Hitra.no - Nr. 2/2018 - Årgang 3

Page 1

Nr. 2/2018 - Årgang 3

no

HITRA. Informasjonsavis fra Hitra Kommune

Hitterkvelden feirer 10 årsjubileum no

HITRA.

Hitra Kommune


2

Tirsdag 20. mars 2018

Marit Aune er kommuneplanlegger og arbeider i tillegg med folkehelse og er kontaktpunkt mot de frivillige i kommunen

Endelig er det vår

I det du leser dette er det ikke lenge

gjerne med barna som veivisere og

utgaven av hitra.no.

¬¬

Gjenbruk handleposene dine

til april og våren er i anmarsj. Gli-

vær oppmerksom på de små opplev-

I dag, 70 år etter etterkrigstidens

¬¬

Reduser personlig bruk av en-

trende solstråler fyller verden med

elsene nå. For slik som Bjørnstjerne

plastrevolusjon, produserer vi over

lys, livgivende varme stråler varmer

Bjørnsons dikt beskriver, byr våren

300 millioner tonn plastprodukter

frosne kropper, og det er ingenting

på opplevelse

som å høre svarttrostens optimis-

av natur i

tiske sang. Våren byr på snø som

endring. En dag

smelter, klukkende bekker, måke-

smiler solen,

skrik og lukt av jord. Tjelden løper

den neste kan

travelt rundt i fjæra og trærne fylles

det storme,

med knopper. Verden kaster av seg

men det er helt

den snøkledte kappen og fylles med

sikkert at etter

yrende liv.

hvert kommer

Men før våren tar endelig tak skal

sommeren til

påska markeres. For meg er påske

oss.

synonymt med lange skiturer i

Våren varsler

Fosenfjellene med appelsin, kvikk-

også en ny

lunch og bål, latter, skileik, bygging av

hvert år. Planeten

Jeg velger meg april I den det gamle faller, i den det ny får feste; det volder litt rabalder,dog fred er ei det beste, men at man noe vil.

gangsartikler ¬¬

Gjenbruk handleposene dine

¬¬

Resirkuler alltid når det er

vår drukner bokstavelig talt i plast.

mulig ¬¬

Av og til kjenner

Sørg for at avfallet ditt blir sortert korrekt

jeg en maktesløsh-

¬¬

Kast alltid søppel i en søppelbøtte

et over hvordan

¬¬

Hjelp andre med å praktisere de

utviklingen er

samme tiltakene

blitt. Men held-

Jeg håper du i tillegg finner tid til å

igvis er det flere

hjelpe oss i årets strandryddeaks-

institusjoner som

jon. Hvis alle plukker litt, vil det bli

arbeider målrettet

mye bedre miljø for alle. Kommunen

for å finne gode

gjør det vi kan for å tilrettelegge for

løsninger slik at

å få ryddet mest mulig. Men skal

strandryd-

Jeg velger meg april, fordi den stormer, feier, fordi den smiler, smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter,i den blir somren til!

plastutfordringen

vi få løst denne oppgaven over tid,

hopp, komiske fall, sosialt samvær og

deaksjon.

(Bjørnstjerne Bjørnson)

kan løses. Inntil vi

trenger vi «alle mann på dekk».

barnslig glede over å være ute og leke.

Denne arbeid-

kommer dit kan vi

Med dette ønsker jeg alle en god vår!

På Hitra er det uendelig mange tur-

soppgaven krever fokus i lang tid

følge disse tipsene som forbrukere:

muligheter året rundt, men turene

fremover, og du kan lese om kom-

¬¬

på våren er ekstra flotte. Gå ut, ta

munens jobb knyttet til dette i denne

Reduser personlig bruk av engangsartikler.

Påskehilsen fra Marit Aune, Kommuneplanlegger


Kommunen inviterer alle til Instagram-konkuranse

no

HITRA.

3

God kommunikasjon med innbyggere er et viktig mål for Hitra kommune. Vi i kommunen arbeider jevnlig med å forbedre oss på både informasjon og kommunikasjon. Kravet til kommunene når det gjelder digital kommunikasjon blir stadig sterkere. Ingolf Jektvik tar bilder og maler motiver fra naturen på Hitra

DIGITALISERING OG DIGITAL KOMMUNIKASJON

PREMIE:

Ordene Digitalisering og Digital kom-

bildet sitt på Hitra kommune sin hjemmeside.

Vinneren blir premiert med kr. 500 og får

munikasjon blir stadig oftere brukt når kommunene utfordres på kvaliteten på

VIKTIG INFORMASJON

samarbeid og dialog med innbyggerne. Hitra

¬¬

Tema for konkurransen er “Vår”

kommune finner du derfor med egne nettsid-

¬¬

Du må følge @hitrakommune på Instagram.

er på internett (Hitra.kommune.no), egen side på Facebook, på Twitter, og nå på Instagram.

¬¬

Du kan kun delta med bilder du selv har tatt. Det er ditt ansvar å sørge for å ha

HVORFOR INSTAGRAM?

opphavs- og/eller fotorett til bildene

For oss i kommunen er det viktig å skryte

og sørge for at eventuelle personer på

av kommunen vår. Vi vil at alle som bor i

bildene har godkjent at de offentligg-

kommunen skal bli bedre kjent i kommunen

jøres.

de bor i, og at alle som ikke bor her skal få

¬¬

Vinnerbildet må være liggende og være

noen godbiter fra kommunen vår via sosiale

på minst 1400 mpx (megapixler)

medier.

¬¬

Frist for konkurransen er 20.05.2018.

I tillegg trenger vi illustrasjonsfoto fra kom-

¬¬

Vinneren blir kontaktet på Instagram.

munen vår til våre nettsider og ikke minst til

¬¬

Dersom du har huket av for “Innleggene

avisa vår.

er private” i innstillinger på Instagram vil ikke bildene være synlige og kunne delta

KONKURRANSE Konkurransen skal gjenspeile Hitra kom-

i konkurransen ¬¬

Hitra kommune forbeholder seg retten

mune slagord #hitranårduvil. Nå kan du delta

til å benytte bilder med emneknagg #hi-

i vår uhøytidelige konkurranse og vise oss

tranårduvil #hitrakommune og #mitthi-

hva du verdsetter på Hitra. I og med at vi går

tra i profileringssammenheng og på vår

mot lysere tider, så har vi “Vår” som tema. Vi

hjemmeside.

Torsdag 8. mars arrangerte kommunen temakveld med naturfoto på biblioteket på Fillan. Det ble en svært hyggelig kveld med visning av mange flotte bilder. FOTOKLUBBEN ØNSKER FLERE MEDLEMMER Kolbjørn Bekkvik presenterte Hitra fotoklubb sin aktivitet. Han viste bl.a. flere vinnere fra månedens bilde. Det var mange imponerende bilder. Fotoklubben ønsker flere medlemmer velkommen, og Kolbjørn informerte om at de har møte første mandag i hver måned på Kystmuseet. Neste møte er mandag 09.04.2018, kl 18.30.

