Page 1

ÖREBRO

MARKNAD No6 december 20 04

DICK OCH PJ - SVERIGES LEDANDE

BLOGGARE ÖVRIGT: KUNGL. HOVLEVERANTÖRER, STRESSDOKTORN, POSTENS VD INTERVJUAS


Ledaren

Marknad Örebro Hallenius & Kompani Media AB Box 385 703 47 Örebro Telefon 019 - 10 84 90 Fax 019 - 10 84 30 Besöksadress

God Jul till er alla!

Näbbtorgsgatan 2 Chefredaktör och ansvarig utgivare John Borgersen 070-755 43 53 john.borgersen@hkm.se Projektledare Stefan Hallenius 019 - 10 84 90 Medverkande Annika Wihlborg Alexander von Sydow Henrik Lenngren Michael Steinberg Petter Koubek Richard Ström Annonser Stefan Hallenius 019 - 10 84 90 070 - 483 59 47 stefan.hallenius@hkm.se Anders Henriksson 019 - 10 84 70 070 - 910 84 60 anders.henriksson@hkm.se Lars Larsson 019 - 10 83 63 073 - 363 16 61 lasse.larsson@hkm.se Jimmy Bölja 019 - 10 84 60 070 - 964 04 82 jimmy.bolja@hkm.se

Utgivare Hallenius & Kompani Media AB Layout Hallenius & Kompani Media AB Tryck GD Media, Gävle Periodicitet Sex nummer per år Tidningen är tryckt på Holmen Paper Plus 75, 60 gr Omslaget fotat av Michael Steinberg Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Hallenius & Kompani Media AB ger även ut tidningarna Marknad Norrköping, Nollarton, Nollnitton, Nollnitton Campus, Nolltjugoett och Conventum. För gratis prenumeration eller adressändring kontakta material@hkm.se eller fax 019 - 10 84 30. Glöm inte att ange namn och fullständig adress.

2 Marknad

I årets sista Marknad handlar huvudartikeln om fenomenet med bloggar. Att föra en slags dagbok på nätet, och på så sätt förmedla sina tankar och åsikter till omvärlden, har blivit populärt på senare tid. Men att fritt utrycka vad man tycker i olika frågor är inte alltid helt okomplicerat. Det var nämligen tänkt att detta nummer skulle prydas av tre personer och inte enbart den bildsköna duo som nu förgyller framsidan. På omslaget finns två av landets mest lästa bloggare inom politik och samhällsdebatt – Dick Erixon och PJ Anders Linder. Den tredje personen som fanns med på bilden heter Per Gudmundson och arbetar som journalist på SVT24. Han hade fram tills för några veckor sedan en oerhört populär blogg där han, oftast med glimten i ögat, slog både åt höger och vänster i politiken. Hans chef på Sveriges Television hade dock en annan åsikt om detta och ställde ett ultimatum. Med hänvisning till statstelevisionens krav på opartiskhet fick Gudmundson välja mellan sin blogg, som han skrev på fritiden, eller sin anställning. Han valde att vara kvar. Återstår dock att se om detta krav gäller samtliga inom SVT eller om det är fritt fram för hälften av de anställda på nyhets- och samhällsredaktionerna att gå med kommunisterna på första maj även i fortsättningen. Vi får se om ett halvår. Läs gärna hela artikeln om bloggar längre in i tidningen. Det finns även mer intressant att läsa i detta nummer. På sidorna 12-13 finns ett mini-porträtt av en betydelsefull man i dessa julkortstider. Erik Olsson har varit Postens VD sedan maj 2003. Han berättar i intervjun att det ser ljusare ut än på länge för Sveriges största företag och att folk börjar komma underfund med var de

ska göra sina postärenden. Så har ni inte fått morbror Arturs tändstickstavla med Bodens fästning på innan trettondagen så vet ni, förhoppningsvis, vart ni ska vända er. Vi har även tittat närmare på de kungliga hovleverantörerna. Det är totalt 130 stycken företag runt om i landet som ansökt och blivit godkända för detta hedersamma uppdrag. För att bli utnämnd ska man bland annat ha levererat varor eller utfört tjänster åt någon kungamedlem under en längre tid. Företagets ekonomi måste även vara helt klanderfritt. Förste hovintendent Wilhelm Reutersvärd tog sig vänligheten att berätta om några av de produkter som Hans Majestät Konungen använder sig av i jul. Knäckebrödet kommer självfallet från Wasa, som det anstår en kung. Resten får ni läsa om i artikeln. Glöm heller inte att skänka något till de behövande i jul. En liten gåva kan betyda så mycket. Väl mött på det nya året!

John Borgersen Chefredaktör och ansvarig utgivare


INNEHÅLL NO 6 2004 12 Postens VD tror på framtiden För drygt ett och ett halvt år sedan, närmare bestämt i maj 2003, tillträdde Erik Olsson som koncernchef för Posten. En av hans främsta uppgifter var att få företaget att återigen fokusera på sin kärnverksamhet. - Innan jag började i Posten var jag en av många konsumenter som hade lite svårt med logiken, det är inget att hyckla om. Inom de närmsta åren så tror jag ändå att de allra flesta kommer att uppleva det nya servicenätet som positivt, säger han.

22 De hjälper dig med språket Språk & Interkulturs Örebrokontor öppnade i september förra året. Man har för tillfället fem fast anställda och ett antal medarbetare som jobbar på timanställning. Affärsidén handlar om att hjälpa både stora och små företag med all form av språkservice. De tre huvuduppgifterna är utbildning, översättning och interkultur, men man arbetar i vissa fall även med tolkning. Ett exempel på uppdrag kan vara att en chef behöver övning i att förklara årsredovisningen eller diskutera säljteknik på ett visst språk.

32 Bloggarna är på frammarsch De allra populäraste bloggarna i USA har över 70 000 olika besökare varje dag och deras makt växer. Anledningen till detta är delvis att de vid ett flertal olika tillfällen varit med och påverkat det inhemska politiska skeendet. De har tagit upp sådant som de vanliga medierna missat eller lämnat fel uppgifter kring. I Sverige har de politiska bloggarna ökat det senaste året, men de har ännu inte fått samma status som sina amerikanska kollegor. Marknad har träffat bloggarna Dick Erixon och PJ Anders Linder och ställt frågor kring detta ämne.

36 Sveriges Kungliga Hovleverantörer Just kvalitetsstämpeln att få leverera sin vara eller produkt till hovet är få förunnat. Nuvarande kung Carl XVI Gustaf har exempelvis ”bara” utnämnt 130 hovleverantörer, att jämföra med Gustav VI Adolfs 1 100 motsvarande. – Vår nuvarande konung ville först avveckla hovleverantörskapet helt, men medgav så småningom att det fick leva vidare men under strikta former. Enbart svenska företag och inga företag som handlade med vin, sprit eller tobak, berättar Wilhelm Reuterswärd förste hovintendent.

Övrigt

4 Lokala notiser 6-7 Övriga notiser 8 Revisorn informerar 10 Söljen & Co 14 Julspecial 16 Bilnyhet 18 IT-mästaren 19 Svalan 20 Boktips 26 Stressdoktorn 28 Spritnyheter 30 Tekniknytt

Nummer 6 2004 3


Intressant gäst till SmüfÜretagsdagarna

Guidning i Nobel miljÜ Nu gür det att boka besÜk i en unik svensk kulturmiljÜ. Det är NobelmusÊet i Karlskoga som visar Alfred Nobels sista hem. Vetenskapsmannen längtade ofta hem till Sverige under sina ür utomlands, och han kände till slut att han ville ha en plats i hemlandet där han kunde hülla pü med sina experiment. År 1893 kÜpte han AB Bofors-Gullspüng, och han fick dü BjÜrkborns Herrgürd �pü kÜpet�. Dessutom byggde han sig ett laboratorium, vilket stod klart 1894, i Karlskoga. Genom teaterguidningar fÜrsÜker nu NobelmusÊet att levandegÜra den tid dü Alfred Nobel fanns pü BjÜrkborn. Under turen mÜter man en �levande� Alfred Nobel, som berättar om sitt yrkesverksamma liv, men som ocksü ger en inblick i sitt privata liv. Han var som alla vet en mycket stor vetenskapsman – ett universalgeni. Han var ocksü en av dütidens rikaste personer i Europa, men kunde ändü inte kÜpa det han sü innerligt saknade – en familj. Detta och mycket mer für man hÜra under teaterguidningarna. I denna unika miljÜ kan fÜretag ocksü välja att fÜrlägga sina konferenser.

vidare. Som en sann entreprenÜr sü kastade hon sig in i nästa projekt. Hon och en kompis startade CKS Sustainability, ett fÜretag som sülde rüdgivning inom frügor rÜrande socialt ansvarstagande. Efter en tid blev dock samarbetspartnern sjuk och de tvingades att lägga ner fÜretaget. Malin bÜrjade dü pü universitetet igen och avslutade sin mastersutbildning i Business, Practice, Responsibilty (samlingsbegrepp fÜr hur man utvecklar ansvarstagande i fÜretag). Tanken pü ett fÜretag som i sin tur hjälpte andra fÜretag med socialt ansvarstagande var fortfarande nügot som lockade. Idag driver hon sitt fÜretag Speace Sustainability, gamla CKS, pü halvtid och är dessutom VD (50%) i JDL. Det är ett klassiskt handelshus, �det kÜparna vill ha tar vi fram�. De fungerar som mäklare och just nu projektleder de bygget av en teknisk park pü KanarieÜarna.

Hela programmet: www.fsf.se/sd05

Kommunens miljÜpris 2004 I en ceremoni i Rüdhuset delades kommunens interna pris ut till Avdelning Fordonsteknik, Tekniska fÜrvaltningen och dess chef TorbjÜrn SjÜdin. Det externa priset gick till Per och Helena Olsson fÜr sitt arbete med butiken Visthusboden i Ladugürdsängen.

HBTU30/0.* ½3&#30

wGS HBTUSPOPNJF BW HSFL MÊSBO PN mOBSF NBU MBHOJOH J ½SFCSP  NFETQÚLMJLUHPE NBU PDI TQÊO OBOEFNJMKÚFSw

&NNB)BHMVOEʀ"OOJLB(SÊMMTʀ5PNBT&LNBOʀ.BHOVT8BINBOʀ3PHFS)K­MNʀ3POOZ1FSTTPONy mat- och historiabok om Örebro �Gastronom i Örebro� är ett samarbete mellan Skillnad AB, cateringfirman Taste It och fotografen Magnus Wahman. Det gemensamma temat är mat, spÜken och Örebro. Stadens näringsställen är inte bara fyllda av god mat, utan ocksü av gastar, osaliga andar och spÜken. De gastronomiska gastarna für därfÜr hjälpa till att lansera nya djärva menyer, speciellt komponerade fÜr denna bok. Magnus Wahman har spÜklinsen pü och Skillnad har grävt i de innersta gÜmmorna hos stadens guldkrogar. Resultatet är en presentbok fÜr alla med anknytning till Örebro och fÜr alla som gillar god mat.

4 Marknad

Malin Speace

Den 26-27 januari kommer fÜretagsdagarna pü Örebro Universitetet att gästas av flera spännande personer. Bland annat kommer Malin Speace att tala om ungt entreprenÜrskap med samhällsengagemang. Hon har trots sin ringa ülder, 31, hunnit med mer än de flesta. Som 20-üring startade hon Situation Sthlm - tidningen som säljs av hemlÜsa i Stockholm. Med denna skrift som bas skapar de en verksamhet som genom flera steg underlättar inträde och üterinträde pü arbetsmarknaden fÜr Stockholms hemlÜsa. Detta gÜrs genom den sociala verksamheten där tidningsfÜrsäljning är fÜrsta steget och ett fast arbete pü ett externt fÜretag är slutpunkten. Hur für man en südan idÊ? - Jag tänkte inte igenom det jättenoga innan jag startade. Ibland gÜr man ju bara saker, speciellt i den üldern. Jag hade läst om den engelska fÜrlagan och jag ringde upp dem och frügade om de inte kunde starta en svensk version av tidningen. Men de sa bara att �GÜr det själv!�. Okej, tänkte jag. Jag fÜrmodar att det är en blandning av till exempel värderingar, vilja och uppfostran som gjorde att jag gav mig in pü just det omrüdet. Efter en tid pü tidningen ville hon

Juryns motivering till det interna priset lÜd: Fordonsteknik driver med ett starkt engagemang pü utvecklingen fÜr att fÜrbättra kommunens fordonspark och Üka andelen miljÜfordon i form av etanoldrivna bilar och elhybridbilar. Fordonsteknik arbetar ocksü aktivt fÜr att kommunen ska ha ambitiÜsa mül i Örebro miljÜmül fÜr andelen miljÜfordon i kommunens fordonspark. Tack vare Fordonstekniks omfattande satsning pü etanoldrivna bilar har underlag skapats fÜr att det idag finns tvü tankstationer fÜr etanol i Örebro - till gagn fÜr alla Ürebroare. Fordonsteknik har visat prov pü Üppenhet och vilja att prova nyheter inom miljÜomrüdet süsom inblandning av etanol i bensin samt fÜrsÜk med syntetisk dieselolja (Ecopar). Fordonstekniks inställning och kun-

MiljĂśpriser gick till TorbjĂśrn SjĂśdin och Helena och Per Olsson.

nande ger Örebro kommun en god grund att arbeta vidare frün fÜr att minska de negativa miljÜeffekterna av kommunens transporter. Motivering till det externa priset: Visthusboden uppfyller väl de krav som kan ställas pü en dagligvarubutik som erbjuder ett (växande) sortiment som bygger pü naturens villkor och solidarisk handel. KRAV-märkta varor dominerar, münga är rättvisemärkta och en hel del (efter ürstid) är lokalproducerat. Det mesta man kan Ünska sig finns där: mejeri, chark, brÜd, kolonialvaror, kemtekniska produkter, frukt och grÜnt, godis mm. Priserna är mycket rimliga. Somliga

Foto Richard StrĂśm

leveranser till butiken skÜter Per själv genom att hämta med cykelkärra. Trots att Per och Helena driver butiken vid sidan av ordinarie arbete är servicen mycket god. Butiken är Üppen sju dagar i veckan, anpassade till kundernas arbetstider. Man kan beställa varor och fü dem hemkÜrda. Butiken är belägen i Ladugürdsängen och har karaktären av trivsam kvartersbutik och fyller en viktig social funktion som mÜtesplats. Juryn som har utsett ürets pris har bestütt av Susanne Rosendahl, Mats Rosenberg, Magnus Karlsson och Ann-Britt Lundbäck frün Örebro Stadsbyggnad.


remark ab

kÜp, sälj, avvakta‌ Med stort personligt engagemang och bred kompetens erbjuder vi ett komplett utbud av banktjänster fÜr fÜretag. Ring 0585-817 00 sü berättar vi mer eller besÜk www.lekebergssparbank.se

FÅ FRAMTIDEN ATT FUNGERA Sedan 1999 hjälper vi fÜretag i Örebroregionen med att leverera süväl enkla som avancerade lÜsningar gällande deras it-frügor. Genom vürt släktskap med Bravida klarar vi av att leverera helhetslÜsningar innehüllande installation, support och tjänster.. Kontakta oss fÜr en kostnadsfri behovsanalys.

Osmundgatan 10 - Ă–rebro Tel 019-19 60 70 Ett fĂśretag i Bravida-koncernen

)RUXPI|UVPnI|UHWDJVIRUVNQLQJSUHVHQWHUDUI|UGHnUHWLI|OMG

MDQXDULgUHEURXQLYHUVLWHW$QPlODQRFKSURJUDPSnZZZIVIVHVG

Nummer 6 2004 5


Coops kampanj tog guld i New York Coop Konsums kampanjen "Vi har slutat sälja burägg" har vunnit internationellt reklamguld i New York i den mycket prestigefyllda tävlingen Cresta. I maj förra året kunde man på gator och torg i Stockholm, Göteborg och Malmö stöta på stora burar fyllda med hopträngda människor. Budskapet var: ”Coop har slutat sälja burägg. Ta med dig 7 personer in i buren så förstår du varför”. Bakom kampanjen och idén att låta människor få känna sig som en höna i bur ligger reklambyråerna Lowe Brindfors och Lowe People.

