Page 1

ÅRSRAPPORT 2012


Formål Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har til formål å gjenreise og styrke Trondheim som n ­ asjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum. Stiftelsen skal hvert år arrangere «Olavsfestdagene i Trondheim» i tilknytning til Olsok.

Knutepunktstatus Som knutepunktinstitusjon for kirkemusikk m.m. skal Olavsfestdagene i Trondheim ha en f­ orankring i den kirkelige, historiske og kulturelle olavstradisjonen. Ut fra den basisen skal Olavsfestdagene i Trondheim hvert år legge vekt på den kirkelige olsokfeiringen i Nidarosdomen, inkludert ­pilegrimsvandringer, og sørge for å gi publikum et bredt tilbud av kultur og aktiviteter på områder som konserter, teater, ballett, opera, folkelivsprogram, foredrag, utstillinger, kurs, familieprogram og barneaktiviteter.

Historisk forankring Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i 1030 i sitt forsøk på å samle og kristne Norge. Liket ble reddet fra slagmarken og begravd ved Nidelva. Det ble bygget en Olavskirke ved det stedet Olav ble båret opp på elvebredden i 1030. Kort etter opplevde man jærtegn og undere ved Olavs grav. Han ble gjenstand for helgendyrkelse, og ­pilegrimer kom i mange hundre år fra hele Europa til Olavsmessen i Nidarosdomen. Olavsfestdagene viderefører her en tradisjon som i nyere tid startet opp i 1962 gjennom ­etableringen av det som den gang het Olavsdagene. Det er et tett program i Nidarosdomen i disse dagene og pilegrimer fra fjern og nær velger å oppsøke et av Nord-Europas få ­internasjonale pilegrimsmål.


Innholdsfortegnelse

“Det hellige døgnet” Fornyet syn på kirkemusikk

6-7 8

Bestillingsverk 9 Musikkprogrammet

10 - 11

Musikalsk magfold

12 - 13

Olavsfestdagene for familien

14 - 15

Folkeliv

16 - 17

Samtaler i Domen

18 - 19

Olavsfestdagene gjennom 50 år

20 - 21

Hilsen til Olavsfestdagene 2012

22

Opplevelser som berører

23

Mesterklasse klassisk

24 - 25

Frivillige

26 - 27

Besøkstall

28 - 29

Program 2012

30 - 31

Olavsfestdagene takker for godt sammarbeid i 2012

32 - 33

Regnskap / økonomi

34 - 35


DETTE ER OLAVSFESTDAGENE 2012 Olavsfestdagene (OFD) feiret i 2012 sitt 50 års jubileum, og publikums­ oppslutningen ved årets festival var meget god. Det ble solgt billetter for over 10 mill kr, som er nesten 2 mill mer enn året før. Antall utstedte billetter ­var i overkant av 40.000. Antallet besøkende i Nidarosdomen under festivalen ble av NDR registrert med 52.450 totalt, og bare under det hellige døgnet 28.-29.juli var besøkstallet 15.232. Totalt antall besøkende på alle våre ca 200 arrangementer er registrert til 197.000.

Adresseavisen oppsummerte årets festival slik ”Kunstnerisk, publikumsmessig, i spennvidde og tematikk framstår 50-årsjubilanten sterkere enn noen gang”. ”I år har festivalen lyktes i å gjøre den kulturelle s­ pagaten den står i, mellom høyt og lavt, kirke og fest i en salig sjangermiks, til en styrke mer enn en svakhet”.­­ (Terje Eidsvåg 6.8.2012) OFD har siden 2009 bevisst satset på å utvikle et mangfoldig program. Målet er å nå de mange med unike opplevelser av høy kvalitet. Vårt løfte har vært å skape opplevelser som berører både barn, unge og voksne. Vi erfarer at det moderne mennesket leter etter mening. Mange søker påfyll for både sjel og sinn, og f­ estivalen opplever stor respons på våre aktiviteter som inspirer våre tre indre rom: det Intellektuelle, det Spirituelle og det Lekende rommet. Det viser seg også at mange besøkende deltar på både Det Hellige ­Døgnet og samtale i Domen for deretter å dra på utendørs rockekonsert med flere tusen tilhørere i Borggården. Her er vi ved ­festivalens unike kjerne; på Olavsfestdagene er det mulig å oppleve alle disse dimensjonene hver dag. Vi tolker den store økningen i besøks- og salgstall som et tegn på at festivalen antagelig har lykkes med dette. I mange år har kirkeliv og folkefest i vårt land vært sett på som motsetninger. Vi erfarer at dagens publikum går på både kirkearrangement, klassisk og populærkonserter. I middelalderen rådet den åndelige dimensjonen innenfor kirkemurene, mens det utenfor var både marked og viktig sosial møteplass. Slik er det fremdeles i mange kulturer, og slik er det også i Nidaros. Kanskje det å utforske kombinasjonen av kirke- og folkefest gir spennende muligheter for fremtiden. Det er på denne måten at Olavsfestdagene blir unik og skiller seg fra de fleste andre festivaler.

Randi Wenche Haugen Direktør for Olavsfestdagene


”DET HELLIGE DØGNET” 28.-29. juli Gudstjenestelivet i Nidarosdomen samler mange tusen mennesker og er en puls som går daglig under ­Olavsfestdagene. Kirken ønsker en folkelig og livsglad olsokfeiring, samtidig som man ønsker at kirken skal være et sted for hvile og meditasjon, og gi alle en følelse av å komme til noe som er deres eget.

Fra gammelt av var natten mellom 28. og 29.juli en våkenatt med Olav som sto foran sin livs kamp. Olavsfestdagene har de siste årene løftet ”Det hellige Døgnet” til et signalarrangement for festivalen. Våkenatten i Nidarosdomen starter med mottagelsen av pilegrimer som kommer fra de ulike himmel­retningene før det blir midnattsgudstjeneste og tidebønn. Kirkerommet er vakkert lyssatt med hundrevis av stearinlys og innbyr til refleksjon og ettertanke. Det er også muligheter for samtaler, meditasjon og undring for alle som ­kommer. Olavsfestdagene profilerer det religiøse programmet høyt og ser i jubileumsåret en markant økning i besøkstall i Nidarosdomen. I 2012 besøkte totalt 52.450 personer Nidarosdomen under Olavsfestdagenes 50-årsjubileum. Det er 21.515 flere besøk og en økning på 44 % sammenlignet med 2011 med 30.935 besøk. Tre ganger så mange besøkte Nidarosdomen i 2012 som i 2008.

ÅRSRAPPORT 2012

6

Besøket på “Det Hellige Døgnet” 28.-29. juli 2009: 8 585 2010: 10 041 2011: 10 346 2012: 15 232

Siden 2008 er besøket på Det Hellige Døgnet tredoblet fra 5314 besøk i 2008 til 15.232 besøk i 2012. (Tall fra NRD) Vi ser en jevn økning i kirkebesøket under festivalen. At så mange besøkte Nidarosdomen på Olavsfestdagenes magiske åpningsdøgn også i 2012, viser at fjorårets markante økning ikke kun var knyttet til 22.juli tragedien i 2011. Tallene over pilegrimer viser økt ­tilstrømning til Nidarosdomen over flere år. I 2012 kom 200 ­pilegrimer fra Spania og mange fra Tyskland og Polen. Spanjolene kom med både hest og vogn og helgenfigurer, og fikk BBC ­reporter Maddy Savage til å konkludere med at Trondheim er det nye «hot spot» for pilegrimer. Vi synes det er grunn til å tolke dette som en positiv utvikling for Olavsfest­dagene og for Nidaros som kirke/pilegrims- og reisemål. Vi får klare tilbakemeldinger om at festivalens kommunikasjon rundt verdier og “opplevelser som berører” er viktig for folk.


FORNYET SYN PÅ KIRKEMUSIKK OFD har siden 2009 profilert sine kirkelige røtter tydeligere og legger i dag stor vekt på å være aktuell og skape engasjement rundt verdirefleksjon, og ikke minst ”Hva er kirkemusikk”. ­Olavsfestdagene skal som knutepunktfestival innen kirkemusikk være nyskapende på feltet. I våre dager arrangeres det ­gudstjenester med både gammeldans, pop og rockemusikk. Kirkens organister får ofte ønsker om sanger fra både pop, rock og blues til både bryllup og begravelser. Det er ikke lenger slik at det er ett felles og samlende musikalsk uttrykk som gjelder i kirkelige sammenhenger. Kirkens egen utredning ”Plan for ­kirkemusikk” vektlegger musikk i mange sjangre og også med moderne instrumenter. Vi ser at det tradisjonelle musikalske uttrykk i kirken er i endring. Denne utviklingen gjør at OFD ser det å være nyskapende og utviklingsorientert på en bredere bakgrunn enn kun den tradisjonelle klassiske musikkarven ­knyttet til det høykirkelige. OFD oppfatter det også som viktig å ta vare på og holde levende verdiene og kjerneinnholdet som har gitt opphavet til kirkemusikken i flere hundre år. Samtidig er det viktig for oss og nå et bredt publikum med både den kirkelige og den kulturelle delen av programmet.

