Page 1

2014/6

X. évf.

N! E Y G N I

2014.

JÚNIUS

INFORMÁCIÓS MAGAZIN

CÍMJEGYZÉK , A PRÓHIRDETÉS , TR A F F I P A X I N F O R M Á C I Ó K , S Z U D O K U ...


Hírnök

3

G O N D O L A T O K

Az igazi felelõsök megússzák

Depressziósok elõnyben? S

zerintem május hónap top bûncselekménye, ahogy 25 millióval elsétált egy pénzszállító. Ez önmagában nem is lenne nagy hír, ha az illetõ eltûnt volna és csak néhány napos, hetes, esetleg hónapos keresgélés után bukkannak rá. Ezzel szemben pár óra alatt nyakon csípték, mert nem is akart lelépni, csak egyet dõzsölt. A 22 éves fiatal, alig 18 órányit volt milliomos, amit ki is használt a maga módján, igaz csupán 3 millió forintot sikerült elköltenie. Valószínûleg úgy döntött, itt az ideje, hogy gondtalanul jól érezze magát: moziba ment, gyorsétteremben evett, meglátogatott night clubbot, márkás tornacipõt, farmert, szemüveget, menõ órát és játékkonzolt vásárolt magának. Semmi extrém. Ha belegondolunk, Berki Krisztián húszmilliós Mercivel és tízmilliós órával dobta fel magát egyetlen nap alatt... úl sok minden elgondolkodtató az eset kapcsán. Leginkább az aa tény, hogy egy olyan ember járt-kelt oldalán fegyverrel, aki még a saját szülei szerint sem százas. Édesapja azt nyilatkozta, hogy „komoly gondok vannak vele, sok tekintetben egy 15 éves gyermek szintjén van. Nem véletlenül diagnosztizáltak nála mániás depressziót, amelyre gyógyszert is kell szednie”. Felvetõdik a szülõk felelõssége, de szerintem az orvos is megkérdezi, hogy mit dolgozik, mielõtt felírja a gyógyszert. Hiszen nem arról van szó, hogy meglepetésszerûen bekattant. Ez az általános elmeállapota, amit – elméletileg szigorú – orvosi vizsgálatnak kellene kiszûrni. A bíróságról hazatérve pedig a filmrõl beszélt, amit az akciója után nézett meg a moziban. Az ítélethirdetés másnapján pedig, el akart indulni dolgozni. Fel sem fogta mi történt. Ez az ember stukkerrel járkált és százmilliókra „vigyázott”?! z viszont pozitív, hogy az ilyen ügyekben már gyorsított eljáarásban ítélkeznek. Elfogása után néhány nappal, elsõ fokon 4 év 8 hónap letöltendõ börtönt kapott. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt érdemli. Inkább gyógykezelésre lenne szüksége. Richárd nem bûnözõ, hanem csak agyilag zokni. Az igazi rabló megpróbál eltûnni, lelépni. Õ meg talán fel sem fogta, hogy nem is saját pénzét költi. Viszont, nem csak õt ítélném el, hanem azokat is, akik nem vették észre, nem törõdtek vele… Szerencse, hogy vásárlási és nem lövöldözési bekattanása volt! Azért igencsak elgondolkodtatott az ítélet második fele, vagyis „öt évre(!) eltiltották a személy- és vagyonõri foglalkozás gyakorlásától”. Azután ismét fegyvert foghat, milliókat õrizhet? Meggyesi Gyula

T

A

X. évf. 6. szám; 2014. Június

MEGJELENIK: MINDEN HÓNAP ELSÕ SZERDÁJÁN

www.hirnok.hu FÕSZERKESZTÕ: Meggyesi Gyula Mobil: 06-20-9359-952

E-mail: hirnok@hirnok.hu FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES: Fejér Andrea 06-20-480-1751 info@hirnok.hu KÖZPONT ÉS LEVÉLCÍM: 2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10. Telefon/fax: 06-28-540-160

E-mail: info@hirnok.hu;

HIRDETÉSFELVÉTEL: 06-20-480-1751; 06-28-540-160; 06-20-9359-952;

Kiadja a Alapítva: 1992

NYOMÁS: Premier nyomda Sokszorosításért felelõs: Hlinka Károly

TERJESZTÉS: Helyi vállalkozások, üzletek, ügyfélszolgálatok..., alternatív terjesztõink, partnereink

A PROGRAMOK, INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛEK! Amelyik írásban, vagy annak végén elérhetõség található, az reklámként szerepel lapunkban.

A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT NEM VÁLLALUNK FELELÕSSÉGET! Az írások és hirdetések máshol történõ megjelenéséhez kiadónk hozzájárulása szükséges.

H O N L A P J A I N K :

www.hirnok.hu CSALÁDOKNAK: www.csaladi.hirnok.hu ÉPÍTKEZÕKNEK, LAKÁSSZÉPÍTÕKNEK: www.otthon.hirnok.hu VÁLLALKOZÓKNAK: www.vallalkozo.hirnok.hu Újságíróknak, sajtósoknak: www.sajto.hirnok.hu TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

H Í R N Ö K M A G A Z I N : www. h i r n o k . h u


4

Hírnök

VÁLLALKOZÁS

„Az online gépek miatt nõttek az adóbevételek”

Végtelen kassza-hajsza Több hónapja hisszük, hogy már nem lehet új a nap alatt pénztárgép ügyben, de mindig okoznak meglepetéseket.

Mint arról beszámoltunk, április 30-án megszûnt az 50 ezer forintos támogatás lehetõsége. Azok a jogkövetõ vállalkozások is elvesztették a lehetõséget, amelyek mindent megtettek a vásárlás érdekében. Kiadónk üzletébe is kellett vásárolni pénztárgépet, így saját tapasztalatot közvetíthettünk olvasóinknak. Sõt, sikerült „tesztelnünk” a visszavont engedélyû gépekkel járó tortúrát is. A sok átregisztrálás után, április végén továbbra sem lehetett tudni mikor kapunk gépet, annak ellenére, hogy próbáltunk informálódni a cégnél. Április 30-án leemeltük az Izsák Pénztárgépközpont és Szerviz polcáról – a lapunk márciusi szá-

mában bemutatott – TaxMini online pénztárgépet. Ezzel még a támogatottak körében tudtunk maradni. Csakhogy – ne legyen egyszerû az élet – idõközben a NAV átutalta a megrendelt gépre azt az elõleget, amelyet a SAM4S NR-270-es gépre, majd az NR-300-asra kifizettem. Mivel van már gép, május 5én lemondtam a megrendelést, amely után elküldték a számlát az elõlegrõl. Néhány nappal késõbb érkezett egy „Elõlegbekérõ” is 147 ezer forintról. A következõ levélben pedig arról értesítettek, hogy a „támogatást” csak a NAV-nak küldhetik vissza. Azt a 31 750 forintot, amit én fizettem ki elõlegként

– Fiam, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? – Kertész. – Kertész? Miért pont kertész? – Akkor medencés fiú. – Az meg miért szeretnél lenni? – Akkor pizzafutár.

– Megtaláltad a pornóvideókat, mi? * – Hová viszed azt a tehenet, komám? – Viszem az állatorvoshoz. – Beteg? – Nem. – Nem ad tejet?

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

?

– de máshol vásároltam, így nem tudták beszámítani. Most futhatok tovább a pénzem után – több ezer vállalkozótársammal együtt… A Nemzetgazdasági Minisztérium május végén kiadott tájékoztatása szerint az elsõ negyedévben 29 százalékkal, 17 milliárd forinttal több fizetendõ áfát vallottak be a kiskereskedelmi szektor kiemelt, áfa-csalásokkal leginkább érintett szakágazatai a tavalyihoz képest. A teljes kereskedelmi szektor 15 százalékkal, 55 milliárd forinttal teljesített jobban a tavalyi év azonos idõszakához. A közleményben kiemelték, hogy az online pénztárgépek bekötésének javára írják az adóbevételek növekedését. M. Gy.

– De ad. – Hát akkor miért viszed oda? – Mert az övé. * A kopasz találkozik a púpossal: – Hé! Mit viszel a hátizsákodban? – A fésûdet! ...

www. v a l l a l k o z o k o z p o n t . h u


Hírnök

VÁLLALKOZÁS

5

Fura ellenõrök, NAV-on álrevizorok Az utóbbi napokban több sajtóorgánum is foglalkozott furcsa ellenõrzésekkel és bírságokkal, amelyeket egyes vállalkozók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak tulajdonítanak. A leírtak alapján egyértelmû, hogy ezekhez semmi közük a NAV munkatársainak, az állítólag megtörtént esetek egyetlen részletükben sem azonosíthatóak az adóhivatal revizorainak jogszabályban meghatározott ellenõrzései gyakorlatával.

A NAV hatáskörébe tartozó ellenõrzések tartalmi és formai követelményeit szigorú jogszabályok határozzák meg. Ezek alapján a próbavásárlásokat, operatív helyszíni ellenõrzéseket legalább két adóellenõr végzi, akik személyazonosságukat kötelesek névre szóló, arcképes, hologrammal ellátott szolgálati igazolvánnyal igazolni, ellenõrzési jogosultságukat pedig a nevükre kiállított megbízólevéllel alátámasztani. Az ellenõrzésrõl a helyszínen jegyzõkönyv készül, amelyet az adózó, illetve jelen lévõ képviselõje, valamint az eljáró revizorok aláírnak. A jegyzõkönyvben foglaltakra az adózó észrevételt tehet. Ha az ellenõrök mulasztást állapítanak meg, annak tényérõl és szankciójáról a NAV határozatot hoz, amelynek jogerõre emelkedése után 15 napon belül esedékes a bírság megfizetése. Tehát a revizor az adózótól a helyszínen alapvetõen nem kérhet, és nem vehet át pénzt, csak speciális esetben. Speciális esetnek számít olyan külföldi árusok ellenõrzése, akik Magyarországon adóköteles tevékenységet folytatnak adószám nélkül, és erre a helyszíni revízió fényt derít. Az adóellenõr ilyen esetben a jegyzõkönyv felvétele mellett egyben határozatot is hoz. Ez utóbbiban rendelkezik a

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

mulasztási bírság mértékérõl és amennyiben szükséges a mulasztási bírság biztosítékaként az árukészlet lefoglalásáról. A megbírságolt személyt ebben az esetben is megilleti a jogorvoslat lehetõsége, azonban a határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ha a megbírságolt külföldi személy hajlandó a helyszínen kifizetni a mulasztási bírság összegét, akkor a revizor az átvett összegrõl szabályszerû nyugtát állít ki, az árukészlet lefoglalását pedig feloldja. Egyéb esetekben a helyszíni ellenõrzéskor a revizor pénzt nem vehet át az ellenõrzött adózóktól. A NAV az adózóknak azt javasolja, hogy minden ellenõrzés során gyõzõdjenek meg az ellenõrzést végzõk személyazonosságáról és az ellenõrzésre feljogosító megbízólevél meglétérõl. Tartsák szem elõtt azt is, hogy a helyszíni vizsgálatról minden esetben jegyzõkönyvnek kell készülnie, amit a hatóság és az adózó képviseletében jelenlévõknek alá kell írniuk. Gyanúra adhat okot, ha ezek közül bármelyik elmarad, vagy a dokumentumok hitelessége megkérdõjelezhetõ. Ilyenkor ajánlatos rendõrt hívni, aki tisztázhatja a helyzetet. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

V Á L L A L K O Z Ó K Ö Z P O N T: www.vallalkozokozpont.hu


6

KÖZLEKEDÉS

Hírnök

20-30 kilométerenként egy ellenõrzõ autó

Jön a 160 új sebességmérõ Két cég nyerte meg az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) traffipaxtenderét; a 160 sebességmérõ berendezést 720 millió forintért szállíthatja az ARH Informatikai Zrt. és az iCell Mobilsoft Zrt. – írta a napi.hu.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának kiegészítésében olvasható, hogy a szerzõdés tárgya „szállítási szerzõdés keretében 160 db alapfunkciós Változtatható helyû Komplex Közlekedési Ellenõrzési Pont (KKEP) tervezése, gyártása, szállítása, üzembe helyezése, majd további funkciók ellátására való alkalmassá tétele, valamint ezekhez tartozó oktatási tevékenység ellátása”. A szerzõdés végleges összértéke 720 millió forint áfa nélkül (az eredetileg becsült összérték valamivel több, mint 660 millió forint volt). A mobil traffipaxok szállítására szóló tendert még 2013 augusztusában hirdette meg az ORFK. A döntés március 20-án született, és a

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

szerzõdés európai uniós alapokból finanszírozott programmal kapcsolatos. A napi.hu azt írta: a 160 eszközzel néhány hónap múlva már ellenõrizhetik az autósokat. A mostani gyõztes két cég valósította meg az e-útdíj rendszert is. Az ORFK korábban azt közölte az MTI-vel, hogy az újfajta traffipaxok nem csak sebességet mérnek: nagy felbontású kameráik más szabálysértést is képesek dokumentálni, mint például a szabálytalan sávváltást, a leállósáv, vagy buszsáv jogszerûtlen használatát, a tiloson áthajtást, a kanyarodás, irányváltoztatás szabályainak megszegését, a biztonsági öv használatának elmulasztását. A KKEP-k képesek adatokat lekérni a hatósági nyilvántartásokból automatikus rendszámfelismeréssel – így útdíj, útvonalengedély, behajtási engedély, bírsági nyilvántartás rendszerét is ellenõrizni tudják. Pintér Sándor belügyminiszter tavaly decemberben az Indexnek arról beszélt, hogy vesznek „365 fixen elhelyezett traffipaxot és 160 mobil készüléket (...) Protekció nincs, emberi kéz a gépbõl ki nem tudja emelni a felvételeket. (...) az autóba szerelt traffipaxot akár az ország teljes hosszában fel tudjuk állítani, ha mondjuk kontrollálni akarjuk az átvonuló forgalmat. Akkor nagyjából 20-30 kilométerenként számolhatunk egy ellenõrzõ autóval”.

H Í R N Ö K M A G A Z I N : www. h i r n o k . h u


Hírnök

KÖZLEKEDÉS

7

TRAFFIPAX ELLENÕRZÉSEK – JÚNIUS

A RENDÕRSÉG ÁLTAL KÖZREADOTT SEBESSÉGELLENÕRZÉSI HELYEK (Az utcanév utáni szám azt jelzi, hogy a hónapban BUDAPEST XII. kerület hány alkalommal terveznek ott sebességmérést!) Budakeszi út: 8; Istenhegyi út: 24.

BUDAPEST I. kerület

BUDAPEST XIII. kerület

Attila út.:1.; Krisztina krt.: 3.

Árpád híd pesti hídfõ: 3; Béke út: 2; Dózsa Gy. út 3; Népfürdõ u. 3; Róbert Károly krt.: 2; Szabolcs utca 2; Tatai út: 4; Váci út: 24.

BUDAPEST II. kerület Árpád fejedelem útja: 13.; Hûvösvölgyi út: 5.

BUDAPEST III. kerület

BUDAPEST XIV. kerület

Árpád híd budai hídfõ: 5; Bécsi út: 8; Szentendrei út: 18.

Ajtósi Dürer sor: 14; Csömöri út 6; Dózsa Gy. út: 1; Fogarasi út: 5; Hungária krt.: 6; Kacsóh Pongrác út: 2; Mogyoródi út: 12; Stefánia út: 2; Thököly út 1.

BUDAPEST IV. kerület Árpád út: 2; Csíksomlyó u.: 7; Fóti út: 8; KülsõSzilágyi út: 7; Pozsonyi út: 7; Váci út: 3.

BUDAPEST XV. kerület Késmárk u. 1; M3 bevezetõ szakasz 3; M3 kivezetõ szakasz 3; Nyírpalota u.: 8; Rákos út: 5; Szentmihályi út: 4; Szerencs u.: 15.

BUDAPEST VIII. kerület Orczy út: 3; Üllõi út: 1.

BUDAPEST IX. kerület Gubacsi út: 7; Illatos u.: 8; Külsõ Mester u.: 8; Soroksári út: 11; Távíró u.: 7; Üllõi út: 2; Vágóhíd u. 8.

BUDAPEST X. kerület Gyömrõi út: 16; Harmat u.: 3; Heves u.: 9; Jászberényi út: 2; Kerepesi út: 19; Kõbányai út: 3; Kõér utca: 2; Maglódi út: 2; Üllõi út: 2; Vaspálya u.: 3;

BUDAPEST XI. kerület Andor u.: 9; Bartók Béla út: 3; Fehérvári út: 4; Budaörsi út: 14; Egér út: 1; Hunyadi J. út: 2; Irinyi J. u.: 2; Nagyszõlõs u.: 4; Pázmány Péter rkp.: 1; Szerémi út: 3.

BUDAPEST XVI. kerület Arany János u. 5; Bökényföldi út 1; Csömöri út 1; János u. 7; Muzsika u.: 2.; Ostoros út 4; Pesti határút 3; Sárgarózsa u.: 4; Szlovák út: 5; Veress Péter út 8.

BUDAPEST XVII. kerület Liget sor: 4; Naplás út 2; Péceli út: 5.; Pesti út 6; Szent Imre herceg u.: 5.; Zrínyi út: 7.

BUDAPEST XVIII. kerület Alacskai út: 2.; Barta Lajos u. 3; Felsõcsatári u.: 2.; Gyömrõi út 5; Halomi út: 2.; Margó Tivadar u. 1; Királyhágó u.: 3.; Lõrinci utca 5; Nagykõrösi út: 3.; Nemes u.: 3.; Üllõi út: 3.

BUDAPEST XIX. kerület Ady Endre út: 15.; Határ út 1; Hunyadi út: 8.; Szabó Ervin u.: 1; Üllõi út: 1.; Zalaegerszegi u.: 7.

BUDAPEST XX. kerület Határ út: 3; Helsinki út: 5; Török Flóris út: 9.

BUDAPEST XXI. kerület II. Rákóczi F. u. 8; Kossuth L. u. 8; Rákóczi tér 8; Weiss M. u. 8;

BUDAPEST XXII. kerület 6-os út 4; Ady Endre út 3; Angeli u. 3; Balatoni út 3; Dózsa Gy. út 1; Gádor u. 4; Háros u. 3; Kelenvölgyi u. 3; Mária Terézia u. 1; Nagytétényi út 3.

BUDAPEST XXIII. kerület Grassalkovich út: 6; Köves út: 1.; Szent L. u.: 7. M1 autópálya: 12500 msz: 20; M1 bal pálya 22 kmsz.: 6; M1 jobb pálya 28 kmsz.: 22.; M1-M7 közös szakasz: 5 kmsz.: 38; M7 bal pálya 26 kmsz.: 23; M7 jobb pálya 26+350 kmsz.: 26. A lista, a rendõrség hivatalos vezénylése alapján, az AKTUÁLIS HÓNAPRA tervezett sebességmérõ helyeket tartalmazza – kiegészítve, hogy hány alkalommal tervezik a mérést. Részletes – hely, nap, óra – traffipax információk honlapukon: www.hirnok.hu Információ: ORFK TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

H Í R N Ö K M A G A Z I N : www. h i r n o k . h u


8

CSALÁD,

GYERMEK

Hírnök

Százmillióan függnek számítógépes játékoktól Kínában Százmillióan függnek kórosan számítógépes játékoktól Kínában – mutat rá egy friss jelentés.

A számítógépes játékokat gyártó Giang Interactive vállalat és az Eguan kínai piackutató cég közös kutatása szerint a teljes lakosság 7,5 százaléka függ ma valamilyen mértékben számítógépes játékoktól a kelet-ázsiai országban. A jelentés úgy fogalmaz: százmillió játékos szenvedett hobbija következtében „mentális változást”, vagyis vesztette el önkontrollját, vagy vált függõvé a játéktól. A férfiak a nõknél 30 százalékkal nagyobb valószínûséggel tartoznak a függõk kategóriájába, s a függõk aránya a jelentés szerint lakóhelytõl függõen is

TO V Á B B I

változik. A megszállott játékosok legnagyobb arányban, 30 százalékban az északkeleti tartományokban élnek, a közép-kínai Honan tartományban 17, a keletkínai Fucsien tartományban 13 százalékban koncentrálódnak. A helyzetükkel a statisztikák szerint ugyanakkor az érintettek nincsenek tisztában. Arra a Csinos, fiatal doktornõt kap a falu. – Józsi bátyám, nem tetszenek a leletei. Mondja, mit szokott maga reggelizni? – Rántottát nyolc tojásból, szalonnával.

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

kérdésre, van-e játékfüggõ a környezetükben, 67 százalék felelt igennel, magát ugyanakkor kevesebb, mint 0,1 százalékuk helyezte ennek a csoportnak a tagjai közé. Az online játékok piaca töretlenül nõ az országban: értéke tavaly már a kétmilliárd dollárt közelítette, mely a 2012-es értéknek két és félszerese. MTI

– És mit szokott ebédelni? – Csülkös bablevest. – És vacsorára? – Szalonnát meg kolbászt. – Józsi bácsi. Hogy áll a koleszterinje? – Doktornõ, mint a cövek!

H Í R N Ö K M A G A Z I N : www. h i r n o k . h u


Hírnök

CSALÁD,

9

GYERMEK

Három év után derült fény a kórházi újszülöttcserére Három év elteltével derült fény egy kórházi gyermekcserére Dél-Afrikában: a Gauteng tartománybeli két édesanya egyike vissza akarja kapni biológiai gyermekét, míg a másik nõ nem akar megválni a kislánytól, akit lassan négy éve sajátjaként szeret.

A pretoriai legfelsõbb bíróság a Pretoriai Egyetem Gyermekjogi Központját bízta meg annak kiderítésével, hogy milyen megoldás szolgálná leginkább a gyermekek érdekeit, és hogyan lehetne minimálisra csökkenteni az ügybõl fakadó károkat. A központnak kilencven napon belül kell a bíróság elé tárnia eredményeit – adta hírül a The Times címû dél-afrikai napilap internetes oldala. A lehetséges megoldások közé tartozik, hogy a gyerekeket visszacserélik, vagy jelenlegi „édesanyjuknál” hagyják õket és a másik fél, vagy kap láthatási engedélyt, vagy nem. A kórházi cserére 2013 végén derült fény, amikor az egyik anya beperelte volt partnerét, mert az nem akart tartásdíjat fizetni a kislány után, arra hivatkozva, hogy a gyermek nem tõle van. Az ezt követõ DNS-vizsgálat bebizonyította, hogy valóban nem õ a gyermek apja, de az is kiderült, hogy a nõ sem a

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

kislány vér szerinti anyja. A kórház megerõsítette, hogy a gyermeket elcserélték egy másik kislánnyal, aki ugyanazon a napon jött világra 2010-ben. A csere részleteit nem hozták nyilvánosságra és az sem biztos, hogy azok ismertek. Az anyák tavaly találkoztak egymással és biológiai lányaikkal. A két nõ december óta közös terápiás kezelésen vesz részt. Egyikük vissza akarja cserélni a gyerekeket, míg a másik anya nem akar megválni a kislánytól, akit lassan négy éve sajátjaként szeret. Mind a négyen teljes és alapos klinikai vizsgálaton fognak átesni. Dél-Afrikában nem ez az elsõ kórházi gyermekcsere ügy. 1995-ben két édesanya kapott anyagi kártérítést, miután kiderült, hogy 1989ben született fiaikat elcserélték a kórházban. Mindketten tovább nevelték nem vér szerinti gyermeküket. www.timeslive.co.za

O TTHON S Z É P Í T É S : www.otthon.hirnok.hu


10

EGÉSZSÉG,

OTTHON

Hírnök

Egészségorientált lakást vásárolt Leonardo DiCaprio C-vitaminos zuhannyal felszerelt tízmillió dolláros (2,2 milliárd forint) lakást vásárolt Leonardo DiCaprio a New York-i Greenwich Village városnegyed egyik speciális, az egészséges életmódot és a mindennapi wellnesst szolgáló épületében.

Az amerikai filmsztár két hálószobás, két és fél fürdõszobás lakást vásárolt a Delos Ház nevû ingatlan negyedik emeletén. Az épület egyebek mellett C-vitaminnal dúsított zuhanyt, tisztított levegõt és vizet, aromaterápiás levegõztetõ rendszert, valamint egész nap mûködõ speciális fényrendszert biztosít lakóinak, akiknek kényelmérõl „wellnessfelügyelõ” is gondoskodik.

DiCaprio állítólag a manhattani épület penthouse lakásához tartozó, egymillió dolláros parkolóhelyen tarthatja a százezer dollárt érõ, Fisker Karma márkájú hibridautóját, amíg az érintett luxuslakást el nem adják. A Wall Street farkasa címû film sztárja a közelmúltban vásárolt egy nyolcmillió dolláros lakást egy már birtokában lévõ négymillió dolláros manhattani ingatlan tõszomszédságában. DiCaprio összesen több mint 23 millió dollárt költött három különbözõ ingatlanra idén február óta. pagesix.com

Két nõ beszélget: – Ki csinálta meg a frizurádat? Borzalmas, úgy néz ki, mint egy paróka! – De hát ez paróka! – Tényleg? Meg nem mondanám róla!

TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

H Í R N Ö K M A G A Z I N : www. h i r n o k . h u


Hírnök

11

OTTHON

Rekordáron, 147 millió dollárért cserélt gazdát egy lakóingatlan Rekordáron, 147 millió dollárért (több mint 32,5 milliárd forintért) vásárolt magának lakóingatlant Barry Rosenstein, a Jana Partners fedezeti alap igazgatója Long Islanden – közölte a New York Post címû bulvárlap.

A 7,3 hektáros, East Hampton-i, óceánparti ingatlan, amelynek területén franciakert és egy tó is található, korábban egy meleg páré, Christopher H. Browne-é, a Tweedy, Browne Company elnevezésû befektetési vállalat ügyvezetõjéé és élettársáé, Andrew Gordon építészé volt. Browne, aki 2009-ben, 62 évesen végzetes szívrohamot kapott egy floridai bárban, csaknem egész vagyonát Gordonra hagyta. Az építész azonban, aki egy évtizeden át volt a befektetõ

TO V Á B B I

partnere, az örökségre pályázó rokonság, valamint az elhunyt szakácsa támadásainak célpontjává vált. A felek végül peren kívüli megállapodást kötöttek, amely megengedte a rákbetegségben szenvedõ Gordonnak, hogy hátralevõ idejét – tavaly õsszel, 52 évesen bekövetkezett

haláláig – a birtokon tölthesse el. A rokonok, elkerülendõ, hogy tetemes részesedést kelljen fizetniük a piaci közvetítõknek, titokban adták el az exkluzív Further Lane-en lévõ ingatlant. A 147 millió dolláros vételár megdöntötte a két héttel ezelõtti rekordot: akkor 120 millió dollárért cserélt gazdát a 20 hektáros Copper Beech Farm a Connecticut állambeli Greenwichben. Pogár Demeter, az MTI tudósítója

A feleségem azt mondta, ad egy támpontot, hogy mit szeretne születésnapjára: – Legyen vörös, és menjen 0-ról 100-ra 3 másodperc alatt. Ajándékoztam neki egy piros fürdõszobamérleget. Ezután napokig nem szólt hozzám… Csak tudnám miért?

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

www. s z a b a d i d o . h i r n o k . h u


12

OTTHON

Hírnök

Nagyobb forgalom a lakáspiacon A használtlakás-piacon az idén élénkült a forgalom, ezzel együtt csökkent az árengedmény és az elérhetõ hozam is; az elsõ negyedévben 20 ezer ingatlan cserélt gazdát, 10 százalékkal több, mint egy éve – közölte az Otthon Centrum ingatlan franchise hálózat az MTI-vel.

A saját adatokból készített kitekintés azt mutatja, hogy az elmúlt egy évben estek a hozamok: aki például egy éve bérbeadásra vásárolt egy 50 négyzetméteres panellakást a fõvárosban, az 8,29 százalékos hozamot érhetett el azon. Idén, az elsõ negyedév végén a hozam már csak 7,91 százalék volt. Még nagyobb a hozam csökkenése a 60 négyzetméteres budapesti téglalakásnál: 8,53 százalékról esett 7,21 százalékra. A keleti megyékben egy 50 négyzetméteres panellakás hozama 10,25 százalékról esett 9,05 százalékra. Az Otthon Centrum a

TO V Á B B I

felméréseiben kétféle árengedményt különböztet meg. A meghirdetés során végrehajtott engedmény és a vevõ által a szerzõdéskötéskor elért árcsökkentés. Országos átlagban tavaly az

elsõ negyedévben a teljes árengedmény 10,3 százalékos volt a panellakásoknál, ez idén ez leesett 7,81 százalékra. A téglalakásoknál 13,5-rõl 11,46 százalékra esett a teljes árengedmény. A tégla családi házaknál viszont alig volt változás: a múlt évi elsõ negyedéves 17,98 százalék helyett 17,36 százalék volt az árengedmény idén.

Paraszt bácsi sétál a Hortobágyon, már nagyon szomjas, egyszer csak meglát egy gémeskutat. Odasiet, beereszti a vödröt, de az üresen jön fel. Ekkor felvesz egy kavicsot és beledobja, de nem hallja, hogy csobbanna. Meglát egy nagy üllõt és beledobja, de még mindig nem hall semmit. Ekkor hátranéz és látja, hogy egy kecske rohan felé. A bácsi gyorsan félreugrik, a kecske pedig beleesik a kútba. Nagyon nem érti az öreg, de kisvártatva jön egy ember és megkérdi, hogy nem látott-e erre egy kecskét. Erre a bácsi ezt feleli: – Dehogynem! Épp az elõbb ugrott bele a kútba. – De hát az lehetetlen! Egy hatalmas üllõhöz volt kikötve!

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

C S A L Á D I H Í R N Ö K : www.csaladi.hirnok.hu


Hírnök

13

OTTHON

Rendõrsapka-formájú múzeum Rendõrsapka-formájú új rendõrmúzeum felépítését tervezik Dubajban, s ha elkészül, az építmény a világ legnagyobb fejfedõjeként kerülhet be a világrekordok közé – közölték honlapjukon egyesült arab emírségekbeli újságok.

Az extravagáns múzeumépületet a tervek szerint a dubaji rendõrség fõhadiszállása mellett húzzák fel úgy, hogy minden irányból jól látható legyen. Négy szintjén helyeznék el a meglévõ rendõrségi múzeum anyagát, emellett az új létesítményben kutathatók lennének a nem titkosított dokumentumok is. Abdulrahman Rafi vezérõr-

TO V Á B B I

nagy elmondása szerint a rendõrség központját már így sok látogató (diákcsoport, delegáció stb.) keresi fel, s a szokatlan formájú múzeum elkészültével még többet tudnának mutatni az érdeklõdõknek. A szóvivõ szerint már a terveket és a költségvetést is jóváhagyták, de egyelõre nem

tudni, mikor kezdõdhet az építkezés, mert elõtte be kell fejezni néhány más, elsõbbséget élvezõ projektet. A dubaji kormány egyedülálló, és ehhez mi is valami egyedülállóval akarunk hozzájárulni – mondta a szóvivõ. A sapkaalakú múzeum ötlete a dubaji biztonsági erõk kettes számú vezetõjének, Dhahi Khalfan Tamim altábornagynak a fejébõl pattant ki, már évekkel ezelõtt. gulfnews.com; www.thenational.ae

Nagymama a halálos ágyán: – Mindig jó gyerek voltál, ezért rád hagyom a farmomat, beleértve a nagy házat, az istállót, a munkagépeket és 22 milliót! – Hû, nagymama – lelkendezik az unoka. – Nem is tudtam, hogy ilyen gazdag vagy! És hol van ez a farm? – A Facebook-on...

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

E G É S Z S É G H Í R N Ö K : www.egeszseg.hirnok.hu


14

APRÓHIRDETÉSEK

OTTHON ÉPÍTÕANYAG KERESKEDÉS: Kurfis Tüzép Mogyoród, Gödöllõi út 240. 06-28-440-320; 0630-9485-401 mester TETÕFEDÕ-BÁDOGOS munkát vállal: 2902-101, 06-30966-0421 H ÁZAK TETÕSZERKEZETÉNEK és tetõfedésének elkészítése, egyedi ács és bádogos munkák kivitelezése. Á-tól Z-ig lakásfelújítás! Jáki Csaba ács és tetõfedõ mester. Tel:06-20-4534837; www.tetoepito.hu AUTOMATA ÖNTÖZÕRENDSZER telepítés profiszinten! Kertépítés! Facebook: Luxuskert kertépítés Mérnöki Pontossággal megtervezett öntözõrendszer Szakszerû kertépítés: 06-70525-9660 luxuskert@gmail.com

VEGYES Mindennemû CIPÕ JAVÍTÁSA, a rámán varrott-tól a távol keleti cipõig. Veresegyházon és Újpalotán, nagy kedvezménnyel. P.: tû sarok nagyon tartós anyaggal 700 Ft. Érdeklõdni: 06-30-905-1541 Magas áron vásárolok minden nemû RÉGISÉGET, BÚTOROKAT, CSILLÁROKAT, festményeket, porcelánokat, kerámiákat, bronz és ezüst tárgyakat, borostyán ékszereket, pénzérméket kitüntetéseket, könyveket,

hanglemezeket, varrógépet, gyûjteményeket és hagyatékokat. Díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Ferenczy Katalin: 06-20-365-1042 ÉLÕ, SÉRÜLT és elhullott állatok szállítása: 06-20-964-3025

NEBULÓ PAPÍRBOLT, Bélyegzõ, szórólap, névjegykártya: Gödöllõ, Petõfi tér 10. – 06-28-545-085 Hírnök Vegyesbolt: 2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10. 0628-540-160 www.bolt.hirnok.hu MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS alapdíjon, ingyenes hozom viszem szolgáltatással. Budapest 15.-16.-17. kerületében, Csömörön, Kistarcsán, Gödöllõn, Mogyoródon, Pécelen, Maglódon és Nagytarcsán. Okmányirodai ügyintézéssel. Tel.: 06-70-636-2066 Suzy & Béla APARTMANHÁZ BALATONFÖLDVÁRON! Telefon: +3630-557-9101 www.balaton-suzyapartman.hu/contact.htm. E-mail: info@balaton-suzy-apartman.hu, vagy suzyschmelka@gmail.com ALAP

KIEMELÉS, BONTÁS,

beton

Hírnök

törés, közmû árkok kiemelése, közmû bekötések, ömlesztett áruk szállítása, egyéb földmunkák: 0620-522-4530 Lakás és iroda TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁS kiváló minõségben, reális árakon, profi szakemberek kivitelezésében. Burkolás, festés-mázolás, gipszkartonozás (álmennyezetek, falfülkék stb.) víz-gáz, fûtés szerelés, villanyszerelés, kõmûves munkák, nyílászáró cserék, konyha és irodabútor építés. Ingyenes felmérés, árajánlat készítés megrendelés estén 06-70-949-2372 Vállalom a XXII. kerületben könnyûszerkezetes HÁZ KULCSRAKÉSZ FELÉPÍTÉSÉT, akár 2 hónap alatt. Komplett tetõácsolás, tetõcsere, egyéb építõipari munka. Érdeklõdni lehet egész nap. Tel.: 0620-318-1182 HOMOKFÚVÁS, FELÜLETTISZTÍTÁS: Vállaljuk veterán autók, kamionok, alkatrészek, alvázak, felnik, motor, kovácsoltvas kerítés, hajó, homlokzatok, lábazatok, mûkõ, tégla, fém, fa, kõ, reve, rozsda, festék stb. felületek homokfúvását! Tel.: 06-70-953-77-64; 06-70-534-9677

Hajnali kettõkor verik az öreg székely ablakát. – Ki az? – kérdi álmosan. – Én vagyok az Áron bácsi, a Gergõ, a szomszéd legény! Van magának itthon tintája? – Nincsen fiam – válaszolja, majd elalszik. Húsz perc múlva megint verik az ablakot... – Ki az? – kérdezi. – Én vagyok Áron bácsi, a Gergõ. Hoztam magának tintát...TO V Á B B I

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

H Í R N Ö K M A G A Z I N : www. h i r n o k . h u


Hírnök

ÉSZBONTÓ

15

SZUDOKU – SZUDOKU – SZUDOKU

Feladat: Az üres négyzetekbe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy a négyzetrács mind a kilenc sorában és mind a kilenc oszlopában megtalálhatóak legyenek a számok 1-tõl 9-ig, de egyetlen szám se ismétlõdjön. A 3x3-as négyzetekben minden szám szintén csak egyszer szerepelhet. Egy paraszt el akarja vinni a szénát a szomszéd faluba, de amikor indulna, az anyósa könyörög neki: – Kérlek, vigyél magaddal!

TO V Á B B I

– Nem! – Na, kérleeek. – Nem, és kész! – De meghúznám magam hátul, nem lennék a terhedre... – Mondtam már, hogy nem!

INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN:

Útközben sötét felhõk gyülekeznek az égen, és egyszer csak belecsap a villám a szekér hátuljába, mire a parasztember felsóhajt: – Ej, pedig de szépen kérte.

H Í R N Ö K M A G A Z I N : www. h i r n o k . h u


Hírnök 2014 június  

„Az online gépek miatt nőttek az adóbevételek” Fura ellenőrök, NAV-on álrevizorok Jön a 160 új sebességmérő Százmillióan függenek számítógép...

Hírnök 2014 június  

„Az online gépek miatt nőttek az adóbevételek” Fura ellenőrök, NAV-on álrevizorok Jön a 160 új sebességmérő Százmillióan függenek számítógép...

Advertisement