Inspirationskatalog 2016

Page 1


Hyllteknik

Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se


Innehållsförteckning

Välkommen

Välkommen till Hylltekniks inspiratonskatalog.

Detta är ett verktyg utarbetat som inspiration till inredningslösningar till allt från institutioner, skolor, storkök och kapprum till sjukhus, laboratorier och mycket mer. – Verktyget ger samtidigt en bra överblick över våra produkter.

Hyllsystem

Katalogen är uppdelad i 3 delar: 1. De olika hyllsystemen 2. Diverse kombinationsmöjligheter, material och färger. 3. Specifikationer med artikelnummer och mått. Del 1 är uppdelad i följande produktgrupper: n Hyllsystem: Kärnan i vår verksamhet är detta unika förvaringskoncept, det finns i 6 olika system, som alla visas här. n Hyllsystem rostfritt: En del av Hyllsystemen kan också fås i rostfritt stål. Detta kapitel innehåller en komplett översikt över alla dessa produkter. n Bord, stolar och andra tillbehör: Ytterligare produkter som skåp, bokstöd mm, samt vårt utbud av bord och stolar. n Kundanpassad design: Få hyllsystemet precis som du önskar det. Mycket nöje! – Vi hoppas, att du blir inspirerad. Vår kundservice hjälper dig gärna på tfn 0472-10085 eller e-post kundservice@hyllteknik.se

Hyllteknik, historia och bakgrund ........................................................ s 4

Produktöversikt ........................................................ s 6 Permanent väggsystem ...................................................... s 10 Flexibelt väggsystem ...................................................... s 24 Fritstående L+T stativ ...................................................... s 38 Tak & golvsystem ...................................................... s 44 Steglöst väggsystem ...................................................... s 52 C-box system ...................................................... s 56 Kapprum ...................................................... s 60 Lagerfack hög & låg ...................................................... s 68

Hyllsystem rostfritt

Produktöversikt ...................................................... s 74 Exempel ...................................................... s 76

Bord, stolar, skåp, skärmvägg och övriga tillbehör

Produktöversikt ...................................................... s 88 Exempel ...................................................... s 92

Kundanpassad design

Exempel .................................................... s 100

Diverse Inspiration till kombinationsmöjligheter .................................................... s 106 Material och färgkort .................................................... s 120 Sälj och leveransvillkor .................................................... s 122

Specifikationer Mått och artikelnummer .................................................... s 123

2 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se 3


Hyllteknik

Hyllteknik

3031 0083

Kundservice

Dina önskningar = Special lösningar

Idé & historia

Våra idéer är dina. Och så har det varit i 58 år. Våra främsta produktutvecklare är faktiskt våra kunder. Oavsett om det handlar om skräddarsydda inredningssystem för det lilla kontoret eller lagerförvaring i industrilokaler så ser vi till att de håller – både visuellt och funktionellt. Vi kallar det en bärande idé. 1957 startades Hyllteknik av Harald och Leif Hedlund med ambitionen att utveckla och producera Sveriges starkaste och mest flexibla konsol- och skensystem. Idag för Leifs son Peter den traditionen vidare genom att utveckla Hyllteknik till ett modernt, teknologiskt och rationellt industriföretag.

4 | Inspirationskatalog 2016

Vår styrka – Made in Sweden

Vår styrka är att vi har alla processer inom företaget i Sverige, vilket gör oss till en stark leverantör, men även som legotillverkare vilket under senare år blivit en viktig del av vår verksamhet.

Teknologi

Att hela tiden använda modern teknik är inte bara viktigt utan även roligt och en utmaning i sig. Våra produkter är traditionella, men våra tillverkningsprocesser utvecklas hela tiden efterhand som ny teknik ser dagens ljus. Vårt mål är att vi ska ligga i frontlinjen inom alla områden. De flesta specialmaskiner och stansverktyg bygger vi själva.

Ett brett varusortiment

All produktion inom företaget

Kvalitet och miljö

Design

Flexibilitet

Våra produkter ska tåla användning i tuffa miljöer och håller en genomgående hög kvalitet för att fungera tillfredsställande i många år. Kvalitet för oss är även känsla och effektivitet vid montering, så det blir en viktig punkt när vi utvecklar nya produkter. Flera av våra hyllsystem har genomgått kvalitetstest, där man även ställer relevanta miljökrav. Information om teststandard och material för respektive produkt finns i vårt dokumentarkiv på hemsidan. Där finns även dokumentet ”Kvalitetoch miljömärkta produkter”, som innehåller en uppdaterad lista över vilka produkter som är godkända och vad de är godkända för.

Traditionellt sett har inte sken- och konsolsystem haft någon särskilt spännande design. Funktionalitet och pris har varit det viktigaste. Under senare år har vi samarbetat med designers och försökt ändra på det genom att erbjuda ett större utbud av färger och produkter med högre designvärde utan att det kostar så mycket mer. Det har slagit så väl ut att det kommer att vara en av de viktigaste punkterna vid utveckling av nya produkter. Vi är säkra på att våra kunder kommer att uppskatta det.

Flexibilitet genomsyrar det mesta vi står för. Sortiment, produktion och kundservice. Namnet till trots så utvecklar vi mer än bara hyllsystem. I vårt breda bassortiment ryms allt från flexibla hängsystem till ergonomiska arbetsbord. Om du så önskar tar vi fram speciallösningar som följer dina idéer och behov. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet och leveranssäkerhet hanterar vi hela produktionen själva, från verktyg till lackering.

www.hyllteknik.se

5


Produktöversikt Hyllsystem

Produktöversikt Hyllsystem Hyllsystem

s 10

s 10

Permanent väggsystem

s 24

Permanent väggsystem

s 24

Flexibelt hängsystem

s 30

Flexibelt hängsystem

s 25

Flexibelt hängsystem

s 38

Flexibelt hängsystem

s 38

Fristående hyllsystem

s 44

Fristående hyllsystem

s 52

Tak- & Golvsystem

s 56

Steglöst väggsystem

Hyllgavlar

C-Box system

6 olika system. Se mått från sida 124-125.

s 110

s 110

s 110

s 110

s 15

Hyllgavel

Hyllgavel

Hyllgavel

Hyllgavel

Hyllgavel

Rak hyllgavel

Rundad hyllgavel

Rak hyllgavel m. flik

Rundad hyllgavel m. flik

Mönstergavel m/u fik

Hyllgavlar för trähyllor. Se mått från sida 126. Väggskena

Väggskena, förstärkt

Bärlist Light

Bärlist för rullkrok

Hängskena

Hängskena: Light

L-stativ

T-stativ

Dubbelståndare

C-skena

C-Box skena

Konsol för plåthylla

Konsol för plåthylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Special

Special

Special

Special

Tidsskriftsamlere Special

Rak

Lutande 23°

Rak

Förstärkt

Skarv

Förstärkt, skarv

Lutande 23°

Lutande, skarv 23°

Enkelpressad

Enkelpressad, lutande

Enkelpressad, justerbar

Vinkelkonsol

Klädkammarsystem

Garderobesystem

C-Box konsol

C-konsol

Konsol i trä: Chain

s 27

Konsol

s 44

s 57

s 53

s 36

För plåt och trähyllor. Se mått från sida 126-128.

Hyllor för konsol

s 21

s 113

Plåthylla

s 48

Plåthylla

s 33

Plåthylla

s 36

Plåthylla

s 121

Tidsskriftsamlere Plåthylla

Trähylla

Hyllor i plåt och olika typer av trä. Se mått från sida 128-129.

A. Fanérad: Björk/bok/ek

Hyllor, kompletta

B. Melamin: Björk/bok/ek

Hyllor i plåt eller i olika typer av trä. Se mått från sida 130-133.

C. Furulimfog D. Melamin: färgad E. Högtryckslaminerade Plåt

Hyllor, kompletta

s 110

Fothylla s 15

Lutande plåt s 27

Model: Paper s 98

Model: Chain

Olika typer s 49

s 48

Färger och material, sida 120 s 49

s 34

s 34

s 39

s 113

s 18

s 23

s 30

s 110

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett trähylla

Med rak hyllgavel

Med rundad hyllgavel

Topphylla

Tidskriftshylla 60°

Pocket- /CD-hylla

Model: Ving

Model: Modern

Med rak hyllgavel

s 17

s 27

s 24

s 27

s 24

s 67

s 67

Komplett trähylla

Komplett trähylla

Komplett trähylla

Komplett trähylla

Komplett trähylla

Komplett trähylla

Skåp

Tidsskriftsamlere Komplett

Tidsskriftsamlere Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Med rundad hyllgavel

Med mönstergavel

Lutande 23°

Lutande 60°

Model: Wood låg

Model: Wood hög

Model: Wood m/u dörrar

Model: Cover

Model: Cover Lutande

Glashylla

Kompaktlaminathylla

Trådkorg

Trådhylla

Utdragshylla

Plexiglashylla, lutande

För pilatesbollar

Spjutsystem

Fortsättning.

Hyllor, kompletta

s 114

s 57

Komplett

Kapprum

Komplett

Fortsättning.

Tappkonsol

Lagerfack

s 70

Lagerfack hög

Lagerfack levereras i två höjder. Se mått från sida 136-137.

s 70

Lagerfack hög

s 65

s 64

s 64

s 116

s 64

s 27

s 63

s 62

s 27

s 67

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Klädfackhylla

Hatthylla

Kroklist

Skohylla m/u dropplåt

Sittbänk

Klädfackhylla: Holken

Stövellist

Torkställ

Klädfackhylla: Bubbles

Sittbänk/Skohylla: Bubbles

Hatthylla: Basic

Skohylla m/u dropplåt: Basic

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Lagerfack låg

För Lagerfack

Typ B

Typ A1

Typ B1

Typ V

Typ VM

Hylla, hög

s 70

Lagerfack hög

s 62

Kapprum

s 70

Lagerfack hög

s 70

Lagerfack hög

s 72

Lagerfack hög

s 72

Lagerfack låg

Påbyggnadssektion >

Typ A

6 | Inspirationskatalog 2016

Kapprums moduler i plåt och trä. Model Basic bara i plåt. Se mått från sida 134-135.

C-box

s 70

s 64

s 68

Påbyggnadssektion >

Typ B

Typ A1

Typ B1

Typ V

Typ VM

Typ A

7

www.hyllteknik.se

8


Hyllteknik-principen

Permanent väggsystem

www.hyllteknik.se

Permanent väggsystem Funktionsbeskrivning

Hyllsystem Permanent

HyllteknikPrincipen

Väggskena kan fås i flera längder och i en förstärkt version

Behovet för att skapa skräddasydda funktionella och flexsibla inredningar blir större och större. Det ser vi som en utmaning. Hylltekniks inredningssytem bygger på kvalitet och flexibilitet och har i stort sett obegränsade användningsområden. Genom val av material och tillbehör bestämmer du själv, om uttrycket ska vara exklusivt eller enkelt.

Plåthylla med gavel. Komplett.

Plåthylla: Modern

Hylltekniks skensystem baserar sig på två olika modeller, dvs antingen permanent väggsystem eller flexibelt hängsystem, och har bl.a följande fördelar:

Hyllsystem Flexsibelt

Bygelstöd

n Skensystemet kan lackeras i många färger. n Hyllor och tillbehör kan fås i många material, som t ex. stål, kompaktlaminat, melamin i Björk och bok, glas mm. n Flexibelt och lätt att passa olika miljöer. n Fokus på pris och funktionalitet. n Kvalitetsmaterial som håller i många år. n All produktion utförs i Sverige därför hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Plåthylla: Ving

Bokstöd Paper och plåthylla: Paper

Plåthylla på konsol

Lutande plåthylla på konsol Lutande hylla. Kan också fås i trä och plexiglas

Permanent väggsystem i stål är en enkel och stilren lösning. Väggskenorna monteras på väggen.

www.hyllteknik.se

9

10 | Inspirationskatalog 2016

Väggskenan fås också i en extra stark variant samt i en design bestående av både trä och stål.

En superenkel och mycket hållbar lösning. Kan lackeras i många olika färger. Se mått på sida 124 och färger på sida 120.

11


Permanent väggsystem

Permanent väggsystem En enkel, stilren och mycket hållbar lösning Permanent väggsystem

Väggskena Plåthylla

Model: Paper Konsol för plåthylla

Rak Bokstöd

Model: Paper

Utöver ovanstående visas också Universal bord – se från sida 92.

Vår eleganta plåthylla ”Paper” har på grund av en speciell utformning bevarat sin styrka trots sitt papperstunna utseende.

12 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

13


Permanent väggsystem

Permanent väggsystem En enkel, stilren och mycket hållbar lösning Permanent väggsystem

Väggskena För Permanent

Trälist för väggskena Hyllgavel

Mönstergavel m/u fik Trähylla

Olika typer

Den mönstrade hyllgaveln är en snygg och praktisk lösning. Samtidigt som den håller sakerna på plats och tillför hyllan en unik design.

14 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

15


Permanent väggsystem

Permanent väggsystem En enkel, stilren och mycket hållbar lösning Permanent väggsystem

Väggskena Komplett

Glashylla

Utöver ovanstående visas också hyllsystemet Tak & Golv – se sida 44.

Praktisk förvaring blir elegant utställning när svartlackerat stål kombineras med glas. Desutom ger glaset en känsla av mer ”svävande” hyllor.

16 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

17


Permanent väggsystem

Permanent väggsystem En enkel, stilren och mycket hållbar lösning Permanent väggsystem

Väggskena Komplett plåthylla

Med rak hyllgavel

Grålackerade stålhyllor med höga hyllgavlar är en praktisk lösning till lagret.

18 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

19


Permanent väggsystem

Permanent väggsystem En enkel, stilren och mycket hållbar lösning Permanent väggsystem

Väggskena Konsol för plåthylla

Rak Plåthylla

Plåt Bokstöd

Vinkelstöd, rak

Svart och grått är alltid elegant, men ni kan också välja er helt egen färg eller en av våra standardfärger på sida 120.

20 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

21


Permanent väggsystem

Permanent väggsystem En enkel, stilren och mycket hållbar lösning Permanent väggsystem

Väggskena Komplett plåthylla

Model: Ving

Mycket stark hylla med elegant och stilren design.

22 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

23


Flexibelt väggsystem

Flexibelt väggsystem Funktionsbeskrivning

Bärlist fås i två versioner: Enkel eller för rullkrok

Komplett hylla i plåt och trä, 60 gr.

Hylla (melamin eller fanér) på enkelpressad konsol

Skåp med glasdörrar fås i melamin eller fanér

Whiteboard tavla med rullfunktion. Välj bärlist för rullkrok

Hängskena fås också i light version

Anslagstavla med och utan textil

Komplett hylla i plexiglas

Whiteboard tavla, fås i flera storlekar. Se sida 149.

Komplett hylla trä, lutande, 23 gr

Flexibelt väggsystem är som namnet säger. Flexibelt. Hängskenorna kan flyttas, tas bort och hängas dit efter behov. Därför kan inredningen av hyllsystemet

24 | Inspirationskatalog 2016

Skåp i melamin med lås

Utdragshylla i fanér eller melamin

lätt anpassas till nya behov. Bärlisterna levereras i två modeller. Den ena med ett skensystem som gör det möjligt att hänga anslagstavlor och whiteboardtavlor på rull-

Komplett hylla i plåt och trä, rundad gavel.

Komplett hylla i plåt och trä, rak gavel.

krokar. Se mått sida 124 och färger sida 120.

www.hyllteknik.se

25


Flexibelt väggsystem

Flexibelt väggsystem Anpassas lätt efter nya behov Flexibelt hängsystem

Flexibelt hängsystem

Bärlist Light

Hängskena: Light

Konsol för trähylla

Trähylla

Rak

Melamin

Komplett

Komplett

Trådkorg

Trådhylla

Kapprum

Kapprum

Torkställ

Skohylla m/u dropplåt: Basic

Komplett trähylla

Special

Lutande 23°

Klädkammarsystem Tidsskriftsamlere För konsol

Hylltekniks produkter kan kombineras kors och tvärs så att de skapar precis den inredning som passar just dig.

26 | Inspirationskatalog 2016

Klädstång, rund

www.hyllteknik.se

27


Flexibelt väggsystem

Flexibelt väggsystem Anpassas lätt efter nya behov Flexibelt hängsystem

Bärlist Light Flexibelt hängsystem

Hängskena Trähylla

Melamin Konsol för trähylla

Rak

Vitlackerat stål kombinerat med vita melamin hyllor.

28 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

29


Flexibelt väggsystem

Flexibelt väggsystem Anpassas lätt efter nya behov Flexibelt hängsystem

Bärlist Light Flexibelt hängsystem

Hängskena Komplett plåthylla

Model: Modern Tidsskriftlist Plåtlåda

A5,För A4 hyllsystem och A3 model

Utöver ovanstående visas också arbetsbord – se från sida 92

Hyllmodell “Modern” svävar ut från väggen. En speciellt utvecklad utformning förser hyllan med samma styrka och stabilitet som våra andra hyllor.

30 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

31


Flexibelt väggsystem

Flexibelt väggsystem Anpassas lätt efter nya behov Flexibelt hängsystem

Bärlist för rullkrok Flexibelt hängsystem

Hängskena Plåthylla

Model: Paper Konsol för plåthylla

Rak

Hylla ”Paper” är en helt unik kombination av styrka och elegans. Den speciella utformning gör hylla ”Paper”, mycket stabil och stark. Samtidigt som designen är tunn och elegant.

Bokstöd

Model: paper

32 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

33


Flexibelt hängsystem

Flexibelt väggsystem Anpassas lätt efter nya behov

Bärlist för rullkrok För Flexibelt

Täcklock bärlist Flexibelt hängsystem

Hängskena Cover

Dekorpanel Cover

Whiteboard Cover

Hylla

”Cover” är designad av Mikael Jepson som är känd från popgruppen The Ark. Mikael ville på ett snyggt och funktionellt sätt täcka systemets hålbild. Resultatet blev en dekorpanel tillverkad i plåt. Genom att kombinera dessa i olika färger kan man bygga sin egen vägg och bilda sitt eget uttryck.

