Page 1

CYAN MAGENTA GUL SVART

No 08 December 2009

Behrn Center – största privata bygget någonsin i Örebro

Rom på svenska Marthyn Inghamn – jeanskungen från Örebro

Marknad Örebro

10 års jubileum

9 199

2009


CYAN MAGENTA GUL SVART

Marknad Örebro

INNEHÅLL No 8 2009

HKM Publishing AB Box 385 703 47 Örebro Telefon 019 - 10 84 90 Fax 019 - 10 84 30 Besöksadress Näbbtorgsgatan 2

4

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Lokala nyheter

Stefan Hallenius 070 - 483 59 47 stefan.hallenius@hkm.se

8

10

Örebroidrott

Medverkande Camilla Johansson

10

Vesna Kitanovic

Behrn Center

Richard Ström Peter Steen-Christensen Anders Bromsjö

16

Nätverket BusinessMatch

Catharina Bergman Jessica Stewart Tomas Arvidsson

18 18

De nya enterprenörerna

Annonser Stefan Hallenius 070 - 483 59 47

22

stefan.hallenius@hkm.se

Företagarnas favoritsporter

Dennis Karlsson

24 24

070 - 637 20 85

Rom på svenska

dk@hkm.se Erik Lennartsson

28

18

Selstore

073 - 363 16 61 el@hkm.se Utgivare

30

Treats – Inger Högström

HKM Publishing AB Redaktionell och grafisk produktion HKM Publishing AB

Westerling

Tryck MittMediaPrint

36

Webbtips

Periodicitet Åtta nummer per år Tidningen är tryckt på Exo 76, 52 gr papper. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. HKM Publishing AB ger även ut tidningarna: Nollnitton, Nollnitton Sommarguide, Nollnitton Campus och Handelsstaden Örebro City. För gratis prenumeration eller adressändring kontakta material@hkm.se eller fax 019 - 10 84 30. Glöm inte att ange namn och fullständig adress.

LEDARE

24

» Varför Kina inte kommer att ta över Av årets 14 nobelpristagare är nio amerikaner. Av de 12 nobelprisen i naturvetenskap går åtta till amerikaner. Detta konstaterande är egentligen det enklaste svaret på frågan om USA kommer igen (ja!) och om Kina kommer att gå om USA i ekonomisk utveckling (nej!). Självklart kommer den kinesiska expansionen att förändra världsekonomin. Men så länge Kina förblir ett toppstyrt och auktoritärt samhälle kommer Kina att släpa efter i den viktigaste fram-

2 Marknad

gångsfaktorn – innovation. Ett område där för övrigt Sverige ligger mycket bra till! I de olika index som finns brukar Sverige komma bland de högsta. I ansedda Innovation Capacity Index 2009 placerades Sverige på plats ett, medan USA kom på tredje plats och Kina på plats 65..

Trevlig läsning Stefan Hallenius


+L[pYPU[LSp[[H[[ OP[[HKLUYp[[H 4H[JOH

=P[[LSSLYY€[[&

-SLYZ[LUHY LSSLYMpYYL& ,SSLYPUNLU& 4VKLYU[ LSSLY [PKS€Z[&

7HZZHYKL POVW&

/VZVZZMrYUPWLYZVUSPN[IL T€[HUKLNVKHYrKVJOOQpSW H[[OP[[HYp[[P]rY[YPRH\[I\K 0]rYLNLU]LYRZ[HKRHU]P WLYZVUPÄLYHHUWHZZHLSSLY N€YHVTZT`JRL[[PSSUrNV[ HSSKLSLZZWLJPLSS[VJOLNL[

;YLUKPN[

TLKZ[VY[\[I\KVJONVKZLY ]PJL&+L[pYKL[PU[L=PpYL[[ MHTPSQLpN[M€YL[HNZVTpSZRHY KL[]POrSSLYWrTLK=P[YVY H[[KL[TpYRZ=pSRVTTLUOP[

5`HT€QSPNOL[LY 7LYZVUSPNH S€ZUPUNHY +LZPNUHKPU LNLUZ[PS

7LOOPDQ8QLWHG

5`ZRHWHUKL

;`JRLYK\H[[KL[Sr[LYK`Y[

2€WTHUNH[HUkYLIYV‹ 


CYAN MAGENTA GUL SVART

Den hållbara turismen behöver skjuts Preserve är ett EU-projekt där olika regioner på kontinenten hjälper varandra att utveckla en hållbar turism. I somras besökte granskare från fyra europeiska länder Örebro län. Deras uppgift var att undersöka möjligheterna i våra trakter för en gynnsam turismnäring.

Foto richardstrom.com

Örebro Airport fortsätter att attrahera charterresenärer. Tidigare i höstas blev det klart att flyg till Tunisien kommer att avgå sommaren 2010 mellan 21 juli och 18 augusti. Tunisien är ett resmål som på senare år vuxit i popularitet. Anledningen är framförallt kort restid och gynnsam valuta. För att attrahera ännu fler resenärer till populära semesterorter inför nu därför flygplatsen paketet Charter+. Det är ett checkhäfte med prisvärda erbjudanden från reseföretag, butiker och tjänsteföretag. – Vi ser att det blir alltmer populärt att flyga charter från Örebro Airport. Därför vill vi nu erbjuda charterkunder något extra när de flyger från Örebro. Vi samarbetar med en rad parter i regionen som gör detta möjligt för oss, säger Mikael Smedberg, VD på Örebro Airport. Kunder som bokar sina resor före 1:a januari 2010 får häftet. Där finns information om var bilen kan repareras, var diverse gynnsamma rabatter finns att hämta, med mera.

Foto Örebro universitet

Toni Eriksson, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro.

Nytt rektorsprogram i mälarområdet Från och med 15:e mars 2010 blir det obligatoriskt för rektorer att genomgår en treårig akademisk utbildning. Skolverket har utarbetad riktlinjer för Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Örebro Universitet. En samling av 142 personer kommer att starta redan i höst och till kursstarten nästa termin har 80 personer redan anmält sig. För att effektivisera utbildningen ytterligare har lärosätena bildat en speciell intressegrupp. – Det är ett mycket bra arrangemang med ett konsortium, som gör att starka och ledande kompetenser nyttjas vid de tre lärosätena, menar utbildningschef Ulf Nytell. Utbildningen är vetenskaplig med fokus på den senaste forskningen som finns att tillgå inom ledarskap i skolmiljö. Förberedelserna har varit noggranna, där en pågående kommunikation pågått som riktats mot skolhuvudmän. – Vi har under hela planeringsperioden bl.a. hämtat synpunkter från referensgrupper bestående av skolchefer i olika områden, säger Ulf Nytell, som är en av dem som utvecklat programmet.

4 Marknad

– Som det ser ut i dag så består endast 10 procent av den totala turismen i Örebroregionen av internationella besökare och det är något som rapporten visar att vi ska kunna öka. För att det ska ske så behöver vi samarbeta mycket mer med flyget och näringslivet. Sedan borde vi även hålla koll på konkurrenterna. Vi säljer natur, men det gör ju många andra också. Om man vet vilken typ av marknadsföring de andra använder sig av så kan vi skapa något eget och unikt, säger Toni Eriksson, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro. Förutom själva marknadsföringsarbetet behöver tillgängligheten bli bättre. Granskarna från Preserve uppmärksammade under besöket att man som turist enkelt kan göra sig förstådd på engelska. Men att informationen vid turistmål och minnesmärken ofta inte finns på några andra europeiska språk. En tydlig brist enligt undersökningen.

Inspiratör med siktet inställt på integration Jantelagen lyser med sin frånvaro. Årets yrkeskvinna tror på människors förmåga. Därmed lyckas hon med föresatsen att skapa mångfald på arbetsmarknaden. Mely Moberg- Ackebo belv nyligen utnämnd till ”Årets yrkeskvinna.” En titel som gjorde henne stolt och glad. Efter utnämningen hoppas hon på att strålkastarljuset riktas ännu mer på hjärtefrågan: integration av invandrare på arbetsmarknaden. Som föreläsare och professionell coach inspirerar Mely människor att lyckas med sina föresatser och karriärplaner. – Det här priset betyder så mycket för mig. Det är helt fantastiskt att bli uppmärksammad och bekräftad för det man gör. Jag känner mig som en nobelpristagare. Jag som älskar att vara med i olika nätverk blev jätteglad när jag förstod att första pris var 1 års medlemskap i YKK, Yrkeskvinnors klubb. Med sin drivkraft och övertygelse om att tro kan förflytta berg hjälper hon nysvenskar att hitta praktikplatser, bredda sitt sociala umgänge eller få en anställning på ett företag. Det mesta arbetet som Mely Moberg Ackebo utför är ideellt, där hon via sina kontaktkanaler matchar invandrare med rätt arbetsplats eller andra forum. – Nästan 80 procent av det jag gör är gratis. Det är en sådan stor belöning för mig när man ser att människor utvecklas, blir glada och kommer in i det svenska samhället. Jag har själv befunnit mig där

många av mina klienter är idag. Att vara ny i landet och inte ha några referenser eller möjligheter. Alla vill klara sig själva, men min erfarenhet är att man måste be om hjälp ibland. Man kan inte göra allt ensam. Det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar. Om det inte vore för mina underbara företagsvänner som öppnar dörrarna och släpper in motiverade människor med kunskap och utbildning, då hade det aldrig fungerat, fortsätter Mely Moberg- Ackebo. Hon kom till Örebro som 30-åring från Peru. Där arbetade Mely Moberg- Ackebo bland annat som personalchef. I dag är hon välkänd för sina föreläsningar, som gränsar till teater. – Min bästa affärsidé är mitt liv, avslutar hon med ett leende.

Foto richardstrom.com

Mer charter

Resultaten visade flera fördelar med logistik och den rika naturen, men det fanns också frågor som regionen borde ta tag i. Exempelvis fattas en gemensam strategi för att i högre grad involvera politiker och näringsliv i marknadsföringen av turismen. Dessutom rekommenderas att det internationella varumärket The heart of Sweden fylls med tydligare och mer omfattande innehåll. Dessa och andra relaterade ämnen diskuterades nyligen vid ett seminarium där rapporten presenterades. På plats fanns företrädare för bland annat Regionförbundet Örebro, Örebrokompaniet och Örebro Promotion.

Mely Moberg- Ackebo ”Årets yrkeskvinna.”


