Page 1

3d-illustrasjon.

Vikan amfi - enkelt og greit BYGGETRINN 2

Godkjent

for

Husbankfinanserin g inntil 80% finansieri ng

+ 20%

STARTLÅN - ta kontak t med Hitra kommune

Se også finansieringseksempler bak i prospektheftet

G -KODE O SCAN QR MRÅDET: FRA O SE FILM

=Jt /watch?v tube.com =youtu.be u o .y w ww ture Rj8&fea 6R8quy


3d-modell av Vikan amfi byggetrinn 2. Byggetrinn 1 i bakgrunnen. 3d-illustrasjon.


G -KODE O SCAN QR MRÅDET: O FRA SE FILM

Jt atch?v= e.com/w utu.be b tu u o www.y ture=yo Rj8&fea 6R8quy


Vikan amfi - enkelt og greit

Vikan amfi kan bli din inngangsbillett til boligmarkedet i Fillan. Her får du alt du trenger på ett plan. Alt ligger sentrumsnært med utsikt mot Fillan og Fillfjorden. De fleste leilighetene har livsløpsstandard og kan husbankfinansieres. Det er også mulighet for å søke om startlån til Hitra kommune. Leilighetene organiseres som selveierleiligheter og utenomhusarealene ferdigarbeides med plen, kantstein og asfalt. Det er heis mellom etasjene og alle kjøkken har ferdig integrerte hvitevarer inklusive. Vi tror du vil finne deg til rette i Vikanamfi, en kort spasertur fra Fillan sentrum.

BYGGETRINN

2


NG

GA

6

I MN

+4 5

NG

+4

2

+4

3-ROMS UU 7 / HC

IG

UL

UM

SN

T

HE

3

F1

1

+4 2

4

3

eis

t. h

ev

FERDIGSTILT

2-ROMS UU

2-ROMS

OK GULV + 45

A

1

+5

+

8

7

+4

+4

3

+4

P

AP

TR

GS

IN

N ØM

13

48

01

81

82

ITT

SN

0 00

8G

A

A-

F5

12

11

15

14

13

8

5

1 2

5

4

NG

ES

eis

t. h

ev

GA

AL SV

1

3

2

4

5

2-ROMS UU

0

+5

2-ROMS

5

+4

I MN NG RA ST

3-ROMS UU

3-ROMS UU

PP

B

4

+4

OK GULV + 44.5

3G

OK GULV + 44,5

2 6

+4

NG

B6

2G

7

+4

2-ROMS

3-ROMS UU

OK GULV + 44.5

1G

13

F7

3-ROMS UU 14 12

15

-B

B ITT

SN

1

+5

9

+4

BYGGETRINN

4-ROMS UU

B

4-ROMS UU

+4

GA

2-ROMS UU

4

B

B-

ITT

SN 8

+4

10 9 8

7 / HC

4

+4

3

6

1

+5

09

7 +4

5

2

4 2 S UU

2-ROM

C

AN G

3-ROMS UU

+

OK GULV + 43.5

BYGGETRINN

NB! VINKEL FJERNET PÅ TRINN 3 T IT

0

G

7

00

AL SV

44

4

OK GULV + 44

6

3-ROMS UU

6

3

0 4 02 2 6 85

0

+5

5

2 1

9 +4

5 +4

8 7

1

8

+4

2-ROMS

C

C-

C

SN

3

3-ROMS U

+ 43

OK GULV + 43.5

L

EA

R EA

FL2

2 S LEK L F ELLE

Eksisterende bebyggelse

F

på Vikantoppen.

1 150

2 504

m

+4

4,0

2,8

3

+4

m

1 153

2,5

+42

0

m

+42

4,0

Stigning 1:2

2

+42

+4

C

C-

+4

2-ROMS

S UU

2-ROM

3

TT

I SN

P AP

R

ST

NG

ES NI LL ØM FE R 5 is 4 he t. 3 ev 2 1

11

F8

B5

tlf. +47 72 56 75 10 www.eggen-arkitekter.no

LL

FE

7

AL SV

1

3

Havstein Vestre N-7021 Trondheim

10

9 8 / HC 6

A01-0

3

4 3

15 m

+4

7 6

2

F6

10

EGGEN ARKITEKTER AS

11

10

9

7G

5

0648D SKISSEPROSJEKT 03.05.2011 12

3-ROMS UU 6G

0

MÅL 1:500

9

+4

46

R

5G

SITUASJONSPLAN

0 +5

3-ROMS UU

4G

4

+4

F4

7

2

A

A-

+5

OK GULV + 45

F3

5

SN

3-ROMS UU

5

+4

B2

0 97

ITT

4

2-ROMS UU

F2

ETABLERINGS BOLIGER FELT B2 VIKAN, FILLAN

BYGGETRINN 1 3-ROMS UU

3

2

1

A

ES

LL

FE

6

5

2-ROMS

10

9

8

PP RA ST

4

+4

4

3

2

1

TURVEG

3-ROMS UU

5

G AN

9

8 70

G AL SV

AL SV

1

+4

0

+4


BYGGETRINN 1

FERDIGSTILT

PLANLAGT VIKAN PANORAMA

Omr책deplan for Vikantoppen pr. januar 2013. 3d-illustrasjon.

