Hitra.no | Nr. 1 | 2020

Page 1

HITRA.

no

Nr. 1/2020 - Årgang 5 - 18. februar 2020

Informasjonsavis fra Hitra kommune

OPPLEVE HØSTE

SMAKE LEVE SKAPE

no

HITRA.

Hitra Kommune


2

Tirsdag 18. februar 2020

Takk for meg! Da er jeg inne i min siste måned som rådmann i ­Hitra kommune. Jeg har min siste arbeidsdag på rådhuset 28. februar. Jeg har stått i rådmannsstillingen i fem og et halvt år. En jobb som har vært spennende og utfordrende, gitt både gleder og sorger, men absolutt flest gleder! En kommune er en svært sammensatt og dynamisk organisasjon som hele tiden må være i endring, følge med på samfunnsutviklingen, og tilpasse seg de rammebetingelser som sentrale myndigheter tildeler. Fra jeg startet sommeren 2014 har kommunen ­effektivisert driften hvert år, samtidig som vi har fått flere oppgaver å løse. Tross stramme rammer leverer kommunen gode tjenester. Dette takket være dedikerte og kompetente med­ arbeidere som er glad i arbeidsplassen, brukerne, kollegene sine, og som setter sin ære i å levere.

Det har også vært godt å oppleve at

muner i Norge, utfordringer på mange

så mange mennesker innenfor alle

områder. I mitt siste kommune­

frivillige arenaer setter pris på å få

styremøte tok vi et dypdykk i barn og

bidra i samfunnet. Det er så mange

unges oppvekst-vilkår, utfordringene

som synes det gir glede for en selv

innenfor tjenestene i NAV og politi-

å delta i frivillig arbeid sammen med

ets forebyggende arbeid. Debatten i

andre. Jeg ønsker at flere får øynene

møtet var svært konstruktiv og lover

opp for denne arenaen, hvor man ikke

godt for det fremtidige arbeidet.

får penger for jobben, men sosialt ­fellesskap, venner og moro.

Som født Hitterværing vil jeg alltid ha en tilknytning til kommunen. Selv om

Ved årsskiftet ble Hitra betydelig

jeg bor på Krokstadøra vil nok mye av

større. Prosessen mot at vi i dag er en

min fritid bli tilbrakt på Hitra. Jeg ser

større kommune, både i utstrekning

frem til å kunne bruke mine ressurs-

og folketall har medført en utstrakt

er på en annen måte enn i dag, men

møtevirksomhet,

kanskje fortsatt til noe nytte for Hit-

planleggingsvirk-

somhet og til slutt konkrete arbeid-

tersamfunnet.

soppgaver. Noe etterarbeid gjenstår,

Jeg er den siste rådmannen i Hitra,

men vi har fått på plass de ansatte og

og vil benytte anledningen til å ­ønske

mesteparten av planverket. Jeg håper

kommunedirektør

innbyggerne i nye Hitra får nytte og

velkommen og lykke til i en kommune

glede av hverandre, og vil leve frem-

som er fantastisk på alle måter.

tiden i fredelig og konstruktiv sameksistens.

Takk for meg! Laila Eide Hjertø

Jeg har i hele min tid som rådmann arbeidet for at administrasjonen og politikerne skal jobbe på lag, mot felles mål. Hitra har, som mange andre kom-

Ingjerd

Astad


no

HITRA.

Ansvarlig vertskapskurs for Hitra og Frøya Hitra og Frøya kommune Målgruppe inviterer i samarbeid med Ledere og ansatte ved skjenkested. Ordensvakter, drosjesjåfører og Politiet og kompetanse­ frivillige. senteret rus ved St. Olavs til ansvarlig Kursprogrammets mål: vertskapskurs. Styrke overholdelse av alkoholloven Kommunen, politiet og utelivsbransjen er ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre kostnader og menneskelige lidelser.

i skjenkebransjen. Forebygge over­skjenking, rusrelatert vold og skjenking til mindreårige.

