__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 47 · 114. årgang

Onsdag 18. november 2020

AALESTRUP · GEDSTED · MØLDRUP · KLEJTRUP · HVILSOM · HVAM · SIMESTED · NØRAGER · HVALPSUND · ULBJERG · SKALS Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Mail: annonce@vesthimmerlandsavis.dk · www.vesthimmerlandsavis.dk

Gammeldags Jul BLACK FRIDAY

UGE 47 Man. 16/11 9.30 - 17.30

GÆLDER UGE 47 OG 48

Tirs. 17/11 9.30 - 17.30

Man. 23/11 9.30 - 17.30 Tirs. 24/11 9.30 - 17.30

LEGETØJ

Ons. 25/11 9.30 - 17.30

Ons. 18/11 9.30 - 17.30

Tors. 26/11 9.30 - 17.30

Tors. 19/11 9.30 - 17.30

Fre. 27/11 9.30 - 20.00

Fre. 20/11 9.30 - 18.00 Lør. 21/11 9.00 - 14.00

UGE 48

Lør. 28/11 9.00 - 14.00 Søn. 29/11 10.00 - 16.00

Årsnissepar 2020

ALLE VARER PÅ LAGER FRATRÆKKES

20% AF NORMALPRISEN

Gælder dog ikke Skyum pokaler, gavekort, pasfoto, rep. af ure og smykker.

DU RINGER - VI BRINGER Ved køb for 200,- eller derover, leverer vi GRATIS i hele Vesthimmerlands Kommune

Køb julegaver nu! Alice

Eva

Lis

Jeanette

Anne

Ann

Selvfølgelig med byttemærke og pænt indpakket

Skyum POKALER Connie Hvid & Svend Ejlskov 98 64 10 63 skyum-pokaler.dk

Borgergade 15 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 21 20 • Biksen Aalestrup

ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 9.30-17.30 | Fre. 9.30-18.00 | Lør. 9.00-12.30


Side 2

18. november 2020

Aalestrup Realskole har fået ”hverdagen” tilbage Glæde over at have eleverne tilbage på skolen Af Hanne Monrad

Nu er guirlanderne snart klar til at blive sat op i byen.

Lions-medlemmer er aktive i Corona-tiden Klubben har forberedt arbejdet med juleudsmykning Af Hanne Monrad AALESTRUP: De faste møder og andre aktiviteter er sat på standby hos Lions Club i Aalestrup, men alligevel har de aktive medlemmer været flittige som sædvanlig. For 10. år i træk har et hold udvalgt blandt klub-

bens medlemmer udtyndet pærer og æbler i juni, og senere her i efteråret plukket frugterne hos Finn Brix Mikkelsen, Brovejens Frugtplantage. - I år har der været et fantastisk vejr, siger Henning Als, der står for at koordinere arbejdet med plukningen. Andre år har vejret væ-

Også i år har medlemmer af Lions Club, Aalestrup, tjent et pænt beløb til humanitært arbejde ved at plukke æbler og pærer hos Brovejens Frugtplantage.

P LITIrapporten for Aalestrup Udbrændte knallerter

Uregistreret bil

NØRAGER: I forbindelse med en brandundersøgelse på Sortebakken i Nørager lørdag til søndag blev der fundet en afbrændt påhængsvogn. På vognen var to udbrændte knallerter. - Vi ved endnu ikke noget om knallerterne, men de kan måske hænge sammen med tyveriet af to knallerter i Hobro i lørdags, siger Mikkel Brückmann, Nordjyllands Politi, Hobro.

AALESTRUP: En 27årig mand blev fredag kl. 17.07 standset på Aarsvej ved Løgstør. Manden der er fra Aalestrups opland kørte i en uregistreret varebil, og han havde ikke førerret til bilen.

ret lidt udfordrende, hvor vi er blevet våde, og det kan desuden være koldt sidst på sæsonen. Så alle får en god kulør af den friske luft ved plukningen. Udover hjælperne fra Lions Club har Finn Brix Mikkelsen i år haft et par polske arbejdere, som har været helt fantastiske. - De har også i år udført et stort arbejde, og med hjælp fra Lions-folkene er det gået rigtig godt og hurtigt. Så allerede sidst i oktober kunne parret rejse tilbage til Polen og der blev taget afsked med Lions-medlemmerne for i år. - Vi tjener gode penge ved at plukke frugter, siger Henning Als. Samtidig er arbejdet en god fælles opgave, hvor vi har mange gode dage med snak og arbejde. Frugtplukningen er en af foreningens store indtjeningsaktiviteter - en anden er opsætning og vedligehold af julebelysningen i Aalestrup.

AALESTRUP: På Aalestrup Realskole er hverdagen endnu engang præget af de mange Corona-restriktioner. - Nedlukningen af de syv nordjyske kommuner har betydet at eleverne i 7. og 8. årgang endnu en gang blev sendt hjem og at undervisningen er foregået som fjernundervisning, siger skoleleder Steen Thomsen. For 9. årgang har restriktionerne betydet, at al undervisning er foregået klassevis uden undervisning på tværs af klasserne. For de elever i skolens 9. årgang som bor uden for Vesthimmerlands Kommune føles restriktionerne endnu hårdere, da de ikke må krydse kommunegrænsen, men i stedet må følge med i den undervisning som deres klassekammerater deltager i på skolen via en videoforbindelse. - Der skal lyde en stor ros til såvel elever, forældre som lærere for den måde, de på hver deres måde er gået til den nye dagligdag på, siger Steen Thomsen. Eleverne har deltaget aktivt i den virtuelle undervisning, hvor der er arbejdet godt med de stillede opgaver. Forældre har på

Steen Thomsen.

fornemste vis engageret sig i deres børns hjemmeundervisning og hjulpet dem med at få struktureret dagligdagen derhjemme. Lærerne har på bedste vis løst den svære opgave, det er at tage hånd om elevernes læring og trivsel på afstand. Ved fælles hjælp er det lykkedes at få undervisningen til at fungere på en rigtig fin måde. Såvel nedlukningen i foråret som den nuværende situation har bekræftet os i, hvad der er skolens fornemste opgaver. - Det er naturligvis en skoles opgave at give den faglige undervisning som ele-

verne får brug for i deres videre liv, men som skole ser vi det lige så meget som vores opgave at lære eleverne at være en del af et forpligtigende fællesskab, hvor vi alle er afhængige af hinanden. Det er i fællesskabet vi vokser og bliver til hele mennesker. Det er derfor vi i denne tid er bekymret for vores elevers mangel på fællesskab. De unge oplever, at deres fritidsaktiviteter for tiden er lukket ned, der er begrænsning på, hvor mange de må mødes med, og samtidig er mange arrangementer aflyst. Alt sammen er med til at de let kan savne social omgang med jævnaldrende og derfor nemt kan komme til at føle sig alene. Skolen får derfor en væsentlig rolle som stedet, hvor man mødes med sine kammerater og indgår i et socialt fællesskab med jævnaldrende. Derfor var kravet om hjemsendelse også bekymrende, siger Steen Thomsen. Fredag var der så igen et pressemøde, hvor der blev åbnet for, at de hjemsendte elever kan vende tilbage til skolerne. Skolelederen og lærerne glæder sig over igen at have eleverne fra 7. og 8. klasse tilbage i fællesskabet på Aalestrup Realskole.

Julebelysning Og netop julebelysningen er en stor opgave i år. På grund af gaderenovering er det næsten en umulighed at etablere julebelysning, men intet er tilsyneladende umuligt for medlemmerne i Lions Club Aalestrup. Masterne til guirlander er væk! Træerne til julelys er væk! Så der skal tænkes kreativt, og det er Lions-folkene godt i gang med. I en af de store haller på Bjergegaardsvej er man i gang med at tilpasse og klargøre guirlanderne. - Det er blevet lovet, at der i denne uge bliver gjort klar til at masterne kan blive sat op, siger Per Aagaard fra Lions Club. Og hvis det lykkes, er klubben klar til at sætte guirlander over byens gader lørdag, 21. november. Lions lover også, at der rejses et stort juletræ på Store Torv i år.

Eksempel på hvordan området kan komme til at se ud fra Nordre Ringvej.

Borgerhøring om nyt slagteri i Aalestrup Byrådet har åbnet for en fordebat frem til 10. dec. Af Hanne Monrad AALESTRUP: Nu får alle borgere mulighed for at komme med forslag og ideer til ny planlægning omkring byggeriet af et slagteri ved Ndr. Ringvej i Aalestrup. Himmerlandskød A/S har erhvervet grunden, hvor der tidligere var hestehospital, og er nu kommet så langt i planlægnin-

gen, at der er ved at være udsigt til at etablere sig på arealet indenfor de nærmeste år. Himmerlandskød har sendt en ansøgning med et konkret projekt til Vesthimmerlands Kommune, og på mødet i byrådets økonomiudvalg onsdag, 11. november blev der åbnet for en fordebat, hvor alle har mulighed for at komme med forslag til,

hvad der skal indgå i den efterfølgende detailplanlægning. Himmerlandskød A/S har planer om at opføre et nyt slagteri på et areal på ca. 10 ha. byggeriet forventes, udover selve slagteriet, også at komme til at indeholde salgskontorer og administration. Høringen/fordebatten vil forløbe indtil 10. december 2020.


18. november 2020

Aalestrup Naturefterskole har med købet af den tidligere møbelforretning ved siden af skolen fået mulighed for mange sportsudfoldelser.

Naturligvis er der også elever, som vil få det svært med at skulle undvære deres familie og venner derhjemme i så lang tid. Men lige nu har alle mod på det. De fleste elever tog hjem på weekend for så at komme igen søndag aften og derefter blive i Aalestrup til og med 3. december. - Og de første dage har været en fest. Det skaber en helt ny og speciel stemning, at vi nu alle ved at vi skal leve sammen en hel måned uden at måtte forlade kommunen. Vi rykker så at sige endnu tættere sammen i bussen hver for sig! Fordi afstandskravet er blevet indskærpet, og vi ”spritter af på livet løs”. I den kommende weekend skal alle elever på Aa-

Side 3

lestrup Natuerefterskole prøve kræfter med skolens nye linjefag - golf. Desuden vil der blive spillet e-sport, trænet i fitness, trænet med skolens 50 heste og meget, meget mere. Det bliver nemt at overholde afstandskrav takket være skolens køb at den tidligere møbelforretning, hvor der er gode og store lokaler. Aalestrup Naturefterskole har fået et elevhold som allerede på nuværende tidspunkt har potentiale til at udvikle sig til et af de stærkeste, sjoveste og levende hold som den nye forstander har haft i mange år. - Og med 25 år i den frie skole, siger det ikke så lidt, slutter forstander Svend Lindholm Hansen, der tiltrådte som ny forstander ved skoleårets begyndelse.