INFÖR NYA KASSALAGEN 1 jan 2010 BESTÄLLNINGAR MÅSTE GÖRAS

SENAST 31/12-09 Kassasystem - Restaurangsystem Butiksdata - Elektronvågar Tillbehör

VI SKAPAR LYCKLIGA FÖRHÅLLANDEN ÅT SVENSKT NÄRINGSLIV

Vill du veta mer om våra erbjudanden – inhyrning, hyrrekrytering och direktrekrytering – kontakta Kalle Drakensvärd, 072-254 15 12 eller Malin S. Näsman, 072-254 15 11. Läs mer på www.lernia.se

SCONSU R FÄSverige AB 019-18 45 70

LT

Under de senaste 10 åren har vi rekryterat över 25 000 personer till svenska industriföretag och bemannat långt fler uppdrag. Vår erfarenhet inom industri, teknik och logistik kan göra ditt företag mer flexibelt och skapa framgång i såväl hög- som lågkonjunktur.

AF

s 25-år m u e l i b ju 10 År 20

Jour efter kontorstid, även helg 019-184570 Trädgårdsgatan 19, Örebro www.affarsconsult.se K R A L L E N T E R TA I N M E N T P R E S E N T E R A R :

LASSE HOLM * THOMAS PETERSSON * ALCAZAR * MARKOOLIO * MOJJE * ERIK LINDER JESSICA ANDERSSON * GUNHILD CARLING * MAGNUS JOHANSSON

RESTAURANGER, MOJJES FAMILJESHOW OCH SALVEQUICKS BARNLAND. ARENAN ÖPPNAR 1,5 TIMME INNAN SHOW.

ÖREBRO, Brunnsparken 20/8 BOKA DINA BILJETTER PÅ WWW.DIGGILOO.COM, TICNET 077-170 70 70 / WWW.TICNET.SE ELLER ÖREBROKOMPANIET 019-21 21 21


CYAN MAGENTA GUL SVART

200

Nästa steg för Almi - en fusion

150

0

2008

2009

Företagen är skuldsatta I jämförelse med oktober månad förra året ökade antalet anmälda betalningsföreläggande under 2009 samma månad med nästan 43 procent. Enligt Harald Stjerna på kreditupplysningsföretaget Syna är det en kraftig ökning. Då anses även siffrorna för oktober i fjol ha varit ovanligt höga. Trots tecken på en uppåtstigande kurva gällande konjunkturläget så klarar inte företagen av sina utgifter. I hela Sverige är ökningen cirka 11 procent. Syna mäter utslag i mål om betalningsföreläggande. När ett företag redan har en betalningsanmärkning och inte betalar sin skuld utfärdar Kronofogden ett utslag, som kan liknas vid en dom. Då tillkommer ytterligare en anmärkning, som ersätter den tidigare. Effekten blir att både de företag som ska få betalt för sina tjänster och de som inte har möjlighet att betala drabbas. Källa: www.orebrodirekt.com

Från och med 1:a april 2010 slås Almi i Örebro och Västerås ihop. Tanken är att administrationsarbetet ska effektiviseras. Namnet på det nya bolaget blir Almi Företagspartner Mälardalen AB. Almi Företagspartner AB slår ihop verksamheten i Örebro och Västerås. Anledningen till sammanslagningen är viljan att stärka bolaget och krympa administrationen, som ledningen menar inte är första prioritet hos kunderna. I stället läggs all kraft på att höja kompetensen hos de nuvarande konsulterna, för att bättre möta kundernas krav. – Verksamheter som liknar varandra klarar sig väldigt lätt med en gemensam administration. Det här är ett sätt att få loss mer pengar och då sparar vi på styrelser och VD. Det betyder egentligen att två bolag med lika många VD-poster ombildas till ett bolag med en VD, säger Lars Hjalmarson som är inlånad på chefsplatsen från västkontoret fram till och med årsskiftet. Almi Företagspartner i Örebro ägs till 51procent av Almi själva, medan 49 procent tillhör Regionförbundet. I Västmanland ägs de nämnda 49 procenten av landstinget. Företaget är offentligägt och lever på anslag. Det ska inte vara vinstgivande. Ursprungligen uppgick antalet bolag i Almi till 21. Därefter

blev det 19 och efter sammanslagningen mellan Örebro och Västerås kommer det att finnas 18 bolag. – Vi ser den här trenden inom Almi just nu. Många län är väldigt små. Det finns egentligen ingen anledning att ha det på det sättet som det varit fram tills nu, konstaterar Lars Hjalmarson. Redan i dag samarbetar Örebro län och Västmanlands län inom flera regionala utvecklingsområden. Till exempel: Länstrafiken Mälardalen, Mediecenter Mälardalen och Mälardalsrådet.

Foto richardstrom.com

50

82

151

100

Lars Hjalmarson.

Würth och innovationer Würth vill med sin nya kampanj “Tänk om!” lyfta fram idéer. De i sin tur ska generera i smarta innovationer. De bästa förslagen belönas med stipendier.

Bilsportgala 2010 Den 23:e januari nästa år arrangerar Svenska Bilsportförbundet och tidningen Bilsport en gala på Conventum i Örebro. Under kvällen hyllas alla de stora inom grenar som exempelvis: dragracing, rally och STCC. Närvarar gör tävlande, funktionärer, team och samarbetspartners. Tillställningen är även öppen för allmänheten. Jörgen Andersson, som är projektledare för Bilsportgalan låter meddela att hela STCC-eliten väntas vara på plats och att SM-medaljer delas ut. Tidningen Bilsport prisar personer som läsarna röstat fram. Om anledning till valet av Conventum säger Jörgen Andersson: – Örebro är en motorstad och vi ville testa något nytt, utanför Stockholm.

Med detta vill ledningen höja graden för kreativt tänkande. Det ska i sin tur ge resultat inom den interna verksamheten och utåt mot kunderna. Torbjörn Seger som är VD på Würth tycker att nytänkande och ifrågasättande av gamla rutiner är viktigt för

Inom ramen för kampanjen inrättas också tre stipendier per år. Varje stipendium har ett värde av 10 000 kronor. Med stipendierna vill Würth belysa mångfalden av idéer som finns inom företaget, men också ute hos kunderna. Utöver dessa två grupper är även allmänheten välkommen att lämna förslag på förbättringar och effektivisering. – Vi utvecklar oss kontinuerligt och ifrågasätter saker som inte fungerar optimalt. De konstigaste idéerna kanske är de mest klockrena. Det gäller att få igång processen. Jag vågar påstå att vi redan nu så smått ser resultat. Det är inte alltid så att den glamorösa idén vinner, säger Torbjörn Seger.

För underhållningen står artister som är kända på riksnivå. Själva galan håller på fram till klockan 23.30 och sedan börjar festen som pågår till sen natt.

Torbjörn Seger, VD på Würth.

6 Marknad

utvecklingen av ett företag. – Det ökar kreativiteten. Man kan säga att Tänk om! Är uppdelat i två delar. Dels ska vi själva inom företaget göra just det. Samtidigt vill vi att de anställdas idéer kommer fram på ett annat sätt än tidigare. Sedan vill vi också att våra kunder tänker om. De flesta kunderna tittar på pris och produkt och inte så mycket på hanteringen. Vi vill få kunderna att fundera på totalkostnaden och inte bara på den enskilda prissättningen. Det handlar alltså om att tänka om och tänk om man kunde göra så här... en dubbel betydelse, säger Torbjörn Seger.

Tänk om! är en del i ett långsiktigt arbete. Visionen sträcker sig fram till och med 2013.


www.npp-reklam.se

Ställer dina medarbetare Krav? Välj ekologiskt fĂśr hälsa och miljĂś. (ELAäNšJESPARKENänäINTERNET äTVä OCHäTELEFONIänäIäENäENDAäläBER Dä KABELä.JUTäAVäETTäšPPETäNĂ˜TäME FRIäKONKURRENSäOCHäBRAäPRISER +OLLAäINäALLAäDINAäNYAäMšJLIGHETERä PäSTADSNATSE

Välkommen med i Örebros nyaste nätverk med affärer i fokus!

OPEN 2010

Läs mer pü bmatch.se eller ring 019-27 48 55 sü bjuder vi in dig till vür nästa nätverksträff.


CYAN MAGENTA GUL SVART

Fyra ÖSK-tjejer togs ut till junior-VM i handboll I Örebros lokala medier har ishockey, basket och bandy dominerat under tidig höst. Men sedan handbollen som sista stora vinteridrott startat sitt seriespel är det till Örebro Idrottshus som publiken dras. LIF Lindesberg i handbollens elitserie har även i höst dragit fulla Idrottshus vid flera tillfällen. Men det är ett Örebrolag som lockar häpnadsväckande stor publik till samma arena – Örebro Sportklubbs damer i division 1. Eftersom det ännu inte finns någon allsvenska under damernas elitserie befinner sig ÖSK Damer i landets näst högsta serie. Vid pressläggningen av denna tidning parkerar sig ÖSKs Damer på tredje plats. ÖSK Handboll har stolta traditioner med tre svenska mästerskap bakom sig

på herrsidan under 1950-talet. Se vidare faktaruta. 1968 upphörde man med handbollen inom ÖSK pga ledarbrist. 1990 var det åter dags. Handbollen var en nybildad grenförening inom ÖSK säsongen 1990/1991 med ett herrlag. Den första historiska seniormatchen efter "uppehållet" spelades mot IF Nercia i Risbergska skolan 2 oktober 1990. Matchen vanns med 26-20. Därefter följde nio vinster, en oavgjord och en förlust, vilket innebar att ÖSK, under sin första säsong, vann division fyra. Som spelare i detta lag återfanns då bland andra Janne Dahlkvist och Pelle Fridman – idag ordförande respektive kassör i ÖSK Handboll. Det är dessa ”parhästar” som ligger bakom väldigt

mycket av det goda som är ÖSK Handboll idag. Herrarna spelar i division 2 medan ÖSK Damer spelar i division 1, 3 och 4. Grunden för damernas A-lag utgörs av spelare som var med och tog ÖSK till JSM-finalspelet – slutade på sjunde plats – säsongen 2005/2006.

ÖSK Damer ÖSKs första damlag någonsin uppträdde säsongen 2003/2004. Säsongen 2005/2006 startade man även ett utvecklingslag för damer. Utvecklingslaget går idag under namnet ÖSK Framtid och spelar i division 3 medan division 4-laget spelar under namnet ÖSK Handboll B. Damernas A-lag i handboll är det lag som drar den största publiken bland samtliga division 1-lag.

Dahlkvist och Fridman lyckades behålla trojkan med de båda tränarna Malin Lake och Tomas Dunder tillsammans med träningsrådgivaren Nils Holmdahl efter förra säsongens framgångsrika marsch mot division 1.