Engler, skurker og vanlige folk Konsertserien ”Engler, Skurker og Vanlige Folk” i Vår Frue kirke er et samarbeid med Bymisjonen og Åpen Kirke. I denne serien lager vi utradisjonelle crossover-konserter for å treffe et bredt publikum. Et eksempel er ”Åpen Mikrofon” hvor brukerne/gatas folk framfører sine egne sanger, tekster og historier sammen med aktuelle OFD-artister. I 2012 gjestet Sir Richard Thompson kirken under Åpen Mikrofon. Året før kom Mary Gauthier. Vår Frue Kirke er en åpen og inkluderende kirke midt i Trondheim sentrum. Hit ­kommer folk fra alle samfunnslag og situasjoner. I Vår Frue Kirke blir alle behandlet med respekt og varme. ­Olavsfestdagene synes at dette rommet er en viktig ramme for ”Engler, skurker og vanlige folk”. Det sier noe om at vi alle kan være flere ting og at veien fra engel til skurk eller omvendt, ikke trenger å være så lang. Konsertene i dette kirkerommet går gjerne utover de t­radisjonelle rammene for kirkemusikk – eller er det kanskje forestillingen vår om hva kirkemusikk er?

• • •

Hva ønsker og trenger kirken av sine kirkemusikere i den nye tid? Hva blir kirkemusikerens rolle i de nye ordningene? Skal det være brudd eller kontinuitet mellom hverdagsmusikken og søndagsmusikken?

Plan for kirkemusikk

POP/ROCK Olavsfestdagene har siden 2009 arrangert årlige fagseminar om kirkemusikk. I 2012 fikk seminaret tittelen: ”Skal det lyde likedan både på utsiden og innsiden av gudshus?” Bakgrunnstanken for seminaret var at kirken har fått både ny bibeloversettelse og ny gudstjenestereform. I tillegg er ny salmebok underveis. Vi stilte derfor spørsmålene:

JAZZ WORLD MUSIC BLUES/GOSPEL FOLKETONER KLASSISK KIRKEMUSIKK

Kirkerådets ”Plan for kirkemusikk” ønsker kirkemusikalske uttrykk­ i mange ulike sjangre.

Dette skrev Terje Eidsvåg i Adresseavisen om konserten med Henning Kvitnes og Gutta i bandet 28. juli 2012.

”Lørdag kveld sang han for utsolgt, fullpakket kirke under -Olavsfestdagene, med en god del av publikum eldre enn ham selv. Han rundet av til hallelujastemning ved å hylle Aage -Samuelsen og pilegrimsferd i et heidundrende møte mellom band, publikum og kirkens huskor Liv Laga. Til et øyeblikk som bare kan oppstå på en konsert hvor dynamikken mellom scene, rom og publikum får det til å ta av.”

ÅRSRAPPORT 2012

8


BESTILLINGSVERKER Olavsfestdagene har som mål å formidle det beste fra tradisjonen innen kirkemusikk, men skal samtidig favne høy kvalitet i vår egen samtid og være nyskapende ved å bidra til videreutvikling innen vårt felt. I 2012 hadde vi sju urfremføringer og to premierer på programmet.

Den unge pilegrim – åpningsforestilling

Olavsvesper – kveldsmesse til Olav den hellige

«Olavsfestdagenes åpningsforestilling ”Den unge pilegrim” ble en sterk opplevelse, både musikalsk, tekstlig og visuelt» skrev Adresseavisen om Olavsfestdagenes bestillingverk til jubileet.

«Verdens første Olavsvesper fylte Nidarosdomen med ånd og skjønnhet søndag kveld. Usentimentalt og skinnende strålte korklangen imot oss. Og vi har fått et nytt, kirkemusikalsk verk, som vi får håpe at vi kan høre igjen flere ganger», skrev Vårt Land etter urframførelsen av «Olavsvesper» under Olavsfest­ dagene i 2012.

Åpningsforestillingen har vært planlagt i to år. «Den unge p ­ ilegrim» er en kommentar til jubileumstemaet Jerusalem og Midtøsten. Solistene Eir Inderhaug, Marianne Beate Kielland og Mads ­Wighus gestalter hver sin religion; kristendommen, jødedommen og islam. Pilegrimsreisen er en viktig og felles dimensjon for de tre ­religionene. Forestillingen er en fortelling om hva tre unge ­mennesker med ulik religiøs tilknytning opplever på sin ­pilegrimsreise til Abrahams grav – deres felles mytiske stamfar, som fremstilles av danserne Ole Willy Falkhaugen med Mariama Slåttøy som hans sendebud, tanke og visjon.

Det er aldri før blitt komponert og fremført en vesper til Olav. Derfor fikk Henrik Ødegård i oppdrag å komponere en tidebønn til Olav den hellige og feiringen av 50-årsjubileet. Han laget en bønn som ord for ord og tone for tone var lik den som ble sunget i Nidaros på slutten av 1200-tallet. Han har deretter satt den inn i en samtidsmusikalsk ramme. Schola Sanctae Sunnivae bidro med sin fabelaktige sang, i tillegg deltok et blandet kor, samt messingblåsere, strykere og slagverk på denne nyskapende konserten under domkantor Vivianne Sydnes sin ledelse.

Teksten er skrevet av Terje Nordby. Bertil Palmar Johansen har komponert musikken og blitt inspirert av både arabisk, persisks, jødisk og kristen musikk. «Vi ville fylle forestillingen med drømmer og poesi, og servere tematikken på en annen måte enn det vi får servert gjennom mediene. Alle ungdommer drømmer om et lykkelig liv, enten de bor i Syria, Jordan eller Norge».

Andre bestillingsverk 2012: Carl Haakon Waadeland: ”Erkebispegårdens rytmiske historie” Kjetil Bjerkestrand/Vetle Lid Larsen: ”Memento Mori” Øystein Dolmen: Ny barnesang ”Lån meg din skulder” Hege Merakerås: Bibelfortelling i krypten. 5 forestillinger Henning Sommerro: ”Kjærlighet er lysets kilde” til Lindemannjubileum

Jerusalem Olavsfestdagene satte i jubileumsåret fokus på Jerusalem og Midtøsten som det siste hjørnet i pilegrimsfirkanten: Nidaros, Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem.

Premierer: ”Den vakre Møllerdatteren” av Schubert med ny norsk tekst av Marit Selfjord. (Opera for barn) ”Jerusalem” v/ Jordi Savall, Skandinaviapremiere

Her har den største strømmen av pilegrimer gjennom alle tider møttes. I dag er byen et av de helligste steder for jøder, kristne og muslimer. Årets festival hadde flere bestillingsverk og arrange­ ment knyttet til tema. Ett av høydepunktene i 2012 var et musikalsk portrett av byen Jerusalem, av den spanske musikeren og komponisten Jordi Savall. Hans verk om Jerusalems brokete historie er som en mosaikk fortalt med musikalske elementer og tekster som har blitt fremført i Jerusalem gjennom tusenvis av år.

ÅRSRAPPORT 2012

9


11 år gamle Joakim Rødbergshagen og Arve Tellefsen spilte duett da de 50. Olavsfestdager åpnet i Trondheim 28. juli 2012.

MUSIKKPROGRAMMET Et viktig perspektiv for Olavsfestdagene ved siden av verdier er musikalsk mangfold. Et stort publikum er sjangeroverskridende i ­ sitt valg av musikk; det viktige for dem er at det finnes et budskap med mening og en formidling som berører og snakker til dem. Også ­kirkens egen ledelse ønsker musikalsk mangfold velkommen. Derfor leter vi etter musikere og komponister i ulike sjangre som ønsker å sette musikk til et åndelig innhold for dagens og framtidens publikum. Vi må ta vare på essensen av det gamle, men samtidig også integrere det nye. Dette er et eldgammelt skjæringspunkt som hele den tusenårige kirkemusikkhistorien i Europa har levd med og er blitt formet av. Vi erfarer at mange av våre publikummere oppsøker både konserter med klassisk og moderne rytmisk musikk. De gleder seg over kvalitet, uansett sjanger.

THÅSTRØM Svenske Joachim Thåström har en sterk posisjon i Norge og holdt en kompromissløs konsert.

ÅRSRAPPORT 2012

10


“Noe som umiddel­ bart faller en i øynene med tanke på Olavsfest­dagene og hva de tilbyr, er nasjonalhellig­dommen og arkitekturgodbiten Nidarosdomen. Den gir et overveldende inn­ trykk når man kommer til Trondheim, om ikke for annet, så for sin størrelse. Folk får rett og slett hakeslepp.” Marianne Lystrup, Vårt Land 7. august, 2012

BRITTEN WAR REQUIEM Fremført i Nidarosdomen for første gang i 2012, i samarbeid med TSO, Trondheim Sinfonietta, Nidarosdomens jentekor, Estonian Philharmonic Chamber Choir, KOR Olavsfestdagene og symfoniorkesterets Vokalensemble.

ANNE GRETHE PREUS OG LALEH

DUM DUM BOYS

Anne Grete Preus liker godt å spille i B ­ orggården. Olavsfestdagene er forbilledlig inkluderende, sier hun. Svenske Laleh var årets stjernskudd og samlet unge publikummere til sterk konsert.

