Hitra.no - Nr. 1/2018 - Årgang 3

Page 1

Nr. 1/2018 - Ă…rgang 3

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

Instagramkonkurranse Hitra.no presenterer frivilligheten pĂĽ Hitra.

HITRA.

no

Foto: Hitra IL

Denne gang, Hitra IL.

Hitra Kommune


2

Tirsdag 3. oktober 2017

Kennet Nordgård er ny rektor ved Knarrlagsund oppvekstsenter

Kenneth er ny rektor ved Knarrlagsund oppvekstsenter Kenneth Nordgård ble fra 22. januar konstituert som ny rektor ved Knarrlagsund oppvekstsenter etter at Jan Helge Asperheim ba om avløsning etter 4 ½ som rektor ved skole. Kenneth har sendt oss følgende presentasjon av seg selv:

KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER

lærer på Hitra ved Fillan skole i au-

tider frustrert over det, for henne

får man møte foreldre og elever, med

gust 2013, og har der fått muligheten

ukjente lag absolutt må ses på tv’n.

et felles mål om veien videre, og det

Enheten er et koselig lite oppvekst-

til å jobbe med mange spennende

Både Lerkendal og Old Trafford i

er givende arbeid. Relativt fersk i

senter i de fantastiske omgivelser

oppgaver. Jeg har vært kontaktlærer

Manchester blir besøkt så ofte som

rollen er mye nytt og ukjent, men

Knarrlagsund har. Organisert som

både på mellom- og ungdomstrinnet,

mulig, dog er førstnevnte noe lettere

med gode kolleger og medarbeidere,

oppvekstsenter har skoledelen 57

MOT-coach for ungdomstrinnet,

å gjennomføre i hverdagen. Er velsig-

og gode systemer i kommunen er jeg

elever i tellende stund, på 1.-7. trinn.

teamleder, og ble i 2014 valgt som

net med en kone som er glad i å lage

sikker på at jeg vil lære mye, og få

Jeg har altså jobben som konstituert

hovedtillitsvalgt for Utdanningsfor-

mat, noe som passer bra siden jeg er

den støtten som trengs for at vi sam-

rektor ut skoleåret, og ser frem til å

bundet Hitra. Har undervist i mange

glad i å spise mat, og maten smaker

men skal utvikle oss og lære sam-

jobbe tett på elevene og de ansatte på

spennende fag sammen med mange

alltid best hjemme!

men. I forhold til veien videre er det

enheten i tiden frem mot sommer-

flotte kolleger, og lært mye gjennom

ferie.

de verv og oppgaver jeg har hatt.

jo uklart hvilken utstrekning jobben

TRYGGE OPPVEKSTVILKÅR OG POSITIVITET

vil få, men det å få sjansen er noe jeg anser som en glimrende mulighet

BAKGRUNN

TIL HITRA I 2013

I forhold til de nye utfordringer jeg

for læring og utvikling personlig,

Har en relativt allsidig bakgrunn,

Flyttet til Hitra i august 2013, og

nå tar fatt på er målsettingen å bidra

i tillegg til at jeg tror jeg kan være

med arbeid som elektriker og vekter,

kjøpte hus på Akset, like ved golfba-

med noe positivt. Jeg ønsker å se

med å utvikle organisasjonen videre,

før jeg fant ut at jeg skulle bli lærer.

nen. Er gift med en «hitterværing»,

mennesker utvikle seg, og bidra til

enten det er som rektor, lærer, eller

Studerte så på Levanger, ved det som

og tilknytningen til innsiden av øya

at hverdagen blir litt bedre for alle

noe helt annet. Jeg blir på Hitra!

nå heter Nord Universitet, men som

kommer derfra. Vi flyttet hit med

rundt meg. Jeg er opptatt av at unge

da het Høgskolen i Nord-Trøndelag.

ett barn, men det ene har nå blitt til

skal ha trygge oppvekstvilkår, og at

Er utdannet allmennlærer derfra,

tre, som alle stortrives! På fritiden

de skal ha det bra både på og utenfor

VI MÅ BLI FLINKERE TIL Å TENKE UTENFOR BOKSEN

og har puslet litt med fag i tillegg

går mye av tiden med på fotball,

skolen. Det å bli kjent med menne-

Hitra er et flott sted å bo, med mange

på Høgskulen i Volda. Studerer nå

både å skrive om, se på, og analysere.

sker er givende, og å få anledning

muligheter i forhold til natur, fiske,

Skoleledelse ve NTNU i Trondheim,

Interessen er nok noe over gjennom-

til å se og få ut det beste i folk må jo

friluftsliv, kultur og idrett. Det å

deltid, i tillegg til jobb. Startet som

snittet i befolkningen, og kona er til

være drømmehverdagen. Samtidig

utnytte og videreutvikle dette må


no

HITRA.

3

Kommunen inviterer alle til Instagram-konkurranse NAVN: Kenneth Nordgård ALDER: 30 SIVILSTAND: Gift SIER ANDRE OM MEG: Har glimt i øyet

God kommunikasjon med innbyggere er et viktig mål for Hitra kommune. Vi i kommunen arbeider jevnlig med å forbedre oss på både informasjon og kommunikasjon. Kravet til kommunene når det gjelder digital kommunikasjon blir stadig sterkere. DIGITALISERING OG DIGITAL KOMMUNIKASJON

kommune slagord #hitranårduvil. Nå kan du delta i vår uhøytidelige

selv har tatt. Det er ditt ansvar

Ordene Digitalisering og Digital

konkurranse og vise oss hva du

å sørge for å ha opphavs- og/

kommunikasjon blir stadig oftere

verdsetter på Hitra. I og med at vi går

eller fotorett til bildene og sørge

brukt når kommunene utfordres på

mot lysere tider, så har vi “Vår” som

for at eventuelle personer på

kvaliteten på samarbeid og dialog

tema. Vi håper du blir med og deler

bildene har godkjent at de offen-

med innbyggerne. Hitra kommune

dine øyeblikk med oss. Fristen går ut

tliggjøres.

finner du derfor med egne nettsider

20.05.2018.

på internett (www.hitra.kommune. no), egen side på Facebook, på Twitter, og nå på Instagram.