Fyra unga lovande tjejer i ÖSK Damer A Vivian Kamel, Sara Johansson, Linn Larsson och Lina Larsson togs alla fyra ut till bruttotruppen vid JuniorEM i Serbien som spelades 25 juni - 5 juli 2009. Tvillingarna Larsson spelade under hela mästerskapet och gjorde mycket bra ifrån sig medan Vivian och Sara var reserver på hemmaplan.

tog sig ända till final: Örebro SK Handboll. Finalen spelades i Paris I den svenska herrhandbollens maratontabell lig- och ÖSK förlorade där mot ger ÖSK på en hedrande 19 det tjeckiska storlaget plats. ÖSK har genom his- Dukla Prag. torien tagit tre SM-guld; Världens bäste två gånger inomhus efter handbollsspelare – seriesegrar och en gång en ÖSK-are utomhus på 1950-talet. ÖSK-aren Rune Åhrling var Inte nog med det, det har även blivit fem JSM-finaler en av dåtidens bästa handbollspelare, kanske rent av och tre JSM-guld för herrar. Till detta ska även räk- en av världens bästa handnas övriga seriesegrar, ett bollspelare. Han vann skytteligan i högsta serien inte antal SM- och JSM-silver mindre än 4 gånger, med och bronsplatser. ett målsnitt utöver det vanliga. Som lägst hade Europacupen Europacupen, Champions han ett snitt på 6,22 mål League som mästarcupen per match och som högst numera kallas, har genom- 7,94.

Kortfakta – ÖSK Handboll

ÖSK Handbolls båda drivande krafter – Janne Dahlkvist, ordförande, och Pelle Fridman, kassör, ses medaljhängda vid Örebro Sportklubbs 100-årsjubileum 18 oktober 2008.

8 Marknad

förts 48 gånger. 1957 – när Lördag 16 mars 1957 spemästarcupen startade – var det ett svensk lag som lade ÖSK seriematch i Idrottshuset mot IFK

Kristianstad. Det var en mycket betydelsefull match för hemmalaget och storspelaren Rune var i högform och svarade för hela 17 fullträffar. Detta målrekord stod sig i 38 år innan dansken Kim Keller-Jensen, Stavstens IF, slog till och gjorde 18 mål. Sedan har Erik Hajas tangerat det rekordet. Rune var en enorm tillgång för ÖSK i handboll och han var med och hemförde tre seriesegrar till klubben. Han deltog dessutom i det landslag, vilket 1958 vann världsmästerskapet till Sverige. Som storskytt och pådrivare hade han en stor del i den triumfen. Rune spelade 220 allsvenska matcher för ÖSK och gjorde totalt 1045 mål.


Bättre miljöval • Chokladprovningar • Handgjorda praliner • Franska bakverk

T-shirts och tygkassar med ekologisk, etisk och klimatneutral odling, tillverkning, hantering och transport!

Chocolatier-Patisserie

w w w. k a f f e p r a l i n . c o m Bondegatan 9, Örebro, 019-18 44 80

RESTAURANG RESTAURANG

HELLAS

AFTER WORK Måndag-fredag kl. 16-20

Välkommen in till oss för en stunds skön avkoppling efter arbetsdagen. Njut av en välkomponerad tapastallrik och kvällens öl till priser som gör Din plånbok glad.

Tapastallrik för två personer - 175:Tapastallrik för fyra - 280:Kvällens öl - 35:-


Behrn Center – största privata bygget någonsin i Örebro

Behrn Center invigs tisdag 15 december 2009. Inför denna installation har byggherren och Örebros fastighetskung Per Johan Behrn låtit producera en bok på eget förlag om ”Behrn Center – ett projekt blir verklighet”. Det är underhållande och intressant läsning – elegant formgiven i ”höghusformat” och med mängder av vackra bilder. Behrn Fastigheter, Behrn Hotell och Behrn Arena följs nu upp av ett i princip helt nytt kvarter i Örebro City med beteckningen ”Behrn”. Det är mellan

Rudbecksgatan i söder, Östra Bangatan i väster, Nygatan i norr och Fabriksgatan i öster som Behrn Center inryms. Per Johan Behrn fullföljer därmed sina ambitioner att ytterligare sätta sitt och sin familjs namn och prägel på väsentliga och publika delar av Örebro City. Behrn Center består av ett höghus med 16 våningar bostäder, ett annat höghus med 12 våningar kontor, en gemensam entréhall för de båda husen, ett parkeringsdäck i tre våningar med plats för 450 bilar samt 16 radhus ovanpå p-huset. Detta är det fysiska innehållet i Behrn Center med tillhörande butikslokaler och kvarterskrog. Behrn Center invigs samma dag som Per Johan Behrn fyller 60 år.

haft svårt att avböja. Förändringar och utveckling är nyckelord för en lyckad framtid, menar Per Johan. Behrn Center i alla delar beräknas gissningsvis att ha kostat mer än 300 miljoner kronor att uppföra. Behrn Center är det investeringsmässigt största privata byggprojektet någonsin i Örebros historia. Ansvariga arkitekter är Klara arkitektbyrå AB i Karlstad med Göran Grönkvist i spetsen. Politiskt korrekta ambitioner med stort medvetet miljötänkande som installationer av bergvärme som också ger komfortkyla sommartid, sedumklädda radhustak och utvecklad kretsloppssortering av sopor är exempel på genomtänkta ingredienser som kittlar.

Kontorshus med 12 våningar Från Behrn Tower till Behrn Center

Per Johan Behrn, snart 60 år.

Det tog 12 år för Per Johan att förverkliga den idé han hade om Behrn Tower och som slutligen blev Behrn Center. Per Johan berättar med inlevelse hur hela förloppet utvecklades från 1997. – Att få berätta om detta var ett skäl, ett viktigt skäl för mig att skriva boken om ”Behrn Center – ett projekt blir verklighet”. Här finns ett långt tillblivelseskede som sträcker sig över många, många år av utkast, planer, skisser, sammanträden, studieresor, tillstånd – och avslag. – När det gäller stora, iögonfallande byggen tar själva uppförandet betydligt kortare tid än raden av alla inledande och förberedande turer inför byggstarten. Vi frågar oss varför Per Johan Behrn ville bygga överhuvudtaget? Är det inte fullt upp med att äga och förvalta ca 12 000 kvm fastigheter? – Jag upplevde att Behrn Center hade potentialen och karaktären av en stor utmaning och sådana har jag alltid

Entrén till de båda höghusen är gemensam för både lägenheter och kontor. Entrén har fyra våningsplan och är försedd med en helglasad hiss i elegant konstruktion av rostfritt polerat stål. – Följ med mig nu in i den generösa, närmast katedralliknade entréhallen. Golvet är lagt med kolmårdsmarmor en Behrnklassiker som min farfar införde redan på 1930-talet och som återfinns i många av våra fastigheter i Örebro, berättar Per Johan Behrn. 12-vånigsfasaden är också delvis klädd i glas - mörkt grått som effektfullt spelar mot den gula putsade fasaden, precis som det glas som omger balkongerna i 16-våningshuset med bostäder. Det sjudande stadslivet upplevs endast visuellt genom fönstren eftersom kontorsutrymmena – såväl som bostäderna – är välisolerade. Det är naturligtvis nödvändigt då de båda höghusens lokalisering är förlagd till en av Örebro Citys mest trafikerade gatukorsningar - Rudbecksgatan/Östra Bangatan. Forts. 13

10 Marknad

»


verraska! Ö Frukt, choklad och annat gott till vardag, fest eller lyx

Den perfekta julgåvan till era anställda och vänner Gör din beställning på www.overraska.com eller ring Eva Finell på 0735-23 49 07

CATERING? Gör din förfrågan på www.svalan.nu Tel 019-24 00 66 Fax 019-24 66 04 www.svalan.nu Brunnsparken, Adolfsberg, Örebro

Femkamp alt. prova-på-golf med mat

349:/pers

LOPPIS Alla lördagar 10.00-16.00 Även Annandag Jul 26/12

Foto richardstrom.com

Boka bord på 070-340 11 11

Dialoggatan 12A, 019-12 75 12 www.orebrogolfhall.se

Nummer 8 2009 11


Foto richardstrom.com

»

Den intresserade har själv kunnat skräddarsy sitt kontor. Våningsplanen är på 240 kvm och planlösning och ytskikt har hyresgäst och hyresvärd gemensamt kommit överens om. Genom interntrappor har hyresgästen haft möjlighet att dubbla eller tredubbla kontorsytan. Lokalerna är självklart utrustade med den senaste tekniken för data- och telekommunikation. På parkeringshusets tak har anlagts en trädgård som erbjuder såväl de kontorsanställda som bostadsgäster sommartid en oas att vistas i t ex vid luncher och kaffepauser eller efter arbetet. Parkeringshuset har stora glasade fasader för att kunna erbjuda besökarna mycket ljus och ge ett tryggt, säkert och välkomnande intryck.

16 våningar och 16 radhus som bostäder Familjen Behrn har i generationer byggt bostäder med hyresrätt. Behrn Fastigheter erbjuder nu ett bekvämt, lugnt och tryggt boende i en unik miljö mitt i city - 16 våningar hyresrätter och 16 radhus. Här har man gångavstånd till det mesta av vad Örebro City har att erbjuda - butiker, varuhus, gallerior, teatrar, krogar, konserthus, biografer och 12 Marknad

den hypermoderna konferens- och kongressanläggningen Conventum med den nybyggda Conventum Arena. Den senaste standarden med hög kvalitet kännetecknar Behrn Centers lägenheter och radhus. Vidsträckta parkettgolv, förstklassiga bänkskivor, helkaklade badrum, disk- och tvättmaskin av hög kvalitet är bara några exempel på detta. Lägenheterna erbjuder öppna planlösningar mellan kök och vardagsrum och genom stora glaspartier mellan vardagsrum och balkongrum blir lägenheterna ljusa och utsikten från de övre våningarna makalös då samtliga lägenheter har utsikt åt minst två håll.

Stort parkeringshus Efter att parkerat bilen i p-garaget når man hissen via den stora ljusa entréhallen som vetter mot Rudbecksgatan. Totalt rymmer p-garaget 450 bilplatser – samtliga ovan mark. Per Johan Behrn har valt ett efterbetalningssystem som han anser är mest rättvist, dvs att besökaren betalar endast för den tid denne faktiskt låter sin bil stå parkerad. Handikapp- och familjeplatser är placerade nära de glasade utgångarna till hiss och trapphus. Varje p-plats består av dubbla markeringslinjer så

att bilar aldrig står för nära varandra – ett alltför vanligt förekommande fenomen i även nybyggda p-hus. Markerade gångstråk ökar säkerheten från och till bilen. Tryggt, bekvämt och praktiskt – i samma hus som man bor eller arbetar i. Behrn Centers P-hus når man med bil enkelt via Östra Bangatan med inoch utfart från Nygatan. För den gående är utgången till stadens utbud placerad i hörnet Rudbecksgatan – Fabriksgatan. Är man boende eller på annat sätt verksam här når man hissen till lägenheten eller kontoret via den ljusa entréhallen som vetter mot Rudbecksgatan. Behrn Centers parkeringshus är ett mycket välkommet tillskott för besökare i centrum och givetvis för besökare till arrangemang vid Conventum.

