Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 37 · 113. årg. Onsdag, den 11. september 2019

Lokal indsats for flere praktikpladser VESTHIMMERLAND: Over 6000 elever på erhvervsskolerne i hele Danmark mangler en praktikplads, det som engang hed

en læreplads. Nu gøres der en ekstra indsats i Vesthimmerland for at skaffe unge en praktikplads. Der blev oprettet 2800

Jan Zunk Sørensen er i gang med at reparere en halmpresser på Praktikcenter Aars på Industrivej i Aars.

nye pladser i 2018, men antallet af elever, der søger et sted at blive oplært i deres valgte profession er steget på landsplan fra 5874 i juni 2018 til 6045 i juni 2019. På Erhvervskolerne Aars kender lederen af praktikcenteret, Asger Andersen, problemet med at finde den rigtige plads til de studerende. - I 2019 har vi haft en nedgang i antallet af praktikpladser på ca. 10 pct. Det er pænt voldsomt, og det er ikke på grund af færre elever. I 2018 havde vi 265 aftaler om praktikpladser tidligt september, og i år har vi 231 aftaler. I øjeblikket har vi omkring 30 studerende, som er i skolepraktik under uddannelsesgarantien, men som langt hellere skulle være ude på en læreplads, siger Asger Andersen. Han understreger faren

for ikke at finde den rigtige læreplads er, at de studerende ganske enkelt falder fra - men skolen gør en indsats både for at hjælpe eleverne og hjælpe dem til selvhjælp. - Vi har et hold, som gør alt for at finde den rigtige læreplads til de studerende, siger Asger Andersen. Lokalt er der især mangel på praktikpladser for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, hvor 20 studerende står uden en læreplads. - Jeg synes, det offentlige Danmark har en pligt til at gå forrest og vise det gode eksempel, for der er ikke noget stærkere end eksemplets magt. Men, selvom der mangler praktikpladser, ligger vi som kommune over gennemsnittet af oprettede praktikpladser og antallet af unge, som tager en erhvervsuddannelse, siger Asger Andersen.

LÆS INDE I AVISEN: ”Tal pænt” er emne på skole i Aalestrup - Læs side������

2

På knallert fra Aalestrup til Sverige - Læs side������

3 Huspriserne i Vesthimmerland er stigende - Læs side���

15

VI HOLDER LAURIE DAG TORSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 10-14

Tirsdag Mød bukse oplev alle de lækre nyheder LauRie & kampagnetilbud ekperten at skabe

Vi holder LauRie dag

fraseptember laurie Mettekl.10-15 Laursen. Tirsdag den 24.

S I R P 1/2

l e t s e l l i på br

hun finder den perfekteTirsda model til dig.

LauRie og Garderoben har slået sig sammen om at skabe en fantastisk kundeoplevelse for dig! Gør et kup på udvalgte LauRie bukser

... ELLER

LauRie skaber kvalitetstøj, der er bæredygtigt og har fokus på fit og komfort.

GRATIS

SOLBRILLE MED DIN STYRKE

før op til 799,- nu 599,LauRie skaber kvalitetstøj, der er bæredygtigt og har fokus på fit og komfort.

DU KAN MØDE XXX

LauRie at

KONKURRENCE

DELTAG I DU

KAN MØDE

konkurrence

Hun er bukseekspert fra LauRie, og kan hjælpe med at finde den helt perfekte buks til dig XXXdag kl. 10-15.

Kom forbi butikken under LauRie dagene og deltag I konkurrencen om et par lækre LauRie bukser.

Hun er bukseeksper om et par VI SES HOS

og kan hjælpe med a helt perfekte buks ti (butikkens logo) XXXdag kl. 10-15. DU KAN MØ

LauRie skaber kvalitetstøj, der er bæredygtigt og har fokus på fit og komfort.

Navn, Adresse, Post nr + by, Tlf. XXXX XXXX

LauRie bukser.

udvalgte er bukseeks LauRieHun bukser

før optil 799,- og kan hjælpe m

599,-

helt perfekte buk XXXdag kl. 10-15

NU

50 års jubilæum Søndag den 29

Se konto

køb billet n

. september

u 100 kr . rmere...

– ring og hør næ

Køb nye briller rentefrit op til 2 år uden at røre dine sparepenge. Med en SE·konto kan du betale dine nye briller over op til 2 år uden hverken renter, kontogebyrer eller udbetaling

v/Gitte GitteLaustsen Laustsen v/ www.ellenkristensen.dk www.ellenkristensen.dk

KRISTENSEN

FIND OS PÅ

Din modebutik i Nørager Damekonfektion fra str. 38-52

Vestergade 15 · 9620 Aalestrup

Din modebutik i Nørager . Dametøj fra str. 36-52

Tlf. 9864 2300 ÅBNINGSTIDER:

Tirs - fre: 10.00 - 17.30 | Lør: 9.30 - 12.30

s modeshow

Lene

3098 . 9610 . Tlf.mandag/fredag 98 55 10 87 10.00-17.30 . Lørdag 9.30-12.30 Bredgade 30 . 9610 Bredgade Nørager . Tlf. 55 10Nørager 87 . Åbent Åbent mandag/fredag 9.30-17.30 . Lørdag 9.30-12.30


Side 2

11. september 2019

Efterårsmøde med fokus på fælleskab VESTHIMMERLAND: For syvende gang holdes efterårsmøde i Vesthimmerlands Provsti. I år er temaet ”Menighedsfællesskab og mod til at se nye udfordringer”. Aftenen arrangeres af Østerbølle Menighedsråd og der er inviteret medlemmer af menighedsrådene, medarbejdere og andre interesserede i hele provstiet. Efterårsmødet holdes på Kimbrerkroen i Aars, som efterhånden er blevet det faste mødested. - Her er god plads, god betjening og placeringen er central for de fleste i Vesthimmerlands Provsti, siger Jes Olesen, formand for Østerbølle Menighedsråd. - Fra begyndelsen har det været vores hensigt at invitere dygtige indledere, som har indsigt i dansk kirkeliv, det vil sige meningsdannere og gode formidlere, der har sans for at se, hvor vi bevæger os hen, men også hvordan vi medvirker til at forme fremtiden. Mødet har højskolepræg, hvor også sangen og musikken er med til at befordre glæden ved te godt samvær. Til opgaven med at styre aftenen er tidligere forstander på Farsø Ef-

terskole, nu konstitueret sognepræst i Aars Kirke, Lone Primdal Dolmer. Formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, vil blandt andet have et indlæg om: ”Den nødvendige kirke til forandring - for den enkelte og samfundet”. Annemette Norsker, som er sognepræst i Høsterkøb Kirke, vil causere over, hvorfor nogle kirker har masser af plads på kirkebænkene ved gudstjenester og andre ikke har problemer med at få folk i kirke om søndagen. Hvad kan det enkelte sogn gøre for at finde ud af, hvordan deres højmesse kan blive ”hjemlig” så den bliver besøgt? - Østerbølle Menighedsråd har igen det ønske, siger Jes Olesen, at alle menighedsråd i Vesthimmerland vil slutte op om mødet og få belyst danskernes og folkekirkens udfordringer i en verden der hele tiden ændrer sig. Efterårsmødet vil veksle mellem foredrag, debat og fællessang, hvor Elena Vas Andersen, som er tidligere organist ved Gedsted Kirke, nu organist i Rind-Kolind sogn, ledsager med musik. Aftenen bliver afsluttet af aftenens vært, formand for Østerbølle Menighedsråd, Jes Olesen.

Sognepræst Annemette Norsker har et indlæg om ”Fremtidens folkekirke”.

Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, deltager i mødet.

Af Hanne Monrad

Aalestrup Realskole får renoveret skolegården med terasse og nyt spingvand.

Forældrekredsmøde med valg på Aalestrup Realskole Bestyrelsesformand Henrik Lund Sørensen træder af efter otte år Af Hanne Monrad AALESTRUP: Tiden nærmer sig for forældrekredsmøde på Aalestrup Realskole, også kaldet skolens generalforsamling. Ifølge skolens vedtægter skal der holdes forældrekredsmøde hvert andet år i september måned i ulige år. Se annonce andetsteds i avisen. Det er en aften, hvor bestyrelsen vil aflægge beretning om, hvad der er sket i bestyrelsesarbejdet de forløbne to år og også kigge frem i tiden. Efterfølgende vil skoleleder Steen Thomsen have et indlæg om dagligdagen på Aalestrup Realskole, og til slut er der valg til bestyrelsen. Det er de mere formelle ting, der skal gennemføres til et forældrekredsmøde. - Ud over de formelle ting er der denne aften to indlæg med aktuelle emner, fortæller Henrik Lund Sørensen, bestyrelsesformand: For det første har nogle måske opdaget, at den gamle ”rygekantine” er ble-

vet fjernet, at springvandet er væk og flisebelægningen i skolegården er ved at blive udskiftet. Der bliver lavet en terrasse med reetablering af springvandet ved kantinen. Dette og meget mere vil vi gerne fortælle om denne aften. Hvilke tanker og ideer, ansatte og bestyrelsen har omkring udvikling af skolegården, og hvilke tanker og ideer til evt. andre aktiviteter, eleverne kan beskæftige sig med i frikvartererne, er emner, hvor der bliver rig mulighed for de fremmødte til at give inspiration til ansatte og bestyrelsen til det videre arbejde.

Tal pænt Det andet indlæg omhandler det at tale ordentligt til hinanden - et fokuspunkt skolen har i dette skoleår. Der vil blive fremlagt, hvilke tanker og tiltag, der ligger bag dette fokuspunkt. Igen bliver der mulighed for at komme med kommentarer, inspiration og ideer til skolen.

Henrik Lund Sørensen går af som formand efter otte år i bestyrelsen

- Jeg håber, at rigtig mange vil bakke op om en aften som denne. Alle forældre med børn på skolen er også inviteret via skoleintra. Vi håber, at også kommende forældre og andre interesserede kunne tænke sig at høre nærmere om Aalestrup Realskole og evt. komme med input.

Formand går af Som tidligere omtalt er der også valg til bestyrelsen, hvor både nuværende, kom-

P LITIrapporten  Færdselsuheld med alvorlige skader SIMESTED: To personer er kommet alvorlige til skader efter et færdselsuheld på hovedvej A13 lidt nord for Simested. Det skete lørdag aften kl. 23.54. En 24-årig mand fra Skive kørte i nordgående retning, og af ukendte årsager kom han over i den modsatte kørebane. Her kørte han frontalt ind i en anden personbil ført af en 43-årig kvinde fra Viborg.

Politiet konstaterede svære skader på benene på begge førere, som dog var ved bevidsthed. Begge biler var totalskadet. Politiet havde mandag morgen ikke yderligere oplysninger om de to tilskadekomne, der blev kørt til sygehuset i Aalborg.

for Aalestrup

som tilbød billigt værktøj på Sundvej. Anmeldelsen kom umiddelbart efter en lang række indbrud i varebiler i sidste uge, hvor der blev stjålet el-værktøj. Politiet kæder ikke nødvendigvis hændelsen i Hvalpsund sammen med tyverierne.

Billigt værktøj til salg

Nikkede kammerat HVALPSUND: Politiet fik en skalle fredag 14.20 en anmeldelse fra Hvalpsund, om nogle engelsk-talende personer,

mende forældre eller andre har mulighed for at lade sig opstille. I vores vedtægter står skrevet, at der må være to i bestyrelsen, som ikke har børn gående på skolen. Det at sidde i Aalestrup Realskoles bestyrelse er en unik mulighed for at få indblik i skolens virke, men ikke mindst at være med til at skabe rammerne for vore børns skolegang, at være med til i samarbejde med skolens ansatte at udforme skolens værdigrundlag og fokusområder. - Da jeg har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen efter otte års bestyrelsesarbejde, vil jeg gerne takke både den nuværende bestyrelse, men også tidligere bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg har altid haft indtryk af, at alle arbejdede for at skabe en god skolegang for vores børn med mulighed for udvikling af både faglige, men også sociale kompetencer - altså det hele menneske, slutter Henrik Sørensen.

HVALPSUND: En gammel dreng eller ung mand på 17 år fra Hvalpsund

skylder nok sin såkaldte kammerat en undskyldning. Han nikkede nemlig sin kun 14-årige kammerat en skalle under Kimbrerfesten i Aars. Det skate natten til søndag. Det er politiet, som oplyser, at der er tale om to kammerater. - Festen sluttede lidt brat for dem, og den 17-årige er blevet sigtet for voldelig opførsel, oplyser Simon Jacobsen fra Nordjyllands Politi.

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk


11. september 2019

Side 3

Deltagerne fra foreningen Aalestrup Classic 50 cc på vej hjem fra Trollhättan i Sverige.

Henrik Bygholm ved Sveriges mindste kirke.

45 på knallerttur fra Aalestrup til Sverige AALESTRUP: I forrige weekend havde 45 medlemmer fra den lokale knallertklub, Aalestrup Classic 50 cc, igen sat kursen mod Trollhättan i Sverige. Det var fjerde gang, at Aalestrup Classic havde et hold veteranknallertkørere på tur til den svenske by. Deltagerne boede som de tidligere år, på Stenröset Camping, der ligger lige syd for Trollhättan. Campingpladsen var base i fire dage og derfra kørte deltagerne ud på ture i området.

