Page 1

2017/8

XIV. évf.

ING

N YE

!

2017 AUGUSZTUS

INFORMÁCIÓS MAGAZIN


22

CÍMLAPSZTORI O K TAT Á S

L Á TO G A S S

EL

HONLAPUNKRA:

Hírnök

w w w. h i r n o k . h u


Hírnök

3

É R D E K E S S É G

Fokozatosan visszatérnek a Nyugaton dolgozók Az 1989-es rendszerváltás után a Kelet- és Közép-Európából Nyugat-Európába irányuló migráció már elérte a csúcsot, s ezért várható, hogy a közeljövőben megkezdődhet a Nyugaton dolgozó keletiek visszatérése hazájukba – állapítja meg legfrissebb tanulmányában a Colliers International tanácsadó társaság.

Ez kiemelten a visegrádi négyek országaira lesz érvényes – jelentette ki Mark Robinson, a cég prágai képviselője a Hospodárské Noviny című gazdasági és politikai napilapban. A Hospodárské Noviny rámutat, hogy az Európai Unió hat új keleti tagállamából tavaly a hivatalos adatok szerint legalább hétmillióan dolgoztak Nyugaton; a legnagyobb mértékben a románok, a bolgárok és a lengyelek, míg legkevésbé a csehek. A csehek kivándorlása, amely amúgy is a legalacsonyabb a régióban, már megállt: 2015-ben és 2016-ban egyaránt a cseh népesség 1,7 százaléka élt és dolgozott a nyugati államokban – mutat rá a lap a nemzetközi statisztikákra hivatkozva. A többi keleti országban a kivándorlás még növekvő tendenciát mutat: a Nyugaton élő magyar állampolgárok aránya 4 százalékról, 4,4 százalékra, a szlovákoké 4,1 százalékról 4,3 százalékra, a lengyeleké 6,1 százalékról 6,6 százalékra, a bolgároké 7,8 százalékról 9,8 százalékra, a románoké pedig 12,8 százalékról 14,1 százalékra emelkedett az előző két évben. A Colliers International szerint a kivándorlási tendencia a közeljövőben megfordulhat, aminek több oka van: a legfon-

XIV. évf. 8. szám; 2017. Augusztus MEGJELENIK: MINDEN HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN

www.hirnok.hu FŐSZERKESZTŐ: Meggyesi Gyula

Mobil: 06-20-9359-952

E-mail: hirnok@hirnok.hu FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: Fejér Andrea 06-20-480-1751

info@hirnok.hu tosabb, hogy a keleti országokban felgyorsult a bérek növeke- KÖZPONT ÉS LEVÉLCÍM: dése, alacsonyabbak az adók és 2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10. Telefon/fax: 06-28-540-160 a lakhatási költségek, aminek következtében nő a lakosság E-mail: info@hirnok.hu; elkölthető nettó jövedelme. HIRDETÉSFELVÉTEL: Csehországban az uniós orszá06-20-480-1751; gok közül a legalacsonyabb a 06-28-540-160; 06-20-9359-952; munkanélküliség és csökken a Kiadja a többi visegrádi országban is. Pénzügyi elemzők pedig arra is Alapítva: 1992 számítanak, hogy a középNYOMÁS: Oláh nyomda európai országok pénznemei FŐBB TERJESZTÉSI TERÜLETEINK: – Több Fővárosi és Pest megyei bevásármegerősödnek. központban, okmányirodában, ügyfélA közép-európai országok ló szolgálaton, egészségügyi intézményben, gazdaságai egyre jelentősebb vállalkozásoknál, üzletekben, szolgáltaszakemberhiánnyal küzdenek, tóknál... Kiemelt helyek: Budapest IV., XV., így a migránsok visszatérése –kerü letekben, illetve Csömör, Kistarcsa, pozitív hatással lenne a gazda- Kerepes, Gödöllő, Szada, Mogyoród, ságra. A magasabb fizetésekkel Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyán, Fót, Dunakeszi. megnőnének az adóbevételek, Göd, – Digitális formátumban (honlapunkról emelkedne a fogyasztás és na- elérhető: www.hirnok.hu). gyobb lenne a kereslet az új A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT ingatlanok iránt is. NyugatNEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET! Európa nagyvárosainak vendégA programok, információk tájékoztató lőiben gyakran dolgoznak szakjellegűek! Amelyik írásban, képzetlen munkaerőként főiskovagy annak végén elérhetőség található, az rek ként szerepel lapunkban. lai és egyetemi képzettséggel Az írások éslám hirdetések máshol történő megjerendelkező kelet-európaiak, mert lenéséhez kiadónk hozzájárulása szükséges. jobban keresnek, mint hazájukban – jegyezte meg Mark Robinson. Úgy véli: ezek az emberek szívesen visszatérnének hazájukba, ha ott képesítésüknek megfelelő és jól fizetett munkát kapnának. Ez nagy motiváció – szögezte le. Kokes János, az MTI tudósítója

TOVÁBBI HÍREK, INFORMÁCIÓK, ÉRDEKESSÉGEK...

www.hirnok.hu T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w ww. hir no k. hu


4

GAZDASÁG

/

MUNKA

Hírnök

Mikrocsipet ültetnek be egy amerikai cég dolgozóiba Mikrocsipeket ültet be dolgozóiba egy amerikai technológiai cég, amely egyebek között lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen érintéssel fizethessenek a vállalat büféjében.

A wisconsini Three Square Market cég 50 munkatársának hüvelyk- és mutatóujja közé ülteti be a rizsszem nagyságú mikrocsipet, amely rádiofrekvenciás személyazonosítóként (RFID) működik. Az RFID technológiát mindenféle vezérlésre fel fogjuk használni, kezdve attól, hogy fizetni lehet vele cégünk büféjében, ajtónyitásra, a másológépek használatára alkalmazható, be lehet vele jelentkezni a cég számítógéprendszerébe, telefonjaiba, orvosi/egészégi állapotról szóló információkat

lehet tárolni benne, és más RFID termináloknál is használható fizetésre – írta közleményében Todd Westby, a vállalat vezérigazgatója, hangsúlyozva, hogy az alkalmazottak magánszféráját nem fogja sérteni a mikrocsip használata, és minden adatot titkosítás véd. Ez a következő technológia, amely elkerülhetetlenül meg fog valósulni, és mi részesei akarunk lenni. Ez a technológia a mindennapok szabványává fog válni, lehetővé téve útlevélként, a közösségi közlekedésben és mindenféle vásár-

lásban való felhasználását – tette hozzá a The Verge technológiai portál szerint. A technológia a mobiltelefonos fizetési rendszer analógiájára épül. Az amerikai cég nem teszi kötelezővé alkalmazottjainak a használatát, de akiknek beültetik, annak kifizetik a 300 dollárba kerülő mikrocsipek árát.

Sokan tartoznak a NAV-nak Továbbra is sok tartós adósa van a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), június végén 3003 magánszemély és egyéni vállalkozó tartozott egyenként több mint 10 millió forinttal, és 1880 társaság, szervezet egyenként több mint 100 millió forinttal 180 napon keresztül, folyamatosan az adóhatóságnak - derül ki a NAV honlapján közzétett adatokból.

Az adóhatóság negyedévente teszi közzé a tartós adósok listáit, amelyek csak az adózó nevét és címét, illetve székhelyét, valamint a társaságok, vállalkozók esetében az adóazonosítót tartalmazzák, a fennálló tartozás összegét nem ismertetik. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók a 10 milliós küszöbértékkel számolva mintegy 30 milliárd forinttal, a

T OVÁBBI

szervezetek a 100 milliós küszöbbel 188 milliárd forinttal tartoztak június végén, együttes minimális tartozásuk mintegy 218 milliárd forintra rúgott. A valóságos tartozás azonban ennél nagyobb, hiszen vannak milliárdos tartozású cégek és olyan magánszemélyek is, akikkel szemben több százmilliós – egyes esetekben milliárdos – követelése van az adóhatóságnak.

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

A 10 millió feletti tartozással rendelkezők közül 2258 magánszemély, 714 egyéni vállalkozó, 31 adós pedig lakcím nélküli. A tartósan nagy összeggel tartozó nem magánszemély adózók közül 573 működik, illetve csődeljárás alatt áll, 624 kényszertörlés alatt, 643 felszámolás alatt, 40 pedig végelszámolás alatt van.

w w w. hir no k. hu

MTI


Hírnök

GAZDASÁG

/

VÁLLALKOZÁS

5

Készüljünk az online számlabekötésre A vállalatok döntő többsége a következő félévben kezdheti meg a felkészülést az online számlabekötésre. Érdemes időben lépni, mert aki elmulasztja a 2018. júliusi 1-jei határidőt, akár számlánként kell majd büntetést fizetnie – hívja fel a figyelmet az EY Magyarország.

A tanácsadó cég által megkérdezett vállalatvezetők 40 százaléka már elkezdte a felkészülést az online számlabekötésre, a többség azonban megvárta a június végén megjelent rendelettervezetet, amely tisztázza, miről, mikor és hogyan kell adatokat szolgáltatniuk a vállalatok által használt számlázó programoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára. Az eddig tétlen vezetők 69 százaléka úgy tervezi, hogy a következő három hónap során vág bele a szükséges fejlesztésekbe. Az EY szerint az online bekötés során használandó adatstruktúra összetettebb, mint a már hatályban lévő adatexport séma. Ugyanakkor a korábbi várakozásokhoz képest könnyítés, hogy a vállalatoknak csak az áfatörvény

által előírt számlaadatokat kell majd kötelezően jelenteniük, és nem feltétlenül valós időben, hanem 24 órán belül elegendő lehet elküldeni a 100 ezer forint feletti áfaértékű belföldi üzleti partnereknek szóló számlák adatait a NAV részére. Molnár Péter, az EY adószakértője szerint a vállalatoknak érdemes minél előbb elkezdeni a felkészülést, ugyanis aki nem készül el 2018. július 1-ig, az akár számlánként 500 ezer forintos bírságot kockáztat. Az EY tapasztalatai szerint a felkészülés akkor a leghatékonyabb, ha az informatikai (IT) és a pénzügyi csapatot is bevonják. A szakértő szerint fontos továbbá mérlegelni azt is, hogy külföldi számlázó szoftver használata, és külföldi IT fejlesztő csapat bevonása esetén megnövekedhet a fej-

lesztések időigénye, és még hazai szoftverek esetén sem várható olyan kulcsrakész megoldás, amely ne igényelne a cégek részéről extra erőforrásokat, például a testreszabás folyamatában. Az EY arra számít, hogy a kapcsolódó szabályozásban még lesznek pontosítások, ugyanakkor azt javasolják a vállalkozásoknak, kezdjék el a projektcsapatok felállítását, az új rendeletben meghatározott követelmények adatigényeinek felmérését. Azok a vállalkozások, amelyeknek a rendszere már képes a megfelelő XML teszt file-ok előállítására, létrehozott adatállományaikat tesztelhetik a NAV kifejezetten erre a célra fejlesztett rendszerében.