Corona-lukningen giver efterskole-sammenhold

Og købet af naboejendom i Aalestrup giver nye muligheder Af Hanne Monrad AALESTRUP: Elever og lærere på Aalestrup Naturefterskole er fortrøstningsfulde overfor ”Lock Down -Vesthimmerland” - Med en vis æresfrygt satte vi os bag skærmen endnu

en gang for at overvære endnu en pressekonference med vores stærke, modige og særdeles intelligente statsminister, fortæller forstander Svend Lindholm Hansen. Og efterfølgende var der mange spørgsmål:

”Tror du vi bliver lukket ned og sendt hjem, Svend?” ”Jeg vil bare være her, jeg vil ikke hjem” ” Det er så fedt at være på ANE. Det må ikke ske - Svend.” Men svaret var heldigvis, at skolen ikke skulle lukke.

Hold dig opdateret om Corona-situationen i Vesthimmerland I Vesthimmerlands Kommune har vores Sundhedsberedskab nu igangsat de handlinger som statsminister Mette Frederiksen anbefalede at aktivere på baggrund af pressemødet 5. november 2020.

Vi fortsætter den ansvarlige indsats og vil løbende holde jer alle opdateret på https://www.vesthimmerland.dk/kommunen/coronavirus/ https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland

Tværtimod skulle alle elever blive på skolen i en måned. Og det har vakt jubel. Eleverne nyder at være blevet rigtige efterskoleelever efter to veloverståede, succesrige og sjove linjefagsture i september og oktober.

Et nyt linjefag - golf - på Aalestrup Naturefterskole er kommet godt fra start med Kristian Kjærgaard (t.v.), som træner.

To for en Køb et par briller og få et ekstra sæt glas* med i købet f.eks. solbrilleglas, læseglas eller køreglas til den mørke tid.

* Gælder Varulux glas. Tilbuddene kan ikke kombineres. Inden du bestiller tid til synsprøve hos os, er det vigtigt at være opmærksom på følgende: • Har du symptomer på COVID-19 beder vi dig om at vente med at bestille tid til du har været symptomfri i mere end 48 timer. • Har du været i nærkontakt med personer som er konstateret smittet med Corona, beder vi dig vente med at bestille tid indtil faren for smitte er udløbet. • Vi har håndsprit til rådighed. Det er vigtigt at du spritter dine hænder af ved ankomst. • Det er endvidere vigtigt at du bære mundbind når du bevæger dig rundt i butikken. • Det frarådes at have ledsagere med, for at minimere risiko for smittespredning. • Vi bruger visir under synstesten og vi bærer mundbind. • Vi følger alle hygiejneråd i klinikken, så vi passer godt på hinanden.

Vestergade 15 · 9620 Aalestrup

Tlf. 9864 2300 ÅBNINGSTIDER:

Tirs - fre: 10.00 - 17.30 | Lør: 9.30 - 12.30

Lene


Side 4

Byrådsmedlemmer og organisationsfolk:

18. november 2020

Nordjylland er ikke et helt nyt Wuhan...

Nedlukningen får store økonomiske konsekvenser

Nyhedsværterne Annika Wetterlin og Erkan Özden skal guide eleverne igennem showet, som bl. a. får deltagelse af elever fra Fjelsø Friskole. (Foto: Jane Kirstine Lausten, DR)

Fjelsø Friskole med i nyhedsshow på DR ”I Sandhedens Tjeneste” sendes virtuelt på YouTube Af Hanne Monrad FJELSØ: Torsdag, 19. november har Danmarks Radio inviteret elever i alle 8. og 9. klasser i hele Danmark til det store virtuelle nyhedsshow ”I Sandhedens Tjeneste”. - Tre skoler i Vesthimmerland, bl. a. udskolingsklassen på Fjelsø Friskole, har tilmeldt sig, oplyser skoleleder Heidi Sloth Christensen. Normalt afholder Danmarks Radio showet på fysiske lokationer rundt i Danmark, men på grund af Corona, har man i år udviklet en helt ny version. Det betyder, at alle klasser deltager virtuelt - direkte fra deres klasselokale. Showet bliver afviklet via DR Nyheders YouTube-kanal. Det er et undervisningstilbud til alle 8-9. klasser i

Danmark, hvor der blandt andet bliver sat fokus på kildekritik, nyhedsformidling og adfærd på sociale medier - tilbudet ruster også de unge til at begå sig i en digital nyhedsverden. Eleverne vil undervejs i showet arbejde tæt sammen med DR Nyheders vært Erkan Özden og digital journalist Annika Wetterling. Det hele kommer til at foregå som en digitalt event, hvor eleverne følger med virtuelt og inddrages gennem afstemninger og konkurrencer.

I Sandhedens Tjeneste Eleverne skal i løbet af to timer prøve kræfter med nogle af de overvejelser, som journalister dagligt gør sig om etik, relevans og troværdighed, når der udvælges og bringes nyheder hos DR. Gennem afstem-

ninger skal eleverne blandt andet tage stilling til, hvilke informationer og billeder de vil vise for befolkningen, hvilke kilder de vil stole på, og så skal de forsøge at skelne mellem sande og falske informationer. Desuden får eleverne et unikt indblik i DRs nyhedsproduktion og mulighed for at dyste mod nogle af DRs værter i en række udfordringer.

Fakta ”I Sandhedens Tjeneste” har eksisteret siden 2015. Flere end 100.000 elever fra hele landet har deltaget. Projektet består af to forskellige tilbud: Et fysisk nyhedsshow rundt i landet, som i år erstattes af et virtuelt show, samt workshops i DRs distrikter.

ET RIGTIGT GODT TILBUD

KOPI-PAPIR En pakke (500 ark)

40,-

Det er ikke et demokrati værdigt At regeringen sammenligner Nordjylland med Wuhanprovinsen, er dybt ulykkeligt. Det ”brand” som vores landsdel har, ikke bare i Skandinavien, men også i Tyskland og resten af Europa, har lidt overordentlig stor skade. Det er ikke tilstande, som vi så i Norditalien i foråret, der præger landsdelen.

Gruppeformand for Konservative i Vesthimmerlands Kommune, Henrik Dalgaard, udtrykker, sammen med andre byrådskolleger og bestyrelser, bekymring for nedlukningen af bl .a. Vesthimmerland.

Den frygtskabende kommunikation fra regeringen har nået nye højder og er blæst ud af proportioner, vi ikke kan genkende, og som skader vores landsdel. Vores pointe er, at en så alvorlig beslutning om at nedlukke syv nordjyske kommuner, der i forvejen hører til nogle af landets allermest økonomisk udfordrede, burde være truffet på et bedre oplyst grundlag. Det bliver dyrt for vores i forvejen slunkne kommunekasser, der allerede er hårdt ramt efter otte måneders Covid-19 restriktioner. Vi forventer derfor, at regeringen vil kompensere de syv nordjyske kommuner ekstraordinært, så det ikke fører til forringelse af kernevelfærden. Det grænseløse samfund er blevet ophævet, så de fire åbne nabokommuner i regionen bliver indirekte ramt, da der pendles meget i vores landsdel. Det kan medføre øgede transportudgifter for borgerne. Nordjylland er produktions-Danmark, når det er bedst. Vi kan ikke bare ”arbejde hjemmefra”,

Opkøb af dødsbo, gamle retromøbler og dansk design

som det så flot lyder fra regeringen i bedste sendetid. Virksomheder i bl. a. bygge- og anlægsbranchen er særdeles hårdt udfordret, da tidspunktet op til årsafslutning er et af årets travleste måneder. Vores produktionsapparat er under pres. Lige nu kører mange af vores virksomheder med langt under halv produktion, da flere medarbejdere bor i nabokommuner. På samme tid er hele hotel- og restaurationsbranchen nærmest lagt i ruiner til skade for skattegrundlag og beskæftigelse. Regionens havne og lufthavnen i Aalborg vil uundgåeligt blive ramt af den regionale nedlukning. Alt dette vil resultere i vigende skatteindtægter og velsagtens øgede offentlige udgifter i landsdelen til sociale udgifter. Det får vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Pelsdyrerhvervet og de underleverandører der nu lukkes ned eller går konkurs, vil uundgåeligt medføre katastrofale konsekvenser for en lang række familier. Vi sætter derfor alle kræfter ind på at sikre den erstatning, som pelsdyrerhvervet har krav på. Socialt udsatte, ældre og sårbare unge vil også mærke nedlukningen, det vækker bekymring hos os. Social isolation kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for en lang række borgere og det skal der tages hånd om. Ingen må føle sig uønsket alene. Afslutningsvis vil vi naturligvis opfordre til, at restriktionerne efterleves, så der ikke sker en forlængelse efter 3. december, lyder det efter det virtuelle møde.

Der findes rigtig mange opkøbere af dødsboer på markedet, og det kan være svært at vælge. For mig er det vigtigt, at du får en god oplevelse, og at alt foregår på en ordentlig måde. Jeg lever i denne branche og ved, hvad jeg har med at gøre. Du er derfor sikret de absolut bedste vilkår under hele forløbet.

- Alle former for møbler i teaktræ og palisander har stor interesse - Køb og tømning af dødsboer og flyttebo i hele Jylland - Retro møbler, brugskunst og porcelæn fra 1950’erne - 1970’erne

TOPPRIS GIVES!

En kasse (2500 ark)

180,-

NORDJYLLAND: Mere end 25 konservative by-, regionsråds-, folketingspolitikere og organisationsfolk har holdt et virtuelt møde på baggrund af den situation, som nedlukningen af Nordjylland har medført. - Vi lokale folkevalgte og organisationsfolk får dagligt henvendelser fra borgere, erhvervsliv og organisationer, der er kommet i klemme på grund af den pludselige nedlukning af vores landsdel. Det er fortvivlende. Det er i sagens natur forståeligt, at regeringen og sundhedsmyndighederne reagerer, når de får kendskab til Cluster-5 varianten, men vi undres, når mutationen med 99,4 procent sandsynlighed anses som være forsvundet. Vi konstaterer, at nedlukningen kom med så stor kraft og uden involvering af Folketingets øvrige partier, ligesom landsdelens øvrige politikere også blev holdt ud i ”strakt arm”. Det har skabt utryghed og uvished i dele af befolkningen og erhvervslivet. Vi undrer os over, at der fra onsdag, 4. til torsdag, 5. november kl. 18.30 gik over et døgn uden, at vi som folkevalgte blev orienteret, lyder det efter mødet.