Trädgård på fjärde våningen – mitt i city! På fjärde våningen ovanpå p-däcket har skapats en närmare 3 000 kvm stor trädgård. Behrn Centers trädgård erbjuder lekplats, generösa gräsytor, frodiga planteringar, boulebana samt bord och bänkar. De boende kan koppla av, leka med barnen eller bara njuta eller också kan man med fördel ta med lunchen till trädgården eller ha

ett kontorsmöte en sommareftermiddag under bar himmel.

Bergvärme och komfortkyla Både värme- och komfortkylekostnader blir ekonomiskt fördelaktiga eftersom bergvärme från 24 borrhål om vardera 240 meters djup nyttjas samtidigt som det utgör ett rejält bidrag till en förbättrad miljö. Detta gäller lägenheterna såväl som kontor och radhus.

Den hemliga kistan – På fördold plats i hus B, kontorshuset, har jag låtit mura in en kista, berättar Per Johan. Den innehåller gängse mynt och tidningar från vår tid. Där finns också mina två böcker om farfar Johan och pappa CarlGustav Behrn. Skulle nu någon till äventyrs träffa på kistan, måste det gå 50 år innan kistan öppnas – annars förstörs innehållet direkt. Tipset har jag fått från min vän Agent 007..., berättar PJ Behrn.

Forts. 14

»


etonshir ts.com

Lunch: 11-14 Öppet: mån-tors 17-23, fre 16-23, lör 15-23, sön stängt

Stortorget 10 • 019-10 11 83


CYAN MAGENTA GUL SVART

»

Kärleksfullt om familjen Per Johan Behrn berättar kärleksfullt om sina båda barn Caroline och Christian, vilka har varit synnerligen engagerade i projektet Behrn Center från början och som aktivt arbetat med det även efter att det i det närmaste stod klart. I boken om Behrn Center förekommer barnen flitigt på bild. Per Johan lägger också oerhört stor vikt vid det som hans hustru Kerstin bidragit med under tiden med projektet. – Jag vill av fullaste hjärta tacka Kerstin Behrn, min kära hustru ”KB”. Hon har under alla år osynligt deltagit i projektet Behrn Center utan att så att säga lyfta en hammare eller spackelspade. Kerstin har stått för ett ofattbart mått av uppbackning, menar han.

Ömsint om andra Per Johan Behrn är, när slutförandet av Behrn Center byråkratiskt är förbi, kanske överraskande ömsint när han talar om några personer – sin pappa Carl-Gustav, Lars Edenskär, Örebro kommuns stadsarkitekt, Jonas Karlsson, kommunalråd (s) för dåvarande Stadsbyggnad, och Ulf Törnquist, bygguru inom NCC Construction Sweden. – Jag kommer ständigt att vara min pappa hjärtligt tacksam för all den insikt och kunskap han sökte bibringa mig. Lika bra handledare och mentor som min far blir jag aldrig, menar Per Johan Behrn uttrycksfullt.

– En problemlösare som gjorde fint intryck på mig var kommunalrådet Jonas Karlsson. Han satt med på alla möten under alla år och tog befälet på något vis. När tjänstemännen såg problem, löste Jonas Karlsson dem, berättar Per Johan Behrn. – Med engagemang drev Jonas Karlsson frågan skyndsamt i en enda riktning när ärendet vandrade fram och 14 Marknad

tillbaka och mellan Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Stadsbyggnadshuset och Byggnadsnämnden, påpekar Per Johan. – Under arbetet med den här boken har jag velat vända mig till en av de personer som i vid utsträckning varit involverade i byggets förlopp. Jag tänker på stadsarkiteketen Lars Edenskär som säger följande. – Det är alltid en svårighet med nya hus – särskilt om de är iögonfallande och därigenom dominerar stadsbilden. Behrn Center kommer säkert att pryda sin plats. Och det är aldrig några jippon när Behrn, när Du Per Johan bygger. – Ulf Törnquist vid NCC har varit delaktig i ett flertal av de projekt som Behrn Fastigheter stått för under åren. Att bygga i Örebro eller i omgivningen utan att stöta på Ulf Törnquist namn är snudd på omöjligt. Nu håller Ulf på att pensionera sig men är fortfarande aktiv i det absoluta slutförandet av Behrn Center och den slutgiltiga utvecklingen av Behrn Arena. Ulf Törnquist skulle kunna prata om NCC och berätta om sin personliga betydelse för företaget under flera sekler. Det avstår han ifrån. Men om NCC Partnering berättar han gärna. – Vid Partnering tas allas kompetens inför projektet tillvara så tidigt som möjligt. Alla inblandade är så att säga med på tåget från början och alla utvecklar sina idéer tillsammans. Samarbetet bygger på ärlighet, respekt och tillit, säger Ulf Törnquist – en av de absolut mest uppskattade och mest framgångsrika byggarna i Örebro de senaste 20 åren.

Kortfakta

Bokens bakgrund

Den fysiska omfattningen av Behrn Center framgår av ingressen. Till denna kan läggas fakta enligt följande. 49 lägenheter – hyresrätter, totalt 5 660 kvm 16 radhus – hyresrätter, 102-120 kvm 2 700 kvm uthyrningsbar kontorsyta 450 kvm för butiker och restaurang 450 p-platser Entrévåningar och förråd

Den grafiska formgivningen och originalframställningen av boken ”Behrn Center – ett projekt blir verklighet” är gjord av L&S Marknadsföring AB. Bilder har levererats av Pöhner Bild AB. Researchmedverkan och textbearbetning står Sture Nilsson för.


”Catering för alla tillfällen” kallar vi vårt nya cateringsortiment. Nu finns många nyheter som färdiga menyer, plocktallrikar, snittar med mera. Tanken är att du ska kunna beställa mat, inte bara till de stora högtiderna, utan även till mindre tillställningar med familj och vänner. Naturligtvis går det även att beställa klassiska festfat och smörgåstårtor. Kom in till butiken och prata med personalen i vår manuella delikatess. Du kan även ringa vårt direktnummer till festköket/catering 019-58 53 37 eller besök vår butik på nätet www.handla24.se/orebro. Där kan du också göra din beställning direkt!

Välkommen att beställa Catering för alla tillfällen! www.handla24.se/orebro

– VÅR BUTIK PÅ NÄTET. Det är enkelt, praktiskt och miljövänligt Vi erbjuder livsmedel, catering och fruktabonnemang till både privatpersoner och företag i Örebro.

Beställ före kl. 24.00 och få maten levererad hem redan nästa dag! Vi kör maten till din dörr med biogasbil. Du sparar inte bara tid utan värnar också om miljön. Vår nätbutik erbjuder samma breda sortiment och kunniga personal som i våra butiker.

PROVA OSS!

www.handla24.se/orebro


CYAN MAGENTA GUL SVART

Sydafrika är ett av Contour Airs mest populära resmål.

Contour tar dig ut i världen Text Camilla Johansson

Ett av många företag som under det gångna året, och kanske en av de nyaste medlemmarna, i Business Match är Contour Air. En Örebrobaserad resebyrå med resmål i 23 länder. Contour Air ägs av bröderna Christer och Lars-Ruben Fahlström som efter att vid sidan av ordinarie yrken arbetat inom resebranschen i över 20 år 1994 köpte en del av Continent Touring och startade just Contour Air. – I dagsläget säljer vi resor till 23 olika länder, som Brasilien, Island, Italien, Indien Tibet bland flera andra länder, men tyngdpunkten ligger på Kina och Sydafrika, berättar Christer Fahlström. Contour Air har kontor i Örebro, Karlstad, Kapstaden och Peking, och

är ensamma som försäljare av sina resor. Något som också skiljer ut Contour Air från kanske alla andra resebyråer är att man i Zululand i Sydafrika har en vän-, eller kanske fadderskola i den före detta missionskolan Kwanzimela där man bidrar till barnens utbildning. – De har ett aidsförebyggande projekt där eleverna går ut i byarna och talar om hur man motverkar aids bland annat genom att bygga upp flickor och unga kvinnors självförtroende så att de kan stå emot det utnyttjande de ofta riskerar från unga år, säger Christer Fahlström som också berättar om resenären som på stående fot gav femtusen kronor för att barnen, som i flera fall är föräldralösa, alla ska ha skor att

Hindersrock med affärstorg 16 Marknad

gå i. Andra har donerat pengar för inköp av bromsmediciner, då flera av de unga redan är hiv-positiva.

Sånggrupp från Soweto Vid sidan av Sydafrika är ett annat populärt resemål Kina, där man har olika inriktningar som till exempel ”Historiska Kina”, ”Klassiska Kina” och ”Mittens Rike Kina” för att nämna några. Varje år, och 2010 för tionde året i rad har man en resefest i Örebro, till vilken man både bjuder in tidigare resenärer som därmed får en chans att träffa resekamrater, blivande resenärer samt har montrar från samtliga 23 länder, reseledare och övrig personal på plats. I februari i år är en av attraktionerna en sånggrupp från Soweto,

bestående av pojkar som varit lite illa ute, men som tagits om hand av en kvinna på plats vars restaurang man alltid äter på första kvällen när man reser till Sydafrika med Contour Air. Under hösten har Contour Air gått med i Business Match. – Jag tycker att själva iden med Business Match är väldigt bra, att man både kan stötta varandra, utbyta idéer och göra affärer. Vi behöver många av de tjänster som de andra företagen inom Business Match tillhandahåller, och jag hoppas naturligtvis att våra tjänster är efterfrågade, avslutar Christer Fahlström.

Den 28 januari blir det drag på Möllers Bil! Dagen börjar med ett ”affärstorg” i Hindersmässans ursprungliga anda; att göra affärer, där Business Match har en chans att presentera sina företag med den motprestationen att de ska bjuda in fem av sina egna kunder. I viss mån kommer det att finnas möjlighet för de deltagande företagen att hålla föredrag om sina produkter eller tjänster. Kvällen avslutas med Hindersrocken där Rolle Rosenkvist och Maria Johansson står för underhållningen och kostymer och dräkter kanske rent utav är utbytta mot mer rockig outfit.


NÖJET KONSERT OCH KRALL ENTERTAINMENT PRESENTERAR:

S till uccé ba n ka !