„Minél hosszabb a munkakör neve, annál kisebb a fontossága.” * Rendőr bemegy a boltba a barátjával, majd hirtelen pofán vágja. Ezt meg miért kaptam? – Hülye, nem tudtad, hogy üzletben nincs barátság! * „Sose legyél nélkülözhetetlen, ha nem tudnak helyettesíteni a munkakörödben, előléptetni se fognak belőle.”

Hírnök - HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20-480-1751 T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w ww. hir no k. hu


6

TURIZMUS

Hírnök

A horvátországi Hvar szigetén drága lehet a lazaság

Szigorúan büntetik a meztelenkedést, a helytelen viselkedést és az ivást Szigorúan büntetik a meztelenkedést és helytelen viselkedést a horvátországi Hvar szigetén, ahol a hétvégén már angol nyelvű táblák figyelmeztették a turistákat, amennyiben hiányos öltözetben, vagy az arra nem kijelölt helyen fogyasztanak alkoholos italt, akár 700 euró (212 ezer forint) büntetést is fizethetnek.

Rikardo Novak nemrég megválasztott független polgármester le akar számolni a féktelen turistákkal, hogy megvédje Hvar hírnevét, amely gazdag hagyományos és kulturális értékekkel rendelkezik – írta a Jutarnji List című horvát napilap. A táblákon képekkel illusztrálják, mit nem szabad a szigeten. Hiányos öltözetben sétálni a városban 500 euró büntetéssel jár. Amennyiben a hiányos öltözet bikinit, vagy úszónadrágot takar, a büntetés 600 euró. A legszigorúbb pénzbírságot, 700 eurót azokra szabják ki, akik közterületen fogyasztanak alkoholt és ételt. A táblán egy rendesen felöltözött, kézen fogva sétáló pár is látható, a kép mellett pedig az a szöveg olvasható, hogy Spórolj a pénzeddel és élvezd Hvar szigetét (Save your money and enjoy Hvar). A polgármester a szigorú intézkedéseket azzal magyarázta: meg akarja állítani Hvar

„turisztikai öngyilkosságát”, amely azzal kezdődött, hogy a szigetet úgy reklámozták, mint világszínvonalú partihelyszínt. Nemrég Ante Dabo, a Pag szigeti Novalja polgármestere kért elnézést a város hivatalos honlapján a helyi lakosoktól egyes turisták „barbár” viselkedése miatt. A helyiek szerint a horvát Ibizának is nevezett Zrce Beachen az ittas, félmeztelen és bedrogozott turisták törnek-zúznak, lármáznak, nem tisztelnek senkit és semmit, ott vizelnek, ahol akarnak és félmeztelenül ülnek be bárokba vagy éttermekbe. A polgármester megígérte: mindent megtesz annak érdekében, hogy a város visszanyerje méltóságát.

– Fürdőruhát szeretnék vásárolni – mondja az eladónak a fiatal, csinos lány. – Milyen típust ajánlhatok? – kérdezi az eladó. – Élményekre vágyik, vagy pihenni szeretne? * Internetgyerek A kisgyerek kérdi az apját: – Apu, én hogyan jöttem a világra? Az apa belekezd: – Az úgy volt, hogy anyád és én egy chat szobában ismerkedtünk meg. Ezután találkoztunk egy internet kávézó mosdójában, ahol feltöltést kezdeményeztem anyád szerverére. Utána vettük észre, hogy anyád nem használt tűzfalat, így megtörtént a baj: kilenc hónap múlva letöltődött a vírus. Hát ez vagy te. * „Mindenhol jó, de legolcsóbb otthon.” T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w w w. hir no k. hu


Hírnök

TURIZMUS

7

Korlátoznák az alkoholfogyasztást a Baleár-szigeteki repülőkön A Baleár-szigetek kormánya kezdeményezte az Európai Bizottságnál és Spanyolország kormányánál, hogy korlátozzák az alkoholfogyasztást a repülőjáratokon és a repülőtereken az utasok biztonsága és nyugalma érdekében – írta a Diario de Mallorca című lap.

Az újság híre szerint a kérés a Nagy-Britanniából a spanyol szigetekre érkező járatokra vonatkozik, amelyeken gyakoriak a részeg utasok okozta incidensek. A lap felidézte például azt a nemrégiben történt esetet, amikor a repülőn összeismerkedett alkalmi pár részegen, az utasok előtt közösült. A történtekről mobiltelefonos felvétel készült és került nyilvánosságra. A mallorcai, ibizai repülőte-

reken sokszor kell intézkedniük a hatóságoknak az ittasan érkező utasokkal szemben. A szigetek több üdülővárosában okoznak egyre nagyobb problémát a főként brit és német fiatalok a mértéktelen ivászat, az elfajult partyk és az utcai randalírozások miatt. A hatóságok évek óta próbálnak megoldást találni a nyaralóhelyek „hírnevét romboló” jelenségre: Magalufban például betiltották az éjszakai utcai ivászatot, ám

egyelőre áttörő sikert nem értek el ezzel. A szigetek kormánya azt is szeretné elérni, hogy a helyi szállodák all inclusive szolgáltatásában az alkohol fogyasztása korlátozva legyen. A Baleár-szigetek Spanyolország második legfőbb turisztikai célpontja, tavaly 11,7 millió külföldi látogatót fogadott. MTI

A pap és a futballszurkoló egymás mellé kerülnek a meccsen. Egyszer csak gólhelyzetbe kerül csapatuk, de mellé rúgják. Mire megszólal a szurkoló: – Az Istenit, hát nem mellé ment! A pap erre rászól: – Ne káromold istent fiam, mert lesújt reád. Később ismét kihagynak egy gólhelyzetet, mire a szurkoló: – Az Istenit, hát nem mellé ment! – Ne káromold Istent fiam, mert lesújt reád. Ez még kétszer megismétlődik, mire föntről egy villám lecsap és porrá égeti a papot. Majd fentről egy hang: – Az Istenit, hát nem mellé ment! * Egy házaspár veszekszik. Azt kiabálja az aszszony a férjének: – Micsoda őrült voltam, mikor hozzád mentem! – Valóban, de akkor még nem vettem észre, mert beléd voltam esve!

ÉR DE KESSÉGEK, CIKKEK...

www.hirnok.hu T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

V ÁLLALKOZÓKÖZPONT: www.vallalkozokozpont.hu


8

Hírnök

ÉRDEKESSÉG

DNS-minta lehet a bizonyíték

Apasági per elébe néz a 73 éves Julio Iglesias Apasági per elébe néz a 73 éves Julio Iglesias: egy 41 éves valenciai férfi állítólag DNS-teszttel tudja bizonyítani, hogy a világhírű popsztár fia.

A hasonló ügyekre specializálódott sevillai Osuna ügyvédi iroda állt elő a bejelentéssel a spanyol sajtóban. Fernando Osuna a La Vanguardia című napilapnak elmondta: magánnyomozó közreműködésével szereztek DNS-mintát a Egyesült Államokban élő spanyol énekestől, a vizsgálatot pedig egy Miamiban lévő laboratóriumban végeztették el. Az eredmény alapján hamarosan apasági keresetet terveznek indí-

tani – tette hozzá. A történet nem ismeretlen a spanyol közvélemény előtt. A kilencvenes évek elején a portugál származású María Edite Santos nyilatkozott arról, hogy Javier nevű fiának Julio Iglesias az apja. Elmondása szerint 1975-ben ismerkedett meg az énekessel és bár akkor ő még csak 16 éves volt, szerelmi viszonyt folytattak, amelyből a következő évben fiú született. A La Vanguardia felidézte:

az asszony, később pedig a fiú is próbálta bírósági úton elismertetni az apaságot, ám egyik eljárásban sem jártak sikerrel. A DNS-teszt azonban most új fordulatot jelenthet az ügyben. Julio Iglesias karrierje csúcsán a latin amorózót testesítette meg, romantikus balladáiért nők milliói rajongtak világszerte. Két házasságából nyolc törvényes gyereke van. 1975-ben – Javier fogantatása idején – Isabel Preysler volt a felesége, aki jelenleg Mario Vargas Llosa Nobel-díjas perui író barátnője. MTI

Energiát gyűjt be és ad tovább egy karkötő Kínai kutatók kifejlesztettek egy karkötőt, amely begyűjti a csukló mozgásakor keletkező biomechanikus energiát, amelyet át lehet alakítani elektromossággá és fel lehet használni elektronikai eszközök akkumulátorának feltöltéséhez.

Vu Zsi-ji és munkatársai a Csunkgingi Műszaki Egyetemen és szecsuáni Kínai Műszaki Fizikai Akadémián az Applied Physics Letters tudományos folyóiratban tették közzé tanulmányukat a fejlesztésről. Az energiabegyűjtő karperecet fel lehet használni a különféle tevékenységek megfigyeléséhez használt nyomkövetők, okosórák akkumulátorának és az egészségi állapotot figyelő applikációknak a töltéséhez – mondta el Vu a T OVÁBBI

Phys.org. tudományos-ismeretterjesztő hírportálnak. A karperec az elektromágneses kölcsönhatás alapelvén működik, amikor egy vezetőben elektromos feszültség indukálódik. A karperec külső burkában elektromosságot vezető réztekercs forog egy belső burok körül. Ebben a belső burokban helyeztek el két mágnest, amely forog a viselő csuklómozgására. Ahogy a mágnes a réztekercsen áthalad, az elektromágneses indukciónak köszönhetően

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

feszültséget termel. Farady törvénye szerint a megtermelt feszültség mennyisége egyenesen arányos azzal, ahányszor a mágnes megfordul a karkötőben. Minél gyorsabb a mozgás, annál nagyobb áramot termel a karkötő. A kutatók bemutatták, hogy egyetlen csuklórázásból a karkötő képes feltölteni egy kicsiny akkut körülbelül egy volttal a másodperc törtrésze alatt, és több mint egy milliwatt áramot termelni. A karkötő legnagyobb előnye, hogy képes átalakítani a haladó mozgást minden irányban rotációs mozgássá – magyarázta Vu.

w w w. hir no k. hu

MTI


Hírnök

ÉRDEKESSÉG

9

Tilos panaszkodni Ferenc pápánál Panaszkodni tilos! – ez a felirat fogadja a látogatókat Ferenc pápánál, aki korábban is hangoztatta már, hogy örökös panaszkodás helyett tevékeny és örömteli egyházat és hívőket szeretne maga körül látni.