Ingen over, ingen ved siden av. DDB samlet 6000 publikummere i Borggården og ga alt fra første sang.

ÅRSRAPPORT 2012

11


SVEIN TINDBERG Han trollbandt en fullsatt Vår Frue kirke med sin personlige beretning om sin søken i religiøse tekster.

ÅRSRAPPORT 2012

12


Terje Eidsvåg fra Adresseavisen skrev i sin oppsummering av Olavsfestdagene den 6.8.2012 dette: ”I år har festivalen lyktes i å gjøre den ­kulturelle spagaten den står i, mellom høyt og lavt, kirke og fest i en salig sjangermiks, til en styrke mer enn en svakhet. Delvis ved å tematisere og diskutere nettopp dette i seminar, foredrag og diskusjoner. Men også ved å få hit artister som matcher diskusjonene om kirke og kultur”. Han eksemplifiserer dette ved å trekke frem Patti Smiths konsert og Svein ­Tindbergs forestilling. ”Hennes hyllest til en døgnåpen Vår Frue kirke, og litt etter, framføringen av signaturlinja «Jesus died for somebody’s sins but not mine» i «Gloria» blir talende bilde på en artist og en musikkstils utfordrende, motsetningsfylte forhold til religion og åndelig kraft. Tindbergs inngang til religi­øse tekster og Smiths spirituelle advarsel mot helgendyrking gir et spenn festivalen ikke bare tåler, men har inderlig godt av”.

PATTI SMITH Synger om et motsetningsfylte forhold til religion og åndelig kraft.

ÅRSRAPPORT 2012

13


OLAVSFESTDAGENE FOR FAMILIEN I Olav den helliges fotspor på Christian Radich og i Nidarosdomen, entusiastisk møte med Fantorangen og ballett om ensomhet var noe av tilbudet til barne­ familiene under Olavsfestdagene i 2012.

Olavsfestdagene ønsker å gi barn de samme gode opplevelsene som vi gir vårt voksne publikum. Det betyr å tilby aktiviteter som kan stimulere barnas fantasi og å ta kunstneriske valg som gir dem opplevelser som berører deres indre rom. Når barn selv deltar og skaper i kunstneriske prosesser, gir det gode opplevelser og spennende resultater. For å lykkes med dette, samarbeider vi med ulike aktører i Trondheim og Nidarosdomens Restaureringsverksteder(NDR). Årets utstilling med flere tusen sokkedyr er et eksempel på det. Her ble alle SFO-skolene i Trondheim, med 4000 barn, invitert inn i prosjektet ”Fra hat til håp”. Gjennom våren laget de sokkedyr av ensomme sokker tatt med hjemmefra. Dette ga også rom for å diskutere vennskap, ensomhet og det å ha gode venner. Utstillingen fikk plass i museet i Erkebispegården, og 3.august gikk det en håpsvandring fra hele byen til Vestfrontplassen med ca 2000 barn som opptrådte for hverandre på Vestfronteplassen. I tillegg fikk de se forestillingen ”Fra hat til håp” om Olav den hellige i Nidarosdomen. Her spilte Kristoffer Hivju Olav som voksen. Christian Radich lå til kai i to dager, og var fylt av opplevelser med Olav som tema. Skipet var et symbol på pilegrimsreisen som like gjerne foregikk sjøveien som på landjorda. Dette var to store satsinger under 50 års jubileet.

“FRA HAT TIL HÅP” Kristoffer Hivju spiller Olav den Helloge som voksen i forestillingen “Fra Hat til håp”.

ÅRSRAPPORT 2012

14


Barna kunne også møte Fantorangen i teltet på Torvet, noe de ville til gangs. Mange deltok i pilegrimsvandringer samt o ­ pplevde det grensesprengende danse­ kompaniet Cie Arcosm – med en varm og vakker ballettforestilling om ensomhet. ”Den vakre møllerdatteren” – et musikkteater basert på Franz Schuberts sang­ syklus Die Schöne Müllerin hadde norgespremiere med ny norsk tekst, og trakk fullt hus. Vårt faste samarbeid med NDR gir skapende aktiviteter i form av kroneverksted og skattekisteverksted. I tillegg er eventyrstund i Riksregaliene spennende for de små. Bibelfortellinger i Krypten var et nytt konsept som foregikk i ­Nidarosdomen. Et spennende og relevant sted å snakke om bibelen.

1

2

3 1

FANTORANGEN

2

HISTORISK MARKED

3

RIDDERTURNERING

ÅRSRAPPORT 2012

15


SFO SOKKEDYR Utstillingen med mange hundre sokkedyr på Erkebispegårdens museum var sjarmerende og viste et mangfold.

RIDDER TURNERING Autentisk ridderturnering på historisk grunn. Kjappe hester og modige ryttere skapte stemning på arenaen.

FOLKELIV

Historisk Marked (HM) er Olavsfestdagenes største arrangement. Markedet pågår 7 timer hver dag under hele festivalen. I 2011 hadde markedet over 90.000 besøkende, både lokale publikummere og tilreisende.

Lukten av brente mandler, lyden av glade ­gjøglere, musikk og leende barn, farger, ­smilende fjes og følelsen av å gå inn i en annen verden er oppskriften på Olavsfestdagenes historisk ­marked.

• HM skal bidra til å formidle Olavsarven gjennom en reise i tid og levende historie. Markedet skal bidra til å formidle historiens mangfoldige sider, der det ­kirkelige og verdslige påvirket hverandre. • Markedet er også en arena for samarbeid med andre ­regionale historieformidlere. Slik skapes eierskap til ­Olavsfestdagene og bygging av et fellesskap knyttet til Olavsarven. • Historisk marked er en viktig bidragsyter til barne- og ­familieprogrammet, og er samtidig en viktig arena for å ­rekruttere publikummere til festivalens billetterte konserter og arrangement.

ÅRSRAPPORT 2012

16


HISTORISK MARKED 2012 Flere satsinger løftet kvaliteten på jubileumsutgaven av H ­ istorisk Marked vesentlig. OFD bestilte et nytt musikkstykke av Carl Haakon Waadeland: ”Erkebispegårdens rytmiske historie” som forteller Erkebispegårdens historie og aktivitetene som har funnet sted der gjennom hundrevis av år. Her har stein blitt hugget, smeden har klinket, kirkeklokkene har ringt og militær­ trommene varslet. Waadeland satte dette sammen på en helt ny og uventet måte. Verket ble spilt hver dag kl 13 under ­festivalen. Nytt var også daglige båtferder opp Nidelva til markedet. Målet var å styrke fokuset på vannet som et viktig element i historien, både med tanke på frakt av varer til markeder og ferdsel (blant annet av pilegrimer). Båtene ble rodd av ordførere fra Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun med hvert sitt innbyggerlag. Kystens Arv (Stadsbygd) var en viktig samarbeidspartner. Slik bygget vi et regionalt eierskap til festivalen. Båtferdene fikk bred dekning i media, og ble svært populære. Selve markedet strakte seg i år også utenfor Borggården. ­Oppgradering av markedsbodene skjer gradvis. 10 nye boder kom i 2012 og flere kommer i 2013.

RIDDERTURNERING Ridderturneringen ble for første gang arrangert som en ­autentisk turnering med deltagere fra Norge og Tyskland. Det var bygd opp som en tre dager lang turnering med fire innledende r­ under, pluss finalen. Siste gang en ridderturnering ble arrangert på Ytre Kongsgård var i 1450 – da ridderne kjempet om en plass i ­kongens hær. I år kjempet de om å være den beste rytteren! Ridderordenen Ordo Ingis var medarrangør i tillegg til at de stilte med ekvipasjer. Det gjorde også rytterskolen Trollspeilet.

ÅRSRAPPORT 2012

17


Studentprest Petter Dille, Maria Amelie, idrettsmann Eldar Rønning og leder for AUF i Sør-Trøndelag Renate Tårnes.


SAMTALER I DOMEN ”Noe av det som er med på å styrke festivalens sjel og ­identitet er en økende satsing på arrangement hvor et menneske eller flere snakker til publikum”. Skriver Terje Eidsvåg i sin ­opp­summering av Olavsfestdagene 6. august 2012.

Gjennom de siste fem årene har Nidarosdomen vært arena for den gode samtalen under Olavsfest­dagene. En katedral som har en slik takhøyde, har også rom for de aller fleste samtaler. H.K.H K ­ ronprinsesse Mette-­Marit og utenriksminister Jonas Gahr Støre, Joralf Gjerstad, Elias Akselsen og Liv Ullmann, har alle gjestet Domen og snakket om sitt forhold til tro og tvil, og livet som den ­vanskelige øvelsen det er. Ærlige og gripende samtaler hvor prest Per Ole Dahl og biskop Tor Singsaas har vært ­samtalepartner. Singsaas skriver i en kronikk i Adresseavisen 11.august 2012.