For oss i kommunen er det viktig å skryte av kommunen vår. Vi vil at alle som bor i Hitra kommune skal investeres i. Hitra er avhengig av

bli bedre kjent i den kommunen de

næringslivet og å legge til rette også

bor i, og at alle som ikke bor her skal

for det, men næringslivet medfører

få noen godbiter via sosiale medier.

også borgere i samfunnet, og over

I tillegg trenger vi illustrasjonsfoto

tid vil nøkkelen være å få disse til

fra kommunen vår til våre nettsider

å trives godt nok til at Hitra blir et

og ikke minst til avisa vår.

sted å bo, leve og vokse, ikke bare et stempel i passet på jakt etter hvor

KONKURRANSE

man skal ende opp. Jeg er naturlig

Konkurransen skal gjenspeile Hitra

¬¬

¬¬

¬¬

Instagram-kontoen din.

Frist for konkurransen er 20.05.2018.

Tagg bildet med:

¬¬

#hitranårduvil/#mitthitra (vinner vil kun bli trukket ved bruk av disse emneknaggene).

Vinneren blir kontaktet på Instagram.

¬¬

Dersom du har huket av for “Innleggene er private” i innstillinger på Instagram vil ikke

PREMIE:

bildene være synlige og kunne

Vinneren blir premiert med kr.

delta i konkurransen

500 og får bildet sitt på Hitra kom-

¬¬

mune sin hjemmeside.

Hitra kommune forbeholder seg retten til å benytte bilder med emneknagg #hitranårduvil

VIKTIG INFORMASJON ¬¬

Tema for konkurransen er “Vår”

¬¬

Du må følge @hitrakommune på

nok opptatt av ungdom, og at vi som

Vinnerbildet må være liggende (megapixler)

Last opp bildet ditt på

Instagram.

Du kan kun delta med bilder du

og være på minst 1400 mpx

Slik deltar du:

¬¬

Hvorfor Instagram?

¬¬

#hitrakommune og #mitthitra i profileringssammenheng og på vår hjemmeside.

samfunn er litt mer bevisst de som

HITRA KOMMUNE PÅ NETT

faller utenom, de som ikke spiller

Hitra.kommune.no // Facebook.com/Hitrakommune // twitter.com/hitrakommune

fotball eller driver med andre aktiviteter sammen med kameratene på fritiden. For all del, fotballtilbudet

1

er fantastisk, fortjener skryt og er i konstant utvikling, men vi må også 1 Terningen fyr ligger ute på kommunens Instagramprofil 2 Hitra kommunes Instagramprofil

jobbe for et likeverdig tilbud for de det ikke passer for, de som sliter med å finne sin plass. Litt satt på spissen, vi må bli flinkere til å tenke utenfor boksen, for alle mennesker passer ikke i den.

1

2


4

Tirsdag 3. oktober 2017

Hitra IL

Ut på tur med Hitra Idrettslag Hitra idrettslag har som mål å få familier og enkeltpersoner ut på tur så ofte som mulig. Det er godt både for kropp og sjel og bidrar til god folkehelse og trivsel i lokalsamfunnet. Hitra IL har derfor brukt mye tid og penger på å lage flotte turmuligheter som er gratis å bruke for alle. BLÅSKOGHYTTA

hytte der du kan gå inn, tenne opp i

Hitra IL brukte 2 år på å bygge

bålpannen og kose deg med maten din.

klasserommet.

Breddeidrettslag opprettet i 1970 Medlemsantall: ca. 450 Hovednedslagsfelt: Fillan, Tranvikan og Ansnes med omegn. For tiden 6 aktive grupper: Håndball, fotball, barneidrett, klatring, tennis og anleggsgruppe.

kan få bygd sandvolleyballbane, skøytebane, BMX-løype, gapahuken

ligger ca 5 km fra Fillan sentrum ved

EIDSVATNET

TURSTI TIL GAMMELFILLAN

Blåskogvannet. Her henger nøkkel-

Ca 2 km vest for Fillan ligger

Hvis du går turstien rundt Aurtjøn-

ser og trehytte. For å finansiere alle

en ved døra så det er bare å gå inn,

Eidsvatnet. Her har Hitra IL inngått

na (denne har lys så du kan gå om

disse tilbudene, vil Hitra IL også få

tenne opp i ovnen og spise mat-

avtale med en positiv grunneier slik

kvelden også), vil du se at stien går

spillemidler fra Norsk tipping. Men

pakken sin. Det er også mulighet til å

at vi får bruke badestranda i enden

videre langs sjøen og fram til det vi

mye av arbeidet skal skje på dugnad.

lage varmmat og overnatte hvis dere

av vatnet. Nå har vi også bygget en

kaller Gammel-Fillan. Denne turst-

Til sammen gjør dette at Fillan fritid-

tar med mat og sovepose.