NATURFOTOGRAFEN INGOLF JEKTVIK

håper du blir med og deler dine øyeblikk med oss. Fristen går ut 20.05.2018.

En hyggelig kveld med naturfoto

Ingolf Jektvik holdt også fremvisning av sine

1

Slik deltar du:

bilder fra den flotte naturen på Hitra. Han kunne

¬¬

vise et stort mangfold av motiver, og hans blikk

Last opp bildet ditt på Instagram-kontoen din.

¬¬

Tagg bildet med:

#hitranårduvil/#mitthitra

(vinner vil kun bli trukket ved bruk

av disse emneknaggene).

2

som kunstner ga en ekstra fantasifull dimensjon i mange av bildene. Vi retter en stor takk til begge bidragsytere.

KOMMUNEN VIL ARRANGERE NYE FOTOKVELDER Kommunen ønsker å ha fokus på naturfoto som

1 Hitra kommunes Instagramprofil

formidling av friluftsliv og naturmiljø på Hitra.

2 Terningen fyr ligger ute på kommunens Instagramprofil

Dette for å øke oppmerksomheten rundt og gleden av bl.a naturverdier og friluftslivsmuligheter. Vi vil derfor invitere til nye fotokvelder utover året.

HITRA KOMMUNE PÅ NETT Hitra.kommune.no // Facebook.com/Hitrakommune // twitter.com/hitrakommune


4

Tirsdag 20. mars 2018

Barman Janitsjar – Hitras eneste janitsjarkorps

1

Barman Janitsjar er Hitras eneste janitsjarkorps. Janitsjarkorpset har både messing- og treblåsinstrumenter. Spiller du klarinett, saksofon, obo eller fløyte, er Barman Janitsjar det eneste alternativet på Hitra.

HITRAS FØRSTE KORPS

vi navn til Barman Janitsjar og start-

mere enn 17.mai. Det har blitt flere

Det hele startet med Barman

et på med ny frisk.

konserter og vi har vært på turer til Trondheim, Åfjord og Averøya. Korps

skolekorps som ble stiftet i 1966. Korps var veldig populært og i 1993

DAGENS KORPS

er jo som kjent ganske sosialt. Vi er

ble det også startet en avdeling for

I dag er vi ca. 15 medlemmer som

en fin gjeng som trives sammen.

voksne; Barman voksenkorps. Men

møtes til korpsøving på søndager

Og vi har plass til flere. Så om noen

korpsinteressen dalte, og avdeling

på Barman oppvekstsenter. Med-

har lyst til å være med i Barman

for skolekorps ble lagt på is. Da det

lemmene kommer fra både Hitra

Janitsjar, er det bare å møte opp på

ble lite medlemmer igjen i voksenko-

og Frøya og Gerard Rooker er vår

Barman oppvekstsenter søndag kl.

rpset også, startet et samarbeid med

tålmodige dirigent. Det er nok kun

19.00, eller ta kontakt på tlf 959

Frøya Janitsjar. Dette samarbeidet

dirigenten som kan sies å være proff.

72 350 eller mail: hisollie@hotmail.

ble formelt avsluttet da Barman

Noen av medlemmene hadde ikke

com. Søndagskvelden er faktisk en

voksenkorps også ble lagt på is.

spilt på flere tiår da vi startet på

fin tid å dyrke sin hobby på i en ellers

Medlemmene fra Hitra var da med i

igjen. Men å spille i korps er litt som

travel hverdag. Vi har også noen

Frøya janitsjar.

å sykle. Bare man kommer i gang

instrumenter til utlån dersom man

Men etter en tid ble det også stopp

igjen, så husker man det!

ikke har instrument selv.

Korps er gøy!

Hitra og Frøya. Men så startet det

SOSIAL GJENG MED STOR AKTIVITET

opp 17.mai korps på Barman. Det var

Siden restarten har vi spilt på 17.mai

så moro at det ble besluttet å prøve å

både på Fillan, Barman, Kvenvær

starte opp korps igjen. I 2014 skiftet

og Sistranda. Men korps er mye

for korpset på Frøya. Det ble i en periode ingen janitsjarkorps på

Stiftet i 1966 (Barman skolekorps) som Hitras første korps. Endret navn til Barman Janitsjar i 2014

Antall medlemmer: 15 Dirigent: Gerard Rooker Leder: Helen Sollie Nettside: Barman Janitsjar finner du på Facebook.

1 17. mai spiller vi ute, slik som alle andre korps. 2 En musikant fra Hitra trives alltid ved havet 3 - Bra spilt..!! Dirigent Gerard Rooker er flink til å motivere musikerne sine.

2

3


no

HITRA.

5

Utsikt innover Hemnfjorden med Fugløya og Jamtøya i forgrunnen

Mitt turmål: Vettan på Hemnskjela Ta turen ut i mars - Våren kan ved kysten være alt fra tett snøbyger, til strålende solskinn med løfter om sommeren som en gang kommer. Sola varmer godt i mars, og nå er det på tide å finne frem solkrem og solbriller igjen. Dyrelivet har våknet opp for fullt etter den kalde vinteren, og nå er det fuglekvitter i hver en liten busk. Om du har lyst å gå på tur med ski,

turen, og sti over berg opp til selve

her i over 12 000 år, siden eldre

skøyter eller med sko, så er det

toppen.

steinalder. Hemnskjelskatten er en av de mest verdifulle samlingene av

gode muligheter for det i årets påsketid. Ettervinteren har vært

FRA KRIGENS DAGER

gull- og sølvsmykker som er funnet

hard i år, som visstnok hadde årsak

På toppen ligger det en observas-

i landet, og den ble gravd ned for

i stratosfærisk oppvarming. Det

jonsbunker som tyskerne lagde un-

1100-1200 år siden. Skatten inne-

kalde været gir allikevel mange

der 2. verdenskrig. Hovedkvarteret

holder blant annet en halsklave i

fine soltimer, som kan brukes til

til Artillerie Gruppe Drontheim

sølv som veier 555 g.

flotte nær- og fjernvårturer.

– West lå på Hemnskjela, i tillegg

TURMÅLET VETTAN PÅ HEMNSKJELA ER EN FIN VÅRTUR

er mulig å gå inn i det historiske

VEIBESKRIVELSE OG PARKERING

anlegget på toppen, og selv fra

Kjør mot Naz Perwer når du har

inni bunkeren vil du se det flotte

svingt av Fv 714 på Hemnskjela, og

Fra 1.1.2020 vil blant annet

utsynet Vettan gir nord- og sørover

ta første vei til venstre etter du har

Hemnskjela være en del av Hitra

i Trondheimsleia og inn Hemn-

passert Hemnskjel oppvekstsenter.

kommune. Øya ligger midt i Trond-

fjorden.

