Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 16 · 113. årg. Mandag, den 15. april 2019

LÆS INDE I AVISEN: Glad formand i Aalestrup træder tilbage

- Læs side�����

Gennem årene har der været mange spejderaktiviteter i Aalestrup. På dette arkivfoto er det en dyst i sækkeløb.

75 år med KFUM-spejdere i Aalestrup AALESTRUP: 1. april var det 75 år siden KFUMspejderne i Danmark fik en selvstændig gruppe i Aalestrup. På denne dag i 1944 aflagde 11 lokale unge spej-

derløftet. Siden er det gået stærkt for Oles Torp Gruppe som holder til i spejderhuset ved Rolighedsvej. Overenskomsten mellem KFUM-spejdernes hoved-

bestyrelse og grupperådet i Aalestrup blev underskrevet 10. maj 1944 hvor også kontingentet blev fastsat til 50 øre år. måned. Oles Torp Gruppe er

Vi ønsker alle en God Påske

opkaldt efter den Ole, som byggede det første lille hus i det område (torp) der senere blev til Aalestrup.

Læs mere side 3...

▪ 4 års fuld garanti på over 300 udvalgte hvidevaremodeller.

▪ Mange års erfaring og vores rådgivning er altid gratis.

▪ Vi forhandler alle de kendte kvalitetsmærker.

▪ Gratis levering og indbæring.

Kontakt Karl-Åge på tlf. 9671 4321 og få skarpeste dagspris på dine hvidevarer.

Brugsvej 7, St. Ajstrup, 9240 Nibe Tlf. 98 35 53 11, st-ajstrup.dk Mandag-fredag 9:00 - 17:30 Facebook.com/stajstrup

2


Side 2

Tømmerhandler Tom Berntsen stopper som formand for AIF Erhvervsklub, men fortsætter i bestyrelsen.

Erhvervsklub i Aalestrup havde god vind i sejlene Tømmerhandler Tom Berntsen stopper som formand Af Thorkil Christensen AALESTRUP: Fremgang i medlemstallet, god mødedeltagelse og fin økonomi. Sådan er situationen for AIF Erhvervsklub i Aalestrup, og det var da også en glad og tilfreds formand, tømmerhandler Tom Berntsen, der orienterede om årets gang ved generalforsamlingen, som blev gennemført med et halvt hundrede deltagere på Hotel Simested Kro. - Mange andre foreninger oplever desværre at medlemstallet daler, men det sker ikke hos os, sagde Tom Berntsen og benyttede lejligheden til et lille reklamefremstød så virksomhedslederne kan få medarbejdere med i klubben til rabatpris. Klubben har 74 medlemmer - en fremgang på to siden generalforsamlingen i 2018. Økonomien er god selv om klubben har haft samme kontingent i adskillige år. Formålet med AIF Erhvervsklub er bl. a. at støtte Aalestrup Idrætsforening økonomisk, at medvirke til at skabe udvikling i Aalestrup og at skabe netværk

for medlemmerne. I 2018 blev der skænket 37.500 kr. i tilskud til idrætslivet, klubben har medvirket til igangsætning af det kommende sundhedshus ved Testrupvej, og medlemmerne har flittigt deltaget i aktiviteter. - Så vi må konstatere, at alt er lykkedes. Nogle af de idrætsaktiviteter som klubben har støttet er Himmerlandsløbet, lokale unges deltagelse i Ikast Cup, køb af gymnastikredskaber, håndboldtur, løbeklubbens ”kobberbryllup” m.m., sagde Tom Berntsen.

Stor aktivitet For medlemmerne har der været fællesarrangementer med spisning og nytårskoncert, generalforsamling med foredrag af TV-direktør Lone Sunesen, Holstebro, besøg i hospitalsbyen i Aalborg og bustur med regionsrådsmedlem Per Bisgaard, Aalestrup som guide til området ved Sygehus Syd, skovtur til Lindenborg og besøg på Rold Skov Savværk med skovfoged Ruben Kannegaard, og et velbesøgt møde om det nye sundhedshus i Aale-

P LITIrapporten for Aalestrup Bil i brand i Gl. Nørager GL: NØRAGER: Klokken 02.49 natten til fredag fik politiet melding om en brand i en bil, der stod tæt på en beboet ejendom. Bilen var blevet parkeret ved en ejendom på Ømarksvej ved Gl. Nørager, men efter et stykke tid var der opstået ild i motorrummet. Politi og brandvæsen var hurtigt på stedet

og sikrede, at ilden ikke spredte sig. Politiet oplyser, at bilen nu vil blive undersøgt for at finde brandårsagen.

Revisor Anne Marie Klitgaard - ny i bestyrelsen.

strup Idrætscenter. - Det er endvidere særdeles glædeligt, at arbejdet med sundhedshuset har ført til, at vi har fået en ny kvindelig læge til området. Lægen har overtaget ydernummeret efter den tidligere læge i Gedsted og praktiserer fra klinikken i Gedsted. Samtidig er der åbnet for et samarbejde med lægerne i Aalestrup, sagde Tom Berntsen. Der blev orienteret om modellen for det kommende sundhedshus som kommer til at bestå af to dele: Et lægehus som opføres og udlejes af Vesthimmerlands Kommune og et sundhedshus som opføres og udlejes af en nystiftet fond i Aalestrup. Erhvervsklubbens medlemmer får mulighed for at støtte opførelsen af sundhedshuset - og kommunen søger nu Sundshedsministeriet om yderligere to mio. kr. i tilskud til udvidelse af lægehuset med 100 kvadratmeter. Tidligere har

ministeriet bevilget knap seks mio. kr. til lægehuset, som allerede inden ibrugtagningen er for lille. - Vi kan konstatere, at det kører ”som på skinner”. Forarbejdet til byggeriet er igang. Til august indledes byggemodningen af grunden ved Testrupvej, opførelsen af huset sendes i udbud, der holdes licitation i marts og indflytningen er berammet til december 2020. Vi lægger op til, at huset kan opføres med lokal arbejdskraft, sagde Tom Berntsen og understregede, at fonden bag sundhedshuset er dannet med en økonomisk donation på en mio. kr. fra en lokal borger. Desuden er der skænket store pengebeløb af både Sparekassen Himmerlands Fond og Danske Banks fond. Herudover har mange lokale borgere og erhvervsvirksomheder givet tilsagn om donationer. - Huset har indtil nu kun kostet erhvervsklubben meget få penge, men til gengæld er der ydet et stort frivilligt arbejde, sagde Tom Berntsen og sluttede med at oplyse, at han efter 12 år i bestyrelsen har meddelt, at han stopper som formand. Regnskabet blev gennemgået af filialdirektør Poul Pedersen. Der var kontingentindtægter på 132.000 kr., et overskud på 40.594 kr. og en egenkapital på 235.271 kr. Arrangementerne i årets løb havde kostet 89.405 kr. Til bestyrelsen nyvalgtes revisor Anne Marie Klitgaard som afløser for tidligere kroejer Hans Ettrup. Tom Berntsen blev genvalgt. Bestyrelsen, som også består af bankrådgiver Hanne Mette Christensen, byrådsmedlem Per Bisgaard og redaktør Thorkil Christensen, konstituerer sig senere.

Om vejen til Aalestrup I forlængelse af generalforsamlingen fortalte direktør Peter Frederiksen, J-Coating A/S i Aalestrup om sin vej til virksomheden som i løbet af kort tid har fået godt fat i markedet for pulverlakering. Virksomheden beskæftiger nu 18 medarbejdere og har til huse i fabrikshaller fra Horn Belysnings tid. Peter Frederiksens tilgang til virksomheden er ualmindelig, idet han er uddannet som landbrugsmaskinmekaniker, har arbejdet på Grønland, været konferencechef på et hotel, har solgt forsikringer og telefonabonnementer - og nu altså pulverlakering. Virksomheden drives sammen med branchekendte fagfolk.

Har du ikke modtaget avisen onsdag inden kl. 21.00 - så kontakt vores budomdeling

på telefon 99 35 34 34 fra torsdag kl. 8.00 - 16.00 eller på mail: ndireklamatio@nordjyske.dk

15. april 2019

Heinz Svoldgaard Hvid fortæller om sit liv på Klejtrup Musikefterskole, tirsdag, 23. april.

Tidl. politimand fortæller om sit liv som handicappet KLEJTRUP: Klejtrup Aftenhøjskole inviterer til en aften med foredrag, som bliver afholdt på Klejtrup Musikefterskole tirsdag, 23. april. Foredragsholderen er Heinz Svoldgaard Hvid, som vil fortælle over emnet ”Fra blå blink til rollator - politimanden der endte som førtidspensionist”. Heinz Svoldgaard Hvid er tidligere politibetjent, urobetjent og hundefører. Jagt, slagsmål, røveri, drab, narko og rockermiljø hørte til Heinz Hvids hverdag i 14 år. Men som politibetjent, urobetjent og hundefører skal man være forberedt på alt - også at det kan gå galt, at det kan koste førligheden. Et færdselsuheld under en biljagt og flere voldelige overfald i tjenesten har gjort Heinz stærk invalideret og afhængig af hjælpemidler og stærk medicin.

Heinz Svoldgaard Hvids lovende karriere får imidlertid en brat afslutning, da han efter 14 år i tjenesten bliver påkørt og hårdt såret under en dramatisk biljagt. I sit foredrag kommer Heinz Svoldgaard Hvid ind på sit rehabiliteringsforløb efter ulykken; om skuffelsen over kollegaer, der bliver væk, og et forbund, der svigter på et tidspunkt, hvor han allermest har brug for opbakning. En lang og opslidende kamp for ham selv og hans familie. I foredraget fortæller Heinz om det arbejdspres, politibetjenten skal være forberedt på hver dag. I dag er Heinz aktiv i flere handicapforeninger. Foredraget er Aftenskolens sidste arrangement i foråret 2019. Bestyrelsen er ved at have de sidste detaljer klar i forhold til efterårsprogrammet.

Gedsted og Vestrup er med i ny ordning VESTHIMMERLAND: Børne-og Familieudvalget har på sit møde 5. marts besluttet, at der fra 1. juni 2019 tilbydes gæstedagpleje i de landsbyordninger, der i forvejen har vuggestuepladser. Det drejer sig om Ranum, Ullits, Vestrup og Gedsted. Forældre med børn i den kommunale dagpleje kan vælge, om de ønsker en gæstedagpleje eller en gæsteplads i landsbyordningens vuggestue, når deres dagplejer er syg/har fri. Forældrene er dog garanteret en plads hos en gæstedagplejer, hvis det er det, de ønsker.

- Vi er meget glade for, at vi hermed kan give vores småbørnsforældre en ekstra valgmulighed i forbindelse med gæstepasning af deres børn, og det at kunne tilbyde pasning tæt på bopælen kan for småbørnsforældrene være meget værdifuldt, udtaler formand for Børne-og Familieudvalget, Inger Nielsen. Der vil være et loft på fem gæstepladser i hver af de fire landsbyordninger, og der lægges an til at tæt samarbejde mellem landsbyordningerne og dagplejen. Ordningen skal evalueres i foråret 2020.


15. april 2019

Side 3

KFUM-Spejderne i Aalestrup fylder 75 år Anne-Marie Sørensen, Aalestrup, fortæller om opstarten på spejderbevægelsen i Aalestrup AALESTRUP: Efter at have været med hos spejderne i Hvam en kort periode besluttede en gruppe af mennesker, at der var grundlag for en selvstændig gruppe i Aalestrup. Spejderarbejdet begyndte egentligt den 14. februar1944 med hjælp fra Sigurd Pedersen fra Hvam. som instruktør. Optagelsen som selvstændig gruppe sker den 1. april 1944, og samme dag aflagde de i alt 11 spejdere spejderløftet. Overenskomsten mellem KFUM-Spejdernes hovedbestyrelsen og grupperådet i Aalestrup blev underskrevet den 10. maj 1944 på det første grupperådsmøde, hvor man også fastsatte kontingentet til 50 øre pr. måned. Vores gruppe fik navnet Oles Torp Gruppe, opkaldt efter dén Ole, som byggede det første lille hus (torp) i det område, der senere blev Aalestrup. Det første grupperåd bestod af H. Olesen, O. Gammeltoft-Hansen, Oberlin Mortensen, Søren Nielsen, Chr. Olesen samt E. Kristensen. Samtidig modtager Aalestrup Gruppe et optagelsesbevis, som er underskrevet af daværende formand Jens Grane. Det var for øvrigt Jens Grane, som startede KFUM-Spejderbevægelsen i Danmark. 21. august 1944 afholdtes den første spejderfest på Svendsens Hotel, hvor man fik indtjent penge til de manglende rekvisitter. Gennem tiderne er blevet brugt forskellige lokaler til spejderarbejdet: I en kælder i Aagade 6, i kælderen hos M. Thygesen på Vandværksvej, og i 1950’erne hentede man en gammel barak på Karup Flyveplads ”Grønbo”, som blev indviet i 1957, på den gamle skole, inden vi i 1972 flyttede ind i vores nuværende hus på Rolighedsvej. Efter Chr. Olesen som gruppefører kom i 1952 Martin Thygesen. I 1966 blev det Evald Saarup, og fra 16. januar 1974 til ca. år 2000 havde Poul Erik Jensen posten, dog var Birthe Bangsø i en periode gruppeleder for Poul Erik. Derefter gik posten videre til Vagn Hedegaard, til Hans Jørgen Taankvist i 2005, til Lars Thomsen Jensen i 2007, til Brian Larsen, til Marianne Damtoft Nielsen og netop i år har Martin S. Holmgaard påtaget sig opgaven som gruppeleder. Der har altid været et godt forældrearbejde, og i midten af 70’erne begyndte man med et forældreråd. Det fungerer godt og er til en meget stor hjælp. På landsplan er ledelsesstrukturen ændret, og de ændringer er også nået til Aale-

Deltagerne på Åslejren i 2013. (Arkivfoto)

strup. Nu ligger gruppens ledelse i grupperådet, som består af gruppeleder, enhedsledere, kasserer og forældre, hvoraf den ene forældre er gruppeformand.

Venskabgrupper KFUM-Spejderne i Aalestrup har gennem mange år haft udenlandske venskabsgrupper, og kontakten er ofte skabt på de store korpslejre. På korpslejren i 1985 kom den norske trup fra Øyestad til at ligge ved siden af Aalestrup gruppe, og det var begyndelsen til et godt og udbytterigt venskab med mange fælles lejre, bl.a. korpslejre i Norge og Danmark. På en lejr i Norge (hvor der i øvrigt var frost på teltene om morgenen i august måned) blev der efterfølgende skabt kontakt med en gruppe på Færøerne, og i 1989 deltog truppen fra Aalestrup i den store korpslejr på Færøerne. Inden denne rejse havde gruppen opfundet et mata-

dorlignende spil ”Aalestrup Spillet”, som gav et overskud på ca. 40.000 kr., så Aalestrup var godt rustet til den forestående Færøtur. Næste internationale tiltag blev på Sønderborg lejren i 1996, hvor der var en del udenlandske deltagere, som ønskede en dansk venskabsgruppe. I Aalestrup besluttede vi, at vi godt kunne rumme en venskabsgruppe, og valget faldt på en skotsk gruppe frem for f.eks. en polsk på grund af sproget.

Aktiviteter omkring spejderhuset på Rolighedsvej. (Arkivfoto)

Der var flere skotske grupper blandt andet fra Edinburgh og Glasgow. Vi valgte en lille skotsk gruppe fra en lille by Croy, fordi den var af ca. samme størrelse som Aalestrup. Hvilket vi ikke tænkte på var, at Croy er en forstad til Inverness, som er by med ca. 70.000 indbyggere. I 1997 drog Aalestrup på genbesøg til Croy, og siden er turen gået begge veje flere gange. De første ture var lange busrejser gennem Holland, hvor man blev ry-

stet sammen, mens de seneste ture til Skotland i 2011 og 2015 har været med fly. Senest deltog de skotske spejdere i Spejdernes Lejr i 2018 i Sønderborg - hvor det hele begyndte. Fra relationerne til udenlandske grupper er opstået venskaber, som rækker langt ud over spejderlejrene.

Fællesskaber I Aalestrup dyrkes spejderfællesskabet året rundt, dels ved ugentlige møder, hvor man øver færdigheder som f.eks. førstehjælp og hjælpes ad med opgaver i f.eks. løb og ved bål, og dels ved større arrangementer. Der afholdes lejre, gruppeweekend,

kurser, distriktsturnering og meget meget mere, alt sammen spejderarbejde, hvor børn og unge lærer at klare sig selv, tage ansvar og vise respekt for andre mennesker, naturen og samfundet. Der kan skrives og siges meget mere, men man kan til vores ”Åbent hus” den 27. april i Spejderhuset se en masse billeder samt få lejlighed til at læse i gamle dagbøger. - Vi vil herigennem gerne takke alle, der gennem årene har hjulpet til, enten på den ene eller den anden måde, og så håbe, at vi må se en masse mennesker på vores festdag, siger AnneMarie Sørensen.

Flaget hejses om morgenen på en af de mange, mange lejre, som Oles Torp gruppe har deltaget i gennem de sidste 75 år. (Arkivfoto)

FORÅRSTILBUD på 28AH havetraktor batteri 369,- dkk inkl. batteriafgift og moms

Lagerføres i Aalestrup - Tilbud er gældende til 01.06.2019 Kontant eller Mobile Pay

Velkommen til Ulbjerg Cafeteria

VI ÅBNER IGEN DEN 17. APRIL KL. 11.00 - 20.00

PÅSKE TILBUD FROKOST TILBUD FRA 11.00-15.00: 3 håndmadder 50,-

Lille stjerneskud med 2 stegte fiskefileter, rejer, asparges på ristet brød, dressing 50,AFTEN TILBUD FRA 17.00-20.00: Ulbjerg steak af oksefilet 200 g, bagt kartoffel, bearnaisesauce, salat 125,Marineret kyllingefilet, salat, pebersauce, kartoffelbåde 75,-

Få også et godt tilbud på øvrige batterier og ladere

ÅBENT ALLE DAGE KL. 11.00 - 20.00 • VI TILBYDER DEN GODE GAMMELDAGS MAD • HVER DAG: Dagens ret til kun 75,-

På gensyn Kurt Ulbjerg Cafeteria

Tlf. 86 69 72 11 facebook.com/ulbjergcafeteria


Side 4

15. april 2019

KØR SELV-FERIE

I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”VA” – så får du automatisk rabatprisen. Fri entre til udendørs badeland (maj-september) samt lån af badekåbe og håndklæde

3 nætter 1.799,4 nætter 2.399,7 nætter 4.199,-

Ferie i Sydtyskland Hotel Hochwiesmühle HHH i Bexbach, Saarland Er I på jagt efter en familieferie, som passer til en aktiv familie med både mindre og lidt større børn? I så fald kan I stoppe med at lede nu, for her har I et familievenligt hotel med plads til op til fire børn i familieværelse, beliggende i den naturskønne sydtyske delstat Saarland, som grænser op til Frankrig i syd og Luxembourg i vest. På hotellet er der masser af plads at boltre sig på, og ud over keglebane, restaurant og biergarten er her også en dejlig wellnessafdeling med både jacuzzi og swimmingpool. I har fri entre til byens sommerbadeland, som ligger bare 100 meter fra hotellet. Valgfri ankomst frem til 16.12.2019.

I påsken er der voltigeringsstævne med Rideklubben ANE og Tørring Rideklub - kender man ligesom journalisten ikke til voltigering, så viser billedet fprhåbentlig, at det går ud på akrobatik på hesteryg. Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.999,- Akrobatik på heste Pris uden rejsekode 3.299,-

• • • • • •

5 overnatninger 5 x morgenbuffet 4 x 3-retters middag/buffet Velkomstdrink Fri entre til wellness og pool 10 % rabat på wellness

Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-4 år gratis. 1 barn 5-14 år ½ pris. Eller familieværelse med forbindelsesdør: 2 børn 0-4 år gratis. 2 børn 5-14 år ½ pris.

Holsten og Altes Land

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.399,Pris uden rejsekode 1.549,-

• • • • Park Hotel Norderstedt i Nordtyskland Det gamle hertugdømme Holsten er afgrænset af Ejderen mod nord og Elben mod syd, og det har haft en enorm historisk betydning som bindeled mellem Nordsøen og Østersøen og handelen i hele Østersøområdet. En tur til Holsten byder derfor på en perlerække af oplevelser fra imponerende hansestæder, pragtslotte og middelalderidyller til temaparker, gode golfbaner og storbyeventyr. Jeres hotel ligger i Norderstedt, godt halvanden times kørsel fra den danske grænse.

Bo på Svendborg Havn

3 overnatninger 3 x morgenbuffet 1 x eftermiddagskaffe 2 x 3-retters middag på Restaurant Ionios • Fri parkering i garage Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris.

Ankomst torsdage og fredage frem til 20.6.2019.

2 nætter inkl. morgenbuffet 749,-

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.149,Pris uden rejsekode 1.299,-

3 nætter inkl. 1 middag 1.699,-

Hotel Ærø HHH på Fyn Bo i Svendborgs lille tidslomme og få udsigt fra morgenbordet over livet på den historiske skibshavn, hvor de gamle træskibe og Ærø-færgen lægger til – en ualmindelig stemningsfuld indkvartering. I restauranten serveres gode, danske klassikere, og i Pakhusbutikken over for hotellet kan I gå ombord i sydfynske specialiteter som øl fra Ærø, is fra Skarø og æblemost fra Langeland.