A katolikus egyházfő a vatikáni otthonaként kiválasztott Szent Márta-házban helyezte a feliratot saját lakosztályának bejárati ajtajára. Egy vendége fényképezte le a pápa engedélyével, és juttatta el a La Stampa olasz napilapnak. A nagyméretű, piros betűs felirat az olaszországi hivatalokban és más intézmények falain gyakran látott tiltótáblákat idézi, amelyek általában a dohányzást, szemetelést vagy mást tiltanak jogszabályokat idézve és esetleges szankciókkal fenyegetve. A panaszkodást tiltó tábla az 1. számú „egészség- és jólétvédő” törvényre hivatkozik. Hozzáteszi, hogy a tiltást megszegők „áldozatszindrómában” szenvednek, éppen ezért hangulatuk romlik és csökken a problémamegoldó képességük. Kétszeres szankció vár a tábla szerint azokra, akik a panaszkodási tilalmat gyerekek közelében szegik meg. Ahhoz, hogy jobbá váljunk, képességeinkre kell koncentrálni saját korlátaink helyett: hagyj fel tehát a panaszkodással, és tégy azért, hogy javíts az életeden! – olvasható a táblán az apró betűs felirat, amelynek szerzője, Salvo Noe olasz pszichológus személyesen adta át Ferenc pápának a táblát június közepén egy vatikáni audiencián. Az önmegvalósításról és személyi-

ségfejlesztésről írt utolsó könyvében Salvo Noe Ferenc pápát is idézte. A pápa annyira megörült a táblának, hogy kiragasztotta vatikáni ajtajára. Ferenc pápa megválasztása óta többször hangoztatta, hogy az evangélium üzenetét örömmel hirdető egyházat és hívőket szeretne maga körül látni. Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában az egyházfő azt írta, a keresztényeknek néha olyan az arcuk, mintha savanyúságot ettek volna ahelyett, hogy örülnének keresztény életüknek. A La Stampa megjegyezte, hogy Ferenc pápa talán ezzel a táblával jelezte a közvéleménynek és a sajtónak is, hogy nem felel meg a valóságnak az utóbbi időben róla festett kép, amely szerint állandó problémák terhelik a Vatikánt és az egyházat. Ferenc pápa jókedve és iróniája nem múlt el – vélte a La Stampa. Sárközy Júlia, az MTI tudósítója

Börtönorvos a páciensnek: – Van egy jó hírem és egy rossz hírem! Melyikkel kezdjem? – A jó hírrel! – Nos, hamarosan letelik a büntetése! – De doktor úr, én életfogytiglant kaptam! – Na, ez a rossz hír... * – Főnök úr, kivehetek két nap szabadságot, hogy meglátogassam a vidéken élő anyósomat? – Szó sem lehet róla! – Köszönöm, tudtam, hogy megértő lesz. * Megy haza az ember, amikor elé ugrik egy útonálló: – Pénzt vagy életet! – Pénzt, pénzt! T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w ww. hir no k. hu


10

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Hírnök

Közös genetikai gyökerei vannak a túlzott barátságosságnak Közös genetikai gyökerei vannak az ember és a kutya túlzott barátságosságának – derítették ki az amerikai Princeton Egyetem kutatói.

Kutyák és farkasok genetikai jellemzőinek és viselkedési mintáinak vizsgálatával az amerikai kutatók fontos genetikai tényezőt fedeztek fel, amely a kutyák barátságos viselkedését magyarázza, ugyanez a gén játszik szerepet egy ritka rendellenességben, a Williams-szindrómában. A betegség által érintett emberek túlságosan nyitott személyiségek, igen barátságos lények, akiknek jellegzetessége a manószerű arc, a széles homlok, a lapos orca, széles ajkak, kicsi fogak. A szindróma szív-és érrendszeri, veseműködési és anyagcserezavarokat okoz. A Williams-szindrómások többségének hiányzik bizonyos genetikai anyaga az egyik 7. kromoszómán, köztük az a gén, amelyik az elasztin nevű fehérjét kódolja. A kutyák és a Williamsszindrómások közötti kapcsolat első jeleire 2010-ben figyelt fel Bridgett vonHoldt és kutatócsoportja, amikor 226

farkast és 912 kutyát vizsgáltak, kutatva azokat a kutyákra jellemző genetikai jellegzetességeket, amelyek a háziasítás során alakulhattak ki. Egy gént, a WBSCR17 jelűt találták fontosnak a kutyák evolúciójában. A genom ezen szakasza hasonló a kutyáknál és az embereknél, emberi verziója annak a szekvenciának a közelében található, amely hiányzik a Williams-szindrómások esetében. Új tanulmányukban von Holdt és kollégái megvizsgálták a WBSCR17 gén térségét, és tesztelték 18 kutya, valamint 10 ember által felnevelt farkas ba rát sá gos sá gát. Várakozásaik alapján a farkasok kevesebb időt töltöttek az emberek közelében, de keményen megdolgoztak azért, hogy megoldjanak egy puzz le-t függetlenül attól, volt-e ember a közelükben. Velük ellentétben a kutyákat jobban érdekelte az ember a puzzle-nél, amellyel csak

Az afrikai vadász meséli az unokájának: – Emlékszem, egyszer puska nélkül egy szál késsel a kezemben nyolc felbőszült, éhes oroszlánnal kellett szembeszállnom. Az életem volt a tét. – De nagyapó, pár éve még csak hármat mondtál! – Mert akkor még túl kicsi voltál ahhoz, hogy megtudd a véres igazságot. * – A nők átlag életkora néhány évvel több, mint a férfiaké. Vajon miért van ez? – Mert nincs feleségük!

akkor foglalkoztak, ha magukra hagyták őket. Amikor a kutatók elemezték 16 kutya és nyolc farkas génkészletét, a magatartásbeli különbségek három génvariációhoz kötődtek – a WBSCR17-hez és két másikhoz, amelyek a kutyák esetében azonos a Wil liams-szindrómások hi bás génrégiójával. Miközben az olyan személyiségi jegyeket, mint a barátságosságot valószínűleg több száz, vagy ezer gén formálja, ez a három gén meglepően nagy szerepet játszik a szociális magatartás alakításában. Néhány ilyen génvariáns magyarázatot adhat a hatalmas magatartásbeli különbségekre – idézte vonHoldtot az Inside Science tudományos-ismeretterjesztő hírportál. Amikor a kutatók megvizsgáltak ezt a három gént 13 kutyafajtához tartozó 201 kutyában, hasonló genetikai mintázatokat találtak a hagyományosan barátságosnak tartott fajtáknál, valamint az általában tartózkodónak tartott fajtáknál. A két másik gén, a GTF2I és a GTF2IRD1 jelűt korábban már összekötötték a szociális magatartással egerek, valamint a Williams-szindrómások esetében. 2009-ben Uta Francke és kollégái a kaliforniai Stanford Egyetemen kimutatták, hogy azok az egerek, amelyeknek hiányzott ez a génszakaszuk, szokatlanul barátságosak voltak. MTI

HÍRNÖK – HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20-480-1751 T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w w w. hir no k. hu


Hírnök

11

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Riasztóan elterjedt az elhízás az iparilag fejlett országokban

Túlsúlyosok aránya a világban Riasztóan elterjedt az elhízás az iparilag fejlett országokban, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Izlandon és Görögországban a felnőtt férfiak több mint 90 százaléka túlsúlyos – hívták fel a figyelmet kutatók a Frontiers in Public Health folyóiratban közzétett tanulmányukban.

Az angol nyelvű országokban a legsúlyosabb a helyzet. Az Egyesült Államokban a férfiak 91,4, a nők 81,9 százaléka túlsúlyos. ÚjZélandon 91,4 és 80, Izlandon 93,6 és 80,9, Görögországban pedig 91,4 és 71,1 százalék az arány. A túlsúlyosság fogalmába beletartozik a testzsír kóros jelenléte, amely károsítja az egészséget, és még normál súlyú, nem elhízott embereknél is fennállhat. A túlzott testzsír, különösen a hasi zsír jelenléte krónikus betegségek megnövekedett kockázatával jár, növeli az elhalálozás kockázatát, csökkenti az életminőséget. Philip Maffetone, Ivan Rivera-Dominguez és Paul B. Laursen egy idén megjelent korábbi tanulmányukban kimutatták, hogy a világ lakosságának legalább 76 százaléka lehet túlsúlyos. Új kutatásukban a 30 legfejlettebb ipari országra összpontosítottak. Eredményeik szerint Ausztráliában a férfiak 88, a nők 76 százaléka, a brit férfiak 86,6, a nők 77,2 százaléka túlsúlyos. Az ír Szalad be az asszony és rémülten mondja a férjének: – Véletlenül megittam az üveg patkánymérget! A férfi nyugodtan válaszol: – Ne aggódj, majd veszek másikat! * – Doktor úr a múltkor nekem egy üveg erősítőszert írt fel. – Igen, és szedi rendesen? – Nem tudom lecsavarni a kupakját... * – Miért Alien az Alien? – Mert a Földön több nem él ilyen.

férfiaknál 86,4, a nőknél 70,9 százalék az arány. Cipruson 87,8 és 72,1 százalék. A közép-európai országok közül Csehországot vonták be a kutatásba, itt a férfiak 85,5 és a nők 70 százaléka lehet túlsúlyos. A hasi elhízás előfordulásának megnövekedését és a testzsír kóros előfordulását megfigyelték mind a felnőtt lakosságban, mind a gyermekek körében. A kutatás szerint a gyerekek 50 százaléka lehet túlsúlyos. A hasi elhízás, a túlzott testzsír közvetlen kapcsolatban van az inzulinrezisztenciával, a szénhidrát-anyagcsere eltéréssel. A kövérség összefügg a magas vérnyomással, a kóros vérzsírösszetétellel, a szívkoszorú betegséggel, stroke-kal, a rákkal, a kettes típusú cukorbetegséggel, az epehólyag-megbetegedéssel, a porckopással, a köszvénnyel, a tüdőbetegségekkel, az alvási apnoéval és más betegségekkel – hívták fel a figyelmet a kutatók. Sok fizikailag aktív ember, köztük hivatásos sportolók és az amerikai hadsereg tagjai is beleeshetnek a kövér kategóriába. A kutatók szerint a hagyományos mérések, a testsúly vagy a testtömeg mérése nem hatékony eszköz a túlsúlyosság megállapítására. Helyette a kutatók a derékméret és a magasság összehasonlítását javasolják: a derékméretnek kevesebbnek kell lennie a testmagasság felénél – olvasható az Eurekalert tudományos hírportálon. MTI

Honlapot a Hírnöktől www.hml.hu HML – H írnök M édia L apkiadó HML – H onlap M édia L exikon T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w ww. hir no k. hu


12

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Hírnök

A halálozások jelentősen, a születések kismértékben emelkedtek Nőtt a természetes fogyás 2017 első öt hónapjában az előző év azonos időszakához képest, mivel a halálozások száma jelentősen, a születéseké azonban csak kismértékben emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az MTI-vel.