Torsdag morgen mødtes alle i Frederikshavn. Turen her til foregik på trailere, men resten af turen foregik på egne hjul. Da færgen var vel ankommet til Göteborg, kørte den store gruppen knallerter i samlet flok de ca. 80 til Stenröset Camping i Trollhättan. Om fredagen var der en tur på godt 90 km på programmet. Deltagerne skulle bl.a. besøge Sveriges mindste Kirke, et museum med gammelt mekanik og turen sluttede ved vandfaldet og

sluserne i Trollhättan. Lørdag morgen kørte de til byen Väne-Åsaka ca. 15 km fra campingpladsen. Her fra deltog de i et veteranknallertløb med over 150 svenske ligesindede knallerister. Turen gik gennem skov, grusveje, stier og småveje og var på ca. 50 km. Søndag morgen forlod holdet igen Stenröset Camping og begav sig de 80 km syd på til Göteborg. Deltagerne havde godt vejr på hele turen og der var ingen større uheld. Kun et

par knallerter måtte med i den medfølgende varevogn, det sidste stykke til færgen på grund af tekniske problemer. - Man er da noget øm i bagen efter ca. 350 km på sadlen i weekenden, fortælle arrangøren af turen, Henrik Bygholm og fortsætter - Vi havde en dejlig tur og det sædvanlige gode humør med venskabelige drillerier var der masser af. De fleste forestiller sig sikkert at det er en mandetur med midaldrende mænd, men der var også en

del kvinder og unge med. Der var faktisk hele 11 helt unge med på turen. - Det er rigtig godt for klubben, at så mange unge tager med. Det er jo dem der skal tage over, når vi andre engang slipper roret. Der var også flere hold hvor der var to og tre generationer med. Jeg havde selv hele min familie med og vi nyder alle turen på de gamle knallerter, fortæller Henrik Bygholm. Selv om det er en lokal klub, så var der medlemmer med så langt væk som

fra Vejle, Herning, Grenå og Sæby. Faktisk har klubben rigtig mange aktive medlemmer der kommer langvejs fra. - Vi har et fantastisk sammenhold og vi har det rigtig sjovt, og det vil man tilsyneladende gerne køre langt for at være med i. Det er vi både glade for og stolte af, slutter han. Aalestrup Classic Bil & MC klub har omkring 450 medlemmer og modsat mange andre klubber, så har Aalestrup klubben stor medlemsfremgang.

Natteblind?

Tag testen på nytsyn.dk

Kører det ikke for dit syn i mørke?

LOGO:

Bliver du blændet af modkørende, og skal du anstrenge dine øjne i dårligt vejr? Så kan løsningen være at få briller med DriveSafe glas fra ZEISS. De reducerer ubehag ved blændinger og giver dig et bedre nattesyn. Du kan bedøm-

me afstande bedre og let skifte fokus mellem instrumentbræt, spejle og vej, når du kører – både nat og dag. Kig ind hos Nyt Syn og lad os sammen vurdere, om ZEISS DriveSafe kan hjælpe dig. ZEISS DriveSafe fås fra kr. 3.584,-

FORHANDLERBUND:

LOGO: Dorthe

Eva

Nyt Syn Farsø Søndergade 5, 9640 Farsø 98 68 10 90, nytsyn.dk/farsoe

Nyt Syn Aars Anlægsvej 6, 9600 Aars 98 62 10 90, nytsyn.dk/aars

Annette

Kent

Jette

Line


Side 4

11. september 2019

En aften med nye og gamle viser i Rosenparken Membranen og visetruppen ”DeVise” gennemfører i fællesskab endnu en viseaften i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Det er næsten blevet en årlig tilbagevendende begivenhed, at visetruppen DeVise lægger vejen forbi Rosenparken i Aalestrup. I år gæster den fem år gamle visetrup Rosenparkens Pavillon, fredag, 20. september 2019 Musik- og Teaterforeningen Membranen står for arrangementet og inviterer til fællesspisning inden visetruppen tager over. Visetruppen blev dannet for fem år siden og består i dag af otte visesangere, Vagn Laursen, Claus Laursen, Helga Ingólfsdóttir, Christina K. Nielsen, Terkel Hatting, Trine Nielsen, Helle Dam og Mette Dam - tre musikere, Tage Asp, Flemming Schou Pedersen og Brian Svendsen og en veloplagt oplagt visevært,

Visegruppen ”DeVise” glæder sig til igen at gæste Aalestrup til en aften med nye og gamle viser. På billedet mangler Trine Nielsen, som man også kan glæde sig til at møde i Rosenparken, 20. september.

som i alle årene har været Per Bisgaard. Når ”DeVise” stiller op er det altid i samarbejde med en lokalforankret forening. - Da visetruppen i sin tid

blev dannet, var baggrunden egentlig en lyst til at glæde andre mennesker med sang og musik. - Det er stadig det der driver visetruppen i dag, fortæller visetruppens pianist

Brian Svendsen og fortsætter: - Når vi mødes for at øve op til et arrangement er der altid en skøn blanding af hyggelig stemning og dyb koncentration. Der går

også lidt sport i at finde nye viser, vi har jo efterhånden en bred vifte af alt fra sømandsviser til mere nutidige viser. Når vi kommer til Aalestrup, er det lidt ligesom at komme hjem - det

var i Rosenparken at vi for fem år siden havde vores første arrangement, så det glæder vi os altid til Når ”DeVise” gæster Rosenparken 20. september, er bagagen fyldt med en god blanding af nyt og gammelt. Aftenens program bliver som altid præsenteret af visetruppens egen visevært Per Bisgaard, der på allerbedste måde præsenterer de forskellige viser, der bliver fremført alt sammen krydret med en lille historie fra det virkelige liv. Arrangørerne håber at mange vil møde op og opleve de flotte viser, de sjove viser, de skæve viser og mange flere når 12 sangglade mennesker fra det Vesthimmerlandske landskab sammen med publikum skaber en dejlig aften i visernes verden.

Kom til Åben Grund Lørdag d. 21. september 2019 Går du med en drøm om at bygge nyt hus? Kom og bliv inspireret til ”Åben Grund” med kaffe og kage på Vesthimmerlands attraktive og naturskønne udstykninger Galgehøj i Aars

Kl. 09.30 — 11.30

90 tilhørere var på plads i Sognehuset i Aalestrup for at overvære den nordiske koncert på storskærm.

Langmosen i Aalestrup

kl. 12.00 — 14.00

Idunsvej i Farsø

Kl. 14.30 — 16.00

Stemningsfyldt aften med skærmkorsang i Aalestrup

Er du interesseret i Majsmarken i Løgstør? Kontakt Nybolig Vesthimmerland — Løgstør for yderligere information.

Af Hanne Monrad

AARS

AALESTRUP

FARSØ

LØGSTØR

LIKE OS PÅ FACEBOOK

AALESTRUP: Det nye Sognehus i Aalestrup er blevet indviet og taget godt imod og der har allerede været flere store arrangementer. Lørdag aften skulle man så afprøve en helt ny teknik, da Foreningen Norden og Aalestrup Menighedsråd havde inviteret til en aften med korsang og underholdning i anledning af Foreningen Nordens 100-års jubilæum. Aftenens tema var ” Syng Norden Sammen”. I forbindelse med Aarhus Festuge blev der lørdag aften arrangeret en stor fælles koncert med 10 kor fra hele Norden i Musikhuset i Aarhus, som blev transmitteret ud til mange steder i hele Danmark. – og også til Aalestrup, hvor koncerten skulle være det store indslag i Foreningen Nordens aften i Sognehuset. Mange mødte op for at være med til den lidt specielle musikalske aften og efter formanden for Menigheds-

Aalestrup Kirkekor sang stemningsfulde sange med leder Jette Moeslund ved klaveret.

rådet, Lisbet Primdahl og formanden for Foreningen Norden i Aalestrup, Kirsten Bollerup, havde budt velkommen og Aalestrup Kirkekor havde sat stemningen i vejret med et par flotte sange, blev der sat fokus på den store skærm i lokalet, hvorfra koncerten skulle tone frem. Der var dog lidt udfordringer, inden såvel billede som lyd blev forenet i en storslået koncert med de 10 meget forskellige kor, der sang sange og viser fra deres hjemlande. Sangene havde temaer omkring de fire årstider og det var 10 meget

forskellige kor og med meget forskellige sange. Midt i koncerten blev alle kor samlet på scenen i Musikhuset i Aarhus for at synge tre fællessange, sammen med tilhørerne rundt om i landet. Sangene var den norske ” Kringsat av fiender”, den svenske ” Vem kan segla foruden vind” og den danske ” I skovens dybe stille ro”. Efter den store koncert fra Aarhus sluttede aftenen med fællessang og et par musikalske indslag med Ejner Noe og Lars Refsgaard og Kirkekoret.


11. september 2019

Side 5

Finish opvasketabs 60 stk.

KUN

3995 1,5 kg Måske Danmark s billigste

100,-

1 pose

10,-

Grydesteg

Hatting Naturligvis Flere varianter. Dybfrost

Til ca. 4 pers.

Pr. bakke

60,-

Kylling m. flødekartofler

700 g

1 kg

100,-

50,Koteletter

Tykstegsbøffer

Vi er billigere end du tror Aqua D’or klar Flere varianter

50 stk.

135,-

Pr. stk.

595

Kæmpe pose pølsehorn Frosne

5,-

Blandede småkager

+ pant

Fra Bakkegården

Pr. stk.

Pr. platte

59,-

Tærter Fra Delikatessen

Pr. pakke

6,-

Frokostplatte

Vådservietter

Fra Delikatessen

Velkommen tilbage til Denice efter endt barsel

Tuborg Pilsner ell. Carlsberg 1883

Dulcita tomater

Frit valg

200 g

30 stk.

Denice siger verdens bedste

1995

110,-

Iceberg salat Pr. stk.

7,-

+ pant

ÅBENT ALLE DAGE

SUPERBRUGSEN AALESTRUP Vestergade 32 9620 Aalestrup Tlf.: 96 97 07 97 Slagter tlf.: 96 97 07 93

7.00 - 20.45 Uddeler Per

Souschef Natasja

Slagter Martin

Frugt & Grønt leder Denice

Delikatessen Louise

Tilbudene gælder fra onsdag til lørdag hvis ikke andet er nævnt. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte situationer.

25,-

1 flaske


Side 6

11. september 2019

KØR SELV-FERIE

I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”VA” – så får du automatisk rabatprisen.

Julemarked i Lübeck 25.11.-30.12.2019 (Lukket: 25.12.)

Tilhørerne krøb i tørvejr, da Tamra Rosanes gav koncert i silende regnvejr på SuperBrugsens parkeringsplads.

Et Nordtysk hit

Best Western Hotel Prisma HHH i Neumünster Besøg bestseller-hotellet 95 km syd for den danske grænse: Her bor I helt ideelt midt i Schleswig-Holstein mellem Vadehavet og østersøkysten, hansestæderne og middelalderidyllerne, golfbanerne og storbyeventyrene. Historien som klosterby på Hærvejsruten går tilbage til 1130, og den originale charme fornemmes stadig på klosterøen, langs floden Schwale og på byens torv med de smukke borgerhuse, der huser cafeer, ølstuer og butikker i stribevis. Hotellet ligger i udkanten af byen – mellem centrum og badesøen Einfelder See – og tæt på byens store park, hvor det tropiske vand- og wellnesscenter ligger.

Countrymusik i regnvejr 1.149,- med Rosanes i Aalestrup Pris pr. pers. i dbl. værelse

Pris uden rejsekode 1.299,-

• • • •

3 overnatninger 3 x morgenbuffet 2 x 3-retters middag/buffet 10 % rabat i Designer Outlet Neumünster m.m.

2 nætter 899,-

Ankomst tors. og fre. 5.9.-20.12.2019 og 2.1.-19.6.2020. Valgfri 9.-18.10.2019 og 14.-22.5. samt 11.4. og 30.5.2020.

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris.

Danmark dejligst

3 nætter fra 1.299,Hotel Pinenhus HHH ved Glyngøre, Nordjylland Panoramarestaurant, relaxrum med boblebad, boldbaner, 18-hullers minigolfbane og meget mere venter jer her i Limfjordens smukke naturpragt. Jeres feriebase har en 300-årig historie som kongeligt privilegeret færgekro og har bevaret traditionen for hygge, god mad og afslapning – og så ligger den et stenkast fra vandkanten med egen badestrand.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

999,-

• • • • • •

Pris uden rejsekode 1.149,Pristillæg frem til 30/9 2019 og 1.4-30.6.2020.: 200,2 overnatninger 2 x morgenbuffet 1 flaske mousserende vin 1 x 2-retters middag 1 x Køkkenchefens 4-retters middag Værelse med udsigt over Limfjorden

Valgfri ankomst t.o.m. 20.12.2019 samt 3.1.-28.6.2020.

