Vesthimmerlands Avis nr. 23 - 2024

Page 1

50 års jubilarerne er fra venstre: Peter Knudsen, Gl. Hvam, Kurt Vittrup, Hvalpsund, Bente Kjærgaard (Risgaard) Hvilsom, Tommy Kristensen, Fristrup, Lis Taul (Andersen) Gjern, Susanne Pedersen (Jensen), Aalestrup, Else Johanne Mogensen, Døstrup, Bente Solveig Aagesen (Pedersen) Aalestrup, Hanne Taul (Madsen) Hobro, Niels Jørgen Laustsen, Trekroner, Margit Ødegaard (Jensen), Smidstrup og Karin Kirkegaard Olesen (Pedersen), Thorup.

50 års jubilarer i Hvam

TRYGHED OG KVALITET ER ALTAFGØRENDE FOR OS

Sygdomme der kan påvirkes, hvis du har tandsygdomme eller betændelse i tandkød: Gigt, hjerte-kar, diabetes og cancer. Få vores proffessionelle vurdering i et trygt miljø - der er til at forstå.

• Udvidede åbningstider - kl. 07.00 - 18.00

• Nem adgang for gangbesværede

• Ældrevenlig tandlæge, der er til at forstå

Ring til os på 98 55 12 58 eller send en mail til info@noeragertandklinik.com

AALESTRUP TANDKLINIK NØRAGER TANDKLINIK

Af Hanne Monrad HVAM: Afgangsklassen fra 1974 på Hvam Skole havde sat hinanden stævne lørdag, 25. maj. Det skete for at fejre, at det nu er 50 år siden, at eksamen blev bestået og eleverne drog ud i verden.

drog derefter i samlet flok til Hvam Kirkegård, hvor de lagde blomster hos to afdøde klassekammerater.

v/ Tandlæge ph.d. Kristian Andersen Vestergade 24B 9620 Aalestrup

v/ Tandlæge ph.d. Kristian Andersen Jernbanegade 5 9610 Nørager

Eleverne mødtes sidst på eftermiddagen på skolen og

Dagen sluttede med middag på Hotel Simested Kro.

Sommer i Aalestrup

Galleri Aalestrup og Aalestrup Handel & Erhverv inviterer til

Tag selv kød og tilbehør med!

Øl og vand kan købes til rimelige priser

Grill-aften på Store Torv fredag den 14. juni kl. 17.00 -20.00

Musikalsk underholdning v/Borup & Jensen

Tag familie – venner – naboer med til en festlig aften

ses

Spanggaard med hjælpere står klar med en tændt grill!

Pølser med brødkøbeskan sælgerGallerietkaffe og kage

Nr. 23 · 118. årg. Onsdag 5. Juni 2024 AALESTRUP · GEDSTED · MØLDRUP · KLEJTRUP · HVILSOM · HVAM · SIMESTED · NØRAGER · HVALPSUND · ULBJERG · SKALS
Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Mail: annonce@vesthimmerlandsavis.dk · www.vesthimmerlandsavis.dk
Kristian Katarina Dansk tandlæge
Vi
Poul

Pavillonen i Aalestrup på

vej til at blive

selvejende

Efter økonomisk nedtur har Rosenparkens Pavillon igen overskud på driften

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Rosenparkens Pavillon i Aalestrup er på vej til at blive en selvejende institution med en bestyrelse som overtager ejerskabet af bygningen fra Vesthimmerlands Kommune.

På generalforsamlingen forleden blev der gjort rede for de forhandlinger som driftsbestyrelsen for pavillonen har ført med Vesthimmerlands Kommune, og generalforsamlingen gav med godkendelse af et forslag til vedtægter en foreløbig accept af, at der kan forhandles videre. Det forventes, at overtagelsen kan ske i 2025.

Formanden for bestyrelsen, Rene Sørensen, Aalestrup, orienterede om driften og sagde, at der i det

seneste år havde været en del aktivitet i pavillonen - og i rosenparken - som havde haft en positiv virkning på økonomien. Både “Musik ved Åen”, Sct. Hans aften og “Musik i Rosenparken” medvirkede til øget salg i pavillonen. Pavillonen er i perioden drevet af bestyrelsen og af frivillige, som har gjort et stort arbejde med både oprydning, rengøring, vedligehold og meget andet.

- Vi ser gerne, at der bliver holdt flere arrangementer i rosenparken så det bliver muligt for en forpagter at tage over med drift af pavillonen. Som aktivitetsniveauet er nu kan det blive svært, men bestyrelsen arbejder for det, sagde Rene Sørensen.

Formanden opfordrede til fortsat lokal opbakning

LECA - FUNDA BLOKKE

Direkte salg til erhverv og private

omkring pavillonen og oplyste, at der ventes øget aktivitet med Hærvejens rute gennem Aalestrup.

Forhandlingerne med kommunen har været med udgangspunkt i, at rosenparkens pavillon som selvejende institution skal påtage sig de økonomiske forpligtelser.

Kommunen vil overdrage pavillonen til en selvejende institution og samtidig betale 1,6 mio. kr. som investering i et nyt tag på pavillonen og på velfærdsbygningen på campingpladsen.

Bestyrelsen har vurderet om beløbet er tilstrækkeligt for at få det hele til at hænge sammen. Der er indhentet tilbud og lagt meget energi i udregninger. Man har også forsøgt at få beløbet forhøjet, men uden resultat. - Men som selvejende insti-

tution bliver det muligt for pavillonen at søge forskellige fonde om midler til forbedringer og nye tiltag. Det kan ikke lade sig gøre, hvis pavillonen er kommunalt ejet, sagde Rene Sørensen. Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen udarbejdet et forslag til nye vedtægter for pavillonens drift i en selvejende institution. Her indgår, at bestyrelsen udvides fra fem til syv medlemmer, så det bliver muligt at uddelegere opgaver til flere.

Flot regnskab

Efter et år med underskud lykkedes det for bestyrelsen at skabe overskud i det seneste regnskabsår. Kassereren Jens Kvorning gennemgik regnskabet, som viser et resultat på 80.677 kr. Der var lejeindtægter på 109.395 kr. for pavillonen og 37.000 kr. på campingpladsen. Egenkapitalen er positiv. Jens Kvorning oplyste, at der allerede er en god udlejning i indeværende år.

Jens Kvorning og Lisa Bjørn var på valg til bestyrelsen. Jens Kvorning blev genvalgt, men Lisa Bjørn ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, og blev afløst

af Poul Justesen. Lisa Bjørn blev i stedet valgt som suppleant.

Per Bisgaard redegjorde for forslaget til vedtægtsændringer og om forhandlingerne med kommunen. Vedtægtsforslaget, som skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling senere, omfatter bevægelsesparken, pavillonen og capingpladsen.

Selve driften og vedligeholdelsen af rosenparken klares fortsat af Vesthimmerlands Kommunes gartner som har sit eget budget hertil.

Der var mødt ca. 25 til generalforsamlingen. Der var god spørgelyst og debat om, hvad der kan gøres for at sikre pavillonen som aktivitetshus i Aalestrup i fremtiden.

Fabrikspriser

Aalestrup Camping er vigtig for pavillonen

Havefliser

Belægningssten

Simested Cementstøberi

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45 se meget mere: www.simested-cement.dk

Er din postkasse tom?

Har du ikke modtaget

Vesthimmerlands Avis torsdag kl. 19.00

- så udfyld venligst vores elektroniske formular til Budnet.dk, hvis du bor i Aalestrup by eller syd for Aalestrup. eller budnets kundeservice på tlf. 99 12 83 31 mandag-torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00

Bor du nord for Aalestrup eller i Klejtrup området, så konkakt Nordjyske Distribution ligeher.nu/reklamation eller reklamation@dnmh.dk eller kundeservice på tlf. 99 35 34 50 fredag kl. 8.00-14.00, mandag kl. 9.00-12.00

Opgradering af pladsen kan give flere indtægter

Af Thorkil Christensen

AALESTRUP: Selv om der kun var indtægter på 37.000 kr. fra overnattende gæster på Aalestrup Camping i det seneste regnskabsår, så vurderer bestyrelsen for rosenparken, at pladsen fremover kan blive en god indtægtskilde, som kan blive til gavn for pavillonen.