A közlemény szerint 2017 első öt hónapjában 36 508 gyermek született, ez 267-tel, 0,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az 59 592 halálozás 11 százalékkal magasabb, mint a 2016. január-májusi időszak haláleseteinek száma. A természetes fogyás 23 084 volt, 5404-gyel több az egy évvel korábbinál. 2016 szökőév volt, így az idén egy nappal rövidebb volt a vizsgált időszak. Ennek figyelembevételével, a szökőnaphatástól megtisztított születésszám az előző év azonos időszakához képest nagyobb mértékben, 1,4 százalékkal emelkedett. Míg február-áprilisban némileg csökkent a születések száma, januárban kismértékben, májusban pedig jelentősen, 9 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest – tették hozzá. Közölték: 2017. január-má-

jusban 59 592-en haltak meg, ez nagymértékű, 11 százalékos emelkedést, 5671-gyel több elhunytat jelent 2016 azonos időszakához viszonyítva. A szökőnaphatást figyelembe véve a halálozások számának emelkedése valamivel nagyobb mértékű volt. A legnagyobb növekedés január-februárban történt, amikor a halálesetek szökőnaphatástól megtisztított száma átlagosan 25 százalékkal emelkedett. Idén májusban 2,3 százalékkal kevesebben haltak meg a tavalyihoz képest, a halálozások havi száma 2016 szeptembere óta először csökkent a megelőző év azonos hónapjához képest. A halálozások jelentős, valamint a születések számának kismértékű emelkedése következtében a természetes fogyás a 2016. január-májusi 17 680nal szemben 2017 első öt hónapjában 23 084 volt, ez 31

A szőke nő pszichológusi állást kap egy iskolában. Rögtön az első napon meglát egy fiút, aki nem futkározik a többiekkel, csak áll magában. Odamegy hozzá és megkérdezi: – Jól érzed magad? – Jól. – Akkor miért nem futkározol a többi fiúval? – Mert én vagyok a kapus...

T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

százalékos emelkedést jelent – olvasható a közleményben. A KSH adatai szerint a házasságkötések számának hosszabb időszak óta tartó nagymértékű emelkedése megtorpant, és 2017 első öt hónapjában visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. Az idén január-májusban anyakönyvezett 15 402 házasságkötés 8,9 százalékkal, 1503mal volt kevesebb az előző év azonos időszakához képest. A szökőnaphatás figyelembevételével a házasságkötések számának visszaesése kisebb mértékű volt. Ezen belül a januári enyhe növekedést leszámítva, a február-májusi időszakban átlagosan 9,5 százalékkal mérséklődött a házasságkötések száma. Ezer lakosra 9 élveszületés és 14,7 halálozás jutott. Az előbbi 0,1, az utóbbi 1,5 ezrelékponttal magasabb volt az előző év azonos időszakára számított értéknél, ennek eredményeként a természetes fogyás 1,4 ezrelékponttal, 5,7 ezrelékre emelkedett. Az év első öt hónapjában ezer élveszületésre 3,8 csecsemőhalálozás jutott, ez 0,7 ezrelékpontos visszaesést jelent az előző év január-májusi időszakhoz képest. A házasságkötési arányszám 3,8 ezrelékes értéke 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban – közölte a KSH.

w w w. hir no k. hu


Hírnök

CSALÁD / EGÉSZSÉG

13

A mesterséges édesítőszerek növelhetik a problémákat A mesterséges édesítőszerek hosszú távon kapcsolatba hozhatók az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a szívbetegségek kockázatának növekedésével egy új kanadai kutatás szerint.

A Canadian Medical Association Journalban (CMAJ) publikált tanulmányt a kanadai Manitoba Egyetem kutatói jegyzik, akik a mesterséges édesítőszerek hosszú távú, káros hatásait vizsgálták. A tudósok 37 tanulmány adatait elemezték, amelyek mintegy 400 ezer ember átlagosan tíz évig tartó orvosi megfigyelésén alapultak. A tanulmányok közül 7 készült a klinikai tesztekre jellemző véletlenszerű kontrollcsoporttal, ezekben 1003 embert követtek átlagosan 6 hónapig - ismertette a medicalexpress.com tudományos portál. Az elemzésből kiderült, hogy a mesterséges édesítőszerek használata nem okozott súlycsökkenést, viszont a hosszú távú megfigyelés alapján kapcsolatba hozták őket a súlygyarapodás és elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, szívbetegségek és más egészségügyi problémák kockázatának növekedésével. Bár emberek milliói használnak rutinszerűen mesterséges édesítőket, a klinikai tesztek sze-

rint ezek szándékolt haszna nem volt egyértelmű a testsúly kordában tartásában - mondta el Ryan Zarychanski, az egyetem társult profeszszora. Meghan Azad, az egyetem docense, a tanulmány vezető szerzője óvatosságra intette a mesterséges édesítőszereket használókat mindaddig, amíg a szerek hosszú távú hatásait teljesen fel nem térképezik. Azad és csoportja már egy új kutatáson dolgozik a manitobai Gyermekkórház Kutatóintézetében, hogy felmérjék, a gyermeket váró anyák mesterségesédesítőszer-fogyasztása hatással van-e a megszületett gyermekek súlyára, anyagcseréjére és bélbaktérumaira. A kanadai tudósok hangsúlyozzák, hogy miközben világszerte terjed az elhízásjárvány és az azzal kapcsolatos betegségek, a mesterséges édesítőszerek használata pedig rendkívül elterjedt, további kutatásokkal kell vizsgálni, hogy van-e hasznuk. MTI

Haldokló férj az asszonynak: – Drágám bevallom, megcsaltalak. – Tudom. – Tudod? – Mit gondolsz, ki mérgezett meg? T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w ww. hir no k. hu


14

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Hírnök

Átlagosan napi 4961 lépést tesznek meg az emberek világszerte Naponta átlagosan 4961 lépést tesznek meg az emberek világszerte – derült ki az amerikai Stanford Egyetem elemzéséből, amely szerint a magyarországi átlag 5300-5500 lépés között van.

A kutatók több mint 700 ezer ember okostelefonjáról gyűjtöttek be adatokat: egy Argus nevű alkalmazás mérte a felhasználók mozgását. Ebből kiszámították, hogy a hongkongiak teszik meg naponta átlagosan a legtöbb, 6880 lépést, az indonéziaiak pedig a legkevesebb, mindöszsze 3513 lépést – írta a BBC News. Ez a kutatás ezerszer nagyobb, mint az emberek mozgásmennyiségével foglalkozó bármely korábbi vizsgálat – húzta alá Scott Delp, a Nature című tudományos folyóiratban közölt tanulmány egyik szerzője. A szakemberek a testmozgási egyenlőtlenség fogalmát használták a tanulmányukban. Ez olyan, mint a vagyoni egyenlőtlenség, csak nem a gazdagok és a szegények, ha-

nem a legfittebbek és leglustábbak közötti különbséget jelenti. Kimutatták, hogy minél nagyobb a testmozgási egyenlőtlenség, annál magasabb az elhízottak aránya egy országban. Svédország például egyike azon országoknak, ahol a legkisebb a különbség a lakosság legmozgékonyabb és leglustább hányada között. Itt az egyik legalacsonyabb az elhízottak aránya is – magyarázta Tim Althoff, a kutatók egyike. Az Egyesült Államokban és Mexikóban nagyjából ugyannyi lépést tesznek meg naponta az emberek, de az Egyesült Államokban mégis nagyobb az aktivitási egyenlőtlenség és magasabb az elhízottak aránya. A szakemberek azt is kimutatták, hogy az olyan országokban, ahol alacsony az elhí-

Vidéki házaspár áll az ól előtt. – Apukám, holnap lesz az ezüstlakodalmunk. Öljük le a disznót?! – Már miért ölnénk le? A nyomorult nem tehet arról, ami 25 éve történt! * – Mi történik, ha megmondod a pszichiáternek, hogy skizofrén vagy? – ??? – Duplán számláz.

T OVÁBBI

zottak aránya és kicsi az testmozgási egyenlőtlenség – ilyen például Japán is –, a férfiak és a nők átlagosan ugyannyit mozognak. A nagy testmozgási egyenlőtlenséget mutató országokban azonban – Egyesült Államok, Szaúd-Arábia – a nők azok, akik kevesebbet mozognak. A tanulmányukban 69 amerikai várost rangsoroltak aszerint, hogy mennyire könnyű bennük gyalog boldogulni. Az adatok szerint New York és San Francisco is a „gyalogosbarát” városok közé tartozik, Houstonban és Memphisben azonban autóra van szükség a boldoguláshoz. Nem meglepő, hogy az emberek többet jártak gyalog a gyalogosbarát városokban. A kutatók szerint az ilyen információk segíthetnek a városok megtervezésében, átalakításában, hogy azok több mozgásra ösztönözzék a helyieket. MTI

Pistikére rászól a tanár. – Pistike megint rendetlen vagy, küld be mamádat! – Jön az magától is, mert tegnap este a tanár úrnál hagyta a bugyiját. * – Anya, bemehetek a tengerbe úszni egyet? – Nem, kicsim, sok a cápa errefelé. – De hiszen apa is fürdik! – Az más, neki van biztosítása.

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w w w. hir no k. hu


Hírnök

15

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Füstbement esküvő vacsoráját adták a rászorulóknak Fedélnélkülieknek szervezett partit füstbement esküvője 30 ezer dollárért (nyolcmillió forintért) megrendelt vacsorájából egy indianapolisi menyasszony, hogy a rengeteg étel ne menjen kárba.