Priserne er inkl. moms

Himmerlands Tryk A/S Borgergade 17 • 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55

Se meget mere på facebook og www.retrohjem.dk Butikkens åbningstider Torsdage 13:00 – 17:30 Lørdage 10:00 – 14:00 Telefon og mail er altid åben!

RetroHjem Marsk Stigsvej 6. 8800 Viborg Tlf. 27 20 46 97 mail@retrohjem.dk


18. november 2020

Side 5

Små lun-selv leverpostej

Skaftekoteletter

Hel ovnklar flæskesteg

8 stk.

4 stk.

4-5 kg

50,-

50,-

149,-

Delikatessen

Delikatessen

Ris a la mande

Torsdag Fredags

Fiskeplatte

TILBUD

Hjemmelavet medister

2 bægre

Pr. platte

3 kg

25,-

80,-

100,Jule special øl

Fra fredag

Kærgården

Pr. stk

200 g

8,-

Denne uge

÷25%

Hardys Nottage Hill

Why Not Zinfandel

Kings of Prohibition Shiraz

Australien

Apulien, Italien 1 flaske 129,95

Australien

Spar

VIN

28070

Spar

10095 Spar

TILBUD

48070

6 flasker

6 flasker

1 flaske

199,-

299,-

79,-

SUPERBRUGSEN AALESTRUP Vestergade 32 9620 Aalestrup 96 97 07 97 Slagter 96 97 07 93

Uddeler Peter

Slagter Martin

Souschef Natasja

ÅBENT ALLE DAGE

7.00 - 20.45

Tilbudene gælder fra torsdag til lørdag hvis ikke andet er nævnt. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte situationer.

Dog ikke i forvejen markedsførte øl

1


Side 6

18. november 2020

Ring til bibliotekaren i Vesthimmerland

Ny telefonservice for de der savner biblioteket

Børnene i indskolingen på Skals Skole og SFO kan dyrke fællesskab og interesse for heste takket være en donation på 4.320 kr. fra Mejeriernes Skolemælkslegat.

Skolen i Skals får penge til træheste Skolemælkslegat kommer hesteglade børn til gavn SKALS: Ønsket om at styrke fællesskab og motion gennem interesse for heste i 0.-3. klasse på Skals Skole og SFO er et af 40 udvalgte projekter, som får midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat. Nu skal børnene i 0.-3. klasse på Skals Skole og SFO en tur på træhesten - ikke i form af det gamle straffeinstrument, men legeheste af træ med manke og hale. - Mange børn i indskolingen er hesteglade og går til ridning. Den interesse er der fællesskab i at dele med andre børn. Derfor ønsker jeg at købe to haveheste og etablere et område på skolen, hvor børnene kan more sig, lege rollelege og få røde kinder. Det vil øge trivslen, skriver Anja Kjær, lærer på

Skals Skole, i sin ansøgning til Mejeriernes Skolemælkslegat.

Gør en forskel Bag legatet står Mejeriernes Skolemælksordning. Legatet skal fremme sundhed, bevægelse og fællesskab på landets skoler. Til uddelingen af legater i begyndelsen af november var der 400 ansøgninger fra 313 skoler. - Det er dejligt, at så mange skoler har lyst til at lave projekter, som kan gøre en forskel for rigtig mange elever. De 40 projekter som vi har valgt at støtte, giver eleverne oplevelser og viden, som de måske ellers ikke kunne få. Der var mange andre gode ansøgninger, så vi kan kun opfordre til, at man søger på ny, når vi igen uddeler legat-

midler til foråret, siger Jan Hermansen, leder af Mejeriernes Skolemælksordning. Legatet kan søges af lærere, pædagoger, forældreråd, skolebestyrelser eller elevråd, hvis skole er med i skolemælksordningen. Ved den nylige uddeling i begyndelsen af november blev der doneret beløb fra 1.500 kr. op til maksimumbeløbet på 5.000 kr. fra en pulje på 145.000 kr. Heraf kommer 45.000 kr. fra forældre, der ved ændring af deres abonnementer på skolemælk valgte at donere deres tilgodehavender til Skolemælkslegatet. - Det er en fantastisk gestus, som tillod os at imødekomme ansøgninger fra flere skoler end vanligt, siger Jan Hermansen.

VESTHIMMERLAND: Selvom kommunegrænserne er lukkede, og mange arbejder hjemmefra, sidder bibliotekarerne fra Vesthimmerlands Biblioteker klar ved telefonerne til at hjælpe med lydbøger og andre digitale tilbud. Når det meste af Nordjylland lukker ned, må man pludselig tænke kreativt for at få hverdagen til at fungere - og biblioteket er ingen undtagelse. Nu og i de kommende uger har Vesthimmerlands Biblioteker søsat en ny telefonservice til gavn for alle, der savner biblioteket. Fra hjemmekontorerne hjælper bibliotekarerne med en del af de opgaver, som lånerne normalt kan få assistance til på biblioteket. Er man ikke allerede oprettet som låner i Vesthimmerland, kan man ringe til sin bibliotekar og få hjælp. Man kan også få hjælp til at bruge bibliotekets digitale tilbud som lydbøger, e-bøger, digitale artikler eller streaming af film. Og så sidder bibliotekarerne som sædvanlig klar med inspiration og personlige anbefalinger til gode bøger og film. - Selv om biblioteket er lukket er vi meget glade for, at vi nu kan tilbyde nogle af bibliotekets services til de lånere, som savner os - og til dem, der gerne vil i gang med lydbøger, e-bøger og

andre digitale tilbud, siger bibliotekschef Bo Jacobsen, Vesthimmerlands Biblioteker. De senere år har bibliotekerne i Aalestrup, Aars, Farsø og Løgstør oplevet en stigende interesse for digitale tilbud, og nu, hvor det klassiske fysiske bibliotekstilbud er lukket på grund af Corona-restriktioner, opdager mange glæden ved det digitale bibliotek. Un-

der forårets nedlukning fik mange øjnene op for især lydbøger. Og selv om mange læsere stadig foretrækker den velkendte bog af papir, kan de digitale bøger være et godt supplement, indtil man igen kan besøge sit bibliotek. Biblioteket er lige som resten af Vesthimmerland og seks andre nordjyske kommuner lukket til og med 3. december.

Randi og de andre bibliotekarer fra Vesthimmerlands Biblioteker sidder klar ved telefonerne til at hjælpe med lydbøger og andre digitale tilbud.

Nordjylland går imod strømmen Af Ture Damtoft

• Autolakering • Lakering af inventar • Professionel bilpleje • Restaurering Morten Jensen Autolakerer

VESTHIMMERLANDS AUTOLAKERING

V E ST V E J 9 9600 AARS T L F. 9 8 6 2 2 9 6 2

LECA - FUNDA BLOKKE Fa bri ksp ris er Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

VESTHIMMERLAND: Siden midten af 1990erne har der i Danmark været en klar tendens til at centralisere uddannelsesmuligheder for unge og placere dem i landets større byer. Bortset fra i Nordjylland, hvor man trods fusioner mellem uddannelsesinstitutioner i dag tilbyder unge at uddanne sig flere steder i landsdelen end for 25 år siden. Senest med fusionen mellem Erhvervsskolerne Aars og erhvervsuddannelserne i Hobro under navnet Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Den overraskende konklusion stammer fra en ny analyse, som Region Nordjylland har fået udarbejdet af konsulentfirmaet COWI. Analysen er en del af Regionsrådets grundlag for den fortsatte indsats med at styrke de decentrale uddannelsesmuligheder i Nordjylland.

Udvikling i antal skoler (hovedinstitutioner) i Region Nordjylland, 1995-2019

En hovedkonklusion er, at der i Nordjylland er kommet flere uddannelsessteder til, selvom der i perioden er sket et fald i antallet af uddannelsesinstitutioner. Også i Vesthimmerland er der sket en centralisering med f.eks. sammenlægningerne af HF og gymnasieuddannelser og de forbere-

dende grunduddannelser (FGUer) i Aars. Baggrunden er, ifølge COWI, ikke kun økonomi men også mindre ungdomsårgange. Sammenlægningerne til trods mener formanden for Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Inger Nielsen (V), at der er gode tilbud til de unge.

- Vi arbejder for at beholde vores unge i Vesthimmerland på ungdomsuddannelserne her. Vi har ikke de videregående uddannelser, men de unge kan i det mindste vælge mellem mange ungdomsuddannelser, og det er ikke et problem at finde en praktikplads, siger Inger Nielsen.


18. november 2020

Side 7

Julen neddrosles i Aalestrup i år Gaderenovering og Corona har ændret på tingene Af Hanne Monrad

Mogens Ove Madsen fra Aars er Socialdemokratiet Vesthimmerlands spidskandidat til regionsrådsvalget 2021.

S-kandidater er klar til regionen VESTHIMMERLAND: Der var planlagt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor de tre socialdemokratiske kandidater til regionsrådet, Bruno Nielsen, Støvring, Mogens Ove Madsen, Aars, og Vagn Flink, Rørbæk, havde mulighed for at præsentere sig selv og deres mærkesager til regionsvalget til november 2021. Men på grund af Corona-situationen valgte Socialdemokratiet i Himmerlandkredsen at gennemføre kandidaternes præsentation og afstemning om kandidaternes placering elektronisk.

- Det er en god ting, at vi under disse omstændigheder, har mulighed for at kunne gennemføre disse ting elektronisk, så arbejdet i organisationen med planlægning af valgkampen til næste efterår kan fortsætte, siger kredsformand André Ellegaard Jensen, Nørager. Sammen med præsentationen skulle der tages stilling til kandidaternes placering på regionens samlede liste. Denne afstemning foregik også elektronisk. Kandidaterne blev placeret i denne rækkefølge: Mogens Ove Madsen, Vagn Flink og Bruno Nielsen.