BYGGETRINN

2


PLANLAGT BYGGETRINN

3

NB! VINKEL FJERNET PÅ TRINN 3

PLANLAGT VIKAN TERRASSE


Vikan amfi - byggetrinn 2

PLAN 1 102 101

OBS ! DENNE V EGGEN SETTES OPP ETTER HEISMONTA SJE

05 5,1 m²

S-BOD

04 5,1 m²

03 5,1 m²

S-BOD

5,0 m²

GANG

4-ROMS

81,7 m²

LEIL. B102

TAVLE 4,0 m²

SOV 2 8,1 m²

S-BOD

BAD

SOV 2 8,1 m²

GANG 5,0 m²

4-ROMS

LEIL. B101 81,7 m²

02 5,1 m²

S-BOD

01

S-BOD 6,4 m²

SOV 1 12,4 m²

BOD 3,0 m²

STUE/KJØKKEN 31,4 m²

SOV 1 12,4 m²

3,0 m²

BOD

STUE/KJØKKEN 31,4 m²

ENTRE 3,3 m²

BAD 3,3 m²

SOV 1 6,3 m²

23,0 m²

STUE/KJØKKEN

2-ROMS

LEIL. B103 37,7 m²

103

BOD 3,0 m²

BAD 5,3 m²

SOV 1 10,8 m²

ENTRE 2,8 m²

23,5 m²

SOV 2 7,3 m²

23,5 m²

STUE/KJØKKEN

3-ROMS LIVSLØPSSTANDARD

LEIL. B105

105

3-ROMS LIVSLØPSSTANDARD

104

55,3 m²

SOV 2 7,3 m²

VARMTVANNSTANK

55,0 m²

LEIL. B104

STUE/KJØKKEN

VARMTVANNSTANK

PLAN 1etg

ENTRE

2,8 m²

BOD

3,0 m²

BAD

5,4 m²

SOV 1

11,0 m²

05

S-BOD

5,1 m²

04

SOV 2

8,1 m²

S-BOD

7,5 m²

BAD

6,6 m²

ENTRE

5,0 m²

SOV 2

6,9 m²

SOV 2

8,1 m²

03

S-BOD

6,9 m²

GANG

5,0 m²

4-ROMS

LEIL. B202

81,7 m²

02

S-BOD

5,4 m²

01

6,3 m²

S-BOD

SOV 1

12,4 m²

BOD

3,0 m²

STUE/KJØKKEN

31,4 m²

SOV 1

ENTRE

3,3 m²

3,3 m²

BAD

SOV 1

6,3 m²

STUE/KJØKKEN

37,7 m²

LEIL. B203

2-ROMS

23,0 m²

VARMTVANNSTANK

6,6 m²

ENTRE 5,0 m²

SOV 2 6,9 m²

6,6 m²

BAD

ENTRE 5,0 m²

SOV 2 6,9 m²

16 x 182 = 2 904

16 x 182 = 2 904

VARMTVANNSTANK

B

3,

10,8 m

SOV


PLAN 1etg

Vikan amfi - byggetrinn 2

PLAN 2

05 5,1 m²

S-BOD

04 7,5 m²

SOV 2

SOV 2 8,1 m²

8,1 m²

S-BOD

BAD 6,6 m²

ENTRE 5,0 m²

SOV 2 6,9 m²

BAD

6,6 m²

ENTRE 5,0 m²

SOV 2 6,9 m²

16 x 182 = 2 904

03 6,9 m²

S-BOD

GANG 5,0 m²

4-ROMS

LEIL. B202 81,7 m²

GANG 5,0 m²

4-ROMS

LEIL. B201 81,7 m²

02 5,4 m²

S-BOD

01

S-BOD 6,3 m²

SOV 1 12,4 m²

BOD 3,0 m²

STUE/KJØKKEN 31,4 m²

SOV 1 12,4 m²

BOD 3,0 m²

STUE/KJØKKEN 31,4 m²

ENTRE 3,3 m²

BAD 3,3 m²

SOV 1 6,3 m²

23,0 m²

2-ROMS

LEIL. B203

STUE/KJØKKEN

VARMTVANNSTANK

37,7 m²

203

BOD 3,0 m²

BAD

5,3 m²

SOV 1 10,8 m²

ENTRE 2,8 m²

23,5 m²

SOV 2 7,3 m²

23,5 m²

STUE/KJØKKEN

3-ROMS LIVSLØPSSTANDARD

LEIL. B205

205

3-ROMS LIVSLØPSSTANDARD

204

ENTRE

2,8 m²

BOD

3,0 m²

BAD

5,4 m²

SOV 1

11,0 m²

0

10

Plan leilighetsbygg

MÅL 1:20

0648 D SKISSEPROSJEKT 24.08.2012

Statsråd Kroghs veg 15E www.eggen-arkitekter.no

50 cm