Følg veien oppover til du kommer

til to tyske kystvernbatterier. Det

heimsleia ved utløpet til Hemn-

til et forsamlingshus, - her kan du parkere. Følg grusveien til det

toppen, og rager 164 moh. Turen

BEBODD I MANGE TUSEN ÅR

er lettgått og er ca. 3km lang tur /

Historien til Hemnskjela er lang, og

stien til venstre til du når toppen

retur. Det er grusvei store deler av

funn stadfester at det har bodd folk

Vettan.

fjorden. Vettan er den høyeste

høyeste punktet, deretter følger du


Synnøve er vår nye rådgiver næring Navn: Synnøve Aukan Alder: 46 Sivilstand: Gift med Tor Magne, 4 barn og et barnebarn Sier andre om meg: Kunnskapstørst og nysgjerrig, opptatt av digitale løsninger. Startet i stillingen som Rådgiver Næring den 1. mars

Synnøve er vår nye rådgiver innenfor oppvekstområdet

KORT OM OMRÅDET DU HAR BLITT ANSATT PÅ, OG HVILKEN ROLLE DU HAR?

var leverandører til olje/gassnærin-

gleder meg til påske for da skal ka-

politiske systemet, det er helt nytt

gen og med grunder og nettverksar-

jakken på sjøen. Det å bo med sjøen

for meg

beid.

på alle kanter, samtidig som det er

Jeg er ansatt som rådgiver næring og

Da vi startet prosessen med å flytte

en kort gåtur til sentrum er noe jeg

RIS OG ROS: Hva kan Hitra bli

skal jobbe i prosessen med sammen-

sørover igjen var Hitra et klart

trives veldig godt med.

bedre på, og hva er Hitra god på?

slåingen mellom Hitra og deler av

førstevalg. Som fast abonnent på

(hobbyer, tilhørighet, bosted på

Hitra kommune kan godt fortelle

Snillfjord kommune. Jeg skal bidra

lokalavisa Hitra-Frøya i mange år

Hitra)

mer om hva de er gode på, kan op-

til å utvikle og legge til rette for

hadde vi fulgt utviklingen i øyre-

næringsvirksomhet.

gionen og valget ble enkelt.

pleves litt beskjeden synes jeg. Det

MÅL OG FORVENTNINGER

er så mye verdiskapning og utvikling

Næringsutvikling handler for meg

i verdensklasse her ute. Kanskje

HISTORIKK

FAMILIE OG INTERESSER

om å snakke med aktører for å

ikke så rart at det er blitt enklere å

Kommer fra Trøndersk Kystkom-

Er opprinnelig «Aurgjelling» med

forstå framtidas behov og hvilke nye

rekruttere personell til stillinger i

petanse hvor jeg har jobbet som

mor fra Dolmøya. Har vært mye

muligheter som åpner seg i årene

helse når man kan lese i mediene at

prosjektleder og rådgiver mot

på Hitra opp gjennom barne og

framover. Jeg har selvsagt noen

Hitra er en kommune med tjenest-

næringslivet på Hitra og Frøya. På 90

ungdomsår. For snart 15 år siden

tanker om det selv og gleder meg til

etilbud av de beste i Norge. Folk vil

– tallet jobbet jeg på Tjeldbergodden

overtok vi hjemplassen til svigerfar

å høre hva næringslivet selv mener.

være der det er utvikling og bra å

og var med på et fantastisk eventyr

på Småge og har hatt Hitra som frist-

der. Dette har nok preget meg hele

ed om man har vært bosatt i Klæbu

livet for jeg har alltid søkt til jobber

eller i Hammerfest. De siste årene vi

der jeg kan utvikle og være med der

være. Ellers synes jeg at man kan gjøre litt

bodde nordafor var vi på Hitra i 3-4

HVILKE FORVENTNINGER HAR DU TIL HITRA OG DIN STILLING I KOMMUNEN?

det skjer. På 2000 – tallet var det

uker i strekk om sommeren og jeg

Hitra Kommune er en veldig stor ar-

hit, også vi som flytter fra andre

IT/ markedsføring og konsulent-

liker å si at det er Kjentmannsprøven

beidsplass og jeg gleder meg til å bli

steder i Norge. Lage noen møteplas-

virksomhet i Trondheim som opptok

som er hovedgrunnen til at vi flyttet

kjent med mange nye kollegaer. Jeg

ser slik at vi som tilflyttere finner

meg – I 2010 flyttet hele familien

hit. Det åpnet seg en ny verden med

har forhørt meg litt og fått mange til-

hverandre – min erfaring er at det er

til Hammerfest, som for oss var den

turmuligheter og opplevelser da

bakemeldinger på at Hitra kommune

enklest å få et nettverk blant tilflyt-

mest spennende byen da – her fikk

vi begynte å bruke hele øya som

er framoverlent og løsningsorient-

tere når man flytter på seg.

man spennende oppgaver og fikk

turmål.

ert. Det er en opplevelse jeg privat også har hatt i møte med kommunen.

være en del av et samfunn i rivende utvikling. Jeg jobbet i selskaper som

I dag bor vi på Brøggholmen og jeg

Jeg gleder meg til å bli kjent med det

mer for den som kommer flyttende


no

HITRA.

Grunnskolens kulturuke 2018 Grunnskolens kulturuke ble arrangert i uke 6 og 7. DKS-koordinator (DKS – Den Kulturelle Skolesekken) Torid Skogstad ved Hitra kulturskole tok initiativ til å arrangere kulturuka etter å mottatt ønsker fra ulike hold. Samarbeidspartnerne Hitra kino, Kystmuseet og Hitra bibliotek, ønsker å gjøre dette til et årlig tilbud til alle grunnskoleelever i kommunen.

BLE TIL ETTER INNSPILL FRA FRUSTRERT ELEV

bibliotek. I år ble filmer som Doktor

Kimen til samarbeidet ble sådd av

den-I Dovregubbens hall, Mormor og

en elev som var mindre fornøyd med

de 8 ungene vist for elevene.

opplegget rundt Den store skole-

Kystmuseet ved Hans Jakob W.

kinodagen. Selv om man rullerte

Farstad hadde 5 ulike tilbud som var

kinotilbudet mellom klassetrinnene

tilpasset det enkelte klassetrinn.

ble filmtilbudet ikke alltid rettferdig

Her ble temaene

fordelt.

¬¬

«Hva er et museum»,

¬¬

«Russerforliset– skipet,

TILBUD TIL ALLE ELEVER I GRUNNSKOLEN OM KINO, MUSEUM OG BIBLIOTEK

1

Proktors prompepulver, Askelad-

historien og myten», ¬¬

«Livet på kystgården»

¬¬

«Ægir -oppdrettsanlegg»,

¬¬

«Russerforliset – Hva skjedde? Kilder og historieskaperne»

Grunnskolens kulturuke var et tilbud for alle elever i grunnskolene på Hitra. Alle klassene fikk et kinotil-

Hitra bibliotek ved Wenche B. Larsen

bud, og det var skolene som hadde

hadde laget en bokpresentasjon til-

valgt filmene. Man ønsket at filmen

passet klassetrinnene, en lesestund

skulle være et bidrag til den under-

der elevene ble kjent med biblioteket

visningen som skjer på skolens are-

og hvordan de kunne bruke elekt-

na. Alle elevene fikk også enten et

roniske søkesystem Websøk.

tilbud på Kystmuseet eller på Hitra

1 Wenche B. Larsen ved Hitra bibliotek viser elevene hvordan de kan søke etter bøker ved hjelp av Websøk. 2 Vi er klare for kinoforestilling 3 Hans W. Farstad tar med elevene inn i Flatvika

2 3

7


Hitterkveld 2018

– 10 års jubileum!

