Page 1

2016/1

XIII. évf.

ING

N YE

!

2016/1

INFORMÁCIÓS MAGAZIN


22

CÍMLAPSZTORI

L Á TO G A S S

EL

HONLAPUNKRA:

Hírnök

www. h i r n o k . h u


Hírnök

3

G O N D O L A T O K

Minden jó, ha a vége és az eleje jó

XIII. évf. 1. szám; 2016/1

Pozitív kezdetek A

MEGJELENIK: MINDEN HÓNAP ELSÕ CSÜTÖRTÖKÉN

z új év igen sok pozitívnak értékelhetõ változást hozott. Például olcsóbb lett a sertéshús, így azonnal lemondtam arról, hogy újévi fogadalomként vegetáriánus legyek. Amúgy sem szoktam megfogadni semmit, mert csak bosszankodás lenne, ha nem tartom be. A legtöbb fogadalom január végére már feledésbe is merül, vagy megszegésre kerül. Különben is, ki emlékszik már a tavalyi dolgokra… Szóval a sertéshús áfa csökkenése mellett 5 százalékra levitték az új lakások áfáját is, ami sokak számára jelent jó hírt. A háromgyermekesek 10 milliós támogatását is nagy húzásnak tartom, a hozzá tartozó 10 milliós hitellehetõséggel, illetve a már meglévõ családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bõvítéseit is jónak vélem. Az új építési szabály is úgy tûnik tényleg egyszerûbb ügyintézést jelent majd. Összességében, csak pozitív változásokról hallani eddig, ami mindenképpen jó. Nem is engedném, hogy az év utolsó, illetve az új év elsõ napjaiban negatív változások legyenek. Legalább néhány hét haladékot adnék – azért remélem, most nem ez az elv érvényesül és nincs mit halasztottan bevezetni, szigorítani. iadónk háza táján is folyamatosan kerülnek bevezetésre az újdonságok, s csak véletlen, hogy 2016 elsõ számától ismét jelentõs – pozitív – változásokról számolhatunk be. Mindenekelõtt megjelenési és terjesztési területeinket bõvítjük, s továbbra is ingyenesen jutnak hozzá lapunkhoz. Magazinunk digitális formátumban a jövõben is díjmentesen elérhetõ honlapunkról (www.hirnok.hu). Kiemelt terjesztéssel kerül olvasóinkhoz a Hírnök az eddig is meghatározó 14 településen (Budapest IV., XV., kerületekben, illetve Csömör, Kistarcsa, Kerepes, Gödöllõ, Szada, Mogyoród, Veresegyház, Erdõkertes, Õrbottyán, Göd, Fót, Dunakeszi), amely mellett tovább bõvítjük a fõvárosi és Pest megyei terjesztési pontjainkat a bevásárlóközpontban, okmányirodában, ügyfélszolgálaton, egészségügyi intézményben, vállalkozásoknál, üzletekben, szolgáltatóknál. Jelentõs újdonság, hogy a jövõben több kiállításon is megjelenünk, illetve terjesztésre kerül lapunk, amelyhez kapcsolódó rovatunk kiemelten, bõvítve, mellékletként kerül olvasóinkhoz az aktuális témakörrel. Elsõként a január végén megrendezésre kerülõ Agro-, illetve Magyar Kert kiállításon leszünk ott partnereink által. Erre az alkalomra kiemeltük rovataink közül a kert és otthon területet, amit kibõvített tartalommal, az aktuális témában mellékletként helyezünk el. Az otthon témakör amúgy is most igazán aktuális, hiszen rengeteg információ és újdonság van többek között a szabályok, a „csok” és a támogatások terén. Meggyesi Gyula

K

www.hirnok.hu FÕSZERKESZTÕ: Meggyesi Gyula Mobil: 06-20-9359-952

E-mail: hirnok@hirnok.hu FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES: Fejér Andrea 06-20-480-1751 info@hirnok.hu KÖZPONT ÉS LEVÉLCÍM: 2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10. Telefon/fax: 06-28-540-160

E-mail: info@hirnok.hu;

HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20-480-1751; 06-28-540-160; 06-20-9359-952;

Kiadja a Alapítva: 1992

NYOMÁS: Oláh nyomda FÕBB TERJESZTÉSI TERÜLETEINK: – Több Fõvárosi és Pest megyei bevásárlóközpontban, okmányirodában, ügyfélszolgálaton, egészségügyi intézményben, vállalkozásoknál, üzletekben, szolgáltatóknál... – Kiemelt helyek: Budapest IV., XV., kerületekben, illetve Csömör, Kistarcsa, Kerepes, Gödöllõ, Szada, Mogyoród, Veresegyház, Erdõkertes, Õrbottyán, Göd, Fót, Dunakeszi. – A hónap aktuális témájában rendezett kiállítások helyszínén partnereinknél; – Digitális formátumban (honlapunkról elérhetõ: www.hirnok.hu). A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT NEM VÁLLALUNK FELELÕSSÉGET! A programok, információk tájékoztató jellegûek! Amelyik írásban, vagy annak végén elérhetõség található, az reklámként szerepel lapunkban. Az írások és hirdetések máshol történõ megjelenéséhez kiadónk hozzájárulása szükséges.

HASZNOS ÉS ÉRDEKES, ROVA ROVAT OK, KÜLÖNLEGESSÉGEK, INFORMÁCIÓK...

www.hirnok.hu TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


4

MUNKA / GAZDASÁG

Hírnök

Tovább javultak a foglalkoztatottsági mutatók Szeptember-novemberben átlagosan 118 ezerrel, 4 millió 273 ezerre nõtt a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbihoz képest, ami 2,8 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz hasonlítva – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 15-64 éves korosztály foglalkoztatottsági rátája az egy hónappal korábbi adathoz képest 0,1 százalékponttal, 65,0 százalékra nõtt, ami 2,2 százalékkal jobb arány az egy évvel korábbihoz hasonlítva. A ráta javulásába beleszámít, hogy a korosztályba tartozó népesség lélekszáma egy év alatt 53 ezerrel, 0,8 százalékkal csökkent. A 15-64 évesek korcsoportjába 4 millió 235 ezren tartoztak a foglalkoztatottak közül. Az összességében 118 ezres

növekedéshez a hazai elsõdleges munkaerõpiac 51 ezer emberrel járult hozzá, a közfoglalkoztatottak köre 61 ezerrel bõvült, miközben külföldi telephelyen 6 ezerrel dolgoztak többen. Más oldalról a foglalkoztatottak számának növekedésbõl 75 ezren a munkaerõpiacon jelenlevõ gazdaságilag aktív népesség létszámának emelkedésébõl, 37 ezren pedig a munkanélküliek közül jöttek. A legjobb munkavállalási korú, 25-54 évesek foglalkoz-

tatási rátája 1,3 százalékponttal 81,3 százalékra emelkedett. Az idõsebb, 55-64 éves foglalkoztatottak száma 3,9 százalékponttal 46,8 százalékra emelkedett. A 15-24 évesek korcsoportjából 297 ezren voltak foglalkoztatottak, foglalkoztatási arányuk 2,6 százalékponttal 27,0 százalékra nõtt. A 15-64 éves férfi foglalkoztatottak létszáma 3,0 százalékkal, 2 millió 299 ezerre bõvült, foglalkoztatási rátájuk 2,5 százalékponttal, 71,4 százalékra nõtt. A 15-64 éves nõi foglalkoztatottak száma 2,4 százalékkal, 1 millió 936 ezerre emelkedett, foglalkoztatási rátájuk 2,0 százalékponttal, 58,7 százalékra javult.

Állásinterjún: – Meg tudná mondani, hogy ön szerint mik a gyengeségei és az erõsségei? – Igen, gyengeségem, hogy problémát okoz a valós helyzetek felismerése. Néha nem tudom, hogy mi a valóság, és mi nem az. – És mi az erõssége? – Hogy én vagyok Batman. * Az egyik barátom rendkívül sikeres üzletember. Hat évvel ezelõtt 600 ezer forinttal kezdte a vállalkozását. Most 60 millió az adóssága.

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


Hírnök

MUNKA / GAZDASÁG

5

A vállalkozások 35-40 százaléka nem mûködik

Rekordszámú céget töröltek Egyetlen évben sem töröltek annyi céget a hazai bíróságok, mint tavaly. Már a december közepi adatok alapján megállapítható, hogy 2015-ben 43 696 társaságot vontak ki ilyen eljárással a piacról, azaz 4 százalékkal többet, mint a megelõzõ esztendõben (42 037).