JOE LABERO expect the unexpected tältturné våren 2010

Kö p frä La och mre be f ro å D par s ” VD ke Be :n tt st Of ”

”Joe Labero i ett tält imponerar och överraskar” Expressen

• Systematiskt brandskyddsarbete • Brandskyddsutbildningar • Heta Arbeten utbildningar • Brandlarm • Brand- och utrymningsprodukter • Service och översyn av brandskydd

”Labero trollband publiken” Motala Tidning

6 MAJ ÖREBRO RISBERGSKA SKOLANS IP

Biljetter: Örebrokompaniet 019-21 21 21, Ticnet.se 077-170 70 70 samt ATG- och Ticnetombud. Barnbiljetter från 270:- plus serviceavg. Mer info: www.nojet.se www.labero.com

Elementvägen 5 i Örebro • Tel. 019-27 12 50 • www.neb.nu

75:Dagens lunch för avhämtning 50:Dagens lunch

Öppet: Mån-tors 11–19, fre 11–15 Radiatorvägen 7 (bakom Tefatet) www.virans.se Tel. 019-12 55 50

Dagens lunch serveras kl 11.30–13.30

NÄRINGSLIVSDAGEN 2010 Årets Näringslivsdag handlar om Örebro – staden som överraskar! Låt dig inspireras av Ayesha Quraishi, Märit Torkelson, Per Frankelius, näringslivspristagaren 2009 PAC-Production AB, årets skolentreprenörer med flera. Fokus kommer att ligga på två av våra viktigaste framtidsfrågor: Örebros värdskap och entreprenörskap. Varmt välkommen!

29 JANUARI 2010 KL 9.00 -16.00 • NYA PARKTEATERN – ÖREBRO

BOKA DIREKT! 395:- EXKL MOMS. Gå in på www.orebro.se/naringslivsdagen eller ring 019-21 40 42


CYAN MAGENTA GUL SVART

Marthyn Inghamn Inte bara jeanskung – han är också Belgiens Wayne Gretzky. Text Peter Steen-Christensen

Han har spelat mot Juventus, tillsammans med Pär Zetterberg och han bär tröja nummer 99. Han leder skytteligan i Belgiens högsta serie, där hans lag ligger etta, men egentligen är han mer intresserad av jeans än innebandy. Marthyn Inghamn är örebroaren som redan i tonåren visste vad han ville. Jobba med jeans, och helst på Levi's. Så blev det också och i slutet av 90talet tog han klivet från Levi's i Sverige till Europakontoret i Bryssel. Han skulle stanna i två år men är kvar fortfarande. – Bryssel är en perfekt stad att bo i för mig. Mitt i allt. Nära till hela Europa. Jag är bara lite förkyld men det är ju inte Belgiens fel. Du har mer eller mindre jobbat med jeans i hela ditt liv. Vad var det som fick dig att börja intressera dig för det? – Det började under mitten av 80talet, Levi's kom med de här reklamfilmerna och det öppnades en ny värld för mig. Jag började jobba på JC och jag kände att jag hittat hem. Jag blev fast från dag ett och jag fick ett otroligt intresse, både av att sälja dem och jeansens historia. Jag blev helt besatt egentligen, och jag är likadan fortfarande. Jag kom också verkligen in i jeansbranschen vid rätt tillfälle. Det fanns nästan bara två märken; Levi's och Dobber. Två val, Levi's var coolast och fränast. När jag började på JC kände jag snabbt att jag hittat exakt vad jag ville göra i mitt liv. Jag var bara 16-17 år och det enda jag ville göra var att hamna på Levi's. Och det gjorde jag ju till slut, jag tjatade väl till mig jobbet. Men trägen vinner som man brukar säga. Kan du förklara lite om din position och dina arbetsuppgifter? – Jag är vice president för merchandise och design för Europa. Ovanpå detta är jag globalt ansvarig för att samordna de andra regionerna inom denim och övriga jeans. Men jag arbetar till största delen med Europa. Det gäller att möta de krav som sätts från speciellt Amerika, huvudkontoret. Då måste kraven på volym, marginaler, omsättning och så vidare mötas. Det handlar inte bara om att sälja, det måste fungera med vad varumärket står för. Och vad exakt står Levi's för? – Viktigaste delen är att förkroppsliga 18 Marknad

essensen av den amerikanska livsstilen. Vi ska vara ”authentic”. Vara trovärdiga mot varumärket och mot vad vi står för. Där är ärlighet ett nyckelord. Vi kunde till exempel aldrig hoppa på den där trenden med att ta 3000 spänn för jeans som egentligen är värda en tredjedel. Levi's står för en långsiktighet. Om fem år sitter någon annan här på min stol och ska se till samma saker som jag gör nu. Du får inte byta spår men samtidigt måste du komma med nya saker. Kan du berätta mer om dina arbetsuppgifter? – Jag ska jobba nära våra länder, jag ska se till att man möter förväntningarna i varje land. Funkar det inte i exempelvis Italien eller Spanien så är det jag som får skit. Men man kan inte rätta sig för mycket efter en marknad. Som exempel ville Irland absolut ha super flares, väldigt utsvängt nedtill. I det stora hela funkar det inte och vi måste se på helheten. Bygger vi om individuella lösningar så tappar man till slut sin identitet. Det är ju klassiskt när man ska styra något som är så inarbetat och har en så stark profil att det inte är så lättnavigerat. – Men jag ser det snarare som en fördel än en nackdel. Hoppar man på trenderna för hårt så är risken att man ett och ett halvt år senare inte finns längre. Jag har hört många gånger om nya märken, att nu kommer de att ta över från er, men det blir ju aldrig så. På lång sikt är det rätt att gå sin egen väg. Jag kan ta ett exempel till. För några år sedan kom Miss Sixty och hade stor framgång. Vi kom fram till att vi aldrig skulle kunna göra som dem. Inom butik och sälj så tycker folk att det som händer idag, det måste man göra. Men det är viktigt att inte hoppa på allting. Men man får för den delen heller inte vara dum i huvudet. Man får avväga om det passar Levi's? Och tänka ”hur ska vi hoppa på det här”? Det viktigaste är att man hela tiden måste stå kvar för vad varumärket står för. Hur länge har du nu varit verksam inom Levi's? – 20 år faktiskt. Jag började efter mycket tjat som säljare i Stockholm

1990. Fem-sex år senare flyttade jag till Helsingborg där tillverknings- och produktionsavdelningen låg. Själva tillverkningen låg i Asien och i Portugal. Sen hamnade jag på brand management i Europa från 1998-99, då jag jobbade både med produkt och marketing. Det är nog en fördel för mig nu att jag varit inblandad i nästan alla delar inom företaget. Jag har kunskap om de flesta funktioner inom företaget. – Idag handlar det mest om ledarskap för mig. Förändringar sker dagligen, det är en stor del. Det viktigaste är att se till att alla jag jobbar med blir så bra som möjligt. Som jeansfrälst, har du några andra jeansmärken som favoriter? – Jag kan säga vilka jag uppskattar. Jag tycker killarna och tjejerna på Nudie gör ett jättefint jobb. Jag har stor respekt för dem. De har byggt ett märke på ett bra sätt. Jag tycker G Star har gjort ett bra jobb, konsekvent i tio år. De har kört på sin linje hela tiden. Lee gör en hel del bra grejer. Men ska man prata svenska märken så är det Nudie jag har mest respekt för. Dock håller jag med Stefan Person när det gäller ”det svenska modeundret”, man ser inte så mycket till det när man åker utomlands. Fast Cheap Monday har stor potential, det är en styrka att ha HM i ryggen med allt vad det innebär. Andra har svårt att konkurrera med kunskapen de sitter på. Jag tycker de ska vara lyckliga över att just HM gick in och investerade i deras bolag. Vilka är de mest signifikativa förändringarna inom jeansindustrin sedan du startade? - När jag började fanns ingen konkurrens. Inte ens Diesel eller Replay. Nu gör var och varannat märke jeans. Det är en jättegrej att det finns så många märken. Dessutom har fabrics, kvaliteten utvecklats enormt. Idag finns alltifrån jeans som ser ut som du haft den i ett år, till två år och fem år. För femton år sedan kunde man aldrig tro att Hugo Boss skulle göra jeans, det är en annan stor förändring. Alla gör jeans, till och med klassiska kostymmärken. Du nämnde jeans för 3000 kronor förut, det där att jeansen mer än någonsin blivit en statussymbol, det är fler

och fler dyra märken som fått uppmärksamhet och genomslagskraft, vad har den trenden inneburit för Levi's, er position, strategi och inriktning? – Det där var ju verkligen sant fram till för ett och ett halvt år sedan. Victoria Beckham-jeansen, Rock'n Republic och så vidare. Folk betalade 5000 kronor för något som... låt mig säga så här, hade enorma marginaler. Men sen kom finanskrisen och så fick de jätteproblem. Med all rätt. Det måste finnas värde i jeansen. Våra vintage-modeller ligger mellan 1500-2500 kronor och många är handgjorda. – Jag tror ärlighet varar längst. Vi är otroligt nöjda att vi inte hoppade på den trenden, det är väldigt få som går runt i de märkena nu. Det är inte lika coolt längre. För oss kändes det fel från början för det fanns aldrig de värderingarna hos oss. Vad som varit till vår fördel, vi och Lee, är att vi är traditionella märken med traditionella värderingar. När det börjar bli lite kris går folk tillbaka till vad de känner och kan lita på. Hur är din relation till Örebro idag, hur ofta kommer du på besök? – Jag älskar Örebro. Jag är där ofta, kanske fem gånger per år. Mamma bor där, min syster, en massa polare, så Örebro känns som hemma. Men det gör Stockholm där jag bodde lång tid också. Och Dalarna där jag har en gård. Och så Bryssel förstås. Du spelar innebandy när du inte pysslar med jeansen. Med Pär Zetterberg har jag hört. Hur går det för er? – Det går fint. Vi leder högsta ligan i Belgien och jag leder skytteligan. Pär och jag spelade ihop i flera år. Jag övertalade honom att sluta med fotbollen och börja med innebandyn. Själv har jag spelat sex år. Kvaliteten är ok. Vi har spelat kvalet till Champions League och förlorade mot ryska mästarna med 21-6. Förstaformationen skulle kanske kunna hålla lägre divison 1-klass i Sverige. Om man tar hela laget så är vi nog på division 2eller kanske division 3-nivå. Skulle vi möta AIK skulle vi säkert få stryk med 20-0. Eller 20-1, ett mål skulle jag nog göra.


CYAN MAGENTA GUL SVART

Nummer 8 2009 19


Vi bjuder på

10

flyttkartonger Hyr förråd i december så får du tio flyttkartonger. Gäller utvalda förråd.


Vi löser dina förvaringsproblem! Skapa mer plats hemma eller på jobbet. Hyr ett förråd från 1 till 30 kvadratmeter hos oss. Du hyr en vecka eller så länge du vill. Tack vare personlig kod och nyckel har du tillgång till förrådet sju dagar i veckan året runt från klockan 05.30–24.00. Anläggningen är larmad, videoövervakad och omgärdad av stängsel. Välkommen in på en visning.

Låna släpvagn gratis! Örebro Selstor Tengvallsgatan 39 019-58 36 00 orebro@selstor.se www.selstor.se Butiken är öppen: Mån-fre 10.00–19.00 Lör 10.00–16.00

Hos oss får du låna släpvagn gratis i upp till ett dygn. Du behöver inte ens vara vår kund. Bokar gör du i butiken eller online.