34 | Inspirationskatalog 2016

Cover

Lutande hylla

www.hyllteknik.se

35


Flexibelt väggsystem Anpassas lätt efter nya behov Flexibelt hängsystem

Bärlist för rullkrok Flexibelt hängsystem

Hängskena Plåthylla

Model: Chain Special

Konsol i trä: Chain

Hylla ”Chain ” förenar såväl design med styrka som materialval med funktion. Konsolen tillverkas i massivt trä i antingen björk eller ek.

36 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

37


Fristående L+T stativ

www.hyllteknik.se

Fristående L+T stativ Funktionsbeskrivning

T-stativ finns i flera höjder

Mellanstag håller samman stativen

Panelstag håller samman stativen samt hållar en panel

Trähylla på konsol, 120 mm Trähylla på konsol, 170 mm

L-stativ finns i flera höjder

Trähylla på konsol, 210 mm

Komplett topphylla i plåt

Trähylla på konsol, 270 mm Trähylla på konsol, 370 mm

Trähylla på konsol, 470 mm Trähylla på konsol, 570 mm

Fothyllebeslag gör det möjligt att skruva fast en hylla direkt på foten

Hylltekniks fristående hyllsystem består av två modeller, där stativet är format som ett T och ett L – därav namnet. Utöver att de fungerar som förvaring, kan L + T också

38 | Inspirationskatalog 2016

Melaminpanel

fungera som rumsdelare. Systemet kan tillföras ljudabsorbenter klädda med textil eller paneler i melaminbelagd spånskiva. T-stativen kan förses med hjul.

Fothylla i plåt

Komplett hylla i plåt och trä, 60°

Se mått sida 125 och färg sida 120.

39


Fristående L+T stativ

Fristående L+T stativ Rumsavdelare och förvaring i ett Fristående hyllsystem

Fristående hyllsystem

L-stativ

T-stativ m. hjul

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Pocket- /CD-hylla

Med rak hyllgavel

Komplett trähylla

Komplett trähylla

Lutande 23°

Lutande 60°

Skåp

Panel

Skåp, låsbart

Melamin

För skena

Spotlight

En kombination av hyllor, skåp och melaminbelagd panel.

40 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

41


Fristående L+T stativ

Fristående L+T stativ Rumsavdelare och förvaring i ett T-stativ f.ljudabsorbent

Start Komplett plåthylla

Model: Modern Tidsskriftlist Plåtlåda

A5,För A4 hyllsystem och A3 model Stol

Model: Midi Flexibord

Komplett

Alla hylltekniks produkter kan kombineras kors och tvärs och på detta sätt skapa ett sammanhang i rummet. Här en kombination av våra hyllor, bord och stolar.

42 | Inspirationskatalog 2016

Utöver ovanstående visas också Flexsibelt väggsystem – se sida 24

www.hyllteknik.se

43


Tak & Golvsystem

www.hyllteknik.se

Tak & Golvsystem Funktionsbeskrivning

Takfäste

Konfektionskonsol med utdragsarm

Dubbelståndare

Plåthylla: Paper

Komplett glashylla på konsol Hyllbärare för konfektionskonsol gör det möjligt att skruva fast ett trähyllplan

Spjutstång med spjut

Skapa en annorlunda och funktionell inredning med Tak & Golvsystemet. Systemet har en lätthet över sig, men är samtidigt mycket hållbart och praktiskt.

44 | Inspirationskatalog 2016

T ex i rum där man inte önskar, att ha fötter och det ska vara lätt att göra rent. Hyllor mm kan monteras på båda sidor av skenan. Det är också möjligt att tillföra paneler i

Ovalt rör

Systemet. Se mått sida 125 och färger sida 120.

45


Tak & Golvsystem

Tak & Golvsystem Funktionell och unik inredning Tak- & Golvsystem

Dubbelståndare Komplett trähylla

Model: Wood låg Wood

Bord Wood Wood

Bord Wood m. stödben

Utöver ovanstående visas också produkten Permanent väggsystem – se sida 10 och Greta stol – se sida 95

Tak & Golvsystemet är här kombinerat med bord och hyllmodul ”Wood”. Uppmärksamma de två olika bordtyperna till en eller flera personer. Wood kan naturligvis också kombineras med våra andra hyllsystem t ex Permanent som visas här.

46 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

47


Tak & Golvsystem

Tak & Golvsystem Funktionell och unik inredning Tak- & Golvsystem

Dubbelståndare Komplett trähylla

Model: Wood låg Wood

Bord Wood Tidsskriftlist Plåtlåda

A5,För A4 hyllsystem och A3 model Stol

Model: Greta

Tak & Golvsystemet fungerar här som rumsavdelare, förvaring och skrivbord i en och samma möbel. Kan med fördel kombineras med andra hyllsystem som t ex Permanent – visas här till höger.

48 | Inspirationskatalog 2016

Utöver ovanstående visas också produkten Permanent väggsystem – se sida 10, och Rullhurts på hjul

www.hyllteknik.se

49


Tak & Golvsystem

Tak & Golvsystem Funktionell och unik inredning Tak- & Golvsystem

Dubbelståndare Konsol för trähylla

Enkelpressad Trähylla

Melamin Komplett

Spjutsystem

Utöver ovanstående visas också produkten Flexibelt hängsystem – se sida 24 och Arbetsbord – se från sida 92.

På tak och golvsystem kan det monteras skåp, bänkar, mm. på bägge sidor. I och med det så skapas det fler funktioner till förvaring på ett smart sätt. 50 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

51


Steglöst väggsystem

Steglöst väggsystem Funktionsbeskrivning

C-skenan kan fås i ett antal olika längder.

Stödben med tvärstag

Ett steglöst hyllsystem väljs då man önskar en flexibel lösning i höjdled mellan hyllplan och bordsskivor. Dessa kan placeras varsomhelst på C-skenan och är därmed

52 | Inspirationskatalog 2016

C-konsol

Verktygstavla skruvas direkt i väggen

Hängande lådhurts

inte beroende av delningen i våran normala hål bild. På ovanstående lösning så är det monterat en arbetsplats och hyllor som är exakt injusterat efter användarens önskemål,

Steglöst väggsystem lämpar sig mycket väl till sjukhus, labratorium, universitet etc

Kvadratiskt stödben

Bordskonsol

och därmed har man en ergonomiskt rätt anpassad arbetsplats. Se mått sida 125 och färger sida 120.

www.hyllteknik.se

53


Steglöst väggsystem

Steglöst väggsystem Flexibel justering Steglöst väggsystem

C-skena Special

C-konsol Trähylla

Fanér: Björk

Utöver ovanstående visas också produkten Permanent väggsystem – se sida 10

Steglöst är här visat på väggen till vänster kombinerat med andra lösningar. Som på nedanstående bild visas en ”Permanent” lösning.

54 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

55


C-Box väggsystem

www.hyllteknik.se

C-Box väggsystem Funktionsbeskrivning

C-Box skena

Plastboxar med lock

C-Box konsol

Melamin hylla

C-Box systemet är utvecklat för förvaring av alla typer av småting. På väggskenorna kan det monteras hyllplan av olika bredder samt plastboxar med lock, som

56 | Inspirationskatalog 2016

finns i 6 olika storlekar. Se mått från sida 125.

57


C-Box väggsystem

C-Box väggsystem Förvaring av småsaker C-Box system

C-Box skena Special

C-Box konsol Trähylla

Melamin Komplett

C-box

Utöver ovanstående visas också produkterna Lagerfack – se sida 68. Arbetsbord – se från sida 92 och Vagn.

Hylltekniks produkter står för funktionalitet, kvalitet och design, De tål att användas och passar därfor till de flesta typer av miljöer.

58 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

59


Kapprum

Kapprum Funktionsbeskrivning

T-stativ

Klädfackhylla Bubbles

Plastkorg Klädfackhylla

Stövellist

Sittbänk

Kroklist

Mellanstag håller samman stativen

Hylltekniks Kapprumsinredning kan användas i våra hyllsystem Permanent, Flexibelt, L+T stativ och Tak och Golvsystem. Man väljer själv om lösningen

60 | Inspirationskatalog 2016

Sittbänk/ Skohylla Bubbles

skall vara på vägg, fritt i rummet eller en kombination. Kapprumsinredningen kan kombineras kors och tvärs och justeras i de höjder som passar er.

Skohylla med Dropplåt

Se mått sida 134-135 och färger sida 120.

www.hyllteknik.se

61


Kapprum

Kapprum Funktionell förvaring Permanent väggsystem

Väggskena Kapprum

Klädfackhylla: Bubbles Kapprum

Sittbänk/Skohylla: Bubbles Kapprum

Kroklist Kapprum

Stövellist

Det finns Kapprums moduler som täcker de flesta behov.

Kapprum

Skohylla m/u dropplåt

62 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

63


Kapprum

Kapprum Funktionell förvaring Flexibelt hängsystem

Flexibelt hängsystem

Bärlist för rullkrok

Hängskena

Kapprum

Kapprum

Klädfackhylla

Kroklist

Kapprum

Kapprum

Sittbänk

Skohylla m/u dropplåt

Permanent väggsystem

Kapprum

Väggskena

Hatthylla

Fristående hyllsystem

Kapprum

T-stativ m. hjul

Stövellist

Kapprumsinredningen kan anpassas efter rummet och vara både fritstående och vägghängd.

64 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

65


Kapprum

Kapprum Funktionell förvaring Fristående hyllsystem

T-stativ m. hjul Kapprum

Hatthylla Basic Kapprum

Sittbänk Kapprum

Skohylla Basic

Utöver ovanstående visas även Flexibelt hängsystem – se sida 24. Trådkorg – se sida 111 och Trådhylla – se sida 111

Väljs en fristående lösning på hjul så uppnås den ultimata flexibiliteten. Kapprum kan kombineras med alla våra andra produkter, som till ex. Flexibelt Hängsystem som visas här till höger.

66 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

67


Lagerfack

Lagerfack Funktionsbeskrivning

300/400/500 800/ 900 /1000

Hyllplan högt

830/930/1030

830/930/1030

A1

B1

B1

A

B

B

VM

V

830/930/1030

860/960/1060

Sektion typ A hög

A B

Klämbokstöd

Sektion typ A låg

Hyllplan lågt

Lagerfack är ett stabilt, ytterst starkt och praktiskt hyllsystem som är gjort för tuffa miljöer där belastningskraven är av betydelse. Lagerfacken kan byggas helt

68 | Inspirationskatalog 2016

efter ert behov och efter hur rummet ser ut. De finns i 2 olika höjder som standard. Lagerfacken levereras som standard med våra plåthyllor med låg bakkant. Men

kan också fås med hög bakkant eller som vinhylla. Se mått på sida 136-137 och färger på sida 120.

www.hyllteknik.se

69


Lagerfack hög

Lagerfack hög Starkt, praktiskt och hållbart Lagerfack hög

Typ A Lagerfack hög

Typ B

Lagerfacken finns från 300-600 mm:s djup som lämpar sig för både utställning eller förvaring av många detaljer. Detta starka hyllsystem håller för 150 kg per hyllplan!

70 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

71


Lagerfack låg

Lagerfack låg Starkt, praktiskt och hållbart Lagerfack låg

Typ A Lagerfack låg

Typ B Stol

Model: Midi Flexibord

Komplett

Utöver ovanstående visas även C-Box Väggsystem – se sida 56, Flexibelt Hängsystem – se sida 24 och Universalbord – se från sida 92

Lagerfacken kan fås i en låg modell och kan lackeras i alla våra standardfärger. Önskas andra färger utöver standard så är även detta möjligt.

72 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

73


Produktöversikt Hyllsystem rostfritt

Produktöversikt Hyllsystem rostfritt Hyllsystem

Permanent väggsystem

Flexibelt hängsystem

Flexibelt hängsystem

Fristående hyllsystem

Fristående hyllsystem

Tak- & Golvsystem

Steglöst väggsystem

5 olika system. Se mått från sida 138.

Konsol

Konsol

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Rak

Enkelpressad

Plåthylla

Trähyllor

För plåt och trähyllor. Se mått från sida 139.

Väggskena

Bärlist for rullkrok

Hängskena

L-stativ

Konsol för plåthylla

Konsol för plåthylla

Konsol för plåthylla

Konsol för Steglöst

T-stativ

Dubbelståndare

Hyllgavlar

Fortsättning.

C-skena

Hyllgavel

Hyllgavlar för trähyllor.

Hylla för konsol

A. Fanérad: Björk/bok/ek B. Melamin: Björk/bok/ek

Hyllor i plåt och olika typer av trä. Se mått från sida 140.

C. Furulimfog D. Melamin: färgad E. Högtryckslaminerade

Hyllor, kompletta

Rak, fjäderlist

Rak m. tejpbeslag

Förstärkt m. tejpbeslag

C-konsol m. tejpbeslag

Rak hyllgavel

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett plåthylla

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Komplett

Med rak hyllgavel

Med rundad hyllgavel

Model: Ving

Torkhylla

Brödhylla, lutande

Vinhylla

Trådkorg

Trådhylla

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Kapprum

Plåt

Olika typer

Färger och material, sida 120

Hyllor i plåt eller i olika typer av trä. Se mått från sida 140-141.

Kapprum

Vagn

Kapprums moduler i plåt och trä. Model Basic bara i plåt. Se mått från sida 141.

Vagn

Se mått från sida 142.

Hatthylla: Basic

Lagerfack hög

Lagerfack hög

Lagerfack hög

Lagerfack hög

Lagerfack hög

Lagerfack hög

Typ A

Typ B

Typ A1

Typ B1

Typ V

Typ VM

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Lagerfack låg

Typ B

Typ A1

Typ B1

Typ V

Typ VM

Hatthylla

Lagerfack hög

Bord

Se rostfria bordmodeller sida 92-93.

Skohylla för dropplåt: Skohylla m/u dropplåt: Basic

Skohylla m/u dropplåt

Bord

Olika storlekar

Rostfritt

Se mått från sida 142. Påbyggnadssektion >

Lagerfack låg Se mått från sida 143.

Påbyggnadssektion >

Typ A

74 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

75


Hyllsystem rostfritt

Hyllsystem rostfritt Praktiskt och elegant Permanent väggsystem

Väggskena Komplett

Torkhylla Komplett

Brödhylla, lutande Lagerfack hög

Typ A Lagerfack hög

Typ B

Hylltekniks rostfria serie ämnar sig speciellt för miljöer med höga hygienkrav.

76 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

77


Hyllsystem rostfritt

Hyllsystem rostfritt Praktiskt och elegant Permanent väggsystem

Väggskena Komplett

Torkhylla Komplett

Brödhylla, lutande Lagerfack hög

Typ A Lagerfack hög

Typ B

De rostfria hyllorna är speciellt framtagna av hänsyn till hygien och lätta att rengöra.

78 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

79


Hyllsystem rostfritt

Hyllsystem rostfritt Praktiskt och elegant Fristående hyllsystem

L-stativ Komplett plåthylla

Med rak hyllgavel Konsol för trähylla

Enkelpressad Trähylla

Massivt trä Komplett

Torkhylla Vagn

Hylltekniks rostfria produkter kan självklart också användas utomhus.

80 | Inspirationskatalog 2016

Olika storlekar

www.hyllteknik.se

81


Hyllsystem rostfritt

Hyllsystem rostfritt Praktiskt och elegant Permanent väggsystem

Väggskena Komplett plåthylla

Model: Ving Lagerfack hög

Typ A Komplett

Vinhylla

Hylltekniks rostfria serie är mer än bara praktiskt och bra ur renhållnings synpunkt. Med rätt sammansättning och val av produkter så blir lösningen elegant och rå på samma gång.

82 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

83


Hyllsystem rostfritt

Hyllsystem rostfritt Praktiskt och elegant Permanent väggsystem

Väggskena Komplett plåthylla

Model: Ving Lagerfack hög

Typ A Komplett

Vinhylla

Ett sektion lagerfack har här blivit en elegant vinhylla. 84 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

85


Hyllsystem rostfritt

Hyllsystem rostfritt Praktiskt och elegant Permanent väggsystem

Kapprum

Väggskena

Hatthylla

Kapprum

Komplett plåthylla

Skohylla m/u dropplåt

Med rundad hyllgavel

Trähylla

Bordsskiva

Högtryckslaminat 28 mm

Högtryckslaminat 28 mm

Lagerfack hög

Lagerfack hög

Typ A

Typ B

Hylltekniks rostfria system är gjorda för att hålla för vind väder. Med många möjligheter, så kan serien täcka de flesta behov.

86 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

87


Produktöversikt Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Produktöversikt Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Universalbord & elevbord

Universalbord

Universalbord

Universalbord

Universalbord

Universalbord

Universalbord

Elevbord

Elevbord

Elevbord

Elevbord

Elevbord

Ben

Ben, skarv

Kortsarg

Kortsarg skarv

Långsarg

Stödben, rundt

Ben

Ben, skarv

Kortsarg

Kortsarg, skarv

Långsarg

Arbetsbord

Arbetsbord

Arbetsbord

Arbetsbord

Arbetsbord

Arbetsbord

Arbetsbord

Se mått från sida 144-145.

Arbetsbord Se mått från sida 145.

Flexibord

Flexibord

Se mått från sida 145.

Höj- och sänkbar, elektriskt

Stativgavel

Bordsskiva

Bordsskiva

Bordskivor Se mått från sida 146.

Skåp och hurtsar

Stödben m. tvärstag

Bord Wood

Bordskonsol

Sarg m. näsa för hurts

Wood

Wood

Se mått från sida 146.

Melamin 22 mm

Högtryckslaminat 28 mm

Skåp

Skåp

Skåp

Hyllstolpe

Stolar

Stödben, kvadratisk

Komplett

Stol

Stol

Stol

Stol

Stol

Sitthöjd 445 mm

Sitthöjd 445 mm

Model: Greta

Model: Midi

Fotstöd til Midi

Skåp

Skåp

Skåp

Se mått från sida 146.

Bord Wood

Bord Wood m. stödben

Skåp

Skåp

Skåp

Se mått från sida 147.