AALESTRUP: I november plejer der at være gang i julestemningen i Aalestrup. Gaderne bliver pyntet til jul og den store Julemesse i Aalestrup Idrætscenter bliver afviklet med mange af byens handlende som deltagere og med Aalestrup Handel & Erhverv som arrangør. Men i år bliver det ganske anderledes. Julemessen, som skulle have fundet sted, søndag, 22. november er blevet aflyst og såvel udstillere som gæster må vente med at mødes til den traditionelle og hyggelige søndag På grund af gaderenovering og Corona-restriktioner har man måtte ændre mange ting. Der vil blive en lidt neddroslet juleudsmykning, men guirlander og juletræet på St. Torv vil være på plads, når der bliver tændt for julen i Aalestrup søndag, 22. november. Mange børn og voksne må se langt efter de gode traditionsrige aktiviteter, der plejer at blive gennem-

Også i år vil der blive juletræ på torvet i Aalestrup. (Arkivfoto)

ført i forbindelse med tænding af årets julebelysning og juletræet på Torvet.

Børnene plejer at følges med julemanden og nisserne når de med Randers

Nisseorkester i spidsen går gennem byens gader til torvet, hvor der er juletræstale, musik og ikke mindst en pose julegodter til børnene. - Vi havde planlagt et mindre arrangement på torvet i forbindelse med tænding af juletræet, siger formanden for Aalestrup Handel & Erhverv, Karl William Carlsen. Lidt musik og tale og underholdning til børnene. - Men efterhånden, som vi kunne fornemme at restriktionerne varede ved og på seneste blev yderligere strammet i vores område, måtte vi konstatere, at dette heller ikke var muligt. Vi er kede af, at måtte skuffe børn og voksne med hensyn til vores julearrangementer i år. Men på lørdag vil Lions Club sætte guirlander op i gaderne og juletræ kommer der også. Så julen kommer alligevel til Aalestrup. Og vi håber selvfølgelig at man vil bakke op om de lokale forretninger, der har store udfordringer i år, med såvel Corona-restriktioner og gaderenovering. - Vi ser frem til at begge dele bliver overstået, så vi igen kan glædes over de mange gode traditioner der er i byen, og vi ser frem til at holde en fest når gaderenoveringen er gjort færdig og når vi må samles igen, siger Karl W. Carlsen.

RING TIL DIN BIBLIOTEKAR

Få hjælp til at blive en digital læsehest. Bibliotekaren sider klar med vejledning, inspiration og anbefalinger, der gør det nemt for dig at bruge bibliotekets digitale tilbud.

“ Ring og få hjælp til oprettelse og log-in...

“ Kom i gang med lydbøger og e-bøger...

“ Få hjælp til digitale film og artikler...

“ Og få hjælp til at finde de bøger og film, der passer til lige netop dig!

MANDAG-FREDAG KL. 10-15

TLF.: 99 66 85 10


Side 8

18. november 2020

Al opmærksomhed i anledning af vores diamantbryllup frabedes venligst. Birgit og Laurits Nielsen Aalestrup

Primdahl, som tre af rådets medlemmer ønskede ikke genvalg. På det første møde 15. september lykkedes det ikke at få opstillet tilstrækkeligt med kandidater til at fylde listen ud - kun de tre medlemmer som gerne ville fortsætte, kom på listen og derfor måtte der en valgforsam-

ling mere til, som blev gennemført 6. oktober. Mange havde givet udtryk for, at det kunne blive et problem, hvis der ikke kunne vælges syv personer, som var det antal, der skulle til for at danne menighedsrådet i Aalestrup. Til den anden valgforsamling var der mødt en

del op, som var interesseret i at opstille og efter en skriftlig afstemning kom der et hold på plads. Onsdag aften var de valgte indkaldt til konstituering og bagefter blev det nye menighedsråd præsenteret. Formand blev AnneMarie Sørensen med Gitte Lundahl som næstformand, Hans Jørgen Taankvist, kasserer, Niels Peter Sørensen, sekretær, Flemming Markussen, kirkeværge og Per Bisgaard, kontaktperson. Valgbestyrelse består af Anne-Marie Sørensen, Gitte Lundahl og Hans Jørgen Taankvist Menighedsrådets faste udvalg ser således ud: Aktivitetsudvalg: Niels Peter Sørensen, Martin Haubro Jensen, Maria Dalsgaard, Per Bisgaard, Jette Moeslund, Gitte Lundahl og Anne-Marie Sørensen. Tirsdagscafé: AnneMarie Sørensen, Gitte Lundahl, Ingrid Moth, Kanne Sørensen, Bente Højbjerg, Inga Sørensen og Lisbet Primdahl. Kirken i Verden: (volontør) Elsebeth Noe. Bygningskyndig: Carsten Maltesen. Suppleanter ( stedfortrædere) er Anette Sørensen og Lisbet Primdahl. Det nyvalgte menighedsråd begynder sin fireårig funktionsperiode 1. december.

godt humør. Smilede og grinede, og så altid positivt Kristian Nørskov, Herreds- på tilværelsen. Han havde vejen 69, Bjerregrav, har altid en løsning på tingene, skrevet mindeord om Fol- selv når det så værst ud. mer Pedersen, KløverbakNår Folmer somme tiken, Klejtrup, der døde 2. der kom hen til os i den november: lille blå lastbil med hunden Daisy ved siden af, skulle Jeg sidder her med min man helst have god tid, når morgenkaffe og skriver dis- Folmer kom til at underse mindeord om min gode holde og fortælle historier fra de arbejdspladser, han ven, Folmer. Sidst jeg besøgte Folmer har haft. Dem der kendte på plejehjemmet i Klejtrup, Folmer ved, at hans latter sagde han til mig, at han og smil var underholdning gerne ville lære at gå, inden i sig selv. Folmer kørte i han skulle dø, men det nå- den største lastbil på Shell ede Folmer ikke. Han blev Farm. Det var en fire-akslet 68 år. AARS BEGRAVELSESFORRETNING Scania 141, V8. Han kørte Folmer var et livstykke græs fra Aalborg Lufthavn uden lige, han var altid i til Shell Farm, og når vi

kom ned gennem Hobro, skulle vi jo op igen. Så fik Scania’en lige et ekstra gear mere, og så var der fest i førerhuset. Der er også historien om dengang, hvor han var ude vestpå med melasse. Landmanden havde en stor trækasse, der kunne tage to tons. Han havde fået sat et par brædder mere på, så nu skulle der kunne være 2,5 tons. Det gik fint lige til sidst, men så gik pumpen tom, slangen slog lidt, hele kassen kollapsede, og al melassen løb ud i mandens roer og ind i halmen. Det hele sejlede. Manden sprang på sin fodervogn, men den kunne ikke køre i det grat-

værk. Folmer grinede hele vejen hjem. Det var heller ikke kedeligt at sidde til bords med Folmer i forsamlingshuset. Han var god til at holde snakken i gang. Folmer fik en pæn begravelse ved Bjerregrav Kirke, hvor vi startede med sangen: “Fuglene letter mod vinden”. Lev dit liv mens du har det Lev det i stilhed og storm Se, fuglene letter mod vinden I modvind ta’r livet sin form Jeg vil mindes at tænke tilbage på Folmer som en god ven og kammerat. Æret være hans minde.

Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes Paul Erik Dam

Ulla Hemdorff * 16. september 1933 er stille sovet ind Gedsted, den 11. november 2020 På familiens vegne

Søren og Hanne Bisættelsen finder sted fra Gedsted Kirke onsdag den 18. november kl. 11.00

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved min kære mand

Helmer Christian Torps begravelse i Aalestrup Kirke.

Tak for blomster og dekorationer. En særlig tak til personalet på Valmuen, Aaglimt for god og kærlig pleje. På familiens vegne Anna Torp

Til lykke

SIG TIL LYKKE MED VESTHIMMERLANDS AVIS Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten ”TIL LYKKE”. Billede + 10 ord koster 150.00 kr., som indbetales forud på annonce-kontoret eller via MobilePay på nr. 47793 (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen kan IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

Annoncetekst:

Anne-Marie Sørensen er valgt som ny formand for menighedsrådet i Aalestrup.

Nyt menighedsråd i Aalestrup er klar Anne-Marie Sørensen er valgt som ny formand Af Hanne Monrad AALESTRUP: Aalestrup Menighedsråd kunne efter to opstillingsmøder præsentere et nyt hold, som skal overtage arbejdet efter det nuværende, der træder tilbage efter en fire-årig periode. Såvel formanden, Lisbet

Mindeord

BEDEMAND BIRGITTE LANDRY

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

AARS BEGRAVELSESFORRETNING Tryghed, tillid og 40 års erfaring

Træf os personligt, døgnetLANDRY rundt BEDEMAND BIRGITTE

Tlf. 4141 41 Tlf.70 70 20 20 41

Tryghed, tillid og 40 års erfaring. Træf os personligt, døgnet rundt

TLF: 98 64 18 69

Åbent hele døgnet alle dage - året rundt

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Jens Møller

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Torben Rask

Hans Landry

Birgitte Landry

Claus Landry

Karsten Svendsen

Himmerlandsgade 26 • 9600 Aars • www.hanslandry.dk

HIMMERLANDSGADE 26 – 9600 AARS

Ditte I. Dalgaard

Trine Rybjerg

Det er altid én af os, du møder, og vi er 100% lokale www.vesthimmerlandsbegravelse.dk


18. november 2020

Side 9

GUDSTJENESTER

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk

D E T I det nye årsskift fra Lokalhistorisk Arkiv i Møldrup har Birger Frandsen et indlæg om den gamle kro i Hvam.

Nyt årsskrift fra arkivet i Møldrup MØLDRUP: Årsskrift 2020 fra Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og Omegn er netop færdiggjort og udsendt til medlemmerne. - Men andre som er interesseret i skriftet er selvfølgelig også velkommen til at erhverve det, siger arkivets formand, Svend Jensen, Hvam. Coronatiden har dog besværliggjort, at man kan afhente skriftet, men bestyrelsen for arkivet har besluttet at sælge det fra private hjem. Igen har man formået at få sammensat et spændende årsskrift med en fyldig beskrivelse af Den gamle Kro i Hvam, som i dag hedder Hvam Kultur- og Forsamlingshus. Det er Birger Frandsen fra Hvam der står for denne spændende historie. Udover fortællingen om forsamlingshuset har Grethe Thoudahl samlet breve,

som er skrevet for 100 år siden under den spanske syge mellem nogle brevveninder. Anandi Løbner Kristensen har skrevet om, hvad hendes far, Thomas Pedersen, Roum, fortalte om mange forskellige redskaber samlet og gemt, og hvad de kunne anvendes til. Egon Pedersen fra Klejtrup har samlet nogle historiske glimt over forskellige landarbejderboliger i Bjerregrav og omegn. Desuden indeholder skriftet lidt om hvad Viborg Stifts Folkeblad skrev for 50 år siden, og så de lokale sider, hvor borgere fra Hvam, Møldrup, Roum, Tostrup, Bjerregrav, Låstrup og Hersom fortæller om deres tiltag gennem 2020. Det er et godt og fyldigt hæfte som er interessant læsning. Årsskriftet er desuden rigt illustreret med billeder til de forskellige indlæg.

