Vesthimmerlands Avis nr. 25 - 2022

Page 1

Nr. 25 · 116. årg.

Onsdag

22. Juni 2022

AALESTRUP · GEDSTED · MØLDRUP · KLEJTRUP · HVILSOM · HVAM · SIMESTED · NØRAGER · HVALPSUND · ULBJERG · SKALS Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Mail: annonce@vesthimmerlandsavis.dk · www.vesthimmerlandsavis.dk

Akutbil i Aalestrup får plads på Åglimt

det er en høj faktura. Det allerbedste ville have været at placere akutbilen ved siden af sundhedshuset, og når man bruger 720.000 kr., kunne man måske have talt med kommunen om muligheden for at opføre en garage der.

Politiker er skuffet over placering ved Hvamvej

Er skuffet

kymret for spoleret nattesøvn: AALESTRUP: Den længe - Aftalen med regionen er, at ventede akutbil i den sydder ikke skal sirene på, for lige del af Vesthimmerland ikke at vække beboerne, når vil snart få sin faste plads i der er udrykning. Aalestrup. Placeringen af akutbilen Den placering, som Rekunne have været lidt bedre, gion Nordjylland har valgt, mener regionsrådsmedlem blev bekræftet på byrådsog byrådsmedlem, Per Bismødet i Aars torsdag, 16. gaard (V), Aalestrup. juni. - Da det blev besluttet, at vi Ved Plejecenter Aaglimt skulle skifte fra Falck til Preud mod Hvamvej i AaleMed, blev vi spurgt, om vi strup skal der opføres en kendte nogle egnede lokatiogarage og etableres en ladener. Der er mindst to steder stander til akutbilen. på Testrupvej i den anden Med elkabler, græsarme- Per Bisgaard er skuffet over ende af byen, hvor der ville ringssten og modifikationer placering, men glad for at Aal- være hurtigere responstid til af en lejlighed på Aaglimt, strup blev valgt til akutbilen. Gedsted og kortere til sygetil brug for akutbilens perhusene i Farsø og Hobro. %QNKIGP D[FGT LGT XGNMQOOGP OGF GV QXGTQTFPGV N[UV NWHVKIV QI JLGONKIV %QNKIGP D[FGT LGT XGNMQOOGP OGF GV QXGTQTFPGV N[UV NWHVKIV QI JLGONKIV %QNKIGP D[FGT LGT XGNMQOOGP OGF GV QXGTQTFPGV N[UV NWHVKIV QI JLGONKIV sonale, løber de samlede udår på plejecenteret, er penMan kunne som andre steWFVT[M JXQT â MQOOGT VKN CV QRNGXG ÕPG HCTXGT N[UG VT£GNGOGPVGT P[V IWNX K WFVT[M JXQT â MQOOGT VKN CV QRNGXG ÕPG HCTXGT N[UG VT£GNGOGPVGT P[V IWNX K WFVT[M JXQT â MQOOGT VKN CV QRNGXG ÕPG HCTXGT N[UG VT£GNGOGPVGT P[V IWNX K gifter op i 720.000 kr.UVWGP UCOV P[G XKPFWGT K GP UVQT FGN CH JWUGV 8KNNCGPU O HQTFGNGT UKI plus gene betalt tilbage til kom- der i Region Nordjylland, UVWGP UCOV P[G XKPFWGT K GP UVQT FGN CH JWUGV 8KNNCGPU O HQTFGNGT UKI UVWGP UCOV P[G XKPFWGT K GP UVQT FGN CH JWUGV 8KNNCGPU O HQTFGNGT UKI R¢ GP NCPI GPVT¦ UCOV HQTFGNKPIUICPI GV DT[IIGTU GV ÖQV TWOOGNKIV R¢ GP NCPI GPVT¦ UCOV HQTFGNKPIUICPI GV DT[IIGTU GV ÖQV TWOOGNKIV R¢ GP NCPI GPVT¦ UCOV HQTFGNKPIUICPI GV DT[IIGTU GV ÖQV TWOOGNKIV moms. munen indenfor tre år. have lavet en god aftale med MµMMGP VTG KPFTGVPKPIUXGPNKIG X£TGNUGT GV R£PV I£UVGVQKNGV GV UVKNHWNFV QI MµMMGP VTG KPFTGVPKPIUXGPNKIG X£TGNUGT GV R£PV I£UVGVQKNGV GV UVKNHWNFV QI MµMMGP VTG KPFTGVPKPIUXGPNKIG X£TGNUGT GV R£PV I£UVGVQKNGV GV UVKNHWNFV QI Vesthimmerlands Kom- -TWOOGNKIV DCFGX£TGNUG OGF UGRCTCV DTWUGPKEJG QI UKFUV OGP KMMG OKPFUV Det vil vi glæde os til. Det en privat udlejer, som gjorde TWOOGNKIV DCFGX£TGNUG OGF UGRCTCV DTWUGPKEJG QI UKFUV OGP KMMG OKPFUV TWOOGNKIV DCFGX£TGNUG OGF UGRCTCV DTWUGPKEJG QI UKFUV OGP KMMG OKPFUV GP ÖQV QI UVQT UVWG OGF FKTGMVG WFICPI VKN GP J[IIGNKI U[FXGPFV WFGUVWG GP ÖQV QI UVQT UVWG OGF FKTGMVG WFICPI VKN GP J[IIGNKI U[FXGPFV WFGUVWG mune opkræver en leje fra er rigtig godt for beboerne lejemålet egnet. Her er det GP ÖQV QI UVQT UVWG OGF FKTGMVG WFICPI VKN GP J[IIGNKI U[FXGPFV WFGUVWG 7FGPHQT GT GP TWOOGNKI ICTCIG OGF M£NFGT WPFGT 'GUWFGP ÕPFGT FW GP 7FGPHQT GT GP TWOOGNKI ICTCIG OGF M£NFGT WPFGT 'GUWFGP ÕPFGT FW GP 7FGPHQT GT GP TWOOGNKI ICTCIG OGF M£NFGT WPFGT 'GUWFGP ÕPFGT FW GP og borgerne i Aalestrup, si- lige pludselig regionen, der regionen på 150.000 kr. pr. VGTTCUUG QI RN£PG OGF RNCFU VKN CMVKXKVGVGT VGTTCUUG QI RN£PG OGF RNCFU VKN CMVKXKVGVGT VGTTCUUG QI RN£PG OGF RNCFU VKN CMVKXKVGVGT år. Med en besparelse på ger centerleder Bodil Kjær sender en faktura til Vest75.000 kr. i tomgangsleje pr. Nielsen, og hun er ikke be- himmerlands Kommune, og Af Ture Damtoft

NØRAGER TANDKLINIK

AALESTRUP TANDKLINIK

- Læs mere sid e 4-7

Aalestrup-maler er slået ind på musikken... - Læs mere sid e 2

Prisfald 1500, på din nye

• Alle aldersgrupper behandles 8KNNCP GT KPFTGVVGV OGF MµMMGP OGF URKUGRNCFU JGTHTC CFICPI VKN JWUGV N[UG 8KNNCP GT KPFTGVVGV OGF MµMMGP OGF URKUGRNCFU JGTHTC CFICPI VKN JWUGV N[UG 8KNNCP GT KPFTGVVGV OGF MµMMGP OGF URKUGRNCFU JGTHTC CFICPI VKN JWUGV N[UG QI ¢DPG UVWG OGF WFICPI VKN WFGUVWG â UVWGGVCIGP GT FGUWFGP QI ¢DPG UVWG OGF WFICPI VKN WFGUVWG â UVWGGVCIGP GT FGUWFGP QI ¢DPG UVWG OGF WFICPI VKN WFGUVWG â UVWGGVCIGP GT FGUWFGP • Gratis tandpleje 16-18 år DCFGX£TGNUG QI GV UVQTV UQXGX£TGNUG 2¢ UCN ÕPFGT FW IQFG X£TGNUGT DCFGX£TGNUG QI GV UVQTV UQXGX£TGNUG 2¢ UCN ÕPFGT FW IQFG X£TGNUGT DCFGX£TGNUG QI GV UVQTV UQXGX£TGNUG 2¢ UCN ÕPFGT FW IQFG X£TGNUGT QI GV TGRQU OGF RNCFU VKN H GMU MQPVQT 7FGPHQT ÕPFGT FW GP ECTRQTV QI GV TGRQU OGF RNCFU VKN H GMU MQPVQT 7FGPHQT ÕPFGT FW GP ECTRQTV QI GV TGRQU OGF RNCFU VKN H GMU MQPVQT 7FGPHQT ÕPFGT FW GP ECTRQTV • Vi har ALTID tid til dig VGTTCUUG QXGTF£MMGV VGTTCUUG UMWT QI GP FGLNKI CHUM£TOGV JCXG âMMG NCPIV VGTTCUUG QXGTF£MMGV VGTTCUUG UMWT QI GP FGLNKI CHUM£TOGV JCXG âMMG NCPIV VGTTCUUG QXGTF£MMGV VGTTCUUG UMWT QI GP FGLNKI CHUM£TOGV JCXG âMMG NCPIV • Vi er rutinerede, venlige og HTC JWUGV GT KPFMµD UMQNG KPUVKVWVKQP QI OGIGV OGTG effektive. HTC JWUGV GT KPFMµD UMQNG KPUVKVWVKQP QI OGIGV OGTG HTC JWUGV GT KPFMµD UMQNG KPUVKVWVKQP QI OGIGV OGTG • Udvidede åbningstider • Nem adgang for gangbesværede • Ældrevenlig tandlæge, der er til at forstå

98 55 12 58

Gedsted er klar til årets store Gedeskægsfest

spar op til

TRYGHED OG KVALITET ER ALTAFGØRENDE FOR OS

Ring til os på eller send en mail til info@noeragertandklinik.com

Jeg er skuffet over, at regionen, så vidt jeg er orienteret, ikke kontaktede de private udlejere, men bare besluttede fra begyndelsen, at akutbilen skulle placeres ved Aaglimt. Men, det er naturligvis positivt, at bilen bliver placeret i Aalestrup, der ligger godt for at kunne dække behovet i den sydlige del af Vesthimmerland, siger Per Bisgaard.

LÆS INDE I AVISEN:

brille

*QFV WFP[VVGV CPFGNUDQNKI R¢ O %QNKIGP TWOOGT MµMMGP K HQTDKPFGNUG *QFV WFP[VVGV CPFGNUDQNKI R¢ O %QNKIGP TWOOGT MµMMGP K HQTDKPFGNUG *QFV WFP[VVGV CPFGNUDQNKI R¢ O %QNKIGP TWOOGT MµMMGP K HQTDKPFGNUG OGF UVWG JGTHTC WFICPI VKN FGP U[FXGPFVG WFGUVWG QI JCXG IQFG OGF UVWG JGTHTC WFICPI VKN FGP U[FXGPFVG WFGUVWG QI JCXG IQFG OGF UVWG JGTHTC WFICPI VKN FGP U[FXGPFVG WFGUVWG QI JCXG IQFG X£TGNUGT OGF UMCDG UVQTV DCFGX£TGNUG DT[IIGTU OGF XCUMGHCEKNKVGVGT QI X£TGNUGT OGF UMCDG UVQTV DCFGX£TGNUG DT[IIGTU OGF XCUMGHCEKNKVGVGT QI X£TGNUGT OGF UMCDG UVQTV DCFGX£TGNUG DT[IIGTU OGF XCUMGHCEKNKVGVGT QI GPVT¦ 7FGPHQT GT GP FGLNKI QXGTUMWGNKI JCXG OGF VGTTCUUG QI RN£PG 6KN GPVT¦ 7FGPHQT GT GP FGLNKI QXGTUMWGNKI JCXG OGF VGTTCUUG QI RN£PG 6KN GPVT¦ 7FGPHQT GT GP FGLNKI QXGTUMWGNKI JCXG OGF VGTTCUUG QI RN£PG 6KN DQNKIGP JµTGT VQ H£NNGU UMWTG âMMG NCPIV HTC DQNKIGP GT FGP ÖQVVG PCVWT DQNKIGP JµTGT VQ H£NNGU UMWTG âMMG NCPIV HTC DQNKIGP GT FGP ÖQVVG PCVWT DQNKIGP JµTGT VQ H£NNGU UMWTG âMMG NCPIV HTC DQNKIGP GT FGP ÖQVVG PCVWT KPFMµD UWPFJGFUJWU QI OGIGV OGTG KPFMµD UWPFJGFUJWU QI OGIGV OGTG KPFMµD UWPFJGFUJWU QI OGIGV OGTG