Skärmväggar

Vagn

Vagn

Se mått från sida 148.

Skåp, låsbart

Skåp m/glaslucka

Wood trälucka

Wood glaslucka

Postfack

Jalusieskåp + lådmodul

Rullhurts

Hänghurts

Skärmvägg

Skärmvägg

Skärmvägg

L-stativ f.ljudabsorbent

L-stativ f.ljudabsorbent

T-stativ f.ljudabsorbent

T-stativ f.ljudabsorbent

Boomerang fot

Ben med justerfot

Ben med hjul

Start

Påbyggnad

Start

Påbyggnad

Panel

Panel

Panel

Panel

Panel

Panel

Cover

Cover

Ljudabsorbent

Träpanel

Whiteboard

Verktygstavla

Ryggpanel Wood

Anslagstavla

Dekorpanel

Whiteboard

Hantag

Olika storlekar

Se mått från sida 148.

Paneler Se mått från sida 149.

88 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se 89


Produktöversikt Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Produktöversikt Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Bokstöd

För trähylla

För trähylla

För plåthylla

Bokstöd

Bokstöd

Bokstöd

Bokstöd

Bokstöd

Bokstöd

För trähylla

För trähylla

Klämstöd

Klämstöd, rak

Klämstöd, Lagerfack

Bygelstöd

Radiestöd, liten + stor

Trådbokstöd

Vinkelstöd

Vinkelstöd, rak

Model: paper

Bakkantslist

Tidskriftslist

För Permanent

För Flexibelt

För Flexibelt

För Flexibelt

För Flexibelt

För Flexibelt

För Flexibelt

För Flexibelt

För Flexibelt

För Flexibelt

För Fristående

Trälist för väggskena

Rullkrok

Rullkrok, höj- och sänkbar

Multi-beslag

Tillbehörskrok

Ändstopp

Ändstopp Trä

Täcklock bärlist

Stödfot

Stödfot light

Mellanstag

För Fristående

För Fristående

För Fristående

För Fristående

För Fristående

För Fristående

Tak & Golvsystem

Tak & Golvsystem

För skena

För skena

För skena

Panelstag

Fothyllebeslag

Golvskydd

Länkhjul 75

Länkhjul 100

Dubbelhjul 100

Golvfäste

Takfäste

Spotlight

Upphäng. beslag skåp

Upphäng. beslag tavla

För skena

För konsol

Tidsskriftsamlere För konsol

Tidsskriftsamlere För konsol

Tidsskriftsamlere För konsol

För bord

För bord

För kapprum

För kapprum

För kapprum

För kapprum

Upphäng. skåbsbeslag

Skarvbeslag

Klädstång, rund

Klädstång, oval

Hyllbärare konfektion

Datorupphängning

Kabelbygel

Ankarkrok

Ringkrok

Krok för kroklist

Namnskylt 78x27 mm

För kapprum

För kapprum

För kapprum

För Wood

För Wood

För Wood

För Wood

För Wood

Namnskylt klädfack 77x18 mm

Plastkorg

Låsplugg skohylla

Plåtlåda

Whiteboard

Pennmugg

Krok

Dekorationsplåt

Se mått från sida 149-150.

Beslag & applikationer Se mått från sida 150-153.

90 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se 91


Bord Exempel

Universalbord, kan också fås i rostfritt

92 | Inspirationskatalog 2016

Elevbord, kan också fås i rostfritt

Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Arbetsbord, kan också fås i rostfritt

Höj- och sänkbart bord, kan endast fås i vitlackerat, elektriskt

Universalbord, skarvat, kan också fås i rostfritt

Arbetsbord utbyggt, kan också fås i rostfritt

Elevbord, skarvat, kan också fås i rostfritt

Höj- och sänkbart bord, skarvat, kan endast fås i vitlackerat, elektriskt

www.hyllteknik.se 93


Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Se färger och material sida 120

Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Flexibord och Midistol

Arbetsbord

Akustisk skärmvägg och Universalbord Flexibord och Midistol med fotstöd

Universalbord

Akustisk skärmvägg Greta stol och Wood bord

Universalbord 94 | Inspirationskatalog 2016

Greta stol och Wood bord och hyllor

Arbetsbord

Wood bord

Arbetsbord www.hyllteknik.se 95


Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Se färger och material sida 120

Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Klädstång

Skåp

Jalusiskåp och lådmodul

Klädstång och Trådhylla

Postfack och skåp

Jalusiskåp och lådmodul

Wood skåp och Klädstång

Rullhurts 96 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se 97


Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Se färger och material sida 120

Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Paper bokstöd och Plåtlådor

Spotlight och skåp

Plastboxar till C-Box system

Vagn 98 | Inspirationskatalog 2016

Wood skåp

Bokstöd, många olika färger och modeller

Vagn

www.hyllteknik.se 99


Kundanpassad design

Kundanpassad design Precis som Ni önskar det

Demoställ för tyger och kuddar

Säljställ till Orrefors

Säljställ till Orrefors

”Köks ö” för demo av gjutjärns grytor

Special hyllplan med rostfri kantlist 100 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

101


Kundanpassad design

Kundanpassad design Precis som Ni Ăśnskar det

Hängande labinredning

Inredning till labratorium

FristĂĽende labinredning

Bord till labratorium 102 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

103


Kundanpassad design

Kundanpassad design Precis som Ni önskar det

Taxfree shop med integrerade ljuslådor

104 | Inspirationskatalog 2016

Taxfree shop på båt

www.hyllteknik.se

105


Inspiration och kombinationsmรถjligheter

Inspiration Hyllsystem Permanent

Flexibelt

T och L-stativ

Tak och Golv

Kapprum

s 108

s 108

s 110

s 110

s 108

s 108

s 109

s 110

s 110

s 111

s 112

s 112

s 112

s 112

s 114

s 114

s 114

s 114

s 116

s 116

s 116

s 116

s 118

s 118

C-Box

106 | Inspirationskatalog 2016

s 109

s 111

s 113

Steglรถst

s 117

Lagerfack

s 109

s 109

s 109

s 111

s 111

s 111

s 113

s 115

s 115

s 115

s 117

s 117

s 119

s 119

s 117

s 119

www.hyllteknik.se

107


Inspiration och kombinationsmรถjligheter

Inspiration och kombinationsmรถjligheter Permanent

108 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

109


Inspiration och kombinationsmรถjligheter

Inspiration och kombinationsmรถjligheter Flexibelt

110 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

111


Inspiration och kombinationsmรถjligheter

Inspiration och kombinationsmรถjligheter T och L-stativ

112 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

113


Inspiration och kombinationsmรถjligheter

Inspiration och kombinationsmรถjligheter Tak och Golv

114 | Inspirationskatalog 2016

Steglรถst

www.hyllteknik.se

115


Inspiration och kombinationsmรถjligheter

Inspiration och kombinationsmรถjligheter Kapprum

116 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

117


Inspiration och kombinationsmรถjligheter

Inspiration och kombinationsmรถjligheter C-box

118 | Inspirationskatalog 2016

Lagerfack

www.hyllteknik.se

119


Färger och material

Färger och material Färgerna vi visar är våra standardfärger, men det är möjligt att få de flesta produkter i vilken färg du önskar. Alla färger är vägledande.

Standardfärger för metall

Trätyper

* = Lagervara

Standardfärger

T1 Vit Blank, Ral 9016

T100 Vit struktur Matt, Ral 9010

T9 Aluminium Metallic

T5 Metal struktur Metallic

T101 Ljusgrå Matt, Ral 7044

T102 Mellangrå Matt, Ral 7039

T103 Grafitgrå Matt, Ral 7022

T4 Svart Matt, Ral 9005

Fanérad: Björk*

Fanérad: Bok*

Fanérad: Ek

Furuliumfog

Melamin: Björk*

Melamin: Bok*

Melamin: Ek

Melamin: Svart

Melamin: Ljusgrå

Melamin: Vit*

Used wood*

Vitpigmenterad ask*

Högtryckslaminerade

Högtryckslaminerade

Vit m/ kantlist i trä

Vit m/ vit kantlist

Röd

Grön

Blå

Björk

Bok

Vit

Griffelsvart tavla

Vit whiteboard

Ljusgrå

Mörkgrå

Övriga färger

T104 Grå beige Matt, Ral 1019

T8 Pinje grön Matt, Ral 6028

T107 Ocean blå Matt, Ral 5020

T108 Turkos blå Matt, Ral 5018

T105 Röd orange Matt, Ral 2001

T10 Klarröd Blank NCS S 1580 Y90R

Greta och Midistolar

T106 Rübin röd Matt, Ral 3003

T109 Purpur violett Matt, Ral 4007

T116 Koppar Metallic

G Galv Fe/Zn

Tavla

Färger för komplettering av tidigare ordrar

T2 Ljusgrå Blank, NCS 2502 Y

T3 Mörkgrå Blank, NCS 7500

T6 Purpur röd Blank, Ral 3004

Textil för paneler

T7 Safir blå Blank, Ral 5003

T11 Grön Blank, Ral 6018

T12 Blå Blank, Ral 5015

Ljudabsorbent

Ljudabsorbent

Ljudabsorbent

Event screen 60002

Event screen 60021

Event screen 60999

Textil för skärmvägg

Kan fås i andra färger

Cara EJ169

120 | Inspirationskatalog 2016

Cara EJ172

Cara EJ138

www.hyllteknik.se

121


Försäljnings- och leveransvillkor Försäljningsvillkor

Transportskada

Denna katalog upptar ej samtliga våra produkter och varianter. Vid önskemål om specialtillverkning i andra storlekar, färger etc. kontakta oss. Vid order, ange alltid artikelnummer och kulör. Alla mått anges i millimeter. Order lagd med mått angivet på annat sätt kommer att levereras enligt ovan. Det åligger kund/beställare att kontrollera så att produkter, utförande, storlek och antal på orderbekräftelse överensstämmer med lagd order. Produkter som tillverkats i enlighet med bekräftad order anses som korrekt tillverkade och återköps ej.

Om skada på godset har inträffat under transport anmäls detta till fraktbolaget/transportören inom 7 dagar. Skador anmälda efter denna tid godtages och ersätts ej. OBS! Avemballera och kontrollera alltid godset inom 7 dagar!

Märkespackning För att minimera emballage och tid för paketering samt för att undvika skrymmande frakter levereras alla varor med ett godsmärke/order. Önskas märkespackning för att särskilja kollin (med exempelvis rumsnummer eller våningsplan) tas en avgift ut om Netto 100:-/märke exkl. moms. Vi skriver däremot gärna kostnadsfritt flera märken i följesedelns specifikation.

Retur av produkt Retur av produkt kan ej göras utan överenskommelse. Specialtillverkade, ej lagerförda produkter kan inte returneras och återköps därför ej. Kontakta oss därför alltid innan. Godkänd retur krediteras med 80 % av varuvärdet. Frakter krediteras ej. I undantagsfall behöver vi debitera en hanteringskostnad. Detta upplyser vi er om när ni kontaktar oss.

Leveranstidpunkt Leveranstidpunkten angiven på ordererkännande är leveransvecka från fabrik om inget annat anges. OBS! Lagervaror, nu max 5 dagars leveranstid!

Betalningsvillkor

Garantier

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodatum med 18 %. På angivna priser tillkommer mervärdesskatt.

Hyllteknik ansvarar för fel i konstruktion, material och tillverkning som visar sig inom 2 år från leveransdatum. Transportskador kan inte åberopas under garanti. Där specialtillverkning sker mot ritningsunderlag från kund/beställare står Hyllteknik ej ansvarig för konstruktionsbrister.

Leveransvillkor Varor levereras fritt fabrik (EXW). En uppskattad fraktkostnad kan lämnas vid förfrågan.

Emballage

Reservationer Av trycktekniska skäl kan variationer i färg förekomma. Kontakta oss för närmare information.

Pallar, kragar, skärmkartonger och masonit debiteras. Övrigt emballage kostnadsfritt. Made in Sweden

Mottagningskontroll Mottagningskontroll ska ske i samband med mottagandet. Kontrollera att antalet kolli stämmer. Emballageskador ska alltid anmälas direkt på frakt-sedeln och kvitteras av chaufför.

122 | Inspirationskatalog 2016


Specifikationer

Specifikationer 2016

www.hyllteknik.se

123


Specifikationer Hyllsystem

Specifikationer Hyllsystem Hyllsystem Permanent väggsystem För fast montage i vägg. Permanent väggsystem

Väggskena

Väggskena 11002 Väggskena.................................195 mm 11003 Väggskena................................ 293 mm 11004 Väggskena ................................390 mm 11005 Väggskena................................ 488 mm 11006 Väggskena................................ 586 mm 11007 Väggskena................................ 683 mm 11008 Väggskena................................ 781 mm 11009 Väggskena................................ 911 mm 11010 Väggskena ..............................1009 mm 11012 Väggskena...............................1204 mm 11014 Väggskena ..............................1400 mm 11016 Väggskena ..............................1595 mm 11018 Väggskena ..............................1790 mm 11020 Väggskena.............................. 1986 mm 11022 Väggskena.............................. 2181 mm 11024 Väggskena.............................. 2376 mm 11026 Väggskena.............................. 2571 mm

Flexibelt hängsystem Bärlist monteras i vägg. Det medföljer täcklist vit, svart, alugrå, björk, bok eller ek. Hängskenan hakas på bärlisten och är flyttbar i sidled för ett flexibelt montage. För mindre belastning (max 100kg/sektion) så används hängskena light. Flexibelt hängsystem

Väggskena, förstärkt

Väggskena förstärkt 12006 Väggskena förstärkt................. 586 mm 12007 Väggskena förstärkt................. 683 mm 12008 Väggskena förstärkt................. 781 mm 12009 Väggskena förstärkt................. 911 mm 12010 Väggskena förstärkt............... 1009 mm 12012 Väggskena förstärkt ...............1204 mm 12014 Väggskena förstärkt............... 1400 mm 12016 Väggskena förstärkt ...............1595 mm 12018 Väggskena förstärkt ...............1790 mm 12020 Väggskena förstärkt ...............1986 mm 12022 Väggskena förstärkt ...............2181 mm 12024 Väggskena förstärkt ...............2376 mm 12026 Väggskena förstärkt............... 2571 mm Skruv för väggskena 11000 T Montage i trä.................................10 st 11000 B Montage i betong..........................10 st 11000 E Montage i gips...............................10 st

124 | Inspirationskatalog 2016

Bärlist Light 14009 Bärlist Light...............................950 mm 14012 Bärlist Light.............................1220 mm 14016 Bärlist Light.............................1670 mm 14019 Bärlist Light.............................1900 mm 14028 Bärlist Light.............................2800 mm

Fristående hyllsystem

Bärlist Flexibelt hängsystem

Bärlist för rullkrok Permanent väggsystem

Fristående hyllsystem L-systemet monteras intill vägg medan T-systemet monteras för fri placering. Tillverkas efter avsett hylldjup. Levereras med ställfot, men kan även kombineras med våra hjul. Kompletteras med mellanstag eller panelstag.

Flexibelt hängsystem

L-stativ Bärlist för rullkrok 10009 Bärlist .......................................950 mm 10012 Bärlist .....................................1220 mm 10016 Bärlist .....................................1670 mm 10019 Bärlist .....................................1900 mm 10028 Bärlist .....................................2800 mm 10000 Bärlist udda längd upp till ......2900 mm

Fristående hyllsystem

T-stativ

Hängskena 10110 Hängskena............................. 1010 mm 10113 Hängskena .............................1237 mm 10115 Hängskena .............................1501 mm 10120 Hängskena .............................1951 mm 10122 Hängskena .............................2212 mm

T-stativ 19614 T-stativ ...................................1390 mm 19616 T-stativ ...................................1585 mm 19618 T-stativ ...................................1781 mm 19620 T-stativ................................... 1976 mm 19622 T-stativ ...................................2171 mm 19624 T-stativ ...................................2399 mm

Tak & Golvsystem Ett enkelt och starkt system med fri placering. Kompletteras med tak- och golvfäste. Tak- & Golvsystem

Hängskena Flexibelt hängsystem

L-stativ 15014 L-stativ ...................................1390 mm 15016 L-stativ ...................................1585 mm 15018 L-stativ ...................................1781 mm 15020 L-stativ ...................................1976 mm 15022 L-stativ ...................................2171 mm 15024 L-stativ ...................................2399 mm

Hängskena light 13110 Hängskena light .....................1010 mm 13113 Hängskena light .....................1237 mm 13115 Hängskena light .....................1501 mm 13120 Hängskena light..................... 1951 mm 13122 Hängskena light..................... 2212 mm

Steglöst väggsystem För fast montage i vägg. Tillhörande inredning justeras fritt i höjdled. Steglöst väggsystem

C-skena

C-skena 11004 C 11006 C 11008 C 11010 C 11012 C 11015 C 11018 C 11020 C 11000 C

C-skena ....................................400 mm C-skena ....................................600 mm C-skena ....................................800 mm C-skena...................................1000 mm C-skena...................................1200 mm C-skena...................................1500 mm C-skena ..................................1800 mm C-skena ..................................2000 mm C-skena löpmeter................(max 2,9 m)

C-Box väggsystem För fast montage i vägg. Avsedd för plastbackar för en praktisk och strukturerad förvaring. Finns enbart i vit eller aluminium strukturfärg. C-Box system

C-Box skena 12012C C-Box skena ...........................1200 mm 12018C C-Box skena ...........................1800 mm

C-Box skena

Dubbelståndare 17000 Dubbelståndare...............max 2900 mm

Dubbelståndere

Hängskena: Light Skruv för bärlist 10000 T Montage i trä.................................10 st 10000 B Montage i betong..........................10 st 10000 E Montage i gips...............................10 st

www.hyllteknik.se

125


Specifikationer Hyllsystem

Specifikationer Hyllsystem Hyllgavel

Konsol Hyllgavel för trähylla Kombinerad konsol och bokstöd.