Klockor har blivit mode – Nu vill unga och trendkänsliga ha en riktig klocka på armen, även om de av vana tar upp mobilen för att se vad klockan är. Det säger Lotta Ahlvar, vd för Svenska Moderådet, där armbandsuret fått allt större uppmärksamhet som modeaccessoar. Trenden är tydlig i alla åldrar. Armbandsuret blir en allt mer betydelsefull del för människor som vill uttrycka en stil. Samtidigt blir det allt vanligare att vi surfar mellan olika stilar och uttryck. I mer modefokuserade länder som Italien och Frankrike har människor betydligt fler klockor, just för att kunna växla stil. Följden är att klockans utseende, designen, spelar allt större roll. Av samma anledning har de stora modemärkena gjort sitt intåg i klockbranschen, och blivit mottagna med öppna armar. – Vi blandar fint mot fult, äkta mot

Silverfärgad bil fixar affärskontraktet Kör du tjänstebil till viktiga möten för att få kundens namnteckning på kontraktet? Välj i så fall en silverfärgad bil. En brun bil har förödande effekt på kundoch affärsrelationerna. Det visar en undersökning som Mercedes-Benz Sverige har genomfört bland över 500 tjänstebilsförare runt om i landet. Silvermetallic är den färg på tjänstebilen som uppskattas mest av kunderna, enligt tjänstebilsförarna. 28 procent svarar att det är den bästa färgen. På plats två och tre kommer svart (tio procent) och blå (åtta procent). En brun bil är rena katastrofen, enligt förarna – noll procent svarade att det är den färg som uppskattas mest av kunderna. – Silver fortsätter att vara en mycket populär bilfärg. Av de tjänstebilar vi levererade i Sverige 2003, var merparten silverfärgade. Våra prognoser visar att trenden håller i sig, säger Mats Karlsson, chef för personbilsförsäljningen på Mercedes-Benz Sverige.

6 Marknad

fejk, dyrt mot billigt, plast mot ädla stenar. Ett dyrt smyckeur med ädla stenar tillsammans med billiga plastbijouterier är helt rätt just nu, säger Lotta Ahlvar. Hon summerar modetrenden för det kommande året som tre huvudinriktningar: Maskulint, smyckat och futurism. – Med maskulint menar jag storaherrur till tjejerna. Kvinnor lånar både kavaj och slips och matchar med en herrklocka. Det kan både vara sportiga klockor med tekniska funktioner och klassiska herrur, gärna med svart krokodil- eller ormpräglat armband. Inriktning nummer två, smyckat, beskriver Lotta med en härlig travesti: ”Less is bore”. – Massor av stenar. Om det är äkta eller strass spelar ingen roll, men det som är fejk sneglar på fina gatans märken som Cartier med många fler. I det smyckade ingår också en icke oväsentlig del retro och nostalgi. 30-,

Microsoft och Intel presenterar nu för första gången i Sverige sin lösning för den digitala livsstilen. Lösningen gör det möjligt att samla hemmets musik, bilder, filmer och filer på ett enda ställe med mjukvaran Windows XP

Lotta Ahlvar, vd Svenska Moderådet.

elektroniken i hemmet och samla all information och underhållning på ett ställe.

Framtidens digitala livsstil redan idag Varje apparat i hemmet har sin givna uppgift. Det finns en tv, en radio, en dator, en dvd-spelare, en cd-spelare, en musikanläggning. Nu visar Microsoft och Intel för första gången ett mediecenter med mjukvara som knyter samman elektroniken och hjälper användaren att organisera underhållningen och kommunikationen i hemmet till ett enda ställe.

40- och 50-tal, gärna med lite guld och känsla av lyx. Färgen är vitt. – Det smyckade återspeglas tydligt i klockornas design just nu. ”Ball”, lite utstuderad design och linjer som influeras av tekniken i klockan är två tydliga riktningar, liksom helt nya vågade former. Klockor och band gjutna i ett stycke är ett exempel. Det futuristiska går igen också på klockor i hemmet. – Ur som väggdekoration är en tydlig trend, liksom projektionsur med både futuristisk design och spännande funktioner, avslutar Lotta Ahlvar.

Media Center Edition 2005 från Microsoft, och teknik från Intel. Idag kan det lätt bli rörigt i hemmen på grund av alla tekniska apparater. En ny undersökning som Intel låtit genomföra visar att europeiska hem är överösta med fjärrkontroller. Nästan 40 procent av de 5 406 personer som tillfrågades hade minst fem stycken fjärrkontroller hemma. – Undersökningen visar att vi vill ha nya möjligheter för underhållning i hemmet, men inte en ny apparat för varje ny funktion, säger Nicklas Aglert, ansvarig för konsumentelektronik på Intel i Sverige. Det finns ett tydligt behov av att knyta ihop

Tv:n är fortfarande centralpunkten i de flesta hem. Det är i vardagsrumssoffan vi ser på film, lyssnar på musik eller visar semesterbilder. Men det är inte alltid där som innehållet vi vill ha finns. Med en mediespelare blir tv-skärmen bara en presentationsdel och programvalen görs via en pc-programvara. Windows XP Media Center Edition 2005 hjälper till att organisera och överblicka det privata utbudet och gör det enklare att njuta av underhållningen i hemmet. Nu kan mediekonsumtionen verkligen ske på användarens villkor. – I det digitala hemmet kan användarna själv påverka sitt utbud. De kan välja film, se på tv-programmen när det passar dem, pausa mitt i ett program för att gå och ta en macka, säger Christoffer Frisell, produktmarknadschef Windows på Microsoft AB.


Hit reser svenskarna på jul och nyår Som mest bokad enskild destination inför jul och nyår hos Ticket Resebyråer, som säljer alla de stora arrangörerna, leder just nu Phuket före Gran Canaria, även om marginalen är knapp. För de svenskar som väljer att resa bort över jul och nyår är alla Kanarieöarna tillsammans fortfarande det mest populära resmålet, men Thailand börjar närma sig första platsen allt snabbare. Egypten är det tredje största resmålet, ett relativt nytt resmål som bara ökar i popularitet. Destinationer som i år har klättrat på listan över mest bokade jul- och nyårsresor är Sharm El Sheikh i Egypten och charternyheten Playa del Carmen i Mexico. Allt fler väljer varje år att byta snö mot sol över jul och nyår, men i år verkar antalet resande just över jul minska för första gången på många år. - Om vi tittar på avgångar i nyårsveckan har vi en ökning på ca 15 % mot år 2003. Däremot ser vi i år ingen ökning på julresorna. Orsaken är nog att det är en ”arbetsgivarjul” med färre röda dagar än på många år och många väljer då istället att åka över nyår och trettonhelgen, säger Marie Johansson, marknadschef Ticket Travel Group. Än finns det därför platser kvar för den som vill njuta av julmaten i badbyxorna. Många destinationer börjar bli slutsålda, men fort-

farande finns platser kvar till exempelvis Kanarieöarna. Trenden att sätta ihop sin resa med reguljärflyg och hotell ökar men det är inte helt problemfritt enligt Marie Johansson. - På vår egen Internetsajt märker vi att många själva börjar sätta samman sin resa, men de vill ofta ha hjälp med val av hotell av en säljare för att vara säkra på att få rätt läge och standard. De som bokar flygbiljetten direkt hos ett flygbolag måste vara medvetna om att det kan innebära en risk då flygbolag inte är skyldiga att ställa någon resegaranti, säger Marie Johansson. Topplista för jul- och nyårsresor 1. Phuket, Thailand 2. Gran Canaria, Spanien 3. Teneriffa, Spanien 4. Hurghada, Egypten 5. Bangkok, Thailand 6. Lanzarote, Spanien 7. Goa, Indien 8. Sharm El Sheikh, Egypten 9. Playa del Carmen, Mexico 10. Fuerteventura, Spanien

Östra Nobelgatan 9 • Box 1504 • 701 15 Örebro telefon 019-20 74 30 • telefax 019-20 74 39 www.triotryck.se

Svensk FöretagsFörmedling är Sveriges största företagsmäklarkedja, representerad på 23 orter med 45 mäklare. Våra uppdrag består av försäljningsuppdrag, köpuppdrag, värderingar och generell rådgivning i samband med företagsöverlåtelser.

Har du frågor om: Försäljning av ditt företag? Köp av ett företag? Generationsskifte? Värdering av företaget? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion

Telefon: 019-672 12 50 Hemsida: www.sffab.se

Marie Johansson, marknadschef på Ticket.

Nummer 6 2004 7


Skatter och lagar

mr marcus kök kök marcus mr mr kök marcus marcus kök mr kök mr marcus marcus mr kök

Gamla anrika Strömpis erbjuder:

Företagsfester Sittningar Nattklubb Vi erbjuder helhetskoncept för alla slags arrangemang!

Varmt Välkomna! www.strompis.se info@strompis.se Telefon 019-18 55 50 Telefax 019-12 12 93

Fri parkering Lag SFS 2004:284 Bakgrund Skattepliktig förmån av fri parkering vid arbetsplats uppkommer bara när det gäller anställdas egna bilar, således inte när förmånsbilar parkeras. Förmån av fri parkering kan dock vara skattefri i vissa fall, nämligen om bilen används för tjänsteresor. Används en bil i tjänsten under minst 60 men mindre än 160 dagar under ett år och tjänstekörningen uppgår till minst 300 mil kan förmånen proportioneras i en skattefri och en skattepliktig del av parkeringen. Om bilen används minst 160 dagar och körs minst 300 mil i tjänsten är förmånen helt skattefri. Annars är förmånsvärdet motsvarande marknadsvärdet av den fria parkeringen vilket innebär att den anställde ska beskattas för vad han hade fått betala om han själv betalat för parkeringen. För att detta ska kunna kontrolleras har arbetsgivarens kontrolluppgiftsskyldighet utvidgats innebärande att förmån av fri parkering ska särredovisas på de anställdas kontrolluppgifter. Ikraftträdande Den här nya kontrolluppgiftsskyldigheten gäller från och med 2005 års taxering och avser inkomståret 2004.

Sjukpenning bekostas delvis av arbetsgivarna

Restaurang Frimurarlogen Konferens och Nöjeskrog mitt i centrala Örebro. Söker Ni, stora eller mindre sällskap, en lokal för konferens eller firmafest med middag och underhållning så finns det inget bättre alternativ. På Frimis erbjuds konferensmöjligheter och högtidsarrangemang i en unik miljö med anor från 1884. Vi skräddarsyr efter Era önskemål.

Välkommen till Den Goda Glada Nöjeskrogen med unika möjligheter. Tel: 019-14 05 00 Fax: 019-12 86 59 frimurarlogen@telia.com www.frimis.se

8 Marknad

Regeringsförslag Proposition 2004/05:21 Regeringen föreslår nu i enlighet med vad som länge har diskuterats att arbetsgivarna ska delta i finansieringen av kostnaderna för sjukpenningen. Anledningen till detta är att regeringen vill stimulera arbetsgivarna att sätta in åtgärder för att underlätta för sjukskrivna arbetstagare att snabbare komma tillbaka till arbetet. Man tror att rehabiliteringsprocessen kommer att förbättras och att försäkringskassan ska uppmuntras till snabbare insatser med hjälp av dessa nya regler. En ny särskild sjukförsäkringsavgift införs. Avgiften kommer för varje arbetsgivare att uppgå till 15 procent av sjukpenningen för de anställda som är helt sjukskrivna. Försäkringskassan ska per månad för varje arbetsgivare fastställa avgiftsunderlag och avgiftens storlek samt när avgiften ska betalas. Därefter ska inbetalningen göras till Skatteverket via företagets vanliga skattekonto. Det är den långa sjukfrånvaron som regeringen vill åt. Om en anställd är sjukskriven på deltid ska dennes sjukpenning inte

längre ingå i underlaget för den särskilda avgiften. Detsamma gäller om den anställde får en rehabiliteringsersättning eller så kallad förebyggande sjukpenning. Medfinansieringen av arbetsgivaren ska inte heller omfatta anställda för vilka försäkringskassan har beslutat om särskilt högriskskydd till följd av risk för en eller flera längre sjukperioder. Detsamma gäller organdonationer, något som man vill värna om. Medfinansieringen ska inte innebära någon kostnadsökning för arbetsgivaren totalt sett menar regeringen, och föreslår att som kompensation ges en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 0,24 procentenheter till 32,46 procent. Det införs också både ett golv och ett tak i reglerna innebärande att det är först när de sammanlagda avgifterna överstiger 12 000 kronor per avgiftsår som arbetsgivaren blir betalningsskyldig, det vill säga när avgiftsunderlaget överstiger 80 000 kronor (15 procent x 80 000 = 12 000). Man ska inte heller behöva betala mer än fyra procent av sina sammanlagda lönekostnader i särskild sjukförsäkringsavgift. Vid den här beräkningen ska även fribeloppet räknas som avgift. Nuvarande högkostnadsskydd tas bort och ersätts av en frivillig sjuklöneförsäkring vilken kommer att fungera på samma sett som den försäkring som gällde fram till den 1 juli 2003. Försäkringskassan kommer att vara skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan och får en mer framträdande roll i och med förslaget. Planen ska göras senast två veckor efter det att arbetsgivarens rehabiliteringsutredning har kommit till Försäkringskassan. Sjuklöneperioden förkortas till 14 dagar innebärande att den period under vilken arbetsgivaren betalar sjuklön blir densamma som den var tidigare (före 1 juli 2003). Detta ska även gälla sjuklöneperioder som pågår vid ikraftträdandet av de nya reglerna. Sjukpenningen ska vara återställd till den tidigare nivån, det vill säga 80 procent och det gäller sjukpenning för ersättningsdagar från och med ikraftträdandet. Ikraftträdande Reglerna träder i kraft den 1 januari 2005 och omfattar även då pågående sjukperioder. Notera dock att sjukpenning som betalats ut efter ikraftträdandet men avser sjukperiod före ikraftträdandet inte ska räknas med i avgiftsunderlaget.

Källa: Revisorn informerar Svenska Revisorsamfundet SRS Tel 08-663 02 69, eva.bystrom@revisorsamfundet.se

”Grisen Kossan”

&

Fredag & Lördag

Välkomna!

mr marcus kök 20 ☞ Järnvägsgatan 019-12 27 03 ✍ Bordsbeställning ☎ Catering 019-12 27 00

Restaurang Kungsgatan 3

Bordsbeställning på telefon: 13 58 90 Restaurangen är öppen måndag-lördag från kl. 18.00


”Egentligen är det enkelt. Antingen satsar man på rött. Eller på svart.” Johan Spendrup, bryggmästare i 4:e generationen

Nyhet på krogen!

Spendrups Svart Lager bryggs med en speciell, skotsk chokladmalt. Det ger en smak av lätt bränd, mörk choklad. En garanterat ny smakupplevelse! Läs mer på spendrups.se.

ÖL HAR VARIT VÅR PASSION I FYRA GENERATIONER . LÄR KÄNNA FAMILJEN SPENDRUPS.

Nyhet på krogen!

Spendrups Röd Lager bryggs med karamellmalt. Det ger en lite fruktigare smak och dessutom en spännande, röd färg. Röd Lager finns även på burk i din affär (3,5%) samt på Systembolaget (11520-02).


PENSION

PLACERINGAR

GENERATIONSSKIFTEN

SÜljÊn & Co reder ut‌ I en serie artiklar har vi bett SÜljÊn & Co´s fÜrsäkringsmäklare att reda ut begreppen kring pensioner, placeringar och generationsskiften. Vi ska i detta nummer sticka i mellan med nügra nyheter fÜr 2005. Nyheter fÜr 2005...

fÜr inkomstüret 2005 till 11 600 – 28 800 kr. Det avdragsgilla beloppet fÜr resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats respektive i tjänst hÜjs frün 16 kr per mil till 17 kr per mil.

skatt, pü pensions- och kapitalfÜrsäkringar. FÜr närvarande (6/12) är den genomsnittliga statslüneräntan beräknad till 4,35 %, kan dock justeras nügot innan ürets slut.