A03-01

7021 Trondheim

EGGEN ARKITEKTER AS

20

VIKAN AMFI, HUS B - FELT B2

VIKANTOPPEN AS

55,3 m²

SOV 2 7,3 m²

VARMTVANNSTANK

55,0 m²

LEIL. B204

STUE/KJØKKEN

VARMTVANNSTANK

PLAN 2etg

16 x 182 = 2 904

Havstein Vestre Gård tlf. +47 72 56 75 10

N

202 201


ang 0 m²

Vikan amfi - byggetrinn 2

2 ROMS LEILIGHET

A03-02

A03-02

INNGA NG

sov 1 12,4 m²

entre 3,3 m²

FA SA DE NOR D- V EST

INNGA NG

FA SA DE NOR D- V EST

bod 3,0 m²

stue/ kjøkken 23,0 m²

bad 3,3 m²

FA SA DE NOR D-ØST

FA SA DE NOR D-ØST

203

stue/ kjøkken 31,4 m²

FA SA DE SØR -V EST

FA SA DE SØR -V EST

sov 6,3 m²

VIKANTOPPEN AS

103

VIKANTOPPEN AS AMFI, HUS B - FELT B2 VIKAN VIKAN AMFI, HUS B - FELT B2

Fasader

Fasader 0

MÅL 1:20 0

10

20

10

20

50 cm

MÅL 1:20 0648 D SKISSEPROSJEKT

24.08.2012

0648 D SKISSEPROSJEKT 24.08.2012 EGGEN FA SA DE SØR -ØST FA SA DE SØR -ØST

A03-02

A03-02

ARKITEKTER AS

Havstein Vestre Gård

Statsråd Kroghs veg 15E

56 75 10 E G G E N Atlf.R+47 K I72T E K T E R www.eggen-arkitekter.no AS Havstein Vestre Gård tlf. +47 72 56 75 10

50 cm

Statsråd Kroghs veg 15E www.eggen-arkitekter.no

7021 Trondheim

7021 Trondheim


2 ROMS LEILIGHET Stue og kjøkken Bad Soverom Entre Utvendig bod Samlet areal - BRA 37,7 m2 + 5 m2 utvendig bod


Vikan amfi - byggetrinn 2

3 ROMS LEILIGHET

A03-03 A03-02

A03-02

INNGA NG

FA SA DE NOR D- V EST

INNGA NG

FA SA DE NOR D- V EST

V03 1 390 x 790

bod 3,0 m²

VARMTVANNSTANK

entre 3,3 m²

BH 900

entre 2,8 m²

SOV 7,3 m² 2

FA SA DE NOR D-ØST

FA SA DE NOR D-ØST

bad 3,3 m²

stue/ kjøkken 23,0 m²

204

205

104

105

stue/ kjøkken 23,5 m²

bad 5,3 m²

VIKANTOPPEN AS FA SA DE SØR -V EST

FA SA DE SØR -V EST

sov 6,3 m²

sov 2 7,3 m²

sov 1 11,0 m² VIKAN AMFI, HUS B - FELT B2

VIKANTOPPEN AS AMFI, HUS B - FELT B2 VIKAN

Fasader

Fasader 0

MÅL 1:20 0

10

20

10

20

50 cm

MÅL 1:20 0648 D SKISSEPROSJEKT

24.08.2012

0648 D SKISSEPROSJEKT 24.08.2012 EGGEN FA SA DE SØR -ØST FA SA DE SØR -ØST

A03-02

A03-02

ARKITEKTER AS

Havstein Vestre Gård

Statsråd Kroghs veg 15E

56 75 10 E G G E N Atlf.R+47 K I72T E K T E R www.eggen-arkitekter.no AS Havstein Vestre Gård tlf. +47 72 56 75 10

50 cm

Statsråd Kroghs veg 15E www.eggen-arkitekter.no

7021 Trondheim

7021 Trondheim


3 ROMS LEILIGHET Stue og kjøkken Bad B0d Soverom 1 Soverom 2 Entre Utvendig bod Samlet areal BRA 55 m + 5 m2 utvending bod 2