S K E R …

Ordinært byrådsmøde Byrådet holder møde: torsdag 26. november, kl. 16.00. Da mødet afholdes online, og der ikke er adgang for tilhørere, kan mødet følges på: www.facebook.com/vesthimmerlandskommune Dagsordener og referater kan findes på www.vesthimmerland.dk/dagsorden Per Bach Laursen Borgmester

M E D D E L E L S E R

Søndag den 22. november Aalestrup � � � � � � � � � � � � � 11�00 Gedsted � � � � � � � � � � � � � ingen Fjelsø � � � � � � � � � � � � � � � � 09�30 Vesterbølle � � � � � � � � � � � � 11�00 Hvam � � � � � � � � � � � � � � � � 09�00 Tostrup � � � � � � � � � � � � � � ingen Roum � � � � � � � � � � � � � � � � ingen Ulbjerg � � � � � � � � � � � � � � ingen Låstrup � � � � � � � � � � � � � � � 11�00 Lynderup � � � � � � � � � � � � � ingen Vester Bjerregrav � � � � � 09�00 Hersom � � � � � � � � � � � � � � ingen Klejtrup � � � � � � � � � � � � � � ingen Simested � � � � � � � � � � � � � ingen Testrup � � � � � � � � � � � � � � 09�30 Østerbølle � � � � � � � � � � � � � 11�00 Skals � � � � � � � � � � � � � � � � �10�30 Hvornum � � � � � � � � � � � � � ingen

Snæbum � � � � � � � � � � � � � ingen Hvilsom � � � � � � � � � � � � � � � 10�15 Rørbæk � � � � � � � � � � � � � � 09�00 Grynderup � � � � � � � � � � � � ingen Stenild � � � � � � � � � � � � � � � �10�30 Kgs� Tisted � � � � � � � � � � � ingen Binderup � � � � � � � � � � � � � �10�30 Durup � � � � � � � � � � � � � � � ingen Ullits � � � � � � � � � � � � � � � � ingen Svingelbjerg � � � � � � � � � � 09�00 Foulum � � � � � � � � � � � � � � ingen Strandby � � � � � � � � � � � � � ingen Alstrup � � � � � � � � � � � � � � � 11�00 Louns � � � � � � � � � � � � � � � � ingen Farsø � � � � � � � � � � � � � � � � 09�00 Aars � � � � � � � � � � � � � � � � � 09�30

Der tages forbehold med hensyn til tidspunkterne for gudstjenesterne. Se nærmere på kirkenes hjemmesider.

Fordebat - Opførelse af slagteri i Aalestrup Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte planlægningen for opførelse af et slagteri i Aalestrup, og vil gerne modtage forslag, ideer og bemærkninger til planlægningen. Fordebatten forløber frem til den 10. december 2020. Se mere på: www.vesthimmerland.dk/fordebataalestrup

Borgergade 17, 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 www.vesthimmerlandsavis.dk hg@vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Tlf. 52 60 96 75

Produktion

Redaktør

Peter Pedersen Grafiker

Thorkil Christensen

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55 Hanne Monrad Salgskonsulent

Lisa Bonde Sudergaard Kontorassistent

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Annonce-ekspedition: Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

VELKOMMEN

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

I DEN NYE FLOTTE

Medlem af Provinsens Distriktsblade og Danske Lokalaviser

RØDE KORS BUTIK

Vi tager ansvar for indholdet og er tilmeldt

Himmerlandsgade 101. Vi slår dørene op

torsdag den 19. november kl. 10.00 Røde Kors Aars/Aalestrup

Har du ikke modtaget avisen torsdag kl. 19.00

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Advokat (H) Jan Poulsen

Haverslev Farsø

tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Vognsild

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Snæbum

Ulbjerg

LIKE OS PÅ FACEBOOK

Nysum Stenstrup

Vesterbølle

- så kontakt vores budomdeling

på på tlf. 99 35 34 34 fra fredag kl. 7.00 - 15.00 Mandag til torsdag kl. 7.00 - 16.00 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Mejlby

Østrup

Ullits Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Møldrup Sundstrup Skals

Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Foulum

Hobro


Side 10

18. november 2020

Ny undersøgelse af landets skoler:

Kun halvdelen har 45 min. daglig bevægelse SUNDHED: Så er det endnu engang muligt at gå i dybden med, hvordan det står til med bevægelse på landets skoler. Dansk Skoleidræts store undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2020” kommer rundt om alt lige fra de kvantitative aspekter omkring opfyldelse af 45 minutters daglig bevægelse til mere kvalitative forhold omkring, hvornår og hvordan bevægelsen finder sted. Halvdelen af landets skoler opfylder lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters daglig bevægelse. Det er en af de store overskrifter i undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2020”, som Dansk Skoleidræt netop har udgivet for femte år i træk. - Selvom der er mange skoler, der gør det rigtig godt, peger resultaterne tydeligt på, at der er en del danske skoleelever, der ikke bevæger sig ret meget. Det er desværre et billede, der flugter med andre nyere

undersøgelser på området. Når det er sagt, kan det kvantitative aspekt ikke stå alene. Det er mindst lige så vigtigt, at kvaliteten af bevægelsen er i top, og at elever såvel som lærere og pædagoger kan se meningen med det. Det kræver løbende ny inspiration og en systematisk indsats på den enkelte skole at skabe en kultur for bevægelse. Og i den forbindelse giv er undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2020” nogle unikke indsigter, der kan bidrage til såvel den lokale skoles fortsatte arbejde med at integrere bevægelse som til Dansk Skoleidræts understøttelse af opgaven, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt, der årligt efteruddanner to ud af tre af landets skoler i bevægelse. - Resultatet indikerer dog, at der muligvis er forskelle på, hvordan bevægelse i skoledagen opleves. Det kan derfor være en anbefaling at sikre,

Sanni’s fodterapi Søndergade 4 · 9632 Møldrup Tidsbestilling

22 63 52 79

Jeg holder dig godt gående Åben efter aftale. Tilbyder udebehandlinger. Jeg overholder alle regler i fht. Corona

• Frisørbehandlinger til hele familien • Ansigtsbehandlinger • Permanent makeup • LashLift og pedicure • Wellness

M aria

Dorte

ÅBNINGSTIDER: • Man.- tirs.- ons. + fre. kl. 9.00 - 17.00 • Torsdag kl. 9.00 - 19.00 • Lørdag i ulige uger kl. 8.00 - 12.00 Online booking Tlf. 98 99 96 20

Borgergade 4 • 9620 Aalestrup

Fodterapi

Aalestrup v/ Yvonne Overgaard

Tlf. 2068 7141

Bodil

Yvonne

Vestergade 22 9620 Aalestrup

• Overenskomst med regionen så tilskud ved diabetes, svær leddegigt, psoriasisgigt samt nedgroede negle • Mulighed for tilskud via helbredstillæg samt Sygeforsikringen “danmark”.

at der på skolen skabes fælles forståelse for, hvad bevægelse er, og i hvilket omfang det foregår, siger Jacob Have Nielsen, der er videnskonsulent i Dansk Skoleidræt og som har udarbejdet undersøgelsen.

Bevægelse inddrages Det er i de boglige fag og den fag-faglige undervisning, at flest skoler angiver, at de arbejder med bevægelse (75 pct.). De skoler som integrerer bevægelse i den boglige og fag-faglige undervisning svarer desuden at den primært foregår i fem fag: Matematik (93 pct.), dansk (91 pct.), engelsk (63 pct.), natur/teknologi (44 pct.) og tysk (39 pct.). For de resterende fag angiver under 10 pct., at deres skole integrerer bevægelse i fagene. - Det viser klart, at det er vigtigt at understøtte flere faggrupper med inspiration og kompetenceudvikling, så bevægelse kan integreres bredt i flere fag i skoledagen, siger Jacob Have Nielsen. Forskel på ledere og pædagogiske personalers oplevelser af bevægelse i skoledagen Analyser af svar fra ledelse og pædagogisk personale viser, at der på flere områder er signifikante forskelle på de to personalegruppers besvarelser. Hvor 63 pct. af lederne angiver ”at fremme læring” som et primært formål med at arbejde med bevægelse, er dette tilfældet for 49 pct. af det pædagogiske personale. Undersøgelsen har også spurgt ind til skolernes arbejde med bevægelse under Covid-19. Under nedlukningen af skolerne i foråret 2020 har det været at skabe bevægelse i fjernundervisningen. Omtrent halvdelen af de danske grundskoler inddrog i denne periode slet ikke bevægelse, eller gjorde det i mindre omfang end før Covid-19 nedlukningen. Dog formår omtrent to ud af 10 skoler at inddrage bevægelse i samme omfang som før nedlukningen, og en stor andel af disse skoler gør det tilmed i større omfang end før Covid-19 nedlukningen. Efter genåbningen af skolerne inddrog over halvdelen af skolerne bevægelse i større omfang end før nedlukningen. Som et naturligt resultat af retningslinjerne foregår bevægelse i høj grad udenfor efter genåbningen. - Det tyder på, at skolerne i denne periode har skabt gode erfaringer med bevægelse og undervisning i uderummet, som de kan drage nytte af i fremtiden, siger Jacob Have Nielsen.

Især sommerhuse er blevet solgt i stort antal i år.