CYAN MAGENTA GUL SVART

Företagarnas favoritsporter

”Seglingens fartkänsla är unik” Kolla in Tommy i segervideon från Gotland Runt 2009 här: www.youtube.com/watch?v=_8Jd-zoTZ1E

Text Anders Bromsjö Foto richardstrom.com

Han triggas av farten, och seglade Gotland Runt så sent som i somras. För Tommy Petterson är segling både avkoppling och socialt umgänge. Hur föddes ditt intresse för segling? – Oj, det var svårt. Egentligen kom jag nog igång rätt sent, även om jag visserligen testade en del jolle som yngre. Men det var först när jag började segla med ett gäng bekanta på 90-talet, lite klubbtävlingar och på en del semestrar, som jag blev biten på allvar. Hur ofta seglar du? – När jag hade egen båt mellan 99-05 blev det en hel del. Men så kom min tredje dotter vilket innebar ett litet break. Men nu under det sista året har det återigen blivit mycket mer kontinuerligt då jag varit engagerad i kappsegling med några av mina vänner. Vad ger den dig? – Den ger mig oerhört mycket. Men det är självklart lite olika beroende av vilken typ av segling det rör sig om. Semestersegling och Gotland Runt, som jag var med och seglade i somras, är två vitt skilda saker. – Men nu i somras deltog jag exempelvis vid EM för ORCi – båtar i Ystad, och då är man starkt engagerad under 22 Marknad

en hel vecka. Först handlar det om 45 dagar av förberedelse, och all tid läggs då verkligen på träning och att optimera båten. Och sedan tävlar man i tre dagar. Under den här tiden har man fullständigt fokus och kopplar bort allt vad vardag och vardagsproblem heter. Och trots att det är intensivt är det väldigt avkopplande. Hur ser du på seglingen som social aktivitet? – Både givande och utvecklande. Under exempelvis Gotland runt lever man tillsammans åtta personer på några få kvadratmeter vilket kräver att man fungerar som grupp. Och just teamkänslan, att man ska fungerar tillsammans, är väldigt viktigt för slutresultatet. – Sedan träffar man också massor av människor och andra besättningar i hamn. Så det gör också att det blir en social stimulans. Har du haft någon nytta av seglingen i din yrkesroll? – Ja, absolut. Under längre seglingar handlar det verkligen om att lita på varandra – att man är hundra procent trygg med de övriga är A och O. Att jag exempelvis är såpass utvilad efter en frivakt att de andra känner att de

kan lita på mig, och att jag, på precis samma sätt, har fullt förtroende för de andra. Exempelvis när jag ska försöka vila under däck i hårt väder Och detta är ju något som man kan applicera även på arbetslivet. – Jag har genom seglingen förbättrat min uthållighet, och även lärt mig hantera stress på ett tillfredställande sätt. Man kan ju hamna i prekära situationer på havet, både stiltje och storm, där det verkligen gäller att ha is i magen. Varför tror du att just segling passar dig som person? – Jag var redan som ung oerhört fascinerad av fart. Farten triggar mig – och det kan röra sig om allt från motorcyklar till snabba bilar. – Men aldrig har jag upplevt en sådan fartkänsla som just vid segling – även fast det är den sport som egentligen går klart långsammast. 15 knop är ju inte särskilt fort, men det är något speciellt med de här elementen runtom-

kring. Havet och vågornas kraft som hela tiden är högst närvarande. Vilken är din drömresa? – Det finns många olika vatten och hav jag gärna skulle vilja uppleva. 80 procent av jordens yta består ju av vatten och resten är bara till för att förtöja vid. Bland annat finns det en rad spektakulära tävlingar runt om i världen, exempelvis klassiska Sydney - Hobart. Och självklart vore det fantastiskt att få vara med på ett ben i Volvo Ocean Race. Fast det blir nog bara just en dröm. – Men jag gjorde faktiskt en riktig drömresa från Dublin förra sommaren. Då tog vi oss via "Caledonian canal" i Skottland ut och över Nordsjön – det var riktigt, riktigt häftigt.

Namn: Tommy Pettersson Ålder: 48 Gör: Försäljningsingenjör på Emhart Teknologies


10 ĂĽr ĂĽr

Örebro Läns Taxi AB byter ut samtliga personbilar till miljÜfordon Vi har idag passerat 40 fordon som drivs med biogas samt 3 fordon som drivs med etanol. Alla vüra 100 personbilar i länet kommer att senast den 1 januari 2011 drivas av fÜrnyelsebara drivmedel som biogas och etanol. Vid bilbyten har ledningen fÜrordat att vüra ükerier byter till gasbilar vilket enligt vür mening är bäst fÜr miljÜn och plünboken. Detta innebär att man idag vid bokningstillfället kan ge vüra kunder valet att beställa en miljÜbil.

Nuu llanserar N aansserar a vvii oorganiska rgaanniska SSPA-behandlingar PA-b A ehhaanndliinnga gar        

  

 From 1/7 2009 är alla vüra bilar utrustade med alkolüs

Örebro Läns Taxi AB SÜdra Station, 702 24 Örebro

THE BISHOP S ARM S

JULKLAPPSTIPS! JULKLAPPSTIP PS! 100% pure, 100% natural och 100% active

I ansiktsbehandlingen ansik ktsbehandlingen ingĂĽr rengĂśring, ĂĽnga ĂĽnga, a, portĂśmning, massage med d pinda svedas, Pura Naturas massage och avgiftande mask.

a KÜp gärnor t! presentk

Denna behandling g är väldigt g aktiv och utre ensande,, sü det är inget g Denna utrensande, fÜr dig med känslig hu ud. hud.

1695:- (ord.pris 1995:-)) 3,5 tim

Drottninggatan 1

Vüran Vür ran halvdags behandling fÜr hela dig. V Vii bÜrjar med pinda sveda as massage (Ürtkuddar) fÜr kroppen, dä ärefter fÜljer en skrubb svedas därefter me ed en skÜn kroppsinpackning, dusch och o avslutande balm. med

Taxibokning: 019-12 43 00 Web: www.taxiorebro.se

019-15 69 20

Ă–REBROS FĂ–RST TA A DAGSP PA A

sunday brunch SĂśndagar 12.00 - 16.00

Nygatan 16 6 t Ă–rebro Ă–rebrro Ă–r o t 019-10 019 44 21 t www www.nygatansspa.se w.n n nygatansspa.se anssp sp e

ft a r ivk

s a g io

r d n e r –

B

tel 013-208060 www.svenskbiogas.se


24 Marknad


Rom på svenska Text Peter Steen-Christensen Bild Jessica Stewart

Extremt njutbart promenerande Att gå är det huvudsakliga färdsättet för människor utan fordon som heller inte rider på djur. Gångtempo kan variera stort beroende på faktorer som längd, vikt, ålder, terräng, underlag, last, kultur eller form, men den genomsnittliga gånghastigheten är ungefär fem kilometer i timmen. När samma sak utförs i grunt vatten beskrivs det oftast som att man ”vadar”. Att vada är oftast relativt obehagligt på grund av att man blir blöt om benen och det är något vi undviker så länge vi inte känner en väsentlig längtan att ta oss över ett bestämt vattendrag. Det huvudsakliga romerska vattendraget, som idag ringlar sig fram i lugn och ro, utan att störa någon som helst, kallades en gång i tiden för Alba. Den legendariska kungen Tiberinus Silvius drunknade tragiskt nog i floden när han hängav sig till just denna aktivitet – vår slutsats är att floden var aningen djupare än han först hade antagit. Så idag är han en flodgud och den som har givit

Trastevere På andra sidan Tibern. Det är vad namnet betyder och vart du behöver gå. Trastevere, nummer XIII av Roms 22 Rionis, kommer göra mycket med dig. Först kommer nätet av smala kullerstensgator suga dig in som en gördel, varpå det kommer få dig ifrågasätta dagarna du skyndade mellan turistfällorna, det kommer ge dig smak av både det riktiga Italien och av forna tider, och i de ovanliga fall du vill därifrån kommer du ha svårt att hitta ut. Inte för att jag någonsin ville lämna. Jag blev bortsläpad medan jag skrek och sparkade efter min ovillkorliga kapitulation inför Trastevere. Det må ha blivit det ”alternativa” sättet att uppleva Rom för horder av pseudoäventyrliga turister som irrat sig av de upptrampade stigarna, eller det är vad de tror. Men dess charm är trots det svår att förneka. Gatorna, de gamla sneda husen – som bara står upp för att de lutar sig mot varandra, de fan-

floden dess moderna namn – Tibern. Romarna, visa av Tiberinus öde, blev snart världens första riktiga brobyggare. Idag finns det 21 broar över Tibern i centrala Rom (mellan metrostationen Ostiense och Stadio Flaminio), och de är alla lämpliga för promenader. Vilket dessutom resten av Rom är, det är en stad man ska uppleva till fots. Romarna själva å andra sidan kör små Fiatar som de dubbel- och trippelparkerar, flyger förbi på vespor eller, i mer sällsynta fall, använder sig av lokaltrafiken. Regissören Fellini fann sin inspiration på treans spårvagn, en av de få som fortfarande kör. Tunnelbanan har bara två linjer – Linea A och Linea B. Arbetet med Linea C har pågått under de senaste 30 åren men får konstant avbrytas för att de springer på outgrävda ruiner runt varje hörn. De romerska tunnelbanetågen är för övrigt alla totalt överösta med taggar och graffiti (Ninja Turtles är bara ett tema) och allt som oftast fyllda till bristningsgränsen med passagerare varav de flesta – ung eller gammal utan bety-

delse – har klättrat i ett par mörka solglasögon. Italienares vikt vid att vara coola saknar motstycke, och som ni alla vet är solglasögon höjden av coolhet (oavsett hur djupt under marken du befinner dig). När man ambulerar längs de romerska gatorna använder sig de flesta besökarna av en karta för att navigera. Det är riktigt att det gör det lite lättare att finna vägen, men det kan fortfarande vara en problematisk process på grund av det nät av små gator och ännu mindre gränder som staden har att bjuda på. Att gå utan att sikta på något specifikt mål fungerar alldeles utmärkt det också och kan kanske till och med rekommenderas ifall du inte har bråttom att kryssa för en lång lista med sevärdheter. När jag tar mig söderut från min bas i den mer moderna stadsdelen Prati mot distriktet Trastevere passerar jag det lilla men ljuvliga Regola-området längs dess huvudsakliga pulsåder Via Giulia. Jag tror inte många av er kommer

ihåg Julius II. I vilket fall som helst var han en påve för rätt länge sedan och han hade en idé om en helt rak gata genom Rom som skulle leda mot Vatikanen. Han gav den dess namn Via Giulia och denna gata, en hel kilometer i en rät linje, skär rakt igenom myllret av mindre sidogator som alla leder precis överallt förutom dit du tror. Det må ha varit en majestätisk genomfartsled en gång i tiden men idag är det tyst, lugnt och mysigt, och kantat av antikaffärer samt några konstgallerier och ett par lite funkigare butiker. Det är en del av Rom som du kan glädja dig åt ifall du vill bort från trängsel och jäkt vilket du ibland kan få nog av i stadens centrum. Det är en smakbit av det riktiga Rom som sedan kan sköljas ned av det enligt uppgift perfekt drickbara vattnet i en av de alltid närvarande gatufontänerna som Via Giulias Mascherone Fountain (där det en gång i tiden rann vin i tre hela dagar av någon anledning som jag helt har glömt).