Program for kvelden: 16:00: Velkommen

Påmelding

16:15: Alkoholloven ved Hilde

Ta kontakt med Synnøve Aukan

Ringard fra Eierskapsenheten i Trondheim kommune 18:00: Pause

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen inviteres det til ansvarlig vertskapskurs på Hitra rådhus, mandag 9. mars, kl. 16 – 21.

på e-post syau@hitra.kommune.no eller skann QR-kode for digitalt påmeldingskjema.

18:30: Ruskultur/narkotika/ alkohol/kommunikasjon ved Tor Sæther fra KoRus 19:40: Ruskultur på Hitra/Frøya v/lokalt politi 20:30 Samarbeid mellom skjenkested, politi og kommune, og veien videre.

Direkte lenke til påmeldingskjema: forms.gle/Q6PnDyWZXYx6Uxn87

3


4

Tirsdag 18. februar 2020

Hitra kulturfestival 2020 Synliggjøring av lokal kunst og kultur er hovedmålet forteller Omar Pleym, enhetsleder for kulturenheten.

Målsetningen for Hitra kulturfestival

Åpent for å delta

• Skape unike kulturopplevelser.

menter innen det utvidete kulturbe-

• Skape aktivitet i vinterhalvåret.

grepet. Alt fra kultur, idrett og matlag-

• Synliggjøring av lokal kunst og kultur.

driver med kulturorientert virksom-

Lite som skjer på vinteren

• Gjøre kultur tilgjengelig gjennom bruk av nye kulturarenaer.

het, representerer en frivillig organis-

kulturfestival? Da behøves du i Hitra

kulturenheten, som søkte samarbeid

• Bidrar til å skape kulturelle møteplasser og arenaer for inkludering.

med Hitra kulturråd for å få realisert

• Lokalt UKM-arrangement.

en vinterfestival her på Hitra.

• Koble profesjonelle aktører og kulturengasjerte amatører.

«Det er mye aktivitet her på sommeren, men lite som skjer på vinteren». Derfor kom det i 2019 et initiativ fra

Nå har festivalen blitt arrangert for andre år på rad, og vi håper alle har

Festivalen er åpen for alle arrange-

ing er velkommen til å delta. Hvis du

asjon eller er selvstendig kunster, og har lyst til å bidra i å arrangere Hitra kulturråd! Skriftlig innmelding eller spørsmål kan sendes til hitra.kulturrad@outlook.com

funnet noe som er av interesse. I år har festivalen kunne bydd på blant annet sang og underholdning, språkog dansekafé, et utvalg av konserter, lokal UKM, og foredrag med Lars Monsen og Mia Landsem.

Omar Pleym, enhetsleder for kulturenheten.


no

HITRA.

Ordfører Ole Haugen og rådmann Laila Eide.

Nye hitterværinger fikk smake Hitra-tapas

Nye Hitterværinger ble ønsket velkommen Hitra kulturfestival gikk av stabelen med samlingen «Ny på Hitra». Hensikten er å samle de nye tilflyttende på en arena for nettverks­ bygging og informere om arrangement og fritidstilbud.

Ordføreren orienterte om Hitra.

Mandag 3. februar var nye tilflyttere

alle var forsynt gikk ordføreren opp

til Hitra samlet på rådhuset for gode

på talerstolen og presenterte Hitra

samtaler og orientering om det Hitra

som bosted for de nye tilflytterne.

har å by på. Ved inngangen ventet

Som avslutning på kvelden fikk vi en

ordfører Ole L. Haugen og rådmann

­mini-konsert fremført av de talent-

Laila E. Hjertø for å hilse personlig på

fulle lærerne fra kulturskolen vår.

de nye Hitterværingene.

Hensikten med samlingen er å gi de tilflyttende en arena for nettverks­

På rådhuset ble de møtt av en ­rekke lag

bygging, og informere om arrange-

og foreninger som orienterte om de

ment og fritidstilbud på Hitra. Vi

ulike fritidstilbudene på ­Hitra. I kom-

håper dette fungerer som et spring-

munestyresalen var bordet dekket

brett for de nye innbyggerne i kom-

med smakfull Hitra-tapas, ­laget ­­ av

munen vår, og gjør det lettere å bli en

kommunens eget storkjøkken. Når

del av lokalsamfunnet vårt.