gapahuk der slik at dere kan møtes

ien har Hitra IL fått bygget i samar-

spark blir et spennende møtested for

Om vinteren har Hitra IL åpen hytte

til matlaging og kos. På sandbanen

beid med Hitra kommune. Går du

små og store. Parken vil være åpen

annenhver søndag. Den som tar

blir det hengt opp nett om sommeren

denne veien, kan du fortsette veien

for alle brukere når dere selv måtte

turen innover, har da mulighet til å

så det er bare å ta med ball når sola

opp forbi kirka og tilbake til ut-

ha lyst.

kjøpe vafler og kald og varm drikke.

skinner.

gangspunktet. Da har du gjort unna

Blåskoghytta er de to siste årene

Blir det kald vinter, brøyter Hitra IL

trimmen for denne dagen. Stien er

HUSK:

pusset opp med både nytt elektrisk

skøytebane og setter opp lys. Enkelte

ikke helt ferdig ennå, men planen er

Mange personer bruker mye tid på

anlegg (aggregat), nye møbler og

dager med gode forhold er det masse

at også denne stien skal få lys.

å bygge og vedlikeholde anleggene

maling. Dugnad og penger fra Lerøy

folk - store og små - med skøyter på

Midt har gjort dette mulig.

beina på Eidsvatnet

Blåskoghytta på dugnad. Hytta

Bølgen, hinder-/klatreløype, gressområde med frisbeegolf, sitteplas-

som Hitra IL eier. Dugnadstimene er

BALLBINGEN, TENNISBANEN OG LØPESTRIPA

mange. Vi forventer at du som bruker anleggene våre, steller like godt

Blåskogstien er 5 km lang og går fra

EAHOLMEN NÆRMILJØANLEGG

Da Hitra fotballklubb planla byggin-

seg er en forpliktelse som alle bør ta

Fillan og inn til Blåskoghytta. Etter

Med gode tilskudd fra Hitra kom-

ga av Hitra idrettspark (kunstgress-

innover seg.

å ha fått avtale med positive grun-

mune, Lerøy Midt og Norsk tipping

banen), ønsket Hitra IL å bygge

Hvis du setter pris på at Hitra IL har

neiere, laget Hitra IL stien som er ca

og positive grunneiere, har Hitra IL

flere anlegg på samme sted. Hitra

laget og vedlikeholder alle disse an-

1,5 m bred og er gruset opp så dere

laget et flott nærmiljøanlegg ved

FK og Hitra IL samarbeidet slik at

leggene som du gratis kan bruke, er

kan både sykle og bruke joggesko.

sjøen i Fillan der det heter Aurn/

det i tillegg til kunstgressbanen ble

du velkommen som medlem i Hitra

Stien har også en avstikker fram til

Eaholmen. Hit kan alle gå på tur for

ballbinge, lengdegrop, kulestøtering,

idrettslag. Det koster ikke så mange

gjenbruksanlegget til Hamos som

å leke ved Aurtjønna og spise maten

tennisbane og 100 m løpestripe. Her

penger, men betyr at idrettslaget

gjør at det er fint med en rundtur.

sin. Grillene står ute og det er bare

er det ikke nødvendig å bestille tren-

kan vise fram stor medlemsmasse

Mange bruker Blåskogstien til tur

å sette i kontakten på veggen så er

ingstid, det er bare å møte opp og

til aktuelle sponsorer. Du finner info

og trening. Om vinteren når det

maten snart varm.

benytte anleggene når du, familien

om hvordan du blir medlem på hjem-

kommer snø, tar vi fram skuteren

Inne i huset og i naustet er det skole

og vennene dine har lyst.

mesidene til Hitra Idrettslag.

og lager fine skiløyper helt inn til

og barnehage som har rettighetene.

Blåskoghytta.

Hit tar de voksne med barna/elevene

FILLAN FRITIDSPARK

sine enkelte dager på sommer-

Hitra IL skal nå snart starte utbyg-

Da ønsker vi alle god tur med Hitra Idrettslag!

TORVHATTENSTUA

halvåret for at unger og ungdommer

ginga av Fillan fritidspark i Fillan

Like ved Blåskogstien ca 2 km fra

skal få oppleve å padle i kano og

sentrum. Hitra kommune og Lerøy

Fillan, har Hitra IL satt opp ei lita

ha et annet undervisningsrom enn

Midt stiller med penger slik at vi

BLÅSKOGSTIEN

med dem som vi gjør. Å rydde etter


no

HITRA.

1

3

5

2

4

5

6

Hilsen anleggsgruppa i Hitra IL:

1 Friidrettsaktiviteter på Hitra idrettspark

¬¬

Hege Lie Rønningen – ansvarlig Blåskoghytta

¬¬

Ivar Skaget – ansvarlig Blåsskogstien

2 Så snart det blir (nok) snø er Ove ute med snøscooteren for å kjøre opp skiløype langs Blåskogstien.

¬¬

Kristian Cato Haugen – ansvarlig Eidsvatnet

3 Idyll langs skiløypa ut mot Blåskoghytta

¬¬

Ove Fiskvik – ansvarlig Eaholmen og sporkjøring

¬¬

Bror Blichfeldt - Ansvarlig nyanlegg

4 Eidsvatnet er utviklet til et aktivitetsområde

både sommer og vinter. Kanskje hockey eller bandy blir nye populære aktiviteter på Hitra…?

7

5 Det legges ned utallige dugnadstimer på anleggene til Hitra idrettslag. Her fra ballbingen. 6 Området ved rutebilstasjonen skal utvikles til et aktivitetsområde med navnet Fillan fritidspark 7 Aurn nærmiljøalegg midt i Fillan sentrum. Foto: Hitra IL


17 18

21

16

20

Turmål

Fjellværsøya og Ulvøya

Mastadveien

3

“Smørveien”

14 13 15 11 12 10 8

1

I denne utgaven av kommuneavisa, presenterer vi turforslag på Fjellværsøya og Ulvøya. Området er et vakkert eldorado for turer til fots, og hvis føret tillater det er det også gode muligheter for ski-, eller skøyteturer. Vær aktiv, kjenn energien det gir å være ute og kos dere på tur mens det lir mot vår.