Rekordsalg:

Sommerhuskøbere i kø i Vesthimmerland VESTHIMMERLAND: Boligmarkedet har trodset alle forventninger til 2020. Interessen for at handle bolig har været enorm og har fået boligsalget til at stige markant i løbet af de seneste måneder. Det viser en opgørelse fra Boligsiden over handelsaktiviteten i Vesthimmerlands Kommune. I juni, juli og august blev der solgt 218 boliger i Vesthimmerlands Kommune. Det er en stigning på 46 procent i forhold til samme periode sidste år. Ifølge chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, hænger stigningen sammen med Corona-nedlukningen. - Der har været travlt på boligmarkedet på det seneste, hvor boligsalget på landsplan næsten er eksploderet siden maj. Det skyldes både den generelt store interesse for at handle bolig, som Corona-krisen har skabt ef-

ter genåbningen af landet, og at mange danskere har holdt ferie hjemme, siger boligøkonomen. Det er trods alt nemmere at kigge på bolig, hvis der dukker noget interessant op, når man er i området, end hvis man befinder sig i udlandet, tilføjer hun.

Købere i overtal Stigningen i handelsaktiviteten i Vesthimmerlands Kommune er især drevet af en fremgang i salget af sommerhuse, som var hele 200 procent højere i juni, juli og august sammenlignet med samme periode sidste år, mens antallet af salg af villaer og rækkehuse var en smule lavere. - Det har vrimlet med boligkøbere hen over sommeren, hvor interessen for at handle bolig har været utrolig høj, og hvor boligerne er i usædvanlig høj kurs. Derfor er det et godt tidspunkt at sætte sin bolig til

Sælges/ udlejes

Parcelhus 206 m2 - 1 hal 500 m2 (m. faciliteter) - 1 hal 320 m2 (m. faciliteter). Sælges samlet eller udlejes hver for sig. Dalgaardsvej 2, Aalestrup

Tlf. 20 31 44 90 BLIV MEDLEM

salg, siger Thomas Larsen, medindehaver af Danbolig Himmerland - Aars, og forklarer: - De seneste måneder har der været flere købere end sælgere i markedet, og et historisk lavt udbud af boliger til salg. Den kombination har haft en positiv effekt på boligmarkedet, hvor der i øjeblikket er høje salgspriser, korte salgstider og lave prisafslag, tilføjer han. Den høje handelsaktivitet er et fænomen, som ses i hele landet. I 95 ud af landets 98 kommuner er der solgt flere boliger i juni, juli og august sammenlignet med samme periode året forinden. Det vil altså sige, at kun tre kommuner har oplevet en mindre handelsaktivitet. - Alle regler har en undtagelse, og det gælder boligmarkedet i år. Normalt plejer udviklingen i samfundsøkonomien at følge udviklingen på boligmarkedet, men sådan har det ikke været i år. Boligmarkedet klarer sig godt, antallet af bolighandler stiger, og priserne følger trop, siger Thomas Larsen. På landsplan er der solgt 67 procent flere sommerhuse fra juni til august i forhold til samme periode sidste år. Antallet af solgte villaer og rækkehuse er steget med 23 procent, mens antallet af solgte ejerlejligheder er steget 21 procent.

Ny bolig? AARS BOLIGFORENING

KIRKEGADE 3 - 9600 AARS - TLF. 98 62 24 13 - www.aarsbo.dk Mandag - onsdag 9-16 ● Torsdag 10-17 ● Fredag 9-12

Kig i Vesthimmerlands Avis


18. november 2020

Side 11


Side 12

18. november 2020

Aalestrup-virksomheder blandt mest succesfulde Af Ture Damtoft AALESTRUP: To Aalestrup firmaer er blandt de mest succesfulde produktionsfirmaer i Nordjylland. På en liste over de 200 mest succesfulde firmaer i regionen er der blevet plads til 11 fra Vesthimmerland. De to fra Aalestrup på listen er Entreprenørfirmaet Kristian Hansen Aps på Toftegårdsvej og Treco A/S på Elmegaardsvej. Det er Spar Nord og revisionsfirmaet BDO, der har analyseret næsten 40.000 nordjyske virksomheders regnskaber for de seneste fem år med henblik på at identificere regionens 200 mest succesfulde virksomheder som et led i erhvervsprisen ’Succesvirksomhed 2020’.

CEO Lars Vadsholt Jørgensen.

Et af de vigtigste kriterier er kontinuerlig vækst over en længere periode. I Treco A/S er omsætningen fordoblet i de seneste år, og i februar 2019 blev produktionsarealet udvidet med 3000 kvm. til 14.000 kvm.

I juli valgte de tre grundlæggere at hellige sig kontakten med kunderne og overlod ledelsen til CEO Lars Vadsholt Jørgensen, der om prisen siger: - Den er vi da meget glade for. Vi synes også, det går godt, og det er rart at blive anerkendt. Vi har haft en stigende omsætning de seneste tre år, hvor vi har fordoblet vores omsætning. Virksomheden har ikke været ramt af corona-krisen - lige indtil kommunegrænserne blev lukket. - Vi så ikke nogen ordrenedgang pga. cprpna-, men lige nu er vi ret begrænset af corona-restriktionerne, siger Lars Vadsholt Jørgensne fra hjemmet i Klejtrup, hvor han selv arbejder fra, indtil kommunegrænsen fra Viborg må krydses igen.

Treco A/S i Aalestrup en blant 11 vesthimmerlandsske virksomheder på liste over de 200 mest succesfulde i regionen.

Her læses din

lokale avis

Vi udkommer bl.a. i: Aalestrup • Gedsted • Ulbjerg • Hvilsom Hvalpsund • Klejtrup • Nørager Skals Møldrup • Vognsild • Ullits • Alstrup Lovns Vesterbølle • Østerbølle Østrup • Gislum • St. Binderup • Testrup • Klotrup Fjelsø • Gl. Hvam • Hvam Sundstrup • Nørre Rind • Låstrup • Lynderup • Hvolris Skringstrup Bjerregrav • Hersom • Roum Hvornum • Snæbum • Hannerup • Stenild Simested • Torup • Gl. Nørager • Kgs. Tisted • Mejlby OPLAG: 11.525 ekspl. hver uge

Borgergade 17 · 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 · www.vesthimmerlandsavis.dk

Socialpædagog Helle Riisgaard Jensen. (Foto: Lars Holm)

Pris for ældreindsats i Viborg Kommune Hædres for indsats på demens- og ældreområdet VIBORG: Den Socialpædagogiske Pris er i år gået til ”Aktivitet og Udvikling” i Viborg Kommune for en pionerindsats på demensog ældreområdet. Fem socialpædagoger fra ”Aktivitet og Udvikling” i kommunen blev hyldet for deres indsats i arbejdet med ældre og demensramte, da de forleden modtog Socialpædagogernes pris på årets kongres.  I begrundelsen lød det blandt andet, at pædago-

gerne får prisen for en vaskeægte pionerindsats for at forebygge ensomhed - og for at løbe forrest i arbejdet med at vise, hvor vigtigt det er at sætte socialpædagogik i spil på ældreområdet, hvor det ellers klassisk er pleje, omsorg og rehabilitering, der er i højsædet. Prisen er tildelt de fem socialpædagoger Camilla Thomsen, Frank Kragh Ørnstrup, Nanna Lindholdt Grøn Caroc, Tina Ehlert og Helle Riisgaard Jensen.

- Vi er stolte over at bliver anerkendt for det pionerarbejde, vi udfører. Og vi håber, at det er med til at vise, hvor vigtigt det socialpædagogiske arbejde er indenfor ældreområdet. For socialpædagogikken tager afsæt i vores værdier om nærvær, samvær og mestring. Det er gennem relationsarbejdet, vi når rundt om det hele menneske og gør en forskel, siger Helle Riisgaard Jensen på vegne af gruppen.

HEG i Aars prioriterer Der er usikkerhed omkring den offentlige transport pågældende medarbejdere, siger direktøren. - Det er et af de punkter, vi har på listen, når vi på onsdag skal holde møde med undervisningsministeren, forsikrer Ulf Givskov Bender.

Af Torsten Hansen AARS: De særlige restriktioner der er udstukket for de syv nordjyske kommuner har stor indflydelse på, hvordan hverdagen foregår på Himmerlands Erhvervsog Gymnasieuddannelser (HEG) i Aars. - Vi er blevet pålagt, at vi højest må køre med 50 procent drift. Det gør, at vi prioriterer de elever der er på sidste år af deres uddannelse og de svage elever. Der er også visse værkstedsfag, som er svære at få til at fungere som fjernundervisning. Dem prioriterer vi også, siger direktør Ulf Givskov Bender, HEG. Hovedparten af gymnasieuddannelserne bliver undervist hjemme. Skolen har 50-75 elever, der kommer fra andre kommuner. Eleverne er bredt fordelt på klasser, hvilket betyder, at indsatsen for dem ikke kan koncentreres. - Vi arbejder med forskellige modeller. Det kan være, at de ”medvirker” via videooptagelse af aktiviteterne i klasseværelset, forklarer Ulf Givskov Bender. Ifølge de retningslinjer der er givet for Nordjylland, så er personale i bør-

Skolehjemmet

- Vi prioriterer de elever der er på sidste år af deres uddannelse og de svage elever, siger direktør Ulf Givskov Bender, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

ne- og undervisningssektoren regnet blandt kritiske funktioner, derfor møder alle lærere ind på skolen hvis de kan. - Vi har en udfordring omkring skolebusser og offentlig trafik i det hele taget. Vi har fået forskellige udmeldinger om, hvorvidt busserne kører. Men de busser der kører tager elever op med uddannelseskort. Vi skal have en ordning, så vores lærere også kan tage bussen. Vi drøfter at udstede en form for bevis til de

HEG har også en række elever, der oprindelig kommer fra mange andre kommuner, men lige nu bor på skolehjemmet. - De elever må ikke tage hjem i denne periode. Derfor kan dagene i weekenderne blive lange. Vi har for deres skyld besluttet, at vi også tilbyder undervisning om lørdagen og søndagen. Det er både for at give eleverne noget relevant at foretage sig, og samtidig også for muligvis at kunne forkorte den periode de skal være på skolen, forklarer Ulf Givskov Bender og tilføjer, at han i denne tid også har en lidt særlig opgave. - Vi bruger tid på, at tale med mange af mødrene. De er bekymret, fordi deres børn befinder sig, i en kommune der er lukket ned. Vi har brug for at forklare dem, at smittepresset ikke er større her. Men at vi bare er i en anden situation.


18. november 2020

HER!

SÆLGES:

Himmerlandsavisernes

Brænde sælges! Gran 200 kr. pr. m, løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 21 26 43 30

loppemarked SekS lokale aviSer for Samme priS!