Vikan amfi - byggetrinn 2

4 ROMS LEILIGHET

A03-02

A03-02

INNGA NG

FA SA DE NOR D- V EST

INNGA NG

FA SA DE NOR D- V EST

sov 2 8,1 m² gang 5,0 m²

FA SA DE NOR D-ØST

bad 6,6 m²

FA SA DE NOR D-ØST

sov 1 12,4 m² bod 3,0 m²

entre 5,0 m²

VIKANTOPPEN AS FA SA DE SØR -V EST

VIKANTOPPEN AS AMFI, HUS B - FELT B2 VIKAN FA SA DE SØR -V EST

VIKAN AMFI, HUS B - FELT B2

Fasader

201

202

Fasader 0

MÅL 1:20

sov 3 24.08.2012 6,9 m² 0

10

20

10

20

50 cm

MÅL 1:20 0648 D SKISSEPROSJEKT 0648 D SKISSEPROSJEKT 24.08.2012 EGGEN

Havstein Vestre Gård

101

102

Havstein Vestre Gård tlf. +47 72 56 75 10

A03-02

A03-02

ARKITEKTER AS Statsråd Kroghs veg 15E

56 75 10 E G G E N Atlf.R+47 K I72T E K T E R www.eggen-arkitekter.no AS

FA SA DE SØR -ØST FA SA DE SØR -ØST

50 cm

Statsråd Kroghs veg 15E www.eggen-arkitekter.no

7021 Trondheim

7021 Trondheim

stue/ kjøkken 31,4 m²


4 ROMS LEILIGHET Stue og kjøkken Bad Bod Soverom 1 Soverom 2 Soverom 3 Entre Gang Utvendig bod Samlet areal BRA 81,7 m2 + 5 m2 utvendig bod


Eksempel pü interiør fra leilighet Vikan amfi. 3d-illustrasjon.


Vikan amfi - byggetrinn 2

FASADETEGNINGER

INNGA NG

FA SA DE N R ADD -V FO AS E ENSOT R D - V E S T

FA SA DE NOR D- V EST INNGA NG

FA SA DE NOR D- V EST

FA SA DE N R ADD- Ø FO AS E SNTO R D - Ø S T

FA SA DE NOR D-ØST FA SA DE NOR D-ØST

FA SA DE S RA - VDEESST Ø R - V E S T FØ AS

FA SA DE SØR -V EST FA SA DE SØR -V EST

FA SA DE S RA -Ø FØ AS DS E TS Ø R - Ø S T

F A FSA AS DA E DSEØ R - ØRS-TØ S T SØ

INNGA NG

INNGA NG


Bilder fra Vikan amfi byggetrinn 1


Bilder fra Vikan amfi byggetrinn 1


BYGGETRINN

2

BYGGETRINN

2


Vikan amfi - byggetrinn 2

LEVERANSEBESKRIVELSE Baderom:

Flislagte gulv i format 20x20cm.

Baderomsplater med flismønster, fibo trespo.

Vindfang:

Flislagt gulv i format 20x20cm.

Øvrige gulvflater:

Parkett/laminat eik

Øvrige veggflater:

Ferdigbehandlede panelplater i hvit utførelse (Smartpanel el. tilsv)

Tak:

Slette hvitmalte takflater og/eller ferdigbehandlede takplater

av type Agnes takess eller tilsvarende.

Listverk:

Eik gulvlister.

Hvite fabrikkmalte tak og karmlister.

Format og design velges av utbygger.

Vinduer:

Ferdigmalt ut og innv. med 2-lags energiglass. Format jfr. tegninger.

Balkongdører:

1-fløyet utadslående ferdigmalt.

Ytterdør:

Hvit glatt. Type Nordan Favoritt eller tilsv.

Innerdører:

Hvite slette dører med stål dørhåndtak.

Utvendig vegg:

Utvendig kledning leveres som royalimpregnert som hovedmateriale.

Utvendig tak:

Taktekkemateriale av type stålplater med sinusprofil, lakkert.

Grunnmur:

Plate på mark leveres i plasstøpt betong.

Etasjeskille:

Etasjeskille leveres som lecaplank.

Svalganger:

Svalganger leveres med tette gulv. Tremmegulv og rekkverk.

Beslag og nedløp:

Leveres ferdigbehandlet. Materiale og farge velges av utbygger.

Pipe:

Det leveres elementpiper i alle leiligheter klargjort for montering

av vedovn. (vedovn inngår ikke i leveransen)

Balkonger:

Av trykkimpregnert materiale. Rekkverk av galv. stål.

Kjøkkeninnredning: Type Sigdal. Hvit glatt.

Integrerte hvitevarer, oppvask, komfyrtopp og stekeovn som integrert.

Kjøl / frys som frittstående.

Baderomsinnredning: Type SIGDAL, Type hvit glatt. Se tegning som følger prospekt Garderober:

Skyvedørsgarderobe i Entre. 1 stk 100 cm hvit glatt garderobeskap i hvert soverom.

Typer garderober velges av utbygger.

Elektrisk anlegg:

Se eget vedlegg

VVS – anlegg:

Se eget vedlegg

Ventilasjon:

Det leveres balansert ventilasjon

Kabel-TV:

Det leveres fellesantenneanlegg (Rikspakken).

Kjøper tegner selv abonement.


Vikan amfi - byggetrinn 2

LEVERANSEBESKRIVELSE Brannvernutstyr:

Brannvarslingsutstyr leveres iht. forskriftskrav

1 stk. brannslukninsapparat leveres og monteres.

Heis:

Det leveres heis som vist på plantegninger.

Utvendige boder:

Hver leilighet får 1 utvendig uisolert bod slik som vist på situasjonsplan

Felles søppelbod:

Felles lukket søppelbod leveres slik som vist på situasjonsplan

Utebelysning:

Utebelysning leveres komplett

Utomhus:

Private og felles grøntområder leveres som plen.

Internveier og p-plasser leveres asfaltert.

P-plass med belysning

Leveransebeskrivelse VVS – anlegg. SANITÆRANLEGG Bad: 1 stk

Ifø sign klosettskål m/innebygd sisterne

1 stk

Oras Safira servantbatteri

1 stk

Vaskemaskinkran

1 stk

Avløpstrakt

1 stk

Ifø solid dusjhjørne 90x90 cm (80x80 cm)

1 stk

Oras Oramix blandebatteri for dusj

1 stk

Apollo hvit dusjgarnityr

1 stk

Wirsbo fordelerskap for servant

1 stk

Joti 75 mm sluk

Kjøkken: 1 stk

Oras Safira kjøkkenbatteri

1 stk

120 L benkebereder

Det leveres 2 stk. utekraner på hvert bygg.


Vikan amfi - byggetrinn 2

LEVERANSEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelse - elektriske installasjoner Generelt Installasjonen er skjultanlegg med innfelt hvite stikkontakter og brytere i boligrom. På lydvegg/ lydhimling , utvendige boder, legges åpent anlegg med kabel og utenpåliggende hvite stikkontakter og brytere. Det leveres automatsikringer med jordfeilbrytere. Det leveres armatur, belysningsutsyr og elektriske varme etter nedenfor angitte spesifikasjon. Nedenfor angitte EL-punkter er inkl. i leveransen: Varme I stue leveres varmeovn 1000 W Varmekabler Det leveres varmekabler innstøpt i armert betonggulv i bad og VF Baderom kablene er termostatstyrt og dimensjonert for oppvarming etter rommets størrelse. Ringeanlegg Det monteres ringeknapp i tilknytning til hoveddør, med ringeklokke og transformator. Brannalarmanlegg Det leveres brannalarmanlegg iht. forskriftskrav Fellesantenne anlegg Det leveres antenneanlegg (Rikspakken) på hver blokk med forsterker og spredenett til leilighetene Tele/data Det leveres tele /data (fiber) anlegg som plasseres ved sikringsfordeling


Vikan amfi - byggetrinn 2

LEVERANSEBESKRIVELSE Belysning Entre / bod

Soverom 1 og 2

Bad

1 stk. lyspunkt m/bryter

1 stk. takpunkt m/bryter

1 stk. lyspunkt speil

1 stk. stikk kontakt

2 stk. stikkontakter

1 stk. lyspunkt vegg

1 stk. ringeanlegg

1 stk. brannvarsler

1 stk. sentral brannvarsling 1 stk. brannvarsler

Kjøkken / stue

Utvendig bod

2 stikk v/tak

1 lyspunkt m/bryter

1 stikk for komfyrtopp

1 stikk

1 stikk for stekeovn 1 stikk for kjøkkenvifte 1 lyspunkt under kjøkkenskap 2 stikk for oppvaskmaskin 1 stikk for kjøleskap 2 stikk over benk 6 stikk ved gulv 1 stikk veranda 1 punkt for radio og TV 1 punkt for tele/data


Vikan amfi - byggetrinn 2

KJØPSBETINGELSER Meglerforetak:    EiendomsMegler1 Midt-Norge AS Org.nr: 936 159 419  Postboks 83 7239 HITRA

Adresse og matrikkelnummer

Beskrivelse

Adresse, Vikan Amfi, 7240 Hitra. Eiendommen har pr i dag gnr. 92 og bnr. 54 i Hitra kommune. Eiendommen vil bli fradelt og seksjonert, og hver leilighet/bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer med eget seksjonsnummer og endelig adresse.

Fordelen ved å kjøpe nytt • God tid til å forberede seg, og planlegge overgangen til ny bolig

Tomt

Oppdragsnr.: 44110042 KJØPSBETINGELSER for VIKAN AMFI av 01.08.2011, revidert 30.09.2012

• Faste priser og ingen prisøkning i byggeperioden • Ny og lettstelt hverdag med enkelt renhold og minimalt vedlikehold

Ca 1500 kvm felles eiertomt. Eksakt tomteareal vil foreligger etter fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.