Prisbasbeloppet 39 400 kr FĂśrhĂśjda prisbasbeloppet 40 300 kr Inkomstbasbeloppet 43 300 kr

Sjukersättning Frün och med 1 juli 2003 betalar arbetsgivaren sjuklÜnen de 21 fÜrsta dagarna, därefter betalar FÜrsäkringskassan ut sjukpenning. Frün samma tidpunkt sänktes även sjukpenningnivün frün 80 % till 77,6 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Den 8 december 2004 ska riksdagen ta ställning till ett antal fÜrslag till nya regler inom sjukfÜrsäkringen. Om riksdagen beslutar att infÜra lagreformen ska arbetsgivaren bÜrja betala särskild sjukfÜrsäkringsavgift den 1 januari. Det gäller büde nya och gamla sjukskrivningar. Maximal sjukpenninggrundande inkomst fÜr inkomstüret 2005 är (7,5 pbb) 295 500 kr.

Skiktgränser fÜr statlig inkomstskatt Den undre gränsen fÜr beräkning av statlig inkomstskatt pü fÜrvärvsinkomst hÜjs fÜr inkomstüret 2005 till 298 600 kr vilket motsvarar en taxerad fÜrvärvsinkomst pü 312 900 kr. Övre skiktgränsen hÜjs till 450 500 kr vilket i sin tur motsvarar en taxerad fÜrvärvsinkomst pü 465 200 kr. Detta innebär att utÜver kommunalskatt betalas 20 procent statlig skatt pü inkomster Üver cirka 26 000 kr i münaden och ytterligare fem procent pü münadsinkomster Üverstigande cirka 38 800 kr. FÜr pensionärer är brytpunkterna fÜr statlig skatt nügot lägre, 310 200 respektive 462 100 kr. Frün och med inkomstüret 2005 avskaffas det fasta beloppet pü 200 kr som tas ut vid beskattning av fÜrvärvsinkomster.

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse vid frügan om pensionsgrundande inkomst, büde gällande allmän pension och vissa tjänstepensioner. Maximal pensionsgrundande inkomst, gällande allmän pension, är 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en münadslÜn pü cirka 29 100 kr.

Grundavdrag, reseavdrag samt basbelopp 2004 Grundavdraget uppgür fÜr inkomstüret 2004 till 11 600 – 26 400 kr. Enligt fÜrslaget hÜjs grundavdraget

Statslüneräntan fÜr ür 2004 Riksskatteverket fastställer ürligen den genomsnittliga statslüneräntan, vilken används vid beräkning av skatteunderlaget fÜr avkastnings-

Slopad arvs- och güvoskatt Regeringen anser att beskattningen av arv- och güva bÜr slopas bland annat med syfte att underlätta generationsskiften i fÜretag. Inriktningen är att arvs- och güvoskatten ska slopas frün och med 050101. FÜrmÜgenhetsskatt Fribeloppet fÜr fÜrmÜgenhetsskatt hÜjs till 3 mkr fÜr gifta/sammanboende, fortsatt 1,5 mkr fÜr ensamstüende.

inkomsten mellan 394 000 kr och 788 000 kr, dvs totalt ett prisbasbelopp (39 400 kr). FÜr anställda utan pensionsrätt och vid inkomst av aktiv näringsverksamhet är avdragsutrymmet ett halvt prisbasbelopp (19 700 kr) med tillägg av 35 % av inkomsten. Avdragsrätten i denna del har dock ett tak om 10,5 prisbasbelopp, dvs 413 700 kr.

Michael Ohlsson, fÜrsäkringsmäklare/Liv

Avdragsutrymmet fÜr pensionsfÜrsäkringspremier 2004 Arbetsgivare für gÜra avdrag fÜr tjänstepensionsfÜrsäkringspremier med hÜgst 35 % av den anställdes lÜn och annan pensionsgrundande inkomst. Avdraget für dock inte Üverstiga 10 pbb, dvs 394 000 kr. FÜr anställda med pensionsrätt är avdraget ett halvt prisbasbelopp (19 700 kr) med tillägg av 5 % av tjänste-

- Källa: SÜljÊn & Co FÜrsäkringskonsult AB, Tfn 019-670 11 80, www.sfsab.se/ore, E-mail:m.ohlsson@sfsab.se

LunchbuffĂŠ Restaurang Catering Evenemang Festlokal Konferens

Chocolatier-Patisserie Bondegatan 9, Ă–rebro 019-18 44 80 www.kaffepralin.com

10 Marknad

6SHPNH[HU   ^^^^VUNZZL

God mat i mysig och gemytlig miljÜ pü väster Bordsbeställning 019 - 611 20 69 Kilsgatan 8

Tel 019-24 00 66 Fax 019-24 66 04 www.svalan.nu Brunnsparken, Adolfsberg, Ă–rebro


Det

alternativet!

Den lilla byrån med det stora kunnandet. Vi erbjuder effektiv revision med personlig service.Våra specialområden är ägarledda företag och bostadsrättsföreningar. Med vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät inom skatt, juridik, försäkring, IT och redovisning hjälper vi dig att driva och utveckla ditt företag.

Sven Ekholm, Elisabeth Åberg och Bo Grenter, kvalificerade revisorer.

a g i l n perso

Vi har specialister från Luleå till New York Genom vår förbindelse med Baker Tilly kombinerar vi vårt egna ägarskap med ett klokt samarbete. Baker Tilly International, ett världsomspännande nätverk av revisorer. Vi har unika möjligheter till erfarenhetsutbyte med kvalificerade kollegor från alla världsdelar.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning Ekholms Redovisning & Revision KB, Engelbrektsgatan 9, Örebro,Tel 019-670 84 00, riab@ekholms-revision.se, www.bakertillysverige.se Nummer 6 2004 11


Folklighet och fingertoppskänsla gav honom posten

12 Marknad

Text Annika Wihlborg

Som VD för Sveriges största företag räknas han som en av landets mäktigaste män. Många betraktar Erik Olsson som en ung och kaxig uppstickare, men enligt honom själv så är det en väl utvecklad förmåga att styra upp ett företag i kris och en ödmjukhet inför alla sorters människor som tagit honom till ett av landets mest inflytelserika jobb. Posten är ett företag som varit med om stora omvälvningar de senaste åren. Övergången från postkontor till att allt fler butiker började hantera brev, paket och frimärken gjorde att verksamhetens identitet befann sig i kraftig gungning. För drygt ett och ett


halvt år sedan, närmare bestämt i maj 2003, tillträdde Erik Olsson som VD och koncernchef för Posten och en av hans främsta uppgifter var att få företaget att återigen fokusera på sin kärnverksamhet. När han tillträdde var det ett företag i stort behov av vägledning. - Innan jag började i Posten var jag en av många konsumenter som hade lite svårt med logiken, det är inget att hyckla om. Inom de närmsta åren så tror jag ändå att de allra flesta kommer att uppleva det nya servicenätet som positivt, säger Erik. Erik Olsson lyckades vända Postens negativa utvecklingsspiral till något positivt och konstruktivt och idag, något år senare, håller han med jämna

mellanrum föredrag om vad man som ledare bör göra under de första viktiga nittio dagarna som chef i en så bred och folklig organisation som Posten. Under sina inspirationsföredrag för andra chefer så pratar Erik mycket om konsten att få förändringströtta mellanchefer och medarbetare att orka och våga ta nya krafttag. Erik har sin bakgrund främst inom dagligvarubranschen och han har bland annat varit koncernchef för Dagab och VD för Coop Sverige. Anledningen till att han fastnade för just den branschen var, som så många gånger förr, en ren tillfällighet. Dagab sökte ”Påläggskalvar” och Erik chansade och sökte. Han blev själv rätt förvånad när han fick napp.

- Efter sjutton år i dagligvarubranschen så kändes det helt rätt att gå vidare. Jag tycker att det finns många gemensamma nämnare mellan dagligvaruhandeln och Posten. Det är personalintensiva branscher där jag arbetat med förändring och förenkling, säger han.

Återgång till kärnverksamheten Han drar många paralleller mellan sitt uppdrag på Posten och de tidigare inom Coop och Dagab. - På Coop arbetade jag med att hitta företagets friska kärna, rensade bort det onödiga för att stärka varumärket i en ganska förändringstrött organisation. De erfarenheterna har jag stor användning av på Posten, berättar han. Den röda tråden i arbetet på Posten är förenkling, mycket handlar om att hitta tillbaka till ursprunget och fokusera på organisationens styrkor. Allmänhetens inställning till Posten är inte alltigenom positiv efter den senaste tidens omvälvningar och att vända opinionen är en utmaning som Erik gärna antar. - Under de första månaderna ägnade jag mig åt att lära känna organisationen. Sedan tog jag flera beslut med gemensamt syfte att förenkla beslutsfattandet och förtydliga ansvarsområdena. Förändringarna var inte helt okontroversiella. Bland annat så kapade Erik ledningsgruppen med två tredjedelar, från arton till sex personer. Han skapade också en enkel organisation som är uppdelad i två divisioner. Den fick ersätta den komplexa matrisorganisation som Posten tidigare präglats av. Det som mer än något annat kännetecknar Erik Olssons sätt att jobba är att han gillar en rejäl utmaning. Han älskar att sätta tänderna i organisationer som befinner sig i en uppförsbacke. Även om han jobbat upp sig ordentligt genom åren så har Erik åren på Degerfors Förzinknings AB i färskt minne. Han är känd för sitt tydliga och raka sätt att kommunicera och är, enligt honom själv, bra på att ”ta” olika typer av människor, oavsett om det är en brevbärare eller styrelseledamot.

Långa vägen mot toppen Erik Olsson är född och uppvuxen i Degerfors och ett av hans största intressen har ända sedan barndomen varit fotboll. Han började jobba på byns förzinkningsfabrik redan som 15-åring eftersom han, enligt egen utsago, var ”rejält skoltrött”. Efter ett par år så erbjöds han en mellanchefsposition och fick därför tjänstledigt för att läsa in gymnasieutbildningen i Karlskoga. - Det inspirerade mig att plugga vidare och efter ett tag så började jag plugga i Örebro i stället för att jobba vidare på zinkfabriken, berättar Erik. Under studieåren i Örebro så hann

Erik prova på flera olika branscher och yrken, och han jobbade extra bland annat som projektledare på reklambyrå, annonsförsäljare och sportreporter på Nerikes Allehanda. Efter att ha tagit examen som Civilekonom i Örebro så rekryterades Erik av livsmedelsbranschen, närmare bestämt en traineeplats på livsmedelsjätten Dagab. Som VD på ett av landets äldsta och mest folkkära företag så hoppas Erik bland annat kunna göra Posten lönsamt. - Vi måste ha produktutveckling tillsammans med våra kunder istället för att ha en egen intern verkstad där vi själva utvecklar produkter, menar han. Erik beskriver själv sin ledarskapsstil som väldigt tydlig. - Jag står för extremt tydligt ledarskap och kan tala med alla slags människor. Det tackar jag min tid på Degerfors Förzinkningsfabrik för. Jag är en rätt enkel person som råkar ha en väl utvecklad känsla när det gäller att sätta ihop ett bra team.

Framtidens utmaningar Erik tycker det är väldigt stimulerande att leda en av landets största arbetsgivare. Han vet att erfarenheterna med andra företag i förändring kommer väl till pass. Att leda Posten, med ungefär 35 000 medarbetare, beskriver han som att stå vid rodret på en oljepråm - man måste vara bestämd när det gäller kursen, och det gäller att hålla hårt i rodret. Anledningen till att han klarat av resan från arbetet på fabriken till att bli VD på Posten ligger enligt Erik själv i en mångsidig kompetens och erfarenhet av att sammanföra olika typer av branscher och individer. - Under mina år som student i Örebro jobbade jag mycket med att sammanföra högskolan med det lokala näringslivet. Det är en erfarenhet som lärt mig enormt mycket nu när jag arbetar på ett mer övergripande, nationellt, plan, säger han. Vi närmar oss nu även den tid då Posten har sin absolut mest hektiska period. - Juletider på Posten är oerhört fascinerande! Det pågår ett febrilt förberedningsarbete överallt. Det börjar redan under hösten när vi rekryterar 9 000 extra medarbetare, främst är det skolungdomar som hjälper till med julkortssorteringen, berättar Erik. Men framtiden är inte bara rosenröd för Postens del. Konkurrensen, främst i form av elektronisk post, är hård. Erik Olssons recept för att hålla jämna steg med konkurrenterna är att sträva efter att ständigt ha attraktiva erbjudanden och att pressa styckpriserna för försändelser. Helt klart är i alla fall att Erik har många utmaningar kvar på Posten innan han bestämmer sig för att lämna skutan och vidga sina vyer mot nya utmaningar.

Nummer 6 2004 13


Juletid

Traditionell jul – årets snapstema Julsnapsen 2004 representerar det traditionella svenska julfirandet och den ort som får symbolisera det är Ekshärad i Värmland. Snapsen är en klassisk akvavit som passar till det mesta på julbordet. – Vi fastnade för de starka jultraditioner som finns i Ekshärad och de gamla julhistorierna från bygden. Årets julsnaps, Ekshärad Akvavit, är en komplex och välbalanserad snaps som ger intressanta smakupplevelser både i sig själv och i kombination med mat. Den passar till i stort sett allt på julbordet, säger Maria Jarl, produktchef för akvaviter på V&S Distillers. Det är under julen som svenskarna köper som mest snaps. Under julperioden (december) i fjol sålde Systembolaget drygt 400 000 liter snaps, vil-

ket motsvarar nästan 23 procent av hela årets snapsförsäljning. Det kan jämföras med midsommarperioden (juni), då 16 procent av årsförsäljningen såldes. Förra årets julsnaps var den femte mest sålda snapsen i december i kategorin kryddat brännvin. Ekshärad Akvavit är kryddad med kummin, koriander, fänkål och russin. För att ytterligare förhöja högtidskänslan är den avrundad med cognac. V&S smakpanel var mycket positiv när snapsen provades till rätter som inlagd sill, senapssill, gravlax med hovmästarsås, sillsallad, Janssons frestelse, köttbullar, rökt fårfiol och leverpastej. Den är också utmärkt till cheddarost, grönmögelost och mörk choklad, som framhäver russinkaraktären i snapsen.

Digitala klappar under granen Svag dollarkurs och hushållens goda köplust gör att handeln har stora förväntningar inför julhandeln. På SIBA, en av Nordens ledande hemelektronikkedjor, tror man på rekordförsäljning i jul. I en undersökningen som företaget gjort säger 28 procent, av de totalt 3 500 personer som svarade på enkäten, att de önskar sig en MP3spelare i julklapp. Hack i häl kommer 3G-mobiltelefonen, som 22 procent tror blir årets julklapp. 18 procent sätter en Platt TV högst på önskelistan. - Efterfrågan på MP3-spelare har rusat i höjden i år, säger Nora Ay, inköpsansvarig för Tillbehör på SIBA. Hittills är det främst unga som har hakat på Mp3-trenden, men nu ser vi att efterfrågan kryper upp i åldrarna. Försäljningen av MP3-spelare har mer än fördubblats mellan det första kvartalet 2004 och det tredje. Vi räknar med full rusning efter MP3-spelare i våra varuhus i jul. - Intresset kring 3G-mobiler är hetare än någonsin, berättar Fabian Bengtsson, VD SIBA AB. Bland annat lockar videosamtal, låga samtalskostnader och kontantkort. Platt TV har ökat rejält det senaste halvåret och kommer att bli en riktig familjeklapp i år. Bara i år har priserna på platta TV gått ner med 30-40 procent och fler har råd att köpa en. En del vill ha riktigt stora till vardagsrummet, men många köper en andra TV för köket eller sovrummet. De små tar liten plats och många tycker att de är snygga. Hittills i år har elektronikhandeln ökat med nio procent och förvänt14 Marknad

En tradition som växer

ningarna på julhandeln är höga. - Vi räknar med en mycket stark decemberförsäljning i år, säger Fabian Bengtsson. Priserna på hemelektronik har sjunkit dramatiskt och det finns många nya, intressanta produkter till konsumentvänliga priser i hyllorna. Jag tror på en rekordförsäljning i jul.