Lukket lørdag 25. juni

OBS

Ny klinik i Aalestrup: NØRAGER Vi starter ny klinik i Vestergade 24, )GTKGDQNKI K .CPFCN 5µJµLNCPFGV TANDKLINIK )GTKGDQNKI K .CPFCN 5µJµLNCPFGV )GTKGDQNKI K .CPFCN 5µJµLNCPFGV Aalestrup 'GLNKI XKNNC K $CNGUVTWR 'GLNKI XKNNC K $CNGUVTWR 'GLNKI XKNNC K $CNGUVTWR v/ Tandlæge ph.d. 51.*6 51.*6 51.*6 den 1. april. Kristian Andersen

2 2 2 +(4 +$0'.(5 .(5 +(4 +$0'.(5 +(4 +$0'.(5 +(4 +$0'.(5 +(4 +$0'.(5+(4 +$0'.(5 +(4 +$0'.(5 +(4 +$0'.(5 +(4 +$0'.(5 Jernbanegade'$*( 5 '$*( '$*( Kristian

Katarina

9610 Nørager

'GV GT OGF IN£FG CV XK PW MCP 'GV GT OGF IN£FG CV XK PW MCP 'GV GT OGF IN£FG CV XK PW MCP Testrupvej 2D D[FG LGT XGNMQOOGP KPFGPHQT R¢ D[FG LGT XGNMQOOGP KPFGPHQT R¢ D[FG LGT XGNMQOOGP KPFGPHQT R¢ 9620 Aalestrup .KNNG $OGTKMC 6 FGT GT DGNKIIGPFG .KNNG $OGTKMC 6 FGT GT DGNKIIGPFG .KNNG $OGTKMC 6 FGT GT DGNKIIGPFG PQTF HQT 5KNMGDQTI K GV JGNV WPKMV QI PQTF HQT 5KNMGDQTI K GV JGNV WPKMV QI Telefon PQTF HQT 5KNMGDQTI K GV JGNV WPKMV QI 9864 2300 UOWMV NCPFUMCUOWMV NCPFUMC UOWMV NCPFUMC

Åbningstider: Man: Lukket

Tirs - fre: 10 - 17.30 Lør: 9.30 - 12.30


Side 2

22. Juni 2022

Bedst med lokale kræfter i Aalestrup

To lokale ildsjæle ønsker ny start for rosenparken Af Ture Damtoft

Poul Spanggaard er gået til musikken og har malet nye motiver på LP plader og covers. Her ses han med værkerne på sommerkunstudstillingen i Kulturfabrikken i Gedsted.

Aalestrup-kunstmaler er gået til musikken... Poul Spanggaard er blandt udstillerne i Gedsted Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Man kan forvente sig lidt af hvert fra Aalestrup-kunstmaleren Poul Spanggaards hånd. Men at han skulle gå over til musikken er en overraskelse. Poul Spanggaard er blandt de 33 udstillere på sommerudstillingen i Kulturfabrikken i Gedsted, og her kan man se en hel væg med LP plader og covers

som han har dekoreret i forskellige farver, men i respekt for den musik, som oprindelig er indspillet på pladerne. - Nogle har sagt, at jeg da ikke bare kan male en LP plade over. Det er nu nemt nok, og det er kun på den ene side, at jeg har malet et motiv som passer til musikken, siger Poul Spanggaard. Det samme er tilfældet med coveret til pladerne. Poul Spanggaard har ladet

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

P LITIrapporten for Aalestrup Bål i Nørager NØRAGER: Normalt rykker politiet ikke ud til et bål, men natten til fredag gjorde de en undtagelse. Bålet var nemlig blevet tændt i en af Nørager Friplejehjems haver omkring klokken to om natten. Og det var ikke nogle beboere, der holdt en sen fest, men derimod nogle

unge som nok var på vej hjem fra byfesten, var lidt kåde og lige syntes, at nu skulle de da have et bål at hygge sig ved. Der var på intet tidspunkt nogen fare, og politiet ville da også kun lige tage en snak med dem om, at det måske ikke var så hensigtsmæssigt at tænde bål og have en lille fest midt om natten lige ved siden af et plejehjem.

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

det oprindelige motiv skinne igennem, og har skabt noget nyt ovenpå coveret, som er rammet ind til ophængning på en væg. På flere plader og covers kan man i øvrigt genkende Poul Spanggaaards farverige New York-motiver med perspektiv og dybde, som han ikke mindst er blevet kendt for med sine store oliemalerier efter et besøg i Amerika for nogle år siden.

Bio-oplevelse i Aalestrup AALESTRUP: Det er ikke første gang, at Erhvervsklubbens AIFs medlemmer er inviteret i Bio Aalestrup, men der venter en oplevelse af de store, når de indtager pladserne tirsdag i næste uge. På programmet er den nye film “Top Gun II” med bl. a. Tom Cruise i hovedrollen. Et gensyn med den populære amerikanske skuespiller, som også spillede hovedrollen i “Top Gun I” for mere end 30 år siden. Nåpr det bliver en interessant aften skyldes det også at medlemmerne får besøg af en dansk jagerpilot, som har haft sin opvækst og ungdom i Aalestrup. Kenneth Huus, som i øjeblikket er udstationeret i USA, kommer og fortæller om sin karriere som jagerpilot i det danske luftvåben.

AALESTRUP: De er to lige nu, og de håber på fem mere, når der mandag er ekstraordinær generalforsamling i pavillonen i Den jydske Rosenpark i Aalestrup. René Sørensen og Per Bisgaard er klar til at lægge kræfter i bestyrelsesarbejdet, og håber at kunne samle en bestyrelse på det krævede antal af fem ifølge vedtægterne - og gerne to suppleanter. - Nogle, der tror på det lokale. Jeg er klar til arbejdet, fordi jeg tror på lokalpatriotisme, og man har nok et større engagement og passion omkring det lokale, hvis man bor i Aalestrup, end hvis man sidder i administrationen, siger René Sørensen. Alternativet til en ny bestyrelse er underlæggelse af Rosenparken til kommunen. - Det skal vi undgå, men hvis vi vil have en hal, foreninger og en rosenpark, der fungerer, er man nødt til at engagere sig der, hvor man bor, så vi har lokal forankring. Jeg er klar til at lægge nogle kræfter og noget tid i arbejdet, fordi jeg for tror på, at vi kan få en ny start i rosenparken og at Aalestrup og borgerne i

videst muligt omfang selv skal engagere sig og bestemme, hvordan byen skal udvikle sig, siger René Sørensen.

Godt begyndt Den nye start indebærer f. eks. en sammentænkning af campingpladsen, bevægelsesparken og rosenparken. Starten er godt begyndt med en nyrenoveret pergola og en ny voliere. Den nye forpagter har også fået en god begyndelse, og der er afsat midler til at rense søen og etablere en søpromenade omkring den. Men der skal mere liv, flere besøgende og dermed bedre økonomi til at udvikle parken og gøre den til en mere integral del af livet i Aalestrup, og mere attrak-

tiv at vælge for turister. - Det må godt være en en-stjernet campingplads, men faciliteterne skal være i orden. I slut 90erne var vi klar til et naturcenter omkring rosenparken, men det lykkedes desværre ikke. Rosenparken er flot, men der skal ske noget nyt for at gøre faciliteterne tidssvarende, og vi skal være bedre til at fortælle bredt om, hvor fantastisk et sted vi har. Jeg håber og tror, der kommer en ny bestyrelse på mandag. René Sørensen og jeg arbejder på at finde nogle gode lokale folk, så rosenparken fortsat drives af lokale kræfter og kan udvikles til at blive et naturligt samlingssted for alle i Aalestrup, siger Per Bisgaard.

René Sørensen og Per Bisgaard håber på et stort fremmøde og en ny god bestyrelse for Rosenparken Aalestrup til den ekstraordinære generalforsamling mandag 27. juni.

Hvam-Hvilsoms ældre var på udflugt til Samsø HVAM: Hvam-Hvilsom Pensionistforening har med 53 deltagere været på sommertur til Samsø. Efter en morgensang og orientering fra buschaufføren, gik snakken til ankomsten til Hou færgehavn, hvor man kørte ombord og kunne gå op i færgen og nyde den forudbestilte morgenmad. Ved ankomsten til Samsø stod en guide klar. Der blev kørt en kort tur til en stor gård, hvor der var mulighed for at prøvesmage likør og købe alt mellem himmel og

Har du ikke modtaget avisen torsdag kl. 19.00 - så kontakt vores budomdeling

på på tlf. 99 35 34 34 fra fredag kl. 7.00 - 15.00 Mandag til torsdag kl. 7.00 - 16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

jord, for gårdens tre længer var fyldt med alle mulige ting og spændende sager. Videre førte guiden deltagerne rundt i den sydlige del af øen, med Brattingsborg som det sydligste, og til Kolby Kås som det vestligste. Kolby Kås var tidligere anløbssted for færgerne mellem Århus og Kalundborg. Derefter kørte man på små veje gennem spændende dele af det sydlige Samsø, gennem hovedbyen Traneberg østpå til Ballen, hvor en frokost ventede i restaurant Dokken. Om eftermiddagen var det nordøen som skulle indtages, og den dygtige guide fortalte mange historier om de forskellige steder. Der blev kørt gennem Nordby til Issehoved, hvor kaffen blev nydt til det gode hjemmebag, og med en storslået udsigt over Kattegat og helt ind til både Århus og Ebeltoft. Der blev også lige kigget til katamaranfærgen mellem Odden og Århus.

Derefter kørte bussen til nordøens højeste punkt, Ballebjerg, hvor der er et lille hus hvorfra man kan se ud over det indre Kattegat til Tunø og store dele af Jylland. Derefter kørtes der til Nordby, hvor man fik mulighed for at gå rundt i den gamle bys smalle gader og gadekær og opleve forskellige seværdigheder. Samsø bød på sol og godt vejr hele dagen og det var nok derfor mange var ekstra glade, da de efter sejlturen tilbage med aftensmad, kunne glæde sig til at komme hjem og slappe af. For det havde været en lang dag, men med mange oplevelser in mente kunne det kun være gode minder, der blev taget med hjem. Næste gang foreningen tilbyder en oplevelsestur er til september, hvor man skal til Lille Vildmose og se elge, bisoner m.m. og spise ål på hjemturen.


22. Juni 2022

Side 3

Lokalhistorisk Arkiv fik hjælp til navngivning af personer på gamle billeder som er indleveret gennem årene.

Gamle fotos vist stor interesse i Aalestrup Lokalhistorisk Arkiv blev rigere på oplysninger Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Lokalhistoriske Arkiv i Aalestrup oplevede et stort rykind i lørdags til åbent hus med fotoudstilling om Aalestrup gennem de seneste 50 år.

Der var to formål med arrangementet: At vise udstillingen med hovedvægt på udviklingen i byen siden 1970, og at få oplysninger om billeder, som gennem årene er indleveret til arkivet.

Der findes rigtig mange opkøbere af Der findes mange af dødsboer på rigtig markedet, og opkøbere det kan være dødsboer på markedet, være svært at vælge. For migogerdet detkan vigtigt, svært at vælge. For mig og er det vigtigt, at du får en god oplevelse, at alt foregår at du får enpågod og at alt foregår en oplevelse, ordentlig måde. en ordentlig måde. Jeg lever i på denne branche og ved, hvad jeg lever denne ved, de hvad jeg harJeg med at igøre. Dubranche er derforogsikret absolut har med at gøre. Duunder er derfor de absolut bedste vilkår helesikret forløbet. bedste vilkår under hele forløbet.

Opkøb Opkøb af af dødsbo, dødsbo, gamle gamle retromøbler retromøbler og og dansk dansk design design

- Alle former for møbler i teaktræ og palisander har stor interesse Alle former for møbler i teaktræ og palisander stor interesse -- Køb og tømning af dødsboer og flyttebo i hele har Jylland Køb ogmøbler, tømning af dødsboer og flyttebo hele Jylland- 1970’erne -- Retro brugskunst og porcelæn frai 1950’erne - Easyfra 1950’erne - 1970’erne - Retro møbler, Sudoku brugskunst 1 og porcelæn

3PPRI 4 S 2GIVES! 7 5 TO S GIVES!1 8 RI PP TO 5

3

Let

9 2 4

På en fotoudstilling kunne man se hvordan Vestergade og Borgergade så ud i 1970. Dengang var der mange forretninger i Aalestrup.