Az utóbbi években folyamatosan nõtt a cégtörlések száma. A hatóságok szerint ez elsõsorban annak következménye, hogy jelentõsen szigorodtak a cégek mûködésének feltételei, és bõvült a törvényi elõírások betartásának ellenõrzése. A gazdasági világválság kezdete óta (2008) eltelt nyolc esztendõben negyed millió, pontosan 245 688 cég szûnt meg törléssel. A cégbírósági adatok alapján az is megállapítható, hogy a fenti idõszakban a törölteknél jóval nagyobb számban alakultak új vállalkozások, ezzel próbáltak a vállalkozó kedvûek a piacon maradni. 2008 és 2011 közötti négy évben folyamatosan „hízott” a cégvilág, a csúcsot 2011 jelentette, amikor 54 936 új vállalkozás indult, 126 százalékkal több, mint amennyi megszûnt (24 289). Ezt követõen viszont, a szigorúbb cégalapítási feltételek miatt, lassult a folyamat, és az idén már csak 22 812 cégbejegyzést regiszt-

TO V Á B B I

ráltak. Az elmúlt nyolc év alatt a vállalkozók összesen 319 077 esetben próbálkoztak új cég alapításával megkapaszkodni a piacon. Közben jelentõsen átalakult, korszerûsödött a vállalkozások struktúrája. A jelenleg bejegyzett 565 144 cégnek már több mint a fele nyolcévesnél fiatalabb. A cégek számát tekintve azonban – gazdasági elemzõk megállapítása szerint – még mindig túlméretezett. Annak ellenére, hogy a regisztrált társas vállalkozások száma a 2012. évi csúcshoz (600 759) képest az idén 6 százalékkal, 565 144-re mérséklõdött. Nem nevezhetõ viszont normálisnak, hogy a bejegyzett cégek 35-40 százaléka

ténylegesen nem mûködik. A mûködõ cégek száma az elmúlt tíz évben alig változott, jelenleg 371 051, azaz 194 093 vállalkozás csak papíron létezik. A joggyakorlat szerint egy vállalkozás a cégjegyzékbõl való törléssel szûnik meg. A törlést az illetékes cégbíróság rendelheti el, de megteheti ezt – az adószám nyilvántartása alapján nyilvántartásba vett adózóval – az adóhatóság is. A törlés leggyakoribb esete a társaság felszámolása, illetve végelszámolása. A törlés oka lehet a cégforma változása, kiválás, vagy összevonás is, mivel ilyen esetekben szintén kérni kell a jogelõd cég törlését. A tapasztalatok szerint a törölt cégeknek több mint a felét felszámolással vezetik ki a piacról. Mind gyakoribb, hogy a végelszámolás, vagy a kényszer-végelszámolás is felszámolással végzõdik. feketelista.hu

Kovács lelkendezve megy haza a munkából: – Képzeld drágám – mondja a feleségének. – Elõléptettek! Lesz saját irodám, és saját titkárnõt is kereshetek! – Na, szépen vagyunk – morogja a feleség. – Ajánlom, hogy valami öreg, kövér titkárnõt vegyél fel, aki mellett abszolút nem érzel késztetést egy kis munkahelyi etyepetyére! – Úgy lesz drágám! – mondja Kovács – tiéd az állás!

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


6

SZABADIDÕ / TURIZMUS

Hírnök

Poggyászfeladás helyett csokis vesztegetés és réteges öltözködés A túlsúlyos, vagy túlméretes poggyász feladása helyett volt, aki három nadrágot, vagy két télikabátot vett fel, de a csokival való megvesztegetéstõl sem riadtak vissza egyes utasok a Norwegian Airlines diszkont légitársaság top tízes listája szerint.

A légitársaság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a London-Gatwick repülõtéren dolgozó földi kiszolgáló személyzet megkérdezésével szedték össze a tíz legfurcsább próbálkozást, amellyel az uta-

sok a túlsúlyos, vagy túlméretes kézipoggyász feladását próbálták elkerülni. A karácsonyi idõszakban többen azzal próbálkoztak, hogy több réteg ruhát vettek fel. Volt, aki három nadrágot,

A házaspár elmegy a csodakúthoz. Elõször a férj hajol be a kútba, és elsuttogja a kívánságát. Azután az asszony következik, de túl mélyen behajol és beleesik a kútba. Mire az férfi: – Ez tényleg mûködik! * „Komolyan gondolták, hogy a nászutas lakosztályban mindössze csak egy darab emeletes ágy van?!”

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

egyesek két öltönyt, mások két téli kabátot viseltek, utóbbi esetben az utas másik három pulóvert is a derekára kötött. Volt olyan utas, aki azt szerette volna, ha eltekintenek attól, hogy egy üvegben háziállata hamvait szállítja, és olyan is akadt, aki a vámmentes boltban frissen vásárolt csokival akarta megvesztegetni a kiszolgáló személyzetet. A légitársaság vezetõit a közlemény szerint meglepte ez a gyakorlat, mivel – mint írták – egy kézipoggyász, illetve egy kisebb csomag ingyen a fedélzetre vihetõ, és túlsúlydíjaik is alacsonyabbak az angol átlagnál.

www. h i r n o k . h u


Hírnök

SZABADIDÕ / TURIZMUS

7

Magyarország minden eddiginél népszerûbb turisztikai célpont lett Hazánk minden eddiginél népszerûbb turisztikai célponttá vált, a kereskedelmi szálláshelyek forgalma, azon belül a belföldi és a külföldi vendégforgalom egyaránt stabil növekedést mutat – hangsúlyozta Faragó Péter, a Magyar Turizmus (MT) Zrt. vezérigazgatója az MTI-nek adott interjújában.

Faragó Péter kiemelte: Magyarországon a világátlag több mint négyszeresével, 17,5 százalékkal nõtt a nemzetközi turistaérkezések száma 2015 elsõ felében a Turisztikai Világszervezet legutóbbi jelentése szerint. Hasonló mértékû növekedést egyetlen közép-európai országban sem regisztráltak. Hozzátette, a szállásdíjbevételek növekedési üteme meghaladja a vendégforgalom bõvülési ütemét. A turizmus egyértelmûen a nemzetgazdaság egyik húzóágazata, a turizmus növekedése már ötödik éve töretlen, 2010 és 2014 között az Európából, Ázsiából és az Amerikából érkezõ vendégforgalom tekintetében jelentõs, kétszámjegyû bõvülés volt Magyarországon. Ebben az idõszakban 29 százalékkal nõtt az Európából érkezõ vendégek száma, ezen belül a szlovák vendégeké 80 százalékkal, Lengyelországból és az Egyesült Királyságból is mintegy másfélszer többen érkeztek. Az amerikai kontinensrõl 56 százalékkal, Ázsiából pedig 60 százalékkal több vendég látogatott ide. Hangsúlyozta: az eddigi eredmények alapján jó esély van arra, hogy idén is új rekordot dönt az ágazat. Az év elsõ tíz hónapjának adatai alapján a vendégszám ismét 8 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 6 százalékkal haladta meg a tavalyit. Budapest is kiemelkedõ forgalmat élvezett idén, a külföldi vendégek 8,8 százalékkal több, összesen közel 6,7 millió vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken januártól októberig, és az év

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

utolsó hónapjaiban is csúcsforgalomra lehetett számítani a fõvárosban. Kitért arra is, hogy a társaság 2016-os tervében, a hároméves marketingstratégia által kijelölt irányokat követve, konkretizálták a feladatokat, akciókat. A turisztikai- és agrármarketing egymást erõsítõ jellege legkézzelfoghatóbban a gasztronómia területén jelenik meg, ezért 2016 a Gasztroélmények éve lesz az MT Zrt. koordinálásával – mondta. A torkos csütörtökkel induló tematikus év 4-5 nagyszabású, országos, vagy azon is túlnyúló gasztronómiai eseményt ölel fel, amelyeket regionális és külképviseleti szervezésû vagy támogatású, illetve agrármarketinghez kapcsolódó események sora kísér egész évben. Minden hónapban más ételek, ételcsoportok kerülnek majd terítékre a gasztroélmények bemutatása során – fejtette ki. Közölte: az új külképviseleti koncepció a regionalitásra épül, a meglévõ külképviseletek tevékenységét kiterjesztik a hasonló kulturális jegyekkel, attitûdökkel rendelkezõ régión belül. Az eddigieknél jóval erõsebb tevékenységet fognak kifejteni például Kanadában az amerikai egyesült államokbeli, Portugáliában pedig a spanyol külképviselettel. Úgy vélte, Magyarország számára versenyelõnyt jelent, ha megfelelõ szinten képviselteti magát azokban a turisztikai küldõországokban is, amelyekre más desztinációk sokszor kisebb figyelmet fordítanak. Jelezte: az elmúlt idõszakban sokat fiatalodott a nemzeti marketing, mind a turisztikai, mind az agrármarketing területen. A fiatal célcsoport kiemelt, hiszen õk részben a jelen, részben a jövõ utazói, akik késõbb családosként is visszatérhetnek oda, ahol jól érzik magukat. Minden eddiginél nagyobb figyelmet szentelnek az online eszközöknek, alkalmazkodva a legújabb utazási trendekhez, ezzel napról napra erõsebb az online jelenlét – tette hozzá.

V Á L L A L K O Z Ó K Ö Z P O N T: www.vallalkozokozpont.hu


8

É R D E K E S S É G E K

Hírnök

A világ legkisebb tintasugaras képe A világ legkisebb, egy emberi szõrszál keresztmetszetéhez hasonló méretû színes képét sikerült elkészíteni tintasugaras nyomtatóval Svájcban.

A szabad szemmel nem látható, 0,0092 négyzetmilliméteres, 80 x 115 mikrométeres (milliomod méter) nyomtatott kép egy víz alatti jelenetet ábrázol: három bohóchalat egy tengerirózsa tapogatókarjai között. A miniatürizálási rekord a Zürichi Mûegyetem (ETH Zürich) szakembereinek sikerült a miniatûr nyomtatásra szakosodott magáncég, a Scrona részvény-

társaság segítségével. Hogy a kép bekerülhessen a Guinnessvilágrekordok közé, a szakembereknek egy speciális mikroszkóp alatt kellett dolgozniuk. Mint arról az egyetem a honlapján beszámol, a mikroszkopikus nyomtatvány jó minõségének kulcsa az úgynevezett kvantumpontokban rejlik. Ezek a nanorészecskék nagyságuktól függõen tûnnek fel más-

Pszichológusnál: – Kérem, segítsen! Az emberek folyton azt mondogatják, hogy milyen csúf vagyok. – Feküdjön a kanapéra, arccal lefelé! * – Suli után egyenesen hazamész? – Nem, mert két sarkon is be kell fordulnom.

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

más színben. A képhez a lehetõ legnagyobb precizitással nyomtattak egymásra több rétegben piros, zöld és kék kvantumpontokat, két pixel között a távolság mindössze 500 nanométer (milliárdod méter). A technológiát egyre nagyobb mértékben alkalmazzák laposképernyõk elõállításánál, ahhoz azonban, hogy széles körben elterjedjen a képernyõk és más optikai berendezések gyártásában, még gyorsítani kell a tempón, a rekordapró képecske kinyomtatása ugyanis több óráig tartott.

www. h i r n o k . h u

www.ethz.ch


Hírnök

CSALÁD, GYERMEK

9

Engedélyt kapott esketésre is

Nagy Repülõ Spagettiszörny Egyház Engedélyt kapott az esketésre a Nagy Repülõ Spagettiszörny Egyház Új-Zélandon.

Az egyház magukat pasztafárinak nevezõ tagjai szerint a világegyetemet egy spagetti- és húsgolyóalapú repülõ teremtmény hozta létre, ugyanakkor a vallás hivatalos honlapja szerint is akadnak olyan követõk, akik paródiavallásként, ironikus mozgalomként tekintenek a kezdeményezésre. Az esketési engedély megadásáról az új-zélandi kormány hivatalos lapja számolt be. Jeff Montgomery anyakönyvi irattárvezetõ szerint döntését kizárólag arra alapozta, hogy a szervezet támogat-e, népszerûsít-e valamilyen vallási, filozófiai, vagy humanitárius meggyõzõdést. „Ezen hiedelmek, vagy meggyõzõdések érvényességérõl nem tisztünk ítélkezni” – idézte Montgomeryt a BBC News. A Nagy Repülõ Spagettiszörny Egyház egyik névtelenségbe burkolózó vezetõje a Radio New Zealandnak elmondta, hogy a következõ lépés egy esketõ jóváhagyatása lesz. Hozzátette, hogy a pasztafári esküvõn a kalózjelmeztõl kezdve a fejfedõként szolgáló tésztaszûrõig bármit lehet viselni. Ezzel arra utalt, hogy évekkel ezelõtt egy osztrák férfi tésztaszûrõvel a fején készíttetett magáról képet a jogosítványához, hogy fellépjen az egyházi kiváltságok ellen. Korábban ugyanis azt olvasta, hogy a jogosítványok igazolványképe nem ábrázolhatja fejfedõben a tulajdonost, kivéve, ha a fej eltakarása vallási célt szolgál. A férfi ezért a „pasztafári vallás” követõjének mondta magát az igazolványkép készítésekor, és végül meg is kapta az iratot. Hasonló akcióval próbálkoztak a múlt hónapban

TO V Á B B I

Németországban, akkor fejre kötött kalózkendõvel, ám ez a próbálkozás sikertelennek bizonyult. A „pasztafári egyházat” 2005-ben az Egyesült Államokban alapította az amerikai Bobby Henderson azzal a céllal, hogy bírálja a kreacionizmus (intelligens tervezés az evolúció tanával szemben) szerepeltetését az amerikai iskolai oktatásban, és követelte, hogy elméletét is oktassák az iskolában, mint harmadik, az elõzõ kettõvel egyenrangú tant.

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www.bbc.com

www. h i r n o k . h u


10

CSALÁD / EGÉSZSÉG

Hírnök

A legtöbb kamasz az interneten keres választ szexuális kérdéseire Bár tízbõl hét kamasz a szüleitõl várná el, hogy felvilágosítsák a szexuális életrõl, kérdéseikre mégis inkább az interneten keresnek választ, vagy a barátaikhoz fordulnak – derül ki az Iskolamarketing és a Free Association 14-19 éves fiatalokkal készített legfrissebb online felmérésébõl. Megjegyezték azt is, hogy 2016 januárjától új, interaktív tananyag segíti a középiskolai tanárok szexuális felvilágosító óráját.

A fiatalok 72 százaléka látott már pornót, sõt a fiúknál ez az arány eléri a 86 százalékot – derül ki a felmérésbõl. Bede Zsuzsa klinikai szakpszichológus, szexuálpszichológus szerint a pornográf tartalom rombolja a tinédzserek valós önképét, és torzítja a szexuális viselkedési normákat, sõt köze lehet ahhoz, hogy minden ötödik tizenévesnek volt már rossz szexuális tapasztalata – áll a közleményben. Négyszer annyi az interneten szexuális tartalmak után kutató fiú, mint a lány. A lányok még tini korukban is gyakrabban fordulnak szexuális kérdéseikkel szüleikhez: 57 százalékuk a szüleitõl vár választ, míg a fiúk alig 37 százaléka. A felmérés szerint a szexuális élet elkezdése a legtöbb fiatal szerint 15-17 éves korban „idõszerû”, és a kamaszok kevesebb mint harmada véli, hogy a 18.

életév betöltése a vízválasztó. A válaszadók mindössze 17 százaléka gondolja, hogy a szexhez szerelem is szükséges, és alig 3 százalékuk hisz abban, hogy az elsõ szexuális együttléttel a házasságig kellene várni. A 14-19 éves fiúk 56 százaléka, lányok 42 százaléka van már túl az elsõ szexen. A nem kívánt terhesség megelõzésére a 10-bõl 9 kamasz az óvszert tartja a legalkalmasabbnak, de a fogamzásgátló tablettát is körülbelül ennyien választják. A szexuális életet élõ lányok 96 százaléka, a fiúk 86 százaléka próbálta már az óvszert, ám nem tartják mindenhatónak a szexuális úton terjedõ betegségek megelõzésére. A válaszadók 98 százaléka szerint vagy a fiúk dolga, vagy közös feladat az óvszer beszerzése, és csak alig néhányuk véleménye, hogy ez kifejezetten a nõkre tartozik. A nem kívánt terhesség „megoldásaként” a fiatalok 73 százaléka az abortuszt választaná. A korcsoportba tartozó lányok 37 százaléka járt már nõgyógyásznál, míg a fiúk közül csak minden 10. volt urológiai vizsgálaton. (A teljes felmérés elolvasható a www.hirnok.hu oldalon)

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


Hírnök

CSALÁD / EGÉSZSÉG

11

Összefügghet az Alzheimer-kór a negatív gondolatokkal Nagyobb valószínûséggel jelentkeznek Alzheimer-kórral összefüggõ agyi elváltozások azoknál, akik negatívan viszonyulnak az öregedéshez – állapították meg a Yale Egyetem közegészségügyi tanszékének szakemberei.

A tanulmány szerint az öregedéssel kapcsolatos negatív gondolatok – például, hogy az idõsek rozogák – leküzdése segíthet visszaszorítani az Alzheimer-kóros esetek számának gyors növekedését – olvasható a Yale Egyetem honlapján. A Becca Levy vezette vizsgálat az elsõ, amely kulturális alapú lelki-társadalmi kockázati tényezõvel hozza összefüggésbe az Alzheimer-kórral kapcsolatos agyi elváltozásokat. Levy szerint az öregedéssel kapcsolatos negatív gondolatok, amelyeket gyakran a társadalom sulykol az egyénbe, olyan stresszt okoznak, amely kóros agyi elváltozásokhoz vezethet. „Habár az eredmények aggasztóak, fontos megjegyezni, hogy az öregedéssel kapcsolatos negatív gondolatok mérsékelhetõek, a pozitívak erõsíthetõek, tehát az ellenkezõ hatás sem kizárt” – húzta alá a szakember. A kutatók az 1958-ban megkezdett és napjainkban is folytatódó baltimore-i öregedési fel-

TO V Á B B I

mérésre támaszkodva egészséges, demenciamentes alanyokat vizsgáltak kutatásokban. Az MRI-felvételek elemzésével arra jutottak, hogy azoknál a résztvevõknek, akik negatívabban viszonyultak az öregedéshez, nagyobb mértékben csökkent az emléknyomok elraktározásáért felelõs agyi terület, a hippocampus térfogata. A csökkent hippocampus-térfogat az Alzheimer-kór elõjele. A kutatók azt is megállapították, hogy jóval magasabb volt az Alzheimer-kór további elõjeleinek számító bétaamilo-

id-lerakódások és az úgynevezett neurofibrilláris kötegek száma a baltimore-i felmérés olyan, már elhunyt alanyainak agyában, akik negatívabban viszonyultak az öregedéshez. Az Egyesült Államokban több mint ötmillióan élnek Alzheimer-kórral. A betegség az idõskori elbutulás leggyakoribb formája, amely a gondolkodási és megismerési funkciók beszûkülésével, magatartásváltozással, valamint gyors leépüléssel jár. news.yale.edu

Tanár az órán: – Móricka, miért van a bal füledben vatta? Talán beteg vagy? – Nem, csak próbálom megakadályozni, hogy ami az egyik fülemen bemegy, a másikon kijöjjön. * Egy fiú bemegy a patikába: – Kérek három doboz óvszert. Mire a patikus: – Papírzacskót adja hozzá? – Nem, köszönöm. Azért annyira nem ronda.

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


12

KÖZLEKEDÉS

Rekord értékesítési eredmény

A Ford is fejleszti az elektromos autóit A Ford 2020-ig további 4,5 milliárd dollárt fektet az elektromos jármûvekkel kapcsolatos fejlesztésekbe, többek közt az új Focus Electric vadonatúj egyenáramú gyorstöltésének megoldásába, amivel várhatóan 30 perc alatt 80 százalékos töltöttséget és 160 kilométeres hatótávolságot biztosít majd közölte a Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítõ Kft.