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Fredag eftermiddag kom konceptet ”Gang i Danmark” med den mobile scene igen forbi Aalestrup. SuperBrugsen i Aalestrup lagde parkeringsplads til arrangementet. Denne gang var det countrysangerinden Tamra Rosanes der kom frem på scenen og gav nogle af sine sange på henholdsvis dansk og engelsk og også en ”Det var en lørdag aften” på begge sprog. Tamra Rosanes er født

i 1951 i New York og kom til Danmark i 1972. Hun er uddannet talepædagog, men blev kendt i Danmark som sangerinde med både pop og country - i sidstnævnte genre blandt andet sammen med Sanne Salomonsen og Lis Sørensen i Cowgirls i 2001. Hun laver desuden musik med sin søn, Noah. Tamra Rosanes kunne fortælle tilhørerne, at hun netop var blevet dansk statsborger, efter 47 år i Danmark, men havde alligevel stadig sit amerikanske pas.

Tilhørerne blev dog noget udfordret af den silende regn, men selvom Tamra Rosanes inviterede til, at man kunne komme op på vognen for at komme i tørvejr, blev den lille gruppe tilhørere dog trofast stående i regnvejret, som sikkert blev glemt, når Tamra Rosanes gav den hele armen med den festlige musik. Efter en halv times tid var det tid for Tamra Rosanes at køre videre til Viborg, hvor den næste koncert denne dag skulle finde sted.

Op til 3 børn med rabat

Nordtysk ferieromantik

Pris pr. pers. i dbl. værelse fra

1.649,-

2 nætter fra 1.24 9,4 nætter fra 2.09 9,-

Pris uden rejsekode 1.799,-

Pristillæg i udvalgte perioder

Schloss Klink ved Müritzer See Forestil jer en ferie, hvor hverdagen bliver sat helt ud af kraft: Schloss Klink er netop sådan en romantisk tidslomme, hvor I kan nyde udsigten over vandet fra swimmingpoolen, mens I glæder jer til at få serveret en god middag i en af slottets fem restauranter. Måske skal I ud at spadsere en tur langs søpromenaden inden da, måske sætter I jer bare med en bog og en kold øl i solen foran Orangeriet. Valgfri ankomst frem til 18.12.2019 samt 2.1.-25.4.2020.

Bestil nu på

• • • • • • •

3 overnatninger 3 x morgenbuffet 1 x 4-retters middag/buffet Velkomstdrink 1 dags cykelleje Wellnessgavekort (EUR 20,-) 10 % greenfeerabat

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris. Turistskat maks. EUR 2,- pr. pers. pr. døgn.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Rejsekode: VA

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Intet er for småt eller for stort, når der på søndag er vurderingsdag i Laredo Antik & Vintage.

Vurderingsdag på Laredo i Sundstrup SUNDSTRUP: Kig i gemmerne og find dine allerskønneste ting frem og tag dem med til vurderingsdag. Det er opfordringen fra Lars-Erik Sieg fra Laredo Antik & Vintage ved Sundstrup, der på søndag har vurderingsdag for alle, som gerne lige vil vide, hvad deres gamle ting er værd.

- Vi er så heldige, at vi får besøg af Knud Erik Segerström, som har en kæmpemæssig viden indenfor antikviteter, design og retro. Han har haft firmaet Scandinavianstyle.dk og har flere gange deltaget på antikmesser rundt om i Danmark, og han er det, man kalder en vidensbank

indenfor faget, siger LarsErik Sieg. Knud Eriks Segerstrøms højre hånd bliver Henrik Quist Nielsen, der har stor viden indenfor bla. porcelæn og sølvtøj. Lars-Erik Sieg skal også vurdere spændende ting og sager, da han også har en stor viden indenfor især dansk glas.


11. september 2019

Side 7

Festlig aften med irsk musik i Fjelsø FJELSØ: Så er ”Optimisterne” i Fjelsø igen klar med et brag af en Irsk aften. Det bliver i år fredag, 4. oktober i det nyrenoverede Kultur- og forsamlingshus. Igen er det med den sprudlende og herlige gruppe ”The Irish Waterfalls” De vil underholde, med de herlige irske toner, som der kan synges med på. Gruppen er bl.a. kendt fra Skagen Festival samt flere arrangementer rundt om i landet. De er utrolig populære på grund af deres evne til at underholde publikum, så der hele tiden er en kanon god stemning.

God irsk musik, krydret med små anekdoter og fortællinger af forsangeren. Gruppen glæder sig igen i år til at spille i Fjelsø for et stort og meget medlevende publikum. Det er en aften i Fjelsø med stor succes, hvor der hvert år har været rift om billetterne og man har kunne melde udsolgt, allerede samme dag der blev åbnet for billetsalg. Det håber ”Optimisterne” også er tilfældet i år. Så man må holde øje med Vesthimmerlands avis i næste uge, hvor man vil kunne se hvor og hvornår tilmeldingen skal foregå. Billet sal-

get i år, åbner først senere på dagen. Det giver folk der er på arbejde, mulighed for at kunne nå at bestille bilet. ”Optimisterne”, som står for arrangementet, er en gruppe på 10 aktive familier, som bor i eller har tilknytning til Fjelsø/Klotrup. Overskuddet fra aftenen går til foreninger og klubber i Fjelsø og Klotrup området. Aftenen starter med spisning og kaffe og der kan købes drikkevarer til billige penge, derefter går det løs med den dejlige Irske musik, så vel mødt til en hyggelig aften i Fjelsø Kultur- og Forsamlingshus.

Gruppen ”The Irish Waterfalls” har stor succes når de gæster Fjelsø.

aalestr

Bogcafeen er blevet populær med mange aktiviteter på programmet.

Stor aktivitet omkring bogcafe i Hvalpsund HVALPSUND: Over 40 personer var mødt op til generalforsamlingen i Hvalpsund Bogcafé mandag aften. Vibeke Hvidsten og Jytte Mains blev genvalgt som formand og næstformand. Efter generalforsamlingen var der musikalsk indslag med viser og sange af Benny Andersen. Før generalforsamlingen var der indvielse af de nye udendørsarealer omkring Multihuset. Hvalpsund Borgerforening har stået for indretningen. Der er opstillet borde og bænke og sat blomsterkummer op for at indramme området.

Samtidig er der kommet flere parkeringspladser. Det er håbet at rigtig mange vil benytte de nye faciliteter. Bogcafeens aktiviteter for vinteren byder på et alsidigt program. Her skal nævnes forfatteraften om Sigrid Undset, Biblioteksaften med præsentation de nyeste bøger, foredrag om livet ombord på Y/S Havana (kendt fra TV programmet Kurs mod fjerne kyster) samt foredrag om Thit og Johannes V. Jensen. Alle arrangementer afholdes den sidste mandag i måneden. Desuden holdes to højskoleeftermiddage i løbet af

vinteren. Det sker i samarbejde med andre foreninger i Hvalpsund. Bogcafeen er et godt sted at mødes for byens borgere, og huset bliver da også flittigt benyttet. Hver tirsdag er der udlån af biblioteksbøger og i løbet af måneden er der mange forskellige aktiviteter som læsekreds, strikkeklub, kortklub og Yoga. Herudover holdes mange møder i huset. Den daglige drift af Hvalpsund Bogcafe hviler på frivilliges hjælp og økonomisk er Bogcafeen afhængig af brugerbetaling, samt frivillige tilskud.

u p m o t i o n s c e n t e r. d k

AALESTRUP MOTIONSCENTER

7

00

- 23

00

Priser 2019 • Oprettelsesgebyr for

nye medlemmer.......

100.-

• 1 måned................... 150.• 12 måneder........1.200.-

CrossFit: v/ Dorte Fogh - 3 gange om ugen

Kronisk hold: Hver mandag - onsdag og fredag kl. 11.00 - 12.00 Mød op i Centret eller henvend jer til: Steen Kristoffersen tlf. 98 64 21 10 eller Inga Nielsen tlf. 26 14 90 54

HUSK: Pensionistgymnastik: Starter op igen efter ferien, mandag d. 16/9 kl. 9.00 - 11.00 Kom og få rørt hele kroppen, gør noget godt for din krop til hyggelig musik, dejlig samvær.

Weekendbrunch

Alle lørdage og søndage kl. 10-13 Prøv vores lækre brunch:

Økologisk græsk yoghurt – salt karamel – müsli Avocado – rejer - dild Trøffelsalami med behørig garniture Lun leverpostej Osten Gudenå – kompot Toast – urtekogt skinke – artiskok – trøffel Brunchpølser fra Kildegaarden Omelet – porre á la creme BESTIL Sødt BORD PÅ Stempelkaffe eller te 96496110

138,-

eller mail hgsr@hgsr.dk

PR. PERS.

Brunchen serveres som delemad. Børnebrunch 65,-.

med venlig hilsen AALESTRUP MOTIONSCENTER

Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø +45 9649 6100 hgsr@hgsr.dk www.himmerlandgolfogsparesort.dk

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte datoer.

Åben alle ugens dage fra


Side 8

11. september 2019

PRÆSENTATION OG SALG AF: Tog - Traktorer - RC - RC Truck - Tekno Skibe - Fly - Byggesæt - Landskab Dukkehuse - Damp - m.m.

Messecenter ber i Ves m te thi p m se rland me

14.15 .

14. - 15. september kl. 10-16 i Aars

Model- Hobbymesse b il

er

- fly

- traktor - to g

be - s ki

- rc

29 modeller viste ny efterårsmode i Ulbjerg.

210 deltog i fællesspisning og modeopvisning i Ulbjerg Af Hanne Monrad

Messevej 1 • 9600 Aars • www.mcvh.dk Deltagelse på messen kontakt venligst os på mail: modelhobbymesse@gmail.com

ET RIGTIGT GODT TILBUD

KOPI-PAPIR

En pakke (500 ark)

40,-

En kasse (2500 ark)

180,-

Priserne er inkl. moms

Himmerlands Tryk A/S

Borgergade 17 • 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55

Opkøb af dødsbo, gamle retromøbler og dansk design

ULBJERG: For 11. gang havde foreningerne i Ulbjerg inviteret til fællesspisning med efterfølgende modeshow i Ulbjerg Kultur - og Fritidscenter. Det er en aften, der bliver arrangeret som optakt til, at nu går foreningslivets for alvor i gang i Ulbjerg, med alle de mange aktiviteter der foregår i det, store flotte center, der er omdrejningspunkt for de fleste aktiviteter i Ulbjerg. 210 deltagere var mødt op til arrangementet fredag aften, som startede med dejlig mad, som igen i år blev leveret af Dortes Diner Transportable i Hersom. Som sidste år havde Kelds Pølser og Udlejning sponseret en del af servicen til denne aften. Efter middagen blev der vist et flot modeshow. Syv butikker fremviste deres flotte efterårstøj og smykker. For første gang var de to Viborg butikDer findes rigtig mange opkøbere af dødsboer på markedet, og det kan være svært at vælge. For mig er det vigtigt, at du får en god oplevelse, og at alt foregår på en ordentlig måde. Jeg lever i denne branche og ved, hvad jeg har med at gøre. Du er derfor sikret de absolut bedste vilkår under hele forløbet.

Nogle af de unge var mere modige end andre og kunne lave lidt sjov på scenen.

ker, Sport24 og House of Teens, med. De øvrige butikker var Hos Maggie, Schumann, Guldsmed Norup, Vanilia og Marcus, alle fra Viborg. Der blev vist alt fra børne-, dame- og herretøj. Der var fundet 29 nye lokale modeller, som fremviste tøjet og smykkerne på meget professionel vis. Det er jo altid nye modeller, så bemærk lige, at der til de 11 arrangementer er brugt 266 forskellige lokale modeller. Der er da super flot!

Modellerne fik sat flotte frisurer af Mette, Line og Flemming fra Flemmings Frisørsalon i Møldrup, og Mia Brøndum Jørgensen fik lagt rigtig fint make-up. I pausen og efter modeopvisningen blev der udtrukket fine gevinster, som var sponseret af de deltagende butikker, Købmand Skov og lokal blomstergiver, begge fra Ulbjerg. Det skal nævnes, at Inge Nielsen havde lavet nogle super flotte dekorationer af de sponserede blomster, som

jo altså blev udtrukket som gevinster. To af butikkerne solgte noget af det fremviste tøj og smykker efter modeopvisningen. Der var da også rift om de gode tilbud, som blev solgt til en meget fordelagtig pris denne aften. Aftenen sluttede med kaffe og kage og hyggeligt samvær. Mange frivillige havde bagt kager, så der var et stort flot udvalg ved kaffebordet. Arrangørerne, som er Ulbjerg Lokalråd, Ulbjerg Idrætsforening, Ulbjerg Gymnastikforening, Ulbjerg Folkedanserforening, Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter, Ulbjerg Skytteforening og Kulturud-valget i Ulbjerg. - Vi er glade for den store opbakning, og vi vil gerne udtrykke stor tilfredshed med den vellykkede aften, siger Kirsten Johansen, som er med i arrangementsudvalget. Ligesom de andre år er der kommet mange positive tilbagemeldinger, så det er jo dejligt. Det er en stor hjælp, at så mange frivillige vil yde en stor indsat for at et så stort arrangement kunne løbe af stablen.