Hitra kommune v/Ordføreren ønsker alle hjertelig velkommen til årets Hitterkveld 14. april 2018 kl. 18:00 i Hitrahallen.

10-ÅRS JUBILEUM I år feirer vi at Hitterkvelden har 10års jubileum. I den forbindelse har vi snekret sammen et flott og innholdsrikt program, med en rekke kjente og kjære artister som er fra eller har tilknytning til Hitra.

LOKALE ARTISTER Vi kan bl.a. nevne våre lokale «utflyttede» artister som i år er Therese Ulvan, Anders Jektvik og douen Temporary med hitterværingen Jonas Peitersen. Av lokale bosatte artister vil Hege Anita Skjærvik og Roar Lyng Celius synge duett, og det Internasjonale koret Harmundi fremfører «We shall overcome» for oss. Vi får videre innslag av kulturskoleelever, og kulturskolens lærere framfører ett eget nummer. Det blir også allsang med Ulmar Ulvan og Ingolf Jektviks flotte viser, og da med komponistene som akkompagnatør.

KÅSERI AV VÅR EGEN INGE EIDSVÅG Som om ikke det er nok vil Inge Eidsvåg gi oss et lite kåseri med tittelen «Om innvandrere, frøyværinger og kulturkollisjoner.»

KULTURPRISEN 1982 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Sverre Utseth Ragna Engvik Tor Ratchje Bugten Arild Vaagen Ivar Kvernø Asbjørn Strand Ansnesrevyen

1995

Alfhild Hofstad

1996

Kjell Ivar Berger

1997

Petter Johansen

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Amy Lightfoot Petter Risvik Strand skolekorps Helge Nilsberg Bjørn Fjeldvær Ulmar Ulvan Margaret Berger

2005

Svein Bertil Sæther

og Fridtjof Hjertås

2006

Ingolf og Anders Jektvik

2007

Hopsjøstiftelsen

2008

Kvenvær Teaterlag

2009

Karolina Holte Utseth

2010

Magnar Ansnes

2011

Hitra Gårdsmat

2012

Ann Kristin

Kjerringvåg Willmann 2013 2014

Hjorten 4H Kystmuseet i

Sør-Trøndelag 2015

Roger Lund

2016 Charlotte Audestad

1

tor har arbeidet som lektor. Eidsvågs

Bliudzius er kveldens konferansier.

tekster ligger ofte i grenselandet

Dette spennende to-spannet skal

mellom essay, kåseri og memoarer.

lede oss trygt gjennom hele kvelden.

Han har gjennom en mannsalder vært en flittig brukt kåsør i NRK

ET MANGFOLD AV PRISER

radio. I 1992 fikk Eidsvåg Brobyg-

I tillegg skal vi også dele ut en rekke

gerprisen for sitt arbeid med å skape

priser til personer som har gjort og

forståelse mellom mennesker med

gjør mye positivt for Hitra. Her kan

ulike religioner og livssyn, og i 1997

blant annet nevnes Kulturprisen,

ble han tildelt Kulturprisen for Gud-

Næringsprisen og Frivillighetspris-

brandsdalen.

en. Det hele bevertes av Hitra Storkjøkkenet med en smak av Hitra.

I 2005 mottok han Blanche Majors

Dette blir en spennende og rikholdig

Forsoningspris for sitt arbeid for

kveld, gled dere alle sammen!

demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning på Balkan. I 2013 ble han den første som fikk Dialogprisen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.[4] I 2017 fikk Inge Eidsvåg Kongens Fortjen-

FRIVILLIGHETSPRISEN 2011

Ann-Bjørg og John

Strøm

stmedalje for sitt "mangeårige arbeid

2012

for å fremme humanistiske verdier

Knutshaug

og dialog mellom mennesker med

2013

ulik etnisitet, religion og livssyn". (Kilde: Wikipedia)

ÆRESPRISEN 2009 Arne Ratchje og

Ove Grøntvedt

2012

Dagfinn Herskedal

2014

Rolf Fjeldvær

2015

Terje Hårstad

Malfrid Olava Ingar Helsø

2014

De frivillige i «Maren

Dømt til døden»

2015

Sanitetskvinnene

på Hitra

2016

Ivar Kværnø

BILLETTER Billetter kan du kjøpe på Hitra kommunes hjemmeside www.hitra. kommune.no. Du finner link helt

Inge Eidsvåg (født 22. august 1947

DØRENE ÅPNES KL. 17.30

på Hitra) er en norsk forfatter og lektor ved Nansenskolen på Lille-

hovedfag i historie. Han har arbeidet

Dørene åpnes allerede kl. 17.30 og da

hammer.

som lærer i grunnskolen og gym-

blir det taffelmusikk med Barman

naset. I perioden 1986–98 var han

Janitsjar.

Eidsvåg er utdannet cand.philol.

rektor ved Nansenskolen, hvor han

Rådmann i Hitra kommune, Laila

ved Universitet i Trondheim med

både tidligere og etter tiden som rek-

Eide Hjertø, og 17 år gamle Rokas

øverst i høyre hjørne, «KULTURARR.BILLETT», eller du kan kjøpe billetter med kort eller kontant på biblioteket.

HITRA AMBASSADØRER 2010 2012

Åge Aleksandersen Inge Eidsvåg


no

HITRA.

2

3 4

5

1 Therese Ulvan 2 Vår egen Inge Eidsvåg kåserer

under Hitterkvelden. 3 Temporary 4 Anders Jektvik 5 Øyvind «Elg» Elgnes og

Hitterklang samarbeidet under fjorårets Hitterkveld

9


d l e v k r e t t i H

Lørdag 14. april 2018 kl. 18:00 i Hitrahallen Artister med tilknytning til Hitra Prisutdelinger Humorinnslag Servering av lokal mat Allsang

And

ers J

Temporary

ektv

ik

Therese Ulvan Voksne/honnør/barn kr 300/200/100 Billettene er inkl. lokal mat

g å v s id

E e g In

Forhåndssalg på www.hitra.kommune.no og Hitra bibliotek. Dørene åpnes kl. 17:30 Ut og hjem for en 100-lapp kan benyttes

Arr: Hitra kommune Tek. arr: Strand Skolekorps / Strand Seniorbrass


no

HITRA.

SeniorLes Biblioteket har ofte lesestund for

eller fortellinger fra lokalsamfun-

barn – men hva med voksne? Du er

net, og har lyst til å dele en kopp med

herved invitert!

noe varmt i godt selskap.

«Vi kan alle nyte å bli lest for. Selv

Kulturskolens sangpedagog Char-

savner jeg det fra da jeg var liten og

lotte Stav vil holde lesestunden, kan-

mamma leste for meg. Det er en helt

skje blir det også en sang eller to?

spesiell ro som inntreffer når noen leser høyt for deg.»