1

19

2 3

7

4

5

5

9

Haggelbjøra

6

opp mot Sørsætra. Ta av inn på stien til venstre ca. 200 meter før Sørsætra, over Moa tilbake til Gjertrudvatnet. Turen kan kombineres med tur til kjentmannsposten på Haggelbjøra.

PARKERING Ved Kjentmannsposten opp til Haggelbjøra ca. 400 meter vest for stien.

7

Mastadveien (Foto: Hitra kommune)

Stien ved Vågan (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING

PLASSERING

Turveitrasé som går mellom Mastad og Sørbotn

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Mastadveien er den eldste veien på øya. Det er egentlig den gamle postveien som ble bygd for at postbudet skulle komme seg til Nordbotn på en enkel måte når han kom roende fra Ansnes. I dag er den pusset opp som tursti. For småbarnsfamilier er den ideell, da det er greit å kjøre barnevogn, og det er også fint å sykle.

PARKERING

Sti som går mellom Vågan og Fjellværvatnet

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Veien har fått navnet fordi folk som bodde på Akset i tidligere tider, gikk denne ruta for å levere ferdigkjernet smør på Fjellvær. Veien kalles også Torvveien av de som er på fjellværsida da veien gikk til torvlandet ved Ørenområdet for disse. Fin turvei i variert landskap.

PARKERING Parkering ved Vågan

Parkering i Sørbotn ved infoskilt.

4 Fjellværøy skytebane 2

Osneset rundt

Kleiva

Starten på stien ved Haggelbjøra (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Sti som går opp til toppen på Haggelbjøra

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Haggelbjøra er det høyeste fjellet på Fjellværøya. En fin liten klatretur opp fjellet bringer deg til toppen med en fantastisk utsikt til Trondheimsleia, Agdenes, Ørland og Bjugn mot sørøst og øst. Mot sørvest ser du Fillan og Hitra. Fordi fjellet ligger så nært kysten, føler du at du ser rett ned i sjøen som er starten på Fillfjorden. Navnet Haggelbjøra er vanskelig å forklare, men sisteleddet er sannsynligvis ei form av bjørga som betyr berget.

PARKERING Parkering ved hovedvei er skiltet.

6

Over Moa

Stien ved Fjellvær (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Sti som går mellom Fjellvær og Fjellværvatnet/ Gammelsetra

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Går du Kleiva bruker du den gamle stien mellom Fjellvær og Gammelsetra. Det er en del av den gamle Torvveien som går tvers over øya fra Fjellvær til Øren. Men veien over Kleiva ble oftere brukt enn hele veien. Den har en meget variert natur til å være så kort, der den ligger mellom åkerland, skog, fjell og innsjø.

PARKERING Parkering ved Gammelsetra eller kaia på Fjellvær.

Aksethdalen skytebane (Foto: Hitra kommune) Kattholet (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Veitrasé og sti som strekker seg rundt Osneset på Mastad.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER

Vei og sti fra Kattholet, mot Navarholet og rundt Osneset.

PARKERING Nærmeste parkering ved vegdele Fv 714 / Fv 365 ved Vikerdalen.

8

Kirkeveien

PLASSERING Skytebane i Aksethdalen.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Fjellværøy skytterlag har tilhold på Aksethdalen skytebane på Fjellværøy. Skytterhus, med innendørs luftgeværbane benyttes på høst/vinter/vår. Utendørs bane med godkjent anlegg på 100 m, 200 m og 300 m. Elektroniske skiver på 100 m og 200 m.

PARKERING Nærmeste parkering skytterhuset.

Utsikt mot Gjertrudvatnet (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Sti som går fra Sætra til Gjertrudvatnet

Kirkveien fra Storvågen (Foto: Hitra kommune)

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Rundtur fra Fv 365 Fjellværsøyveien ved Gjertrudvatnet til Sæterveien, via Mellomsætra, Sætra og videre

PLASSERING Sti som går mellom Fjellvær og Nordbotten


no

HITRA. BESKRIVELSE / AKTIVITETER Kirkeveien går mellom Fjellvær og Nordbotten og ble bygd etter at kirka på Nordbotten ble ferdig i 1900, for å slippe å være avhengig av å dra sjøveien når man skulle til kirke. Den begynner ved Strupen, rett vest for Storvågbukta og går langs foten av Storvågfjellet, Jaklafjellet og Dyrafjellet til Botnvågen. Langs stien får du muligheten til å følge merkede stier til toppen av Storvågfjellet, eller over Stormyra og ned i Dammen. Den siste avstikkeren når du går fra Fjellværssida er den til Bussekaillstua. Topper med flott utsikt i nærheten er Storvågfjellet, Jaklafellet og Dyrafjellet.

som vin, krydder,silke o.l for kirka og rikfolket. En del av disse sjøfolka; Bussekaillene, ble akterutseilt av forskjellige grunner og slo seg ned i huler fra Biskayabukta til Skandinavia og drev som sjørøvere. Merka sti fram til hula, ca. 500 meter fra krysset mellom Nordbotnveien og Dyrafjellveien, langs Dyrafjellveien. Veien går over i en sti etter ca. 250 meter. Topper med flott utsikt i nærheten er Jaklafellet, Dyrafjellet og Storvågfjellet i retning mot Fjellvær. Disse kan nås via Kirkveien mot Fjellvær

PARKERING Parkering ved skolen på Gammelsætra.