”Stedet for samtalen er selvsagt viktig. Det er ikke likegyldig hvor en samtale skjer. For stedet gjør også noe med oss som samtaler. Og ­Nidarosdomen eier en særegen «stedets symbolkraft». Når noe blir sagt fra Nidarosdomen, blir det hørt og lagt merke til. I Nidarosdomen forteller steinene, og glassmaleriene fargelegger budskapet om Kristus. Inn i denne store fortellingen skjedde vår samtale. For meg er det vesentlig at unge mennesker selv får gi uttrykk for sine verdier i katedralen, og slik å gi dem tilgang til en av landets «viktigste talerstoler», for at de skal bli enda mer lyttet til.”

I 2012 inviterte han fire unge mennesker; forfatter, journalist og «tidligere ulovlig norsk» Maria Amelie, studentleder og prestestudent Petter Dille, toppidrettsmann og langrennsløper Eldar Rønning og leder i Sør-Trøndelag AUF og Utøya-deltager, R ­ enate Tårnes. – Nå er det tid for at unge røster får komme til ordet i Nidarosdomen, gjerne utfordrende og provoserende. Olavsfestdagenes budskap formidles også gjennom et sterkt verbalt program. De siste fire årene er festivalens verbalprogram endret vesentlig i innhold, form og antall. Aktuelle personer til foredrag, debatter og samtaler i Nidarosdomen om ­eksistensielle spørsmål engasjerer mange.

Foredragsrekke Olavsfestdagene 2012: SVEIN TINDBERG: Møte med Jerusalem og 3 religioner BISKOP MUNIB A. YOUNAN: Religiøs konstabel i verden største veikryss TROND BAKKEVIG: Pilegrim for fred VIGDÍS FINNBOGADOTTÍR OG KNUT ØDEGÅRD: St. Olav og de islandske dikterne i middelalderen TORGER REVE: Kirkens vei fremover HENRIK SYSE: En relevant kirke i vår tid/En filosof og to biskoper: Preses Helga H Byfuglien og Tor Singsås GRO HILLESTAD THUNE: Menneskerettigheter i praksis – gjør de seg best i festtaler? LARS ROAR LANGSLET: St Oalv – konge og rikshelgen DAG HOEL: Fra Jerusalem til Damaskus TORBJØRN FÆRØVIK: Silkeveien, en kulturåre fra Asia til Europa ROBERT W. KVALVAAG: Religion og rock’n roll – det ellevte bud GUNNAR DANBOLT: Ateisme som alternativ AXEL CHRISTOPHERSEN: Truede kutlrminner – kulturminner truer HARALD HERRESTHAL: Ludvig Mathias Lindeman – pionér og nasjonsbygger ØYSTEIN EKROLL: Domkirkearkitektene STEINAR BJERKESTRAND: Steinmayerorgelet – OFDs hovedinstrument gjennom 50 år EGIL SVARTDAL: Alle gode ting er tro EIRIK LODÈN: En motstandsmesse mot krig; Benjamin Brittens War Requiem TOR ESPEN ASPAAS: Beethoven som musikalsk pilegrim

ÅRSRAPPORT 2012

19


OLAVSFESTDAGENE GJENNOM 50 ÅR Bok, film og logoskifte i anledning jubileet fortalte Olavsfestdagenes ­historie fra 1030 og frem til i dag, og viste at også 50-åringer kan og bør fornye seg.

Filmen om Olav den hellige forteller i dokumentariske trekk om vikingkongen og arven han etterlot seg. Norges kong Olav ­Haraldssons liv og ikke minst hans død på Stiklestad fikk ­avgjørende betydning for nasjonens Norge fremvekst. Den arven han etterlot seg skapte Norge og formet vår hverdag helt frem til moderne tid. Olav den Hellige er årsaken til at vi feirer Olavsfestdagene i Trondheim. Dette får man en forståelse for ved å se filmen. Kristoffer Hivju spiller Olav. Manus var ved Randi Wenche Haugen og Stian Hansen, historisk konsulent,­ Rolf Grankvist, regi og produksjon Stian Hansen.

Med øks og lilje For den som ønsker å fordype seg videre i Olavsfestdagenes historie er boka som journalist Tone Mørkved skrev til 50 års jubileet et ”must”. ”Med øks og lilje” tar for seg historien om Olavsfestdagene fra 1963 og frem til i 2012. Det hele startet da kirken ønsket å bruke den viktige olsokfeiringen til å få kontakt med folk som vanligvis ikke går i kirken. Et mandat som Olavsfestdagene har vært tro mot hele veien. Olsok har fra langt ­tilbake vært en folkelig feiring. Olavsdagene som det het i starten ønsket å forene den folkelige og den kirkelige feiringen av Olav den hellige.

Visuell profil Er det en playmofigur, eller er det et medlem av B-gjengen? Spontanreaksjonene var mange og forskjellige fra de første som fikk se den nye logoen. Festivalledelsen selv er veldig fornøyd. – Vi ønsket å markere at selv om vi jubilerer, så ser vi fremover og ikke bakover, sier Olavsfestdagenes direktør Randi Wenche Haugen. Derfor fikk logoen et forenklet uttrykk, som er zoomet tettere på. – Både klassisk og moderne, mener direktøren. – Jeg kunne tenkt meg å forenkle enda mer, sier Aasmund ­Reitan Hegglid fra HK reklamebyrå som er ansvarlig for den nye logoen. – Dette er ikke hugd i stein, det er ikke sikkert den nye profilen varer i 50 år, sier Randi Wenche Haugen. Ledelsen i Olavsfestdagene var heller ikke sikre på at de trengte en ny logo, eller at de ville finne en som de var fornøyd med. Men etter en lang og detaljrik prosess ble alle fornøyd med den nye logoen, og i løpet av prosessen kom svakhetene ved den gamle logoen tydeligere frem. Den var fin da den kom i 1996, men ikke til moderne bruk.

Hele historien kan leses i boka, som er lettlest og enkel å finne frem i. Den forteller hvordan en organisasjon har utviklet seg og man får vite hvor mye arbeid som ligger bak dette a ­ rrangementet og hvem som har gjort det mulig.

BOK OG DVD 50 års jubileet ga muligheter til å fortelle historien om Olavsfestdagene i bok-form og om grunnen til at vi feirer Olsok og Olavsfestdagene med filmen om Olav den Hellige.

ÅRSRAPPORT 2012

20


OPPLEVELSER SOM BERØRER Olavsfestdagene ser verdidimensjonen som et viktig fundament for både individ og samfunn. Verdier er noe som forvitres hvis de ikke holdes levende. Vi ønsker å være en festival som gir påfyll og inspirasjon i denne prosessen. Randi Wenche Haugen

ÅRSRAPPORT 2012

21


HILSEN TIL OLAVSFESTDAGENE 2012 I år er Olavfestdagene 50 år. Gratulerer! I middelalderen var olsok den viktigste norske kirkefesten. I vår tid er det Olavsfestdagene som disse dagene gjør Trondheim til vårt fremste norske og europeiske kultursenter. Festivalen inngår som en naturlig del av ballasten for byens status som kirkelig tyngdepunkt.­ Her ligger – selvsagt – det nasjonale pilegrimssentret. Her er Nidarosdomen, Olav den Helliges gravkirke, en nasjonalhelligdom og kroningskirke. Og i vårt århundre, som i middelalderen, er statskirkens kirkelige overhode også lagt til Nidaros. Det gjør Trondheim til Norges kirke­hovedstad. Olavsfestdagene har videreført en viktig del av norsk kulturarv - både kirkemusikken og pilegrims­tradisjonen. Som knutepunktfestival fra 1999 er den dessuten et viktig forbilde for andre ­festivaler i regionen og innen kirkemusikk. Det er ikke minst takket være byen og innbyggerne som har skapt den og støttet opp om den gjennom fem tiår. Olavsfestdagene ble dessuten evaluert i fjor og fikk fornyet sin status som knutepunkt.

ANNIKEN HUITFELDT Kulturminister

Olavsfestdagene er også noe mer enn en nasjonal kirkemusikkfestival: Den gjør olsok til en livlig og høytidsstemt folkefest som omfatter et vell av spennende konserter på ulike ­arenaer, ­inkluderende folkelivsprogram, eksklusive utstillinger, nyttige kurs og artige familietilbud – i tillegg til olsokfeiring i Nidarosdomen og pilegrimsvandringer. Lykke til med markeringen av jubileet og årets festival! Anniken Huitfeldt Kulturminister

Det er en glede for meg å ønske Olavsfestdagene hjertelig til lykke med 50-årsjubileet! Feiring av Olsok i Trondheim startet allerede kort tid etter Olav den helliges død. I snart tusen år har pilegrimer vandret og seilt til byen med den sterke helgenhistorien og den vakre katedralen. Nidarosdomen og anlegget rundt er helt unikt i Norge og danner en perfekt ramme for Olavsfest­dagene med konserter, teater, middelaldermarked, seminarer og mye mer. Motto for Olavsfestdagene er ”Opplevelser som berører”. I møte med Nidarosdomens høye hvelv blir jeg alltid berørt. Her er vi omgitt av historiens lange linjer. Mennesker fra fjern og nær søker hit. Noen er her for første gang, andre er her ofte. Byens folk møtes her, andre er pilegrimer, mange er turister. Vi kommer med ulike ærend og motiver, men katedralen står der og rommer oss alle.