Neste SeniorLes er torsdag 12. april

11

Ung Kultur Møtes (UKM) 2018 Lokalmønstringen av UKM ble arrangert på Hitra (utstilling) og Frøya (scene) den 7. 10. februar.

kl. 11 - 13 i Hitra bibliotek. SeniorLes for deg mellom 50 - 100 år,

Biblioteket serverer vafler –

som liker å høre spennende historier

Velkommen!

HITTERVÆRINGER TIL FYLKESMØNSTRING

¬¬

Disse Hitterværingene gikk videre

¬¬

Chantall Simone Søbstad-Brene

til fylkesmønstringen i Bjugn 13 –

¬¬

Sara Emilie Eide Haltland

Sandra Slørdal Lossius og Victoria Landevaag

15. april 2018:

ARRANGØRER KUNST

¬¬

Anders Reitan

¬¬

Sharika Mae Maurin – #livet

¬¬

Tea Herfjord

¬¬

Siri Strøm Reitan – Flowerboy

¬¬

og Little Devil Darling

KONFERANSIERER

Jo Maximilian Rønningen –

¬¬

Marit Voldsund Fjeldvær

Cerebraum og 64 B & W

COOP-STIPEND Lesestund på biblioteket med vafler og kaffe.

Kulturmidlene 2018

SCENE

I tillegg fikk Eilert Børø Larsen og

¬¬

Ingrid Amalie Eriksen-Støen

Mikkel Østmark Andersen COOP-

og Eilin Sofie Rask

stipend à kr. 500,-.

Ung Kultur Møtes (UKM) er… UKM er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år, og foregår hvert år over hele landet. Deltagerne i UKM viser fram hva de kan innenfor eksempel musikk, teater, dans, film og visuelle uttrykk som bilde og skulptur. De kan også delta bak scenen, i UKM Media eller som arrangør. UKM er ikke ment som en konkurranse,

Frist for å søke om kulturmidler for i

Alle søknadsskjemaer finnes på

år er 15. april 2018

www.hitra.kommune.no, under / selvbetjening/skjemaer/

Det kan søkes om følgende typer til-

På kommunens hjemmeside finner

skudd ved å bruke disse skjemaene:

du også retningslinjene for kultur-

midlene. Tilskudd til kulturformål –

Dersom du ønsker det kan du også få

Driftsstøtte

skjemaene på papir ved å henvende

2B

deg til Biblioteket eller Servicetor-

Tilskudd til kulturformål –

Prosjektstøtte

get, tlf. 72 44 17 00.

3A

Tilskudd til festivaler og

Eventuelle spørsmål vedrørende kul-

lokale spel

turmidlene rettes til kultursjef Omar

4A

Søknad om kultur-/idretts-

Pleym, tlf. 72 44 17 00, e-post:

stipend

nivåer. Juryen skal i denne sammenhengen se etter originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. Det er et mål å få fram bredden i de unges kulturuttrykk, og ikke nødvendigvis det som er mest populært. I 2007 deltok hele 424 kommuner og bydeler i UKM. Arrangementet foregår på tre nivåer; lokalmønstring i kom-

1A + 1B Tilskudd til idrettsformål 2A

men personer eller grupper kan likevel gå videre i et system på tre

omar.pleym@hitra.kommune.no

munene om vinteren, fylkesmønstringer om våren og til slutt den nasjonale UKM-festivalen i juni. Alle kan melde seg på til lokalmønstringen, og her er den nedre aldersgrensen 10 år i noen tilfeller. De som blir plukket ut av juryen går så videre til fylkesmønstringen, og kan deretter bli sendt videre til den nasjonale UKM-festivalen (ca. 30 deltagere fra hvert fylke). De som går videre (enten fra kommune- eller fylkesmønstringene) får stå på en større scene og treffe enda flere ungdommer de kan bli kjent med og lære av. Tilbudet om kurs og workshops øker også oppover i systemet. (Kilde Wikipedia)


1

2

1 I kulturskolen kan du spille i band med ditt instrument, sammen med andre elever 2 Kulturskolen arrangerte danseforestilling i Hitrahallen i 2017 3 Mange elever lærer visuelle kunstfag. Her ser du en utstilling fra elever i kulturskolen. 4 Å lære å spille piano er gøy 5 Dans er et populært fag å velge

3 4

Undervisningstilbud i kulturskolen 2018/2019 1. Breddeprogram Kulturkarusellen 1 og 2 (nytt tilbud) Anbefales for alle elever i 1. og 2. klasse. Introduksjon til ulike musikk- og kulturuttrykk, slik at

Her lærer vi grunnleggende ak-

vil søke men synes det er vanskelig å

utdanne kunstnere, men la barn og

korder og rytmespill til forskjellige

finne noen å spille sammen med, kan

ungdom få innsikt og erfaring i for-

sanger.

kulturskolen hjelpe til med å sette

skjellige uttrykk innenfor visuelle

sammen band.

kunstfag. Undervisningen er gruppebasert. Tilbudet gis på Knarrlagsund

Gitar fra 4. klasse Nybegynnere må starte på akustisk

KultArr fra 8. klasse

Oppvekstsenter og Hitra kultursent-

gitar. I undervisningen lærer eleven

Vil du være med å arrangere UKM,

er på Fillan.

hvordan el-gitaren brukes som ban-

konserter og forestillinger? Er du

dinstrument.

interessert i lyd og scenearbeid?

DANS

Liker du å planlegge og holde orden

Dans fra 1. klasse

Bass fra 4. klasse

på ting? Da kan dette være noe for

I dans jobber vi med kroppsbeh-

I begynnelsen øver vi på grunnleg-

deg. Det blir gitt opplæring i lyd, lys,

erskelse og utfoldelse i forhold til

gende bassteknikk og enkle låter.

planlegging, nettredaksjon m.m.

danseteknikker innen scenisk dans.

Etter hvert vil eleven bli kjent med

Kulturskolen tar inn max 10 ung-

Man lærer å bli bevisst sin egen

MUSIKK

hvordan bassen brukes som bandin-

dommer i arrangørgruppen.

kropp og hvordan bruke den som et

Kulturskolens musikktilbud består

strument.

Du får være med å:

instrument. Vi uttrykker dette

¬¬

Arr. lokalt UKM

gjennom teknikktrening, lek og

¬¬

Arr. kulturskolens konserter og

improvisasjon.

forestillinger

De dansegenrene som det gis

Lyd og lys på huskonserter m.m.

opplæring i er mest hip-hop/break-

de i neste omgang kan velge hva de ønsker å gå videre med av andre fag i kulturskolen. Kurs over 12 uker hvert semester. Max 10 elever pr. gruppe.

2. Kjerneprogram

av piano, sang, ukulele og bandinstrumenter. Se alder for hvert enkelt

Tromme/trommesett fra 4. klasse

instrument.

Nybegynnere starter på skarptromme. Trommesett er derfor ikke

¬¬

dance, og for de som er litt større;

Piano fra 3. klasse

nødvendig til hjemmeøving det

I undervisningen blir både akustiske

første året. Øvepad og stikker kan

SAMSPILL

musikaldans, jazz, klassisk, mod-

og digitale pianoer brukt. Det gis

kjøpes på kulturskolen på første

Alle musikkelevene i kulturskolen

erne, turn og «power moves» (break-

opplæring i brukspiano og klassisk

time. Elever på trommesett må ha

får tilbud om samspill. Samspill

dance triks).

piano.

mulighet for å øve hjemme.

foregår på ettermiddagstid på Hitra

Tilbudet i dans gis bare på ettermid-

Elevene får lære å spille etter noter,

kultursenter og avsluttes med en

dagstid i Meierisalen, Kystmuseet i

besifring og på gehør. Vi bruker

Rett i band fra 4-klasse

konsert hvor alle får mulighet til å

Fillan.

pianoskoler, men elevenes valg av

Tilbudet passer for nybegynnere som

opptre.

stykker og musikksjanger er viktig i

har lyst til å lære seg samspill med

pianoundervisningen.

bandinstrumenter og vokal.

VISUELLE KUNSTFAG

Elevene får prøve ut alle in-

Visuelle kunstfag fra 3. klasse

3. Fordypningsprogram

Sang fra 4. klasse

strumentene. Det kreves ingen

Faget gir en grunnleggende inn-

Utvidet tilbud til elever som har gått

Sangundervisningen vil gi deg

forkunnskaper.

føring i ulike kunstfag. Eleven skal

en stund i kulturskolen. Fordypning-

få innsyn i ulike kunstuttrykk;

sprogrammet stiller krav til faglig

bedre kjennskap til stemmen din, og hvordan du kan bruke den på ulike

Band fra 7. klasse

illustrasjon, bruk av Photoshop,

nivå og egeninnsats. Aktuelle elever

måter. Undervisningen tar utgang-

Tilbudet passer for de som har spilt

akrylmaling, blyanttegning, leire

gis tilbud om å delta i et fordypning-

spunkt i elevens interesser med

eller sunget en stund (ikke nyb-

etc. Til å begynne med brukes mest

sprogram.

tanke på stilart/sjanger og sangvalg.

egynnere). Man kan søke på band

blyant, men etter hvert også andre

selv om man ikke er elev i kultur-

redskaper og materialer.

Ukulele fra 2. klasse (nytt tilbud)

skolen. Både enkeltpersoner og

Et nytt tilbud fra Hitra kulturskole.

etablerte band kan søke. Hvis noen

GENERELL INFORMASJON Alle tilbud gis med forbehold om

Opplæringen har ikke som mål å

lærerkrefter. Undervisningssted


no

HITRA.

13

1 Barnehager på på Hitra har en tydelig fritidsprofil

5

bestemmes ut ifra søkerantall. Det

Søknadsfrist

kreves min. 3 elever for at et tilbud

Fristen for hovedopptaket er: 1. mai

skal gis ved en skole.

For supplerende opptak til vårhalvåret: 1. desember

Behov for barnehageplass? Velkommen som søker til våre barnehager.

Leie av instrument

Du kan imidlertid søke om plass

Eleven må ha instrument å øve på

hele året, og kan få plass dersom

hjemme. Det er mulig å få leie in-

det er ledige elevplasser. På dans og

strument fra kulturskolen det første

visuelle kunstfag tas det inn elever

VI KAN TILBY:

året. Kulturskolen har saksofoner,

fortrinnsvis ved skolestart i høst og

¬¬

digitalpianoer, gitarer og bassgitarer

vårhalvåret.

til leie. I tillegg er det mulig å leie forsterkere for de som trenger det.

KULTURSKOLEAVGIFT

Det koster kr. 300,- pr halvår for å

Kulturskoleavgiften er kr 2.400,- pr

leie instrument fra kulturskolen.

år. For deltagelse på dans og teater

5 – 4 eller 3 dagers plasser fra

STRAND OPPVEKSTSENTER

medio august 2018.

Enhetsleder Linda Postholm

¬¬

Tilbud til alle barn fra 0 - 6 år.

Tlf 72 44 18 46

¬¬

Åpningstiden er kl. 07.15 16.30,5 dager i uka.

Hitra kommune har elektroniske søknadsskjema for barnehage-

koster det kr 1.600 pr. år.

Foreldrebetaling pr. mnd:

plass. Se våre hjemmesider www.

Buss fra distriktene

Materialavgift teater og dans:

5 d/u (100% plass) kr. 2.910,-

hitra.kommune.no. Dersom du ikke

Fra høsten 2018 vil det bli mulighet

100 kr. pr. halvår

4 d/u (80% plass) kr. 2.328,-

kan søke elektronisk, ta kontakt

å følge med returbuss fra Knarr-

Materialavgift visuelle kunstfag:

3 d/u (60% plass) kr. 1.740,-

med barnehagen der du bor, eller

lagsund og Strand for å benytte seg

250 kr. pr. halvår

Matpenger kommer i tillegg, og er kr.

servicetorget i kommunen for

av kulturskolens tilbud i Fillan på

Det er 50 % søskenmoderasjon og 50

50 pr. oppholdsdag pr. mnd. (Kr. 250,-

veiledning / hjelp.

ettermiddagstid. Det vil være mulig

% aktivitetsmoderasjon i kultursko-

for 5 dagers plass/100 % plass)

for elevene å følge med skolebussen

len. Avgiften kreves inn to ganger

rett etter skoletid. I første omgang

pr. år, 20. oktober for høst- og 20.

Du kan søke følgende barnehager:

til dagens oppholdstid / skifte av

vil dette gjelde en enkelt ukedag.

februar for vår- halvåret.

BARMAN OPPVEKSTSENTER

barnehage bes om å fylle ut ny ele-

Nærmere informasjon om hvilken dag det settes opp buss vil komme

Enhetsleder Eva Braseth/Laila Bye

av barnehageplass».

senere.

Tlf 72 44 19 16

Alle som ønsker endringer i forhold

ktronisk søknad, «Søknad om bytte

Søker som allerede har søkt om Musikkbingene

KONTAKT OSS

FILLAN BARNEHAGE

plass og står på venteliste skal ikke

Hitra kulturskole disponerer to

Postadresse:

Enhetsleder Toril Fjeldvær

søke på nytt.

musikkbinger på Fillan. Etter avtale

Hitra kulturskole

Tlf 72 44 18 25

med kulturskolen er det mulig å låne

Hitra kultursenter

musikkbingene til øving.

7240 HITRA

Søknadsfrist for hovedopptaket

KNARRLAGSUND OPPVEKSTSENTER

høsten 2018 er 1. april. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli

SØKNAD

Besøksadresse:

Enhetsleder Laila Bye

satt på venteliste, dersom barneha-

For å søke om plass i kulturskolen,

Hitra kultursenter, Fillan

Tlf 72 44 18 31

gen ikke har ledig kapasitet.

gå inn på: www.hitra.kommune.

Telefon:

no eller direkte via linken: https://

72 44 17 00 (Hitra kommune)

nohitra.speedadmin.dk/tilmeld-

72 44 18 16 (Biblioteket)

KVENVÆR OPPVEKSTSENTER

Velkommen som søker til våre barnehager!

ing/#/ Her kan du også lese mer om

E-post:

Enhetsleder Annette Lindroos

tilbudene våre.

Rådmannen

postmottak@hitra.kommune.no

Tlf 72 44 19 23


Lærlingeplass for omsorgsarbeidere finnes blant annet på Hitra helsetun.

Ledige stillinger

Ledige læreplasser i Hitra kommune

Sommerjobb for ungdom

Ledige læreplasser i Hitra kommune Hitra kommune

Hitra kommune og Hitra Frivilligsentral tilbyr ung-

er den største arbeidsplassen på Hitra med over 500

dom mellom 15 og 17 år mulighet for sommerjobb.

ansatte. Vi håper du vil søke som lærling hos

trasjonsfaget får du opplæring

oss og bli en av våre nye kollegaer. Vi

innen service, kundebehandling og

kan gi deg en flott læretid, som ender

kontoradministrative oppgaver i

med at du får fagbrev og blir en god

kommunen.

fagarbeider. Som lærling har du de

Faglig leder: Wiviann I. Selvåg /

samme rettigheter og plikter som

Kjell R. Sæther

enhver vanlig ansatt.

Lærling i Hitra kommune Hitra kommune er godkjent lærebedrift i fagene:

Helsefagarbeider Allsidig praksis. Lærling på sykehjem/bofellesskap, hjemmebaserte tjenester. Faglig leder: Malin-Miriam Helgebostad Monsø

Barne- og ungdomsarbeider Lærling i barnehage og skole ¬¬

Fillan skole (1-10)

¬¬

Fillan barnehage

¬¬

Barman oppvekstsenter, barnehage og skole (1-7)

¬¬

Kvenvær oppvekstsenter, barnehage og skole (1-4)

¬¬

Strand oppvekstsenter, barne-

¬¬

Knarrlagsund oppvekstsenter,

hage og skole (1-7) barnehage og skole (1-7) Faglig leder: Anne Grethe Pedersen

Kontor- og administrasjonsmedarbeider Hitra kommunes administrasjon ligger på Hitra rådhus. Administrasjonen støtter kommunens virksomheter slik som skoler, barnehager helsetjenester, sykehjem osv. Som lærling i kontor- og adminis-

Institusjonskokk Hitra Storkjøkken leverer mat til institusjoner og hjemmeboende. Også catering inngår som en del av tilbudet fra Hitra Storkjøkken. Det er 7 medarbeidere. Storkjøkkenet er i moderne lokaler i Fillan. Faglig leder: Monica Aunøien

Hvordan starte som lærling i Hitra kommune? Du sender søknad til Hitra kommune

Som sommerungdom hos kommunen kan du blant annet arbeide på Hitra sykehjem

v/Svein-Jarle Slenes, Rådhusveien 1, 7240 Hitra. (Tlf. 90831903)

Søknadsfrist: 15. april 2018 Du sender søknad der du forteller om deg selv, CV og karakterskrifter. Vi har ikke eget søknadsskjema. Alle lærlinger om starter i Hitra kommune blir innkalt til intervju. For mere info se kommunens nettsider på https://www.hitra. kommune.no/tjenester/oppvekst/ voksenopplaering/ laerlinger/

Velkommen som lærling i Hitra kommune!

I år vil tilbudet i hovedsak gjelde

Du må søke via elektronisk på

for Hitra sykehjem, Hjemmet-

kommunens hjemmeside (www.

jenesten (omsorgsboligene),

hitrakommune.no).

skolefritidsordning, barnehage og

For nærmere opplysninger

driftsavdelingen. Det kan bli gitt

vedrørende stilling ta kontakt med

tilbud også ved andre enheter.

Eldbjørg Broholm på telefon 72 46 11 00.

Har du lyst til å jobbe i sommer, så send en søknad om sommerjobb.

Søknadsfrist: 4. april 2018

Skriv inn hvilke uker du kan tenke deg og hvor du har lyst til å jobbe.

Sommerjobb for ungdom er et samarbeidsprosjekt mellom Hitra

Tilbudet gjelder for ungdom på

kommune og Hitra Frivilligsentral.

Hitra. Opplysninger om søkere kan bli Lønn etter gjeldende tariff for

gjort offentlig tilgjengelig iht.

kommunal sektor.

Offentleglova § 25.


no

HITRA.

15

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme. Du finner også Europas største krabbefabrikk her. På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv. Les mer om Hitra kommune på kommunens nettsider (www.hitra.kommune.no).

Ved Driftsavdelingen er det ledig 100% fast stilling som

Driftsoperatør Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Driftsavdelingen yter tjenester overfor brukere og innbyggere i

Kvalifikasjoner:

¬¬

God barnehagedekning

¬¬

¬¬

Velferdstiltak

kommunen innenfor fagområdene

Fagbrev innenfor fagene elektro, automasjon og/eller tømrer

kommunale bygg og eiendommer/

¬¬

Ønskelig med relevant praksis

Generelt:

anlegg, veger, gater, kaier, havner og

¬¬

Førerkort minimum kl. B

¬¬

rekreasjonsområder.

¬¬

Erfaring med drift av tekniske

skal i størst mulig grad gjens-

anlegg

peile mangfoldet i befolkningen.

Enheten består av enhetsleder,

¬¬

Gode norskkunnskaper muntlig

Det er derfor et personalpolitisk

7 vaktmestre/driftsoperatører, ren-

Den kommunale arbeidsstokken

og skriftlig

mål å oppnå en balansert alders-

holdsleder og 15,67 årsverk innenfor

¬¬

God IT-kunnskap

og kjønnssammensetning i

renhold.

¬¬

Annen erfaring/praksis kan bli

gruppen. Kvinner oppfordres

vektlagt

derfor til å søke.

Vi benytter fagsystemene View vaktmester innenfor FDV-oppgaver og saksbehandlersystemet Ephorte for

¬¬

lende politiattest før tiltredelse

¬¬

i stilling.

kommunal saksbehandling, Visma økonomisystem.

Stillingens arbeidsoppgaver:

Det må fremlegges tilfredsstil-

Personlige egenskaper: Evne til å samarbeide selvstendig og i team ¬¬

Fokus på god brukerkontakt/

For nærmere informasjon om still-

dialog

ingen:

¬¬

Like faglige utfordringer

¬¬

Ta initiativ, arbeide strukturert

Ta kontakt med enhetsleder

¬¬

Oppfølging av SD-anlegg

og løsningsorientert

Ann-Magritt Glørstad på tlf.: 72 44

¬¬

Service og vedlikehold på tekn-

¬¬

Er positiv og serviceinnstilt

17 06 / 99 54 10 33, eller per e-post

iske anlegg

¬¬

Jobber nøyaktig, pålitelig og

amg@hitra.kommune.no

¬¬

Drift og tilsyn på kommunens bygningsmasse

¬¬

ansvarsbevisst ¬¬

Gjennomføre, systematisere og

Personlig egnethet vil bli vekt-

tilrettelegge vedlikeholdsop¬¬

Søk elektronisk på kommunens

pgaver i henhold til behov

Vi tilbyr:

nettsider (www.hitra.kommune.no).

Utføre daglig vedlikehold og

¬¬

En spennende og utfordrende

Vi ber om at du legger ved vitnemål/

jobb sammen med gode kolleger

fagbrev og attester til søknaden din.

reparasjoner ¬¬

Overvåke og optimalisere ener-

¬¬

Egen tjenestebil

giforbruk

¬¬

Utfordrende arbeidsoppgaver i

Opplysninger om søkere kan bli gjort

en organisasjon i utvikling

offentlig tilgjengelig i henhold til

Gode forsikrings- og pensjon-

Offentleglova § 25.

¬¬

Oppdatering av FDV

¬¬

Andre relevante oppgaver etter

¬¬

sordninger

behov ¬¬

Søknadsfrist: 3. april 2018

lagt

Delta i vaktmesterteam

¬¬

Lønn og arbeidsvilkår etter tariff og lokal lønnspolitikk


Plast på ville veier Plast over alt – også i din magesekk? Vi har hørt det før, og vi vil høre det igjen.

Plast finnes overalt. Hvis menneskelige utslipp fortsetter i samme tempo, kommer det til å være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Dette bekymrer havforskerne, der bekymrer dyrevernere, naturvitere, og ikke bare det, det bekymrer oss alle. Havet spiller en stor rolle i det økologiske samspillet på jorden. Havet huser enorme mengder med fisk, pattedyr og små organismer. Dyr og fugler kan vikles seg inn i plasten, gnage frem store kjøttsår eller kveles. Plasten kan også brytes ned til mikroplast. Denne mikroplasten tas opp i næringskjeden via små organismer, krepsdyr, videre i fisk, og vil til slutt finne veien fram til vårt middagsbord. Dette med plast er et relativt nytt tema, en ny og ukjent utfordring. Vi vet ikke hva denne mikroplasten gjør med oss på sikt. Det eneste vi vet er at plasten inneholder giftstoffer. Giftstoffer vi ikke ønsker å få i oss. Vi ønsker heller ikke å høre om dyrelivets plager med all plasten som setter seg fast og tar livet av både skilpadder, seler, fugler etc. etc. Likevel ser vi det stadig vekk, og i større og større grad. Dette er et globalt problem. Det er et stort problem. Dette problemet må vi gjøre noe med. Vi kan ikke stå og se på at vår verden drukner i plast.? Handlingens time er nå!

HVA GJØR HITRA KOMMUNE? Hitra kommune ønsker å koordinere frivillig innsats med strandrydding i tillegg til at vi også rydder selv. Vi jobber for å få kartlagt og visualisert alt av søppel som ligger i sjøkanten rundt vår kommune. Dermed ønsker vi å legge til rette for at også frivillige skal kunne hjelpe oss med å få fjernet så mye som mulig av den søpla som ligger rundt. Vi tar gjerne imot informasjon om strandsøppel, og vi legger alt vi kan komme over, inn på Ryddeportalen til Hold Norge rent. Ryddeportalen er tilgjengelig som verktøy for alle. Her kan alle som ønsker registrere

disse, vil komme på kommunen sin hjemmeside og på facebooksiden «Hold Hitra Rent». Når søppelet er ryddet, kan sekkene plasseres ved hytterenovasjonspunkt rundt om i kommunen, eller leveres på Hitra gjenvinningsstasjon i Fillan. Se hvor nærmeste renovasjonspunkt er, på sortere.no. Der det planlegges større strandryddeaksjoner og man vet det blir plukket mye søppel, kan HAMOS og Ragnsells sørge for å få satt ut containere. Disse containerne kan imidlertid kun være tilgjengelige en kort periode, for å forhindre at de blir brukt til annen søppelhåndtering.

ORGANISERT RYDDING I ØYREGIONEN Marin forsøpling er et globalt miljøproblem. Et problem som frivilligheten og strandryddeaksjonen ikke kan løse alene. Miljødirektoratet deler hvert år ut økonomiske midler som skal gå til organisert arbeid mot marin forsøpling. I øyregionen er det per i dag etablert et selskap som rydder hver dag gjennom hele året. Mausund feltstasjon har i noen år ryddet Froan utenfor Frøya, og har vokst som bedrift i antall ansatte og utstyr. og De ønsker å utvide sitt område til å gjelde også Hitra. I tillegg er Hitra kommune samarbeidspartner i et prosjekt som skal

seg med en bruker, melde fra om

PÅSKEAKSJON

forsøplede strender, og melde fra

Hitra kommune viderefører fjorårets

sjølinjen på sørsiden av Hitra fra og

om aksjoner de tenker gjennomføre.

suksess med tyvstart av aksjonen i

med våren 2018. Mer informasjon

Alt dette kartfestes, slik at vi får en

påska. Også i år kommer vi til å legge

rundt dette prosjektet kommer

visuell oppfatning av utfordringen.

ut gule påskesekker rundt omkring

senere.

Koordineringsgruppa i Hitra kom-

på butikker, restauranter/kafeer

mune består av naturforvalter Ida

og andre offentlige samlingssteder

Nesset, kommuneplanlegger Marit

rundt om i kommunen. Påskehelgen

Aune og kommunikasjonssjef Kjell

er en ypperlig anledning for å ta en

Roar Sæther.

liten strandryddeaksjon. Det er en fin måte å komme seg ut og nyte

Vi har opprettet facebookside, og

påskesola, samtidig som en gjør

temaside under kommunens hjem-

noe verdifullt for miljøet. I påska

meside, og disse sidene fylles stadig

er det også mange tilreisende til

med informasjon av oss.

øyregionen, i form av hytteeiere og

Via Avfallsselskapet Hamos kommer

påsketurister. Det vil øke folketallet

det til å bli levert ut gule plastsek-

på Hitra drastisk denne helgen, og

ker, slik som tidligere år. Informas-

også muligheten for påskeaksjoner.

sørge for kontinuerlig rydding av

FØLG MED! Vi vil sørge for jevnlige oppdateringer om strandryddeaksjonen på våre hjemmesider og på facebooksiden «Hold Hitra Rent». I tillegg legges det ut info på siden holdmidtnorgerent.no, som administreres av HAMOS. Her kan alle holde seg oppdatert om hva som foregår rundt strandryddeaksjonen, samt motta praktisk informasjon.

jon om sekkene og hvor en får tak i

UTGIVER Hitra kommune, 7240 Hitra. Tlf: 72 44 17 00. Distribusjon i samarbeid med Lokalavisa Hitra-Frøya.

ANSVARLIG REDAKTØR Laila Eide Hjertø UTGAVEREDAKTØR Kjell Roar Sæther GRAFISK DESIGN: Markedsavdelingen - Lokalavisa Hitra-Frøya Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra Kommune. Hitra Kommune er uten ansvar for aktiviteter der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte kontakt med arrangør. Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave. Denne utgave finner du også digitalt på vår nettside HITRA.KOMMUNE.NO

Hitra Kommune


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.