13

Kvitsand

Altertavlen har en kopi av Adolph Tidemands bilde Oppstandelsen fra Bragernes kirke, her malt av Conrad Valeur. Prekestolen (på nordsiden av korbuen) er på alder med kirken og tegnet av arkitekten. Til døpefonten hører en messingkanne. Det hører to kirkegårder til kirken. Den eldste ligger rundt 50 meter fra kapellet og stod ferdig i 1897. Den andre ligger ved klokkergården i Botnvika, noe lenger borti veien. Den ble tatt i bruk i 1926.

PARKERING

PARKERING Parkering ved kaia på Fjellvær, eller ved Nordbotn kirke.

7

fint å gå på skøyter her.

Parkering ved kirka. Veien mot Kvitsand fra Nordbotn (Foto: Hitra kommune)

15

Jobotn rundt

PARKERING Parkering ved kaia på Fjellvær.

9

11

Storvågfjellet

Reksafjæra

PLASSERING Kvitsand ligger ca. 1 km øst for Nordbotn langs Kvitsandveien

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Sandstrand med bademuligheter.

PARKERING Parkering ved Nordbotn kirke. Gårdsveien ned mot Jobotn ved Dymyra på Fjellværsøyveien (Foto: Hitra kommune) Storvågfjellet (Foto: Hitra kommune) Reksafjæra (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Sandstrandytterst på Reksa.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Fin sandstrand med utsikt mot fastlandet. Nydelig på sommeren, men også flott på vinters tid.

PARKERING Parkering ved snuplass.

10

Bussekallstua

PLASSERING

Rett opp for Storvågbukta rager Storvågfjellet 90 m over havet. På toppen har du en flott utsikt over Fjellvær i syd og Kråkvåg i øst. Merket sti til toppen. Andre topper med flott utsikt i nærheten er Jaklafellet og Dyrafjellet i retning mot Nordbotn.

PARKERING Parkering ved kirka eller på kaia på Fjellværøya.

Gammelsætra

PLASSERING

Bussekaillstua er ikke enkel å finne for en som aldri har vært der, og det var nok de som i middelalderen brukte den som bosted svært glade for. Det var fredløse Bussekailler, egentlig sjøfolk ombord i en gammel båttype som het Buss. Bussene gikk helt innerst inn i Middelhavet og hentet kostbarheter

Gammelsætra – lysløypa mot sør (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Tidligere skole ved Fjellværvatnet

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Ved skolen ligger det håndballbane, fotballbane og lysløype. Skispor kjøres opp når det er forhold for dette. Ved Fjellværvatnet er det lagt til rette for aktiviteter med badebrygge og grillplass. På vinteren er det

Sti fra kirkegården i Botnvika

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Vei som går fra Botnvika rundt Jobotn og tilbake til hovedveien ved Ørnheia.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER

Kirkeveien fra Nordboten opp mot Bussekaillstua. (Foto: Hitra kommune)

BESKRIVELSE / AKTIVITETER

Nordbotn kirke

Storvågfjellet ligger på Fjellvær, mot Storvågen.

12

Hule ved Kjerkveien mellom Fjellvær og Nordbotn.

14

PLASSERING

PARKERING Parkering ved kirkegården / Sanitetshuset

Nordbotn kirke (Foto: Hitra kommune)

16

Krigshytta

PLASSERING Nordbotn kirke ligger godt synlig i Nordbotn.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Nordbotn kirke ble inntil nylig kalt kapell. Kirka kom til i en tid med befolkningsvekst da et besøk til Fillan kirke kunne innebære en ganske strabasiøs sjøreise. Kirketomt ble gitt av skipper og handelsmann Johannes Skarsvaag, som ivret for byggingen og fikk med seg oppsitterne på Fjellværsøya og Ulvøya. Etter noe diskusjon (f.eks. om hvorvidt Fillan kirke skulle flyttes) samt pengeinnsamlinger ble tegninger innkjøpt fra Carl Julius Bergstrøm og tillatelser innhentet. Det sies at kapellet (som det da var) ble bygget på Bangsund ved Namsos, tatt ned og fraktet til Nordbotn, idet byggmester Saksen fulgte med og ledet arbeidet med oppføringen av kapellet, som ble innviet den 4. desember 1900. Det er en tømret langkirke med rundt 300 sitteplasser. Den har vesttårn, rektangulært skip og polygonalt avsluttet kor omgitt av små sakristier.

Utsikt mot Krigshytta (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Utsiktspunkt på toppen ved Knarrlagsvarden.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Gammel kystmeldestasjon som på folkemunne blir benevnt som tyskerhytta/ krigshytta/ vakthytta. Opptråkka sti fra oppvekstsenteret. Flott utsiktspunkt. Kan gå via varden på toppen av fjellet og ta stien ned til byggvarebutikken for rundtur.

PARKERING Parkering ved Knarrlagsund oppvekstsenter.