Oprydningssalg. Mange gode ting til hjemmet. Porcelæn, køkkenting, bøger, møbler, lamper, weber-kulgrill. Tlf: 27 28 82 47/29 82 75 57

73.621 eksemplarer

Hækplanter, Liguster ”Liga”, 2 års fine og sunde planter. Godt rodnet. Tlf: 21 37 95 99

HIMMERLANDS AVISERNE

3 stk. køreplader i stål (ramper) til trapper 80x140 sælges samlet, kr. 2.500. Kun brugt få gange. Tlf: 30 89 73 17 Brænde, eg, 3 m, 650 kr. Tlf: 21 73 40 92 ”Jul i Storstuen” Antikt og gammelt, smukt og brugt. Kranse m.v. Kig ind på Dalumvej 43, 9541 Suldrup den kommende weekend kl. 10.00-16.00. Husk mundbind. Tlf:

...fra kyst til kyst

Flotte grankranse, 50 kr. Juledekorationer fra 50 kr. Kig ud. Hannerupvej 126, Korsø. Tlf: 20 22 45 10

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag den 21. og søndag den 22. november kl. 10.00-16.00. Vi har mange nye ting. Og vi passer på hinanden! Loppepigerne. Tlf: 24 93 68 07

- en stærk løsning… KØBES: Gammelt jern og metal købes. Mindre mængder afhentes, større mængder købes. Tlf: 40 28 61 89

Dødsbo, flytterester købes og ryddes. Hurtigt og nemt. Kontant afregning. Ring til Steen. Tlf: 41 70 92 34

Top pris gives! Dødsbo og indbo fra 1930-70èrne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

Bedste pris gives! Palisander, teaktræ og dansk design købes. Dødsbo og indbo fra 1930èrne til 1970èrne. Polstrede læne- og loungesofaer. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

Stort flyttesalg/loppemarked. Møbler - retromøbler - vinduer gl. værktøj - nips og meget mere. Lørdag den 21. og søndag den 22. november kl. 10.00-17.00. Dalgaardsvej 2, Aalestrup. Tlf: 20 31 44 90

LOPPEMARKED

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Nye vinduer eller dør? Så er det AG vinduer, du spør! Vinduer og døre efter mål i aluplast, så ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34 Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

OBS! Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Side 13

INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE AF SKE PERSONLIGT, POST PERSONLIGT, VIA VIA POST ELLER E-MAIL: ELLER E-MAIL:

loppeannoncer@aarsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk BETALING ELLER BETALING KONTANT ELLER

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT VI HAR FÅET NY MAILADRESSE...

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncerforbindelse med ing af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskhelligdagene året iner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDERigennem. og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første førstkommende ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uansetnummer om et ord er forkortet eller skrevet helt efter ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkomindlevering! men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

70779 TLF. 47793

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPE­ ANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Hvornår skal annoncen indleveres?

Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag Annoncen sendes til: ugen før indrykningen. Annoncer, der kl. 9.00 modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer

SÅDAN INDRYKKES EN LOPPEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

ELLER du kan sende teksten via mail og overføre via MobilePay Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Vær opmærksom på, senestfredag fredag kl. senest kl.9.00 9.00 at der kan Mrk.: ”Loppemarked” være ændrede indleveringsfrister i Betaling vedlagt: forbindelse med helligdagene året  Kontant igennem.

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes

Der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - KR. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - KR. 100.-

Loppe-annoncerne bringes her i  Byttes førstkommende  Gives væk nummer efter indlevering!

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

FOR LOPPE­ ANNONCE OM F. EKS. LOPPE­ MARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

3. Loppeannonce med foto og 20 ord - KR. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOD FORNØJELSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

LOPPEMARKED

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE­RUBRIKKER.


Side 14

18. november 2020

Vesthimmerland:

Hjælp til idræt i Vesthimmerland Af Ture Damtoft

VESTHIMMERLAND: Den seneste Corona-nedlukning rammer idræts- og kultur-livet hårdt. Ligesom i foråret er Vesthimmerlands Kommune parate til at hjælpe gennem Fritidsrådet, hvis det bliver nødvendigt. Heldigvis kun hvis - fordi stort set alle klubber og foreninger har oplevet, at medlemmerne fortsat betaler kontingenter og på den måde understøtter økonomien. Og der blev også fundet alternativer mange steder, som formand for Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af Fritidsrådet i Vesthim-

merlands Kommune, Asger Andersen (S) roser for. - Man har været meget kreative til at finde løsninger og andre måder at dyrke motion på. F.eks. at mødes udendørs til fodboldtræning og dyrke fitness i det fri. At man deler tingene op i de gruppestørrelser som reglerne tillader. Den aktivitet og gejst til at finde måder at gennemføre tingene på er meget positiv. Det har klubber og foreninger været dygtige til at få folk guidet ind på i foråret, siger Asger Andersen. Nu er der så igen helt lukket ned for alle indendørs aktiviteter og skulle der være problemer med økono-

Asger Andersen.

mien er kommunen åben for at støtte for tabte indtægter. - Hvis der skulle blive likvi-

ditetsproblemer, kan man henvende sig for en acontoudbetaling. I foråret lavede vi forudbetaling aconto til udgifter i hallerne, hvor Corona-restriktioner var skyld i aflysninger af foreningstimer. Det kan blive aktuelt igen, og så kan man sende en ansøgning om at få dækket tabet, siger Asger Andersen. I alt bliver der givet omkring en million kroner i støtte til klubber og foreninger. Den nuværende situation bliver sat på dagsordenen, når der er møde i Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune 3. december. - Vi følger det så tæt, som vi overhovedet kan. Når det er Corona, som er skyld i aflysningerne dækker vi, men der skal selvfølgelig være penge til det. Det har der været hidtil, hvor vi har kunnet holde det indenfor Fritidsrådets budget, og det er flot. Nu skal vi se på situationen igen, siger Asger Andersen.

Regionen på vej med sygehusbesparelser VESTHIMMERLAND: Midt i Corona-pandemien planlægger ledelsen i Region Nordjylland store besparelser på sygehusene næste år. Det hele foregår lige nu i dyb hemmelighed, men kommer for Regionsrådets Forretningsudvalg 16. november, siger Erik Høgh-Sørensen, regionsrådsmedlem (DF).

- Jeg tog emnet op 27. oktober på regionsmødet og mener, at regionsformand Ulla Astman (S) omgående bør skrinlægge planerne om at skære 1,7 procent på Regionshospitalet, der har afdelinger i Hjørring, Frederikshavn, Skagen og Brønderslev. Men besparelserne står til at ramme

hele Nordjylland, altså også Aalborg, Himmerland, Thisted, Mors osv. Besparelserne vil ramme på forskellig vis, men i alt kan cirka 75 stillinger gå tabt i det nordjyske sundhedsvæsen, og det er respektløst over for det hårdt kæmpende personale, siger Erik Høgh-Sørensen.

Regionsrådspolitikeren mener ikke, at de ansatte bør opleve flere afskedigelser eller mere eller mindre nødvendige omrokeringer. I stedet bør regionens ansatte fortjene al mulig støtte og opmuntring, siger Erik Høgh-Sørensen.

Demokratisk ødelæggelse Gårdejer, byrådsmedlem (K) Henrik Dalgaard, Ndr. Borremosevej 10, Aars skriver:

Jeg tror, uanset om du er rød eller blå, så er det fuldstændig ødelæggende for vores demokrati, det vi er vidne til i dag. Respekt for at der er flere veje til målet, men måden man kommer dertil på lige nu, er helt utilstedelig. Jeg tror vi alle sidder med hver vores syn og holdning på de seneste ugers politiske kaos. Men der er også kun de 179 mandater, der sidder i folketinget på Christiansborg, der kan få skabt sammenhæng i vores land igen. Vi har tidligere haft tradition for det, vi kalder den “Danske model”, hvor man samler folketingets partier, brancher og relevante eksperter, når der skal træffes vidtrækkende beslutninger. Og der skal vi tilbage til snarest. Vi sidder lige nu og ser så grove opslag overfor folkevalgte, eksperter, me-

Henrik Dalgaard.

ningsdannere og mellem almindelige danskere på de sociale medier. Og hvorfor så det. Det skal da gå sådan, når man ikke sikrer nogen form for konsensus i de politiske beslutninger. Det kan da godt være, man ikke bliver enige om vejen dertil, men så har man da forsøgt, og alle er hørt, og flertallet har talt. Så kære Mette Frederiksen. Nu tager du dit embede alvorligt og indkalder alle partiers politiske ledere og gruppeformænd, med kun et punkt på dagsordenen: Hvordan skaber vi et helt Danmark igen?

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.30 Now You See Me Amerikansk kupkomedie fra 2013 Under tryllekunstnerkvartetten Apokalypsens ryttere’s forestilling tryller - eller stjæler? - de formuer ud af banker, hvorefter de lader pengene regne ned over publikum. FBI-agenten Rhodes er besluttet på at sætte de fire tryllekunstnere bag lås og slå. Men hvem har flest tricks i ærmet?

Kl. 20.00 Den store bagedyst Kunst i kagerne De fire semifinalister skal tage deres kager til kunstfærdige højder, når de skal imponere dommerne med skulpturelle portionskager. Mesterværksudfordringen kræver, at deltagerne kan gå i de imponerende fodspor tilhørende mestre som blandt andre van Gogh og Leonardo da Vinci.

Kl. 22.45 Lykkevej Dansk komedie fra 2003 Sara skal pludselig klare sig selv, da hendes mand skifter hende ud med en yngre model. Sara må starte et nyt og mere ydmygt liv på en villavej i Valby. Her bliver hun en ufrivillig katalysator for spændingerne beboerne imellem. Nogle kæmper med problemer i ægteskabet, andre slås med irriterende naboer.

Kl. 22.15 Alle for 3 Dansk komedie fra 2017 Da de to småkriminelle brødre Timo og Ralfs far uventet stiller træskoene, må brødrene ile til Italien for at få fingre i Arnos antikke veteranmotorcykel. Men den er efterladt til Arnos ukendte datter, Kim. Og hun har sin helt egen agenda! Så nu må Timo og Ralf samarbejde med deres nyfundne søster.

Kl. 21.00 Klipfiskerne Danmarks måske bedste klipquiz Glæd dig til den første revanche i programmets historie, når Linda P. og Lasse Rimmer forsøger at hævne deres nederlag til Lars Hjortshøj og Nikolaj Stokholm. Det er muligvis ikke en umulig mission, når man ser Nikolajs forsøg på at tegne krabber i en lufthavn eller hører Lars oversætte et klip fra hollandsk.