- Alle former for møbler i teaktræ og palisander har stor interesse - Køb og tømning af dødsboer og flyttebo i hele Jylland - Retro møbler, brugskunst og porcelæn fra 1950’erne - 1970’erne

TOPPRIS GIVES!

Se meget mere på facebook og www.retrohjem.dk Butikkens åbningstider Torsdage 13:00 – 17:30 Lørdage 10:00 – 14:00 Telefon og mail er altid åben!

RetroHjem Marsk Stigsvej 6. 8800 Viborg Tlf. 27 20 46 97 mail@retrohjem.dk

Repræsentanter fra de medvirkende butikker fik en gave som tak for deltagelsen.


11. september 2019

Side 9

FX NEM ADGANG TIL MOTORVEJ E45 OG HOVEDVEJ A13 VIBORG/AALBORG. MØLDRUP NAUNDRUPVEJ 32

AALESTRUP SKOVTOFTEN 11

Villa med 7 værelser i naturrige omgivelser.

Velkommen til Skovtoften. Tæt ved Simested Å eller Støttrup Plantage. I et roligt og lukket vænge, tæt på byens daginstitution, Villaen er fra 1975, der, med sine fire værelser og store vinkelstue nærmest er skabt til familielivet. Badeværelse og køkken er af ældre dato. Haven breder sig med grønne arealer og en skøn terrasse.

Her er både aktivt lokalsamfund og højt til himlen. Med hele syv værelser er der plads til både dine, mine og vores børn, og I får det hele til en god pris. Naboskabet stortrives her i Roum, hvilket udmønter sig i både forsamlingshuset, en motorcykelklub for voksne. Møldrup 5 min væk står til rådighed med daginstitution, skole og indkøb.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

695.000 1.225 A 35.000 2.758/2.447 B

Bolig m2 Stue/vær

160 1/7

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

C

Sagsnr. 96201066 Grund m2 Opført

D 882

1930 E

VI KENDER VEJEN TIL EN GOD BOLIGHANDEL

530.000 A 1.155 B 30.000 2.126/1.888

C

D

Sagsnr. 96201065

MANGE VÆR OG SKØN HAVE

Bolig m2 Stue/vær

135 1/4

Grund m2 Opført

1976 F

BILLIG 1 PLANS VILLA

G

F

LOUNS FJORDPARKEN 42

E 919

G

ULBJERG FASANVEJ 7

Dejligt fritidshus med naturskøn beliggenhed på Louns I finder. I kan starte sommerdagene med at pakke strandtasken og til vandet, eller tage cyklerne. Der er kun 2,5 kilometer ind til Hvalpsund, hvor I kan handle.I sommermånederne summer lystbådehavnen af liv. Der er ikke langt til golfbanen og legeplads i området

Her er boligen med plads til børnefamilien.De tre gode vær. bryggers med vaskefaciliteter og badeværelse med kar. Stor stue med udgang til udestuen. Nyt tag og nye tagrender. I haven er stor græsplæne og drivhuset. I Ulbjerg er der en skole,børnehave, købmand og tankstation, og aktivt foreningsliv.

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

NY PRIS

A 695.000 912 35.000 2.862/2.492

Sagsnr. 96201073 Bolig m2 Stue/vær

82 1/3

485.000 B 1.326 C 25.000 1.956/1.734

D

E

Sagsnr. 96201071 Grund m2 Opført

1.239 1977

VARMEPUMPE

MØLDRUP TOFTEVÆNGET 11

Bolig m2 Stue/vær

111 1/3

Grund m2 Opført

F

750 1970 G

NYT TAG

HVALPSUND ILLERISØREVEJ 49

NY PRIS

Villaen er fra i 1971 og står med meget af den oprindelige arkitektur med fuldmurede gavle og ligger udtil åben mark . Delvist overdækket terrasse, og der hører også en god, muret garage med .Villaen ligger i et roligt kvarter på en regulær grund 20 km fra Viborg og Hobro. Man befinder sig tæt på bymidten,med indkøb, skole, bibliotek og hal.

Sjældent udbudt beliggenhed! På Illerisørevej 49 i Hvalpsund er der nemlig tale om en ganske unik beliggenhed med en overdådig udsigt over Limfjorden, og husets indretning gør, at denne kan nydes i al slags vejr. På 1. salen er der en stor opholdsstue med udgang til en fantastisk tagterrasse. Huset kan evt anvendes som sommerhus. A

SKØN UDSIGT

B A Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

795.000 B 1.540 C 40.000 3.146/2.792

153 1/3

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

D

E

Sagsnr. 96201087 Bolig m2 Stue/vær

C

Grund m2 Opført

F

700 1971 G

1.250.000 D 1.151 E 65.000 4.896/4.319

F

G

Sagsnr. 96201079

GOD BELIGGENHED

Bolig m2 Stue/vær

134 1/4

Grund m2 Opført

815 1923

MØLDRUP BØGEVEJ 9B

KORSØ HANNERUPVEJ 103

Velkommen til Bøgevej 9B i Møldrup, en dejlig, lille by, I behøver dog sjældent forlade Møldrup, for her er købmand, frisør og lægehus til skole, børnehave og idrætshal og rigt foreningsliv. Der er 20 km til Viborg og Hobro og motorvejen ligger 14 km væk. Pragtfuld villa med kælder i boligstandard og en 200 m2 isoleret værkstedshal med el-port.

Idyl og historie går hånd-i-hånd på Hannerupvej 103, hvor Hyldehuset slår sine folder. Til ejendommen hører naturligvis en velplejet have og et stort udhus på 98 kvadratmeter. Naturskønt område, der åbner sig lige foran hoveddøren. Skolebussen til Hvilsom Friskole lige ude foran døren, og familien kan tage på skovtur under kronerne i Hvilsom Skov..

A B Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

Bolig/kld. m2 100/100 Stue/vær 1/2

A

1.495.000 C 2.429 D 75.000 5.939/5.281

Kontant Ejerudgift pr. md. Udbetaling Brutto/netto excl. ejerudgift

E F

Sagsnr. 96201112 Grund m2 Opført

G

1.428 1970

695.000 B 1.212 C 35.000 2.877/2.496

Sagsnr. 96201104

STOR HAL PÅ 200 M2 MEDFØLGER

Bolig m2 Stue/vær

159 2/4

Grund m2 Opført

EJENDOMSMÆGLERE, MEL

Søndergade 1, 9632 Møldrup Telefon 8669 1822

facebook.com/EstateAalestrupMoeldrup

D

E

Estate Aalestrup & Møldrup Vestergade 21, 9620 Aalestrup Telefon 9864 1570 E-mail 9620@estate.dk

FANTASTISK PANORAMAUDSIGT

Ole Mortensen Ejendomsmægler

Peter Hørup Dalsgaard Sælger

F

1.906 1877 G

VELKOMMEN TIL HYLDEHUSET


Side 10

11. september 2019

Typograf

Kjell Pedersen "Trykkeren" er død

Gedsted den 4. september 2019 Begravelsen foregår i stilhed Familien

Mit livs kærlighed, min bedste ven, min elskede mand

Morten Hecquet Lyngby * 18. april 1969 er stille sovet ind i vores hjem Østerbølle, den 3. september 2019 4 års beundringsværdig kamp mod den ubarmhjertige hjernekræft er nu forbi Så let at elske, så umulig at miste Tak for alt og på gensyn, kære skat

Helle Begravelsen har fundet sted

Vores kære og helt vidunderlige svoger og onkel

Morten Hecquet Lyngby * 18. april 1969 er stille sovet ind i sit hjem efter 4 års svær sygdom Østerbølle, den 3. september 2019 På gensyn

Jan og Heidi Eva Trine Knud og Irma Pia, Nicolai, Tina, Emma, Lars, Mette, Viktor og Sigurd

Til lykke

SIG TIL LYKKE MED VESTHIMMERLANDS AVIS Send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten ”TIL LYKKE”. Billede + 10 ord koster 150,- som betales forud på annoncekontoret eller via MobilePay på nr. 47793 (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen kan IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

Røverhistorier og hjælpemidler AALESTRUP: Aalestrup Bibliotek er kommet godt i gang med flere arrangementer her i efteråret. På fredag vil tidligere landbetjent Hans Jørgen Nielsen, Aalestrup, komme forbi biblioteket til den populære Fredagscafe, hvor han vil fortælle om sin tid som landbetjent i Aalestrup. Med sig har han en masse gode fortællinger og røverhistorier fra sin tid som landbetjent - et erhverv, som ikke længere findes. Hans Jørgen Nielsen arbejder i dag som buschauf-

før og er en meget aktiv formand for Bio Aalestrup. Det er gratis at deltage i fredagscaféen og kræver ingen tilmelding. Biblioteket sørger for kaffe og te på kanden samt småkager til den søde fredagstand. På mandag, 16.september vil Aalestrup Bibliotek være åben for at orientere om teknologiske hjælpemidler og mulighederne for at låne disse. Det er et helt nyt initiativ, som er sat i gang af Udviklingsafdelingen i Pleje og Seniorservice. - Man kan afprøve og låne

Holder fast i kandidat til Folketinget VIBORG: Mette Nielsen skal også være kandidat til næste folketingsvalg. Det slog kredsbestyrelsen i Socialdemokratiet Viborg Østkredsen fast, da de i sidste uge var samlet for at evaluere folketingsvalgkampen. Der var stor glæde over det historisk gode socialdemokratiske valg som Østkredsen fik. - Kredsbestyrelsen gav udtryk for stor tilfredshed med Mette Nielsens indsats, og alle er enige om, at vi fortsat ønsker hende som folketingskandidat i tiden frem til næste valg. I Viborg Østkredsen var der kun tre garvede politikere som fik flere stemmer end

Folketingskandidate og kredsformand for Socialdemokratiet i Viborg Østkredsen, Mette Nielsen og Carsten Dalsgaard Poulsen.

Mette Nielsen.

- nemlig

Hermed den varmeste tak

til alle, som bidrog til at gøre vor afsked med min mand, vores far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar

Ib Stads

bisættelse til en varm og smuk oplevelse for hele familien. Tak til familie, venner, naboer og tidligere arbejdskollegaer for jeres deltagelse. Tak for de mange smukke kranse, dekorationer og blomsterbuketter. Samtidig tak til vor sognepræst Niels Peter Sørensen og bedemand Jens Møller for jeres varme og personlige omsorg og hjælp i en svær tid. På familiens vegne Inger

Annoncetekst:

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning · www.hanslandry.dk Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes):

Tidligere landbetjent i Aalestrup, Hans Jørgen Nielsen vil fortælle i Fredagcafeen på Aalestrup Bibliotek.

teknologiske hjælpemidler til brug i hverdagen, som har til mål, at øge livskvaliteten for borgere, fortæller Lene Kure Østergaard fra Vesthimmerlands Biblioteker. - Teknologibiblioteket indeholder teknologier til personer, der har udfordringer med hukommelse, struktur samt orientering i hverdagen. Teknologien kan også fungere som en hjælp til pårørende. Netop pårørende kan have en stor rolle i at udvælge og introducere teknologi, for eksempel for den demensramte.

DØGNVAGT

to ministre - Søren Pape Poulsen og Inger Støjberg samt transportordfører Kristian Pihl Lorentzen. Derudover fik Mette Nielsen pænt med stemmer i samtlige kredse i hele Vestjylland. Med listestemmer blev det til hele 6324 stem-

Al opmærksomhed frabedes venligst Lilly Kyhnæb Fjelsø

mer til Mette Nielsen. Det var første gang Mette var opstillet, så det er et rigtig godt afsæt til næste valg, siger kredsformand Carsten Dalsgaard Poulsen. Under valgkampen besøgte Mette Nielsen alle kommunens landsbyer, skrev adskillige læserbreve og deltog i flere paneldebatter. - Jeg er selvfølgelig meget glad for kredsbestyrelsens opbakning. Vi gik frem i østkredsen, så det er et godt afsæt, selv om jeg naturligvis havde håbet på en plads i folketinget i denne omgang. Men som bekendt blev hverken Søren Pape eller Signe Munk valgt i første forsøg, så jeg er klar med mere hårdt arbejde. Så ja, jeg er klar til at påtage mig både ansvar og politiske opgaver i fremtiden for Socialdemokratiet, siger Mette Nielsen om hendes fortsatte kandidatur.

Vesthimmerlands Avis bringer gerne omtale af mærkedage Telefon 98 64 12 55

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 · 9600 Aars VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

Exam. bedemand Jens Møller & bedemand Bettina Mørk

TLF.: 98 64 18 69

Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Aalestrup, Møldrup og omegns bedemænd

Birgitte Landry

Torben Rask

Claus Landry

Hans Landry

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk


11. september 2019

Side 11

✃✃

AALESTRUP

SENIORER

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 19. september kl. 16.00 på Rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland.dk/spoergetid Per Bach Laursen Borgmester

Fredag den 13. september kl. 16.00 på Aalestrup Bibliotek. Oplev tidligere landbetjent i Aalestrup Hans Jørgen Nielsen, når han deler ud af røverhistorier og fortæller om sin tid som landbetjent.

