Page 1

AUNテ郎A

- en perle til leie pa Hitra


Fastlandet

Jøstenøya

Trondheimsleia

Hitratunnelen Kystekspressen

Aunøya

Ved innfallsporten til øyriket Hitra-Frøya, like ved Hitratunnelen og Hitra Kysthavn på Sandstad, ligger Aunøya – en naturperle på 560 da. Øya er et særpreget friluftsområde med tett kystbarskog og spesielle lauvtrær. Eiendommen disponeres av Stiftelsen Aunøya, som er en stiftelse med bl.a Hitra kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune som de vesentligste innskyterne. På øya ligger et våningshus/bygning, som var ferdig, klart for bruk i juni 2012.

Bygget har 2 etasjer itillegg til uinnredet hems og kjeller. Tilsammen ca. 700 kvm. Innredet areal er på 413 kvm fordelt på 223 i 1. etasje og 190 kvm. i 2. etasje. I 1. etasje er det gang/garderobe, handicaprom m/bad, allrom, rom for betjening, stort, innholdsrikt kjøkken, stue + disponibelt rom. I 2. etasje er det 9 overnattingsromrom m/bad. Hele huset er møblert.


Hitra

AUNØYA - en perle til leie

I tillegg disponerer Stiftelsen også • 2 naust, fjøs og låve med • Landbruksredskaper, verktøy og utstyr • Båter, motorer og fiskeredskaper

Fasilitetene er nå ledig for utleie til bo -, arbeids –, undervisnings- og /eller habiliterings-/rehabiliteringstilbud, primært for ungdommer.

Adkomsten er sjøveien via et restaurert kaianlegg med en flott flytebrygge beliggende i en veldig lun bukt med ca. 70m opp til våningshuset.

Hvis du/dere er interessert og/eller har behov for ytterligere opplysninger, i kontakt gjerne :

Aunøya har en ærerik historie med menneskelig aktivitet i mer enn 3000 år. Her var en av de største handelsstedene i Ytre Fosen med gjestgiveri, fiskeri og klippfiskproduksjon samt tingsted for bygdetinget, og aktivt jordbruk opp til den nyere tid. I 1830 var det registrert 30 personer bosatt på Aunøya.

Daglig leder Torfinn Stub torfinn.stub@hitra.kommune.no Mobil: 908 92 771 Styreleder Olav Athammer olav.athammer@hittra.kommune.no Mobil: 913 32 172


AUNテ郎A - en perle til leie

NORGE

Produksnjon: vindfang.com

HITRA

Aunøya  
Aunøya  

Ved innfallsporten til øyriket Hitra-Frøya, like ved Hitratunnelen og Hitra Kysthavn på Sandstad, ligger Aunøya – en naturperle på 560 da...