RIGMOR AASRUD Statsråd

Den 28. juli i fjor vandret jeg det siste stykket inn mot Nidarosdomen sammen med en stor flokk pilegrimer. Tragedien fra en snau uke tidligere satt fortsatt i kroppen på oss alle. Det ble en O ­ lavsvake som berørte. Domen ble full den natta. Da var vi alle pilegrimer. Vi var mennesker som søkte etter noe å holde fast i, noe å orientere oss etter. ”Noen må våke i verdens natt”, sang vi. Og kjente på styrken i å gjøre det sammen. Når Olavsfestdagene i år har Jerusalem som tema, knyttes vi sammen med kristendommens fremste pilegrimsmål. I to tusen år har mennesker valfartet til byen der Jesus satte sine spor. Det er meningsfylt å knytte ulike pilegrimsmål sammen på denne måten. Dette er formidling av l­evende historie. Samtidig bidrar det til å skape en felles framtid når forestillinger og konserter også tar opp i seg religionsmøtet mellom jødedom, kristendom og islam. I ­Jerusalem har religionene levd sammen opp gjennom hundreårene. Her kan vi hente inspirasjon, ­lærdom og kunnskap til vårt arbeid for å skape et godt og flerkulturelt samfunn for alle. Lykke til med årets festdager! Rigmor Aasrud Statsråd

ÅRSRAPPORT 2012

22


Høymesse på Olsokdagen 29. juli 2012. ÅRSRAPPORT 2012

23


MESTERKLASSE KLASSISK / ROCK Olavsfestdagenes mesterklasser i sang og tidligmusikk har pedagoger i verdensklasse og lokker til seg kremen av unge studenter i Europa.

Mesterklassene i sang under velrenommert Susanne Ekens ledelse har vært en gjentagende suksess gjennom 16 år. Det har vært stor søknad fra velkvalifiserte unge sangere fra hele ­Skandinavia og Europa. I 2012 utvidet vi kurset med en ekstra lærer for å kunne tilby enkelttimer til noen av de passive ­deltakerne. Det ble en stor suksess med Marianne Rørholm, som også har sin sangutdannelse fra Susanna Eken, og derfor gled flott inn i det allerede gjennomarbeidete konseptet og unike samarbeidet mellom kursets erfarne lærere Susanna Eken, Anne Margrethe Dahl og Christen Stubbe Teglbjærg. Vi arrangerte en åpen mesterklasse i Rådssalen i Biblioteket hvor publikum var invitert til å se hvordan en time arter seg. Der ble det så fullt at vi til sist måtte avvise publikum i døra, så interessen var stor også hos publikum. Susanna Eken har i løpet av disse 16 årene undervist sangere som i dag har kontrakter med de store operahusene verden rundt. – For meg er det tankevekkende at mange av de som har deltatt på kursene har fått et godt og spennende profesjonelt liv og virke. Olavsfestdagene har stor betydning for klassisk sang. Den er et inspirerende samlingssted hvor mange har kommet tilbake år etter år, forteller Susanna Eken. Kurset ble avsluttet med en flott konsert i Frimurerlogen ”På sangens vinger” med ensembler og arier fra opera- og sang­ litteraturen som var blitt gjennomarbeidet gjennom de 7 kursdagene. Mesterklasse tidligmusikk Ringve Internasjonale Sommerkurs. 2012 markerte 35 års jubileet for Ringve Internasjonale Sommerkurs. Dette er Europas lengstlevende kurs for tidlig musikk! Kurset ble gjennomført på Sund Folkehøyskole 21.-27. juli, med 42 deltakere fra 14 nasjoner. Kurset er en spennende ­internasjonal forbrødring med fokus på musikk fra 1600 til 1750, med mesterklasser, kammermusikk, fotballkamp (verden mot Norge) med mere, og stemningen var i år som tidligere intens og varm rundt musikk, godt selskap, god mat og idylliske omgivelser. P ­ åfølgende konsert i Erkebispegården ”Barokkperler” under festivalen var et strålende bevis på nok et kurs i en rekke som gir gjenklang over fire kontinenter!

ÅRSRAPPORT 2012

24

Kursholdere var: Claire Lefilliatre – sopran Peter Holtslag – blokkfløyte David Staff – trompet og kornett Gottfried von der Goltz – barokk fiolin Kristin von der Goltz – barokk cello Thomas Boysen – lutt Ketil Haugsand – cembalo Mesterklasse rock Olavsfestdagene utvidet i 2012 mesterklassekonseptet til også å gjelde for pop og rock. Dette ble gjort i samarbeid med ”Håkons Minnefond”. I en mesterklasse får sangere og musikere som er i gang med sin karriere instruksjon av musikere som selv er utøvere. Festivalen ønsket å stimulere talentfulle ungdommer til å ta et skritt videre med musikken sin. Sammen med rockebandet ”22” etterlyste OFD tre band fra Midt-Norge. De tre som ble plukket ut var Swiks fra Rindal, Stormblåst fra Levanger og Batteri fra Surnadal. At de lærte underveis er de ikke i tvil om. – «22» har gitt oss gode tips på liveformidling ut til publikum. Det er en helt annen verden enn den i studio. Vi har spilt ­mange konserter, men aldri fått coaching på det før. Å få feedback på hvordan vi formidler, har vært veldig interessant, sier Pål Sande fra Swiks. – Vi har absolutt hatt utbytte av dagene her. «22» er jo en ­inspirasjon i seg selv med sin urbane, energiske musikk. Her har vi blant annet snakket om det å opptre og hvordan vi skal holde den musikalske tråden i en konsert, sier Oddbjørn Sponås fra Batteri og Surnadal.


Mesterklassekonsert med Strombl책st p책 Byscenen.


FRIVILLIGE De frivillige er Olavsfestdagenes ryggrad. Uten dem ville det ha vært umulig å gjennomføre et så stort arrangement som Olavsfestdagene er. Vi har en engasjert gjeng og mange kommer tilbake år etter år. Vissheten om at de er en del av et stort fellesskap som er med og loser Midt-Norges største festival i havn, er noe av årsaken til at de kommer igjen og igjen. Mange tar ferie denne uken og sørger for å få med seg så mye som mulig ­innimellom vaktene.

døgnet etter åpning av nettside for frivillige, hadde vi 112 s­ øknader inne. I juni hadde vi 300 på blokka. Entusiasmen er stor, og mye av årsaken til det, er en dedikert og dyktig frivilligkoordinator. Olavsfestdagene har bevisst gått fra påmelding til søknad. Det har medført at det å være frivillig på vår festival ble mer lukrativt. Som gjenytelse for sin innsats får Olavsfestdagenes frivillige bl.a. også nyte godt av festivalen med fri adgang til alle arrangement så langt det er plass, og så lenge de oppfyller sine forpliktelser.

Til jubileumsfestivalen var det behov for ekstra mange frivillige, og ved festivalstart 28. juli sto hele 360 frivillige, fordelt på 10 større og mindre grupper, klare til innsats! Da hadde ­påmeldingen glødet i flere uker. Allerede i løpet av det første

Olavsfestdagene trenger frivillige i disse rollene: Vertskap, ­artistvert, billettsalg, øl- og vinsalg, transport, trivselsspreder, catering, sekretariat, markedsføring, sponsorvert, assistent.

ÅRSRAPPORT 2012

26


”Gleder meg allerede hemingsløst til neste års festival”. Stig Ove Storli

ÅRSRAPPORT 2012

27


BESØKSTALL / ØKONOMI

BILLETTER TOTALT ANTALL UTSTEDTE BILLETTER BILLETTINNTEKTER

2009 2010 2011 2012 37 347

37 800

36 170

40 231

7 895 384

7 550 225

8 317 715

10 226 253

PUBLIKUMSBESØK

2009 2010 2011 2012

Besøk på gudstjenester i Nidarosdomen

6 695

Besøk Det Hellige Døgnet 28.-29.juli i Nidarosdomen Publikum konserter m m i Nidarosdomen TOTALT BESØK I NIDAROSDOMEN TOTALT ANTALL PUBLIKUM INKL. GRATISARRANGEMENT

4 474

5 725

5 954

8 585

10 041

10 346

15 232

5 397

10 476

14 864

31 264

20 677

24 991

30 935

52 450

100 042

100 274

182 747

196 024

ARRANGEMENT

2009 2010 2011 2012

ANTALL ARRANGEMENT

197

ANTALL KONSERTER

68

67

68

75

ANTALL ARRANGEMENT FOR BARN/UNGE

39

40

109

80

4

2

6

9

2009

2010

2011

2012

24 984 400

26 972 949

28 480 470

33 995 258

ANTALL URFRAMFØRINGER/EGENPRODUKSJONER

190

258

239

ØKONOMI SUM DRIFTSINNTEKTER

Av dette er: Sponsorinntekter

2 613 487

3 589 104

4 104 099

Tilskudd Kulturdepartementet

7 809 000

8 309 000

8 567 000

9 167 000

Tilskudd Trondheim kommune

3 475 000

3 462 000

3 569 000

3 820 000

Tilskudd Sør-Trøndelag Fylkeskommune SUM DRIFTSKOSTNADER ÅRSRESULTAT SUM EGENKAPITAL

5 470 000

1 735 000

2 077 666

2 142 000

2 292 000

23 334 762

25 777 647

27 595 183

33 629 782

1 659 439

1 255 751

1 000 817

548 109

574 755

1 830 506

2 831 323

3 379 432

ÅRSRAPPORT 2012

29


PROGRAM PROGRAM2012 2012 LØRDAG 28. JULi GUDSTJENESTER PiLEGRiMSPROGRAM Program for St. Jakobs dag 25/7, tidsp. for omvisninger i Nidarosdomen og Erkebispegården, se hovedbrosjyren og www.olavsfestdagene.no. 27/7 kl 18.00: Den ortodokse kirke: Vigilie og vannvelsignelse i Bakke kirke

ENGLER, SKURKER OG VANLiGE FOLK KLASSiSK / FORESTiLLiNGER

BORGGÅRDEN

innslipp 1 time før konsertstart

08.30 Pilegrimsgudstjeneste • nidarosdomen 10.00: Ortodoks liturgi og prosesjon i Bakke kirke DET HELLiGE DØGNET starter: 17.30 Vesper • nidarosdomen, 20.00 Vandregudstjeneste mot Olavsvaka • se eGet proGram ca 22.30 Saxofon fra tårnet i Nidarosdomen v/ Tore Ljøkjel 23.00 Olavsvaka – gudstjeneste • nidarosdomen 00.30 Olavsvaka – våkenatt med tidebønner • nidarosdomen

08.30 Pilegrimsgudstjeneste • nidarosdomen (johannesKapellet) 12.15 Middagsbønn • erKebispeGårdens Kapell 15.00 Pilegrimsmesse • nidarosdomen 16.00-17.00 Folkemøtet på Vestfronten, tema: Rettferdighet m/Tomm Kristiansen NRK, Kadra Yusuf, preses Helga Haugland Byfuglien og tidl. Høyesterettsdommer Ketil Lund, gratis

08.30 Pilegrimsgudstjeneste • nidarosdomen (johannesKapellet) 12.15 Middagsbønn • erKebispeGårdens Kapell 14.00 Pilegrimsmesse • nidarosdomen (Kapittelhuset) 15.30 Samtale i Domen Rettferdighet, verdier og identitet. Biskop Tor Singsaas i samtale med unge voksne. For mer informasjon se www. olavsfestdagene.no, Gratis

18.00 ”ingen tid å miste”, Henning Kvitnes & gutta i bandet m/koret Liv Laga • Vår Frue KirKe, kr. 300/250

17.00 ”Memento mori”. Konsert for støv og stjerner. Kjetil Bjerkestrand og Vetle Lid Larsen • Vår Frue KirKe, kr. 250/200 Urfremføring

12.00 Svein Tindberg: ”Møte med Jerusalem og 3 religioner” • Vår Frue KirKe, kr. 150 19.00 Blott en dag (Lina Sandell) Maria Solheim, Kristine Henriksen • Vår Frue KirKe, kr. 200/150

18.00 ”Kjærlighet er lysets kilde” 200-årsjubileum for L. M. Lindeman, R. og E. Hemsing, H. Sommerro mfl, Urframføring • Vår Frue KirKe, kr. 250/200

13.00 Operaperler • palmehaVen britannia, kr. 275/225 14.00 Barokkperler v/Ringve internasjonale Sommerkurs • Øysteinsalen, kr. 150 KAMMER 15.00 og 19.00 Åpningsforestilling ”Den Unge Pilegrim” (B.P. Johansen / T. Nordby) 1t 10’, Urfremføring • nidarosdomen, kr. 400/350

13.00 Operaperler • palmehaVen britannia, kr. 275/225 19.00 ”Olavsvesper” (H. Ødegaard) Orkester, kor og solister, Urframføring • nidarosdomen, kr. 300/250 21.00 Haugtussa - Veslemøy synsk (Grieg/ Thommessen) Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortensen. Utstilling av bilder fra Haugtussa og Hedda Gabler av Håkon Bleken • trondheim Kunstmuseum, kr. 250/200 KAMMER

14.30 Åpen mesterklasse med Susanna Eken • rådssalen FolKebiblioteKet, gratis KAMMER 19.00 – 21.00 ”Jerusalem, City of Heavenly and Earthly Peace”, Jordi Savall m/ internasjonalt orkester Norgespremiere • nidarosdomen, kr. 450-350/300

13.00 Operaperler • palmehaVen britannia, kr. 275/225 15.00 Musica Ficta – Tre kulturer 1300-tallets Spania med islamsk, kristen og jødisk musikk og kultur. 1t 15’ • herresalen, kr. 250/200 18.00 ”Kjærlighet er lysets kilde” 200-års-jubileum for L.M. Lindeman, R. og E. Hemsing, H. Sommerro mfl, Urframføring • Vår Frue KirKe, kr. 250/200 22.00 ”Forhekset skog og tempel i ruiner”, Olavsfestdagenes Barokkorkester m/ solister Verker av Geminiani og Weckmann • nidarosdomen, kr. 300/250

21.00 ”HAiR” Musikal-suksessen i konsertversjon kr 300/250

19.45 Saxofon fra tårnet v/Tore Ljøkjel 20.30 Salmekveld, Rune Larsen mfl kr. 250 sitte /kr. 175 stå 22.00 Urban Tunélls Klezmerband Feat Marko Markovics • bysCenen, kr. 275/225

21.00 Patti Smith/ Anne Grete Preus kr. 450/375

19.00 ”Bestevenn”, Odd Nordstoga, TrondheimSolistene mfl, kr. 250/fam kr. 650 Ta med bestevenn kr. 150 21.00 Them Beatles • bysCenen, kr. 250/200

16.00-18.00 Tradjazz gratis 19.30 Talenter med Tæl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

16.00-18.00 Tradjazz • GRATiS 19.30 Talenter med Tæl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

16.00-18.00 Tradjazz • GRATiS 19.30 Talenter med Tæl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

16.00-18.00 Tradjazz • GRATiS 19.30 Talenter med Tæl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

10.00-17.00 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 11.00 Åpningsseremoni: • på torVet med prosesjon start Kl. 11.30 12.00 Offisiell åpning • borGGården

10.00-17.00 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 14.00, 18.00, 20.00 Byvandring • start: billettboden Ved erKebispeGården, kr. 100

10.00-17.00 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 14.00, 18.00 Byvandring • start: billettboden Ved erKebispeGården, kr. 100

10.00-16.30 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 14.00, 18.00 Byvandring • start: billettboden Ved erKebispeGården, kr. 100

13.00 og 15.00 ”Pilegrimsreisen til Nidaros” (fra 6 år/familie) Start Suhmhuset • VandrinG til nidarosdomen , kr. 75 14.00 Traverse med Cie Arcosm • bysCenen, kr. 150 fra 6 år

13.00 og 15.00 ”Pilegrimsreisen til Nidaros” (fra 6 år/familie), Start Suhmhuset • VandrinG til nidarosdomen , kr. 75 13.00 Traverse med Cie Arcosm • bysCenen, kr. 150 fra 6 år 14.00 Bibelfortelling Krypten • nidarosdomen, kr. 100

11.00 og 13.00 Bibelfortelling Krypten • nidarosdomen, kr. 100 14.00 Fantorangen og Margrethe Røed • sparebanK1-sCenen, kr. 150

11.00 og 13.00 Bibelfortelling Krypten • nidarosdomen, kr. 100 13.00 og 15.00 ”Pilegrimsreisen til Nidaros” (fra 6 år/familie), Start Suhmhuset • VandrinG til nidarosdomen , kr. 75 14.00 Fantorangen og Margrethe Røed •sparebanK1-sCenen, kr. 150 19.00 ”Bestevenn”, Odd Nordstoga, TrondheimSolistene mfl, • borGGården, kr. 250/ fam kr. 650 Ta med bestevenn kr. 150

jazz/folk/rock/

torvet

FOLKELiV i BYEN FAMiLiE- OG BARNEPROGRAM

BARNEAKTiViTETER i regi av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider: Kroneverksted, 28.juli-4.august kl. 11.00-16.00 i Riksregaliene, kr. 75 (fra 3 år), Eventyrstund i Riksregaliene, 28.juli-4.august kl. 12.00, 13.00 og 14.00, kr. 75 (fra 3 år), Skattekisteverksted, 28.juli-4.august kl. 11.00-16.00, oppmøte i bygghyttas hjørne i Borggården, kr. 75 (fra 6 år)

FOREDRAG/ SEMiNAR OG KONFERANSE Foredragspass kr 750,gjelder for alle foredragene unntatt: en relevant kirke i vår tid, alle gode ting er tro og kirkemusikkseminar

UTSTiLLiNGER / OMViSNiNGER

TiRSDAG 31. JULi

06.00 Laudes • nidarosdomen 08.00 Katolsk messe • nidarosdomen 11.00 Høymesse på Olsokdagen • nidarosdomen 14.00 Non • nidarosdomen 16.30 Vesper • nidarosdomen 21.00 Completorium • nidarosdomen (Kapittelhuset)

KLUBB-konsert SPAREBANK1-scenen

k-

lso SØNDAG 29. JULi O dagen MANDAG 30. JULi

17.00 Vigdis Finnbogadottir og Knut Ødegård: ” St.Olav og de islandske dikterne i middelalderen” • Gamle Festsal KatedralsKolen, kr. 200

13.00 Gunnar Danbolt: ”Ateismen som alternativ” • Gamle Festsal KatedralsKolen, kr. 150 15.00-17.00 Lars Roar Langslet: ”St. Olav – konge og rikshelgen” del av den katolske kirkes olsokfeiring. • Gamle Festsal KatedralsKolen, kr. 150 15.00-17.00 Robert W. Kvalvaag: “Religion og Rock’n Roll – Det ellevte budet”, • sparebanK1 amFiet, kr. 150

11.00 ”Også kvinnenes vår?” Etiske utfordringer for kvinner i multireligiøse kulturer. Suad Yonan, spesialpedag og biskop Munibs kone, Jerusalem, Jeritu Berhanu fra Vest-Etiopia • Gamle Festsal KatedralsKolen, Gratis 12.00 Svein Tindberg: ”Møte med Jerusalem og 3 religioner” • Vår Frue KirKe, kr. 150 16.00-17.00 Folkemøtet på Vestfronten, tema: Rettferdighet m/Tomm Kristiansen NRK, Kadra Yusuf, preses Helga Haugland Byfuglien og tidl. Høyesterettsdommer Ketil Lund, gratis 17.00 Biskop Munib fra Jerusalem: ”Religiøs konstabel i verdens største religiøse vegkryss” (på engelsk) • Gamle Festsal KatedralsKolen, kr. 150 UTSTiLLLiNGER: ”Jerusalem-tegnet”, åpning 26. juli Vår Frue kirke kl. 13.00, foredrag 31. juli og 2.august, se www.olavsfestdagene.no.

11.00, 13.00 & 14.30 Alle gode ting er tro, Egil Svartdahl, Svein Skulstad og Arild Stav • Øysteinsalen, kr. 150 pr. foredrag/ kr. 400 samlet 13.00 Trond Bakkevig: ”Pilegrim for fred i Jerusalem”, Kan samtaler mellom religiøse ledere bidra til fred i det hellige land? • Gamle Festsal KatedralsKolen, kr. 150 15.30 Samtale i Domen: Rettferdighet, verdier og identitet. Biskop Tor Singsaas i samtale med unge voksne. For mer informasjon se www. olavsfestdagene.no, Gratis 16.00 Harald Herresthal: ”Ludvig Mathias Lindeman. Pionér og nasjonsbygger”. • Gamle Festsal KatedralsKolen, kr. 150

”Mercator 500 år”, åpning 27. juli Lademoen kirke kl. 19.00. Åpningstider 28. juli-5.august kl. 13.00-19.00, se www.olavsfestdagene.no. Domkirkearkitektene, utstilling i regi av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, 2. etg. Lavetthuset, åpent hver dag kl. 10.00-17.00, kr. 85 (inngangsbill. gjelder også Riksregalieutstillingen Kongeinngangen – En portal til besvær, omvisning i regi av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, 31. juli, 1. og 2. august kl. 12.00 og 14.00, kr. 150. Oppmøte i bygghyttas hjørne i Borggå “Everybody Counts” – Fotoutstilling v/Erlend M. Sæverud. Bryte barrierer mellom religionene. “Free your Mind” – Hva kan vi få til sammen? Malerier av Børge Kjelstad. Begge i Park gården v/V “Pilegrimsreisen” – Fotoutstilling og film fra Jerusalem v/Trine Melhuus, Pilegrimsgården og Thomas Angels Hus.

ÅRSRAPPORT 2012

30


ONSDAG 1. AUGUST

TORSDAG 2. AUGUST

FREDAG 3. AUGUST

08.30 Pilegrimsgudstjeneste • nidarosdomen (johannesKapellet) 12.15 Middagsbønn • erKebispeGårdens Kapell 15.00 Pilegrimsmesse • nidarosdomen (Kapittelhuset)

08.30 Pilegrimsgudstjeneste • nidarosdomen (johannesKapellet) 12.15 Middagsbønn • erKebispeGårdens Kapell 15.00 Pilegrimsmesse • nidarosdomen (Kapittelhuset) 18.30 Torsdagsmesse • Vår Frue KirKe

08.30 Pilegrimsgudstjeneste • nidarosdomen (johannesKapellet) 10.15 og 11.15 ”Fra HAT til HÅP” SFO-dag med håpsvandring • nidarosdomen/VestFronten, 12.15 Middagsbønn • erKebispeGårdens Kapell 14.00 Soul Children • VestFrontplassen 15.00 Familiemesse • nidarosdomen 19.00 Vesper • nidarosdomen (Kapittelhuset)

LØRDAG 4. AUGUST 08.30 Pilegrimsgudstjeneste • nidarosdomen (johannesKapellet) 15.00 Pilegrimsmesse • nidarosdomen

21.30 ”Fra Nôtre Dame til Nôtre Dame”, Olivier Latry, orgel • Vår Frue KirKe, kr. 150 KAMMER

16.00 “En filosof og to biskoper” Henrik Syse i samtale med preses Helga Byfuglien og biskop Tor Singsaas, • Vår Frue KirKe, kr150 18.30 Torsdagsmesse • Vår Frue KirKe

18.00 Estonian Philharmonic Chamber Choir. Pärt: Magnificat, Rachmaninov: Vesper • Vår Frue KirKe, kr. 300/250 21.00 Åpen Mikrofon, Richard Thompson mfl • Vår Frue KirKe, gratis

13.00 Bach for barn v/Liv Marie S. Baden, skuespiller og Kåre Nordstoga, orgel • Vår Frue KirKe, AVLYST 21.00 Biejjien Vuelie – Solkvad, sørsamisk messe av og med Frode Fjellheim, mfl • Vår Frue KirKe, kr. 250/200

10.00 Orgelsafari, Harald Rise • Vår Frue KirKe oG nidarosdomen, kr. 150. NB! Oppmøte kl. 09.45 v/billettluka i Olavskvartalet 17.00 Arve Tellefsens Musikerpris R. og E. Hemsing, fiolin, Tor Espen Aspaas, klaver • FrimurerloGen, kr. 300/200 KAMMER 19.00 “Speech of Angels”, Det Norske Blåseorkester, Evelyn Glennie, slagverk, Ole Edvard Antonsen, dirigent • nidarosdomen, kr. 300/250 21.30 ”Fra Nôtre Dame til Nôtre Dame”, Olivier Latry, orgel • Vår Frue KirKe, kr. 150 KAMMER

10.00 Orgelsafari, Harald Rise • Vår Frue KirKe oG nidarosdomen, kr. 150 NB! Oppmøte kl. 09.45 v/billettluka i Olavskvartalet 18.00 På Sangens Vinger, Mesterklassens operakonsert • FrimurerloGen, kr. 200/150 KAMMER 19.30 Fransk katedralklang, Olivier Latry, orgel og Ole Edvard Antonsen, trompet • nidarosdomen, kr. 200/150 KAMMER

09.00-12.00 Åpen mesterklasse med Olivier Latry • orGelsalen olaVsKVartalet, gratis 18.00 Estonian Philharmonic Chamber Choir Pärt: Magnificat, Rachmaninov: Vesper • Vår Frue KirKe, kr. 300/250 19.30 Barokkorgelkonsert Kåre Nordstoga, Verker av bl.a Bach og Lindeman • nidarosdomen , kr. 150 KAMMER

19.00 Paul Klee Trio • FrimurerloGen, kr. 250/200 KAMMER 19.00 ”Mørkret er ikkje mørkt” Samtale om bibeloversettelse v/ingeborg Mongstad-Kvammen, biskop Singsaas, Edvard Hoem. Forestilling med Elisabeth Matheson og Odd Halvor Moen • nidarosdomen , kr. 150 21.00 Biejjien Vuelie – Solkvad, sørsamisk messe av og med Frode Fjellheim, mfl • Vår Frue KirKe, kr. 250/200

21.00 Laleh/bob hund kr. 350/300

21.00 Eggum & Sivertsen med Vinni og Bertine Zetlitz kr. 425

21.00 Emmylou Harris & The Red Dirt Boys/ Ane Brun kr. 450

21.00 DumDum Boys/Thåström kr. 450

19.00 Sofia Karlsson • bysCenen, kr. 250/200

23.00 Richard Thompson • bysCenen, kr. 350 sitte/kr. 275 stå

16.00-18.00 Tradjazz • GRATiS 19.30 Talenter med Tæl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

16.00-18.00 Tradjazz • GRATiS 19.30 Talenter med Tæl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

19.00 Allen Toussaint • doKKhuset, kr. 350/275 19.00 Mesterklassekonsert – “22” • bysCenen, kr 150 16.00-18.00 Tradjazz • GRATiS 19.30 Talenter med Tæl 22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel kr. 100

10.00-17.00 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 14.00, 18.00 Byvandring • start: billettboden Ved erKebispeGården, kr. 100