Sarah Cummins az Indianapolis Star napilapnak elmesélte, hogy egy hete mondták le volt vőlegényével az esküvőt, amit a carmeli Ritz Charles rendezvényközpontban tartottak volna. A szakítás okairól és a füstbement lagziról nem árult el részleteket, de annyit hozzátett, hogy a vacsorát a szerződésük miatt nem lehetett lemondani, és a befizetett összeget sem kérhették vissza. Mivel a 170 vendégre megrendelt ételt nem akarta kidobni, ezért felvette a kapcsolatot

a fedélnélküliekről gondoskodó szervezetekkel. A rászorulóknak szervezett szombati partira érkezőket maga Cummins fogadta. Azt akartam, hogy tudják, legalább annyira megérdemlik, hogy egy ilyen helyen lehessenek, mint bárki más – mondta. Az elegáns környezethez illő ruhákat és öltönyöket helyi üzletek és helybeli lakosok adományozták a vendégeknek. Cummins három nyoszolyólánya, az édesanyja és nagynénéi is segítettek a

menyasszonynak a rendezvény lebonyolításában. A vendégek az esküvői tortát is elfogyasztották. A 25 éves gyógyszerészhallgató azt is elmesélte, hogy az esküvői költségek jó részét volt vőlegénye, Logan Araujo fedezte, és ő is egyetértett a jótékony célú felajánlással.

„A kisfiúk ugyanazon okból vesznek Kinder tojást, mint amiért a férfiak vásárolnak női fehérneműket. Nem igazán a termékre van szükségük, inkább a meglepetésre, ami bennük van...” * A harmincadik születésnapján a feleség felfedez néhány ősz hajszálat a hajában, és aggódva nézegeti magát a tükörben. Odafordul a férjéhez: – Láttad ezt? – Mit, drágám? A ráncaidat? T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w ww. hir no k. hu

MTI


16

A J Á N L AT U N K

T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w w w. hir no k. hu

Hírnök


Hírnök

A J Á N L AT U N K

T OVÁBBI

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN :

w ww. hir no k. hu

17


18

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Hírnök

Mennyi időt töltenek a hálószobában

Szexuális szokások a világban Egy nemrégiben készült nemzetközi kutatás kimutatta, hogy hol élnek a világ legszerencsésebb női az alapján a szempont alapján, hogy mennyi időt töltenek a hálószobában, míg szexuálisan figyelmes férjeik kényeztetik őket. A tanulmány 20 különböző országból származó férj szexuális teljesítményét értékelte hűséges feleségeik beszámolói alapján.

légyottot. Számukra a feleségeik igényeire koncentrálni nem számít kötelező napi rutinfeladatnak. A finn nők a világ legszebb női közé tartoznak. A kanadai férj és feleség kombinációja lehet, hogy konzervatívnak tűnik, de a hálószobák zárt ajtajai mögött mégiscsak elidőznek egymással. Egy átlagos kanadai férj 39 percet tölt feleségével, míg a hölgy eléri a csúcsot. A svéd és norvég férjek egyformán érzéki, minden egyes alkalommal átlagosan 33 percnyi zavartalan kényeztetést nyújtanak feleségeinknek. A skandináv nők ismertek vad szépségükről és falánk szexuális étvágyukról, és arról, hogy férjeiknek nehézséget otthon okoz kielégíteni őket. Odaát az Egyesült Királyságban az úriemberek megpróbálják úgy kezelni feleségeiket, mint nemes hölgyeket és minden egyes alkalommal legalább 33 percet töltenek azzal, hogy a legjobbat hozzák ki magukból annak érdekében, hogy feleségeik elérjék az orgazmust. Egy német férfi mindenben,

amit csinál a tökéletességre törekszik, és úgy tűnik, életcéljuknak tekintik, hogy minden egyes együttlét alkalmával ki tudják elégíteni a feleségeiket. Egy átlagos német férj 32 percet tölt azzal, hogy jól csinálja ezt. A cseh férfiak tudják, hogy ha nem teszik boldoggá feleségeiket, azok rövid időn belül más férfi köré fonják majd selymesen sima lábaikat. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljék, 32 percet töltenek minden egyes szexuális együttlét során azzal, hogy emlékeztessék feleségeiket a hűségre. Az íreket a hálószobában sem hagyja el a szerencséje, az urak többsége 31 percet szán feleségükre, mikor ágyba bújnak velük. Az osztrák nők imádják a kötetlen kalandokat és férjeik ezzel tisztában is vannak. Annak érdekében, hogy leküzdjék ezt a fenyegetést, 27 percet áldoznak a feleségeik felizgatására és kényeztetésére, hogy szexuálisan kielégí-

– Az áldozat egy középkorú férfi, a számítógép szerint 89-szer volt büntetve lopás és erőszakos viselkedés miatt. Mit csináljunk főnök?

– Nyomokat eltüntetni, a holttestet meg dobjátok a tóba! * – Uram, a szaharai munkatársunk megint vízhiányról panaszkodik.

– Ugyan, hiszen állandóan ezt a nótát fújja! – Igen, de most az egyszer komolynak látszik a dolog, mert a bélyeget biztosítótűvel erősítette a borítékra!

F

A VictoriaMilan, egy házasságban, vagy kapcsolatban élő házasságon kívüli viszonyt kereső emberek számára létrehozott társkereső oldal, által végzett kutatás keretében belesett a 6117 aktív női felhasználó hálószobáiba, hogy megtudja, férjeik a lehető legtöbb időt töltik-e feleségeikkel, hogy ki elégítsék szexuális igényeiket. Dánia az az ország, ahol a beszámoló alapján, a szexuális értelemben legszerencsésebb nők élnek a világon, mivel szexuálisan figyelmes férjeik átlagban 44 percet töltenek azzal, hogy megbizonyosodjanak, feleségeik biztosan eljussanak a csúcsra. Az Amerikai Egyesült Államokban a nők minden erotikus együttlét során 41 percen át élvezhetik a szexet, mivel szorgalmas férjeik azon igyekeznek, hogy lelkes amerikai feleségeik továbbra is a kapcsolatukra koncentráljanak és hűek maradjanak hozzájuk. A finn férjek 39 percet szánnak arra, hogy vonzó és sportos feleségeik valóban befejezzék a


Hírnök

CSALÁD / EGÉSZSÉG

tettek maradjanak, mivel így kevésbé valószínű, hogy máshová kalandoznak el. A svájci férjek szexisek és tapasztaltak és 26 perc alatt képesek eljuttatni feleségeiket az orgazmusig. A tökéletességükben lehet, hogy van valami erotikus, de lehet, hogy ezzel csak felkeltik a svájci Miss-ek étvágyát. A magyar férjek minden egyes szexuális együttlét alkalmával 25 perces tiszta, hamisítatlan gyönyörrel kényeztetik feleségüket. A lengyel nők szeretik, ha a párnák közt úgy bánnak velük, mint ha igazi királynők lennének. Férjeik 24 percig koncentrálnak rájuk minden együtt lét során, hogy eljussanak a csúcsra. Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában és Franciaországban mind van

valami közös, még pedig az, hogy a férjek 23 perc alatt képesek feleségeiket eljuttatni a csúcsra, de ezzel csak azt érik el, hogy még többre vágyjanak. A következő kérdés csak az, hogy ezek a nyugat-európai hölgyek hol jutnak hozzá a további orgazmusokhoz. Hogyha a kedvesed belga, akkor nagy a valószínűsége, hogy 21 perc alatt el tud juttatni téged az ágyban az eget rengető orgazmusig. A belga feleségek azt mondják, hogy férjeik könnyedén meg tudják ezt tenni, így a megszervezett orgazmusaik népszerű fogásnak számítanak az étlapjukon. Csak negyedóra kell egy dél-afrikai férfinak, hogy felizgassa, megvadítsa, majd megszelídítse vad feleségét. A dél-afrikaiak mindössze 15 perc alatt el tudják juttatni feleségeiket az orgazmusig,

19

ami tökéletes akkor, ha a hálószobaügyletet hamar le akarja bonyolítani. A Victoria Milan alapítója és ügyvezető igazgatója Sigurd Vedal azt állítja, hogy a legérzékibb és szorgalmasabb férfiak felelősnek érzik magukat, hogy biztosítsák feleségeik számára a szexuális kielégülést. – Ahhoz, hogy felismerjük a feleségünk szexuális étvágyát és kielégítsük azt, valódi férfinak kell lennünk. Általános hiba azt feltételezni, hogy csak a szexuálisan kielégítetlen férfiak kacsingatnak másfelé, hiszen ez mindkét nemre érvényes. Nem könnyű feladat egy önbizalommal teli, gyönyörű és független nőt csak a saját ágyunkban tartani. Így a hős férjek igyekeznek a lehető legtöbb időt arra szánni, hogy a hölgyek szenvedély szintjét szinten tartsák – mondja Vedal.


20

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Hírnök

A túl sok cukor fogyasztása depressziót okozhat a férfiaknál A túl sok cukrozott üdítőital, sütemény és más édesség fogyasztása növeli a depresszió kockázatát férfiaknál – derítették ki brit kutatók, akik ugyanezt az összefüggést nők esetében nem tudták kimutatni.

A University College London kutatói az étrend részeként elfogyasztott cukor és a mentális egészség problémái közötti összefüggést kutatták ötezer férfi és kétezer nő körében. Szoros összefüggést állapítottak meg a nagymértékű cukorfogyasztás és a depresszió között a férfiak körében. Azok a férfiak, akik napi több mint 67 gramm cukrot fogyasztottak, 23 százalékkal nagyobb eséllyel szenvedtek mentális rendellenességben, mint azok, akik beérték kevesebb mint 39,5 gramm cukorral. A kutatók azt is megvizsgál-

ták, vajon a férfiak azért fogyasztottak-e több édes ételt, mert depressziósok voltak, ám ilyen összefüggést nem találtak. A cukor nagymértékű fogyasztása többféleképpen hat az egészségre, de tanulmányunk kimutatta, hogy összefüggés lehet a cukorfogyasztás és a lelkiállapot rendellenességei között, különösen a férfiaknál – idézte Anita Knüpelt, a UCL kutatóját a The Guardian című brit napilap. A kutatás azonban nem talált kapcsolatot a cukorbevitel és a lelkiállapot rendellenességei között nők esetében, azt nem

– Gyerekek, ma a telefonálásról lesz szó. Bekapcsolom a hangszórót és felhívok egy tetszőleges számot. – Itt Horváth-lakás. – Kívánok, szeretnék Zolikával beszélni. – Bocsánat asszonyom, de nekünk nincs Zolikánk. Valószínűleg egy hibás számot tetszett felhívni. Kezét csókolom! – Látjátok gyerekek, így viselkedik egy jól nevelt, udvarias ember az alapfokon. – A tanítónő felhívja ugyanazt a számot: – Itt Horváth-lakás. – Kívánok, szeretnék Zolikával beszélni. – Hát kérem, maga engem az előbb hívott fel. Még egyszer: Itt nincs egyetlen Zolika sem! Megértette? – Hallottátok, hogy reagál egy ember a második fokon. Most jön a legmagasabb fok. – A tanító néni felhívja ugyanazt a számot:

tudni, hogy ez miért van így. Több kutatásra van szükség, nagyobb mintán kell tesztelni a cukor-depresszió közötti kapcsolatot – tette hozzá. A Scientific Report című folyóiratban közzétett tanulmány nem az első, amely utal erre az összefüggésre. Már legkevesebb három korábbi tanulmány jutott hasonló összefüggésre Knüpel szerint. Tanulmányunk eredménye a férfiak esetében „nagyon erős”, de a nőknél nem. Ennek az lehet az oka, hogy kevesebb nőt vontunk be a kutatásba. De az étrendről készült országos felmérések szintén azt mutatják, hogy a férfiak több cukrot fogyasztanak, mint a nők – magyarázta a brit kutató. MTI

– Itt Horváth-lakás. – Kívánok, szeretnék Zolikával beszélni. – Már megint te vagy, te hülye. Menjél viszsza a jó ku... anyádba... Vagy hülye vagy, vagy te engem akarsz... – Gyerekek, ez a felizgatottság legmagasabb foka. – Egy vörös hajú gyerek jelentkezik az utolsó sorból: – Tanító néni, szerintem még ennél is van egy magasabb fokozat! – Mutasd meg, Jenőke. – A gyerek felhívja ugyanazt a számot: – Itt Horváth-lakás. – Itt Zolika, volt valami hívás a számomra? * „Nem örülök, hogy sikerült a kezelésem. Tavaly még én voltam Napóleon, most meg csak Tóth Pista.”


Hírnök

21

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Mesterséges intelligencia segít a választásban

Fénykép alapján közli, milyen alapanyagokból készült az étel Amerikai kutatók kifejlesztettek egy mesterséges intelligenciát, amely az ételről készült fotó tanulmányozásával megmondja, milyen alapanyagokat használtak fel készítéséhez.

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) szakembereinek célja, hogy az algoritmus segítsen megállapítani, mennyi kalóriát fogyasztunk az adott étellel. Nick Hynes és kollegái több tucat gasztronómiai honlap egymillió receptjével ismertették meg az algoritmust, mindegyikhez párosították a végeredmény illusztrációját. Jelen állapotában az AI 65 százalékos pontossággal kiválasztja a megfelelő receptet. A fotó alapján azt is meg tudja mondani, mi van az ételben: ha lát egy tálca süteményt, azt tudja, hogy valószínűleg lisztből, tojásból és vajból készült. Azt nem tudja megmondani, hogyan készítették el az ételt, például, hogy a hagymát párolták, vagy megsütötték, ám Hynes reméli, hogy ezt a tudást is megszerzi majd. – Mi az: zöld és nehéz lenyelni? – ??? – Kaktusz. * Két rendőr beszélget. – Te tudtad, hogy én 9 évesen kezdtem el beszélni? – Komolyan? – Nem nagy dolog. Mozart már 5 évesen zongorázott... * – Hogy kezdődik a labdarúgó-népdal? – ??? – Foci, foci, labda... * „A rasszizmus mindenütt jelen van... A zongora fekete billentyűi rövidebbek!”

A rendszer különösen jól működik aprósütemények és muffinok receptjeinek megtalálásához, mivel ezek nagyon népszerűek az interneten – idézte Hynest a The New Scientists folyóirat honlapja. A mesterséges intelligenciát egy honolului számítógépes konferencián fogják részletesen bemutatni. Az emberek az algoritmus jobb verzióját majd felhasználhatják arra, hogy egész nap nyomon kövessék étrendjüket. A nagyobb cél, hogy pontosan megmondja, mennyi kalóriát tartalmaz az adott étel – mondta Hamed Haddadi, a Londoni Queen Mary Egyetem munkatársa. Léteznek már applikációk a kalóriabevitel ellenőrzésére, de ehhez az embernek be kell táplálni azt, mit fogyasztott – tette hozzá Haddadi. MTI


22

OTTHON

/

K E RT

Hírnök

Szabadon választható az áram- és víziközmű-csatlakozás kivitelezője A kormány a Miniszterelnökség kezdeményezésére szeptembertől a gázcsatlakozásokhoz hasonlóan az áram- és víziközmű-szektorban is lehetővé teszi a családoknak és a kisvállalkozásoknak, hogy maguk válasszák ki a közműcsatlakozási munkák kivitelezőit.

Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára az érintett vállalkozói érdekképviseletek képviselőivel folytatott tárgyalást követően, az Országház épületében tartott sajtótájékoztatón elmondta, az elosztótársaság a közműkivitelezésekben monopolhelyzetet tartanak fenn, a kormány ezen kíván változtatni. Kiemelte, a kabinet július 1jétől korlátozta az elosztótársaságok hatósági jogköreit, radikálisan csökkentette a határidőket, mivel sok panasz érkezett arról, hogy az építkezéseknél, átalakításoknál a körülményes engedélyezés és kivi-

telezés sokszor hónapokkal meghosszabbítja a munkát. A kormány ezért szeptembertől a vállalkozások széles körét engedi be erre a piacra, amitől a szolgáltatások színvonalának emelkedését és a kivitelezői árak csökkenését várja – fejtette ki Bartal Tamás, aki közölte azt is, hogy a kabinet a családok és vállalkozások döntésének segítése érdekében létrehozza a villanyszerelők és vízszerelők központi nyilvántartását, amelybe szeptembertől várják az érintett szakmák képviselőinek jelentkezését. A helyettes államtitkár megjegyezte, ez a lista nem kizárólagos érvényű lesz, hanem egy lehetőség a

Az anyuka hazaér a munkából és a kisfia azzal fogadja, hogy megmosta a kutya fogát. Ezt meghallván kidobja a kisfia fogkeféjét és vesz neki egy másikat. Másnap a gyerek megkérdezi: – Anya miért dobtad ki a fogkefémet? – Mert megmostad vele a kutya fogát! – De anya, én a te fogkeféddel mostam meg...

kivitelezőt keresőknek, az ingyenes nyilvántartásba kerülés szakmai és képzési kritériumait pedig kormányrendelet szabályozza majd. A helyettes államtitkár emlékeztetett, a kabinet július 1jétől díjmentessé tette a közműcsatlakozásokat, amivel a lakossági felhasználók egy átlagos méretű lakást vagy családi házat feltételezve legalább 450 ezer, legfeljebb pedig 1,9 millió forintot takaríthatnak meg, míg a kis- és középvállalkozások költségcsökkentése elérheti a 2,8 millió forintot is. Nemesi Pál, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari és közbeszerzési ügyekért felelős alelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, támogatják a kormány azon intézkedéseit, amelyek jelentős anyagi megtakarítást és gyorsítást eredményeztek a beruházásokban. Hangsúlyozta továbbá, hogy szervezetük minden támogatást megad, hogy a legfelkészültebb és legkorszerűbb technológiát használó vállalkozások kerülhessenek a központi nyilvántartásba. MTI


Hírnök

O T T H O N / K E RT

23

Burkoljuk Telifába otthonunkat!

A fa egy természetes, lélegző anyag, ezáltal illatával és küllemével is egy csöppnyi természetet varázsol otthonunkba. Pontosan ezen sokszínűsége miatt rajong érte az emberek egy jelentős hányada. Hangulatkeltő és teremtő hatása mellett, fizikai tulajdonságai sem elhanyagolhatóak, úgymint a hosszú élettartam s a kiváló hang- és hőszigetelés. Sokan azért nem mernek fát használni az építkezések, felújítások során, mert attól tartanak, hogy az rövid

időn belül korhad, gombásodik, farontó bogarak teszik tönkre. Ezek valós félelmek, azonban a megfelelő kezelés és konzerválási technológia mellett a faanyag garantáltan nem korhadhat el. A fa alapanyag számtalan for má ban és te rü le ten fel használható. Építkezések kivitelezésénél is egész tetőszer ke ze tek, bur ko la tok, támfalak, kerítések épülnek belőle. Házunk teraszának is fá ból tör té nő meg al ko tá sa egy re mek meg ol dás. Fa anyagból készíthetünk még kerti bútorokat, virágládákat, teraszokat, kertészeti elemeket is. A felsorolásnak csak fantáziánk szabhat határt. Így való-

Este a férj az ágyban átöleli a feleségét, de az asszony elhúzódik. – Kérlek ne, fáj a fejem, aludni szeretnék. Másnap este a férj újra próbálkozik. – Ne, ma igazán ne... Nagyon sokat dolgoztam, holtfáradt vagyok, pihenni szeretnék. Harmadik este a férj ismét próbálkozik, de az asszony rámordul:

ban fába burkolhatjuk egész kertünket és otthonunkat… Ön is tartós, időtálló fűrészárura, faburkolatra vagy teraszra vágyik? Környezetét képzelete szerint - rendkívül stílusossá és egyedivé alakíthatja. A kínálatunkban található telített-konzervált faanyag védett a korhadás, a gombásodás és féregkárok ellen, vagyis kültéri felhasználásra kiválóan alkalmas – s ezt 15 éven keresztül garantáljuk kedves vásárlóinknak. Válassza A TELIFÁT, A KÜLTÉRI FAVÉDELEM SZAKÉRTŐJÉT! Telifa®, több mint fa. www.telifa.hu; 06-37/341-486; telifa@telifa.hu

– Egy héten harmadszor? Hát neked semmi sem elég? * – Ma nagyon nagylelkű voltam – meséli Kovácsné a barátnőjének – Adtam kétezer forintot egy csóró kéregetőnek. – És a férjed mit szólt hozzá? – kérdi a barátnő. – Azt mondta: Köszönöm.


24

O T T H O N / K E RT

Hírnök

Ne kockáztassuk a növényi károsítók behozatalát! A külföldi nyaralás során gyűjtött vagy vásárolt, bizonytalan eredetű növények, hajtások, magok és termések által veszélyes növényi károsítókat is behozhatunk Magyarországra. Egy fertőzött növény akár már egyetlen, tünetmentes hajtásáról is átterjedhet a károsító a hazai növényállományra. Ilyen lehet például az utóbbi néhány év egyik legveszélyesebb kórokozója, a Xylella fastidiosa baktérium.

