Revista HOFIGAL - Natura si Sanatate Nr. 50

Page 57

Proiecte Hofigal  Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”  Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ”Gheorghe Airinei”  Şcoala Gimnazială nr.169, sector 6  Colegiul Tehnic de industrie alimentară "Dumitru Moţoc"  Liceul cu Program Sportiv "Mircea Eliade"  Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu"

Activitatea s-a desfăşurat în Centrul rezidenţial de zi şi noapte “Casa Lili” cu sediul în strada Mărăcineni 91 A, în licee din municipiul Bucureşti şi în centrul comercial Kaufland, fiind vizate toate persoanele din grupa de vîrstă 18-50 ani şi elevii centrelor educaţionale. Pliantele informative cu referire la boala diabetică şi importanţa unei alimentaţii sănătoase şi a micului dejun în dieta zilnică au fost realizate de către elevii de la calificarea Analist programator. S-au efectuat testări ale glicemiei persoanelor doritoare din locaţiile stabilite (Centrele comerciale Kaufland, Auchan, Centrul rezidential de zi şi noapte “Casa Lili”) iar în centrele şcolare s-au organizat workshop-uri cu tema ”Importanţa micului dejun în alimentaţia zilnică a omului şi prevenirea apariţiei diabetului” Elevii de la calificarea Analist programator şi Editor imagine au avut ca obiectiv promovarea evenimentelor și realizarea unor materiale foto-video cu toate acţiunile desfăşurate în cadrul acestui proiect. Materialele realizate de elevii noştri au fost publicate pe site-ul şcolii www.scoalaatals. ro şi se va realiza un reportaj dedicat acestui proiect, cu tema ”Importanţa micului dejun în alimentaţia zilnică a omului şi prevenirea apariţiei diabetului” Asociaţia New Education 2012, Liceul Teoretic „Atlas” Strada Paşcani, Nr. 2 Sector 6, Bucureşti

Cardurile de fidelitate HOFIGAL se distribuie în: CLEOFARM - Colentina Şos. Colentina nr. 76, sector 2, Bucureşti tel. 021.240.28.53

CLEOFARM - Crângaşi Calea Crângaşi nr. 87, sector 6, Bucureşti tel. 021.220.02.87

Drogheria GALHOF 2012 SRL Str. Traian nr. 60, Bl. D, partrer, Galaţi tel: 0236496010

DROGHERIA HOFIPLANT TÂRGOVIŞTE Str. Col. Dumitru Băltăreţu nr. 20, Târgovişte - tel: 0245220042

Talon de abonament 12 luni (4 numere) revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate: 15 lei Nume şi prenume ......................................................................................................................................... Strada......................................................................................... Nr........... Bl........... Sc........... Ap........... Localitate.............................................. Judeţ...................... Cod poştal.............. Telefon.........................  Depuneţi la orice oficiu poştal (mandat) sau la bancă (ordin de plată) suma de 15 lei în contul SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, CUI RO384530, cont RO72 RNCB 0082 0441 7022 0001 deschis la BCR - Sucursala Unirea  Trimiteţi talonul de abonament completat corect pe adresa: SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA - Departament Marketing Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti, Cod 042124  Abonamentele plătite până la data de 20 ale lunii în curs se vor onora începând cu data de 1 a lunii următoare. Detalii la tel. 021 334 74 86 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Decembrie 2015 - Februarie 2016 l

55


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.