H E R E R T I D E N H E LT D I N E G E N

5

4 9 8

4

7

RetroHjem RetroHjem Marsk Stigsvej 6. 8800 Viborg Marsk Stigsvej 8800 Tlf. 27 206.46 97 Viborg Tlf. 27 20 46 97 mail@retrohjem.dk mail@retrohjem.dk

7 9 8

2

1

3

Sudoku 2 - Hard

Sudoku 2 - Easy

2 1 3 1 6 3 2 6 4 9 3 8 6 7 7 1 3 2 3 1 8 8 5 6 2 7 1

5 3

4 1 5 8

S U D O KU

nere blev produktionssted for Horns Belysning inden denne virksomhed flyttede til Bjergegaardsvej i industrikvarteret. På arkivet var der også lejlighed til at kigge i gamle eksemplarer af bl. a. Vesthimmerlands Avis, som man har en næsten komplet samling af fra 1907 og til i dag. Arkivarerne Eva Krabbe og Martin Haubro Jensen havde i dagens anledning fundet en del gamle billeder med unavngivne personer. Det lykkedes med de besøgendes hjælp at få sat navn på flere af personerne.

Sudoku 1 - Hard

2

9 3 6 2 2 7 5 1 3 6 Se 3meget mere 6på facebook 2 Se meget mere på facebook og www.retrohjem.dk og www.retrohjem.dk 7 Butikkens åbningstider Butikkens åbningstider Torsdage – 17:30 9 13:00 4 1 2 8 Torsdage10:00 13:00––14:00 17:30 Lørdage Lørdageog Telefon mail–er14:00 altid åben! 6 10:00 Telefon og mail er altid åben! 1 7 9 4 3 6

9

Begge formål lykkedes til fulde. Udstillingen viste bl. a. forretningerne i Borgergade, tidligere Østergade og Vestergade siden 1970, men også Knabergården som oprindelig var opført til cykelfabrikken “Jyden” og se-

Martin Haubro Jensen og Tage Jørgensen fordybede sig i et eksemplar af Vesthimmerlands Avis fra 1918.

2 8 4 9 6 1

7 2 9

9 1

5 8

7 1 3 7 3 4 1

3 5

VIL DU VIDE MERE? Besøg os online, se priser og meget mere her:

9 6 6

Svær

2

8 3

2

WWW.HIMMERLAND.EU Lars Larsens Vej 1, Gatten - 9640 Farsø - Tlf. 9649 6100


Side 4

22. Juni 2022

GEDESKÆGSFEST 2022

Formanden for Gedeskægskomiteen, Majken Holm Pedersen, med byens vartegn “stolen” og Klods Hans på geden i baggrunden. På lørdag bliver der Gedeskægsfest igen efter et par år med Corona-restriktioner-

Klar til Gedeskægsfest Af Thorkil Christensen GEDSTED: Selv om programmet ikke har samme omfang som tidligere år, så glæder borgerne i Gedsted sig til, at der igen bliver Gedeskægsfest. Det sker på lørdag - takket være en lille gruppe af frivillige ildsjæle, som efter et par festfrie år

på grund af Corona-restriktioner er klar med et program for dagen - et program med aktiviteter for børn og voksne. Gedsted er bl. a. kendt for fællesskab, stoleproduktion - og Gedeskægsfest. Festen får også tidligere Gedsted-borgere til at “vende hjem” for at mødes

med familie, venner og bekendte i anlægget og i hallen. Lørdag aften er der arrangeret en stor fest med spisning og musik, hvortil der ventes mange deltagere, men allerede fra om formiddagen lægges op til hygge for hele familien. - I år er vi kun tre personer i Gedeskægskomiteen. Si-

den den seneste fest i 2019 er nogle rejst fra byen og andre har ønsket at træde ud af komiteen. Det er ingen hemmelighed, at vi har manglet hænder, og at vi ikke har haft samme tid til forberedelse af byfesten som tidligere år, siger Majken Holm Pedersen, der er formand for komiteen.

Det er første gang i mere end 50 år, at Gedeskægsfesten “koges” ned til kun een dag. Til gengæld er der lagt et program for denne dag, hvor alle kan være med. Medlemmerne af Gedeskægskomiteen er lidt usikre på indtægterne fordi aktiviteterne er skåret ned i forhold til tidligere, hvor der blev festet i en hel uge, og hvor Gedeskægsrevy og optog i byens gader var et par af højdepunkterne. Revy og optog bliver der ikke i år, men Majken Holm Pedersen forventer at foreningerne fremover vil stille med frivillige til de forskellige aktiviteter og at festen på den måde kan komme op i gear igen. - Formålet med Gedeskægsfesten er også at kunne levere et pænt økonomisk overskud til arbejdet i foreningerne i Gedsted, og så må de stille med frivillige til planlægning og gennemførelse af festen, understreger Majken Holm Pedersen, som sammen med de to øvrige i komiteen har mødt stor velvilje og forståelse hos Gedsted Hallen og hos en række sponsorer blandt de forretningsdrivende i byen. Der er indgået sponsoraftaler, der understøtter ak-

tiviteterne og er med til at sikre økonomien. Når man taler med borgerne i Gedsted skinner det igennem at de gerne vil, at der bliver Gedeskægsfest igen som de kender den fra tidligere. I år stod valget mellem en Gedeskægsfest af een dags varighed - eller ingen fest. Majken Holm Sørensen glæder sig over at sponsorerne har bidraget flot, og at der trods alt bliver en byfest.

Træk på frivillige - Fremover bliver Gedeskægsfesten sandsynligvis noet andet end end i år måske med en lille komite i spidsen og et større træk på frivillige fra foreningerne, som får del i overskuddet. Den kombination giver muligheder for at udvikle Gedeskægsfesten, siger Majken Holm Pedersen.

Ved indfaldsvejene til Gedsted er der sat skilte op om Gedeskæg.

DET HER ER KASPAR Det er ham du møder, når du vil have en snak om din kommende varmepumpe eller solcelleanlæg.

”Der er rigtige mange, som allerede har taget kontakten til os, da der er en stor efterspøgelse på vedvarende energi. Så vi ved allerede nu, at vores efterår er booket godt op” fortæller Kaspar, medejer af Hessellund El. Kaspar er detaljeorienteret og meget bevidst om, at skabe og finde løsninger, som matcher lige præcis kundens behov.

”Da udbud og efterspørgsel lige nu er i ubalance, anbefaler vi, at man er ude i god tid, hvis man ønsker at investere. Vi står derfor klar til at vejlede og tager gerne en uforpligtende snak”.

Hessellund EL Gedsted - tlf. 9864 5599

Hessellund El har været VE-godkendte siden 2015, og det blev en fordel da det i 2019 skulle være VE-godkendte montører der skulle bruges, hvis man ønskede at benytte sig af det daværende statslige energitilskud. Hessellund El er en af de få, der er VE-godkendte både inden for solcelleanlæg og varmepumper og den kombination er fordelagtig for kunderne, da de kan modtage professionel rådgivning på begge områder.


22. Juni 2022

Side 5

GEDESKÆGSFEST 2022

Børnevenligt løb ved årets Gedeskægsfest Alle fra tre til 100 år kan deltage lørdag formiddag Af Thorkil Christensen GEDSTED: Et børnevenligt løb indenfor Gedsteds bygrænse, hvor deltagerne løber eller går et antal omgange på hver en kilometer, bliver en af aktiviteterne ved Gedeskægsfesten i år.

Der er tale om et familieløb som indledes lørdag formiddag, og hvor alle kan deltage fordelt i tre aldersgrupper. Det er fra tre til ni år, fra 10 til 15 år og fra 16 til 100 år. Af sikkerhedsmæssige grunde er ruten på ca. en

kilometer tilrettelagt på fortovet hele vejen i samme side. Ruten optegnes med pile, og der vil desuden være vejvisere, som hjælper deltagerne på rette vej. Hver deltager får et nummer som bæres under løbet. Hver gang start/mål

Vil fortælle om tang i Gedsted Af Thorkil Christensen GEDSTED: Navnet ”Getama”, er en direkte forkortelse af Gedsted Tang- og Madrasfabrik. I dag onsdag, 22. juli sættes der fokus på tang og tangs anvendelsesmuligheder ved et foredrag på Kulturfabrikken i Carl Petersens Gade 3. - Hvad er mere oplagt end at benytte stedet hvor tangmadrasser blev produceret til et historisk foredrag om tang? Det er tankevækkende, at vi både før og nu har så mange

meningsfulde måder at anvende tang på, som næsten er helt glemt i nutidens Vesthimmerland på trods af den nemme adgang til planterne ved vores fjorde. Der er i dag firmaer rundt om i landet, der igen benytter ålegræs til polstring, tagtækning, akustikplader og meget mere, siger Peter Stenild fra Kulturfabrikken. I Danmark er der omkring 300 tangarter, især den brune og grønne tang, der er spiselig. Tang anvendes næsten i

alle sammenhænge. Det kan koges, bages, ristes, tørres, pureres eller spises råt. Tang er sundt og bringer vitaminer, mineraler, antioxidanter og omega 3-6-9 med sig. Tang giver en dyb og kraftig eftersmag. Smagen kommer fra glutaminsyre, som også er at finde i bl. a. tomater, svampe, kød og fisk. Denne smag kaldes ofte ”Umami” og betegnes som den femte smagsvariant. De fire kendte er: surt, bittert, sødt og salt. Umami har en forstærkende og afrundende

passeres, sættes en streg på et stykke papir der ligger på et bord. Når der er gået to timer tælles sammen, hvem der har løbet eller gået flest runder i de forskellige aldersgrupper, og umiddelbart efter løbet vil der blive udråbt en mand og en kvinde i hver aldersgruppe, der som vindere af familieløbet får en præmie. Aktiviteten finansieres ved salg af startnumre for 20 kr. pr. styk. Desuden har Fjordvejens Bygningsservice sponsoreret vand til turen og Kapias Bodega sørger for frugt til deltagerne. kraft, hvilket betyder at madens smagsnuancer får et ekstra boost. Kulturfabrikken har inviteret Louise Villadsen fra Ertebølle Stenaldercenter til at holde et foredrag om tang og dens anvendelse gennem tiden. Dette understøttes af en videofortælling og udstilling af produkter fra en nutidig tangproducent Nordisk Tang i Grenå. Foredraget begynder over middag i dag onsdag og gennemføres på Kulturfabrikken sideløbende med Vesthimmerlands Kunstforening og Gedsted Kunstforenings udstilling.

Lørdag i Gedsted med hygge, kaffe og stort sildebord Af Thorkil Christensen GEDSTED: Anlægget i Gedsted og området ved hallen kommer til at danne ramme om Gedeskægsfesten på lørdag, 25. juni. Og det bliver med hygge fra morgenstunden, idet der serveres gratis kaffe og rundstykker til alle takket være sponsorater fra Gedsted Autoophug, Gedsted Mejeri og Dagli’Brugsen i Gedsted. Men der lægges også op til hygge omkring tombolaen, og en hoppeborg til bør-

Uddeler flytter til Gedsted GEDSTED: Det er kun få år siden Gedsted var ved at miste sin brugs, men forretningen blev reddet da den selvstændige Dagli’Brugsen i Balling trådte til og købte aktiviteterne. 1. februar i år blev Marc Brix-Mignon, Silkeborg,

Gedeskægstilbud. La Campana Montefalco Rosso

Pepsi Max 6 x 1½ liter (+ pant)

Haribo slikposer Frit valg

(Max. 6 flasker pr. kunde) Begrænset parti

6 flasker

59,Spar

60,-

pr. flaske

1 flaske

40,Dagli’ Brugsen Gedsted Vesterbro 2 · 9631 Gedsted Tlf. 98 64 50 24

Mandler 400 gram

1 pose

20,-

Peter Larsen kaffe 1 kg. Hele bønner

1 pakke

10,400 gram

89,Coop Is

900 ml. 5 forsk. varianter

1 bakke

1 stk.

20,Åbent alle dage

7.30 - 20.00

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 15/6 t.o.m lørdag d. 18/6. Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

ansat som ny brugsuddeler i Gedsted, og han er blevet så glad for jobbet og for byen, at han og hustruen Marianne har besluttet sig for at bosætte sig i Gedsted. Parret har købt et hus i Østergade. Fra 1. juli er Marianne Brix-Mignon også ansat i Dagli’Brugsen i Gedsted. Hun kommer fra et job i Føtex.