A nyaraláskor, utazás során gyűjtött vagy piacon vásárolt növények, hajtások, magok és termések veszélyes, hazánkban nem honos károsítókat hordozhatnak. Ezek behozatalával az utazók veszélyeztethetik a saját környezetükben élő növények egészségét, melynek komoly gazdasági következménye is lehet. A Xylella fastidiosa baktériumot Európában először 2013-ban azonosították DélOlaszországban, ahol 100 évnél is idősebb olajfák kipusztításával okozott hatalmas kárt. Ez idáig többek közt olajfán, cseresznyén, mandulán, levendulán, rozmaringon és dísznövényeken, elsősorban a mirtuszlevelű pacsirtafűn (Polygala myrtifolia) és leanderen figyelték meg. Olyan kedvelt turisztikai célterületeken jelent meg, mint Dél-Olaszország, Korzika, Dél-Franciaország, Mallorca, Ibiza és Menorca, Németország, valamint Spanyolország Valencia tartománya. A Baleár-szigeteken – a kórokozó nagymértékű elterjedtsége miatt – elrendelték a baktériumra fogékony több száz növény kereskedelmi és magáncélú kivitelének tilalmát. A rendelkezésnek megfelelően a szigetekről kiutazóknak akár a csomagjait is ellenőrizheti a hatóság. Az élő növények, növényi termékek hivatásszerű termesztése és kereskedelmi forgalmazása eddig is szigorú növény-egészségügyi ellenőrzés alatt állt. Azonban 2016 decemberében jelent meg az az Európai Uniós rendelet (a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló, 2016/2031/EU rendelet), amely egy hároméves bevezetési időszakot követően – azaz 2019 decemberétől – többek

között az utazók részéről is felelős magatartást vár el a növényi károsítók tekintetében. A Xylella fastidiosa baktérium rohamos terjedése komoly fenyegetést jelent hazánk szőlőire, gyümölcsfáira és dísznövényeire is. A növényegészségügyi kockázat minimalizálása érdekében a NÉBIH és a NAV júliusban és augusztusban ellenőrzi a külföldről hazatérő utazók pogygyászait a repülőtéren. A Xylella fastidiosa bejelentés-köteles károsító. A tünetek észlelését – az e célra rendszeresített bejelentőlapon – haladéktalanul jelezni kell az illetékes kormányhivatal felé. A bejelentési kötelezettség alá eső károsítókról a NÉBIH honlapján érhető el további információ.


Hírnök

O T T H O N / K E RT

25

Problémákat okoz a kapacitáshiány az építőiparban Az építőipar kapacitáshiányára és az ebből következő építkezési csúszásokra figyelmeztettek az MTI-nek nyilatkozó szakértők az első féléves lakásépítési adatok kapcsán, de továbbra is jelentős keresletre számítanak az ingatlanpiacon.

A KSH közölte: az első fél évében 5004 új lakás épült, ami 46,4 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az adatok szerint a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 823 volt az év első hat hónapjában: ez 40,2 százalékos emelkedés a tavalyi év első fél évéhez viszonyítva. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elem zője jelentősnek nevezte a lakáspiac bővülését, de kiemelte, hogy az átadott lakások és a kiadott lakásépítési engedélyek száma közötti különbség is növekszik, ami – mint mondta – az építőipari kapacitáshiányát mutatja. Bár sokan kérnek engedélyt lakásépítésre, az építőipar rövid távon, a következő egy-másfél év során nem feltétlenül tudja kiszolgálni a piaci igényeket – tette hozzá. A kapacitáshiány mellett az élénk keresletet emelte ki Árendás Gergely, a Property Market A politikus ócska rézlámpást talál az egyik iratgyűjtő szekrényben. Amikor nekiáll leporolni, egyszer csak megjelenik előtte egy dzsinn, és közli, hogy teljesíti három kívánságát. – Kérek egy jéghideg sört, de rögtön! – mondja a férfi a dzsinnek, és tessék, máris ott terem a sör. A férfi ezután így szól: – Vigyél egy szigetre, ahol gyönyörű és készséges nők vesznek körül! Egy szempillantással később egy szigeten találja magát, ahol gyönyörű nők vetnek rá epekedő pillantásokat. – Ez ám a jó élet – gondolja a fickó – bárcsak ne kellene dolgoznom! Egy szempillantás múlva ismét ott találja magát az íróasztala mögött... * Maga utolsó féregnek nevezett engem, és ezért felelni fog! Párbajra hívom ki magát! Nevezze meg a fegyvert! – Féregirtó.

ügyvezető igazgatója is, aki szerint ezek körülmények az árak további emelkedését okozhatják. Hozzátette, hogy a drágulás az építőanyagokat is érintheti, ami kérdésessé teheti egyes beruházások megtérülését, miközben a fővárosban 4 ezer ingatlan építési munkálatai nem kezdődtek még el. A szakértő kiemelte, hogy a lakásvásárlók várhatóan egyre több hitelt vesznek majd föl az év második felében, de érdemes figyelniük a projekt és a kivitelező megbízhatóságára, a befizetett összegek felhasználására és a kivitelezés műszaki színvonalára. Hangsúlyozta emellett azt is, hogy a banki projektkölcsön biztonságot jelent a vevők számára, mivel ilyen esetben a hitelintézet is felügyeli a kivitelezést.


26

ÉSZBONTÓ

Hírnök

SZUDOKU – SZUDOKU – SZUDOKU

Feladat: Az üres négyzetekbe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy a négyzetrács mind a kilenc sorában és mind a kilenc oszlopában megtalálhatóak legyenek a számok 1-től 9ig, de egyetlen szám se ismétlődjön. A 3x3-as négyzetekben minden szám szintén csak egyszer szerepelhet. Szudoku megfejtésünk a 30. oldalon!

HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20-480-1751


Hírnök

27

KÖZLEKEDÉS

Olcsóbban válthatjuk ki a szürke rendszámot A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) szerint teljesült a kerékpárosok kívánsága, mivel egyszerűen és olcsóbban válthatják ki a harmadik – más néven szürke – rendszámot.

A tárcának az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták, a szabálymódosítás jelentősen megkönnyíti azoknak a bicikliseknek a helyzetét, akiknek az autó vonóhorgára szerelhető kerékpárszállító eszköze eltakarja a rendszámot. A kormány nemzetközi példák alapján négy hónapja tette lehetővé a harmadik rendszám kiváltását – idézték fel. Az új típusú hatósági jelzés a kerékpárszállító eszköz

hátuljára helyezhető, így az autósoknak a továbbiakban nem kell foglalkozniuk az eredeti hátsó rendszám átszerelésével. A hatályba lépett előírásoknak köszönhetően az okmányirodákban egyszerűen, műszaki szemle nélkül igényelhető és átvehető a szürke rendszám. Egy júniusi törvénymódosítás más, vonóhorogra szerelhető szállítóeszközökön is lehetővé teszi a harmadik rendszám hasz-

Joe, a farmer úgy határozott, hogy beperli a balesetének okozóját. A bíróságon a társaság ügyvédje megkérdezte Joe-t: – Ön szó szerint azt mondta a baleset helyszínén, hogy „jól érzem magam”? A farmer kis gondolkodás után így válaszolt: – Igen, azt mondtam, de elmondom mi történt. Miután felraktam Bessie-t, a kedvenc öszvéremet... – Bíró úr – vág közbe az ügyvéd –, azt a tényt szeretném bizonyítani, hogy a baleset helyszínén ez az ember azt mondta a járőrnek, hogy jól van. Most, hetekkel a baleset után perbe akarja fogni a kliensemet. Az a véleményem, hogy ez az ember csaló. Kérem, hogy közölje vele, egyszerűen válaszolja meg a kérdést! A bírót is érdekelte Joe története, ezért lein-

nálatát – írták. Hangsúlyozták, hogy a szürke rendszám kiváltása nem kötelező: a vonóhorgos kerékpárszállítót ritkábban, egyegy utazáshoz használók a továbbiakban is átszerelhetik az autó hátsó rendszámát. A minisztérium szerint jól jelzi a valós igényeket, hogy július végéig csaknem négyezer harmadik rendszámot váltottak ki. Az eljárás kényelmesebbé és olcsóbbá válásával várhatóan még több kerékpározó él majd a lehetőséggel – olvasható a közleményben.

tette az ügyvédet és kérte Joe-t, hogy folytassa. Joe megköszönte a lehetőséget és folytatta: – Nos, ahogy mondtam, feltettem Bessie-t a kedvenc szamaramat az utánfutóra és elindultam az úton, amikor az a nagy pótkocsis teherautó átszáguldott a stop táblán és jobb oldalról eltalálta a kocsimat. Én az egyik árokba zuhantam, Bessie a másikba. Rendkívüli fájdalmaim voltak, nem tudtam megmozdulni. Hallottam Bessie-t nyögni és sóhajtozni. Röviddel a baleset után megérkezett a járőr, ő is hallotta nyögni szegény Bessie-t, ezért átment hozzá, és megvizsgálta. Ezután elővette a fegyverét, felhúzta és homlokon lőtte. Azután átjött az én oldalamra, fegyverrel a kezében és azt mondta: – A szamara olyan rossz állapotban volt, hogy le kellett lőnöm. Ön hogy érzi magát?


KRIMI-FÉLSZIGET

Belső érték Mióta nyomozó lettem, ritkán ülök járőrkocsiban. De tegnap délután fölvett a volt társam, amikor hazafelé indultam az őrsről. Néhány háztömbnyire a lakásunktól van egy autókereskedés, és amikor elgurultunk előtte, furcsa dologra lettem figyelmes. Egy középkorú nő és két jól megtermett férfi vitatkozott az udvaron egy öreg sportautó mellett, de olyan hev e s e n , hogy az egyik férfi már lökd ö s n i kezdte a nőt, aki hisz té ri ás sikoltozásban tört ki. Megkértem a társamat, maradjon az autóban, majd én megnézem, mi a vita oka. Nyugodtan odasétáltam a vitatkozókhoz. Civilben voltam, nem figyeltek föl rám. Csak kiabáltak mind a hárman dühösen, az autókereskedő pedig békítgetni próbálta őket. Pillanatok alatt kiderült, hogy az autón vesztek össze. – Én értem ide hamarább! – visította a nő – Kifizetem érte a kiírt árat, enyém az autó!