Hyllgavel

Rak hyllgavel

Hyllgavel

Rundad hyllgavel

Hyllgavel

Hyllgavel 30020 Hyllgavel/par ....................135x200 mm 30025 Hyllgavel/par ....................135x250 mm 30030 Hyllgavel/par ....................135x300 mm 30040 Hyllgavel/par ....................135x400 mm 30050 Hyllgavel/par ....................135x500 mm 32025 Hyllgavel/par ....................195x250 mm 32030 Hyllgavel/par ....................195x300 mm 32040 Hyllgavel/par ....................195x400 mm 32050 Hyllgavel/par ....................195x500 mm Rundad hyllgavel 30125 Rundad hyllgavel/par .......135x250 mm 30130 Rundad hyllgavel/par .......135x300 mm 30140 Rundad hyllgavel/par .......135x400 mm 30150 Rundad hyllgavel/par .......135x500 mm 32125 Rundad hyllgavel/par .......195x250 mm 32130 Rundad hyllgavel/par .......195x300 mm 32140 Rundad hyllgavel/par .......195x400 mm 32150 Rundad hyllgavel/par .......195x500 mm Hyllgavel med flik 30030F Hyllgavel m. flik/par .........135x300 mm 30040F Hyllgavel m. flik/par .........135x400 mm 32030F Hyllgavel m. flik/par .........195x300 mm 32040F Hyllgavel m. flik/par .........195x400 mm

Konsol för plåthylla En kraftfull konsol för rak eller lutande plåthylla. Lutande konsol kombineras med låskrok. Konsol för plåthylla

Konsol för plåthylla

Mönstergavel 32130M Mönstergavel/par.............195x300 mm 32130MF Mönstergavel m. flik/par..195x300 mm

Konsol för trähylla

126 | Inspirationskatalog 2016

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla

Vinkelkonsol 74330 Vinkelkonsol .............................270 mm 74340 Vinkelkonsol .............................370 mm

Konsol lutande 20521 Konsol lutande..........................210 mm 20527 Konsol lutande..........................270 mm 20537 Konsol lutande..........................370 mm 20547 Konsol lutande..........................470 mm

Vinkelkonsol Special

Klädkammarsystem 52027 Klädkammarkonsol....................270 mm 52157 Klädkammarkonsol förstärkt.....570 mm

Konsol lutande skarv 25521 Konsol lutande skarv.................210 mm 25527 Konsol lutande skarv.................270 mm 25537 Konsol lutande skarv.................370 mm 25547 Konsol lutande skarv.................470 mm

Klädkammarsystem Special

Konfektions- & garderobssystem 50133 Konfektionskonsol...............utan utdrag 51133 Konfektionskonsol............... med utdrag

Lutande 23°, skarv

Konsol 20012 Konsol.......................................120 mm 20017 Konsol.......................................170 mm 20021 Konsol.......................................210 mm 20027 Konsol.......................................270 mm 20037 Konsol.......................................370 mm 20047 Konsol.......................................470 mm

Enkelpressad konsol 35017 Enkelpressad konsol/par...........170 mm 35021 Enkelpressad konsol/par ..........210 mm 35027 Enkelpressad konsol/par ..........270 mm 35037 Enkelpressad konsol/par...........370 mm 35127 Rundad enkelpr. konsol/par..... 270 mm

Garderobesystem Special

Enkelpressad

Konsol förstärkt 20127 Konsol förstärkt.........................270 mm 20137 Konsol förstärkt.........................370 mm 20147 Konsol förstärkt.........................470 mm 20157 Konsol förstärkt.........................570 mm 20167 Konsol förstärkt.........................670 mm

Enkelpressad, lutande

Förstärkt Konsol för trähylla

Specialkonsol Unika konsoler för specifika system eller ändamål.

Lutande 23°

Konsol för trähylla

Mönstergavel m/u flik Skruv för hyllgavel 30000/SK Skruv.......................................4x16 mm

Konsol lutande 40530 Konsol lutande..........................300 mm 40540 Konsol lutande..........................400 mm 40501 Låskrok för konsol 300 mm.........53 mm 40502 Låskrok för konsol 400 mm.........73 mm

Konsol för trähylla

Rundad hyllgavel m. flik Hyllgavel

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla En kraftfull konsol för rak eller lutande trähylla. Vid extrem belastning väljs en förstärkt konsol. För ökad flexibilitet med mindre belastningskrav så finns den enkelpressade konsolen. Konsol för trähylla

Konsol förstärkt skarv 25127 Konsol förstärkt skarv...............270 mm 25137 Konsol förstärkt skarv...............370 mm 25147 Konsol förstärkt skarv...............470 mm 25157 Konsol förstärkt skarv...............570 mm 25167 Konsol förstärkt skarv...............670 mm

Förstärkt, skarv

Lutande 23°

Rak Rundad hyllgavel med flik 30130F Rundad m. flik/par ............135x300 mm 30140F Rundad m. flik/par ............135x400 mm 32130F Rundad m. flik/par ............195x300 mm 32140F Rundad m. flik/par ............195x400 mm

Konsol 40025 Konsol...................................... 250 mm 40030 Konsol...................................... 300 mm 40040 Konsol...................................... 400 mm 40050 Konsol ......................................500 mm 40060 Konsol ......................................600 mm

Rak

Rak hyllgavel m. flik Hyllgavel

Konsol för trähylla

Konsol för trähylla Konsol skarv 25021 Konsol skarv..............................210 mm 25027 Konsol skarv..............................270 mm 25037 Konsol skarv..............................370 mm 25047 Konsol skarv..............................470 mm

Enkelpressad, justerbar

Skarv

Enkelpressad konsol lutande 35517 Enkelpress konsol lut./par........170 mm 35521 Enkelpress konsol lut./par........210 mm 35527 Enkelpress konsol lut./par........270 mm 35537 Enkelpress konsol lut./par........370 mm 35627 Rundad enkelpr. konsol lut./par...........................270 mm Enkelpressad justerbar konsol 35227 Justerbar enkelpr. konsol/par...270 mm

C-Box konsol Finns enbart i vit eller aluminium strukturfärg. 27040C C-Box konsol.............................400 mm 27050C C-Box konsol.............................500 mm

C-Box konsol Special

C-konsol

C-konsol 26017 C 26021 C 26027 C 26037 C 26047 C 26057 C

C-konsol....................................170 mm C-konsol....................................210 mm C-konsol....................................270 mm C-konsol....................................370 mm C-konsol....................................470 mm C-konsol....................................570 mm

Skruv för konsol 20017/SK För 170 mm....................................10 st 20021/SK För 210 mm....................................10 st 20027/SK För 270-370 mm.............................10 st 20147/SK För 470-670 mm.............................10 st 30000/SK Skruv.......................................4x16 mm 74030/SK För vinkelkonsol i c-skena

www.hyllteknik.se

127


Specifikationer Hyllsystem

Specifikationer Hyllsystem Hyllor för konsol Plåthylla Tillverkad i 1,25 mm plåt. Plåthylla

Plåt

Plåthylla

Fothylla

Plåthylla

Lutande plåt Komplett plåthylla

Plåthylla 62508F Plåthylla............................800x250 mm 62509F Plåthylla............................900x250 mm 62510F Plåthylla..........................1000x250 mm 63008F Plåthylla............................800x300 mm 63009F Plåthylla............................900x300 mm 63010F Plåthylla..........................1000x300 mm 64008F Plåthylla............................800x400 mm 64009F Plåthylla............................900x400 mm 64010F Plåthylla..........................1000x400 mm 65008F Plåthylla............................800x500 mm 65009F Plåthylla............................900x500 mm 65010F Plåthylla..........................1000x500 mm 66008F Plåthylla............................800x600 mm 66009F Plåthylla............................900x600 mm 66010F Plåthylla..........................1000x600 mm Fothylla 68308 Fothylla..............................800x300 mm 68309 Fothylla..............................900x300 mm 68310 Fothylla............................1000x300 mm 68408 Fothylla..............................800x400 mm 68409 Fothylla..............................900x400 mm 68410 Fothylla............................1000x400 mm 68508 Fothylla..............................800x500 mm 68509 Fothylla..............................900x500 mm 68510 Fothylla............................1000x500 mm 68608 Fothylla..............................800x600 mm 68609 Fothylla..............................900x600 mm 68610 Fothylla............................1000x600 mm Lutande plåthylla 63008T Lutande plåthylla..............800x300 mm 63009T Lutande plåthylla..............900x300 mm 63010T Lutande plåthylla............1000x300 mm 64008T Lutande plåthylla..............800x400 mm 64009T Lutande plåthylla..............900x400 mm 64010T Lutande plåthylla............1000x400 mm Plåthylla Paper 123001 Plåthylla Paper..................800x300 mm 123002 Plåthylla Paper..................900x300 mm 123003 Plåthylla Paper................1000x300 mm

Trähylla Fanér har en kärna i 19mm lamellträ och melamin i 18 mm spånskiva. Trähylla

Olika typer

Fanérad: Björk

Hylla ekfanér 74000 Hylla ekfanér....................avvikande/m2

Hylla björkfanér 71208 Hylla björkfanér.................800x250 mm 71209 Hylla björkfanér.................900x250 mm 71306 Hylla björkfanér.................600x300 mm 71308 Hylla björkfanér.................800x300 mm 71309 Hylla björkfanér.................900x300 mm 71310 Hylla björkfanér...............1000x300 mm 71316 Hylla björkfanér...............1600x300 mm 71408 Hylla björkfanér.................800x400 mm 71409 Hylla björkfanér.................900x400 mm 71410 Hylla björkfanér...............1000x400 mm 71416 Hylla björkfanér...............1600x400 mm 71000 Hylla björkfanér................avvikande/m2

Hylla furulimfog 78003 Hylla furulimfog...............avvikande/m2 Furulimfog

Melamin: Björk

Hylla björkfanér borrad för flik 71308B Hylla björkfanér borrad.....800x300 mm 71309B Hylla björkfanér borrad.....900x300 mm 71310B Hylla björkfanér borrad...1000x300 mm 71408B Hylla björkfanér borrad.....800x400 mm 71409B Hylla björkfanér borrad.....900x400 mm 71410B Hylla björkfanér borrad...1000x400 mm

Fanérad: Bok

Melamin: Vit

Fanérad: Ek

Hylla björkmelamin 91306 Hylla björkmelamin...........600x300 mm 91308 Hylla björkmelamin...........800x300 mm 91309 Hylla björkmelamin...........900x300 mm 91316 Hylla björkmelamin.........1600x300 mm 91408 Hylla björkmelamin...........800x400 mm 91409 Hylla björkmelamin...........900x400 mm 91416 Hylla björkmelamin.........1600x400 mm 91000 Hylla björkmelamin..........avvikande/m2 Hylla björkmelamin borrad för flik 91306B Hylla björkmelamin borr....600x300 mm 91308B Hylla björkmelamin borr....800x300 mm 91309B Hylla björkmelamin borr....900x300 mm 91408B Hylla björkmelamin borr....800x400 mm 91409B Hylla björkmelamin borr....900x400 mm

Hylla bokfanér 72208 Hylla bokfanér...................800x250 mm 72209 Hylla bokfanér...................900x250 mm 72308 Hylla bokfanér...................800x300 mm 72309 Hylla bokfanér...................900x300 mm 72310 Hylla bokfanér.................1000x300 mm 72316 Hylla bokfanér.................1600x300 mm 72408 Hylla bokfanér...................800x400 mm 72409 Hylla bokfanér...................900x400 mm 72410 Hylla bokfanér.................1000x400 mm 72416 Hylla bokfanér.................1600x400 mm 72000 Hylla bokfanér..................avvikande/m2

Melamin: Bok

Hylla bokmelamin 92306 Hylla bokmelamin.............600x300 mm 92308 Hylla bokmelamin.............800x300 mm 92309 Hylla bokmelamin.............900x300 mm 92316 Hylla bokmelamin...........1600x300 mm 92408 Hylla bokmelamin.............800x400 mm 92409 Hylla bokmelamin.............900x400 mm 92416 Hylla bokmelamin...........1600x400 mm 92000 Hylla bokmelamin............avvikande/m2 Hylla bokmelamin borrad för flik 92306B Hylla bokmelamin borr......600x300 mm 92308B Hylla bokmelamin borr......800x300 mm 92309B Hylla bokmelamin borr......900x300 mm 92408B Hylla bokmelamin borr......800x400 mm 92409B Hylla bokmelamin borr......900x400 mm

Hylla bokfanér borrad för flik 72308B Hylla bokfanér borrad.......800x300 mm 72309B Hylla bokfanér borrad.......900x300 mm 72310B Hylla bokfanér borrad.....1000x300 mm 72408B Hylla bokfanér borrad.......800x400 mm 72409B Hylla bokfanér borrad.......900x400 mm 72410B Hylla bokfanér borrad.....1000x400 mm

Hylla ekmelamin 94000 Hylla ekmelamin..............avvikande/m2

Hylla vit melamin 90306 Hylla vit melamin..............600x300 mm 90308 Hylla vit melamin..............800x300 mm 90309 Hylla vit melamin..............900x300 mm 90316 Hylla vit melamin............1600x300 mm 90408 Hylla vit melamin..............800x400 mm 90409 Hylla vit melamin..............900x400 mm 90416 Hylla vit melamin............1600x400 mm 90000 Hylla vit melamin..............avvikande/m Hylla vit melamin borrad för flik 90308B Hylla vit melamin borrad...800x300 mm 90309B Hylla vit melamin borrad...900x300 mm 90408B Hylla vit melamin borrad...800x400 mm 90409B Hylla vit melamin borrad...900x400 mm

Melamin: Svart

Hylla svart och ljusgrå melamin 93000 Hylla svart melamin..........avvikande/m 93100 Hylla ljusgrå melamin.......avvikande/m

Melamin: Ljusgrå Hylla used wood 95308 Hylla used wood...............avvikande/m Used wood

Melamin: Vit ask

Vit m/ kantlist i trä

Hylla vitpigmenterad askmelamin 93283 Hylla Vit ask......................800x300 mm 93293 Hylla Vit ask......................900x300 mm 93284 Hylla Vit ask......................800x400 mm 93294 Hylla Vit ask......................900x400 mm

Hylla högtryckslaminat Formica colors + K7024 Björk, K7016 bok. Kantlist överlaminerad massiv bok eller björk. Eller vit ABS-kantlist. 77000 Kärna 19 mm......................lamellträ/m2 78004 Kärna 19 mm.................... spånskiva/m2

Vit m/ vit kantlist

Melamin: Ek

Model: Paper

128 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

129


Specifikationer Hyllsystem

Specifikationer Hyllsystem Hyllor, kompletta Komplett plåthylla Plåthylla inkl. hyllgavlar. Komplett plåthylla

Med rak hyllgavel

Komplett plåthylla

Med rundad hyllgavel

Plåthylla med rak hyllgavel B650818 Plåthylla m. gavel..............800x250 mm B650918 Plåthylla m. gavel..............900x250 mm B651018 Plåthylla m. gavel............1000x250 mm B630818 Plåthylla m. gavel..............800x300 mm B630918 Plåthylla m. gavel..............900x300 mm B631018 Plåthylla m. gavel............1000x300 mm B640818 Plåthylla m. gavel..............800x400 mm B640918 Plåthylla m. gavel..............900x400 mm B641018 Plåthylla m. gavel............1000x400 mm B655818 Plåthylla m. gavel..............800x500 mm B655918 Plåthylla m. gavel..............900x500 mm B655108 Plåthylla m. gavel............1000x500 mm Plåthylla med rundad hyllgavel B650818R Plåthylla m. rund gavel.....800x250 mm B650918R Plåthylla m. rund gavel.....900x250 mm B651018R Plåthylla m. rund gavel...1000x250 mm B630818R Plåthylla m. rund gavel.....800x300 mm B630918R Plåthylla m. rund gavel.....900x300 mm B631018R Plåthylla m. rund gavel...1000x300 mm B640818R Plåthylla m. rund gavel.....800x400 mm B640918R Plåthylla m. rund gavel.....900x400 mm B641018R Plåthylla m. rund gavel...1000x400 mm B655818R Plåthylla m. rund gavel.....800x500 mm B655918R Plåthylla m. rund gavel.....900x500 mm B655108R Plåthylla m. rund gavel...1000x500 mm

Komplett plåthylla

Pocket- /CD-hylla med gavel B7815 Pocket- / CD-hylla.............800x150 mm B7915 Pocket- / CD-hylla.............900x150 mm B7820 Pockethylla........................800x200 mm B7920 Pockethylla........................900x200 mm

Komplett trähylla Förborrat hyllplan inkl. hyllgavlar med flik och bakkantslist. Komplett trähylla

Pocket- /CD-hylla Plåthylla med integrerad konsol Tillverkas i 1,5mm plåt. Med rak hyllgavel 135 Komplett plåthylla

Model: Ving

Komplett plåthylla

Plåthylla Ving 67208 Vinghylla...........................800x250 mm 67209 Vinghylla...........................900x250 mm 67210 Vinghylla.........................1000x250 mm 67308 Vinghylla...........................800x300 mm 67309 Vinghylla...........................900x300 mm 67310 Vinghylla.........................1000x300 mm 67408 Vinghylla...........................800x400 mm 67409 Vinghylla...........................900x400 mm 67410 Vinghylla.........................1000x400 mm Plåthylla Modern 123201 Plåthylla Modern...............800x300 mm 123202 Plåthylla Modern...............900x300 mm 123203 Plåthylla Modern.............1000x300 mm

Model: Modern Komplett trähylla

Komplett plåthylla

Topphylla

Komplett plåthylla

Topphylla med konsol B5508 Topphylla med konsol.......800x250 mm B5509 Topphylla med konsol.......900x250 mm B5308 Topphylla med konsol.......800x300 mm B5309 Topphylla med konsol.......900x300 mm B5310 Topphylla med konsol.....1000x300 mm B5408 Topphylla med konsol.......800x400 mm B5409 Topphylla med konsol.......900x400 mm B5410 Topphylla med konsol.....1000x400 mm

Med rak hyllgavel 195

Tidskriftshylla 60º med konsol 61008 Tidskriftshylla m. konsol...800x300 mm 61009 Tidskriftshylla m. konsol...900x300 mm 61010 Tidskriftshylla m. konsol.1000x300 mm