10.00-17.00 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 14.00, 18.00 Byvandring • start: billettboden Ved erKebispeGården, kr. 100

10.00-17.00 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 14.00, 18.00, 20.00 Byvandring • start: billettboden Ved erKebispe-Gården, kr. 100

10.00-17.00 Historisk Marked • borGGården oG ytre KonGsGård 14.00, 18.00, 20.00 Byvandring • start: billettboden Ved erKebispe-Gården, kr. 100

11.00-15.00 Familiedag på Christian Radich, kr. 150 Oppmøte Pir 2 a 14.00 Den vakre Møllerdatteren, Musikkteater (F.Schubert/norsk tekst), Urframføring • trondheim Kunstmuseum, kr. 150

11.00-15.00 Familiedag på Christian Radich, kr. 150 Oppmøte Pir 2 12.00 og 15.00 Ridderturnering • ytre KonGsGård, kr. 150 pr forestilling/dagspass kr 225 14.00 Den vakre Møllerdatteren, Musikkteater (F.Schubert/norsk tekst) • trondheim Kunstmuseum, kr. 150

10.15 og 11.15 ”Fra HAT til HÅP” SFO-dag med håpsvandring • nidarosdomen/VestFronten 12.00 SFO-dag “Barn for barn” Barnekor • VestFrontplassen 12.00 og 15.00 Ridderturnering • ytre KonGsGård, kr. 150 pr forestilling/dagspass kr 225 14.00 Soul Children • VestFrontplassen 15.00 Familiemesse • nidarosdomen

13.00 Bach for barn v/Liv Marie S. Baden, skuespiller og Kåre Nordstoga, orgel • Vår Frue KirKe, AVLYST 12.00 og 15.00 Ridderturnering • ytre KonGsGård, kl 12.00 kr. 150, kl 15.00 FiNALE kr. 250, Dagspass kr. 350

13.00-15.00 Dobbeltforedrag Midtøsten: Torbjørn Færøvik: ”Silkevegen – en kulturåre mellom Asia og Europa” Sidsel Wold: ”Jerusalem i vår tid” • sparebanK1 amFiet, kr. 200 for begge 14.00 og 15.30 Øystein Ekroll (NDR): Domkirkearkitektene • oppmØte: muséet i erKebispeGården, kr. 150 Etter foredraget blir det en omvisning i utstillingen om Domkirkearkitektene 17.00 Torger Reve: Kirkens vei framover: Er nøkkelen tro eller kunnskap? Eigil Morvik og Gunnar Mindestrømmen • sparebanK1 amFiet, kr. 200

13.00 Tor Espen Aspaas, konsertforedrag: ”Musikalsk pilegrim, quasi una fantasia-Beethoven som improviserende komponist og komponerende improvisator” • doKKhuset, kr. 150 KAMMER 16.00 “En filosof og to biskoper” Henrik Syse i samtale med preses Helga Byfuglien og biskop Tor Singsaas, • Vår Frue KirKe, kr150 17.00 Axel Christophersen: ”Truede kulturminner – kulturminner truer?” • suhmhuset, kr. 150

17.00 Henrik Syse: ”En relevant kirke i vår tid: Refleksjoner om teologi og tro i vår moderne tid” • sparebanK1 amFiet, kr. 200 09.00-12.00 Åpen mesterklasse med Olivier Latry • orGelsalen olaVsKVartalet, gratis 13.30-15.30 Kirkemusikkseminar • orGelsalen olaVsKVartalet, gratis

14.00 Steinar Bjerkestrand (NDR): Steinmeyerorgelet, Olavsfest-dagenes hovedinstrument gjennom 50 år. Veien videre…. • sparebanK1 amFiet, kr. 150 16.00 Gro Hillestad Thune: ”Menneskerettighetene i praksis” Gjør de seg best i festtaler? • sparebanK1 amFiet, kr. 150

SØNDAG 5. AUGUST 11.00 Høymesse • nidarosdomen 18.00 Pilegrimsmesse • nidarosdomen (Kapittelhuset)

20.00 Benjamin Britten: War Requiem Trondheim Symfoniorkester, Estonian Philharmonic. Chamber Choir, Nidarosdomens Jentekor, KOR Olavsfestdagene, Gregor. Bühl, dir., Birgitte Christensen, Neil Davis, Andrew Staples, Trondheim Sinfonietta • nidarosdomen, kr. 550/400/300

22.30-01.00 Musikalsk Nachspiel • kr. 100

18.30 Foredrag, Britten’s War Requiem v/Eirik Lodèn • Øysteinsalen, kr 150.

n). ården (maks 20 personer). Vår Frue Kirke 28. juli–5. august kl 11–16.

ÅRSRAPPORT 2012

31


OLAVSFESTDAGENE TAKKER FOR GODT SAMARBEID I 2012 ADMINISTRASJON FAST ANSATTE 2012

STYRET 2012

Randi Wenche Haugen, direktør Jens Storli, programsjef Sigrid Sørflakne, økonomi- og administrasjonssjef Roar Raaen Aksnes, markeds- og sponsorsjef Ida Kvithammer, sponsorkoordinator Per Tronsaune, arrangementssjef Liv Inger Grefstad, prosjektleder for barne- og familieprogram Marit Guttormsen, Konsulent/1.sekretær

Staten: Per Ivar Maudal, styreleder Bjørg Tørresdal Vara: Robert Grande Trondheim kommune: Valborg Sund, nestleder Vara: Monica Rolfsen

PROSJEKTENGASJERTE 2012

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Arild Kalkvik Vara: Per Ottesen

Rune Bratseth, prosjektleder kirkeprogram og spesialrådgiver Tore Aaen Aune, prosjektleder Ringve Internasjonale ­Sommerkurs i tidlig musikk Tori Nordbotn Backhe, prosjektleder Ofd’s Mesterklasser Bea Levine-Humm, prosjektleder kammermusikkprogram og rådgiver Line Anni Solbakken, prosjektleder Historisk marked Mård Askim, sikkerhetsansvarlig Anne-Lise Aakervik, kommunikasjonsansvarlig Maren Aune Wettland, billettkoordinator Maren Kjeldstad, frivillligkoordinator Camilla Rusten, festivalkoordinator

Nidaros Domkirke og Vår Frue Menighet: Domprost Ragnhild Jepsen Vara: Jakobe Olea T.H. Juul

Øverst fra venstre: Sigrid Sørflakne, Ida Kvithammer, Jens Storli, Roar Raaen Aksnes, Liv Inger Grefstad, Per Tronsaune, Rune Bratseth, Marit Guttormsen. Nederst fra venstre: Camilla Rusten, Tori Nordbotn Bachke, Randi Wenche Haugen, Line Solbakken, Tore Aune. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Bea Levine-Hum, Maren Kjeldstad, Maren Aune Wettland og Anne-Lise Aakervik.

ÅRSRAPPORT 2012

32


Hovedsamarbeidspartnere Sparebank 1 SMN Adresseavisen TrønderEnergi Samarbeidspartnere E.C. Dahls Eiendom Møller Bil Trondheim Trondheim Parkering AtB Via Egencia Retura Faveo Prosjektledelse HK reklame Britannia Hotel Teekay Petrojarl Partnere Atea Search House AS Prima AS VisionTech IT Nor Klapp Media Expoline Mexx Teltspesialisten Posisjon Markedsrådgivning Trykkpartner Grytting Trondheim Lyd Røe kommunikasjon Fremo Bemanning og utvelgelse Medialab PWC

Offentlige bidragsytere Kulturdepartementet Trondheim Kommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Samarbeidspartnere i kultur og kirke Nidaros Biskop Preses Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Nidaros domkirke og Vår Frue Menighet Liturgisk Senter Den Katolske Kirke Nasjonalt Pilgrimssenter Nidaros Pilgrimsgård Pilegrimsfellesskapene Oppdal og St. Olav KIRKERÅDET Bymisjonen Trondheim Kristelige Råd Trondheim Symfoniorkester TrondheimSolistene Nidaros Domkor og Oratoriekor Tr.heim kom Kulturskole Den Kulturelle Spaserstokken Stiklestad Nasjonale Kultursenter MIG Tautra Orgelfest Pilegrimskoret Schola Sanctae Sunnivae Det Norske komponistfond Fritt Ord Norsk Kulturråd Nordland Musikkfestuke NTNU og Vitenskapsmuseet Midtnorsk Jazzsenter

Kirkelig Kulturverksted Ung Kirkesang Norges Musikkorps forbund Christian Radich Hålogaland teater Trondheim kunstmuseum Trondheim Kammermusikkfestival Trøndersk matfestival Pstereo Ringve Museum Bufetat Røde Kors Billettservice Retter også en stor takk til: 360 frivillige


ÅRSRAPPORT 2012

34


Tekst: Anne-Lise Aakervik Layout: HK Reklamebyrå Trykk: Trykkpartner Foto: Morten Granhaug, Cathrine Ruud, Kjetil Strand, Hilde Wormdahl, Arild Schei, Anne-Lise Aakervik, Anniken Eidem, Anita W. Lande, Tonje Strugstad

ÅRSRAPPORT 2012

35


olavsfestdagene.no

Olavsfestdagene årsrapport 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you