Velfærdsteknologi: Hjælp til hverdagen Mandag den 16. september kl. 16.00 på Aalestrup Bibliotek. Har du eller nogen du kender problemer med hukommelsen og trænger til hjælp i hverdagen? Kom og bliv klogere på kommunens tilbud om lån af velfærdsteknologi. Deltagelse i arrangementerne er gratis. Ingen tilmelding.

M E D D E L E L S E R

Regulativ for erhvervsaffald Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for erhvervsaffald blev godkendt i byrådet den 29. august 2019. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/erhvervsaffaldsregulativ

Tid til indstilling af kandidater til Årets Landsbypris Indstilling af kandidater skal ske via formular på kommunens hjemmeside senest den 16. september. Prisen uddeles ved landsbyernes årsmøde den 7. november. Læs mere om kriterier for indstilling af kandidater på kommunens hjemmeside. www.vesthimmerland.dk/landsbyprisen

J O B Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på https://www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Dagplejer Aars by Nu er chancen der - Gør en forskel i 0-2 årige børns liv - Bliv kommunal dagplejer. Vi søger hjemmelige og trygge dagplejehjem, hvor der er plads og hjerterum til små børn kan trives, lege, lære og udvikle sig i tæt relation med en voksen og en lille børnegruppe. Send en ansøgning allerede i dag - vi glæder os til at høre fra dig. Ansøgningsfrist: 16. oktober 2019

LIKE os på Facebook og få bragt de bedste lokale nyheder direkte til dig!

TORSDAG DEN 26. SEPT. KL. 9.30 - 11.30 Starter dans for seniorer i Aalestrup Idrætscenter hal 2 10 gange. Medbring selv kaffen.

Onsdag den 18. september kl.16.30-17.30 i Sognehuset

Ingelise Nielsen vælger og kommenterer sangene. Mød frem til en uformel og hyggelig times tid med god stemning, kaffe på kanden og et spændende udvalg af sange fra Højskolesangbogen. Alle er velkomne

TIRSDAG 1. OKT. KL. 14.00 Foredrag med Erik Sommer i Sognehuset Pris kr. 50,Tilmelding til Ingelise tlf. 28606327 inden 27/9.

Aalestrup Menighedsråd

FREDAG 4. OKT. Starter bowling i Aars Bowlingcenter 10 gange. Hold 1 fra kl. 13.00 - 14.00 - hold 2 fra kl. 14.00 - 15.00 Nye spillere tilmeldes til Else og Bent tlf. nr. 24 24 95 54 gerne i god tid, da der skal dannes hold. Pris med skoleje for 10 gange kr. 350,- incl. kaffe.

VISEAFTEN

med ”DeVise” i Rosenparkens Pavillion Fredag den 20. sept. kl.18.00

TIRSDAG DEN 29. OKT. KL. 14.00 Hyggebanko på Knabergaarden ONSDAG DEN 6. NOV. KL. 9.30 KREDSARRANGEMENT DANSKE SENIORER AALBORG KREDS Fremtidsfuldmagt, plejetestamente mm. v/Jørgen Stenum på Kimberkroen Aars. Tilmelding skal ske til Per Drejer senest den 21. okt. tlf. nr. 2165 5243 Dagen startet med kaffe - og afsluttes med frokost. Pris 125.- kr. som indbetales til kasserer Ingelise, senest den 1. nov. konto nr. oplyses på tlf. 2860 6327

Kom og hør dejlige viser og syng selv med!

✃✃

Fredagscafé: Røverhistorier fra livet som landbetjent

✃✃

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk

SKUMRINGS SANG

Der serveres middag, kaffe og småkager. Pris for spisning og entre kr. 175,(excl. drikkevarer) Billetter kan købes i ”Superkiosken”, Aalestrup, senest d. 17. sept. Musik - og Teaterforeningen Membranen

SØNDAG DEN 17. NOVEMBER Mød os på Julemessen - Se vort nye program for 2020. TIRSDAG DEN 10. DEC. KL. 12.00 Julefrokost i Rosenparken med underholdning af Rebild Spillemænd Pris 150 kr. Tilmelding inden den 1. dec. til Ingelise tlf. 28 60 63 27 17. FEBRUAR - 21. FEBRUAR 2020 SENIOR VELVÆRE Rejse med Sørens Rejser til Polen Pris. kr. 2295,- + enkeltværelse kr. 575,næsten helpension. Tilmelding til Ingelise tlf. 2860 6327 snarrest 13. MARTS 2020 KONCERT “En hyldest til John Mogensen” med Stig Rossen i Vrå Idrætscenter Pris kr. 495,- Koncert, buffet, kørsel fra Aalestrup Tilmelding og afregning til Ingelise tlf. 2860 6327 inden den 7/1-2020 ALLE ARRANGEMENTER ER KUN FOR MEDLEMMER Se nærmere iformation på vores hjemmeside: WWW AALESTRUP-SENIORER.DK BLIV MEDLEM RESTEN AF ÅRET FOR KUN 50,-

Informationsaften på Aalestrup Realskole TIRSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2019 KL. 19.00 I KANTINEN Aalestrup Realskoles bestyrelse inviterer til en aften, hvor der vil blive orienteret om renovering af skolegården samt ”tal ordentligt” kampagnen. Efterfølgende afholdes skolekredsmøde ifølge skolens vedtægter. Aftenens program:

1. Orientering Renovering af skolegården - tanker og ideer bag Arbejdet med sproget og omgangstonen på skolen - fokuspunkt i skoleåret 19-20 2. Forældrekredsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Orientering om skolens dagligdag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Fastsættelse af retningslinjer for tilsyn: Kommunen foretager det certificerede tilsyn med en uddannet person 7. Eventuelt

Henrik Lund Sørensen, bestyrelsesformand AALESTRUP REALSKOLE Borgergade 32, 9620 Aalestrup • Tlf. 96 97 04 00 Mail: kontor@aalestrup-real.dk • www.aalestrup-real.dk


Side 12

11. september 2019

GUDSTJENESTER

Søndag den 15. september Aalestrup 09.30 Gedsted ingen Fjelsø 11.00 Vesterbølle 09.30 Hvam 10.30 Tostrup 09.00 Roum ingen Ulbjerg ingen Låstrup ingen Lynderup 11.00 Hersom 11.00 Klejtrup ingen Vester Bjerregrav ingen Simested 09.30 Testrup ingen Østerbølle ingen Skals 09.30 Hvornum ingen Snæbum 10.15 Hvilsom ingen

EFTERÅRSMØDE på Kimbrerkroen

Rørbæk ingen Grynderup 09.30 Stenild 19.00 Kgs. Tisted 10.30 Binderup ingen Durup ingen Ullits 09.00 Svingelbjerg ingen Foulum ingen Strandby 09.00 Louns ingen Alstrup 10.30 Farsø 10.30 Aars 09.30

Tema: Hvor ligger Folkekirkens muligheder ?

Tirsdag den 17. september kl. 19.00 Fra Vesthimmerlands Provsti inviteres medarbejdere menighedsråd og alle med folkekirkelig interesse. Deltager: Søren Abildgaard Formand for Landsforeningen af Menighedsråd siden 2015

Deltager: Annemette Norsker Sognepræst i Høsterkøb Kirke. Har givet interview til bogen ”Fremtidens Folkekirke”

Folketingsvalget giver nye takter i debatten om Folkekirken - Søren Abildgaard om en kommende mulig ændring til ”en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur ” - Annemette N. om de nære og indre anliggender i Folkekirken. Se program: www.vesthimmerlandsprovsti.dk www. oesterboellekirke.dk Tilmelding: Mail: jes.erling.olesen@gmail.com Tlf. 61 68 84 21 Mødet arrangeres af Østerbølle Menighedsråd

Invitation til Åbent Hus Kimbrerparken—et særligt sted i Aars KOM OG VÆR MED søndag d 22. september kl. 10-14 Vi glæder os til at vise rundt og fortælle om de mange muligheder der skal være en del af Kimbrerparken. PROGRAM Kl. 10.15 VELKOMMEN Kl. 10.30 Rundvisning kl. 12.30 Folkemusik og KIMBRERBAL STED Fælleshuset Kimbrerparken, Kimbrerparken 60, 9600 Aars Tilmelding til Kirsten Binderup senest den 18. september 2019 på tlf. 40 30 84 41 eller til kbi@vesthimmerland.dk

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

Borgergade 17, 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 www.vesthimmerlandsavis.dk hg@vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himm erlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Produktion

Redaktør

Onsdag den 11. september

19

kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Ser du månen, Daniel. kl. 19.30 Sognehuset, Aalestrup: Sogneaften

Torsdag den 12. september Hanne Monrad Salgskonsulent

Peter Pedersen Grafiker

Lisa Bonde Sudergaard Kontorassistent

kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 18.00 P. Pladsen v/ Hotel Hvide Kro: Aktive Kvinder på tur. kl. 19.00 Bio Aalestrup: Poms kl. 19.30 Vitskøl Kloster: Vesth. Teaterforening

Thorkil Christensen

Fredag den 13. september

Annonce-ekspedition: Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81

Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Mandag den 16. september

Hyllebjerg

Sønderup Haverslev

Farsø

Vognsild

Mejlby

Østrup

Ullits Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso

Nysum Stenstrup

Vesterbølle Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Snæbum

Ulbjerg

Hobro

Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup

Møldrup Sundstrup Skals

Klejtrup

Bjerregrav Hersom

Foulum

kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00 - 16.00 Messecentret, Aars: Model hobbymesse kl. 10.00 Vesterbølle Efterskole: Høstfest og høstløb kl. 10.00 - 14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: Toy Story 4 kl. 19.00 Bio Aalestrup: Poms kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00 - 16.00 Messecentret, Aars: Model hobbymesse kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: Toy Story 4 kl. 19.00 Bio Aalestrup: Poms

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Aars

Lørdag den 14. september

Søndag den 15. september

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Trend

kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 12.00 - 16.00 Nibevej, Støvring: Åben Stald kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 16.00 Aalestrup Bibliotek: Fredagscafe kl. 18.00 Gedsted Skole: Vennepunktet kl. 19.00 Bio Aalestrup: Poms

Vesthimmerlands Avis - skrevet for læserne!

kl. 9.00 Aalestrup IC: Start på Pensionistgymnastik kl. 13.00 - 16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Aalestrup Skole: Forældremøde kl. 14.00 Bio Aalestrup: Børnefilmklub kl. 16.00 Bio Aalestrup: Børnefilmklub kl. 16.00 Aalestrup Bibliotek: Velfærsteknologi kl. 19.00 Bio Aalestrup: Poms

Tirsdag den 17. september

kl. 10.00 - 17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00 Aalestrup Sognehus: Strikkecafe kl. 13.00 Bio Aalestrup: Seniorbio kl. 17.30 K  nabergården: Aalestrup Seniorer, spisning og underholdning kl. 19.00 Kimbrerkroen, Aars: Efterårsmøde kl. 19.00 Aalestrup Realskole: Informationsaften kl. 19.00 Bio Aalestrup: Poms

Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen


11. september 2019

Side 13

Borgmester Per Bach Laursen lykønskede Orla Pedersen med Galleri Aalestrups første 10 år.

Mange gæster nød den nye udstilling og det store flotte kagebord i galleriet.

Mange deltog i fødselsdag i Galleri Aalestrup De første 10 år med galleriet blev markeret på festlig vis med kaffe, kagemand og lagkage Af Hanne Monrad AALESTRUP: En stor tom butik i en nedrivningstruet ejendom ved St. Torv i Aalestrup er blevet til en succes som galleri. Og i lørdags blev der fejret 10 års fødselsdag med kaffe, kagemand og lagkage. Gæsterne strømmede til, da dørene blev åbnet, lørdag formiddag. Ved indgangen var der hejst flag, så ingen var i tvivl om, at her var der noget, der skulle fejres. Blandt gæsterne var borgmester Per Bach Laur-

sen, som var inviteret til at holde fødselsdagstalen og de to lokale musikanter Ejner Noe og Lars Refsgaard satte den hyggelige fødselsdag stemning i gang med at spille ”Happy Birthday”. Præcis kl. 10 bød formanden for Galleri Aalestrup, Orla Pedersen, velkommen til de mange. der var mødt op til den festlige begivenhed. Borgmester Per Bach Laursen indledte sin tale med at fortælle, at det var første gang han besøgte galleriet, men absolut ikke sidste gang. Men han glæ-

dede sig over, at galleriet lå tæt på den forretning” Ester Nielsen” som han ofte som barn, besøgte sammen med sin mor. Per Bach Laursen ønskede Galleri Aalestrup tillykke med fødselsdagen og roste bestyrelsen for et godt arbejde og mange aktiviteter, som blandt andet, at medvirke i Kulturugen. Og så roste han styregruppen for at vise bredden i kunsten og det kreative udtryk. Han kunne også glæde sig over, de mange udstillere som kommer til Aalestrup fra en stor del af landet og

giver vesthimmerlændige adgang til kunsten i nærmiljøet. Et samfund som det vesthimmerlandske er afhængige af frivillige og ildsjæle som jer, der giver et rum for fællesskab, sagde Per Bach Laursen. Borgmesteren ønskede til lykke med de første år og håbede at det gode arbejde vil fortsætte til glæde for mange og at galleriet ville være et samlingsmidtpunkt for borgerne i Aalestrup. Efter borgmesterens tale blev alle gæster inviteret til at nyde kaffen og de mange både er en mere plan og lidt lettere tilgængelige første del af banen og en noget sværere og kuperet anden del af banen, så også lidt mere øvede bliver udfordret. Siden opstart i august 2018 er en større flok seniorer fra byen trofast mødtes hver mandag til et rask spil, med efterfølgende kaffe i havens pavillon. Og skulle flere have lyst til at prøve det sjove spil er alle velkommen, man dukker bare op. Det giver en masse dejligt liv i haven som beboerne nyder stor glæde af.