Tidskriftshylla 60°

130 | Inspirationskatalog 2016

Trähylla med rak hyllgavel 135 mm 7130813 Hylla björkfanér.................800x300 mm 7130913 Hylla björkfanér.................900x300 mm 7131013 Hylla björkfanér...............1000x300 mm 7140813 Hylla björkfanér.................800x400 mm 7140913 Hylla björkfanér.................900x400 mm 7141013 Hylla björkfanér...............1000x400 mm 7230813 Hylla bokfanér...................800x300 mm 7230913 Hylla bokfanér...................900x300 mm 7231013 Hylla bokfanér.................1000x300 mm 7240813 Hylla bokfanér...................800x400 mm 7240913 Hylla bokfanér...................900x400 mm 7241013 Hylla bokfanér.................1000x400 mm 9030813 Hylla Vitmelamin...............800x300 mm 9030913 Hylla Vitmelamin...............900x300 mm 9040813 Hylla Vitmelamin...............800x400 mm 9040913 Hylla Vitmelamin...............900x400 mm 9130813 Hylla Björkmelamin...........800x300 mm 9130913 Hylla Björkmelamin...........900x300 mm 9140813 Hylla Björkmelamin...........800x400 mm 9140913 Hylla Björkmelamin...........900x400 mm 9230813 Hylla Bokmelamin.............800x300 mm 9230913 Hylla Bokmelamin.............900x300 mm 9240813 Hylla Bokmelamin.............800x400 mm 9240913 Hylla Bokmelamin.............900x400 mm Trähylla med rak hyllgavel 195 mm 7130819 Hylla björkfanér.................800x300 mm 7130919 Hylla björkfanér.................900x300 mm 7131019 Hylla björkfanér...............1000x300 mm 7140819 Hylla björkfanér.................800x400 mm 7140919 Hylla björkfanér.................900x400 mm 7141019 Hylla björkfanér...............1000x400 mm 7230819 Hylla bokfanér...................800x300 mm 7230919 Hylla bokfanér...................900x300 mm 7231019 Hylla bokfanér.................1000x300 mm 7240819 Hylla bokfanér...................800x400 mm 7240919 Hylla bokfanér...................900x400 mm 7241019 Hylla bokfanér.................1000x400 mm 9030819 Hylla Vitmelamin...............800x300 mm 9030919 Hylla Vitmelamin...............900x300 mm 9040819 Hylla Vitmelamin...............800x400 mm 9040919 Hylla Vitmelamin.............. 900x400 mm

9130819 9130919 9140819 9140919 9230819 9230919 9240819 9240919 Komplett trähylla

Med rundad gavel 135

Komplett trähylla

Med rundad hyllgavel 195

Hylla Björkmelamin...........800x300 mm Hylla Björkmelamin...........900x300 mm Hylla Björkmelamin...........800x400 mm Hylla Björkmelamin...........900x400 mm Hylla Bokmelamin.............800x300 mm Hylla Bokmelamin.............900x300 mm Hylla Bokmelamin.............800x400 mm Hylla Bokmelamin.............900x400 mm

Trähylla med rundad hyllgavel 135 mm 7130813R Hylla björkfanér.................800x300 mm 7130913R Hylla björkfanér.................900x300 mm 7131013R Hylla björkfanér...............1000x300 mm 7140813R Hylla björkfanér.................800x400 mm 7140913R Hylla björkfanér.................900x400 mm 7141013R Hylla björkfanér...............1000x400 mm 7230813R Hylla bokfanér...................800x300 mm 7230913R Hylla bokfanér...................900x300 mm 7231013R Hylla bokfanér.................1000x300 mm 7240813R Hylla bokfanér...................800x400 mm 7240913R Hylla bokfanér...................900x400 mm 7241013R Hylla bokfanér.................1000x400 mm 9030813R Hylla Vitmelamin...............800x300 mm 9030913R Hylla Vitmelamin...............900x300 mm 9040813R Hylla Vitmelamin...............800x400 mm 9040913R Hylla Vitmelamin...............900x400 mm 9130813R Hylla Björkmelamin...........800x300 mm 9130913R Hylla Björkmelamin...........900x300 mm 9140813R Hylla Björkmelamin...........800x400 mm 9140913R Hylla Björkmelamin...........900x400 mm 9230813R Hylla Bokmelamin.............800x300 mm 9230913R Hylla Bokmelamin.............900x300 mm 9240813R Hylla Bokmelamin.............800x400 mm 9240913R Hylla Bokmelamin.............900x400 mm Trähylla med rundad hyllgavel 195 mm 7130819R Hylla björkfanér.................800x300 mm 7130919R Hylla björkfanér.................900x300 mm 7131019R Hylla björkfanér...............1000x300 mm 7140819R Hylla björkfanér.................800x400 mm 7140919R Hylla björkfanér.................900x400 mm 7141019R Hylla björkfanér...............1000x400 mm 7230819R Hylla bokfanér...................800x300 mm 7230919R Hylla bokfanér...................900x300 mm 7231019R Hylla bokfanér.................1000x300 mm 7240819R Hylla bokfanér...................800x400 mm 7240919R Hylla bokfanér...................900x400 mm 7241019R Hylla bokfanér.................1000x400 mm

www.hyllteknik.se

131


Specifikationer Hyllsystem

Specifikationer Hyllsystem Hyllor, kompletta (fortsättning) 9030819R 9030919R 9040819R 9040919R 9130819R 9130919R 9140819R 9140919R 9230819R 9230919R 9240819R 9240919R Komplett trähylla

Med mönstergavel

Komplett trähylla

Lutande 23°

Komplett trähylla

Lutande 60°

Hyllor, kompletta (forsätning) Hylla Vitmelamin...............800x300 mm Hylla Vitmelamin...............900x300 mm Hylla Vitmelamin...............800x400 mm Hylla Vitmelamin...............900x400 mm Hylla Björkmelamin...........800x300 mm Hylla Björkmelamin...........900x300 mm Hylla Björkmelamin...........800x400 mm Hylla Björkmelamin...........900x400 mm Hylla Bokmelamin.............800x300 mm Hylla Bokmelamin.............900x300 mm Hylla Bokmelamin.............800x400 mm Hylla Bokmelamin.............900x400 mm

Trähylla med mönstergavel 195 mm 7130819M Hylla björkfanér.................800x300 mm 7130919M Hylla björkfanér.................900x300 mm 7131019M Hylla björkfanér...............1000x300 mm 7230819M Hylla bokfanér...................800x300 mm 7230919M Hylla bokfanér...................900x300 mm 7231019M Hylla bokfanér.................1000x300 mm 9030819M Hylla Vitmelamin...............800x300 mm 9030919M Hylla Vitmelamin...............900x300 mm 9130819M Hylla Björkmelamin...........800x300 mm 9130919M Hylla Björkmelamin...........900x300 mm 9230819M Hylla Bokmelamin.............800x300 mm 9230919M Hylla Bokmelamin.............900x300 mm

Komplett trähylla

Trähylla Wood 126mm 124001 Björkfanér..........................800x320 mm 124002 Ekfanér..............................800x320 mm 125001 Björkmelamin....................800x320 mm 125002 Ekmelamin.........................800x320 mm

Övriga kompletta hyllor Unika hyllor för specifika ändamål. Komplett

Plexiglashylla, lutande Tähylla Wood 256mm 124010 Björkfanér..........................800x320 mm 124011 Ekfanér..............................800x320 mm 125010 Björkmelamin....................800x320 mm 125011 Ekmelamin.........................800x320 mm

Komplett Glashylla Komplett

Model: Wood m/u dörrar

Hylla för pilatesboll på konsol 99911 1-bollsbygel.......................600x500 mm 99912 2-bollsbygel.....................1200x500 mm 99913 3-bollsbygel.....................1800x500 mm

För pilatesbollar Skåp Wood B=800mm H=385mm D=320mm. Komplettera med hyllgavlar. 124020 Björkfanér..........................800x320 mm 124021 Ekfanér..............................800x320 mm 125020 Björkmelamin....................800x320 mm 125021 Ekmelamin.........................800x320 mm

Komplett Kompaktlaminathylla Komplett

Trådkorg med beslag 80200 Trådkorg............................600x300 mm 80205 Trådkorg............................900x300 mm 80209 Trådkorg............................900x400 mm

Komplett

Komplett

Trådhylla på konsoler 80211 Trådhylla............................600x300 mm 80212 Trådhylla............................900x300 mm 80213 Trådhylla............................900x400 mm

Tappkonsol Komplett

Trådhylla Komplett

Lutande trähylla med konsol 60º 7130860 Hylla björkfanér.................800x300 mm 7130960 Hylla björkfanér.................900x300 mm 7230860 Hylla bokfanér...................800x300 mm 7230960 Hylla bokfanér...................900x300 mm 9030860 Hylla Vitmelamin...............800x300 mm 9030960 Hylla Vitmelamin...............900x300 mm 9130860 Hylla björkmelamin...........800x300 mm 9130960 Hylla björkmelamin...........900x300 mm 9230860 Hylla bokmelamin.............800x300 mm 9230960 Hylla bokmelamin.............900x300 mm

Utdragshylla

Utdragshylla med fästprofiler 81008 Hylla bokfanér...................800x300 mm 81009 Hylla bokfanér...................900x300 mm 81018 Hylla björkfanér.................800x300 mm 81019 Hylla björkfanér.................900x300 mm 82008 Hylla bokmelamin.............800x300 mm 82009 Hylla bokmelamin.............900x300 mm 82018 Hylla björkmelamin...........800x300 mm 82019 Hylla björkmelamin...........900x300 mm 82028 Hylla vit melamin..............800x300 mm 82029 Hylla vit melamin..............900x300 mm

Spjutsystem 60700 Spjutstång.......................max 1000 mm 60900 G Spjut..........................................200 mm

Spjutsystem

Trådkorg

Lutande trähylla med konsol 23º 7130823 Hylla björkfanér.................800x300 mm 7130923 Hylla björkfanér.................900x300 mm 7230823 Hylla bokfanér...................800x300 mm 7230923 Hylla bokfanér...................900x300 mm 9030823 Hylla Vitmelamin...............800x300 mm 9030923 Hylla Vitmelamin...............900x300 mm 9130823 Hylla björkmelamin...........800x300 mm 9130923 Hylla björkmelamin...........900x300 mm 9230823 Hylla bokmelamin.............800x300 mm 9230923 Hylla bokmelamin.............900x300 mm

132 | Inspirationskatalog 2016

Kompaktlaminathylla med hållare 43301 Kompaktlaminathylla........600x300 mm 12 mm, vit med svart kärna

Model: Wood låg Skåp

Komplett plexiglashylla 80008 Plexihylla...........................800x300 mm 80009 Plexihylla...........................900x300 mm

Glashylla med hållare 43306 Glashylla 8 mm.................600x300 mm 43308 Glashylla 5 mm.................810x300 mm

Model: Wood hög Komplett trähylla

Komplett

C-box

Tappkonsol 46027 Tappkonsol................................270 mm 46037 Tappkonsol................................370 mm 46047 Tappkonsol................................470 mm 46137 Tappkonsol förstärkt.................370 mm 46147 Tappkonsol förstärkt.................470 mm 46157 Tappkonsol förstärkt.................570 mm Plastboxar med lock transparent 3589070 Plastbox..................... 400x300x120 mm 3508390 Plastbox..................... 400x300x190 mm 3493070 Plastbox..................... 400x300x320 mm 3494070 Plastbox..................... 500x390x180 mm 3510070 Plastbox..................... 500x390x260 mm 3542070 Plastbox..................... 500x390x410 mm

www.hyllteknik.se

133


Specifikationer Hyllsystem

Specifikationer Hyllsystem Kapprum

Kapprum Kapprum Kompletta artiklar i modulmått 250 eller 300 mm.

Kapprum

Klädfackhylla

Kapprum

Hatthylla

Kapprum

Kroklist

Klädfack 69005 69006 69007 69009 69001 69015 69016 69017 69019 69011 69025 69026 69027 69029 69021

Klädfack bokmelamin................500 mm Klädfack bokmelamin................600 mm Klädfack bokmelamin................750 mm Klädfack bokmelamin................900 mm Klädfack bokmelamin..............1000 mm Klädfack björkmelamin.............500 mm Klädfack björkmelamin.............600 mm Klädfack björkmelamin.............750 mm Klädfack björkmelamin.............900 mm Klädfack björkmelamin...........1000 mm Klädfack ekmelamin..................500 mm Klädfack ekmelamin..................600 mm Klädfack ekmelamin..................750 mm Klädfack ekmelamin..................900 mm Klädfack ekmelamin................1000 mm

Hatthylla 69205 69206 69207 69209 69201 69215 69216 69217 69219 69211 69225 69226 69227 69229 69221

Hatthylla bok.............................500 mm Hatthylla bok.............................600 mm Hatthylla bok.............................750 mm Hatthylla bok.............................900 mm Hatthylla bok...........................1000 mm Hatthylla björk...........................500 mm Hatthylla björk...........................600 mm Hatthylla björk...........................750 mm Hatthylla björk...........................900 mm Hatthylla björk.........................1000 mm Hatthylla ek...............................500 mm Hatthylla ek...............................600 mm Hatthylla ek...............................750 mm Hatthylla ek...............................900 mm Hatthylla ek.............................1000 mm

Kroklist 60005 60006 60007 60009 60001 60015 60016 60017 60019 60011

Kroklist massiv bok...................500 mm Kroklist massiv bok...................600 mm Kroklist massiv bok...................750 mm Kroklist massiv bok...................900 mm Kroklist massiv bok.................1000 mm Kroklist massiv björk.................500 mm Kroklist massiv björk.................600 mm Kroklist massiv björk.................750 mm Kroklist massiv björk.................900 mm Kroklist massiv björk...............1000 mm Kan fås även i ek

134 | Inspirationskatalog 2016

Kapprum

Skohylla m/u dropplåt

Skohylla 69105 69106 69107 69109 69101 69115 69116 69117 69119 69111 69125 69126 69127 69129 69121

Skohylla bok..............................500 mm Skohylla bok..............................600 mm Skohylla bok..............................750 mm Skohylla bok..............................900 mm Skohylla bok............................1000 mm Skohylla björk............................500 mm Skohylla björk............................600 mm Skohylla björk............................750 mm Skohylla björk............................900 mm Skohylla björk..........................1000 mm Skohylla ek................................500 mm Skohylla ek................................600 mm Skohylla ek................................750 mm Skohylla ek................................900 mm Skohylla ek..............................1000 mm

Dropplåt 69305 69306 69307 69309 69301

Dropplåt monterad....................500 mm Dropplåt monterad....................600 mm Dropplåt monterad....................750 mm Dropplåt monterad....................900 mm Dropplåt monterad..................1000 mm

Kapprum

Klädfackhylla: Holken

Klädfack Holken 69506 Klädfack bokmelamin................600 mm 69509 Klädfack bokmelamin................900 mm 69516 Klädfack björkmelamin.............600 mm 69519 Klädfack björkmelamin.............900 mm Finns även med massivt trä. Bok, björk. Luckan har då ett genomborrat hål som handtag. Stövellist 69606 69609 69616 69619

Sittbänk

Sittbänk 69405 69406 69407 69409 69410 69415 69416 69417 69419 69411 69425 69426 69427 69429 69421

Hatthylla Basic 69235 Hatthylla....................................500 mm 69236 Hatthylla....................................600 mm 69237 Hatthylla....................................750 mm 69239 Hatthylla....................................900 mm 69231 Hatthylla..................................1000 mm

Hatthylla: Basic Kapprum

Kapprum

Stövellist massiv bok................600 mm Stövellist massiv bok................900 mm Stövellist massiv björk..............600 mm Stövellist massiv björk..............900 mm

Skohylla Basic 69135 Skohylla.....................................500 mm 69136 Skohylla.....................................600 mm 69137 Skohylla.....................................750 mm 69139 Skohylla.....................................900 mm 69131 Skohylla...................................1000 mm

Skohylla m/u dropplåt: Basic Stövellist Kapprum

Torkställ 69705 Torkställ.....................................500 mm 69706 Torkställ.....................................600 mm 69707 Torkställ.....................................750 mm 69709 Torkställ.....................................900 mm 69701 Torkställ...................................1000 mm

Torkställ Kapprum

Kapprum

Kapprum

Sittbänk bokmelamin................500 mm Sittbänk bokmelamin................600 mm Sittbänk bokmelamin................750 mm Sittbänk bokmelamin................900 mm Sittbänk bokmelamin..............1000 mm Sittbänk björkmelamin..............500 mm Sittbänk björkmelamin..............600 mm Sittbänk björkmelamin..............750 mm Sittbänk björkmelamin..............900 mm Sittbänk björkmelamin............1000 mm Sittbänk ekmelamin..................500 mm Sittbänk ekmelamin..................600 mm Sittbänk ekmelamin..................750 mm Sittbänk ekmelamin..................900 mm Sittbänk ekmelamin................1000 mm Finns även i stavlimmad bok, björk, ek samt avvikande mått.

Klädfackhylla: Bubbles

Kapprum

Sittbänk/Skohylla: Bubbles

Klädfack Bubbles 69805 Klädfack bokmelamin................500 mm 69806 Klädfack bokmelamin................600 mm 69807 Klädfack bokmelamin................750 mm 69809 Klädfack bokmelamin................900 mm 69815 Klädfack björkmelamin.............500 mm 69816 Klädfack björkmelamin.............600 mm 69817 Klädfack björkmelamin.............750 mm 69819 Klädfack björkmelamin.............900 mm

Skohylla Basic för dropplåt 69135D Skohylla för dropplåt.................500 mm 69136D Skohylla för dropplåt.................600 mm 69137D Skohylla för dropplåt.................750 mm 69139D Skohylla för dropplåt.................900 mm 69131D Skohylla för dropplåt...............1000 mm Dropplåt Basic 69335 Dropplåt....................................500 mm 69336 Dropplåt....................................600 mm 69337 Dropplåt....................................750 mm 69339 Dropplåt....................................900 mm 69331 Dropplåt..................................1000 mm

Sittbänk/Skohylla Bubbles 69905 Sittbänk bokmelamin.................500mm 69906 Sittbänk bokmelamin.................600mm 69907 Sittbänk bokmelamin.................750mm 69909 Sittbänk bokmelamin.................900mm 69915 Sittbänk björkmelamin...............500mm 69916 Sittbänk björkmelamin...............600mm 69917 Sittbänk björkmelamin...............750mm 69919 Sittbänk björkmelamin...............900mm

www.hyllteknik.se

135


Specifikationer Hyllsystem

Specifikationer Hyllsystem Lagerfack

Lagerfack Lagerfack hög Höjd 2000 mm. Levereras med 6 hyllplan. Flexibelt inredningssystem av rejäl stålkonstruktion för extra hög belastning.