tastiska och inbjudande innergårdarna man fångar en blick av från gatan och den hemtrevliga, nästan småbyaktiga, atmosfären. Men samtidigt framstår Trastevere smutsigare, det är alltså även här ett överflöd av utländska besökare och kvällstid kan det bli så högljutt att lokalinvånarna har protesterat till borgmästaren genom att hänga ut vita lakan genom fönstren. Men den starka kontrasten till andra områden, som kanske Gamla Stan i Stockholm, är den där genuina känslan. När man flanerar fram på Via della Scala eller Vicolo del Bologna under dagtid och super in den förtrollande stämningen, råkar man höra ett par grannar gräla, man ser den gamla damen hissa sin korg med nybakat bröd längs den ruffiga fasaden, man träffar glädjen i dessa trasteverinis – lokalinvånarna försöker att inte kallas för romare - vardagliga liv, något som personifieras hos den högljudda frun till grönsakshandlaren. Temperaments-

full, men med det bredaste leendet på den här sidan floden. Jag antar att Trastevere är precis som resten av Rom, bara lite mer av det. De smala gatorna är ännu smalare, geleto-glassen ännu lite godare, en hårt åtgången husvägg är dubbelt så prövad, och belamrad med graffiti. Men samtidigt så är det svårt att se den, för byggnaderna är täckta av klättrande grönska och plantor med stora röda blommor. Men långt innan du kommer så långt så har du precis korsat floden och befinner dig på Piazza Trilussa. myllret av slingrande gator lurar snabbt in dig och det kommer inte dröja länge innan du ser inbjudande små uteserveringar med lediga bord i solskenet. Från och med denna stund kommer du spendera de nästa timmarna sittandes. Vi avklarade en halv dag på en av de små Osterias i den stilla lilla oasen vid namn Piazza De San Giovanni Della Malva. Vi beställde en flaska av husets röda. Det är bara det att en flaska

husets vin inte existerar. Det är istället en karaff rödvin, dubbelt så stor, så att innan du avslutat den har du hunnit bli hungrig två gånger. Men det var inte så att vi klagade. Lite tomater och buffelmozzarella till vinet var ursprungsplanen men snart fick den även inkludera en Bucatini Matriciana och deras Fettuccelle Papalina. Det må förresten låta en smula underligt men Trastevere är också en utmärkt idé som destination ifall du söker lite riktig lugn och ro när du är i Rom. Stadens parker är kanske inte alltid så sagolika som husen är gamla. En liten klättring uppför Gianicolokullen finner du en miljö långt från stadskaoset nedanför. Det är också en historisk plats då det är platsen som italienarna besegrade fransmännen på 1800-talet för att vinna sin självständighet. På sluttningen ligger botaniska trädgården, Roms trevligaste park och kanske bästa tillflyktsplats.

Forts. 26

»

Nummer 8 2009 25


På den romerska menyn Primo Piatti I Pantheon De historiska sevärdheterna har nämnts så många gånger, men de måste naturligtvis prickas av vid första Rom-besöket (och andra, det är inte tid nog på det första). Om du närmar dig Pantheon för första gången under de mörkare timmarna så ser det fantastiskt spöklikt ut och att bjudas på en stor 2000 år gammal byggnad så där mitt inne i en labyrint av smågator får dig att rygga tillbaka när du helt plötsligt står inför den. II Takterasser Romarna har alltid älskat sina takterasser. Det är säkert klimatet, eller kanske avsaknaden av öppna ytor nedanför på de smala gatorna, som gör att terasserna får fungera som en förlängning av romarnas vardagsrum. Ett vardagsrum med den ytterligare bonusen att man kan interagera med grannarna. Och dinera al fresco såklart. Vad man gör som turist är att boka ett hotell med en restaurang på taket (det finns en hel del), boka en lägenhet med takterass eller att helt enkelt besöka en restaurang eller bar med servering på det öppna taket. Ett gott val skulle kunna vara Angelina a Testacio var du först kan njuta av det eminenta italienska köket innan du dansar bort kvällen under den stjärnklara himlen. Secondo Piatti

»

Försök sälja sand till en arab Det finns två saker du knappast kommer se i Rom. Det ena är amerikanska kafékedjor som Starbucks, och det andra är Pizza Hut. Romarna dricker sitt kaffe ståendes, i små charmiga kaffebarer som förmodligen ägts av en lång rad medlemmar av samma släkt. För en entusiastisk kaffevägrare är det enda logiska i italienarnas relation till kaffet att de ibland slänger det ned i en eller två svep. För många besökande kaffeälskare, allt som oftast säkra på sig själva efter att ha beställt macchiatos på Wayne's, blir det en förvirrande upplevelse att stå inför det digra urvalet på en romersk kaffebar. Espressos är ristretto (mindre vatten, mer kaffe), ristrettissimo, lungo (mer vatten), macchiato caldo (med en tår varm mjölk) och macchiato freddo (med kall mjölk). Annars kan du få det corretto – spetsat med en klick whisky eller grappa (vilket verkar som det bästa valet ifall jag själv tvingas välja) eller al vetro (i ett litet glas). Cappuccinon dricks, till skillnad från på dessa breddgrader, aldrig efter en måltid och aldrig under kvällstid. Det hör morgonen till, då romarna får cappuccino e cornetto vilket innebär cappuccino och en crois26 Marknad

sant. Du kan för övrigt få din kopp senza schiuma (inget skum), poco schiuma (lite skum, tiepido (ljummen), bollente (het), scuro (mindre mjölk) eller chiaro (mer mjölk). En caffe latte är normalt en frukostdryck för lite större barn. Men istället kan du försöka be om norditalienska specialiteten marocchino – en macchiato med tjock, varm choklad som bas. Men gör det på en lite mer trendig innerstadsbar då äldre romare på ett traditionellt kafé inte skulle förstå vad i hela världen du frågade efter. Vad du dock alltid kan lita på i Rom är att deras baristas lägger stor stolthet vid att servera dig en perfekt kopp. Vad det gäller Pizza Hut kan vi väl bara säga att vill de ha en utmaning så vet de vart de ska bege sig. I Rom finns det fler pizzerior än restauranger. De bakar sina perfekta pizzor väldigt tunna och platta, lägger bara på deras traditionella ingredienser och bakar dem i en vedugn. Pizzeriorna känns lämpade för en kväll med fest och vänner och gott vin. Men romarna gör också en snabbmats-version – ”a taglio”. Tjockare slices som säljs efter vikt.

Den eviga väntan på att näckrosorna ska blomma En evolutionist kan beskrivas som en person med övertygelsen att människans öde är att hela tiden överträffa sig själv. Ray Kurzweil, amerikansk uppfinnare, forskare och författare, är en sådan. Han hävdar i sin bok The Singularity Is Near att mänsklighetens framstegstakt är exponentiell. Att vi hela tiden blir dubbelt så bra på att vara människor. Under långa perioder kan utvecklingen verka minimal, men likt näckrosor på en sjö, som ökar i antal för varje dag, kommer till slut en kritisk punkt då ökningen uppfattas. Från tidpunkten då tio procent av sjön är fylld till att hela sjön är täckt tar det bara fyra dagar. Så frågan man ställer sig själv när man står mållös inför Roms antika byggnadsverk är ”var i utvecklingen befinner vi oss i detta nu?”. Jag ska ärligt medge att jag inte är speciellt påläst när det gäller byggnadsindustrin men när det kommer till storslagenhet och hållbarhet så verkar vi befinna oss någonstans längs den där perioden då framstegen framstår som minimala.

III Campo di Fiori Under dagen är torget ett myller av aktivitet. Marknadsstånden säljer frukt, pasta, olivoljor etc och ser ut att göra fantastiska affärer. Folket, turister likväl som romarna själva, är som en turistattraktion i sig själva. Under kvällstid är restaurangerna på den södra sidan torget en god start på en kväll och populära hangouts för en lite yngre och hippare publik än den som brukar frekventera torget under dagtid. IV Orto Botanico Med 7000 olika plantor till uppvisning, en doftgård för de blinda och en rad fontäner (såklart, vi är ju i Rom), är botaniska trädgården en av Roms trevligaste gömställen. Tillsammans med utsikten från Gianicolokullen så måste det rekommenderas under ett Rom-besök. Dolce V EUR Om du är intresserad av arkitektur så är ett gott förslag att hoppa på metrons Linea B söderut till EUR-distriktet. Nuförtiden ett lite halvsömnigt bostadsområde men från början byggt av Mussolini i fascist-stil inför Roms världsutställning 1942 – något som alltså inte skedde då ett krig kom i vägen. VI Testaccio I den södra delen av innerstan, på motsatt sida floden från Trastevere, hittar du arbetarklassdistriktet Testaccio som numera fungerar som en magnet för både nattklubbspubliken och dem som tycker sig vara lite kultiverade. Ända sedan området huserade de gamla slakthusen har Testaccio haft en stark koppling till mat. Idag är det bas för Roms bästa matbutik Volpetti, många populära restauranger samt, som tidigare nämnts, huvuddelen av klubbarna som bjuder på bra nattliv.


FĂĽ tid till annat i sommar. Byt till underhĂĽllsfria fĂśnster! 6UOZUUKB305BWESBHFUPDI 41"3"BWBSCFUTLPTUOBEFO 7ÂŻSBGÂżOTUFSÂŽSFOFSHJNÂŽSLUB NÂŻUUBOQBTTBEFPDIUJMMWFSLBT JÂŁSFCSP

Kontakta nügon av vüra üterfÜrsäljare fÜr kostnadsfri offert! Lars Wolffersdorff – 0709-81 41 51 eller Bengt Fogelberg – 073-600 63 20 Läs mer pü www.fonsterteamet.se

7ÂŻSGÂżOTUFSMFWFSBOUÂżS

Mera självkänsla! – En fÜreläsning i ständig fÜrändring!