Softice og musik Richard Ragnwald sang for beboerne og gæsterne til frivilligfesten.

Richard Ragnwald besøgte Hesselvang HVALPSUND: For beboere og frivillige på Friplejehjemmet Hesselvang sluttede august måned med en kæmpe frivillighedsfest. Alle gæster var inviteret til kl. 15.00, hvor kaffen blev serveret i haven i bagende solskin. Leder Pia Nielsen holdt en fin velkomsttale, hvor hun bl.a. udtrykte stor taknemlighed til de frivillige med ordene: - At med denne

fest ønsker alle på Friplejehjemmet Hesselvang at takke alle vores dejlige frivillige for jeres kæmpe hjælp og indsats i årets løb, I er med til at gøre Hesselvang til et friplejehjem i særklasse. Tusind tak for det og for al jeres hjælp. Hun kom også ind på at det nu er præcis et år siden Friplejehjemmet, som det første i Nordjylland, blev certificeret som Senior

Idrætscenter. Derfor var der efter kaffen mulighed for et slag krolf eller stigegolf for dem der havde lyst. Og rigtig mange tog udfordringen op til megen indbyrdes morskab og drilleri. I forbindelse med certificeringen af friplejehjemmet som senior idrætscenter sidste år, blev der nemlig anlagt en fin krolfbane på plænerne omkring friplejehjemmet. Således at der

Efter at have fået lidt motion og måske samlet lidt appetit, diskede bestyrelsen for Friplejehjemmet op med dejlig grillmad,som

forskellige kager, mens der igen blev spillet hyggemusik og de mange gæster gik rundt for at se ”gamle” og nye udstilleres værker i det hyggelige galleri.

Mange kunstnere Der har igennem de 10 år været skiftende udstillinger med værker udført af omkring 30 forskellige kunstnere hver anden måned. Kunstnerne binder sig for en udstillingsperiode på to måneder og skiftes til at passe galleriet i åbningstiden. Med så mange kunstnere er der aldrig prode i fællesskab med husets eget køkken havde fremtryllet. Desserten var særdeles velvalgt til vejret syntes mange. Det var nemlig en softice maskine, som kunne forsyne alle 72 gæster. Softicemaskinen var lejet det meste af ugen, så beboerne nød den dejlige kolde is i sensommervarmen flere dage i træk. Festen var dog kun lige begyndt. En af Danmarks mest populære danskpopsangere Richard Ragnwald havde lagt vejen forbi Hvalpsund. Og selvom leder Pia Nielsen i sin velkomst havde nævnt at der måske ikke var så mange, der ville på dansegulvet grundet varmen, så kom det bestemt ikke til at holde stik. Aldrig så snart var Richard Ragnwald begyndt med at synge

Krolfbanen på Hesselvang bliver flittigt benyttet.

blemer med at skaffe personale i åbningstiden. Selve ejendommen blev efter en periode købt af kunstneren Poul Spanggaard, som har en permanent udstilling i den ene ende mod Vestergade. Foreningen Galleri Aalestrup lejer sig ind hos ham, og alle udstillende kunstnere betaler et beskedent månedligt beløb for at deltage. Med det store besøgstal er det også en kendsgerning, at der bliver solgt værker fra galleriet i Aalestrup.

og underholde før dansegulvet var fyldt som altid. Trods det meget varme vejr var mange friske på en lille svingom til alle Richards velkendte sange. Richard Ragnwald har optrådt med sine sange siden 1959 og de mange års erfaring fornægtede sig ikke. Faktisk kunne beboere, frivillige og personale synge med på samtlige sange i hans repertoire. Efter en festlig times tid takkede Richard Ragnwald af til lange klapsalver og et enkelt ekstranummer, yderst professionelt. Fra friplejehjemmets side håber man at et arrangement som dette, er med til at alle frivillige kræfter føler sig værdsat for det store stykke arbejde de ligger på Hesselvang.


Side 14

11. september 2019

Fjordheste-DM i rideklubben ved Skringstrup Poms

Diane Keaton i spidsen for et cheerleadinghold i filmen ”Poms”.

Tors. 12/9 - ons. 18/9 kl. 19.00

Toy Story 4

Lør. 14/9 og søn. 15/9 Lør. 21/9 og søn. 22/9 kl. 15.00

Børnefilmklub

Man. 16/9 og ons. 18/9 kl. 14.00 og 16.00

Seniorbio

Ser du månen, Daniel Tirs. 17/9 kl. 13.00

Kaffe og brød efter filmen. Bestilling nødvendig på www.bio-aalestrup.dk

Fishermans Friend

Tors. 19/9 - ons. 25/9 Aagade 1 · Aalestrup

Tlf. 98 64 10 92 Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

”Poms - Dans for livet” vises nu i Bio Aalestrup FORLYSTELSER: Filmen med cheerleading for seniorer er en munter film og livsbekræftende film som vises i Bio Aalestrup fra i morgen, torsdag. Sun Springs er stedet, hvor man kan trække sig tilbage og nyde livets gyldne efterår med andre i samme situation. Og med samme livsindstilling. Det første er Martha godt indstillet på, fordi hun ved, at hendes re-

Hotel Simested Kro Kendt for den gode Danske mad

FESTMAD FEST I HUSET: Fest til fast lav pris

3 retters veltillavet festmad, kaffe med småkager, natmad, velkomst, 1 gl. dessertvin, øl, vand & vin i 7 timer.

sterende tid her på Jorden vil blive kort. Det andet giver hende nogle problemer, for hun er ærlig talt ikke meget for de klubber, som det er obligatorisk at melde sig til. Inspireret af naboen Sheryls ”ulovlige” pokerklub, beslutter Martha sig for at starte et cheerleadinghold. Trods modstand fra Sun Springs sødt smilende og selvbestaltede præsident Vicki, trods mangelfulde træningsforhold, trods stive lemmer og ømme led (heraf flere kunstige) og trods forsøg på at latterliggøre

Fjelsø Forsamlingshus Udlejning

30 72 49 86 27 61 13 tlf. 51 www.fjelsoe-klotrup.dk

de gråhårede pomponssvingende kvinder lykkes det Martha at stable holdet på benene... og at svejse et ubrydeligt sammenhold blandt de rebelske pensionister. ”Poms - Dans for livet” er en livsbekræftende komedie om, at få det bedste ud af livet hele livet. Instruktøren Zara Hayes har som brite altid været fascineret af cheerleading som amerikansk fænomen - og af at også modne kvinder dyrker det. Med Diane Keaton som begejstret medspiller har hun stillet en flok meget erfarne skuespillerinder den udfordring at lære cheerleading; bl.a. Jacki Weaver, Pam Grier og Rhea Perlman. Der står i reglerne, at man kan tilmelde sig cheerleading-konkurrencen i gruppen 18+... der står ikke plus hvor meget...

SKRINGSTRUP: I forrige weekend blev der i samarbejde med Fjordhesten Danmark holdt DM for fjordheste på Rideklubben Birken. Det var 16. gang, der blev holdt DM for fjordheste og ottende gang, det blev holdt på og i samarbejde med Rideklubben Birken. Der blev fundet nye Danmarksmestre i dressur og spring, for både junior og senior og i kørsel med 1- spand. Samtidig med DM blev der afholdt sommerstævne, hvor alle kunne deltage med deres fjordhest på forskellige niveauer. Der blev redet dressurklasser lige fra LD1- til LA4-niveau. DM i junior dressur blev redet indledende i LA1 og finale i LA2. DM i senior dressur blev redet indledende i LA4 og finale i LA6. Ved DM i spring for junior blev der sprunget 80

cm i indledende runde og 85 cm i finalen og for senior blev der sprunget 85 cm i indledende runde og 90 cm i finalen. Kørselsdelen foregik i tre discipliner - dressur, forhindringskørsel og maraton. Der var deltagelse af lokale ryttere fra Rideklubben Birken i både senior dressur (Pia Rosenhøj Hansen og Anna Breum Andersen) og i senior spring (Frederikke Busk). Ved DM i kørsel med 1-spand var Rideklubben Birken rigtig godt repræsenteret med deltagelse af både Jens Høgh, Helle Graves, Sanne Hansen, Rita Holm Vestergaard og Maibrit Bach Sørensen. Sidstnævnte Maibrit Bach Sørensen endte med at hive DM-titlen hjem i kørsel med fjordhesten, Birkens Nando, mens Helle Graves opnåede en 3. plads med fjordhesten, Birkens Mollie Sue.

Fra

498,-

Pænt dækkede borde og personale er med i prisen

Min. 15 kuverter

Maibritt Bach Sørensen fra Rideklubben Birken blev Danmarksmester i kørsel med 1-spand.

FESTMAD UD AF HUSET: Tilbud

1 ret fra

2 retter fra

3 retter fra

109,- 149,- 170,-

Tilbud skal bestilles mindst 5 dage før ønsket levering. Fri levering inden for 20 km. ved køb for min kr. 2.000.

Min. 10 kuverter Se de mange valgmuligheder på vores hjemmeside: www.simested-kro.dk eller kom forbi, og hent vores menuforslag

Woodstock ’69 - en hyldestkoncert Fredag den 27. september 2019 kl. 20.00

I sensommeren '69 samledes 450.000 mennesker foran en scene på en mark et par timer nord for New York. På scenen stod en nærmest endeløs række af tidens - og eftertidens - største musikalske ikoner. De kommende tre dages koncerter og kaos skulle gå over i historien som en af vor tids største og mest skelsættende kulturelle begivenheder. Oplev en musikalsk hyldest fra en række af landets bedste musikere til musikken og tidsånden fra en af nyere tids vigtigste musikalske milepæle.

www.vmalfa.dk KULTURPARTNER:

Boldrupvej 75 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 13 • www.simested-kro.dk

www.vmalfa.dk - info@vmalfa.dk - 96 98 00 50

Forsvar din bil mod rustangreb 18 ÅR

Bestil tid til undervognsbehandling nu - op til 18 års garanti på nye biler. Gratis lånebil.

Klejtrup Auto v/ J. Skals · Industrivej 2 Tlf. 98 54 61 93 www.klejtrupauto.dk · Følg os på


11. september 2019

Side 15

Husene koster mere i Vesthimmerland Stadig mere for pengene trods syvendeplads

Farveskiftende glas er mere komfortable for øjnene.

Farveskiftende glas kan hjælpe lysfølsomme øjne SUNDHED: Rigtig mange mennesker døjer med trætte, ømme eller lysfølsomme øjne efter en lang dag. Det skyldes typisk skarpt UV-lys eller skadeligt blåt lys, så løsningen kan for mange være at skifte til farveskiftende glas. Ifølge LeneKorsgaard Hansen fra Aalestrup Optik er det intelligente glas mere komfortabelt for øjnene. Undersøgelser viser, at hele 90 pct. af dem, der besøger en optiker, har lysfølsomme øjne, og syv ud af ti vil gerne have mere information om problemet. Den tendens kan Lene Korsgaard Hansen fra Aalestrup Optik nikke genkendende til. Hun forklarer, at problemerne ofte skyldes skarpt UV-lys og skadeligt blåt lys, som er hård kost for øjnene - men at farveskiftende brilleglas heldigvis nemt kan afhjælpe generne. Farveskiftende glas er klare brilleglas, der gradvist skifter til en mørkere farve, når glasset rammes af UVlys. Sidder man indenfor - uden vinduer i nærheden - vil brilleglasset være helt klart, men går man udenfor, reagerer glasset med det samme på lysskiftet og ”farver op” næsten som en almindelig solbrille. Farveskiftet fra klart til mørkt skyldes, at molekylerne i glasset udvider sig, når glasset påvirkes af UV-lys, og til dels ved temperaturskift. Modsat tidligere tiders farveskiftende brilleglas, der ofte havde en konstant brunlig tone, har de fleste slags farveskiftende glas i dag meget mindre - eller slet ingen - toning, når de er uden UV-påvirkning. En ny teknologi gør desuden skiftet fra klart til farvet meget hurtigere, så man ikke skal vente på, at farven forsvinder, når man går indenfor. - Det er rigtig smart, når man veksler meget mellem at være ude og inde - og for folk, der primært arbejder udenfor og finder det be-

sværligt at skifte mellem flere par briller, når de af og til skal indenfor, forklarer Lene Korsgaard Hansen og fortsætter: - De første modeller havde en konstant restfarve, som mange ikke brød sig om. Vi er kommet meget længere i dag, hvor glassene er helt klare, når de ikke udsættes for lys. Så slipper man for spørgsmålet om, hvorfor man har solbriller på indenfor, smiler Lene Korsgaard Hansen. Farveskiftende glas kan være et fantastisk alternativ til solbriller, men faktisk er de ikke kun nyttige om sommeren. I overgangsperioden fra forår til sommer og fra sommer til efterår, hvor solbrillen ligger pænt på sin plads i skuffen, kan øjnene også have brug for beskyttelse. - Glassene bliver mørke selv på en overskyet dag og beskytter dermed på dage,

hvor UV-lyset er ekstra skarpt. De blokerer nemlig for UV-lyset og filtrerer skadeligt blåt lys. Derfor plejer jeg at sige, at man skal se briller med farveskiftende glas som en komfortbrille, siger Lene Korsgaard Hansen. De farvede glas findes i forskellige farver, ligesom det er muligt at få dem med spejleffekt for et mere ungt og cool look. - De kan endda kombineres med dit yndlingsstel, så du blot får nye glas og beholder din sædvanlige stil, pointerer Lene Korsgaard Hansen, som fører flere forskellige typer farvede glas. Hun ser en klar tendens til, at de færreste vender tilbage til almindelige glas, hvis de først har prøvet de smarte farveskiftende glas. Er man alligevel i tvivl, om farveskiftende glas er noget for én, kan man helt uforpligtende prøve dem hos Aalestrup Optik.