Lagerfack hög

Typ A

Lagerfack hög

Typ B

Lagerfack hög

Typ A1

Lagerfack A L 1308 Lagerfack typ A.................800x300 mm L 1309 Lagerfack typ A.................900x300 mm L 1310 Lagerfack typ A...............1000x300 mm L 1408 Lagerfack typ A.................800x400 mm L 1409 Lagerfack typ A.................900x400 mm L 1410 Lagerfack typ A...............1000x400 mm L 1508 Lagerfack typ A.................800x500 mm L 1509 Lagerfack typ A.................900x500 mm L 1510 Lagerfack typ A...............1000x500 mm L 1608 Lagerfack typ A.................800x600 mm L 1609 Lagerfack typ A.................900x600 mm L 1610 Lagerfack typ A...............1000x600 mm Lagerfack B L 2308 Lagerfack typ B.................800x300 mm L 2309 Lagerfack typ B.................900x300 mm L 2310 Lagerfack typ B...............1000x300 mm L 2408 Lagerfack typ B.................800x400 mm L 2409 Lagerfack typ B.................900x400 mm L 2410 Lagerfack typ B...............1000x400 mm L 2508 Lagerfack typ B.................800x500 mm L 2509 Lagerfack typ B.................900x500 mm L 2510 Lagerfack typ B...............1000x500 mm L 2608 Lagerfack typ B.................800x600 mm L 2609 Lagerfack typ B.................900x600 mm L 2610 Lagerfack typ B...............1000x600 mm

Lagerfack hög

Typ B1

Lagerfack hög

Typ V Lagerfack hög

Typ VM

Lagerfack B1 L 4308 Lagerfack typ B1...............800x300 mm L 4309 Lagerfack typ B1...............900x300 mm L 4310 Lagerfack typ B1.............1000x300 mm L 4408 Lagerfack typ B1...............800x400 mm L 4409 Lagerfack typ B1...............900x400 mm L 4410 Lagerfack typ B1.............1000x400 mm L 4508 Lagerfack typ B1...............800x500 mm L 4509 Lagerfack typ B1...............900x500 mm L 4510 Lagerfack typ B1.............1000x500 mm L 4608 Lagerfack typ B1...............800x600 mm L 4609 Lagerfack typ B1...............900x600 mm L 4610 Lagerfack typ B1.............1000x600 mm

Lagerfack låg Höjd 900 mm. Levereras med 3 hyllplan. Lagerfack låg

Typ A

Lagerfack V V 5308 Lagerfack typ V.................800x300 mm V 5309 Lagerfack typ V.................900x300 mm V 5310 Lagerfack typ V...............1000x300 mm V 5408 Lagerfack typ V.................800x400 mm V 5409 Lagerfack typ V.................900x400 mm V 5410 Lagerfack typ V...............1000x400 mm

Lagerfack låg

Lagerfack VM VM 5308 Lagerfack typ VM..............800x300 mm VM 5309 Lagerfack typ VM..............900x300 mm VM 5310 Lagerfack typ VM............1000x300 mm VM 5408 Lagerfack typ VM..............800x400 mm VM 5409 Lagerfack typ VM..............900x400 mm VM 5410 Lagerfack typ VM............1000x400 mm

Typ B

Lagerfack låg

Lagerfack A1 L 3308 Lagerfack typ A1...............800x300 mm L 3309 Lagerfack typ A1...............900x300 mm L 3310 Lagerfack typ A1.............1000x300 mm L 3408 Lagerfack typ A1...............800x400 mm L 3409 Lagerfack typ A1...............900x400 mm L 3410 Lagerfack typ A1.............1000x400 mm L 3508 Lagerfack typ A1...............800x500 mm L 3509 Lagerfack typ A1...............900x500 mm L 3510 Lagerfack typ A1.............1000x500 mm L 3608 Lagerfack typ A1...............800x600 mm L 3609 Lagerfack typ A1...............900x600 mm L 3610 Lagerfack typ A1.............1000x600 mm

136 | Inspirationskatalog 2016

Typ A1

Lagerfack låg A L 1308L Lagerfack typ A.................800x300 mm L 1309L Lagerfack typ A.................900x300 mm L 1310L Lagerfack typ A...............1000x300 mm L 1408L Lagerfack typ A.................800x400 mm L 1409L Lagerfack typ A.................900x400 mm L 1410L Lagerfack typ A...............1000x400 mm L 1508L Lagerfack typ A.................800x500 mm L 1509L Lagerfack typ A.................900x500 mm L 1510L Lagerfack typ A...............1000x500 mm L 1608L Lagerfack typ A.................800x600 mm L 1609L Lagerfack typ A.................900x600 mm L 1610L Lagerfack typ A...............1000x600 mm Lagerfack låg B L 2308L Lagerfack typ B.................800x300 mm L 2309L Lagerfack typ B.................900x300 mm L 2310L Lagerfack typ B...............1000x300 mm L 2408L Lagerfack typ B.................800x400 mm L 2409L Lagerfack typ B.................900x400 mm L 2410L Lagerfack typ B...............1000x400 mm L 2508L Lagerfack typ B.................800x500 mm L 2509L Lagerfack typ B.................900x500 mm L 2510L Lagerfack typ B...............1000x500 mm L 2608L Lagerfack typ B.................800x600 mm L 2609L Lagerfack typ B.................900x600 mm L 2610L Lagerfack typ B...............1000x600 mm Lagerfack låg A1 L 3308L Lagerfack typ A1...............800x300 mm L 3309L Lagerfack typ A1...............900x300 mm L 3310L Lagerfack typ A1.............1000x300 mm L 3408L Lagerfack typ A1...............800x400 mm L 3409L Lagerfack typ A1...............900x400 mm L 3410L Lagerfack typ A1.............1000x400 mm L 3508L Lagerfack typ A1...............800x500 mm L 3509L Lagerfack typ A1...............900x500 mm L 3510L Lagerfack typ A1.............1000x500 mm L 3608L Lagerfack typ A1...............800x600 mm L 3609L Lagerfack typ A1...............900x600 mm L 3610L Lagerfack typ A1.............1000x600 mm

Lagerfack låg

Typ B1

Lagerfack låg

Typ V Lagerfack låg

Typ VM

Lagerfack låg B1 L 4308L Lagerfack typ B1...............800x300 mm L 4309L Lagerfack typ B1...............900x300 mm L 4310L Lagerfack typ B1.............1000x300 mm L 4408L Lagerfack typ B1...............800x400 mm L 4409L Lagerfack typ B1...............900x400 mm L 4410L Lagerfack typ B1.............1000x400 mm L 4508L Lagerfack typ B1...............800x500 mm L 4509L Lagerfack typ B1...............900x500 mm L 4510L Lagerfack typ B1.............1000x500 mm L 4608L Lagerfack typ B1...............800x600 mm L 4609L Lagerfack typ B1...............900x600 mm L 4610L Lagerfack typ B1.............1000x600 mm Lagerfack låg V V 5308L Lagerfack typ V.................800x300 mm V 5309L Lagerfack typ V.................900x300 mm V 5310L Lagerfack typ V...............1000x300 mm V 5408L Lagerfack typ V.................800x400 mm V 5409L Lagerfack typ V.................900x400 mm V 5410L Lagerfack typ V...............1000x400 mm Lagerfack låg VM VM 5308L Lagerfack typ VM..............800x300 mm VM 5309L Lagerfack typ VM..............900x300 mm VM 5310L Lagerfack typ VM............1000x300 mm VM 5408L Lagerfack typ VM..............800x400 mm VM 5409L Lagerfack typ VM..............900x400 mm VM 5410L Lagerfack typ VM............1000x400 mm

Lagerfackshylla För Lagerfack

Hylla, hög

Lagerfackshylla, hög HH6308 Lagerfackshylla, hög.........800x300 mm HH6309 Lagerfackshylla, hög.........900x300 mm HH6310 Lagerfackshylla, hög.......1000x400 mm HH6408 Lagerfackshylla, hög.........800x400 mm HH6409 Lagerfackshylla, hög.........900x400 mm HH6410 Lagerfackshylla, hög.......1000x400 mm

www.hyllteknik.se

137


Specifikationer Rostfritt

Specifikationer Rostfritt Hyllsystem

Konsol Permanent väggsystem För montage i vägg.

Permanent väggsystem

Väggskena

Väggskena rostfri 11004 RF Väggskena rostfri......................390 mm 11006 RF Väggskena rostfri......................586 mm 11008 RF Väggskena rostfri......................781 mm 11010 RF Väggskena rostfri....................1009 mm 11012 RF Väggskena rostfri....................1204 mm 11014 RF Väggskena rostfri....................1400 mm 11016 RF Väggskena rostfri....................1595 mm 11018 RF Väggskena rostfri....................1790 mm 11020 RF Väggskena rostfri....................1986 mm

Fristående hyllsystem L-systemet monteras intill vägg medan T-systemet monteras för fri placering. Tillverkas efter avsett hylldjup. Levereras med ställfot, men kan även kombineras med våra hjul. Kompletteras med mellanstag eller panelstag. Fristående hyllsystem

L-stativ

Konsol för trähylla En kraftfull konsol för rak trähylla. För ökad fexibilitet med mindre belstningskrav så finns den enkelpressade konsolen. Konsol för trähylla

L-stativ rostfri 15014 RF L-stativ rostfri..........................1390 mm 15016 RF L-stativ rostfri..........................1585 mm 15018 RF L-stativ rostfri..........................1781 mm 15020 RF L-stativ rostfri..........................1976 mm 15022 RF L-stativ rostfri..........................2171 mm 15024 RF L-stativ rostfri..........................2399 mm

Rak

Konsol för trähylla Flexibelt hängsystem Bärlist monteras i vägg. Det medföljer rostfri täcklist. Hängskenan hakas på bärlisten och är flyttbar i sidled för ett flexibelt montage. Flexibelt hängsystem

Bärlist för rullkrok rostfri 10012 RF Bärlist rostfri...........................1220 mm 10016 RF Bärlist rostfri...........................1670 mm 10019 RF Bärlist rostfri...........................1900 mm 10028 RF Bärlist rostfri...........................2800 mm

Fristående hyllsystem

T-stativ

Hängskena rostfri 10110 RF Hängskena rostfri....................1010 mm 10113 RF Hängskena rostfri....................1237 mm 10115 RF Hängskena rostfri....................1501 mm 10120 RF Hängskena rostfri....................1951 mm 10122 RF Hängskena rostfri....................2212 mm

Hängskena

Enkelpressad konsol rostfri 35017 RF Enkelpress konsol/par rostfri....170 mm 35021 RF Enkelpress konsol/par rostfri....210 mm 35027 RF Enkelpress konsol/par rostfri....270 mm 35037 RF Enkelpress konsol/par rostfri....370 mm 35127 RF Rundad enk. konsol/par rostfri.270 mm

Enkelpressad

Konsol för plåthylla

Tak & Golvsystem Ett enkelt och starkt system med fri placering. Kompletteras med tak- och golvfäste. Tak- & Golvsystem

Hyllgavel

Konsol för plåthylla

Rak m. tejpbeslag

Konsol för plåthylla

Dubbelståndare 17000 RF Dubbelståndare rostfri....max 2900 mm

Hyllgavel för trähylla rostfri 30030 RF Hyllgavel/par rostfri..........135x300 mm 30040 RF Hyllgavel/par rostfri..........135x400 mm

24000 RFT Konsol rostfri med tejpbeslag 24017 RFT Konsol med tejpbeslag ............170 mm 24021 RFT Konsol med tejpbeslag ............210 mm 24027 RFT Konsol med tejpbeslag ............270 mm 24037 RFT Konsol med tejpbeslag ............370 mm 24047 RFT Konsol med tejpbeslag ............470 mm 24057 RFT Konsol med tejpbeslag ............570 mm

Konsol förstärkt rostfri med tejpbeslag 24127 RFT Konsol förstärkt rostfri..............270 mm 24137 RFT Konsol förstärkt rostfri..............370 mm 24157 RFT Konsol förstärkt rostfri .............570 mm

Förstärkt m. tejpbeslag Konsol för Steglöst

Rak Hyllgavel

C-konsol m. tejpbeslag

Dubbelståndare

40000 RF Konsol rostfri 40025 RF Konsol rostfri.............................250 mm 40030 RF Konsol rostfri.............................300 mm 40040 RF Konsol rostfri.............................400 mm 40050 RF Konsol rostfri.............................500 mm 40060 RF Konsol rostfri.............................600 mm

Rak

Hyllgavel för trähylla rostfri

Bärlist for rullkrok Flexibelt hängsystem

T-stativ rostfri 19614 RF T-stativ rostfri..........................1390 mm 19616 RF T-stativ rostfri..........................1585 mm 19618 RF T-stativ rostfri..........................1781 mm 19620 RF T-stativ rostfri..........................1976 mm 19622 RF T-stativ rostfri..........................2171 mm 19624 RF T-stativ rostfri..........................2399 mm

Konsol rostfri 24012 RF Konsol rostfri.............................120 mm 24017 RF Konsol rostfri.............................170 mm 24021 RF Konsol rostfri.............................210 mm 24027 RF Konsol rostfri.............................270 mm 24037 RF Konsol rostfri.............................370 mm 24047 RF Konsol rostfri.............................470 mm 24057 RF Konsol rostfri.............................570 mm

Konsol för plåthylla En kraftfull konsol för rak plåthylla.

C-konsol rostfri med tejpbeslag 26017 RFC C-konsol rostfri..........................170 mm 26021 RFC C-konsol rostfri..........................210 mm 26027 RFC C-konsol rostfri..........................270 mm 26037 RFC C-konsol rostfri..........................370 mm 26047 RFC C-konsol rostfri..........................470 mm 26057 RFC C-konsol rostfri..........................570 mm

Steglöst väggsystem För fast montage i vägg. Tillhörande inredning justeras fritt i höjdled. Steglöst väggsystem

C-skena

138 | Inspirationskatalog 2016

C-skena rostfri 11004 RFC C-skena rostfri...........................400 mm 11006 RFC C-skena rostfri...........................600 mm 11008 RFC C-skena rostfri...........................800 mm 11010 RFC C-skena rostfri.........................1000 mm 11015 RFC C-skena rostfri.........................1500 mm 11018 RFC C-skena rostfri.........................1800 mm 11020 RFC C-skena rostfri.........................2000 mm 11000 RFC C-skena rostfri......... löpmeter (max 2m)

www.hyllteknik.se

139


Specifikationer Rostfritt

Specifikationer Rostfritt Hylla för konsol

Hyllor, Komplett Plåthylla Tillverkad i 1,25 mm plåt. Monteras med fjäderlist eller tejpbeslag på konsol.

Komplett plåthylla Plåthylla inkl. hyllgavlar.

Plåt

Trähyllor

Plåthylla rostfri 62508 RF Plåthylla rostfri..................800x250 mm 62509 RF Plåthylla rostfri..................900x250 mm 62510 RF Plåthylla rostfri................1000x250 mm 63008 RF Plåthylla rostfri..................800x300 mm 63009 RF Plåthylla rostfri..................900x300 mm 63010 RF Plåthylla rostfri................1000x300 mm 64008 RF Plåthylla rostfri..................800x400 mm 64009 RF Plåthylla rostfri..................900x400 mm 64010 RF Plåthylla rostfri................1000x400 mm 65008 RF Plåthylla rostfri..................800x500 mm 65009 RF Plåthylla rostfri..................900x500 mm 65010 RF Plåthylla rostfri................1000x500 mm 66008 RF Plåthylla rostfri..................800x600 mm 66009 RF Plåthylla rostfri..................900x600 mm 66010 RF Plåthylla rostfri................1000x600 mm

Trähylla För trähyllor som kan användas till rostfria konsoler, se sida 128-129.