– De mi meg többet adunk érte! – üvöltötte az egyik szekrény méretű, borotvált fejű férfi – Jobb lesz, ha lelépsz, nyanya! Vegyél másik autót, ezt mi visszük! – Nem engedem! Nem, nem, nem! – a nő hirtelen az autókereskedőhöz fordult – Én voltam itt előbb, ezt nem tagadhatja! Itt a pénz! Értse meg, a férjem lelépett egy fia-

talabb nővel… Kirúgtak a munkahelyemről… Most kaptam meg a végkielégítést… – már hüppögve sírt – Ezt az autót akarom! Nem kell másik, és kész!… Kérem… Elérkezettnek láttam az időt, hogy közbelépjek. – Mi a probléma, Uraim? – Ne avatkozz bele, Haver! – próbált leépíteni az egyik

Hírnök

szekrényember, de ahogy megvillantottam a jelvényemet, mintha túl hirtelen hátrált volna meg… A társára pillantott, egy rövid fejbólintás, és már lépett is hátra. – Oké, mama, vigye az autót… – meghátrált, de a szeme, az nem tetszett nekem! Az a kemény elszántság, ahogyan a sírdogáló nőre bámult, beindította zsaru-ösztöneimet. – Hé, várjanak csak! Miért olyan fontos éppen ez az autó? – körülnéztem az autókereskedés udvarán. – Még három ugyanilyen áll itt. Miért éppen ez? A társa sietett a segítségére: – Csak a színe miatt… A barátnője pont i l y e t akar… – Igen, igen, a barátnőm… – bizonygatta a nagydarab meggyőződés nélkül, s már mentek is kifelé az utcára. Közben a nő megnyugodott, bevonult az irodába az autókereskedővel, hogy megírják a papírokat, én pedig még sokáig bámultam az ócska kis sportautót, mert egy furcsa érzés nem hagyott nyugodni. Amikor a nő elégedetten visszajött az autó kulcsival, megkértem, hadd nézzek bele. Átnéztem az utasteret, a cso-

F

28


Hírnök

29

KRIMI-FÉLSZIGET

magtartóba is bekukkantottam, még a motort is megnéztem, sőt, az autó alját is körben, de semmi gyanúsat nem láttam. Elköszöntem hát a hálálkodó nőtől, és szóltam a társamnak, hogy elmehet, innen már gyalog megyek haza. Úgy százméternyire az autókereskedéstől, a túloldalon észrevettem egy sötét furgont. Mintha a két szekrényember ült volna benne! Határozott léptekkel elindultam feléjük, és mi történt? A furgon kivágódott a sorból, s olyan hirtelen tűnt el, hogy még a rendszámát sem volt időm leolvasni… Otthon ettem néhány falatot, elővettem a legújabb ügyem aktáit, de nem tudtam koncentrálni. Állandóan az a gondolat járt a fejemben, hogy mi lehetett olyan értékes ebben az ütött-kopott, ócska autóban? Miért ért volna meg akár még többet is ennek a két fickónak?

A külseje alapján ítélve még a kiírt árat sem igazán érte meg, akkor viszont mi lehetett benne olyan különleges? Csak valami „belső értéke” lehet… Belső érték… A gondolat befészkelte magát agytekervényeimbe. Meg kell néznem azt az autót újra! Az autókereskedőhöz hajtottam. Éppen zárt, de a jelvényem megint megtette a hatását, morogva visszajött velem az irodába, és megadta a hölgy címét. Sötét volt már, mire a címre érkeztem. A ház mellett parkoltam le, innen jól láthattam a kapu előtt álló öreg autót, de én takarásban voltam. Késő éjszakáig vártam. Már elcsendesedett a környék, amikor lassan, világítás nélkül begurult a sötét furgon a kis autó elé. Felkészültem a tettenérésre. A nagydarabnak csak néhány másodpercig tartott, hogy kinyissa a kis autót. Már éppen eléjük

Egy lány a híd korlátján áll és épp készül beleugrani a folyóba, amikor arra jön egy kerékpáros fiú. Odaszól a lánynak: – Hé, hát te meg mire készülsz ott fent? – Beleugrom a vízbe, öngyilkos akarok lenni. – Ugyan, micsoda butaság! Gyere ide inkább és adj egy csókot! – mondja incselked-

akartam vágni, de férfi még csak be sem szállt. Behajolt az utastérbe, kinyitotta a csomagtartót, kicsit kotorászott hátul, aztán meglepetésemre elővette a pótkereket. Visszazárta a tetőt, és a kerékkel elindult a furgonhoz. Mindent megértettem! Egyszerre indítottam be a motort és kapcsoltam föl a reflektoraimat. Padlógázzal indultam, sikerült is elállnom a kiforduló furgon útját. – Kifelé az autóból, felemelt kezekkel! – üvöltöttem a pisztolyomat magam előtt tartva. A két melák megadóan tűrte, hogy megbilincseljem őket. Én pedig pontosan tudtam, hogy profi csempészeket kaptam el. A pótkereket az erősítésül kiérkező kollégáim vizsgálták át. Százmillió forint értékű hamis dollár volt a gumibelsőben… Sz. Zs. Rajz: Hajós Márk

ve a biciklis. Odamegy és megcsókolja, hosszan, szenvedélyesen. A fiú nagyot sóhajt: – Hű, ez volt életem eddigi legklasszabb csókja! Te aztán egy igazi tehetség vagy, kár lenne ezt elpazarolni. Mondd, miért akarsz meghalni? – Mert a szüleim nem bírják, hogy fiú létemre lányruhában járok.

HÍRNÖK - HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20-480-1751


CÉGJEGYZÉK / HIRDETÉS

OTT HON, ÉPÍT KE ZÉS Diplomás, nagyon precíz szakoktató, rövid határidővel vállal SZALAGPARKETTA LERAKÁST, REDŐNY GURTNI CSERÉT, REDŐNY javítást. +36/70 418 3032 MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, REDŐNY (műanyag vagy alumínium), Szúnyogháló AKCIÓ! Akár 50%-os kedvezménnyel! www.premierplast.hu, e-mail: nyilaszaro07@gmail.com Tel.: 06-20777-4007 FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, homlokzati hőszigetelés. A munkákhoz az anyagot a legkedvezőbb feltételekkel biztosítjuk! 06-70-6317554 K ÖLTÖZTETÉS , BÚTORSZÁLLÍTÁS kedvezménnyel! A hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény! Költöztetés bel-és külföldre, csomagolással, bútorszereléssel, garanciával, biztosítással. Antik bútor és zongora sérülésmentes szállítása. 06-30-9495-614 www.enzotrans.hu GARÁZSKAPUK, KERTKAPUK, HAJTÓMŰVEK szerelése, javítása, karbantartása! Tel.: 06-20966-0341 KONTÉNERES SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁS Gödöllőn és környékén. Tel.: 06-20-944-7515 www.konteneregyorsan.hu DUGULÁS ELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád 9.500 Ft-tól,

Szudoku megfejtések

Hírnök

Wc 12.000Ft-tól, kamerás csővizsgálat 14.000 Ft-tól. Telefon: 06-70-250-9132

IN GAT LAN ELADÓ DUNAKESZI-ALSÓ REZEDA utcában 641 nm-es /beépíthető/ hétvégi telek fa/házzal, gyümölcsfákkal. Közműves! Tehermentes! 30 M Ft. 20/2443456. Ingatlanosok ne hívjanak!

SZOL GÁLTATÁS MODERN ÉS STÍLBÚTOROK, AUTÓKÁRPITOK felújítása, átdolgozása, áthúzása. H-P.: 8-18-ig. SZ:8-14-ig. Cím: 2113 Erdőkertes, Fő út 173. Tel.: 06-28-479-603 ; 06-20-964-4044 KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁSOK készítése, tanácsadás, cégeknek, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek. Aranymagnólia Bt. +3630-350-8800 e-mail: aranymagnoliabt@gmail.com, www.aranymagnolia.hu BARBARA KUTYAKOZMETIKA. Cím Nagytarcsa, Tessedik Sámuel utca 38. Kérésre házhoz megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu +36-20935-5059

F

30

Anya és a lánya esküvői ruhát választanak a lány esküvőjére. – Úgy örülök, hogy ilyen szép fehér ruhában mész férjhez! – mondja az anya – Mit jelent a fehér ruha? – Tudod, a szokások szerint, ha valaki szűzen megy férjhez, akkor fehér ruhában járul az oltárhoz, egyébként pedig világoskékben. A lány elpirul: – És van fehér esküvői ruha kék kesztyűvel?


Hírnök

CÉGJEGYZÉK / HIRDETÉS

31

AU TÓ-MO TOR

ÁL LÁS

VÁSÁROLNÉK VETERÁN MOTORKERÉKPÁROKAT - alkatrészeket: Pannónia, Simson, Mz, Jawa típusokat. Telefon: 06-30-950-9383 vagy 06-28437-345 MOTORKERÉKPÁR ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZELÉS: Új és használt motorkerékpárok értékesítése, motoros ruházat, felszerelés, kiegészítők. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 54/A. 06-28-471350; 06-30-635-5400 CTM, CSEPEL, BOTTECCHIA KERÉKPÁROK forgalmazása és szervizelése! Gödöllőn! 06-30546-0852

CSOMAGOLÓKAT KERESÜNK átlag feletti fizetéssel, ingyenes buszjáratokkal Budapest melletti (csömöri) világhírű, bővülő vállalathoz. Nők, férfiak, pályakezdők és nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Étkezési jegy, pótlékok, előrelépési lehetőség, stabilitás, biztonság. Jelentkezni ezen az ingyenes számon lehet: +36 80 212 000 (ny.sz: 37961/2001-0100) KÉZI ANYAGMOZGATÓKAT keresünk hosszú távra gyártósori alapanyag-ellátói feladatokra Budapest melletti (csömöri) világhírű vállalatához, 3 műszakban. Azonnali munkába állás, ingyenes céges buszjáratok, az átlagosnál magasabb bérezés, pótlékok, étkezési jegy. Jelentkezni az alábbi ingyenes telefonszámon letet: +36-80212-000 (ny.sz:37961/2001-0100)

EGÉSZ SÉG ÉLJEN FÁJDALMAK NÉLKÜL! Magyar találmány, magyar engedélyekkel! Magyarországon 60 eü. intézményben. Gyulladások, izületi fájdalmak, fekélyek, fülzúgás, visszerek, asztma, allergia. Próbálja ki! Gyógyuljon kényelmesen otthonában! Telefon: 06-70-77047-48

VEGYES TANYASI CSIRKE! Előnevelt és vágnivaló HÚSCSIRKE, kettőshasznú színes, tojónak való JÉRCE+KAKAS, a megszokott kiváló minőségben, takarmánnyal és kiegészítőkkel idén is kapható! Aszódi Baromfifarm. 06-70 520 8515, 06-70 287 3834


32

H I R D E T É S

H

Í R N Ö K

M

A G A Z I N

O N L I N E

:

www.hirnok.hu

Hírnök

Hírnök 2017 Augusztus  

Fokozatosan visszatérnek a Nyugaton dolgozók Mikrocsipet ültetnek be egy amerikai cég dolgozóiba Szigorúan büntetik a meztelenkedést, a hel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you