Gælder fra onsdag til lørdag

1 pose

Danske Jordbær

nene som også kan deltage i ansigtsmaling. Der bliver salg af vafler, kaffe og saftevand. Samtidig dækkes op til et stort sildebord med sild sponsoreret af Gedsted Smede og VVS. På pladsen bliver der endvidere salg af grillpølser og brød. Gedeskægskomiteen håber på stor deltagelse og godt vejr som kan medvirke til at holde omsætningen oppe ved festen, hvorfra overskuddet skal understøtte foreningslivet i byen.

15,Følg os på Facebook


Side 6

22. Juni 2022

GEDESKÆGSFEST 2022 Hyrdinder og Hyrder i Gedsted fra 1973

Helle Betzer Christoffersen og Thomas Christoffersen, Gedehyrdepar fra 2019, aftræder på lørdag.

Stor spænding om Gedsteds nye hyrdepar Der tages afsked med det nuværende hyrdepar a. har ydet en særlig indsats for byens foreningsliv. Hæderstitlen blev indført i 1973 - og kan således fejre 50 års jubilæum næste år, hvis man ser bort fra de to år med Corona, hvor der ikke blev foretaget nogen udvælgelse. Udover forskellige opgaver for Gedeskægsfesten, er der også tradition for, at hyrdeparret sammen med Kringlevrideren i Ulbjerg og “Årets Borger” i Møldrup er dommere ved optoget i nabobyerne.

53 37 08 29 Tlf.

Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars

Tlf. 98 64 50 10

Østergade 25 · 9631 Gedsted Tlf. 61 62 23 25 · Mail: dengamlefoderstof@gmail.com

er

M

la n

d s g a de 8 1

0 , 96

0

rs

Hi

m

m

m

60

rla

Hi

Martin Nielsen Anlægsgartnerfirma m Præstevejen 226 · 9631 Gedsted 0 e

God Gedeskægsfest

m

53 37 08 29 Tlf.

Aa

Tlf. 98 64 50 14 . ole@smede-vvs.dk . www.smede-vvs.dk

m

m

ER

Hi

L E R ÅVA R

Varm op til Gedeskæg - eller sluk efter på...

OLE ELKJÆR · NØRREVANGEN 2 · GEDSTED

9 dsg64 81,83 Tlf.n98 ade56

Design & Grafik . Kong Haralds Vej 11 . 9600 Aars . M: 22 57 32 10 . heidi@designoggrafik . designoggrafik.dk . cvr. 30 26 27 19

ZONETERAPEUT - MASSØR

Hanne Kjærgaard Nielsen

KOPI-PAPIR

Holmmarksvej 76, 9631 Gedsted

Tlf. 24 89 10 14

KA

m

LO

Hi

Den Gamle Foderstof

rs

IS, OST OG CAFÉ

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

t! Go’ Gedskægsfes

GEDSTED: Selv om årets Gedeskægsfest i Gedsted Hallen på lørdag er noget som de voksne ser frem til, så lader arrangørerne ikke børnene i stikken. Festen arrangeres nemlig sådan at børn under 18 år kan spise med for halv pris og dem under tre år spiser gratis. Til gengæld skal alle under 18 år forlade hallen efter tre timer. Herefter fester de voksne videre til musik af orkesteret The Famous Suepetters og kan indtage en grillpølse med brød til natmad. Når festen slutter i hallen bliver der mulighed for at fortsætte i byen hos Kapias Bodega som i dagens anledning holder længere åbent end normalt. Men festen i hallen forventes at kunne generere en god omsætning og indtjening for Gedeskægskomiteen som her får hjælp af mange frivillige til salg af øl og mad.

Aa

GEDSTED: Der er altid stor spænding om, hvem der bliver hædret som Gedsteds nye hyrdepar Logo ved Gedeskægsfesten. Det sker på lørdag i anlægget, hvor publikum siger farvel til det afgående hyrdepar, Helle Betzer Christoffersen og Thomas Christoffersen, som blev tildelt titlen i 2019

og byder velkommen til det nye. På grund af Coronarestriktioner har der ikke været Gedeskægsfest siden 2019, og derfor har Helle Betzer Christoffersen og Thomas Christoffersen bevaret titlen i betydelig længere tid end tidligere gedehyrder i Gedsted. At blive udnævnt til Gedehyrde kræver, at man bl.

Stinne Rønne og Peter Kristensen Kirstine Frederiksen og Sigfred Jensen Marie Iversen og Erik Kragelund Othilie Jensen og Holger Hovgård Lissi Bernhard og Frede Lysemose Helene Rasmussen og Albert Lindgren Ruth Thorsager og Poul Dybdal Dorte Thomsen og Hans Hemdorff Kirsten Pedersen og Karl Andersen Jytte Andersen og Bent Pedersen Marianne Pedersen og Svend Andersen Mille Madsen og Jens Rønne Birgit Sørensen og Harding Hansen Asta Nielsen og H.J. Laustsen Dorthe Christensen og Arne Bach Doris Johansen og Mogens Rasmussen Ninna Mandrup og A.P. Møller Norma Andersen og Jens Kristensen Inge Kragelund og Richardt Krogh Lisbeth Arent og Hans Bruun Inga Bach og Preben Jørgensen Vibeke Møller Christensen og Ib Nielsen Susanne Vestergaard og Osvald Pedersen Doris Lauritzen og Ellemann Thomsen Grethe Pedersen og Henning Ambrosius Ester Bernhard og Emil Bernhard Bettina Hansen og Roald Jørgensen Sonja Jensen og Svend Erik Rasmussen Hanne Østergaard og Carl Erik Bruntse Helle Jensen og Benny Roersen Trine Christensen og Niels Heebøll Lone Jensen og Erling Frosch Annette Dybdal og Ernst Christensen Eli Holm og Aksel Holm Pia Johansen og Per Sørensen Merete Stisen og Lars Stisen Pernille Hansen og Svend Bisgaard Herdis Sloth og Ove Buchwardt Sjouktje van der Wier og Bent Sloth Solveig Højgaard og Karl Jakob Bisgaard Mette Thillemann og Bent Loft Hanne Højen og Henning Højen Karen Iversen og Per Christensen Ingelise Sørensen og Flemming Sønderkær Jytte Christoffersen og Kurt Christoffersen Jette og Jens Djørup Sørensen Helle Betzer Christoffersen og Thomas Christoffersen Ingen Ingen

53 37 08 29 Tlf.

Himmerlands Try Tryk A/S En pakke (500 Himmerlands ark) 45,-

Zoneterapeut fra

Priserne er inkl. moms

En kasse (2500 ark)

200,-

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55

s

Af Thorkil Christensen

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voksne og børn til fest i Gedsted

H

H


22. Juni 2022

Side 7

GEDESKÆGSFEST 2022 ALT INDENFOR TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES AF FJORDVEJENS BYGNINGSSERVICE

Vi ønsker alle enstgod Gedeskægsfe

• Nybyg eller tilbyg • Nyt tag • Nye vinduer / døre • Efterisolering med papiruld • Reparation af enhver art Henning Højen spillede til fællessang, Erik Kragelund holdt ferniseringstalen og Jane Bonderup bød velkommen til udstillingen på Kunstfabrikken i den tidligere Getama-bygning i Gedsted.

Maleren Tove Schermer Kristensen, Viborg, viser et portræt af sin mand Kresten Kristensen.

Der er 33 udstillere på Kulturfabrikken

tang? Det sker i dag onsdag. Foredragsholder er museumsinspektør Louise Villadsen, Ertebølle Stenaldercenter.

• Erhvervsbyggeri • Landbrugsbyggeri • Nyt køkken / bad • Nye trægulve • Udskiftning af glas

FJORDVEJENS BYGNINGSSERVICE Thomas Jensen 25 39 39 85 • www.fbs-byg.dk

Vi ønsker alle en god Gedeskægsfest

Gæsteudstillere med tilknytning til Vesthimmerland Af Thorkil Christensen GEDSTED: Vesthimmerlands Kunstforening og Gedsted Kunstforening står bag sommerkunstudstillingen i Kulturfabrikken i Gedsted. Udstillingen gennemføres sideløbende med Gedeskægsfesten. Foreningerne vil gerne udnytte det store potentiale i den gamle Getamabygning til kulturelle aktiviteter. Udstillingen er en del af kulturarvsmåneden i Vesthimmerlands Kommune og er åben til og med på søndag.. Der var fernisering i lørdags med en tale af Erik Kragelund og musik af Henning Højen. Byrådsmedlem Jane Bonderup, Gedsted, bød velkommen og udtrykte ønske om, at fabriksbygningen bliver hjemsted for mange kulturaktivteter fremover. Erik Kragelund sagde, at når de rette personer går sammen får man en udstilling, der ligger et niveau over, hvad man forventer i Gedsted. På udstillingen kan man opleve noget smukt, eftertænksomt, spændende og nyskabende udført af kunstnere med lyst og trang til at skabe og producere. De har en ide med hvad de laver og en lyst til at eksperimentere, men ingen facitliste - og det er nok godt det samme, sagde Erik Kragelund inden han erklærede udstilingen for åben. Der er 33 udstillere på to etager i Kulturfabrikken. Besøgende har derfor mulighed for at nyde et meget varieret udvalg af malerier, skulpturer, keramik, strik,

fotos m.m. - værker udført i mange forskellige materialer og farver. Og der er mulighed for at købe kaffe, kage og værker med hjem. I år er der, som noget nyt, fire gæsteudstillere med tilknytning til Vesthimmerland. Det er Ninni Lodahl Gjessing, billedkunstner, Hanne Skjold Knudsen, billedkunstner, Berit Thra-

ne Dirdal, keramiker og Birgit Nørgaard Hansen, skulptur og maleri.

Historisk foredrag Navnet ”Getama”, er en direkte forkortelse af Gedsted Tangmadrasser, og hvad er mere oplagt end at benytte stedet hvor tangmadrasser blev produceret, til et historisk foredrag om

GEDSTED AUTO• OPHUG A/S

Nørrevangen 15 DK-9631 Gedsted

Telefon 98 64 51 99 . Fax 98 64 50 60 www.Gedsted-Autoophug.dk

VI ØNSKER GOD GEDESKÆGSFEST

Jord- og betonarbejde udføres! Museumdirektør Broder Berg betragter gæstekunstner Berit Thrane Dirdals keramik.

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

Kunstudstilling på Kulturfabrikken Vesthimmerlands Kunstforening og Gedsted Kunstforening i samarbejde med 29 kunstnere.

Madsen Udlejning

- alt i telte og service telte - slush ice NYHED!

Madsen Udlejning

MAD UD AF HUSET

- alt i telte og service telte - slush ice NYHED! stole - servering Nu udlejning service - gulve festlokaler Vi kan også tilbyde af festlokale/ www.madsen-udlejning.dk soft icetotal -borde fest i selskabslokaler Vejgrenen 1 - 9631 - Gedsted - 98645788 og meget mere!!

www.madsen-udlejning.dk

Vejgrenen 1 - 9631tlf. - Gedsted - 98645788 Vejgrenen 1, Gedsted, 5071 5788 / 2274 0026

Vi ønsker alle en god Gedeskægsfest!

Gæsteudstillere: Ninni Lodahl Gjessing, Hanne Skjold Knudsen, Berit Thrane Dirdal og Birgit Nørgaard Hansen - Alle med tilknytning til Vesthimmerland. Udstillingen er åben til og med søndag, 26. juni. Åbningstid alle dage 13 - 17 Sidste dag til kl. 16 Onsdag, 22. juni kl. 13 fortæller Louise Villadsen, Ertebølle Stenaldercenter om tang og dens anvendelse gennem tiderne. Kulturfabrikken GETAMA Carl Petersens Gade 3, 9631 Gedsted Udstillingen er en del af kulturarvsmåneden i Vesthimmerlands Kommune Kulturrådet i Vesthimmerland støtter økonomisk.


Side 8

22. Juni 2022

Den nye Taigo Den nye Taigo er en moderne coupé-crossover til dig, der søger det særlige. Her forenes styrke med elegance og skaber en bil med masser af puls og karakter. Taigo Life starter fra 264.995 kr., og du kan opleve den hos os.

Den nye Taigo fra (vejl. pris) 264.995 kr. Forbrug v. bl. kørsel. 18,2-16,1 km/l. CO2-udslip: 124-140 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A+

-

A

.

Volkswagen Aalestrup & Hobro Borgergade 37, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 14 11 thnil@volkswagen-aalestrup.dk


22. Juni 2022

Side 9

Tilfreds bestyrelse for Aalestrup-fond AALESTRUP: Fonden for Aalestrup Læge- og Sundhedshus har holdt sit første årsmøde efter sundhedscentret på Testrupvej er færdigbygget og lejerne er flyttet ind. - Det var en meget tilfreds bestyrelse, der holdt årsmøde. Byggeriet blev færdig til tiden og budgettet blev overholdt, så det er absolut en god start, vi har fået på byens læge- og sundhedshus, siger bestyrelsesformand Per Bisgaard. Der er gået næsten seks år siden ideen om et sundhedscenter blev født ved et møde på Hotel Hvide Kro, og der har været arbejdet intenst på flere modeller, inden en initiativgruppe besluttede, at inddrage bor-

gerne i finansieringen af det mere end 1000 kvadratmeter store læge- og sundhedshus. - Borgerne i og omkring Aalestrup har haft en afgørende betydning for opførelsen af centret. Havde de ikke doneret næsten tre mio. kr., så var projektet ikke blevet til noget - dertil skal også lægges en mio. kroner fra Sparekassen Danmarks fond, siger formanden. Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Jørgen Monrad ønskede at udtræde. Der er endnu ikke fundet et nyt medlem, så bestyrelsen består indtil videre af Pia Knudsen, Tom Berntsen, Carsten Maltesen og Per Bisgaard.

Seks studenter var udpeget til at hejse flaget på HEG mandag morgen i anledning af de mange studenter sprang ud.

Studenter hejste flaget hos HEG AARS: Huer, blomster, champagne og lykke. Mandag sprang de første studenter ud fra Himmerlands Erhvervs og Gymnasieuddannelser i Aars. En lille årgang med blot 67 elever på HHG og HTX var oppe til de afsluttende eksamener, og traditionen tro fik de første studenter æren af at hejse flaget på skolen. I år var seks elever udpeget til at trække i flaglinen. Ønsket var, at der skulle

Min kære mand, vores allesammens Flemse

Flemming Jensen * 11. oktober 1948

er stille sovet ind Tak for alt Mona Jeanette og Lars med familie Højtideligheden har fundet sted

Tak for deltagelse og opmærksomhed ved

Elsebeth Kjeldmann Sønderkærs bisættelse fra Gedsted Kirke

Duoen Kaputu optræder i Suldrup Kirke.

På familiens vegne Flemming Husum Sønderkær

Sommermusik i Durup Kirke DURUP: Kirkerne i Rebild Provsti komme til at summe af liv og musik fra 4. august til 3. september, når provstiets organister gennemfører sommermusikfestival med 12 koncerter i 11 kirker. I den vestlige del af Rebild Kommune omfatter programmet flere forskellige kirker. Durup Kirke byder velkommen til koncerten ”Cash i kirken” med Karsten Holm & Band, og i Veggerby Kirke optræder bandet Tundra sammen med kirkens mandskor. I Aarestrup Kirke kan man opleve koncertfortællingen ”Carl Nielsen. En brevkoncert” med bassangeren Jakob Zethner og foredragsholder og organist Anette Kjær. Der er klassisk kormusik med Klarup Pigekor i Ravnkilde Kirke og kammerkon-

Hjertelig tak

cert i Øster Hornum Kirke, hvor bl.a. Richard Strauss berømte ”Vier Letze Lieder” opføres af sopran Helle Gössler, violinist Elisabeth Zeuthen Schneider og organist Sven-Ingvart Mikkelsen. Duoen Kaputu optræder i Suldrup Kirke. Der er fri entré til alle koncerter, som støttes økonomisk af Rebild Provsti. - Vi glæder os meget til at kunne invitere til sommerkoncert i provstiets smukke kirker. Forhåbentlig vil mange igen i år bakke op om initiativet og tage familie og venner med på sommeraftenture rundt til kirkerne, hvor dygtige musikere står klar til at glæde publikum med fine musikalske oplevelser, siger organist i Aarestrup-Haverslev, Anette Kjær, på vegne af organisterne bag Sommerkoncerter i Rebild Provsti.

TLF: 98 64 18 69

være elever alle flere forskellige klasser og ikke mindst elever af begge køn. De seks, Matias Kjær, Anne-Sofie Manuel Johansen, Asta Skriver, Dania Gomez, Mads Roed og Thomas N. Jensen, fik hurtigt løst opgaven. Så snart dannebrog var på plads gik de alle tilbage til skolen, hvor forældrene var klar med champagne, blomster og masser af lykønskninger.

Du trykker bare 98 64 12 55 - så trykker vi resten

for venlig deltagelse ved vores kære far og svigerfar

Tage Buhls bisættelse fra Aalestrup Kirke Tak for de kærlige hilsner, blomster og kranse Anni og Renè Tove og Per

Inger Bygvraa Tillykke med 90 års fødselsdagen den 29. juni Kurt og Ellen Ole og Jette Susanne og Jørgen Børnebørn og oldebørn

Til lykke

SIG TIL LYKKE MED VESTHIMMERLANDS AVIS Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten ”TIL LYKKE”. Billede + 10 ord koster 150.00 kr., som indbetales forud på annonce-kontoret eller via MobilePay på nr. 47793 (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk.

Åbent hele døgnet alle dage - året rundt

Annoncen kan IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

Jens Møller

Ditte I. Dalgaard

Trine Rybjerg

Annoncetekst:

AARS BEGRAVELSESFORRETNING

Det er altid én af os, du møder, og vi er 100% lokale

BEDEMAND BIRGITTE LANDRY www.vesthimmerlandsbegravelse.dk

AARS BEGRAVELSESFORRETNING Tryghed, tillid og 40 års erfaring

Træf os personligt, døgnetLANDRY rundt BEDEMAND BIRGITTE

Tlf. 4141 41 Tlf.70 70 20 20 41

Tryghed, tillid og 40 års erfaring. Træf os personligt, døgnet rundt

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

A

Himmerlands Tryk /S Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

† 17. juni 2022

Torben Rask

Hans Landry

Birgitte Landry

Claus Landry

Karsten Svendsen

Himmerlandsgade 26 • 9600 Aars • www.hanslandry.dk

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.


Side 10

22. Juni 2022

Sommersang

GUDSTJENESTER Søndag, 26. juni Aalestrup � � � � � � � � � � � � � � � 10 Gedsted � � � � 11 friluftsgudstj� Fjelsø � � � � � � � � � � � � � � � � � 9�30 Vesterbølle � � � � � � � � � � ingen Hvam � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Tostrup � � � � � � � � � � � � � � ingen Roum � � � � � � � � � � � � � � � � 10�30 Ulbjerg � � � � � � � � � � � � � � � � 9�30 Låstrup � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 Lynderup � � � � � � � � � � � � ingen Hersom � � � � � � � � � � � � � � ingen Klejtrup� � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Vester Bjerregrav � � � � � ingen Simested � � � � � � � � � � � � ingen Testrup � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Østerbølle � � � � � � � � � � � ingen Skals � � � � � � � � � � � � � � � � � 10�30 Hvornum � � � � � � � � � � � � ingen Snæbum � � � � � � � � � � � � � � 10�15

Hvilsom � � � � � � � � � � � � � ingen Rørbæk � � � � � � � � � � � � � � ingen Grynderup � � � � � � � � � � � � 10�30 Stenild � � � � � � � � � � � � � � ingen Kgs� Tisted � � � � � � � � � � � ingen Binderup� � � � � � � � � � � � � ingen Durup � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Ullits � � � � � � � � � � � � � � � � ingen Svingelbjerg � � � � � � � � � � ingen Foulum � � � � � � � � � � � � � � ingen Strandby � � � � � � � � � � � � � � 10�30 Louns � � � � � � � � � � � � � � � ingen Alstrup � � � � � � � � � � � � � � ingen Farsø � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9 Aars � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9�30 Gislum � � � � � � � � � � � � � � ingen Vognsild � � � � � � � � � � � � � � � � 11

i Præstegårdshaven i Gedsted

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk

D E T

S K E R …

”Åben Å” på Lerkenfeld Søndag den 26. juni kl. 10.00-12.00. P-pladsen ved Lerkenfeld å, Svingelbjergvej Farsø Denne søndag kan du høre om åens fisk hos fiskeklubben Pirken, sejlads hos kajakklubben Nautilus og foreningen Vandaksen og dyrelivet hos Naturekspeditionen. Læs mere på: www.naturekspeditionen.dk

Kringlefesten i Ulbjerg

Der tages forbehold med hensyn til tidspunkterne for gudstjenesterne� Se nærmere på kirkenes hjemmesider�

vil gerne takke nedenstående sponsorer, for bidrag i forbindelse med Kringlefestens reklamebanko den 14. juni 2022 • Skals Kro • Royal Unibrew. • Ulbjerg Cafeteria • Den rullende Kok’s Cafeteria • Diana Lys • Landlyst Benzin og Nærkøb, Sundstrup • Elka Regntøj • El-Kontakten, Nr. Rind • Frisør Line M • Fodterapeut Lene Bach Skals • Fredborg Træ Byg Aps. • Gedsted Smede og VVS • Hancock , Skive • Haugaards Blomster • H.J. Have og Anlæg. • Hvidbjerg Vinduet A/S • F.N. Limousinekørsel • The Pølsevogn • Himmerlands Grovvarer • Land og Fritid - DLG • Fabers Høreklinik, Ulbjerg • XL Møldrup Tømmerhandel

Borgergade 17, 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 · www.vesthimmerlandsavis.dk hg@vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Produktion

Hanne Monrad Salgskonsulent

Redaktør

Peter Pedersen Grafiker

Thorkil Christensen

• Bystrup - En hjælpende hånd • Skals regnskabs service • Cafe posthuset skals • Daugbjerg Maskiner Viborg • Hesselund Gedsted • Superkiosken Aalestrup. • T.J. Fliser, Ulbjerg • Nyvang Anlæg • Bolig Punkt Ålestrup • Revisorerne i Skals • Skov,s Maskinstation Ulbjerg • Skov,s Vognmandsforretning Ulbjerg • Vest Jysk Bank • Spar - Skals • Sundstrup Tø og Sn. v/ Thomas Møller • Madsen Udlejning Gedsted • Massør/Zoneterapi Tove Frederiksen • Murerfirmaet G. Bak Nielsen • Kapia,s Bodega Aps Gedsted

• Tryllespejlet, Skals • Ulbjerg Fodboldgolf • Ulbjerg Kartoffelcentral • Min Købmand Ulbjerg • Ulbjerg Smedie • Ulbjerg Tø og Sn. v/Erik Thorgård • V & B Renovation • Entrepenørfa. Kristian Hansen Aalestrup • Xl-byg Aalestrup • Skals bageri • Frohns Blomster & Brugskunst • A - Sport • Dan Ren Bogdal • Krogh,s Tagmaling • Rasmus Jessen • KC Stoker • Krogh,s Tagmaling • XL - Møldrup • Klinik Ravnsrede • Din Tøjmand Farsø • Skals Hallen,s Cafeteria

Annonce-ekspedition: .......... Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00

Søndag den 26. juni kl. 11.00 Vi samles under de gamle træer og synger danske sommersange med musik til. Efterfølgende er der en bid brød og en forfriskning. Alle er velkomne.

GEDSTED MENIGHEDSRÅD

KONTORET ER MIDLERTIDIG LUKKET! Al henvendelse kan ske på tlf. 98 64 12 55 eller mail: post@himmerlandstryk.dk Annoncer: annonce@vesthimmerlandsavis.dk Det er stadig muligt at afhente Vesthimmerlands Avis og Aars Avis på kontoret om onsdagen.

Venlig hilsen

Borgergade 17, Aalestrup

REDEGØRELSE FOR REVISION AF RÅSTOFPLAN 2020 Region Nordjylland har sendt redegørelse for revision af Råstofplan 2020 i høring Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision. Til brug for vurderingen har Regionsrådet udarbejdet en redegørelse, som nu er sendt ud i offentlig høring. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland og en vurdering af behovet for at lave en revision af Råstofplan 2020. Redegørelsen er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 29. juni til den 28. september 2022. Baggrundsmateriale Læs mere om redegørelsen og indsend bemærkninger på https://www.raastofplan2024.rn.dk

Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer .... senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer ....................................... senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer ......................................... senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: ................................... Himmerlands Tryk A/S Tryk: .......................................... Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: ........................................ Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: ............................................ Nordjyske Distribution

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Medlem af Provinsens Distriktsblade og Danske Lokalaviser

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge:

Trend

Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Vognsild

Mejlby

Østrup

Ullits Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Nysum Stenstrup

Vesterbølle Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvam

Hvilsom Snæbum

Ulbjerg Møldrup

Skals

Hobro

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) (H) Jan Poulsen Advokat

Sundstrup Bjerregrav Hersom

Klejtrup

98 64 12 55

- så trykker vi resten

Haverslev Farsø

Du trykker bare

tlf. 98 64 18 11 •tlf. jpo@advokatjanpoulsen.dk 98 64 18 11 Aalestrup jpo@advokatjanpoulsen.dk Advokatkontor grundlagtAalestrup I 1904 – beneficeret forsvarsadvokat

• Ring og tag en uforpligtende snak med os • Vi hjælper gerne med udformningen A S

Himmerlands Tryk / Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk


22. Juni 2022

Side 11

Elvis kommer til Bio Aalestrup

Børn fra Børnehaven Fjorden i Ullits var med til at klippe den røde snor.

Hvalpsund har fået en bevægelsespark

Et samlet projekt til cirka fire mio. kr. er nu afsluttet Af Torsten Hansen HVALPSUND: Der var stor begejstring både hos de voksne og hos børnene, da den nye bevægelsespark på Hvalpsund Havn blev indviet forleden. Egentlig kaldes det blot en legeplads, og børnene er helt sikkert ligeglade med navnet, bare de kan få lov til at kravle i klatretårnene, bruge rutschebanerne eller nyde livet i en af de mange andre aktiviteter. Men officielt er det en bevægelsespark Hvalpsund har fået. - Vi har ønsket os en legeplads, et madpakkehus, en multibane og flere andre ting. Men den slags kommer med en pris, og i dagens Danmark er det ikke let at få sponsorer eller fonde til at give penge til en legeplads. Men hvis der er tale om en bevægelsespark, så sidder pengene lidt løsere, indrømmede formanden for Hvalpsund Borgerforening, Per Sørensen, da han holdt åbningstalen. Ud over velviljen hos fonde og andre sponsorer,

Jan Jensen og Anja Dalum fik en særlig tak for deres store indsatser.

har borgerforeningen mødt velvilje hos Vesthimmerlands Kommune, og det lagde Per Sørensen bestemt ikke skjul på. - Der er to personer vi gerne vil fremhæve i dag. Den ene er Anja Dalum. Du har været helt fantastisk. Du har sørget for fremdrift, og at vi er kommet hurtigt i mål skyldes klart din indsats. Du har også allerede gjort dig tanker om næste skridt her på havnen, sagde Per Sørensen. Anja Dalum, der er kommunens projektansvarlige,

sendte et stort smil tilbage. Den anden, der blev fremhævet var Jan Jensen, Hvalpsund. - Du har nærmest gået her dag og nat. Du har blandt andet lagt utallige fliser, sagde Per Sørensen. Det udløste spontane klapsalver til de to personer. At Jan Jensen har løftet en stor opgave blev understreget, da det kom frem, at han har lagt cirka 36 ton fliser på området. - Det har været hyggeligt, og det er blevet til meget snak også, indrømmer Jan

Jensen, der i løbet af processen blev 70 år. Han er udlært anlægsgartner, og kender til, hvordan fliserne skal lægges.

Den røde snor Efter talerne var det tid til at klippe den røde snor. Det var børn fra Børnehaven Fjorden i Ullits med til at gøre, sammen med Jan Jensen. Børnene viste med al tydelighed, at det var en god ide med en legeplads på havnen. Så snart snoren var klippet, løb de ud på legepladsen. Hele området med madpakkehus, multibane og bevægelsespark har kostet en del penge. Der var en legeplads på stedet. Den kostede i 2009 cirka 260.000 kr. Den nye legeplads har kostet cirka 900.000 kr. Hertil kommer multibanen og meget mere. - Totalt set har det kostet mellem tre en halv og fire mio. kr., vurderer Per Sørensen. Trods de mange penge og flere års arbejde med projektet, hviler han og de øvrige ikke på laurbærene. De har allerede nye mål i tankerne. - Vi har talt om at få lavet noget for handicappede. Men vi skal have det talt igennem og besluttet, hvad der vil være bedst, siger Per Sørensen.

FORLYSTELSER: “Før Elvis var der ingenting”. Citatet kommer fra John Lennon. Elvis Aaron Presley var den første globale superstjerne i rock’n’roll genren, og både musikken og dansen blev kritiseret for at at være moralsk fordærvende for ungdommen. Få år senere var han at globalt ikon og er det stadigvæk 42 år efter sin død i 1977. Det biografiske drama ‘Elvis’, der vises i Bio Aalestrup, handler om musikeren Elvis Presley og fokuserer på hans karrieres tidlige år. Historien dykker ned i den komplekse dynamik mellem Elvis og hans manager Tom Parker, der stod sidelinjen og var med til at

gøre Elvis til en superstjerne. Fortællingen strækker sig over 20 år - fra Presleys’ første gig til berømmelse og til hans stjernestatus. Centralt for den rejse er en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige personer i Elvis’ liv. I rollen som Elvis ses Austin Butler, som tidligere har spillet Tex Watson i Tarantinos ‘Once Upon a Time in Hollywood’, hans manager Tom Parker spilles af den dobbelte Oscarvinder Tom Hanks. Bag kamerat instruerer Bazz Luhrmann, der især er kendt for sine farverige romantiske dramaer heriblandt ‘Moulin Rouge!’, ‘Romeo+Juliet’ og gennembrudsfilmen ‘Strictly Ballroom’.

Filmen om Elvis presley ise si Bio Aalestrup fra torsdag.

Du trykker bare

98 64 12 55 - så trykker vi resten

• Ring og tag en uforpligtende snak med os

• Vi hjælper gerne

med udformningen

DANMARKSPREMIERE:

Elvis

Tors. 23/6 - ons. 29/6 kl. 19.00 Ingen visning 28/6

Himmerlands Tryk A/S DANMARKSPREMIERE: Himmerlands Tryk A/S Minions 2 Formand for Hvalpsund Borgerforening, Per Sørensen, holdt åbningstalen for den nye bevægelsespark.

Da børnene endelig fik lov til at komme på den nye legeplads - løb de afsted. De havde glædedet sig længe.

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Tors. 30/6 - søn. 10/7 Aagade 1 · Aalestrup

Tlf. 98 64 10 92 Billetbestilling på bio-aalestrup.dk


Side 12

22. Juni 2022

HER LÆSES DIN LOKALE UGEAVIS Vi udkommer bl.a. i: Aalestrup • Gedsted Ulbjerg • Hvilsom Hvalpsund • Klejtrup Nørager • Skals Møldrup • Vognsild Ullits • Alstrup Lovns • Vesterbølle Østerbølle • Østrup Gislum • St. Binderup Testrup • Klotrup Fjelsø • Gl. Hvam Hvam • Sundstrup Nørre Rind • Låstrup Lynderup • Hvolris Skringstrup • Bjerregrav Hersom • Roum Hvornum • Snæbum Hannerup • Stenild Simested • Torup Gl. Nørager Kgs. Tisted • Mejlby OPLAG: 11.525 ekspl. hver uge

Optoget gennem Ulbjerg skabte liv i hele byen.

Kæmpe opbakning til Kringlefest i Ulbjerg Arrangører forventer et pænt overskud fra byfesten Af Ture Damtoft ULBJERG: Godt vejr, højt humør og fantastisk opbakning. Det er mere eller mindre Maria Johansens oplevelse af Kringlefesten i Ulbjerg, der sluttede lørdag - eller søndag for de frivillige der tog oprydningstjansen, og kunne hygge sig med at snakke om, hvor fantastisk en fest det var i år. Den første siden 2019, og det kunne mærkes på festlysten og deltagelsen. - Folk havde trængt til at få en fest. Der var virkelig god stemning, de deltog i flere aktiviteter og blev i lidt længere tid. Man kunne mærke, alle havde savnet at komme til byfest, siger Maria Johansen, formand for

Maria Johansen holder takketale for den store opbakning til Kringlefesten.

arbejdsgruppen bag Kringlefesten. Hun peger på stort set alt, når hun bliver bedt om at pege på højdepunkter for festen.

- Der var bare så god opbakning til det hele. Til kringleskydning, som er en skydekonkurrence, havde vi 61 deltagere. Til festen for de voksne om fredagen var

Ny kringlevrider er kåret i Ulbjerg Af Ture Damtoft

Borgergade 17 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 www.vesthimmerlandsavis.dk

der 140 og til fællesspisning lørdag 200. Det er meget godt for en by som Ulbjerg med 500 indbyggere, siger Maria Johansen. Overskuddet fra Kringlefesten går til de fire foreninger med børn og unge gymnastikforeningen, idrætsforeningen, skytteforeningen og KFUM Spejderne. Hvor meget hver forening får bliver først gjort op på den anden side af sommerferien, men forventningerne er høje. - Jeg tror, der bliver et godt overskud, som skal deles mellem de fire foreninger. Der var mange deltagere hele ugen, og al den alkohol, vi havde bestilt hjem, blev drukket allerede fredag, og vi skulle ud og købe mere om lørdagen, så jeg håber på et godt resultat, siger Maria Johansen. Hun sender også en tak til alle de frivillige, der ligesom hun selv har stået for planlægning og afvikling af Kringlefesten. - Der er over 360 timers frivilligt arbejde på de fem dage. Heldigvis er det en god blanding af erfarne og nye, der kommer til, som gerne vil hjælpe med at give alle en god fest. Man når ikke at prøve det hele, men får snakket sammen på kryds og tværs, og når alle er glade, og der er en god stemning, er det også sjovt at være frivillig. Det er utroligt dejligt, vi kan gøre det i Ulbjerg, og jeg håber på lige så mange næste år, siger Maria Johansen Optoget lørdag gennem Ulbjerg var med masser af deltagere både på ruten og de fire vogne. Vinderen for bedste vogn blev Ulbjerg Gymnastikforening.

ULBJERG: Den nye Årets Kringlevrider 2022 i Ulbjerg er Hanne Lona Nielsen Grøn. Eller måske skulle der stå “Kringlerider”. - Jeg skal over og tale med dem, der har lavet skærfet, for der mangler et “v”, siger Hanne Lona Nielsen Grøn med et smil. Hun fik prisen for en mangeårig frivillig indsats for Ulbjerg og omegn - såsom Viborg og Skagen. Hanne Lona har siddet i kulturudvalget, musikforeningen Klinten, er formand for Ulbjerg Seniorer siden 2019, stået for indsamling til Kræftens Bekæmpelse i Ulbjerg i flere år, var med til at lave den første Fredagscafe i klubhuset. Hun hjælper altid til rengøringsdag i Ulbjerg, er frivillig i Viborg til Hærvejsmarch, duatlon og i

Hanne Lona Nielsen Grøn blev kåret til Årets Kringlevrider i Ulbjerg.

domcaféen, har i 10 år været frivillig på Skagen Festival og meget mere. Hun bager også kager til

arrangementer og bringer mad ud i byen til enlige, eller hvis der er nogen, som ikke kan være med til festerne.

- Det er dejligt at blive kåret til “Årets Kringlevrider”. Det er lidt sjovt. Min mand Peter Søren blev kåret i 2006, og nu er vi fem frivillige til Skagen Festival, som nu alle er blevet kåret til “Årets Kringlevrider”, så vi skal have trøjen på og gøre lidt reklame for Ulbjerg til festivalen. Heldigvis er kringlevrider stavet rigtigt på trøjen siger Hanne Lona Nielsen Grøn. Hun skulle egentlig have blæst i hornet for at markere afslutningen på årets Kringlefest, men det har ikke virket i nogle år. Det gør det igen nu, så næste års hædersperson, kan afslutte festen på traditionel vis. - Der skulle bare et spændbånd til. Det ordnede min mand, så nu virker hornet igen, siger Årets Kringlevrider.


22. Juni 2022

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S står til en merudgift på mindst en halv million kr. i 2022.

Mulige pristigninger er på vej:

Hvalpsund-færgens drift koster 600.000 kr. mere Af Ture Damtoft HVALPSUND: Øgede omkostninger for 600.000 kr. og dermed en presset økonomi. Det er realiteten for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S. Ligesom for bilister er det prisen på brændstof, der er løbet i vejret i de seneste måneder. I 2021 betalte færgeriet fire kr. pr. liter brændstof - det er nu steget til 7,5 kr. pr. liter.

Morten Mejdahl.