- Men det kræver en opgradering, så campingpladsen ændres fra at have mest fo-

kus på overnattende gæster i campingvogn til besøgende i hytter og shelters. Det hænger bl. a. sammen med forventningerne til turisme på Hærvejen igennem Aalestrup, sagde bestyrelsesmedlem Per Bisgaard på Den jydske Rosenparks generalforsamling.

Aalestrup Camping har tidligere været et godt og indbringende aktiv, men i de senere år er standarden dalet i takt med at de besø-

P LITI rapporten for Aalestrup

Søredning ved Hvalpsund

HVALPSUND: Et forladt sæt tøj, sko og armbåndsur førte lørdag eftermiddag til indsættelse af to redningshelikoptere og dykkere fra brandvæsenet i Hvalpsund. Meldingen kom ved 15.30 tiden og eftersøgningen i vandet omkring Hvalpsund blev afsluttet lidt før kl. 17, hvor redningsmandskabet formodede, der ikke var tale om

en ulykke.

Det blev bekræftet, da vagtcentralen blev kontaktet ved halv syv tiden af en 23 årig mand fra Hedensted.

Han havde været ude at bade med en kammerat, de havde bagefter nydt solen og så kørt en tur og troede hver især, den anden havde taget tøjet med. Politikommissær Lars Rosenvinge oplyser at: “Den 23 årige var lidt betrykket ved situationen, der heldigvis havde en lykkelig udgang.”

gendes overnatningsønsker har ændret sig. Med en opgradering af campingpladsen ser bestyrelsen flere indtægter forude, men for at det kan ske skal der investeres, bl. a. i hytter, shelters og i en reparation eller udskiftning af taget på velfærds- og toiletbygningen. Det er udgifter som en kommende selvejende institution skal påtage sig.

Per Bisgaard oplyste, at det ikke er muligt at få kommunen til at bidrage med flere penge end 1,6 mio. kr. til udskiftning af pavillonens tag i forbindelse med overgang til en selvejende institution.

- Men det er muligt at forhandle en driftaftale med Vesthimmerlands Kommune, så vi måske kan opnå et årligt tilskud på f. eks. 60.000 kr. Derfor er det også vigtigt, at vi får nogle medlemmer i den nye forening, som f. eks. betaler 200 kr. i kontingent for en enkelt person eller 300 kr. for hele husstanden, sagde Per Bisgaard. Det er tanken, at Den jydske Rosenpark skal være offentlig tilgængelig og uden entrebetaling, og det skal være muligt at leje pavillonen til selskaber eller købe mad og drikkevarer i forbindelse med besøg i parken i sæsonen. Der har i en periode været mange besøgende, som i tiden uden forpagter, er kommet til en lukket dør. Derfor blev det på generalforsamlingen foreslået, at der som minimum installeres en kaffeautomat ved pavillonen, som kan benyttes af selskaber som besøger parken.

Indtil indtægterne kan “bære” ansættelsen af en forpagter drives pavillon, campingplads og bevægelsespark af frivillige. Udover bestyrelsen findes en liste med navne på 20 personer for “Pavillonens Venner”. Der stiles mod, at 50 venner vil skrive sig på listen med tilsagn om at yde et stykke frivilligt arbejde når der er behov herfor. Ideen til vennelisten er fostret af Louise Lundtoft og Lisa Bjørn.

Side 2 5. Juni 2024
Følg os på Facebook
Pavillonen i Den jydske Rosenpark i Aalestrup er på vej til at blive en selvejende institution. Per Bisgaard: - Aalestrup Camping bør opgraderes med hytter og shelters. Arkivfoto.

Gedsted bakker op om Kulturfabrikken

Af Thorkil Christensen

GEDSTED: Selv om det er svært at komme i mål, så er der stadig stor opbakning til Kulturfabrikken i Gedsted.

Efter generalforsamlingen, der blev holdt på spisestedet “Den gamle Foderstof” i Gedsted, har den nye

bestyrelse konstitueret sig. Peter Stenild, Aars, som var initiativtager til stiftelsen af Kulturfabrikken, har overladt formandsposten til Jan Sort, Aarhus. Henrik Lykke Wridt er næstformand, Marianne Henneberg, sekretær og Lene Bjørk kasserer. Peter Stenild fortsætter som menigt medlem af

bestyrelse

bestyrelsen og vil fremover varetage opgaver af mere praktisk karakter.

Kulturfabrikken tænkes indrettet i de oprindelige Getama-bygninger fra 1936 i Carl Petersens Gade. Projektet går ud på at ændre bygningerne fra madrasfabrik til kulturfabrik - og dermed skabe et nyt kultur-

sted i Gedsted.. Den nye bestyrelse arbejder videre med de muligheder der er for at skaffe midler, så man kan komme i mål med at løse de krav som Vesthimmerlands Kommune stiller, og samtidig skaffe et økonomisk grundlag for istandsættelse og drift.

- Der har været kontakt

til RealDania, som desværre ikke vil give tilsagn om støtte. Men det er glædeligt, at vi netop har fået tilsagn fra Sparekassen Danmark Fonden Himmerland om et tilskud, skriver bestyrelsen i et brev til medlemmerne.

Lige nu arbejdes der med at søge hos alle de fonde, der er mulighed for. Bestyrelsen har også haft møde med Peter Bach Frederiksen, LAG Vesthimmerland og Jammerbugt. Han har givet input til, hvordan foreningen bedst ansøger om LAG-midler.

Det er et stort beløb, der skal skaffes, og deadline er 1. oktober i år, hvor foreningen enten skal overtage ejerskabet af bygningen, og dermed alle forpligtelser, eller tilbagelevere ejendommen til kommunen.

Flere aktiviteter

Selv om det ikke i år har været muligt at holde kunstudstillinger i den tidligere møbel- og madrasfabrik på grund af forskellige krav, så har foreningen gang i andre aktiviteter. I maj var der således en åben arbejdsdag på Kulturfabrikken, hvor der blev fjernet ukrudt omkring bygningen. Her mødte mange frivillige op

og hjalp til. 23. juni gennemfører Kulturfabrikken en Sct. Hans aften med minibål, pølser på grillen og is til børnene.

Desuden arbejder bestyrelsen for at oprette en pulje af frivillige, der vil hjælpe med praktisk arbejde i forbindelse med kommende arrangementer. Der er brug for alle former for assistance omkring Kulturfabrikken, som er et stort og spændende projekt, der både har en historie om den berømte madras-og møbelfabrik Getama, men som kan blive et fornemt supplement til Gedsted-omådets i forvejen pulserende kulturliv.

5. Juni 2024 Side 3 eller Carlsberg Max. 4 kasser PR. RAMME 59.Cuvée 16 Italien Dr. Loosen Riesling Tyskland PR. FLASKE 20.Chokolade Bars Flere varianter 43 - 50 gram Delikatesse - Blomsterafdeling - Tips & Lotto - Håndkøbsudsalg - Brød fra Skals Bageri Hovedgaden 25 | 8832 Skals | 86 69 43 22 SPAR Skals Åbent alle dage 8-20 Annoncen gælder fra torsdag d. 6. til og med søndag d. 9. juni Følg os på Facebook:
35.Galle & Jessen PålægsChokolade Lys eller Mørk 3-pack PR. STK. 3 STK. 69.Faxe-Kondi eller Pepsi Flere varianter 24 x 33 cl. + pant PR. POSE 12.Karen Volf KammerJunkere Flere varianter 400 gram PR. POSE PR. PAKKE 12.Kims Salte Skruer 50% Ekstra 205 gram Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer 15.First Price Piskefløde 0,5 liter 36 % 35.Merrild Kaffe Mellemristet 400 gram PR. POSE
SPAR Skals
valgt
foreningens
Der er
ny formand for
Peter Stenild - er trådt tilbage som formand. (Arkivfoto) Der arbejdes fortsat for at skaffe midler og hjælp til at komme i mål med de krav som kommunen stiller til Kulturfabrikken i Gedsted. (Arkivfoto).

300 var til jubilæum på cykelmuseet i Aalestrup

Cykelmuseet vil arbejde på fornyelse og formidling fremover

Af Ture Damtoft

AALESTRUP: Markeringen af Danmarks Cykelmuseums 50 års jubilæum blev en helt fantastisk dag for bestyrelsen, frivillige og de op mod 300 gæster.

