Hitra.no | Nr. 3 | 2020

Page 1

HITRA.

no

Nr. 3/2020 - Årgang 5 - 16. juni 2020

Informasjonsavis fra Hitra kommune

OPPLEVE HØSTE

SMAKE LEVE SKAPE

HITRA.

no

Foto: Stein Olav Sivertsen

God sommer! Hitra kommune


2

Tirsdag 16. juni 2020

Foto: Geir Erling Nilsberg

Foto: Geir Erling Nilsberg

Nyt vakre Hitra! Gjennom utfordringene Kjentmannsprøven har gitt Mitt første oss har også undertegnede blitt kjent med øya si på møte med Tonningen en helt annen måte enn i oppveksten - jeg var heldig glemmer jeg aldri, men det er fordi turen var preget av høy intensitet, og kom meg ut mye via trening og friluftsliv, spesielt blodsmak i munnen i hard konkurfordi jeg hadde en aktiv far som jeg løpte mye sam- ranse med andre løpere. Neste tur på men med. Det ble stort sett Gammelveien fra Laks­elva Tonningen 1. mai i år husker jeg alt og trafoen til Stiksdalen i helgene; først og fremst for fra; flotte farger, vakkert lyst, trivelig å få gode treningsturer - ikke like mye for å få gode selskap og fantastisk utsikt over prektig skjærgård - jeg husker både maten ­naturopplevelser.

jeg spiste på toppen av fjellet og hva vi grillet etterpå - ikke fordi jeg var medtatt.. Siden jeg kom tilbake til Hitra for over 10 år siden har vi blitt kjent med Hitra på en ny måte gjennom mange fine fotturer, - inspirert også av Barm­ fjordtrimmen, boka «40 turer i ­gamle Snillfjord» og ut.no. Spesielt fint er det at en også får nøye beskrevet


no

HITRA.

3

Foto: Geir Erling Nilsberg

vanskelighetsgrad og at turene er

for isolasjon og krav til sosial avstand,

verden igjen er sikrere - med mindre

Vi må vaske hender ofte, men også

godt merket. Dette har ført til at jeg

noe som har vært tungt og vanskelig

smittefare skal vi ønske tyske turister

god pleie av hender og resten av

sammen med familien har opplevd

for mange av oss. Vi hitterværinger

velkommen tilbake - også på Hitra

­kroppen er nødvendig.

steder vi ellers aldri hadde funnet på

må vel likevel kunne betrakte oss som

legekontor hvor vi har en svær sam-

å oppsøke.

svært heldige så langt. De fleste har

ling av fiskekroker i ulike størrelser.

interesse for hverandre. Del opplevelser. Gå på tur og få god

vårt samfunn og vår varierte natur.

Gode måter å leve videre på

Her ser jeg at det er flere hitter­

Dette har for mange fungert som god

Kommuneoverlegen

vi

Ved å nyte omgivelsene, finne nye

væringer som aktivt bruker sosiale

og nødvendig rekreasjon og avkobling

­sammen finner gode måter å leve

turmuligheter ved å være fysisk ­aktiv

medier som Facebook og Instagram

i en vanskelig tid.

videre på i vår flotte kommune et-

og dele opplevelsene sammen m

ønsker

at

rekreasjon, avkobling og ny energi.

for deling og inspirasjon til nye tur-

Framover blir det viktig å markeds-

ter mange uker med høy beredskap

venner - enten underveis på tur eller

opplevelser i kommunen. Bilder gir

føre Hitras enestående natur og

og engstelse for alvorlig smitte. Det

­etterpå får også hjernen sosial tren-

varige minner for livet.

ing!

friluftsliv på en god måte overfor

betyr at vi må ta med oss det vi har

I de siste månedene har vi opplevd

norske turister, når bl.a tyske fiske-

lært og øvd på i snart 3 måneder: av-

en slags unntakstilstand med en form

turister ikke kan oppsøke Hitra. Når

standsregelen gjelder!

Geir Erling Nilsberg, kommuneoverlege

Foto: Hasse Lossius

Bilder gir varige minner

likevel kunnet bevege seg fritt ute i

Snakk mye og godt sammen og vis


4

Tirsdag 16. juni 2020

Fra Trine Reins lydprøve før konserten.

8A med søppelet som ble tatt med til ReMidt.

Et hav av plast Elevene på 8. trinnet har de siste ukene jobbet med tema som bærekraftig utvikling, forsøpling av hav og land, og natur og samfunn på kollisjonskurs. Første del av arbeidet foregikk som hjemmeundervisning ennå mens skolen var stengt, og ble videreført da skolen ble åpnet. Elevene har også ryddet i strandsonen, langs turstier, gang- og sykkelstier og rundt Torvhatten. Alle elevene avsluttet arbeidet med å skrive leserinnlegg. Her kan du lese noen av dem:

Leserinnlegg:

Plast i havet - du har et ansvar!

Søppel i havet er ett stort problem. tall når du tenker på de «søppeløyene» Det blir kastet flere tonn med søppel i som ligger og flyter i havet er bare 1 havet i året. 1 % ligger og flyter i havet, %, når det er hele 94 % som ligger på 5 % ligger i strandsonen og 94 % ligger havbunnen. All den søpla vi kaster i Oliver Hj. viser fram en av flere store isoporklumper som de fant.

på havbunnen. Dette er helt sinnsyke havet, og spesielt plast, blir ikke borte.


no

HITRA. Det blir bare mindre helt til det har blitt til

Det er noen store organisasjoner som job-

og mindre og mindre microplast.

ber med dette hver dag. En av disse er The

Alle dyrene tror at ditt søppel er mat. Noen

Ocean Cleanup. Dette er tidenes største ry-

spiser det og dør, mens andre setter seg fast

ddeaksjon i havet. Og de sier at hvis alt går

og enten dør eller får livslange skader som

etter planen så kan de fjerne halvparten av

påvirker livet deres i stor grad. Jeg synes vi

plasten i «plastsuppen» i løpet av fem år.

5

alle burde ta i et tak, for det er tross alt vår framtid det handler om. Noen av dyrene i

Jeg mener at du kan putte den plastbiten i

havet spiser plasten fordi de tror det er mat,

lomma i stedet for å kaste den fra deg, pluk-

mens andre dyr setter seg fast eller blir ska-

ke opp den posen hvis du ser den, kaste

det av plasten. For eksempel hvis en fugl

flaska i søppeldunken eller ta med deg det

spiser en fisk som har spist plastikk, så får

gamle garnet og kast det i søpla. Det tar

den fuglen plasten inni seg og kan dø av

kanskje 5 sekunder av livet ditt, kanskje

det, eller hvis en sel setter seg fast i gamle

ikke det engang, mens det kan berge livet til

fiskenett eller plastposer. Hvis smådyrene

mange av dyrene i havet.

spiser microplast og dør, så får ikke de større dyrene noe mat og da får ikke vi mat, så vi

Skrevet av Marvel.

graver jo egentlig vår egen grav her.

«Hvis smådyrene spiser microplast og dør, så får ikke de større dyrene noe mat. Da får ikke vi mat, så vi graver jo egentlig vår egen grav her»

Søppel skader dyr I havet er det alt for mye plast sånn at fisk-

Av all plast som havner i haver så synker

er og andre havdyr setter seg fast i garn og

94% til bunen 5% liger langs strendene og

fisketråd. De blir sittende fast der og til slutt

1% flyter på havoverflaten. Hvis du vet om

dør de av at de ikke får nok næring og mat.

en plass som det er mye søppel på så utfor-

Det havner alt for mye plastikk i havet. Det

drer jeg deg til å plukke søppelet sånn at dyr

havner mellom 8-12 millioner tonn plast

ikke dør av det, og da gjør du en veldig bra

hvert år, det vil si at det havner 500-700

jobb for jordkloden. Da blir det også mindre

millioner kilo plast i havet på en måned. Det

co2 utslipp, så hvis du gjør det så gjør du en

er mye, og det skader fisker og dyr i havet

strålende jobb. Gjør det for dyrenes skyld

sånn at de kan dø. Det er ikke bra, for hvis

og din skyld, så blir alt bra.

det blir mindre fisk og mindre mat, da dør de som lever av fisk, og til slutt dør vi. Så det er

Skrevet av Madelen

viktig og tenke seg om før man kaster ting i naturen.

Plast dreper dyr

Plast i havet er et problem. Vi kaster mye

Vi har vært i søppelrydding i Bekkvikfjæra.

plast i naturen og det er ikke bra for dyrene

Der fant vi mye søppel. Vi trodde først at

og oss. Det mange dyr som dør av det og

vi kommer ikke til å finne noe søppel, men

det veldig stor problem. Vi må også tenke på

det var mye søppel der. Vi tok ikke med alt,

dyrene, de har også et liv som oss. Plast er

fordi at det var mye at vi fikk ikke plass til

farlig for dyr. Det er mange dyr som dør av

alle søppelet.

plast eller annen søppel. Dyrene tror at det

Hva må vi gjøre for at det skal Ikke bli mye

er mat, slik at de spiser det eller at de gir det

søppel i havet? Det vi kan gjøre er at vi må

til barna sine.

ikke kaste søppel i naturen, og vi må vite at

Det masse søppel som havner i havet. Hvert

det skader dyrene i havet. Det er vi som har

minutt ender minst 15 tonn med ny plast

ansvar for det at det skal ikke bli mye søp-

opp i havet Om dette fortsetter vil det i 2050

pel i havet. Bruk mindre plast, kast søpla i

være mer plast enn fisk i sjøen. Søppelet vi

søppelkassa.

kaster tar lang tid å brytes ned, mye lengre enn vi tror. For eksempel en plastflaske kan bruke 450 år før den er helt borte.

Skrevet av Lidia

Emil, Vilde og Oliver Ho. har funnet en svær plaststamp og masse tau. Emil, Oliver og Oliver spekulerer på hvordan de skal få med seg en plaststamp fylt med sement. Det var så tung at de måtte bare la den være igjen.


6

Tirsdag 16. juni 2020

Barnehage i en annerledestid Når det er koronatiltak da når vi tar denne leken og utfor- har fem hjerter og at skrukketroll er et kan lage tegninger, mønster eller har barnedagen delt opp skingen ett steg videre, nemlig ved krepsdyr og har eggene sine i magen bokstaver av? Jaså ikke det. Jo, vi å «oppgradere» lekeplassen ute med til de klekkes? har tegnet krokodille, laget mønutelekeplassen i små sonplanker, store treklosser, veltede ster og formet bokstavene våre med er som barna må holde trær og grener. Da kan det bli mer Hvor er lekene? små steiner. Og forresten så er det seg innenfor. Småbarn- matematikk, språk, fysikk, læring om Hvor var alle lekene barna forventet kanskje lettere med små steiner enn savdeling har den minste naturfenomen, samarbeid, på høyt skulle være her? Mange leker var la- med store. Bare prøv selv, eller spør sonen, og storbarnsavde- plan. Men også respekt for hverandre gret bort ved gjenåpning av barneha- de kloke barna som har sanset, erfart ling har en større sone. og naturen. Vi ødelegger ikke noe for gen, så det skulle bli overkommelig og som villig deler sin kunnskap med Men så har storbarn- å ta med til barnehagen, og sneglene å rengjøre lekene hver dag. «Jo, du andre. savdeling flere barn og vi fant må tilbake til skogen etterpå. skjønne, det e på grunn av koronan vet du» sa en gutt 5,5 år, når noen Barns naturlige væremåte må dele sin sone i to fordi Usynlig gjerde spurte hvorfor ikke alle lekene var ute. Leker dere ikke mye i barnehagen da? de er så mange. Storbarnsavdelingen har vært delt i 4 De aller eldste, 5-6- åringene samt et Ja, det gjør vi, men vi leker på en anHva gjør vi da? Jo, vi kan fortsatt dra på turer i naturen. Eller vi kan ta med oss naturen inn i inngjerdingen. Småbarnsavdelingen i Knarrlagsund oppvekstsenter har gjort begge deler. Barn og ansatte har lempet på trær, båret steiner og kongler. Sannelig ble det med noen snegler og andre kryp også tilbake med kohorten til inngjerdingen på lekeplassen. Bakgrunnen for denne endringen var også at personalet hadde observert at de yngste barna samarbeidet og flyttet rundt på benker og større gjenstander inne. Hva skjer

grupper, såkalte kohorter, hvor to og

par yngre barn tok saken i egne hen-

nen måte enn det mange tror. Leken

to kohorter har samarbeidet gjennom

der. De lagde hinderløype de første

er barns naturlige væremåte, og det

dagen. Og barna har forstått at «ko-

ukene etter gjenåpning av barneha-

er her læring må skje for at den skal

ronan» er noe vi tar på alvor, og når

gen; Rundstokker ble sagd til kortere

foregå på barns premisser. Og det er

det er et usynlig gjerde mellom kohor-

stubber, det ble gravd flere hull i jor-

vi gode på.

tene, ja så er det det.

da og så ble rundstokkene satt ned.

Naturen i nærmiljøet har vært flit-

Oppmøte ute om morgenen med

Noen planker og liggende rundstok-

tig brukt nå som til vanlig; Gapahuken

velkommen, en dæsj desinfisering av

ker ble til balansebrett. «sjå kor læng

en snøværsdag i mai, og fjæra med

hender. Så er barnet klar for dagen.

æ klare å stå på brettet da» jente 5 år.

opplevelse, fjellet med krigshytta og

Kor læng e læng? Hm…… da må vi ta

utsikt. Og sist men ikke minst: skog-

tiden da. «Kor læng e et minutt?»

holtet bak oppvekstsenteret der det

Hva kan vi finne på ute i dag da? Jo 3-4-åringene har vært kjempeinteressert av småkryp. Hvilke småkryp

Mye spennende ble fanget i krab-

spør du sikkert og hvor bor de da? jo

beteinen, som barna var med og satt.

det har de funnet ut, ved å undre seg,

Hverdagsmagi.

gravd, studert i mikroskop og sjekket

Har du forresten lagt merke til at

på læringsbrettet. Visste du at marken

grus består av mange små biter du

er kongler og mange trær å oppleve og leke under. Laila Bye, Knarrlagsund oppvekstsenter


no

HITRA.

7

Det gode vertskap – det er oss det Det er liten tvil om at de siste månedene har påvirket oss som mennesker og samfunn. Vi har opplevd å stenge ned samfunnet vårt og vi har som enkeltmennesker kjent på at vi har fått innskrenket den selvsagte friheten vår. Avstand har fått et helt nytt innhold. For første gang opplever mange av oss at storsamfunnet legger restriksjoner på hvor og hvordan vi skal ha sosial kontakt. Det som for oss er det mest naturlige av alt; å gå hvor vi vil, oppholde oss hvor vi selv vil, være sammen med de vi selv vil – ja, det ble plutselig regulert. Dette har stor betydning for oss hver enkelt, og i tillegg har det omfattende virkning på tilbudene vi har i lokalsamfunnet – særlig innenfor handel, serveringsstedene våre og reiselivsaktørene våre.

Gode opplevelser for alle Vi står nå foran spennende sommermåneder, der hittersamfunnet har som mål å skape gode opplevelser for alle! Innenfor trygge rammer og ved å følge de anbefalinger som til enhver tid er gjeldende, satser vi på uforglemmelige sommerminner for innbyggere, nye innbyggere, fritidsinnbyggere og besøkende.

Sammen er vi det gode vertskap Aktiviteter, turer til lands og til vanns, vær og uvær og god ureist mat er viktig for gode opplevelser – og viktigst av alt er møte mellom oss mennesker. Selv med smittevernavstand, bare tenk hvilken forskjell et smil, et vink, et ‘hei’ utgjør – om vi kjenner hverandre eller ei. Med behørig avstand vil summen av oss sette standarden for hittersamfunnet og hvordan hver enkelt opplever det å være her. Sammen er vi ‘det gode vertskap’.

God sommer! Hilsen Ingjerd Astad, Kommunedirektør


8

Tirsdag 16. juni 2020

Positivt vekst i Hitra fortsetter - 38 nye hitterværinger i første kvartal

I de første 3 månedene som ny kom-

dette skal vi glede oss over! Det blir

mune, opplever Hitra en positiv vekst

spennende å følge utviklingen videre.

i antall innbyggere. Veksten er på nivå

Samtidig er det ingen grunn til å tvile;

med den nasjonale veksten, med 0,75

sammen skal vi fortsette jobben med

% for Hitra sin del. Ser vi nærmere

økt attraktivitet, kulturbygging og

på kommunene i Trøndelag, og hold-

inkludering – og det lykkes vi best

er Trondheim utenom, er det kun

med når det er samsvar mellom det vi

­Stjørdal og Melhus som har en høyere

sier vi gjør og det vi faktisk gjør. Hver

vekst i antall de første tre månedene

og en av oss kan utgjøre en forskjell

av dette året.

for at hitterværingen – nye og gamle

Særlig positivt tegn på utviklingen

– opplever «det gode liv» her på Hitra.

Vekst i befolkningen er et særlig pos-

Befolkningsutvikling, første kvartal

itivt tegn på utviklingen i Hitra og

2020.

Befolkningsutvikling, første kvartal 2020 Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Utflytting, innenlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folkevekst Befolkning ved utgangen av kvartalet

13 17 -4 10 1 85 52 42 38 5.088


no

HITRA.

Psykisk helsetjeneste i Hitra kommune Depresjonsmestring Psykisk helsetjeneste Rus og avhengighet i Hitra kommune er et Dersom du har et rusmiddelproblem/ Foruten individuelle samtaler kan lavterskeltilbud. Det vil avhengighet samarbeider vi tett med vi i perioder tilby kurs i depresjons­ si at vi er tilgjengelige for kommunens oppfølgingstjeneste som mestring. For mer informasjon om alle som selv vurderer å har fokus på aktivitet og mestring av dette, se psykiskhelse.no/mestringskurs. ha behov for kontakt med dagliglivet. Har du ønske/behov for hjelp til å mestre rusutfordringer, kan oss. Vi anbefaler imidlerdu ta kontakt med Psykisk helsetjetid alle å ta kontakt med neste på telefon eller e-post. Fasfastlege for å undersøke tlege, eller andre på dine vegne, kan om det kan være soma- også ta kontakt. Kontaktinformasjon tisk (kroppslig) sykdom Fagleder Guro-Karoline Aabakken som er årsak til dine E-post: Gura.Aabakken@hitra.kommune.no symptomer/plager. Din Telefon: 468 65 936 fastlege kan også sende henvisning til oss.

9


10 Tirsdag 16. juni 2020

Ledige stillinger Støttekontakter

Hitra kommune søker støttekontakt til Tjenesten for mennesker med nedsatt funksjonsevne og til eldre hjemmeboende på Hitra. Dette er personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer trenger bistand for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Arbeidsområder og ansvarsoppgaver: En støttekontakt er en person som gir støtte og oppfølging i fritiden til mennesker som trenger bistand til å komme seg ut av en isolert tilværelse. Felles for mennesker som har behov for støttekontakt er at de trenger bistand for å komme i gang med noe på fritiden enten det er å gå på kino, delta på idrettsaktiviteter, gå på kafe, dra på turer eller bare det å ha en å være sammen med/prate med. Hjelpen bør være tilpasset den enkeltes behov, og målet er en trygg og meningsfull fritid i samvær med andre. I utgangspunktet kan alle bli støttekontakt forutsatt at du har fylt 18 år. Det viktigste er at du er engasjert og ønsker å jobbe med andre mennesker. Støttekontakten inngår en kontrakt om et fast oppdrag med kommunen som lønnes etter faktisk utført timeantall. Stillingene krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse.

Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver • Lokale lønnstilbud til ansatte • Utdanningsstipend

Søknadsfrist: 21.06.2020

• Trainee-ordning • Dekning av flytteutgifter • Hjelp til å skaffe bolig • Velferdstiltak • Barnehageplass fra fylte 1 år • Mange spennende fagområder

Hitra kommune

Ønsker du å jobbe i Hitra kommune, men det er ingen stillinger utlyst? Da anbefaler vi deg å sende inn en generell søknad.


no

HITRA.

11

Åpningstider i sommer Hitra rådhus

Hitra legekontor

08:00 til 15:00 gjennom hele sommerferien.

hverdager. Telefonen er betjent 08:30-12:00

Rådhuset holder åpent fra klokken

Legekontoret er åpent fra 08:30 til 15:00 alle og 13:00-15:00 alle hverdager. Telefon legekontor: 72 44 42 42 Telefon legevakt: 116 117 Medisinsk nødtelefon: 113 NB! På grunn av den pågående pandemien er Legekontoret åpent kun for de som har gjort en avtale på telefon om oppmøte på forhånd. Vi ber om at ingen møter opp uten at de har fått en avtale med et bestemt tidspunkt for oppmøte, dette gjelder også blodprøver etc.

Ikke møt opp på Legekontoret hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller annen infeksjon, ta kontakt for veiledning. Vår resepsjon er for tiden kun betjent via telefon. Hitra legekontor kan dessverre ikke være behjelpelig med blodprøvetaking, oppfølging av kjente sykdommer for pasienter som ikke har fastlege på Hitra. Men alle som oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp her når tilstanden ikke tillater at de kan oppsøke egen lege innen rimelig tid. Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i våre åpningstider denne sommeren, så følg med på vår hjemmeside (hitralegekontor.no) og kommunens hjemmeside (hitra.kommune.no) for oppdatert informasjon.

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya. ANSVARLIG REDAKTØR Ingjerd Astad UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya

HITRA.

no

Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra kommune. Hitra kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgaven finner du også digitalt på vår nettside HITRA.NO

Hitra kommune


12 Tirsdag 16. juni 2020

Kevin vant vår Instagramkonkurranse Kevin Larsen (@kevinlarsen89) er vinner av vår Instagram-­ konkurranse med sitt bilde fra Reksafjæra. Premien er kr. 500,og publisering av bildet i kommunens kanaler. Fra venstre: Svarstad, Teresesommeren Kvalvik, Marte Renate DelAmalie gjerneErvik øyeblikk gjennom medForsnes oss og og andre vedHammer. å bruke emneknaggen #hitranårduvil på Instagram-bildene dine.

Hitra kommune på nett: Hjemmeside: hitra.kommune.no Facebook: facebook.com/hitrakommune Instagram: @hitrakommune Twitter: @hitrakommune

Øyeblikk fra Hitra sykehjem «På pinseaften ble det fyr i bålpanna og pølsegrilling. Godt å endelig kunne sitte ute uten den tykkeste jakken på» Fra Facebook-siden «Hitra Sykehjem».


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.