Kl. 21.00 Independence Day: Resurgence Amerikansk action-eventyrfilm fra 2016 Der er gået 20 år siden rumvæsener invaderede jorden. Angrebet blev slået tilbage, men nu er den tidligere amerikanske præsident Thomas Whitmore overbevist om, at et nyt angreb er på vej. Han har ret, for på militærets forsvarsbase på månen opdager piloten Jake, at Jorden bliver angrebet igen - af et kæmpe rumskib.


18. november 2020

”Go Vest” til Vesthimmerland Samarbejde skal bygge bro mellem virksomheder og højtuddannede Af Ture Damtoft VESTHIMMERLAND: Højtuddannede skal ”Go Vest”. ”Go Vest” er et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune, Jobcenter Vesthimmerland og Erhverv Væksthimmerland, der skal tiltrække flere højtuddannede til virksomhederne i Vesthimmerland. - Det er helt afgørende for virksomhedernes vækst samt udvikling i Vesthimmerlands Kommune generelt, at virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har behov for. Derfor har vi sat Go Vest-projektet i søen for at imødekomme virksomhedernes behov, siger borgmester Per Bach Laursen og understreger, at et erhvervsliv i vækst også

skaber grobund for bosætning. Akademikere i små og mellemstore virksomheder kan være nøglen til at sikre øget vækst og beskæftigelse hos det vesthimmerlandske erhvervsliv. Ansættelsen af højtuddannet arbejdskraft kan være med til at forbedre den enkelte virksomheds konkurrenceevne gennem øget produktivitet, innovation og nye markedsmuligheder. At akademikere skaber vækst for den enkelte virksomhed, er dokumenteret viden. Tiltrækning af højtuddannede øger også ansættelsen af ufaglærte og erhvervsfagligt arbejdskraft. I gennemsnit 1,1 flere ufaglærte og 0,9 flere erhvervsfaglige medarbejdere. Det kan koste virksomhederne dyrt ikke

AALESTRUP EL-SERVICE

b

at søge denne udvikling, både i forhold til vækst og produktivitetsfremgang. Løsningen er bl.a. en større og direkte dialog gennem en indsats, hvor der skabes mulighed for at bygge bro mellem virksomheder og akademikere.

Uundværlig værdi Brobygningen er omdrejningspunktet i Go Vest. På nuværende tidspunkt deltager 14 virksomheder fra Vesthimmerland i projektet. En af dem er murer og entreprenørvirksomheden HME A/S, Hornum. - Virksomheder er i dag kun bæredygtige ved at ansætte vidensmedarbejdere. Derfor har vi valgt at deltage i Go Vest projektet, da det for os er en mulighed for at ansætte højtudannet udenlandsk arbejdskraft, også

Arne Knudsen

Din lokale VVS’er

Vand - Varme - Gas - Olie - Varmepumper Industrivej 2b, 9640 Farsø Tlf.: 9863 3022 info@abpvvs.dk | www.abpvvs.dk

Ring for tilbud

MØLDRUP VINDUESPOLERING Nørregade 22 · 9632 Møldrup Tlf. 70 25 11 21

www.moldrupvinduespolering.dk

Du trykker bare 98 64 12 55 - så trykker vi resten

MOBIL BETON ApS Telefon 30 86 96 70

TONNYS VVS A/S Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester

MØLDRUP • AALBORG • VEJLE • AARHUS • VIBORG

Kontor og værksted:

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38

Himmerlands Tryk A/S El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Mail: info@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Beton/Cement: Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

Elektriker:

Hus og Have: Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

Find DIN fagmand

Arne Albertsen og Martin Nielsen

- i Vesthimmerlands Avis

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Papirulds isolering - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri Arne tlf. 20 44 84 15, Martin tlf. 20 45 84 15

Mere end 30 års erfaring

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik

En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00 / 40 59 80 80 Aalestrup El-Service 20 14 61 01

Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars

gb@gedstedbogtrykkeri.dk www.gedstedbogtrykkeri.dk

- hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

Vi er medlem af:

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 • post@himmerlandstryk.dk

Tlf. 98 64 50 10

Vesthimmerlands Avis

- også pumpning af beton

- til aftalt tid - til den rigtige pris!

Service og salg af hårde hvidevarer

Side 15

lighed for praktikperioder. Det er dog ingen hemmelighed, at vi også bliver lidt begrænset af Covid 19. Men projektet løber frem til 2022, så der er og vil fortsat være mulighed for virksomheder at deltage i projektet. For at gå forrest har vi valgt at ”tage vores egen medicin”. Derfor har vi ansat to praktikanter. Viola fra Ungarn og Lucia fra Italien. De bruger meget af tiden på kommunikation med kandidaterne og arbejder ihærdigt på at lære dansk. Derudover har Vesthimmerlands Kommune ansat Frederikke - oprindelig fra Hornum - som praktikant, og hun hjælper bl. a. med kommunikation med virksomhederne, siger projektkoordinator Kirsten Heisz fra Erhverv Væksthimmerland.

Kontrolleret færdig beton

TIL PRIVATE OG ERHVERV

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

20 14 61 01

inden for vores branche. Med projektet bliver barriere som sproget også imødekommet. Vi har i forvejen erfaring med ansættelse af højtuddannet arbejdskraft, også udenlandsk. Vi ser det som en uundværlig værdi grundet den hurtige udvikling. Det er ny viden, der skal til for at sikre videreudvikling af vores virksomhed, siger adm. direktør i HME A/S, Knud Kristensen. Udfordringen ligger i at mange vesthimmerlandske små og mellemstore virksomheder ikke har tradition for at tiltrække og ansætte højtuddannet arbejdskraft. Derfor sker der ikke et naturligt match mellem virksomhederne og de højtuddannede. Samarbejdet mellem Vesthimmerlands Kommune, Jobcenter

Vesthimmerland og Erhverv Væksthimmerland skal skabe det match. Med fokus på de udenlandske højtuddannede bliver der tænkt i andre rekrutteringsbaner og nye faggrupper, som virksomhederne ikke normalt plejer at ansætte. - Vi i Erhverv Væksthimmerland er meget glade for, at vi har fået mulighed for at søsætte dette projekt med tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i Vesthimmerland. Vi er godt i gang og har allerede god kontakt med 15 virksomheder i Vesthimmerlands Kommune og 10 kandidater til potentielle jobs, og ser frem til, at vi sammen med virksomhederne kan få nogle gode kompetencer ind i de enkelte virksomheder. Der vil også være mu-

Møldrup Vinduespolering 70 25 11 21

Tryksager: Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10

Tømrer/Snedker: Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15

VVS: Tonnys VVS A/S 86 69 18 38 Arne Bach Pedersen VVS 98 63 30 22


Side 16

18. november 2020

Utrolig charmerende villa centralt i Aalestrup.

NYHED. Aalestrup

Villa, 1 fam. Rolighedsvej 4 På Rolighedsvej 4 centralt i Aalestrup har vi fornøjelsen af at udbyde denne charmerende villa på 200 velholdte etagemeter med blandt andet tre stuer en suite, tre gode værelser og en sydvendt have - tæt på alle byens faciliteter. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

845.000 1.433

45.000 3.380/3.000

NYHED.

Bolig m2: 125 Stue/vær: 3/3 Byggeår: 1928/1984 Sag: 258V2000255

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi: Garage m2:

Lørdag d. 28. Skriv selv pånovember én linje. kl. 10.00-11.00.

ÅBENT HUS

MED TILMELDING.

543 75 5 D 20

Gedsted

Villa, 1 fam. Enghavevej 6A Nu har du mulighed for at overtage nøglerne til denne flotte etplansvilla i Gedsted, der ligger nær alle hverdagens behov. Du kan se frem til hele fem værelser og et hyggeligt opholdsmiljø med en hems, der helt sikkert bliver et hit hos børnene. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.098.000 1.702

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

55.000 4.393/3.899

Velholdt villa med smuk markudsigt i Østerbølle.

Aalestrup

Villa, 1 fam.

Sognevejen 96, Østerbølle Med udsigt til åbne marker i Østerbølle udbydes denne velholdte og moderniserede villa, som I kan blive de næste heldige ejere af. Her mødes I af en rummelig bolig, som breder sig over kælder, stueplan og første sal, og så får I desuden en stor hal, der kan benyttes til flere formål. Fra adressen på Sognevejen 96 får I omtrent to og en halv kilometer til daginstitution og Aalestrup Skole. Indkøb nås let på cyklen, ligesom I også kan nyde hyggelige og smukke gåture i Vesterris Plantage.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.495.000 1.684

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 198 Stue/vær: 2/2 Byggeår: 1950/1979 Sag: 258V2000224

75.000 6.078/5.289

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

3.053 114 106 D

Yderst velholdt villa centralt i Gedsted. Gedsted

Villa, 1 fam.

Nørregade 10 Det er på en lukket og rolig vej centralt i Gedsted, at du møder denne særdeles velholdte villa, der byder på en veldisponeret planløsning i form af tre gode værelser. Boligen indeholder ydermere et klassisk spisekøkken, en stue og et dejligt badeværelse gulvvarme og plads til vaskefaciliteterne. Den veletablerede have står smukt med blomstrende bede, og du får glæde af en terrasse på hver sin side af huset. Fra adressen er der gåafstand til indkøb, Gedsted Skole og Gedsted Hallen.

NYHED.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

395.000 982

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 131 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1935/1970 Sag: 258V2000082

danbolig Himmerland . Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · aars@danbolig.dk

25.000 1.593/1.412

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

509 5 32 D

Bolig m2: 220 Grund m2: Stue/vær: 1/5 Carport m2: Byggeår: 1972/2005 Sag: 258V2000017 Energi:

1.050 32 B

Renoveret liebhaverejendom i hjertet af Himmerland.

Gedsted

Fritidslandbrug Glerupvej 155, Glerup Når du kører ind på gårdspladsen til den firlængede ejendom, føles det næsten, som at befinde sig midt i Morten Korchs univers. Den stenbelagte gårdsplads indrammes af de nostalgiske bygninger, der blandt andet består af et nyrenoveret stuehus. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.695.000 1.648

135.000 10.905/9.494

Bolig m2: 260 Grund m2: Stue/vær: 3/7 Byggeår: 1931 Sag: 258V2000229 Energi:

58.179

C

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 47 - 2020  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 47 - 2020  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement