieken. Daarna begon hij prompt te werken. Eerst als onderhoudstechnieker bij een ziekenhuis en daarna als hulpmecanicien bij een vrachtwagengarage. “Na vier jaar werken had ik soms de indruk dat het allemaal nog net iets moeilijker mocht zijn,” vertelt Jochen. “Ik had enkele vrienden die ondertussen bezig waren met hun opleiding

88 VIVES alumni

aan de KHBO in Oostende en na het inkijken van hun cursussen was ik ervan overtuigd dat het een goede beslissing zou zijn om ook verdere studies aan te vatten.”

veel minder liggen.”

Toen hij zich, na zij studies, voor de tweede keer op de arbeidsmarkt begaf, dit maal met een hoger diploma, bleken er veel deuren open te gaan. “Ik ben ervan overtuigd dat je met een technisch diploma alle richtingen uit kan,” zegt Jochen. “De industrie zoekt dagelijks goed opgeleide mensen. Het heeft voor mij dan ook niet lang geduurd om een job te vinden.” Vandaag werkt hij als technisch planner/ helpdesk bij een bedrijf dat instaat voor verticaal transport (torenkranen, bouwliften, snelmontagekranen), dit zowel voor verhuur, verkoop als voor onderhoud. “De kerncompetenties komen vooral neer op zelfstandig kunnen werken,” zegt de gewezen student van de KHBO. “Ook een goed technisch inzicht is belangrijk. Maar evengoed moet je overweg kunnen met klanten die in de problemen zitten.” En of hij nu nog een aanvullende opleiding zou overwegen? Jochen Crombez: “Momenteel heb ik niet de neiging om nog een bijkomende opleiding te volgen. Als professionele bachelor heb je reeds een uitgebreide keuze aan jobs. Bovendien ben ik eerder praktisch dan theoretisch ingesteld. Daarom zou een bijkomende opleiding tot master mij waarschijnlijk

Jochen Crombez (27) job: één jaar onderhoudstechnicus in een ziekenhuis, drie jaar hulpmecanicien bij vrachtwagens, één jaar technicus beveiligingssystemen en nu technisch planner/helpdesk bij de firma Verhelst. opleiding: professionele bachelor elektronica-ICT (alumnus 2012)


“ICT? Nog geen seconde spijt gehad van die opleiding.” Wat Ruben Vansevenant vandaag met zijn diploma doet, is niet niets: ICT - hoofd van de politiezone Gent. Boeiende job, zware verantwoordelijkheid. meer aan en dus heb ik gekozen om ICT te nemen als afstudeerrichting,” aldus Ruben Vansevenant. “En tot op vandaag heb ik daar nog geen seconde spijt van gehad.”

Een job om u tegen te zeggen. Dat is het minste watje kan zeggen van de baan die Ruben Vansevenant vandaag invult. ICT is een wereld met duizend en één aspecten, zegt men wel eens. De praktijk toont dat er veel waarheid schuilt in dat gezegde. Veelzijdig is de job in ieder geval. “Momenteel ben ik diensthoofd ICT binnen de politiezone Gent,” vertelt Ruben. “Ik ben dus verantwoordelijk voor alles wat met ICT te maken heeft binnen de domeinen informatica en telecommunicatie. Maar er is ook meer. In deze job moet je naast een uitstekende technische bagage even goed over basiscompetenties beschikken. Want dit hoort er ook bij: het nemen van beslissingen en verantwoordelijkheid alsook het werken met mensen. Dit wil zeggen: motiveren, coachen, enzovoort.” Ruben Vansevenant volgde zijn hart toen hij een studiekeuze maakte: ”Ik heb destijds gekozen voor een hogere studie omwille

van de goede reputatie op gebied van kwaliteit van de opleidingen en op gebied van de opstap naar een job na de opleidingen. Ik kijk met een heel goed gevoel terug op deze opleiding. Ik heb op drie jaar tijd veel bijgeleerd, veel mooie dingen kunnen realiseren en veel nieuwe mensen leren kennen waarvan er heel wat ook vrienden geworden zijn. Kortom, het waren drie boeiende jaren. Op basis van wat ik nu weet zou ik niet echt andere accenten leggen, als ik merk hoe de opleiding verder evolueert in functie van de nieuwste technologie. Ik heb daar een goed zicht op want ik ben vandaag ook nog jurylid voor de bachelorproeven.” Ruben leek van in zijn jeugd min of meer voorbestemd voor dit vak. Hij had tijdens zijn middelbare studies elektriciteit-elektronica gevolgd. De stap naar een hogere opleiding elektronica-ICT was dus tamelijk voor de hand liggend. “Naarmate de opleiding vorderde trok ICT mij steeds meer en

Ook een job vinden bleek zoiets als een fluitje van een cent. “Tijdens het laatste jaar van mijn opleiding heb ik in het kader van mijn bachelorproef een stage gedaan binnen de Federale Politie waar ik een studie heb uitgewerkt,” vertelt Ruben Vansevenant. “Toen het moment gekomen was om effectief op zoek te gaan naar een job ben ik eerst gaan rondkijken bij de politie en ben ik gestoten op een vacature van .NET ontwikkelaar binnen de Politiezone Gent. Uiteraard moet iedereen die afgestudeerd is nog heel wat bijleren, maar ik ben ervan overtuigd dat de beginselen van programmeren in al zijn aspecten een belangrijk vertrekpunt vormen om een job als ontwikkelaar te kunnen uitvoeren.” Druk als hij het heeft in zijn huidige job, heeft Ruben nog niet meteen gedacht aan een aanvullende opleiding. “Maar ik sluit dat zeker niet uit. Ik zie dat als de combinatie van twee factoren: je moet investeren in jezelf en het bedrijf moet oog hebben voor de upgrading van zijn medewerkers.”

Ruben Vansevenant (26) job: ontwikkelaar binnen Politiezone Gent (2008), server- en netwerkbeheerder binnen Politiezone Gent (2009-2012), diensthoofd ICT binnen Politiezone Gent (sinds februari 2012) opleiding: professionele bachelor, elektronica-ICT, afstudeerrichting ICT (alumnus 2008)

89


alle opleidingen Niet gevonden wat je zocht? Zat de geknipte opleiding voor jou niet in deze brochure? Geen nood, we hebben nog wel wat meer te bieden. Wat dacht je van een ruime waaier aan bacheloropleidingen in de studiegebieden biotechnologie, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, onderwijs of sociaal agogisch werk. Hieronder vind je ons complete aanbod. Even uitleggen wat het verschil is tussen de gebruikte

afkortingen. ‘A’ staat voor afstudeerrichting en verwijst naar een specifiek programma van tenminste 30 studiepunten. ‘K’ verwijst naar keuzetraject en is een verdere opdeling binnen een afstudeerrichting, dus meer gespecialiseerd. ‘S’ betekent specialisatie wat erop wijst dat de opdeling en specialisatie nog een stapje verder gaat. ‘St’ is de afkorting van studieroute en verwijst naar een interessegebied dat in een

BIOTECHNIEK (campus Roeselare) bachelor in de agro- en biotechnologie · agro-industrie (A) · biotechnologie (A) · dierenzorg (A) · groenmanagement (A) · landbouw (A) · voedingsmiddelentechnologie (A)

GEZONDHEIDSZORG (campussen Brugge, Kortrijk en Roeselare) bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie · medische laboratoriumtechnologie (A) bachelor in de ergotherapie bachelor in de logopedie en audiologie · logopedie (A) · audiologie (A) bachelor in de verpleegkunde · geriatrische verpleegkunde (St) · kinderverpleegkunde (St) · psychiatrische verpleegkunde (St) · sociale verpleegkunde (St) · ziekenhuisverpleegkunde (St) bachelor in de voedings- en dieetkunde bachelor in de vroedkunde

A = afstudeerrichting K = keuzetraject S = specialisatie St = studieroute

90 VIVES overzicht opleidingen

bepaalde inhoudelijke richting gaat maar steeds gelinkt is aan de opleiding in haar geheel. Veel van onze opleidingen kan je niet alleen via dagonderwijs, maar ook via andere leerroutes volgen (afstandsondewijs, avondonderwijs, werkplekleren …). Meer info over waar je welke opleidingen kan volgen, vind je op www.vives.be.

HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (campussen Brugge en Kortrijk) bachelor in het bedrijfsmanagement · accountancy-fiscaliteit (A) · automotive management (K) · business management & entrepreneurship (K) · eventmanagement (A) Business Events (S) Leisure- & City Management (S) Music & Entertainment (S) · financie- en verzekeringswezen (A) · immobiliën en verzekeringswezen (K) · logistiek management (A) · marketing (A) marketingcommunicatie (S) Retail & Store Management (S) sales management (S) · rechtspraktijk (A) · sport- en cultuurmanagement (A) cultuurmanagement (S) sportmanagement (S) bachelor in het hotelmanagement bachelor in het office management · bedrijfsvertaler-tolk (A) · HR Officer (K) · Management Assistant (A) · Medical Office Manager (K) bachelor in de toegepaste informatica · applicatie-ontwikkeling (A) Mobile Software Development (Mobile Devices) (K) netwerken (K) · softwaremanagement (Business & IT) (A) bachelor in het toerisme en recreatiemanagement reisbureau (S) toeristische diensten en evenementen (S) touroperator (S)


studiepunten Aan het aantal studiepunten kan je het “gewicht” van een vak (in het hoger onderwijs heet dat ‘opleidingsonderdeel’) afleiden. Eén studiepunt komt overeen met ongeveer 25 tot 30 uren studietijd per jaar. Met studietijd bedoelen we de tijd die je besteedt aan lessen, oefeningen en practica, stages, studeren, werken aan opdrachten, projecten, dus niet enkel de uren die je in de klas zit. flexibilisering VIVES gaat voluit voor een flexibel hoger onderwijs. Programma’s staan wel netjes

uitgetekend als modeltrajecten in de drie bachelorjaren maar in de praktijk ben je niet gebonden aan die vaste structuur. Eens je 10/20 hebt behaald voor een opleidingsonderdeel moet je dat niet meer hernemen. Je kan zo opleidingsonderdelen uit verschillende opleidingsfasen – indien haalbaar – combineren. Je kan vrijstellingen aanvragen en vervolgens een flexibel individueel studieprogramma samenstellen. Zolang je tussen de 54 en 66 studiepunten op jaarbasis opneemt, ben je een normale voltijdse student. Er wordt wel bekeken of je pakket nog wel ‘studeerbaar’ is.

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (campussen Kortrijk en Oostende) bachelor in de autotechnologie bachelor in de bouw bachelor in de elektromechanica · automatisering (A) · elektromechanica (A) · industrial management (A) · klimatisering (HVAC) (A) bachelor in de elektronica-ICT · elektronica (A) · ICT (A) bachelor in de energietechnologie · elektrotechniek (A) bachelor in de luchtvaart · aspirant lijnpiloot (A) · luchtvaarttechnologie (A) bachelor in de ontwerp- en productietechnologie · kunststofverwerking (A) · ontwerp- en productietechnologie (A)

ONDERWIJS (campussen Brugge, Tielt en Torhout) bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs bachelor in het onderwijs: lager onderwijs bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

SOCIAAL-AGOGISCH WERK (campus Kortrijk) bachelor in de maatschappelijke veiligheid bachelor in de orthopedagogie bachelor in het sociaal werk · maatschappelijk werk (A) · personeelswerk (A) · sociaal-cultureel werk (A) · sociaal-juridische dienstverlening (A) bachelor in de toegepaste psychologie · arbeids- en organisatiepsychologie (A) · klinische psychologie (A) · schoolpsychologie en pedagogische psychologie (A)

Meer info over onze opleidingen op www.vives.be Meer info over aanvullende opleidingen op www.associatie.kuleuven.be

Er zijn twee beperkingen in de flexibilisering. Een opleiding kan bepalen dat je sommige opleidingsonderdelen in een vastgelegde volgorde moet afwerken. Dat heet volgtijdelijkheid. Als je 10/20 voor een opleidingsonderdeel hebt behaald, ontvang je een creditbewijs. Dat is de basis van je vrijstellingen. Zo’n creditbewijs is in principe onbeperkt geldig. Maar na vijf jaar kunnen we je wel vragen om je kennis eventueel wat op te frissen. Flexibilisering is dus geen vrijbrief voor ‘eeuwige studenten’ of kunstmatige studieduurverlenging.

· jeugddelinquentie (K) · S.P.A.C.E. (Social Pedagogical Art & Creativity Exploration) (K)

OVERKOEPELENDE KEUZETRAJECTEN (campus Kortrijk) kunst en cultuur (K) wellnessconsulent (K)

91


benieuwd?

design your future

2014 open campus zaterdag 15/03 (10 tot 17u)

zondag 16/03 (14 tot 17u)

INFOdagen zaterdag 28/06 (09 tot 12u)

zaterdag 30/08 (09 tot 12u)

92

brugge · Kortrijk · oostende · Roeselare · tielt · torhout


om te onthouden

93


om te onthouden

94 VIVES studiegebied industriĂŤle wetenschappen en technologie


Colofon Teksten: de medewerkers van de hogeschool Karel Cambien Jade Huysentruyt Marc Lerouge Sylvie Vanrenterghem Mieke Verhelle Fotografie: Willem Blancke Jan Darthet Roland Gunst Patrick Holderbeke James Vanwalleghem Bram Werbrouck Drukkerij: Die Keure zetwerk: Isabelle De Clerck Concept en vormgeving: Lien Vanden Broecke Projectleiding en redactie: Larissa Deblauwe Verantwoordelijke uitgever: Katholieke Hogeschool VIVES


campus Brugge Xaverianenstraat 10 050 30 51 00 campus.brugge@vives.be campus Kortrijk Doorniksesteenweg 145 056 26 41 20 campus.kortrijk@vives.be campus Oostende Zeedijk 101 059 56 90 00 Nieuwpoortsesteenweg 945c (VLOC) 059 30 81 50 campus.oostende@vives.be campus Roeselare Wilgenstraat 32 051 23 23 30 campus.roeselare@vives.be campus Tielt Beernegemstraat 10 051 40 02 40 campus.tielt@vives.be campus Torhout St.-Jozefstraat 1 050 23 10 30 campus.torhout@vives.be vives.be

Industriële wetenschappen en technologie  

Overzichtsbrochure van alle opleidingen van dit studiegebied aan de hogeschool VIVES.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you