Foto: Peter Knutson

Pü ett glädjefyllt, färgstarkt, trollbindande och lärorikt sätt für du, av Mia TÜrnblom, inspiration till ett bättre liv, büde i ditt arbete och privat. Vür självkänsla kan vi Üva upp. Vi bÜrjar alla där vi stür just nu, och alla är unika med olika bagage och fÜrutsättningar. Den enda vi egentligen kan, och bÜr, jämfÜra oss med är oss själva. 28 januari 2010, kl 13.00–15.30 eller 18.00–20.30 pü WadkÜpings utbildningscenter, Örebro

Navigera rätt – skapa motivation pü arbetet och privat

BILTVÄTT • BILREKOND VERKSTAD • LACK SERVICE • PLASTLAGNINGAR DÄCKVERKSTAD DÄCKHOTELL • BUTIK

Varje dag müste levas och det är upp till oss själva hur vi ska uppfatta dagen. Tina ThÜrner (bl a professionell kartläsare och motivationcoach) rekommenderar att vi gÜr den sü positiv som mÜjligt. 11 februari 2010, kl 13.00–15.30 eller 18.00–20.30 pü WadkÜpings utbildningscenter, Örebro Ett seminarium kostar per person: 494 kr inkl moms (395 kr exkl moms). FÜr mer info och anmälan se vür hemsida wimab.se eller ring 013-35 57 57. Fax: 013-13 91 58 ArrangÜr: WIMAB-Utbildning & Consulting AB, LinkÜping. Faktura och biljetter sänds per post.

ÄLVTOMTAGATAN 20 • 019-33 33 33 www.bilvardshuset.nu


CYAN MAGENTA GUL SVART

Säker förvaring av både företagets och de privata ägodelarna Text Camilla Johansson

En helt ny möjlighet att förvara sina tillhörigheter har öppnats på Tengvallsgatan i Örebro. Nu finns företaget SelStor här, där möjlighet finns att hyra förråd i storlekarna 1 till 30 kvadratmeter. Idén att kunna hyra ett externt lager att förvara sina privata eller företagets tillhörigheter i kommer som så mycket annat från USA, där företaget Selfstorage omsätter mer än Hollywood som industri. I Sverige öppnade företaget SelStor den första anläggningen i Åkersberga 2008, och under innevarande år har ytterligare två anläggningar slagit upp sina portar, Bromma och Örebro. – Vårt mål är att öppna 3-4 anläggningar per år, främst i stor Stockholm och i Mälardalen, men vi har inte för ambition att bli ett jätteföretag med

28 Marknad

100-tals anställda, berättar Mats Steijner, operativt ansvarig på Selstor.

Tar emot leveranser Selstor vänder sig till privatpersoner lika väl som företag, och de sistnämnda kan här finna en mängd användingsområden. – Vi har både hantverkare som använder förråden som plocklager, och kommer hit och hämtar det de behöver innan de ger sig iväg på jobb, likaväl som säljare, som väljer att ha sina varor i förråd på Selstor istället för att förvara dem i hemmet, berättar Mats Steijner. Selstor kan också ta emot leveranser av varor till företagslager, då det finns en bemannad butik på området, likaväl som att göra utleveranser, tillexempel att buda ut delar av arkiv till företag som förvarar sådana i sitt förråd.

Det vanliga är att cirka 30 procent av förrådsutrymmena är uthyrda till företag. Anläggningarna är kameraövervakade och som hyresgäst har man tillgång till förråden från 05.30 – 24.00 varje dag. Varje kund får en egen personlig kod, samt att man i anläggningens butik, som är öppen dagligen från klockan tio, köper ett lås till själva förrådet.

Hög efterfrågan Förråden kan hyras från en vecka till obegränsad tid, uppsägningstiden är 15 dagar. Dessutom kan vem som helst låna släp gratis, allt du behöver göra är att erlägga en deposition samt att ha dragkrok på bilen. – Ofta hyr man större förråd än vad man egentligen behöver, och man kan tänka på att ett förråd på en och en halv kvadratmeter så går det in 32

flyttlådor mellan golv och tak, säger Mats Steijner. En erfarenhet man har från Selstors sida är att likaväl som man tror sig behöva ett större förråd än vad som kanske är nödvändigt, så skaffar man ofta för få flyttlådor när det är dags att till exempel byta bostad. – Vi har ett väldigt generöst retursystem i vår butik som finns på området, så vi rekommenderar alltid våra kunder att köpa fler flyttkartonger än de tror att de behöver, och om de faktiskt inte går åt, så är det inga problem att lämna tillbaka dem, konstaterar Mats Steijner. Redan i januari kommer en andra etapp av förråd att byggas i Örebro, då efterfrågan är väldigt hög, 60 procent är redan uthyrt, och den tredje och sista etappen beräknas vara färdig under hösten 2010.


Harmony Hud & Kroppsvård Foundation från Jane Iredale

Köp Pevonia – få ansiktsbehandling

Vid köp av valfri foundation får du en foundation i resestorlek som gåva.

Vid köp av Pevonia-produkter till ett värde av 1500kr får du en värdecheck på ansiktsbehandling. Perfekt julklapp! Värdechecken är giltig tom 2010-02-28

Välkommen med i Örebros nyaste nätverk med affärer i fokus! Läs mer på bmatch.se eller ring 019-27 48 55 så bjuder vi in dig till vår nästa nätverksträff.

Julens alla klappar hittar du hos oss, - presentkort på behandling eller valfritt belopp. Du hittar många fler erbjudanden i butiken eller på vår hemsida

Engelbrektsgatan 7 • 702 12 Örebro • Tel. 019-12 67 80 • www.harmony.nu

Högsäsong för Audi A4 allroad.

Nu är vi inn inne ne i det växlande väglagets årstid. Ett både säkert säkert och njutbart njutbart bilval är Au udi A4 allroad allroad där du via Audi quattro quattr o permanent pe ermanent fyrhjulsdrift fyrhjulsdrift och Off rroad oad Detection Detection får ökad kapacitet tänkbara på alla tän nkbara underlag. Utgångspunkt Utgångspu unkt är Audi A4 Avant. Avant. Specialanpassning Specialanp passning är höjd markfri180 gång till 1 80 mm samt skyddande detaljer som so om extra extra skärmkanter och hasplåtar av av aluminium fram fram och bak. Motormässigt Motormäs sigt har du fyra fyra val; en bensinturbo bensinturb bo TFSI på 211 hk och tre tre TDII turbodiesel TD turbod diesel i spannet 143-240 hk. hk. Välkommen prova Välkomme en in och pr ova ut.

Audi A4 allroad från

Leasing: fr 1.900/mån*

335.100 kr

Förmånsvärde: fr 2.233/mån*

mollerbil.se moller rbil.se

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING AUDI A4 ALLROAD 6,2-8,1 L/100 KM. CO2 UTSL. 164-189 G/KM. MILJÖKL. 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. *AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT.

Ozongatan 1, Mån-fre 9-18, lör 11-15 TTobias obias o Lind 01 019-20 9-20 55 29 Ted H Hällmark ällmark 019-20 0 55 36 Håkan an n Rösiö 019-20 0 55 94


CYAN MAGENTA GUL SVART

Entreprenörskap och värdskap i fokus Text Camilla Johansson Foto richardstrom.com

Den 29 jauari är det dags för Näringslivsdagen, för 26:e gången i rad, för de som vill, börjar dagen med Promotion Morgon med frukost, innan det är dags för föreläsningar och workshops. Efter att Inger Högström-Westerling och näringslivschef Lasse Ekevärn hälsat välkomna följer ett anförande av mottagaren av årets Näringslivspris, Per Frankelius vid PAC-Produktion AB med namnet ”Ensam är inte stark nog”. Årets två tema är ”Entreprenörskap” och ”Värdskap”, och medan innebörden av det första känns självklart så blir det åtminstone ett frågetecken kring detta med värdskap. – Det handlar om att få både enskilda besökare, företag och studenter att

känna sig välkomna, och att bli bättre på att locka hit både besökare, etablering av företag och att få studenter att välja vårt universitet, berättar Ulrika Riseby på Näringslivskontoret, som menar att det är viktigt att jobba tillsammans med dessa frågor. Under Näringslivsdagen, som kommer att hållas på Nya Parkteatern, kommer även ca 100 skolelever att vara med, som en del av Näringslivskontorets projekt ”Entreprenörskap i skolan”.

Två kvinnor Värdskap kommer Märit Torkelsson från Värdskapet AB att tala om i dagens första föredrag under rubriken ”Den välkomnande staden – värdeskapande värdskap”, där hon tar upp vilka

mervärden som kan skapas och för vilka de skapas. Efter föreläsningen, och en säkert välbehövlig bensträckare kommer en workshop att inledas, där berörda parter får tillfälle att diskutera vad som behövs för att får Örebro att nå sin fulla potential i välkomnande. Dagens andra föreläsare är kanske en av Sveriges mest färgstarka entreprenörer, Ayesha Quraishi, som dels slagits sig fram som artist i den kraftigt mansdominerade rap-genren, men även driver ett eget skivbolag Aqueen Entertainment. Hon kommer att tala uifrån sin egen tanke om entreprenörsanarki, att skapa nya system och strukturer för att förändra världen. Ulrika Riseby, Näringslivskontoret.

Småföretagarforum med sikte på framtiden Text Camilla Johansson

Den 3-4 februari går för sextonde gången i rad Småföretagsdagarna av stapeln i Örebro. Sveriges största mötesplats för innovations- och entreprenörsskapsfrågor är i år tillbaka med en ny del som specifikt vänder sig till de det handlar om, företagarna och entreprenörena själva.

Uppmärksam publik vid förra årets småföretagardagar.

20 Marknad

Med ett nytt namn, istället för att som tidigare heta ”Forum för småföretagsforskning” så heter man nu Entreprenörskapsforum. Nu ger man sig i kast med även nya dagar för småföretagardagarna som nu inte längre sammanfaller med Hindersmässan, det vill säga den sista veckan i januari, utan

har förlagt de tre dagarna till första veckan i februari. – Man talar ju inte längre om småföretagare, utan man talar om entreprenörskap och vi har även tagit bort ordet ”forskning” ur namnet för att inte fokus ska ligga helt på den biten, konstaterar projektledare Britt-Marie Nordström.

Generationsväxling Under de tre dagarna kommer forskare och praktiker, det vill säga företagare, att mötas och man är från Entreprenörskapsforum noga med att påpeka att man i föreläsningarna och diskussionerna på forumets workshops

kommer att blicka förbi kris och lågkonjunktur för att koncentrera sig på vad som kommer sedan. – Något som måste hanteras för många småföretagare är det kommande generationskiftet, det finns en stor mängd 40-talister som snart kommer att gå i pension, och hur hanterar man det, frågar sig Jan Holgersson, även han projektledare. Detta är en av de frågor som kommer att diskuteras under de tre dagarna, bland annat på det tilläggsseminarium som kommer att hållas efter lunch den andra dagen då man även kommer att tillhandahålla konkret rådgivning.


Markad 8-09  

Marknad 8-2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you