Komplett övriga Komplett

Komplett plåthylla Plåthylla

Kapprum

Med rak hyllgavel

Komplett plåthylla

Med rundad hyllgavel

Komplett plåthylla

Olika typer Model: Ving

Plåthylla med rak hyllgavel rostfri B625818 RF Plåthylla m. gavel............800x250 mm B625918 RF Plåthylla m. gavel............900x250 mm B630818 RF Plåthylla m. gavel............800x300 mm B630918 RF Plåthylla m. gavel............900x300 mm B640818 RF Plåthylla m. gavel............800x400 mm B640918 RF Plåthylla m. gavel............900x400 mm B650818 RF Plåthylla m. gavel............800x500 mm B650918 RF Plåthylla m. gavel............900x500 mm

Torkhylla rostfri TH 5508 RF Torkhylla rostfri.................800x500 mm TH 5509 RF Torkhylla rostfri.................900x500 mm TH 5510 RF Torkhylla rostfri...............1000x500 mm Skohylla m/u dropplåt

Torkhylla Komplett

Plåthylla med rundad hyllgavel rostfri B625818R RF Plåthylla m. r. gavel.......800x250 mm B625918R RF Plåthylla m. r. gavel.......900x250 mm B630818R RF Plåthylla m. r. gavel.......800x300 mm B630918R RF Plåthylla m. r. gavel.......900x300 mm B640819R RF Plåthylla m. r. gavel.......800x400 mm B640918R RF Plåthylla m. r. gavel.......900x400 mm B650819R RF Plåthylla m. r. gavel.......800x500 mm B650918R RF Plåthylla m. r. gavel.......900x500 mm

Brödhylla rostfri BH 5508 RF Brödhylla rostfri................800x500 mm BH 5509 RF Brödhylla rostfri................900x500 mm BH 5510 RF Brödhylla rostfri..............1000x500 mm

Komplett

Plåthylla Ving 67208 RF Vinghylla rostfri.................800x250 mm 67209 RF Vinghylla rostfri.................900x250 mm 67210 RF Vinghylla rostfri...............1000x250 mm 67308 RF Vinghylla rostfri.................800x300 mm 67309 RF Vinghylla rostfri.................900x300 mm 67310 RF Vinghylla rostfri...............1000x300 mm 67408 RF Vinghylla rostfri.................800x400 mm 67409 RF Vinghylla rostfri.................900x400 mm 67410 RF Vinghylla rostfri...............1000x400 mm

Vinhylla Komplett

Trådkorg

Trådhylla

Vinhylla för lagerfack rostfri VH 5308 RF Vinhylla rostfri..................800x320 mm VH 5309 RF Vinhylla rostfri..................900x320 mm VH 5310 RF Vinhylla rostfri................1000x320 mm VH 5408 RF Vinhylla rostfri..................800x420 mm VH 5409 RF Vinhylla rostfri..................900x420 mm VH 5410 RF Vinhylla rostfri................1000x420 mm Trådkorg rostfri 86306 RF Trådkorg rostfri..................600x300 mm 86308 RF Trådkorg rostfri..................800x300 mm 86309 RF Trådkorg rostfri..................900x300 mm 86406 RF Trådkorg rostfri..................600x400 mm 86408 RF Trådkorg rostfri..................800x400 mm 86409 RF Trådkorg rostfri..................900x400 mm Trådhylla rostfri 88306 RF Trådhyllla rostfri................600x300 mm 88308 RF Trådhyllla rostfri................800x300 mm 88309 RF Trådhyllla rostfri................900x300 mm 88406 RF Trådhyllla rostfri................600x400 mm 88408 RF Trådhyllla rostfri................800x400 mm 88409 RF Trådhyllla rostfri................900x400 mm

Skohylla rostfri 69106 RF Skohylla rostfri bok...................600 mm 69109 RF Skohylla rostfri bok...................900 mm 69116 RF Skohylla rostfri björk.................600 mm 69119 RF Skohylla rostfri björk.................900 mm 69126 RF Skohylla rostfri ek.....................600 mm 69129 RF Skohylla rostfri ek.....................900 mm Dropplåt rostfri 69306 RF Dropplåt rostfri monterad.........600 mm 69309 RF Dropplåt rostfri monterad.........900 mm

Kapprum

Brödhylla, lutande

Komplett

140 | Inspirationskatalog 2016

Kapprum

Hatthylla Kapprum

Skohylla för dropplåt: Skohylla m/u dropplåt: Basic

Hatthylla rostfri 69206 RF Hatthylla rostfri bok..................600 mm 69209 RF Hatthylla rostfri bok..................900 mm 69216 RF Hatthylla rostfri björk................600 mm 69219 RF Hatthylla rostfri björk................900 mm 69226 RF Hatthylla rostfri ek....................600 mm 69229 RF Hatthylla rostfri ek....................900 mm Skohylla Basic rostfri 69136 RF Skohylla Basic rostfri................600 mm 69139 RF Skohylla Basic rostfri................900 mm Skohylla Basic för dropplåt rostfri 69136 DRF Skohylla Basic rostfri................600 mm 69139 DRF Skohylla Basic rostfri................900 mm Dropplåt Basic rostfri 69336 RF Dropplåt Basic rostfri mont.......600 mm 69339 RF Dropplåt Basic rostfri mont.......900 mm

Kapprum

Hatthylla Basic rostfri 69236 RF Hatthylla Basic rostfri...............600 mm 69239 RF Hatthylla Basic rostfri...............900 mm

Hatthylla: Basic

www.hyllteknik.se

141


Specifikationer Rostfritt

Specifikationer Rostfritt Vagn Vagn

Vagn rostfri 123501 RF Vagn rostfri.......................500x500 mm 123502 RF Vagn rostfri.......................750x500 mm

Olika storlekar

Lagerfack hög

Typ A1

Lagerfack Lagerfack hög Höjd 2000 mm. Levereras med 6 hyllplan. Flexibelt inredningssystem av rejäl stålkonstruktion för extra hög belastning. Lagerfack hög

Typ A

Lagerfack hög

Typ B

L 1000 RF Lagerfack A rostfri L 1308 RF Lagerfack typ A rostfri......800x300 mm L 1309 RF Lagerfack typ A rostfri......900x300 mm L 1310 RF Lagerfack typ A rostfri....1000x300 mm L 1408 RF Lagerfack typ A rostfri......800x400 mm L 1409 RF Lagerfack typ A rostfri......900x400 mm L 1410 RF Lagerfack typ A rostfri....1000x400 mm L 1508 RF Lagerfack typ A rostfri......800x500 mm L 1509 RF Lagerfack typ A rostfri......900x500 mm L 1510 RF Lagerfack typ A rostfri....1000x500 mm L 1608 RF Lagerfack typ A rostfri......800x600 mm L 1609 RF Lagerfack typ A rostfri......900x600 mm L 1610 RF Lagerfack typ A rostfri....1000x600 mm L 2000 RF Lagerfack B rostfri L 2308 RF Lagerfack typ B rostfri.......800x300 mm L 2309 RF Lagerfack typ B rostfri.......900x300 mm L 2310 RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x300 mm L 2408 RF Lagerfack typ B rostfri.......800x400 mm L 2409 RF Lagerfack typ B rostfri.......900x400 mm L 2410 RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x400 mm L 2508 RF Lagerfack typ B rostfri.......800x500 mm L 2509 RF Lagerfack typ B rostfri.......900x500 mm L 2510 RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x500 mm L 2608 RF Lagerfack typ B rostfri.......800x600 mm L 2609 RF Lagerfack typ B rostfri.......900x600 mm L 2610 RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x600 mm

142 | Inspirationskatalog 2016

Lagerfack hög

Typ B1

Lagerfack hög

Typ V Lagerfack hög

Typ VM

L 3000 RF Lagerfack A1 rostfri L 3308 RF Lagerfack typ A1 rostfri....800x300 mm L 3309 RF Lagerfack typ A1 rostfri....900x300 mm L 3310 RF Lagerfack typ A1 rostfri..1000x300 mm L 3408 RF Lagerfack typ A1 rostfri....800x400 mm L 3409 RF Lagerfack typ A1 rostfri....900x400 mm L 3410 RF Lagerfack typ A1 rostfri..1000x400 mm L 3508 RF Lagerfack typ A1 rostfri....800x500 mm L 3509 RF Lagerfack typ A1 rostfri....900x500 mm L 3510 RF Lagerfack typ A1 rostfri..1000x500 mm L 3608 RF Lagerfack typ A1 rostfri....800x600 mm L 3609 RF Lagerfack typ A1 rostfri....900x600 mm L 3610 RF Lagerfack typ A1 rostfri..1000x600 mm

Lagerfack låg Höjd 900 mm. Levereras med 3 hyllplan. Lagerfack låg

Typ A

L 4000 RF Lagerfack B1 rostfri L 4308 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x300 mm L 4309 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x300 mm L 4310 RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x300 mm L 4408 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x400 mm L 4409 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x400 mm L 4410 RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x400 mm L 4508 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x500 mm L 4509 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x500 mm L 4510 RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x500 mm L 4608 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x600 mm L 4609 RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x600 mm L 4610 RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x600 mm V 5000 RF V 5308 RF V 5309 RF V 5310 RF V 5408 RF V 5409 RF V 5410 RF

Lagerfack låg

Typ B

Lagerfack V rostfri Lagerfack typ V rostfri.......800x300 mm Lagerfack typ V rostfri.......900x300 mm Lagerfack typ V rostfri.....1000x300 mm Lagerfack typ V rostfri.......800x400 mm Lagerfack typ V rostfri.......900x400 mm Lagerfack typ V rostfri.....1000x400 mm

Lagerfack låg

VM 5000 RF Lagerfack VM rostfri VM 5308 RF Lagerfack typ VM rf.........800x300 mm VM 5309 RF Lagerfack typ VM rf.........900x300 mm VM 5310 RF Lagerfack typ VM rf.......1000x300 mm VM 5408 RF Lagerfack typ VM rf.........800x400 mm VM 5409 RF Lagerfack typ VM rf.........900x400 mm VM 5410 RF Lagerfack typ VM rf.......1000x400 mm

Typ A1

L 1000L RF Lagerfack A låg rostfri L 1308L RF Lagerfack typ A rostfri.......800x300 mm L 1309L RF Lagerfack typ A rostfri.......900x300 mm L 1310L RF Lagerfack typ A rostfri.....1000x300 mm L 1408L RF Lagerfack typ A rostfri.......800x400 mm L 1409L RF Lagerfack typ A rostfri.......900x400 mm L 1410L RF Lagerfack typ A rostfri.....1000x400 mm L 1508L RF Lagerfack typ A rostfri.......800x500 mm L 1509L RF Lagerfack typ A rostfri.......900x500 mm L 1510L RF Lagerfack typ A rostfri.....1000x500 mm L 1608L RF Lagerfack typ A rostfri.......800x600 mm L 1609L RF Lagerfack typ A rostfri.......900x600 mm L 1610L RF Lagerfack typ A rostfri.....1000x600 mm L 2000L RF Lagerfack B låg rostfri L 2308L RF Lagerfack typ B rostfri.......800x300 mm L 2309L RF Lagerfack typ B rostfri.......900x300 mm L 2310L RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x300 mm L 2408L RF Lagerfack typ B rostfri.......800x400 mm L 2409L RF Lagerfack typ B rostfri.......900x400 mm L 2410L RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x400 mm L 2508L RF Lagerfack typ B rostfri.......800x500 mm L 2509L RF Lagerfack typ B rostfri.......900x500 mm L 2510L RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x500 mm L 2608L RF Lagerfack typ B rostfri.......800x600 mm L 2609L RF Lagerfack typ B rostfri.......900x600 mm L 2610L RF Lagerfack typ B rostfri.....1000x600 mm

Lagerfack låg

Typ B1

Lagerfack låg

Typ V Lagerfack låg

Typ VM

L 4000L RF Lagerfack låg B1 rostfri L 4308L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x300 mm L 4309L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x300 mm L 4310L RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x300 mm L 4408L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x400 mm L 4409L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x400 mm L 4410L RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x400 mm L 4508L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x500 mm L 4509L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x500 mm L 4510L RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x500 mm L 4608L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....800x600 mm L 4609L RF Lagerfack typ B1 rostfri.....900x600 mm L 4610L RF Lagerfack typ B1 rostfri...1000x600 mm V 5000L RF Lagerfack låg V rostfri V 5308L RF Lagerfack typ V rostfri.......800x300 mm V 5309L RF Lagerfack typ V rostfri.......900x300 mm V 5310L RF Lagerfack typ V rostfri.....1000x300 mm V 5408L RF Lagerfack typ V rostfri.......800x400 mm V 5409L RF Lagerfack typ V rostfri.......900x400 mm V 5410L RF Lagerfack typ V rostfri.....1000x400 mm VM 5000L RF Lagerfack V rostfri VM 5308L RF Lagerfack typ VM rf.......800x300 mm VM 5309L RF Lagerfack typ VM rf.......900x300 mm VM 5310L RF Lagerfack typ VM rf.....1000x300 mm VM 5408L RF Lagerfack typ VM rf.......800x400 mm VM 5409L RF Lagerfack typ VM rf.......900x400 mm VM 5410L RF Lagerfack typ VM rf.....1000x400 mm

L 3000L RF Lagerfack A1 låg rostfri L 3308L RF Lagerfack typ A1 rostfri.....800x300 mm L 3309L RF Lagerfack typ A1 rostfri.....900x300 mm L 3310L RF Lagerfack typ A1 rostfri...1000x300 mm L 3408L RF Lagerfack typ A1 rostfri.....800x400 mm L 3409L RF Lagerfack typ A1 rostfri.....900x400 mm L 3410L RF Lagerfack typ A1 rostfri...1000x400 mm L 3508L RF Lagerfack typ A1 rostfri.....800x500 mm L 3509L RF Lagerfack typ A1 rostfri.....900x500 mm L 3510L RF Lagerfack typ A1 rostfri...1000x500 mm L 3608L RF Lagerfack typ A1 rostfri.....800x600 mm L 3609 RF Lagerfack typ A1 rostfri....900x600 mm L 3610 RF Lagerfack typ A1 rostfri..1000x600 mm

www.hyllteknik.se

143


Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Universalbord, elevbord & arbetsbord Universalbord Ben i diameter 45 som kan höjdjusteras 200mm. Kopplas med sarger i 50x30. Universalbord

Ben 76168 Ben............................................680 mm 76188 Ben............................................880 mm

Universalbord

Elevbord

Stödben, rundt

Ben skarv 76268 Ben skarv...................................680 mm 76288 Ben skarv...................................880 mm

Ben, skarv

Elevbord

Långsarg 90.5839 Långsarg..................................1100 mm 90.4008 Långsarg..................................1300 mm 90.5859 Långsarg..................................1700 mm

Långsarg Elevbord Ben i diameter 40 med justerplugg för ojämnheter. Kopplas med sarger i 30x30.

Ben Universalbord

Stödben runt 76111 Stödben runt.............................680 mm 76112 Stödben runt.............................880 mm

Sarg m. näsa för hurts

Arbetsbord Ett byggbart bordssystem som anpassas efter behov.

Ben 90.0063 Ben............................................680 mm 90.0068 Ben............................................880 mm

Arbetsbord

Ben

Arbetsbord

Benmodul höj- och sänkbar Fristående eldrivet ben som kan höjdjusteras mellan 600-1200mm. Kompletteras med sarger. 90.3615 Benmodul..................................570 mm 90.3616 Benmodul..................................670 mm 90.3617 Benmodul..................................770 mm

Arbetsbord

Kortsarg 76305 Kortsarg.....................................500 mm 76306 Kortsarg.....................................600 mm 76307 Kortsarg.....................................700 mm

Kortsarg

Elevbord

Ben skarv 90.0070 Ben skarv...................................680 mm 90.0069 Ben skarv...................................880 mm

Arbetsbord

Ben, skarv Stativgavel

Universalbord

Kortsarg skarv 76315 Kortsarg skarv...........................500 mm 76316 Kortsarg skarv...........................600 mm 76317 Kortsarg skarv...........................700 mm

Kortsarg skarv

Elevbord

Kortsarg 90.5841 Kortsarg.....................................500 mm 90.5840 Kortsarg.....................................600 mm 90.4005 Kortsarg.....................................700 mm

Arbetsbord

Kortsarg

Stativgavel Fristående med ben i 30x30 som kan höjdjusteras 300mm. Kompletteras med sarger. 90.3076 Stativgavel.................570x660-960 mm 90.3080 Stativgavel.................770x660-960 mm 90.3076H Stativgavel f. stolpe...570x660-960 mm 90.3080H Stativgavel f. stolpe...770x660-960 mm Stödben med tvärstag Väggmonteras mot c-skena med ben i 30x30 som kan höjdjusteras 300mm. Kompletteras med sarger. 90.3088 Stödben m. tvärstag...570x660-960 mm 90.3090 Stödben m. tvärstag...770x660-960 mm

Hyllsstolpe För hyllmontage ovan bord. 74601 Hyllstolpe................................1520 mm

Hyllstolpe Arbetsbord

Höj- och sänkbar, elektriskt Universalbord

Metallsarg Tillverkas i 50x30 i den längd som önskas. 90.3405 Metallsarg fram......................1778 mm 90.3405H Metallsarg bak........................1778 mm 90.3431 Metallsarg.................................874 mm 90.3432 Metallsarg fram för hurts.......1778 mm 90.3432H Metallsarg bak för hurts.........1778 mm 90.3406 Stödsarg för hyllstolpe............1778 mm 90.3405US Undersarg för hylla.................1778 mm

Stödben kvadratiskt Justerbart ben i 30x30 för ökad bärhet vid behov. 74111 Stödben kvadratiskt..........660x960 mm

Stödben, kvadratisk Flexibord

Skolbord Flexi En bordstyp som kan kombineras med varandra i valfritt mönster. Skiva av 12 mm kompaktlaminat. Bordstativ finns enbart i aluminiumfärg. Bordskivans mått 800x800x1100 mm.