Der var flagallé i Aalestrup, og formanden for byrådets kultur- og fritidsudvalg, Per Nyborg, roste det store arbejde med at etablere Danmarks Cykelmuseum og dermed bevare en vigtig del af dansk kulturhistorie.

Hele eftermiddagen var

der pølser og drikkevarer til alle, og medlemmer af Aalestruo Classic MC Club kiggede forbi på en perlerække af knallerter og scootere af ældre dato.

- Vi er så tilfredse, det gik fantastsik, og da vi sad og talte sammen bagefter, var vi enige om, at vi havde en rigtig god dag, siger den nye formand for bestyrelsen, Ole Antonsen.

Inde på museet var det kustode Monica Mathiasen, som viste rundt og fortalte historierne om cykler og andre genstande.

For eksempel en rullestol, der kun findes i to eksemplarer i hele Danmark, og som er samme model, som den fra Matador med enkefrue Fernando Møhge. Eller kong Frederik den 9. cykel, som også er udstillet.

- Den kørte han på, når han var på besøg i Trend og den har været glemt i mange buske og vejkanter. En af de frivillige fik lov til at få den og gøre den i stand, så den kunne komme med på udstilligen her, fortæller Monica Mathiasen, der har

været frivillig kustode i tre år.

- Jeg blev bidt af det, da Agner Svenningsen (tidligere formand, red.) fortalte de

mange historier. Der er jo en god historie bag næsten alle effekterne, og det er historierne, som er med til at gøre udstillingen levende, siger Monica Mathiasen.

Formidlingen af de mange historier og mange genstande på museet vil bestyrelsen arbejde på at styrke.

Fra begyndelsen med fabrikken “Jyden” og de op til 350 ansatte på cykelfabrikken i Aalestrup og over etableringen af museet og til de mange udstillede genstande, som i mange tilfæl-

de har været udlånt til film og tv-produktioner.

- Vi drømmer jo om at få flere gæster og vil prøve at se, om vi kan komme lidt mere ud og blive mere synlige. Vi skal også forny os lidt inde på udstillingen. Vi har tre piger, der hjælper os som kustoder, og de er rigtig dygtige. Nogle gæster vil gerne selv gå rundt, men vi går op i, at de skal få historierne, hvis de har lyst, og der er historier om næsten alle genstandene, siger Ole Antonsen.

Side 4 5. Juni 2024
Fra venstre: Tidligere formand og nu næstformand Agner Svenningsen sammen med formand Ole Antonsen. Frivillig kustode Monica Mathiasen med enkefrue Fernando Møhges rullestol.
STEM PERSONLIGT DEN 9. JUNI PÅ ASSER MORTENSEN VORES STEMME I EU NORDJYLLAND FORTJENER AT BLIVE HØRT NORDJYLLAND ER DEN ENESTE REGION DER IKKE HAR ET MEDLEM AF EUROPA-PARLAMENTET
Aalestrup Classic MC medlemmer mødte op med deres egne museumsværdige køretøjer. De op mod 300 gæster i løbet af dagen hyggede sig både inden- og især udenfor.

Hvalpsunds havne er blevet forbundet

Nyt mastehus og strandpromenaden er nu indviet

HVALPSUND: Havnen i Hvalpsund har ændret sig meget i de senere år takket være en stor pose penge fra Vesthimmerlands Kommune til områdefornyelse.

Fredag blev de sidste større projekter på havnen i denne omgang indviet, da snoren blev klippet til det nye mastehus og strandpromenaden mellem færge-

havnen og lystbådehavnen. Vejret tvang deltagerne til at søge læ, da formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Allan Ritter, holdt åbningstalen og klippede den røde snor til mastehuset.

Regnen var lidt mindre kraftig, men paraplyerne var dog fremme, da borgmester Per Bach Laursen

indviede strandpromenaden med en gåtur til lystbådehavnen og tilbage, og hvor alle gæster fremover kan nyde den friske luft fra Limfjorden og udsigten til færge, både og storslået natur.

- Det var vældig fint. Der var mellem 200 og 300 til indvielsen. Stien er en ny solstråle for Hvalpsund.

Regnen stilnede af, men paraplyerne var oppe, da borgmester Per Bach Laursen til højre var med på den første officielle promeneren på den ny strandpromenade i Hvalpsund.

Allerede søndag var der næsten 1000 mennesker til vores triatlon stævne sammen med Trim Farsø, hvor deltagerne sprang i vandet fra færgen til svømmeturen. Hvalpsund er jo en turistby. Det er derfor, vi har lavet så mange tiltag herude, og det er jo til alle folk, siger formanden for borgerforeningen, Ole Randrup.

Ole Randrup bliver 75 år i juli, og har været med i det lokale foreningsliv i 57 år og har set, hvordan lokale kræfter har sikret udviklingen i havnebyen.

- Vi gamle, der er født i Hvalpsund, kan se den store udvikling i de seneste 10 år.

Vi bliver af og til fortalt, at vi glemmer vores egne folk herude, og det må vi endelig

ikke, for det er dem, som er med til at drive udviklingen.

Vi har fået en golfbane og et plejehjem, og det er takket være frivillige kræfter. Skal der laves noget, bliver det lavet, sådan er indstillingen hos folk i Hvalpsund, siger Ole Randrup. Borgerforeningens næste projekt er en bog om Hvalpsunds bygninger. Den sidste etape i områdefornyelsen har kostet lidt over 5,5 mio. kroner.

5. Juni 2024 Side 5
Allan Ritter i centrum af billedet klipper den røde snor ved mastehuset.

BioCircs ansøgning skal være

tydeligere for at være seriøs

Byrådsmedlem Jane Bonnerup (SF), Gedsted, har mange ubesvarede spørgsmål om en solcellepark i Vesthimmerland:

udvikling.

SF ønsker dog ikke at udpege hele Biocirks ønskede areal.

Ikke opbakning til loven

Vi er i byrådet endnu ikke politisk afklarede.

Det er derfor vigtigt at få så mange facts og vinkler på sagen frem i fordebatten som muligt.

Denne proces kan gøre naboer og borgere i området usikre, og nogle tænker måske, at vi i kommunen har givet en forhåndsgodkendelse, og nogle kunne føle sig pressede til at indgå i aftaler med BioCirc, sælge og fraflytte området.

Vi har ikke politisk fået formidlet viden om, hvilke aftaler og hvilke ejendomme BioCirc ejer, og det er meget vigtigt for mig, at fortælle jer borgere i området, at I ikke er tvunget til at sælge eller lave aftaler.

Hverken kommunen eller BioCirc kan råde over jeres arealer. Heller ikke med en statslig udpegning.

I SF er vi er nået frem til at sige ja til at sende en anmodning om statslig udpegning af området som energipark. Det har vi gjort, fordi en udpegning som energipark er en forudsætning for, at der kan anlægges Power-to-X-anlæg og erhvervsområde i forbindelse med projektet i Svoldrup Kær/Holme. Planloven tillader ellers ikke anlæggelse af erhvervsområder udenfor arealer med tilknytning til byzone, og vi støtter grøn

Vi er af den overbevisning, at så store solcellearealer ikke er den optimale brug af Holmes landbrugsarealer eller gavner den tilstødende natur.

I SF ser vi arealet nord for Tværbæk som et godt areal at tage ud af planen, da dette område ligger højest og derfor det mest synlige. Vi har tidligere foreslået forbud mod at omkranse naboejendomme på tre sider og ønskede derfor også at udtage det solcelleareal, der i en slags tange ved Nygård omkranser to ejendomme.

Da vi behandlede sagen i byrådet i torsdags, gik det ikke som vi håbede. Efter forslag fra Socialdemokratiet, blev udpegningsområdet udvidet til at inkludere Svøldrup kær, uden at begrænse det mod nord. Intet er dog sikkert, da forvaltningen samtidigt har opdaget at energiparkers status vil være lig byzone og derfor ikke tillader udvidelse eller omlægning af nærliggende landbrug, og medfører grænser for bl.a. lugt herfra. Hvis ikke staten får ændret på disse forhold i lovudkastet, er der ikke i byrådet opbakning til en udpegning.

Som kommune gav vi alle ansøgere 11 VE-vurderingskriterier, vi gerne så de levede op til.

Biocirc lever godt op til forventningerne om et

multifunktionelt systemintegreret energiprojekt, men blæser på ønskerne om placering udenfor værdifuld landbrugsjord. De planlagde for et helt andet område, end det vi havde udpeget, og de formåede ikke den gode dialog med borgerene i lokalsamfundet, men skabte utryghed i stedet for lokal opbakning.

Vi har i Vesthimmerlands kommune været helt uerfarne i, at behandle så store energiparkansøgninger. Vi kan i SF være bange for, at projektet kommer glat igennem behandlingsprocesserne, uden at vi får stillet de rigtige krav til det.

Må stilles flere krav Før endelig ansøgning fra Biocirk kan behandles, må vi kræve afklaring og dokumentation på hvilke arealer og matrikler, der er lavet aftaler på.

Vi må stille krav om, at ingen ejendomme kan omkranses af solceller på tre sider.

Vi må have en garanti, for at Biogasanlæggets affaldsvand kan renses tilstrækkeligt, og at der er en realistisk plan for vandforbruget til Power to X anlægget uden at belaste kommunal vandforsyning.

Hvis der inkluderes §3 natur og udlægges erstatningsnatur er det vigtigt at vide, hvilken naturtype bliver truet, og hvor den nye natur erstatning skal ligge.

Vi skal sikre at solcelletypen, der anvendes, er bæredygtig uden afvaskning af PFas og med en livscyklusanalyse (LCA) på de tiltænkte solceller,

Fællessang i Møldrup

MØLDRUP: Sommerens fællessang ved søen i Møldrup er begyndt igen.

I det skønneste vejr var omkring 20 samlet på Elmevej, og sangen og musikken tonede ud over søen, godt hjulpet af de to harmonikaspillere og forsangeren.

Det er blevet en dejlig sommertradition i Møldrup, og den fortsætter igen i år helt frem til august.

Det var musikerne, der bestemte sangene og spillede tonerne til Kom maj du søde milde og Den danske sang er en ung

blond pige.

Næste gang er det forsangernes tur til at vælge

sange.

Nogle af de 20 deltagere havde foreslået at

Byrådsmedlem Jane Bonnerup (SF).

der dokumenterer at CO2regnskabet er negativt i solcellernes levetid. Hvis de bidrager til CO2 forbruget, giver det jo slet ingen mening.

Efter 30 år er solcellerne udtjente og markerne skal reetableres. De forladte huse vil til den tid ikke være beboelige, og udviklingen vil sikkert ikke kalde på nyopstilling af solceller. Vi bør oprette en pulje ejer/ opstiller betaler ind på løbende, som i sidste ende dækker udgiften til oprydning og kan sikre os mod ansvarsforvirring ved ejerskifte.

Der har været mange gode tilbud fra Biocirc. Først blev kommunen lovet 300 mill, siden blev borgere på et informationsmøde lovet, at der ville blive en pulje på 140 mill. Borgerne fik lovning på billig fjernvarme, og man var ikke afvisende for muligheden for salg af anparter.

Vi blev forblændet af de flotte grønne visioner men er kommet til et punkt, hvor det er nødvendigt at få de vigtige detaljer tydeliggjort på skrift i ansøgningen for at kunne tage det seriøst.

tage en kaffekurv med, så det blev en social aften i et herligt sommervejr.

Hyrdepar i Gedsted

GEDSTED: Siden 1973 er der hvert år kåret et Hyrdepar i forbindelse med Gedeskægsfesten i Gedsted. Hyrden og Hyrdinden har hver især gjort sig fortjent på forskellige måder til at blive ”ophøjet”. Hyrdeparret vælges ud fra, at de har ydet en indsats på forskellige områder, og gjort en indsat for byen.

Hyrdinder og Hyrder, der har tjent Gedsted siden 1973 og til nu:

1973 Stinne Rønne - Peter Kristensen

1974 Kirstine FrederiksenSigfred Jensen

1975 Marie Iversen - Erik Kragelund

1976 Othilie Jensen - Holger Hovgård

1977 Lissi BernhardFrede Lysemose

1978 Helene RasmussenAlbert Lindgren

1979 Ruth ThorsagerPoul Dybdal

1980 Dorte ThomsenHans Hemdorff

1981 Kirsten PedersenKarl Andersen

1982 Jytte Andersen - Bent Pedersen

1983 Marianne PedersenSvend Andersen

1984 Mille Madsen - Jens Rønne

1985 Birgit Sørensen - Harding Hansen

1986 Asta Nielsen - H. J. Laustsen

1987 Dorthe ChristensenArne Bach

1988 Doris Johansen - Mogens Rasmussen

1989 Ninna Mandrup - A. P. Møller

1990 Norma AndersenJens Kristensen

1991 Inge Kragelund - Richardt Krogh

1992 Lisbeth Arent - Hans Bruun

1993 Inga Bach - Preben Jørgensen

1994 Vibeke Møller Christensen - Ib Nielsen

1995 Susanne VestergårdOsvald Pedersen

1996 Doris Lauritzen - Ellemann Thomsen

1997 Grethe PedersenHenning Ambrosius

1998 Ester Bernhard - Emil

Bernhardt

1999 Bettina Hansen - Roald Jørgensen

2000 Sonja Jensen - Svend

Erik Rasmussen

2001 Hanne Østergård - Carl Erik (Calle) Bruntse

2002 Helle Jensen - Benny Roersen

2003 Trine ChristensenNiels Heebøll

2004 Lone Jensen - Erling Frosch

2005 Annette DybdalErnst Christensen

2006 Eli Holm - Aksel Holm

2007 Pia Johansen - Per Sørensen

2008 Merete Stisen - Lars Stisen

2009 Pernille HansenSvend Bisgaard

2010 Herdis Sloth - Ove Buchwardt

2011 Sjouktje Van Der Wier - Bent Sloth

2012 Solveig HøjgaardKarl Jakob Bisgaard

2013 Mette ThillemannBent Loft

2014 Hanne Højen - Henning Højen

2015 Karen Iversen - Per Christensen

2016 Ingelise SørensenFlemming Sønderkær

2017 Jytte Chrstoffersen og Kurt Christoffersen

2018 Jette og Jens Djørup Sørensen

2019 Helle Betzer Christoffersen og Thomas Christoffersen

2020 + 2021 Ingen Kåring

2022 Susanne og Christian Dybdal Jensen

2023 Gerda Nielsen og Anja Nielsen

Side 6 5. Juni 2024
De to harmonikaspillere og forsangeren til sommersang ved søen i Møldrup. MadsenUdlejning -altitelteogservice www.madsen-udlejning.dk telte-slushice stole-servering service-gulve softice-borde ogmegetmere!! NYHED! Nuudlejning affestlokaler Vejgrenen1-9631-Gedsted-98645788 Vi kan også tilbyde festlokale/ total fest i selskabslokaler Vi ønsker alle en god Gedeskægsfest! Vejgrenen 1, Gedsted, tlf. 5071 5788 / 2274 0026 MAD UD AF HUSET BYFEST I GEDSTED Gedeskæg
LÆSERBREVE

nr. 50

kåres i Gedsted

Lørdag aften bliver årets hyrder hædret i teltet på festpladsen

Af Hanne Monrad

GEDSTED: Der er altid stor spænding om, hvem der skal hædres som Gedsteds nye hyrdepar ved Gedeskægsfesten.

Når Gedeskægsfesten synger på sidste vers, og festen slutter med spisning og musik, er kåring af hyrdeparret et af de populære indslag på programmet.

Spændingen udløses lørdag aften i det store telt på festpladsen. Her siger publikum farvel til det afgående hyrdepar, Gerda Nielsen og Anja Nielsen, som blev tildelt titlen i 2023. Det var i øvrigt første gang, at parret blev to kvinder. Derefter afsløres navnene på det nye hyrdepar.

At blive udnævnt til Gedehyrde kræver, at man bl. a. har ydet en særlig indsats for byens foreningsliv. Det afgående par, Gerda Nielsen og Anja Nielsen er således meget aktive i Gedsted, Gerda som byens pedel, der sørger for at rydde op og der er pænt i Gedsted. Anja er meget aktiv i foreningsarbejdet i byen.

Tidligere har Hyrdeparret haft forskellige opgaver, bl. a. med at sælge Hyrdevin, men dette arbejde er overtaget af andre, så titlen som hyrdepar er mere blevet en ærestitel.

Hæderstitlen blev indført i 1973 - og kan således i år fejre 52 års jubilæum, hvis man ser bort fra de to år med Corona, hvor der ikke blev foretaget nogen udvælgelse. Sammenlagt

bliver det så Hyrdepar nr. 50, der skal kåres i år.

ALT INDENFOR TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES AF FJORDVEJENS BYGNINGSSERVICE

• Nybyg eller tilbyg

• Nyt tag

• Nye vinduer / døre

• Efterisolering med papiruld

• Reparation af enhver art

• Erhvervsbyggeri

• Landbrugsbyggeri

• Nyt køkken / bad

• Nye trægulve

• Udskiftning af glas

FJORDVEJENS BYGNINGSSERVICE

Thomas Jensen 25 39 39 85 • www.fbs-byg.dk

5. Juni 2024 Side 7
Vi ønsker alle en god Gedeskægsfest BYFEST I GEDSTED Gedeskæg Vesterbro 2 • GEDSTED • 22 82 12 34 ALT TIL FEST: Lagkage, kagemand, kransekage, frugtstænger, vin, øl på bestilling Har du brug for gavekurve eller blomster? Så kom trygt til os! Følg os og se flere tilbud! Min købmand gedsted Afsend og afhent pakker fra DAO, BRING og PostNord 20 ds. GEDSTED ÅBENT ALLE DAGE KL. 7.30-19.00 Følg vores Facebook side for flere gode sommerpriser - F. eks. 6 fl. Negroamarorødvin 278 00 Gode priser hos Min Købmand Gedsted Michael Min Købmand Indlevering af rensetøj Jordbær Danske 500 gr. Isbars Mars, Snickers, Twix, Bounty. Min. 258 ml. Priser gælder fra torsdag d. 6. juni til søndag d. 9. juni Pålægschokolade Galle & Jessen Lys eller mørk 216 gr 2500 FRIT VALG PRIS Skjern Ost Ca. 900 gr. 2500 Pr. bakke PRIS 2995 Pr. stk. PRIS 2400 Pr. pakke PRIS Design & Grafik . Kong Haralds Vej 11 . 9600 Aars . M: 22 57 32 LOKAL E R ÅVARER Den Gamle Foderstof IS, OST OG CAFÉ Østergade 25 · 9631 Gedsted Tlf. 61 62 23 25 · Mail: dengamlefoderstof@gmail.com Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars Tlf. 98 64 50 10 gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk ALT I TRYKSAGER Vi ønsker en god Gedeskægsfest! Hyrdepar
Vi ønsker alle
VI ØNSKER GOD GEDESKÆGSFEST Telefon 98 64 51 99 . Fax 98 64 50 60 www.Gedsted-Autoophug.dk GEDSTED AUTO • OPHUG A/S Nørr evangen 15 DK-963 1 Gedsted VI ØNSKER GOD GEDESKÆGSFEST GEDSTED auto • ophug autohandel a/s
Gerda Nielsen og Anja Nielsen fik sidste år den æresfulde titel som årets "Gedehyrdinder".
en god gedeskægsfest!

Vores kære far, svigerfar og farfar Vognmand

Camner Leif Carlsen

*4. september 1953

✝ 31. maj 2024 er sovet ind efter længere tids sygdom.

Elisebeth, René, Anja og Anker

Bisættelse fra Mønsted Kirke fredag den 7. juni kl. 13.00.

13 24

døgnet rundt

TLF: 98 64 18 69

Tlf. 98 64 18 69

rundt

Åbent hele døgnet alle dage - året rundt

Åbent hele døgnet alle dage - året rundt

Ditte I. Dalgaard

Det er altid én af os, du møder, og vi er 100% lokale

Møller Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg

Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg Trine Rybjerg www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

Det er altid én af os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

af os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

AARS BEGRAVELSESFORRETNING BEDEMAND BIRGITTE LANDRY

Tryghed, tillid og 40 års erfaring. Træf os personligt, døgnet rundt Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 • 9600 Aars • www.hanslandry.dk

Til lykke

SIG TIL LYKKE MED VESTHIMMERLANDS AVIS

Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten ”TIL LYKKE”.

Billede + 10 ord koster 200.00 kr., som indbetales forud på annonce-kontoret eller via MobilePay på nr. 47793 (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk.

Annoncen kan IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00

Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

Annoncetekst:

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Bio

Aalestrup

havde et år med lidt tilbagegang

Lone Horslev trak sig som formand

Af Hanne Monrad

AALESTRUP: På Bio Aalestrups generalforsamling kunne formanden, Lone Horslev, fortælle om et tilfredsstillende år til trods for tilbagegang i billesalget:

- 2023 blev et helt år uden Corona-nedlukninger.

Billetsalget blev lidt mindre end året før, selv om vi dengang havde lukket det meste af januar på grund af Corona- restriktioner.

- Altså en lille tilbagegang, men vi er jo meget afhængige af gode film. Og der har vi været lidt udfordret. Blandt andet af en Hollywoodstrejke.

- Vores børnefilmklub steg igen fra 181 i forrige sæson til 212 medlemmer i denne sæson. Det er dejligt med

så mange børn i biografen, som på den måde bliver hjemmevante i bygningen, og vi har en stor fordel med det mangeårige samarbejde med skolefritidsordningen Kvisten.

- Vores formand, Hans Jørgen Nielsen valgte i 2023 at forlade formandsposten efter 35 år. Heldigvis er han stadig i bestyrelsen, hvor vi nyder godt af hans store erfaring og arbejdsindsats. For at markere formandens 35-års jubilæum valgte vi at holde Filmfest 30. september, hvor vi viste fire film i løbet af dagen med gratis billetter. Det blev en festlig dag med forholdsvis mange gæster i biografen.

- Hans Henrik og Tove Jepsen har i en årrække været primus motor for vores

succesfulde seniorbio. De valgte inden sæsonen at stoppe, men vi har heldigvis fået Hans Jørgen Nielsen og Lone Kragelund til at tage over. Og der har igen været stor tilslutning til arrangementerne i vinter.

- Som sædvanlig er det de danske film, vi har størst succes med i Bio Aalestrup, når vi kigger på antallet af solgte billetter. Øverst på listen er “Meter i Sekundet” med 352 solgte billetter. Herefter kommer “Bastarden” med 306 billetter og som nummer tre “Kysset” med 265.

Lone Horslev sluttede sin beretning med at takke alle, der bakker op om biografen - både kunder, operatører, passere og medlemmer. Og resten af besty-

Husk kvittering fra Aalestrup Bibliotek

Af Ture Damtoft

AALESTRUP: Fredag er sidste dag, hvor de, som har glemt at aflevere lånte bøger, dvd’er eller noget tredje rettidig, kan betale “bøden” på biblioteket.

Aalestrup Bibliotek og de tre øvrige biblioteker i Vesthimmerland overgår i juni til en ny kommunal betalingsløsning, hvorefter man udelukkende kan betale mellemværender via indbe-

talingskort, som modtages i e-Boks.

Derfor opfordrer biblioteket til, at lånerne betaler deres mellemværender hurtigst muligt. - Selvom vi gerne ville, er det ganske enkelt ikke muligt for os at modtage betalinger af gebyrer og erstatninger, herunder kontantbetaling, da mellemværender fra juni straks overføres til den kommunale opkrævning. Nogle vil sikkert opleve det som

mere besværligt at betale gebyrer, men som bibliotek har vi ikke indflydelse på denne ændring, siger biblioteksleder Finn Christiansen. Han understreger, at personalet på Vesthimmerlands Biblioteker i den kommende tid vil være særligt opmærksomme på at minde lånerne om at få en kvittering, når de afleverer bøger i bibliotekets selvbetjeningsautomater. - Vi har ikke oplevet, at der sker mange fejl, men vi vil jo

relsen. Alle er medvirkende til at Aalestrup har en god og hyggelig, lokal biograf., sagde hun.

Tilbagegang

Kassereren, John Nielsen, fremlagde regnskabet, som viser et overskud på 27.000 kr. mod 52.000 kr. i 2023. På valg til bestyrelsen var Lene Fisker, Lone Horslev, Morten Nielsen og Hans Jørgen Nielsen. Lene Fisker og Hans Jørgen Nielsen blev genvalgt, mens Lone Horslev og Morten Nielsen ikke ønskede at fortsætte. I stedet blev Rasmus Svendsen og Jørn Weirsøe valgt. Som suppleanter valgtes Jens Gregers Jensen og Morten Nielsen. Norma Andersen varetager jobbet som revisor sammen med Kjeld Bentsen. Inden dirigenten, Vagn Reitz, sluttede generalforsamlingen blev der overrakt gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Lone Horslev og Morten Nielsen.

gerne hjælpe lånerne så godt som muligt. Indtil nu har vi kunnet finde ud af det med lånerne, men med det nye system bliver det noget nemmere, hvis de har en kvittering for at have afleveret deres materialer, siger Finn Christiansen.

Han tilføjer, at lånerne fortsat vil modtage en afleveringspåmindelse to dage inden lånets udløb, og går man listen over det afleverede materiale igennem, og alt er korrekt registreret, er en kvittering ikke nødvendig.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe lånerne, så man undgår fejl og ikke mindst de irriterende gebyrer, siger Finn Christiansen.

Side 8 5. Juni 2024
Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.
Torben Rask Isa Ejdrup Birgitte Landry Claus Landry Karsten Svendsen Jens Møller Ditte I. Dalgaard Trine Rybjerg Lone Horslev og Morten Nielsen fik gaver for deres indsats i bestyrelsen gennem mange år. De afgående og Bio Aalestrup nye bestyrelse: Fra venstre Peter Elbæk Rasmussen,Lone Horslev, Marin Pinholt, Hans Jørgen Nielsen, Morten Nielsen, Nikolaj Loft Jørgensen, Rasmus Svendsen og Jørn Weirsøe. ( Lene Fisker var fraværende)

Konstituering

AALESTRUP: AIF Erhvervsklubs bestyrelse har efter generalforsamlingen, der i år blev holdt på Aalestrup Naturefterskole, konstitueret sig med bankrådgiver Hanne Mette Christensen, Aalestrup, som formand. Fhv. lærer Per Bisgaard, Aalestrup, er næstformand med ansvar for nye projekter, og redaktør Thorkil Christensen er sekretær. Bestyrelsen består desuden af revisor Anne Marie Klitgaard, Vester-

ris, og totalrådgiver Line Møller, Fjelsø. Foreningens kasserer, filialdirektør Poul Pedersen, Aalestrup, er udpeget udenfor bestyrelsen.

JUNI trækning

Plejecenter

Søndervangs

Støtteforening

kr. 200,- nr. 392 kr. 150,- nr. 153 kr. 100,- nr. 240 kr. 75,- nr. 5

Gedsted Kirke

- gennem 1000 år -

onsdag den 12. juni kl. 19.00

Kirkevandring og foredrag

Sognepræst Asger Nielsen vil fortælle om kirkens lange og spændende historie og de mange forandringer den har gennemgået. Det foregår i og omkring kirken.

Aalestrup - Gedsted Sommer 2024

Tirsdage kl 13.30 - 15.30

Krolf samt indendørs curling på Aaglimt Ingen tilmelding. Bare mød op 20. juni kl. 8.30 - ca. 18.00

Afgang fra Aalestrup 8.30 og fra Gedsted 8.45 Bustur til Thy whisky

Kaffe og rundstykke ved Testcenter Østerild. Derpå videre til Nationalparkcenter Thy, hvor vi spiser en sandwich.

Herfra rundvisning på Gyrup. Kaffe og kage på Vildsund Strand på vej hjem. Tilmelding til Kristian B Nielsen tlf. 23 30 86 07 fra 20. maj - 13. juni

15. august kl. 8.30 - ca. 17.00

Afgang fra Aalestrup 8.30 og fra Gedsted 8.45

Bustur til Brande

Kaffe og rundstykke undervejs.

Guidet rundvisning, frokost samt besøg på Uhre kirke og købmandsgård. Kaffe ved Uhre mølle inden hjemturen.

Tilmelding til Rita Pedersen 40 57 55 49 fra 8. juli – 8. august.

19. august kl. 17.00

Madlavning for mænd starter

Tilmelding fredag ugen før, på sms til Poul Spanggaard 61 32 25 95

Se vores program på www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/ aalestrup-gedsted

Sogneaften i Hvam

ved biskop Henrik Stubkjær er aflyst.

Tostrup, Roum og Hvam menighedsråd

GUDS TJENESTER

Der tages forbehold mht. tidspunkter. Se mere på kirkernes hjemmesider.

Søndag den 9. juni

2.s.e. Trinitatis

Aalestrup 10 00

Gedsted

Til tidligere medarbejdere

hos Anders Brøndum A/S, Caravell A/S, Frigor A/S og Derby A/S

Tidligere ansatte på virksomhederne Anders Brøndum A/S, Caravell A/S, Frigor A/S og Derby A/S har mulighed for at søge om støtte hos Anders Brøndums Fond.

Fonden kan i visse tilfælde yde støtte til tidligere ansatte, samt deres familier.

Der henvises til www.ab-fond.dk for nærmere beskrivelse af hvilke betingelser og kriterier der skal opfyldes for at ansøgningen kan komme i betragtning.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024.

24

Onsdag den 5. juni - Grundlovsdag

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

kl. 14.00-18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent

kl. 19.00 Bio Aalestrup: Fuld af kærlighed

Torsdag den 6. juni

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

kl. 14.00-18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent

kl. 19.00 Bio Aalestrup: The Fall Guy

Fredag den 7. juni

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent

kl. 14.00-18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent

kl. 19.00 Bio Aalestrup: The Fall Guy

Lørdag den 8. juni

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent

kl. 10.00-17.00 Aalestrup Friluftsbad: Åben

kl. 19.00 Bio Aalestrup: The Fall Guy

Søndag den 9. juni

Europa-Parlamentsvalg

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent

kl. 14.00-18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent

kl. 19.00 Bio Aalestrup: The Fall Guy

Mandag den 10. juni

kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent

kl. 14.00-18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent

kl. 19.00 Bio Aalestrup: The Fall Guy

Tirsdag den 11. juni

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

kl. 14.00-18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent

kl. 19.00 Bio Aalestrup: The Fall Guy

Onsdag den 12. juni

kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent

kl. 14.00-18.00 Aalestrup Friluftsbad: Åbent

kl. 19.00 Bio Aalestrup: The Fall Guy

kl. 19.00 Gedsted Kirke: Kirkevandring

ingen

Fjelsø 09 30

Vesterbølle

Borgergade 17, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 · www.vesthimmerlandsavis.dk

hg@vesthimmerlandsavis.dk / annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen

Annonce-ekspedition: Mandag - fredag kl. 9.00-12.00

Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer ........... senest torsdag kl. 10.00

.............................................. senest fredag kl. 12.00

Loppeannoncer ................................................ senest fredag kl. 9.00

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S

Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525

Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade og Danske Lokalaviser

5. Juni 2024 Side 9
Stenstrup Hyllebjerg St. Binderup Nysum Trend Hvilsom Nørager Aalestrup Gislum Møldrup Skals Hersom Mejlby Haverslev Sønderup Aars Farsø Hobro Ullits Vesterbølle Klotrup Gedsted Ulbjerg Hvalpsund Østrup Vognsild Klejtrup Simested Fjelsø Hvam Snæbum Sundstrup Bjerregrav
Rubrikannoncer
Kontor Thorkil Christensen Anette Drachmann Grafiker Produktion Redaktør
Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt Udgivelsesområde:
Hanne Monrad Salgskonsulent
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � 11�00 Hvam ingen Tostrup � � � � � � � � � � � � � � � 10�30 Roum ingen Ulbjerg 09 00 Låstrup ingen Lynderup ingen Hersom ingen Klejtrup ingen Vester Bjerregrav � � � � � � 09�00 Simested 09 30 Testrup ingen Østerbølle 11 00 Skals 10 30 Hvornum � � � � � � � � � � � � � ingen Snæbum ingen Hvilsom � � � � � � � � � � � � � � ingen Rørbæk ingen Grynderup � � � � � � � � � � � � ingen Stenild 09 00 Kgs Tisted 10 30 Binderup ingen Durup ingen Ullits ingen Svingelbjerg 10 30 Foulum � � � � � � � � � � � � � � � ingen Louns ingen Alstrup � � � � � � � � � � � � � � � 09�00 Strandby ingen Farsø 10 30 Aars 09 30 Gislum ingen Vognsild ingen Haubro 11 00
✁ ✁ ✁ ✁ ✁

men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande!

Hvad koster en loppeannonce?

til 89.121 husstande 20 ord for 50 kr.

HIMMERL ANDS AVISERNE

Bedste pris gives! Palisander, teaktræ og dansk design købes. Dødsbo og indbo fra 1930èrne til 1970èrne. Polstrede læne- og loungestole og sofaer. Ring til Steen.

Tlf: 20 70 92 34

...fra kyst til kyst

annoncen må fylde op til 20 ord! e r der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

Betaling:

KØBES:

Kontant ved indlevering af annoncen, eller send via e-mail ???? og overfør betalingen via s wipp eller Mobilepay.

Skrot, gammelt jern afhentes. Totaloprydning.

Tlf: 40 19 92 59

Køb og tilbud/vurdering af indbo/dødsbo. Tilbud på totalrydning. Kontakt:

Tlf: 28 51 62 64

Gammelt jern og metal afhentes. Store mængder købesafhentes med lastbil med grab. Ring til Thomas/Maria.

Tlf: 40 54 18 39 / 51 26 22 76

DØDSBO OG RESTBO KØBES. ALT HAR INTERESSE.

Tlf: 20 70 92 34

SÅDAN INDRYKKES EN

LOPPEANNONCE:

Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen. ELLER

du kan sende teksten via mail og overføre via MobilePay Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

1. Almindelig loppe annonce under køb eller salg op til 20 ord - KR. 50.-

2. Udvidet loppe annonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - KR. 100.-

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - KR. 150.-

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOD FORNØJELSE!

KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?

Annoncen sendes til: aars avis, Himmerlandsgade 150, 9600 aars senest fredag kl. 9.00

SÆLGES:

Loppepigerne. Stort loppemarked lørdag den 8. og søndag den 9. juni kl. 10.00-16.00. Bjergegaardsvej 4. Aalestrup. Mange nye ting.

Betaling vedlagt:

Tlf: 24 93 68 07

Mrk.: ”Loppemarked”

 Kontant  Check

HER! - INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

annoncetekSt:

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

 Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

Hvad KANloppemarkedet bruges til?

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annoncepladser

Telefon:

Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKEannonceres?

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OGSALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken

BEKENDTGØRELSER

Hvor stor må annoncen være?

Afsenders navn og adresse:

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Hvad koster en loppeannonce?

KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet måIKKE indeholde kontanter!

Hvor bliver annoncen indrykket?

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud i fem aviser!

Annoncen indrykkes 8 aviser Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

Annoncen sendes til:

Hvornår skal annoncen indleveres?

Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup senest fredag kl. 9.00

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00

Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

Mrk.: ”Loppemarked”

Betaling vedlagt:  Kontant

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Telefon:

Afsenders navn og adresse:

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

50 kr . FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150 kr . FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000

100 kr . FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPEMARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design,

Side 10 5. Juni 2024
KØBES: SE
PRISER: SE EKSEMPLER:
kr. Tlf: XX XX XX XX
3.500,Tlf: XX XX XX XX
Flot velourstue. Meget velholdt. Pris
retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX LOPPEMARKED DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE­ RUBRIKKER. HIMMERLANDSAVISERNES LOPPEMARKED FEM LOKALE AVISER FOR SAMME PRIS! AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET REBILD NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS - en stærk løsning… Himmerlandsavisernes loppemarked
INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL: loppeannoncer@aarsavis.dk BETALING KONTANT ELLER TLF. 70779
INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL: annonce@vesthimmerlandsavis.dk BETALING KONTANT ELLER TLF. 47793

Actionfilm med Ryan Gosling i Bio Aalestrup

AALESTRUP: Bio Aalestrups nye actionfilm “The Fall Guy” er instrueret af den anerkendte stuntmand/ instruktør David Leitch og inspireret af en tv-serie fra 1980erne.

Filmen har allerede modtaget flotte reaktioner, bl. a. fordi kemien mellem Ryan Gosling og Emily Blunt slår gnister i en veloplagt blanding af velkoreograferet action.

“The Fall Guy” er inspireret af den klassiske actionserie fra 1980erne, der handlede om en stunt-

mand, som også arbejder som dusørjæger.

Ryan Gosling spiller hovedrollen i filmen, hvilket, handlingen taget i betragtning, sender tanker til hans præstation i Nicolas Winding Refns film “Drive”.

Han spiller en stuntmand der, som alle andre i stuntmiljøet, bliver sprængt i luften, skudt, smidt gennem vinduer og kastet ud fra de højeste højder.

Efter en ulykke, der næsten kostede ham karrieren, skal han opspore en forsvundet filmstjerne, løse en sammensværgelse og forsøge at vinde sit livs kærlighed

Jernalderlandsby i Hvolris skal skifte navn

AALESTRUP: Hvolris

Jernalderlandsby lidt syd for Aalestrup skifter navn til Hvolris Jernalder.

Det nye navn skal sammen med en ny visuel linje og et skærpet fokus på stedets formidling tiltrække nye målgrupper, og samtidig styrke genkendeligheden og tilhørsforholdet til Viborg Museum.

Ledelsen erkender, at det kan virke som en meget beskeden ændring, men beslutningen markerer begyndelsen på et nyt kapitel. - Ved at tilføje et strejf af nutid til vores formidling af fortiden håber vi at tiltrække en bredere målgruppe.

Det kan være alt fra naturentusiaster til børnefamilier og medarbejdere på teambuilding tur, siger daglig leder for Hvolris Jernalder, Hanne Sørensen.

I bakkerne på Hvolris kan besøgende få en oplevelse i tråd med tendenser om slow living, gamle hånd-

tilbage, mens han stadig udfører sit daglige arbejde som stuntmand.

Ryan Gosling spiller overfor Emily Blunt, der, med film som “Edge of Tomorrow” og “Sicario”, heller ikke er fremmed for action-genren. Derudover finder man også navne som Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham og Teresa Palmer på rollelisten.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

Ib NIelseN, Farsø

Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

værk og mobilfrit samvær. Det skærpede fokus på moderne formidling vil betyde introduktionen af nye tilbud samt mulighed for på sigt at udforske aktuelle temaer som innovation og bæredygtighed. En fornyelse skal samtidig være med til at stadfæste Hvolris Jernalder som en integreret del af Viborg Museum på linje med museets øvrige attraktioner –herunder Museum Wibergis. - Navnet Hvolris Jernalder blev valgt på baggrund af dets enkle og lette karakter. Samtidig ønskede vi et navn, der kunne kommunikere en bredere oplevelse end blot landsbyen. En oplevelse, der også inkluderer et oldtidsområde samt en bygning med udstilling og butik. Hvolris Jernalder er mere end en landsby, det er et levende og sanseligt indblik i jernalderen, siger Hanne Sørensen.

5. Juni 2024 Side 11 Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars Tlf. 98 64 50 10 gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk
Hvolris Jernalderlandsby bliver til Hvolris Jernalder. Det slår gnister i samspillet mellem Ryan Gosling og Emily Blunt i filmen "The Fall Guy", som vises i Bio Aalestrup fra i morgen, torsdag.
Salg og reparation af hvidevarer El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00 Industrivej 2b, 9640 Farsø Tlf.: 9863 3022 info@abpvvs.dk | www.abpvvs.dk Din lokale VVS ’ er Vand - Varme - Gas - Olie - Varmepumper Gert Jensen SIMESTED EL-SERVICE 98 54 81 15 Service og salg af hårde hvidevarer A p S - til din lokale fagmand Elektriker: En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00 / 40 59 80 80 Aalestrup El-Service 20 14 61 01 Hus og Have: KJ Gulve og gardiner 98 63 11 27 / 40 59 80 80 Punkt GTG 20 10 11 94 Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88 Murer/ Entreprenører: Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS �������������������� 98 64 82 36 Tømrer/Snedker: Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr 98 54 84 15 VVS: Arne Bach Pedersen VVS ���������������������������������������������� 98 63 30 22 Møldrup VVS A/S ����������������������������������������������������������� 86 69 20 99 Tryksager: Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Aagade 1 · Aalestrup Tlf. 98 64 10 92 Billetbestilling på bio-aalestrup.dk The fall guy Tors. 6/6 - ons. 12/6 kl. 19.00 Bad boys 4 Tors. 13/6 - ons. 19/6

Nordjylland må ikke blive glemt i EU-regi

Ved valg bliver Asser Mortensen boende i Nordjylland

EP-VALG

NORDJYLLAND: Nord-

jylland bliver glemt i EU, men det skal være slut.

Sådan siger en af Socialde-

mokratiets kandidater til Europa-parlamentsvalget, 44-årige Asser Mortensen, Aalborg. Bliver han valgt til parlamentet søndag, 9. juni, bliver han boende i Aalborg, så han kan bruge friugerne blandt den nordjyske befolkning.

- Europaparlamentsmedlemmer bør blive boende i deres valgkreds og betale skat herhjemme, ikke flytte væk fra de borgere der har valgt dem, siger Asser Mortensen.

De sidste fem år har Nordjylland ikke haft en repræsentant fra nogen par-

tier i Europa-Parlamentet. Det har skabt frustrationer blandt lokale politikere, virksomheder og borgere i Vesthimmerland og resten af Nordjylland. Men nu er der en chance for forandring med Asser Mortensen.

Er den rette

En af de politikere, der har været meget aktiv i Asser Mortensens valgkamp er det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen:

- Vi har brug for en stærk lokal stemme i Europa-Parlamentet, og Asser er den rette til at varetage vores

Et smattet mudderløb i Ulbjerg

ULBJERG: På lørdag, 8. juni er der noget helt specielt i vente for alle børn i alderen 6 til 14 år, når årets Mudderkidz-løb gennemføres på Spejderklinten i Ulbjerg, smukt beliggende mellem Sundstrup og Ulbjerg helt ned til Limfjorden.

Og der er garanti for at blive møghamrende beskidte – noget de fleste børn vil elske!

Mudderkidz er en anderledes mulighed for børn at udfordre sig selv på og få lov til at blive beskidte, mens de har det sjovt. Løbet byder på forhindringer, der vil udfordre deltagerne på både mod og udholdenhed. Børnene kan se frem til at navigere gennem store lokummer, balancere og løbe over gamle skrotbiler, komme en tur ud i Limfjorden for til sidst at tage sig en dukkert i den store muddercontainer.

Spise med Price: The Mussels From Brussels

Der bliver kogt masser af fritter når Adam og James Price rejser til Brussels og besøger EU Parlamentet. Ole Ryborg hjælper til i køkkenet og Margrethe Vestager byder på jordbær dyppet i belgisk chokolade. Margrethe Auken kigger forbi til moules frites og parlamentets præsident Roberta Metsola er mildest talt flankeret af sikkerhedsvagter når hun spiser belgiske vafler.

De urørlige

Fransk komediedrama fra 2011

Efter en ulykke er millionæren Phillippe blevet lam. Han søger nu en ny handicaphjælper, og det er et job for den unge Driss. Han er lige kommet ud af fængsel, og søger arbejde, så han kan forblive på kontanthjælp. Phillippe bliver til samtalen overrasket over Driss’ energi og humor, så han giver ham jobbet.

interesser. Jeg tror desværre, at mange undervurderer, hvor vigtigt det er for Nordjylland, at vi har vores egen repræsentant. Det er vigtigt, både når vi har nogle sager som skal behandles dernede, men det er også vigtigt at have en, som kan komme ud i forsamlingshuse og på skoler og fortælle om EU, siger Bjarne Laustsen.

- Ved at stemme personligt på Asser Mortensen 9. juni, sikrer vi, at Nordjylland ikke bliver glemt. Lige nu har Danmark 14 medlemmer af Europa-Parlamentet, men ikke en eneste af

dem er fra vores region, det er et problem, siger Asger Andersen, Socialdemokratisk byrådsmedlem i Vesthimmerland Kommune, og som selv vil stemme på Asser Mortensen.

til Europa-Parlamentet.

- At have et lokalt valgt medlem af Europa-Parlamentet er vigtigt, for at vi bliver hørt, men også for, at vi kan få de europapolitiske diskussioner ud i forsamlingshusene, på arbejdspladserne og i de lokale foreninger” fortsætter Asger Andersen. Asser Mortensen bor i Aalborg med sin kone og to børn. Han har i mange år arbejdet med europæisk politik, har en master i europæiske studier og i projektledelse. Han har været projektleder i Jammerbugt Kommune og drev eget firma, indtil han sidste år blev direktør i Elbilforeningen.

- Det er altid en fornøjelse at arrangere Mudderkidz, fordi vi ser en masse store og glade smil hos de børn, der deltager i løbet, fortæller Christina Ambrosius, der er formand for Ulbjerg Gymnastikforening og arrangør af Mudderkidz og fortsætter:

- Her er der nemlig garanti for at blive mudret godt og grundigt ind – og helt med vilje - og det er ikke “hverdagskost” for børn nu om stunder!

Ulbjerg Gymnastikforening glæder sig til at byde en masse skønne børn velkommen til en dag fyldt med sjov og masser af mudder, og forhåbentlig vil børnene få sig en oplevelse, som de vil huske længe.

Mudderkidz handler ikke om at komme først over målstregen – her er der plads til alle børn, der har lyst til at deltage – og her gælder det først og fremmest om at have det sjovt sammen med andre!

Der er flere nye forhindringer i år i forhold til de tidligere år, men det skal være en overraskelse til de børn, der kommer og løber

Ditte & Louise

Dansk spillefilm fra 2018.

Ditte og Louise må sande,at de kun får roller som nogens mor eller ”gammel luder”. Ditte klæder sig ud som mand og får overvældende succes som Ditlev. Men hun svigter Louise og deres fælles drøm. Louise kaster sig ud i en hovedløs affære med lægen David.

Fodboldlandskamp: Danmark - Norge I den sidste landskamp inden EM i Tyskland møder Danmark Norge på Brøndby Stadion. Der er altid noget ekstra på spil, når Danmark møder nordmændene, og mon ikke de norske spillere vil gå benhårdt efter at slå Danmark efter en svær periode på det norske landshold? Bliver Rasmus Højlund og co. sendt ned af autobahnen til EM med en sejr i bagagen?

Ulbjerg Gymnastikforeningen arrangerer også i år - det pouplære Mudderkidz - hvor børn gerne må "grise sig til". (Arkivfoto)

på lørdag – dog kan det afsløres, at der i år kommer to veteranbrandbiler for at sprøjte med vand og spule børnene rene efter løbet, inden de kan få lov til at

komme ind under bruseren!

Ulbjerg Gymnastikforening glæder sig til at se en masse børn på lørdag til en dag fyldt med grin, mudder og masser af sjov!

EU-valg 2024: Exitpoll - Den første pejling De allersidste danskere sætter deres kryds, og når klokken bliver 20.00, giver DR’s exitpoll den første pejling om, hvordan stemmerne fordeler sig, og hvilke danske partier der står til at få pladser i det magtfulde Europa-Parlament. DR’s valghold går tæt på alle hovedpersoner og dækker både jubel og skuffelse, når exitpoll’en afsløres.

Ingemann og Østkysten Nachos med makrel

Peter trodser sin frygt for næb

Side 12 5. Juni 2024 Fredag 7. juni kl. 20.00 Lørdag 8. juni kl. 20.00 Fredag 7. juni kl. 22.10 Lørdag 8. juni kl. 19.20 Søndag 9. juni kl. 20.00
og klør og tager til fuglebingo i Lille Vildmose. Her leder han efter de sjældne kongeørne med naturnørden Gustav Urt. Peter jagter også jomfruhummere på Læsø. Efter det bliver Peters smagsløg udfordret, da han får nachos med makrel i Sæby.
Søndag 9. juni kl. 18.50
Asser Mortensen (S) - kandidat
På lørdag gentages Mudderkidz-børneløbet

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.