8

17

Tirsdag 3. oktober 2017

Ulvøystien

PARKERING Parkering ved starten av Ulvøystien eller ved Knarrlagsund oppvekstsenter

19

Auksand

Ulvøystien ved Selvågan (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING For å komme deg til Ulvøystien kjører du fra Fjellværøya over brua til Ulvøya. Rett etter brua tar du av mot Selvågan.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Ulvøystien er en godt merka rundtur helt ut mot Frohavet. Fra startpunktet ved parkeringsplassen følger du stien til toppen vest for hyttebebyggelsen. Denne toppen på 50 moh. er det høyeste punktet på turen og gir fin utsikt mot Frøya, Tarva, Kopparn i Bjugn m.m. Følg stien videre, og den dreier vestover langs storhavet på svaberg, steinfjærer og kløfter. Den er godt merket med røde T-er, stolper og skilt. Den er også godt tilrettelagt med bruer, trapper og tau på utsatte steder. Nesten midtveis finner du kjentmannsposten og ei trimbok du kan skrive deg inn i. Løypa dreier etter hvert innover på øya og følger kystlyngheia tilbake til utgangspunktet ved parkeringsplassen. Vær obs på glatte partier nær sjøen i fuktig vær.

PARKERING Ca. 800 m fra krysset mot Selvågan finner du parkeringsplassen på venstre side av vegen (nordsida) i enden av et jorde.

18

Innerløypa med Lauvdalen

Auksand (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Sandstrand i Selvågen på Ulvøya

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Flott sandstrand med kvitsand i enden av veien i Selvågan.

PARKERING Parkering i enden av veien i Selvågan.

20

Grindskarvatnet og Vikavatnet

Grindskarvatnet (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Vann langs veien mot Ulvan

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Ta turen hit eller til Vikavatnet når det er trygg is. Ivrige ildsjeler gjør en flott jobb med å legge til rette for aktivitet gjennom å brøyte og sette opp mål for is-hockey.

PARKERING Parkering ved vatnet.

21

Ulvan

Parkering ved Knarrlagsund oppvekstsenter (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Sti fra Selvågan og rundt tilbake til Knarrlagsund Oppvekstsenter.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Samme utgangspunkt som Ulvøystien. Man går kystlyngheiene, så følger man traktorvei til Sommerstadsvatnet, via Lauvdalsvatnet før man ender ved oppvekstsentret. Delvis merket sti.

BESKRIVELSE / AKTIVITETER Veien opp mot Bakken på Ulvan (Foto: Hitra kommune)

PLASSERING Vei og stitrasé østover fra Storvollen på Ulvan

Ypperlig turtrasé fra Ulvan og østover. Terrenget er flatt og slakt, og når det er nok snø, er dette en fin skitur. Terrenget er barnevennlig uten bratte bakker.

PARKERING Parkering ved Ulvan lakseslakteri.


no

HITRA.

Kommunen var sterkt representert på Yrkes- og utdanningsmessa 2018 Den årlige yrkes- og utdanningsmessa ble avviklet på Frøya kultur- og kompetansesenter/ Guri Kunna videregående skole den 25. januar. Elever fra ungdomstrinnet i Snillfjord, Hitra og Frøya, samt elevene ved Guri Kunna videregående skole var målgruppe for messa.

1

2

9

Kulturskoletilbud til elever fra Snillfjord Når kommunene Hitra og deler av Snillfjord slår seg sammen vil barn og unge fra kretsen også kunne benytte seg av kulturskoletilbudet på Hitra. Tilbudet kan benyttes allerede fra høsten 2018.

MANGE DELTAKERE FRA KOMMUNEN

messa. Hitra kommune, i samarbeid med Frøya

Kulturskolen på Hitra gir blant

Hitra kommune stilte med hele 17 medarbei-

kommune, hadde 8 ulike stands på messa.

annet undervisning i instrumenter,

dere fordelt på 8 yrkesgrupper. I tillegg hadde

Miniseminarene var 15 minutters seminarer

dans og visuelle kunstfag. Søknads-

kommunen en egen stand for «andre kom-

der virksomhetene presenterte de ulike yrkene

fristen er 1. mai, men du kan søke

munale stillinger». Yrkesgruppene som var rep-

for elevene ved Guri Kunna videregående skole.

allerede nå. Elektronisk søknadss-

resentert fra kommunen var helsefagarbeider,

Kommunene presenterte her 6 forskjellige yrk-

kjema på kommunens hjemmeside

barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk,

er på miniseminar for utdanningsretningene

(www.hitra.kommune.no).

sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog,

helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag

Hitra.no vil komme med nærmere

barnehagelærer og grunnskolelærer. I tillegg

og studiespesialisering. I tillegg hadde kom-

presentasjon av kulturskoletilbudet

ble det, under standen «andre kommunale

munene også her en presentasjon av «andre

i kommunen i neste utgave av avisa,

stillinger» vist fram yrker som ingeniør, plan-

kommunale stillinger» der det blant annet ble

den 20.03.

legger, økonom, driftstekniker, driftsoperatør,

fokusert på mulighetene innenfor yrkesgrup-

med flere.

pene, tekniker, ingeniør, arkitekt, planlegger og økonom.

3

STANDS OG MINISEMINAR Messa var bygd opp med stands for såkalt

VIKTIG ARENA

«speed dateing» for ungdomsskoleelevene før

For kommunene er yrkes- og utdanningsmessa

lunsj, og miniseminarer for elevene fra vide-

en viktig arena å være tilstede på. Kommunen

regående skole etter lunsj.

har stort behov for å rekruttere personell

Speed dateing gir ungdommene mulighet til å

innenfor alle områder. Det er særlig viktig å

bli kjent med mange yrker på relativt kort tid.

fokusere på behovene for arbeidskraft innen-

Elevene besøker hver stand i 3 minutter før de

for høgskolegruppene, som sykepleier, verne-

flytter seg til neste. Det var ca. 120 ulike stands

pleier, barnehagelærer og grunnskolelærer.

fra både private og offentlige virksomheter på 4 1 Sykepleierne hadde en innholdsrik stand.

5

Fakta om Hitra kommune Antall ansatte: ca. 530 Antall årsverk: ca. 390 Antall lærlinger: 14 Lyser ut ca. 50 nye

2 Standen for andre kommunale stilling var tett på lærerne. 3 Barne- og ungdomsarbeiderne og barne-

hagelærerne hadde felles stand. 4 Helsefagarbeiderstanden bar bemannet med både lærlinger og fagarbeidere. 5 Anne Marie Klingenberg og Marit Strickert fortalte om hva en vernepleier jobber med.

Dans er et av tilbudene Hitra kulturskole kan tilby elevene.


10

Tirsdag 3. oktober 2017

Politiske møter 1. halvår 2018 Møteplanen for våren 2018 for de politiske utvalgene i kommunen. Alle møter avholdes på Hitra rådhus, Rådhusveien 1 i Fillan.

Hitterkveld 2018

Februar FORMANNSKAP

KOMMUNESTYRE

Tirsdag den 13. februar kl. 09:00

Torsdag den 26. april kl. 13:00

OPPVEKSTKOMITE Årets Hitterkveld arrangeres 14. april.

Hitterkvelden feirer 10 årsjubileum Lørdag 14. april er datoen for årets Hitterkveld. Vi feirer i år 10 årsjubileum for Hitterkvelden etter gjenopptakelsen i 2008. Vi får innslag fra flere lokale

starter i februar/mars, følg med

artister, prisutdelinger og mange

på kommunens hjemmeside og i

inviterte gjester siden vi denne

lokalpressen.

gangen jubilerer. Det blir også

Hitra.no kommer tilbake med

smak av lokal mat, og kanskje

en fyldig forhåndsomtale i neste

noen overraskelser. Billettsalget

nummer den 20. mars.

Onsdag den 14. februar kl. 16:00

Mai

KONTROLLUTVALG

FORMANNSKAP

Mandag den 26. februar kl. 15:00

Tirsdag den 8. mai kl. 09:00

TEKNISK KOMITE

TEKNISK KOMITE

Tirsdag den 27. februar kl. 17:00

tirsdag den 15. mai kl. 17:00

Mars

FORMANNSKAP Tirsdag den 22. mai kl. 09:00

FORMANNSKAP

HITRA UNGDOMSRÅD

Tirsdag den 6. mars kl. 09:00

Tirsdag den 29. mai kl. 16:00

HITRA UNGDOMSRÅD

KOMMUNESTYRE

Tirsdag den 6. mars kl. 16:00

Torsdag den 31. mai kl. 13:00

HELSE- OG OMSORGSKOMITE Mandag den 12. mars kl. 17:00

KOMMUNESTYRE

Juni FORMANNSKAP

Torsdag den 15. mars kl. 13:00

Tirsdag den 5. juni kl. 09:00

FORMANNSKAP

ELDRES RÅD/BRUKERRÅD,

Torsdag den 22. mars kl. 09:00

Onsdag den 6. juni kl. 10:00

April

KONTROLLUTVALG Mandag den 11. juni kl. 15:00

FORMANNSKAP

HELSE- OG OMSORGSKOMITE

Tirsdag den 10. april kl. 09:00

Mandag den 11. juni kl. 17:00

TEKNISK KOMITE

TEKNISK KOMITE, tirsdag den

Tirsdag den 10. april kl. 17:00

12. juni kl. 17:00

ELDRES RÅD/BRUKERRÅD

OPPVEKSTKOMITE

Onsdag den 11. april kl. 10:00

Onsdag den 13. juni kl. 16:00

HITRA UNGDOMSRÅD

FORMANNSKAP

Tirsdag den 17. april kl. 16:00

Tirsdag den 19. juni kl. 09:00

KONTROLLUTVALG

KOMMUNESTYRE

Mandag den 23. april kl. 15:00

Torsdag den 21. juni kl. 10:00

HELSE- OG OMSORGSKOMITE

TEKNISK KOMITE

Mandag den 23. april kl. 17:00

Tirsdag den 26. juni kl. 17:00

FORMANNSKAP Tirsdag den 24. april kl. 09:00

OPPVEKSTKOMITE Onsdag den 25. april kl. 16:00

Juli FORMANNSKAP Tirsdag den 3. juli kl. 09:00


no

HITRA.

11

Ledige stillinger Ønsker du en givende og spennende sommerjobb?

Hitra kommune søker etter ferievikarer for perioden 18.06.18 - 19.08.18 ved Hitra sykehjem, hjemmetjenesten, tjenesten for personer med nedsatt funksjonsnivå (TNF) og oppfølgingstjenesten. Hitra sykehjem har 54 plasser og

¬¬

består av avdelinger for personer med demenssykdom, korttidsavde-

behov ¬¬

ling og somatiske bofellesskap. Hjemmetjenesten omhandler hjemmesykepleie og praktisk bistand i

Ser helheten og den enkeltes Er ansvarsfull og pliktoppfyllende

¬¬

Trives i et aktivt miljø

hjemmet. Tjenesten har døgnkontin-

Vi kan tilby:

uerlig bemanning og betjener også

¬¬

Lønn etter tariff

kommunens trygghetsalarmer.

¬¬

God pensjonsordning

TNF er en tjeneste som ivaretar per-

¬¬

Varierte arbeidsoppgaver i et

soner med nedsatt funksjonsevne.

trivelig arbeidsmiljø

Tjenesten består av et bofellesskap med tilgjengelig personell hele døg-

Stillingene krever at godkjent politi-

net og en avlastningsbolig for barn.

attest må fremlegges før tiltredelse.