Vad blir årets julklapp?Andel (procent) MP3-spelare

28

3G-mobiltelefon

22

Platt TV

18

Digitalkamera

13

Inspelningsbar DVD

12

Hemmabiopaket

3

Trådlöst nätverk

3

Multimediabox

1

Julmust är en ursvensk dryck. Och en svensk hemlighet som fullständigt dominerar läskförsäljningen i juletid. Trots hård konkurrens från alla nya drycker har julmusten snarare stärkt sin position. Den mest köpta julmusten de senaste två åren är Klassiker Julmust från Spendrups. Inför julen i år ser vi hur traditionernas betydelse växer. I en orolig värld skänker traditionerna trygghet och en avkoppling från alla krav på att välja och fatta beslut. Allt fler lockas också av så lokala traditioner som möjligt – svenska traditioner, traditioner från den egna hembygden, traditioner i den egna släkten eller familjen. Gamla ritualer, lekar och recept återuppväcks med värme och passion. En typisk svensk tradition som på detta sätt blir starkare för varje år är att vi dricker julmust på julen. Julmusten skapades 1910 av Harry Roberts som tillsammans med sin far grundade företaget Roberts AB i Örebro. Hans idé var att ta fram ett alkoholfritt alternativ till öl. Drycken bygger på malt och humle, precis som öl, men den speciella karaktären skapas av den mycket komplexa kryddblandningen. Den såldes de första åren under namnet müncheneröl men började kallas must på 20-talet och klassades då också som läskedryck. Så djup är julmustens hemlighet att det än i dag endast är en person som känner till receptet. Det förvaras väl inlåst i ett kassaskåp. Göran Roberts är fjärde generationens ägare av företaget. Han är den ende som känner till

receptets innehåll och blandar personligen samman ingredienserna till de extrakt som sedan säljs till bryggerierna. De i sin tur gör musten på sitt sätt, med olika mängd extrakt, olika sötningsmedel och så vidare. Det är därför must från skilda leverantörer kan smaka olika. - Spendrups har etablerat sig som marknadsledande på julmust, säger Caroline Ekman, informationschef, Spendrups Bryggeri. Men vi ser en tydlig trend nu – att livsmedelskedjornas egna varumärken växer. I år tycks dagligvaruhandeln satsa mer än någonsin på dem. Samtidigt lanseras också helt nya julmustmärken. I december dominerar julmusten totalt på läskmarknaden och står ensam för nästan hälften av all läskförsäljning i butikerna. Detta innebar år 2003 att av cirka 37,8 miljoner liter läsk var cirka 18,0 miljoner liter julmust. Totalt sett för år 2003 ökade försäljningen av julmust med 3,9 procent. (Enligt AC Nielsen.) En kul detalj är att lagringstiden påverkar musten. Drycken får en något rundare och fylligare smak efter ett års lagring i glasflaska i en sval och mörk miljö. Finsmakare köper varje år julmust som de lagrar till nästa år. Drycken måste dock lagras i glasflaska.


Erbjudande till alla företag.

Byt till Vodafone nu. BlackBerry finns bara hos oss. ®

BlackBerry 7230TM är modellen som verkligen fått amerikanerna att förstå hur fantastiskt det är med ”push mail”. Att den dessutom är en handdator med mobilfunktion gör inte saken sämre.

*Alla priser anges exklusive moms. Priset gäller vid nytecknande av 24 månaders BlackBerry WebClient abonnemang för BlackBerry 7230. Max 5000 kb datatrafik/månad ingår, vilket motsvarar tusentals e-postmeddelanden. Kostnad för utlandstrafik, SMS och taltrafik tillkommer enligt gällande prislista. Om avtalet inte sägs upp fortsätter det att löpa efter bindningstiden med priser enligt gällande prislista. Erbjudandet gäller t o m 31/12 2004.

Nummer 6 2004 15


Upptäck nya Land Rovern Terrain Response - lägg det namnet på minnet. Det är nämligen Land Rovers nya patenterade system för att göra körningen av nya Discovery 3 till en barnlek både på vägen och framför allt i tuff terräng. När nu Land Rover kommer med den tredje generationen av Discovery, den första presenterades

16 Marknad

1989 och generation två 1999, så är det en allt igenom helt ny bil. Den har inte en skruv eller plåtbit gemensam med de tidigare. Däremot finns Land Rovers samlade erfarenhet och kompetens från 55 års utveckling, tillverkning och försäljning över hela världen av både robusta off-road bilar som Defender och klassledande SUV:ar som Range Rover samlade i nya Discovery. Bilen är fullpackad med ny spännande och patenterad teknik som har ett enda syfte - assistera och underlätta för föraren i varje tänkbar situation och därmed ge maximal körsäkerhet, framkomlighet och körglädje. Terrain Response innebär i praktiken att drivlina och chassi under alla körförhållanden automatiskt hittar den optimala kombinationen av körbarhet, komfort och väggrepp. Föraren väljer helt enkelt med ett vridbart reglage på mittkonsolen ett av 5 program, normal körning, halt väglag,

(gräs/grus/snö) och tre speciella offroad lägen (lera/rötter, sand, sten). Systemet väljer sedan inom varje program den optimala sättningen av fordonets avancerade elektroniska system för maximalt väggrepp, markfrigång, motors moment, hill descent control och växlingsprogram. Integrated Body-frame är beteckning på ytterligare tekniskt nytänkande som Land Rover introducerar för att lösa konflikten mellan maximala off-road egenskaper och högsta möjliga komfort på vanlig väg. De flesta stora SUV:ar på marknaden idag är antingen bra på vägen och en kompromiss i terrängen eller tvärt om. Med Integrated Body-frame struktur är nya Discovery 3 bekväm på vägen som en personbil med vridstyv självbärande monocoque kaross och robust och stark i terrängen som en renodlad off-road maskin med ram. Land Rovers designer har strävat efter

att ge Discovery 3 en ren, enkel och tidlös form som står emot tillfälliga trender. I formspråket finns klara kopplingar till nuvarande Discovery med förhöjt tak efter B-stolpen för att ge baksätes passagerare mer huvudutrymme och "biografsittning" för bättre sikt framåt. Sju vuxna sitter med mycket god plats framåtvända, det gäller även den tredje sätesraden. Och även med sju åkande finns bra plats kvar för bagage. Den motor som blir storsäljaren i Europa är givetvis den helt nya "state of the art" sexcylindriga, common rail turbodiesel på 2.7 liter. TdV6 utvecklar 190 hk och massiva 440 Nm i vridmoment. En mycket lätt och bränsleeffektiv maskin där motorblocket är tillverkat i en legering av grafit och gjutjärn som dämpar vibrationerna och ger mycket tyst gång, oöverträffad styrka och livslängd. Priset ligger på cirka 450 000 kronor.


Expertråd från IT-mästaren Förra sommaren blev jag uppringd av en av våra kunder. -Hej Martin, nu har helvetet brutit lös, ni måste skicka en av era konsulter omedelbart. Vi har ju antivirusprogram men tydligen har vi lyckats smitta ner en av våra kunder med något j-a datavirus!!! Det här är ingen ovanlig händelse bland företag idag. Frustrationen av ständigt återkommande virusattacker och spam är stor bland både små och stora företag. Vad är då dessa datavirus egentligen och vad har de för funktion? Går det att skydda sig och hur gör man på bästa sätt? Beskriv ett datavirus och vad har de för funktion? Ett datavirus är ett litet program som är programmerat för att sprida sig till andra datorer och kan göra skada på datorer och servrar. Ofta försöker datavirus maskera sig som något annat eller häfta fast sig på något annat program som inte gör någon skada på en dator. Det försöker att sprida sig vidare och komma in på din dator eller på de andra datorerna i ert företags nätverk utan att du märker det. Det vanligaste sättet att få datavirus på din dator är via program (bifogade filer), som är bifogade till ett e-postmeddelande, eller genom att ladda ner program från en osäker sida på Internet för att därefter köra programmet. Det är även vanligt att få in datavirus i företagets datorer genom ett flyttbart medium (exempelvis en CD-skiva) som har använts i någons hemmadator. Många datavirus är ofarliga, de mest kända virusen är dock mycket skadliga och kan i värsta fall radera företagets viktigaste information och ändra i viktiga programs funktioner. Dessutom sprids dataviruset vidare via e-post till alla adresser i företagets e-postlista (kunder, 18 Marknad

leverantörer, osv). Du känner säkert till namn som ”Melissa” och ”I love you”, kända virus som härjat över hela världen. Idag heter motsvarigheterna Netsky och Bagle. Virus- och spamattacker blir bara fler och fler och det är tyvärr något som man får vänja sig vid. Går det att skydda sig och hur gör man på bästa sätt? Självklart går det att skydda sig och det finns all anledning till det, inte minst för att undvika det som vår kund drabbades av. Först och främst måste dock företaget avgöra hur säker man vill vara. Den absolut säkraste metoden att undgå datavirus är nämligen att inte använda främmande media, inte ladda ner något alls från Internet och att aldrig öppna bifogade filer i e-postmeddelanden. Detta kan dock vara svårt att kontrollera och kanske omöjligt då verksamheten kräver möjligheten att skicka och ta emot meddelanden med bifogade filer. Jag skall ge er några rekommendationer som har gjort våra kunder nöjda. Ofta är ouppmärksamhet eller oaktsamhet orsaken till att en dator infekteras och visst kan det vara lockande att öppna en bifogad fil med namnet PAMELA_NUDE.VBS eller GAME.COM. Men, för att slippa ringa pinsamma telefonsamtal till företagets datatekniker eller tvingas kontakta företagets datakonsult - gör det inte!!! Var istället extra försiktig med bifogade filer som ni inte känner igen, speciellt de som slutar på VBS, SHS, EXE, PIF eller de som slutar på dubbla filändelser som NAME.BMP.EXE. Se även till att ladda ner och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna (sk patchar) från Microsoft samt håll era operativsystem och applikationer uppdaterade. Trots att man som användare är

aktsam så kan det ändå leda till att man får in virus på sin dator. Då är det extra viktigt att man har ett bra antivirusprogram. Med ett bra antivirusprogram menar jag ett som är snabbt, som skyddar såväl dator, server, e-postmeddelanden och som uppdaterar sig själv. Det finns flera sådana produkter på marknaden. Om jag får välja ett så får det bli något från Trend Micro eller F-secure. De har produkter för både små- och stora företag.

Åter till vår kund som smittade ner alla sina kontaktpersoner (i sin adressbok). Hur kunde det ske? Jo, vår kund hade (inte vid tillfället) något antivirusprogram som uppdaterar sig själv och hade följaktligen glömt att uppdatera sitt antivirusprogram. I nästa nummer skall jag gå igenom stadens stadsnät och bredbandsdjungel. Tack för denna gång! Martin Börjeskog

Martin Börjeskog, VD. martin.borjeskog@itmastaren.se


Framgångsrika Restaurang Svalan drivs av: Mikael Knutsson, Jonas Karlsson, Rolf Ericson och Mikael Åhlén.

Ingen går hungrig från Svalan Text och foto Alexander von Sydow

Restaurangen vid Brunnsparken i Örebro har precis utnämnts till Årets Bästa Företag av Startcentrum. Mikael Åhlén är en av fyra delägare och han sitter som bäst och bokar julbord. – Det är väldigt mycket bokningar nu, förklarar han samtidigt som en svepande gest med handen visar alla fax och utskrifter som ligger utspridda på kontoret. Våra julbord är populära! Det var i början på 1999 som man startade restaurangen och sedan dess har det gått som på räls. Med en omsättning på tio miljoner 2004 så sticker man ut i en bransch som är mycket konkurrensansatt. Ingredienserna är många, men i stora drag försöker Mikael Åhlén förklara nyckeln till framgången. – Redan från början bestämde vi oss för att vi ville vara en annorlunda restaurang, berättar han. Vi vill skapa en upplevelse för alla sinnen, mer än

bara smak. Därför jobbar vi mycket med atmosfären, musiken, kläderna och dekoren, både på restaurangen och under våra temakvällar. För temakvällar, det är en av Svalans grundpelare. Eller vad sägs om Vilda Western-fest, medeltidsfest, tropisk fest eller Bohusfest (komplett med fiskebodar och fisknät)? Man kan faktiskt skapa nästan alla möjliga och omöjliga teman och gensvaret har inte låtit vänta på sig. – När vi hade medeltidsfest i ett av kalkbrotten i Kvinnersta så valde vi att inte ställa dit några toaletter, sådana fanns ju inte på medeltiden, fortsätter Mikael. En av gästerna som var från Spanien ville absolut leta rätt på en vanlig toalett så då ordnade vi så att hon fick göra ett besök hos markägaren. Någon vecka senare kom ett brev från spanjorskan som tackade för den fantastiska festen- och för att det till och med gick att ordna fram ett

toalettbesök hos ”lokalbefolkningen”. Fyra delägare drar lika stora lass och den inbördes fördelningen ger Mikael Åhlén ansvaret för marknadsföringen, Mikael Knutsson sköter det administrativa och Jonas Karlsson och Rolf Ericson delar på ansvaret för köket. Någon fast anställd personal har man inte. Mikael menar att det blir för dyrt och man har därför valt att satsa på timpersonal. Vissa dagar behövs 10 personer, andra dagar betydlig fler. Förra året betalade Restaurang Svalan ut löner till 120 personer, vilket säger en hel del om fördelen med att jobba med extrapersonal. Att ta sig till Svalan är ganska enkelt, det är lätt att hitta och framförallt enkelt att parkera. I närområdet finns över 300 företag och det är också företag som står för den övervägande delen av lunchgästerna. Den väl tilltagna buffén som serveras varje dag

lockar ungefär 300 personer i två olika sittningar så det är fullt upp under lunchtimmarna. – Då brukar både jag och Micke Knutsson rycka in och plocka disk, ta betalt och tillsammans med köket se till så att allt flyter. Sedan är det ju viktigt att vi träffar våra gäster också, säger Mikael Åhlén. Framtidplaner finns och Mikael berättar gärna om ett par av de idéer som ska sjösättas under nästa år. Det blir matlagningskurser och vinprovningar som endera kan köras var för sig eller också tillsammans som en helhet. – Rolf har ju en bakgrund som kocklärare och Micke Knutsson har precis avslutat en somelierkurs. Så även den kompetensen finns i huset, en fördel både kostnadsmässigt och planeringsmässigt. Vi vill ju erbjuda en totalupplevelse!

Nummer 6 2004 19


Rekommenderas

Infall utan vinklar Av Hans Cavalli-Björkman, Inbunden, 301 sidor, Ekerlids

Hans CavalliBjörkman

Hans Cavalli-Björkman var under flera decennier en av de mest färgstarka profilerna i svenskt finansliv. Han gjorde sig känd som en stark ledare, snabb beslutsfattare och vän av raka besked. Under många år var han också en av dem som stod Marcus Wallenberg senior närmast. I denna öppenhjärtiga bok berättar Hans Cavalli-Björkman rakt på sak om det händelserika liv han har levt, både i bankvärlden - bland annat

som koncernchef i S-E-Banken - och utanför. Men framför allt är boken ett spännande tidsdokument. En berättelse om en dramatisk tid, då kraven på bankernas förstatligande skallade både från demonstrationståg och regeringsparti, och där Wallenbergägda S-E-Banken blev den naturliga måltavlan. Och Hans Cavalli-Björkman tog gärna upp den kastade handsken.

Corporate Bullshit - Om språket mitt i city Av Lars Melin, Inbunden, 110 sidor, Svenska Förlaget

Talar du Corporate Bullshit? Vill du bilda spjutspetsen, ha ledartröjan, ligga i framkanten, komma ut på banan och leverera? Då måste du också vara uppdaterad inom språket som gäller mitt i city – managementska. Det är inte bara din stadsjeep och nya bildtelefon som visar att du hänger med. Trendiga ord räknas också. I denna bok skriver språkforskaren Lars Melin om det ekonomiska trendspråk som under några årtionden varit hetast. Och vare sig han skriver om de nya orden, om VD:s verbala later och olater, om ekonomers

och reklammakares språk, om språklig innovation eller slentrian blir det underhållande läsning. Modeord har en kort levnad – hur myntas de, hur sprids de och när dör de? Corporate Bullshit är en bok för alla att känna igen sig i, roas av och till och med ha nytta av – för att höja ribban, kvalitetssäkra, genomlysa eller rätt och slätt: Vässa orden! För språkbrukaren är det med ord som med värdepapper: man satsar på ord i uppåtgående och hoppar av nära toppen. Lätt som en plätt.

Gulag Av Anne Applebaum, Inbunden, 687 sidor, Norstedts

Lägersystemet fanns med redan från början i den kommunistiska ideologin och överlevde ända fram till murens fall. Ingen gick säker - över 30 miljoner människor fängslades. De svalt, led och dog; de flesta helt oskyldiga offer för kommunismens terror. Först när Solzjenitsyns romaner publicerades på 1970-talet fick världen veta det som ryssarna vetat sedan revolutionen. Nu, över ett decennium efter järnridåns fall, kan den fasansfulla historien berättas i sin helhet. Hela kontinenten – från Leningrad till Vladivostok – var översållad av läger.

Miljoner ryssar tillbringade allt från några månader till hela liv i lägren. Och lägren var som egna länder. Där folk levde sina liv, arbetade, gifte sig, födde sina barn. Ett liv i umbäranden, svält och köld. Gulag – är den första fullständiga och tillgängliga redogörelsen för lägersystemet i Sovjetunionen. I Anne Applebaums bok står människorna i centrum, de som spärrades in på obestämd tid till ett liv av svält och armod.

För segel till Antarktis Av Per Öqvist, Inbunden, 172 sidor, Ekerlids

Hundra år efter att den svenske forskaren Otto Nordenskjöld räddades ur isens evighetsgrepp lämnar en ny expedition svenska äventyrare sydamerikanska Eldslandet. Genom världens stormigaste och farligaste hav fullt av isberg ska de segla till alla de platser där Nordenskjölds expedition tvingades övervintra. Ombord på denna våghalsiga seglats finns några av världens främsta havskappseglare - och ett gäng amatörer. Dagen före avsegling varnar ortsbor för att de inte ska överleva dessa farliga vatten i en enmastad segelbåt. Genom att

20 Marknad

utmana vind, kyla och isberg ska expeditionen - som första segelbåt på 101 år - försöka nå avlägsna Snow Hillön. Fem segelfartyg som tidigare nått så långt har skruvats fast i isen och förlist. Otto Nordenskjöld tvingades för ett sekel sedan att uthärda två hårda vintrar i extrema stormar och polarkyla, innan han och hans hårt prövade expeditionsmedlemmar räddades. I boken skildras båda dessa äventyr av fotografen och journalisten Per Öqvist i unika fotografier och ögonvittnesskildringar från förr och nu.


VI SYNS PÅ KONFERENSEN!

Hemmamatcher under jul- och nyårshelgerna Örebro SK Bandy - Kållands BK

sön 26/12

13:15

Örebro SK Bandy - Blåsut BK

sön 2/1

13:15

Örebro SK Bandy - Frillesås BK

lör 8/1

13:15

Stol Adam Design: Simo Heikkilä, Yrjö Wiherheimo

Box 18, 716 21 Fjugesta, Tel: 0585-816 00. info@klaessons.com

www.klaessons.com

Nummer 6 2004 21


Språk & Interkulturs ägare Christine Beckman och Derek Cook som sköter marknadsföringen.

Din räddning i affärsvärlden Text John Borgersen Foto Petter Koubek

Språk och Interkultur AB har funnits i Örebro i drygt ett år. De arbetar med att ge företag språkservice i form av utbildning, tolkning och översättning. De undervisar även i interkultur där de hjälper svenska företag att förstå hur utländska affärskontakter uppträder och tänker. Det första kontoret grundades i Karlskoga 1992 och är, som så många andra verksamheter på orten, en avknoppning från Nobelkoncernen. Den som startade och leder företaget är Christine Beckman. Hon har bott och verkat stora delar av sitt liv utomlands och arbetat med språkfrågor i flera stora nationella och internationella företag. Hon räknar svenskan som modersmål fast både franskan och engelskan har följt med sedan barnsben – hon föddes och växte upp på Mauritius. Under många år arbetade 22 Marknad

hon på Bofors utbildningsavdelning där hon hjälpte exempelvis tekniker, telefonister och inköpare med de rätta orden och fraserna i olika språk. Företagets Örebrokontor öppnade i september förra året. Man har för tillfället fem fast anställda och ett antal medarbetare som jobbar på timanställning. Ett krav för att få arbeta hos Språk & Interkultur är att man har det språk man undervisar i som modersmål. - Lärarna måste även vara pedagogiskt flexibla i sitt sätt att utbilda, detta med tanke på kursdeltagarnas olika behov. Det är ingen skolklass vi undervisar utan skickliga och kompetenta människor som är på gång ut i världen på det ena eller andra sättet. Det enda de saknar är språket, och det hjälper vi dem med. Jag har också försökt att få personal som haft ”vanliga” jobb och inte bara stått och undervisat hela livet. De

har då en bättre förståelse för arbetslivet, menar Christine Beckman. En av de anställda är engelskmannen Derek Cook. Han har, förutom arbetet som språktränare, även hand om marknadsföringen och en del av det administrativa på Örebrokontoret. Han kom till Sverige 1996 och har bland annat arbetat som radioproducent, översättare och varit utbildare i drama för vuxna. Ett av Dereks tidigare arbeten var på ett kristet resande teatersällskap. - Under fem års tid reste vi runt i Europa och uppträdde. Detta är erfarenheter som jag har nytta av exempelvis när vi spelar upp olika affärssituationer som våra kunder kan hamna i. Det var även inom teatern som han lärde sig att ringa runt till människor och skapa intresse för det han hade att erbjuda. - När jag kontaktar ett företag så frå-

gar vi om det är något specifikt som de behöver hjälp med i sina kontakter med utlandet. Ibland har de specifika önskemål och då lyssnar vi och hjälper dem att lösa det. Vi vill vara en resurs för våra kunder, menar Derek. Affärsidén handlar om att hjälpa både stora och små företag med all form av språkservice. De tre huvuduppgifterna är utbildning, översättning och interkultur, men man arbetar i vissa fall även med tolkning. De olika områdena är ganska breda, och det går att ge en rad exempel på olika sätt som Språk & Interkultur hjälper sina kunder. En chef kan exempelvis öva på att förklara årsredovisningen eller diskutera säljteknik på ett visst språk. Ett ganska vanligt uppdrag kan handla om att ett företag behöver få ett antal tekniker att behärska ett specialområde på engelska. Ett annat kan vara att


Vi finns i Lilla Vinshopen Orginalfigurer från Hinz & Kunst.

Flaskhållare, den perfekta presenten till företag, finns i 15 olika historiska figurer.

Handgjorda metallfigurer i olika kategorier, såsom arbete, sport, musik, motor m.m.

Järntorgsgatan 2 Örebro tel. 019-6118945 Välkommen att titta i vårt stora skyltfönster där vi ställer ut ett 30 tal figurer.

Öppettider: Tisdag till Fredag kl. 10.00 -18.00 Lunchstängt 13.00-14.00

Positiva händelser som berör näringslivet i Örebro. Läs vår senaste webbtidning! www.orebro.se/goodwill www.orebro.se

Nästa nummer av Marknad landar i din brevlåda v.9 2005

Nummer 6 2004 23


de blir uppringda av ett svenskt företag som vill ha hjälp att prata med en utländsk affärspartner. Det kan vara oerhört viktigt att det inte blir minsta missförstånd och då kan det vara bra med hjälp från ett företag som har experter på utländska affärsspråk. - För en tid sedan hade vi en kund som levererat en vara till Frankrike. När det visade sig att det var ett litet fel på produkten behövde man prata med en fransk reparatör som kunde laga den. Tiden var knapp så det gick inte att skicka tillbaka varan till Sverige. De pratar inte gärna engelska så vi fick uppdraget att ringa ner och prata med fransmännen och översätta det som den svenska tillverkaren ville säga, berättar Christine. Det har även funnits andra gånger då Språk & Interkultur fått rycka ut då språkbarriärerna stoppat svenska företag. Man har bland annat ringt och skällt ut europeiska företag som inte betalat fakturorna i tid och de har även hjälpt ett företag att skriva brev till Bryssel gällande olika patentfrågor. Under flera år har man även hjälpt till vid Svenska rallyt i Värmland. Det är

vid de årligen återkommande presskonferenserna som biltillverkaren Peugeot anlitat Christine för att tolka från franska till engelska, och tvärtom, för den samlade internationella presskåren. Det finns även en annan viktig faktor i Språk & Interkulturs relationer till sina uppdragsgivare. Eftersom de första kunderna fanns inom försvarsindustrin så har man ibland fått arbeta med information som inte får komma till allmänhetens kännedom. Detta är oerhört viktigt inte minst när de arbetar med översättningar av olika avtal. - Vi arbetar strikt konfidentiellt, då vi är medvetna om affärsvärldens krav på integritet. Vi är också godkända av FMV att arbeta med sekretessbelagd information, säger Christine Beckman. Det var på Bofors som Christine första gången kom i kontakt med frågor gällande interkultur. Under en språkkurs i engelska var det en person som berättade att han skulle åka utomlands i affärer och behövde få reda på

vilka etikettregler som gällde där. Tillsammans med en kollega började hon att titta närmare på dessa frågor och märkte att hon hade nytta av erfarenheten att själv ha flyttat runt till en mängd olika länder och kulturer. Christine tog reda på allt som fanns i ämnet och pratade även med elever om vad de råkat ut för i sina kontakter med utlandet. När hon idag har sina uppskattade kurser lär hon ut olika kulturella mönster och ger exempel utifrån dessa. - Det behövs inte så mycket djupkunskaper för att förstå vissa kulturella skillnader. Enbart lite information kan räcka för att undvika missförstånd, och även konflikter, som ju inte är bra i affärssammanhang. Christine Beckman brukar göra en grov uppdelning av världens kulturer i tre olika huvudblock. Det första är prestationskulturerna, som vi i Sverige tillhör tillsammans med resten av norra Europa, Tyskland, Nord-Amerika, Australien och det vita Syd-Afrika. När dessa länders invånare arbetar då ser de prestationerna som något oerhört viktigt, något man blir bedömd

efter. Kommer man från en relationskultur så är personerna man arbetar med viktigare än det man presterar och man får oftare jobb via kontakter. Man bygger mer på relationer och nätverk. - Ett exempel är att man alltid stannar och pratar med folk man känner även fast man är på väg till ett viktigt möte. Vi svenskar hade bara hälsat snabbt, sagt att vi får höras senare och snabbt gått vidare. Detta vore en skymf mot den du möter i en relationskultur. Synen på tid avviker starkt mellan dessa två kulturer. Detta sätt att behandla tiden kan göra svenska företag vansinniga i affärer med till exempel spanjorer eller fransmän, säger Christine. I gruppkulturer, som Afrika, Asien och Mellan Östern, finns en syn på att gruppens väl och ve ska gå före individen. - I en sådan kultur kan exempelvis en hel släkt satsa på att en person ska utbildas på universitet eller liknande. Då är han sedan tvungen att skaffa jobb åt sina släktingar på det företag som han får anställning hos.

Christine Beckmans exempel på interkulturella skillnader Frankrike: Har irriterat många svenska företag genom åren med sitt sätt att se på tider. En fransman kan säga att en sak måste vara klar ett visst datum för att sedan plötsligt ändra sig. Då kan svensken ha jobbat övertid och helger för att bli klar helt i onödan. Ungern: Här är statusen väldigt viktig. Var med en svensk delegation där som fick vänta i timmar på först borgmästarens långa tal, och sedan vice borgmästarens tal där han prisade sin chef och höll på lika länge. I många relationskulturer görs istället affärerna senare på kvällen med cocktailglas i handen. Då vill ungrarna bygga relationer, eftersom de inte gör affärer med dem de inte känner, och svenskarna tycker att dagen är slut och vill koppla av. Tyskland: Här rör sig information inom företagen inte på samma sätt som vi är vana vid. Om en svensk vd skickar information till exempelvis en produktchef i ett tyskt företag så tror tysken att detta redan varit hos den tyske vd:n. Det skulle aldrig falla honom in att gå och fråga chefen om han fått materialet från Sverige. Det antar han. I Tyskland är det även viktigt att använda titeln och om man ska prata om någon i tredje person bör man exempelvis säga: Ska Doktor Schmidt och jag åka till mötet? England: Är kända för att sitta på räkningar så skicka påminnelse direkt. Ska man ge kritik så ska man göra det lågmält i form av en komplimang. Man säger till exempel: This food isn’t quite up to your normal standard! I Frankrike är det precis tvärtom. Där kan du behöva ställa till en större scen – på franska – för att kyparna

24 Marknad

överhuvudtaget ska uppmärksamma dig. Kina: Placeringen för gästen är alltid mitt emot dörren så att du har full uppsikt och ingen kan ”sticka kniven i dig”. Detta är en fredsgest på samma sätt som att vi hälsar med höger hand, dvs att vi inte ”drar svärd mot varandra” och vill varandra illa. Du får heller inte ställa matpinnarna i riset eftersom det förebådar död. Mellan Östern: För att visa att man är vänner kan en arab ta sin västerländske gäst i handen, vilket kan kännas obehagligt för vissa. Tidsuppfattningen skiljer sig också markant. Vissa kan bli sittandes i tre dagar utanför kontor innan de släpps in. Kvinnor kan göra affärer i Mellan Östern, men måste täcka för så mycket det går av huden och får absolut inte anspela på sexighet. Det vore djupt oprofessionellt och oseriöst i affärslivet i dessa trakter. USA: Jobbar längre dagar än i Sverige. Noga med punktlighet – tid är verkligen pengar här. Chefen har alltid sista ordet. Juridiska avtal är mycket mer detaljerade än i Sverige där vi har så många arbetsrättsliga frågor reglerade genom allmänna avtal Danmark: Detta land har oftast drivna förhandlare. Danmark har aldrig haft mycket råvaror att exportera så för att överhuvudtaget kunna göra affärer så måste de vara extra smarta. Vi svenskar är inte alltid beredda på att bli så hårt pressade. Estland: Detta land har kommit längst av de baltiska. Påminner lite om finländarna i kynnet. Det som förvånar många svenskar är att de vill ha avtal jättesnabbt. Det är inte gångbart att dricka

Christine Beckman, Språk & Interkultur AB.

sig berusad – denna rest av den ryska affärskulturen har de tagit avstånd från. Lettland och Litauen: Liknar Estland, men dessa tre länder får absolut inte blandas ihop. De mest pratglada av dessa är litauerna. Polen: Ta med en tolk eftersom väldigt få pratar engelska. Förhandlingar tar tid, så ha tålamod. Uppträd inte mästrande, här är man stolt över sin historia och över sin position i dagens Europa. Läs gärna på lite om landet. Det viktiga i alla internationella möten är att vara lyhörd, försöka läsa mellan raderna och visa stor respekt för sin motpart. Det kommer man väldigt långt med.


Snabbaste vägen! Med reklamutskick via fax, då når du en bred målgrupp över ett stort område på ett smidigt och enkelt sätt. Budskapet kommer direkt till mottagaren och du kan snabbt mäta av responsen. Vi har register på faxnummer till svenska företag sorterat efter riktnummer. Dessutom hjälper vi till i arbetet med att framställa faxoriginalen som ger god respons. Kontakta oss för vidare information.

Marknads & Responsbolaget Box 385 701 47 Örebro Kontakt: Stefan Hallenius 019-10 84 90 e-mail: stefan.hallenius@hkm.se


Jakten på en balanserad Text Henrik Lenngren Foto Kjell B Persson

Giorgio Grossi saknade litteratur som gav kvalificerade råd och tips rörande hur en stressad individ ska hantera sin situation. Därför skrev han en egen bok i ämnet, en slags självhjälpsmanual för att förebygga stressutmattning. Marknad fick en pratstund med stressforskaren som vill att vi alla ska komma i balans. Är du den som aldrig säger nej, den som struntar i kroppens alarmerande signaler, lovar saker utan förbehåll och har många bollar uppe samtidigt i luften? Då ligger du i riskzonen för att gå in i väggen. Själva begreppet i sig låter ju inte speciellt vådligt, men farorna är omsorgsfullt kamouflerade. – Uttrycket ”att gå in i väggen” symboliserar det sammanbrott som får individen att förstå att orken har tömts ut, säger Giorgio Grossi, filosofie doktor i psykologi och författare. Enligt Grossi kan vem som helst som pressas för hårt gå in i väggen. De som tror att det i huvudsak är de ”svaga”, de som känner efter för mycket, som råkar mest illa ut, har svalt en myt. – De patienter vi träffar har inte tagit ut en sjukdag i sitt liv. Har de varit sjuka så har man svalt ett par Alvedon och gått till jobbet ändå. När kraschen kommer vet de inte ens hur man gör för att sjukskriva sig, berättar Giorgio Grossi. Urtypen för dessa patienter har ett stort behov av att bli sedda och bekräftade. De vill framstå som överdrivet engagerade, ambitiösa och duktiga. – Man har svårt att säga nej till meruppgifter och att delegera. Många av dessa individer har varit riktiga klippor – de som alltid ställt upp för firman, för familjen, för vänner och bekanta. De har alltid satt andras väl i främsta rummet och de egna behoven sist, säger Grossi. Utbrändhet och att-gå-in-i-väggensymptomet går hand i hand. Ordet utbränd blev aktualiserat på 1990talet då fler och fler tvingades ta sjukledigt från sina jobb. Kronisk stress är grogrunden för utbrändheten som i dag är ett oroande arbetsmarknadsbegrepp. – Stressen kan leda till störd djupsömn. Så länge vi har förmågan att återställa oss genom sömnen så kan vi klara rätt mycket i livet. Men när djupsömnen klickar så är kroppens självläkande egenskaper allvarligt hämmade, säger Giorgio Grossi. – Sverige har genomgått stora och hastiga strukturella förändringar – från 26 Marknad


tillvaro folkhem till marknadsekonomi, med hög arbetslöshet och ständiga omorganisationer, slimningar och utplattningar av organisationer. Det har påverkat samtliga i landet. De hårda kraven på arbetsmarknaden har också haft en disciplinerande verkan. Man vågar inte byta jobb, stanna hemma på grund av sjukdom eller protestera mot missförhållanden. Fler och fler jobb förvandlas till tjänstemannayrken med ökade känslomässiga och mentala krav. Tillvaron är allmänt mycket otryggare, fortsätter Grossi. Han talar om att händelser av typen 11 september, mordet på Anna Lindh och andra vansinnesdåd gjort världen till en mer skrämmande plats. Vi förväntas fatta en helt ny mängd beslut – från pensionsfonder till val av Internetleverantör - utan att ha en aning om utfallet. - Dessutom lever vi i brytningstider, under det stora steget till IT-samhälle och 24-timmarssamhälle. Vi är ständigt nåbara och förväntas processa orimliga mängder information. För att inte tala om alla de förväntningar som vi har att leva upp till: vi ska vara perfekta medarbetare, makar, makor, föräldrar… vi ska vara samhälleligt engagerade, ha en rik och aktiv fritid, platta magar, vita tänder, bra hud och vara på gott humör. Grossi hävdar att många försöker dölja sin brist på välbefinnande. Att medvetet svälja negativa känslor, som stressen ger upphov till, är farligt. Idealt skulle det ingå i arbetsplatsens kultur att öppet kunna diskutera frågor om hur man mår. En annan förutsättning är att bristen på välbefinnande ses som det är – en normal reaktion på en onormal situation – och inte som tecken på ett personligt misslyckande. De bra ”skådespelarna”, som lyckas svepa in stressen i ett hölje, är många i raden. Det kan vara svårt att se vem som är stressad, vid den första anblicken. – Men är man akut stressad så finns det ett par vanliga kännetecken: vidgade pupiller och uppdragna ögonbryn – så kallad "stirrig blick", spända käkar, spänt kroppsspråk, hetsigt tal, snabb, ytlig andning varvat med djupa suckar, pillighet och plockighet, ökat pedanteri och minskat sinne för humor. Verbala stressymtom innefattar meningar som innehåller orden: ”typiskt”, ”alltid”, ”aldrig”, ”måste”, ”borde” och ”jag står inte ut med”. I sin nyligen utgivna bok ”I balans” skriver Giorgio Grossi om något som kallas ”problemfokuserad coping”,

vilket innebär att man ska försöka komma tillrätta med orsakerna bakom stressen. Just detta kan gemene man bli betydligt bättre på. – Problemet är att vi sällan sätter oss ner och analyserar de här faktorerna. Vi borde istället bryta ner dem i hanterbara delproblem och sedan lösa dem successivt. Oftare känns det som vi inte hinner eller orkar ta den tiden för att problemen känns så stora och diffusa att vi inte vet var det ena börjar och det andra tar vid, säger Grossi. Han har svaret på gåtan varför många, som jobbar hårt, först blir sjuka när de går på semester. – När vi är långvarigt uppvarvade blir vi ofta mindre känsliga för kroppens signaler, vilka blir mer förnimbara när vi slappnar av. En annan förklaring är att långvarig uppvarvning av till exempel immunsystemet leder till en överdriven nedvarvning av detta system när vi väl kopplar av. Detta kan ses som argument för att aldrig varva ner, men faktum är att ett konstant gaspådrag leder till ett än tyngre sammanbrott. Hur kan vi hantera och kontrollera vår stresströskel? – Vi kan lära oss att göra hälsosammare val vad gäller partners, arbeten och livsstil i stort. Det kräver dock vilja, motivation och ihärdighet. Kan man med förändrad livsstil - kost, träning med mera - jobba sig ur stressen?

– Bra kost, träning och annat som faller inom ramen för det man kallar en balanserad livsstil är viktiga skyddsfaktorer mot stress – men är inte allena saliggörande. Överdrivna krav i arbetet, utanför arbetet och inom individen kan inte motioneras, bantas eller fimpas bort. För att hantera den typen av stress krävs en kartläggning och bearbetning av stressorer på arbetet och privat, förändring av egna attityder och värderingar och konkret träning i att bete sig annorlunda. Det sägs att kvinnors hälsa är sämre i arbetslivet, att de oftare trillar ner i stressdalen – vad beror det på? – Det finns biologiska skillnader som delvis kan förklara det hela. Kvinnor har en totalt sett större arbetsbörda än män. Kvinnor är överrepresenterade i yrken där kraven överstiger individens påverkansmöjligheter. Som grupp betraktad verkar kvinnor också reagera lika mycket på hemstressen som på arbetsstressen, varför den totala stressbördan blir större. Kvinnor och män upplever delvis olika symtom och hanterar dem delvis olika. Män tenderar oftare att tiga och isolera sig medan kvinnor är snarare att söka hjälp. Finns det något som gör dig stressad? – Väckarklockan! Den avbryter mina ljuvaste drömmar varenda morgon, avslutar Giorgio Grossi.

ASIEN ÄR NÄRMARE ÄN DU TROR

Nyhet! Asiatiska Tapas 16 små rätter

Hörnet Drottninggatan/Änggatan Telefon 019-611 12 55 www.shanghai.se Öppet vardagar 11–23, lördag–söndag 12–23

Örebro läns Museum Engelbrektsgatan 3 Box 314 701 46 Örebro tel 019-602 87 00 fax 019- 602 87 49 email info@orebrolansmuseum.se website www.orebrolansmuseum.se mån–tis 11–17 ons 11–21 tors–sön 11–17 9 okt 2004–6 mars 2005 Bio i Örebro – 100 år ALF RUNE 27 nov 2004–27 feb 2005 Ungdomars nöjen och mötesplatser En utställning av Dokumentationsgruppen i samarbete med ArkivCentrum 11 dec 2004–27 feb 2005 Strandlinje, en av alla platser på jorden En utställning av Ingela och Lars Agger

Fönsterpholen erbjuder

Fönsterputs 2–3 rum 400 kr 4 rum 500 kr Radhus 600 kr Villa från 700 kr alla priser inkl. moms

50 kr rabatt vid uppvisande av annons

F-skattesedel finns 0708-527 514, 0586-732 002 Nummer 6 2004 27


Dryck

Som i Churchills dagar

Nytt från den gröna ön

Buffalo Trace

Rökigt från Talisker

Caoran Reserve är en återskapning av hur Glenfiddich smakade under krigsåren 1939-1945, då kolet behövdes till krigsindustrin och istället en större andel torv användes vid torkningen av kornet i processen. Den nygamla whiskyn är en lite rökigare och torvigare Glenfiddich´s som för tankarna till Whitehalls korridorer och Churchills dagar. Caoran, som uttalas [kuran], kommer från gaeliskan och betyder glödande torvaska - just den här Single Malt Whiskyns underliggande tema. Det var Glenfiddich´s Malt Master David Stewart som upptäckte den speciella rökiga smaken när han avsmakade whiskyn i tunnor som var destillerade på 1930- och 40-talen. Efterforskning gav resultat. Underlag från arkiven berättade om att whiskyframställningen var hotad av bli avbruten på grund av bristen på kol under krigsåren. En bristsituation skapade en kreativ lösning av whiskyproduktionen. Smakmässigt har den en viss sötma med en diskret fatton med ett delikat inslag av torv. Eftersmaken är Glenfiddich - mjuk, fyllig och lång.

Knappogue Castle är en superb single malt whiskey med en grandios historia. Mark Edwin Andrews började göra denna exceptionella whiskey för över ett halvt sekel sedan, 1951 var den första årgången, och den säljs fortfarande i mycket begränsad omfattning. Namnet fick whiskeyn efter slottet Andrews ägde i Irland. Idag är det hans son som står för framtagandet utav Knappogue Castle. Till sin hjälp har han den välkände experten Jim Murray, och tillsammans väljer de noggrant ut ett begränsat antal fat varje år som buteljeras enligt destilleringsår. Knappogue Castle skiljer sig från de flesta Irish Whiskey i det att det är en single malt, inte en blend. Den görs enbart utav de finaste ingredienser, endast mältat korn, för att sedan mogna på bourbonfat till whiskeyn nått den perfekta balansen mellan smakrikedom och mjukhet. Den har en nyanserad, fruktig doft med inslag av fat, halm, päron och paranöt. Fruktig, nyanserad, harmonisk smak med ton av fat, päron och halm. Av många ansedd som den ultimata ”pre-dinner whiskeyn”.

Destilleriet ligger mitt i hjärtat av Bourbon-området. Staden Frankfort ligger vid Kentucky River, på en plats som både bufflar och människor passerade på sin väg västerut. De första bosättarna såg snabbt möjligheterna för ett destilleri på platsen, delvis på grund av det kalkrika vattnet, men också på grund av alla presumtiva kunder som passerade här. Dagens destilleri ligger på nästan samma plats som den första destillationspannan. Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey har en extra kryddning av historiens vingslag. Faten som används för att lagra whiskeyn är tillverkade av kärnvirke från 70 till 80 år gamla träd. Detta stränga urval gör naturligtvis faten dyrare, men ger också en bättre whiskey. Tvärtemot vid lagringen av skotsk whisky anser man här att stora temperaturskillnader under lagringstiden är bra. Det ökar utbytet mellan ek och whiskey, whiskeyn liksom pumpas genom ekfibrerna när den utvidgas och drar ihop sig vid temperaturväxlingarna. Har en stor bränd, doft med inslag av rostad kokos, karamell och frukt. Tydlig ekfatskaraktär.

På Isle of Skye, med sin storslagna natur, finns endast ett destilleri, Talisker. Destilleriet är placerat på de dramatiska sluttningarna vid den exponerade västra kusten. Namnet Talisker betyder sluttande klippor, "Thalas gair" på språket norse. Destilleriet grundades av brödernna MacAskill redan 1830. I slutet av 20-talet bytte man från trippel till dubbel destillering och 1960 byggdes fabriken om efter en omfattande brand. Vattnet till Talisker kommer från Hawk Hill som förser de fem pannorna. Företaget producerar en av Skottlands mest distinkta malt whiskies med 45,8% i alkoholstyrka och är flerfaldigt prisbelönad genom åren. Distillers Edition är en speciell utgåva av Skottlands finaste malt whiskies som buteljeras i begränsad volym varje år. Varje års distillers edition blir ett tydligt signum för det givna destilleriet för ett särskilt år och har Master Distillern's garanti för exceptionell kvalitet. Talisker har en kraftfull rökighet med inslag av sälta. Eftersmaken är lång med en tydlig pepprighet och viss sötma.

Varunr: 10432 Helbutelj 700 ml Pris: 399 kr

28 Marknad

Varunr: 10418 Helbutelj 700 ml Pris: 439 kr

Varunr: 10601 Helbutelj 700 ml Pris: 342 kr

Varunr:10424 Helbutelj 700 ml Pris: 499 kr


HOTELL

& KONFERENSGUIDE SVAMPEN Café och konferens på hög nivå

Konferenslokal med vida vyer 30–40 platser

Förmiddagskaffe Lunch Eftermiddagskaffe

Båtkonferenser

Med Silja Line kan du konferera på bästa och billigaste sätt. Du väljer själv om Ni är borta 24-timmar och åker till Åbo eller 40-timmar och åker till Helsingfors eller Tallinn.

Du vet väl att du kan boka alla typer av konferens- och gruppresor hos oss på Travel Team.

Konferens helpension från 995 kr per person

Välkomna att kontakta oss för en offert.

Välkommen kontakta Silja Butiken eller gå in på www.travelteam.se Tel: 019-6116040

Örebro 019-6116040, Västerås 021-410025, Eskilstuna 016-512300 eller www.travelteam.se

Njut av vår läckra vinterbuffé Telefon 019-611 37 35 www.svampen.nu

Ring för information 4 km från E4:an Sommartid finns en temperrerad pool utomhus

Total konferenskapacitet, 1100 personer

www.porlaslott.se

Specialist på konferenser och kongresser

Faluns största konferensanläggning Kongresshallen, vår största lokal, rymmer 464 personer

PAKETPRIS 240:-

Konferera i vacker Herrgårdsmiljö Relax · SPA-behandlingar · Aktiviteter · Weekend Utvald av tidningen Gourmet bland Sveriges 199 Bästa Restauranger 2004. Välkomna!

Konferenslokal | Förmiddagskaffe Konferenslunch | Eftermiddagskaffe Pris per person exkl moms

Varmt välkomma Tel 0584-300 58 Fax 0584-300 38

Tfn: 023-77 74 00, Fax: 023-106 88 info@falu.fh.se · www.falu.fh.se

www.ulfshyttan.se Tel. 0243-25 13 00 · Fax 0243-25 11 11

Guldkant på konferensen!

•Konferenslokaler för upp till 200 personer. •Många trevliga aktiviteter. •Affärsluncher/middagar. •Spa med 32° pool, kurbad, gym, bad i ångande, vedeldade träkar under bar himmel mm.

Hösterbjudande på Konferens!

– K O N F E R E N S & S PA –

www.selmaspa.se

Tällberg 0247- 891 00. www.dalecarlia.se


Prylar

Lyxigt musiksmycke

Robotkamera från Sony

Knäpptyst kylskåp

Sex produkter i en

Jens of Swedens senaste mp3-spelare MP-400 Excentrique har nu tagits fram i en exklusiv och begränsad upplaga. – Vi lever i en tid där smycken allt oftare kommer att kunna ha flera funktioner. Jens of Sweden är inte en elektronikprodukt att ha i fickan, det är en accessoar att pryda halsen med, och detta är det exklusivaste musiksmycket i världen idag, säger Jens Nylander, Jens of Swedens grundare och vd. Den tumstora MP-400 Excentrique är ett halssmycke med en högglansig framsida i svart polykarbonat, sidor och baksida av guld. Vid aktivering finns en bakgrundsbelysning till knappen på framsidan, vilket gör att spelaren syns även i mörkret. Excentrique väger 34 gram inklusive batteri och har en batteritid på 20 timmar. Den levereras enbart med ett minne på 1 GB, det vill säga ungefär trettio cd-skivor. Den har samma egenskaper som övriga MP-400, dvs att den fungerar som diktafon, lagringsminne och radio. Excentrique kan spela in musik från en radio, dator eller från en stereo i formaten MP3, WMA, ASF och OGG, och har en USB 2.0-port för snabb överföring. Den kostar 10 000 kronor inklusive moms och finns att köpa på www.jensofsweden.se samt på några få utvalda försäljningsställen.

Den nya BRC-300P har mycket hög bildkvalitet och är samtidigt en mycket kompakt allt i ett-videokamera med 3CCD. Den kan fjärrstyras och ta bilder där det annars är mycket svårt att komma åt eller där en kamera kan upplevas som störande. Kameran är mycket väl lämpad för att ta fjärrstyrda bilder i konserthallar, möteslokaler, kyrkor, föreläsningssalar, biografer, gym och för kabel-TV-sändningar. Under Gyllene Tiders succéturné i somras fanns två robotkameror från Sony med på scenen eftersom man inte ville ha några kameramän där. Robotkamerorna tog de bilder som visades på de enorma filmdukarna bredvid scenen och som gjorde att publiken fick en tydligare bild av allt som hände. Kamerorna styrdes från kontrollplatsen mitt i publikhavet, 170 meter bort från scenen. Robotkameran är enkel både att installera och använda och är så liten och kompakt (180 x 205 x 211mm) att den kan användas i alla typer av inomhuslokaler. BRC-300P är en mycket ekonomisk totallösning för både installatörer och slutanvändare. Videokamerans megapixel-CCD (1.070.000 pixlar) ger skarpa, klara bilder. Sonys avancerade HAD-teknik ger bilder utan störningar och det gör att BRC-300P är perfekt att använda under svåra ljusförhållanden eller när man ska filma mörka objekt. Priset ligger på 42 500 exklusive moms.

I sovrummet, vardagsrummet, gästrummet eller på kontoret. Överallt där man vill njuta av bekvämlighet och närhet till en kyld dryck kan man placera Dometic Silencio - det knäpptysta lilla kylskåpet. Serien är designad för att passa i miljöer där man vill ha mycket kyla på liten yta. De kommer i färgerna aprikos-orange, äggskal och granit och finns i 23, 28, 37 respektive 53 liter. Kylskåpet kan placeras på hjul vilket gör att det kan flyttas och placeras var som helst i rummet. Dometic Silencio saknar kompressor och drivs istället utav absorptionsteknik. Det är samma teknik som används i Dometics miniBarer som finns på 100 000- tals hotellrum runt om i världen. - Ett eget litet tyst kylskåp är superskönt. Många jag talat med säger att det hamnar överst på önskelistan över saker man vill ha i rummet eller på kontoret, säger Maria Ottosson som arbetar på Dometic. Nu kan det alltså bli verklighet. Får det lov att vara ett tyst kylskåp i aprikos-orange, i äggskalsvitt eller kanske i grått? Silencio finns att köpa hos de flesta vitvaruåterförsäljare i landet.

Liten som ett kreditkort - Samsungs Miniket kombinerar sex stycken olika produkter. Nya Miniket från Samsung är digital videokamera, stillbildskamera, mp3-spelare, röstminne, flashminne, och webcam i ett. Den väger bara 150 gram inklusive batteri och är något större än ett kreditkort: 93 x 59 x 26 millimeter. Miniket är teknologiskt avancerad och är full av finesser, men samtidigt lätt att hantera. Byte mellan filmning och stillbildsfotografering sker genom en enkel knapptryckning. – Det här är den första av våra produkter som kombinerat så många funktioner och är så otroligt liten, säger Stefan Sundin, produktmarknadschef på Samsung. Att med samma pryl både kunna filma, ta bilder, spela in röstmemo, lagra data, spela musik och använda som webcam var tidigare en utopi, men vi är stolta över att kunna placera alla dessa funktioner inom samma skal. Ett skal som dessutom är i designmässig framkant både till storlek och utseende. Videokameran i Miniket har en elektronisk bildstabilisator som kommer väl till pass vid skakningar eller handrörelser under filmning. Vill man ta bilder i mörker finns en inbyggd blixt. Mp3-spelaren har plats för hundratals låtar och uttag för hörlurar. Pris: 5 000 kronor.

30 Marknad


HOTELL

& KONFERENSGUIDE

BTI NORDIC

event & conference SOLUTIONS

Quality Hotel Galaxen Galaxen är Borlänges mest händelserika hotell. Här finns allt i ett hus. Dansrestaurang med Dalarnas största dansgolv, pub 128 rum, 14 konferensrum med kapacitet för 600 personer och ett Framtidsmuseum med planetarium.

Dalarna eller Nordpolen? Låt oss inspirera er - testa oss nästa gång! Välkommen att ringa för förslag på ert nästa företagsarrangemang

0243-21 43 30 Jussi Björlingsväg 25, 784 32 Borlänge Tel: 0243-21 60 00, Fax: 0243-21 61 01 galaxen@quality.choicehotels.se www.galaxen.to

Tunagatan 46 784 33 Borlänge borlange.event@btinordic.com

Bolanche & S2 Erbjuder

• konferenser • kvällsaktiviteter • catering

Konferera i navet av Världsarvet Falun! Kopparberget Konferens erbjuder god service i varierande lokaler samt förstklassig mat och dryck!

Telefon: 0243-802 70 Telefax: 0243-822 74 www.bolanche.se info@bolanche.se

Vi ligger 12km öster om Filipstad En två dagars konferens med logi i enkelrum och lokal inklusive helpension kostar 1115 ex moms.

Box 64 682 22 Filipstad Tel: 0590-910 10 Fax: 0590-910 22 www.gammelkroppa.se

.RQIHUHUD PHG %RUOlQJHV ElVWDXWVLNW 3ODWVI|U SHUVRQHUPHG WRSSPRGHUQ XWUXVWQLQJ 5LQJRVVJlUQD SnWHOHIRQ  6HlYHQYnU KHPVLGD WXQDE\JJHQVH

Tel. 023-78 26 38 Fax 023-78 26 28 konferens@kopparberget.com

Konferenshotell i genuin Bergslagsmiljö EDSJÖGÅRDEN BR

Vill du synas i vår hotell och konferensguide? Kontakta:

Konferera i inspirerande miljö

Anders Bromsjö 0733-48 03 63

...gästgifveriet med anor från 1500-talet Dagkonferens 235:2 dagars konferens 1255:Priserna exklusive moms

www.buskakers.se Ring för info & bokning 0243-233 233 Välkomna till en genuin restaurang önskar Anders & Andreas

Konferenslokaler för 5-80 personer. 51 smakfullt inredda Gästrum (82 bäddar). Golf, övernattning, middag, greenfee på Sjärnfors Golfbana 850 kr/pers inkl moms.

Jimmy Bölja 0709-640 482

Helpension 1.290:i enkelrum, exkl moms.

Anders Henriksson 0709-10 84 60

BREDSJÖGÅRDEN KURS OCH KONFERENSHOTELL. Bredsjögården pl 4060, 712 91 HÄLLEFORS Tel. 0587-80 200 fax. 0587-61 008 www.bredsjogarden.se

Lasse Larsson 0733-631 661


Dick Erixon har haft sin politiska blogg i över ett år. Han åsikter och tankar finns på www.erixon.com.

Svenska Dagbladets politiske chefredaktör, PJ Anders Linder, startade i september upp sin ledarblogg. Se www.svd.se/pj."

32 Marknad


Rudbecksgatan 18 • 702 23 Örebro • Tel 019-10 08 75

De allra populäraste bloggarna i USA har över 70 000 olika besökare varje dag och deras makt växer. Anledningen till detta är delvis att de vid ett flertal olika tillfällen varit med och påverkat det inhemska politiska skeendet. De har tagit upp sådant som de vanliga medierna missat eller lämnat fel uppgifter kring. Ett klassiskt exempel är när senatens majoritetsledare Trent Lott tvingades avgå efter några mindre väl valda formuleringar under ett tal. Några bloggare började granska Lotts tidigare historia och efter en tid var de stora tv-kanalerna och tidningarna tvungna att ta upp händelsen. Detta gjorde i sin tur att senatorn efter en tid fick lämna sitt jobb. Bloggaren Matt Drudge, han var riktigt tidigt ute, var den som först avslöjade Bill Clintons affär med praktikanten Lewinsky och det slutade inte så bra för presidenten som alla vet. Det senaste stora exemplet från den amerikanska bloggosfären var turerna kring tv-kanalens CBS valrapportering. Programmet ”60 Minutes” och dess ankare, Dan Rather, hade kom-

Nya menyer • Fullständiga rättigheter • Mat för avhämtning till extrapris • Öppet alla dagar

Granskning av makten

mit över dokument om att Bush smitit från delar av militärtjänstgöringen. Bara någon timme efter att programmet slutat hade ett flertal bloggar, med goda kunskaper i skrivmaskiner från 70-talet, presenterat bevis som visade att dokumenten var förfalskade. Rather fick be presidenten om ursäkt för påståendena och han har nu även fått lämna sin post som kanalens frontman. Denna kontrovers skapade även en debatt kring gamla och nya medier. De redan etablerade anar att det inte längre går att publicera vilka nyheter som helst eftersom det alltid finns någon som kan granska dem snabbt och till allmän beskådning. Denna kamp mellan gammalt och nytt har vi sett antydningar av även här på hemmaplan. Det har även börjat dyka upp bloggar i några av de värsta diktaturerna. Myndigheterna i exempelvis Kina gör allt för att försvåra internetanvändandet. Iran har fått ett oerhört uppsving kring bloggande och för många unga iranier blir den egna bloggen en chans att få diskutera kring sådant som inte tillåts i tidningar och på tv. Även Irak har fått sina första bloggar och här finns det möjlighet att höra från invånarna själva vad de tycker om utvecklingen i landet. Dessa åsikter kan många gånger vara intressanta efter-

SAIGON VIETNAM

Årets överlägset mest uppslagna ord blev ”blogg” enligt det amerikanska ordboksförlagets Merriam-Websters nätupplaga. Tydligen är det många som fortfarande inte har riktig koll på vad uttrycket innebär och vill veta mer. Ordet blogg är en kortare form för webbloggar – loggböcker på webben (weblog på engelska). Vem som helst kan starta en blogg på nätet och när som helst gå in och ge personliga kommentarer och åsikter om exempelvis aktuella händelser. Det finns ingen gräns för hur långa inlägg man behöver skriva eller vad det bör handla om – det är trots allt ens egen dagbok. Detta sätt att dagligen kunna sprida idéer och åsikter har även blivit ett sätt för kända - och okända - debattörer, journalister och opinionsbildare att ett par gånger om dagen gå in på bloggen

och kommentera sådant som sker i vår omvärld. Istället för att skriva debattartiklar och krönikor i tidningar så finns numera denna möjlighet.

Snabb Lunch 1100–1500

Fenomenet med dagböcker på internet, så kallade bloggar, ökar för varje dag som går. Möjligheten att för en hel värld kunna berätta om sina privata åsikter och tankar lockar uppenbarligen många. Bloggarna har även börjat höras på det politiska planet och i USA var de exempelvis med och påverkade i det senaste valet. Marknad har träffat två av Sveriges populäraste samhällsdebatterande bloggare - Dick Erixon och PJ Anders Linder.

RESTAURANG

Text John Borgersen Foto Michael Steinberg

Vietnamesiska specialiteter – även asiatisk mat

Bloggar – den nya maktfaktorn

Forts. sid 34

Nummer 6 2004 33


som de skiljer sig så oerhört från den rapportering som man är van med.

Fallet Gudmundson Det har varit en oerhörd utveckling för bloggar i Sverige det senaste året. Detta gjorde att tidningen Internetworld till och med anordnade landets första bloggforum i Stockholm nu i november. I tre olika paneldebatter diskuterade man bloggarnas roll inom områdena politik, kunskap och media. Det blev fullsatt i lokalen och alla de stora bloggarna fanns på plats. Som moderator i den första debatten fanns SVT-journalisten Per Gudmundson. Han drev fram tills för några veckor sedan en mycket populär blogg där han skrev om politik på ett eget humo-

ristiskt, och ibland, ganska så elakt sätt. Vad han vid tillfället inte visste var att hans arbetsgivare, SVT-24, skulle ge honom ett ultimatum några veckor senare – sluta blogga eller få sparken. Det var när Gudmundson skulle omförhandla sin anställning som han fick beskedet. Han berättade om sin blogg och fick reda på att den stred mot alla SVT:s regler om opartiskhet bland journalisterna. Tilläggas bör att han i sina inlägg tenderade att dra åt höger politiskt. Gudmundsons blogg slocknade den 29 november och han valde att behålla anställningen.

Politisk blogg En annan av deltagarna på forumet var Dick Erixon. Den tidigare center-

partisten och ledarskribenten på Finanstidningen har sedan september i fjol en blogg som han kallar ”i hjärtat rebell”. Erixons politiska webbdagbok hör till de mer populära på nätet och han uppdaterar den flera gånger dagligen. Oftast har han korta och intressanta inlägg om aktuella händelser inom politiken i Sverige eller utomlands och infallsvinkeln är inte alltid vad man är van vid från de vanliga medierna. När kom du första gången i kontakt med ordet blogg? -Början på 2003, då jag förstod att det var en debatt på internet som startade kritiken som ledde till att en av USA:s mäktigaste politiker, senatsledaren Trent Lott, avgick. De traditionella medierna uppfattade inte innebörden i vad Lott hade sagt på en offentlig bjudning, men privatpersoner som drev bloggar började diskutera det på nätet. En av de drivande var Andrew Sullivan, vars blogg jag började följa. Varför startade du din blogg? - Min erfarenhet av att skriva artiklar i tidningar och publicera rapporter och debattböcker gjorde att bloggarnas informella och personliga ton inte tilltalade mig till en början. Jag tycker att åsikterna ska stå i centrum, inte personen. Men saknaden efter att få skriva dagsaktuella ledare, som jag gjort i Finanstidningen, fick mig att börja. Bloggen är ett enkelt och smidigt verktyg för att snabbt publicera aktuella texter. Hur skulle du vilja beskriva de åsikter som du framför på bloggen? - Anti-etablissemang. Det är ingen slump att jag kallar bloggen ”i hjärtat rebell”. Jag tycker både den politiska klassen och medieeliten är trötta och försoffade. De följer bara gamla mallar och går aldrig utanför dem. De ifrågasätter inte, eftersom de själva tjänar på status quo. Jag tror dagens politiska och mediala elit inte är ett dugg bättre än den aristokratiska eliten på slutet av 1800-talet. Bloggarna slår underifrån och utmanar politiker, medier och andra makthavare. Hur många olika besökare har du per månad? - Besökstrafiken har ökat varje månad och i november var det drygt 1 000 unika besök per vardag och sammanlagt 29 000 för hela månaden. Varför tror du att det är mer "liberala" människor än "socialister" som bloggar? - Bloggar kräver stor förmåga till individuellt tänkande, individuellt ställningstagande och individuellt formulerade budskap. Det ska gå fort. Och vill man ha många besök måste man kunna ta ut svängarna och spetsa till. Det passar sämre för dem som anser att åsikter ska formas kollektivt på

34 Marknad

möten och efter omröstningar. Dessutom är ju alla mainstreammedier (utom några ledarsidor) vänsterinriktade, så behovet av vänsterbloggar är mindre. Hur går man rent tekniskt tillväga för att starta en blogg? - Ja, säg det. Jag är en teknisk nolla och använder enklaste möjliga htmlformat som för en vanlig hemsida. Det som definierar en blogg är att den uppdateras så gott som dagligen, att inläggen läggs upp i kronologisk ordning med det sista överst och att man är generös med länkar till källor. Finns det något inlägg i din blogg som du är speciellt nöjd över det senaste året? - Min blogg var först med att använda begreppet ’demokratisk imperialism’, detta i samband med att jag presenterat den neokonservativa filosofin i amerikansk utrikespolitik. I vår globala tid är det märkligt hur undermåliga svenska mediers utrikesrapportering är. Min bevakning av amerikansk politik är mer omfattande än någon annan på svenska språket. Likaså förmedlar jag en hel del nyheter som utelämnas om befrielsen av Afghanistan och Irak. När det gäller svensk inrikespolitik ger jag min syn på hur de borgerliga borde agera för att vinna nästa val. Kan du påverka debatten? - Alla inlägg ska bidra med ämnen och synpunkter som inte finns någon annanstans. Jag vill att min blogg ska ge läsaren något nytt, inte upprepa det man kan få på andra håll. Min blogg ska lägga till något i samhällsdebatten. Meningen är att även den som inte alls håller med mig ska kunna upptäcka nya argument. Har du några förebilder som inspirerat dig i ditt bloggande? - Andrew Sullivan. Han har runt 70 000 besök per dygn. Tror du att de svenska bloggarna kommer att kunna påverka och bli en lika stor maktfaktor som de amerikanska i framtiden, exempelvis valet-2006? - Ja. Internetvanan hos väljarna är lika stor i Sverige som i USA och även om våra demokratiska system är väldigt olika, är den offentliga debatten och mediesituationen inte särskilt annorlunda. Bloggarna fyller en funktion som bryter upp den invanda relationen mellan politiker och journalister. Hur ser de stora tv- och tidningsredaktionerna på denna nya typen av "journalistik"? - Man försöker förtiga och marginalisera bloggarna. Med några undantag.

Ledarblogg Det har även startats upp en så kallad


ledarblogg. Det var i augusti Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder drog igång och ganska snabbt har han blivit en av de ledande politiska kommentatorerna på nätet. När kom du först i kontakt med ordet blogg? - Jag började intressera mig för bloggar under våren 2004. Varför startade du din blogg? - För att få möjlighet att komplettera papperstidningens rytm med ett snabbare, kanske också mer temperamentsfyllt format. Hur har reaktionerna varit bland dina journalistkollegor? - På SvD och bland bekanta har reaktionerna varit positiva och nyfikna. Detsamma har gällt bloggare som legat före mig i spåret: de har för det allra mesta tyckt att det var roligt att ett etablerat medium tog initiativ på det här området. Men det är inga andra stora tidningar som har hängt på. Hur många olika besökare har du i månaden? - Vårt första mål är 50 000 unika besök i månaden. Jag tror inte att vi är riktigt där ännu, men det kommer. Hur skiljer sig det som du skriver i bloggen jämfört med tidningen? - Det är kortare, lite mindre analytiskt, lite mer rakt på sak. Är det en speciell typ av människor som bloggar tror du, finns det saker som ni bloggare har gemensamt? - De som bloggar i Sverige är fortfarande pionjärer. De är antingen mer teknikintresserade eller mer debattlystna än folk i allmänhet. Tror du att de svenska bloggarna kommer att kunna påverka och bli en lika stor maktfaktor som de amerikanska i framtiden, exempelvis valet-2006? - Inte riktigt. USA:s politiska kultur är mindre partistyrd, har mer utrymme för enskilda initiativ. Men enstaka

bloggar kan säkert få genomslag för bra historier. Vad skiljer en "ledar-blogg" mot en vanlig blogg? - Det finns mig veterligen bara en ledarblogg i Sverige, och det specifika med den är att den görs inom ramen för arbetet vid en traditionell ledarsida i en dagstidning. Varför finns det så få journalistbloggar i Sverige? - Kan bara gissa: Rollkonflikter mellan rapporterande och kommenterade journalistik, bloggar blir inte bra utan personliga ställningstaganden. Sedan kan det finnas en ovilja till obetalt merarbete.

Intressanta bloggar: Dick Erixon www.erixon.com PJ Anders Linder www.svd.se/pj JKL-bloggen www.jklgroups.blogs.com Johan Norberg www.johannorberg.net Johnny Munkhammar www.munkhammar.org Stockholm Spectator www.spectator.se/stambord/ Fria irakier www.iraqthemodel.blogspot. com/

Professionella datautbildningar för - företag, offentlig sektor och organisationer

I all verksamhet är personalens kunskap och kompetens en avgörande faktor för framgång och tillväxt.

NBV Örebro län Box 280, Köpmangatan 27 701 45 Örebro lars.jonsson@nbv.se 019-670 83 00 www.nbv.se/orebro

Ni har möjlighet att öka era kunskaper hos oss • Grund och fortsättning • Datorkörkort • Företagsanpassade • Målinriktade kurser

Nummer 6 2004 35


Foto Alexis Daflos

Wilhelm Reuterswärd är förste hovintendent.

Hovet får sina jaktgevär från Widforss - Sveriges äldsta fackhandel.

Erik och Maria Gunnarsson har skrivit boken "Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer" och de driver även internetsajten hovlev.com.

36 Marknad


Höga krav på Sveriges hovleverantörer Text Henrik Lenngren Foto www.hovlev.com

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia ses sällan traska omkring på galleriorna med shoppingkassar i händerna. När deras majestäter behöver något tar de i stället hjälp av sina kungliga hovleverantörer. I dagsläget har de 130 sådana att välja emellan. Marknad har intervjuat fyra av dessa, samt talat med förste hovintendent Wilhelm Reuterswärd och författaren Erik Gunnarsson som skrivit en bok i ämnet. För hundra år sedan satt pyroteknikern C. R. Hansson på sin arbetsplats och författade ett brev adresserat till kung Oskar II. Med glödande penna skrev han: ”Under flera år har jag haft förmånen att få anordna fyrverkerier vid festligheter och andra tillfällen, vid hvilka Hans Majestät Konungen varit tillstädes. Detta har skett årligen under åtminstone tio år i Marstrand och äfven å andra platser såsom Särö och Tjolöholm. Jag anser mig i sådant hänseende särskilt böra erinra om det af mig arrangerade fyrverkeri som afbrändes den 16 augusti 1903 uti Marstrand vid den derstädes med anledning af Hans Majestät Konungens dervaro anordnade Venetianska fest. Dessutom har jag under de senaste tre åren hedrats med beställningar

Fällkniven AB tillverkar knivarna.

på fyrverkeripjeser till Hofförvaltningen, för att användas å "Drott", medan detta fartyg befunnit sig uti Marstrand. På grund häraf vågar jag framkomma med en vördsam framställning att jag måtte befinnas förtjent af att blifva utnämnd till Konglig Hofleverantör.” Detta brev finns i säkert förvar i Stockholms slottsarkiv, där alla ansökningar om hovleverantörskap sedan 1872 finns sparade. C. R. Hansson hade lyckan med sig – han blev hovleverantör. Just detta är en kvalitetsstämpel som är få förunnad. Nuvarande kung Carl XVI Gustaf har exempelvis ”bara” utnämnt 130 hovleverantörer, att jämföra med Gustav VI Adolfs 1 100 motsvarande. – Vår nuvarande konung ville först avveckla hovleverantörskapet helt, men medgav så småningom att det fick leva vidare men under strikta former. Enbart svenska företag och inga företag som handlade med vin, sprit eller tobak, berättar Wilhelm Reuterswärd för Marknad. Reuterswärd är förste hovintendent, och är den som tar emot alla ansökningar och behandlar dem inför kungens beslut. – Om en ansökning faller ur ramen, refuserar vi den själva. Vi företar ingen

Portfölj från Bölebyns garveri.

aktiv uppsökande verksamhet av potentiella nya hovleverantörer, förklarar Wilhelm Reuterswärd. Är det några som vet allt och lite därtill om hovleverantörer och dess intressanta historia, då talas det om Erik och Maria Gunnarsson, det äkta paret från Askersund som gett ut böcker i ämnet och även driver sajten hovlev.com på webben. 1999 gav de ut boken ”Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer”, en välskriven dokumentation över 192 sidor – där man besökt och porträtterat merparten av nationens hovleverantörer. Idén föddes i samband med att Erik läste ett reportage om utnämningen i en av morgontidningarna. Det blev en ”perfekt röd tråd för ett nytt bokprojekt”. Kungliga Hovstaterna gav sitt godkännande och resan kunde börja med att Gunnarssons besökte fem företag. Man frågade: ”Om vi gör en bok om Kungliga Hovleverantörer och skriver en eller flera sidor om ert företag – kan ni då tänka er att köpa ett antal böcker?” Gensvaren blev positiva och efter grundliga budgeteringar visade det sig att projektet borde kunna bära sina kostnader. – Därefter sa vi upp oss från våra jobb, tog ett banklån och började skriva

Keramiken görs av Paradisverkstan.

boken. Det tog två år, berättar Erik Gunnarsson. Samarbetet mellan grundarna till hovlev.com och kungahuset är gediget. – Vi hjälper varandra och utbyter information. Hovstaterna meddelar oss när det händer nya saker, bland annat utnämningar, och vi som har dagliga kontakter med hovleverantörsföretag hör av oss vid bolagsförändringar eller när kontaktpersoner slutar. Utnämningen av ett hovleverantörskap betraktas som något exklusivt, på sitt sätt nästan en kvalitetsgaranti i sig. Eller: – Ett riktigt nålsöga, som Erik Gunnarsson uttrycker det. – Utnämningen är personlig och tilldelas en person på företaget, vanligtvis vd:n. Företaget måste ha levererat varor eller utfört tjänster åt någon medlem av kungafamiljen under en lång tid. De ska ha bedrivit verksamhet i minst fem år och skött sin ekonomi på ett klanderfritt sätt. Många söker och få är utvalda. Av de 90 företag vi har besökt har många haft produkter i världsklass. Det har varit otroligt fina företag, fortsätter Gunnarsson. På frågan om det finns några trivsamma anekdoter att förtälja kommer

Kittys Hattar levererar huvudbonader.

Sandberg Tapeter pryder hovets väggar. Forts. sid 38

Nummer 6 2004 37


Marie Qvennerstedt, vd på Lennströms El.

svaret – eller rättare sagt svaren – i snabb ordföljd. Det framkommer att de amerikanska presidenterna Dwight D. Eisenhower och Lyndon B. Johnson har köpt Eskilstuna-baserade EKA:s guldetsade fickknivar med sina respektive namnteckningar i guld. Kejsarinnan från Japan har burit glasögon från Polaris Optic (Boden) och påvens handsydda skor kommer från Zia Design i Malmö. När Erik och Maria Gunnarsson skulle besöka Z-Metallforum AB för ett reportage, fick de en spännande sightseeing. – Nere i Riddarholmskyrkans karolinska gravvalv vilar Karl X Gustav och Karl XV med sina familjer. Cai Zetterström renoverar kungliga begravningskistor, och mötte upp oss utanför kyrkan för att sedan ta oss med ner. Av Sveriges 130 hovleverantörer har Marknad talat med fyra. De är samtliga överens om en sak: hovleverantörskapet är förpliktigande. – Det förpliktar att fortsätta agera med seriositet, ansvar och moral samtidigt som vi strävar efter att hela tiden förbättra våra produkter och vårt utbud, förklarar Peter Hjortberger. Han driver företaget Fällkniven, hovleverantörer sedan 1999, i Boden. – För oss handlar det om en kundrelation mellan kungen och vårt företag. Kungen är mycket intresserad av jakt och fiske. Vi tillverkar och säljer slidknivar, fällknivar, kockknivar och

38 Marknad

skärpredskap, där cirka två tredjedelar av vår produktion går på export. I Sverige är Försvaret vår största enskilda kund där flera av våra produkter används sedan tio år tillbaka, säger Hjortberger. Han ser utmärkelsen som ”ett kvitto på vår kvalitet och fina design”. – Vi använder det stora riksvapnet i vår marknadsföring och tror att det kan ha en betydelse för vissa kunder. Hjortberger får medhåll från Marie Qvennerstedt, vd på Lennströms El: – Många kommenterar detta. Det har nog större värde hos våra kunder än vad man kan tro. Det är en kvalitetsstämpel. Samtidigt har kunderna höga förväntningar. Det gäller att göra ett bra jobb hos alla kunder, att leva upp till utmärkelsen. Många utbrister: "kan ni leverera till kungen, så kan ni nog leverera till mig också". Lennströms El har anlitats av kungahuset sedan 1964. Man utför elinstallationer inom Stockholms Slott. Skulle slottet vara mörkt som natten om det inte vore för er? – Nej, om jag ska vara ärlig, men om så skedde… ja, då skulle vi kunna lösa problemet direkt, säger Marie Qvennerstedt. Sverige har varit monarki i över ett millennium. Hantverkare och köpmän var två yrkeskategorier som var bland de första att utföra arbete åt kungafamiljen. I dag förser leverantörer kungahuset med allt från solglasögon och choklad till fällknivar och tenn. Man av ordning undrar hur det kan se ut om femton år. – Hittills har det främst varit produkter som levererats. Min gissning är att flera utav dem som driver rena tjänsteföretag kommer att utnämnas, till exempel inom information, serviceyrken och data, säger författaren Erik Gunnarsson. Det brittiska hovets leverantörer uppgår till 920 stycken. Vad har dem som inte det svenska hovet har? – De har haft fyra kungligheter som utnämnt företag så därför är det också fler företag utnämnda där. Vi har

själva besökt en svärdtillverkare i England, Wilkinsons Sword, och en sådan leverantör saknas här, svarar Erik Gunnarsson. En hattleverantör saknas dock inte. Brita von Koenigsegg basar över Kittys hattar och det är hon som under årens lopp har levererat ett tresiffrigt antal hattar till drottning Silvia. – Många kunder säger inledningsvis att "men… jag passar inte i hatt". Sedan lämnar de ofta butiken helt övertygade om motsatsen och återkommer senare, många gånger med kommentaren "jag förstår inte hur jag tidigare klarat mig utan hatt". Rätt hatt kan lyfta fram personligheten, säger von Koenigsegg. Hon tror att anledningen till att kungahuset fastnat just för Kittys hattar beror på ”förmågan att skapa förtroende och tillhandahålla kunskap och smak”. – Man är självklart mycket stolt och glad över att tillhöra den exklusiva hovleverantörskaran, säger Brita. Stolt och glad är även Eva Stenström, vd på Stockholm Militärekipering som måttsytt högvaktsuniformer till Kungliga Livgardets officerare i drygt tio år. – Vi känner oss utvalda och strävar alltid efter att leverera en så högkvalitativ vara som möjligt. Att vara hovleverantör är en sorts värdemätare och kvalitetsstämpel utåt mot kunderna – särskilt den kundkrets som uppskattar hög kvalitet och ett personligt bemötande hos ett litet företag, säger Stenström. Av kungens allra mest trogna leverantörer måste ABU Garcia, Marabou och Rörstrands nämnas. De har i princip varit med sedan ruta ett. Samtidigt som det historiska vingslaget är starkt, andas det nydanande i hovleverantörskretsarna. – Ett dataprogramvaruföretag har levererat till kungahuset sedan 1980talet. Vi har också en ansökan från ett eventföretag som ligger och väntar… så visst är kungen i tiden, avslutar förste hovintendent Wilhelm Reuterswärd.

Fakta/Ett urval av Sveriges 130 hovleverantörer Annas Pepparkakor, Arla Foods, Brio, Bölebyns Garveri, Cloetta Fazer, Duro, Grand Hotel, Göteborgs Kex, Hästens Sängar, Ikea, Liljeholmens Stearinfabrik, Löfbergs Lila, Melander Blommor, Orrefors Kosta Boda, Oscar Jacobson, Ramlösa Hälsobrunn, Saab Automobile, Sandberg Tapeter, Scandinavian Eyewear, Svenskt Tenn, Tretorn Sweden, Widforss.


“En helt vanlig dag? Då ser jag till att

vi håller vad vi lovat. Enligt tidsplan, enligt budget och enligt ritningarna.” Tore Lennartsson, produktionschef, Skanska Sverige

Om- och tillbyggnaden av CityCronan, en centralt belägen kontorsfastighet i Stockholm, ställde höga krav. Butiker och kontor skulle ha full verksamhet under byggtiden. Det är ett bra exempel på hur vi på Skanska arbetar. "Ett projekt av den här storleksordningen kräver struktur och rutiner. Man måste prioritera kontakten med kunder, hyresgäster och entreprenörer, så alla vet vad som ska göras". Att vara flexibel, lyssna till kundernas behov och hitta de effektivaste lösningarna är avgörande. "När vi arbetat under affärstid har vi exempelvis anpassat arbetsmomenten för att vara så tysta som möjligt", säger Tore Lennartsson. "Att det fungerat bra, märker vi inte minst på alla de positiva kommentarer vi fått under projektets gång."

www.skanska.se

Nummer 6 2004 15


POSTTIDNING AVSÄNDARE: HKM, Box 385, 701 47 ÖREBRO

LEVERANTÖR:TOMP Beer & Spirits AB

019-611 48 80 www.tomp.se

019marknad_6_2004  

DICK OCH PJ - SVERIGES LEDANDE ÖVRIGT: KUNGL. HOVLEVERANTÖRER, STRESSDOKTORN, POSTENS VD INTERVJUAS ÖREBRO december 20 04

019marknad_6_2004  

DICK OCH PJ - SVERIGES LEDANDE ÖVRIGT: KUNGL. HOVLEVERANTÖRER, STRESSDOKTORN, POSTENS VD INTERVJUAS ÖREBRO december 20 04

Advertisement