Med et forbrug på 150.000 liter om året svarer det til en forøgelse på indtil videre 525.000 kr. Bestyrelsen regner med 600.000 kr. for at være på den sikre side. - Der er tre indtægtskilder og to muligheder for flere indtægter, forklarer den kommunalt udpegede formand for bestyrelsen, Morten Mejdahl. Først er der tilskud fra Indenrigsministeriet, det anser han ikke som realistisk at få forøget. Så er der kommunalt tilskud på 1.875.000 kr. fra henholdsvis Vesthimmerland og Skive kommuner, og endelig billetindtægterne. - Vi må se på billetpriserne. Vi fik et budgetforslag på det seneste bestyrelsesmøde i maj, men det vedtog vi8 ikke, fordi vi afventer for-5 slag til prisstigninger fra7 forvaltningen, siger Morten2 Mejdahl. 3 Det vil enten være generelle 4 procentuelle stigninger eller stigninger på visse katego-9 6 rier af overfart. - Vi skal jo ikke skræmme1 Solution 1 væk, passagererne siger der 8Morten 3 LØSNING 4 2Mejdahl, 6 9TIL 7 SODUKO 5 1afvi-9 5ser 6 muligheden 2 7 4 1 8for9 bespa3 7 7relser 1 9 i omkostningerne 8 5 3 6 4 2 ved4 7 personalet. 2f. 7eks.5 at4skære 1 8i3 6 9 5 1 - Hvis vi skal beholde antal3 8 6 5 9 7 2 1 4 2 let af overfarter, kan vi ikke6 4 9 1 3 2 6 5 8 7 3 skære i personalet. Der er9 9mange 5 3 6regler 7 4 om 1 2 sikker8 1 3 6hed, 4 8som 1 vi3 selvfølgelig 2 9 7 5 skal8 4 1overholde, 2 7 9 8 siger 5 4 3Morten 6 6 5 Solution 1 Mejdahl.

9 8 2 1 5 3 7 7 3 6 9Solution 4 83 5 4 1 5 2 6 7 4 9 8 6 7 2 3 1 5 4 8 7 9 2 1 8 5 7 3 9 6 4 2 6 9 2 1 3 3 1 8 4 6 5 4 7 3 6 7 4 1 5 LØRDAG 9 6 7 3 25/6 5 1 9 2 1 3 2 5 4 8 5 4 7 2 9 6 8 9 8 5 3 6 2 4 4 1 2 9 7 8 1 3 6 5 7 7 9 6 8 2 3 1 1 4 2 8

6 2 9 3 1 6 5 8 8 4 3 1 7 5 4 9

4 1 8 5 3 2 7 9 2 8 6 7 9 6 5 3

Side 13

En ny flexparkeringsplads blev indviet ved Sundvej i Hvalpsund. Nu er der plads til flere biler, når der er større arrangementer på havnen.

Flexparkering i Hvalpsund Solution 1

Solution 2

3 4 2 6 9 7 5 1 HVALPSUND: Samme 6 dag 2 7som 4 1den 8 nye 9 3 bevæ1 gelsespark 9 8 5 3 på 6 Hvalpsund 4 2 7 Havn 5 4 blev 1 8indviet, 3 6 9blev en 8 anden 6 5 rød 9 7snor 2 1klippet. 4 9 1 Det 3 2var 6 ved 5 8 Sundvej, 7 5 lige 3 6før7tilkørslen 4 1 2 til 8 Hval4 psund-Sundsøre 8 1 3 2 9 7 5færgen. 2 7 9 8 5 4 3 6 Solution 1Solution 2

8 3 1 4 4 8 9 2 6 6 2 5 5 1 7 7

2 9 8 3

24 61 3 5 9 9 8 5 6 1 3 7 7 7 2 4 8 8 3 2 5 9 6 4 4 1 7 6 46 2 93 9 27 1 84 5 62 3 38 8 19 55 71

19 55 38 76 62 98 47 83 59 25 Solution 3 2 66 71 37 94 2 8 6 2 1 3 1 3 26 65 18 7 7 9 3 9 4 6 5 88 62 44 57 3 1 4 5 7 8 4 2 59 91 83 4 3 1 5 1 2 4 3 71 94 88 39 5 4 2 6 9 1 7 4 45 13 76 6 9 2 7 8 3 5 6 9 17 22 41 8 2 3 1 4Solution 8 92 5 8 3 6 7 3 5 6 9 7 6 9 7 5 2 2 8 4 1 3 Solution 3Solution 4 1 9 5 8 2 34 55 97 21 69 5 4 8 7 9 28 61 46 12 54 6 7 1 3 5 19 82 73 98 35 8 3 2 4 6 66 77 38 55 41 7 2 3 6 4 51 23 89 34 97 4 1 9 2 8 95 49 12 86 73 9 6 7 5 1 77 94 51 43 22 83 36 64 77 18 42 18 25 69 86

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG 24/6

2 9 4 5 8 3 6 7 1 8 3 1 6 9 7 5 2 4 Solution 3

Kl. 21.30 The Bourne Legacy Amerikansk actionthriller fra 2012 Et tophemmeligt efterretningsprogram har givet seks udvalgte agenter skærpede fysiske og mentale evner. Aaron Cross er en af agenterne, men nu trues han af sine egne. Det kontroversielle program er nemlig i fare for at blive afsløret, og nu går bagmændene i gang med at rydde op.

FREDAG 24/6

1 7 6 9 4 5 8 2 3

Solution 4

3 6 9 7 1 8 5 2 4

7 2 8 4 9 5 6 1 3

5 6 9 7 2 1 8 4 3 Solution 2

4 7 6 6 2 3 9 7 1 4 5 2 3 8 8 9

3 2 1 4 5 8 6 9 8 6 7 1 4 5 9 7

5 8 9 5 4 1 7 2 3 7 2 3 1 9 6 4

5 3 6 2 1 1 2 8 6 9 3 2 7 8 6 7 1 1 5 3 7 4 9 2 8 1 4 4 5 8 3 7 5 3 SØNDAG 9 3 1 9 9 8 6 -105 8 6 4 5 6 7 1 2 5 7 4 6 2 8 9 3 6 9 2 1 2 5 4 3 7 4 8

6 9 7 4Solution 1 34 5 8 7 1 2 9 8 6 7 2 9 4 1 3 3 8 5 5 2 4 8 5 6 1 3 9 6 4 4 7 9 2 2 6 8 3 7 3 5 2 1 1

8 5 4 3 6 9 2 6 9 2 1 8 7 4 3 5

2 6 3 2 1 5 8 1 7 3 9 6 5 7 4 8

1 9 7 8 3 7 4 4 5 9 8 5 6 1 2 6

4 7 8 1 9 2 5 9 6 7 4 3 Solution 4

8 4 5 3 2 9 6 3 7 1 5 8 1 2 9 4 7 6 26/6 5 8 4 7 6 2 7 1 Created 2 5by S9Udoku3 9 6 3 8 1 4 4 7 1 2 8 5 3 9 8 6 4 7 2 5 6 9 3 1

1 8 4 3 5 9 2 6 7 6 7 1 8 4 5 3 2 9 7 3 9 2 6 4 1 5 8 4 9 2 6 3 7 1 5 8 6 5 2 1 8 7 9 3 4 5 8 3 1 2 9 4 7 6 9 1 8 6 7 3 5 4 2 3 1 9 5 8 4 7 6 2 4 7 6 5 2 8 3 9 1 8 6 4 7 1 Created 2 5by S9Udoku 3 -10-10Created by S Udoku 5 2 3 9 4 1 8 7 6 2 5 7 9 6 3 8 1 4 Kl. 20.50 Unge Morse Kl. 22.00 Hotel Portofino 8 6 1 7 9 5 4 2 3 9 3dramaserie 6 4 7 1fra22022 8 5 Engelsk krimi fra 2017 Britisk Ungdomsoprøret er nået til Oxford Danioni 2 4 5 i 8form 3 6af 7rockbandet 1 9 1 2 har 5 3manifesteret 9 8 6 4 sin 7 magt over Bella, og de lokale The Wildwood. Men det er ikke alle, der er begejstrede for handlende er igen begyndt 3 9 7 4 1 2 6 8 5 7 4 8 2 5 6 9 3 1 at forsyne hotellet med fødevade nye tider. Joy Pettybon er den selvudnævnte vogter af rer. Men Danionis og Mussolinis fascister er overalt i byen, og nationens moral. Den stærkt religiøse kvinde har modtaget Lucian og hans ven Anish løber ind i nye problemer. Det gør trusler på livet, og Morse får til opgave at passe på hende. ikke livet nemmere for Bella.

LØRDAG 25/6

SØNDAG 26/6 -10-

Kl. 22.15 The Next Three Days Amerikansk thriller-drama fra 2010 John må se sit liv synke i ruiner, da hans kone Lara pludselig bliver fængslet og dømt for mordet på hendes chef. Efter flere års juridiske kampe får Lara afslag på endnu en appel, og forsøger at begå selvmord. John er sikker på Laras uskyld, og beslutter sig for at befri hende fra fængslet!

8 3 5 1 7 2 6 4 9

41 14 5 8 5 2 3 2 3 7 9 6 2 8 7 6 7 9 9 6 8 5 3 1 8 4 5 4 73 6 89 2 46 9 22 1 18 7 64 3 35 91 57

4 9 5 8 6 2 1 3 7

Her blev en ny flexparke1 8 7 3 indviet. 9 5 4 6 2 ringsplads 3 Pladsen 2 6 1 har 7 ingen 4 5 direk9 8 1 3 6 5af,8hvor 2 7 4 te9 markering biler6 skal 5 8holde. 2 4 Men 7 3pladsen 1 9 ne er med 7 belagt 4 2 9 1 grus, 3 6 så8 alle 5 kan 2 3holde 1 4 sikkert. 8 9 7 Der 5 6er plads 8 7 til 4 cirka 5 3 506 biler. 9 2 1

Kl. 20.00 Klipfiskerne Danmarks måske bedste klipquiz Værterne Heino Hansen og Thomas Warberg får besøg af Jesper Juhl og Eva Jin som dyster mod Ruben Søltoft og Kathrine Abrahamsen. Holdene får bogstaveligtalt tungen på gled, når de skal oversætte klip i ”hollænderrunden” og forudsige ulykker i ”klip-clairvoyance”.

Created by S Udoku

Kl. 20.50 Jack Reacher Amerikansk actionfilm fra 2012 Fem mennesker bliver skudt ned på åben gade af en snigskytte, og da politiet fanger manden, der tilsyneladende har gjort det, hævder han sin uskyld og forlanger, at de finder den tidligere militære politimand Jack Reacher. Han kan bevise hans uskyld!


Side 14

KØBES:

Himmerlandsavisernes

Bedste pris gives! Palisander, teaktræ og dansk design købes. Dødsbo og indbo fra 1930`erne til 1970`erne. Polstrede læne- og loungestole og sofaer. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

loppemarked SekS lokale aviSer for Samme priS!

Køb og tilbud/vurdering af indbo/dødsbo. Tilbud på totalrydning. Kontakt: Tlf: 28 51 62 64

73.621 eksemplarer

Gammel jern og metal afhentes. Store mængder købes. Ring til Thomas. Tlf: 40 54 18 39

HIMMERLANDS AVISERNE

Fox Terrier hvalp, tæve, 8-10 uger eller en blanding af Fox Terrier. Taarup grønthøster. Tlf: 25 57 28 36 Stenøkser med hul til skaft samt andre ting fra stenalderen, f.eks. flinteøkser, segl, mejsler, knive, dolke og pilespidser. Tlf: 50 41 33 21

...fra kyst til kyst

SÆLGES: Stort loppemarked hos Loppepigerne. Husk ny adresse: Bjergegaardsvej 4, Aalestrup. Lørdag den 25. juni og søndag den 26. juni kl. 10.00-16.00. Vi har mange nye ting. Tlf: 24 93 68 07

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning…

12 m glasfiber flagstang med vippebeslag, rød knop samt flag, kr. 1.500. Tlf: 20 71 55 00

KØBES: Top pris gives! Dødsbo og indbo fra 1930´erne til 1970´erne købes. Polstrede læne- og loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Dødsboer og restboer købes. Totalrydning kan tilbydes. Alt i teak og palisander møbler. Alt i Wegner og dansk møbeldesign. Lamper, møbler og keramik fra 40`erne til 70`erne. Kontakt Steen. Tlf: 20 70 92 34

Højtrykspresser ”Wælger 630” Står som ny. Til leje: Stor HakiPilki save- og kløveanlæg. Partytelt til 80 personer. Tlf: 22 17 40 43

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE AF SKE PERSONLIGT, POST PERSONLIGT, VIA VIA POST ELLER E-MAIL: ELLER E-MAIL:

loppeannoncer@aarsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk BETALING ELLER BETALING KONTANT ELLER

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kanforbindelse IKKE bruge loppemarkedet til annoncermed ing af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskåret iner, helligdagene herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDERigennem. og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første førstkommende ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uansetnummer om et ord er forkortetefter eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkomindlevering! men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

LOPPEMARKED

22. Juni 2022

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Indryk en loppemarkedsannonce Hvor bliver annoncen indrykket? indrykkes i 8 aviser i Himmerland - og kom ud til 73.621Annoncen husstande! (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis.