Oppfølgingstjenesten omfatter boliger for mennesker med psykiske lidelser og utfordringer innenfor rus. I tillegg driver vi et lavterskeltilbud

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:

ved Hammeren Gård på Frøya og yter

Vil du bli sykepleier? Informasjon om sykepleierutdanningen på Hitra/Frøya: Høsten 2018 tilbys sykepleierutdanningen også som desentralisert heltidsstudium på 3.år ved følgende studiesteder: ¬¬

Hemne

¬¬

Hitra/Frøya

¬¬

Meldal

¬¬

Selbu/Tydal.

Studiet har samme studieplan og undervisningstilbud som det ordinære studiet på campus Øya i Trondheim.

bistand til mennesker på tur tilbake

Enhetsleder ved Hitra sykehjem

i jobb.

Anne Strøm:

Kvalifikasjoner: ¬¬ ¬¬

Tlf. 72 46 52 86

eller fagutdanning

May Britt Sollie:

Har norsk autorisasjon som-

Tlf. 72 46 52 67

STUDIESTED OG TILRETTELEGGING

Enhetsleder ved TNF Anne Marie

perioder med praksisstudier, vil studentene få all undervisning og veiled-

Er student eller elev innen helsefag

¬¬ ¬¬

to års relevant yrkeserfaring.

Enhetsleder ved Hjemmetjenesten

helsefagarbeider eller tilsvarende

¬¬

I tillegg til det som gjelder for det ordinære opptaket, stilles det krav om

Relevant høgskoleutdanning

sykepleier, vernepleier, ¬¬

OPPTAKSKRAV

ning via skjerm til det lokale studiestedet på Hitra/Frøya. FerdighetstrenKlingenberg ing vil foregå i universitetets simuleringsenhet på campus Øya i Trondheim. Tlf. 72 44 17 67 På det lokale studiested vil studenten være en del av en gruppe på mellom

Norsk autorisasjon i profesjoner dette utstedes for

Enhetsleder ved Oppfølgingstjenest-

Personer uten formell kom-

en Elin Wahlvåg

petanse kan også søke

Tlf. 72 46 52 44

Må beherske norsk muntlig og

Med unntak av de første oppstartsukene, dager med ferdighetstrening og

8 og 12 studenter. Gruppa vil få tilknyttet en veileder i Trondheim som har ansvar for faglig oppfølging og veiledning, samt en kullkontakt som studentene kan kontakte når det gjelder studieårets innhold og organisering, samt timeplan.

skriftlig

Søknadsfrist: 11. mars 2018

¬¬

Personlig egnethet vektlegges

Vennligst spesifiser hvilken enhet

SØKNADSFRIST:

¬¬

Søker må ha fylt 18 år innen

du søker på i søknaden din.

¬¬

Søknadsfrist for søkere med realkompetanse: 1. mars 2018

Opplysninger om søkere kan bli gjort

¬¬

Søknadsfrist for søkere med generell studiekompetanse:

arbeidsforholdets oppstart

Vi søker deg som: ¬¬

Har gode samarbeidsevner og er fleksibel

offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

april 2018

15.


12

Tirsdag 3. oktober 2017

2

1

Kokkekamp på Knarrlagsund oppvekstsenter Torsdag 18. januar gikk den årlige, prestisjetunge kokkekampen på Knarrlagsund oppvekstsenter av stabelen. Oppgaven går ut på å planlegge, handle inn til og lage en hovedrett og dessert til fire personer. Gruppa kan ikke bruke mer enn 200 kr, og de har 1 time og 45 minutter på å lage maten. LISTA LEGGES HØYT I år hadde begge gruppene lagt lista høyt, og var så ivrige at de spurte om lov til å ta med hummer og rype hjemmefra. Menyen til gruppe 1 bestod av hummer servert med hjemmelaget majones, sitron, loff og hjemmelaget smør laget av kremfløte! Til dessert disket de opp med Pavlova med bær. Gruppe 2 serverte rype med potet, stekt rødløk og en nydelig viltsaus bestående av blant annet rypekraft og snøfrisk. Deres dessert var sjokoladefondant med is

og hjemmelaget bringebærsaus.

ELEVENE BRILJERTE Lærer Marit Tranås ga følgende kommentarer om årets kokkekamp:

3

4

1 Kokkekampen 2018 endte med 1.

plass til begge lag. 2 Rensing av hummerklør må til for å lage hummersmørbrød 3 Rype med potet, stekt rødløk og en nydelig viltsaus bestående av blant annet rypekraft og snøfrisk 4 Hummer servert med hjemmelaget majones, sitron, loff og hjemmelaget smør laget av

stolt og imponert over det elevene fikk til og over hvor ivrige de har vært gjennom hele prosessen.

- På forhånd var jeg redd for at grup-

JURYEN KLARTE IKKE Å SKILLE LAGENE

pene hadde lagt lista for høyt. Flere

Juryen, som også i år bestod av

av rettene er teknisk vanskelige,

rektor Jan Helge Asperheim og lærer

og dette er et godt stykke unna det

Haldor Hammerhaug, klarte ikke

vi har laget på kjøkkenet tidligere.

å skille lagene denne gang. – Årets

Bekymringen var ubegrunnet. Elev-

kokkekamp var den beste vi har hatt

ene briljerte på kjøkkenet og maten

ved oppvekstsenteret, sier Asper-

var imponerende god! Jeg har ikke

heim. – Det var ikke mulig å skille

spist mye hummer eller rype før, så

lagene, så det ble delt seier.

kremfløte 5 Her er det snakk om å lage rettene fra bunnen. Rypa må renses før rypebrystet kan stekes.

5

det var en opplevelse. Jeg er veldig

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Opplag 4000. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO

Hitra Kommune


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.