KLINIK FOR

FODTERAPI

Ikke en solbrille

YVONNE OVERGAARD

Tlf. 2068 - 7141

Jernbanegade 1 • Aalestrup • Tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” • Tilskud via udvidet helbredstillæg

Frisørbehandlinger til hele familien permanent makeup, extensions og negle

VESTHIMMERLAND: I to ud af tre kommuner er huspriserne steget i løbet af det seneste år, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. Samtidig er huspriserne generelt steget med 2,5 procent på landsplan, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris sætter ny rekord. I Vesthimmerland er stigningen i huspriserne på 10,6 pct, og er ikke det eneste landlige område, hvor priserne stiger mere end gennemsnittet. Morsø ligger i top med en stigning på 20,8 pct., Lemvig nr. to med 18,6 pct., og så kommer Norddjurs på 3. pladsen med 12,6 pct. Huspriserne er steget i 67 kommuner i løbet af det seneste år, og de positive takter er nogenlunde jævnt fordelt over hele landet og mellem land- og by-områder. - Der er livlig handelsaktivitet på markedet for villaer og rækkehuse. I midten af august kunne vi for eksempel konstatere fremgang i antallet af bolighandler i 58 kommuner. Derfor er det også naturligt, at vi nu ser, at priserne stiger i takt med den øgede efterspørgsel på området, forklarer Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Prisstigningerne gør sig ikke kun gældende lokalt. Også på landsplan kan der konstateres en fremgang i salgspriserne på 2,5 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det bringer den gennemsnitlige kvadratmeterpris op på 14.409 kroner, hvilket er

Du trykker bare

98 64 12 55

det højeste niveau i de sidste 10 år. Her ligger Vesthimmerland med en kvadratmeterpris på 6.716 kroner betydeligt under gennemsnittet både på landsplan og i Nordjylland - så man får altså en del mere for pengene, hvis man kan leve med 10 mins. kørsel ekstra til arbejdet. - Effekterne af den lave rente, øget beskæftigelse og de generelt gode konjunkturer har spredt sig til hele landet. Derfor ser vi frem-

Top 10: Her stiger salgspriserne mest Kommune Morsø Lemvig Norddjurs Kerteminde Glostrup Viborg Vesthimmerland Fredericia Vejen Vordingborg

Åbningstider: Man.-tirs. og fre. 09.00 - 17.00 Onsdag-Lukket eller efter aftale

Heidi

Tors. 09.00 - 19.00 Lør. 10.00 - 13.00 Online booking Tlf: 98 99 96 20

DALGAARDSVEJ 2

• 1 lagerhal på 500 m2 + 1 lagerhal på 320 m2 - begge med kontor og velfærdsfaciliteter • 1 villa på 206 m2 Kan lejes samlet eller hver for sig.

Henvendelse tlf. 20 31 44 90

BLIV MEDLEM

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS - TLF. 98 62 24 13 - www.aarsbo.dk Mandag - onsdag 9-16 ● Torsdag 10-17 ● Fredag 9-12

✔ Vikarservice

• Ring og tag en

Landbrug Erhverv Transport

uforpligtende snak med os

✔ Haveservice

Borgergade 4 • 9620 Aalestrup

Hjemmehjælp

A er frit Himmerlands Tryk-- valget /S valget er dit A Himmerlands Tryk /S Borgergade 17 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 12 55 post@himmerlandstryk.dk

Ændring seneste år (%) 20,8 % 18,6 % 12,6 % 11,3 % 10,9 % 10,9 % 10,6 % 9,9 % 9,8 % 9,7 %

Udlejes i Aalestrup

• Vi hjælper gerne

Dorte

Gns. kvm.pris i kr. august 2019 6.048 6.086 7.689 11.396 26.239 11.103 6.716 12.965 7.776 7.987

(Tabellen viser ændringen i priserne på villaer og rækkehuse fra august 2018 til august 2019. Kilde: Boligsiden.)

- så trykker vi resten

med udformningen

gang i salgsprisen i samtlige regioner både målt på det seneste år samt i den sidste måned, siger Birgit Daetz. Det er ikke kun på markedet for villaer og rækkehuse, at priserne har taget et nøk opad. Det samme gør sig gældende for ejerlejligheder og sommerhuse. Priserne på sommerhuse er steget med 3,7 procent igennem det seneste år i hele landet, og for ejerlejligheder ligger tallet på omkring én pct. på landsplan.

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40


Side 16

11. september 2019

Ingen 40-årskrise i privatforbruget

Vores læsere bruger mange penge Over 75% af privatforbruget foretages af folk over 40 år, og tre ud af fire af dem læser den lokale ugeavis. Så har du noget at sælge, er det her du skal annoncere for at få fat i de forbrugere, der køber mest. Kilde: Danmarks statistik, Index Danmark m.fl.


11. september 2019

KØBES:

Himmerlandsavisernes

SekS lokale aviSer for Samme priS!

SÆLGES:

73.621 eksemplarer

Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag den 14. september og søndag den 15. september fra kl. 10.00-16.00. Masser af nye ting. Kom og få en stand udenfor. Loppepigerne. Tlf: 40 18 57 18

HIMMERLANDS AVISERNE

Afretter/Tykkelseshøvl, Udsugning, Båndsav, Afkorter/ Gearingssav med arbejdsbord, Bordrundsav med bord på hjul, Trædrejebænk, Jet 1220 Plano limspænder, Søjleboremaskine. Tlf: 23 61 39 25

...fra kyst til kyst

MOPA2 havjagtbåd, høj kaleche, havnepresenning, trailer, Mercury 9,9 hk, div. udstyr. Kr. 15.000. (Støvring). Tlf: 21 47 39 68

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Lokkefugle: 27 ænder + 10 duer + 1 krageugle m. snoretræk. Samlet pris kr. 500. (Støvring). Tlf: 21 47 39 68

- en stærk løsning… KØBES: Gammelt jern og metal afhentes gratis. Store mængder købes. Ring til Thomas. Tlf: 40 54 18 39 Alt i gamle knallerter købes. Gamle knallerter, Yamaha fs1 4 gear, Honda DAX, Suzuki k50, Puch MS/VZ/maxi, Honda med flere. Tlf: 28 45 04 08 Gammelt jern og metal afhentes. Større mængder købes. Tlf: 40 28 61 89

SÆLGES:

INDLEVERING:

Top pris gives! Dødsbo og indbo fra 1930-70´erne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

loppemarked

Bedste pris gives! Dødsbo og restbo købes. Vi kommer med kort varsel, vi løser opgaver hurtigt og afregner inden rydning. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34 Møbler: Teaktræ, palisander samt design møbler. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34 Nye vinduer eller døre? Så er det AG vinduer du spør. Vinduer og døre efter mål i aluplast, så ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

Side 17

3 pers. tremmesofa i lys bøg med lyse læderhynder (meget velholdt) kr. 950. Tlf: 24 21 75 70 Superwash strømpegarn, 10 ngl. kr. 100. Kniplebrædt m. valse (nyt) + 100 pinde kr. 500. Babysam weekendseng m. madras kr. 300. Pfaff overlocker + sytråd kr. 1.500. Kompost-orm, ca. 100 stk. kr. 50. Ny Bernina overlocker kr. 2.000. Bedst morgen eller aften. Tlf: 42 61 33 87 Brændeoven Contura 510, år 2007. Prøvningsattest medfølger. Tilbud modtages. Tlf: 21 44 46 11

AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL: God reol, egetræ, H.191cm, br. 270 cm, pris 500 kr. God dobbeltseng, br. 180 cm x L. 200 cm, h.50 cm bygget på træramme 6 cm, m. 2 madrasser 90 x 200 cm og 1 madras 180 cm x 200 cm og topmadras 180 x 200 cm, kappelagen og kuvertlagen medfølger. Pris 300 kr. Tlf: 21 13 26 87

annonce@himmerlandsgruppen.dk BETALING KONTANT ELLER

Fejlkøb, 2 stk. boxmadrasser m/ topmadras og meder, 80 x 200. Nypris: 3.795 kr. (7.100 kr.) kan afhentes for 1.700 kr. Tlf: 26 42 88 89 Hækplanter, Liguster ”Liga”, 2 års planter, fine og sunde planter med et godt rodnet. Sælges pr. 1. okt. Tlf: 21 37 95 99 Brænde sælges! Gran 200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30

TLF. 70779

Hø i små baller sælges. Tlf: 22 78 14 14

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annoncepladser

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande!

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Annoncen sendes til:

Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars

SENEST kl. 9.00 9.00 senest fredag fredag kl.

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og overføre via Mobilepay på tlf. 70779 Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPEMARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 Tlf: XX XX XX XX

LOPPEMARKED

DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.


Side 18

11. september 2019

Der er stor interesse for hobbymesse i Aars Succes med forårets Modelhobbymesse fører til en gentagelse af messen i den kommende weekend VESTHIMMERLAND: Messecenter Vesthimmerland har igennem flere år afholdt ModelHobbymesse i det tidlige forår. Interessen fra udstillere og publikum har været stigende år efter år. - Efter dette forårs ModelHobbymesse med til dato flest udstillere og besøgende, besluttede vi at starte en efterårsudgave af Modelhobbymessen, udtaler Sonny L. Nielsen, der sammen med Messecenter Vesthimmerland står for afvikling af messen. Den nye Modelhobbymesse afvikles i weekenden d. 14. - 15. september. Vi vurderede, at der var poten-

tiale og efterspørgsel til at lave endnu en årlig messe i efteråret, så det var bare at komme i gang, og allerede i februar efter messen tog vi imod de første tilmeldinger til september messen, så tiltaget er blevet taget godt i mod fra udstillerne, fortæller Sonny L. Nielsen. En udvidelse til to årlige messer giver også nye muligheder, posen er rystet og det giver plads til ændringer, nye tiltag - og ikke mindst nye udstillere. 3D print er en hurtigt voksende del af modelhobbyverdenen og derfor er vi rigtig glade for at kunne afsløre, at 3D Eksperten kommer med en stor stand med ar-

AALESTRUP EL-SERVICE

b

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

Arne Knudsen

20 14 61 01

El-installationer i bolig og industri

På Modelhobbymessen i Aars kan man blandt meget andet se modeltog.

bejdende printere og salg, og for dem der ikke selv har mod på at springe ud i det,

har vi allieret os med Made in Aalborg som kan hjælpe fra kundens ide om en mo-

Kontrolleret færdig beton - også pumpning af beton

MOBIL BETON ApS Din lokale VVS’er

Vand - Varme - Gas - Olie - Varmepumper

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Industrivej 2b, 9640 Farsø Tlf.: 9863 3022

p

info@abpvvs.dk | www.abpvvs.dk

¤Nybygninger Landbrugsbyggeri ¤Tilbygninger Jord/beton ¤FliseNybyggeri og klinkearbejde ¤ Reparationer M.B.D. Reparationer ¤ Kloak Betonarbejde ¤ Totalentrepriser

v/

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Telefon 30 86 96 70

Murer- og byggefirMaet DalsgaarD a s

del til den færdige 3D printede model. Messens kendetegn er en

TIL PRIVATE OG ERHVERV Ring for tilbud

- til aftalt tid - til den rigtige pris!