70779 TLF. 47793

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPE­ ANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Folkebladet, Annoncen sendes til: Støvring, Hadsund Folkeblad. Vest-

himmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands

Avis, 17, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Vesthimmerlands Avis, Borgergade 9620 Aalestrup Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Kongerslev. Nibe Avis. senestfredag fredag kl. senest kl.9.00 9.00

SÅDAN INDRYKKES EN LOPPEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

ELLER du kan sende teksten via mail og overføre via MobilePay Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Hvornår skal annoncen indleveres?

Mrk.: ”Loppemarked” Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag

 Kontant  Sælges  Købes

1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - KR. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - KR. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - KR. 150.-

Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOD FORNØJELSE!

Vær opmærksom på, der væk kan  Byttes atGives være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

ANNONCETEKST:

Der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce.

Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms.

kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Betaling vedlagt:

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

FOR LOPPE­ ANNONCE OM F. EKS. LOPPE­ MARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

LOPPEMARKED

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE­RUBRIKKER.


22. Juni 2022

Omgivet af den sjældne Guldblomme

Vilde blomster trak mange ud i naturen

70 deltog i De Vilde Blomsters Dag ved Lerkenfeld Å Af Torsten Hansen VESTERBØLLE: Der var overraskende stor interesse for at opleve vilde blomster, da Vesthimmerlands Kommune, med biolog Susan Hangstrup og naturvejleder Karin Winther bød velkommen til De Vilde Blomsters

Dag og på en naturvandring på Tommy Lynnerup Kristensens arealer ved Lerkenfeld Å. Omkringa 70 mødte op og fik en vidunderlig dag med godt vejr, vilde blomster og smittende entusiasme. Tommy Lynnerup Kri-

NYE GULVE · TÆPPER GARDINER · MARKISER ELLER SOLAFSKÆRMNING? Besøg vort showroom

Din lokale VVS’er

Vand - Varme - Gas - Olie - Varmepumper Industrivej 2b, 9640 Farsø Tlf.: 9863 3022 info@abpvvs.dk | www.abpvvs.dk

eller ring og få et godt tilbud! Åbningstider: • Man. + Tors. kl. 13.00 - 17.00 • Lør. kl. 9.30 - 12.30 - eller ring for nærmere aftale!

stensen viste rundt på sin ejendom, som i dag består af cirka 4,5 ha afgræsset eng. Han flyttede til stedet for syv år siden. Han var naturinteresseret, men de seneste år har det udviklet sig til entusiasme. - Jeg besluttede at ville passe på arealerne, og lade køer

afgræsse områderne. Min far spurgte, hvordan jeg ville leve af det. Men det skal jeg ikke. Jeg nyder naturen og lader køerne passe den for mig, forklarede Tommy Lynnerup Kristensen, inden han viste rundt. For et par år siden ændrede han afgræsning af nogle arealerne fra heste til køer. Det ændrede øjeblikkeligt den biologiske situation på arealerne. - Hestene græsser meget tæt, mens køerne giver lidt mere plads. Pludselig så jeg planter jeg aldrig har set før. Det fik mig til at kontakte biologerne på kommunen, for at spørge hvad det var for nogle planter, forklarede han. - Jeg kom ud og kiggede, og jeg blev meget begejstret, fastslog Susan Hangstrup. - Den sjældne Guldblomme findes her i stort antal, og det har også vist sig, at den endnu mere sjældne Lyngvikke vokser her. Det er rigtig spændende, uddybede hun. Begge planter, plus en lang række andre, fik de mange gæster at se. Karin Winther var med til at vise rundt, hun benyttede også lejligheden til at fortælle om mange af de andre vilde planter, som de fleste kender, men de færreste tænker over.

TLF. 20 10 11 94

BORGERGADE 17 • 9620 AALESTRUP

Find DIN fagmand - i Vesthimmerlands Avis

Både biolog og naturvejler var tydeligt glade for den måde Tommy Lynnerup Kristensen passede på naturen, og det var svært ikke at blive grebet af hans egen entusiasme. Med et stort smil og dybfølt kærlighed til naturen delte han i over to timer ud af sin brede viden. En viden han vel og mærket ikke har uddannet sig til, men lært sig gennem interesse. - Jeg har spurgt dygtige mennesker, og læst mig til meget. Det er spændende. Jeg må sige, at det gør mig vildt glad med alt det kravl, siger Tommy Lynnerup Kristensen. Hans nabo deltog også, og inviterede efterfølgende til at kigge ind til ham. Han

Side 15

Dagen handlede om de vilde blomster. Men dyr og insekter blev også nævnt. Her ses sommerfuglen Nældens Taktvinge, der også nyder den flotte Guldblomme.

kunne fremvise den også sjældne orkide Gøgeurt i stort tal. Noget der ligeledes begejstrede biolog og naturvejleder, og de mange gæster. Det viser, at naturen trives - hvis den får plads.

Biolog Susan Hangstrup var glad over at se og fremvise de sjældne planter.

MURERFIRMAET

Martin Christensen ApS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

Tlf. 28 19 81 77

JORD - BETON OG MURERARBEJDE

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Beton/Cement: Mobil Beton ApS ������������������������������������ 30 86 96 70 / 98 52 40 03

Elektriker: En lys idè/Bojsen El ������������������������������� 98 64 13 00 / 40 59 80 80 Aalestrup El-Service ����������������������������������������������������� 20 14 61 01

Hus og Have:

Frands Trangbæk E LIG

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

KJ Gulve og gardiner ������������������������������� 98 63 11 27/40 59 80 80 Punkt GTG ��������������������������������������������������������������������� 20 10 11 94 Frands Trangbæk ����������������������������������� 98 64 82 88 / 40 63 83 88

Murer/ Entreprenører: Murerfirma Martin Christensen ������������������������������������ 28 19 81 77 Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS �������������������� 98 64 82 36

Tømrer/Snedker: Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr� ���������������������������������� 98 54 84 15

VVS: Arne Bach Pedersen VVS ���������������������������������������������� 98 63 30 22 Møldrup VVS A/S ����������������������������������������������������������� 86 69 20 99

Tryksager: Himmerlands Tryk A/S �������������������������������������������������� 98 64 12 55 Gedsted Bogtrykkeri ����������������������������������������������������� 98 64 50 10


Side 16

22. Juni 2022

1<+('

1<+('

QIH XMPQIPHMRK

GJSY MZX

QIH XMPQIPHMRK

*VIHEK HIR *VE OP

*VIHEK HIR *VE OP

GJSY MZX

.QDEHUYHM )MHOVº $DOHVWUXS

'HMOLJ HMHQGRP L K\JJHOLJH )MHOVº

%ODQGW UROLJH RJ QDWXUVNºQQH RPJLYHOVHU L XGNDQWHQ DI K\JJHOLJH )MHOVº OLJJHU GHWWH πRWWH KXV VRP HU NODU WLO DW GDQQH UDPPH RP HQ Q\ IDPLOLHV KYHUGDJ bb'HU HU HW VWRUW XGKXV ODGH PHG SODGV WLO GHW PHVWH E§GH Y¨UNVWHG JDUDJH PY 6WXHKXVHW HU RSIºUW L L HQ πRW UºG VWHQ RJ PHG WHJOWDJ KYRU GH NYLVWH HU PHG WLO DW JLYH HW πRW XGWU\N *UXQGHQ RPNULQJ HMHQGRPPHQ HU S§ P KYRU GHU XGRYHU IRU RJ EDJKDYH RJV§ HU PDUNDUHDO HYW PHG SODGV WLO DW KDYH G\U J§HQGH

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHK QH &VX RX Y IN YHK +VYRH &SPMK 6YQ Z©VIPWIV 3TJ»VX 7EK /SRXEOX

Qu Qu

1<+('

6NRYEU\QHW +YDP $DOHVWUXS

&KDUPHUHQGH QDWXUHMHQGRP PHG KHNWDU

9LUNHOLJ FKDUPHUHQGH HMHQGRP L VPXNNH ODQGOLJH RPJLYHOVHU KHU I§U PDQ IDQWDVWLVN XGVLJW RJ VPXN QDWXU S§ GHQ FD NYP VWRUH JUXQG PHG Vº RJ PRVH (MHQGRPPHQ KDU Y¨UHW L IDPLOLHQV HMH L JHQHUDWLRQHU RJ GHW DIVSHMOHU GHQ VWDQG HMHQGRPPHQ RJ RPJLYHOVHUQH IUHPVW§U L DOW HU SDVVHW RJ SOHMHW RJ GHQ HU VPXNW KºMW EHOLJJHQGH PHG XGVLJW RYHU RPU§GHW RPNULQJ 'HU HU NRUW DIVWDQG WLO KRYHGYHM $ V§ VNDO PDQ WLO 9LERUJ $DOERUJ 6NLYH +REUR HOOHU 5DQGHUV V§ HU LQIUDVWUXNWXUHQ JRG

LE Qu

.DVWDQLHYHM )MHOVº $DOHVWUXS

)ORW YHOKROGW YLOOD PHG JRG SODGV

GJSY MZX

QIH XMPQIPHMRK 0»VHEK HIR /P

+HU I§U , UROLJH RPJLYHOVHU RJ JRG SODGV RPNULQJ MHU VDPWLGLJ PHG DW , KDU QHP DGJDQJ WLO IULVNROH GDJLQVWLWXWLRQ RJ LQGNºEVPXOLJKHGHU 5XPPHOLJW RJ YHOKROGW KXV VNºQ JUXQG JRG JDUDJH RJ PDUNHUQH VRP QDER /SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHK QH &VX RX Y IN YHK +VYRH &SPMK 6YQ Z©VIPWIV 3TJ»VX SQF 7EK /SRXEOX

1<+('

6NROHY¨QJHW $ $DOHVWUXS

5XPPHOLJ YLOOD Q¨U VNROHQ

GJSY MZX

6WRU UXPPHOLJ YLOOD L HW V¨UGHOHV DWWUDNWLYW RPU§GH 6NROH KDO LGU¨WVIDFLOLWHWHU IULOXIWVEDG MD DOW WLO GHQ DNWLYH EºUQHIDPLOLH OLJJHU LQGHQIRU PLQXWWHUV JDQJ 9HMHQ HU VWLOOH RJ IUHGHOLJ RJ QDWXUHQ OLJJHU OLJH UXQGW RP KMºUQHW PHG VSHMGHUVNRYHQ RJ QDWXUVWLHU L EDJKDYHQ 6WRU JUXQG PHG SO¨QH RJ V\GYHQGW WHUUDVVH

QIH XMPQIPHMRK *VIHEK HIR *VE OP

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHK QH &VX RX Y IN YHK

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHK QH &VX RX Y IN YHK +VYRH &SPMK O©PHIV 6YQ Z©VIPWIV 3TJ»VX SQF 7EK /SRXEOX

+VYRH &SPMK 6YQ Z©VIPWIV 3TJ»VX SQF

Qu Qu

7EK /SRXEOX

Qu Qu

1<+('

/LQGHYHM $DOHVWUXS

5HQRYHUHW YLOOD

GJSY MZX

, $DOHVWUXSV K\JJHOLJH 7U¨ NYDUWHU NDQ , QX EOLYH GH Q¨VWH HMHUH DI GHQQH πRWWH YLOOD %HOLJJHQKHGHQ HU L HW UROLJW NYDUWHU PHG XQGHU NP WLO LQGNºE EºUQHKDYH UHDOVNROH RJ KXQGHVNRY +YLV PDQ VNDO PRG VWºUUH E\HU HU GHU RJV§ JRGH YHMIRUELQGHOVHU PHG PLQ WLO 9LERUJ RJ JRGW PLQ WLO $DOERUJ

QIH XMPQIPHMRK *VIHEK HIR *VE OP

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHK QH &VX RX Y IN YHK

+VYRH &SPMK O©PHIV 6YQ Z©VIPWIV 3TJ»VX

Qu Qu

7EK /SRXEOX