Komplett

75410 Boklaminat........................höjd 740 mm 75411 Björklaminat......................höjd 740 mm

Stödben m. tvärstag Universalbord

Långsarg 76400 Långsarg.......................... 500-1200 mm 76401 Långsarg........................ 1201-2000 mm

Långsarg

Elevbord

Kortsarg skarv 90.5860 Kortsarg skarv...........................500 mm 90.5861 Kortsarg skarv...........................600 mm 90.5862 Kortsarg skarv...........................700 mm

Arbetsbord

Bordskonsol Benfritt och väggmonteras mot c-skena eller direkt i vägg. Kompletteras med sarger. 74350 Bordskonsol...............................570 mm

Kortsarg, skarv Bordskonsol

144 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

145


Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Bord

Stol

Skåp, Postfack & Hurtsar

Bordsskiva Bordsskiva

Bordsskiva Melamin med dekoranpassad ABS-list 2 mm. Spånskiva 22 mm. 90999 Vit melamin........................................m2 91999 Björkmelamin ....................................m2 92999 Bokmelamin ......................................m2

Melamin 22 mm Bordsskiva

Stol Stol

Stapelbar Bordsskiva Formica colors + K7024 Björk, K7016 bok. Kantlist: överlaminerad massiv bok eller björk, alt. vit ABS list. Spånskiva 28 mm. 77900 Högtryckslaminat...............................m2

Stol

Högtryckslaminat 28 mm Bord Wood Wood

Bord Wood För väggsystem inkl. konsol. Tillval eluttag. 124060 Björkfanér..........................800x580 mm 124061 Ekfanér..............................800x580 mm 125060 Björkmelamin....................800x580 mm 125061 Ekmelamin........................ 800x580 mm

Model: Greta

Stol

Bord Wood Wood

Bord Wood m. stödben

Bord Wood med stödben För väggsystem inkl. konsol och stödben. Tillval eluttag. 124070 Björkfanér........................800x1200 mm 124071 Ekfanér............................800x1200 mm 125070 Björkmelamin..................800x1200 mm 125071 Ekmelamin.......................800x1200 mm

Model: Midi

Stol stapelbar Sits-rygg formpressad plywood, ytskikt bok- eller björklaminat. Sitthöjd 445 mm, höjd 845 mm. Ljuddämpande filttassar. Armstöd svart PVC. 75601 Stol stapelbar utan armstöd bok 75602 Stol stapelbar med armstöd bok 75603 Stol stapelbar utan armstöd björk 75604 Stol stapelbar med armstöd björk

Skåp

Elevstol Greta Laminatbelagd, 12 mm formpressad björkkärna. Sitthöjd 460 mm, sittbredd ca 340 mm, sittdjup ca 360 mm och totalhöjd 810 mm. 75612 Elevstol Greta björk 75613 Elevstol Greta bok 75614 Elevstol Greta grön 75615 Elevstol Greta röd 75616 Elevstol Greta blå 75617 Elevstol Greta vit

Skåp, låsbart Skåp

Skåp

Träskåp med träluckor 85200 Träskåp vit melamin 85201 Träskåp björkmelamin 85202 Träskåp bokmelamin 85203 Vit melamin med lås 85204 Björkmelamin med lås 85205 Bokmelamin med lås

Postfack

Träskåp med glasluckor 85220 Träskåp vit melamin 85221 Träskåp björkmelamin 85222 Träskåp bokmelamin

Jalusieskåp + lådmodul

Skåp

Skåp

Skåp m. glaslucka

Elevstol Midi Laminatbelagd, 12 mm formpressad björkkärna. Sitthöjd 484 mm, sittbredd ca 340 mm, sittdjup ca 360 mm och totalhöjd 834 mm. Fotstödets höjd från golv 135, 173 eller 213 mm. 75606 Elevstol Midi björk 75607 Elevstol Midi bok 75608 Elevstol Midi grön 75609 Elevstol Midi röd 75610 Elevstol Midi blå 75611 Elevstol Midi vit

Träskåp Wood B=800mm H=385mm D=320mm. Levereras monterade med mjukstängande gångjärn, och tryckbeslag vid beställning av luckor. Handtag behövs ej. Skåp

Träskåp Wood med träluckor 124030 Björkfanér 124031 Ekfanér 125030 Björkmelamin 125031 Ekmelamin

Skåp

Fotstöd till Midi

Skåp

Träskåp Wood med glasluckor 124040 Björkfanér 124041 Ekfanér 125040 Björkmelamin 125041 Ekmelamin

Jalusiskåp och lådmodul B=800mm H=420mm D=435mm. Lådmodul monteras ovanpå jalusiskåp. 85100 Jalusieskåp bokfanér 85104 Jalusieskåp björkfanér 85760 Lådmodul bokfanér 85764 Lådmodul björkfanér Finns även i vit och ek Rullhurts B=400mm H=600mm D=600mm. Inkl. handtag och lås. 75500 Rullhurts bokmelamin 75510 Rullhurts björkmelamin Finns även i vit och ekmelamin

Hängande lådhurts B=395mm H=395mm D=600mm. Inkl. upphängningsbeslag. Vitt högtryckslaminat och kantlister i vitt, bok eller björk. Komplettera med handtag. 75600 Hängande lådhurts

Hänghurts

Wood m. trälucka

Fotstöd Midi 84 mm bred fotstödsplatta av laminerad 18 mm plywood. För montage på Midistolens fotrör. Levereras inkl. skruv och klammer. 75618 Fotstöd röd 75619 Fotstöd grön 75620 Fotstöd blå 75621 Fotstöd björk 75622 Fotstöd bok 75623 Fotstöd vit

Postfack B=800mm H=385mm D=320mm. Levereras med 12 plåthyllor. 85300 Postfack vit melamin 85301 Postfack björkmelamin 85302 Postfack bokmelamin 85310 Plåthylla för postfack.....inkl. hyllbärare

Rullhurts

Skåp Stol

146 | Inspirationskatalog 2016

Träskåp B=800mm H=385mm D=320mm. Levereras monterade med mjukstängande gångjärn och tryckbeslag. Handtag behövs ej. Komplettera med hyllgavlar.

Handtag 85210 Handtag Slim....................... cc.128 mm 85211 Handtag Box......................... cc.128 mm

Hantag

Wood m. glaslucka

www.hyllteknik.se

147


Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Vagn, Skärmväggar & paneler

Bokstöd

Vagn Vagn

Stativ för ljudabsorbent Höjd 1976 mm är avsedd för 4 st höga ljudabsorbenter. Höjd 1390 mm är avsedd för 1 st låg och 2 st höga ljudabsorbenter. L-systemet monteras intill vägg medans T-systemet monteras för fri placering.

Vagn 123501 Vagn..................................500x500 mm 123502 Vagn..................................750x500 mm

Panel

Panel Panel ljudabsorbent 123120 Ljudabsorbent...................................låg 123211 Ljudabsorbent..................................hög

L-stativ f.ljudabsorbent

Skärmväggar och paneler Skärmvägg

Boomerang fot Skärmvägg

Skärmvägg 1400x960x50 mm. Justerbar i höjd 150 mm. Brandtestad enligt SS-EN ISO 11925-2. Akustik klass A. Hyllor kan monteras på skärmväggen med C-konsol. 16020 Skärmvägg.........................Startsektion 16021 Skärmvägg............. Påbyggnadssektion 16022 Skärmvägg................Boomerang-fot/st 16023 Skärmvägg.........Ben med justerfot/par 16024 Skärmvägg.................Ben med hjul/par

Start L-stativ f.ljudabsorbent

L-stativ för ljudabsorbent 123100 L-stativ för ljudabsorbent, start sektion........................... 1976/300 123101 L-stativ för ljudabsorbent, påbyggnad sektion................. 1976/300 123102 L-stativ för ljudabsorbent, start sektion........................... 1390/300 123103 L-stativ för ljudabsorbent, påbyggnad sektion................. 1390/300

Panel

Panel av 16 mm spånskiva 19801 Panel vit melamin............................ /m2 19802 Panel bok melamin........................... /m2 19803 Panel björk melamin........................ /m2

För trähylla

Klämstöd rak 80114H Klämstöd rak höger, höjd..........200 mm 80114V Klämstöd rak vänster, höjd.......200 mm

Klämstöd, rak

Träpanel Panel

Klämstöd 80112H Klämstöd höger, höjd...............200 mm 80112V Klämstöd vänster, höjd............200 mm

Klämstöd

Ljudabsorbent Olika storlekar

För trähylla

Whiteboardtavla 10700 Whiteboardtavla...............615x915 mm 10730 Whiteboardtavla.............765x1215 mm 10731 Whiteboardtavla.............830x1215 mm 10732 Whiteboardtavla...........1215x1215 mm

För plåthylla

Klämstöd lagerfack/plåthylla 83020 För djup.....................................300 mm 84020 För djup.....................................400 mm 85020 För djup.....................................500 mm

Påbyggnad Klämstöd, Lagerfack

Whiteboard T-stativ f.ljudabsorbent

Ben med justerfot Skärmvägg Start T-stativ f.ljudabsorbent

T-stativ för ljudabsorbent 123110 T-stativ för ljudabsorbent, start sektion........................... 1976/300 123111 T-stativ för ljudabsorbent, påbyggnad sektion................. 1976/300 123112 T-stativ för ljudabsorbent, start sektion........................... 1390/300 123113 T-stativ för ljudabsorbent, påbyggnad sektion................. 1390/300

Panel

Verktygstavla För väggmontage eller för montage på skenor, beslag ingår. 19910 Max mått.........................1800x800 mm

Ben med hjul

Bygelstöd 80150 Bygelstöd....djup 240 mm höjd 152 mm

Bygelstöd

Verktygstavla Panel

Bokstöd

Ryggpanel Wood För montage på hängskenor. Beslag ingår. 124050 Ryggpanel Wood björk......800x580 mm 124051 Ryggpanel Wood ek..........800x580 mm

Bokstöd

Radiestöd 80151 Radiestöd....djup 260 mm höjd 135 mm 80152 Radiestöd....djup 290 mm höjd 195 mm

Påbyggnad Radiestöd, liten + stor

Ryggpanel Wood Panel

Anslagstavla

148 | Inspirationskatalog 2016

Anslagstavla För montage mellan hängskenor. Beslag ingår. 10740 Corklinoleum.....................776x600 mm 10750 Bulletinboard.....................776x600 mm 10760 Tyg Camira/Cara...............776x600 mm 10761 Tyg Camira/Cara.............776x1010 mm 10762 Tyg Camira/Cara.............776x1237 mm 10763 Tyg Camira/Cara.............776x1501 mm

Bokstöd

Trådbokstöd 80141 Trådbokstöd djup.......................270 mm

Trådbokstöd

www.hyllteknik.se

149


Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Bokstöd (fortsättning) Bokstöd

Beslag & applikationer Vinkelstöd 80102 Vinkelstöd höjd.........................200 mm

Vinkelstöd Bokstöd

Vinkelstöd rak 80104 Vinkelstöd rak

Bokstöd Paper 123004 Bokstöd Paper

För Flexibelt

För Flexibelt

Bakkantslist 72019 Bakkantslist...............................600 mm 72020 Bakkantslist...............................800 mm 72021 Bakkantslist...............................900 mm 72022 Bakkantslist.............................1000 mm

För Flexibelt

Rullkrok 10400 Rullkrok

För Flexibelt

Rullkrok höj- och sänkbar 10410 Rullkrok höj- och sänkbar

För Flexibelt

Tidskriftslist

För Flexibelt

För Flexibelt

Tillbehörskrok til bärlist 10800 Tillbehörskrok

För Fristående

För Fristående

För Fristående

Stödfot light 10901 Stödfot light

För Fristående

Hjul 80510 Länkhjul/par................................75 mm 80511 Länkhjul med broms/par.............75 mm

Hjul 80512 Länkhjul/par..............................100 mm 80513 Länkhjul med broms/par...........100 mm

Länkhjul 100 Mellanstag 19700 Mellanstag 19710 Mellanstag för krysstag 19712 Krysstag 19700RF Rostfritt mellanstag

För Fristående

Hjul 80516 Dubbelhjul/par..........................100 mm 80517 Dubbelhjul med broms/par.......100 mm

Dubbelhjul 100 Tak & Golvsystem Panelstag 19811 Panelstag

Panelstag

Golvskydd 19500 Golvskydd

Länkhjul 75

För Fristående

Ändstopp

150 | Inspirationskatalog 2016

Stödfot 10900 Stödfot

Mellanstag Ändstopp till bärlist för rullkrok 10500 Ändstopp

Fothyllebeslag for L- & T-stativ 71001 Fothyllebeslag 71002 Fothyllebeslag skarv

Golvskydd

Stödfot light

Tillbehörskrok För Flexibelt

Täcklock bärlist 10510 Täcklock bärlist.............................49,00

Stödfot Multiupphängningsbeslag till bärlist för rullkrok 10801 Multiupphängningsbeslag

För Fristående

Fothyllebeslag

Täcklock bärlist

Multi-beslag Tidskriftslist 70055 Tidskriftslist...............................550 mm 70075 Tidskriftslist...............................750 mm 70085 Tidskriftslist...............................850 mm 70095 Tidskriftslist...............................950 mm

Ändstopp trä till bärlist för rullkrok 10501 Ändstopp bok 10502 Ändstopp björk 10505 Ändstopp ek

Ändstopp Trä

Rullkrok, höj- och sänkbar

Bakkantslist För trähylla

För Flexibelt

Rullkrok

Model: paper För trähylla

Trälist för väggeskena 11018 Bok MDF Trälist bok.......................1790 mm 11018 Björk MDF Trälist björk......................1790 mm 11020 Bok MDF Trälist bok........................1986mm 11020 Björk MDF Trälist björk.......................1986mm 11020 Ek MDF Trälist ek..........................1986mm

Trälist för väggskena

Vinkelstöd, rak Bokstöd

För Permanent

Golvfäste till Tak- & Golvsystem 17001 Golvfäste

Golvfäste

www.hyllteknik.se

151


Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör

Specifikationer Bord, Stolar, Skåp, Skärmväggar och övriga tillbehör Beslag & applikationer (fortsättning) Tak & Golvsystem

Takfäste till Tak- & Golvsystem 17002 Takfäste

Takfäste För skena

Spotlight 8900 Spotlight

Upphängningsbeslag för skåp 80320 Upphängningsbeslag för skåp/par

Upphängningsbeslag för tavla 80321 Upphängningsbeslag för tavla/par

Klädstång oval med ändstopp 80419G Klädstång galvad oval.............1900 mm 80402 Ändstopp 80401 Skarvjärn

För kapprum

Tidsskriftsamlere För konsol

Hyllbärare för konfektionskonsol 50100 Hyllbärare för konfektionskonsol

För kapprum

För bord

Upphängningsbeslag för skåpgavel 80322 Upphängningsbeslag för skåpgavel/par

För bord

För kapprum

Tillbehör 75250 Kabelbygel

För kapprum

Plastkorg

För kapprum

Ankarkrok 69020 Ankarkrok

Namnskylt kroklist 60021 Namnskylt.............................78x27 mm

För Wood

Plåtlåda A5.................. 147x211x50 mm Plåtlåda A5................ 147x211x100 mm Plåtlåda A4.................. 300x215x50 mm Plåtlåda A4................ 300x215x100 mm Plåtlåda A3.................. 400x300x50 mm Plåtlåda A3................ 400x300x100 mm

Whiteboard Wood 124093 Whiteboard Wood

Pennmugg Wood 124092 Pennmugg Wood

Pennmugg Namnskylt klädfack 60023 Namnskylt.............................77x18 mm

För Wood

Krok Wood 124094 Krok Wood

Krok Plastkorg 69030 69031 69032 69033 69034 69035 69036 69037

För Wood Plastkorg rosa........... 285x210x135 mm Plastkorg naturvit...... 285x210x135 mm Plastkorg svart.......... 285x210x135 mm Plastkorg röd............. 285x210x135 mm Plastkorg mörkblå..... 285x210x135 mm Plastkorg himmelsblå.285x210x135 mm Plastkorg limegrön.... 285x210x135 mm Plastkorg silver.......... 285x210x135 mm

Dekorationsplåt Wood Dekorationsplåt för Wood hylla och skåp, kan fås i alla standardfärger. 124090 För hylla Wood.................................126 124091 För hylla Wood.................................256 124095 För skåp Wood

Dekorationsplåt

För Wood För kapprum

Skarvbeslag

För Wood

Plåtlåda 123251 123252 123253 123254 123255 123256

Whiteboard

Namnskylt klädfack 77x18 mm

Kabelbygel Skarvbeslag 80330 Skarvbeslag

Krok för kroklist 60020 Krok för kroklist

Namnskylt 78x27 mm Datorupphängning 75400 Datorupphängning

För Wood

Plåtlåda

Krok för kroklist

Datorupphängning

Upphäng. skåbsbeslag För konsol

Tidsskriftsamlere För konsol

Ringkrok 69220 Ringkrok

Ringkrok

Hyllbärare konfektion

Upphäng. beslag tavla För skena

För kapprum

Klädstång, oval

Upphäng. beslag skåp För skena

Klädstång rund med ändstopp 80519G Klädstång galvad rund............1900 mm 80501 Ändstopp

Klädstång, rund

Spotlight För skena

Tidsskriftsamlere För konsol

Låsplugg skohylla 69130 Låsplugg skohylla

Eluttag Wood 124097 Eluttag Wood............................2710,00

Ankarkrok Ellutag Låsplugg skohylla

152 | Inspirationskatalog 2016

www.hyllteknik.se

153


Specifikationer Model Chain och Cover Model Chain och Cover Tidsskriftsamlere Chain

Konsol Chain 123350 Björk 123351 Ek

Chain Konsolen tillverkas i massivt trä vilken man kan få i antingen björk eller ek. Hyllan i sig är tillverkad i 1,5 mm plåt och är förstärkt undertill.

Konsol Tidsskriftsamlere Chain

Plåthylla Chain 123360 800x300 mm

Plåthylla Tidsskriftsamlere Cover

Dekorpanel Cover 123300 800x90 mm

Cover

Dekorpanel Tidsskriftsamlere Cover

Whiteboard Cover 123301 800x290 mm

Whiteboard Tidsskriftsamlere Cover

Komplett hylla Cover 123310 Vit melamin.......................800x300 mm 123311 Björkmelamin................... 800x300 mm 123312 Ekmelamin ........................800x300 mm

Hylla Tidsskriftsamlere Cover

Komplett Lutande hylla Cover 123320 Vit melamin...................... 800x300 mm 123321 Björkmelamin....................800x300 mm 123322 Ekmelamin.........................800x300 mm

Lutande hylla

154 | Inspirationskatalog 2016

En dekorpanel tillverkad i plåt. Genom att kombinera dessa i olika färger kan man bygga sin egen vägg och bilda sitt eget uttryck. Dekorpanelen fungerar också som en hållare åt den trådkonsol som formgivits till detta koncept. Konsolen kläms över dekorpanelen och har tappar på ovansidan som matchar de förborrade hyllplanen. Man avgör själv om och var man vill ha hyllor. Det finns både rak och lutande hylla att välja på. Dessutom går det att byta ut tre paneler mot en whiteboard. Design Mikael Jepson.


creascop.dk — 55986

AB Hyllteknik Besöksadress: Blädingevägen 44, Alvesta Postadress: Box 132, 342 22 Alvesta Tel: 0472-100 85 Fax: 0472-135 17 E-post: kundservice@hyllteknik.se Hemsida: www.hyllteknik.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.