MØLDRUP VINDUESPOLERING

Flemming Dalsgaard

Toftegaardsvej 11 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 93 91 . Mobil 23 41 17 91

Quick-Guide Quick-Guide - til din lokale fagmand

Beton/Cement: Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

Elektriker:

EL-KONTAKTEN A/S Alt i El-installation

• Alt i hårde hvidevarer • Ny – og tilbygning • Landbrugs-installationer • Industri-installationer • Data-installationer

• Tyverisikring • El-rådgivning • Luft/luft Varmepumper • Luft/vand Varmepumper • Solceller

En lys idè/Bojsen El 98 64 13 00 / 40 59 80 80 Aalestrup El-Service 20 14 61 01 El-Kontakten 86 69 61 88

Tømrer/Snedker: Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15

VVS: Tonnys VVS A/S 86 69 18 38 Arne Bach Pedersen VVS 98 63 30 22

TONNYS VVS A/S Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester

MØLDRUP • AALBORG • VEJLE • AARHUS • VIBORG

Tlf. 86 69 18 38 Vi er medlem af:

Murer/Entreprenører:

Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10

www.moldrupvinduespolering.dk

Kontor og værksted:

Møldrup Vinduespolering 70 25 11 21

Tryksager:

Nørregade 22 · 9632 Møldrup Tlf. 70 25 11 21

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Hus og Have:

Murer- & Byggefirmaet Dahlsgaard ApS 98 64 93 91 / 23 41 17 91

stor bredde indenfor modelhobby. Vi har aldrig været bange for at gå i utraditionelle retninger, hvilket også ses denne gang hvor spilforeningen Fantasy Vesthimmerland kommer med figurspillet Warhammer 40K og spiller begge dage på deres hjemmelavede landskabsplader med figurer de selv har malet og ændret så det passer netop til dem. Messen vil være fyldt med fjernstyrede modeller (RC), dukkemøbler, modelbiler, motorcykler, traktorer, både, tog og meget mere, så rig mulighed for en god oplevelse og måske et køb af drømme modellen, slutter Sonny L. Nielsen.

Mail: post@el-kontaktenas.dk

Find DIN fagmand - i Vesthimmerlands Avis

Mere end 30 års erfaring

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: info@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Papirulds isolering - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri

Arne Albertsen og Martin Nielsen

Arne tlf. 20 44 84 15, Martin tlf. 20 45 84 15


11. september 2019

Side 19

Over 28.000 elever er blevet testet for ordblindhed nationalt. Det er skolen og lærerne, der indstiller børnene til en test for ordblindhed - i bedste fald i dialog med elev og forældre.

Ekstra hjælp til ordblinde i Vesthimmerlands Kommune VESTHIMMERLAND: Ordblindhed kan ikke kureres. Men med hjælp og god og grundig undervisning, kan ordblinde også få en god uddannelse på lige fod med andre.

I Vesthimmerlands Kommune kører alle folkeskoler et undervisningsforløb, der har fokus på at understøtte ordblinde elevers læring. ”Ordpiloterne” er et

undervisningsforløb, der bliver tilbudt alle ordblindetestede elever fra 4.-6. klasse. Fokus i projektet er, at eleverne skal blive dygtige til at benytte kompenserende it i undervisningen,

så de kan udvikle sig fagligt KØB BILLET NU og deltage i det faglige fællesskab i klassen. der er rift om de bedste pladser... Når en elev bliver testet ordblind, tilbydes eleven en Ordpilotuddannelse på 30 lektioner. Sammen med andre ordblinde lærer eleven at bruge læse- og skrivestøttende it-programmer på computer og mobiltelefon og hente lydbøger mm., som kan understøtte deres læring. Forældrene bliver inviteret til informationsmøde om forløbet, så de kan støtte eleven derhjemme. Dertil bliver de inviteret på besøg i forløbet undervejs og er selvfølgelig med til diplomoverrækkelse ved kursets afslutning. - Det er dejligt at se, at både lærere og elever oplever succes med tiltaget. Det er vigtigt med fokus på, at ordblindhed ikke er en hindring, men kræver andre forudsætninger. Derfor ønsker vi, at alle børn får lige muligheder for at blive så MUSICAL BILLET FRA KR. 330,dygtige, som de kan, siger MUSICAL BILLET FRA KR. 330,NEM PAUSE (ØL, VAND, VIN M.M.) KR. 65,formand for Børn- og FaNEM PAUSE (ØL, VAND, VIN M.M.) KR. KR. 249,-65,SHOWMENU (TAPASBUFFET) milieudvalget, Inger Niel(TAPASBUFFET) KR. 249,SHOWMENU KØB BILLET PÅ BILLETBUTIK.DK sen (V). MUSICAL BILLETKØB FRA KR. 330,BILLET PÅ BILLETBUTIK.DK Ordpilotuddannelsen MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - TLF.: 9862 4800 har allerede kørt i skoleåret NEM PAUSE (ØL, VAND, VIN info@mcvh.dk M.M.) KR. 65,- www.mcvh.dk 2018/2019, hvor 83 elever MESSECENTER VESTHIMMERLAND MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - TLF.: 9862 480 (TAPASBUFFET) KR. 249,SHOWMENU har været igennem uddaninfo@mcvh.dk - www.mcvh.dk MESSECENTER VESTHIMMERLAND nelsesforløbet på de 12 fol- KØB BILLET PÅ BILLETBUTIK.DK keskoler. Flere skoler er i MESSECENTER VESTHIMMERLAND gang med at videreudvikle MESSEVEJ 1 - 9600 AARS - TLF.: 9862 4800 på projektet og lave kurser for elever i overbygningen. info@mcvh.dk - www.mcvh.dk MESSECENTER VESTHIMMERLAND

MCVH DK

MCVH DK

MCVH DK

MCVH DK

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.25 The Call Amerikansk thriller fra 2013 Jordan har mange års erfaring på alarmcentralen, da hun en dag modtager et nødopkald fra teenageren Casey. Casey er blevet bortført og befinder sig i bagagerummet på en bil. I en kamp med tiden må Jordan træffe hurtige beslutninger med bevidstheden om, at en enkelt fejl vil få fatale konsekvenser.

Kl. 20.45 Unge Morse Engelsk krimi fra 2018 Tt mistænkeligt dødsfald fører Morse til den lokale biograf og en gådefuld sag med tråde til både filmholdet og Oxfords underverden. Thursday har besøg af sin blærerøvsagtige bror, mens en lidenskabelig nat med en ung kvinde truer med at bringe Morse i forlegenhed.

Kl. 22.10 Den hemmelige agent Britisk thrillerserie fra 2016 London, 1886. Verloc bestyrer en sexshop i Soho. Han er blevet hyret af den russiske ambassade til at spionere mod en anarkistisk celle. Russerne giver ham til opgave at sprænge observatoriet i Greenwich i luften og få det til at ligne et terrorangreb, så myndighederne slår ned på anarkisterne.

Kl. 20.00 Vild med dans Åbningsaften 12 par debuterer på et helt nyt dansegulv, når Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller byder op til dans i 16. sæson af ”Vild med dans”. The Antonelli Orchestra leverer den fantastiske musik - og dommerne de kærlige og kontante kommentarer.

Kl. 22.05 How to Lose a Guy in 10 Days Amerikansk romantisk komedie fra 2003 Den succesfulde kvindeblads-journalist Andie kommer på en hård opgave. Hun skal skrive en artikel om de ting kvinder gør, som driver mænd til vanvid. Derfor skal hun indenfor ti dage finde en fyr, få ham til at forelske sig i hende og bagefter få ham til at droppe hende.

Kl. 21.00 Aldrig mere i morgen Dansk drama fra 2017 Den ældre succesrige kunstner, Thorvald, har et stort ego og mener, at han er både udødelig og uundværlig. Men da hans hjerte en dag holder op med at slå, er han ikke parat til at forlade denne verden. En engel giver ham en sidste chance for, som usynlig og fri sjæl, at gå rundt blandt sine efterladte.


Side 20

11. september 2019

Danebo

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere · valuarer · MDE NYHED

Vøvelholmvej 20 - Aalestrup

Natur og stilhed

ÅBENT HUS

Her på Vøvelholmvej i den flotte natur i Skatskov finder du denne landvilla med tilhørende udhuse, som kan anvendes til mange formål. Her er der stille og roligt og det mest "larmende" er blot naturen. Trods det så er du kun få minutters kørsel væk fra hovedvej A13 så turen til Viborg eller Aalborg kan klares på ca. en halv time. Kort sagt her finder man ro og er i et med naturen.

Med tilmelding fredag d. 13/09 kl. 09.00 til 17.00

NYHED

Aabrinken 8 - 9620 Aalestrup

Skøn beliggenhed

ÅBENT HUS

Når jeg skriver, om denne ejendom, at der ikke findes bedre beliggenhed i Aalestrup og det er et lille stenkast fra åen, så vil de fleste sige, ja,ja den har vi hørt før, de overdriver altid, så vil jeg bare sige: - kom og kig og få syn for sagen, her får man virkeligt noget helt specielt, åen snoer sig ind imod ejendommen, niveauforskellen gør, at man får en HELT, HELT fantastisk udsigt over åen.

Med tilmelding fredag d. 13/09 kl. 09.00 til 17.00

E Pris 1.195.000 Udb. 60.000 Ejerudgifter/md. 1.866 Brt/nt u/ejerudg. 4.802/4.152

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb.

3.783 m2 169/45 m2 6/4 1920/1988

D Sag Kontakt

NYHED

91302625 98622400

Rolighedsvej 2A - Aalestrup

Charmerende villa

ÅBENT HUS

Virkelig charmerende villa kort afstand til skole, institutioner, indkøb og offentlig transport. Villaen er højt beliggende med udsigt over byens tage, og den utrolig smukke blodbøg giver noget sjæl, charme og historie, til denne indbydende villa. Villaen fremstår med pudset hvidmalet facade. Haven er indrettet med mange hyggelige rum og en smuk bøgehæk, som omkranser den dejlige rummelige haven.

Med tilmelding fredag d. 13/09 kl. 09.00 til 16.00

Pris 1.595.000 Udb. 80.000 Ejerudgifter/md. 1.749 Brt/nt u/ejerudg. 6.170/5.455

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb.

856 m2 208/80 m2 7/6 1962/1977

NYHED

Grund Bolig Rum/vær. Opført

987 m2 125 m2 4/3 1920

Hyggelig landejendom Søger I en hyggelig ejendom med en indbydende bolig, god udhusplads og på en fordelagtig placering? Så se med her. I kommer på hovedvej A13 på et øjeblik og motorvej E45 på 15 min., så I på 20-35 min. kommer til Viborg, Randers og Aalborg. Huset er godt og stærkt opført, og præsenterer sig rigtig flot, både ude og inde. Her bydes I velkommen til 138 lyse boligkvadratmeter i husets 2 plan.

Med tilmelding fredag d. 13/09 kl. 09.00 til 17.00

D Sag Kontakt

91303312 98622400

Pris 765.000 Udb. 40.000 Ejerudgifter/md. 1.573 Brt/nt u/ejerudg. 2.990/2.659

7.442 m2 138/9 m2 4/3 1911

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

Sag Kontakt

91303147 98622400

TO HOLD GIK FORGÆVES!

ÅBENT HUS

Vind

91303316 98622400

Gl. Viborgvej 27, Aalestrup

ÅBENT HUS

E Pris 850.000 Udb. 45.000 Ejerudgifter/md. 1.465 Brt/nt u/ejerudg. 3.326/2.939

Sag Kontakt

Med tilmelding lørdag d. 14/09 kl. 13.00 til 14.00

10.000 k r. til byggem arked C Knabervej 158 - Fjelsø

Markedsdalen 70 - 9620 Aalestrup

God og velholdt villa til familien, der ønsker fredelige omgivelser og meget for pengene. Her kommer I til at få en stille og rolig hverdag, i en rigtig hyggelig landsby, hvor der er et rigtig godt sammenhold.

195 kvm stuehus -fem værelser, badeværelse med kar, hyggeligt køkken, bryggers og to stuer. Delvist overdækket terrasse. 16 hektar jord - 13.5 udlejet. Løsdriftsstald på 400 kvm og garage/fyrrum på 124 kvm. Velholdt!

Meget for pengene!

Er boligen klar

E

Pris 450.000 Udb. 25.000 Ejerudgifter/md. 1.091 Brt/nt u/ejerudg. 1.860/1.607 Sag 91302626

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

Landbrug med 16,5 ha god jord.

SOLGT

755 m2 147 m2 4/3 1909/1984 98622400

Lignende søges Sag

91302792

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

164.379 m2 195 m2 7/5 1970/2005 98622400

til at blive vist frem?

Bestil et gratis Salgstjek inden den 3. november 2019, og deltag i konkurrencen om et gavekort på 10.000 kr. til et byggemarked nær dig. Så er der lidt til at pifte boligen op med.

C Lindevej 29 - 9620 Aalestrup

Lindevej 19 - 9620 Aalestrup

Her på Lindevej 29 finder du en velholdt bolig med en udestue man godt kan tillade sig at være stolt af. Det er en bolig som sælger har passet meget på. En oplagt familievilla. Vi glæder os til at vise jer rundt.

Flot og velrenoveret villa i roligt og attraktivt kvarter i Aalestrup. Villaen fremstår virkelig pæn og velholdt, og har gennemgået en del renoveringer. Kontakt EDC for en fremvisning af denne flotte villa.

Velholdt villa på god adresse i Aalestrup

Læs mere på edc.dk/bestil

SOLGT

Lignende søges Sag

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

C

91302458

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

1.028 m2 127 m2 4/3 1970/2009 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Flot villa

KØBSAFTALE UNDERSKREVET Sag

91302925

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

725 m2 182 m2 5/5 1966/1978 98622400

En del af byens liv

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 37 - 2019  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 37 - 2019  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement