Hitra.no | Nr. 2 | 2020

Page 1

HITRA.

no

Nr. 2/2020 - Årgang 5 - 17. mars 2020

Informasjonsavis fra Hitra kommune

OPPLEVE HØSTE

SMAKE LEVE SKAPE

Les om Hitras første kommunedirektør no

HITRA.

Hitra kommune


2

Tirsdag 17. mars 2020

Hitras første kommunedirektør – Ingjerd Astad

Den 1. mars startet jeg i stillingen som kommune­ direktør i Hitra kommune. Som kommunedirektør har jeg det overordnede ansvaret for å lede Hitra kommune som organisasjon. Stillingen er et viktig bindeledd mellom de folkevalgte organene og den tjeneste­ leveransen som organisasjonen står for. Kommunen leverer tjenester på svært mange ulike områder

Jeg har mye erfaring fra kommune i ulike stillinger og fra ulike kommuner; personalrådgiver, controller,

– både lovpålagte, og tjenester som

økonom­isjef, rådmann og leder for

er viktig ut fra utviklingen fra hitter-

samfunnsutvikling. Gjennom dette

samfunnet. En av de vesentlige opp­

har jeg jobbet mye i skjæringspunktet

gavene til kommunedirektøren er

mellom kommune – næringsliv - på

såkalt utredningsplikt og gjennom-

regionalt og nasjonalt nivå.

føringsplikt – det vil si å sikre at saker

De seneste årene har jeg jobbet rundt

som legges fram for politisk nivå er

omkring i hele kommune-Norge som

forsvarlig utredet, og videre sørge for

seniorrådgiver i KS-Konsulent. Det

de politiske vedtakene blir gjennom-

har vært ubeskrivelig spennende –

ført.

gitt mye påfyll på kompetansen, og

noe som jeg har som intensjon om at skal kunne benyttes her. Av ­formell

Mine mål og forventninger Jeg har en klar forventning om å bidra

utdanning har jeg økonomi, skole­

til å utvikle Hitra – både som organis-

utvikling og en master i ledelse.

asjon og samfunn. Her står samhan-

Jeg har alltid hatt stor interesse for

dling sentralt. Det har skjedd svært

kommune. Det påstås at jeg som

mye på Hitra, og jeg har veldig trua på

7-åring sa tydelig fra om at «når jeg

at pilene peker videre oppover. Vi har

blir stor skal jeg bli rådmann!».

uante muligheter – det handler om å

Familie og interesser

gjøre de riktige valgene. Vi skal bygge på alt det gode vi har, og fylle på både

Gift med Ivar – min klippe i livet. Til

av det vi vet vi trenger, men også lete

sammen har vi 5 barn – fra 43 år og

etter det vi per i dag engang ikke vet

ned til 23 år. Dette har gitt en ­bonus

at vi trenger!

på 2 svigerdøtre, 5 barnebarn og

Vi skal holde fast ved det som gir

snart et oldebarn. Alle disse fantas-

trygghet og det gode liv – og så skal vi

tiske menneskene utgjør det gode liv

rive oss i håret for å se nye horisonter.

for oss. Gjengen er noe spredt i bost-

Jeg ser fram til å få være en del av

ed, og det å få tilbringe tid sammen

­laget – både i organisasjonen og i

med dem når det lar seg gjøre, er en

­hittersamfunnet!

avgjørende inspirasjonskilde.


no

HITRA.

Fakta Navn: Ingjerd Astad Alder: 48 år Sivilstand: Gift med Ivar, til sammen 5 barn Sier andre om meg: «sjelden til å misforstå» «i nærheten av engasjert»

3

Møteplan for politisk virksomhet Oppdatert møteplan for politisk virksomhet finner du på kommunens hjemmeside under Politikk og samfunn -> Møteplan, eller hitra.kommune.no/moteplan

Hitra kommune


4

Tirsdag 17. mars 2020

Fra Trine Reins lydprøve før konserten.

Hitra kulturfestival 2020 For andre året på rad arrangerte Kulturenheten, i samarbeid med Hitra kulturråd, en vinterfestival på Hitra. Festivalen hadde et vidt program med totalt 35 arrangementer over 11 dager. Vi kan bl.a. nevne avdukingen av skulpturen Hitrakongen, LiveKino vist for første på gang på Hitra, konsert med Transjoik og Quintus, og til slutt en stor avslutningsforestilling med Lars Monsen og Trine Rein. Hitra kulturfestival skal videreutvikles, og målet er å få til en fast årlig vinterfestival her på Hitra. Velkommen til en ny festival i uke 6 i 2021!

Lars Monsen «backstage» på Hitra.


no

HITRA.

Sett av 23. mai

5

– Vi feirer vår nye kommunetopp I samarbeid med Hitra Turlag ønsker vi å invitere alle til feiring av ny kommunetopp i Hitra kommune. Turen går av stabelen lørdag 23. mai.

Vi vil ta buss fra Fillan til Fossdalen. Der går vi opp til Blåfjellet, til fantas-

Påmelding Det vil bli påmelding til Kari Raaket

tisk utsikt, før vi returnerer til utgang-

angående buss og innkjøp av grillvar-

spunktet. Vi vil ved turens slutt sørge

er. Kontakt på mobil 976 17 415 med

for grilling til alle, og servering av saft,

frist 18. mai. Nærmere informasjon

kaffe og kaker.

om arrangementet blir annonsert.

Det vil ikke være mulighet å parkere

Vi håper mange vil feire denne dagen

egen bil, så derfor blir det satt opp

sammen med oss!

busser fra Fillan.

Grunnskolens kulturuke 2020 Grunnskolens kulturuke ble i år for tredje gang gjennomført i uke 6. Elevene besøkte Kystmuseet, Hitra bibliotek og fikk et kinotilbud. Kystmuseet forberedte tilbudet som de gav, og skolene fikk mulighet til arbeide med innholdet før besøket. Dessverre kom ikke 8. trinn seg ut med ribb for å besøke fiskeanlegg i år på grunn av dårlig vær.

Høytlesing på Hitra bibliotek. Hitrakongen ble avduket under Hitra kulturfestival.

På Hitra bibliotek fikk eleven lære om biblioteket og hvordan man kunne søke etter bøker, samt en bokpresentasjon. For kinotilbudet valgte skolene selv filmene som skulle vises for elevene og kunne finne forarbeid og etterarbeid til filmene på Filmweb.

Bordtennis på basen.


6

Tirsdag 17. mars 2020

Kulturskolens undervisningstilbud 2020/2021 1. Breddeprogram Breddeprogrammet til kulturskolen gis som prosjekter i barnehage og SFO. Dette er gratistilbud for de yngste (1 – 5 år samt 1 og 2. klasse)

2. Kjerneprogram Musikkinstrumenter (fra 3. klasse)

Generell informasjon

Alle tilbud gis med forbehold om lærerkrefter. Undervisningssted bestemmes bl.a. ut i fra søkerantall. Det kreves minimum 3 elever for at et tilbud skal gis ved en skole.

Leie av instrument

Hva koster det?

Eleven må ha instrument å øve på hjemme. Det

Kulturskoleavgift...............................kr. 2 500,- pr. år.

er mulig å få leie instrument fra kulturskolen det

Deltagelse på dans............................kr. 2 000,- pr. år.

første året. Kulturskolen har digitalpianoer, gitarer

Materialavgift visuelle kunstfag......kr. 250,- pr. halvår

og bassgitarer til leie. I tillegg er det mulig å leie for-

Leie av instrument.........................kr. 300,- pr. halvår

sterkere for de som trenger det.

• Piano • Sang

Musikkbingene

• Ukulele

Hitra kulturskole disponerer to musikkbinger i Fil-

• Gitar • Bass • Tromme • Band (fra 5. klasse)

Kontakt oss

låne/leie musikkbingene til øving.

Postadresse: Hitra kulturskole,

For å søke om plass i kulturskolen, gå inn på kom-

• Visuelle kunstfag (fra 3. klasse) • Dans (fra 1. klasse)

i kulturskolen. Avgiften kreves inn to ganger pr. år

lan. Etter avtale med kulturskolen er det mulig å

Slik søker du

Andre fag

Det blir gitt 50 % søsken- og aktivitetsmoderasjon

munens hjemmeside under «Tjenester -> Kultur -> Hitra kulturskole», og trykker på lenken under

Torget 10, 7240 Hitra

Besøksadresse: Hitra kultursenter, Torget 10, 7240 Hitra.

Telefon:

• Arrangementsgruppe (fra 8. klasse)

«Søknad».

72 44 18 16 (Biblioteket)

3. Fordypningsprogram

Søknadsfrist

Epost:

Tilbys til elever som har gått en stund på

kulturskolen.

Fordypningspro-

grammet stiller krav til faglig nivå og egeninnsats. Aktuelle elever gis tilbud om å delta i et fordypningsprogram.

Fristen for hovedopptaket er 1. mai. For supplerende opptak til vårhalvåret er fristen 1. desember. Du kan imidlertid søke om plass hele året, og kan få plass dersom det er ledige elevplasser. På dans og visuelle kunstfag tas det inn elever fortrinnsvis ved skolestart i høst- og vårhalvåret.

72 44 17 00 (Hitra kommune) postmottak@hitra.kommune.no


no

HITRA.

7

Delta i vår Instagram-konkurranse! Vi inviterer deg til å delta i vår uhøytidelige Instagramkonkurranse og vise oss hva du verdsetter på Hitra. Slik deltar du • Last opp et bilde som viser hva du verdsetter på Hitra på Instagram-kontoen din. • Merk bildet med #hitranårduvil (vinner vil kun bli trukket ved bruk av denne emneknaggen). • Frist for å delta: 22. mai 2020 Sørg for at du har en åpen profil slik at vi kan finne bildet ditt.

Premie Vinneren blir premiert med kr. 500,og får bildet sitt publisert i kommuneavisa Hitra.no

Instagram-bok I fjor sommer samlet vi inn bildet fra Instagram som hadde blitt delt under emneknaggene #hitranårduvil og #mitthitra. Dette resulterte i en bildesamlingsbok bestående av 45 digitale bilder som ble for­ eviget i et analogt format. Vi minner om at denne boken fortsatt er å få kjøpt på Hitra bibliotek. En stor takk til alle fastboende og besøkende som har delt bildene sine med oss, og bidratt til at boken ble en virkelighet!

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya. ANSVARLIG REDAKTØR Ingjerd Astad UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya

HITRA.

no

Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra kommune. Hitra kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgaven finner du også digitalt på vår nettside HITRA.NO

Hitra kommune


8

Tirsdag 17. mars 2020

Hitterkveld 2020 Lørdag 28. mars kl. 18.00 i Hitrahallen

Are Hembre

Kine Skaget

Bjørn Fjeldvær

Underholdning • Artister med tilknytning til Hitra • Prisutdelinger • Humorinnslag fra Aurerevyen • Allsang Det blir servering av lokal mat og salg av kaffe og kaker.

Asbjørn og Ann Helen

Aurerevyen

Forhåndssalg av billetter på www.hitra.kommune.no og Hitra bibliotek Voksne/honnør/barn kr 300/200/100. Billettene er inkl. mat Dørene åpnes kl. 17.15. «UT og HJEM for en 100-lapp» kan benyttes på arrangementet. Arr.: Hitra kommune, kulturenheten Tek. arr. Strand skolekorps/Strand SeniorBrass


no

HITRA.

UKM 2020

9

Noen deltar på UKM for å vise frem noe de brenner for, noen prøver noe helt nytt og andre er med sånn at alle får vist sin beste side. Gjennom UKM Hitra blir det arrangert blant annet workshops, tilbud om oppdrag for tidligere deltakere, foredrag og ikke minst lokalmønstring som blir arrangert i sam­arbeid med UKM Hitra & Frøya. Det har også nylig blitt opprettet en UKM-media­gruppe i samarbeid med Hitra-Frøya avisa for all ungdom som har interesse for dette og det er fortsatt ledige plasser. Sammen skaper vi noe nytt, ­inspirerer og lærer av hverandre og har det gøy.

Kulturmidlene 2020

Frist for å søke om kulturmidler i år er 30. april 2020. Det kan søkes om tilskudd til: • Idrett (idrettslag/fysisk aktivitet og folkehelse) • Kultur (drift/prosjektstøtte og inkluderingstiltak)

Slik søker du Søknadsskjemaer for ulike tilskudd finner du på kommunens hjemmeside (hitra.kommune.no) under Selvbetjening -> Skjemaer. På kommunens hjemmeside finner du også retningslinjene for kulturmidlene.

• Festivaler (festivaler og lokale spel/større kulturog idrettsarrangement)

Dersom du ønsker å få skjemaene på papir, kan du ta

• Kultur-/idrettsstipend

Servicetorget på 72 44 17 00.

kontakt med Hitra bibliotek på telefon 72 44 18 16 eller


10 Tirsdag 17. mars 2020

Ledige stillinger 2. gangs utlysning – Hitra kommune søker ferievikar til pleie og omsorg

Hitra kommune lyser ut fastlegehjemmel ved Hitra legekontor

Hitra kommune søker etter ferie-

Grunnet befolkningsvekst og kom-

vikarer for perioden 15.06.2020

munesammenslåing utlyser vi 1 ny

-16.08.2020 ved:

fastlegehjemmel ved Hitra legekontor.

• Hitra sykehjem • Hjemmetjenesten

Den ledige hjemmelen har et listetak på 600 pasienter med gode mulighet for økning, og i tillegg er hjemmelen

• Oppfølgingstjenesten

tiltenkt opp mot ca. 40 % kommu-

• Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)

nale oppgaver. Pr. i dag er det ca. 340

Kvalifikasjoner: • Relevant høgskoleutdanning eller fagutdanning • Har norsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider eller tilsvarende • Er student eller elev innen helsefag • Personer uten formell kompetanse kan også søke • Må beherske norsk muntlig og skriftlig • Personlig egnethet vektlegges Søknadsfrist: 13. april 2020. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

pasienter på listen. Fordeling av listelengde og andel kommunale oppgaver gjøres i jevnlige samarbeidsutvalg mellom Hitra kommune og legene i

Hitra kommune lyser ut en spennende

Som et ledd i styrking av tjenesten ly-

stilling som klinisk psykolog i 100 %

ser Hitra kommune ut en 100 % fast

fast stilling.

stilling som psykisk helsearbeider i

Stillingen som psykolog er en ny still-

psykisk helsetjeneste. Det er ønskelig

ing i kommunen. Vedkommende som

med snarlig tiltredelse.

blir tilsatt vil ha stor mulighet til å være med å utforme stillingen og egen arbeidshverdag. Som psykolog i kommunen vil du oppleve et vidt spenn av arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, godt arbeidsmiljø og kollegaer med høy kompetanse og som er vant til å jobbe tett sammen på tvers.

gruppepraksisen.

Arbeidsområder og ansvarsoppgaver:

Arbeidsområder og ansvarsoppgaver:

• Utredning, diagnostisering og behandling rettet mot barn/unge og deres familier i samarbeid med øvrige kommunale tjenester, BUP/ DPS og øvrig 1. og 2. linje tjenesten

Legene er private næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med §8.2 i rammeavtalen. Pr. i dag stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd. Det påløper ingen kostnader for legene å starte i hjem-

• Deltagelse i faste faglige fora som skolenes ressursteam og helsetjenestens kjerneteam

melen. Andre avlønningsmodeller for

• Veiledning og fagstøtte til andre ansatte i helse- og oppvekst

legepraksisen vurderes fortløpende i

• Psykososialt kriseteamarbeid

samråd med legene. Allmennmedisinske kommunale oppgaver ivaretas i deltidsstillinger av fastlegene. Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig og tilpasset praksis med gode inntjeningsmuligheter. For stillingen gjelder deltagelse i alle typer legevakt, både lokalt og gjennom vaktsamarbeidet i LiO (Legevakt i Orkdalsregionen). Søknadsfrist: 29.03.2020.

Hitra kommune

Hitra kommune Hitra kommune søker en kommune­ søker psykisk psykolog helsearbeider

Arbeidsområder og ansvarsoppgaver: • Oppfølging av voksne over 18 år gjennom individuell bistand i samarbeid med pårørende/ bruker. Kommunen vektlegger brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid. • Samhandling med andre tjenester i form av drift av ansvarsgrupper, tverrfaglige fora mm • Deltagelse i forebyggende og helsefremmende arbeid – blant annet drift av grupper ut fra behov og i samarbeid med andre tjenester, f.eks. KID, KIB, selvhevdelse, sorggruppe, • Deltagelse i utvikling av nye tverrfaglige arbeidsmetoder innen lærings- og mestringsfeltet – bant annet implementering av mestringsgrupper, utvikling av brukerfokuset.

• Noe deltagelse i system- og planarbeid

Stillingen krever at godkjent politiat-

Stillingen krever at godkjent politiat-

Søknadsfrist: 22.03.2020.

test fremlegges før tiltredelse. Søknadsfrist: 29.03.2020.

test fremlegges før tiltredelse.


no

HITRA.

Hitra kommune søker assisterende styrer ved Fillan barnehage

Hitra kommune har ledige faste stillinger som pedagogisk leder

Hitra kommune har ledige faste stillinger som lærer på 1.- 10. trinn

Ved Fillan barnehage er det ledig 100

Hitra har 6 kommunale barnehager i

Skolesektoren består av 5 oppvekst-

% fast stilling som assisterende styrer.

ulike størrelser. 5 av disse er organi-

sentre ute i grendene og en større

Stillingen er 60% administrativt og

sert som oppvekstsentre. Nåværende

grunnskole med ungdomstrinn, samt

40% på avdeling. Stillingen er ledig for

satsningsområder i sektoren er språk,

en større barnehage i Fillan sentrum.

tiltredelse.

digitale verktøy, helhetlig tilnærming

Satsningsområder framover er grun-

gjennom tverrfaglig samarbeider og

nleggende ferdigheter kombinert tid-

tidlig innsats.

lig innsats og digitalisering.

90 plasser fordelt på 6 avdelinger.

Stilling som pedagogisk

Hitraskolene arbeider etter følgende

Barnehagen ligger sentralt plassert i

leder innebærer blant annet:

mål:

kommunesentret på Hitra og det er

• Ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen.

1. Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter.

Om enheten: Fillan barnehage er en barnehage med

etablert gode samarbeidsavtaler med næringsliv og offentlige instanser i nærområdet. Fillan barnehage har ei personalgruppe preget av faglig styrke og engasjement, ispedd humor og glede i hverdagen. Vi ønsker å ivareta kvalitet og innhold i det pedagogiske arbeidet på en best mulig måte. Derfor søker vi etter en assisterende styrer som i nært samarbeid med styrer skal ivareta daglige merkantile og administrative oppgaver. Stillingens eksakte innhold og oppgaver utarbeides i samarbeid med barnehagens øvrige lederteam, men aktuelle arbeidsoppgaver vil være: • Forvalte og ta ansvar for daglige administrative oppgaver knyttet til styrerollen, i nært samarbeid med styrer og kommunens støttesystem på området. • Ha innsikt og forståelse for ulike forvaltningsmessige og administrative prosesser som er en del av barnehagehverdagen og ivareta disse. • Assisterende styrer er styrers stedfortreder og en del av barnehagens lederteam. Før tiltredelse i stilling må det leveres godkjent politiattest jfr. Barnehage-

• Ansvar for et konstruktivt samarbeid med foreldre/foresatte. • Ansvar for å drive utviklingsarbeid på egen avdeling og på enheten generelt.

2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for menneskeverdet og naturen.

• Oppfølgning og tilrettelegging for enkeltbarn og for hele barne­ gruppen.

Stillingene innebærer:

• Ansvaret for å dokumentere arbeidet til avdelingen og barnehagen.

• Undervisning på barne- og/eller ungdomstrinn.

• Bidra i samarbeid, refleksjon og veiledning med personalet på avdelingen/hele barnehagen.

Godkjent politiattest må leveres før

• Ansvar for egen faglig oppdatering.

For nærmere informasjon om still-

• Tverrfaglig samarbeid med eksterne partnere. Godkjent politiattest må leveres før

• Mulig kontaktlæreransvar fra 1.10. trinn.

tiltredelse i stilling jfr. Opplæringslova § 10-9. ingene kan enhetsledere ved den enkelte enhet kontaktes. Søknadsfrist: 30.03.2020

tiltredelse i stilling jfr. Barnehageloven § 19. For nærmere informasjon om stillingene kan enhetsledere ved den enkelte enhet kontaktes. Søknadsfrist: 30.03.2020

Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver

lovens § 19. • Lokale lønnstilbud til ansatte For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte styrer Stine M. Karlsen på telefon 72 44 18 25/ 90

• Utdanningsstipend • Trainee-ordning

20 04 53 eller pr. e-post stine.marita.

• Dekning av flytteutgifter

karlsen@hitra.kommune.no

• Hjelp til å skaffe bolig

Søknadsfrist: 22. mars 2020

• Velferdstiltak • Barnehageplass fra fylte 1 år • Mange spennende fagområder Ønsker du å jobbe i Hitra kommune, men det er ingen stillinger utlyst? Da anbefaler vi deg å sende inn en generell søknad.

11


12 Tirsdag 17. mars 2020

Fra venstre: Amalie Ervik Svarstad, Terese Kvalvik, Marte Forsnes og Renate Hammer.

Bli kjent med Hitra Storkjøkken Med et moderne kjøkken og Øytun, men i samarbeid med ­Hitra Frivilgod kompetanse, produs- ligsentral får også hjemmeboende brukere i hele kommunen levert mat hjemme to eres det næringsrik mat til ganger i uken. kommunale institusjoner og møtevirksomhet, hjemmeboende brukere. Det tilbys Utsalg for private kunder også utsalg og catering til pri- Det er også mulig for privatpersoner å komme innom storkjøkkenets utsalg alle vate kunder. hverdager mellom kl 08 – 14.30. «Vi har mye på lager», forteller konstituert daglig leder

Kommunens matproduksjon samlet og effektivisert

Renate Hammer, «fra lapskaus til gratenger, stekt flesk, salt- og ferskfiskball og seilaks».

Lokalisert på Hitra helsetun, midt i Fillan

Storkjøkkenet tar både kontant og Vipps. På

sentrum, er kommunens matproduksjon

Facebook-siden Hitra Storkjøkken KF pub-

samlet og effektivisert i form av et stork-

liseres det også jevnlige oppdateringer om

jøkken. Her jobber det tre personer i 100 %

hvilke retter som er tilgjengelig.

stilling, samt én lærekandidat. Det er etablert gode rutiner mellom stork-

Det tilbys også catering for alle store typer

jøkkenet, sykehjemmet og hjemmetjenest-

arrangementer, fra konfirmasjoner til dåp

en for å ivareta brukernes behov. Hver dag

eller andre selskaper. Kom innom stork-

er det omtrent 90 brukere som får levert god

jøkkenet for en prat. Du kan også ringe på

hjemmelagd mat fra kjøkkenet. De fleste

telefon 72 46 52 20, eller sende melding til

brukerne er beboere på sykehjemmet eller

Facebook-siden «Hitra Storkjøkken KF».

Kontaktinformasjon E-post: hitra.storkjokken@hitra.kommune.no Telefon: 72 46 52 20 / Åpningstid: 08.00-15.00 Lokasjon: Hitra helsetun

Renate med gravet og rødbetgravet laks.

Kort utdrag fra menyen Hovedretter Gryterett med ris, salat, brød og smør Kjøttkaker i brunsaus med ertestuing, gulrot, poteter, tyttebær og flatbrød Saltfiskball med kålrot, gulrot, flesk og poteter Ferskfiskball med kålrot, gulrot, flesk og poteter Sodd med poteter og flatbrød Skinkesteik med ertestuing, gulrot, poteter, tyttebær og flatbrød

Pris 159,179,185,185,195,195,-