• Praktiske og tiltalende løsninger, tilpasset dagens tekniske krav til bl.a. energiøkonomisering og lydisolering

Innhold

• Personlige tilpasninger gjør boligen ekstra attraktiv

3 – roms: Entré, bod, bad, 2 stk soverom, stue/kjøkken. Utgang til terrasse/balkong.

• Lav dokumentavgift. Kun 2,5% av tomteverdi. • Ettårsbefaring, økonomiske garantier i fem år og fem års reklamasjonsrett.

2 – roms: Entré, bad, soverom og stue/kjøkken. Utgang til terrasse/balkong.

4 – roms: Entré, 3 stk soverom, bod, bad og stue/ kjøkken. Utgang til terrasse/balkong. Alle leiligheter får utvendig uisolert bod.

Beskrivelse av prosjektet Det er planlagt oppføring av 3 bygg fordelt på 3 byggetrinn. Første byggetrinn (bygg A) er oppført og består av 10 leiligheter. Byggetrinn 2 (bygg B) vil også bestå av 10 leiligheter, fra 37 kvm til 81 kvm. 8 av 10 leiligheter (alle 3 og 4-roms leiligheter) har livsløpsstandard, og er tilrettelagt for ev. husbankfinansiering. Kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. Gangavstand til Fillan sentrum. Utsikt mot Fillfjorden og sentrumsområdet.

Følgende hvitevarer medfølger: Kjøleskap, stekeovn, komfyrtopp og oppvaskmaskin.

Eiendommen ligger i område med reguleringsplan for Vikan Nord, vedtatt i kommunestyret 27.04.06. Kopi kan fås utlevert hos megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Vei-vann-kloakk

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Forurensing i grunn

Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som behøver behov for tiltak.

Brukstillatelse/ ferdigattest

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Visning

Se annonse på www.eiendomsmegler1. no, www.finn.no eller ta kontakt med oppdragsansvarlig. Eskil Wahl Avdelingsleder, Megler Telefon.: 40 60 56 05 E-post: eskil.wahl@em1mn.no Oppdragsansvarlig Irene Thorsø Eiendomsmegler MNEF Telefon: 41 46 11 87 E-post: irene.thorso@em1mn.no

Økonomi

Standard/ byggemåte Se leveransebeskrivelse

Oppvarming

Elektrisk, samt tilrettelagt for vedfyring. Ovn/peis leveres ikke. Det henvises til byggebeskrivelse med hensyn til antall og plassering av ovner. Balansert ventilasjon.

Hvert byggetrinn vil bli separate sameier med fellesarealer.

Regulering

Pris Se vedlagte prisliste.

Betalingsbetingelser

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter MeglerTakst utført av EiendomsMegler1.


Vikan amfi - byggetrinn 2

KJØPSBETINGELSER

ansvar og risiko.

Husbankfinansiering

Kommunale avgifter og ligningsverdi

Prosjektet er søkt husbankfinansiering med 80 % av kjøpesummen. Ved husbankfinansiering kan selger kreve at kjøper selv må ordne mellomfinansiering slik at overlevering av boligen kan skje ved innkalling til overtakelsesforretning. Husbanken utbetaler først etter at skjøtet er konferert, og dette betinger at kjøper har betalt for boligen, noe som kan medføre at kjøper må mellomfinansiere. Det tas forbehold om at prosjektet innvilges husbankfinansiering. Konferer megler.

Startlån

Det vil være mulighet til å søke om startlån via kommunen på inntil 20 % av kjøpesum. Førstegangsetablerere, barnefamilier, enslige forsørgere, med flere, kan under visse forutsetninger søke om startlån. Det er en forutsetning at du har sjekka hva du kan få i lån i privat bank. Du må òg ha økonomi til å betjene lånet. Se: http://www.husbanken.no/lan/ startlaan-hvem-kan-faa/

Omkostninger Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: • • • • • •

Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi (Se prisliste) Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 1.060,Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. kr 1.060,Stiftelsesgebyr sameie kr 2.000,Startkapital kr 10.000,Ved ev. husbankfinansiering påløper ytterligere kr 1.060,- i omkostninger for pantedokument til husbanken.

Tilknytting og abonnement kabel-tv/ internett/telefoni kommer i tillegg og bekostes av den enkelte kjøper. En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostningene må dekkes av kjøper. Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets driftskonto. Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers

Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.

Sameie/ forretningsfører Selger har anledning til å stifte og å inngå bindende forretningsføreravtale med TOBB forvaltning, på vegne av sameiet. Kjøperne vil bli innkalt til ekstraordinært sameiermøte. Her vil sameiets styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og evt husordensregler. Lokalleie i forbindelse med stiftelsesmøte og ev. gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres sameie ved overtakelse ev. via startkapital. Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven. Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av TOBB, og det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene. Fellesutgiftene skal fordeles etter eierbrøk. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).

Felleskostnader Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 10.000,- som settes av til startkapital til sameie. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter. Felleskostnader ihht. prisliste/stipulert budsjett skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

Ovennevnte kostnader er stipulert og er kun er basert på erfaringstall. Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon.

Parkering Det vil bli etablert 15 utvendig biloppstillingsplasser på fellesareal.

Velforening Det er pliktig medlemskap i velforening som ev. blir etablert i boligfeltet. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i velforeningen. Kjøperen plikter å rette seg etter foreningens vedtak og vedtekter, herunder delta med en forholdsmessig andel kontingent/fellesutgifter m.v. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen.

Leverandøravtaler Selger har på vegne av sameie anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler med ev. følgende leverandører: • Heisleverandør • Leverandør av telefonlinje til heiskupeer • Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter. • Forretningsfører • Leverandør av TV og internett.

Finansiering EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette.


Vikan amfi - byggetrinn 2

KJØPSBETINGELSER Øvrige kjøpsforhold Selger Vikantoppen AS, org.nr: 995 277 433

Overtakelse Beregnet ferdigstillelse er 10mnd etter byggestart. Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest /midlertidig brukstillatelse foreligger. Det gjøres oppmerksom på at oppgjørsog overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/ fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass. Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.

Fellesarealer/ utomhusarealer Overtakelse av felles- og uteareal skal gjennomføres av selger og sameiets styre, og overtakelse av leilighetene kan skje uavhengig av dette. Overtakelse kan ikke nektes av kjøper

selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av takstmann. Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Heftelser/servitutter Det er lovbestemt panterett til sameiet. Eiendommen er under fradeling, og det er ennå ikke avklart hvilke servitutter/ heftelser som vil følge det nye bruksnummer. Følgende heftelser vil uansett medfølge eiendommen: - 18.11.1998 dagboknr 4945: Erklæring vedrørende bestemmelse om anlegg og drift av lysløype og ski anlegg. Hitra Idrettsanlegg.

Selgers forbehold: Selger tar forbehold om følgende: At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet. At det forhåndsselges 5 av 10 leiligheter At, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet. Selgers forbehold skal være avklart innen 01.06.2013. Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd i form av tilfredsstillende salg og innvilget igangsettingstillatelse. Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert. 

Generelle forutsetninger

Kjøpsbetingelser

- 02.06.2005 dagboknr 3199: Erklæring vedrørende bruksrett Vikan Velforening

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Boligen er i fortsettelsen omtalt som leilighet. Avtale anses inngått når kjøper har levert megler skriftlig bindende bekreftelse på kjøp og aksept er meddelt.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og skriftlige opplysninger i prospekt/ brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle leiligheten.

Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på dette tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Offentlige forbehold Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger


Kjøpsbetingelser

Vikan amfi - byggetrinn 2

KJØPSBETINGELSER i perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av vederlaget i inntil 100 dager der det er eietomt, på festet tomt er satsen 1 promille.

sameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter som medlem i et eierseksjonssameie følger av eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven), og vedtektene til enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpanterett), i medhold av eierseksjonslovens § 25.

Kontraktsvilkår

For de leiligheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47. Garantien er gjeldende i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen av leiligheten jfr. § 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for boligdelens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr. Bustadoppføringslova § 12 vil bli rekvirert når bindende kjøpsbekreftelse er akseptert.

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

Eierforhold Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medlem i et eierseksjons-

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.

Garantier

De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom kjøper og selger, og garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler1 på vegne av kjøper. Garanti blir tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti vil denne bli tilsendt forretningsfører/formann i sameiet. Eventuelle mangler må varsles til selger så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at det var mulig å oppdage dem. Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30.

Byggbeskrivelse/ leveransebeskrivelse Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - De tekniske løsninger skal tilfredss-

tille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008 Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Tillegg-/ endringsarbeider Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Mot sikkerhet fra selgeren etter bustadoppføringslova § 47, kan selgeren kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.

Tilleggsvederlag/ tilleggsfrist Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på


Vikan amfi - byggetrinn 2

KJØPSBETINGELSER kjøperens side. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

Avbestilling Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta boligen inntil betaling skjer. Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt meglers klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto. Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Dersom kjøper ikke har betalt innen 15 dager etter avtalt overtagelsesdato, kan selger med 10 dagers varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg). Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i bustadoppføringslova § 58.

Forsinket levering Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt

å tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter

Energimerking Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/ selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges etter ferdigstillelse.

Arealangivelse Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod i leiligheten. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor leiligheten, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. De oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større en markedsført areal.

Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Endringer i gebyr/omk. Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget øke tilsvarende.

Transport av avtalen Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Etter denne dato kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

Vedlegg til kontrakt Bustadoppføringslova og ev. tinglyste erklæringer er vedlegg til kontrakt. Kommunale opplysninger er også vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til megler.

Budgiving Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste.

Meglers vederlag I forbindelse med salg av denne eiendommen er avtalen om vederlag mellom selger og megler: Provisjon kr 40.000,- pr enhet. Hvis handel ikke kommer i stand blir utbygger belastet med kontraktsmessige vederlag for solgte enheter, annonsekostnader, prosjektutarbeidelse og dokumenterte utlegg samt ev. kostnader som ikke kan anses dekket under vederlag. Alle priser eks. 25 % mva.

Til orientering Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet.


Godkjent

for

Husbankfinanserin g

inntil 80% finansieri ng

+ 20%

STARTLÅN - ta kontak t med Hitra kommune

Finansieringseksempel med 100% finansiering,  Leilighet B101, 81 kvm, 3 soverom.    Har du planer om å kjøpe bolig kan du tjene mye på en samtale med en rådgiver. Sammen går vi  igjennom økonomien din og ser hva som må til for at du skal få råd til den boligen du har lyst på.  Avtal et møte med din rådgiver i banken eller ta kontakt med prosjektansvarlig  Prosjektansvarlig bank   Hege R. Selvåg tlf 913 06 897    hege.ronning.selvag@smn.no   

 

Hva koster denne boligen I måneden?  Pris leilighet    Omkostninger     Totalt      

2 190 000,‐       17 390,‐     2 207 390,‐ 

Lån bank Kr 1 861 500,‐ Terminbeløp pr mnd    8 767,‐  Startlån   Kr    345 890,‐ Terminbeløp pr mnd       1 432,‐  Terminbeløp pr mnd totalt  ‐ Skattelette (første år)    Terminbeløp pr mnd e. skatt 

                            10 199,‐         1 855,‐          8 344,‐ 

 

Forsikring Når du kjøper hus eller fritidshus gjennom EiendomsMegler 1   får du garantert 20 % rabatt på din bolig/fritidshusforsikring i   SpareBank 1 Skadeforsikring.  *Førstehjemslån. Dette er kun et regneeksempel og det tas forbehold om endring i rente   og gebyr satser. Det forutsettes at vilkårene for tildeling av Startlån er oppfylt iht retningslinjer gitt av  Husbanken. Forutsetter også individuell kredittvurdering. Forbehold om trykkfeil.   Retningslinjer for Startlån finnes på www.husbanken.no   


Godkjent

for

Husbankfinanserin g

917

inntil 80% finansieri ng

+ 20%

STARTLÅN - ta kontak t med Hitra kommune

Finansieringseksempel med 100% finansiering,  Leilighet B104, 55 kvm, 2 soverom.    Har du planer om å kjøpe bolig kan du tjene mye på en samtale med en rådgiver. Sammen går vi  igjennom økonomien din og ser hva som må til for at du skal få råd til den boligen du har lyst på.  Avtal et møte med din rådgiver i banken eller ta kontakt med prosjektansvarlig  Prosjektansvarlig bank   Hege R. Selvåg tlf 913 06 897    hege.ronning.selvag@smn.no   

 

Hva koster denne boligen I måneden?  Pris leilighet    Omkostninger     Totalt      

1 670 000,‐       16 320,‐     1 686 320,‐ 

Lån bank Kr  1 419 500,‐ Terminbeløp pr mnd    6 695,‐  Startlån   Kr     250 500,‐ Terminbeløp pr mnd      1 116,‐  Terminbeløp pr mnd totalt  ‐ Skattelette (første år)    Terminbeløp pr mnd e. skatt 

                             7 811,‐          1 416,‐          6 395,‐ 

 

Forsikring Når du kjøper hus eller fritidshus gjennom EiendomsMegler 1   får du garantert 20 % rabatt på din bolig/fritidshusforsikring i   SpareBank 1 Skadeforsikring.  *Førstehjemslån. Dette er kun et regneeksempel og det tas forbehold om endring i rente   og gebyr satser. Det forutsettes at vilkårene for tildeling av Startlån er oppfylt iht retningslinjer gitt av  Husbanken. Forutsetter også individuell kredittvurdering. Forbehold om trykkfeil.   Retningslinjer for Startlån finnes på www.husbanken.no   


Vikan amfi - enkelt og greit

Utbygger:

Design/trykk: VINDFANG AS - www.vindfang.com

Ragnar HjertĂĽs Tlf. 971 78 505 Svein Roar Elvemo Tlf. 971 78 390 Roar Sivertsen Tlf. 950 53 729

Salg:

Oppdragsansvarlig Irene Thorsø Eiendomsmegler MNEF Telefon: 41 46 11 87 E-post: irene.thorso@em1mn.no

Eskil Wahl Avdelingsleder, Megler Telefon.: 40 60 56 05 E-post: eskil.wahl@em1mn.no

Vikantoppen, leiligheter på Hitra  

Vikantoppen, leiligheter på Hitra