A vállalat MTI-hez eljuttatott közleménye szerint, 2020-ig 13 új elektromos jármûvel gyarapítja termékkínálatát és az évtized végére a világszerte árusított Fordok több mint 40 százaléka elektromos hajtású lesz. A globális autógyártó már idén kibõvíti az elektromos jármûvek akkumulátoraival kapcsolatos világméretû kutatás-fejlesztési tevékenységét,

az új piaci lehetõségek feltárásába európai és ázsiai tervezési kapacitásait is bevonja. Az elektromos autókkal kapcsolatos kutatásainak globális kiterjesztése révén a vállalat elektromos autó tervezési részlegei virtuálisan, egyazon idõben megoszthatják egymással a fejlesztés alatt álló technológiákat és akkumulátor-teszteket. Így az új tech-

Hírnök

nológiák kidolgozása új lendületet kap, ráadásul a költséges prototípusokból is kevesebbre lesz szükség – áll a közleményben. A Ford azt is közölte, hogy rekord értékesítési eredményt ért el Európában. A novemberi összesített jármûértékesítése a vállalat 20 hagyományos európai piacán elérte a 101 500 darabot, az év elsõ tizenegy hónapjában pedig az 1 181 200 darabot. Az értékesítés 20,5 százalékkal nõtt tavaly novemberhez, illetve 9,9 százalékkal a 2014es év elsõ tizenegy hónapjához képest. A Ford novemberi összesített részesedése a 20 ország összesített jármûpiacán 0,4 százalékponttal 7,9 százalékra, az év elsõ tizenegy hónapjában pedig 0,1 százalékponttal 8,1 százalékra nõtt – közölte a cég.

– Jó napot! Mondja kérem, ez az út vezet a városba? – Nem, uram. Oda magának kell vezetnie egyedül! * A rendõr megállít egy autóst: – Ugye, elismeri, hogy túl gyorsan hajtott? – Nem tagadom, de csak azért tettem, hogy kipróbáljam, vajon elég éber-e a rendõrség. * Ha egy jármû fénysebességgel halad, mi történik, ha bekapcsoljuk a fényszórót?

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


Hírnök

13

KÖZLEKEDÉS

MENNYIBE KERÜLNEK A SZABÁLYSÉRTÉSEK Szabálysértés fajtája Helyszíni bírság Elõzésre vonatkozó szabályok megsértése 15 000 Ft. Elsõbbségre vonatkozó szabályok megsértése 20 000 Ft. Vezetés átengedése olyan személynek, aki nem rendelkezik jármûvezetésre jogosító okmánnyal 25 000 Ft. Az engedélyhez kötött jármû vezetõje nem rendelkezik jármûvezetésre jogosító okmánnyal 25 000 Ft. Ha a mûszaki érvényesség 3-6 hónap között járt le 15 000 Ft. Ha a mûszaki érvényesség 6-12 hónap között járt le 20 000 Ft. Ha a mûszaki érvényesség 12 hónapnál régebben járt le 25 000 Ft. Megkülönböztetõ fényjelzést, vagy hangjelzést adó készülék gépjármûre történõ jogosulatlan felszerelése 20 000 Ft. A megkülönböztetõ fényjelzést, vagy a hangjelzést adó készülék közterületen lévõ gépjármûben engedély nélküli birtoklása 15 000 Ft. Ittas vezetés fél ezrelék alatt 15 000 Ft. Ittas vezetés 0,5-0,8 ezrelék 20 000 Ft. Ittas vezetés nagyobb, mint 0,8 ezrelék 25 000 Ft. Vezetés átengedése ittas személynek 25 000 Ft. Szmogriadó elrendelése esetén, vagy annak megelõzése érdekében bevezetett forgalomkorlátozás, vagy intézkedés megsértése 15 000 Ft.

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u

Utólag fizetve 30 000 Ft. 40 000 Ft. 50 000 Ft. 50 000 Ft. 30 000 Ft. 40 000 Ft. 50 000 Ft. 40 000 Ft. 30 000 Ft. 30 000 Ft. 40 000 Ft. 50 000 Ft. 50 000 Ft. 30 000 Ft.


14

CÉGJEGYZÉK / HIRDETÉS

Hírnök

TÜZELÕANYAG OLCSÓN, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! Tüzifa: 2,8-3 e Ft/q Német brikett: 7,8-8,4 e LAPOS-TETÕK SZIGETELÉSÉT, Tetõk újra lécezését, Ft/q Lengyel szén: 6,4 e Ft/q Cseh barna szén: Kémények építését és bontását, Dryvit-ozást, Fes- 4,2-4,5 e Ft/q Telefon: 06-1-307-7413 ; 06-30tést, Kõmûves munkát Vállalunk! M&H Csoda- 318-9174 Lak Építõipari Kft. Hívjon: 06-70-246-3301 ÉPÍTÕIPARI KÜL- ÉS BELTÉRI teljeskörû felújítása:

OTTHON, ÉPÍTKEZÉS

KULCSRAKÉSZ HÁZAK ÉPÍTÉSE tervezéstõl az át- festés, mázolás, tapétázás, homlokzati hõszigeteadásig. Nagy tapasztalattal, referenciákkal ala- lés. Tel.: 06-70-631-7554 csony árakon. Építõipari felújításokat, javítási REDÕNY, RELUXA, NAPELLENZÕ, SZÚNYOGHÁLÓ munkákat is elvállalunk. 06-30-285-6947 beépítését és javítását vállalom, Észak-Pest meTÜZIFA ELADÓ! KEDVEZÕ FELTÉTELEKKEL, gyors gyében, megfelelõ szaktudással korrekt árakon. kiszállítással, nagyobb mennyiségben is! Érdek- 06-70-557 0862 , duda.peter@gmail.com lõdni: 06-70-333-9598 CSERÉPKÁLYHA, KEMENCE, TÉGLAKÁLYHA, kertiFÛKASZÁLÁST, FÛNYÍRÁST, SÖVÉNYNYÍRÁST, gon- grill építése. 06-20-323-5962 www.kalyhasbt.hu, dozatlan telkek rendbetételét vállaljuk! Tel.: 06- kalyhasbt@kalyhasbt.hu. 70-458-3965 KONTÉNERES SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁS GöFAKIVÁGÁS ALPIN TECHNIKÁVAL, terület gondozás döllõ és környékén. Tel.: 06-20-944-7515 www.konteneregyorsan.hu (tisztítás), hulladék elszállítás. 06-30-255-4466 VIZES SALÉTROMOS FALAK UTÓLAGOS SZIGETELÉSE acéllemezzel talajpára ellen 06-20-347-1500 www.aberenyi.hu

KÜLSÕ HÕSZIGETELÉS: 2 500 Ft., Festés 900 Ft., Tapétázás 1 100 Ft. Minõségi garanciával 06-70250-9132 festoguru.weebly.com

TÉRKÖVEZÉS, BURKOLÁS: teraszok, járdák, kocsi SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, HÕSZIGETEbeállók csempézése, járólapozása. Rövid határidõ- LÉS. SZIÉNA-GIPSZ Bt. Telefon: 06-30-355vel, korrekt árakon! 06-70-365-4999 2491; www.sziena.kalilab.hu

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


Hírnök

CÉGJEGYZÉK / HIRDETÉS

GARÁZSKAPUK, KERTKAPUK, HAJTÓMÛVEK SZERELÉSE, javítása, karbantartása. 06-20-966-0341 ÉPÍTÕANYAG KERESKEDÉS: Kurfis Tüzép Mogyoród, Gödöllõi út 240. 06-28-440-320; 06-309485-401 TETÕFEDÕ-BÁDOGOS mester munkát vállal: 06-12902-101, 06-30-966-0421

SZOLGÁLTATÁS MOSÓ-

MOSOGATÓ GÉPEK, ELEKTROMOS SÜTÕK ÉS MIKRÓK JAVÍTÁSA Garanciával! Hûtõgépek

szervize! Díjtalan kiszállás: Gödöllõ, Mogyoród, Veresegyháza településeken. 06-30-522-1258 ANGOL/MAGYAR FORDÍTÁST VÁLLALOK, szakfordítói képesítéssel rendelkezem, számlaképes vagyok. Tel.: 06-70-2989-768 andream@libertas.hu A Clean Shield Services Kft. 15-20% kedvezménnyel, rövid határidõvel vállal SZÕNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁST környezetbarát tisztítószerekkel, a legkorszerûbb gépekkel. 06-20-458-0821 MOLNÁR KÖLTÖZTETÉS - FUVAROZÁS zongorák, páncélszekrények szakszerû szállítása. Forduljon hozzánk bizalommal! Tel.: 06-30-959-3804 email: molnar.koltoztetes@gmail.com.

TO V Á B B I

15

ANTENNASZERELÉS, MINDIGTV TELEPÍTÉS, UPC Direct, 4 TV-re is. Mûholdról több száz csatorna. 06-30-211-5577 ÜVEGEZÉS-KÉPKERETEZÉS-DÍSZÜVEGEZÉS: Fóti Üveges Manufaktúra (Fót, Károlyi út 15.) 06-27817-673 www.fotiuveges.hu , info@fotiuveges.hu HÛTÕGÉP JAVÍTÁS: Háztartási és ipari, régi és új tipusú NO FROST hûtõgépek javítása. Hétvégén is! 06-30-273-9143 KULCSMÁSOLÁST, ZÁRJAVÍTÁST, ÉLEZÉST, KERÉKPÁRJAVÍTÁST vállalok kedvezõ árakon. Kérésre akár háznál is! 06-20-886-0537 MODERN ÉS STÍLBÚTOROK, AUTÓKÁRPITOK felújítása, átdolgozása, áthúzása. H-p.: 8-18-ig; Sz.: 8-14-ig Cím: 2113 Erdõkertes, Fõ út 173. Tel.: iroda: 06-28-610-657, mûhely: 06-28-479603; mobil: 06-20-964-4044, e-mail: kasaikarpitos@freemail .hu

Egy farmer betelefonál a Fehér Házba, bemutatkozik és közli a recepcióssal: – Ide figyeljen, én akarok lenni az Egyesült Államok következõ elnöke. – Maga meghibbant? – kérdezi a recepciós. – Miért? Az követelmény? * – Miért tart a szõke nõ üres sörösüvegeket a hûtõjében? – ??? – Azoknak a vendégeknek, akik nem isznak. * Akkor van mindenki a helyén, ha a férj autót vezet, a feleség háztartást, az anyós meg áramot. * – Melyik a te anyósod? Amelyik a madárijesztõtõl jobbra áll, vagy amelyik balra? – A középsõ!

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


16

CÉGJEGYZÉK / HIRDETÉS

INGATLANJOG, CÉG ALAPÍTÁS-MEGSZÜNTETÉS, családi jog területein jártas ügyvéd. Egyesületek és alapítványok jogi ügyintézését, peres képviseletét is vállalom. Dr. Pápai Éva 06-30-942-3474, 06-28-413-014 RUHATISZTÍTÁS, SZÕNYEGTISZTÍTÁS, ing, függöny, ágynemû mosás. Dunakeszi, Fõ út 184. Tel.: 06 30 243 7896 Háztól házig szállítás! KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁSOK készítése, tanácsadás, cégeknek, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek. Aranymagnólia Bt. +36-30-3508800 email: aranymagnoliabt@gmail.com, www.aranymagnolia.hu NON-STOP SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZELÉS, Notebook szervizelést és honlapkészítést is vállalunk kedvezõ árakkal. 06-30-610-1385 www.aie.hu SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET. Pc bolt és szerviz. 2100 Gödöllõ, Széchenyi u. 2. telefonszám: 06-28-418-825 VILLANYMOTOR 525-4801

TEKERCSELÉS

Telefon: 06-20-

MINÕSÉGI SZÕNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS garanciával. Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás. Háztól házig - 2 nap alatt. 06-1/2807574; 06-30/94-94-360 www.szonyegexpressz.hu

TO V Á B B I

Hírnök

AUTÓ, MOTOR, KÖZLEKEDÉS DIESEL BEFECSKENDEZÕ RENDSZEREK szakszerû javítása: Gödöllõ, Dózsa György út 69. www.dieselgodollo.hu 06/28-417-479 MOTORKERÉKPÁR ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZELÉS: új és használt motorkerékpárok értékesítése, motoros ruházat, felszerelés, kiegészítõk. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 54/A. 06-28-471-350; 0630-635-5400 MOTORKERÉKPÁROK, ROBOGÓK JAVÍTÁSA, szervizelése rövid határidõvel! Diagnosztika, állapotfelmérés, hibakódok kiolvasása, törlése. Tóth László 06 20 9 723 327

Fiával vásárol a plázában az anyuka, amikor megakad a szeme egy fehérnemûbolt kirakatában lévõ szexis fehérnemûn. Elgondolkodva mondja a gyereknek: – Vajon tetszene ez apádnak? Mire a gyerek kerek szemekkel: – Ugyan már! Apa sosem venne fel egy ilyet! * Két informatikus beszélget: – Képzeld, tegnap az éjszakai klubban megismerkedtem egy csinos szõke nõvel. – Szerencsés fickó... – Felhívtam a lakásra, ittunk egy kicsit, átöleltem... – És aztán, mi volt még? – Egyszer csak azt mondja: vetkõztess le. – Nahát... – Levettem a szoknyáját, aztán a bugyiját is, aztán lefektettem a notebook mellé, az asztalra... – No csak, vettél egy notebookot? Milyen processzorral? * – Mi az anyós mértékegysége? – Meganyád.

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


Hírnök

CÉGJEGYZÉK / HIRDETÉS

FULLDRIVE AUTÓSISKOLA. Vác, Deákvári fasor 6. (Agip kút mellett a sarkon). Mobil: 06-30-3499186 www.fulldrive.hu EGÉSZSÉG VÁLOGATOTT ÜGYFÉLKÖRÛ, ÜGYES KEZÛ MASSZÕR stresszoldó svédmasszázsra várja igényes vendégeit kedvezõ áron. 06-70-268-3300 GYÓGYNÖVÉNY KONCENTRÁTUM: Ariel22 Elixírek bioaktív gyógytea koncentrátumok. Külsõleg-belsõleg sejtszinten azonnal hat, helyreállítja a szervezet mûködését. Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentõ, sebgyógyító, égésre, fekélyre, viszketésre, Nagyon hatékony, és nincs mellékhatása! www.ezoterika22.hu Tel.: 06-20522-5588

VEGYES SZARVASAGANCS, HULLOTTAGANCS, vadászhagyaték felvásárlás aktuális napi legjobb ár kisszállással 06309813095 BARBARA KUTYAKOZMETIKA. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel utca 38. Kérésre házhoz megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu +36-20-935-5059.

TO V Á B B I

17

SZOCIALISTA- ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEKET, régi papír- és fémpénzt, képeslapot keres gyûjtõ. Bármi érdekel. Telefon: 06-20-253-4646. ÚJRA KAPHATÓ! ELÕNEVELT SZÍNES JÉRCE TOJÓNAK + kakas, fehér és színes HÚSCSIRKE. Hozzá táp és kiegészítõk. Aszódi csibefarm (Aszód, Pesti út 40/C; 06-70-520-8515) HÁZI KÉSZÍTÉSÛ MÁJAS HURKA, zsemlés véres hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, kenõ májas, disznósajt, tepertõ,paprikás abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban, frissen, jó áron! 06-30-402-59-61, 06-30-308-0559 VAS,

SZÍNESFÉM, ELEKTRONIKAI ÉS AKKUMULÁ-

HULLADÉK. Ügyfélbarát átvételi árak! www.femhulladekatvetel.hu

TOR

ÉLÕ, SÉRÜLT ÉS 06-20-964-3025

ELHULLOTT ÁLLATOK

szállítása:

INGATLAN Belterületi örökpanorámás telek eladó. Van rajta egy 3 szintes vegyes szerkezetû komfortos épület. A telek 888 nm a ház 25 nm alapterületû. Telefon: 06-20-322-2631

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. h i r n o k . h u


FÕBB TERJESZTÉSI TERÜLETEINK: – Több Fõvárosi és Pest megyei bevásárlóközpontban, okmányirodában, ügyfélszolgálaton, egészségügyi intézményben, vállalkozásoknál, üzletekben, szolgáltatóknál... – Kiemelt helyek: Budapest IV., XV., kerületekben, illetve Csömör, Kistarcsa, Kerepes, Gödöllõ, Szada, Mogyoród, Veresegyház, Erdõkertes, Õrbottyán, Göd, Fót, Dunakeszi. – A hónap aktuális témájában rendezett kiállítások helyszínén partnereinknél; – Digitális formátumban (honlapunkról elérhetõ: www.hirnok.hu).

HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20-480-1751


Kert és Otthon

A Hírnök Magazin melléklete

MAGAZINUNKKAL ÉS MUNKATÁRSAINKKAL IS TALÁLKOZHATNAK A MAGYAR KERT KIÁLLÍTÁSON PARTNEREINKNÉL: AQUAREX '96 KFT., HÍRÖS FÓLIAHÁZ KFT. ÉS A TELIFA ZRT. STANDJAINÁL.


2

KERT ÉS O T T H O N

Hírnök

Kiállítások a Hungexpon 2016. január 27-30-ig

Kerttõl az agrárgazdálkodásig Idén is megrendezésre kerül az AgromashExpo, Agrárgép Show, Magyar Kert, illetve Szõlészet és Pincészet kiállításcsokor, amely 2016. január 27-30-ig várja a látogatókat a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A tavalyi rendezvényt minden idõk legsikeresebb agrárkiállítási csokraként ünnepelték, hiszen a több mint 300 kiállítót csaknem 42 ezren keresték fel.

it mutatják be, köztük több Hannoverben díjazott gépet. Az AGROmashEXPO az input-gépesítés-logisztika hármasát szem elõtt tartva mindhárom tematikában egyre szélesebb választékot mutat be. Növekszik a vetõmagok és egyéb szaporító anyagok, a növényvédõ szerek, mûtrágyák, kártevõ mentesítõ anyagok kínálata, de az agrárelektronika, méréstechnika, automatizálás témakörében is egyre több kiállító jelenik meg.

Az agrár-szakkiállításokkal ezúttal is egy idõben kerülnek megrendezésre a MAGYAR KERT és a SZÕLÉSZET – PINCÉSZET szakkiállítások. A MAGYAR KERT tematikája a teljes szakágazatot lefedi: a kertek, parkok, kommunális zöld területek tervezéséhez, fenntartásához, megmunkálásához szükséges eszközök és technológiák teljes palettája bemutatkozik majd HUNGEXPO 17-es pavilonjában. A SZÕLÉSZET – PIN-Idén január végén is megtelik a teljes Vásárközpont kiállítóval. A HUNGEXPO és a Mezõgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége közötti több éves megállapodásnak köszönhetõen a magyar piaci szereplõk színe-java megjelenik január végén az AgrárgépShow keretein belül. A forgalmazók nagy nemzetközi márkák (Claas, John Deere, Messey Ferguson, Lamborghini, Fendt, Case, Krone stb.) újdonsága-


Hírnök

KERT ÉS O T T H O N

CÉSZET szakkiállításon pedig megjelenik majd minden termék, technológia és szolgáltatás, ami a borhoz kapcsolódik, sõt az elmúlt évektõl már a pálinkakészítéshez használható eszközök gyártásával, forgalmazásával foglalkozó cégek is szép számmal vesznek részt a rendezvényen. A kiállítás helyszíne ezúttal is a Budapesti Vásárközpont 18-as pavilonja lesz. A kiállításokat szakmai

partnereinek köszönhetõen színvonalas elõadások kísérik, amelyek választ adhatnak az ágazatot érintõ aktuális kérdésekre, problémákra. A 2016-ra ismételten kiírásra került a HAZAI és NEMZETKÖZI TERMÉKFEJLESZTÉSI DÍJ pályázata, amelyre a kiállítók november végéig adhatták be pályázati anyagaikat. A szakemberekbõl álló zsûri január elején dönt a díjak

A pályakezdõ agrármérnök gyakorlatát tölti egy gyümölcsösben. Szakértõ szemmel nézegeti a gyümölcsfákat, és így szól az ott dolgozó öreg kertészhez: – Ahogy elnézem, hogy itt milyen elavult módszerekkel dolgoznak, nem csodálkoznék, ha ezek a fák még 10 kiló almát sem teremnének. – Azon én sem csodálkoznék, fiam – feleli az öreg – mivel ezek szilvafák.

3

odaítélésérõl, melyeket az ünnepélyes megnyitó keretében adnak majd át a nyertes cégeknek. Minden adott tehát ahhoz, hogy 2016-ban is sikeres rendezvény várja a kiállítókat és látogatókat: 6 pavilonban, összesen 36 ezer négyzetméteren, vagyis a Budapesti Vásárközpont teljes területén találnak majd érdekes és szakmailag hasznos programot, újdonságot az érdeklõdõk.

Az alkoholfogyasztás mellékhatása, hogy azt hiszed, a volt barátnõid odavannak érted és haladéktalanul fel kell hívnod õket hajnal 4-kor. * Ember bámulja a juhászt, amint az jóízûen eszik a mezõn! Egy idõ után megkérdezi a juhász: – Akar egy harapást? – Igen! – Bodri, csibész!


4

KERT ÉS O T T H O N

Hírnök

Öntözéstechnika és a választék A kertek és termõföldek termékenységének egyik legfontosabb tényezõje a víz. A természetes csapadékon felül általában utánpótlásra, vagyis öntözésre is szükség van hazánkban. Napjainkban a vízpótlás szerteágazó feladat, hiszen a parkoktól a zöldség-gyümölcsösökön át a szántóföldekig más-más öntözési módszerre van szükség.

A már 20 éves tapasztalattal rendelkezõ Aquarex '96 Kft. igazgatóját, dr. Tóth Árpádot kértük, avasson be a cég mûködésébe. – Fõ tevékenységünk a szántóföldön és növényházban termesztett zöldségnövények, valamint gyümölcsösök csepegtetõ öntözésének támogatása. Minden öntözõtelep más, így széles fitting választékra van szükség az egyedi igények gyors kielégítésére. Az általunk választott olasz Irritec cég professzionális együttmûködõ partner. Az öntözéses technológia ré-

sze a tápoldatozás, a tápanyagok megfelelõ mennyiségû és arányú adagolása az öntözõvízbe. Az elõre összeállított NPK keverékek megkönnyítik a felhasználást, a Megasol NPK vízoldható mûtrágya pótolja a szükséges makró- és mikroelemeket és segít a csepegtetõ csõ eldugulásának megelõzésében is. A kertkultúra fejlõdésével nõtt a díszkertek öntözése iránti igény, így bõvítettük kínálatunkat felbukkanó szórófejekkel és a hozzá tartozó automatikákkal. Az LR Nelson cég megbízható termékei méltán váltottak ki el-

ismerést a kerttulajdonosok körében, ezen eszközöket ma Signature néven forgalmazzuk. Cégünk meghatározó szerepet töltött be az MP Rotator hazai meghonosításában, amely technikai újítás átrendezte a hazai parköntözés eddigi megoldásait. – Cégünk sokat tesz a szakma folyamatos fejlesztésért. Az általunk kiadott szakkönyvek a legújabb technológiai megoldásokat ismertetik, így méltán váltanak ki elismerést hazánkban és külföldön egyaránt. – A január végén megrendezésre kerülõ Magyar Kert kiállításon is részt veszünk, mert fontosnak tarjuk partnereink visszajelzését. Megismerkedhetünk új beruházókkal, akik a cég fejlõdésében is fontos szerepet játszanak.


Hírnök

KERT ÉS O T T H O N

5

Terasz beépítés, mert megtehetem!

Nappaliban a természet Bármennyire is szeretnénk meghosszabbítani a nyarat, nincs rá lehetõség, viszont az õszi és téli napok kellemesebben telhetnek a természetes fényt hasznosító és barátságos meleget árasztó télikertben.

Az õszi és téli hónapokban a napfény hiánya okozza általában a rossz közérzetet, esetenként depressziós hangulatot. Talán nem is kell kiemelni a különbséget az ablakon beszûrõdõ fény és a télikert között, hiszen utóbbinál olyan érzésünk lehet, hogy a természet ölén vagyunk, mivel teljes kilátásunk nyílik a kertre, amit fokoz, ha virágokkal díszítjük,

ugyanis a növényeknek is tökéletes helyet teremt. A megfelelõ nyílászárók beszerelésével mi szabályozhatjuk, hogy a terasz nyitva legyen a kert részeként, vagy bezárva, egy hõszigetelt, zárt verandává váljon. Az acél és alumínium vázra épített és mûanyag borítással ellátott, hatalmas üvegfelületekkel rendelkezõ beépített terasz, nagy nyithatósági felületekkel házunk oázisa lehet. A Partner-Doors Kft. erre nyújt megoldást, mivel az ajtó, ablak és egyéb nyílászárók gyártása és értékesítése mellett kiemelt területként foglalkoznak télikertek készítésével az egész ország te-

rületén, sõt Ausztriában és Szlovákiában is vállalnak kivitelezést. Az ingyenes helyszíni felmérés alkalmával gyártási pontossággal felmérik a leendõ télikert, vagy beépített terasz méreteit és megválaszolják a felmerülõ kérdéseket.

Partner-Doors Kft. Bemutatóterem, telephely: 1205 Budapest, Határ út 83. Telefon: 36-20/336-6902, 06-1/287-8100 Email cím: info@partner-garden.com Minõsítések: MSZ EN ISO 9001:2009 Weboldalak: www.partner-garden.com www.partner-doors.hu/


6

KERT ÉS O T T H O N

Hírnök

Amitõl igazán termékeny a magyar kert

Nyár a télben: fóliaház Az évszakok változása, az idõjárás szeszélyei a szabadföldi termesztés meghatározó elemei, amelyek egy nagyszerû találmány, a fólia által kevésbé befolyásoló tényezõk. A választék hatalmas, hiszen a hobbi kertészektõl az ipari méretû fóliasátrakig sokféle lehetõség van.

A fóliaházak széles választékát kínálja a Hírös Fóliaház Kft., amelynek bemutatását Erdõdi Péter, ügyvezetõtõl kértük. – Cégünket 2008. áprilisában alapítottuk, s magyarországi növényház gyártással,

kivitelezéssel, alkatrész forgalmazással, energiaernyõ és FÓLIA kereskedelemmel foglalkozunk. – A január végén megrendezésre kerülõ Magyar Kert kiállításon is részt vesznek. Miért tartják fontosnak, hogy megjelenjenek itt? – A 17-es pavilon, 1/G standján leszünk megtalálhatók. Elsõsorban azért veszünk részt az ilyen rendezvényeken, hogy minél szélesebb körben megismerjék termékeinket, szolgáltatásainkat. Ott szoktunk még

– Ez érdekes, a nagyanyám még lovas kocsin közlekedett, és félt autóba ülni. Az anyám már autóval utazott, de félt repülõre ülni. A lányom imád repülni, viszont fél a lovaktól.

lenni általában az OMÉK (Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár), a Hortus Hungaricus (Nemzetközi Kertészeti Kiállítás és Vásár) és Indagra Románia rendezvényen. – Milyen fejlesztéseket terveznek? – A kertészeti pályázatokon részvevõ fóliaházakhoz igazodó fejlesztéseket tervezzük elsõsorban.


Hírnök

KERT ÉS O T T H O N

7

A tartós fa titka A Magyar Kert kiállításra látogatók a 17-es pavilonban találkozhatnak többek között „nagynyomású fatelítéssel” is, amelynek jelentésével kapcsolatban, remélem nem vagyok egyedül tudatlanságomban.

A szó hallatán többféle kép villant be a fa telítésével kapcsolatban, s mint kiderült igen egyszerû és kézenfekvõ a megoldás. Sinkáné Kovács Zsuzsannát, a Telifa Zrt. cégvezetõjét faggattuk tevékenységükrõl, illetve arról, mit is jelent a fatelítés. – A legtöbb fafajta kültéri felhasználás során gyorsan elkorhad, de a fatelítés által védetté válik a korhadást okozó gombák és féregkárok ellen. Rövi-

den úgy foglalnám össze, hogy 14 atmoszféra nyomáson, az 1,8 x 20 méteres (csõ formájú), úgynevezett autóklávban végezzük a faanyagok konzerválását. Vagyis a vákuumos elõkezelés után a tartályt favédõszerrel töltjük fel és ezt nagy nyomáson juttatjuk a fa rostjai közé. Tehát nem felületkezelés történik, hanem telítõdik a fa. Ez az eljárás olyan védettséget ad, amelyre cégünk 15 év garanciát vállal. – Rengeteg fából készült terméket láthatunk a kínálatukban. Mit emelne ki ezek közül? – Igyekszünk széles méretválasztékú alapanyaggal, raktárról

azonnal kiszolgálni vevõinket, illetve ezekbõl készült különbözõ kültéren elhelyezendõ késztermékeket is kínálunk, mint például: térelválasztók, teraszburkolatok, ágyásszegélyek, cölöpök, támfalak, kerti bútorok stb. Mindezek mellett hozott anyagok konzerválását is vállaljuk. – Miért tartják fontosnak, hogy megjelenjenek kiállításon? – Sokféle, a „telifához” látszólag nagyon hasonló termék kapható, amelyeknek – vásárlóink visszajelzései alapján – jelentõsen alacsonyabb az élettartamuk. Saját technológiánk elõnyeit hatékonyan tudjuk a kiállításokon bemutatni. Minden évben jelen vagyunk a Construma kiállításon és a Gardenexpo-n is.


8

KERT ÉS O T T H O N

Hírnök

Legkapósabbak az 50 négyzetméter alatti, felújított lakások Budapesten 73 százalékkal nagyobb az esélye egy eladásra kínált lakás értékesítésének, mint vidéken, egy lakáson másfélszer könnyebb továbbadni, mint egy családi házon, a legkapósabbak az 50 négyzetméter alatti, felújított lakások - állapította meg az Otthontérkép ingatlankeresõ portál legújabb elemzésében.

Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint saját adataik alapján a használt lakást vásárlók 30-40 százaléka befektetési céllal vesz lakást. Ebben a körben legkeresettebb a kisebb alapterületû, felújított lakás, amelyeken ma 7-10 százalékos hozamot lehet elérni. Országos átlagban minden 6 eladásra kínált lakásból egy kel el. Legjobb helyzetben a fõvárosi eladók vannak, Budapesten ugyanis három kínálat-

ra jut egy eladás. E tekintetben nincs különbség az új és a használt lakások között. Szintén az országos átlag szerint egy lakást másfélszer könnyebb eladni, mint egy családi házat. Az eladás valószínûsége arányosan csökken az alapterület növekedésével. Például az 50 négyzetméter alatti lakások – az átlaghoz mérten – 75 százalékkal nagyobb eséllyel találnak új tulajdonost. A 180 négyzetmé-

ternél nagyobb lakások viszont – szintén az átlaghoz képest – 50 százalékkal roszszabb eséllyel indulnak az értékesítésben. Az Otthontérkép tulajdonosa, a Mapsolutions Zrt. nemrégiben megvásárolta az Ingatlantájolót tulajdonló Amango Software Kft.-t, tovább erõsítve pozícióját a piacon. Az akvizíciót követõen az Otthontérkép csoportnál az online elérhetõ ingatlanhirdetések immár több mint 90 százaléka megtalálható. Az Otthontérkép ügynökségi partnereinek száma megközelíti a 700-at, miközben egyedi látogatóik száma meghaladja a havi 1,1 milliót.


Hírnök

KERT ÉS O T T H O N

9

Megugrott a kereslet a csok-nak megfelelõ lakások iránt Az új támogatásokhoz kapcsolódó felfokozott várakozások miatt december 14-tõl január 6-ig az ingatlan.com-on 30 százalékkal több keresés történt az új lakóingatlanokra az elõzõ év azonos idõszakához képest, mindez azt is jelzi, hogy rendkívül nagy az érdeklõdés a csok feltételeinek megfelelõ ingatlanok iránt – közölte a portál legfrissebb felmérése alapján az MTI-vel.

Az ingatlan.com tapasztalta azt is, hogy december második felében és január elsõ napjaiban számottevõen, 64 százalékkal nõtt a magánszemélyek által feladott hirdetések száma, ami elsõsorban az új családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bejelentésével magyarázható. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezetõ gazdasági szakértõjét, aki elmondta: a legtöbb ember a jelenlegi lakását adná el, és az új lakástámogatási rendszer által kínált lehetõségekkel igyekszik majd újat vásárolni. Hozzátette: január elsõ hetében, amikor már ismertek vol-

tak a támogatási rendszer részletei, 44 százalékkal nõtt a keresések száma éves összevetésben. A keresõk pedig már egy kattintással le tudják szûrni a csok-nak megfelelõ új lakásokat és házakat - mondta. Az ingatlan.com friss öszszeállítása szerint Budapesten a 10+10 millió forintos támogatáshoz elõírt, minimum 60 négyzetméternél nagyobb, új építésûként hirdetett lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 535 ezer forint volt. Az ország más városaiban jóval alacsonyabb az árszint. A második Székesfehérvár, ahol az átlagos négyzetméterár 380

ezer forint volt ebben az idõszakban, majd Debrecen következik 345 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Kecskeméten 328 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, Gyõrben 307 ezer forint, Pécsett pedig 287 ezer forint. A három gyermeket vállaló fõvárosi házaspároknak a csok mellett mindenképpen szüksége lesz önerõre az elsõ lakásuk megvásárlásához, de a vidéken élõ családok már e nélkül is új otthonhoz juthatnak - vélekedett a szakértõ. Az ingatlan.com szakembere azt is elmondta, hogy a lakásépítési kedvet ösztönzõ kormányzati lépések felpörgethetik a piacot, és megfelelõ alapot teremthetnek ahhoz, hogy a jelenlegi kevesebb mint 10 ezerrel szemben 30-40 ezer új lakás épüljön évente, ami a magyar ingatlanpiac egészséges mûködéséhez szükséges.


10

KERT ÉS OTTHON

Hírnök

Egyszerûsített és bõvített csok A tavaly július 1-jével bevezetett egyösszegû, vissza nem térítendõ lakáscélú támogatás, a családok otthonteremtési kedvezménye (csok) január 1jétõl még kedvezõbb feltételekkel igényelhetõ – áll az Emberi Erõforrások Minisztériuma (Emmi) háttérintézménye, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet honlapján. A legfontosabb változások között említették, hogy a lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jövõben nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének megállapításánál. Eltörlik továbbá az ingatlanokra elõírt

160 négyzetméteres felsõ mérethatárt, ez azt jelenti, hogy az ennél nagyobb hasznos alapterületû ingatlanokra is igényelhetõ lesz a csok. Januártól a külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az elõírt fél éves biztosítási idõszakba, ez – a közlés szerint – elõsegítheti, hogy a külföldön munkát vállaló fiatalok hazatérve le tudjanak telepedni. Az elõre vállalt gyermekek esetében elegendõ, ha csak az egyik szülõ 40 év alatti. A változások közé tartozik, hogy az igénylésnél már nemcsak a 16, hanem a 20 év alatti eltartottakat is figyelembe lehet venni,

felsõoktatási továbbtanulás esetén pedig a 25 év alattiakat is. A használt lakóingatlanok vásárlása, vagy bõvítése esetén járó csok alapösszege 10 százalékkal emelkedik, így egy gyermek után 550-660 ezer forint, két gyermek után 880 ezer-1,43 millió, három gyermek után 1,32-2,2 millió, négy vagy több gyermek után 1,762,75 millió forint jár. Az újonnan épített vagy vásárolt lakóingatlanok esetében a kedvezmény egy gyermek esetén 600 ezer forintra nõ, két gyermek esetén 2,6 millióra, míg három, vagy több gyermek esetén 10 millió forintra. Az új lakóingatlant építõ, vagy vásárló családok közül azoknál, akik jelenleg három vagy több gyermeket nevelnek, illetve a jövõ-A csalad.hu portálon ismerteti a kormány az új otthonteremtési programjának részleteit; a családosoknak, vagy a gyerekeket vállalóknak szóló tájékoztató tartalmazza a kedvezmény igénybevételének feltételeit.


Hírnök

KERT ÉS OTTHON

ben (a meglévõ gyermekeket is figyelembe véve) legalább három gyermek felnevelését vállalják, a normál szabályokhoz képest többletkedvezmények is vannak. Eszerint akár három gyermeket is lehet majd elõre vállalni, amelynek határideje 10 év lesz. Ez a határidõ akkor is, ha a meglévõk mellé csak egy vagy két gyermeket vállalnak, de ezzel a gyermekek létszáma eléri a legalább hármat. Azokat a gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény összegének megállapításánál, akik után korábban már igénybevettek csokot, vagy a szocpolt, de a korábban kapott támogatás összegét a 10 millió forintos kedvezménybõl le kell vonni. A megvásárolandó új lakásnak legalább 60 négyzetméternek, míg családi ház esetén legalább 90 négyzetméternek kell lennie.

Nem feltétel, hogy az igénylõnek, vagy családtagjainak ne legyen meglévõ lakástulajdona, vagy haszonélvezeti, használati joga a kedvezmény igénylésekor. Az érintett háromgyermekes családok az általuk felvett lakáscélú kölcsönhöz kedvezményes állami kamattámogatást is igényelhetnek. A kamattámogatás maximális idõtartama 25 év, és legfeljebb 10 millió forint kölcsönösszegig igényelhetõ. A csok bõvítésével egyidejûleg ugyanakkor – a visszaélések kiszûrése érdekében – több plusz feltételt is beépítettek rendszerbe, ezek közé tartozik a büntetlen elõélet (vagyon elleni bûncselekmények tekintetében). A

11

három-, vagy többgyermekes, új ingatlant építõ, vagy vásárló családoknál a feltételek közé tartozik, hogy az igénylõ nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben, továbbá az igénylést megelõzõen legalább 2 évig folyamatosan biztosított volt, ezen belül pedig minimum az igénylést közvetlenül megelõzõ 180 napban keresõtevékenységet is végzett. A tájékoztatás szerint ebbe nem számít bele a közfoglalkoztatás. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelõs államtitkára közölte, az új programmal kapcsolatos konkrét kérdésekkel már hívható az Emmi 06-1-795-31-68 telefonos ügyfélszolgálata.

Férfi, a játszótéren megszólít egy gyereket: – No, kisfiam, mi lesz belõled, ha nagyfiú leszel? – Belõlem sose lesz nagyfiú. – Hogyan mondhatsz ilyet kisfiam? – Úgy, hogy én lány vagyok.


12

K E RT

ÉS

OTTHON

Hírnök

A válság utáni legeredményesebb évét zárta az ingatlanpiac 10 039 ingatlan adás-vétel bonyolódott le, ami az egy évvel korábbinál 1,8 százalékkal több. Tavaly a legtöbb, 12 355 adás-vétel júliusban volt, de A cég által az MTI-hez hét- lomban nem érvényesült sze- márciusban, áprilisban, júniusfõn eljuttatott közlemény ki- zonalitás, vagyis az erõsödõ ban is 12 ezernél több lakás emeli: tavaly az utolsó ne- negyedévek helyett nagyjából cserélt gazdát. A legkevesebb gyedévben 32 434 ingatlan azonos, de erõsnek mondható ügyletet, 9040-at január hozta adás-vétel történt, ami egy forgalom zajlott minden ne- a múlt évben, de 2014-ben hét százalékkal nagyobb az egy gyedévben. hónap is szerényebb forgalmat Decemberben országosan mutatott. évvel korábbinál. A forga– Anyu, miért vagy rám mérges? Sosem Két fickó dumál: – Képzeld, vettem egy kutyát és ritka- mondtam, hogy kitakarítottam a szobámat! – De igen, éppen az imént! ság, milyen okos! – Nem, én csak azt mondtam, hogy befejez– Miért, mit tud? tem a szobám takarítását! – Minden reggel behozza az újságot! * – Viccelsz? Azt majdnem minden kutya tudja! „Ne aggódj az egészséged miatt. Elmúlik.” – Csakhogy nekem nincs elõfizetésem! A válságot követõ idõszak legeredményesebb ingatlanpiaci éve volt a 2015-ös a Duna House (DH) szerint, az ingatlan franchise hálózat saját becslése szerint tavaly 135 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami 20 százalékkal meghaladta a 2014-es forgalmat.


Hírnök

K E R T

É S

O T T H O N

13

Az új csok-ra szigorúbb követelmények is vonatkoznak Az új lakástámogatási rendszerre (az új csok) vonatkozó kormányzati intézkedések szigorúbb épületenergetikai követelményekkel párosulnak, amelyekkel az új épületek energiaigénye jelentõsen, felére csökkenhet a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) szerint.

Az intézet MTI-hez eljuttatott közleménye kiemeli: az épületek energiahatékonyságát szabályozó rendelet kimondja, hogy ha egy épület központi költségvetésbõl származó támogatás igénybevételével valósul meg, akkor azoknál azokat az energiahatékonysági követelményeket kell érvényesíteni, amelyeket más esetekben csak 2018-tól kellene alkalmazni. A szigorítás következményeként többek között a falaknak, nyílászáróknak, födémnek a jelenleg érvényes szabványoknál mintegy 40 százalékkal energiatakarékosabbnak kell lenniük. Minden beruházás az eddigieknél jóval nagyobb energia-

megtakarítást eredményez majd, köszönhetõen a költségoptimalizált szintre vonatkozó épületenergetikai elõírásoknak – közölték. A közlemény idézi Szalai Gabriellát, a MEHI munkatársát, aki elmondta: nemcsak az építészek, hanem a mérnöktársadalom számára is elengedhe-

tetlen, hogy a csok-os lakások tervezésénél, építésénél tisztában legyenek az új szabályok érvényességével. Az építtetõk számára is elemi kérdés, hogy most épülõ házuk, lakásuk ne váljon pár éven belül energetikailag elavulttá, és emiatt veszítsen értékébõl. Fontosnak nevezte, hogy az új lakástámogatások odaítélésénél és az elkészült épületeknél a hatóságok ellenõrizzék, hogy valóban teljesülnek-e a jogszabályok által elõírt követelmények.

Tegnap szokás szerint fél 6-kor értem haza a munkából, és azonnal észrevettem, hogy a feleségemnek rossz napja volt. Akármit mondtam neki, mindenre ingerülten válaszolt. Hét óra körül már kezdett elegem lenni a vitatkozásból, ezért kitaláltam, hogy tegyünk úgy, mintha most érkeznék csak haza, és kezdjük elölrõl, nyugodt hangon, az egész társalgást. Kimentem az ajtón, majd visszajöttem, és kedvesen beköszöntem: – Szia, drágám, megjöttem! Mire õ: – Hol a fenében voltál? Már este 7 van!


14

K E RT

ÉS

OTTHON

Hírnök

További intézkedésekkel élénkülhetne az építõanyagpiac Megosztja az építõanyagpiacot a kormány elképzelése, amely szerint a jövõben a kisebb társas- és a családi házak energetikai felújításához csak visszatérítendõ támogatást lehet igénybe venni - mondta Vidor Gyõzõ, a Magyar Építõanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) elnöke az MTI-nek.

A piaci jelzések alapján a visszatérítendõ támogatások, vagyis a kedvezményes hitelek önmagukban valószínûleg nem adnak jelentõs lendületet a korszerûsítéseknek – jelezte a szakember. Hozzátette: érdemben növelné a keresletet viszont, ha a felújításoknál is vissza lehetne igényelni az 5 százalék feletti áfát. Változatlan peremfeltételek mellett a felújítások számában a MÉASZ stagnálást prognosztizál, mert arra számít, hogy a finanszírozni képes beruházók pályázattól függetlenül is végrehajtják a felújításokat. A hõszigetelõ anyagokat, épületgépészeti berendezéseket valamint nyílászárókat gyártó és forgalmazó cégek viszont kivárnak, hátha mégis lesz vissza nem térítendõ támogatás – mondta az elnök. Vidor Gyõzõ elmondása szerint az új építésekre vonatkozó áfacsökkentést a

MÉASZ tagjai üdvözlik, ez valószínûleg érezhetõen megemeli majd az új lakóépületek építését, és várhatóan 2016 második felétõl érezhetõ lesz a hatása. Még jobban ösztönözné a fejlesztõket, ha a 3 százalékos kedvezményes otthonteremtési hitel felvételének a lehetõségét kiterjesztenék minden új lakóépület beruházójára – emelte ki. Az elnök szerint pozitív hatása lehet a kiterjesztett családi otthonteremtési kedvezménynek (csok), és bízik az Otthon melege program folytatásában is, amelynek keretében az 5-60 lakásos panelépületek újulnának meg. A szakember az építõanyagpiac 2015-ös teljesítményérõl elmondta: az új lakóépületek, lakások számának alakulása elsõsorban a falazóanyag-gyártók piacát mozgatja. A MÉASZ adatai szerint a szerkezetépítõ anyagok piaca gyenge volt 2015-ben, alig haladta meg a 2010-es érté-


Hírnök

K E RT

ÉS

ket, miután az elméletileg kívánatos évi 40 ezer új lakás helyett ennek csak az egyötöde épült meg. A tégla- és cseréptermékek értékesítése stagnált 2015-ben, a zömmel felújításoknál használt fehértermékek, a pórusbeton és gipszkarton eladása ugyanakkor 6-8 százalékkal bõvült. A hõszigetelõ anyagok közül az expandált polisztirol habokból is 8-10 százalékkal több fogyott 2015-ben, mint az elõzõ évben. Ennek oka az, hogy sok, korábban nyertes pályázat esetében a házak felújítása 2015-ben készült el. Emellett szigorodott a szabályozás, vastagítani kellett a falakon a hõszigetelést, emiatt 2016ban is hasonló növekedés várható ennél az Egy kezdõ ejtõernyõs kiugrik a gépbõl és zuhan lefelé, nem nyílik ki az ernyõje. Kétségbeesetten keresi a zsinórt, amit meg kell húzni, de nem sikerül megtalálnia. Már nagyon közel van a földhöz, amikor látja, hogy közeledik egy felfelé repülõ ember. Odakiáltja neki: – Hé, maga, tud valamit az ejtõernyõkrõl? – Én nem – feleli az. – És maga a gázkazánokról? * A kutya tényleg az ember legjobb barátja. Ha nem hiszed el, próbáld ki a következõt: Zárd be a kutyádat és a feleségedet a kocsid csomagtartójába. Egy óra múlva nyisd ki! Ki örül neked jobban, amikor meglát?

OTTHON

15

anyagnál. A szálas hõszigetelõ anyagok – kõzetgyapot, üveggyapot – elsõsorban a vállalati és a középületek hõszigetelõ anyagai, ezekbõl körülbelül annyi fogyott, mint 2014-ben. A csempepiac 6-8 százalékkal növekedett, fõleg az ország nyugati részében élénkült meg a kereslet, ahol arányaiban több új lakás épült. A segédanyagokat – vegyi anyagokat, ragasztókat, vakolatokat – gyártók 8-10 százalékkal növelték eladásaikat 2015-ben, szintén a felújításoknak köszönhetõen. Az épületgépészeti termékek eladása stagnált, ezek zömét ugyanis az új építkezéseknél használják fel. A nyílászárók piaca viszont 7-9 százalékkal bõvült, de a gyártók nem tudták a megemelkedett költségeikhez – például a romló forint/euró árfolyamhoz – igazítani az áraikat, és emiatt több cég csõdbe is jutott. A nyílászárók beépítésénél már most gondot jelent a szakképzett szerelõk hiánya, ezért a szakma OKJ-s képzést javasol, nyílászáró és árnyékolástechnika szerelõ szakmában. A MÉASZ-nak öt szakmai tagszövetsége van, amelyek több mint 500 vállalkozást képviselnek, továbbá 10 pártoló taggal rendelkezik. A tagok felölelik az égetett kerámia, a hõszigetelõanyagok, az építõkémiai, valamint az épületgépészeti és nyílászáró termékek gyártását.

Hírnök 2016 január  
Hírnök 2016 január  

A legtöbb kamasz az interneten keres választ szexuális kérdéseire Összefügghet az Alzheimer-kór a negatív gondolatokkal Rekordszámú céget tö...

Advertisement