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 x 3-retters middag på ankomstdagen • Fri Wi-Fi • Fri parkering

For første gang holdes voltigeringsstævne Af Ture Damtoft AALESTRUP: Der er en første gang for alting, siger et gammelt mundheld. Derfor vil Rideklubben ANE i Aalestrup i påsken holde deres allerførste voltigeringsstævne Skærtorsdag og Langfredag. Kort fortalt er voltigering en helt anderledes hestesport med action, gymnastik og akrobatik på hesteryg. Desuden er voltigering meget publikumsvenligt. Her må der klappes og hujes og spilles højt musik, for hestene er helt vant til det. - Alle er velkomne, og jo større publikum jo bedre. Det er ligesom at komme ind til en håndboldkamp med fuld skrue for musikken, deltagerne klappes ind i hallen, og der er et lille show, inden konkurrencen går igang. Det er den mest publikumsvenlige ride-

sport, det er der ingen tvivl om, siger formand for Rideklubben ANE, Michelle Præstgaard. Klubben tilbyder ikke voltigering til hverdag, men har i mange år haft et super samarbejde med Tørring Rideklubs voltige team. Der er ikke mange voltigeringsklubber i Danmark - og ganske få som har faciliteter og frivillige til at afholde voltigeringsstævner. Derfor har DRFs voltigeringsudvalg været på udkig efter klubber som ville afholde voltigeringsstævner, og Aalestrup klubben hurtigt ja, da Dansk Rideforbunds voltigeringsudvalg spurgte, om Rideklubben ANE kunne være interesseret i at afholde et voltigeringsstævne. Det er tilmed et udtagelsesstævne, som kvalificerer til deltagelse i EM og VM. Voltigering på skemaet Aalestrup Naturefterskole

Opkøb af dødsbo, gamle retromøbler og dansk design

danner rammerne for arrangementet. Det var oplagt med den gode plads for overnatning af de mange voltigører, og at konkurrencen kan holdes lige på den anden side af vejen på ’gården’, som til dagligt rummer hestelinien på skolen. Et spændende nyt samarbejde ser også dagens lys, da efterskolen i samarbejde med Tørring Rideklub vil tilbyde voltigering i skoleåret 2019/2020. Både Ridkelubben ANE og efterskolen er stolte af at være de første i landet, som tilbyder voltigering som mulighed. - Vi har i forvejen vores hestelinje med spring og dressur, og med voltigering kan vi tilbyde en kombination af hestesport og gymnastik, som giver os en lidt skarpere profil for de elever, der gerne vil kombinere begge dele.

Der findes rigtig mange opkøbere af dødsboer på markedet, og det kan være svært at vælge. For mig er det vigtigt, at du får en god oplevelse, og at alt foregår på en ordentlig måde. Jeg lever i denne branche og ved, hvad jeg har med at gøre. Du er derfor sikret de absolut bedste vilkår under hele forløbet.

- Alle former for møbler i teaktræ og palisander har stor interesse - Køb og tømning af dødsboer og flyttebo i hele Jylland - Retro møbler, brugskunst og porcelæn fra 1950’erne - 1970’erne

TOPPRIS GIVES!

Valgfri ankomst frem til 28.6. og 1.9.-17.12.2019.

Bestil nu på

i Aalestrup i påsken

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48 Rejsekode: VA

Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Se meget mere på facebook og www.retrohjem.dk Butikkens åbningstider Torsdage 13:00 – 17:30 Lørdage 10:00 – 14:00 Telefon og mail er altid åben!

RetroHjem Marsk Stigsvej 6. 8800 Viborg Tlf. 27 20 46 97 mail@retrohjem.dk


15. april 2019

Side 5

TAK FOR DEN STORE OPBAKNING I 2018 agene Vi holder fri i påsked

700 g

Peberbøf medaljoner

Pr. stk.

79

95

Tapas platte

Loven siger vi skal holde lukket på alle helligdage i 2019

100,-

Mandag 15/4 og tirsdag 16/4 ........ 7.00 - 20.45

Onsdag 17/4 ............... 7.00 - 22.00

Fiskefiletter

8 stk.

50 stk.

50,-

135,-

Pølsehorn

Frosne

FRA TIRSDAG

Hel svinekam

Skærtorsdag - Langfredag ................... Lukket Lørdag 20/4 ..................................... 7.00 - 20.45 Påskedag og 2. påskedag ...................... Lukket Tirsdag 23/4 .................................... 7.00 - 20.45

4-5 kg

4 x 250 g

149,-

100,-

Entre côte

m. svær / u. ben

NYBAGT BRØD HJEMME PÅ FÅ MINUTTER!

Bages 11 min. ved 190o

40 stk.

12 stk.

60,-

20,-

Spandauere

Optøes ½ døgn ved stuetemperatur Bages 30 min. ved 100o

Pr. stk.

35 stk.

15,-

125,-

God påske

189,-

Bages 18 min. ved 190o

Håndværkere

Bages 10-12 min. ved 190o

Danske svinemørbrad Frosne

Bages 11 min. ved 190o

Trekorns franskbrød

5 kg

Skagenslapper

Pr. stk.

Rugbrød

20,-

Softkerne i skiver

VI ØNSKER

Tilbudene gælder fra onsdag til lørdag hvis ikke andet er nævnt. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte situationer.

Uddeler Per

Souschef Natasja

Frugt & Grønt leder Nicklas

Delikatessen Louise

SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalestrup • Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 93


Side 6

Adm. direktør hos Outline, Jens Sørensen fortalte om virksomheden til medlemmer i Lions Club.

Lions medlemmer på besøg hos Outline Af Hanne Monrad AALESTRUP: Det seneste medlemsmøde hos Lions Club Aalestrup var henlagt til et besøg hos Outline i Farsø. Administrerende direktør Jens Sørensen tog imod gæsterne fra Lions Club som denne aften også havde

inviteret fruerne med. Jens Sørensen fortalte om sin baggrund som vesthimmerlænding og om sin vej fra tømrersvend til administrerende direktør i Outline. Herefter fortalte Jens Sørensen om virksomhedens historie og specielt om udvikling fra underskuds-

givende virksomhed i 2010, hvor han tiltrådte som direktør, og til i dag hvor det er en veldrevet og vel indtjenende virksomhed på vej mod 300 medarbejdere. Den store virksomhed på Fabriksvej i Farsø er en af Danmarks førende producenter af energioptimerede vinduer og døre i træ og træ/

alu til alle typer boliger. Alle produkter baserer sig på kvalitetshåndværk, som er designet, udviklet og fremstillet i Danmark. Vinduer og døre skræddersyes efter kundens ønsker og behov. Outlines produkter sælges gennem trælaster og byggemarkeder over hele landet til både professionelle og private kunder. Outline Vinduer er et dansk vinduesbrand med produktion, udvikling og ledelse i Farsø. Outline Vinduer beskæftiger et stort antal medarbejdere og er en del af Inwido-koncernen, Europas største vinduesleverandør og blandt førende leverandører af døre. Inwido har ca. 4.000 ansatte og opererer i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Litauen, Irland, Polen, UK og Østrig. I 2016 havde Inwido en omsætning på godt 4,5 mia.kr. Efterfølgende fik gæsterne en meget interessant rundvisning på fabrikken, som har en yderst moderne produktion og hvor alt bar præg af stor rydelighed og orden i tingene.

HUSK:

Invitation

Boligmarkedet i dag

Senest tilmeld ing 25. apri l

Jutlander Bank, Aalestrup og Estate Aalestrup & Møldrup inviterer til en spændende boligaften med underholdning, hvor du vil få en gennemgang af alle facetter i forbindelse med en bolighandel, og hvordan det lokale boligmarked er i dag.

15. april 2019

Elever fra Gedsted og Aalestrup får en festdag for indsats GEDSTED/AALESTRUP: I uge 17 vil udvalgte elever fra skoler i Vesthimmerlands kommune få en dag fri fra skole og blive kørt til en stor fest i Legoland eller Tivoli. Formålet er at takke dem for deres indsats som skolepatrulje på kommunens veje. Året rundt og uanset vind og vejr møder eleverne i landets skolepatruljer ekstra tidligt i skole for at hjælpe deres klassekammerater trygt og sikkert over vejen. Skolepatruljerne yder en fornem indsats, der er med til at gøre skoletrafikken mere sikker og tryg, og elevernes indsats er helt frivilligt. En gang om året bliver eleverne derfor belønnet med en stor festdag. I år har de to skoler valgt at sende børn i enten Legoland eller Tivoli i København til en festlig dag for at takke eleverne for indsatsen som skolepatrulje. Festdagene arrangeres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring. I alt har flere end 7.800 elever i hele landet fået fri fra skole for at deltage i festlighederne i enten Legoland eller Tivoli. I Legoland og Tivoli vil Rådet for Sikker Trafik, LB Forsikring og Politiet hylde skolepatruljerne, og derefter er der forskellige konkurrencer, hvor eleverne kan vinde præmier bl.a. i form af cykler og cykelhjelme. Dagen sluttes af med fri adgang til forlystelserne i begge forlystelsesparker. - De her festdage for sko-

lepatruljerne er noget helt særligt. Der er en fantastisk stemning, når elever fra hele landet møder hinanden og bliver fejret for deres indsats på skolevejene. Og de fortjener i den grad den her hyldest, for eleverne gør en stor forskel i trafikken hver dag, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik. Der er omkring 20.000 elever med i skolepatruljerne. Jobbet som skolepatrulje er frivilligt og ulønnet, og på flere skoler er der ligefrem rift om at være med i skolepatruljen. Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, der står bag skolepatruljerne, gennemførte sidste år en undersøgelse blandt 2.937 skolepatruljeelever for at finde ud af, hvordan eleverne har det med at være med i en skolepatrulje. Undersøgelsen viser, at et meget stort flertal af eleverne er glade for at være med i skolepatruljen, at eleverne vurderer at de gør en positiv forskel i trafikken for andre, og at eleverne desuden selv er blevet mere opmærksomme på deres egen sikkerhed fx i forhold til at bruge reflekser og cykelhjelm i trafikken.

Om skolepatruljerne - Det er typisk elever fra 6.-7. klasse, der er med i skolepatruljerne. - Jobbet er frivilligt og ulønnet. - Skolepatruljerne har bestået siden 1949.

Torsdag den 2. maj kl. 17.30 - 20.00 i Jutlander Bank, Vestergade 28, Aalestrup

Aftenen rundes af med underholdning af mentalist Karsten Sørensen*. Ved at kombinere en menneskelig løgnedetektor, med tankelæsning, tankekontrol og manipulationer udfører Karsten et utroligt show, mens han inviterer publikumsgæster til at deltage.

Program

Tilmelding

• Boligmarkedet lokalt

Estate, telefon 9864 1570 mail: 9620@estate.dk eller til

• Vi starter med en sandwich og en forfriskning • Nøglen til dit boligkøb • Hvordan kan boligen finansieres? • Underholdning v/mentalist Karsten Sørensen*

Tilmeld dig og din ledsager til:

Jutlander Bank, Hanne Madsen,telefon 9657 5595 mail: hama@jutlander.dk Bemærk: Der er begrænset plads, så det er ”først til mølle”, dog senest tilmelding den 25. april.

*Karsten er psykologisk entertainer med fokus på kropssprog, verbal kommunikation og observationer, derved vil han læse jeres tanker og komme med spændende forudsigelser.

Aalestrup & Møldrup

Skoleelever der fungerer som skolepatrulje får et skulderklap og en festdag for deres indsats.

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk


15. april 2019

kvarter var der afsat til middagen, før det store forhæng blev trukket fra og de mange stande blev taget i nærmere øjesyn.

29 stande

150 damer nød en dejlig menu ved de flotte påskepyntede borde.

Festlig aften i Skals kun for piger Ladies Night gennemført med god mad og ”kvindeting” på 29 stande Af Hanne Monrad SKALS: Lions Club, ”Vølverne” i Møldrup havde igen arrangeret en aften udelukkende for kvinder. Og det var der 150 der sagde ja tak til. Aftenen blev indledt med en lækker menu. ”Vølverne” formåede endnu engang at gøre deres tilbagevendende ”Ladies

Night” til en hyggelig og god aften med masser af god mad og ”kvinde-ting” og med et forhåbentlig godt overskud til glæde for klubbens mange humanitære donationer, mest på den lokale front.

Fra by til by Det årlige arrangement bliver holdt forskellige steder i

lokalområdet. Denne gang var det Skals Efterskole, der dannede rammen om aftenen. Efter de mange deltagere var blevet bænket, bød præsidenten for Vølverne, Lene Aagaard, velkommen til damerne, der havde taget imod invitationen. Efter en lille velkomstsang blev der serveret en lækker to retters

menu og ind imellem blev der også præsenteret de nye forårsmoder fra dametøjsbutikken Ellen Kristensen i Nørager. To lokale damer blev præsenteret som ”Før” inden de gik i gang med at blive forvandlet og få et nyt ”look” med nyt hår, make up og nyt tøj. Snakken gik lystigt i salen og alle hyggede sig med den gode mad og de flottede pyntede borde. Præcis én time og et

29 stande var klar til at tage imod gæsterne. Og udvalgte var stort, med fokus på alt det lækre til piger med tøj, wellnes, hår, smykker og forskellige terapiformer. Mange forretninger og firmaer har været med hvert år, men også nye udstillere havde denne aften fundet vej til Skals. Aftenen sluttede af med kaffe og kage samt udtrækning af det omfattende amerikansk lotteri med et væld af dejlige præmier, som udstillerne og andre lokale firmaer havde sponseret, så mange fik sig en fin gave med hjem. Under kaffen blev de to ”Før” damer præsenteret som ”Nu” damer, hvor der var sket en stor forvandling med nyt hår og farvestrålende tøj. Der var sket noget i løbet af et par timer, så det var sandelig et par flotte damer, der havde fået et nyt look. Fra såvel ”standfolkene” som gæster var der stor ros til Lions Møldrup Vølverne for det fine arrangement, som de har lagt et stort arbejde i, hvor der altid er en god og hyggelig stemning. Og til udstillernes store tilfredshed var der også en god købelyst fra gæsternes side.

Side 7

To piger fik en makeover

SKALS: To modige lokale piger Ethel Hanberg og Margrethe King, begge fra Skals, havde ladet sig overtale til at træde frem og i løbet af aftenen ved Ladies Night i Skals, at få ”opdateret” udseendet. I et par timer var de i stolen ved makeupartist og frisør og sidst blev de klædt på i de nye forårsmoder af Gitte Laustsen fra Ellen Kristensen i Nørager.

Modellerne før...

... og modellerne efter.

Sygedagpenge må ikke standses med tilbagevirkende kraft En dom fra Østre Landsret betyder, at kommunerne ikke må stoppe udbetalinger af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Tre flotte piger viste den seneste mode fra Ellen Kristensen i Nørager.

En af de heldige var Siw Kristensen, Skals, som vandt den store kurv fra Vesthimmerlands Avis.

Sange

til fødselsdage eller andre festlige anledninger

Fremover skal der ligge en afgørelse fra kommune eller Ankestyrelse, før kommunen må stoppe med at udbetale sygedagpenge til borgere, der har fået deres sag afgjort efter sygedagpengelovens §7 om uarbejdsdygtighed. Det har Ankestyrelsen meddelt på baggrund af en dom fra Østre Landsret fra den 4. maj 2018. Den nye praksis ændrer ikke på, hvordan kommunen og evt. Ankestyrelsen vurderer, om en borger er i stand til at arbejde eller ej (jf. Sygedagpengelovens §7 om uarbejdsdygtighed). Ændringen har kun betydning for, hvornår kommunen må stoppe med at udbetale sygedagpengene.

Kom og få din færdige sang kopieret - eller lad os hjælpe dig med at sætte den op!

Har dommen betydning for dig? Dommen vil kun i ganske få tilfælde have betydning for borgere i Vesthimmerland Kommune.

Eks. 50 stk. i sort/hvid............ 50 kr. 50 stk. i farve................. 150 kr. Renskrivning af sang....... 75 kr.

Hvis du tror, at der er mulighed for, at du skal have genoptaget din sag, skal du starte med at tjekke en paragraf og to datoer. Udover, at din sag skal være afgjort efter §7, er det afgørende, om dine sygedagpenge er blevet stoppet med tilbagevirkende kraft, altså før datoen for selve afgørelsen.

Himmerlands Tryk A/S BORGERGADE 17 • 9620 AALESTRUP • TLF. 98 64 12 55

Dommen betyder nemlig, at kommunen ikke må stoppe med at udbetale sygedagpengene før den dato, hvor afgørelsen er truffet.

Tjek følgende oplysninger, før du kontakter kommune eller Ankestyrelse: 1. Din sag skal være afgjort efter sygedagpengelovens §7 om uarbejdsdygtighed. 2. Se på datoen på brevet fra kommunen, hvor der står, at det nu er afgjort, at dine sygedagpenge stopper. 3. Tjek hvilken dato, kommunen stopper udbetalingen af dine sygedagpenge. Hvis brevet fra kommunen fx er dateret 1/10, men stop for udbetalingen sker før denne dato, fx 1/9, så skal du reagere. Kan din sag være forældet? Ankestyrelsen har i forbindelse med dommen fra Østre Landsret fastsat en forældelsesfrist på tre år. Hvis din sag er afgjort før den 4. maj 2015, vil den være forældet, og du har dermed ikke ret til at få den genoptaget. Det er den myndighed (kommune eller Ankestyrelse), der sidst har behandlet din sag, der skal tage stilling til, om sagen er forældet (jf. reglerne i lov om forældelse af fordringer). Hvem skal du kontakte? Du skal henvende dig til den myndighed, som senest har truffet afgørelse om, at dine sygedagpenge skal ophøre med tilbagevirkende kraft. Det vil enten være kommunen eller Ankestyrelsen, du skal kontakte: • Vesthimmerlands Kommune, sygedagpengeafdelingen tlf. 99 66 70 00 eller mail sikkert på sikkerpost@vesthimmerland.dk • Ankestyrelsen, tlf. 33 41 12 00 eller mail ast@ast.dk


Side 8

15. april 2019

10 unge fik flotte legater i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Mange unge har gennem tiden fået et tilskud til deres uddannelse fra Inga og Aage Lauritsens fond. Kriteriet for at få et legat var, at man var under uddannelse og bosat i den tidligere Aalestrup kommune. Indtægterne i fonden har, som følge af konjunkturerne været vigende i de senere år og i 2018 undlod bestyrelsen at udlodde midler. Nu har bestyrelsen, fra Justitsministeriet, fået tilladelse til at fonden blevet opløst over en treårig periode.

Så her i 2019 bestemte legatbestyrelsen, at man ville betænke 10 unge, der hver vil få 30.000 kr. til deres uddannelse efter afsluttet skolegang fra fonden. Efter ansøgning blev de 10 legatmodtagere fundet og de har nu hver modtaget et flot beløb til den videre uddannelse. - Det ville have glædet legatopretteren, fru Inga Lauritsen, der sammen med ægtefællen, Aage Lauritsen, drev møbelfabrikken på Borgergade, hvis kvalitetsprodukter stadig er med til at bringe Aalestrup på landkortet, siger advokat Jan Poulsen fra legatbestyrelsen.

Til lykke

SIG TIL LYKKE MED VESTHIMMERLANDS AVIS Har nogen, du kender, bryllup, sølvbryllup, fødselsdag eller andet, der fortjener en hilsen med foto, så send et par ord til Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 9620 Aalestrup. Mærk kuverten ”TIL LYKKE”. Billede + 10 ord koster 150.00 kr., som indbetales forud på annonce-kontoret eller via MobilePay på nr. 47793 (HUSK at breve sendt med postvæsenet IKKE må indeholde kontanter), følgende ord koster 1.00 kr. pr. stk. Annoncen kan IKKE indtelefoneres! Bemærk: Annoncen skal være bladets kontor i hænde senest fredag kl. 12.00. Invitationer - camoufleret som til lykke-annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt betragtes som bekendtgørelser, og faktureres som sådan.

De unge kunstnere øverst fra venstre: Caroline og Emma. Nederst fra venstre: Sigrid, Diana, Frida, Jonas og Filuca.

Unge kunstnere udstiller i Galleri Aalestrup AALESTRUP: En gruppe kreative elever på Aalestrup Skole arbejder med kunst under Kulturskolen Vesthimmerland. Det er Mette Møller, der er lærer på billedskolen på Aalestrup Skole, som får børnene til at udtrykke sig i kunst.

I efteråret havde gruppen lavet nogle flotte stole, som var udsmykket på en meget kunstnerisk måde og hver havde deres egen tema. Forleden var der fernisering på endnu nogle kunstværker fra elevernes side og denne gang skulle det selvfølgelig være i et rigtig galleri, så Galleri Aalestrup havde stillet en plads

Opmærksomhed

Vi holder lukket

Af Hanne Monrad

den 2. maj frabedes venligst. Hilsen Lis Gedsted

til rådighed for de unge kunstnere, så deres værker rigtig kunne tage sig ud og give mulighed for, at mange kunne se dem.

- Vi har i denne sæson arbejdet med portrætter. En genre, som i disse selfietider er lidt udfordret. Eleverne har tegnet, malet og ideudviklet og er endt med nogle meget flotte og forskellige portrætter, fortæller Mette Møller. Portrætterne kan ses i Galleri Aalestrup påsken over.

tirs.-tors. i uge 17 23.-25. april begge dage inkl. Klinisk Tandtekniker Louise Adamsen Tlf. 98 62 13 40

Annoncetekst: Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Eleverner overrakte lærer Mette Møller em buket blomster ved ferniseringen.

Hjertelig tak for deltagelse ved min kære hustru

Hanne Laura Sørensens Exam. bedemand Jens Møller & bedemand Bettina Mørk

TLF.: 98 64 18 69

Aalestrup, Møldrup og omegns bedemænd

Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Navn og adresse på personen, der skal hyldes (skal udfyldes, ellers vil din hilsen ikke blive bragt i avisen):

Ole

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning · www.hanslandry.dk

VIGTIGT! Skal udfyldes (kommer ikke i avisen) - Indsenderens navn og adresse samt evt. telefonnummer:

bisættelse fra Testrup Kirke Tak for smukke blomster og kranse På familiens vegne

DØGNVAGT

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 · 9600 Aars

Vor kære hustru og mor

Kirsten Færgemand Jensen * 15. september 1964 † 5. april 2019 er stille sovet ind På familiens vegne

Finn og Sarah Ønskes billedet retur - vedlægges frankeret svarkuvert. - Øvrige billeder opbevares på avisens kontor i 4 uger efter indrykning, hvorefter de bliver destrueret.

Birgitte Landry

Torben Rask

Claus Landry

Hans Landry

Begravelsen har fundet sted Hjertelig tak for deltagelse


15. april 2019

Side 9

Connie Langelund i Hvilsom og i Skagen Guds­tjenester Inspirationen kommer fra mennesket, en klippe, et vandfald, et strå og af design og indretning. Motiverne er abstrakte, figurative eller naturbilleder og sjove fantasiugler. Connie maler meget med udgangspunkt i naturens elementer, og frydes over en klippetop og et fyrretræ. Malerier tager ikke udgangspunkt i bestemte områder, men opstår, når maling, vand og store pensler rammer lærredet.

Af Hanne Monrad

HVILSOM: Billekunstneren Connie Langelund, Hvilsom udstiller sine malerier på hjemadressen i Hvilsom, men som noget nyt kan man i påsken, også opleve en udstilling med Connies malerier i et arbejdende Pop Op galleri i midten af Skagen. - Som noget nyt bliver påsken tilbragt i Skagen, for at mærke naturen og lyset, siger Connie Langelund. Connie Langelund viser nye og rustikke malerier, små som store, ført med ukontrolleret streg og et rustikt strøg. Hun er autodidakt og har malet siden 2007. Hun er blevet undervist af maleren Laila Eskedal, Aalestrup.

Connie Langelund udstiller sine malerier i Hvilsom og i Skagen i påsken

Vesthimmerlands Kunstforening

Påskeudstilling 2019

Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk

VITSKØL KLOSTERKIRKE MALERI · KERAMIK · FOTO · SMYKKER BRONZE- OG STENSKULPTUR Fernisering

Skærtorsdag d. 18. april kl. 14.00 Åbningstider: Skærtorsdag kl. 14.00-17.00

DET

Langfredag - 2. påskedag kl. 10.00-17.00 Udstillingen slutter 2. påskedag kl. 17.00

EKSEMPEL PÅ

VIRKELIGHED

INFOAFTEN En maskinmester er meget mere og andet end beskidte fingre og søfart. Langt de fleste arbejder på land - bl.a. som energirådgivere, driftsingeniører, projektledere mv. overalt i industrien. Kom og høre mere om uddannelsen til maskinmester. Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 19.00. Vi viser vores laboratorier frem, og der er mulighed for at en rundvisning, en snak med en studievejleder og studerende mv. Tilmeld dig på www.aams.dk/infoaften Inge Lehmanns Gade 10 8000 Aarhus C • Tlf. 8612 6222

Aarhus Maskinmesterskole

FORDOMME

SKER…

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 25. april kl. 16.00 på Rådhuset i Aars

Sponsor:

EKSEMPEL PÅ

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden Spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12.00 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland. dk/spoergetid Per Bach Laursen Borgmester

MEDDELELSER

Opmåling af vandløb I forbindelse med revision af vandløbsregulativer opmåler Orbicon for Vesthimmerlands Kommune i perioden den 15. april til 15. juni 2019 Bruså og Trend Å. Dræn bedes markeret og oprenset ved udløb inden opmålingen. Læs mere på www.vesthimmerland.dk/opmaalingvandloeb eller kontakt Per Madsen på mail pfma@vesthimmerlend.dk eller mobil 21644867.

Skærtorsdag den 18. april Aalestrup 19.00 Gedsted 09.30 Fjelsø 11.00 Vesterbølle 19.30 Hvam ingen Ulbjerg 17.00 Låstrup ingen Lynderup ingen Hersom 11.00 Klejtrup ingen Vester Bjerregrav ingen Simested ingen Testrup 19.30 Østerbølle ingen Skals 10.30 Hvornum ingen Snæbum 10.30 Hvilsom ingen Rørbæk ingen Grynderup 19.00 Stenild 10.30 Kgs. Tisted ingen Binderup ingen Sognehuset i Nørager 18.00 Ullits ingen Svingelbjerg ingen Foulum 19.30 Strandby 19.30 Louns ingen Alstrup ingen Farsø 19.30 Aars 17.00

Påskedag den 21. april Aalestrup 10.00 Gedsted 13.00 Fjelsø 11.00 Vesterbølle 09.30 Kirkekaffe Hvam 10.30 Ulbjerg 06.00 Låstrup 11.00 Lynderup ingen Hersom ingen Klejtrup 09.30 Vester Bjerregrav 11.00 Simested 09.30 Testrup 11.00 Østerbølle ingen Skals 10.30 Hvornum 10.15 Snæbum ingen Hvilsom ingen Rørbæk 09.00 Grynderup 10.30 Stenild ingen Kgs. Tisted ingen Binderup 10.30 Sognehuset i Nørager ingen Ullits ingen Svingelbjerg 10.30 Foulum 09.00 Strandby 09.00 Louns 10.30 Alstrup ingen Farsø 10.30 Aars 09.30

Langfredag den 19. april Aalestrup 10.00 Gedsted 09.30 Fjelsø ingen Vesterbølle 11.00 Hvam 09.00 Ulbjerg ingen Låstrup ingen Lynderup 11.00 Hersom ingen Klejtrup 11.00 Vester Bjerregrav 09.30 Simested ingen Testrup ingen Østerbølle 09.00 Skals 10.30 Hvornum ingen Snæbum ingen Hvilsom 10.15 Rørbæk 10.30 Grynderup ingen Stenild ingen Kgs. Tisted ingen Binderup 10.30 Sognehuset i Nørager ingen Ullits 10.30 Svingelbjerg ingen Foulum ingen Strandby ingen Louns 09.00 Alstrup 10.30 Farsø 10.30 Aars 19.30

2. påskedag den 22. april Aalestrup 09.30 Gedsted 11.00 Fjelsø 09.30 Vesterbølle ingen Hvam ingen Ulbjerg 11.00 Låstrup ingen Lynderup ingen Hersom ingen Klejtrup 11.00 Vester Bjerregrav ingen Simested ingen Testrup ingen Østerbølle 11.00 Skals 19.00 Kirkekaffe Hvornum ingen Snæbum 10.15 Hvilsom ingen Rørbæk ingen Grynderup ingen Stenild 09.00 Kgs. Tisted 09.00 Binderup ingen Sognehuset i Nørager ingen Ullits 10.30 Svingelbjerg ingen Foulum ingen Strandby ingen Louns ingen Alstrup 09.00 Farsø 09.00 Aars 09.30

JOB Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på https://www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Medarbejder til INFORMATIONSSIKKERHED Vil du være med til at udvikle informationssikkerheden i Vesthimmerlands Kommune? Kan du kommunikere klart og præcist både mundtligt og skriftligt? Er du struktureret - og har du lyst til at gøre en forskel? Så er det måske lige dig, vi har brug for. Ansøgningsfrist: 22. april 2019.

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!


Side 10

15. april 2019

ÆNDREDE INDLEVERINGSFRISTER I FORBINDELSE MED

<čƌĞĂůůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌĞĚĞ <ŽŵŽŐǀčƌŵĞĚƚŝůĂƚĨĞũƌĞ ǀŽƌĞƐϳϱĊƌƐũƵďŝůčƵŵ ůƆƌĚĂŐĚĞŶϮϳ͘ĂƉƌŝů ǀĞĚ^ƉĞũĚĞƌŚƵƐĞƚƉĊZŽůŝŐŚĞĚƐǀĞũϯϳ 

Påsken

Uge 17: Avisen udkommer onsdag, 24. april

ϭϯ͘ϬϬͲ16.30: Åbent hus  ϭϯ͘ϯϬͲϭϱ͘ϬϬ͗KĨĨŝĐŝĞůŵĂƌŬĞƌŝŶŐŵĞĚƚĂůĞƌ ϭϳ͘ϬϬ͗ǀĞŶƚƵĞůƐƉŝƐŶŝŶŐ͕ƉƌŝƐϳϱŬƌ͘ 

20.00:Samannoncering/korrekturannoncer: Mandag, 15. april Lopper: Mandag, 15. april Rubrikannoncer: Tirsdag, 16. april kl. 12.00

(tilmelding på www.75aar.olestorp.dk)

Afslutning ved lejrbålet

(Ret til ændringer i program forbeholdes)

Østerbølle Kirke Alle Tiders Påske i Østerbølle Kirkefrokost 2. påskedag Efter Gudstjenesten kl. 11.00 inviteres til påskefrokost. Påskefrokosten afholdes i klubhuset, hvor vi mødes til påskelam, godt brød og lidt mere til.

Efterhånden en tradition, hvor vi mødes til godt samvær. Alle fra pastorat og egn omkring os er meget velkommen! Husk det er for hele familien.

WƌƆǀĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞƐƉĞũĚĞƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌ ŽŐŐĞŶŽƉĨƌŝƐŬŵŝŶĚĞƌĨƌĂǀŽƌĞƐϳϱ ĊƌƐƐƉĞũĚĞƌŚŝƐƚŽƌŝĞ͘

Menighedsrådet i Østerbølle sammen med Simested og Testrup

sŝŐůčĚĞƌŽƐƚŝůĂƚƐĞũĞƌ 

<&hDͲ^ƉĞũĚĞƌŶĞŝĂůĞƐƚƌƵƉ͕KůĞƐdŽƌƉ'ƌƵƉƉĞ ^ĞŵĞƌĞƉĊĨĂĐĞŬŽŐǁǁǁ͘ŽůĞƐƚŽƌƉ͘ĚŬ

FORÅRSFEST for efterlønsmodtagere og pensionister

GALLERI GJESSING

Messecenter Vesthimmerland i Aars Onsdag den 8. maj 2019 kl. 13.00-17.00 Dørene åbnes kl. 12.00

Borgergade 17, 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 www.vesthimmerlandsavis.dk

Program: 13.00 Velkomst v/formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, Erik Stagsted. 13.10 Ældres forhold i kommunen v/borgmester Per Bach Laursen. 13.30 Underholdning ved Kræn Vest med Band. 14.10 Kaffe m.v. 15.00 Underholdning ved Kræn Vest med Band. 15.40 Underholdning og dans v/Aars Spillemandslaug. 16.55 Afslutning v/ formand for Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, Erik Stagsted.

hg@vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk Udgiver: Himm erlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Hanne Monrad Salgskonsulent

Lisa Bonde Sudergaard Kontorassistent

Produktion

Redaktør

Peter Pedersen Grafiker

Thorkil Christensen

Billetter kan købes fra den 4. marts og indtil den 1. maj 2019 hos: Carlo Pedersen, Løgstør ........... 23720249 Niels Erik Jensen, Haubro ........ 52244222 Leif Thomsen, Aars................... 30704496 Per Drejer, Aars ........................ 21655243 Villiam Sloth, Fjelsø .................. 40257122 Gunnar Jensen, Ålestrup ......... 24855038 Birthe Lapirtis, Overlade .......... 24834145 Margit Krogh, Farsø ................. 20464374 H.J. Lau Jeppesen, Aars............ 20705762 Minna Drejer, Vegger .............. 40296197

Annonce-ekspedition: Mandag - fredag kl. 8.00 - 14.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution

Pris 125 kr.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst.

Efterløns- og pensionistklubberne og Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune

Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser

Trend

Hyllebjerg

Vognsild

Mejlby

Østrup

Ullits Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nysum

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Snæbum

Ulbjerg Møldrup Sundstrup Skals

Klejtrup

Bjerregrav

Hobro

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Hersom

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55 Foulum

Næsbydalevej 11, Ranum, www.gallerigjessing.dk

Mandag den 15. april

19

kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: Dumbo kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Tirsdag den 16. april

kl. 14.00 Knabergården: Aalestrup Seniorer, Infomøde om bustur kl. 15.00 Bio Aalestrup: Dumbo kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Onsdag den 17. april

kl. 15.00 Bio Aalestrup: Dumbo kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Torsdag den 18. april (Skærtorsdag)

kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 14.00 Vitskøl Kloster: Påskeudstilling kl. 15.00 Bio Aalestrup: Dumbo kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Fredag den 19. april (Langfredag)

kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: Dumbo kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Stenstrup

Vesterbølle

Åbent søndage kl. 14-17 samt i påsken den 18. - 22. april kl. 11-17

Lørdag den 20. april

Sønderup Haverslev

Farsø

NINNI GJESSING

kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: Dumbo kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Aars

LONE OSMANN

Søndag den 21. april (Påskedag)

kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Bio Aalestrup: Dumbo kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Mandag den 22. april (2. Påskedag)

kl. 11.00 Østerbølle Kirke: Kirkefrokost kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Tirsdag den 23. april

kl. 19.00 Bio Aalestrup: Danmarks Sønner

Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen


15. april 2019

Side 11

Borgmester er tilfreds med det kommunale regnskab VESTHIMMERLAND: Jeg er godt tilfreds med det regnskab vi er endt med, siger borgmester Per Bach Laursen til Vesthimmerlands Avis. Han fremhæver, at årets resultat af den skattefinansierede del er endt med et

overskud på 19,1 mio. kr. Overskud er måske ikke helt korrekt, borgmesteren foretrækker at kalde det et mindreforbrug. Kigger man lidt længere ned i tallene, så viser en post der kaldes ”Ændring i likvide aktiver” et underskud på

Måske er der ikke ligefrem grund til at lade champagnepropperne springe. Men borgmesteren er godt tilfreds med resultatet for 2018 i Vesthimmerlands Kommune.

6,1 mio. kr. efter afdrag og optagne lån samt resultater af forsyningsvirksomheder. Det betyder reelt, at året er endt med, at der er taget 6,1 mio. kroner op af kassen. - Jeg mener, mindreforbruget på den skattefinansierede del beviser, at vi har styr på omkostningerne, og at udvalgene har god styring på den daglige drift, fortsætter borgmesteren. - Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi endte med at måtte tage de mange millioner op af kassen til at dække ekstraforbruget på omfartsvejen ved Aars. Var det ikke sket, så havde det set bedre ud, uddyber Per Bach Laursen. Trods de positive takter, så er kommunens økonomi ikke blevet så god, at der er ekstra penge at dele ud af. Til det kommende budget er de forskellige udvalg blevet bedt om at finde ”besparelser” eller ”råderum” for 15 mio. kr. - Det er altid godt at kigge det hele efter, og se om der kan gøres noget bedre. Vi er derfor også indstillet på, at vi i byrådet vil købe ”besparelser” tilbage for cirka 10 mio. kr. så der reelt kun reduceres med fem mio. kr., uddyber borgmesteren.

Mød lægen uden receptblok SUNDHED: Nu kan man få chancen for at møde en læge, som fravælger medicin til behandling af sygdomme. Søren Flyltie holder et foredrag med emnet ”Lægens guide til naturlig sundhed” i Center for personlig udvikling i Musiksalen i Viborg. - De fleste læger vil hjælpe mennesker til et bedre liv, men de færreste bliver så kloge igennem deres virke, at de ender som orthomolekylære læger. Men jeg starter dér, og har store ambitioner, udtaler Søren Flytlie. Sørens far er Knut Flytlie fra Vejle, som er medstifter og tidl. formand for ”Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin” bestående af ca. 60 læger, tandlæger og andre akademikere med interesse for funktionel, økologisk medicin og biologiske behandlingsprincipper. Søren Flytlie arbejder for sundhedsfremme og årsagsbehandling med vitaminer, mineraler, sporstof-

Søren Flyltie.

fer, sunde fedtsyrer, kost og meget andet. Søren tager ikke patent på sandheden

KLINIK FOR

omkring optimal sundhed, behandling af cancer, åreforkalkning, lavt stofskifte, gigt mv. Men han har ofte succes med behandlinger, som ikke altid anerkendes af det etablerede sundhedsvæsen - herunder individuel justering af kost, kosttilskud, fokus på tandsundhed, revurdering af medicinbehov, naturligt medicin mv. Foredraget berører bl.a. lavt stofskifte, kosttilskud, blodtypekost, oxidativt stress, åreforkalkning, kolesterol, højt blodtryk, knogleskørhed, tænder som årsag til sygdom og syre/ base-balancen.

FODTERAPI

YVONNE OVERGAARD

Tlf. 2068 - 7141

Filmen om Dumbo er tilbage FORLYSTELSER: Disneyfilmen vises i Bio Aalestrup i påskeferien. Tim Burtons ”Dumbo” bygger videre på den historie der fortælles i Disneys animationsfilm af samme navn fra 1941. Eventyret om den flyvende cirkuselefant er tilbage. I et cirkus hvor pengene har svært ved at løbe rundt, bliver en helt særlig elefant født. Den lille Dumbo har ører så store som ham selv, og der bliver gjort grin med ham fordi han ikke ligner en almindelig elefant. Men da Milly og Joe, cirkus-ejerens børn, opdager at Dumbo kan flyve, ændrer alt sig. Der er et kæmpe publikum som vil se

den flyvende cirkuselefant, og en mand ved navn V. A. Vandevere vil have Dumbo med som en del af hans fantastiske ”Drømmeland”. Men det imponerende ”Drømmeland”, er ikke så fantastisk og eventyrligt som det først ser ud til at være.

”Dumbo” er instrueret af Tim Burton, der har været Oscar-nomineret to gange. Han kendes for sine unikke værker, bl.a. ”Edward Scissorhands” og ”Alice i Eventyrland” fra 2010, som var en live action-version af Disneys klassiker ”Alice in Wonderland” fra 1951.

Hotel Simested Kro Kendt for den gode Danske mad

RESTAURANTEN TILBYDER: Alle dage med undtagelse af torsdag, kan vælges fra vores store menukort

Menu:

Søn. - man. - tirs. - ons. kl. 17.00 - 20.00 (Også ud af huset) • Valgfri forret

2 retter

140,-

• Schnitzel à la wiener 200 g. m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs

3 retter

• Islagkage eller kaffe m/ lidt sødt

160,-

(Kun ud af huset) • Schnitzel à la wiener 200 g. m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs.....

99,• Almindelig stjerneskud........................ 69,Dumbo 3D, engelsk tale

Man. 15/4 - tors. 18/4 kl. 15.00

2D, dansk tale

Fre. 19/4 og søn. 21/4 kl. 15.00

Hver torsdag:

Hver fredag:

Stegt flæsk SPIS HVAD DU KAN

m/ salat, kartofler og sovs

Kun 109,-

Ud af huset: Normal 79,- / Stor 99,-

Oksefilet buffet

SPIS HVAD DU KAN

Kun 109,-

Leveres ikke ud af huset. Kun mod forudbestilling

Restauranten er åben alle dage fra kl. 17.00 - 20.00 Hvis ingen gæster lukker restauranten kl. 19.00

Danmarks sønner

Man. 15/4 - ons. 24/4

DANMARKSPREMIERE:

Til vi falder

Tors. 25/4 - fre. 3/5

Jernbanegade 1 • Aalestrup Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Disneyfilmen om elefantungen Dumbo kan ses i Bio Aalestrup i påsken.

• Tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” • Tilskud via udvidet helbredstillæg

Aagade 1 · Aalestrup

Tlf. 98 64 10 92 Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Boldrupvej 75 • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 13 • www.simested-kro.dk


Side 12

15. april 2019

Gravermedhjælper En stilling som gravermedhjælper ved Aalestrup Kirkegård er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Se det fulde opslag på www.jobnet.dk eller kirkens hjemmeside.

Minigolfbanen i Nørager kom ud af sit vinterhi i weekenden, så solen igen kan nydes over en runde på de 18 huller.

Golfbanen i Nørager er nu ude af vinterhi

BLIV MEDLEM

Af Ture Damtoft

AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 3 - 9600 AARS - TLF. 98 62 24 13 - www.aarsbo.dk Mandag - onsdag 9-16 ● Torsdag 10-17 ● Fredag 9-12

✔ Vikarservice

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

BOLL-BILER.dk Bilvask Diamant

Guld

Sølv

Bronze

Vask1

Vask 2

Vask 3

Vask 4

t t t t t LUBt VASKEK t t IL T SPAR OtP t t

t t t

t

49,-

39,-

Indhold Børstevask & tørring

30%

Spuling af undervogn

Skum forvask Voksbehandling Ekstra grundig vask & tørring

Lakforsegling

Pris

89,-

59,-

Borger- og Håndværkerforening har efterfølgende påtaget sig ejerskab og vedligehold af banen. - Der er måske ikke så meget motion med en minigolfbane, men det er mental sundhed at komme ned

Aalestrup-kvinder hos eksborgmester

Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice

NØRAGER: Foråret er kommet, og i Nørager er det igen tid til at svinge køllerne på minigolfbanen. Men først skulle banen findes frem fra sit vinterhi.

Det blev gjort i lørdags, 13. april, da en gruppe på omkring 15 mennesker gik igang med at genetablere de 18 huller. Banen blev etableret i 2018 med midler fra Sundhed for Pengene. Nørager

i tempo, slappe af og hygge sig med venner eller familie over et spil minigolf, siger formand for Nørager Borger- og Håndværkerforening, Sussi Lem. I den varme sommer i 2018 blev golfbanen i Anlægget i Nørager brugt flittigt, og håbet er, at den vil blive brugt ligeså meget i 2019, og at minigolfspillerne passer på de 18 huller - og ikke mindst banerne omkring dem.

ÅBENT ALLE DAGE 7–22 Boll-Biler.dk - aalestrup@boll-biler.dk

Med Vesthimmerlands Avis leves livet lokalt!

AALESTRUP: Medlemmer af Aktive Kvinder, Aalestrup, har været en tur i Hornum, hvor de besøgte tidligere borgmester Knud Kristensen, som har en stor hobby som vildtjæger. Knud Kristensen fortalte intens og spændende om sine mange jagtrejser til Afrika og berettede om, hvordan fotografen, ham selv og deres hjælpere kom på nært hold på både en stor hanløve, en flok elefanter, bøfler og andre vilde dyr, dog ikke på samme rejse, men over flere. Han fortalte om de dyr han havde nedlagt og som kunne ses som trofæer i hans og hustruen Bentes

Knud Kristensen fortalte til medlemmer i Aktive Kvinder, Aalestrup, bl.a.om sine mange jagtrejser til Afrika.

flotte jagtstue.Der er trofæer af bøfler, løve, næsehorn, sågar en kæmpekro-

kodille som han nedlagde på en kanotur, da de skulle skyde flodheste.

Knud Kristensen fortalte også kort om sin tid som borgmester, han fortalte bl.a. en sød historie om en dame, som han besøgte hvert år på hendes fødselsdag. Han fortalte også om, da Dronning Margrethe og Prins Henrik var på en uformel visit på Livø og et par dage senere på rundfart i Vesthimmerlands Kommune og Dronningen var på besøg i Rosenparken og kunne sætte navn på en rose ved at dufte til den. En spændende aften med gode historier og en god fortæller, udtaler Elin Simonsen, formand for Aktive Kvinder.

Abstraktioner på Toftegården i Møldrup Af Ture Damtoft MØLDRUP: Gallerigangen på Toftegården er klar med nye malerier. Det drejer sig om farvesammensætninger, når kunstner Mette Gade fra Skals udstiller i Møldrup. Hun har udlånt sine malerier til Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn. Derfor har Gallerigangen på Toftegården ændret udtryk fra små billeder med sarte akvarelfarver til større billeder med akrylfarver, der er et sandt sansebombardement. Der er visse genkendelige elementer i de abstrakte billeder. Beskueren skal lede

Kunstner Mette Gade fra Skals udstiller i april og maj i Gallerigangen på Toftegården i Møldrup.

længe for at se det, men i den proces er kunsterens håb, at der kommer interne processer igang, så kunsten

fungerer som inspirationskilde til nytænkning. Mette Gade er udlært billedkunstlærer som en

del af sin læreruddannelse, men hun har aldrig undervist i faget. Igennem årene har hun modtaget undervisning fra andre kunstnere. Bland andet har hun gået på Aarhus Kunstakademi i tre år, hvor læreren hed Birger Møller. I næsten 10 år har hun modtaget undervisning på en malerskole i Vinderup, men i udstillingsøjemed er hun nybegynder, omend hun har været med på nogle fælles udstillinger fra kunstforeningen Faust. Lokalhistorisk Forening for Møldrup og Omegn opfordrer alle til at komme til Toftegården og nyde de dejlige billeder, der kan opleves i april og maj måned.


15. april 2019

SÆLGES:

Himmerlandsavisernes

Plænetraktor, skær 90 cm, 5 gear frem og 1 B. Velholdt. Pris kr. 3.200 Tlf: 61 67 28 23

loppemarked

Billig stokerbrændsel med god brændværdi. Ring for mere info. Tlf: 40 41 40 55

SekS lokale aviSer for Samme priS!

4 led smuldreharve 85 kg. 3,6 m. stubkultivator, 3,0 m. tallerkenharve, 800 l. rustfri stålkar, gl. pind svejser, Gerni højtryksrenser, fodervogn m. skillevæg, 9 kw varmeblæser, kompressor. Tlf: 22 17 40 43

73.621 eksemplarer

HIMMERLANDS AVISERNE

Brænde sælges. Løv og gran i meterstykker. Tlf: 23 39 51 52 Hækplanter. Liguster ”Liga”, fine 2-års planter, godt rodnet. Tlf: 21 37 95 99 Akkumuleringstank ca. 1200 l. (gl. olietank) 1500 kr. Tlf: 23 39 51 52

...fra kyst til kyst

Nye vinduer eller døre? Så er det AG vinduer du spør. Vinduer og døre efter mål i aluplast, så ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

KØBES:

Tlf: 26 22 67 75 Møbler: Teaktræ, palisander samt designmøbler. Ring til Steen 20 70 92 34.

Bedste pris gives! Dødsbo og restbo købes. Vi kommer med kort varsel, vi løser opgaver hurtigt og afregner inden rydning. Ring til Steen. Tlf: 20 70 92 34

Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Total oprydning.

TOP PRIS GiVES! Dødsbo og indbo fra 1930-70’erne købes. Polstret læne/loungestole samt sofaer. Teak, palisander og dansk design. RING FØRST TIL OS!

Tlf: 40 19 92 59

Tlf: 27 20 46 97

Tlf: 20 70 92 34

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Biler, motorcykler, campingvogne og traktorer henvises til avisens øvrige annonce-pladser

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kanforbindelse IKKE bruge loppemarkedetmed til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskåret iner, helligdagene herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDERigennem. og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE Loppe-annoncerne bringes her i Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første førstkommende ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uansetnummer om et ord er forkortetefter eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkomindlevering! men til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

Annoncen sendes til: skal annoncen indleveres? Hvornår

Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag

kl. 9.00 ugen9620 før9600 indrykningen. Annoncer, der Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, Aalestrup Aars Avis, Himmerlandsgade 150, Aars

Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og overføre via Mobilepay på tlf. 70779 Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst. der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.-

INDLEVERING: AF ANNONCE, KAN SKE PERSONLIGT, VIA POST ELLER E-MAIL:

annonce@himmerlandsgruppen.dk BETALING KONTANT ELLER

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 73.621 husstande!

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE:

Side 13

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

- en stærk løsning… Dødsbo/flyttebo købes og ryddes. Møbler i teaktræ, palisander og eg købes (ikke syret eg), stand underordnet. Kontant betaling.

salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer SENEST kl. 9.00 kan IKKE indtelefoneres. senest fredag fredag kl. 9.00 til loppemarkedet

Mrk.: ”Loppemarked”

TLF. 70779

PRISER:

SE EKSEMPLER:

50

kr.

FOR ALMINDELIG LOPPEANNONCE MED OP TIL 20 ORD.

150

kr.

FOR LOPPEANNONCE MED BILLEDE OG OP TIL 20 ORD.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

Betaling vedlagt:

Vær opmærksom på, at der kan ANNONCETEKST: være ændrede  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.  Kontant

100

kr.

FOR LOPPEANNONCE OM F. EKS. LOPPEMARKED MED ANGIVELSE AF TID OG STED.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Loppe-annoncerne Stort loppemarked med gamle ting og sager. Alt fra Afsenders navn og adresse: bringes her i Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage 10-16 til næste uges avis. førstkommende LOPPEMARKED Tlf: XX XX XX XX GOd fOrNøjElSE! nummer efter indlevering! DU KAN ANNONCERE MED ALT BRUGT FRA HJEMMET, DOG IKKE BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAKTORER. Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms.

Telefon:

ANNONCER HEROM HENVISES TIL AVISENS ØVRIGE ANNONCE-RUBRIKKER.


Side 14

15. april 2019

Der var hygge ved bordene og godt gang i den på dansegulvet til Hawaii-fest på Hesselvang i Hvalpsund.

Musiker Gert Degn havde fundet baskskørt og blomsterkransen frem.

Hvalpsund-pensionister tog til fest på Hawaii HVALPSUND: Aloha Hawaii, blev der sagt af beboerne på Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund til den årlige forårsfest forleden. Under temaet Hawaiifest/party var alle sejl sat til, og både beboere og personale kan se tilbage på alletiders dejlige, sjove og flotte farverige fest i særklasse. Forud var der foregået et større planlægningsarbejde, som involverede alle beboere, pårørende, frivillige og personale. De sørgede for alle de

praktiske ting som rekvisitter, udsmykning, udklædning, kreativ borddækning, menuforslag med spændende mad, den rette musikunderholdning og meget mere. Selv en skønhedssalon blev oprettet, så damerne kunne få ordnet hår, lagt make up, sat hawaiiblomster i håret og en manicure til neglene. 72 udklædte og forventningsfulde gæster mødte op, og de blev budt velkommen med en fint dekoreret velkomstdrink.

Derefter var der en lækker menu med meget mør helstegt pattegris fra Det Lille Slagteri i Farsø, og kødet blev skåret for af en frisk hawaiiskjorteklædt slagter. Desserten var hjemmebagte nøddeskåle pyntet efter alle kunstens regler, og det betød selvfølgelig en lille hawaiiparaply for at fuldende indtrykket. Under spisningen leverede musiker Gert Degn musikken, og i dagens anledning havde han taget

et pinkfarvet bastskørt og blomsterkrans på. Da alle var godt mætte, blev der skruet op for dansemusikken, og så kan det rigtignok være der blev trængsel på gulvet. At man næsten er tæt på hundrede år eller måske et enkelt år over betyder ikke spor, når stemningen er i top, og der er en støttende arm i nærheden, når man træder dansen til fods eller i kørestol. Gert Degn forstod til fulde at spille og synge det

rette repertoire, lige fra ’de gode gamle travere’ til Kim Larsen og boogie woogie, hvor salen næsten eksploderede. Og pensionister kan også lide hård rock, for bandet Volbeats sang For Evigt fik folk til at udfolde stemmerne i et brag af fællessang. Dansen gav ihvertfald flere sved på panden, men samtidig tiltro til, at man ikke er så svag endda. En fri bar hvor man kunne få mange forskellige spændende eksotiske

drinks, var meget flittigt besøgt aftenen igennem. Kaffe og Venneforeningens amerikanske lotteri kunne også fint klares ind imellem dansenumrene, så hele aftenen bød på en meget festlig og glad atmosfære, som gæsterne sent vil glemme. Tilbage står oplevelsen og eksmeplet på, at i et godt samarbejde kan gode ideer sætte ekstra kolorit og trivsel på livet på Friplejehjemmet Hesselvang, som takker alle for en dejlig uforglemmelig aften.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Kl. 21.15 The Blind Side Amerikanske autentisk drama fra 2009 Leigh Anne og Sean Tuohy tager den hjemløse teenager Michael under deres vinger, og snart bliver han en del af familien. Og da Sean opdager, at Michael har evner som football-spiller, kommer det til at vende op og ned på den unge mands liv.

Kl. 20.00 Min søsters børn i Afrika Dansk familiefilm fra 2013 Min søsters børn vinder en rejse til Afrika, men da forældrene ikke har ferie, må Onkel som altid træde til. I Afrika bor de ved siden af et dyrehospital, hvor de skal hjælpe dyrene. Idyllen bliver dog hurtigt brudt, da Fru Flinth også viser sig at være rejst til Afrika for at få fred for naboens børn.

Kl. 21.15 Morning Glory Amerikansk komedie fra 2010 Becky får job som producer på et morgen-tv-program. Hun ønsker at puste nyt liv i programmet, og det lykkes hende at overtale den garvede Mike Pomeroy til at blive medvært. Men Mike er nyhedsjournalist af hele sit hjerte - og den gnavne veteran lægger ikke skjul på, hvor meget han foragter tjansen.

Kl. 20.00 Stormester Dansk underholdning Stormester Lasse Rimmer har samlet et nyt panel af kreative, krøllede hjerner, der består af Sofie Linde, Thomas Warberg, Stephania Potalivo, Jacob Taarnhøj og Melvin Kakooza. De vil gøre alt for at vinde dyrebare point i den benhårde konkurrence om det eftertragtede trofæ: stormesterens eget hoved i guld.

Kl. 21.00 En engelsk skandale Britisk miniserie fra 2018 I begyndelsen af 1960’erne indleder den britiske politiker Jeremy Thorpe en affære med den stabsansatte Norman Scott. Men da forholdet begynder at gå skævt, og Jeremys karriere samtidig tager fart, bliver Norman en hemmelighed, som politikeren desperat forsøger at skjule.

Kl. 21.10 Florence Britisk-fransk komediedrama fra 2016 I den rige Florence’s eget hoved lyder hendes stemme smuk og ren, men for alle andre synger hun forfærdeligt. Florences ægtemand og manager, skuespilleren St. Clair Bayfield, er fast besluttet på at skærme sin elskede fra sandheden. Han sørger for, at publikum foregiver at være henrykte.


15. april 2019

Kortere skoledag for de mindste mokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om en ændring af folkeskoleloven. Ændringen betyder blandt andet en kortere skoledag i 0. til 3. klasse, hvilket giver mulighed for at frigøre midler på 1.4 millioner kr. ved en ændring af tildelingsmodellen eller højere kvalitet ved at beholde midlerne på skolerne.

Af Torsten Hansen VESTHIMMERLAND: En ændring af folkeskoleloven vil på kort sigt betyde, at kommunen sparer penge. Men både Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget har nu besluttet, at besparelsen skal komme skolerne til gavn. Beslutningen skal dog endeligt vedtages i Byrådet. Regeringen, Socialde-

MURERFIRMAET

Martin Christensen ApS

Toftegaardsvej 23 • 9620 Aalestrup

Tlf. 28 19 81 77

JORD - BETON OG MURERARBEJDE

Gulve Gardiner

- Jeg er glad for, at vi i Børne- og Familieudvalget kunne blive enige om, at de frigjorte midler bliver ude på skolerne til højere kvalitet og flere fagfaglige timer, udtaler formand for Børneog Familieudvalget, Inger Nielsen. Loven er endnu ikke vedtaget, men den forventes at træde i kraft pr. 1. august 2019. Den omfatter en del mere end en kortere

skoledag for de mindste. - Det giver skolerne nogle udfordringer, da de er midt i planlægningen af næste skoleår. Derfor har vi valgt i Børne- og Familieudvalget, at skolerne decentralt beslutter, om de vil implementere justeringerne helt eller delvist allerede fra skoleåret 2019-2020, siger Inger Nielsen. Økonomiudvalget har også vurderet, at de midler

NYE GULVE · TÆPPER GARDINER · MARKISER ELLER SOLAFSKÆRMNING? Besøg vort showroom

eller ring og få et godt tilbud!

BORGERGADE 17 • 9620 AALESTRUP

Frands Trangbæk E

LIG

:

NU

• • • • • •

Træpiller Briketter Bark Flis Spagnum til haven Grå og sort granit

• • • • • •

Ærtesten Nødder Stabilgrus Støbemix Sand Muldjord

Kan afhentes på pladsen eller leveres med grab Husk: Vi henter haveaffald med grab Vognmand Frands Trangbæk • Gl. Viborgvej 90 • 9620 Aalestrup Tlf: 98 64 82 88 • Mobil: 40 63 83 88 • E-Mail: frands@frands-trangbaek.dk

• Nybygninger • Tilbygninger • Reparationer

Ring til Karen eller Kristian Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48

ændring. Den handler om muligheden for at ændre skolebestyrelsens funktionsperiode fra fire til to år. - Den del er vi meget positive overfor, da det kan være svært at få forældre til at binde sig for så langt et bestyrelsesarbejde. Vi ønsker også at gøre ansøgningsproceduren til dette og til kortere skolegang så smidig og ubureaukratisk som muligt, så vi udlægger kompetencen hertil til forvaltningen, fortsætter Inger Nielsen.

TLF. 20 10 11 94

Åbningstider: • Man. + Tors. kl. 13.00 - 17.00 • Lør. kl. 9.30 - 12.30 - eller ring for nærmere aftale!

Solafskærmning Gardiner Tæpper Vinyler Garn Brugskunst

Side 15

der spares skal blive i skolesystemet. - Vi følger indstillingen. Vi skal også bare være realistiske. Det vil være en udfordring på længere sigt at øremærke pengene. De første år er det enkelt nok, da de vil være øremærket fra statens side. Men efter nogle år kommer de automatisk til at indgå i bloktilskuddet, og så kan det blive svært at fastholde. Vi skal jo huske, at ingenting er statisk, siger borgmester Per Bach Laursen. Mere enkel er en anden

• Jordarbejde • Betonarbejde • Kloakarbejde • Murerarbejde • Fliser og klinker

l Nybygning l Tilbygning

l Køkken montering l Renovering

NYT: Udlejning af 18 m lift

Kontakt os for uforpligtende tilbud

Murer- og byggefirMaet DalsgaarD a s p

¤Nybygninger Landbrugsbyggeri ¤Tilbygninger Jord/beton ¤FliseNybyggeri og klinkearbejde ¤ Reparationer M.B.D. Reparationer ¤ Kloak Betonarbejde ¤ Totalentrepriser

v/

Brian 22141704

Ejnar 22131704

Find DIN fagmand

Flemming Dalsgaard

Toftegaardsvej 11 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 93 91 . Mobil 23 41 17 91

KB Tømrer og Snedker ApS J Kim B. Jørgensen Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Quick-Guide - til din lokale fagmand Hus og Have:

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

MØLDRUP VVS A/S

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Frands Trangbæk 98 64 82 88 / 40 63 83 88 Punkt 20 10 11 94 KJ Gulve og Gardiner 98 63 11 27/20 12 84 48

Murer/Entreprenører: Ejnar Nielsen A/S 86 69 17 04 Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS 98 64 82 36 Murerfirmaet Martin Christensen 28 19 81 77 Murer- & Byggefirmaet Dahlsgaard ApS 98 64 93 91 / 23 41 17 91

Tryksager: Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10

Tømrer/Snedker: KBJ Tømrer og Snedker 40 31 84 64 / 98 64 26 10

VVS: Møldrup VVS A/S 86 69 20 99


Side 16

15. april 2019

Danebo

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Ejendomsmæglere · valuarer · MDE NYHED

ÅBENT HUS Med tilmelding lørdag d. 20/04 kl. 10.00 til 10.30

NYHED

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

Med tilmelding lørdag d. 20/04 kl. 10.00-10.30

Med tilmelding søndag d. 21/04 kl. 11.30 til 12.00

E

E

G

Borgergade 42 - 9620 Aalestrup

Vestergade 40 - 9620 Aalestrup

Vesterrisvej 108 - 9620 Aalestrup

Hvis du er på udkig efter en fin bolig med god beliggenhed i Aalestrup, til en overkommelig pris, så er Borgergade 42 et kig værd. Med denne villa får du et hyggeligt hjem, med kort afstand til hverdagens gøremål.

Ejendommen byder på en virkelig pæn og velholdt villa på en overskuelig grund, centralt i Aalestrup by med kort afstand til skole, institutioner, idrætsfaciliteter og offentlig transport. Velkommen til Vestergade 40.

Hyggelig og velbeliggende ejendom med udsigt ned over engdraget og jord ned mod Lerkenfeld Å, hvor der er gode fiske og jagtmuligheder. Ejendommen rummer gode muligheder for dyrehold, med mark og eng.

Fin bolig med kælder

Pris 645.000 Udb. 35.000 Ejerudgifter/md. 1.339 Brt/nt u/ejerudg. 2.763/2.350 Sag 91302865

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt

Meget hus til prisen

821 m2 100/100 m2 4/2 1940 98622400

Pris 868.000 Udb. 45.000 Ejerudgifter/md. 1.136 Brt/nt u/ejerudg. 3.718/3.163 Sag 91303013

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt

314 m2 169/101 m2 4/4 1922 98622400

Her kan du sætte dit eget præg

Pris 545.000 Udb. 30.000 Ejerudgifter/md. 1.575 Brt/nt u/ejerudg. 2.304/1.959 Sag 91303120

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

Med tilmelding søndag d. 21/04 kl. 12.15 til 12.45

Med tilmelding mandag d. 22/04 kl. 10.00 til 10.30

D

10 ha landejendom

134 velholdte kvm fordelt på entré, køkken, stue, havestue, badeværelse, bryggers og 3 værelser. 10 ha jord - der i dag er udlejet, og som kan sælges fra. Stor have. Uforstyrret, men hverdagsvenligt. Udhuse på 426 kvm. Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

Lindevej 19 - 9620 Aalestrup

Flot renoveret

Flot og velrenoveret villa i roligt og attraktivt kvarter i Aalestrup. Villaen fremstår virkelig pæn og velholdt, og har gennemgået en del renoveringer. Kontakt EDC for en fremvisning af denne flotte villa.

Find en bolig på edc.dk, og tilmeld dig - eller kig ind i butikken.

103.374 m2 134 m2 4/3 1975 98622400

Pris 1.345.000 Udb. 70.000 Ejerudgifter/md. 1.706 Brt/nt u/ejerudg. 5.869/4.908 Sag 91302925

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

Med tilmelding søndag d. 21/04 kl. 12.15 til 12.45

Med tilmelding lørdag d. 20/04 kl. 10.45 til 11.15

Med tilmelding mandag d. 22/04 kl. 10.00 til 10.30

A

29.015 m2 129 m2 4/3 1896 98622400

C

Vær med, når vi holder landsdækkende åbent hus med tilmelding i påsken.

Fladhøjvej 81 - 9620 Aalestrup

Pris 2.695.000 Udb. 135.000 Ejerudgifter/md. 1.641 Brt/nt u/ejerudg. 11.701/9.811 Sag 91302837

Kom til åbent hus i påsken

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

725 m2 182 m2 5/5 1966/1978 98622400

D

10

C

Vesterrisvej 36 - 9620 Aalestrup

Aagade 22 - 9620 Aalestrup

Engparken 72 - 9620 Aalestrup

- er ønsket et nyt hus, med stor dobbelt garage, beligg. i dejlige naturskønne omgivelser med tilhørende skov, så er dette måske lige ejd. for dig.

Når den rigtige bolig kommer er man ikke i tvivl - sådan tror jeg, at mange vil føle med denne bolig. Den kan "lidt af det hele"

Særdeles velbeliggende 1½ plans villa opført i røde teglsten. Beliggende i roligt og meget børnevenligt villakvarter. Dejlig lukket have, grænsende op til grønt areal/marker og der giver en fantastisk god udsigt.

Ønsker du at bo midt i skoven?

Pris 1.995.000 Udb. 100.000 Ejerudgifter/md. 1.600 Brt/nt u/ejerudg. 9.105/7.494 Sag 91302795

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

Totalt charmerende!

12.241 m2 178 m2 4/3 2016 98622400

Pris 1.295.000 Udb. 65.000 Ejerudgifter/md. 1.642 Brt/nt u/ejerudg. 5.513/4.691 Sag 91302809

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

414 m2 190/77 m2 8/5 1913/1980 98622400

10 TDL JORD MIDT I HVAM BY

NY PRIS

Rummelig familievilla

Pris 1.495.000 Udb. 75.000 Ejerudgifter/md. 1.931 Brt/nt u/ejerudg. 6.365/5.418 Sag 91302959

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

1.065 m2 194 m2 7/5 1974/1994 98622400

NY PRIS

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

Med tilmelding søndag d. 21/04 kl. 10.00 til 10.30

Med tilmelding søndag d. 21/04 kl. 10.00 til 10.30

Med tilmelding søndag d. 21/04 kl. 11.30 til 12.00

E

E

Gl. Viborgvej 76, Hvam, 9620 Aalestrup

Gl. Viborgvej 68, Hvam, 9620 Aalestrup

Markedsdalen 70, 9620 Aalestrup

Charmerende villa i aktiv landsby, på stor grund beliggende ud til åbne marker. Byen rummer et aktivt foreningsliv, og et godt sammenhold i byen. Kontakt EDC Aars for en fremvisning af denne hyggelige villa.

Velbeliggende boliglandbrug med 10 tdl. jord - Beliggende midt i Hvam. Har du drømmen om et landsted og alligevel ønsker byens fordele. Så er boligen her.

195 kvm stuehus -fem værelser, badeværelse med kar, hyggeligt køkken, bryggers og to stuer. Delvist overdækket terrasse. Til ejendommen hører desuden en 400 kvm og garage/fyrrum på 124 kvm. Velholdt!

Virkelig hyggelig villa

Pris 565.000 Udb. 30.000 Ejerudgifter/md. 993 Brt/nt u/ejerudg. 2.439/2.093 Sag 91302815

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Kontakt

800 m2 114/82 m2 5/3 1951 98622400

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Ejendom med 10 tdl.

Pris 895.000 Udb. 45.000 Ejerudgifter/md. 1.782 Brt/nt u/ejerudg. 3.939/3.327 Sag 91300755

Grund Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

57.783 m2 122 m2 5/3 1920 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Skøn bolig - jord kan tilkøbes!

Pris 1.495.000 Udb. 75.000 Ejerudgifter/md. 2.087 Brt/nt u/ejerudg. 6.290/5.353 Sag 91302839

Grund Bolig Rum/vær. Opført/omb. Kontakt

30.000 m2 195 m2 7/5 1970/2005 98622400

En del af byens liv

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 16 - 2019  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 16 - 2019  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk
Advertisement