Lærere fra kulturskolen underholdte.

5


6

Tirsdag 18. februar 2020

Frøya

En sniktitt på det nye informasjonskartet til kommunen

rden Frøyfjo Kjerringvåg

Dolmøya

Stadsvik

t

Dolmsunde

Dolmsundet

Dolm

Melandsjø

Hjertøya Hopsjø Langøya

Sjømyråsen naturreservat

Værsøya Tosøya

Småge

Melkstadvatnet

Hestnesfjellet 313 m.o.h.

Bispøyan

Hestnes

Monsøya Burøya

Asmundvåg

Henriksøya

Olderøya

Helgbustadøya

fjorde n

Grefsnesvågen

St

Straum

Straum

Helgebostadøya naturreservat

Edøya

or va t

ne

t

Feøya

Blåskyøya

Hokkeltinden 180 m.o.h.

Liavatnet

Husvatnet

Håvikfjellet 270 m.o.h.

Gryta

erva

Set

at kv t

Svankilen

ne

Grytelva naturreservat

tnet

vi

Kvenvær

Helsøya

Kvamslifjellet 233 m.o.h.

Eldsfjellet 313 m.o.h.

Hitra vindpark Hitra Hestesenter og Sk

en ug La

atn dv

d san våg

et

Tverrfjellet 300 m.o.h.

Hernes

Sa gva tn

et

t

e vatn

Tonningen 230 m.o.h.

Straumøya

od

s Fak

Gjøssøya

Skårøya

Havmyran naturreservat (Ramsar)

Sæbuøya Skårfjellet 290 m.o.h.

Krokva

Ramnåsheia 313 m.o.h.

Mørkdalstuva 345 m.o.h.

tna

Vågen

Mørkdalsvat

net

Laksåvika

Skårfjellet 315 m.o.h.

Andersskogan

Forsnestua 208 m.o.h.

Stortua 290 m.o.h.

s

heim

d Tron Lya Kvammen

Forsnes Ramsøya Morvollan

Værøyan

Aure

Naturvernområde Nature conservation area

Kirke Church

Overnatting Accommodation

Spisested Restaurant

Dagligvare Grocery st

Turistinformasjon Tourist information

Kulturminne Cultural heritage site

Campingplass Camping site

Spisested, sesongåpen Restaurant, seasonal opening

Bensinsta Petrol stat


no

HITRA.

Ulvøya

Ulvan

Selvågan

7

Ørland

Herøya

Knarrlagsund

Knutshaug Kuøya

Nordbotn

Skjellandet Mastad

Storstraumen

Kjølsøya

t

Dragvatne

Ansnes

Glørstad

Fjellvær

Akset

Barmfjorden

Barman

Fjellværsøya

Eid Haggelbjøra 143 m.o.h.

Hammerstad Fillfjorden Dalpro

Vollen

Fillan

Tranvikan

Utset Jamtfjellet 169 m.o.h.

Børøya

Blås kogv atne t

Børøysundet Ramberget 148 m.o.h.

erva

Set Motorsportsenter Travbane

t va

nd

Sa

t ne

Hestvika

Neverlia

tnet

re Yt

Utsetøya

Kongensvoll

Stora

Stik ls sda

Vedøya

Åsøya

t

e vatn

Strand Badstuvik

Storlifjellet 321 m.o.h.

Staurfjellet 216 m.o.h.

Sandstad Barlifjellet 212 m.o.h.

Aunøya

Te rn

ing

Hifjellet 205 m.o.h.

va t

ne

t

Vingan Hitra Industripark og Kysthavn

Akset

Hitra Golfklubb Storfjellet 412 m.o.h.

Jøsnøya Hemnskjela

Terningen fyr

Sundan

Valslag

Blåfjellet 526 m.o.h.

Ratfjellet 472 m.o.h.

Orkland

Bu un

lis

st

Sundfjellet 334 m.o.h.

t

de

Ballsnes Tenorlifjellet 414 m.o.h. Husfjellet 247 m.o.h.

Lian

Fugløya

mn He

Stolpnesfjellet 346 m.o.h.

Rottem

fjo rd

sleia

en Jamtøya

Vågan

Heim

ebutikk tore

Hurtigbåt Express boat

Undersjøisk tunnel Subsea tunnel

Opplevelser Experiences

asjon tion

Bobiltømmeplass Caravan waste station

Leiebil Rental car

Fisketurisme Fishing tourism

Raudlifjellet 516 m.o.h.

Åstfj

n

orde


8

Tirsdag 18. februar 2020

Bli kjent med Hemnskjela oppvekstsenter Personalet Læringsbrett til barna I forbindelse med sammen­ Nær kontakt mellom barna slåingen av Hitra og deler På Hemnskjela oppvekstsenter er det I barnehagen er det fem ansatte som Alle skolebarna har nå hvert sitt av Snillfjord kommune har nær kontakt mellom barnehagen og har ansvaret for 19 barn. Marlin hold- læringsbrett (iPad) som kan brukes skolen. Noen ganger er også barne- er orden på kjøkkenet, men hjelper som et supplement i skolehverdagen. Hemnskjela oppvekstsent­ hagen med på tur med skolebarna. også til i barnehagen. På skolen er det Mona forteller at barna er engasjerte er blitt en del av nye Hi­ Denne nære kontakten mellom avde- to lærere fordelt på 1,5 årsverk. Det og stolte over å bære ansvaret med å tra kommune. Oppvekst­ lingene gir barna en myk overgang fra er også to assistenter ved skolen som ha et læringsbrett. Læringsbrettet er senteret består av en barnehagen til skolen, forteller Mona gir ungene en aktiv og inkluderende et nyttig verktøy i skolehverdagen. Blant annet er det fint å ha for elever barnehage- og skoleavde­ Elisabeth Eriksen, konstituert enhet- hverdag. med lese- og skrivevansker som kan ling. I barne­hagen er det sleder ved oppvekstsenteret. Oppvekstsenteret har flere fasiliteter ute lese inn tekst med stemmen sin. 19 barn, og på skolen er det 12 elever fra 1.- til 4. for barna: sandkasse, lekeplass og ny ballbinge som brukes flittig av barna. trinn. Nå kan man spille fotball hele året!


no

HITRA.

9

Velkommen som søker til våre barnehager! Vi kan tilby: • 5, 4 eller 3-dagers plasser fra medio august 2020. • Tilbud til alle barn fra 0 - 6 år

Over: Fra barnehagen på Hemnskjela.

• Åpningstiden er fra ca. kl. 07.00 - 16.30, 5 dager i uka* *Åpningstidene varierer noe mellom barnehagene.

Foreldrebetaling per måned: • 5 d/u (100%-plass) = kr. 3134,• 4 d/u (80% plass) = kr. 2507,• 3 d/u (60% plass) = kr. 1880,Matpenger kommer i tillegg, og er kr. 50,- per oppholdsdag per måned (kr. 250,- for 5-dagers plass.

Du kan søke i følgende barnehager:

Over: Følelsesladd kamp!

Barnehage

Telefon

Barman oppvekstsenter

72 44 19 16

Fillan barnehage

72 44 18 25

Knarrlagsund oppvekstsenter

72 44 18 31

Kvenvær oppvekstsenter

72 44 19 23

Strand oppvekstsenter

72 44 18 46

Hemnskjela oppvekstsenter

72 45 55 11

Hitra kommune har digitale søknadsskjema for barnehageplass Se våre hjemmeside hitra.kommune.no. Dersom du ikke kan søke digitalt, ta kontakt med barnehagen der du bor, eller Servicetorget i kommunen for veiledning. Alle som ønsker endringer i dagens oppholdstid eller skifte av barnehage, bes om å fylle ut ny digital søknad. Søkere som allerede har søkt om plass og står på venteliste skal ikke søke på nytt.

Over: De gamle målene er gode hengekøyer. Under: Ny og flott lekeplass.


10 Tirsdag 18. februar 2020

Ledige stillinger Ferievikar i pleie og omsorg

Sykepleiere og vernepleiere

Sykepleiere til Hitra sykehjem

Faste stillinger som lærer på 1.- 10. trinn

vikarer for perioden 15.06.2020

med nedsatt funksjonsevne (TNF)

pleiere til 3 x 100% fast stilling.

sentre ute i grendene og en større

-16.08.2020 ved:

jobbes det med å videreutvikle fag-

• Hitra sykehjem

miljøet ved de forskjellige avdelin-

• Hjemmetjenesten

gene. Hitra kommune lyser dermed ut

Hitra kommune søker etter ferie-

• Oppfølgingstjenesten • Tjenesten for personer med nedsatt funksjonsevne (TNF)

Ved Enhet tjenesten for personer

3 x 100% fast høgskolestillinger ved Hitra barnebolig.

Hitra sykehjem søker etter syke-

Om enheten: Hitra sykehjem har i alt 54 plasser og består av korttidsavdeling, somatisk bofellesskap og avdelinger for personer med demenssykdom, innenfor

Skolesektoren består av 5 oppvekstgrunnskole med ungdomstrinn, samt en større barnehage i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter kombinert tidlig innsats og digitalisering.

Om enheten:

dette også tilrettelagt plass for eldre

Hitraskolene arbeider

TNF består av et bofellesskap med

med behov for heldøgnsomsorg som

etter følgende mål:

to boenheter på Fillan og en ekstern

følge av psykisk sykdom. Sykehjem-

kjørerute for tjenestemottakere i pri-

met er sertifisert Livsgledehjem og har

vate boliger. Vi har også en bolig for

fokus på å bevare menneskeverdet og

• Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter.

barn og unge med et avlastningstil-

anerkjenne det unike og individuelle

Hjemmetjenesten omhandler hjem-

bud, og nå fra nyttår Bolig Sunde. Vi

hos beboerne, uansett diagnose.

mesykepleie og praktisk bistand i

favner barn, unge og voksne med ps-

hjemmet. Tjenesten har døgnkontin-

ykisk utviklingshemming og andre re-

uerlig bemanning og betjener også

laterte utfordringer hvor det er behov

kommunens trygghetsalarmer.

for helsetjenester hvor tjenestemot-

TNF er en tjeneste som ivaretar per-

taker har en nedsatt funksjonsevne.

• Medikamenthåndtering

Arbeidsområder:

• Helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på rehabilitering og mestringslæring

Om enheten: Hitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med demenssykdom, korttidsavdeling og somatiske bofellesskap.

soner med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten består av et bofellesskap med tilgjengelig personell hele døgnet og en avlastningsbolig for barn. Oppfølgingstjenesten omfatter boliger for mennesker med psykiske lidelser og utfordringer innenfor rus. I tillegg driver vi et lavterskeltilbud ved Hammeren Gård på Frøya og yter bistand til mennesker på tur tilbake i jobb. Kvalifikasjoner: • Relevant høgskoleutdanning eller fagutdanning • Har norsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier, helsefag­ arbeider eller tilsvarende • Er student eller elev innen helsefag • Personer uten formell kompetanse kan også søke • Må beherske norsk muntlig og skriftlig • Personlig egnethet vektlegges • Stillingen krever at godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse. Søknadsfrist: 23.02.2020

• Daglig oppfølging, miljøarbeid med fokus på deltakelse og aktivitet. • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenter. • Dokumentasjon, og opplæring av dokumentasjon i Profil som er rapport- og fagsystemet. • Tverrfaglig samarbeid med blant annet skole, PPT, habiliteringstjenesten osv. • Medisinhåndtering og håndtering av medisinskteknisk utstyr. • Kostplaner • Det må påregnes følge til sykehus ved innleggelser • Du vil gå i en rundturnus med mulighet for langvakter fjerde hver helg. • Stillingene krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse. Søknadsfrist: 23.02.2020

Stillingens ansvarsområder

• Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for menneskeverdet og naturen.

og arbeidsoppgaver:

Stillingene innebærer:

• Direkte og indirekte pasientarbeid

• Mulig kontaktlæreransvar fra 1.- 10. trinn.

• Følge opp og gjennomføre individuelt tilpassede livsglede­ aktiviteter. • Råd og veiledning til pasienter og pårørende • Tett samarbeid med andre helsefaglige yrkesgrupper • Overvåking av og bruk av elektronisk meldingsutveksling Stillingene krever at godkjent politiattest fremlegges før tiltredelse. Søknadsfrist: 23.02.2020

• Undervisning på barneog/eller ungdomstrinn. Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Opplærings­ lova § 10-9. For nærmere informasjon om stillingene kan enhetsledere ved den enkelte enhet kontaktes. Søknadsfrist: 03.03.2020


no

HITRA.

Faste stillinger som pedagogisk leder

Hitra har 6 kommunale barnehager i ulike størrelser. 5 av disse er organisert som oppvekstsentre. Nåværende satsningsområder i sektoren er språk, digitale verktøy, helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeider og tidlig innsats. Stilling som pedagogisk leder

Driftsoperatør

Renholds­operatører

atør i 100 % fast stilling. Stillingen er

årsverk og tilkallingsvikarer som ren-

ledig for tiltredelse snarest.

holdsoperatører.

Driftsenheten yter tjenester overfor

Renholdstjenesten er en del av Drifts-

brukere og innbyggere i kommunen

avdelingen. Enheten har avdeling-

innenfor fagområdene kommunale

sledere på vaktmestertjenesten og

bygg og eiendommer/anlegg, veier,

renhold. Ved renholdstjenesten er det

gater, kaier og rekreasjonsområder.

ansatt ca. 15 årsverk. Tjenesten ønsk-

Driftsenheten søker etter driftsoper-

Stillingens arbeidsoppgaver:

innebærer blant annet:

• Oppfølging av SD-anlegg.

• Ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen.

• Service og vedlikehold på tekniske anlegg.

• Ansvar for et konstruktivt samarbeid med foreldre/foresatte.

• Drift og tilsyn på kommunens bygningsmasse.

• Ansvar for å drive utviklingsarbeid på egen avdeling og på enheten generelt.

• Gjennomføre, systematisere, tilrettelegge vedlikeholdsoppgaver i henhold til behov.

• Oppfølgning og tilrettelegging for enkeltbarn og for hele barnegruppen.

• Utføre daglig vedlikehold og reparasjoner.

• Ansvaret for å dokumentere arbeidet til avdelingen og barnehagen. • Bidra i samarbeid, refleksjon og veiledning med personalet på avdelingen/hele barnehagen. • Ansvar for egen faglig oppdatering.

Hitra kommune har ledig inntil 2 faste

er å sette fokus på kvalitet til brukere av kommunens bygg og anlegg. Arbeidsoppgaver: • Daglig/periodisk renhold i kommunale bygg. Søknadsfrist: 20.02.2020

• Overvåke og optimalisere energiforbruk. • Oppdatering av FDV. • Andre relevante oppgaver etter behov. • Delta i vaktmesterteam Søknadsfrist: 20.02.2020

• Tverrfaglig samarbeid med eksterne partnere. Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Barnehageloven § 19. For nærmere informasjon om stillingene kan enhetsledere ved den enkelte enhet kontaktes. Søknadsfrist: 03.03.2020

Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver • Lokale lønnstilbud til ansatte • Utdanningsstipend • Trainee-ordning • Dekning av flytteutgifter • Hjelp til å skaffe bolig • Velferdstiltak Ønsker du å jobbe i Hitra kommune, men det er ingen stillinger utlyst? Da anbefaler vi deg å sende inn en generell søknad.

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya. ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Lars Håvard Slørdal GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya

HITRA.

no

Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra kommune. Hitra kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgaven finner du også digitalt på vår nettside HITRA.NO

Hitra Kommune

11


12 Tirsdag 18. februar 2020

Nye Hitra kommune i tall

= Gamle Hitra kommune = Fra Snillfjord kommune